FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK

)

matlamat pendidikan negara ialah melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia yang baik dan berguna.• Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ciriciri yang diperlukan adalah seperti berikut: . • Berdasarkan matlamat tersebut.

•Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. •Bertanggungjawab kepada. •Berilmu pengetahuan. masyarakat. •Berakhlak mulia. agama dan negara. .•Percaya dan patuh kepada Tuhan. •Memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum.

Proses pengajaran & pembelajaran • Guru menerapkan nilai murni • Menggalakkan murid untuk bercampur • Menitikberatkan kefahaman murid di dalam kelas .

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG) .

• Menghasilkan guru yang berkualiti dari segi :  Sifat Dan Peribadi  Bersosial  Tingkah laku dan contoh teladan  Kepimpinan  Pembelajaran sepanjang hayat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful