TAÎ'PAN

timpul celui de-al doilea război mondial, James Clavell a fost ofiţer de artilerie, fiind capturat' de către japonezi şi trimis în infernalul lagăr de concentrare de la Ciangi, unde a fost deţinut timp de trei ani şi jumătate în calitate de prizonier de război. Ulterior, a devenit scenarist la Hollywood, pentru ca apoi să-şi regizeze şi să producă propriile filme: Marea evadare, Zborul, Domnului profesor cu dragoste, Ultima vale. Romanele sale cele mai cunoscute sînt: Ciangi, Tai-Pan, Shogun, Nobila Casă, Vîrtejul, GaiJin. A fost de asemenea producătorul executiv al serialelor de televiziune Shogun şi Nobila Casă. Este căsătorit şi trăieşte în Europa, Canada şi pretutindeni... Voi. I + II: 7400 lei

James Clavell este un englez pe
jumătate irlandez, cu unele influente scoţiene, ce s-a născut în Âustral'ia, unde tatăl său, comandantcomandor în Royal Navy, fusese trimis în misiune de către Amiralitate, în

VÎRTE

BESTSELLER-URILE ULTIMULUI DECENIU

JUL
EDITURA ORIZONTURI

u

JA ME S CL AV EL L
C o p e r t a : D A N I E L B I C H I Ş T e h n o r e d a c t a r e : D O R A B O G

D A N ARMĂŞELU CRISTIAN V Î RT E J U L VOLUMUL I Traduce re FAUR AGAC HI I.S. 973-9154-05-0 Copyright by James Clavcll Toate drepturile asupra ediţiei în limba română sunt rezervate Editurii ORIZONTURI Bucureşti EDITURA ORI ZON TUR I Bucu reşti -199 4 .N.B.

.

................... 11 februarie 1979................ 14 februarie 1979..................... 7 Sîmbătă..........737 ................271 Marţi...................557 Cartea a Ii-a Sîmbătă..........CUPRINS Cartea I Vineri...... 17 februarie 1979.. 18 februarie 1979.................199 Luni.. 13 februarie 1979...............................381 Miercuri............................................... 10 februarie 1979...... 9 februarie 1979 ........................621 Duminică.............................................. 12 februarie 1979.........103 Duminică........

Nici o persoană sau firmă despre care se vorbeşte în cartea de faţă nu a luat parte sau nu a existat în această perioadă în zona de conflict şi nici nu a stat în intenţia mea să fac vreo legătură sau aluzie la vreuna dintre ele. deşi am încercat să prezint o imagine -fictivă. există umbrele celor doi giganţi care se înfruntă: Alteţa Sa Imperială.NOTA AUTORULUI Aceste întîmplări se petrec între 9 februarie şi 3 martie 1979. cu mult înainte de a începe criza ostaticilor. umbre care planeazăasuprapersonajelor imaginate şi care constituie un element vital al acestei istorii. populată cu multe personaje şi locuri imaginare. Desigur. dar nimic din toate acestea nu este prezentat de mine.şi Imamul Khomeini. CARTEA I . dar corectă . Şahul Mohamed Pahlavi -şi tatăl său. deşi totul e doar ficţiune. Ei nu figurează printre personajele cărţii. multiplele opinii care au existat şi ar fi putut fi exprimate. cu lipsă de respect.a acelor vremuri. intenţionat. a diferitelor feluri de oameni care le-au străbătut. în Iranul cuprins de revoluţie. Am încercat să prezint lucrurile cît mai real cu putinţă. Reza Şah .

Se afla la aproape două mii cinci sute de metri altitudine şi aerul era rarefiat şi rece. care ne conducea pe vremuri cînd toate triburile Kash'kai puteau să hălăduiască de la păşunile de iarnă li 1 . ca să se apere de frig . iar pe deasupra lor un cojoc grosolan din piele de oaie. Nu-i păsa de primejdii sau de frig. în urma lui. în cele din urmă. Dedesubt. poteca prea puţin umblată se îricolcea înapoi către văi îndepărtate şi.purta un turban alb şi un halat de culoare închisă.VINERI 9 februarie 1979 CAPITOLUL 1 în munţii Zagros. Pămîntul era acoperit cu un strat gros de zăpadă pe care vîntul o spulbera în rafale. Se numea Hussain Kowissi şi era un iranian de treizeci şi patru de ani. E aproape ca şi cum aş îi din nou nomad. de unde venea. smuci de funie. după obiceiul tribului nomad Kash'kai. bucuros că sosise vremea pentru rugăciune. Pe umăr îi atîrna o armă automată sovietică AK47. cămila de povară. Primejdiile îi apăreau la fel de limpezi ca şi aerul. masiv. Soarele atinse orizontul şi bărbatul trase obosit de hăţurile calului. iar ochii şi barba foarte întunecate. foarte rece. alături de bunicul. apoi către celelalte văile care se deschideau către Golful Persic şi către oraşul Kowiss. nerăbdătoare să mănînce şi să se odihnească. către Isfahan. nu auzise vuietul îndepărtat al turbinelor motoarelor elicopterului ce se apropia. făcînd drumurile alunecoase şi înşelătoare. înainte. cu pielea albă. Fără s-o bage în seamă o blestemă şi descăleca. pe înserat. unde locuia acum şi de la care îşi luase numele cînd devenise mullah. drumul se răsucea primejdios în sus. legat cu o curea. Pentru că avea urechile acoperite. istovită. unde se născuse. Era bine înfăşurat în haine. şi cizme foarte uzate. murdar şi prăfuit. printre colţurile de stîncă.

