You are on page 1of 84

sl KERES

lJ

Vlll.

ÉVFoLYAM, SzÁM
ÁRn: +gs FT, 1,70€

2013. JÚL|US

@

LlJ

É uJ Y

6

-_ _
--j'-7_-l]_ ---) l/r

*)__

/
_J

(Cikkiink - a 2O. oldalolr)
|" -_rJJ---J ' ll-

l-JlJ lJ-', j-; J r i :
/ ^/

J1-1' l -- -'l

:J-,

/

l,.

|)l Llr J)aJ-;)

l

J:--j-jJ-J-)

F,i

_? rytth..í ',-/1,-

SlKERÉS

-] \r^\ :,T,
_,l/

'/

Kietllelí I'arlnetck: Haldorádó Centrum 20-945-7758,wwlt.haldorado.hu;

Walterland 1-2a5-9999, w.rtw,.walterland.net

mikor egy 50 hektáros, legalább 5-6 méter átlagos vízmélységűtavon szeretne valaki matchbottal horgászni, teljesen logikus, ha csúszó wagglerrel szereli a botját. A békéscsabai Fás-tavon, ahol horgászni készültünk, pontosan ilyen a terep, vagyis kell a csúszó. Szilvási Szilárd esetében azonban még ennél is többről van szó, hiszen mindig is a kedvencei közé tartozott a csúszó úszós módszer, most pedig még az is előfordulhat, hogy nála, legalábbis erre a szezonra, az első számúvá lesz ez a klasszikus matchbotos megoldás, Az EnergoTeam versenyzője ugyanis alig pár hete éppen csúszó Wagglerrel nyerte nagyon is magabiaosan azt az újvidéki, négyfordulós válogató versenyt, amiI az ottani Európa-bajnokságon részt vevő magyar csapat minél ütőképesebb öszszeállítása miatt írtak ki, A következőkben tehát a csúszó waggleres módszerből fogunk néhány fontosa bb részletet Szi lárd segítségévelmegmutatni, melyek a csúszó wagglert nemcsak versenyeken, hanem a hétköznapok horgászatai Során is eredményessé tehetik. Mindezt úgy, hogy ahol csak lehetett, törekedtünk az egyszerű, de hatékony megoldásokra. - Miéft a hagyományos csúszót és nem a mostanában egyre népszerúbbslidert részesí-

tatom, hogy a slider bizonyos helyzetekben lehet akár eredményesebb is, de ez csak akkor igaz, ha azt a módszert is készség szinten tudja valaki, ami viszont rengeteg gyakorlást és

Szarka LászIó

rovata

időt követelne, ami nekem nincs. Ráadásul a csúszónak is vannak vitathatatlan elónyei, melyek számomra főleg a nagyon nagy vízmélységnél és az erős szélben mutatkoznak meg. Ha elég nagy úszót, mondjuk 20 grammosat választunk, akkor kerülhet annyi ólom a zsinórra, hogy kellő gyorsasággal süllyedjen a szerelék, és a hiedelmekkel ellentétben ez még jól is dobható. Lehet, hogy picit furcsán repül, de én pontosabb vagyok vele szélben, mert mégiscsak 20 grammot dobok, szemben a slider 12-'l3 grammjával, A jól összeállított szerelék pedig nem is gubancolódik, biztos, hogy mindig csúszik, és beáll. En nem emlékszem, mikor dobtam utoljára gubancot. - Hogyan készül a szerelék, amivel ennyire hiba nélkúllehet dobni és horgászni?
nius WagglerrőI, szimplán vagy duplán fogott damilból kötöm a felső ütközőt, előre szerelt csúszó adaptert használok, aminek az alsó gumi ütközójét fenn hagyom, de két N2-es méretú söréttel stabilizálom, mert nagy az úszó tömege. A jelzőólmot közvetlenül a forgóhoz teSzem, a főólmot nem szeretem elaprózni, ezért mindig kevés és nagy sörétból rakom fel. Azt
hiszem, ennyi.

- Azért ennyire ne egyszerűsítsük le, az elhelyezés arányait még feltétlenúlmond el. - A főólmokat, amihez soha nem használok cseppólmot, annyival helyezem el az úszó alatt, hogy az antennától legalább 20-30 centivel legyen lentebb. A jelzőólom vagy jelzőól mok - attól függően egy vagy kettő, hogy letett vagy fenék fölötti szerelékról van szó - 4550 centire következnek, Szorosan a forgónál, amibe az előke kerül. A letett szerelékhez nem csak 30 centis előkét kötök. A nagyobb jelzővel gyorsabban ér le, és stabilabb is az egész. Fontos, hogy avízközti, de azért még fenékhez közeli szereléken az előke hosszabb, úgy 3537 centi, a jelzőólom pedig kisebb, mert ennél jó, ha a legalsó 50-60 centit lassabban, lebegVe teszi meg a csali. Ha már itt tartunk, megemlítem, hogy ehhez a horgászathoz két nagyon hasonló, kerek öblú horgot használok, az mikro, hanem l6-os forgót teszek, és N2-es sörétet csíptetek, és egy kicsivel rövidebb,

- Leveszek 6-8 gramm lamellát

a

Joker Ge-

Excalibur B]eamet és a Drennan Fine

- A klasszikus csúszó waggleren nőttem fel, ezt gyakoroltam, ez van a kezemben. Nem vi-

ted előnyben?

Gsűsző wagglerrel a Fás-tauon
\.],

ben. Nálam ezek az alapbeállítás arányai, és többnyire kiválóan működik, mégis el lehet tőle térni. Ez fordult eló például Újvidéken, ahol a 1elzőólom-f őólo m távolsá got megd u plázta m, mert a nagyon apró keszegeket is meg kellett fogni, amelyek a hosszan és nagyon lassan lebegő csalit ették meg.

Maggotot, leginkább i2-es és t4-es méret-

-\ r \',., §§ ::

-io:

'li

izelítő az eredményes matchbotos horgászathoz szükséges csalikból, etetóanyagokból és aprócikkekből

l i,l

l!

l

.',l",,

A csontiragasáás nem művészet, ha jó

csonti, tisáa a kavics és megíelelő a íagasztó

a

ll l..l;

keit',lG, t::rl

i

ii

rs

|!iitl,:g'-i:i:'Ét?i

4,.
#,
sorra került az etetésnél - Most, hogy a szerelék szépen összeállt, át is térhetünk az etetőanyagra és az etetésre. Ennek mi volt a lényege? - Továbbra is az egyszerűség, de a körülményekhez igazítva. Egy új Carp Expert etetőanyagot, a ponty-dévérkeveréket használtam,

}Lt,l,{,ll §I\IiI\(;

Gyors csalizás szúnyoggal, de így lett haladós csontival is, amikor a ragasztott csonti is
a dévérnekkell. Vagyis füstöl, ködöz, és húzza a csíkot, lent pedig akár turkálhat is benne, mégsincs ve|e sok macera, miközben pontosabb lehet az etetés, meft nem kell két különbözó fajsúlyúanyagot csúzlizni. Mivel vo|t egy |evé| szép etetőszúnyogom, most minden más élőcsaIit kihagytam az etetőbő|, és még a csontit is külön megragasztva használtam, pe- Viszonylag sok etetőanyaggal készúltél, dig jószerével konkurencia nélkül horgásztál, ráadásul álló vízen. Ennek mi a magyarázata? - Annak, hogy éppen itt horgászunk, az EBre való felkészülés az oka, amire a pontos etetést, a csúzlizást is gyakoroIni akarom, de más is indoko|ja a négy ki|ó etető plusz négy kiló fö|d haszná|atát. Annak ellenére, hogy csúszóval és fenék közelben horgászunk, a dévérnagyon igényIi a folyamatos etetést, a feIhőt, vagyis nem e|ég csak jól bealapozni, lőni ke||

4.

f, l] i

me|ynek fontos jellemzője a sok-sok angolmorzsa, a mikropellet és a benne lévő kukoricapogácsa. Ehhez a tartalmas etetőanyaghoz további ízt nem keveftem, viszont fele részben
adtam hozzá az Ú.lvidéken sikerrel teszte|t pörkölt kender és zsemlemorzsa alapú új etetőanyagból. Dévérhorgászatra készülve a föld sem nlaradhatott ki, aminek a használatát szintén a lehető |egegyszerűbben oldottanr meg, és a négy ki|ó Benzar Iöszt nedvesítés és áttörés után hozzákevertem az etetőanyaghoz, Versenyen nem biztos, hogy így együtt haszná|tanl voIna, de azt ebben a formában is teljesíti, ami

r
b+
.|4*

,d.r

1.

Az egyetlen arra tévedt bodorka íehércsontira kapott

J

W{

,,rJ.u

Ez a dévérnem kapitális, még csak nem is a hoígászat legnagyobbja, de azéfi gyönyörű

\$

,1
*.
$

l,.

{l

A karikákat ió hatásíokkal sikerült elkerűlni, és belőlük csak négy-öt darab akadt horogra
neki végig. A Fás-tó hatalmas vízfelület, nagyon nagy átlag mélységgel, ahol nem egy elókészített, jól etetett helyre ültünk le, és hiába sok benne a keszegféle, azokat a horgászhelyre kell csábítani. Ekkora VíZtömegben eZ nem
tem tú|zásba, azért kezdésnek is belőttem 1 3 jó gombóCot, és kitartóan lőttem később is. - Pedig tóbb mint egy óráig egyetlen kapás sem jelezte, hogy gyúlekeztlének a halak. Aztán másfél óránál megtöft a jég, egyszer csak kikandikált az riszód rlereka.

működik féltucatnyi gombóccal. Bár nem es-

- lgen. A nagy vizeken gyakori jelenség, hogy lassan reagáInak a haIak, és csak türe|mes etetéSsel |ehet őket a horgászhelyre csalni, llyenkor nem szabad föladni, tovább ke|| lőni és etetni, és persze érdemes arra is gondolni, hogy eset|eg föntebb lehetnek. Vagyis vál-

,)

i4

,-

',1*

.''

/1

'r
G%

Slrimano Carp Joy 3.60 1259

J--l,üállllJ

-.&ff:,

1í.990 Ft helyett:

Tubertini Next Geneíation Stíong River Feeder 2009

3,90 m:

4,20 m:
Tubertini Trinity Feeder

3,00 m:

3,30 m: VDE pontyozó csa|i szctt

3,60 m:
Vödór

+

11)tl11()lí, csali szcí t

"",|;,],1il,.,,""""",
''tl lj]l \ lrl ,ll1,1ll,! l l.(), r L .,il,,,l ll,,.,,,.'',,ts

L

3.2OOrt

,,,,,,,,',,,,. t^,t, I, ,

,,,,r,,,

!'- -

fr\
:

\
1

L-}i

F

]*:
-y'§

_r

toaatni kell az eresztéken, meg kell nézni őket a vízoszlop más-más régióiban. Most az derült ki, hogy hiába akartam a fenék felett tíz-húsz centivel halat fogni, ezek a dévérek most szívesebben tartózkodtak és gyülekeaek a fenéktől körülbelül egy méterre. Ennél a vízmélységnél azonban még mindig nem foghatók meg fixszel, vagyis maradtam a csúszónál. - Fölmeülhetett volna az is, hogy lazább etetéssel följebb hozod őkeL Miért nem ezt választoltad? - Az a tapasztalatom, hogy az apróbbak mozdulnak könnyebben, ráadásul ebben a tóban jelentős a karikakeszeg-állomány is, és ók is a föntebbi régiókban kapnak szívesebben. Most viszont szerettem volna inkább szebb és nagyobb dévéreketfogni, és ez még akkor is sikerült, ha most nem akadtak horogra kilós vagy nagyobb példányok. Azt hiszem, jó döntés volt kitartani a csúszó mellett, és nem csak azért, mert végül két méretes pontyot is sikerült akasztani a dévérekközött. De azt hiszem, ez már legalább annyira a ragasztoü csonti hozadéka volt, mint a lenti horgászaté. - Volt egy érdekes tanulsága ennek a horgászatnak: amikor kiürült a vödör, kiürült az eteíésl§ - Ez itt máskor is előfordul. Kell a folyamatos etetés. Amíg nem érkeznek meg, azért, ha meg ott vannak, azért. Mert nemcsak lassan értek ide a dévérek, de azt is megtapasaalhattuk, hogy az uto|só etetó- és csontigombóc után még fél óra sem telt el, és egy árva kapást sem lehetett kicsikarni. Hiába tettük le a csalinkat fenékre, még egy törpe sem jött. - Amikor a csontit ragasztottad a nagyon mutatós piros kaviccsal, megjegyezted, hogy ez a művelet ma már nem múvészet, bárki könnyűszerrel megteheti, mert kapható jó csonti és jó ragasztó is. De mi a teendő, ha valaki egy kicsit sem akar vesződni vele? - Ha szükségétérezzük a csontis etetésnek, mert nem akarunk lemondani a vegyes és nagy halat vonzó előnyeiről, de a ragasztással és a külön történó belövésével sem akar vala-

\

\l

ki bíbelődni, megoldás lehet a fagyasaoft csontkukac használata. Ha fél- vagy egyliternyit hozzákeverünk ennyi etetőanyaghoz, biztosan a kedvében járunk mindenféle jó halnak, anélkül, hogy túletetnénkőket. - Méltatlan lenne, ha nem esne szó a botok- Kétféle4,20-as botot hoztam az EnelgoTeam bőséges matchbotkínálatából. A Benzar Elit Matchet a fenék feletti dévérhorgászatra
ról, illetve a zsinórról.

állítottam be, és a dobástól a halfogásig elége-

dett voltam vele. Mivel reménykedtem jobb pontyok fogásában is, beszereltem a jól bevált öreg Extreme Matchemet is, arra az esetre, ha

nagyobb csalival, letett előkével kell horgászni. Erre ugyan nem került sor, de a pontyokat vele fogtam, még ha vízközt is. A 4000-es Carp Expe]t Match orsókra nemcsak a stílszerúség miatt került szintén Garp Expert zsinór, hanem azért, mert jól dobható, nagyon sima felületű, kiválóan süllyed, ráadásul még tökéletesen méretazonos is. Éppen ezért nyugodtan feltekerhettem belóle a 20-ast, mert tényleg annyi, és nem több. A 20 grammos úszóhoz viszont kell ez a vastagság, ha a nagy igénybevétel miatt nem akarunk minden horgászat után újra szerelni. §Fffilxonclsz

IMle mí@ EI

-,]-{x).i)]i il{
.i;./.ii ilii)i..]

(

\i;

){

]s

i

\j

i i5J

1

í,íIáííít

-9-,{il) l 1){) l(l ii )il 51)llt,\i i (ji{(,(')

F€

( ,.\

1

l:l.r l l

.l!

(j

(t

,.',l,l,)*"'
-l]-lJ ;
]

t
l

i}() i iii )( )li'| )i i)l i ( rl;iti,lj

.\ ]

l]l§i

HE@

.](i]

agyon sokáig - SŐt még ma iS - nehezen megfogható halnak tartották a fekete sügért, ennek sok oka van, de nincs köztük a ravaszsága. fu első ,,probléma", hogy kevés vizünkben található meg, ezért csak néhány horgásznak elérhető; picit furcsán hangzik, de sokan az őshonos halfajok közül is olyanokra próbálkoznak, ami nem is él az éppen meghorgászott vízben. A másik ok pedig az, hogy túlságosan sokszor látjuk

I

I

óket. Mire is gondolok? Elsősorban a tiszta vizekben érzi jól magát a fekete sügér, és itt alakult ki erős állomány. Ezekben a vizekben nagyon sokszor látjuk a felszín közelében portyázó példányait. Persze, nem mindig vannak étvágyuknál, ezért előfordu|, hogy a legjobbnak vélt csalit is mindhiába dobáljuk, rá sem hederítnek. Ez pedig rendkívül irritálja a horgászt, és aZ gondolja, ez nagyon rafinált hal, hiszen nem tudom megfogni semmivel. Ez persze részben

Ioueueny
lll
,

igaz is, de ha látnánk, mennyi harcsa vagy csuka, esetleg sülIő viselkedik hasonlóan, bizony rosszul lennénk, sok esetben tudomást sem szerzünk róluk. Csak egy példát említek. Harcsára dobáltunk az élszakában. Minden dobásban benne volt a kapás ígérete,de tudtuk, az első méter a meghalározó, így leg in kább a kkor összpontosítottunk a bedobás helyére, utána már azt nézIük, hová menjen a következő dobás, s a csali bevontatása már rutinszerű volt. Egy ilyen dobás után a mellettem dobáló társamra lettem figyelmes, ahogy egyre jobban kerekedik ki a szeme, és szinte pánikszerűen nézi azl a pontot, ahol a csalim járhat. Meg is kérdeztem: mi a problé-

mád? Ekkora azonban már minden lezajlott. Ugyanis a bedobás utáni pillanatban nem tör-

7Íxa,

l

tént semmi, így én már másfelé figyeltem; a barátom azonban pont arra figyelt, ahonnan veZettem a csalit, és látta, ahogy egyre jobban púposodik a víz a csalim mögött, majd néhány méter után szépen elült a tolóhullám. Így már

;'T

. *'l

_1 , i_!_., -

' í r,:i+

TT[l]llt ,

"

/

megértem a reakcióját, azonban tanulságos, ha

ő nincs velem, én ebből semmit nem észlelek, és unottan dobálok tovább. Ezzel azt szerettem volna ézékeltetni, hogy a többi ragadozót sem könnyebb megfogni, sőt! rehát az őrületbe tudják kergetni a horgászokat ezek a halak, ellenben ha étvágyuknál vannak, méterekről képesek megtámadni a csalit, mi több, hihetetlennek túnik, de előfordul, hogy a még |evegőben repülő csalit is ész|elik, és rohannak utána. persze ezek általában kisebb példányok, a nagyok óvatosabbak. Nem győzöm hangsúlyozni - bármely halfaj esetében -, hogy kapitális példányt csak ott tudunk fogni, ahol van, nem pedig ott, ahol reméljük, vagy a helyiek mendemondákat beszélnek a hatalmas halakról. Sok ilyen eset történt már, ahol óriási ragadozókról regéltek - a valóság azonban teljesen más volt. A legjobb az, amikor valóban volt benne hal, fogtak is szépen, szinte az utolsó darabig hazavitték, aztán ők is csodálkoztak, hogy hová lett a hal! Amennyiben találunk olyan vizet, ahol valóban él kapitálisnak mondható példány, akkor csak a kitartásunkon és a leleményességünkön múlik, mikor kerül a horgunkra. Több ilyen fekete sügéres hely is található Magyarországon, de a legtöbbet hétpecsétes titokként őrzik. A mai modern világban azon-

nyokat is foghatunk, akkor már csak a megfelelő időpont és csali szükséges. llyen hely lehet a vízre hqló bokrok árnyéka, vagy egy sóderkúp a mederben, esetleg egy sziget csücske is. Az egyik alkalommal jól szórakoztam az apróbb fekete sügérekkel, és szinte számolatlanul fogtam őket. lgazából a nagyobb példányok nem izgattak, de azért a kisördög ott bujkált bennem. Az egyik sziget mellett a^án láttam egy vízre halló bokrot, ami már messziről felhívta magára a figyelmet. Semmi jele nem volt annak, hogy akár egy példány is lehet ott, de a hely jellegzetessége olyan volt, hogy ,,ott szinte nesz nélkül siklattam a csónakom a közelébe, és kerestem a megfeleló helyet, ahonnan a lehető legközelebb tudom elvezetni a csalit a bokor árnyat adó rejtekéhez, Kicsit oldalról dobtam az elsőt, egy egyszerú, súly nélküli worm horogra tűzött, ezüstszínú twister volt a csali, ami azon a napon rendkívül fogósnak bizonyult. Sikerült egész jó helyre ejtenem, picivel túldobva a bokortól, így esélyt adva annak, hogy pont előtte tudjam elvezetni. Ovatosan próbáltam vezetni csalit, és figyeltem a vízfelszínminden rezdülését. A második Vagy talán a harmadik belepöccintésnél tartottam, amikor egy erőteljes tolóhullám indult meg a csalim felé. Tudtam, hogy eljött az én idóm, és csak türelmesnek kell lennem. Nem kellett sokat várnom, és éreztem, ahogy megragadja a csalimat, és rohanna vissza a bokor tövébe. Egy gondolatnyit még vártam, és erőteljesen bevágtam! Már akkor éreztem, nem a megszokott aprócska példánnyal van dolgom, mivel ott maradt a botom a bevágásban. Szerencsére a bevágás erejével kicsit eltérítettem eredeti szándékától, és elindult oldalra, a nyílt víz irányába, ekkor egy picit lazábbra Vettem a dolgot, mert tudtam, ott én lehetek a nyerő. Mivel nem a látványra utaztam, így a botspiccet a vízfelszín közelében ta rtva fárasztotta m, próbálva kivéden i az esetleges lé9i szaltókat, amelyek során sokszor kiakad a horog a hal szájából. A nyílt vízen,

Az apróbbak is sok élménlrtadnak

lennie kellett" halnak! Rendkívül óvatosan,

tet böngészve jó néhány helyet találhatunk,
ahol jó eséllyel pályázhatunk fekete sügérre.

ban mindenre fényt deríthetünk, így az interne-

egyik ilyen hely a Délegyházi-tavak, a Délegy-

fu

rejt gyönyörű fekete sügért. Jómagam is többször jártam már ott, hogy belekóstoljak e nagyszerű sporthal megfogásának a rejtelmeibe. Ahhoz, hogy a nagyobb példányok horogra kerüljenek, nem árt egy kis helyismeret, amihez vagy egyjó ismerős, vagy több idó szükséges. Természetesen Van esély helyismeret hiányában is szép példányt fogni, de ez, úgy gondolom, inkább esetleges. Amennyiben viszont ismerjük azokat a pontokat, ahol szebb példá-

háza környéki bányatavak közül nagyon sok

jó néhány erőteljes kirohanás után aztán végre kézbe vehettem: bőven egy kilogramm felett volt. De nem a mérete volt a lényeg, hanem a fogás körülményei. Azóta fogtam már több nagyobb fekete sügért, mégis ennek a fogásnak azélménye él bennem a legerősebben. Amennyiben valóban kitartóak vagyunk, ennek a sokak által misztifikált halnak a megfogása sem lesz bonyolultabb, mint például egy baliné vagy egy csukáé, csak a megfelelő helyen, időben és persze olyan csalival horgásszunk, aminek nem tud ellenállni!

Lukácsi Béla

i
a

t
-1'*,.ryS

* '..?

8FöFfrroncasz

a meleq vizben megnő 'űlius= a2 amÜr étuágya!
|edésével a horgászok nagy része egyetért. Nem minden vizünkben látjuk szívesen, de az intenzív horgászvizek, a nagy növényi produktivitású, sok gyökerező vízinövénnyel telt és szegélyezett tavak esetében jelenléte több elónnyel jár, mint
hátránnyal.

z amur olyan jövevényhal Magyarországon, melynek elter-

-?
mészetes vizekben nem ívik le, így elterjedésének elsősorban az szab határt, szaporítják, telepítik-e avízkezelők az adott területen. Tógazdasági polikultúrás ftöbb halfaj egyidejű telepítéseJ kihelyezése kapcsán a tó természetes növényállománya szab határt a kihelyezés arányának, de klasszikus,,zöldtakarmányozással" lényegesen nagyobb állomány is tartható a halastavakban. Sok helyen öntözőcsatornák, evezőspá lyá k, jóléti vínár ozók növényá o má nyá n a k sza bá lyozásá ra is telepítették. Ennek megtervezése, a hatások pontos íelmérése nélkül az amurral történő túltelepítés a növényzet teljes kiirtásával járhat, Hazánkban a nagyobb tavak, a Duna, a Tisza és azok mellékágai, a Körösök holtágai legendás amurállományokkal bírnak. Teste megnyúlt, torpedó alakú, erőteljes farok és farokúszó mozgással hatalmas tolóerót tud kifejteni. Az egyetlen ténylegesen növényevő halunk. Hideg vízben nem táplálkozik. 20 Celsius-fok alatt átlagosan testtömegének 15-20 százalékát kitevő napi növényfogyasztást mértek, de ez azátlag a szélsőségekben többszörös különbségeket fedhet el. Több szerző leírja, hogy a vízhőmérsékletnövekedésével anyagcsereje nagymértékben felgyorsul, s a naponta felvett növénymennyiség akár meg is haladhatja a hal testtömegét. 25-30 fokos vízben így eredeti növekedési üteme többszörösére nőhet. Azt tapasaaljuk, hogy a csak elégségesszintű növénytömeget adó természetes vízben, jellemzó gyarapodással háromnyaras korára 0,5-1,5 kilós, míg táplálékbóség esetén 2-3,5 kilós tömeget is elérhet. Táplálkozása néha szó szerint látványos, hiszen a hínárfélékmellett a gyékényt,nádat is fogyasztja. A kínai szakirodalmakban 50 kilós tömeget elérő példányokról is beszámoltak. Kisebb csapatokban mozog, táplálkozik, a melegebb napokon közvetlenül a felszín alatt napozik. Megriasztása esetén a busához hasonlóan delfin módjára kiugrik a vízből, úgy startol el. Természetes körülmények között mély vizű, oxigéndús folyószakaszokon ívik le, ahol a sodródó, hihetetlenül gyorsan duzzadó és fejlődő ikra oxigénellátása folyamatosan biztosított. A legalább 20, optimálisan 25 celsius-fokos vízben az ivadék szélvizekre, elárasztott területekre kihúzódva négy-nyolc hetes koráig planktonnal táplálkozik, ezután tér át a növények fogyasztására. Ekkorra 4-5 centis testhosszt ér el, Tógazdasági elterjedésétés hasznosítását jelentősen javította, hogy - a busával együtt - az amurt is lehet hipofizálással (agyalapi mirigy ered etű h o rm o ná is kezelésse l] sza po ríta n i, s azz időjár ástól f ü g etl e9 nül ivadékot előállítani. Antalfi és Tölg 1971-ben kiadott Halgazdasági ABC címúmunkájában már egy kiforrott, sikeresen alkalmazható mesterséges szaporítási technológiáról számolt be. A hatalmas arányú természetes vízi veszteséggel szemben - a pontyhoz hasonlóan ke ltetőházi sza porításko r m n m u m 60 -7 0 százalékos meg m a rad ássa l számolhatunk. Ez anyahalanként akár félmillió ivadék elóállítását is jel l l i i

A ponty horgászatával azonos felszerelések alkalmasak az amur horgászatára is, de esetében gyakrabban kell a nagyobb testű egyedek megjelenésére számítani. A legnagyobb horgászfogás hazánkban a mai napig egy 1993-ban bejelentett 40,5 kilós példány. Frontézékeny, de a légnyomás változása mellett a vízhőmérséklet is eróteljesen befolyásolja táplálkozási kedvét. 1 3-'l 5 Celsius-fok vízhőmérséklet alatt szinte nem is érzékeljükjelenlétét.Gyakran akkor kezd igazán enni, amikor a pontynak szinte már túl meleg a levegő és a víz, A horgásztavakba telepített példányok a harmadik nyáron már fogható méretűre nónek. Méretkorlátozása az országos horgászrend szerint 40 centiméter, de a helyi szabályozás ennél gyakran szigorúbb.

lentheti. Mivel a természetes vizekbe nem telepíthetó, jó megoldás lehet a szaporodásképtelen egyedek kihelyezése, Így a növénlzet adott szintű gyérítése megoldható, s nem kell tartani a nem kívánt szaporodás hatásaitól.

Dél kelet-Áasia, elsó sorban Kína bővizú folyamóriásait tartj ák az őshazqának. lgazi bevándorló, kelet felől érkezett, és a XX. század második felében folyamatosan haladt nyugat felé. A hideg, európai ter-

EgY bó húszas Ráckevén vendéglátóm,

&?]'l"t3ill*§3íi*.rru,

Etetésen tipikusan szemes kukorica, esetenként akár a zöldliszteket tartalmazó pellet is beválik. Az erjesZés [nem rothasztásl) gyakran növeli a hatékonyságot. Mindenki a saját technikájára esküszik, hol a tejsavas erjesztés, míg mások szerint a rendkívül büdös vajsavas erjesáés a nyerő, Persze, ez a család és a szomszédok helyeslésével nem mindig találkozik... Alapszabály: zárd le légmentesen a vödröt! A nagy testtömeg és az erőteljes kirohanások miatt az egyik legnehezebben irányítható, fárasztható horgászhal. A horgon gyakran csak partközelbe érve ugrik meg, s a rosszul beállított fék, a zsinór kisebb sérüléseis a hal elvesZéséhezvezet. Bár gyakran látjuk a felszínen mozogni, horogra általában a fenéken csalhatjuk. Így a fenekező és bojlizó módszer eredményes igazán a fogásában. Gyakran csak éjjel jelenik meg az etetésen, a nagyobb példányok fogási időpontja tipikusan a szürkülettől hajnalig terjedó idószakban van. A sokféle bojli és pellet csali mellett a főzött szemes kukorica és a tigrismogyoró is gyakran eredményes. Hallottam a gyékényfehér bele, a lucernacsokor és a gombafej használatáról is. A fenék iszapborítása függvényében az enyhe lebegtetés ajánlott lehet. A tavi kagylók sok pályán komoly veszélyhelyzetet teremtenek, így a ,,kagylóálló'' előkezsinór több megtartott halat eredményezhet. Kapása gyakran erőteljes, gyors húzással indul meg, szinte az az érzésünk, hogy csak úgy futtában kapta fel a csalit.

Polgár J. Péter

10

3Éff5tHonclsz

.$coryrmHkez6lcpesseg
!]iag' trilát&ógti (romótűKí5

,tllfi@finÉládls.Z2%)
.

tMló kopásál|ó!íq

i.,f$

] t

M-ffi
. cxtía tartÓs§ág .
.

Égrdlátúágú6omótiiré5

bdáb6tt
.

nIilá!{t 8-22%)

*iviló kopiisiillósiig

a tűpontyl
alán húsz éve lehet, hogy együtt ültünk Pénzes Bethen, Tölg lstván és jómagam egy kertvendéglőben. A két neves hal-

Gélkereszthen
biológus barátságát meghatározta
a

számos közös

munka, a fiatalabb kori Balatonparti je|enlét (MTA Tihany), a százhalombattai évek IEHAGJ, rengeteg tudományos publikáció, szakkönyvek sokasága, Lapunk megbecsült és nagytekintélyú munkatársai is voltak, a másrészt a jóval korábbi közös balatoni kötődéstől, emlékezetes együttlétektől. Valahogy az amurokra terelődött a szó, Pista közbevágott: van ennek szép magyar neve is, zöldponty, fúpontyt Tetszett a név, és annak kínai megfelelője is: cahü jü (fűhal]. Pista a hatvanas évek elején a rVÉV Hataszati Fófelügyelőségénél dolgozott, és egyike volt azoknak, akik az |usiában őshonos halak,

azonban tény, soha nem került a Balatonba jelentős számú amur, de ami belekerült, az jól érezte magát. Én még emlékszem azokra az évekre, amikor már a fürdést veszélyeztette a kolokán (a kolokán vagy vízi áloé merev, füré-

barátságunk részben innen eredeztethető,

az amur magyar tógazdasági hasznosításával foglalkoztak. Az ő kezdeményezéséreérkezett meg Kínából az elsó növényevő halszállítmány is, A későbbiekben Antalfi Antallal a dinnyési tógazdaságban közösen fejlesáették ki e halfajok mesterséges szaporítását. A nyolcvanas évek közepén már voltak emlékezetes amurfogásaink a Balatonon, ami azt is jelentette, hogy jól ézi magát a tóban, testsúlya szépen gyarapszik. 1963. június 1B-án érkezett Magyarországra Kínából az első növényevő halszállítmány fehér és pettyes busa, illetve amur. Az előzményről csak annyit, hogy 1 963-ban Budapesten ülésezett a Dunai Halászati Egyezmény Nemzetközi Vegyes Bizottsága, ahol a román és szovjet küldöttek kedvezó véleménye alapján a magyar delegáció vezetője, Pékh Gyula úgy döntött, javasolni fogja a hazai honosítás megkezdését.Az ivadékszállítmá nyok kijelölt nevelőgazdaságokba kerültek, szigorú állatorvosi kontroll alatt. A széles körú terjesztést korlátozta a Dunai Halászati Egyezmény szerződő államainak (Szovjetunió, Románia, Bulgária, Jugoszlávia, MagyarországJ megállapodása, mely szerint a növényevő halak csak zárt vizekbe telepíthetők, Így utólag végiggondolva
többek között
vagy csak mi magyarok vettük lazán, hiszen később nagy folyóinkban, tavainkban is megjelentek a növényevő halak. Pontyos horgászataink során találkoztunk először az amurral, ami akkoriban mé9 ritka zsákmánynak számított. (Az egyik oka a kihelyezés száma lehetett,J Az amur vándorló természetúhal, nagy kérdéslehetett annak idején a kutatók számára, vajon mennyi marad meg belőlük a Balatonban, A Balaton-parti befolyók, a Zala és a Kis-Balaton ideális helynek látszott a vándorló amurok számára. Ami

a tó, A hatvanas években kapóra jött ilyen szempontból az amur, amitől artváríák, hogy jelentősen ritkítja az utálatos hínármezőket, Hidrológiai kutatások igazolták, hogy a tó elhinarasodása ellen egyedül csak biológiai módszerrel lehet védekezni. Az más kérdés,hogy a Balatonon azokban az években százezer kataszrális hold méretekben lévő hínárirtásához minimálisan hatmillió amurra lett volna szükség. Ami például az'l966. évi akkori egész állománynak a hatszorosa lett volna... Végül is került amurivadék a tóba, de mennyisége nem volt száerőteljesen eutrofizálódott
mottevő, ma is csak inkább színesítia halfaunát, jelenlétük e|hanyagolható. Nem úgy Áasiában, elsősorban Kínában, ahol az ősi példányoknak különleges életteret biztosítottak a nagy árterületeket elöntő folyók, a Huangho, a Csangcsiang, a Hszicsiang, nem is szólva arról, hogy a monszun idején hány százezer mellékág, holtág, régi meder, csatorna duzzad fel. A szétterülő tengernyi víz meg-

szes és szúrós levélzetí]hínár elterjedése, amikor még tisztítatlanul folyt a tóba a szennyvíz, és többek között ennek hatására

nem lehetett valami komoly megállapodás,

a növényevő halaknak, akik dúskálhatnak a nád-, fú-, sás- és hínárfélék rengetegében, Dr, Pénzes Bethen érdekes elméletet dolgozott ki az őshonos növényevő halfajok táplálkozásával kapcsolatban, Azért adott otthont a növényevő halaknak Délkelet-, Dél-fusia és esetenként Dél-Amerika, mert a hosszú vegetációs időszak a haltest meleg által hajtott anyagcseréje és a könnyen megszerezhető bőséges növényi táplálék a törzsfejlódés során valósággal rákényszerítette a déli földrész egyes halait a növényevésre. Célzottan kevesen horgásszák, de aki igen, az jelentős fogásokkal büszkélkedhet. llyen a húszas évei közepén járó FriedmanszlE Dávid, aki pici gyerekkora óta minden szabadidejét Balatonkenesén tölti, a kedvelt Honvéd-üdülőben. Horgászszenvedélyében meghatározóak a gyerekkori évek, a tóhoz való kötődés és a balatoni amurok speciális horgászata. Nézegetem a legutóbbi fogásairól készült képeket, és átadom a szót Dávidnak, aki kérés nélkül is mesél, - Közel húsz év horgászélményei sűrúsödnek amuros horgászataimban. A kilencvenes évek közepétől minden nyarat Kenesén töltötéveimben már tisaább volt a víz a keleti metem. Nem emlékszem, hogy valaha részt vettem dencében, mint a nyugatiban, ez kedvezett az volna iskolai évnyitón vagy évzárón, édesapám amuroknak. Az üdülőben közel két és fél kilomár előtte elvitt az üdülőbe. Az első amuros méteres szabad p|acc várta a horgászokat,
teríti az asztalt

12

3ttffilHoncasz

szeresen etettünk hónapokkal korábban beáztatott búzával és kukoricával, amibe esetenként ioghurtot, alkalmanként élesZőt is tettünk. - Elég büdös lehetett! - Az volt, de az amurok szerették. - Területet etettetek, vagy csak helyet? - Csak helyet, és a horogra általában fagyit tettünk. Édesapámék találták ki, hogy a kellően beá^atott, megérlelt kukoricás búzát belenyomták egy kis pohárba, amiben már benne volt a csalinak szánt bojli is, és lefagyasaották a mélyhútőben. Ez került bevetésre, a hajszálelőkés megoldással lévő csali mellól lassan lepotyogott a kukorica, búza közuetlenül a horog mellé. - Mennyi idő alatt állt be az amur az etetésre? - Az amur benn legel a hinarasban. Azt az időt kellett kivárni, amíg megtalálta a csalit. - Milyen volt a balatoni amuros szerelék? - lnline szerelék, 'l 13-'l30 gramm között, ami fel tud csúszni kapás esetén. Miután gyakran

-

- Micsodát?

J*

§

horgásztunk iszapon, 25-30 centis hajszálelőkét használtunk, általában kettes horgot, amire két szem banános bojli vagy nyolc-tíz szem főzött ku korica került, tech nopuf iva l kön nyítve. - Vannak extra csalijaid is? - Természetesen! Állandóan agyalunk a barátommal, nekünk bevált a tintahalmájas bojli, amiben bőven van feketebors-eszencia és az édesvízicsiga ízesítésú is. - Melyik hónap az amur ideje a Balatonon?
persze nem jelenti aZ, hogy mások nem fogják húvösebb vizekben is. Többnyire az €jszakai horgászat zsákmánya, a jobb idők este nyolctól tizenegyig, illetve hajnali háromtól ötig tartanak. - Miért az amur, miért nem a ponty? - A ponty unalmas, amurkapásnál az elején nem lehet tudni, milyen hal van a horgon. Nagy sumák! Azoknak van igazuk, akik állítják, hogy benne van a balin harcossága, a ponty

bi hideg vizekben én még nem fogtam. Ami

-.,Július közepétől augusztus elejéig, a koráb-

rakétáit. Az üdülőben mindig összeszaladnak az emberek, ha valaki nagy amurt fáraszt. ÖtVen ember mondja a tutit, ha nincs a féked kellően beállíwa, hamar szétveri a szákodat. Az amur az a hal, ami a haláláig küzd! Én mindegyiket visszaengedem, de előfordult, hogy valamelyik belehalt a fárasztásba. Egyszerűen halálra fáradt, annyira küzdött!

ravaszsága meg a csuka falánksága! Amikor aztán megérzi a part közelségét, begyújtja a

- Milyen most a balatoni amurtörzsállomány? - Viszonylag nagytestúekből áll, én úgy tudom, hogy nem telepítik, nyilván nem is szaporodik a tóban, mert kis példányokat soha nem
fogunk. - Feederrel is amurozol? - Legutóbb az S-ll-es tavon az iszapról fogtam édesvízicsiga ízesítésű bojlival elsőre egy közel 'l6 kilós amurt, Volt köZönsége a feederbotnak és a fárasztásnak is. - Maradva még a Balatonnál: behordani nem lehet, hol amurozol? - Közel a nádhoz, ott fogtam legutóbb a legnagyobb amuromat, lelógott a feje meg a farka a matracról, húszkilós volt.

előtte minden megtalálható a nádastól a kagylósig, a hínármezőtől a kövezésig. Még repülő-

géproncsunk is volt a süllőzök örömére [már nincs, kiemelték - a szerk). A parttól l40 mé-

terre voltak a széles hínármezők meg a szúrós szálasak is. Akkoriban még nem tiltották a behordást. Emlékezetes nyarak voltak, előfordu lt, hogy több amurt fogtunk, mint pontyot! Rend-

Zákonyi Botond

3FffilHoncnsz 13

Uagy
E

ilappal
qszaka?
horgászat apropóját egy érdekes felvetés adja.

A\,l

fi***gru*mrum
néhány termetesebb,5-15 kiló közötti

ponty és amur is. Nyi|ván ezek

d

-'#.:

-#F t"
_.i
§

!.{i

§I

.J

regge!, napközben, késő délután vagy éjszaka? llos, én is (a legtöbb rrátlaghorgászhozD hasonlóan) főként a nappali órákban próbálkozomn de időnként belekóstolok az éjszakai horgászatba is. §okan esküsznek rá, hogy azigazán nagy, kapitális halakat csak éjje! Iehet megíogni. Énezt nem merem egyértelműen kijelenteni, de úgy vélem, időnként megér esy-egy próbát!

A nyári időszakban gyakran felmerülő kérdés: mikor lehetünk igazán eredményesek? Kora

,F

A FermentX technológiával készült tejsavas magmixek verhetetlenek a nyári ponty- és amurhorgászatok során!

t*

\."

A nyári horgászatok ászai a FermentX etetőanyagok, melyek horgászatra kész vá|tozatban kerülnek forgalomba

Íme, a legfogósabb csalik, melyeket a magmixekből és az etetőanyagból vettem ki

14

slKERE§

Ritkán voltak mozdulatlanok a botok spiccei

S .r.:,

t*,.,:Ái Sőt, többször a

",.,r!., :f,,,r.rd_;:.:

Hj:*{§',,::

:

,

,

segítség ,.ja i._,.&^

rövid időn belül mindkét botomon ' Kapas volr, elKe]r f,Fr

,

lÉ ,t' *-.ra *
i

Az etetéstől egyre távolabb

> *.-l


_.qúj

csak a halak méretétnövelni,
a kapások száma megritkul, de látványosan nő(het)
1

bevetett végszerelék tudja

Te."tI

F.,*efr,ij§

:)

-.,J.*}g

"i

"

'- _ rffi.l
:,.__,-\-

l*!

§T\

§\i

§\t\

§t

A fejlesaőmunkánk eredménye a Spro Team Feederbot...

\,|,fi.1,1;.

l,

it i;l;

;i,;-J;

amirő| mindig annyit kaszálnak, amennyi a halak etetéséhez kell. Ezt karikákba rakják (ami szintén lebeg], ebből húzzákki és eszik meg a halak, főként az amurok. Szeretném azt a tévhitet eloszlatni, amely szerint azokon a tavakon, ahol etetik a halakat, nem lehet semmit fogni! Azokon az intenzíven telepített vizeken, ahol nem kap rendszeresen táplálékot a halállomány, ott lefogynak, legyengülnek és a betegségekre is sokkal fogékonyabbakká válnak. ltt - a Tóth-tavon - a halak nagyon jó erőben vannak, szépek, egészségesek, és fo|yamatosan gyarapodnak, mindig szívesen fogadják a további finom falatokat. A horgászat megkezdése előtt itt mindig beetetek. A legjobb helyek az etetőkarikák környékén vannak, amiből van bőven a tavon. Horgászni csak az U alakú tó belsó kar$áról szabad, azonban aki etetni szeretne, nyugodtan átsétálhat, Ezt tettem én is, Azalapozó etetéshez egy-egy csomag Haldorádó Fer-

horogra kerítéséheznémi szerencse is szükséges, de az nem kérdés, hogy a vízben élnek kapitális egyedek, sőt még nagyobbak isl ltt régóta alkalmaz eredményesen a tógazda egy különleges etetési technikát, ami főként a meleg nyári időszakban hatékony. Ezavízfelszínen lebegő lucernakarika, A tó körül kiterjedt lucernatábla található,

jobb, mint az otthon előállított bármilyen ,,rettenetes". Aki nem hiszi, próbája ki! Ha tejsavas magvakkal etetek, minden esetben Fermenü etetőanyagot töltök a feederkosaramba. Ezen a tavon legeredményesebb a Tejsavas Nagy Ponty, azt követi a Tejsavas Mézes Pálinka,
majd a Tejsavas Betainos.

í6

3tffifuoncav

Bizton állíthatom, hogy a valaha készült legjobb, az ősi alapokat megőrzó, de modern tudományos kutatásokat ötvöző erjesztett etetóanyagcsaládot hozhattuk forgalomba HaIdorádó FermentX márkanéven! A Fermenü magok hatvan nap fermentálás (erjesztés] után kerülnek forgalomba. A speciális tartályokban úgy érlelődik a keverék, mint a legjobb borok. llyen hosszú idő alatt vajpuha lesz minden összetevő, és fel-

Mi a FermentX magvak és etetőanyagok fogósságának titka?

tárja minden kincsét! Garantáltan száz százalékig természetes, és nem tartalmaz tartósítószert, ilyet házilag képtelenségkészíteni. Milyen csali kerüljön a horogra? Ezen a tavon gyakran a beetetést követően, szinte az elsó dobás után lehet már számítani a halak kapásaira| No, de milyen csali kerüljön a horogra? Az egyik horogra búzafüzér,míga másikra két-három szem kikönnyítetttejsavas kukorica került. Ezekelaz etetőanyagból vagy a magmixből kell a horgászat megkezdése előtt kivenni, Hogyan növelhetjük a halak méretét? Számos hal kifogása után felmerül, hogy miként lehet esetleg nagyobb halakat is fogni, miként lehet szelektálni. Van erre néhány trükk! Q Növeljük a csali méretét. @ Próbáljunk más típusú, például hallisztes pellet vagy bojli csalikkal horgászni.

száma, de növelhető az egyedsúly! @ Ha ez sem hoz megoldást, akkor már csak az éjszakában bízhatunk, vagy még abban sem... A végszerelékem. Hatékony és egyszerű végszereléket használtam, mely fél-fix rendszerű, segít a biáos akadásban, de esetleges szakadás során megszabadulhat tőle a hal, nem kell magával cipelnie. Lelke a HaIdorádó Pellet Feeder Complete kosár 30 grammos méretben. A gyors előkecserét és a végszerelék fixálását az előkerögzítő gyorskapocs biztosítja, ami finoman, de megszorul a kosár végében található gumiágyban.

Akkor mi lehet a jó megoldás? @ Egyre távolabb horgászva az etetéstől csökken ugyan

(Bár a saját tapasztalatom szerint ezek gyakran nem hoznak látványos változást" nem növekszik a méret a kívánt mértékben...)
a kapások

Spro Team Feeder termékek. Elkészült végre az új Spro Team Feederbot csa!ád is, mely 2,7 és 3 méteres pickerbottól egészen a 3,3;

3,6; 3,9 és 4,2 méter hosszú

kezik.Ezkedvező árú, a mindennapos horgászatokhoz készült pontyos botcsalád, melyben mindenki megtalálja a számára ideális méretű és
erősségű botot. Ea teszik teljessé a Spro Team Feeder orsók, sót lesz Gamakatsu Team Feeder horog is| Ezek mind-mind a Spro és az én közreműködésemmel 20'l3-ban forgalomba kerülő új termékek. Már a hetedik éve, hogy hatékony munkakapcsolatban állok a Spro fej|esztő csapatával, ennek láthatják most aZ újabb eredményét. Minden halat a kifogása után lemértünk, adatait feljegyeztük, majd azonnal vissza is engedtük. Az első ötórás horgászat számomra is meglepó eredményt hozott! Összesen 33 halat, 29 pontyot és négy amurt fogtam 9B,2 kiló összsúlyban, A legkisebb ponty fél kiló volt, míg a legnagyobb 6,02 kiló. A legkisebb amur négy kilót, a legnagyobb l3,26-ot nyomott, ami már a szürkületi időszakban köszönt be! Mindezek után nagy izgalommal vártam az {szakát. Tetemes pénzösszeget mertem volna tenni rá, hogy éjszaka még nagyobb, kapitális halakat tudok majd fogni. Ezzel szemben némi csalódással fejeztem be éjfélután a horgászatot. Mindössze öt halat, négy pontyot éS egy amuft fogtam, 24,83 któ összsúlyban, pedig mindent ugyanolyan intenzitással csináltam, mint nappal. lgaz, hogy közöttük volt a legnagyobb, 8,06 kilós pontyom, amit egy nyolckilós amur követett, de utána szinte semmi! Pontosabban három kisponty. Éjszaka mintha ,,lesavazták" volna a vizet, vagy csak egyszerűen elmentek aludni a halak...? Ezen a tavon, ezen a napon egyértelműen a it_ nappali horgászat bizonyult eredményesebbnek. Ebből messzemenő következtetéseket nem kívánok levonni, hiszen ahány víz, annyi szokás. ltt a nyár, itt a jó idő, amikor az éjszakák sem túl hidegek, mindenkit arra buzdítok, hogy próbálja ki a saját vizén is, melyik időszak az eredményesebb, és ossza meg velünk tapasztalatait!

feederig terjedő komplett kínálattal rendel-

Döme G.

Payf] ,{

0"Á
Prologic Firestarter

o

Prologic C1 3óOcm,3lbs

W

W

l

Vásá'roljon kényel mesen otthon ábőa,
a
6400 Kiskunhalas, Széchenyi út 49, TeIefon: +36 20 945 7758 Web: rn;ww,haldorado,hu E-mai |: horgaszbolt(ahaldorado,hLl

Ha!dorádó

termékek utánvéttel is megrendelhetők!

'la!haió QR-kod 5€qit,égé,
,le| továbbr infornáriókhoz

CentrLlrn

iutha a hirdeteiben verepló horgászevkozokrol

ei

még t0bb aklirs 1elmékróil

Az amur nem Őshonos halunk, betelepítésútián került hazánkba. Sok horgász a mai napig örül az a_mu_f_megielenésének, de bizony többen vannak, akik szinte ellenségkéntkezelik, több líí;6nkre_ tételétis a számláifua Írnak. Ezzel nem lehet vitatkozni, a hosszú évek alan én is tánúja voltam nem egY_horgásztó átalaku!ásának. Az biztos, ha valahová bekerült azamunrés ott az életfbhételek keduezően alaklultak a számára, akkor a vízi,növényzetben nagy károkat okozott. lládrengeregek tel_ jes leamortizálása, hínármezők eltüntetése kísérteaz amurok elteriedését. Uiszont" hoigászati megkérdŐ_jelezhetetlen, becserkészése, horogra csábításá komoly élményt,rf,iltlr"t. 9f_oÉé]téke Hihetetlen erőuel tud kÜzdeni a horgonn képes akát a végkimerülésign addig klzdeni, á-Ó á szi_ Ue meg nem áll. Horgászata nem bonyolult mutatvány - de ez akkoi igaz, ha kiismeriükn-tisztában rragyunk a táplálkozási szokásaiual. Éppenez.étl fontos, hogy mejrelelo módon Ósaiizzunk, az amur számára a legjobb etetést alkalmazzuk, és egyáltalán iudjuk, hogy mikor ho! találjuk.
Az amur táplálkozása. Aki az amur táplálkozásának kiismerésére nem
gásztam már olyan kavicsbányatavon, ahol rákényszerült a kecskeköröm kagylókra. Ez persze extrém eset, az amur általában megmarad kedvenc táplálékánál, a hínárnál, nádnál és egyéb növényeknél. Ha egy tavat nádfal vesz körül, könnyen meggyőződhetünk arról, hogy található-e benne amur. A vízbe dólt nádszálakat az amurok szinte azonnal megtalálják, és amíg elérik, le is rágják, Éppen ezért ha a nádfalak előtsajnálja az időt, és megfelelő tudásra tesz szert, az még közelebb kerül a sikeres horgászathoz. Az amur szinte kizárólag növényevó - bár hor-

uruadás-at

ti helyek |ega|ább 40-50 centis vízmélységgelrendelkeznek, ideálisak
aZ etetéSt. Ezt én nem így |átom, nemegyszer teljesen máSt tapasztaltam.

lehetnek a horgászatra. Az amurról elterjedt, hogy nagyon mohó hal, szinte ,,felporszívózza''

hogy ha rátalál egy etetésre, ott hosszan elidőzik, és folyamatosan táplálkozik rajta. Jó néhány alkalommal azt is tapasztaltam, hogy az amurcsapatok szinte szó szerint órzik aZ etetést

Az amur megfontoltan táplálkozik, szinte szemenként veszi fel a kukoricát az etetésről, és a nádat is szálanként tépi meg. Az viszont igaz,

7"'r§
t§ \.

\

t

'.,
:

: .', l

l, , ,í'

,i,,,.

:,,

^'

. |.

,:|-: ,'

..

; ! ':

ftiiii.
.

:,iii,:i" l",
',,1 ..1,,l;',,,,,,
,,

,,lj

.;l

':]

,

],,

:j§.i:]l:iti,:,::,]'

Csalizási technikák. Eddigi amurjaim szinte 99 százalékát

lebegő csalikombinációval fogtam, minden esetben alkalmaztam valamilyen lebegtetési technikát. Az amur szájállása nem éppen a fenéken való táplálkozás segíti, de ez érthető, hiszen növényevő halként erre nincs is szüksége. Ezért is le-

het nyeró a lebegtetés, hiszen az etetésre tévedő amur szinte azonnal felveszi a jól felkínált csalit, ha azt megfeleló mG don tálaljuk. ó
!

\/,

"k3 i"Fr&,\l

{

-C"

'§r

* .--\

\ 'dt

._'-

f

r-*l$/
;r/

),-ar-'

Nur
Ritkán, de előfordulhat, hogy egy etetésrőI rövid időn belül amurt és pontyot is lehet íogni

{s,5t

jr

\t
, =a=;*==="

Rt,p

l

n*fr3É
2l

Etetés, extrém csalizás. Ha az amur horgászata során kevés idó áll rendelkezésünkre, akkor az etetést a lehető legjobban koncentrálni kell a csali köré - ea PVA-hálóval könnyedén megoldhatjuk. A problémát csak az okozhatja, hogy az olyan etetóanyagokat, me|yek Víz segítségévelkészültek el, hogyan helyezzük bele a PVA-hálóba, annak feloldása nélkül. Ladányi Tamás

(J.
§ alkalmazhatunk, de ilyenkor is nagyon íontos a koncent]ált etetés Az eíjesztett kukorica mellé helyezzünk olyan etetőanyagot, ami felhősödésre is képes

,

Akár extrém méretű lebegtetést is

.,'íh
Ha az erjesáett kukoricát rövid ideig olyan dipbe áztatjuk, ami ,,PVA-bar -t'', akkor már gond nélkül belehelyezhetjük a PVA-hálóba. lgy nagyon komoly koncentrált etetést készíthetünk a csalink köré, ami szinte kakényszeííti a az amurokból, hogy felvegyék a csaIit

*,

{
Nem kell félni a 8-10 centis lebegtetéstől sem, az amu] gond nélkül horogra csábítható ezzel

tí!"

l

-:i,,.'

a csalizással

'

-Qmb,]iiiiüé nffllt}l"txéneg l|CIÍ

ffi

t$ffi!§ffiHffi$,ffi[§

Továbbr információ, web. http://www.horgaszutazas.hu

mobtl: +36-70-31B9540

info@horgasztiiazas

h*

{'3g3.-

§r

murral az év bármely szakában találkozhatunk, foghatunk is belőlük, főkéntaz intenzíven telepített helyeken, de vadvizeken is. Elsősorban növényevő. Ha lakóhelyén nem akad fogára való nád, sás, hínár vagy egyéb növényi csemege megfelelő mennyiségben, akkor és ettő| függetlenül is szívesen fogyaszt magvakat. E|őnyben részesítia kukoricát és a tigrismogyorót. Vannak vizek, ahol válogatás nélkül falja fel a bojlit és a pelletet, mert nem talál mást. Az évek során megkedvelte ezeket. Bojlival főként pontyra ,,vadászom", de túráim során számos amurt is fogtam pontyozás közben. A Változatosság kedvéértés a hal kiváló sportértéke miatt júliusban és augusztusban cé|tudatosan horgászom rá, Ekkor táplálkozik a legintenzívebben. A nyári hónapokban, amikor a víz hőmérsékleIe 22-24 Celius fölé emelkedik, eljön az amurozás időszavan szükségük. A táplálék felvételénekmértéke testsúlyukkal egyenes arányban változik. Szeretnek a vízfelszínközelében tartózkodni, csapatostól nagyon óvatosan mozognak, Megfigyeléseim szerint a rajnak van egy vezére, aki a helyváltoztatásuk során mindig a vízfelszínközelében halad. Onnan kémleli a körülötte elterülő közeget. A többiek a mederfenék közelében, bizonyos távolságból követik őt. Ha a ,,főnök" veszélyt észlel, leadja a jeleket, a csapat hataImas robajjal azonnal távozik. Felka. Ekkor óráról órára emésztenek, így hatalmas mennyiségű táplálékra

1|L

r
*;,,,

Arnur, uegetáflánus
a
)r,

Amurra történő horgászataim során kevésbékörúltekintően járok el az etetésnéI,mint a pontyok becserke|ésekor. Köztudott, hogy az amur nagyon szereti a különféle magvakat, azok különféle keverékeit és az apróbb magok kombinációját is. A csali is lehet ugyanez. S ha nem a fenéken kínáljuk fel, célszerű meglebegtetni. A ,,megterített" asztalhoz a fehérhal nép érkezik meg elsőként, majd őket a pontyok követik. Az amurok megérkezésük után elverik az ott tartózkodókat. Fogásainkból következtethetünk jelenlétükre, hiszen ha ráállnak az etetésre, szinte csak őket kaphatjuk horogvégre. Ott is csapatban ,,dolgoznak". Szó szerint elkergetik a többieket. Több alkalommal az árulkodó fe|színi amurmozgásokból (e|indul, mint a torpedóJ arra következtettem, hogy ott Vannak a terített asztal közelében, mégsem tudtam őket kapásra ingerelni. Erre az |ehet magyarázaI, hogy jóllakásukat követóen ráfekszenek az etetett helyre, birtokolják azt, és őrzik a felkínált e|eséget. Eközben elúzik onnan a táplálkozni kívánó más halfajokat.

tételezem, hogy utána is együtt maradnak.

{

la

J
t
-^

J
*]

L {
F,q.

Elsősorban növényevő

l. 7,1'

' -,.

,l , ;' r.a.-^ L
T
\,

.

ffiifii,,

-.

.'\ }

|-_,
,,

: .-:. O,-: :- '-T,x-§E
{-; -

\

ű

.*:*.

t

-:-:

t"i

í\

i,íl t

ti}{

közelében tartózkodni

szeret a vízfelszín

esetén is ott tartózkodhatnak a korábban említett ok miatt. Ha újra megéheznek, a táp|álék viszont elfogyott - nen] várnak -, rögtön odébb á||nak, Ezt a kapások és a fogások ritkuIása, elmaradása is jelzi, A víz hőmérsékleténekernelkedésével gyorsul az emésztésűk. 25 fokos vízben képesek pár óra alatt rnindent felőrölni szervezetükben. Ekkor kezdődik újra a habzsolás, ismét foghatunk be|őlLik bőven. Egy-egy példány megakasztása és kifárasztása szétveri a vizet. Ettől a többiek rövidebb-hosszabb időszakra elúsznak onnan. Nemcsak a vízmozgást észlelve távoznak, feltételezem, hogy egyéb je|eket is közvetítenek a fennálló veszélyről.

Célszerű naponta a fogások arányában többször etetni. Egyrészt, meft rengeteget képesek pillanatok alatt felenni, másrészt kapástalanság

Az amurok kommunikációjáról nem fo|ynak tudornányos kísérleteke||entétben a de|íinekével. Ők egyértelműen intelligens lények, hangokkal tudatnak egyrlással bizonyos dolgokat tudatni. Nem állítom meggyőződésse|, de feltételezem, hogy az amur is ,,kommunikál" társaiva|. A veszély elmú|ása után azonnaI visszatalálnak kiindulási pontjukra, és tovább porszivózzák.lóllakásig a felkínált eleséget. Kommunikálásuk iIlusztrálására jó példa a következő eset. A helyszínt, ahoI mindez nlegtörtént, iszaptalanították egy speciális hajó segítségével.A meder fenekéról szívták a felszínre az iszapot, rnelyet egy Vastag cSöVön keresztü| juttattak ki a partra. A cső jól látszott a víz fel-

l

színi rétegében,látszóIag két részre osztotta a tavat és a benne élő amurpopulációt. Ott és akkor a fogások alapján jól megfigyelhető volt,

A speciális hajó és cső látszólag két részre osztotta a tavat

hogy az egyik felében egyáltalán nem tartózkodott amur. Az lehet a magyarázaI, hogy a növényevők a víz felmelegedését köVetve áramoltak a tó nádasokkal tarkított szegletébe friss élelemért. Ez alatt indultak el a munkáIatok, és került a csó a vízbe. A nádas oldalán bőven lehetett pikkelyest fogni, míg a másik oldalon gyakorlatilag egyetlen példányt sem. A rajok több ízben elindultak a tó azon részébe,

)'-:,

q ,
.'i,5 -of"

.&
.<a,.,

1.

r

1,

? f-g
'rg;;:1,

'

{'...,.,,+,

A csalit fogóssága érdekébenlebegtessük

' _ ,''l'.=. i.,,'

;,.i.,;§,.,,j:,

,

meg

i.

PVA-hálóba csomagolt
a csalit

magokkal koncentrálhatjuk

aho| korábban jártak. Am a vezéregyed a cső láttán veszélyt,jelzett, amire a csapat hátraarccal reagá|t. lntelligenciájára egyéb példák is utalnak. Eszleltem azt is, hogy a be-

vágást követően, ve|em együttműködve, szinte észrevétlenül úszik felém, horoggal a szájában. A part előtt azonban néhány méterrel lB0 fokos fordulattal visszaront a tó irányába. A fék pontos beá|lítása híján

válogatás nélkül felfalják
,\ SZEHZa-1 FoTÓ

A ntagmixeket

azonnal Csattan a damil! Nem ritka a bevágást követő azonnali, több t2méteres kirohanása sem, ami SZintén megIepetést okozhat, ha nem számítunk rá, Több alkalommal a nrerítőből ugrott ki, a tapasztalatlan szákoló meglepetésére.

Nagy Csaba

25

Horgászbarátaimmal íiatal és bohó koromban úgy lasaott botjaink a ,,kezünk alá dolgouanaK', ne pedig a mozgásban akakerestük a ,rmindente iő'' pergetőbotot - kis túl_ dályozanak. Altalában egy versenyt [pontosabban annak szituációitJ két, zássa! _, mint Arthur kin{ly lovagjai a Szent Grált. legfeljebb három, készre szerelt bottal meg kell tudni oldani. Percze, ahogy az ideáIok kergetése során lenni szokott, egyfe inkább níjöttünk, hogy rossz úton A francia iskola járunk. ilincs igazából multifunkcionális botn álla_ A versenyzé§ kapcsán ismerkedtem meg a Pezon&Michel botokkal, melyekről előzetesen néhány fontos, egyéni tapasztalatot meg kell említepítottuk meg hosszú éyekkel eze!őtt, és gyűjtögetnem. A ,,francia botépíó iskola" (ami alatt sokkal inkább a tervező csani kezdtük a módszerenként speciális botokat. pat munkájára gondolok, semmint a tényleges gyártásral jellegében Aztán egy napon... másféle pergetóbotokat produkál, mint a hagyományos gyáftók. A már-

Egyl ami mindent uisz
i

történet apropóján két, külön-külön helytálló elképzelésre világítanék rá elsőként. Az egyik, hogy egy módszer igazán jó műveléséhezvalóban hozzá való, speciális, de legalább is az adott stílushoz illő bot kell. Könnyen belátható, hogy egy ultralight gumihalas technika tökéletes kivitelezése Vagy egy nagyméretű j gf ej nek az aljzatr ól történ ó me g u g rasztása két, ma rká nsa n kü lön böző jellegű bottestet igényel. A másik vonal, amit kissé a kényelem és a kellene minden egyes módszerhez külön botot válasáani, és egyszerre hat-nyolc pergetóvel járni horgászni. Biztos van olyan pálca, amivel többféle szituációt is megfelelóen lehet kezelni. A két felfogás egyszerre igaz. Az elméletek víaálasztója és közös nevezője, hogy ki, hol húzza meg a határt. Mennyire technikai vagy éppen mennyire komfortos a horgász, mennyire hisz vagy sem a részletek és nüánszok erejében. A módszerek, csalik és technikák sokszínűségében majdnem minden bottípusnak megvan a maga létjogosultsága. Akár egészen pici lépésekkel is haladhatunk, de bizonyos tartományokat - nem feltétlenül nagy
kompromisszumok pénzlrárca (no, meg az ésszerúség)mondat az emberrel, hogy talán nem

ka meglehetősen friss, csupán nyolc éves, épp ezért a jelenlegi, modern trendet képviseli, illetve lényegébendiktálja is. Ahogy én látom, a francia márka a már kellően telített pergetőpiacon [a modern éslaza dizájnon túl) karakterükben rendhagyó, a profi szintű pergetés élményétadó botokkal kívánt helyet kérni magának. A botok megtervezésébe a mér-

szükségszerű lefedésénekékes példája a pergetó versenyzés, ahol nagyon gondosan kell választanunk, hogy elférjünk a csónakban, és kivá-

árán

-

lefedhetünk egyetlen bottal is. A tartományok

Ezzel az amurral is megtornááattam a botot, sima ügy volt

A

,-f

#í-.;,-y-,

'

\*
{'
;, (,

nökökön túl - véleményemszerint nagyon helyesen - neves versenyhorgászokat is bevontak, akik a márkán belül a botok figyelemre méltó karakterének kialakításában is komoly szerepet játszhattak. Nem tudom, és igazán nem is ismerem : ,rivatalos, botokhoz kapcsolódó marketinget, de tény, hogy sok olyan pergető botcsalád (Specialist Pro, Source, Pandora, Gunki Bushi és SaburauJ került ki Pezon&Michel márkanéwel fémjelezve, ami érzésemszerint hozzáértő, profi pergetők keze nyomát viseli.

Három kulcsíontosságú kritérium
A ,,Pezonok" legérzékletesebbjellemzóje a könnyűség, a gyorsaság és
a kivitelezés [nem a dizájn, hanem a nyéltoldós megoldás). Ezek a paraméterek a legfontosabb részletei a modern szemléletben készült pergetőbotoknak, és nagyon hasznosak abból a szempontból is, hogy nem bújnak semmiféle áltudományos nevezéktan mögé. A botok tómege

delleknél [például Trout Spin) is eZ érezzük - természetesen terhelés nélkül, Ahogy húzást [halat) kap a blank, fokozatosan C betűbe hajlik. Nem tudom, milyen gyártástechnológiával értékel, hogy a bottest egyszerre hihetetlenül gyors, ugyanakkor rugalmas marad, de érezhetően nagy a különbség a régi 21O-es botjaim (pedig azok sem voltak rosszak) és a Pezon&Michel pálcáim között. Ami ehhez a különleges botélményhez-érzéshez biztosan honájárul, az a több P&M modellnél fellelhető, egyrészes bottest. Ez anno az amerikaiak sajátja volt, késóbb azonban ráálltak a többi kontinens pecásai is. Ami a franciák esetében zseniális mérföldkő volt, éS ezt értettem fentebb kivitelezés alatt, hogy ötletesen a nyél és a bottest találkozáSánál csatlakoztatták a botokat, így az egyrészesség előnyeit sikerü lt f rappánsan ötvözni a szá líthatóság ga l.
l

Zászlóshaiók legénysége
S ezzel vissza is kanyarodnék az eredeti történethez, amikor is azon a bi-

gumikkal). De ugyanitt említhetném a gerinces és pillekönnyű (l24 grammos) Sinker Jiget is, ami 5-25 grammos dobósúlyával szerintem a legjobb piacon kapható medium jigbot jelenleg. A gyorsaság a másik nagy érdeme ezeknek a pálcáknak. Akik a FeHoVán vagy a HlT-parkos Horgászkiállításon kézbe fogták a Pezonokat, elsőre biztosan ,,keménynek" érezték őket. Valójában szó sincs túlzott keménységról, egyszerűen ilyen érzetet ad egy igazán gyors bot. Ahogy indul a kéz, azzal indul a spicc is. Még a kiíejezetten lágyra tervezett mo-

egyszerűen mérhetó, a gyorsaság kézbe fogva pedig azonnal megmutatkozik. A Pezonok könnyúségére jó példa a 2B-ll0 [!] grammos Bushi 220XH+, ami mindössze 'l99 gramm, emellett brutális erő van benne (kifejezetten harcsázni használom, 75-'l00 grammos jigfejekkel és nagy

zonyos napon a Pezon forgalmazójának jóvoltából kiválaszthattam

a

2012-es évadra szánt versenybotjaimat. Elsősorban olyat kerestem, ami a támolygó villantókkal történő, kifejezetten technikás horgászatot is lehetővé teszi, ugyanakkor plasáikos jighorgászathoz is tökéletes. Ez a két stílus a fejemben egyféle bottal is megoldhatónak tűnt, a többitől pedig nem igazán tartottam. Akár a ritka wobbleres helyzeteket, akár a közepes-nehéz csalikkal működő balinozást nézem, a bottal szemben ezek már különösebb igényt nem támasztanak. Hosszas ,,mútermi" nézelődés és száraz próba után a Pezon&Michel szériáinak zászlóshajójánál, a Specialist Pro család tagjainál ragadtam le. Volt is ok az időzésre, mert több, hasonló paraméterrel rendelkezó pergető található ebben a kategóriában. A francia versenyzők nagyon tudhatták, mit szeretnének megalkot9lKFTEs

27

meg ezeket a pálcákat. A nevében is jól csengő, Power Jig széria darabjai tetszettek meg leginkább, mindhárom modellt hibátlannak ítéltem, és nagy hezitálás után a széles spektrumú, 5-21 grammos, 'l90 centis bot mellett döntöttem. Hihetetlen hegyes volt, pillekönnyúsége (l35 gramm) és rövidsége okán különösen gyorsnak éreztem (ehhez a feelinghez az egyrészes blank is hozzáúárult). Hazavittem, és bár a legtechnikásabb támo|ygós bot volt, amivel valaha horgásztam, a csukák maradéktalanul mégsem jöttek vele a merítőhöz. Rengeteg kapás, sok fogott és néhány elment hal - ezjel lemezte az első teszteket. A 190 centi kevésnek bizonyult a csukák vehemens, pörgós védeke zéséhez.Valószínúleg a legjobb süllős-gum ihalas bot lehetett volna a készletemben, én mégis ,,széles |átószögű" botot kerestem, olyat, ami ennyire technikás, de a csukák fejdobálós-kiugrós védekezésétis toleráüa. igy végü| a 2'l0 centis modellel tettem egy próbát, ami már minden várakozásomat felülmúlta. Úgy tűnt, megtaláltam az igazi, ,,mindenes" botot a közepes csalik tartományában.

és kivétel nélkül egyrészes blankból, nyéltoldós megoldással tervezték

ni

Specialist Pro botokban, mert 190 és 210 centi közé lőttek be mindent,

halat a mélybe, szintén eredményesen, Rá kellett jönnöm, hogy a ráírt dobósúlyt maximálisan hozza a bot, a határai pedig kis ügyességgel nagyon szélesre nyújthatók. Ezt a botot már másfél éve használom, és elképesző szituációkat éltem meg vele. Eddig három barátomnak és további négy vendégemnek segítettem a beszezésében, akik azóta is maximálisan elégedettek. Tomi barátom az új PowerJig-jének botavató pecáján egy 10,20 kilós csukával indította a sort, amit aztán a Tiszán még jó néhány süllővel toldott meg. Engem számos harcsa tisztelt meg 4 és l3 kiló között, hínáros és nádtorzsás terepen, csukázás közben, de egy 16 kilós amur és egy 35-ös busa is meglepett már, viszont minden halat ,,necc nélkül" meg tudtam fogni. fu 5-2'l-es Power Jig anyagában húzott spicce miatt nem volt túl lágy a nagyobbacska támolygókhoz sem, és feszes karbonja folytán hibátlanul éreztem vele az egészen kicsi, 3-4 grammos jigfejeket is, Persze, a bot valahol 7-18 gramm között volt elemében, már ami a jigeket illeti, de sokkal
0,10-0,16 milliméters hagyományos fonottakat ajánlom hozzá, illetve a 0.12-es vagy a feletti nanofilt. Orsóméretben a pálca csekély, 145 grammos önsúlya [és a blank ebből csak 57,3 gramml] miatt bóségesen elég a 2500-as, és ebból a kategóriából akár a legkönnyebb peremfutók is. Kétségeim voltak afelól, hogy (akár versenyzésre is alkalmas módon) ,,mindentudó"pálca létezik, de a Specialist Pro Power Jigben - nem titkoltan saját meglepetésemre is - megtaláltam, amit évek óta kerestem. Ha csak egyetlen botot vihetek magammal [például parti, cserkelős feketesügér-tém ára vagy csatorna-csukázásra), legszívesebben ehhez nyúlok. Természetesen vannak mellette más botjaim is, kifejezetten harcsázásra és ultralight témákhoz nem ajánlanám, de jobb támolygós, wobbleres és egyszerre jiges botot nem ismerek a jelenlegi piaci kínálatban. Akinek szándéka van komoly minóségű, általánosan jól használható bototvenni, semmiképpen ne hagyja ki a számításból a Pezon Specialist Pro Power Jigjét. Ha bárkinek kérdése lenne ezzel a pálcával vagy a többi Pezon&Michel bottal kapcsolatban, nagyón szívesen segítet< ne[i rra megkeres a honlapomon vagy a viktor@miacsel.bu e-mail címen. Az elmúlt közel másfél

szélesebb spektrumot

is

lefedett, ha szükség volt rá, Zsinórban a

Mindentudó a Pezon&Micheltől: §pecialist Pro Power Jig S-M
Minél többet horgásztam az q szeneményemmel, annál inkább rájöttem, mennyire sokszínűen használható, milyen sokféléka benne rellő lehetőségek. A bot valóban hihetetlen dolgokra volt képes: hol 3-4 (!J gramm ólommal drop-shotoaam, számolatlanul sok, kisebb süllőt-kősüllőt fogva vele, hol pedig 15 grammos jigfejjel küldtem I5 centis gumi-

Tökéletes parti pálca ídalBs qréretű halakhoz,

csalikhoz

évben sikerült nagyon jól megismernem a francia cég pergetőbotjait. A versenyzés kapcsán több, kivételesen jó pálcával horgásZam már közülük, és párat meg is tartottam napi használatra, így biztosan tudok érdemben segíteni az érdeklődőnek. Aki pedig még nem horgászott Pezon&Michel bottal, javaslom, hogy mindenképpen nézzen meg (s ha teheti, próbá|jon ki] egyet a fentebb említettek közül, Biaos vagyok benne, hogy át fogja értékelnia botokról alkotott véleményét,mert ennyire gyors és technikás pálcákkal egészen más dimenzió a pergetés...

GégényViktor
[Pezonmichel Team]

28

3Étffiixoncav

új termék

s
{;*!

Tóth Henrik, ahazai tesztcsapat vezetője egy kapitális tokhallal mutatta meg a CarpZoom

csalik fogósságát

I

illl

l;Jl

\

í/\

r

A bojlis tapasztalatokról Csiffáry Zoltán és Kerékgyártó Mónika beszélget. A háttérben Bugyi Tímea, a CarpZoom szlovákiai termékmenedzsere A vendégek közül Gőgh Edit is

- Ajó hangulatú, kétnapos baráti találkozóra Szlovákia valamennyi részéről érkeztek kereskedők,

CarpZoom, a Carp'n'Carp, valamint az új MultiFish és PredatorZ horgásztermékeket. Ezért lényeges, hogy a legfontosabb újdonságokról a lehető legtöbb információt átadjuk kereskedő partnereinknek, hiszen ők állnak a legközelebbi kapcsolatban horgásáársainkkal - magyarázza Hornyák Csaba, a Carpzoom márka arculatának felelőse. - Ebben segített, hogy Csiffáty Zoltá4 a ProFish s.r.o. tulajdonosa és csapata különleges hangulatú, vadregényes tájon szervezett találkozót, ahol a

akik üzleteikben, webáruházaikban értékesítika

fi1
A nap íolyamán a szakmai bemutatón túl
a baráti beszélgetésekre is jutott idő. Az előtérben Gőgh Edit, egy szlovákiai horgászbolt tulajdonosa, valamint Pataki Csaba beszélgetett a hazai és szlovákiai
üzleti tapaszta]atokról

az új LionZoom horgászbot akcióját

egy tokhallal tapasáalhatta meg

\

/
A Sliver Lake Ranch a horgászok
és a lovas rodeók

l

paradicsoma

kedvelőinek

|--

kiállított felszereléseket, legújabb csalikat első
mények között,

a bemutatóteremben, hanem természetes körül-

kézból, személyesen lehetett kipróbálni nemcsak a VíZparton is. Teszthorgászaink révén- Kerékgyártó Mónika, párja Lajos, Kocsis László és Tóth Henrik - személyes tapasztalataikat mondták el, valamint a ter-

lli7,

mékek használhatóságával kapcsolatban válaszoltak a kérdésekre,tippeket adtak egy-egy jó keverési arányra és igazán működő trükkre. A vendégeknek lehetőségük nyílíaz új CarpZoom horgászbotokkal, orsókkal és csalikkal egy délutáni örömpecára, ahol szép számmal került horogvégre különleges tokhal, kárász és ponty is. Működött m i ndaz, a m it szakértő tesztho rg ásza i n k átadtak a szomszédos ország kereskedőinek. - Ez pedig öröm számunkra - veszi át a szót Pataki Csaba, a Fisch Kft. ügyvezetője -, hiszen valós körülmények között látszott, hogyan működik mindaz, amiről mindig is beszélünk: a CarpZoom nemcsak megfizethető, de igazán fogós
horgászmárka.

Kerékgyártó Mónika és Baranyai Tibqr- ..i (szlovákiai teszthorgász) osztja meg egy- ] mással tapasztalatait. A fotón balra Fadil Salim,aCarpZoomexportigazgatója - i *
FOTÓ: HORNYÁK

5í,Y& ,J.rretllü@l

I

,tr"
,

-Fr.É

l

l!

r

,"T

§

CSABA ':

. '. .r|r

...,L

30

B"trP

'nR|

i]i

FANATIE
?Lu§

FANATIE
?LU,e so

on.'i

Tiger

6

llf

c
,

lTlulti

a

tt]

.,l<

, n- r l' i ;l ií +,. i as,t

i

-

i", lr- -,. *i i *.ie-*"

*,/*;.l

r'Il ié J

i

]J

il

r;

* j, "J j' _/

j,"l

:r,

J;

,,

.r

_ ;-i.i,,

l;

csapatokat elsősorban a minél nagyobb halak megfogására ösztönöztük egy kialakított pontrendszer segítségével.A versenybe kizárólag az öt kiló feletti pontyok számítottak bele, és - amitől még egyedi ez a megmérettetés- csalizni is és etetni is csak bojlival lehetett. S fontos még megemlíteni a verseny alatt felhasználható bojlimennyiséget is: 30 kilóban határoztuk meg, és ezt a megnyitót követően le is mértük minden csapatnál. A sorsolás után a versenyzők elfoglalták a helyüket, kezdődött a helykeresés, abójázás és a horgászat. Negyed órával a kezdés után már 8tékelhető halakat szákoltak. Ez a tendencia nem is szakadt meg, szinte a verseny végéigkiegyensúlyozott és kimagasló eredményt nyújtott a tó, il|etve a versenyzők. A terület nagysága miatt voltak csapatok, akik nem is látták a szomszédos horgászokat. Napról napra születtek a jobbná| jobb eredmények, és óráról órára változott az aktuális sorrend, A kiszámíthatatlanság jellemezte végig a versenyt; persze voltak, akik jobban elhúztak a mezőnytől, de a végeredményt nem lehetett borítékolni.

szó. Miért éppen a Deseda? A válasz egyszerú: az elmúlt évek során a versenyeink kinőtték magukat, ezért olyan helyet kerestünk, ahol a lehetőségekhez képest egyenlő esélyekkel indíthatjuk a nevezett csapatokat. Mára eljutottuk oda, hogy hét országból közel ötven csapat jelentkezett, hogy megméretteti magátaz általunk szervezett bojlis maratonon. Mindenképpen arra törekedtünk a szabályok kialakításakor, hogy valóban arról szóljon a verseny, amiről a bojlizásnak szólnia kell, tehát a

avasszal rendeztük az lmperial Baits-PV W-Carp'R'us Bojlis Kupát a Kaposvár melletti Deseda-tavon. A szervezés nem volt egyszerű feladat, mive| az ország legnagyobb versenyéről van

met készítetteka versenyről (mely hamarosan látható a PV W músoránJ. A filmrő| néhány szóban szóljon maga a rendező, Nagy Zsott Leó: ,,Le kell Vetnem a már régóta a horgásztársadalomra felhúzott köntöst, mely szerint a horgászok és filmjeik unalmasak, demagógok és mindenekelótt csak saját maguknak szólnak. Ennek az új műsornak, ami megreformálja a horgászfilmek gyártásának alapjait, minden alappillére más, magával ragadó, látványos, energikus és nem utolsósorban korszakalkotó! Ez versenybeszámoló! Ez horgászat! Ez Deseda! Ez maga a SHOW! Piscis naquam est, nisi recens - csak a friss hal jó, a régi állott!" Külön köszönet a YAMAHA Hungarynak, akik profi gépeikkel megkönnyítették a mérlegelést; bízunk benne, hogy ősszel is számíthatunk

Elégedett horgászok és hatalmas izgalom jellemeZe a közel egyhetes küzdelmet. A PV TV stábja napi 24 órában követte az eseményeket; az országban elsőként minden este, híradó formájában, élőben tudósított a nap legfontosabb híreiról. Amit mindenképpen el lehet mondani a desedai versenyről: itt nincsenek favorit helyek, ahol biztosra lehet menni, a horgász csak önmagára, a rutinjára, a leleményességére és nem utolsósorban a szerencséjére számíthat. Adíjazás sem mondható éppen szerénynek, az első helyezett csapat 850 ezer forinttal térthaza, a második és harmadik csapat közel 700 000 forint értékú tárgynyereménnyel lett gazdagabb. Külön említésre méltó a legnagyobb hal díja, amit Radu Morar, a PV W tulajdonosa ajánlott fel: 500 ezer forint készpéna! Ami nekünk, szervezőknek mindenképpen elismerés, hogy sokan jelezték már most az őszi versenyünkön való részvételi szándékukat, ami október harmadik hetében kerül megrendezésre, természetesen a Desedán! Köszönet jár a PV W támogatásának, akik nem mindennapi fil-

32

8§ffiigoncasz

&
*€*

}.

9,
§l.i
.;:,",

1.,nn3*cE

"-*-"*=-!
FoTÓ: lMPERlAL BAITS ARCHÍVUM

ajándékokat köszönjük a Czeró Fishingtámogatásukra. A nagy értékú nek, az lnox Carpnak, a Vector Fishingnek [amelynek a jóvoltából minden csapat egy egyedi logóval ellátott, külön a Versenyre készítettbölcsóvel térhetett hazaJ. Köszönjük az önzetlen segítséget a Kaposvári Sporthorgász Egyesület összes halőrének és a vezetőség tagjainak. Az összfogás tekintetében, ami közel 1B00 kiló volt, azt hrszem, sikerült maradandót alkotnunk - főleg, hogy egy természetes és vadregé-

nyes vízről van szó. S ha összehasonlítom a szezon eddigi versenyeivel, akkor komoly tekintélyre tett szert a Deseda-tó idén tavasszal. A verseny -l. végeredménye: Nikl Baits Team; 2. Carp Hunter Team; 3. Mikbaits. A verseny legnagyobb halának 1áró díjat szintén a Nikl Baits kapta,

Csörgő Tamás
[lmperial Baits TeamJ

§§6Ff roac,isz

33

$-a

:

,,|t{dh

Napjainkban a fermentációs eljárásokat a legújabb trendek szerint olyan élelmiszerek, táplálék kiegészítők
előálIítására is használják, melyek a!kotóelemei, komponensei me9növelt biológiai aktivitással és könnyebb emészthetőséggel rendeIkeznek. Ezeket a tudományos eredményeket feIhasználva célul tűztük ki, hogy olyan haIcsaIikat fejlesztünk, melyek nagyon hasonlóak az emberi fogyasztásra szánt fermentált élelmiszerekhez.

(ikkszám

Megnevezes

HDFIR-NAT Ha|dorádo FermentX Tej5ava5 HDFtR-fi4P Haldorádó FermentX , Tejsavas
HDFER

Betdino§

Kirr"r.l.,
']

Ár

kg

NP

lMezes Pálinka 1 kq

Haldorádó FermentX Tejsavas Nagy

H(IVI-FEBKU Haldoradó Tejsavas

H(M FERKB HaldorádoTejsavas H(|,4 FER4X HaldoradóTejsavas

Kukorita Kukorica-bL]za 4x Ma! ]\4]X

Ponty

l kg

l

k9

'l

ks

] kq

{ktlkorica, búza, repce, tiqri\n]O(yoró]

i) :, - ,,',
i[}.-''"<*J
.$* V^.Ű

*3"-''' t j
Y^,3
§*

b,n'''

*t
.§5

J

Speelá|ís ei,.!ál,ássai

V^.}

dtlsntiott"

i<észü!i:, ru:aqvakkai
i::l*;satras

!ett" isósz, hekever:1 etetőarryag" í\le edii hazzá vize,tl

erjesztésű, <cr:"v,::r."

,",,' -LJ V'í " .\

i'_íl

*,.,

?.' \ /i . "i'- {

fi{-

.

t':.!..

{

l

a legmelegebb
;.ü ía t: rL\:'.:.

mapm*u.

Amikor a víz hőfoka átlépi a 2O Celsius-fokot, új időszámítás kezdődik. A hagyományos etetőanyagok ilyenkor már nem etég hatásosak. A HALDORÁDÓ etetőanyag család tagjai Döme Gábor feederspecialista mesterreceptjei alapján kerültek összeállításra. E kiváló etetőanyag keverékek különlegessége, hogy a felmelegedett vizekben, a legmelegebb időszakban működnek a leghatékonyabban, amikor már nehéz a sok természetes táplálékkal versenyezni. lntenzív aromájuk messziról a horgunk közelébe cralilés ami gré9 fontosabb, hogy táplálkozásra ingerli a halakat.
.
_..

*iq\i...: _iili 'l.
t "..:!F
s,

\

1 *
d""] l rriÉ_

{

í§,
.
.i.]

rn \

Ir, í

\

*#il

-,|n9B-

(

JJ

pÉ,ftb
|>lY^lflg>
t,
-,!

f§--lr ,...*, )I-. ",.. :..""L.*" n
E?

9.',

tikkszám
HDFi\,1TP

MegneveZés Hald0rádó
Haldorádó

w
1 kq

HDti\4EA

P HDtfulPP-tA A

Ponty - Édes Ananá,
TüZes

kiszerelés
a9úll lq
l]]0

l

ks
1,1 kg

ll

iq

Ha{dorádóPel]etPa(kTUrbo-TüZesPOnty
HaldorádóPe]letPa{kTUrbO

]}]ii i!
,ll.,l,

Éde5Ananásl ],l kg

t [l}X

lVlimőség é§ tap,msztalat-.. : Haldorádó

terrnékek!

Halbarát haltartók és merítőhálók a Haldorádó kínálatában

'l 'l 2 2 3 4 5 6 7 8 8

Szám

Gkkzám
HKN-3006 HKN-4008 HHN-5060 HHN_5260

Megnevezés

HXN-453006 Haldorádó Venenyszák kerek erősített 300 Hl(N-454008 Haldotádó Verenyszák k€rek eíősített,l0o
HaldotádóVersenyszákszögletes HaldorádóVersenyszákszögletes Haldorádó Pontyos merítrőíej Ha|dorádó Pontyos merító védett kerettel extra erós 300 extra erős 400

Hossza:300cm,átmér650m -"1li-{ló]ii] nm Ho5§2a:400 m, átméíő 50 IÍTI| :i;"!}9ú, Hossza: 300 (m, átmérő:55x45 rm 'L ,l,;9FIu tlfil Hossza:400cm, átmérő: 55x45 cm !!:ú.EO ga-, fÍlTl

Méíet

Ár

(m

',il [i:

Hl(N-452506 HaldorádóVersenyszákkék300

HHN-5260B Haldorádó Pontyos meríó szivarsos fejjel
HDFM-KD-2X Haldorádószáktartókerekdupla

HDFM-ss-lx HaldorádóSzáktanószögletesszimpla
HDFM-SD-2X

HaldorádóSzáktartószögletesdupla

óOx50cm 60x50cm 60x50 cín 65x24 m 65x55xl2m 65x55x24(m

Hossza: 300 cm, átmérő 45

cm

t:t Un [.Íj EUl .l,rlr-í.:'i:\ lra ?),if:_r!; ,!\ ur i,i_{);]í,'.'l [m l--,.,.,9i]ii i:íi Iím aó9g0ijt nm
i,.;,,'ií_!-

t].9í-t]

www.

ha

l <l

o ra d o lra its-Go lTr

2 részes bottáskák 3 részes bottáskák 4 részes bottáskák 5 részes bottáskák
hagyorrránycs kezó es bo:lis

tároIásárl

botok

íene, hagyományo: fene

íeeder- es

nlatchbotok

amelyben szallítható

a

teljes bot

tárol.lsatir

kezo es bojlil

botok gondlaiantárolásához

arzenál gond nélkül

(ikkszám ['legnevezés lDii]l)(ljaiilii]l1,lili ltlit,, Lt:lli, .,il ]l].ir1 ]i l,ii li.;i:|]|.c! POnt\,,:!],]ü1l.!ji,]. i. -iL, (,
ijliv] 2,( l

ltll

|,]a]d.Jliiilj ['irIi)í]Zi] l]0t|,j:r.l ,])l ],

L

tillil]

,)iii

]X ]i',] i]il {ilr;:lja

[rtltllt,Ll.:,, l1,1ii,l\i,,] ] ]

]]i l,,i]

li dl:

l,'l

.

l:l, P0

l:rtl;lll ]i]ii,l1 .. ]:, i,;i]

,i]iii] ])l ]i"l i]i]i|l1,1ilL i]l. l|,l. ] l.ijll(i\ia ]]l !óL.]rl]] :il,iL] ])i 1.1i i:l d.].,]i]!nil]i]t]l]illl] :i,,]!: :_.]cir]l :l;i'ri
|]

,1!] ljl] l:J:i]:,l,|lir lIiiel l](]ii ]i|l,j ]i :.]| a l ]l] i, l a]c H ] j(i,Jli](i(] l tr]ijtl lji,] i,|!li.i .ltl ! a'; a]rl ,i'Li 5il l:(] i].]dllll:!l,]li]elIl(]ii.)\ii,] )), ]jl]i. l .,i11 5)l ó0 i,l ca|.lija teii]e] ]]0iid!]iaj ]]I i)i ai, tji
j

|' ] .']t 2Li(j l, ; i]i t,il]l l;ll, i]üt1.!ila,]]i,]l]il all] iji,l rI ::.r Haldrl,,:llli]l. l]01i.],,i,].t2 jiii:]l i].',', ]i]íj Hllr]ixáLl1,1]r, ii1.1] :,!i])1]ij,nii| .]l,' i ]:i ii;:t]ll,::.,ilil \j]ill,i-ir ]i-];i]rj]l
.,

LUX Micro fejlámpa
BC 5 Ledes

Tokéletes viilasztjs az
Ú1

Haldorádó

íekcte Feeder íeiexhez

Kralaktt,lr,t 1eVel]

nil]L).ll

d Ye-

hnnlerl: i o|, .:lnelyik Ie tL,dnj
rántani erról a fejiói a l]otOí.

[z egy n}léitartó fej, nleiy akar
haqyorlányos első villakénl
haszná|ható.

ry
is

Ez a fej eIsősorban a folyóvíz

Innek a felnek a célja, hogt
kapás eseién a lehetó leggyoii,rbban le iehessen emelni rólil
d botot e5 be lehessen vágni,

Y
-bboI nor,l l.ro,.l

,lOrga5idl0(l]0l rett kl'ej]plzt /e .l,njkOr r lral m trdent tisz,

l

onIol kiíor,

ditani1

v,

%

5zámCikkszám Megnevezés ] l]1,],0Fil\illi ilir]iiL.r,ltiL,r']iliLiiireLjrtll1,1,i ].i iL,Cti|r biUl l ]{] tí:l]iU! Ha dcládo iiD iií]!1,1l lllllii,:.l,i , ii ,,rl íi:ri]lt )l,, , ]ii] ii|BLU] lia|llL,:,lliL, l] lrrilri]ri ilIul
i l.,jL

l'ii] i alii,

.

;l

ho di:;

] ] :

iil] 5iij,,1l|l ljaId.ii.]r\.i, ii,.í].lb|.rli. iji) !F8LUi i] j,(il]lil],.')l ii ' ,, ,,: h||ll lií: HH5ü]i(il],ltjt,r,jLiilíl}jll .,] r;1,1,ir
l]D lji]§BLU: ],l]ljL]lJ] j llH5

:r ilil dtt

1

i;

,

ij]!i

ba

Dunai
li

n

o

zás

::j:ltn",.

,§|f;[T#?i:llHJ,T

A Dunán kétíéle módon lehet pergetue balint fogni: parti pelgetássel, illetve csónakos, csorgós cserkeléssel ílásomban a cserkelős balinozásról lesz szó.
n is, mint a pergetők többsége, a partról kezdtem pergetni, és az elsó célhalam a balin volt. Ha eszik, akkor könynyen észrevehetó, hiszen hangosan, látványosan rabol, időnként a kishalakat is kiütve a vízből. Ezekre a rablásokra pontosan rádobva eredményesek lehetünk. lgen ám, de ha a gyalogszerrel bejárható területeken nincs jelen a halunk, akkor vagy várunk, míg beúszkál

E

,

elénk zsákmányt keresve, vagy odébb állva kutatjuk óket. Vannak részek, amiket nem is na-

gyon lehet megközelíteni partról, pláne,
nagy a víz. Pergető horgászbarátaimmal

ha

hogy többnyire azok a helyek adják a nagy balinokat amiket partról nem lehet elérni. Az ,,elVetett mag termő talaiba hullott" - hamar elszállhattam. Úi felezet kezdődött a balinos hor-

tott beszélgetéseink során mindig elhangzik,

folyta-

döntöttem, hogy csónakot kell venni, nincs mese! Amire kicsit várni kellett, de végül vízre

gászatomban, hiszen a vízen haladva minden ígéretesrészt el tudtam érni, és valóban a nagyobb balinokat csónakból fogtam meg! lgazi hatalmas matuzsálemet még nem sikerült elcsípni, de csónakból pergewe jelentősen megnövekedett a 4-5 kilósok száma. Bár a kivétel erősíti a szabályt, ismerósöktól hallottam, hogy voltak, akik már hét kiló körüli példányt is íogtak partról - nekik bejött az élet.

megesen lebegnek, a kishalak szinte a szájuk előtt úszkálnak, vagy közömbösen, mozdulatlanul állnak, és nem csinálnak semmit. persze, ha túl közel merészkedik egy-egy sneci, a balin megindul, rámozdul, és mi pont ezt tudjuk a csorgós horgászatnál kihasználni. A part szélében,ahol a víz megforog, lelassu|, a balin ott időzik, hogy ne kelljen egész nap úsznia, és az elé dobott csalira reflexszerűen rámozdul. Volt, hogy tízcentis wobblert a csobbanást követve azonnal levert a partszélben, de az is megesett, hogy ultralight peca közben a kis bogárra is termetesebb balin ugrott. A csorgás erőssége - ha látjuk a felszínen rabló balint - a csónak óvatos lesúlyozhatósága, így a bandázó balinokból akár többet is ki tudunk szedni. Vannak a Dunán laposabb zátonyok, melyek kis víznélerósen megtörik a sodrást, ezeket a partról elérni lehetetlen, de a folyóról egész nap lehetvallatni, mert azelvágó víznél mindig ólálkodhat egy balin. A nagyobbak óvatosak, ezért őket nehezebb megfogni, nagyjából háromkilós példánytól felfelé már nagyon megnézik a csalit. Mi azí hisszük, hogy a balin számára megfelelő sebességgel húzzuka csalit, ő pedig csak mellé úszik, kicsit megüti, és ha nem tetszik, ott is hagyja. Ezekben az esetekben főleg a wobblereknél szokott előfordulni, hogy külsőleg akad a horog. Csalik tekintetében a gyorsan vezethető típusok az eredményesek, legyen az wobbler, gumi, körforgó, pilker, balinólom. Fontos az is, hogy lehetőség szerint messzire tudjuk dobni, mert ha közel merészkedünk, és kiszúrnak minket a halak, azonnal odébbállnak,

l**ü+iú'ílryj,ffi'i;*ffi

fogtunk, mind napnyugtában szűk fél óra alatt. A bandázó, rabló, kishalat kergető balinokból, a vacsorázó rajból biztosan lesz néhány, amelyik rárabol a csalinkra.

nyes horgászatot. Célszerű a csalisdobozokat előre kikészíteni,hogy a későbbiekben ne zörögjünk velük. Az is jó technika, ha a kiszemelt pályát óvatosan megközelítjük az alkonyat előtt, lemacskázunk, felkészülünk, és csendben várjuk őket. A fényváltás időszaka a legaktívabb, számtalanszor előfordult, hogy délután csorogva két-három óra alatt kevesebbet

Csorgás közben figyeljünk arra, hogy ne zörögjünk, ne kopogjunk, ne keltsünk oldalhullámokat, ezek mind befolyásolhatják az eredmé-

Ha nagyon gyors a víz, érdemes leengedni egy lassító súlyt, ami nem állítja meg a csónakot, csak lelassítja, így több idónk marad megpecázni az adott részt fele sebességgel. Még egy előnye van a lassítónak: tökéletesen irányban tartja a csónakot, hiszen a sodrás állandóan forgatja.

y..i.oli
11

,-),/',

Hodula Tamás

l.

.i

'.

,

0tOSOBBan SOKKaLJOBB!
röré rcTeS KOmpOfl,
HOrg á sl,BaráT
HítL.Hu BOJHS SZETT

/a

sHlman0 Slenna4000Fl)
*s §áln
a;* q\_

aa

áron.

\1

av
* ő \

tl :l

\l

2db Gold Star Pluto bo;lis bot 2db Nevis Winner Carp nyeletófekes orsó Challenger rod-pod 2db Eurostgnal kapaslelző Fox horog 1 csomag előkötött

Hat.Hu FeeDer SZeTT
fi}ri,

sl

|\ avl
/

Gold Star Pluto Feeder bot Nevts Winner Carp orsó Tubertitni Feeder zsinór l csomag horog 10db

'

"i":*

,,i,

sr

) ll
HaLHu LüuS pinenŐ SZeTT
JAF Passton 6 lábú á9y Carp Academy Exclusive hálózsák

l ll

l

HaLHu prorinojds SZen
2db Prologic bojlis bot 2 db Spro Royalty LCS nye'letófekes orsó Nevis Silencer rod-pod Drennen bojlis horog 10db

7v
HaLHu KOmFOn SZen
Carp Academy Legacy fotel Energo Team sátrasernyó 25O

,(ffi

Olyat fogtam,
vAcyls A DAIWA ToURNAMENT poNTyozócsnlÁo pnÉululvtxnrrcónlruÁrunK MEcMÉnrrrrrÉsrl
emelkedőbb jellemzőjük - pedig ez közel sincs ígyl Valóban, e termékek ára magasabb az átlagosnál, de nézzünk kicsit a dolgok mögé, mit kapunk cserébe. fu egyes innovációk mögött akár több év fejlesztómunka áll, m(9 eljut a felhasználhatóság és a praktikum professzionális szintjéig, valamint a felhaszná lt a nya go( öfuözetek vég leges összetételének és a speciális gyártiástechnológiáknak a megEgy kis elmélet Talán sokan gondolják úgy, hogy a prémium termékeknek a magas árfekvés a legkisort kapta, melyjelentősen csökkenti a gubancolódás veszélyét, és növeli a dobótáVot. Ezt a botot kimondottan a Daiwa Tournament Basiair QD orsóhoz készítették, így tökéletes párost alkotnak. Made in Japan,. ez már önmagában megbízható minőséget mutat, mégis szánjunk néhány gon-

ami[e

alkotása mind a prémium termékekben jelenik meg először. Ennek köszönhetően a legmodernebb horgásáechnikát foghatjuk a kezünkben, A
piac bármelyik szegmensét vizsgálva azt láthatjuk,
hogy a legújabb fejlesztések mindig magasabb ár-

kategóriát képeznek, éppen a fent leírtak miatl Nincs ez másképp a horgászatban sem. A Daiwa Tournament Basiair Carp 3,9 m 3,5 lbs bot első kézbe vételekor feltűnik csekély súlya és hihetetlen gyorsasága. Eá egyrészt a Super SVF Graphite* blank konstrukciónak köszönheti, mely minimálisra csökkentett gyantatartalmú, ezért rendkívül rugalmas karbon anyag, amit a Daiwa csak a csúcsbotjainál használ. A 3DX* a Daiwa által fejlesztett háromdimenziós szövet struktúrájú karbonszálas erősítés, melynek következtében a blank tömörsége jelentősen megnőtt, és a bot erőátvitele teljesen egyenletes, mindegy, milyen irányból hat rá a húzóerő. Ráadásul ennek az erősítésnek köszönhetően a bot felülete kicsit a k(gyóbőrre hasonlít, így megjelenésében is kiemelkedik az átlagból, nemcsak a paramétereivel. A bot semmilyen szempontból nem hagy kívánnivalót maga után, a megépítéséhez csak japán komponenseket használtak fel, Megfordult már a kezemben néhány bot, de ilyen könnyűt és ilyen gyorsat még nem láttam a pontyozóválasztékban. Dobás utáni csillapítása hihetetlen, a blank a Fuji Titanium SiC K-gyúrú-

a részletekre, fu AirMetal magnézium anyag nagyon könnyú és erős, ez alkotja az orsó házát A rotor Zaionból készült, ami egyfajta speciális, nagy súrúségű karbonszálas anyag, melyet extrém terhelés elviselésére és hosszú élettartamra szánnak, mindamellett, hogy nagyon könynyú. A súlya 50 százaléka [) az alumíniuménak, viszont a precíziós megmunkálása jóval bonyolultabb. A DigiGear ll esnergált hajtómú és a
dolatot
eredményez. A Titanium $iN) bevonatú peremmel ellátott, kovácsolt alumínium távdobó dob és az Anti Blacklash System(ABSJ-nek köszönhetóen távdobásra született. A felhasznált professzionális anyagok és az orsóban rejlő összes innováció közösen adja ea a tökéletes finommechanikai szerkezetet, melyet a gyors és könnyen kezelhető prec2iós Quick Drag fékrendszer tesz igazi remekművé. Ezen kis elméleti kitekintés után következzen a gyakorlat. A gyakorlatban. Az összepárosított felszerelést kézbe vétel után hihetetlen könnyúnek éreztem, és mivel a katalógusban is szinte hihetetlen adatok voltak feltüntetve, úgy gondoltam, utánajárok. A bot katalógus szerinti súlya 320 gramm ami egy 3,9 méteres, 3,5 lbs tesztgörbéjű, hét gyúrúvel szerelt pontyozóbothoz képest extrém adat! De nézzük, mit mutat a mérleg a botnál és
az orsónál. |uk, hogy a katalógusban szereplő értékekhelytállóak, és nem véletlenül éreztem olyan könnyúnek a felszerelést, hiszen az is.

A kata!ógusban 44O gramm szerepet
ez így együttesen is kevesebb, mint egyes nagyméretű pontyozóorsóké. Gondolom, sokakban felmerül a kérdés, hogy miért olyan fontos a súly, hiszen a botot nem kézben tartva horgászunk, hanem állványon vagy leszúrón helyezzük el. Ez igaz. De aki már megtapasáalta, az tudja [aki még nem, ó, remélem, egyszer megtudja), hogy bizony sokat számít, amikor egy intenzív, többnapos horgászat alatt, vagy egy Verseny során ahol több száz kiló halat (akár egy tonna körüli mennyiség is lehet) - kell a partközelbe terelni nagy távolságból. llyenkor nem mindegy, hogy egy 760 grammos vagy esetleg egy 1,2 kilós felszereléssel tesszük. Szem előtt tartva, hogy egy fáraszIás akár 15-20 perc is lehet, ha nagytestű halakról van szó, vagy gyakori újradobás esetén ami, ha addig nincs kapás, akár negyven percenként is szükséges lehet - a felszerelés súlya fontos tényező. otven óra talpon lét után már érezhető a különbség is, ezI be kell látni, lrány a part... vagyis a rét A bot paramétereiből adódik, hogy tökéletesen alkalmas távoli dobós horgászatra, (9y értelemszerú volt, hogy megnéuem, mit tud. Vízen a dobások nagyon szép fávot mutattak, de ez nagyon csalóka lehet Nehéz pontosan megbecsülni, esetleg számszerűsíteni a távot, én pedig kíváncsi ember vagyok, ugyanakkor szeretem hitelesen alátámasztani a leírtakat. Így maradtam a pontosan mérhetó dobástesztnél, szárazon, egy réten. Attila barátom javasolta, hogy menjünk a Duna-partra, ismer egy alkalmas helyet, Megérkezésünkkor kicsit nagyobb volt a hely látogatottsága, mint gondoltuk, de a közelgő ebédidó lassacskán mindenkit hazatessékelt" így neki tudtunk fogni. Ágasok leszúrásával jelölterná start pozíció[ valamint 140 métertől t2méterenként leszúrtam egyet-egyet jelzésként. fuért a ritkán arra tévedő sétálgatók között volt olyan, aki viccesen megkérdeZe, hogy volt-e már valami... Oszintén válaszoltam neki, hogy mé9 csak egy ötös forma jött, de vannak itt nagyobbak is, csak ahhoz még nagyobbat kell dobni. Ami még igaz is Volt, mert a dobópálya mögött a Duna volt. Mérésnélkül is éreáem, hogy a i40 méter simán benne van a botban, A bottal történő első

Wormshaft dobemelés tökéletes zsinórprofilt

A páros súlya valamivel több, mint 760 gramm,

A néhány grammnyi eltérésellenére beláthat-

}

40

ffiffifxoncÁsz

r

mindenki szeretne

Aáán következhettek a számszerű,
rideg tények

Láthatóan kicsattan az egészségtől

dobásoknál, amikor kerestem a megfelelő dobósúlyt, kicsit félve tettem fel a 100 grammos ólmot, mert olyan könnyű volt a felszerelés, hogy azt gondoltam, még ez is sok. Aztán be kellett látnom, hogy nyugodtan mehet erre még több is, Annak ellenére, hogy nagyon könnyű, hihetetlen erő van benne, és mindent beleadva meg lehet húzni dobáskor. Mondjuk, az az egyik alapja a távdobásnak, hogy a felszerelésben százszázalékosan meg kell bízni, mert a nélkül mindig lesz egy kis félelem az emberben, ami visszafogja. 'l 10-]20 gramm között találtam meg az ideális dobósúlyt, 1'l5 grammos ólommal dobáltam. Mivel a Duna-parton voltunk, a mért dobások előtt dobtam néhányal a vízbe is, bemelegítésként. A képeken is látszik, hogy a botnyél részében kellő tartalékok vannak a nagy dobások kivitelezéséhez. A dobás utáni csillapítása pedig hihetetlen, szinte azonnal visszaáll a nyugalmi helyzetbe, ezzel is növelve a dobótávolságot. A leghosszabbra sikerült dobásom 'l55 méter volt, de úgy éreztem, több van ebben a botban, csak nekem nem sikerült akkor és ott kihoznom

\\t,
l.

!l

\\ l\ t\t t1 t \ l r

gyobb dobás nem egy kiugró, jól elengedett dobás 'l50 és 155 méter között ért földet, meglepóen nagy pontossággal a képzeletbeli egyenestól - amit a leszúrt ágasok mutattak - csak egy-két méterre.
volt, hanem a nagy részük stabilan

belőle. Szerencsére

Végre megtört a jég

a legna- /' }i ít

,( r\
l

r\ ",ll
1

'it1
,, i.

i\

i

lt',

'\

#l

{

]i

'{\ . \ ,r ,{\ r\ \\
'} ,' ,

ecseteltem neki, mennyire rendben van ez a bot-orsó páros, ez alatt a néhány perc alatt megfújták a staft pozícióban leszúrt ágasokat. Valakinek biztosan szüksége volt rá,.. Szerencsére egy kő is volt az ágas mellett, ami jelezte, honnan indult a pálya, így nem kel|ett újra kimérni a további dobásokhoz a távot,

3éffilHoneÁsz 41

szokták mondani -, így már én is alig vártam, hogy érezhessem, hogyan viselkedik a felszerelés fárasztás közben. Mindig a dobálós peca irányába húz a szívem, most sem volt ez másképp. De ez nem véletlen, hiszen ebben a tökéletesen összehangolt párosban rejló tartalékokat itt lehet a legjobban szemléltetni. olyan Vizet kerestem, ahol mindinképpen előnyt jelenthet a nagy dobótávolság. lgy esett a választás egyik kedvenc vizemre, a Harsányi-horgásztóra. A foglalás már jóval korábban megszületett, tavaly, de a korai foglalásnak megvan a hátránya, hogy nem tudhatja az ember, milyen időjárás lesz a válasáott időpontban. Sajnos, egyre inkább úgy túnik, minden évben az

Végre a paíton. A puding próbája az evés -

gyártani, hiszen sikerült jó néhány szép példányt a matracra fektetni, de a hirtelen jött felmelegedés láthatóan a tó legsekélyebb részébehúzta a halakat. Ebben a sarokban, egy kis öbölrészen,

mohos hátú bajuszos. Nem akarok kifogásokat

módszer, ha gyakorolni, fejlődni akarunk a távdobásban.

első harsányi horgászatom tartogat valami meglepetést, amitől kicsit keserűbb lesz az ember

nélkül úszták meg a 48 órás pecát. fu én helyem valahol középtájt volt. Ahogyan a fák, úgy a tó élővilága is hirtelen életre kelt, de ez a sekélyebb vizekben sokkal gyorsabb, mint a mély részeken, hiszen akár több Celsius-fok eltérés is lehet. Még a szél sem fújt, hogy összekaVarta Volna avizet, ezzel kicsit kiegyenlítve a hőmérsékletét. Bár, úgy gondolom, ebben a helyzetben a szél sem hozott volna fordulatot a halak helyhez kötöttségében, hiszen mi is szívesebben tartózkodunk ilyenkor a napon, és szívjuk magunkba a nap sugarait, mint egy árnyékos helyen, ahol esetleg ugyanannyi a hőmérséklet. A víz pedig minél mélyebb, annál jobban elnyeli az amúgy is gyengébb tavaszi napsugarakat. Tehát a sekélyebb víz volt eredményesebb az adott körülmények között. Mindentől függetlenül a hely és a feladat adott volt, meg kellett oldani

ahol 80-100 centi a víz, hihetetlen mennyiségű ponty gyűlt össze. A halmozgások is ezt mutatták, és a sporttársak fogásai is, akik ezeken a seké|yebb részeken vagy a közelben horgásztak. Míg lent, a mély részeken voltak olyanok, akik kapás

re kerültek, de mivel rögtön a munkából érkeztem, kellően fáradt voltam ahhoz, hogy főzött golyókat tegyek fel a hajszálra, és nyugodtabb, pihenős $szakára készüljek. Sajnos, ez a tervem nagyon is jól sikerült, mert éjszaka nem volt kapás. Reggel az ébredést követően már gyorsan
felkerültek az oldódó bojlik, és már kevertem is
parittyás anyagot.
a

ni, így a táborépítésután már nem volt időm parittyás anyagot keverni, és be is esteledett. Így az első este a csónakos etetésnélmaradtunk, amire aIó szabályzata lehetóséget ad. A botok a helyük-

A tervezettnél később tudtam csak megérkez-

Sokszor hallottam már, hogy minek olyan messzire horgászni, meg is kell tudni etetnil Ez így is van. Eppen ezért nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy a Daiwa idei választéka három darab 3,9 méteres 5 lbs spod bottal egészült ki. A Windcast, a Regal és a Black Widow család is bővült egy ilyen taggal. A mostani horgászatnál a 3,9 méteres Windcast Spod botot használtam egy Daiwa
mat stabilan meg tudtam vele etetni, ami körülbelül 'l45 méterre volt. Viszont, ha az ember ilyen távolságra akar etetni, akkor már oda kell figyelni a parittyás anyag bekeverésére is. Már nem elegendő csak egy egyszerű etetőanyagot összekeverni az aprómagokkal, kukoricával, pellettel és bojlival, be kell kalkulálni a gombócok nehezítésétis. Ea a legegyszerűbben földdel lehet megoldani. Ezzel növeljük a gombócok fajsúlyát, vagyis azonos térfogathoz nagyobb súly párosul, ezzel is megkönnyítve a távolabbi dobást. Vagy a másik oldalról megközelítve: kisebb fizikai mérethez ugyanak-

Crosscast X5000-es orsóval. Hazudnék, ha an mondanám, hogy nagyon könnyedén, de a bójá-

Gombócok legyúrva.., Már mehet is

|,a§,

. ".r|. '.*}'

Az idei tavasz nagyon szeszélyes volt, sokáig elhúzódó hideggel, majd hirtelen jött, szinte nyári meleggel fogadott minket. Nekem sikerült pont úgy lefoglalnom a horgászatot, hogy a jó idő első napjait tölthettem a parton, ami a kényelmi szempontokat figyelembe véve nagyon kellemes volt.
szájíze,

A

tavaszi éledő természet is rohamléptekkel

követte a hirtelen fel melegedést, megérkezésünkkor még kopár, szinte őszi arcát mutatta mögöttünk az erdó, de amikor búcsútvettünk a helytől,

már minden rügyben pompázott. Megmondom

őszintén, áldoztam volna egy kicsit ebből a csodálatos időből a halfogás oltárán. lnkább lett volna kicsit rosszabb idő, és jött volna egy-két igazi öreg

tudunk elérni. ltt azért lehetünk eredményesek, ha nagy távot tudunk meghorgászni, mert erről a bizIonságot nyújtó középső részről a part felé, azaz az eteíések felé mozognak a halak. Ha a mi etetésünk és csalink van a legtávolabb, akkor ezt találják meg elóször a halak, és kevésbé kell versengenünk a szomszédos horgászok etetésével. Ezért a bójámat meglehetősen távolra tettem be, körülbelül 'l45 méterre, Sokszor járok úgy, hogy olyan távra rakom a bóját, hogy már éppen azon a határon van, amit elérek, de valahogy a horgászat végéremindig túl tudok dobni rajta. Mondjuk állandóan az jár a fejemben, hogy nem igaz, hogy nem tudok nagyobbat dobni.., Es akkor csak azért is megmutatom, de igen! Ez jó
FOTÓ: BALOGH ATTILA,

enjedik, Ö1l uán .g1, rész, amit egyszerűen a fizikai korlátaink miatt nem

lehet horgászni, de csak a parti pecát

a halak a tó közepén tartózkodnak, ami egy kíméleti rész. A tavat körbe

Harsányra általában jellemző, hogy

kora súly tartozik, í9y azt messzebb lehet dobni. A ritmusos, folytonos etetés meghozta a halakat, még ha Harsány igazi arcához mérten jóval kevesebbet is, de végre érezhettem a boton, hogyan dolgozik egy hal alatt. Tényleg igaz, hogy felszerelés. A bot egyáltalán nem merev, nagyon jól lereagálja a halak hirtelen irányváltásait, ilyenkor a féknek szinte meg sem kell szólalnia, a bot végzi a dolgát. De ha egy vehemensebb roham következik, a fék tökéletesen adagolja egyenletes

semmilyen kívánnivalót nem hagy maga után

a

Nem óriási, de nagy harcos

BATTA LASZLÓ

f,l

fékeróvel a zsinórt. Fék letapadásról vagy megszorulásról szó sem lehet, de ez ennél a felszerelésnélalapvető elvárás. Ugy tűnik, a Harsányi{ó is folyamatosan változik, s ezt a változást fel kell tudni ismerni és kihasználni, ha eredményesek akarunk maradni. lgaz, mi a halakat most is csak nagy távo|ságból tudtuk megfogni, de aki a tó sekélyebb részén horgászott, annak nem kellett ilyen messzire horgászni, és onnan is eredményes tudott lenni.

hogy ,,ezen a részénlenne még mit javítani". Nehéz szavakba önteni, amikor a felszerelést kézbe vesszük, és látszik a meglepődés: ,,úristen, ez milyen könnyú"... S mégis, hatalmas tartalékok rej-

még ha a legszigorúbb követelményrendszert is állítjuk fel ezzel a horgászfelszereléssel szemben, akkor sem találunk olyat, amire aa mondhatnánk,

Summázva a tapasztalatokat, azt kell mondjam,

lenek benne, nagyon szép távolságok érhetók el

,r,l, )

H#

vele. Fárasztásnál minden úgy dolgozik, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. fu orsó futása fárasztás közben is, de akár üresen, a felszerelés kihúzásakor is érezhetően könnyedebb bármelyiknél, amivel eddig találkoztam. Aa kell mondanom, ez a felszerelés (9y ahogy van tökéletes.

Halász Attila

- TESZTHORGASZA|
;#:;ff "";[,.fr iih,§;},"";h§i:$,:il:ff észre ;:§i';§ö,;n veszik

Luxus HoRoGELőKÉx nxÁn poNTyónlÁsoKRA IS
N

K AJAN LASAVAL

§§:§..tr{{ffi §r,§,:,;#T§§

-LJ
,ated

n

pop-upBol

horoo hosszú szára

"'::l':lru.*l'.'.....',..

Hi..,"i*i.,r,":ii"}:ffi:iü?.1:JHüríffiifi:ffi§:§'?{iÍu'"l 'o!gj"i,
"""rinX

O

lü'ütuJiáaztxittini

flrBtlullnJl'
www.cormoran.de

csatlakozz

Facebook oldalunkhoz!

!il

naszádok száguldanak felfelé, Micsoda lárma! Minden ép eszű hal a rejteke mögött lapul, esze ágában sincs kimozdulni onnan. Nern ls

kulatai feletti taítományt. A csalit az aljzat felett, úgy méternyire próbáIom tartani, és a radar segítségével folyamatosan igazítom, ahogy a pillanatnyi mélység megkívánja. A Kis-Tisza befolyója mellett kialakult homokos fövenyen megannyi strandoló lubickol. Alulról vízisítvontató

ságom nem tette lehetóvé a hajnali indulást. Nagy a sürgés-forgás a vízen! Sporthajók robognak minden irányban. Némelyik iól felszerelt jachtból teljes eróből dübörög az umci-umci. Mit ne mondjak, nem a szívenl csücske ez az állapoI. Nincs mit tenni, el kell vtselni a nyári őrületet, tekintettel kel| lenni a többiek hóbortjára is. Bárcsak ők is tekintettel lennének ránk! No, de mindegy, lássuk a medvél... azaz a harcsát! A füredi hídig robogok, és innen indítom a mai napot. Olommal nehezített wobblert küldök a mélybe, és vontatásos technikával villanymotor segítségével pásziázom a mederfenék ala-

gad a kikötőben. Ritkán érkezem a déli órákban, de a reggeli elfog|alt-

amisítatlan, júliusi rekkenő hóség fo-

tudom, nliben bízom, talán már hozzászokhatannyira, vagy maradt még éhes ragadozó, amelyik az éjszaka csendjében nenl tudott eleget Iáplálkoz. ni. Mindegy, a remény hal rneg utoljáral Egy folyamkilométert teszek meg, amikor a part mellett egy ismerős ladikot Vélek felfedezni. lsmerős arc köszönt, aki éppen a gr-rmihalát táncoltatja a partvédó kövezés lábánál. Elnrondása szerint nrár négy pundra csimpaszkodott a picike csaIijába. Sü|lőt eróltetne, de csak az
tak, és nem befolyásolja kapókedvüket

mire a megálmodott terület fölé érek, módszefi és csalit váltok. Hófehér korongfarkút eresztek

a kövek közé, páronr, Rita ajánlotta ezt az ügyes

vissza. Fűrészfogszerűen tapogatom a talajt a parttal párhuzamosan. Némelyik emelés leraszitukat némi visszamotorozással és ügyes pöcögtetéssel, csalivesztés nélkül úszom nreg. Tökéletes átfésülést produká|ok, csak a harcsák nenl d|azzák a törekvésemet. Most már a nagy hullámzás sem zavar annyira, hagyom a csónakot szabadon csorogni, forogni, nekem csak az a lényeg, hogy a zsinór fliggőlegesen fúródjon a Tiszába. Abszolút kizárom a hangos, már-már autópályára hasonlító forgalorn ártalmait, teljes lényemmel a csali rnegfeleló táncoltatására koncentrálok. Révedezésemból egy jetski orbitáliS hangja téríta Va|óSágba. No, ne! Szerencsére hamar elvágtáznak mellettem, de ,,jótékony" hullárnaik komo|yan betáncoltatják a ladikornat. Le is kell ü|nöm, különben menten a vízben landolnék_ Lassan csillapodik a felszín,

pásztázom az alakulatokat, bátran rávezetem a ladikot a partoldalra, rnald kicsit beIlebb, és

kis csalit. Mivel az ő megérzései mindig tilnek, most még nagyobb bennem a bizalom. Rendre

apróbb harcsák okoznak némi izgalmat neki. Nem is tudunk többet beszélni, rnivel én folyamatosan haladok lefelé. Őt elhagytam, viszónt az iníó bogárként motoszká| az agyamban. Ugyan komoly halat nern akasztott, de a harik mégis táplálkoznak ebben a forgatagban is. Az
is bizonyos, hogy szükségLrk van a búvóhelyeik

a

gad, a jigfej beékelódik a kövek közé, de ezeket

közelségére, nem igazán mozdultak be a meder felé. Az akadókban a vontatással nenl érek

lllygri kaualkádhan
mozgású plasaikot. El is határozom magam, s
..+
a

lorn a wobblert, agyban már a következó kanyar lekövezett letörésein táncoltatok egy ió

semmit, hiszen hanlar elveszíthetem a csalit, és nem is tudonl pontosan meghorgászni azokat. Folyamatosan kattogok, és bár még VonSZo-

_r.lfi

';*_rjfti!,t\''.r'

,

4*ii;i.

"4*

éis*

Végre fel tudok állni. Gumimat egy megtermett kőre ejtem, majd elemelem, és ézem az eresztésnél, hogy mögé hullik a csalim. Fél méterrel

mélyebben érek talajt. Lassú mozdulattal elemelem, de a mozdulat közepébe belecsimpaszkodik valami. Meglepetésemben hatalmasat bedörgölök a kapásba. Könyörületet nem ismerve a vízbe vágja spiccemet a meglepett
ragadozó. Szépen visszatette a fejét a kó mögé.

jobbra-balra, le és fel, alig bírom kimozogni a pálcámmal a hirtelen irányváltásokat. Most ézi csak igazán, hogy bajban van. A fejemről lecsurgó izzadság sója marja a szememet. Próbálom kézzel letörölni, de már minden porcikám gyöngyözik. Nem óvatoskodhatok tovább, muszáj keményebben terhelni, mert nem íog kifáradni. A dobot lefogva határozottan elemelem a

emelem nagy fejét avízből. Jobbal félreteszem
a pálcát, még a hajtókart átlököm, majd ezzel a

Azonnal beleemelek az ellenállásba, és el is bi-

fenékről. Lassan, de folyamatosan sikerül
emelnem. Egyszer-egyszer beleránt a mozdula-

kezemmel is ráfogok, és húzom, emelem a ladikba, Óriási údvrivalgás térítmagamhoz, észre sem vettem, hogy közben három sporthajóról is kémleltéka fárasztásomat. Nagyméretú ládámat félig vízzel merem, és beleemelem a pompás ragadozót, lgaz, a farka vége nem fér el teljesen, de a harcsa nagyobbik része így is benn van. Ritám csalija ötösre vizsgázott, mé-

A meder felé indul, folyamatosan veszítem a madzagot az orsóról. Darabos jószág lesz, kicsit még eresztek a féken is. Akadálymentes területre kalandozik, a jighorog nem a legerósebb, de ha jó helyre fúródott, akkor nem lehet semmi baj. Jól elrobogott, kénytelen vagyok a kismotorral utánamenni,
zonytalanítom. jobban szeretem, ha alattam védekezik. Ez nem is olyan egyszerű,íarral felfelé köVetem a zsákmányt, de két naszád épp az előbb robogott el, és a hullámaik rendre fékezik a lendületemet,

szúrta, hogy itt bizony érdekes dolgok vannak kilátásban, felcsigáaa a perecbe hajló bot látványa, meg is fordul, és felém közelít. No, szé-

állni is alig bírok. Ráadásul a hátsó hajós ki-

taimba, de hagyja magát félvízigemelni, Ujra erőre kap, és lekér néhány métert a dobról, de közben tojásnyi buborékokat küld a felszínre. lsmét nekigyürkőzök, és határozott pumpálásba kezdek. Szemmel láthatóan gyorsabban sikerül magam felé húzni. Egy perc sem telik bele, mikor közvetlenül a felszín alatt fordul, és farkával hatalmas örvényeket gerjeszt. Nem tesz jót neki az erős napfény, nem akar látni, keményen leteszi a spiccemet a vízre, és letép pár méter fonottat. Ahogy megáll, már fordítom is vissza, és emelem, amennyit csak bír a szerelés. Mesés pillanat, végre felfedezem a körvonalait a felszín alatt, majd a következő

és a kikötő felé veszem az utam.

lyen a hal torkába akadt. Kipattintom a csalit,

nyom, Párom húga, Edó segít a fényképezésnél, majd a visszaeresztéSt iS közösen próbáljuk megoldani. Sajnos nem bírjuk magához tétortúra, illetve a mély akadás, ami által igen sok vért veszített, lenullázta vitalitását. A ladikhoz kötve, sodrással szemben vontatom picit, de ez sem segít. Furdal a lelkiismeret, de sajnos ezt a halat meg kell pucolnunk. Egy évben maximum három harcsát szoktam fogyasztás céljából elvinni, de nem az ekkora méretűekből. Sokáig bánkódtam még a szép hal elpusztulása miatt. A tudat, hogy néhány kisebb fajtársa így biztos szabadulást nyer általam, illetve fenséges íze azért némiképpkárpótolt...
ríteni, teljesen el van bódulva, a nagy meleg és

tunk. Jani barátommal mérlegelünk. Erre a célra kialakított ponyvába csúsztatjuk a halat, és így emeljük a magasba, A harcsa 36 kilót

A szép állat láNányára sokan összeszalad-

pen vagyunk! Közönséget

is

kapok. Szeren-

csémre kellő távolságban lelassítanak, és távolról figyelik az eseményeket. Harcsám közben gondol egyet, és felém veszi az irányt. hogy a kontaktus egy percre se lazuljon közöttünk. Hamar alám ér, és már feszítem is felfelé. Válaszul tekergőzésbe kezd, dobálja a testét

Nem győzöm orsózni a kanócot, vigyáana,

szMa, hogy nem is látom. Magam elé fordítom széles tarkóját, mellé guggolok, az orsó fékjét jól megnyitom, és ballal egy határozott tockost adok neki, Tétován elsarlózik, látszólag elkészült az erejével. Lendületesen a ladik mellé kormányozom, megfogom az alsó állát, és ki-

emelésemmel egészen tetőre kényszerítem. Csodás, közel negyven kilós harcsa tekereg előttem. A csalit kémlelem, de olyan mélyre

oláh csaba 3FffilHoncasz 45

árki bármit mond, az autó elengedhetetlen horgászkellék.

csis nyugdijasokat bökdösve, hergelve a horgászbottartóval, de így már az út felénélelmegy a horgászattól az ember kedve. Mondjuk az autózásnak meg az a hátránya, hogy a sofór nem ihat gyakorlatilag egy sört sem - pedig lássuk be, ez is része a horgászatnak... Baradlai első autója egy korallszínű Skoda 'l20 volt. Mikor megvette, mondhatni, örült neki, mint majom a farkának. Egy jogi adatbázishoz írt oktatókönyv honoráriumát költötte az auíóra - erre külön büszke volt, hogy írással kereste meg az áíát

Mármint annak, aki nem vízközelben lakik. Lehet, persze karácsonyfaként felcuccolva tömegközlekedni, bevásárlóko-

A Skodával - amit kedélyesen Kacsának nevezett el a család - kinyílt a fu új Saab is megtréfálta egyszer. Hol máshol, mint a halászlaki versevilág. Tanár úrral feltérképeztéka főváros körüli tavakat, csatornákat, ké- nyen, zuhogó esőben, megrakodva, négy gyerekkel indult neki Baradlai, sőbb olyan távolságokra is elmerészkedtek vele, mint a híres halászlaki keresztfia éS unokatestvérei tartottak vele. Amint Véget ért a Körös-gát horgászverseny. Na, ott aztán egy életre szóló leckét kapott Baradlai mobetonozása, a kocsi tengelyig cuppant az agyagban, Szarvastól hét kilométortanból. A gátról legurulva, a felázott füvön elakadt a kocsi. Egy helyi terre. Baradlai visszagyalogolt a városba, a gyerekeket a kocsiban hagyva. szaki segített kitolni a sárból, de a túráztatástól felforrt a hútőVíz. A szaki Persze néhányszor megkergették a kutyák, de ezt megszokta, vitt magával hozáérlően adta a tanácsot: utána kell tölteni. Felnyitotta a motorházteegy bojlis botot, tanyasi kutya ellen kiváló. Egy vadász mentette ki őket tót, és lecsavarta a kiegyenlító taűly kupakját. A kicsapódó íorró gőzBaA Saab után egy Honda Accord következett - volna. Baradlai első radlai mellkasát vette célba, aki hanyatt esett a sugártól és a fájdalomtól. kombi autójába átpakolta a Saabból a pergetőfelszerelést, az évek alatt A verseny éjszakáját így töltötte kint a parton, másnap még hazavezetett. összegyűjtött több száz múcsalival együtt. Ósz révénmindig magával Este vette észre, hogy három kullancs is a lábába fúrta magát... hordta a cuccot. Az autót négy nappal a megvásárlása után lopták el, A Skoda nem javult meg, a vizet folyamatosan forralta később is, (BaBaradlai legjobb botjaival együtt. A benne hagyott ügyvédi talárt egy hóradlai öt liter desaillált víz nélkül soha nem indult el, és fél szemét minnap múlva az óbudai temető kerítéséreakasztva találta meg egy kutyát dig a hőfokmérőn tartotta.] Két évig nyúZta az autót, végül elajándékoz- sétáltató asszony. ta családon belül, A problémát egy falusi szaki oldotta meg: a ventilláA Honda árának egy részétnagy nehezen kifizette a biztosító, Baradtort állandó hútésre állítva, a termosztát kiiktatásával. lai akkor vette meg élete álmát, egy használt Volvo V70-est. Az autóval Némi váltások során a következó abszurd helyzeteket Baradlainak egy - amit születésnapján vett át - a harmadik napon, kivédhetetlen szituáSaab 9.3-as okozta. Valahogy elbúvölte a svéd repülőgyár konstrukciója, cióban elcsapott két bozot és egy rókát 15 perc leforgása alatt, úgy, pedig nem kellett volna. Először egy szlovákiai legyező horgászaton, egy hogy kitört a fényszóró. A hútő is kapott egyet, de ez akkor derült ki, hágón belehajtott egy jelöletlen kátyúba - az autó első futóművét újra kelamikor Szarajevó felé indultak egy barátjával pisztrángozni. Szerencsélett állítani. A döntő élmény persze megint a halászlaki horgászversenyre Sükösd mellett robbant fel a radiátor, nem Bosznia közepén... A Volhez kötődött. Baradlai a versenyre kölcsönkérte Söndi, a borkereskedó vót később megmásza egy kecskepáros egy boszniai legyezőversezöldséges Mercijét, cserébe odaadta kipróbálni a Saabot. A Merci jól szunyen, a motorháztetőn szánkóaak, majd egy újabb horgászversenyen perált egy darabig - szerencsére a Skodás időszakból tanulva fél szemét beletolattak a hátsó ablakba. Hónapokkal késóbb is üvegszilánkok kemindig a hőmérón tartotta. A gáton fel is forrt a kocsi vize. Baradlai felrültek elő Baradlai horgászcuccai közül. nyitotta a motorháaetőt, éS rajött a hiba okára, A ventillátor eldarálta az A legkényelmesebb horgászautónak Baradlai öccsének öreg Merceegyik gumivezetéket a hútórendszerben, és elforrt a víz. Baradlai lebattyodes Vitója bizonyult - amit csak Don Vitónak becézett a család -, de azt gott a gát melletti Harcsa büfébe, Sört kérsz, Laci, kérdezte Józsi a tulaj. nem lehetett becsukni csukott ablakkal úgy, hogy benne maradt a Nem, két aba bilincset, válaszolt Baradlai, akinek a legnagyobb meglepekulcs, mert néha magától beállt a központizár.Tanár úr ezt persze nem téséreJózsi hátramen1 és hozott egy maroknyi bilincset. tudta, és szerencsésen ki is zárta a társaságot az autóból a rózsaszigeBaradlai megreparálta az autót, és felhMa Söndit a jó hírrel. Söndi vi- ti horgásztúrán - Baradlai öccsének legnagyobb örömére, aki kényteien szont nagyon lehangoló hírt közölt a Saabnak gyakorlatilag felrobbant volt lemotorozni pestről kimenteni őket. a motorja. Mint később kiderült, valami technológiai hiba miatt megolBaradlai Volvóját végül félig-meddig elkobozta a felesége gyerekszálvadt az egyik dugattyú, és a kartellgáz szétnyomta a hengerfejet. (Egy lításra, cserébe megörökölte apósa gyönyörú állapotban megtartott, motorjavítáS után újra felrobbant a motor, utána motorcserés lett az 86-os Subaru Leone csodagépét.A négykerék-meghajtásúautó minautó. Baradlai, amint tudott, megszabadult tőle, de csak úgy volt lehetden extrával bír, amit a B6-os év lehetóvé tett. A boxer motor szívatóval séges, hogy beszámíttatja egy új Saabba a márkakereskedésben.) indul, horribilis fogyasztást produkálva, ha véletlenül kihúzva marad. De Mondjuk a Saab nem kifejezetten horgászautó, de a kis fogyasztása ettól megkapta az előkelő Don Leone becenevet. Az autó az araszolást imponált Baradlainak. Neki is indult egy nyugat-európai túrának, beiksem bírja, négy szerelőt már megjárt, forralja a vizet. Baradlai spirálisan t9tva egy kis pisarángozást az Alpokban, a svájci-olasz határvidéken. visszakerült a Skodás időszakba, öt liter fagyálló és öt liter víz túlélőpakk Am azigazi horgászatnak egy pergetótúra a Garda-tónál ígérkezett. Aznélkül nem indult neki a városnak sem, Manitu, legyező horgász barátaz ígérkezeft volna, ha közvetlenül a tó előtt nem ragad be az autó válja szintén nagy Subaru-fan, szántóföldi bottesztelés közben ki is próbáltója egy előzésnél. Mindegy, garanciális, gondolta Baradlai. Hívta is a ták, mit tud a két autó a havas terepen. Sokat, csak Manitu Foresterébe megadott telefonszámot, és jött is az autómentő íélórán belül, Nóva nem kellett fagyállót utántölteni. negra Saab, csóválták a fejüket a helyiek. Végül Bolzanóban kötöttek ki Don Leone most Baradlai szereló barátjánál van hosszabb tesZelésa legközelebbi szakszervizben. A kocsit befogadták a városszéli egységre; azóta állítólag egy deci vizet sem forralt el, de keresik a hibát. A horben, de a városba jutáshoz semmi segítségetnem adtak. Az egyik regászautóknak lelkük van, na... cepciós szánta meg Baradlait és feleségétegy-egy buszjeggyel. A sok Bodolai László

Don Leone és a hotgászautók lelke
Z

pontját, végül megállapította, hogy a kuplungtárcsa szakadt szét az 5000 kilométert futott autóban, és szerintük nem garanciális, mert kopó alkatrész. Baradlai szezett egy olcsó trélert Magyarországról, de a bolzanói szerviz azt a költséget is ki akarta számlázni [mintegy kétszázezer forintot), hogy megállapították a hibát. Végül Baradlai feleségéneknyomatékos, de valójában megjátszott hisztijére kiadták az autót. A Saabbal később nem volt gond, a svédországi horgásztúrát, amikor az őrült magyar vitorláskapitány majdnem elsüllyesztette őket, remekül végigküzdötte. A legkorrektebb horgászautónak a Pajero bizonyult, ami még mindig Baradlai családja kezén maradt, bár azzal sikerült tengelyig elsüllyedni egy horgászversenyen a felázott parton...

táskával, horgászcuccal úgy néztek ki a buszmegállóban, mint akit kilakoltattak, az arra bicikliző vendégmunkások jókat vigyorogtak rajtuk. Bolzanóban ők is biciklit béreltek egy euróért, azt hitték, csak egy-két nap lesz a pihenő - de tévedtek. A szerviz naponta Váltoáatta az állás-

46

Sff5íhoncÁsz

A TiszalúGi-holtág
saknem egy évtizede már, hogy a keleti régió nevezetes holtágáról írtam terjedelmesebb bemutatót. Az elmúlt évek során sok minden megváltozott arrafelé, megérdemli az ország első Tisza-holtága - amit még Széchenyi elképzelése nyomán hoztak létre -, hogy utánajárjunk a Változásoknak. A holtág a Tisza szabályozáskor az 55. számú átmetszéssel alakult ki, a jobb part ármentesített területen húzódik, része a Bükki Nemzeti Park Kesznyéteni Tájvédelmi Közetének. Közigazgatásilag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszadob községhez és a Borsod-AbaújZemplén megyei Tiszalúc községhez tartozik. Hossza 'l5 kilométel átlagos szélessége B0 méter, területe l20 hektár, átlagos vízmélysége 1,5-2,5 méter (helyenként tízméteresnélnagyobb vízmélységek is előfordu nakJ. Halászati hasznosítója a Tiszalúc Nagyközség Önkorl

mányzata és a Sporthorgász Egyesület Tiszalúc. Medrét a Fekete híd nevű áttöltés és a ,,Kógát" három részre oszIja. Feltöltése a Takta folyóból megfelel ő vízálláskor megoldott, tervezés alatt áll a Taktaközi-főcsatorna irányából egy vízpótló rendszer, melyen keresztü l folya m atosan Tisza-vizet kaphat majd. A holtág mellett két különálló üdülóterület, valamint egy állandó vízparti tábor található. Vizes élőhely szempontjából értékesterület, változatos, gazdag élővilággal. Madarakszázezrei élnek itt a meleg idő-

i

?il,

szakban, ősszel pedig seregesen vonulnak át, Sikeresen megtelepült az európai hód, és az
utóbbi években a nádi farkas (toportyán, aranysakál) vonítása is hallatszik több helyról. Az elmúlt tíz évben jelentős változáson ment át a holtág halösszetétele. Jellemző fajokból a ponty, a folyamatos telepítéseknek köszönhe-

il il
J3

tően, szépen gyarapodik. Az amurok száma, mérete országos szinten is kiemelkedő, hiszen számos rekordlistás példányt fognak az itt horgászók. A helybéliek közül nem ritkán fognak napi három amurt is, 40-50 kiló összsú|yban. Ragadozók tekintetében az eddig egyeduralkodó csuka mellett a süllő és harcsa állománya is jelentósen megerősödött, szinte azonos arányban kerül horogvégre. Jelentós számban fordul elő még a rablóhalak közül a balin és a sügér. A holtág gazdag fehérhalakban, leggyakrabban a dévérkeszeg, bodorka és a vörösszárnyú keszeg fordul elő. Jelentős az ezüstkárász-állomány is, ami egyébként évtizedek óta jellemzője a víznek. A 2007 óta folytatott törpeha rcsa szelektív leha lászásának köszönhetően az őshonos fajok ívási feltételei javulnak. A melegebb időszakban éjszakánként Zseblámpával megvilágítva nyüzsgő haltömeg

^

számos fehérhal gyúlik össze a vízfelszínen.

törpeharcsa jelentősen visszaszorult, szórakoztató a keszegfélék horgászaía csontival, giliszíával, felhős etetés kíte változik. Van, amikor a kárász dominál, más-

a harcsa is. Mivel a

látható, melyek közé gyakran odavág a sü|lő és

séretében. lgaz, a zsákmány összetétele éven-

48

§FffifnoncÁsz

1

,

,,..,&
-,.r,t

u

s*_

,] ,j í:;

'ir*|,,,,

.'": lf

.$*,*, *t*iÉ a ü*,,",

'|

t}i
:i *
,,|

kor a dévéra fő vendég, aztán következő évben a karikakeszeg adja a fogás javát. Ezen felü| rekordfogásban sincs hiány: pontyból 1 1 ki, ló, amurból 21 kiló, csukából l0 kiló, süllőből 5 kiló és harcsábó| 32 kiló volt a 20'l2-es év legszebb eredménye. Ami köszönhető a szakszerű halasításnak. 2012-ben 5ll3 kiló háromnyaras ponty és 50 ezer előnevelt csukaivadék
került kihelyezésre, 20-13-ban 6000 kiló háromnyaras ponty és 25-25 ezer előneve|t csuka- és süllőivadék szerepeI a tervekben.

t
s

--#-iif{'rli'+
*otryr41

'r;f,
fi,

i

A helyiek sajátos nevekkel illetik a holtág különbözó szakaszait, így az ,,Akácos", a ,,Péterke", a ,,Nagyörvény", a ,,Szűkvíz", ,,Tuskós", a
,,Bárányszeg" éS a ,,Fekete híd" valamelyest nevében hordozza az adott partszakasz sajátosságát. A horgászhelyek általában jól megközelíthetók, a gátak és utak állapota megfelelő. Napijegy értékesitésa településen a Híd,Sö-

röző Horgászkuckóban és a Pecás ABC-ben. Felnőtt napijegy'l400 forint. Gyermek/ifjúsági napijegy 700 forintos áron váltható, mely O-tól 24 óráig érvényes.A tisza|úci Holt-Tisza terüle-

"i*

,§.f í
/*,

''f'.