Elicopterul era mai aproape acum. triburile trăind libere. . Allah e mare. Se prosternă repetînd Shahada. Voia lui Allah ca mîine sau poimîine să îmi primesc martiriul. şi îşi îndreptă gîndurile către Allah. Mulţumit. îşi umplu palmele de zăpadă. mărturisesc că nu e alt Dumnezeu decît Allah. cu ajutorul viclenilor de englezi.. cu femeile noastre neacoperindu-şi faţa cu văluri. la illah itta Allah. pregătinduse pentru cea de-a patra rugăciune a zilei. îşi scoase covorul de rugăciune şi—1 întinse pe zăpadă. iar Mohamed este Profetul Lui. Reza Şah să fie umilit şi exilat de împuţiţii stăpîni englezi şi să moară uitat.Allah e mare. şi cărora le-a pus capăt Reza Han. aflat la două mii de kilometri depărtare. Allah e mare. dar tot nu-1 auzi. Spatele încă-1 durea din pricina rănilor provocate de bici..către cele de vară . în Arabia Saudită. soldatul ridicat de jos. Mecca. apoi. apoi se întoarse cu faţa către sud-vest. nesupuşi nimănui altcuiva decît Voinţei lui Allah . Voia lui Allah ca Khomeini să se întoarcă să continue revoluţia Lui. mărturisesc că nu e alt Dumnezeu decît Allah. şuierul vîntului care lovea în rafale acoperind zgomotul.Allah-u Akbar. spre oraşul sfînt. A fost Voia lui Allah ca. s-a proclamat Reza Şah. Voia lui Allah ca Mohamed Şah să fie obligat să scape cu fuga cu cîteva zile în urmă. Allah-u Akhar. aşa cum au trăit înaintaşii noştri zeci de secole. cu sprijinul regimentului său de cazaci.aceste vremuri care s-au sfîrşit abia cu şaizeci de ani în urmă. îşi spălă mîinile şi chipul după ritual. îşi spuse. turme de oi şi capre şi cămile nenumărate. Allah e mare. cu timpul. simţind mînia ridicîndu-se în el. Voia lui Allah ca să fim luaţi de Vîrtejul Său şi ca acum să fie dată o ultimă lovitură tuturor lacheilor Şahului şi tuturor străinilor. -lăsînd cuvintele arabe să-1 învăluie: . care. iar Mohamed este Profetul Lui. primul dintre Şahii Pah-lavi şi.un cal şi-o puşcă pentru fiecare bărbat şi cirezi îndeajuns. a uzurpat tronul. ne-a supus şi a încercat să ne şteargă de pe faţa pămîntului. 12 .

SAT AN! ţipă iarăşi în tăcerea ce se lăsase brusc. se ridică în picioare. Acesta crescu şi crescu. răgi şi încercă să pornească împleticit într-o parte sau în cealaltă. priponul făcîndu-1 să se împiedice şi să alunece.dar nu şi mînia. încercă să se întoarcă la rugăciune. Şi pe măsură ce urletul asurzitor se înteţea. şj teama îl părăsi . calul necheză şi se ridică înspăimîntat în două picioare.Necredincioşilor! urlă către aparatul care se afla acum aproape deasupra buzei văii. Avea să treacă exact pe deasupra capului său. . la fel de înspăimîntată. dar curentul de aer produs de palele elicopterului îi aruncă zăpada în faţă. dar nu prezenta nici o primejdie pentru el. . dar resimţea cu toată fiinţa pacea sa interioară tulburată de aceşti intruşi şi rugile sale zădărnicite. abia la şaizeci de metri deasupra pămîntului. Apoi recunoscu pe fuzeJaj culorile roşu. furia lui se ridica odată cu el. Elicopterul se apropia. aici. Prin pîsla care-i acoperea urechile prinse zgomotul turbinelor. îi pătrunse în creier alungîndu-i pacea şi abătîndu-i gîndurile de la rugăciune. tînărul pilot Scot Gavallan rămase pentru o clipă paralizat şi se holbă prosteşte la găurile din parbrizul de plastic. în umbra unui stei de piatră. în spatele lui. La început îi trecu prin gînd că ar putea fi un aparat militar şi brusc îl năpădi teama că veneau după el. Ţîşni în picioare.Vîntul se întări. Cămila de povară. Cînd primele gloanţe împroşcară elicopterul.. alb. înşfacă arma. urcînd drept către el..La illah illa Allah. trase piedica şi slobozi o rafală. Se îndoia că cei de la bord îl vor băga în seamă. apoi ochi şi goli încărcătorul. numai pe trei picioare. Privi aparatul de zbor urînd ceea ce reprezenta. Explodă mînios: . răsturnîndu-şi povara şi încurcînd legăturile. 13 . Deschise furios ochii. suflînd şi mai rece. albastru ale Marii Britanii şj cunoscutele insemne S-G împrejurul leului roşu al Scoţiei: compania de elicoptere care opera de la baza aeriană de la Kowiss deasupra întregului Iran. smuci de funia legată de şaua calulului.

dincolo! Colo. pentru că nu avea comenzile proprii. Acum.. dîndu-le o fracţiune de secundă posibilitatea să-şi tragă sufletul.. la un fir de păr distanţă. care reacţiona iute şi hotărît. pierzînd brusc din înălţime. Eşti rănit? 14 . dar cuvin tele îi fură acoperite de bărbatul aşezat lîngă el pe scaunul din faţă. spre ravine. apoi.Ai grijă. Cu o oră în urmă. care se apropiau şi se depărtau în salturi de ei. iar muntele năvălea către ei.şi era plin. aflat la optzeci de kilometri sud-est. ricoşînd de metal. Scot îi luase pe ceilalţi. Patina stingă a trenului de aterizare atinse-piatra cu o lovitură laterală. o muchie de piatră se rostogoli miraculos pe-alături.Sfinte Christoase! şopti cu răsuflarea tăiată. cu un singur pilot şi patru pasageri . dar nu reacţionase atît de iute. căci nu se mai trăsese asupra lui niciodată pînă atunci. . Scot văzuse pericolul. reducînd brusc puterea motorului şi înălţimea. de la aeroportul Shiraz. în altă parte un glonţ chiui. trei în spate . . ca un militar: Pu neljos ! Co ma nda bu bui în căş ti. şi elicopterul se cufundă într-o depresiune. abia la cîţiva metri de suprafaţa neregulată a stîncilor şi de coroanele copacilor. în josul crestei.Jos şi repede.. acolo. metalul protestă zgomotos şi încă o dată plonjară într-o parte. şi să-şi recapete în parte controlul şi ceva din puterea motorului. mîinile şi picioarele făceau aparatul să gliseze în salturi smucite în jurul colţului de stîncă. turbinele ţiuiră şi elicopterul se prăbuşi din înălţimi. întinse braţul peste mîna stingă a pilotului şi împinse în jos maneta de comandă. care se întorceau dintr-un concediu de o lună.Pune-1 jos! strigă Tom Lochart din nou în laringofon.unul în faţă. Acum. Aşa. Era un Jet Ranger 206. obişnuitul se transformase în coşmar. Elicopterul se legănă ca un beţiv. în clipa'aceea îi împroşcă cea de-a doua rafală. ca de obicei. spuse Lochart. pentru Dumnezeu! spuse Lochart. Deasupra şi spre coadă se auzi un trosnet ameninţător. Scot! Nu. .

Forţele Aeriene Regale [engleze] 15 . depărtîndu-se prea jos şi prea iute.Ai grijă la coastă şi pregăţeşte-te să salţi din nou! Ţin-te de bord şi lasă-1 jos! Ai grijă! Muchia văii se afla puţin deasupra lor şi se apropia prea iute. Scot Gavallan aplecă aparatul. . Tom? 1* Lasă asta. Zagros Trei. dar nu putea să rişte să se-ntoarcă şi întrebă neliniştit prin interfon: 0* E careva rănit acolo. cu mintea încă răvăşită. pe neaşteptate. grăbeşte-te! Ascultător. nu cred! Tu? Acum e bine! Coboară în ravină! Hai. 3* Mult la dreapta. peste zgomotul motoarelor. pentru el totul păru să se desfăşoare cu o viteză mult mai redusă. sărind pe deasupra lor şi scăpînd la loc deschis.Nu. Trase prea mult de manşă şi auzi obscenităţi în căşti. 0* 1* Royal Air Forcc . Mai simţea în gură gustul de fiere.. Din spatele peretelui care-1 despărţea de cabină. fost mercenar şi acum pilot-şef la baza lor. Apoi văzu drept înaintea lui copaci şi pietre şi. ai grijă la stînci! Scot simţi că mîinile şi picioarele i se supun şi văzu elicopterul făcînd o piruetă la cîţiva centimetri deasupra bolovanilor.. capătul ravinei şi ştiu că erau pierduţi. 2* Sfinte Dumnezeule. era canadian. Avea patruzeci şi doi de ani. fost ofiţer RAF*. se făceau auzite strigătele şi blestemele celorlalţi. cînd un vîrtej violent de vînt îi azvîrli periculos de aproape de coasta abruptă a prăpastiei. dar recapătă controlul aparatului. iar inima îi bătea nebuneşte. Tom Lochart încercă să cuprindă dintr-o singură privire totul. Brusc. aproape atingînd copacii. concentrează-te! Ai grijă la coasta mun telui! Mă ocup eu de ei. Abia avu timp să alunece într-o parte. Gavallan văzu colţii stîncilor drept în calea lui.

Doamne. apropiin-du-se corect şi repede. pentru asta. spuse Lochart grăbit. aşteptîndu-se să vadă stropi de sînge şi măruntaie împrăştiate peste tot şi pe cineva urlînd. Părea o alegere bună. încercînd să-şi stăpînească brusc ameţeala. troienită către margini. îl pui jos şi o să arunc iute o privire. 2* Sigur. 3* Şi eu. Eşti gata să ieşi? 7* Cum ţi se pare suprafaţa? 16 . iar Jordan. 5* E în regulă acolo. Am auzit ceva. Spre nemăsurata lui uşurare.Dă-i dracului. pentru Dumnezeu! Mă ocup eu de ei. deşi era mai în vîrstă. albă şi netedă. să verificăm. cei trei bărbaţi de pe locurile din spate. . Le întoarse spatele. Lochart îl văzu pe Scot Iuîndu-şi ochii de la lumini ca să arunce o privire pasagerilor săi. ştiind că n-ar fi putut face nimic pînă cînd n-ar fi "ajuns la loc sigur şi ar fi aterizat. dar supunîndu-se. Suprafaţa luminişului era curată. doi mecanici şi-un alt pilot. deşi erau cu toţii răvăşiţi. se întoarse. Dar cum poţi aprecia adîncimea zăpezii şi forma ascunsă a solului de sub ea? Lochart ştia ce ar fi făcut dacă ar fi avut el 0* Pune-1 acolo cît de comenzile. nemulţumit că nu putea avea con trolul aparatului. păreau neatinşi. mecanicul aşezat chiar în spatele lui Scot. nu el era căpitanul. Se aflau cam la cincisprezece metri acum. cu măruntaiele arzîndu-1. Scot. urlete înecate de zgomotul motoarelor. în spate. 6* Mulţumesc. ar putea fi rupte? 4* Tine-1 din elice. numai Dumnezeu ştie dacă gloanţele n-au rupt conducta de ulei sau vreun cablu.repede poţi! 1* Ce? gîfîi el către Lochart. fără ca vreo tufă de iarbă să-şi arate creştetul prin zăpada groasă. Concentrează-te la aterizare! îl văzu pe celălalt roşind. da' cum stăm cu patinele. Era îndeajuns loc de manevră şi aterizare. apoi. sguse tăios. Am să ies afară să verific şi dacă totul e-n regulă. E mai sigur. era alb la faţă şi se ţinea de cap cu amîndouă mîinile. întotdeauna prima datorie fiind să aterizeze în siguranţă. Dar nu le avea. mai bine să aruncăm o privire.

vînos şi scutura capul ca un dine.Mulţumesc. aş fi coborît acolo şi doar ■ Dumnezeu ştie cît de adîncă poate fi zăpada. nu? Blestemate de gloanţe. luminişului. 0* îmi pare mai bine acolo. Dacă patinele-s în regulă. că afurisitu' de Şah a şters-o şi s-a-ntors afurisim' de Khomeini. . cu tine cum e? 5* Sigur că şi io-s întreg.Scot sesiză îngrijorarea din glasul lui Lochart. Abandonă brusc manevrele de coborîre. 2* Hei. . 1* Şi mie! Lochart îşi trase una dintre căşti într-o parte şi privi înapoi. Numa' că m-am dat al dracului cu capul de pereţi. Ce porcăria dracului se-ntîmplă? . dacă Tom nu m-ar fi atenţionat. 0* Cum stăm cu porcăria aia de presiune la ulei? E pe verde! Lochart se sprijini de spătar. . e-n regulă? 3* Da! Am auzit ceva. Mai bine? Uite că blestemaţii trag în noi! Asta n-au făcut-o pîn' acu'. denivelat. Tom! Ce zici de locul ăla? Noul luminiş.ce porcărie.De unde dracu' să ştiu eu? Poate-i vreun ţicnit. sau ce-i sub ea! Stabiliza aparatul la vreo treizeci de metri şi cercetă coasta muntelui. cu o cale bună de scăpare în caz că se ivea nevoia. dar satisfăcător. îşi zise. era mai mic. 17 f Christoase. fericit că are o puşcă. ne aşezăm jos şi tu şi cu Rod puteţi să faceţi o verificare. Solul era aproape curat de zăpadă. Era un australian înalt. Jean-Luc. cerului. şi apărat de vînt. ce Dumnezeu. strigă Jordan acru. strigă peste zgomotul motoarelor. la 1* strigă Jordan. aflat la cîteva sute de metri depărtare de partea cealaltă a văii. mări puterea motorului şi rămase suspendat în aer. ce porcărie! Cică Scot zicea că lucrurile o să meargă afurisit de bine deacu'. 4* Şi noi! Jordan. intrînd aproape în panică din pricina prostiei lui. la stînga. Ţineţi-vă bine. am de gînd să arunc o privire. aruncînd automat o privire cadranelor. mai jos.