:{

tére az országos és helyi horgászrend szabályai érvényesek. ldén ötödik alkalommal kerül megrendezésre a sokak áltaI kedvelt gyermek-horgásztábor, ami nem vélet|enül lett éppen a holtág partjára teryezve, hiszen a fiatalok itt a halfogás örömei mellett a páratlan növény-és állatvilággal, túlélési technikákkal és egyéb fontos, érdekes dolgokkal is megismerkedhetnek. A 20'1l-ben történt vezetőségváltás uIán az új vezetés nagy hangsúly.t he|yezett az eredményesebb halőrzésre. Kilenc halászati őr vigyázza a holtágat, melyből Madarász Attila a7 egyesület főállású alkalmazottja. A halőrzést erősíti a Tisza|úci Onkormányzat és Tiszai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság között 20l 1 -ben létre-

jött megállapodás, melynek

.iffir ,i ;BffiX *ilt r,#

köszönhetően rendszeres a rendőri jelenlét a holtág partján, ennek kézzelfogható eredménye a vízparti közbiztonság és a horgászmorál jelentős javulása,
valamint az orvhalászat visszaszorulása.

"f,

Jakó László

cFütr

49

Döme Gábor rovata
tizenÖt éve van jelen a hazai piacon. ilem túlzás azt áttítani, hogy az egyik legnépszerűbb külíöldi márka Magyarországon. lómagam immár hetedik éve dolgozom együtt e két neYes céggel. ldőközben beYálasztottak a nemzetkÖzi tanácsadói testÜIetbe és a teszthorgászcsapatba is. A közös íejlesztőmunka eredményeként számos ,rSPro bY DÖme Gábor" márkajelzésű feederbot jelent meg, hozzájárulua a hazai íeederhorgászat íejlődéséhez is- A Íejlesztések azonban egyetlen pillanatra sem állnak megn hiszen az idén íorgatomba kerütő új Spro Team Íeeder botok és orsók mellett már e!érhetők a Gamakatsu Team Feeder horgok is!
A jaPán Gamakatsu horoggyártó cég európai leányvátlalata a holland székhelyű SPRO, mely te]mékeivel Iassan

Gamakatsu horgok feederhorgászoknak
: f\t

.rq
=!. '!.í rE. F§
b

.F.n ,a
.tr qD

F

b:.,áiu rQ,,á#
= á,*-*iá

^,

;n'-€

l-x

:,.

-. o-1,

zv

95Ér=rE?

\

ffi§
öbb mint húsz év feederező és finomszerelékes múlttal a hátam mögött volt időm kitapasztalni, hogy melyek azok a horgok, amelyek a legmegfelelőbbek ehhez a technikához. Így elsősorban nem egy teljesen új vagy szokatlan horogforma megalkotása volt a cél, hanem a már hosszú évek alatt bevált, tökéletesen jól múködő horgokból kihozni a maximumot, és megalkotni a ,,csúcs'' íeederhorgokat. Emellett az is fontos szempont volt, hogy segítséget nyújtsunk azoknak a tanácstalan vásárlóknak, akik képtelenek kiigazodni egy átlagos horgáSzbolt akár több száz horgot felsorakoztató k!
Óriási elórelépést jelentett az At acél felfedezése és sikeres alka|mazása, mely kifejezetten a horoggyártáshoz kifejlesztett anyagfajta. Volf-

puha és élő csalikhoz való horogtípus éppúgy,mint a nagy pontyok megfogásához nélkülözhetetlen pelletes horog is.

rám és vanádium adagolásával értékel a tökéletes összetételt, ami a legjobb acélötvözet a horoggyártáshoz,

Az A1 acélból gyáított horgok: . l Solo-kal könnyebbek,
.'l 00o/o-kal hegytartóbbak
. 2jo/o-kal erősebbek, . 25o/o-kal keményebbek,

A Gamakatsu Team Feeder horgok között az első körben öt különböző,íőként a ponty horgászatához aIkatmas horgot kínálunk. Ezek között van a finom (akár versenyszerú) horgászathoz,
nálatában.

mint hagyományos anyagból készült társaikl

50

SFtffiinoncÁsz

Gamakatsu

Al

Team íeeder - Fine Feeder

A Fine Feeder alapját a lBlOB horogtípus adja. Ea új tulajdonságok-

kal ruháztuk fel a még tökéletesebb akadás és halmegtartás érdekéegy rövid szárú, a síkjából kigörbített ben. Ennek végeredményeként és visszahajtott hegyű, vékony húsú,széles öblű, |apkás horgot kaptunk. Ez a horog tökéletes megoldás azokra a helyzetekre, amikor a

halak finoman táplálkoznak. Megsokszorozza a fogás esélyétmég a nehéz helyzetekben is, amikor szokványos horgokkal szinte lehetetlen becsapni a halakat. Kifejezetten ajánlott picker- vagy lágy feederbothoz és vékony, 0,08-0,16 milliméter átmérójű monofil horogelókékhez. A horog különleges formájának köszönhetóen a hal szinte magát akasztja meg, tehát ha egyszer azt felszMa, szabadulni már nem tud Iőle - ezt hivatott segíteni a síkból kigörbített horoghegy is. Az új anyagfelhasználás eredményeként sokkal tovább használható a kémiailag élezett hegyú horog. Az eredményesség érdekében élő csalival célszerű használni,

Mérettartománya: 6, 8, l0, 12, 14, 16 Javasolt csalik: szúnyoglárva, pinki, csontkukac Kiszemelt halak: óvatos pontyok és a keszegfélék

táplálkoznak

megoldás azokra a helyzetekre, amikor a halak finoman

Ez a horogtípus tökéletes

ldeális az érzékeny élőcsalikhoz

Gamakat§u

Al

Team Feeder

A Fine Carp a 22108 típuson alapuló lapkás, síkjából kigörbített he-

-

Fine Garp

gyú, kifejezetten öblös formájú, rövid szárú, speciális feederhorog, melyet elsósorban az élő csalikkal történő pontyhorgászathoz ajánlunk. Kifejezetten vékony, könnyű, mégis hihetetlen erős lett az Al anyagnak köszönhetóen, így szinte minden finomszerelékes pontyozó horgászmódszernél eredményesen használható. A meghosszabbított, Vékony, síkjából enyhén kihajlított, többszörösen edzett horoghegynek köszönhetően különösen jó akadást biztosít. A ponty húsos, vastag szájába behatolva a horog méretéhez képest igen nagy darabot fog át, ezért még hosszabb fárasztási idő alatt is szinte képtelenség, hogy kiakadjon. Nem véletlen, hogy ezt a formát a legkedveltebb horgok között tartják számon kezdő és profi horgászok egyaránt!

l * 'v'
A finom pontyhorgászat első számú horga

Javasolt csalik: Egy-három szem kukorica vagy három-tíz szem

Mérettartománya: 6, B, 10, 12, 14

csontkukac (mérettől függőenJ, de akár lehet kukoricát és csontkukacot vegyesen is feltúzni Kiszemelt halak: ponty, amur, compó, márna és nagytestű dévérek

A csali feltűzése során hagyjuk kinn a horog hegyét me]t az akadás így még biztosabb lesz

Gamakatsu

Al

Team Feeder

- Garp Feeder
ajánlott feeder és finom

A Carp Feeder a 3310G típuson alapul, rövid szárú, síkjából kigörbített hegyú, erőSített lapkás horog, Különösen

fenekező horgászmódszerek alkalmazása során. Nagyobb méretú
csalik, például kukorica felkínálásához alkalmas típus, de tökéletesen ívelt (törés nélküli) formája lehetővé teszi a puha pontypellet horgon történő felkínálását is, Ez a legézékenyebbcsalit sem repeszti szét feltűzés közben. Az erós horogacél biztosítja, hogy akadós terepeken is százszázalékos biztonsággal tudjuk irányítani a megakasztott halat. A szár hossza, az öböl nagysága, a síkból kifordított horoghegy és annak behatolási szöge tökéletes összhangban vannak, melyek egyértelművé teszik, hogy rendkívül népszerű és fogós nagyhalas horogtípust sikerült így tökéletesre ,,csiszolni".

Mérettartománya: 6, B, 10, 12, 14 Javasolt csaIik: technopufi, kukorica szendvics, puha pontypellet Kiszemelt halak: ponty, amur

Az öblös horogforma ideális a nagyobb méretű csalikhoz Kerek öble alkalmassá teszi a puha (olykor sérülékeny)pontypellet horgon történő felkínálására !s

ü
BtffilHoncasz

51

Gamakatsu

Al

Team Feeder

Ez olyan alap horogtípus, ami szinte egyetlen feederhorgász ládájából sem hiányozhat!


Mert az egyik legiobb a íinom pontyhorgászathoz akár fűzött csalikat használva is

Ez a horog a 22608 erőSített vállozata. olyan alap horogtípus, ami szinte egyetlen feederhorgász ládájából sem hiányozhat! Azoknak ajánlott, akik nem szeretik ,,túlvariálni" a dolgot, és olyan megbízható horgot keresnek, amit ha felkötnek a feeder végszerelékükzsinórjára, azzal szinte bármit megfoghatnak. Nos, ez a típus ilyen! A régi széria népszerűségének egyik oka, hogy kis mérete ellenére is rendkívül acélos, remek hegytartó képességú és nagyon masszív. A Pellet Carp névre keresztelt, továbbfejlesztett Változat legfőbb különbsége, hogy füles. Miért cseréltük le a lapkát egy fülre? Mert így sokkal könnyebben köthető a csomómentes kötéssel. Ugyanis az utóbbi időkben nagyon sokan haszná ljá k előszeretettel a f űzöIt, hajszá lelókén felkínált csalikhoz is. Mert könnyű, nagyon jól akadó horog, az egyik legjobb a finom pontyhorgászathoz a íűzőíI csalik felkínálása során. Lapkás kivitelben azonban nehéz úgy megkötni, hogy a hajszálelőke mérete iS tökéletes legyen. Ez mostantól már nem lehet probléma - a fü|es változatnak köszönhetően. Kis mérete ellenére rendkívül erős, remek hegytartó képességűés nagyon masszív. Akadós, köves terepeken is megbízhatunk ebben a horogban, hiszen az új A] acél szinte mindent kibír.

- Pellet Garp

Javasolt csaIik: két-három szem kukorica (mérettől

Mérettartománya: 6, B, 10, 'l2

"Y+

csonticsokor, giliszta, hajszálelőkén felkínált lebegő pellet

függőenJ,

KiszemeIt halak: ponty, amur, márna

Gamakatsu

Al

Ha szükség van egy kemény és erős horogra azakál kapitális méretű halakhoz, de a feederhorgászat igényeihez hangolt kis méretekben

ü§t

"{

felkínálni ezze! a horogga!

A csaIit minden esetben hajszálelőkén kell
FoTó: NAGv GÁBoR

Mérettafiománya:6, B, 10, 12 Javasolt csalik: hajszálelőkén felkínált kukorica vagy pellet

méretű horog. Nos, többek köZött ezt a hiányosságot is pótoltuk, miközben a legjobb A1 acélból készül a Strong Carp. Hegykiképzése révénrendkívül kis erőhatás mellett gyors és pontos behatolást biztosít. Kíméletlen ellenfele a kemény szálú folyóvízi halaknak is, miközben a legkeményebb terepen való küzdelemben is számíthatunk rá. Ennek eredményeként a csalit felszippantó hal már szinte biztos, hogy nem szabadulhat. Kifejezetten ajánlott hajszálelőkés módszerhez, amikor a csali kukorica vagy pellet. Használható damillal, de igazán a fonott zsinórral történő horgáSzat során kamatoztatható a horogban rejlő hihetetlen erőtartalék.

A Strong Carp a G-Carp Specialist típuson alapuló modell, egy vastag acélból készült, füles pontyozóhorog a kifejezetten nagytestú, gyakran kapitális méretúhalakhoz. A legtöbb feederhorgásznak azonban a legritkább esetben van szüksége l-es vagy 2-es méretű horogra, annál inkább kellene egy kemény és erős, l0 vagy l2-es

Team Feeder - Strong Garp

Kiszemelt halak: nagytestű, nem ritkán kapitális amurok és pontyok

52

8F6Firloncasz

Neüs Winner feeder szett
. l50m feeder zsinór - 2 db fóderkosÁr -haltartó l00 cm! 030 cfr

_--

i.il:ff§T:,;.;::,,;

r

NEVIS Impala orsópáros
Impala 50-es méretű hátsófékes or§ó, 4+ l csapági, fém Jávdobó dob, pótdob,
- Nevis

behajtható hajtókar,
0,30mm/270m

zsinórkapacitás

NEVI§ Pontyozó match szett
-

Axum 5-25 gdobósúlyr 3,9m carbon pontyozó matchbot SIC gyűrük, parafa nyél - Legacy RD30 fémdobos hátsófékes orsó - mágrreses horgosdoboz - l00 m merülő zsinór

Feeder etetőanyag szett
- 2 kg

-

l

etetőanyag

MoJo

nagyhalas

-

l

carp Pellet 8mm kukoricacsíra kivonal
liter giümólcsös

zacskó

1-2oűá
-€-----Szuper rod pod szett
-

hárombotos rod pod, teleszkópos lábalq állitható vázhosszúság, á|l keresztartó magasság - 2 db Fla§h elektromo§ kapásjelző
hangerő és hangszínállitással - 2 db swinger

Aluminium vázas középen dónthe

NEVIS Navy Carp 6000
zsinórkapacitás: 0§O/300 m _ alumínium ház - véglelen visszaforgásgátló - 6+1 roz§damentes csapágr
-

>

,"ilTjilli""íu,,""

- aluminium távdobó dob - aluminum pótdob - erő§itett tengely és hajtómű - SLC nyeleíőfókrendszer - nagrméretű alumínium hajtókar

19ffiú,

6 7r
\"

Távdobó pontyozó §zett
-

-

Winner §urf3,9m háromrészes táydobó bot, 200 8r dobósúly, slc 8yűrűlq táYdobó nyél

CarprunnerX 70-e§ ny€l€lőfékes 3 csapág5l, távdobó dob, pótdob
zsinórkipacitá§:

onó,

sPRo Manlova f€eder 420H extra erős l40-gr os pontyozó feederbot, k€vlárhálós erősitéssel, parafa
-

Szuper távdobó feeder szett

b

r§h?i'.*]',ii1

0J0

B2o€-

mm/350 m

6(!as mérelű nveletőfékes orsó,5 csapág5t, fém tárdobó doÚ. pótdob, régielen Yisszaforgásgátló, behajtható hajlókar

1
] v

0

.l0,

Nyeletős harcsázó szett
- Legacy

Boat harcsázó bot2,4m,30lbs kétrószes X-Carbon erősitésselo Neoprén nyél, StC gyűrű,

Dupla pontyozó
a
-

|

Winner Carp 3,6m 3lbs 3ré

Carprunner X 3 csapágr 50 - 2xl50 m ajándók zsinór
-

slc s,úrűkk€l,

ióvdobónyél

r;lx,il,&t

d

2246í- <Gü

r€-1

Kíemelt Partnerek Haldorádó Centrum zn-945-775E,wfwr.haldorado.hu; walterland 1-285-9999, wrvw.walterland.net

Fop.s Hb. 3o-90l l -a47 _ I bs!ídrrt slluru§ smrlhoruá§z t8.404.102

!

PccrkunYhó 8t.7t4.992 l sDicc Hb. 30-275-E6o4 - zalaeeeíszeP Kuk&c Hb. 92.3 17.532

:

v8Ja

Hb,a 92-329-624

l

következő műsorok: 20t3. július 6. 9.30 Pecatúra 2013. jÚlius t3. Kapásjelző ismétlés(Duna

(ml)

World)

2013. július 20.7.00 Kapásjelző (Duna TV) 2013. jútius 27. Pecatúra isinales (Duna World)

Áder János, a holgászat nagyköyete...
I
horgászatot, amely mind a mai napig az egyik kedvenc időtöltésem. Jó dolog a vízparton, a

Gyerekkorom óta kedvelem és űzöm is a

dást jelent a számomra - Vallott kedvenc időtöltéséről a Magyar Közársaság elnöke. - Örülök annak, hogy a húvös idő és a nagy szél ellenére is jó verseny alakult ki a Velencei-tónál, ami csak az egyike azon vizeinknek, amelyek látogatását és lehetőségei kihasználását ajánlani szeretném mindazoknak, akik még nem ismerték meg a horgászat és a sporthorgászat szépségeit.

szabadban lenni, ami nagyszerú kikapcsoló-

veltebb hobbijukat, a horgászatot. 2012-ben Erdei Zsolt Madár, Besenyei Péter és Trokán Péter kapta meg a nagyköveti címet. Ez alkalommal Dr. Áder János, Cseh László és Rezoló oklevelet és emléktányért,A rendezvény - a köaársasági elnök ötlete alapján - a horgászatot szintén népszerűsítő villámversenynyel kezdődött. A rendkívül szeles időjárás miatt a találkozó megrendezésére az Agárdviczky Gáborvehették át a kinevezésüket iga-

Az országos szövetség az elmúlt évben alapította a ,,Horgászat NagyköVete" díjat. lsmert, népszerúművészek, sportolók, közéleti személyiségek kaphatják e megtisztelő oklevelet, akik médiamegnyilvánulásaikban, a velük készült interjúkban nem felejtik el megemlíteni legked-

Dinnyési csónakkikötő belső medencéjében került sor. A harminc induló két kategóriában mérte össze tudását, hiszen nagy volt a súlycsoportbéli különbség, A profik közül Watter Tamás világbajnokunk diadalmaskodott 2980 gramm keszegzsákmányával. A felkészülésre harminc perc állt csak rendelkezésre, a verseny időtartama pedig mindössze 75 perc volt, így a körülmények ismeretében az eredmény elismerésre méltó. Az amatórök - vagy szebben kifejezve - hobbihorgászok kategóriájában a megyei szövetségek tisztségviselői és a korábbi,,nagykövetek" indultak. Nemes Attila fogta közülük a legtöbb, 1000 grammnyi halat, míg Ader elnök úr az ötödik helyen végzett, 41 dekagramm snecivel.

I

Főleg, ha kezükben görbül a bot egy-egy szép halfogás közben. Az ,,Ördög és a lányok" címmel film is készül róluk, ami a pecatúrán kívül a Fishing&Hunting csatornán is látható lesz hamarosan.

Kedves színfoltja a vizek partjainak, mikor csinos hölgyek társaságában horgászhatunk.

San_dra,a 20l2-es Garp Girl az ördöggel cimborál Qobbra Miset Zadravec)

3,*,**,|T:jtji5i,::i,i

§l
csalizáshoz használhatja horogpaszta

6)l {r

54

SöfffnoncÁsz

a www.mtv,hu/videotar portálon, valamiírt a

(A műsorok továbbra is megtekinthetők

Az ismétlések az rtv-újságok" az intemet és a teletext
Az is kiderül adásainkból, hogy miért lett hirtelen ,,keresett" horgász Jámbor Attita. Ó is egyike azon pecásoknak - mint a hazai horgászok többsége -, aki munkája és családja mellett nagyon kevés időt Szentelhet kedvenc idótöltéSének. Mitól eredményes mégis az a néhány órás feederhorgászat, amit el lehet csenni a szabadidőből? Nos, ezt mutatja be virtuóz produkcióival a Dovit teszthorgásza adásról adásra. A felszereléshez nem kell néwel, lakcímmel ellátott bot és orsó, betyáros etetókaja, a vízbe és horogra szánt csalik pedig elérhető áron hozzáíérhetők, Fogósságukat pedig a villámpeca televíziós sorozata és a teli szákok bizonyítják,

l

tésében, a szakmai viták elemzésében is a kezdetektől fogva aktívan részt vesz. Műsorainkban rendszeresen találkozhatunk vele ezután, hogy segítsen értelmezni az új törvény tervezetét és Végrehajtását. Kameráink elótt legutóbb így nyilatkozott: ,,A legfontosabb mondata a készülő törvénynek, hogy a természetes vizek kezelői a következőkben a horgászok lesznekl" Ennél jobb hírrel nem is lehetne szolgálni. Talán nem véletlen a pozitív honáállás, hiszen a képviselő maga is kitúnő horgász, sót a Versenypeca területén sincs szégyenkeznivalója,

kátai Robó

1

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő az új haIgazdálkodási és halvédeImi törvény előkészí-

Mára csak ennyi fén bele
FoTÓ: KÁTAI RoBÓ

-f

F*&,,M§aVER$§NY} E5KÜVŐ?
KERTl PARTY?
:*+:+;r*;,,.á,l:

PAR Ty 52ER lZ
.,
]:i

8FffitHoncns.

55

Amint az elmúlt alkalommaln úgy most is nagyon szép, kulturált, bár nem tú! nagy horgásztavon jártunk Walter Tamással. Ám ez alkalommal nem íilmíorgatás, hanem a mára már legendáuá vált §ilver Garp rakós bot méltó utódjának, a §erie walter Gold Garpnak a megjelenése és íorgalomba kerülése adta az apropót. kevés, de nagyhalas horgászatra készültünk, és ezúttal már horgászat közben is bőyen volt időnk beszélgetni.
megérte, és a horgászok elégedettek lesznek vele. Ahhoz, hogy ez minél inkább így legyen, a kiváló paraméterekkel rendelkező 'l3 méteres bot mellé, melyhez alapból egy keszeges topszet tartozik, az elegáns bottáskába raktunk még két darab power kitet és egy kétoldalas mini toldót.

- Bár a botra közel két évet kellett várni, remélem

jó pontyok fogásának a reményében órkeztünk, nekünk is részünk lesz egy jó horgászatban, és akkor pontyfogás közben is megmutathatjuk az
új botunkat, és persze azt is, hogy csináltuk mi. - Gondolom, most sem bíztál semmit a véletlenre. Mit hoztál a Pozsár szép pontyainak, hogy horogra csalhasd őket? - Hoztam egy még tesztelés alatt lévó, vadona-

Bízom benne, hogy itt a Pozsár Paradise horgásztavon, ahová KssTamásbarátom meghívására és

zetes és szórakoaató rakós botos horgászatot.

Fontos, hogy a Gold Carp általános, mindenevő
horgászbot, melynek a keszeges topszetjével bát-

ran leülhetünk a Velencei-tó partjára dévérezni,
míg a pontyos kitekkel

etetóanyagnak, hogy felhót csináljon, hogy az etetésre csalja az apróhalakat. A feladata sokkal inkább az, hogy a jól eláztatott, nehéz, megduzzadt szemcsék a lehető legtovább maradjanak egy helyben, és órákkal az etetés után is biaosan legyen még olyan do|og a fenéken, amit a termetes halak megtalálhatnak és szeretnek. fu illata is ennek megfelelő, vagyis nagyon kellemes, intenzíven mandulás, ami a nagy pontyoknak, de alapvetően minden nagytestú halnak hatásos nyári csalogató anyaga. A két kiló kaját tehát alaposan megnedvesítettem, átrostáltam, hozzátettem dupla maréknyi csemegekukoricát és féll iternyi fulIasaott csontit, fuért fullaszfua, mert ennyi etetőanyag nem bírta volna el, ha mászik. A trükk aZ, hogy amikor tudjuk, hogy csak az alapozásnál haszná|unk csontit, akkor a lefojtott, zacskóba zárt és végig hűtve tartott mennyiséget csak a gombócgyúrás előtti

pontyok rakőson 'ő

miválasztással eredményesen és biztonságosan horgászhatunk. A bot falvastagságát és az átmérójét is ezekhez a nagyhalas terhelésekhez terveztük, a tömege viszont ennek e|lenére is csak g50 gramm. A mindezt tartalmazó Serie Walter Gold Carp 13M Pack árát pedig úgy alakítottuk, hogy a horgászok minél szélesebb körének elérhetóvé tegyük az élve-

-

- megfelelő zsinór- és guakár négy-öt kilós halakra is

pillanatokban bontjuk ki és rostáljuk le, majd

túj etetőanyagból két kilót, egy nagydoboz csemegekukoricát, plusz egy kicsi csalizót, valamint fullasZott csontit. Ez a Serie Walter Carp Feeder

etetőanyag kifejezetten nagyhalas horgászatra készült, ezért fontos jellemzóje, hogy a lehetó legkisebb arányban tartalmaz por finomságú összetevőket, vagyis közepes vagy határozottan
nagy szemcsékból áll. De nem is célja ennek az

{tr-'
, ^
x

i

Az, etel6rnyagos alapozás után már csak szemes csemegekukoricát lőtt a pontyoknak

Az alig egyméteres vízben a
pontyok harcosan küzdöttek

megakasztott

A Pozsár szép pontyait Tamás percek
szákba vezette

alatt

Egy harcos pikkelyes

A csontis csúzliva! pontosan és kis adagokban lőhetjük az etetőanyag mögé a csemegekukoricát

Apró, de íontos a nagyhalas horgászathoz

kellékek

csonti biztosan nem rúgja szét az etetóanyagunkat, és a gombócok könnyedén bejuttathatók az etetés helyéhez, En most kilenc kétkezest formáztam, és dobtam be az egészet a horgászat elején, a tartóba rakott botom spiccéhez. Ugyanis biztosan tudtam, hogy a tervezett négy-öt Órás horgászat alatt nem etetek többet, csak szemes csemegekukoricát, EzI viszont az etetés mögé |őttem, mert elsősorban nem az etetóanyagon akarjuk megfogni a nagy halakat, hanem a távolabbi oldalán. Ennek az a magyarázata, hogy szeretném, ha az etetésen lévők nem riadnának meg a társuk megakasztásakor, és végig biztonságban éreznékmagukat. Ezért nem a kajára tettem a horgot, hanem mögé, a szemből érkező halak útjába, hogy lehetőleg a csalim legyen az első,

jük a gombócokat, llyen módon a kómában lévő

hozzá keverve az etetőa nya

g

ho

z azonnal

el

készít-

halnak nincs lehetósége kivédhetetlenü| fel gyorsulni, és a teljesen kinyúlt gumin csattanós szakítással zárni a harcot. Úszóból belsó szálvezetésút használtam, mely a saját szériás kínálatunk legerősebb, mindent kibíró darabja, és remekül múködik az ilyen extrém, nagyhalas horgászatnál. fu egyik kitre 0,5, a másikra 0,75 grammos került, nagyon finoman és precízen kisúlyozva; bár meg kell említeni, hogy a lO-es sörétet elég macerás volt felcsíptetni a viszonylag vastag főzsinórra. Ahhoz, hogy nagy halat fogjunk, kukoricával kell horgászni, és megfelelő típusúés méretű horgot illik válasáani. A lO-es méretű
szek, a sokkal öblösebb

zsinór a lényeg, hanem a Hydrolastic gumi, A megfelelő vastagságú ugyanis akkora ellenállást fejt ki a bevágás pillanatától fogva, hogy a

kor elég rakóson is. ltt tehát nem is annyira

a

A lengedező, vállozó irányú széI játékát célszerú kiiktatni, hogy a csali íolyamatosan nyugalombanmaradhasson ASZERZŐFoTÓl
mikózben hol azon izgultunl; hogy idő előft elver bennünket a vihar, hol meg azon, sikerúl-e elég halat akasztani és fogni, Végül kettő kerüh szákba, és v9lt olyan is, ami lepattant, vagy meg sem akadt. osszegeznéd a ta pasztalatokat? - Szándékosan nem olyan helyre mentünk, ahol egy-két kilós pontyokból lehet sokat togni, bár az is láwányos lehetett volna. lde a Pozsárra a négyöt kilósak vagy az a fölöttiek vonzottak. Most mégsem tudtuk bemutatni, hogy milyen, amikor fogunk egy t2kilós halat, nem volt ilyen szerencsénk. Márpedig a horgászathoz az is kell. Ezeket a négyvagy majd' ötkilós halakat viszont nagy biztonsággal meg tudtuk fogni, és megmutattuk, hogy a Gold Carpnak, megfelelően vastag és erós szere|ékkel, jó gumival, nem akadály az ekkora méretú pontyok pár perc alatti szákba terelése, Ehhez a Daiwa Hydrolastic szortimentjéből a fekete és lila színű gumikat ajánljuk, mert a bothoz a legharmonikusabban ők illeszkednek, és velük lesz a legnagyobb esélyünk, hogy a megakasztott halak jó arányban szákba is jussanak, En most azért horgásztam a legvastagabb pirossal is, mert vártam a tízpluszost, ami nem jött meg, Vesztettünk is néhány hala1 amelyek nem szakíhttak, hanem lepattantak. Viszont ez a gumi már kifejezetten az extrém nagyhalaknak való.

- Azt hiszem, itt érdemes újra megemlíteni, hogy a Gold Carpl3M Packnak része egy mini toldó
is, amivel
könnyedén oldható meg, - Valóban így van, mert az etetéshez toldó nélkül raktam be a botot, a horgászathoz viszont feltettem, és az így már pontosan 'l3 méteres, 50-60 centivel hosszabb bottal, szépen az etetés mögött, csak a kukoricaszemek között horgásztam

amivel ta|álkoznak.

Gamakatsu l3l2-esre egy szem kukoricát teltt most az Utóbbit részesítettem elónyben, mert
33'l 0-esre pedig hármat.

-

Tamás! Eltelt a horgászatra szánt néhány óra,

az előbbi feladat hiba

nélküt és

az igazi nagyokra. Fontosnak tartom, hogy a l3
méteres limit úgy érhető el, hogy a két tagból álló Power kiteket sem kell visszavágni, mert azok

káztatni. Fontos, hogy a horogszárra húzott ép szem után a horog öblébe megnyomottak kerüljenek, hogy bevágáskor legkevésbé legyenek útban a jó akadáshoz. Ezért is tartom a csalizásra szánt szemeket folyamatosan vízben, ahol nem keményedik meg a kukorica bőre. - Apróságnak tűnő dolog, mégis a siker múthat azon, ha nem figyelünk a szél játékára. Miről

kevés halra számítottam, és nem akartam koc-

úgy készülnek, hogy azonnal gumizhatók, akár a legvastagabb csógumikkal is. Vagyis nincs egy centiméter Veszleség sem, ha versenyen használja valaki a Gold Carp botját. - Helyben és pillanatok alatt készítettélszereléket a két ponlyos topszetre. Mi volt a fő motívuma ezeknek? - A szerelékeket úgy állítottam össze, hogy ha megakasztok egy l0-12 kilós halat, jó eséllyel hosszú fárasztásnak nézünk elébe, és ha minden összevág, akkor fogjuk is meg. ltt most az ekkora halak elkerültek, de az öI-tíz kilós kategóriában is biztosra akartam menni. A 0.24-es zsinórt a felületi sérülésekkivédéséretettem fel, mert ha a lB-as vagy 20-as elég a feederezésnél, ak-

- A do|og arról szól, hogy lengedezik a szél, van egy nagyon könnyú szerelékúnk,sekély a víz, amibe nem akarjuk a halak közé bedugni a spiccet, vagyis önkéntelenül is vitorláztathatjuk a szereléket. Ugyanis a lengedező, változó irányú szél
belekapaszkodik
odébb penderítheti a szereléket és vele a csalit, Na, így nem lehet nagyhalat Íogni. Ezért nagyon fontos, hogy ennek a lengedezó szélnek a játékát kiiktassuk, és a csalink nyugalomban maradjon, Ezt úgy érhetjük el, hogy igyekszünk mindig jó oldalra átemelni a zsinórt. Feederezőknek persze nincs ilyen gondjuk, amint az egyenletesen fújó szélben is egyszerűbb a helyzet, mert olyankor leterítem az allát, megfogom az úszóí, és ott fog állni a csali, ahogy kell.

is van szó?

a zsinórba, és centikkel

is

Szarka L.

58

§Fffifrroncnsz

SERIA WALTER GOLD CARP 13M PACK
A-máta már legendássá vált Silver Carp utódia végre kapható! A piac legiobb fu/éttékarányű 13m-es pac§a tattalmazza: - Seria Walter Gold Carp 13m-es bot (keszeges topsettel) - 2 db Power 3 kit - ldb kétoldalas mini toldó - bowédő csövek * táska

A legfrisebb Daiwa fejlesztéseket is
tudó LEXA peígető orsók most remek akcióban a valterland Ár uházakban ! 4 * lgc s., tíígörgő, OilSeal, Digi Gear, AirRotor, alumínium ház, alu dob. 2500SH: 38.800 Ft h. 29.990 Ft 3000SH: 41990 Fth.32.500 Ft

DAIVA LEXA HS

MEGJELENT A WALTERLAND KATALÓcusl
TöBB MINT 600 TERMÉK 16 OLDAIrON TELE REMEK WAI]IERHND
AKCIÓKKAL!!!

Elektronikus formában www.walterland.net weboldalon.
rnegtalálható a

VALTERI-AND VINNER
1

360

FEEDER SZETT
+

A NEVIS úi 360-es feederbotia most akcós szettben kapható!
composite bottesttet SiC gyűrűkkel két darab rezgőspiccel + 1db NEVIS Carp Runner X 40-es nyeletőfékes orsó 3 golyóscsapággyal 1db NEVIS Legary Feeder 150m 0,20mm-es zsinór * tdb NEVIS 150cm-es összecsuklrató merítő +
db

NEYIS Vinner Feeder

360 90g-os dobósúlytí feederbot,

ldb 135cm-es Walterland botgáska + 52 db-os Carp Academy feeder aprócikk szett együtt 24.280 Ft helyett most csalc

l.t |*
. , , '

'\}

Cibakházi-Holt-Tisza távolsága Szolnoktól mintegy 35 kilométer. Kecskemét felől a 44-es fóúton a tiszaugi hídon átkelve Cserkeszőlő elótt kell az útelágazásnál balra kanyarodni, és a 4633-as úton elérhető a holtág. A távolság Kecskeméttól hozzávetőleg 50 kilométer. A Holt-Tisza több, egymástól jól elkülöníthető szakaszból áll, melyek helyi népnyelvben külön elnevezést kaptak - például a Pipagyújtó, a Nagyörvény vagy a Kavics. Az adott szakaszok eltéró horgászati lehetőségeket biztosítanak. A nagyrévi oldalon nagy-, a cibakházi oldalon kisebb számban találhatók nyaralók, avízpart beépítettsége más vizekkel ellentétben még elég sok szabad helyet hagy a horgászoknak. A holtág átlagosan 90-100 méter széles, vízmélységeátlagosan két méter körüli, de egyes kanyarulatokban a hét métert is elérheti. A vízi növényzet változó. A nádasok helyenként csak egy keskeny parti sáVban találhatók, más szakaszokon több tíz méteres nádrengeteg található, me|y kitűnő élettere a halfaunának. Mindez azt 1elzi, hogy a holtág, adottságaiból adódóan, valamennyi állóvízi horgászmódsze,r gyakorlására alkalmas.