în războiul împotriva insurgenţilor comunişti. 3* Aţi văzut cine-a tras în noi. cercetînd cu grijă terenul de dedesubt. Okay? 6* Şi mie-mi pare-n regulă. Privi aprobator cum Gavallan plană cîteva clipe. Aşază-te cît de iute poţi. Gavallan slăbi uşor maneta de gaze şi aşeză eli apoi ca să lase cale liberă celor doi co mecanici să-şi înceapă inspecţia.dreapta. Cît de iute poţi. 1* Pe dracu'. 0* Te-ai descurcat foarte bine. dar trebuia să "ieşim iute din linia de ochire a ticălosului ăla. de zbor. da' atunci nu mă uitam după asta. cei tre i bă rb aţi di n sp ate dă du ră bu zn a un ul pe ste cel ăla lt. ţinîndu-şi capul foarte jos. îşi trase pînă la gît fermoarul bluzonului căptuşit. dar barele care ţineau trenul de aterizare erau întregi. Unde vrei să aterizezi? 5* Uite colo. pt unul de-o parte. şi se lăsă să alunece uşor în afară. af ar ă. Coborau uşor şi mai aveau încă şaizeci de metri. Partea din faţă a unei patine era lovită şi zdrenţuită rău şi chiar uşor răsucită. Tom? 4* Nu. mult sub lamelele rotitoare ale elicelor. în sus şi în jos. Iartă-mă. Am învăţat asta în Malaya. am tras de manşă fără să te previn. mai departe de copacul ăla căzut'. ntr -o cli pă. Lochart deschise uşa. pil ot ul fra nc ez. Ţine-1 cam la treizeci de centimetri înălţime. Lochart petrecuse un an acolo. dacă n-ai fi fost tu. aş fi dat în primire. Verifică la iuţeală şi cealaltă patină. celălalt er 18 ul jos ca pe un ful g de pă pă di e. la fel de nemişcaţi ca şi bolovanii de dedesubt. se tra se în . apoi ridică degetul mare în sus. Je an Lu c Se ss on ne. O încurcasem! Am înţepenit ca dracu' cînd ne-au lovit gloanţele şi. mai aruncă o privire celei lovite. Scot. spuse bărbatul mai tînăr încercînd sa păstreze un ton egal. II auzi în căşti pe Gavallan fredonînd fals.. . cu armata britanică. Frigul brusc îl înfiora. Planau perfect la cîţiva centimetri deasupra zăpezii. 2* în cea mai mare parte-i vina mea. deşi vîntul bătea în rafale.N-am avut timp să te previn.

dar nu găsi nici una. Tom! c Lochart îl lăsă să-şi vadă de oale lui. de aproape un an. mecanicul său a american. Tom! n De data asta era Jordan.Vezi în spate. neliniştit. t întreţinea aparatul său JR 212 e cu care zbura de obicei. în timp o ce vîrtejul de aer îi flutura p smocurile cenuşii de păr şi u hainele. a un posibil adăpost în caz că ar fi dtrebuit să înnopteze acolo. Rodrigues scoase de l o bucată de cîrpă şi-o a undeva şurubelniţă. 7*Să nu degeri. spuse. undeva în de data asta i folosind olabirint. s S-G Hellicopters avea cele ă mai ridicate standarde de siguranţă dintre toate firmele a iraniene care foloseau elicopte/e. a curat şi îngrijit.I produs de rotoare le flutura hainele şi le biciuia faţa. chiar edeasupra rezervoarelor. o ţigară în gură. erau a e r 19 . c 6* Drace. care. ţevi şi conducte de p alimentare era bine întreţinut. Jean-Luc. ustrigă Lochart şi îl văzu pe r celălalt săltînd vesel jetul. conductele de ulei era perforată. Căutară cu atenţie l ca să descopere unde sărise Din nou mecanicul arătă u glonţul. d Cînd îşi trase mîna. era e murdară de ulei. Rod? strigă Lochart. lanternă. Jordan deschisese şi el un d panou. lăsată de un glonţ u care ricoşase. 4* La dracu'. Lochart era sub elicopter. e 8*Hei. Pe a fuzelajul elicopterului se vedea o t urmă adîncă. căutînd în jur. dar brusc r Rodrigues arătă cu degetul. nu! Ar putea a să mai fie ticăloşi d-ăştia cu p puşcoace prin jur şi ăsta nu-i un loc să-ţi petreci noaptea. un om foarte r priceput. aşa că labirintul de a cabluri. d căutînd urme de ulei sau e benzină. . Jean-Luc urina Cfără grabă lîngă un copac căzut. Una dintre . cu . l a 5* S-o închidem. aşa că se ridică şi se luă după p Rodrigues. în fuzelaj. t Se aplecă să treacă pe sub u coadă şi se alătură lmecanicului. De ă partea cealaltă a luminişului. Inima i se opri. a Rodrigues deşurubă un panou şi privi cu atenţie înăuntru.

urmînd linia găurilor. cu un braţ strecurat incomod în măruntaiele compartimentului. lovindu-şi din cînd în cînd picioarele unul de celălalt. Ceilalţi priveau. ca pentru sine. . Rodrigues încă mormăia şi blestema. dar nu pentru mult timp. foarte îngrijorat de lumina în scădere. apoi ridică din umeri. spuse Jean-Luc şi privi printre pleoape la cer. Jordan nu mai găsi nimic în neregulă. pe care o purta întotdeauna. Ne-am fi împrăştiat măruntaiele pe deasupra munţilor. la o distanţă bună de elice.Să fiu al dracului dacă ştiu cum de n-a nimerit nenorocitu' porcăria asta de elice! strigă el. . pentru Dumnezeu. . cei doi piloţi şi doi mecanici din echipa pe care o înlocuiau le făcuseră grăbiţi semn de rămas bun şi alergaseră către '125-ul companiei lor. Fără îndoială. folosit de pentru' transport sau misiuni speciale. dar era doar o creangă de copac supraîncărcată cu zăpadă care se prăbuşise la pămînt. acelaşi reactor care îi 20 . se gîndi.. Se mai vedea o lovitură în axul rotorului. Mai aveau încă treizeci de kilometri de mers. ca să şi le încălzească. Tom? Un trosnet brusc şi toţi se răsuciră înspăimîntaţi. La Shiraz. aprinse o altă ţigară şi o porni la întîmplare prin jur. fir-ar. şi pentru ce? Jordan îl trase de mînecă şi-i arătă ceva înăuntru. murmură cineva. trasă adînc peste urechi.două găuri de gloanţe. cu căciulită roşie de lînă.Espece de con. Tu eşti în regulă.Hai. Dacă n-aş fi împins manşa în jos.. Minutele treceau. iar în aceşti munţi nu exista nici un sistem de ghidare în afara micului radioemiţător de la baza lor. strînşi în grup în spatele lui. Era mult zgomot şi neplăcut. un avion cu reacţie cu opt locuri şi două reactoare. 9 * N u n e s u n a s e c e a s u l ! C e ? 10* Nimic! Ai mai găsit şi altceva? 11* Nu încă. care cîteodată mergea şi cîteodată nu. lumina bună. am fi încasat-o cu toţii. De partea lui. Iisuse! O fracţiune de secundă mai tîrziu şi rezervoarele ar fi fost lovite.

.adusese pe ei din concediu. acum. dacă e cineva care să ştie cum stau lucrurile.I n mare formă. 21 . Jean-Luc din Franţa şi Rodrigues de la o vînătoare în Kenya. în timp ce-şi încărcau lucrurile. Toţi sunt în grevă. cel mult. 10* Merde! spusese Jean-Luc. peste Golf.Francezii ştiu. Nu-ţi face griji. Tom? Lochart rînjise. o să ne întoarcem la normal într-o săptămînă. guvernul lui Bakhtiar neputincios şi războiul civil inevitabil. că Khomeini s-a întors şi Şahul a şters-o. Toate ziarele spun că Khomeini n-o să coopereze niciodată cu Bakhtiar pentru că-i numit de Şah şi oricine a avut vreo legătură cu Şahul e terminat. . Bătrînu' Scuipă-Foc a zis de cincizeci de ori că n-o să lucreze cu nimeni pus de Şah. Plin de energie. bătrîne? spusese Scot Gavallan. 0* De ce dracu' se grăbesc? întrebase Lochart în timp ce micul bireactor îşi închidea uşile şi pornea către capătul pistei: 1* Aeroportul e încă numai în parte operaţional. Lochart şi Jordan veniseră din Anglia. vezi. care-şi închipuie că-i trimisul Domnului la controlul traficului de zbor al Liniilor Aeriene Iraniene. mon vieux. : Ce ştiu ăia din Franţa. dar nu-ţi face griji. Ziarele din Franţa spun că Iranul este une catastrophe. Lochart zisese: -L-am văzut pe Andy acum-trei zile la Aberdeen şi băga mina în foc că Iranul se va întoarce la normal curînd. de la Aeroportul Internaţional din Dubai. bătrîne! Dimpreună cu toţi ceilalţi băncile-s tot închise. spusese Scot Gavallan. piticania aia căpăţînoasă din turnul de control. Trebuie să decolez înainte ca scorţosul ăla. Ce mai face.Ei. cu Khomeini şimullahii lui pe de-o parte. Mai bine s-o-ntindem şi noi înainte să-şi vîre nasul şi pe-aici. Terminat. . 8* Cu vama cum rămîne? 9* încă în grevă. cu comuniştii care se vîră peste tot. armata gata oricînd să încerce 6 lovitură militară. ăsta-i Bătrînu'. Scot se lumină. să ne anuleze decolarea. nepăsător.

aşa că Khomeini trebuie să ajungă cumva la o înţelegere. Dacă Guerney pleca de-acolo. ăştia nu-s proşti! 3* Nu. aşa că astea rămîn. cu OPEC. Aşa că Guerney le-azis să şi le bage ştii tu unde. La zero! Asta-i făcuse atenţi pe toţi. au închis . aşa că trebuie să aibă elicoptere. preşedinte şi director'executiv al S-G. marina şi aviaţia. Scot? 6* Sigur. Şi toate piesele de rezervă. 1* Iisuse. ce dracu' căutăm noi aici? -Bani! -Merdef Rahat! Rîseseră toţi . Orice guvern are nevoie disperată de petrodolari. nimeni nu s-a legat de noi. 5* Eşti sigur.Jeah-Luc era un pesimist înnăscut -apoi Scot spusese: 2* Ce dracu' mai contează. Lovitura a fost că Iran OU a zis: Dacă vreţi să plecaţi. poliţia şi SAVAK. 0* Andy a zis că Bakhtiar are armata. iar tot personalul străin al S-G din Iran era plătit după un sistem de bonificaţii legat de profitul activităţii din Iran. nu? Orice necazuri au avut ăştia. Jean-Luc? Nimeni nu s-a legat de noi pe-aici.iar petrolul nu-i Islamul. Pentru Dumnezeu. trebuie să ne aibă pe noi. Guerney Aviation s-a retras din munţii Zagros şi a redus la zero toate operaţiile lor în Iran. dar toate elicopterele sunt pe licenţa noastră."Andy" era Andrew Gavallan. Altfel e război civil. cu Emiratele. Noi nu lucrăm decît cu IranOil. tatăl lui Scot. dar Khomeini e fanatic şi nu-i pasă de altceva decît de Islam . N-are a face cine e la putere. plecaţi. Guerney Aviation era o mare companie americană de elicoptere şi principalul lor rival. spusese Rodrigues. Tom. Khomeini sau generalul nu-ştiu-cine. pentru Dumnezeu? Sunt toţi islamici şi toţi cunosc cît face barilul! La dracu' cu asta! Ascultă-mă! Scot mustăcise. situaţia trebuie să revină curînd la normal. Bakhtiar. 4* Şi ce faci cu saudiţii. S-au circărit al dracului cu Iran OU în privinţa asta. aveau de lucru de două ori mai mult.

-aşa că acum iranienii puteau şă-şi rezolve problemele lor după cum vroiau. Cîtă vreme ne ţinem bine. Guerney trebuie să aibă cincizeci de elicoptere pe contract. Nici chiar ei nu-şi pot îngădui să rezilieze un contract atît de mare. Pe bunŞ dreptate! Cea mai mare parte din vitriolul lui Khomemi e contra Americii şi firmelor americane.Nu-ţi face griji. nu mai suportă tensiunea sau nu mai vor. Da. spusese Jean-Luc. odată Şahul răsturnat şi Khomeini întors la 2 2 2 . spusese Scot. Jean-Luc întrerupse strigătele de bucurie. Asta dacă sovieticii n-au să încerce ceva pe ascuns. Trebuie să fie aşa. Totul o să intre în normal curînd. Şi fuseseră preveniţi. Andy şi Scot au dreptate. să nu se bage nici unul. flăcăule.Şi de ce s-a retras Guerney. sunt în găleată. Frigul munţilor încă nu-1 pătrunsese. . încrezător. Chiar şi Jordan ştia ce înseamnă asta: "Să i-o spui lu'Mutu!" . Se înţeleseseră între ei. totul o să fie în regulă. 16* Nu ne priveşte pe noi asta. 12* Nu cred asta. Ziarele din Anglia erau la fel de sigure că situaţia din Iran se va normaliza de la o zi la alta. Iar asta înseamnă petrol. bătrîne! Noi trebuie să ne facem treaba şi să zburăm. McIver crede că încearcă să-şi reducă pierderile şi asta e straşnic pentru noi. primim toate contractele lor şi sărim de dublul lefii anul ăsta. au pus toate elicopterele la păstrare şi au plecat. 15* Mon Dieuf Dacă nu-şi pot lua aparatele şi piesele de schimb. E adevărat că oricine ar fi la putere are nevoie urgent de stabilitate şi de venituri.baza de la Gash. Scot? 14* Şefu' nostru Fărde-teamă din Teheran crede că nu mai au zănag. 13* Şi totuşi am zburat deja săptămîna trecută în trei misiuni care fuseseră toate exclusiv Guerney. . Ea crede asta şi dacă ea crede că totul o să fie minunat. şi americanii şi sovieticii. Lochart dădu din cap ca pentru el.Tu en parles ă mon cui. ma tete est malade! Rîseseră cu toţii.