A

részben a hasznosító egyesületnek még öt évig tűrnie kellett a holtág egyes szakaszain a halászat folytatódását. Ez az állapot 20l 2-ben szűnt meg, ettől az időponttól számít a holtág kizárólagos horgászvíznek. Halászatot csak a törpeharcsa-állomány túlszaporodásának megelőzése érdekébenvégez tet az egyesület téli időszakban. A holtág megközelíthető Szolnok telől a 442. számú főúton Martfűig, onnan Martfűn és Tiszaföldváron át érhető el Cibakháza a 4633-as úton.

Aki viszont helyben szeretné bevetni horgaít, megfelelő lehetóséget biztosít a Cibakházát közvetlenül övező Cibakházi-Holt-Tisza, mely 16,8 kilométeres hosszával és l41 hektárnyi vízfelületével a leghosszabb mentett olda|i tiszai ho|tág. Nem csoda, hogy Cibakházán a legtöbb ember érintett a horgászatban, ha maga nem is, családja, szomszédsága körében biztos akad valaki, aki több-kevesebb rendszerességgel horgászik. A Cibakházi-Holt-Tisza kezelője Cibakháza Nagyközség Önkormányzata. A halászati jog a többségi tulajdonos cibakházi önkormányzat és a szomszédos nagyrévi holtágrész felügyeletét ellátó Magyar Állam társult halászati jogközössége kezelésében van. A társult halászati jogközösség 2006. június,l -jétől 2020-ig a Vegyesüzemi Horgász Egyesületet jelölte ki a holtág halászati haszonbérlőjévé.A horgászkezelésbe adás nem ment egyszerúen: a korábbi halászati kezelőt a megelőzó idószakban végzett telepítésekköltségének meg nem térült részérevonatkozóan kártalanítani kellett. Mely részben pénzbeni kártalanítást jelentett,

hető aZ Élő-Tisza, keletre alig több mint l2 kilométerre található a Körös és holtágai, Nem kell tíz kilométernélmesszebb menni, hogy elérjük a Na gykunsá g i-főcsatornát, melynek mel lékágai behálózzák a környéket,

H

nfl*ffi;'i$f+'H,i,,;'*:*fifr#fii,j

] § j i:;

]:

c !t; {+
'=

t,J,_ §,m
;

j

,:;

,l'1'',I

1r,"-,a11|7?

ll

s;,

Horgászati szabályok és iníormációk
A cibaki holtágon főbb vonalakban az országos horgászrend előírásai az irányadóak. Az eItől eltéró helyi szabályok a halál|omány védelmét szolgálják. éves területi engedély ára l4 000 forint, ami ötven ponty fojogosít, melynek kimerítése esetén új engedélyt kell váltani; más gására ^z nemeshal fogására nincs éves kvóta. A napijegy valójában 24 órás jegy, ugyanis nemcsak a váltás napjára érvényes, hanem a horgászat meg-

kében a tíz kiló íölötti súlyúpontyot vissza kell helyezni. vigasztalásul: aki ilyen méretű pontyot fog, és azt igazoltan visszaengedte, a követke-

kezdésének megjelölt idópontjától Számított 24 órás időtartamra érvényes, ára2500 forint, A 68 éven felüli, a női és az ifjúsági horgászok kedvezményes árú, 9000 forintos éves területi engedélyt válthatnak. A kedvezményes árú engedély nem tartalmaz korlátozást, birtokosa két bottal horgászhat. A gyermekhorgászok részérekülön területi engedélyt bocsátott ki az egyesület, melynek ára 2000 forint. A gyermekjegy egy úszós készséggel jogosít horgászatra. Az egyesület évek óta hangsúlyt fektet a holtágból már-már kiveszett compó visszatelepítésére, ezéríezt a halfajt 20 centiméteres méretkorlátozás védi a helyi horgászrendben. A nagytestű halak védelme érde-

Ci,jJuJJ;fu
í?

tí,
zó évi területi engedélyből 5000 forint kedvezményt kap. Ugyanez igaz valamennyi rekordlistás halra, ha aá visszahelyezlék a holtágba. Csónak használata engedélyezett, de decembertól márciusig csak nappal, és a meghajtására belső égésűmotor nem használható. Az éjszakai horgászat szintén engedélyezetl csakúgy, mint a holtág felsó 200 méteres szakaszát leszámítva a sátorozás, kempingezés. A vízminőség védelme érdekébencsak napi legfeljebb öt kiló etetőanyag használható fel, A kifogott tájidegen halakat, de elsósorban a törpeharcsát, minden horgász köteles magával vinni. A nemeshalak súlyát a kifogást követően be kell jegyezni a fogási naplóba. A holtág partján szemétgyűjtők találhatók, melyekben a horgászat során keletkezett hulladék elhelyezhető. Szemetes helyen történő horgászat esetén a halőrök a terúleti engedélyt bevonhatják. A részletes horgászrend megtalálható az egyesúlet www.cvhe.hu honlapján. A holtágra érvényes területi engedélyeket a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége is forgalmazza, így azok Szolnoktól Kecskemétig a legtöbb nagyobb horgászboltban megtalálhatók; helyben a Nimród sörözőben állandó jelleggel kapható. A településen és a vízparton korlátozott számban találhatók szálláshelyek, és a csónakbérlés is megoldható.;Az ide vonatkozó információk szintén megtalálhatók a honlapon.

Halíogási lehetőségek és horyászati jauaslatok
Az egyesület évente a kötelezó 60 mázsás pontytelepítési kvótrát legalább kétszeresen túlteljesíti. Emellett rendszeresen, illewe alkalomszerűen más halfajok, például csuka, compó, keszegfélék telepítésére is sor ke-

némi változást. Májustól augusztus végéigmindenképpen célszerű a parti sávot, a nádasok szélét,illetve annak közelét meghorgászni. Annál inkább, mert a nagytestű halak kapására szinte csak itt lehet számítani. A holtágban minden évben íognak néhány 20 kilón felüli amurt, a 15-20 kiló közötti fogások már gyakoribbak. Ha hosszabb idószak kínálkozik a horgászatra, akkor nagy előnyt jelent egy etetéS kialakítása. Pontyból a 2-3 kilós telepített méret a leggyakoribb, de a parti sávban 6-8 kiló közöttiek is bejönnek, de tíz kilón felüliek szintén előfordulnak. A békéshalak horgászatára nincs egyértelmúeneredményes módszer vagy csali, bár a hagyományos házi főtt kukorica nád mellett még ma is csábítóan hat az öreg nyurgákra. Megéri kísérletezni, gyakran egy újításmeglepő eredményt hozhat kapásszegény időszakban is. A holtág vadvíz, annak minden előnyével és hátrányával. Egy horgásáóhoz képest a halfogás itt sokkal nagyobb kihívás. Gyakran elófordul, hogy napokig alig van kapás, aztán az időjárás-változás meghozza az eredményt. Nyáron gyakori, hogy a kapásmentes nappalt eredményes éjszaka követi. A mederben nyárvégétól lehet újra kapásra számítani, fóként, ha az öntözés miatt időközben jelentósen lecsökkent a holtág vízszintje. Az aszályos évek mindig eredményesebbek. Még egy tanács: a holtág medrében egyes szakaszon változó vastagságú finom iszapréteg található. Ezért érdemes a csalit meglebegtetni. A holtág ragadózóhal-állományát a csuka, a süllő, a harcsa és az angolna jelenti, a sügér is egyre gyakoribb, de még jellemzően kicsik. A két fő és egyben konkurens ragadozó hal, a süllő és a csuka aránya vállozó, mostanában inkább süllóból van több. A legjobb ragadozóhalas időszak a holtágon a kora ósz. Más vizektől eltérően még a csuka kapása is gyakoribb szeptemberben és október első felében, mint novembertől. Csukára a holtág Nagyörvény elnevezésű szakaszát leszámítva bárhol eredményesen próbálkozhatunk, előnye, hogy nappal is fogható, eltérően a többi ragadozóIól. Jellemzőek az 1-3 kilós példányaik, de az elmúlt év őszén több 7-8 kilós csuka is horogra került. A ragadozóhal-horgászatot kedvelők igazi időszaka az éjszaka, nyár végétől kezdődően, Aíő célhal a sülló, de közben egy-egy harcsa is bejöhet és ha igazi húzós kapásunk van, akkor már tudhatjuk, hogy angolna kapta el a csalit. Az angolnát még a halászati szövetkezet telepítette, de még ma is meglehetősen gyakori, fóleg nyáron és kora ősszel fogható, kilón felüli példányok is akadnak, A süllőzésre még inkább igaz a vadvizekre jellemző váltakozó kapáskedv. Néha napokig alig lehet egyegy maszatolós kapást kicsikarni, aztán úgy kap, hogy már az első húzásra be kell vágni, mert torokra nyeli. Egykettőre megvan a kvóta, aztán másnap ismét meg kell küzdeni a kapásért is. Szép a holtág süllőállománya, melyról, májusban is meggyőzódhettünk, a nagyszámú 4-5 centis süllőivadék láttán. Végezetül a harcsáról. A holtág harcsáiról keveset tudunk. Áprilisban néhány éjszakán át gond nélkül fogható íelszín közelében, akár nagyobb számban is, utána viszont alig hallani róla. Nem sokan horgásznak rá. Jellemzően süllőzés közben akad horogra. A legnagyobb ismert fogás a holtágon 40 kilós; 10-20 kiló közöttieket minden tavasszal fognak többet is. Süllőre, harcsára, angolnára a holtág szinte bármely szakaszán próbálkozhatunk. Ha elég magas a holtág vízszintje, akkor a ragadozók is szívesen kiállnak a parti sávba, egy-két méteres vízben is megtalálhatók, néha nagyobb számban is, ha van megfelelő rejtekhely. A ragadozó halak horgászatára sincs biztos módszer. ldónként bejön a pergetés, máskor a természetes csali, ami lehet élő, élette|en hal vagy halszelet is. Web: www.cvhe,hu

rül. A telepített halfajokon túl jelentós az ezüstkárász-állomány, köztük nem ritka a kilós körüli példány, de nem könnyú őket megfogni, A halfogási és horgászati lehetőségeket igyekenünk úgy bemutatni, hogy aual segítsük az idelátogatókat. A legjobb fogási lehetőségeket a tavaszi hónapok tartogatják, Mindjárt jégolvadást követóen a holtág medrében feederbottal, de hagyományos fenekező módszerrel is a közepes mélységúszakaszokon szépen fogható minden békés halfaj, Májustól kezdődően viszont a halállomány nagy része kivonul a parti sávba, A meder ettól kezdve nyár végéig alig ad halat, esetleg az éjszakai órák hozhatnak

ü =

lnformáció: +36/301563-6636

ötven éyben, mióta én aktíyan holgászom a tavon, ennyi nagytestű ponttrot még soha nem fogtak. lulinden idillinek tűnilq pedig yan aggódniualó. A prob!émát ió szemmet ér. zékeli és a megoldásáé]t tesz is a Bakony-Balaton Horgási §zöyetség. Dn íáncp;lcs Aladár, a szÖvetség etnÖke jegyzi az alábbi tavaslato! amit mt ls jó szíyuÓI támogatunk.

megY haza zsákmány nélkü!. Az idei esztendő tauaszi, kora nyád pomyríogásai méríö!d_ kÖvet |elentenek a balatoni pontyhorgászatbann minden túlzás nci*lil írlratom, az etmúh

A Balaton hazánk egyik legjobban halasítot| horgászyize. Éyenként közel 4o GtGf Gmber holgászik raita, és aki ismeri a tó horgászlehetőségei! s rendelkezik megűelető Parti hoIgászhellyel, csónakkal, stéggel, uan karóya! is jelölt etetctt helye, ai nem

Gsónakkikötő,
9.UU..n

stég, karó
Javaslatunk lényege:

természeÜédelemfeladatríban.felaján11ukse!Ítségtinrcteixerunrfehdatot6jelenésekorviszontiótercsiennü.nóry.tetn.sfii_---' balatonihorgászoknalqmertkörnyózetbarátB'ahtóntcsakhatóságimódszóret- A karók fentl móáón iorteno engedélyezésefejében szövetségünk

elóírások és a több évtizedes"']' 9 vokásos, a helyzet A tóságok által is révben eltűrt - gyakorlat ellentmondása. Ez magában za a radikális rendcsinálás bármikori elrendelésétlJavaslatunkka'ia Balaton dokolt kaótlanítása és a hagyományos. balatoni. horgávmódverek iözötti egYen§ÚlYt kívánjuk megteremieni,jogszabályi rendezeÜség mellett A balatoni

|

I l H

í^9.1|:91!lT9Fr GsínakkikÖtők:ajelenlegihelyzetjelÉmzóje á ...- A stéglétesítésigyakorlathozhasonlóan a kérelmezó horgászoknak

árgn] vitás

jelentós kihatással van a balatoni !9nyezó ami

horgászatra,

a

| l,',3|ffi!:il'f,,Tá,:{ff.'fii;a.if3#,Hil,'J3HlJffifi§lllj,i,1 jogszabályi

kelljen felszedni. há- ÉÉ,ü,.iÉi:Ts,,:iff:"ffffi,i:!xxxXl'il§:ti:,-xT:|-:í.5iíőá:;j hordoz- -.Mivel ezek elhelyezését a Vízügyi Hatóság engedélyezné, azok _ az en_

in-

-

h9písrjH99khoz t ieg"dxnua naöonro-an -'áveáJnó[ oi.onyo, áertei<u.,,togtalt"hely" státuszr Üáiijercntene, hogy a karókhoz a tulajdono_ suk távo|i'étében raíri tr'ozzaiótrretnJ,'és ott_horgászhatna, a tulajdonos meg_
gedélyezett

ÖrÜl,haazáhalagondozot|9!.]9!th.!yqmápi9ojaahalatl.Devanl!áisagá

don nem ez a. helyztt. fu ezzel.kapcsolatos viták-rendszerint összbkapcsoiód- ,,védnökségi" felr;gvótet g'yikóiiasá%:innek alapján a szövetséqünkhöz tarto_ nak a íoglalt helyek iO egyesijl'eter vaiLtiáfÉ.gy- aiiiÖvr-Ö'ri-iittlÜiá.iiÜéÖi"ÖÜiáti, So.k horgász a,,saját karóm,a saját helyem".fel{ogásbóladódóan körömsza- tartvá'csak a részükrá .i,9.áéryeróÜ'iárofaii1örv.ii[xi Á..nnvúön .".o.t t ru_ kadtáig védi más horgászoktól az áhala ietúzött kiroval meglelott tlet1,ei. teten,eteio iaiorl.iiór.Ói-*Ó'Ó.JÜjrt . a nyíli vízi káróüiiiji.römt urta_ ráuaavitás esetek sámát az a horgásztípus, akitöbb, esetőnrent miig tooo volítják, vagy ha ei .iámúkÜ-iri-Ül11ó1oá uiíóiii, á'táioübőt*-r u.i.r.n_ nádi helYet kikaróz, és aa mind a sljátjádak tudva, iglekszik más hetl)Í vagy .ilslfugy;ai oú;;óiesúl.ió-1 üÉn]yiii1.rr.ner 1i[.Pvleo9Öáa.qpno,o,eg vendég Jetoti ra-Ót, at<it< yá!9Úá[.-n á ,,Üdo*ixreó iotöú:iittiéóöi;. Éián't rtet r_ -t<-er, szórint fog.lalt_hdy nincs, kivéve az enge- iendszer ki'dolgozaiayan a g-BÚS2 ,..*p.t uatt.tni.; ,^f.1.9||!..:^F|_l':|r|!qp.lr1rrld oellYel letes|tett horgászállásokat_lrt.99!'.ti A,nádi pontyoz{s, poniosabban .- Közös ösvefogással hathatósabban (ren'dezettebb körulmények között) a nádszélen való horgászatna| nisvqTjíryq a b.al.atón! h'orgáváttal egyilPs. . lehetíellépni a gataiont ÓbJú}ito, és balesetvevélyes ka-'---"--' itiin}ezetszennyező "-"'J A horgászlétszám gyarapodásával ái lOOt<tízUenlelentősen lécsökkentiónjle- rózási gyakorlat ellen. tŰ_nádÍalakon egYre kÖzelebb kerÜltek egymáshoz a horgászhelyek, Mé-$elenne egy új bevételi forrás az állami oldalon, amit akár a Balaton qfnyába1 m_egsokasodtak az.,,én karóm, ái en nery.em" típ-usúálditlan viták. érdekébőn leh*nÖ'viószáfóiútni; amelynek befizetésével optimális A balatoni nádi (nádfalon történfl horgászat eredúnyessbgének_alapfeltéte- nagyságrend esetében - ; ho'ffi i, egy.t bn. rnxi nem e ri ógyei vele, az -Ez le a horgászhelY rendszeres, egész.évenát tartó gondoiása. neií igényel jelölt iarót, oe ai1iiá iror§ászat ue,iqeaevJl iei [öíi szeanie a legfddpp a lYamatos etetésból áll, de ezenkívül is adódik nám kevés munkal[reti'naova- letűző-ket neócsak a nyilt vízen, a naáiaion isJ gás, a vÍzi.hordalékokÖsszegyűjtése és partra szá|lítiása, a kirohadinádtozsák - Továbbra is megnvugtató niooón lena g!ákorolni a nádi (nádfalon törté_ kig_ereblyézése stbJ Nem csoda, hogy az a horgász, aki mindezt elvégzi, nem n@ horgászatot

elke_ ...: n tr5tu ság Balatoni Vízügyi Kirendeltségének,ahol már'az előzetes szooáíe§!eáeÚ- ni|ése_végen az ÖnddéÜÓkiíqi ;ÓÜüieiei-oiúuiiamiáiöbnyöiner meg. sen is segÍtő hozáértéssel fogadtrák Jelenlegi jó hír1 hogy ,,rorog a A lrráqbi egyszerűiítés'érdeliébei'azegyesületi igényeket szövetségünk Forgatjáh értékelih véleményeaetik aa a vízúg}esek gyűjtené ossié, éJ .lt ig.vu., ieriáJaené a vizrigyi hatóság elé, és egy ös§ze'_ No, de vegYük sorra, miről is van szól A hatályos szabályozás verint csónak- 6Ón fizetné.be'mináenx]-utan .. rái eglisritetet<toTuegyűjtött) rÖgzÍtő karókat a vízen kint hagyni ülos. -.A megkapott e.9Óá9t|Ói iJr,Óiítése az egyesület feladata. Erről nyilván_ Ez a siabály nefi tesz krilonbsegei nYÍ|t vízen, a nádszélenvagy_a nidban letűzött kaúk'között, mindegyikái a"hor- 1a.lis1 vgzPtnÖ, az egles je'lölt karós horgászhÖÍl,er,ef . naoiáiibffien is uegászat befejezésekor ki kell(ene) vinni a partra, A fenti háromféle Táró közül jelölné. rxaptünt< oüan igyóóüróii jáuisatot i's, .ev ,áriniáiö minoen 'egyes_leÜtt'xaro nyílt vken kint hagyott és a nádban beni hagyott kaókkal kapcsolaban Gió .d;Ü'ii6;öijitene0 Ezen nyi|vántartások a hatósági vetségünk részéól egyértelmúaz átlásfoglalái. A nyílt vízen kint tragyott eilónóáések szamárá rénáJrk.ies.iÉ?tnának ToKozottan balesetveszélVes.! rr* eltávolítását tám9,qatjuk._íJ9les helyeken - A.karók megjelölésének töuu moo1á letlót. A megbeszélések során dön_ _ 'nbgy . kieryelkedőe1 3 ryugaü medencében - karóerdők utáÍhaio*a iÓ,Úintetteí árrá: tóen olyan igéffiúÉ;ródóú;;ö, a rarór óö,,iiin lóóvöi t rtunt t_ hogY bent a nádban horgászni tilos, ott eleve karónak sem sáadna ienni. ve a tuiajdoioíilö á, ;r;'iffi!lÉ.gy *qr.. Több egyesület jeleae, hogy mé.9j9 va1 az jogszerűtlenül került oda, elüávolítása nem megvalóéuHs esetén egységeineúáÜanor gondóJxóüíri nöüdriái ,.e.re,.. Más a helyzet a nádszéli horgászhelyeket jelző csónakrögz-rtő karókkal. Ga'Í<arOt<rá gondólu.i:fi fÉr-irói;; 6J belilik;,irdö, ái'üiur,}ire ott is horgász y_gy tudja, hogy ezek.hásználaia, pontosaUuan a hÖgasá utáni marad víz alátti veszélyes akil;Ünakj nagYasuk" mggengedett, azokat csak.a.stéggel egyidejűleg, ősszel kell a - Nyilvánvaló, nogyi rcsouui úitat árcruEse végett célszerű lenne szabá_ ből kiszedni. Ezen ismeret azon alapul, n_ogyá vízíienáOrö-li ezekkel a táror- lyozni áa a nádÉbzá'kavt átÓIáiááóit e_gvesületek tagjai a karókat elhelyez_ kal- néhány kivételtól eltekintve - hem folialkoznak, a vezon aáÚ, á tróiga- Éetner_.rnnetii;9.9y.irdb G"ɧ-s;ökp;ük kú;b-k# [Ezek a szat utáni vízen hagvásukat nem teszik szova. eUUOt a ténvből az kdvetkez"ne, "használatok'gya'kort.titag hóssrúéÜkkel ezelőtt kialaxurta['eiiúóöaoottarl hogY a nádszéli karókkal kapcsolatban.rend

letü

Javaslatunk

amit mé9 februárban küldtünkmeg

"A

balatoni ho19!93gtért horgá§zat a Balatonért- jegyében

a.-Közép-DunántútivrzÍg'yiigazgaiÓ-

szü-

ies doIognak tartán'

' ;9i Íiegarrapított evóí dfii'-'ezer;6#Í#dél|,'[ÚIriiasaüarjció;á.iltaüöiós teher
-,iiéffiÚ;;

' " '

iáúaChi

a 6 sioloót

iiÉiai'

Áái vitatható.

Sok ,,iini víz- .

fiö;

és.egyetértés van,

sajnálaiÓJmoj

.

kérdésével.

:.+

a.natiőzar<ász-r<i;áoÉi--ágyiitÜi'rfiÖÜ'ÜriítÜráÖ.i"fiiii

egyfajta

ÓÚ-

pecás.horgászatátmegakadáiyózni.

ennek to-

6

-

annak a horgásznak is, aki ritkábban jút le a Balaiónra, és hiába van Ósoná'rja, vagY hiába bérel csónakot, mindénütt csak karóval jetzett nei}etiálai

megtárgYg|la q javaslatot amely mindenütt dontdtobbséggel keoveaí togáo- azokat ihorgáizor.i atiir .ióieiii'e-, tirautir a Balatont, akik óviák a kör_ tatásra talált. 2. Javaslatunkkal yeretnénk egy esetleges'[ésoooi, nyezete!.aki[ vitan veizekeoe;;ii';éikÜi;Ö;;k ,,ki a nádból a csónakokkal" akcióhoz hasonlO*"t<i a viz6Ol minoen Úaróvar;a[bizalmái

a l. ^ §zovetsegÜnl(ValamennYibalatoni.horgá_sztagegyesületévelvéleményeaette,
A fe|sorolt problémák megoldására ierjesajük elő alábbi javaslatunkat

. -nzáttatmiesvendéghorgászokhelyzeteisjelentősenjavulnaarendezett viszonpk lozott. Á ue-rioeÓóigalrÓT,9t kisebb-nagyobb sámban fogadó egyesúteteinx rrrrlriaeaei, ióóv"ieloii'xaroxiar reió§dánánx nenánv
lyi, Óglesületi

;

Megvalósuláia

hórÖáiá'srfiÚ'nl

'-

"roroi_

esetén erősítené az egyesületi összefogást. Erósítené háiósagok felé, mert a pecások többsége

ciót is

megelőzni.

Ípréiregl
-

--

!Órg49zók

igényllarendezJtt

visr;Üi;l.

. ,"o.r.tJn[

#ÖtHiE:;i!|it.ne .
Zákonyi B.

62

§FffiFfionolv

5ERIEs FEEDER ETETőAilYAGol(t KG
Olyan keverékeket készftünk, melyek 1OO%-osan alkalmazkodnak a modern feeder technikához. Mitől lesz egy keverék jó a feederkosaras horgászathoz? Tapadjon jól, hogy a kosárba gyúrva, dobás kOzben ne hulljon kiés kellő mennyiségű élőanyagottudjon
megtartani. Vízbe érve gyorsan nyisson, és rövid idő alatt kioldódjon a kosárból, hogy mielőbb kifejthesse csalogató hatását.

Íz
sajtos

Megnevezés
Extra

Cikkszám No.
Z

mandulás

mandulás sajtos édes
www.facebookcom/marosmixtac kle

Hidegvizi
Extra

Feederpontyspecial MASPIO8

paduc-márna MAEXIO9

Extrafeeder MAEXIOS Extra íeeder MAEX107

sajtos MAEXI03

3

4
5

6

l

Tubertini Next Generation Strong River 39Oeg, 20O gramm dobósúlyú feederbot segítségével a nagyobb etetőkosarakat is eldobhatjuk a kívánt tivolságba
ben - ennek ellenére világbajnok barátunk egy sós, sajtos mixet állított össze a kora reggeli órákban. Elmondása szerint ennek az az oka, hogy a szilvaorrú keszeg, a paduc vagy akár a márna is szereti ezeket az ízeket A folyóvízi etetőanyagok gyakran ragadósak és nagyobb mozsákat, szemcséket tartalmaznak, melyek szakszerű bekeveréséhez több idő kell. Attila szerint is kiemelten fontos, hogy a

A folyóvízi íeederezés Erdei Aűita yilágbajnok egyik kedvenc módszere. szakértőnk ezút|a! a llag_ymaros környéki ourra-sráíasá uátasztotta horgá- használt etetóanyagot még időben keverjük be :1atlh9lys:ínéül, ugyanis ismerős horgászbarátaitót nagyon jó hírek é{er- (akár előző nap éjszaka vagy kora reggel), !e!-§yönvörű paducokaT leánykoncéiokat és márnákái zsákmányohak a ugyanis ekkor sokkal jobb lesz az állaga, nem helyi horgászok ezen a kövezésen. A szimpatikus horgász a dunai íeedere- tapad bele az etetőkosárba, és a legnagyobb zés technikáiával isme]tet meg minket ebben a cikkbÖn. mozsák is teljesen íeláznak.
anapság az egyik legkedveltebb és legeredményesebb folyóvízi módszer a feederezés. Az eredményes horgászathoz azonban sok apró

Dunai feederezés uilágbainok módra

megfelelő etetőanyag- és csalifelkínálás, a dobás technikája és természetesen a harmonikusan összeállított felszerelés, Attila va|óban mestere e témának, és hacsak teheti, gyakran felkeresi hazánk valamelyik folyóvizét,

dolognak kell egyszerre múködnie, Fontos a

szolt az általam feltett kérdésekre,

Egy esós napon érkeztem Erdei Attilával a Nagymaroshoz közeli Duna-szakaszra, ahol a világbajnok mintegy bő óra alatllecuccolt a magas kövezés legaljára, A ládát és az egyéb kiegészítőket biaonságosan felállította a parton, majd a lehető legnagyobb őszinteséggel vála-

Erdei Attila dunai paducos keyeréke:

- 2 kló Maros Mix

A megfelelő állagú etetőantras

bekeverése. Ezen a szakaszon a helyi sporik az édes, dévéres etetőanyagokat részesítik előny-

A legtöbb horgásznak fejtörést okoz a megfelelő etetóanyag kiválasztása és annak precíz

etetőanyag (piros színű, sajtos-sós keverék) - 0,5 liter Maros Mix saitaroma - 2 kiló Maros Mix barna agyag (a nehezítés miatt)

-

Extra paduc-márna etetőanyag (piros színű, saito§-sós keverék)
1 kaló

Maros Mix XXL paduc-márna

A táyolság klválasáása A helyi horgászbarátok tanácsára támaszkod-


|.l

"1r,
?

',,

.,l

va egy 25 méteres távolságban található padkát Vett célba Attila. A nagy sodrás miatt ennél messzebb egyébként sem érdemes a Dunán

r
,

a;fui =#üi:

ffit

ÉsF ff,,
*

r

*_1

,l;*]

t,'. --&-

felrakása után gyakoribbak voltak a kapások, és az akasztások is biztosabbak voltak

A 90 centi hosszú

l.9§*'á

horgászni. Szakértőnk szerint jelentőSen nagyobb mennyiségű alapozó etetést felesleges bejuttatni, ugyanis a folyó sodrása pillanatok alatt elmosná azt, még azelótt, hogy a halak megérkeznének a horgászhelyünkre. Attila szerint eredményesebb az a módszer, ha egy nagyobb hordozóméretű, megíelelően nehéz etetőkosárral kétpercenkéntújat dobunk. Ezt a ritmust és hangot megszokják a halak, és egy idő után nagy valószínűséggel folyamatosak lesznek a kapásaink. A világ élvonalába tartozó horgászok nem győzik hangsúlyozni a pontos etetés fontosságát. lgy van ezzel Attila is, aki a cikk végén említett videóban elmondja, hogy a kiakasaott zsinórklipszes megoldással érhetjük el ez a legegyszerűbben, Mesterünk az első íélórában szorgalmasan dobálta a végszerelékét

a horgászat elótt kiszemelt helyre, de egy-két
pöccintésen kívül semmi életjelet nem adtak a halak. Ekkor gondolt egyet, és egy egészen nagy etetőkosarat rakott fel. A korábbi 80 grammos, kisebb hordozóméretú kosarat lecserélte egy öblös, 120 grammos feederre, majd a 70 centis előkét megnövelte 90 centire. Ez már jelentős változást hozott. szinte a harmadik bedobásra jött is egy gyönyörű, kiló körüli leánykoncér, majd ez a lendület ki is tartott a közel
négyórás horgászat végéig,

vencét, egy Tubertini Next Generation 390 centi hosszú, 200 gramm dobósúlyú feeder-

nézték,amikor Attila elővette legújabb ked-

A

helyi horgászok kikerekedett szemmel

botját, Elmondása szerint, ez bármennyire is furcsa, de a módszerhez ez az egyik legjobb

eszköz. Ugyanis egy nagyméretű, l00-'l30

grammos kosár megtöltve közel 200 grammot nyom, amit a hagyományos feederek nem igazán bírnak el. A könnyű, de rendkívül erős bot gond nélkül megbirkózik ezzel az akadállyal is.

2OO gramm dobósúlyú feederbot?

lgen!

Erdei Attila dunai íeIsze]elése:

Mi a teendő, ha nincs kapás?

_

Egy jó íolyóvízi feederbot kiválasztásánál három fó szempontot kell szem előtt tar-

- Tubertini Next Generation 390 cm - Tubertini Vertigo 550O orsó - Tubertini Afiondante 0,25 mm-es
főzsinór

hosszú, 200 g dobósúlyú íeederbot

:ii :1.,9:njiY:]:ís:! :j:_".d"'t:1i tömegét a parti és méretét,valamint
adottságokat, Röviden összefoglalva.
A kellően nagyméretű feederkosarat egy lejtős, magas parton is el kell dobnunk a megfelelő távolságba. Ehhez pedig elengedhetetlen egy 390 centi hosszú, 200 gramm dobósúlyú feederbot.

- 80-120 g-os feederkosár
12-es méretben

- Tubertini Seria 26 horog,

(távolságtól és sodrástól íüggően)

- Tubertini Fluorine előkezsinór,

9o cm hosszú, 0,14 mm vastag

Maros Mix

PONTYFOGÁS
*
1
JELvÉNt JEIJGP TÁPtÁ[ÉK ERzsÉBEí
Ez Évl

tvlARlo... l,t0tüCO; ol.Asz TE{oR6r^

KEt GÁROi

KözÉPEN GÖRB(,Lt

zsEBRÁDú
FORRISA

úru..,;
ELlNDUL (NÉPlE5)

zENE(AM

úszLó

BENxó

nÁoÉ.
LoKÁToR

Rór{Al 500-Ás

HE|GL.,.; TÉvÉs
MOsoR-

Dó5B,
RövlDEN

sÉRüÉ5
NYo^rÁ

ARÓi{l
PÁPA HÁR^üs uGYAN
r^ÁRl

ÁneNceo.

vEzEíóNö

KoRoNÁJA

MGYMNl vÉrrulÉr

t*ÉNv

x
A
Y

2/3 sAvl ÁRrus KRÁLYvA-

RÁzsLóJA
í{ULYA

A${TÁ{
VEGYJEt-E lGEN

RFaFNM
B l FNTÉJE
vÉKoNY
FAÁG Kl?,

EGnK

oRDrToT1
BETű

Ér.recvú
... MUruU
(sP.KLUB)

*
lLYEN

2
V
nntrM7ó
FAIrA

oRO§zUt

silRTAclÁ
NÉPE

cÉPEr

tültlAR

AtsÓ
BURxoLAT
szOt^BAT,

lÁttlorr
ltuÉse
RövDlrvE

uvÉl

RövlDrívE
^Alr§íÁR JELZüE

^ Hnnocó.t VEGYJELE FÉL HEKTo. UTEREs

FÉ3E

A(cs§ORlts BY(ARPlOoM.A((t§sofllts

lc.

ltlil|Irttütl!l:

",§km,

lzoxcÉx
YEGYJELE
AR^IANY.

8Y(^RPlOoM

KoDlK

Iotr
EU.rN.

íHoRDól PlNcE vÉcett

TA|(AR

núÁGl
KözÉpl ... 5í;
sPoRITÁG

19 rylcs áE balaí3pr/ tíegrlazítók. ttrryiag, aprócilrt. zainór;$-

szERE

pÁmrul
BoJT KözEPÉl Nól
HEBE-

xÁlrt

TlLTószó

lnouús

RAIr,

oRos
HATÁM!l

GRÁt*

FEL...;
[fTBEN

Álú

nouosót

lDE-oDAA

Árucos,
RövlDfívE

3
l(lTÉRó vÁt lsz

HURGYA

}

szlNÉsz (FRÁNcol
..,-tátJRR;

MEcHA.

NlKl§

ulptrEro. EN Fot{ífi
BoRsoDl vÁRos
KöNYö_
RöGt E KÉr A

ME§B{ó§

JBr6E
v|RsLl-

lróx

BELGA

HAzAl

nÉct rÁnc

clKK KözEPEl ... STEP;

5ITFAITA
LEcsóI$ARADÉKt

...-Fol(A;
REJTETT

szÉ[ElN
szERDA,

RlTxULl

lNDolG
ÉRíÉK
TUZERSEGl

fiÁnl(A

RövDfTvE

nogauó.

nÉrrn

Lö/EDÉK

*

J

|>

rlz ,trSzedlmayer József

§lÉ8lffrronc§z

ll-EFlFE=u_
Akcló§orsók
Iwor|!

[
lim

5Hlmnno
LONG CAST

ío@íRll30,r0 E íotollyryll7l P Gunkiíll20a,il0,400 heniumFllAl|i É lnvitationtYlü0,3fil heniuntPÁLl0 § lnlitoüOnFVlr,2l,r0 PrcniunEDAlíi + lnvitltionFl3l,4lnotdt,50 PreniuníR3l,S0 i Redouaabte!B3[,50 PreniunFllll
Iwot§IStnetFkhingzfil,il0

liotclt§llüll

Powercast RD, Powercast Baitcontrol
Totolly FR ll

Baitrunner

40

ó csapá9y, tű9ör9ló,

2

spqciÚhtrvüOtclrinl

extra dupla hajtókal, EVA

fogantyú

távdobó,dob, íémhajtókal,

__._

t$É,,S''ií}:;jit'bb
8 750
A

Nyelető fék, hybrid aluház, 6 tsapágy, tűgötgó, fémdob,4,6:1 áttétel
76

Redoutable FR l00, 300
Red0/útdblgFll 50

match

=

hlorado

#

5

DRENNAN
suPER sPEClA[lsT 3,60
könnyű fenekezó süllóző-, mánógató-,twi§íeíező

Ftű

900

Ft he|yett

t0 t 50

Ft,a

49 990 Ft

teljes kínálat! Minden igényt kie!égítő

AKCÚS botok
M180,[il{270,11270,íll270

bot

5i( gyűdk, panfa nyél

szín-, és méret választékban!

-<-.
1 1/4 lb

{\ lFrFl*

írN

fedoiloülelorll80, ftfuflhlttllfitúl,,rN
i€doílí!lr(íríi,98í$ll
fledodallpltouíill80, lnvitltimrlíinnor!(300

taíalzfusshlil llÍln(lífiifuí300funtilíiill{llotld
hllEllll

iG2i0,300

lnlttathnPovuiulng

funíiíomo§ilfil98,
ffill1.198 lloníanoflyill#4/5l70

TtsT CURW r0 3 |b

illl0,iil40

lnyitoíifiJefiitfue56300 toluadoi4l5250

16 400 Ft

lilonlotirallgl,tllD2t0
ltfuni/ntlightlnlimz4l

POWtR PIAYAcTlON

ítmktfrshipttbn2ll

íttedíiíingfilt0,lfiBlnt(hrril4| fil2l0,5t,|t195 lhysl/oat?owulÍ}l

6unliíue$190

lbysffiuelll9íl

srÁRB&n§
Akclós táskák és bottokok

§rÁRBAin,
Grab & Go bojli és dip
bojli o20 mm
1

kg

AKOÓS bojlis botok StarShooter ],5lb-390
Full Metal 58

§TÁRBAI7l§

www.ltáíbaits,hu

1 680

Ft Ft
Íz: splct

dip 200 mloo,rru"l

2

ll0

Banana, Mais, Monster tish, Pineapple, Scopex, Squid&Octopus,Stíawbeíry, Sweet Peach,Tigernuts,

MikpetLfi 3lb-3ó0, Mikpecl.fi 3lb-390, MikpecKR 5lbspod-390,
lethalWeapon 2,75lb-360,
58

Expefi 3lb-390,

Gear 2,5|b-360,

3,5lb-390 3,5lb-390 3,5lb-360

3,5lb"390,
3lb"390 3,75lb-390

3,75lb-390

3lbmarker-390

TuftiFrufti, Vanílla, White Chocolate, Út

lmpad 3lb-390,
PERM|X
m, (arassio,

DRENNAru
3000 Match
POWER CARP WAGGIER 3.90
3 részes pontyozó

etetőanyagok
Gros Gardon, Bremes,

matrhbot,5i( gyúrűk, paraía nyél

BOMBAAR! (alp&(arasi, (alp Cary Yellow, Feeder Bla<k

etetőanyagok

(arbes, Feeder, Etabg, Gardon
,l

250 Ft helyett

30 750

ít helyett

875

Ft

t

8

450

Ft

",Jflr',l,',Tl',',,*

unrry*

,DYNAMITEBAITS -50r,
HI-ATTRAfi:1 650 ít/kg
Spice Shtimp & Ptawn, Monster Cíab,

Pineapple Plus. Strawbeny & lce (ream, Scopex

|§!!-BAtAIoN

+?ú.,,

|NÍfrü4"'""

SHEIF[lFE:1990tVkg
Spicy Chicken, Source, Marine Halibut,

a,r1$'$DApEsT' ,"ffi;;á".sllcer

ÜtH§ilfiiiffiiliii:-,i';;iilÍ

&t.

The One
irakós játék. Talán így jellemezhetnénk is a megfelelő csali mellett több összetevő is szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Hely, időjárás, taktika, kitartás és persze jó adag szerencse. Ha mindez együtt van, olyan élményekkelgazdagodhatunk, melyek örökre az emlékezetünkbe vésődnek.

I Pontyról
távoztak a tóról, igazi örömpeca

pontyra

leginkább a pontyhorgászatot, ugyan-

csapatai általában a versenyekre kétfélebojlival készülnek, ezért kellett olyan aprólékosan ,,összerakni" a csalikat, hogy szinte minden Vízterületen, versenykörülmények között is tökéletesen m űködjenek. Az igazi tesztelés tehát kiélezett helyzetekben zajlott, folya matosa n f inomítva a csalit. Miután összeállt a nyerő re-

és több évnyi tesztelés eredményei. A PV

létrehozni, melyek számtalan vízen töltött

Nem titok, hogy idén olyan csalikat sikerült

nap

ry

lunk Péterékkel,így egy-egy jó tanáccsal felvértezve, néhány nappal később szerencsét próbáltunk a Nagykállói-tavon, a PV TV Baráti Találkozó keretében. A felmelegedett vízben a Red One és a Black One is kimagaslóan múködött, számos gyönyörú példányt köszönhettünk a két csa|inak négy nap alatt. Behúzással és partról dobva is horgásztunk, de fontos megjegyezni, hogy dobással is szinte ugyanannyi pontyot csaltunk horogra. ldén egyébkéntminden ,,Fókuszban a horgászat" forgatásunkon [melyek egy-két naposak] a horgok mellett volt a The One széria, és azt

volt az a néhány óra. Természetesen mi is folyamatosan konzultá-

ésszerúhatárokon belül a lehető leggyorsabb eredményt hozza, mégsem ,,unja" meg egyetlen ponty sem. Hiszen miután megemésztik a csalit, a cél az, hogy visszatérjenek az eteIé-

mondhatom, eddig minden helyzetben, kisebb és nagyobb tavakon is bizonyítottak. Az oldódó és főtt Változatokkal egyaránt sikerült elcsábi tani a nagytestű halakat - de természetesen a bevezetőben említett tényezők is szükségesek voltak ahhoz, hogy élményekkelteli horgászaton vegyünk részt, A horgászatokon elért gyors eredmény azért is fontos, mert napjainkban a legtöbb horgásznak rendkívül kevés idő jut e gyönyörú hobbira. Persze vannak, akik igazán kitartóan, akár több hetet képesek kiülni egy-egy ponty trófeáért, de úgy gondolom, nem ez a jellemző. Ezért fontos, hogy olyan csalit használjunk, ami

elértük, hogy büszkén mutathatjuk be mindenkinek a The one termékeket. Micula Péter és Remus Lenghel (PV W Team Romania) a legutóbbi horgászatukon a Harsányi-tavon negyven óra alatt tóbb mint hetven pontyot szákoltak meg. Mindezt úgy, hogy éjjel egytől regge| hatig kihúzták a végszerelékeket a túl sok jelentkező miatt. Komolyabb példányokból sem volt hiány, ugyanis hét darab volt l5 kiló fölötti, a legnagyobb pikkelyesnél pedig kereken 19,2 kilót mutatott a mérleg. Ha nem is érték el a húszkilós álomhatárt, nagyon elégedetten

hosszú évek teltek el napjainkig, de most

4* !\| E4zel a tízpld§zos.

"t§

9\
t

l

t

t, I ll
l1
''
,,

í

Ponttya! kezdódött a harsányi örömpeca

tt í l'l'r]

*t

'L

--*

".,l

,l

68

B$ffifrroncEsz

l
sünkre, a horog közelébe, és ismét értékes táplálékot vegyenek magukhoz. Nekünk márjó

poró: Ács,-tózsrF, csÁKÁNy ATflLA, vlcuLn pÉrrR, REMUS LENGHEL

A halak folyamatosan érkeztek, volt, hogy két bonal fáíasáottunk egyszerre

ideje bizonyítja rövid és hosszú távú eredményességét, így bátran ajánljuk horgásaársainknak is en a termékcsaládot. Mindenkinek hasonló sikereket kívánunk, legyen szó egynapos vagy akár egyhetes horgászatról, Görbüljön - de csak a horgászbot! S ne feledjék: válasszák a pirosat vagy a feketét!

Csákány Attila

j.t',:i;";:;,

I

'",'ffn\"
2|,, .

,
A megfelelő csaliválasaás és eteté§ eredménye -1 ez a szép tőponty
I

A bojlievő pontyok egyike, súlya 6O deka húán 15 kiló

.}, l l''
'

,a' , ,,t

isv to.#\ip
78,2 k,ló

',

Tóth P/ter' Pdter;t\íoazdávl t\íg azdáv ú és hálom tíz\kiló íeletti
|

,

i':

n

,'"r!

baiVossal; a tükrös

rg9ítvu

indulni szeretnénk. Sajnos egyelőre nincs klubunk, Továbbá arra is kíváncsi lennél<, mikor rendez hazánk pontyfog ó vi l ág baj nokság ot,

Tisztelt Kapitány úr! Órömmel nyugtázom, hogy végre rendben zajlik a Pontyfogó Országos Bajnokság. A horgászfórumokon sem a sárdobálás ment a téma kapcsán. Társammal a jövőben

B

Horváth József, Budapest
kedves József! köszönjük elismerő szavait idén va|óP9n mlnlen a legnagyobb rendben zajlik a bajnokság körül. Ez.köszönhető annak is, hogy a versenyz6k,,rendet raktak a fejükben". A jövőt építik, nem a múlton rágódnak. Szeretettel várjuk önöket a következő bajnokságon, remélhetően addigra sikerül klubba rendezódniük. Ez nagyon fontos, mert a bajnokság során a klubokon belüli párosok mindenben kiegészítik,segítik egy-

dázza az előbbieket az első forduló végeredméirye. A vezető klub uralja a dobogó két felső fokát, maid éa
madik helyen áll. Hazai rendezésúpontyfogó világbajnokságra mé9 éveket kell várnunk, de mielóbb széreinénk rendezni. Előreláthatólag 2016-ban lesz rá reális esélyúnk. szeptemberben megyünk Portugáliába. A júliusi számunk megjelenésekor már ismert lesz a 20i3as válogatott keret, amivel, remélhetóen, nagyon szép eredménnyel térünk haza ósszel Montargilból. Hajrá
Ma gya rorszá g, haj rá ma gya r pontyfogó vá lógatottl

mást. Együttműködő versenyzói szemlélet jellemzi az egységet, nem versengő. Ez garancia lehet arra, hogy sikeres kvalifikálás esetén tovább erősítik az egységÚket. közös a taktika, közös a csali, és közös a óél.úa kulcsa a klubok sikeres múködésének. Ettől lesz a következő években még eredményesebb a mindenkori magyar válogatott. A csapat jó szereplése pedig visszahat a párosok sikereire, dobogós helyezéseikre. Jól pélköveti a második helyezett klub egyik párosa, aki á har-

pontyspecialista, a pon§fogó válogatott szövetségi kapitánya nagycs@vipmail.hu

NAGY CSABA

a békéshalak,a versenyés a finomszerelékes horgászat témaköreinek szakértóje
(dome@haldorado.hu)

DöME cÁeon

Ebben az évben kezdtem a. feedereás.t. Úgy ézem, már jól fetkészültem, szinte az összes feederezéssel kapcso/aíos írásodat elolvasta.m, és mindgn videódat megné4em, Eqy dolgon azonban nem tudok ta iuúi ái peáig a.bouálaszás. Tulajdonképpen nem is nagy baj, mert a típust mái fudőm, csak azon belat kettő közat áem'tudok dÖnteni, A bot természetesen a neveddel fémjelzett Spro Special Pellet Feeder ggOH/MH. Tudom, a Áedium heavY változat még nem is jelent meg, de mosi nem is ez a lényeg. Egy ideig biztos voltam benne, hőgy a ieavyt ve:zem.meg, mert 1aw halakra is szeretnék.horgászni, es gyakran járok Ráckevei-(Soroksári-)oűa-agra, oda azért kell az erősebb változal mert nagyokat iell dobni, é§ nyaro; ilyen uadvízen etéj eras póntyok'enáÉ uap azjn bizgnlmhno.d.|9m 9I men a method teknikát is szeretném npiatatni, ahhoz pbdig léhei iow áz a 6ot most jÖn .a kérdésem: elég finom-e a heauy változat, hogy a Préri-tavon tudjám method-feederezés"clurung". .Es re használni, ugyanakkor elég erős-e a medium heauy változat, hojj aa nyaron a Ks'-Dunán tuajaÁ iáénalni ponuozásra? Mert a medium heavy tökéletes a method teknikához,'de neá biaos, hogy egy a*aí tz kiló ieletti PontYot ki tudjak húzni vele, és nem is lehet vele akkorát dobni (szerintem). e heavyVátűaftal termtáietesen semmi ilYen probléma nincs, csak lehet, I.1oqt nem elég finom a method teknikahoz (áondjutg elkepzelheiő, hogy egy gyengébb spiccel meg lehet oldani?). Tehát akkoi melyik botot ajántod?

8

i

k

Budavári Balázs, balazsbudava]i99@9mail.com
Sajnos tudomásul kell venni, hogy olyan feederbot, ami mindenhol, minden helyzetre jó - nincs! Nem véletlenül készÜlnek finomabb, lágyabb és szükség szerint erősebb C,durung"J feederek is. R lagyauu feederbotok ideálisak lehetnek a kisebb tavakon, akár a method technikához. Míig az érősebb feederek aiérmetes halak biaonságos kifárasztása mellett kellően nagy dobótávolság eléréstis biáosítják. Ha mégis dönteni kell, elsóként á spró §pecial Pellet Feeder h,eavy változatát j.av99]oryr, majd késóbb a medium'heavyt, egi ityen készlettei már szinte minden hetyzetben eredményesen veheted üldözőbe a halakat.

Tisaelt Zákonyi úr! Szeretnék pergelve sütlőt, csukát balint, esetleg sügeret fogni a Balatonon. Mit javasol, milyen időpontban, milyen vízállásnál foghatnék ezekbőt a halakból a nyári időszakban? Tóth Tamás, Tatabánya

Á

Jó kérdés.Ha tudnám rá a pontos válasá, többet tudnék, mint bárki más a balatoni ragadozóhalas horgászatról. De azért megkísérlem.Vegyük sor-

zÁxottyl BoToND
(zakonyi.botond@gmail.com)

a ragadozó halak horgászatának és a vizek ökológiájának területén szezett nagy tapasáalatokat

napsütötte, kavicsos aljzatú, laposabb szakaszokon apró wobblerekkel, körforgó villantókkal, aprócska twisterrel vagy twisterfarokkal horogra húzva csekélyke ólommal húzogatva. A napszaknak

eséllyelfogható. Áhalában a szürkület és áz éjszáka óníiban. Drop-shotos horgászattal világos nappal is, de csak kellő helyismerettel. Sügeret a kikötők környékén, aránylag stabil nádassal bíró partszakaszokon, kisebb-nagyobb befolyók környékén,

ba. Sülló az ismert és a titkolt akadókon gumihallal, twisterrel, esetenként vertikálisan horgászva jó

számos van. Az estének, hajnalnak nincs jelentősége, világos nappal is foghatók. Azokat a csukákat tartó öblöket is érdemes végig pergetni, ahol tava|y alig volt víz. (A nyár elsósorban nem a csukázásról szól, igazi ideje az őszlJ Balint szinte.mindenütt lehet fogni az ismert módszerekkel, főleg a kora hajnal és a szürkület óráiban. Gyakori zsákmány lehet partközelben, éjszakai, partközeli pergetős süllőzés közben isl Ami a vízállást illeti: a kérdésindokolt, mert idén májusban, júniusban olyan magas (voíVvan) a víz, hogy azok a helyek is meghorgászhatók, ame|yekból tavaly eltűnt a hal. Hogy példával is éljek idén májusban csónakból lehetett megdobálni a part§zéleket küsziváskol és lehetett nagytestű süllóket fogni, mert az északi part szélein méteres vízben zajlott a küszívás. Amire felhívnám a figyelmet éjszakai partszéli süllőzésnélne reflektorozzanak, mert az erős fénytól világgá megy a sülló!

nincs jelentósége. Csukát elsósorban az északi part nádöbleiben, esetenként kikötók környékén, azokon, melyek sok apróhalat tartanak. llyenból

70

§FEffifHoncasz

1,1aí

mJl hlheliin.
r

li!qi.]l] ,r l ,,.n kJía5!.!i
l ,,

,ll
,]

,, 1!] ]]iji|,r,1.1|

,:

{

,llin]'{ |]d|.lil:rji

\ill

]0l}o,()ll,,, :í.lhr,,z, tr,,lL
l|

ítlhrlztta t l1lp

l1 qya,1,1, ,nal artr torr.]

r

l,
1

]llil i ru]i,,l ]:1,1l]|, ii]!, dl !! a]ij||. i. j ]ll)ni]|,i] i.l lrllrl ll nL.,ll ;,1,1:.
,ii,ljtqii
ka:l]L il\] j j|,]i a.]r, )0.]a t l j,l.i ,,] ,,al])l,r lai.(:l| |!, ]ll i.,irrtiali] ] ;lllir.l,,il i,.i,||l,,i]ll]il),.i

l

!]|nai, n]rliIi

IplelU la9,1,1I0dntd!iiii

x]ló! ],i,ljllellL]L,il,.|||ha]] j,.li\,.

|9ililJ|!:!,]1,1 bOtol ,al]jíj i],]hii], [1)I]uk: |,,N,\1 ]/ 4nli lL:l]l r

l,,iíl]..,;.

í**lr
()n]en
]:]tlli,n

.1ll].|l]|iltl,.lniilljli,, ]1,1].,, l, ].],',,]]',.,1 ,.l:Illlti|. ].i]|\Íl]]|illjl,i..]ijlaL] ]i]|] i',".]ir||] :,i]\ i|] rL],N ll'li]ai.,ai 1]í,ijl,\J. ]:i0]]l]Jl:[ ]]L]|l]ti,. ,]lll':l)iii],]l] ] ] :], ,,ll]ll!i Ill l j,t)i!l!olll nlrl!]:,l] ail]i :,,, li] ]l].l |],l l,.l], : -,,

l/ ])l\a

,

]l,]]da,,, ],i : ]|,]pj;n a

r1!l,^,]l

:iIr| l1 I)irIa|i ln.'l'

lJíÍr]

|

]

Név Hosrz Dobósúly Rész Ajánlonlisketal [arp ]60 ]lbs 2 29.900 fl
(atp ]'a _l]ii j
l,t

[qy qdlid|íO!nl:-,

,l l,

,

,,' l,,,'...i.lll]]n]lillj.| ,:

"l::,

,],].|

,lil

]

ijll ll!]l

L'l i'

,i]

l]lj!

Név
L] i

Jlonb3nnlad|.,."t,r,]].l[||i]\],iji]b|il|rlt,,ij||i :-l,i1l1,jt,,]ii.i]l,|]..iri].jl]n]].]',k!,lj]|L ,i.rr.lr1.1i)r|a,]J] ,t ]i],,.]n(!]l.j ,l|] 1 llli]l (!lpo5lla\]l,.jltkiltirllhet1.1,1 ,llolh,:rl],rl :.,,:l hnqy!,'ijjt ].]l,]l]tJi,lti]]fí :llr'li ikl,. .l,ail 1ll,jlr,.i]l]1",,lIl,i :l|í|1] |J,, le\,1|ahti!;e .r| ,]ia,]\.' lip|] Jilelye1 i]|bi\lli|. lalIl,]1! l!d!nl lanill,, i:l]]

Legend Legend

(arp ]ó0 2,7jlb

Hossz Dobósúly Rész Ajánlottii*erar

(alp

Leceli

(atl

360 ].00lb

]90 ],50lb

2 2 ]

21,200
2

Ft

1.500

tt

]4 !!c tt

[arp ]ó0 ].00lb ] Leqend (arp j90 ].00llr ] llplil (:ln ]ón 1 50!| ]
Legeld
1

Név

Hossz Dobósúly Rész AjánIottlilierál 22,900 [t 24,900 Fl ]5 !0D Fl

l ] \'í , l ,i,]l.] ] ,, ll'|!\lkmaqql'í]n(lrtl]bf[,.ri,,l].",:,, ., j .l .,]| ]],|].,i,nlliti 1]lIlt]|]|íl:!- ;IL.Ii.l]|]],i :ll.](.,l1l. ]lj i,1.1íi]|,i(;|, l"] ] i, rli,: |u|lJJ ]ni,]q, i l].^, n,l 1i,lhl| ]dr'.,li. i,, !,:,., i ::ll,,,|'',,,.,,,,,Lt.lr,,li]],. ,,,lr,i|l, ]|l]li]rír :tkP:lr l]oh||||.nl,, t i]i;l,,,i,.|,'.'' L],1ll]nl,
'l,riyjn il),rqd!la ltlílj\,} ,]|,(,

'

Név
Ryder [arp Ryder (arp

Hossz Dobósúly Bész

Aján|Ott k5ket

n

],60m (]0m

rJ

63 Sa43E
}loxz Dobósúly Rész Ajánlottkiskuar

]lb

l 1,900

F1

rrr!
]3.900

Ryder (arp l1,1iei Iatp

}.90m ]lb ],60nr 3lb
]

l 2.900 Ft 1,1.200 F1

]ll]

1] 50a


a.i)1,Ii]|],l',',ilrr!/r.l,,,Ii:iJ].1l],il]ir,lle
]

t}3^ímáA
Név
Kérma

glgJo|lUdjUilíiil}l1.1

||,t11,1ilj,ll'l]ii:\,lL]iltlDn1,1lll:,,

Caíp ],60nr
(arp
,,|,

2,75lb\
]lll

]1,900

Fl

Név Kama (arp

Hossz Dobósúly Rész Ajánlottkhkerar

],60nr

Q/illifi! il!Bllon|!!

Ll6NI51( 1;urlk,l,i;_],,,:1]].lillí].i,li.]i,]::.i

(.]l|].r

],róil)

,],.ilr |t

ilr,lll i,::i.
|.

l c:,]] j 5|!,..

],25lbs

il

n

!.00 It

:, -

L,!iji]trtk e\|r/inl0\p.]r,].,llIl,

,ll,P l,rI t l ,l, ,,,

"rngyaIlrltíhPla.n.il.r!,l.,l|]rll|-lktmPl1 1,1!,],,,]ll0| |lrí l cilíl)b,iollal1.1ll, . : r| )1,1
l

, ,. l, , , l ]..Iiíl]ii,,li,,l:l^a]]l ],,], li,li, j ,,,, .i ]l(J!l]i]l:jl]],ii]i!.:
ij

:.jíl,.l]

], l !. :;,, (],

l l,,,1.1,i,
li

t l].]l,. .|l ; l!h,l|],j,,ji,.a
l]

||

i:,

l1 [ln,,

l]ial]r'\!tl

l,i )

li, l* rli:blrr Lr:l,

;

,allx

V

l,|év
\'íhispeí
!',/lrisD..

talp jó0 ],5lbs ]

Hossz Dobósúly

Résr Ajónl0ttíilk€ráí
l 7.90C Ft

[rlr jl9|. ] 5lbs ]
l,,1.|,]; ,

18.900 Ft

Alaícml|5l'1pnilr,. i,ll(|,i])|l.,l,.]|\.r.1]l!]0c\:l,J]!liaí!i
prob]emJl ,l |]ía,,, l]aili\ihP/ lInlJi\,!l] ]!,][|1,1aI p.lr,llLll

],jl)|t(;l]]a|]ijL].N]ll ,]iil]i1]]liil),1,1 .,
]],](|iN,] ,".,I

'.'. ,., ,|l

l,|év Hossz Dobósúly carp ].60m j,5]b Patriot (arp 3,90nr ],5lb PatriOt (arp 3,60nr ],5]b i]ltriot a.lD ],:l0ll l
Pair]Ot
5l1;

Rész Ajánlottkklerál
l 1,990 Ft

14,990
l
l

tt !i

5,990 F!

0

6.99c

k!l\i,a(lln.nlaolqi,i-]aliiD1

ir[).ai,]

!liiiIli\|],n,ll\|

il.: . 1l1a1,,\í1 ]'lrIN;||ra, i]]iN]],Ij.ili!]:

Név
RaplOr (arp l]aptor (;rt)

Hossz Dobósúly Rész

].0lB j9f)m 3§lB
],60m

Ajánlottkilkaát 1j,600 14']lr0

]

l

tl ti

(atp ],60tl j,Olbl Axum (atp ].60nl ],0|bs
Axun

Hossz Dobósúly

Rész ljánlottkiskerar
1

7,990 Ft

Aitln

[:rr.

l 00n, ].Sl!lt

]
]

8.900 Ft 9 7nn
r1

Ilaldrrrá<l<iCcrrtrurn2lt-945-77sta,l$rlt:haldorad(l.hu;

\l:tltcrland1-2ti5-9999.rrrrruryallcrl:tnd.nct

1u§ \ildn§7,Ilorgás7

-

'Itli\ltr trb.

'6"41 _]o-90ó-_l2_17

1-372
-

u{(0lx lIb.7(l.]8l_í)ó.]5 t\inlp(i l íb. _JO-ó-10- l 2 1.1

:

I1)t\kil lIh. ll6-1i3-.]l l-.165
I

\ilg! -kip:is Ill}. Iiliclponc llorgi-lslcclr(rünl {.l-J l 0--r27

_]()_J{)ll_]í}8l)

(

Blinkortlb..l-]-.]6t-.1lJílubcrllíne\ |ll,r*n\/!cntrunl J6-J1.1_il1.1 i ( xr|, l i\hitlg ll.

ltel\ lIh. f |)]r57-.)7 llr: |lítor llb. 2{la§62_ l{xl LóriIci lIorg:islctntrunr 7l)-3l t-l(}{|l ]|1-211-12l'7- l'{loía lIor!ásrbolt 0ír22_.l l 5_ír.}5 |'rabucco llb. oí1-20-.lílll-ir.l2-1 h,,í*:i\rciLL ?.l-J l lLz2lli htpn\i!l/,; lll,. lló-7íl-.tELbl' Jll \talicí'lttNllh.{|6_:1{L661_1lJ59_

ubn ri§h IIh,2z-.1tl)-.]5]- i }lobr Dick llh.22--](ll..lll(): l}Udxi llltíl:l\/C(tllruill ll:i|iisl^slllró Ilb (lír_l(L52l-.rE{J; §neci llorgti§Zitruhliz 20-í}2o-sJJ7szigcl rlo_Il(ilIb.9.1,_]l|_.]lt9:l;L\Z(X)zo-2j5_:tl|i5_ l]ilhrlb.8r_Jl2-2s5

rw?- Tifii'5
fejébe, hogy méhészkednifog. Nyilván, egyéb teendói mellett, úgy mint a bérkeltetés,állattartás, vadásztatás, horgászat és igen sok egyéb dolog, melyek leírása közben is érezni vélem a trágyaszagot. Olyan ember ő, aki a saját óvatos bevallása szerint is rendkívül ért mindenhez, ls... A lényeg, hogy rávett, tartsak vele Nyíregyházára, mert a legszükségesebb dolgokat csak ott tudja beszerezni, ráadásul az én jószágaimnak is szüksége van sok apróságra, ami szintén olcsó pénzbe kerül arrafelé. Csupán arra nem számítottunk, hogy a két hely, ahova korán reggel indultunk, nem lesz elérhető délutánig. Az egyik azért, mert a tulaj orvosnál van, a másik pedig csak, Nosza, mi egyebet tehettünk, ha már úgyis van néhány szabad óránk, legalább járjunk egyet a nagy faluban, katona korom óta úgysem láttam

sabi barátom jóformán még csak akasztott ember nem volt. Habár talán még azt is kinézem belőle, Most épp azt vette a

Nyíregyházát. Akkor is jobbára csak éjszaka, amikor az őrséget kijátszua ki, hogy kocsmáról kocsmára töltsük magunkba a palackozott izmot, hogy lélekben is kellően megerősödve védhessük a hazát

lfiGsi a uilág
sok év után újra

szökdöstünk

áron, s ha akad is néhány olyan konkurens márka, ami valamelyest esetleg olcsóbb, a vevők mégis hajlamosak a Balzert választani, a garancia és a szerviz adta előnyök miatt. Szó szót követ, amikor felcsillan a szeme. Ugyebár, közöltük ittlétünk okát, ahogy azt is, hogy délutánig még rengeteg időnk van, Mi lenne, kérdi, ha a csevegést horgászat közben folytatnánk? ltt a közelben található egy hangulatos kis tó Biriben, ami szintén a bolthoz tartozik. Tele van hallal, menjünk le, és horgásszunk néhány órát. kapnánk az Ötleten természetesen, csakhogy egyetlen horgot vagy egy

mazán. Nyomatékkal jegyzi meg, hogy szervizük is van. Hamarosan amerikai termékekkel is bóvül majd a paletta, amivel kapcsolatban még folynak a tárgyalások, épp ezért erról több konkrétumot nem is mond. Beszélgetésközben feltűnik a sok Balzer tábla és molinó, ami sejtteti, hogy a sokéves kapcsolatot nem szakította meg Árpi a jeles céggel. Kérdésemrehosszan bólogat, s kifejti, hogy bizony egyrészt azért is fektet ekkora bizalmat a Balzer termékekbe, mivel e cég szervize a legmegbízhatóbb, leggyorsabb és legkorrektebb. Ez a körülmény a mai horgászok igényei mellett elengedhetetlen. Mellette a termékeik ár-érlékaránya is igen jó. Erős középkategóriát képviselnek a piacon megfizethető

gászbolt nyitva! Némi meghökkenés |átszott kiülni mindkettónk szeme párkányára, hiszen úgy tudtuk, a legendás üzlet korábban bezárt. Ám ezek szerint mégsem igaz a hír, vagy ha így is volt, immár újra nyitva van! Csabi hamar eltekerte a kormányt, s egy perccel később már a boltban bámészkodtunk. Ugyan mi egyéb látványosságra vágyik egy akarom mondani, kettfl unatkozó pecás? Ta|án bizony plázák portékáira? Ugyan, kérem... Ahogy belépek, ismerős arc jön velem szemben. ,,Nicsak, hiszen ez a Varga Árpi!" -csú_szik ki a számon félhangosan, és máris parolára nyújtom a kezemet, Ő is jó kedéllyel üdvözöl, hiszen évek óta nem láttuk egymást, bár korábban igen sokat sztorizgattunk. Még abból az időből ismerem, amikor a Balzernek terítette a portékákat, Hej, de sok tesztanyagot hozott nekem, melyekkel aztán csukákat, paducokat és ki emlékszik már, hogy mi minden egyebet kergettem! Most is csakhamar leültünk, hogy az elmúlt idők történéseit megosszuk egymással, s nemsoká az is szóba került, hogy mi is történt voltaképp a Lagunáva|. Elmondta, hogy a korábbi kis- és nagyker tavaly augusztusban tragikus okok miatt bezárt, amikor a tu|aj, a közkedvelt Vili bácsi az örök vizekre távozott. ldén májusban nyitották újra, szintén azzal a teryvel, hogy kis- és nagyker legyen. Ezen felül több horgászegyesület területi jegyeit is árusítják, engedélyeit hosszabbítják, Fő profiljuknak a pergetést gondolják, ami jól látszik a falakon hosszú sorban húzódó múcsa|ik hal-

Térültünk-fordultunk, amikor is elhaladtunk egy éktelen nagy tacepao mellett, mely messziről hirdette: LAGUNA HoRGÁSZC|KK! Hor-

Eszmecsere

A Laguna belső !átképe
t

f

megbámulja a Balzer fegyvertárat

Minden korosztály

Botok garmadája

Orsóözön

72

S§ffilHoncÁsz

méter damilt nem hoztunk magunkkal, hiszen csupán a paraszti élet szépségeihez kívá ntun k hozzé4árulni néminem ű áruci kk beszerzéséve|. Árpi bezzeg mosolyogva széttárja a karját, s közli, hogy amíg horgászboltban vagyunk, addig nemigen fog problémát okozni a felszerelés összeállítása. Kérem szépen, lehet erre nemet mondani? Ugye, hogy nem? Mive| bevallása szerint temérdek a ponty, az amur a Biri községben található tavon, én azonnal egy Diabolo Match Feeder 95-ös botot választottam Syndicate Light Feeder 7400-as orsóval, hisz eá az összeá|lítást márjól ismertem. Nekem is ilyen szerelés áll odahaza, s tudom, milyen kiválóan működik pontyra, keszegre egyaránt. Habár alapvetóen nem békéshalas horgász vagyok, mostjobbnak látom nem a rohangálós válfaját választani a pecának. Csabi szeme azonban megakad egy Balzer Outlaw 7-22,1,g8-as per-

gető pálcán, amit megsuhogtat, s közli, hogy ő ezt bizony okvetlen ki akarja próbálni, ha lehet. Árpi bólint, s egy Alegra RX 5400-as orsót javall mellé, Csalinak néhány Colone| Z körforgót és wobblert teszünk a

szatyorba, aztán meg sem álltunk a Biri-tóig. Természetesen jó erős szél fogadott, amit köztudottan Utálok. llyenkor horgászni... Míg én szerelek, Csabi felkepcsol egy körforgót, és behinti a nádas mellé. Második dobásra látványos kapás, de nem akad. Öt perccel késóbb ismét, de az sincs meg. Talán csak utána fordult, de nem akarta igazán elkapni - mondogatjuk kevés meggyőződéssel. Míg a cimbora nekivág, hogy körbedobálja a tavat, Árpi és én meg-

vagy egy pontyot, vagy kárászt, azIán egy koit, s egy amurt is. Voltaképpen ötpercenkénttekeri el valami a spicceket, és az is lényegtelen, hogy hány szem kukorica van a horgon. Csabi időközben visszaérkezik, s száját húzogatva közli, újabb rávágásai voltak, de valami baj lehet, mert egyik sem akar akadni. Pedig igen jól mozog a feltűnő színű Colonel Z.

célozzuk a kis szigetet, amit kényelmesen meg lehet dobni, és annak szélébőlelkezdjük szedegetni a pontyokat. Hol én, hol ó fárasztunk,

Sebaj, van még a tarsolyban, lecseréli, hátha... Ésakkor meghökken egy pillanatra, fejéhez kap, aaán elvigyorodik. lgen, valóban nehéz úgy akadni egy horognak, amíg rajta van a műanyag horogvédő csó,,. Jót derülünk a történteken, aztán merítóbe terelünk még néhány pontyot. A nagy meleg miatt aztán inkább a filagória árnyékába húzódunk, elfogyasZunk egy pohár hűsítő italt, aztán összepakolunk, és elköszönünk egymástól. Mindig jólesik az ilyen meglepetéspeca, pláne úgy, ha egy rég nem látott ismeróssel történik. Habár a pontyot nem igazán kultiválom, mégis jól esett, amikor Árpival egy jó sztori közben merítettünk egymásnak, vagy épp a görbülő spiccek irányába ugrottunk. Hiába, amilyen kicsi a világ, olyan nagy meglepetéseket és élményeket tartogat néha|

Jakó
Egy szép koi

--a ,

-

]l
l

,,-

::4

,,.{

__{

)

A2o13-As ENERGoTEAM KUPÁBA NEVEZETT TAVAK LlsTArA
aÁcs-rtsruN sÁcs-rtsruI!
BuDApEsT ÉsrönruyÉrr
70l380-4868
70/312-4211

csoruonno csorucnno

70/370-8285
30/338-0555

ruÉn

30l32l-8329

.tútltus

rlÉn
ruÉR

nosxonaÁRoMlTAvAKrrlsó-ró ntosromÁnorut ulosrouÁRoMl TAvAK rözÉpsó-ró wosxotvÁnou
tvtÉlw0loyt v Ént-rnvnr rrurrucÉs_tloncÁsnó csrR-ró
poruryos-ró
DOMONwöLGyt
lt.