cînd nu era nici o iertare pentru kilogramele în plus. Am trecut printrun război civil şi detest treaba asta. 3* A fost doar un nebun singuratic. 5* Cin e-a tras în noi. Şeherezada. Jean-Luc avea o faţă subţire. pentru controlul medical semestrial. salut. 2* Tom! 3* O. Cel puţin atunci aveam bombe şi tunuri. Ochii lui Jean-Luc îl sfredeleau. la Aberdeen. 2* Pentr-o clipă m-am crezut înapoi în Alger . în afară de "Ne vom revedea în curînd. era suplu. Cînd se aflase la sediul companiei. făcuseră comunicaţiile interne şi externe din ce în ce mai dificile. Te iubesc. Nu vreau să fiu civilul prins în alt război fără altceva pe care să mă bazez decît fuga. In Iran." Nu mai e mult. Tu? 7* Nici eu! Sper c-a fost doar un nebun.munţii ăia nu sunt prea diferiţi . de cînd începuseră necazurile. galic şi ochi căprui. luptîndu-mă cufellahii şi FLN.. draga mea şi. 6* N-am văzut nimic. Ii fusese cu neputinţă să-i telefoneze din Anglia. unde era acum. un nas mare. Tom? Locha rt ridică din umeri .. grevele din sectorul telecomunicaţiilor. 24 O s ă n i n g ă c u r î n d . Nu prea poţi spune multe într-un telex. D a . ca toţi piloţii care aveau controale medicale severe la fiecare şase . îl trimisese prin grija lui Duncan Mc-Iver la Teheran. Jean-Luc! Ce-i? 4 * luni. reuşise să-i trimită un telex după opt ore de încercări repetate. Mi-e dor. iar acum erau aproape inexistente. de ce n-aş crede şi eu? Ah. care se succedau aproape fără întrerupere. dar în ultimele opt luni. Bătu-i-ar Dumnezeu să-i bată! Strivi mucul ţigării cu călcîiul.putere.la aviaţie. liniile telefonice nu fuseseră niciodată prea bune datorită supraîncărcării sau industrializării mult prea rapide. ce dor îmi e destine! .

usturoi . Şi vin. şi grătarul o să fie gata pînă ajungem. .Bun! Ascultă! Am adus brie. mon viewc. Lochart simţi că îi lasă gura apă.Cum a fost în concediu? . De cînd am părăsit Franţa. am avut o presimţire urîtă. care e de-a dreptul incredibilă. ceapă şi cîteva chile de pasta.Am fost în Franţa.La cină. Pasiunea lui JeanLuc era gătitul şi. Tom. Noi doi avem un miros special pentru asta şi-ţi spun că am intrat în mare belea. la cină! . Ochii lui Jean-Luc se aprinseră.Cred c-o să avem de-a face cu o mulţime de nebuni. anşoa. Nimic în Anglia nu fusese cum trebuia: nici vremea.un kilogram. îşi zise. nu. mor de foame! Ce-a pregătit Scot pentru întoarcerea noastră? . Jean-Luc rîse şi-şi înăbuşi un căscat. se împăunase Jean-Luc. cap şi nişte whisky. Andy a făcut pe grozavul? Foarte tare! Vă trimite salutările lui şi zice s-o ţinem tot aşa.Scot a zis că el şi nişte săteni au fost la vînătoare. Noi am fost în război. eşti doar obosit. am dus dorul mîncărurilor tale! Şi eu ţi-am dus dorul. nici mîncarea. cînd vroia. Hei.Am adus de la Fortnums conserve din tot ce mi-a trecut prin.A pus un panou cu "Bine aţi venit!" deasupra han garului. Lochart îi invidiase simplicitatea. cei mai mulţi dintre ceilalţi. Jean. cutii de bulion şi nevastă-mea mia dat o reţetă nouă de matriciana de la Giani din St. în schimbul mulţumirilor tale călduroase. -MonDieu. aşa că are o pulpă de căprioară şi cîţiva iepuri pregătiţi. şuncă afumată. . . con25 . Asta e adevărat. Cînd se-ntîlniseră în Dubai îi strînsese mîinile şi îl întrebase: . tu şi cu mine. era de-a dreptul inspirat. E şi mai rău de cînd am ajuns aici. Nu.

A spus Nasiri "întreaga capacitate"? Nasiri era omul de legătură cu partea iraniană şi managerul bazei. Scot a spus că trebuie să fim gata să începem operaţiile la întreaga capacitate. supraveghind. care aştepta răbdător în cabină. un angajat al lui IranOil. O să ai nevoie de un însoţitor. Jean-Luc se holbă la el. . M-am întors şi curînd o să fiu în Teheran. deasupra şi dedesubtul solului. Jean-Luc? 18* Desigur! Cum as putea trăi fără o mîncare ca lumea? Lochart izbucnise în rîs. ridică din umeri. Ca restul lumii! îl priviră pe Rodrigues care muncea din greu. Lochart rîse. 26 . oricît de mult încercase. sau sărbătorile Crăciunului. dar ar trebui să fiu în stare să scot un'206. ştiind că nu-1 putea ajuta altfel decît aşteptînd cu stoicism. Scot îi răspunse la fel. Şi ce dacă. Motoarele sunau înfundat şi palele elicei îi fluturau hainele. punînd la dispoziţie personal şi aprovizionînd cu alimente şi echipament sondele de petrol împrăştiate prin tot ţinutul muntos. accidente şi situaţii de urgenţă. firma guvernamentală care deţinea monopolul şi proprietatea asupra întregului petrol. care urmărea şi autoriza toate zborurile lor.Da. apoi arătă către cer. . bătrîne! Eşti al doilea la comandă şi de serviciu pentru următoarele două săptămîni. Lochart dădu din cap. 17* Găteşti deseară. O să iau un '206. . .Nici gînd.Am de trimis un raport lui Mclver şi o să-1 pun la poştă acolo. .Mă îndoiesc c-o să zburăm prea mult în următoarele săptămîni din pricina vremii. Lochart ridică degetul mare către Scot Gavallan. apoi îşi îndreptă din nou atenţia către Rodrigues. ea.Cînd te duci la Teheran? întrebă JeanLuc. Inima lui Lochart îşi înteţi bătăile. O să dureze toată ziua de mîine ca să verific totul.cediul. Vin cu tine. şi ocupîndu-se cu inevitabilele CASEVAC -evacuarea răniţilor. ■ . . copiii. S-G lucra pe bază de contract cu această companie.

Teheranul era locul unde îşi instalau familiile toţi piloţii care lucrau două săptămîni pentru o săptămînă liberă.Merdel Fii francez şi nu anglo-saxon! O lună întreagă! Gîndeşte-te ce simte ea! Rodrigues înşuruba panoul la loc şi-şi şterse mîinile.Cum ai reparat porcăria aia de ţeava. acasă. Mulţi dintre ei. fir-ar al dracului! A ţinut în blestematul ăla de Vietnam. Fără îndoială! Jean-Luc îi aruncă o privire lui Rodrigues.. dacă vrei. Porcărie? . 4* A. Abia ai venit dintr-o ' lună de concediu.Mai putem aştepta încă zece minute. apoi ar trebui să ne pregătim un fel de tabăra. Atunci îl văzu pe Jordan holbîndu-se la el. în Teheran. dar asta a fost acasă! Acum trebuie să mă gîndesc la mon amie. Doar trei zile. 5* Dar să /ie întoarcem la lucruri mai importante. de ce n-ar ţine Şi-aici? Sper! Fiin'că e doar o nenorocită de ciobitură 27 . Sigur.ît mai e lumină. am să te las să tragi o fugă două zile cînd mă întorc.. -Da.Cu gumă de mestecat.Dar n-o să fie nevoie de mine. şi. A stat singură o lună întreagă.Hai să ieşim dracului deaici . 3* O să verific eu apartamentul. .. dacă îmi promiţi să găteşti trei nopţi pe săptămînă. c. ei? Trebuie să mă asigur că apartamentul nostru e-n regulă. Desigur că e tare tristă fără mine. apoi se uită din nou la cer. Mecanicul încă mai trăgea de cenlura de siguranţă cînd se ridicară în aer ţîşnind pe deasupra primei înălţimi către baza lor. .Ce-i cu tine. II urmară grăbiţi. . Tom. Tom.. în vremurile normale. . frate-meu? Era a dracului de găurită! - C u g u m ă ! C e ? .'strigă şi se urcă în cabină. 2* E foarte important să ajung la Teheran. optau pentru două luni de serviciu şi o lună liberă. în special englezii. 6* Nu! .

de obicei erau bine aprovizionaţi. Baza era alcătuită din patru rulote mari pe roţi. o bucătărie. La opt sute de metri mai departe se afla satul Yazdek. pentru sonde şj pompe şi pentru ţevile de foraj. depresiune pe jumătate înconjurată-de vîrfuri acoperite cu zăpadă. 28 . carese-nălţau la peste trei mii şase sute şaizeci de metri. orele de serviciu uşoare . pe un platou mic. Se afla la două mii două sute optzeci şi şapte de metri altitudine. platforme de aterizare. mai apoi ca să ajute la ridicarea şi întreţinerea sondelor de pe timpurile bogate în petrol din apropiere. misiunile de zbor interesante şi plăcute. aşa că. In apropiere se aflau lacuri cristaline în care se pescuia bine. S-G avea baza aici de şapte ani. Şi. Pentru mai multă siguranţă.căci în Iran legile îngăduiau zborurile numai în cursul zilei. personalul de la sol aprinsese luminile de aterizare.un elicopter cu paisprezece locuri pentru transport de mărfuri sau pasageri . împădurit şi foarte pitoresc. lua-v-ar dracu. un hangar pentru un '212 . de mare importanţă pentru toţi. sălbatic şi minunat. în preajma acestei încrucişări a două dintre drumurile de caravane mai puţin importante. In afara scrisorilor. şi nu li se cereau altele în schimb. se aflau la o bună bucată de drum de sediul din Teheran al firmei. aşezaţi cu un secol în urmă aici. lipsiţi de legătură radio mai tot timpul şi lăsaţi să se descurce fericiţi cu ceea ce aveau.şi două '206. da' asta a fost tot ce-am avut. Verile erauîncîntătoare. ca urmare a unui contract cu Iran OH. poate patru mii de ani. Era un loc singuratic. aşezată într-un fel de .mică. Cea mai mare parte a iernii erau înzăpeziţi. Relaţiile cu sătenii din Yazdek erau excelente. care traversau Iranul de trei. rugaţi-vă! Şi nu mai înjuraţi. Sătenii făceau parte dintr-un trib mărunt al nomazilor Kash'kai. iar în pădure vînatul era din^belşug. şoproane pentru piesele de schimb. pentru Dumnezeu! Aterizară cu bine la baza lor cînd zăpada începu să se aştearnă. mai întîi pentru a supraveghea o conductă de petrol şi a efectua ridicarea topografică a zonei.

simţind că-i vine să verse.Drace! mormăi Rodrigues. Podeaua compartimentului era scăldată în ulei. Jordan aproape leşină. Da! Cred că te-ai născut cu păr. ascultînd cu atenţie... în munţi. 7* O scînteie şi. se opri brusc. La naiba! Dă-mi un furtun. căpitane. amestecînduse cu uleiul de dedesubt. cred că s-a dus una dintre vieţile noastre.în clipa în care motorul se opri şi rotorul încetă să se mai învîrtească. împuţită bombă cu ceas! în spatele lui. lîngă Rolls-ul parcat în apropierea uneia dintre platformele măturate de ploaie. spuse Scot. Rodrigues cercetă cu atenţie interiorul. Porcărie! Ia uite. Apoi din nou.Iisuse. înainte să sărim în aer! 8* Ţi-aduc eu. împreună cu Nasiri.30 seara. ajunse pînă la ei o rafală de puşcă mitralieră.. bucătari şi muncitori. Marele elicopter coborî din norii joşi despicînd aerul ou palele elicei şi ateriza în mijlocul heliportului aglomerat. apoi făcu un semn cu lanterna: la una dintre îmbinările muchiilor unui rezervor de petrol se formase o mică fisură pe#care ar fi fost imposibil s-o detecteze acolo. printre alte elicoptere ce soseau şi plecau cu schimburile de sondori. pentru Dumnezeu! O umplu cu apă acum. jumătatea de duzină de iranieni. Rodrigues şi Jordan desfăcură din nou panoul. 29 . spuse Rodrigues.. şi îi izbi mirosul puternic de benzină. . de ce dracu' ne-am intors înapoi în cloaca asta împuţită? CAPITOLUL 2 Aberdeen.Cred că te-ai născut cu păr. Se lăsă o tăcere adîncă. . Heliportul McCloud: ora 5. personal de sol. . Un firicel de combustibil se scurgea de-acolo. Mai avem opt. din direcţia satului. Tremurînd. Toţi cei din apropiere îl imitară r Lochart şl Jean-Luc lîngă cabana staţier. apoi adăugă gîtuit: Ei bine. Rămaseră cu răsuflarea tăiată. Scoţia. Jucăria asta.