20/448-4500
30/362-2841 30/362-2841 30/986-4777
30/3 l 0-6578

.lúttlus

so. ts.

lútrttus so.

'lúulus zz.

cvóR-sopRolrt Hruoú_ntnnn

ruócMo
ruócnno
PEST

20/550-1285 30l532-4499
301278-3511 30/570-0938 301274-0489 701317-8955
30/301 -5868

sátvu-ró

PEsT PEsT PEsT PEsT

0ctvt-HoneÁszró
pnÉru-ró

rózrc-noncÁszró
vnnsÁruyl-ró

lúLlus

ts.

lúLUs ts.

TOLNA

nrcyt_ró

30/994-5BB2

Az ,,ÉvHoRGÁszA" KLJPÁBA NEvEzErí TAVAK LISTAJA
BARANYA
HEVES

SOMBEREKI-HOnOÁszró

sOMBEREK

nna-HoncÁsnó
znrncsÁt tvt-tto noÁszró
lvttt-lÉn-HoncÁszró

gocoNÁn

30l411-3117 20l365-069l
301945-4432 30/2l8-65,10

lútttus ts.
.túLlus
o.

.túLtus ts. -túttus zo.
.tÚtrttus

z^L^

znncsÁruv
sZOLNOK
BUDAPEST

.tÁsz-runcyrc-szolNOK
BuDApEsT ÉsrönruvÉxr

lúrutus tll.

zt.

úlurcyl-HoneÁsnó

lúltus o.

:úllus z.

30/523-7705

,{úék
összesen három kérdésre
kell válaszolni,

Az egyik kérdést a Sikeres Sporthorgásóan, a násodikat e Spoítl. TV horgászmagazinjában . tesszük feL a übrmadik kérdést
honlápunkon, a wlhofitr.hu ,oldalon taláüák

Megfeitéseket.
a

e-mail címre lérjük beküldeni.

tatBk@horüihu

24 óRÁs HARGsAFoGó UERSENY rlolrolry tdőpor{al
2013.i.lIiu3 r3_t4.

llOyc*u

Zomn_ és Diana-tó

Ue]'onlkc4a*

f,egf,aációc

7.00

g.oq

Toffilhfurrrácló:

toro!ó_cd$ z0 000foíint
hq:/zo}tanhorlEszfi Gwoldp]ۤs.oo|ll

*l?.ff;:;#**

l.;:*;ff;Eil

mZm
@@ r-l
I_i t-]

1l9.""-q".""

\z

LoNG sHANK

Lj

/J

i

L-.xca[br-rt Pcllct ()arp nlindcn lószlctóilctl rr-rccllízlratriságot, eriít cs liir-r'agasltj mir'lísócct kópviscl. I]lsrisrlrban pcllcttcl i,s l;tljlir-al rilrtí,rrii csalizlis]-r<lz ajrrrlljlrk.

l\Irtlgl a kilrajtt;tt 1r<lrrlglicgr. úgl a hrlrrlg száriilclz liópcst jclcntíiscrl rr-rcr1tli)r-}ti)tr fül [,s
;t slrt,cilil.ts:rrl ilIll;ls
|,

@

az űrcs bcr-áglí srlk szatlla. esélr-t sc1I ad hirlr-rak. ígr rl11,1rtl 1rtlrgász<lknak ajárlljr-rli. akili llizttlsr:lr tlctlnck!
1rlnlagtlllratrj

glilja. \Icglelclócrr

rilrtirlr'i. szirrte 1()() ",r,rls akacl/rst sz<llcsa

i:íiziltr t,sr]ik t,st,lt]t]

)fln;i iq

:I

]izt.lt el,
e,

,,\z }].rcalibtrr, (.arp (-trllecl Sharlli tí;lr_rsír lrrlrgrlkat c]stisrlt,'l;an 1lcllettcl és llrljlival

%\
maW q@tElPELLET GARP l l
210 6

1l0

6

{

tilrte,rlii csalizáslrtlz ajlirlljuk. rlptill-rlilis
szil,ri:1tt.z,

lrrletnbe l szcle ié]i liószítúsé,lrczis. .\ lrtlrrlg

1l0 6

mmm

ltópesr ielcllttiserl - a htlrlu licgr- fcló r-r-reccli)ntiitt fii1 ós a grlrTcltlsarr kialaliítcltt tru:nrzr is a fiizijtt

aF-

,/

/

cs:rlili (,s(,lí,1l tilrrtirt,'i.
l(X) (]o-()s aliacliist

szirrtt,

sztllgrllja.

GURvED

sHANK

,\ l)tlilic nagr i)lliíí.crljs l-rúrsLi, az Ilscalibtrr cxklrrzír-katcg<lriáila tartrlztl taujlt, rncIt,rr-rirrden rószlctébcrr lncgbízlratrisárrrlt, erijt és liirrrauesl<i mil"rrisó,get kóprisel. ,\ lapíttltr szár liirnagasló szillircls/ig()t. iu óltaft(l h<lrtlg és ijbiils írlrrna ti)kélctcs zrliadlist biztrlsít.,\ lrtlrrlg iiile enr"l-rérl lrátrafcló ciiil, íel fiizi)tt csalil< pl. b<; jli \,2lgl pcIle t lraszrliilatalitlt az clállti htlrtlg 2I7 aliadáslirlz ()ptinl,i}is ;ltlzícirit \-csz fi,l. Tert-tlészcrescrr lragt,r;t-t,tlilrt,, ls nlt';c]tlrr csalizya Ir<lltlgra tiizi jtt csaliral is sike rcscrl 1raszrlitllratr-l,
^z^z

BolLlE

www.energofish,com

e"

Hainali megrészegüIés
A kapásjelzőket rácsíptettem a zsinórra, a fékeket félkeményreállítottem hátra a horgászpadon. Es akkor a híd szelíd íve felől szétáradt a fény... Micsoda fényl A halványrózsaszín selyemfénye ragyogott fel a
patkó alakban sorjázó felhőfoltok aljára, üzenetet hozva a Napról tam, mindent elrendezíem m99am körül, és izgatott várakozással dőlmorogtam, de nagy sóhajtozások mellett felkeltem. Pillanatok alatt megfőztem az etetőanyagot, felkaptam a fenekezóbotokat, és kiballagtam a stégre, Még sötét volt, de a fekete rigók vidám trillákkal hirdették, hamarosan hajnalodik, A Ráckevei-Duna felett kelet felé átnézve, mintha a derengés szürkülete akart volna átbújni a partot szegélyező jegenyék, fűzek és nyárták égbe meredó sorfala mögül, Gyors csalizás, ragadós masszát nyomtam az etetőkosárba, és a sóderos meder már régen kitapogatott árkába hajítottam a szerelékeket.

nyörúséges reggelt. Még sötét volt, amikor odajött az ágyamhoz, először csak miákolt, majd két lábra állva felnyúlt, mancsával megsimogatta az arcomat, a pofiját is hozzám nyomta, szóval nem hagyott aludni. Valami azt súgta, hallgassak rá. Kicsit azért

e kell vallanom, Korminak, a macskámnak köszönhetem

a gyö-

- ébredjen a világ, új nap van születőben. Kakukkok, sárgarigók, örvösgalambok, nádiposzáták zsongták szerteszét az újraéledés reményét.

|lt,,"§éí

tusra ügyelve távolabbra engedtem a halat, majd hátratolattam a pallón, vissza az öt-hat méterre lévő kalyibához, és a lomok közül fél kézzel kirángattam a szákot, aztán már nem volt nehéz megmeríteni a két és feles pontyot. Még akkorra sem jött fel a nap, mire újracsalizva visszadobtam a szereléket. Hát ez gyorsan ment, dőltem elégedetten hátra, öt perc alatt máris egy ponty. Vajon milyen lesz a folytatás? A túl gyorsan megjövő első hal nem mindig jó ómen! Szerencsére most nem így történt, Sőt. A hajnal sárguló fényei sárgás-

A felhőkről visszaverődő fény mályvaszínűre festette a v2 felszínét, melyen megkezdődött a halak hajnali tánca. Kisebb-nagyobb gyúrűzések lepték el, bármerre tekintettem, még a botom alatt is volt ugrás. Ez a halhömpölygéses látvány ígéretminden horgász számára, izgat, sejtet és ösztökél, mert látni, mennyi hal lakozik a vízben. Lenyúgözött a festményszerű látvány. Ebbe a bűvöletbe koppantott bele a bal oldali botom kapásjelzóje, Minő brutalitásl A rózsaszínű idill, ahogy megéreZem a hal húzását, szétfoszlott, erős ellenállása felkorbácsolta bennem a horgászvért, kijózanodva erőltettem magam elé a nem különösebben nagy halat. Amikor a stég elé ért, szembesültem azzal a rossz szokásommal, hogy a merítőt elfelejtettem előkészíteni. A kontak-

{

€t

T

t

,l

l,\

lr
bronzos dévéreketcsalogattak elő, melyek úgy hörpö|gették a horogra tűzött kukoricát, hogy alig győáem a botokat kapkodni, Micsoda varázslat, mintha a reggel fényeit fogtam volna ki egy-egy rézszínű,rombusz alakú, hatalmas dévérképében. Mikor csillogó testüket a szákkal összegyűjtöttem, megtört rajtuk a ragyogás, maradt csak a fog|yUl ejtett pikkelyes test és az ijedt tekintet. Néha más színek is megjelentek, hol egy hatalmas kárász ezüstje vagy egy jász zöldje. Kapkodtam a fejem, az egyik bot szinte

mindig kint volt, mert kapás kapást követett. Különösen megdóbbentett, hogy a halak átlagsúlya kiló körül mozgott. Talán ez a különösen szép kikelet őket is elvarázso|ta, elaltatta az óVatosságukat? Alig ültek fenékre a felcsalizott szerelékek, a botvégeken maszatolások kezdődtek, és csak percek kérdésevolt, mikor veszik fel a csalit. A finom remegésekből aztán apró rándulások születtek, végül többnyire visszaesett a jelző, de volt olyan is, hogy a boton koppant. Mire végigömlött a vízen a nap aranya, már jó pár vaskos keszeg, kárász került a ponty mellett a fogságomba. Az erős fényre vissza is vettek a halak az éIvágyukból, mígnem a jobb oldali boton apró rángásokka| kezdett táncolni a jelző, mint mikor rák kerül a szerelékbe. Megemelve a botot, erós ellená lásba ütköztem. H irtelen rá nyvá ltoztatásokka l igyekezett menekü n i a hal, de hamarosan körülölelte a merítő, éS ott pihegett előttem egy álomszép, másfeles compó, Aranyos zöld pikkelyei úgy tükrözíék vissza a napot, hogy szinte Vakított. Narancsos szemével neheZelően nézett rám, nem tudhatta, hogy hamarosan visszaengedem. Lassan véget ért a reggeli varázslat, a fények egyre erósebbek, a kapások egyre gyengébbek és ritkábbak lettek, de még mindig a hajnal hatása alatt voltam. Dél felé felhívott Józsi barátom: mi újság, eszik a hal nálam? RöViden e|meséltem, mi történt velem, erre túzbe jött, és kérte, hadd tegyen ő is próbát a stégemen. - Gyere, de leállóban van már a kapás - figyelmeáettem. Felajzva dobta be szerelékeit, én bot nélkül ültem mellé, csak egy jóízű beszélgetésre. Fülledt, vihar előtti csend telepedett a VíZre, nem mozdultak a jelzők. A távolban nagy, kormos fe|hők kezdtek gyülekezni, amiket felénk tere|t a megerősödő szél. Hirtelen meglódult Józsi bal jelzője, és hamarosan egy kettes ponty került ki. Már a levegőben volt az esó szaga, amikor a másik bot is minden átmenet nélkül görbülni kezdett, Azonnal látni lehetett, komoly hal akadt a horogra. Briliáns fárasztással a közeli nád és akadók ellenére slkerült megmeríteni a nyolckilós szépséget. - Biztos nagyon szép volt a hajnal, de ez a viharos kora délután se rossz - viccelódött velem miközben mérte a pontyot. Ám sem az ő kapitális hala, sem a hamarosan eleredt jégesó nem tudta kiverni a fejemből azt a csodálatos pirkadatot, amitől megrészegültem.
l i l

Székely Zoltán

,,í;il.**

:h]:;if

í nt

b,

a l Í -§t,fi; !Í tl§l-É

i

nr;!ltfrqe

-_F,,

Y,
i'immzeuk'mrl es §di{lai

ffi ,ffi
",,h

'i.'.

.]

t

i9

!

s

úB:,l*:y

s[tár$k

\

§É{ffifHononsz

77

o csÓNAKKÉszíTÉs: os-sols+

O

4-1275. Műanyag, fa, alumínium anyagbóI, minden méretben, szállítással. www.horgaszcsonakhu

oA

jesen felszerelt_nyara!ó KIADÓ. szÉP-ká]tyát

8096 Sukoró, Fő u.2lc. Telefon: 06-221475-8g2. o 9yékényesi-tónál, köanetlen vízparton saját stéggel, csónakkaI, etetett horgászhellyel, tel-

készítés, bármilyen méretben. Sárosdi Jenó

Alumíniumc§ónak-

és alumíniumhajó-

ká]tyát elfogadunk. Telefon: 06-20/993-9029. www.dunaoartiszallas.hu o McrrÜÉr közvetlen vízparti nyarató, csónak-, stég-, kajakhasználattal KIADÓ. Rendszeresen etetett horgászhely, éjszakai horgászat,

Ráckevei-Kis-Duna partján etetett horcsónakkal, saját stéggel rendelkező, teüesen felszerelt nyaraló KnDÓ. SZÉPgászhellyel,

kapujában, Porosztón, az Ökocentrum íőbqáratától'l 50 méterre összkomfortos, kü]önálló apartman KlADÓl Vendéghá-

O A Tisza-tó

zunk INGYENES szolgáltatásai: evezős horsza-tavon (minimum 3

gászcsónak használata, kerékpárhasználat (2 db], etetett horgászheln csónalitúra a Ti-

www.horgaszfalu.hu O Dömsöd, Gsepeli Horgásztanyán kétszintes,
teraszos kőépület szigetelve, új fenyőbútorokdezés. Saját kikötővel,
06-30/933-1
1

elfogadunk. Éróek6dni: o6-30/905-s9Ó2,

A

grillezési, bográcsozási lehetőség biztosított. ható. sZÉP-kártyát elfogadunk. Íelefon: 06nyara|ótól két kilométerre élményfürdő talál-

kárlyát elfogadunkl Háziállat hozható! Elérhetóségek: 06-30/445-5080, 06-30/9'l5-9294. !_ Horgászat, túíázás a Bözsöny lábánál, a Diósjenői-horgásztavaknát. 7 fői, iól felszerelt apartman, saját stéggel KIADÓ! Telefon:
Tiszián, a vadregényes holtágon, a Hortobágyon az Ohati-tavakon. Szolgáltatásaink: összkomÍorE-mail: gacsalnehedi@mailbox.hu

éj foglalás esetén)! SZÉP-

őzött területen, 4,6 millió forintért EIADO. Fotót tudok küldeni. Telefon:
Botok, orsók javítása. Használt felszerelését beszámítjuk, ha nálunk vásárol, Nyiwa: H-P: 10-I8 óráia. cím: ATLANTA SPORTBOIT, l1i4 Budapes' Eszék

kal, víz, villany, 2 szoba, fürdő, klíma, teljes beren-

tl

www.horgaszbizomanyi.hu-

99. E-mail: editwalter@invitel.hu

O Úi é§ használt csónakmotorok kereske-

u. l3-15, Telefon: 06-1/203-2335.

dése, Honda, Mercury, Johnson, Yamaha, Tomos iavítása. GáI Hajó Szerviz: '1044 Budal 07. Telef on : 06- l /387- l 5'l 4;

gel, csónakkal. Telefon: 06-30/455-1 4l l ; megtÓ06-20 t9 46-7 1 1 8. O K9i9lq kenu, horgászcsónak KÉSZÍTÉSE kinthető: www.dunainyaralas.extra.hu JAVITASA. Telefon: 06-20/334-5212. O Békésszentandráson, a Kákafoki-holkíGyékényesinagy tó közvetlen vízpartján gon közuetlen vízparti, minden igényt kielégítő, horgászokna[ pihen_ni vágyóknak összkomfortos téliesítettnyaraló egész évben KIADÓ. Nagyházak K!ADoK! szEP-ká]tyát elfogadunk! Teleméretústéggel, csónakkal, etetett helyekket, fon: 06-20/596-8'l 01, WWW.gyekenyes-vizpart.hu; bográcsozási és grillezési lehetőséggei várjuk www,gyekenyes-sza llasajanlo.h u vendégeinket. sZEP-kártyát elfogadunk.Telefon: lotgászat a Pó-deltriban. l90 euro/fól5 éj. 06-30/ 402-2804, Web: www.kondacsnyaralo.eu |u ár tartalmazza a motorcsónak-használatot, száÉ O Gyékényesi-tóná!

pest, RéV u. 2.;1033 Budapest, Szentendrei út

O Ráckevei-Duna-ág makádi szakaszán vízparti,4 szobás, felszerelt ház BÉRELHETÓ stég-

közvetlen vízparti, gényesen berendezett nyaraló egész évben KlADo! Saját stégek csónakok, kajakok, vízi bicikli, kerékpárok, bogrács-grill lehetőség. Bank és SZEP-kártyát elfogadunk. Telefon: +36-30/632-6873. E-mail: magi5o@invitel.hu, www.dunapartman.hu o Atkai_holtágon, az,,óriás amurok birodalmában" 6 személyes, hideg-meleg vizes, fürdőszobás, vízparti faház mólóval, csónakkal egész évben KhDÓ. Érdeklódni: 06-30/687-1 962.
i

O

20l 464-6964. www.dunainyaralo.atw,hu

Ráckevei-Duna-ág mellett, Szigetbecsén

O Pihenjen Tiszacsegén, horgásszon az Élő-

06-20/393-0954, www.diosjenotopart.hU

tos üdülőházak, Kecsege fiorgászbolt, horgászcsónak-használat, SzÉP-kártya etfogvízparti üdülő, saját stégget,.a Ózolnot [Qzvgtl^en ki Alcsi-Szigeti-Hoh-lisáná|

adás, termálfü]dő 800 méterre. Teleion/fax:OÓ5u373-299, 06-30/229-6039; www.kecsegebthu

lD Solton, a Fűzvölgyi-csatoma partján vízparti telek720 ryégyzetméter stéggel, villannyal, fúrt

KIADÓ. Érdeklődni: 06-20/993-9764 vagy hegeduspanzio@gmail.com kúttal ElADo. Elérhetőség: o6-3o/284-84b8.

O

O PoroszIón Zsuzsa Apartman KhDÓ.

O

!

0;6-7 0 D7 6-5S1 8. O Horgásszon-pihenjen a Mecsek szívében, O Balatonmárián, közvetlen a kikötőben csóOrfií mellett, Kovácsszénáján egész évben. nak-, stéghasználaftal 2 szobás, felszerelt nyaosszkomforto§, kétszintes, közpbnti fűtésú, ra!ó KIADO! SZEP-kártyát elfogadunk! Telefon: teliesen felszelelt nyara!óban, a horgásztó+36-30/643-1 91 7. tól 100 méte]re. Négy klimatizáh háIószoo orfűn, a Pécsi-tó pa]tján etetett horgászbával, 6-t4 fő részére,griIlezési lehetőség:

www.podelta.hu

lást, horgászengedélyl Telefon: 06-30/628-3924.

KIADO. Telefon

komfortos nyaraló, stég-, csónakhasználattal

közvetlen vízparti, össz-

nyomdokain! Köauetlen Tisza-parti üdülő KIADO, igény esetén motoícsónak-hasznátattaI,

Udüljön és horgásszon a vadregényes Tisza-§ajó-lorkolatnál, a visszaforgó( kOruganyo[ bedőlt fák hazá4ában, dr. Zabos Géza

bánként fürdőszoba, tv-hűtő, horgásáanácsadás, túrázás: SZEP-kárlya. Telefon: 06-30/252-8822.

Szo-

az udvaron sátorozási lehetőséggel. Mobil:
06-7 01322- 4242. www,tiszapartihaz.hu

O Szarvason, a Körös-holüígon,

felszerelt konyha, fedett terasz, 45 csatornás W (m n im u m 3 éjszaka], Telefon : 06-30 t 2gg -2857. tkinfo@mail.totkomlos.hu
i

yrJ:3li, öss;komfortos nyarató egész nyáron BERELHETO. Saját stég, grillteraiz, csónah

közvetlen

tyát elíogadunk Teljes köíííüíiékoztatás:
www.kovacsszenaja-apartman.hu; 06-701369_3346. foglalás:

gel, wellness-szolgáltatásokkal. SZÉP-kái-

hellyel, felszerelt csónakkal 2 darab 4 férőhelyes,

lás! (Erdei vasút, sétahajó, kerékpározás, kenuzás, vadles stb.) Közvetlen vízparti vendégház a D_una-Sió torkolatánál. Horgászstég van! SZÉP-kártya elíogadóhe!y!-reteton] oó30/461 -6403. www.vasmacskavendeghaz,hu

O GEMENG: Horgászat! Pihenés! Kirándu-

O Diósjenői-horgásáavon,

tyát elfogadunk! Telefon: +36-30/643-1917.

íóra néző, igényes nyaraló KnDÓl SZÉP-iargyönyörű környe-

zetben, jó állapotú, felújított stég EI_ADÓ. Hor-

O KnDÓ a Balaton északi partján

tés. Ar: 400 ezer forint. Te|efon: 06-30/92l -4988.

gászegyesületi kezelés, intenzív, korrekt telepívízközeli

nyaraló horgászhellyel: 3000 forinVfő. Telefon,.06-20/567-4875.

zetben várjuk a horgászni vágyó régi, valamini új vendégeket Háromfán, a Farkas Horgásztanyán. 25 kilométerre található Barcs, ami híres a gyógyvizéről, vagy akár a 'l5 kilométerre lévó Nagyatád is kellemes kikapcsolódás egy fonó nyári napon. Barcs mentén húzódik a DunaDráva Nemzeti Park, ahol lehetősége van hajón sétára. Telefon: 06-201224-0545, 06-82/49l {63, www.fa rkashorgasáa nya. h u o BEREK HoRGÁszPARK HÖVEJ! Közuetlen vízparti K|ADÓ vendégházak! Telefon: 0620 l 9 44-9584. www.berekhorgaszpa rk.h u
i

O Töltsön el nálunk négy éjszaká! az ötödikkel megajándékozzuk. Megújult környe-

utazni,_Vagy természetre vágyóknak egy jó

já6

O_

kártyát elfogadunk. www.horgasznyaralas.hu Telefon; 06-7 0/325-9542.

mos, nagy pontyaink csak Önre várnaK SZÉP-

Udüljön nagyhalas horgásztaúunk parttóparti, összkomfortos faházainkban. lz-

O

Komfortos lakóhajó BÉRELHETÓ a fiszatavon, Tiszafüreden áprilistól októberig, 4

vezetői engedély. sZÉP-kártyát élfogadunk.

személyes, vezetéséhez _nem szü kséges kishajó201564-3 60.

O
O

csak telektulajdonosok horgászhatnak. Telefon:
06-30/955-071 9.

közvetlen

Szarvason (Kákafoki-holtág, HAKl-vizénJ

Www.tiszatohorgasz.gportal.hu, telefon: 06-

O Horgászat a Pó-folyón, tíz kilométerre
gedélyt és a reggelit minden nap! Telefon: 00-

vízpaÉitelek ELADÓ. Ezen a részen

O Sülló-, csuka-, harc§a-, balinhorgásza!
30/568- l 945.

1

sÉGEs A HÁz lGÉNYBEVÉTELÉHEz.JTelefon: 06301281 -5448. E-mail: rosziknyaralo@freemai|.hu

KnDó. (2l FÉRóHELv, MlNlMuM l0 Fó §2üa

GYOMAENDRŐDÖN VÍZPART| NYARALÓ

wwwtiszatohorgasz.gportal.hu, Elek Gyula: 06-

pergetés a Ti§za-tavon, horgászvezetővel.

Goccanile-től, gényesen beréndezett házban. lB0 euro/fő egy ötnapos túra, ami taíIalmazza a szállást, csónakhasználatot, horgászenegy darab vadónatríj, még nem használt, nagyhalas Daiwa Exliner Surf S+Se
417 6_9-521 2.

ADO! TELEFON

O RÁCKEVÉN KÖZVETLEN VÍZPARil NYA_ RALó SAJÁT STÉGGEL, GSóNAKKAL Kl| 06-20 l 527 -OO35.

39/348-'l

O ELADÓ

www.deltapo.hu

horgászbot. Telefon: +36-301

-1521.

§'tEffifHORGÁSZ
BudaPest, Pf, 408, E-mail címünk:

MEGJELEN'K

HA'.NTA

2013,

JúLlus vl!l. évfolyam, 7.szám
TERJEszn a LApKER
RT., valamint alternatív

sikeres69polt:horóasz.hullt"_19t-|Éléto.églfii:!ü;portí;6;il. fiiüsiiEis;iN

243-9232, Íax: 243-9242. Meg nem rendelt kéziratot és íotót nem őzün! möÓ, és ;em itilaiint vissza, nz ,ii.ág Í"Ú". ii;i"lma szenoi jogilag véden. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért íelelősséget nem vállatunk. HU lssN r 7s7-998l

78

ffiffflonclsz

Teried a zselé
Rohamos ütemben nó a Földközi- és Feketetenger medúzaállománya - derül ki az ENSZ Elelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének jelentéséből. A zselé testű csalánozók már oly méftékbenelszaporodtak, hogy egyes helyeken akár az emberre is veszélyesek lehetnek. Csípésük ugyan nem halálos, ám kellemetlen tünetekkel járhat, A halaknál viszont

annál nagyobb gondot jelent ez az állapot.

HAzAl VIZEKEN
U. Haltani Koníerencia
ldén ötödik alkalommal rendezték meg a Magyar Haltani Társaság kétévente sorra kerüló konferenciáját, mely a Kárpát-medence természetes vizeivel foglalkozó szakembereinek legrangosabb találkozója. Az eseményen szó volt többek között a Tisza-tó jelenlegi és jövőbeli halgazdálkodási terveiről; újabb bizonyítékokat mutattak be arra nézve, hogy a meny-

nek tér- és időbeli szerkezetéről, változásáról, emellett információt szereznek az egyes fajok populációinak szaporodási sikeréről, növekedési üteméről. Ezen eredmények alapján lehet a halak életfeltételeinek javításához szükséges szességében a komplex monitorozó eljárás segít feltárni a Tisza-tó rendkívül összetett és

élőhelyi beavatkozásokat megtervezni. Ösz-

változékony anyagforgalmi rendszeré! ami a horgászati szempontból is sikeres halgazdálkodáshoz nélkülözhetetlen. [sporthorgasz.euJ

A kutatások alkalmával azt is kiderítették, hogy a fent nevezett térségekben a túlhalászat az egyik fő oka a medúzák térhódításának. A helyzetet tovább rontja, hogy a lüktető kis bestiák pusztítják a halak ivadékait - vagyis ez az állapot tovább súlyosbodhat, ha nem szabnak gyorsan gátat a medúzák terjedésének. Ennek megoldására egyre több medúzából készült terméket dobnak piacra, hiszen ezek az állatok jó néhány országban élelmiszer-alapanyagként is szolgálnak. Ezen felül egyes fajaikból öregedés elleni ,,csodaszereket" és egyéb orvosságokat vonnak ki. fiishnewseu,com)

hal nyári álmot alszik, miközben nem változatja meg a helyét. Beszámoló hangzott el arról, hogy a 2010. évi vörös iszap katasZrófa után a Marcal és Torna patakok milyen ütemben

Ú;;ogszabály készül a baIatoni csónakokra
hajózási tárgyú jogszabászabályzat a változtatással visszatérne a több évtizedes balatoni gyakorlathoz, a csónakot lehetne szabadon, a kikötőn kívül tárolni, a nádas védelmének szem Módosulhatnak

Tisza vízrendszerében, illetve a Dunán és me|lékfolyóin dunai küllóként ismertek, míg a korábban említett íenékjáró küllő nem él hazánk patakjaiban. [haltanitarsasag,hu)

regenerálódnak. Kiderült, hogy a szakértők eddigi véleménye alapján a hazai patakokban fenékjáró küllőnek titulált halak valójában a

lyok a hajózási

a

Emberke]eskedelem, gyi!kosság a thai halászoknál
Az
kereskedelem, vagyis a munkaerő-tobozást emberrablással oldják meg. A szemtanúk és túlélők beszámolói alapján ezután napi húszórás, embertelenül kemény munkára kényszerítik óket, miközben verésben, nem ritkán kínzásokban is részesülnek. Az erőszakos fogvatartás mellett a gyilkosságok is gyakoriak, állítja több személy, akik megszöktek a ,,rabszolgaszervezet tanulmányai szerint ijesztő és szívszorító dolgokat művelnek Thaiföldön a halászok. Elsősorban mind nagyobb teret ölt az ember-

Environmental Justice Foundation (EJfl

Tudományos felmé]és a Tisza_tauon
A Tisza-tavi Sporthorgász K. N. Kft. 20,13-ban
zást indított el a magasabb szintű halgazdálkodás érdekében.A vizsgálatok eredményeként képet kapnak a Tisza-tó halközösségéa Tisza-tó egész területére kiterjedő monitoro-

tálya. (bbhsz.hu)

előtt tartásáVal - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisáérium (NFM) kommunikációs főosz-

CSÓNAKKESZÍTÉS
K|ADÓ ilYARAtóHÁZ

GYÉíÉilYEsEll
20 37o

aasl

wWw.horgaszto,gy€kenyes,hU

www.horgaszcsonak-hu

§

ahrmíniun anyag!ól §uáütá§sal

Telefon: 0É-3q944-|275

nek fel hatásosan mindezek ellen, ami elsősorban a szintén virágzó korrupcióval magyarázható. Thaiföld egyébiránt a világ harmadik legnagyobb tengeri termék exportóre, tehát érthető, hogy a nyereség érdekébensokan igyekeznek a lehető legolcsóbb munkaerőt
,,alkalmazni". (worldfishing,net)

hajókról". A helyi hatóságok azonban nem lép-

80

=€
§F6Tffrroncasz

A Balaton északi partián, Balatonakaliban, közvetlenül a 7l-es út meIlett található a rÉx étterem. lőizű ételeket kínálunkn s nemcsak a magyaros ízekre, de a különlegességekre vágyók is szemezgethetnek az étlapról. A §ikeres Sporthorgász számára rendszeresen
nyújtunk recepteket, kizátőlag halakból.

Fokhagym ávall tűzdelt harcsafilé bazsa i komos zöld borsópü rével
I

,

Az étel elkészítése

A

megsütjük, majd egy citrom levét ráfacsarjuk. A zöldborsót sós vízben puhára íőzzúk. Ha megfőtt, tá|ba öntjük, majd bazsalikomot, egész színes borsot, vajat adunk hozzá, és pépesre turmixoljuk, A bébirépákat vajon megfuttatjuk, s végül frissen vágott petrezselymet adunk hozzá,

zuk, borsozzuk, serpenyőben vajon

harcsafiléket fokhagymával megtűzdeljük, sóz-

A

Jó étvágyatl

olívaolajjal meglocsoljuk.

zöldborsópürét tányérra íormázzuk, mellé helyezzük a harcsaszeleteket és a bébirépát. Végül

Tálalás

:t\ -G§ 'ek Étterem
t]]-l3 Balatorraktrli, PzrcSiúa ulc.t
E-|rrail: daVidtotlr@,t-onIirrc.lrtt
l

séf (Fék Étterem]

Molnár Balázs

\\'cb:

w rvq,.

l-c,kabc.hrr 7/5-14_044

Asztalíilglalás: 06-8

Kávéház-Étterem §'"ta - 20 o/o a teljes étterrni

l(edves Sikeres Sporthorgász Olvasók!
Ahogy az elmúlt években megszokhatták, a nyári időszakban egyedi kedvezménnyel kedveskedünk a Sikeres Sporthorgász és recept olvasóknak. Az itt található kuponnal 2o'o/o kedvezményrt biaosítunk az éttermünkben fogyasztott teljes étel_ és italválaszték áJáből. Az elmúlt években egyre többen éltek a lehetőséggel, és elhozták az újságból kivágott kupont. ldén is sok szeretettel várjuk Önöket!

togvasztásbol

IRON F§,I{ERMAN- Egü
Nevezési 2013 iúnius 30! Jelentkezz IiOSTI

§e]da

ft|támad!

ot aZ

SPORTHORGASZ

slKEREs

Carp Hunter Feederbot Carp Hunter Feeder Runner 60OO orsó rod pod merítőháló Carp Hunter Fluo zsinór Maruto horog feeder kosár spirálkosár gubancaátló feeder vilá9ítópatron Maruto forgó horogszabadító

Economic

olló

NightWasp doboz

h,

-

,

r

lr,

&.Éú*-Q*la

t,*"
arql

--< ary

aF §:::1;

DiPPaD ly\

4l

t. (í}Í*{

.j>

DUO FEEDER LONG CAST SZETT

t-j-r]

A
A Manta felső-közép kategóriás 3 részes boilis botiai most kihagyhatatlan akcióban! Nagyon erős, sok rétegií carbon bottest progresszív akcióval, ultrakemény SiC gyűrűk, EVA surf nyél, nagyon igényes kivitelben. EVO-X 360 3lbs (80-1109): 22.500 Ft h. 15.990 Ft, EVO-X 390 3,25lbs (90-1209): 24.50a Ft h. 16.990 Ft.

MANTA Evo_x CARP r nEsz

tr,€oinnlElt

COLMIC ONE AIRON VERSENYLÁDA
Verhetetlen fu/étték atánvű moduláris versenvláda 30rnm-es teleszkópos lábakkal,
állítható ülésmagassággal,

A japán Shimano belépő nyeletőfékes orsója most remek
áron csak a Walterland-ban! XT-7-es grafitház,
2 gcs., tűgörgő,

SHIMANO BAITRUNNER ST

M
El

n

Íl]

I a

XT-7-es dob,

4.6:1-es áttétel.

fi

aiándék tálcával,

bottartókkal 165.990 Ft helvett csak
Kaplrató fekete

26.500 Ft h. 18.990 Ft 27.990 Ft h. 19.990 Ft

ST6000RA:

ST10000RA:

és felrér színben

5Hlmnno
3

GoPRo HERO

Örökítsd meg legjobb horgászélményeidet HD minőségben akár va alattis! A kiegészítő adapterekkel rögzíthető testre, feire, botra, medtőnyélre vagy akár csónakra is. Alló és mozgóképek csúcsminőségben, részletelc rrrrnr,.lvalterland.net

HD I(AMEnÁr

Yhite:5 MR 3 kép/mp, 1080/30 HD video, Wi-Fi, vízállő ház, Li-ion akku Silver: 11MR 10 kép/mp, 1080/30 HD video, Wi-Fi, yízálló ház, Li-ion akku Black 12 MR 30 kép/mp,4Kp video, Vi-Fi, vízőllőház,Li-ion akku, távirályító