un păr nisipiu şi ochi*albaştri. 11* Grozav zbor. luptîndu-se cu vesta lui de salvare. spuse Linbar Struan nemulţumit. dacă eu o s-o recomand după ce aparatul va fi supus unui test de zbor. Uşa cabinei se deschise şi doi bărbaţi. Tu şi Consiliul aţi aprobat achiziţia anul trecut. aplecîndu-se ca să se apere de vîxit şi de ploaie. pentru mine nu e nici o diferenţă. îşi scoase cu uşurinţă vesta de salvare. în spe cial Iran. Era capul concernului Struan. 12* E o minunăţie! Pînă la ultima bucăţică. aşa cum spune constructorul. toate aparatele şi hangarele afişînd mîndre la vedere simbolul S-G. A fost al dracului de zgomotos şi zdruncinător. spuse Gavallan şi ochii lui căprui se întunecară. 16* N-am aprobat încă tranzacţia.Primii sau ultimii. explodă Linbar. un vast conglomerat cu sediul în Hong Kong. 13* Ţi-am spus că suntem primii străini care-1 încearcă în. zbor? . spuse Gavallan răbdător. o mişcare cît se poate de bună. 15* X 63 este. Mult prea mult. îşi scutură picăturile de ploaie de pe guler şi intră în maşină lîngă celălalt bărbat. coborîră pe scara hidraulică. 17* Nu e necesară aprobarea ta.personal auxiliar şi provizii. un bărbat înalt. . controlul acţiunilor companiei SG Helicopters. Iran şi oriunde avem încărcături grele. în secret. 14* Rămîn mai departe la părerea mea că e prea mult de investit într-un singur aparat. puternic şi foarte zdravăn pentru cei şaizeci şi patru de ani ai săi. poreclit Nobila Casă. nu-i aşa? spuse vesel Andrew Gavallan. în salopete de zbor şi veste pneumatice de salvare. Am comandat şase. Şoferul limuzinei deschise uşa înainte ca ei sa ajungă Ia maşină. care deţinea. Sunt membru al Consiliului Intern al Casei Struan. nedorind ca antipatia lui faţă de Linbar să strice ceea ce fusese un test de încercare perfect. O să fie perfect pentru Marea Nordului. Avea cincizeci de ani.N-ai recomandat-o încă. 30 . din punct de vedere economic.

vorba despre greşeli. ce zici de pierderea contractului tunelului din Hong Kong în favoarea lui Par-ConToda. cine ştie. Da. 31 . -. tu şi ambiţiile tale prosteşti.? Chipul lui Gavallan se încorda.. Iasă-1 pe domnul Gavallan la birou. Linbar! Hai să. peste trei săptămîni. . ce mai e cu dezastruoasele tale investiţii din America de Sud. 7* Mai bine decît în vremea ta! îmi pare rău că tu şi Maureen n-aţi fost invitaţi de Crăciun. Şi ar fi bine să nu dai greş cu ăsta. Poate anul viitor! Buzele lui Linbar se răsuciră. pe pernele maşinii. -Astaaşa-i! Furios. rahat! Sunt toţi majori şi n-au făcut mare lucru în ultima vreme pentru noi. Aruncă o privire afară pe fereastră şi făcu semn cu degetul marc către uriaşul elicopter. Andrew. Deîndată maşina coti către blocul cu trei etaje al birourilor. Se spune că cei din Shanghai sunt mai isteţi decît noi .cantonezii. cu rîca la prostească cu Toda Shipping în privinţa flotei lor de petroliere.. că lumea clocoteşte. Gavallan zîmbi dulce şi se lăsă pe spate. O să ai contractele la întîlnirea Consiliului. înşelîndu-ţi vechii prieteni din Hong Kong? .înşelat! Rahat! "Vechi prieteni".N-o să se termine niciodată.O fac acum. că Iranul a ieşit în faţă sau că arabii ne-au pus la zid alături de japonezi. Avisyard arată mult mai bine.. nu-i aşa?' .. 6* Cum e Avisyardul? întrebă Gavallan cu o intonaţie ciudată în glas. Ironia la adresa soţiei sale îl prinsese nepregătit. aşa că terminăm cu asta. aţi spus-o de un milion de ori! Nu-i vina mea că a fost o criză a petrolului. altfel. toţi.. aflat de cealaltă parte a cîmpului de hangare. Linbar se sufoca de furie. apoi mergem la Castelul Avisyard. Linbar ridică receptorul intercomului şi se adresă şoferului aflat de partea cealaltă a despărţiturii de sticlă insonorizantă: . coreeni şi taiwanezi. cei de pe continent.John. Că veni . sau despre felul în care ai manipulat stocul tău de acţiuni.Nu sunt o ameninţare pentru tine.

nu faci cu adevărat partfe din ea. marele Dirk însuşi. Crezi că poţi să te descurci mai bine? strigă Linbar. mai înainte de a veni aici din ordinul tainic altaipanului de atunci. Linbar tremura de furie. tu n-ai să fii niciodat! Gavallan ciocăni în despărţitura de sticlă şi maşina se opri brusc. din pricina . pe cînd Gavallan lucra pentru Struani în Hong Kong. delirului său cu comoara de petrol din China. Chi.Dew neh loh moh. Snnttaipan al Casei Struanilor şi sunt hotărît să am grijă de Nobila Casă â fiecare taipan a avut parte de recesiuni. în timp ce lui nii.Te-aş concedia. şj-o să mai aibă.Chiar şi Hug Struan a avut recesiuni. Chiar şi nenorocitul nostru fondator. o să te distrugi singur! Sunt taipan şi. Kathy..care trebuia să fie un membru al Consiliului Intern şi deci. în timp ce Linbar fusese considerat calipsit de orice şansă. spuse printre dinţi şi ieşi ca o furtună în ploaie.. Dacă e un Dumnezeu în ceruri. pe Dumnezeu. M-am săturat pînă în gît de tine şi de ticăloşiile tale. din familie . . şi cel mai mult pentru că Gavallan fusese întotdeauna în frunte în cursa celor ce aveau şansa să devină într-o zi taipan. î .. într-un fel. putrezească-n iad! Nu-i vina mea că lumea s-a ticăloşit..0* Ai uitat că suntem într-o lume diferită acum? Hong Kongul e schimbat. Linbar fusese nebun de gelozie pe el pentru că Dunross îi acorda încredere. . apoi alesese ca 32 . întreaga lume s-a schimbat. chiar şi ticălosul blestemat de Sir Ian Dunross. Ian Dunross condusese înţelept timp de zece ani. dar nu pot. .dar odată decizia luată. Era străvechea lege a Casei Struan ca taipanul să aibă puterea executivă totală şi nediscutabilă şi dreptul inviolabil de a alege momentul retragerii sale şi succesorul . Te-ai căsătorit în familie. Ura lor se născuse în ultimii ani ai deceniului cinci şi începutul deceniului şase. Deschise uşa cu o smucitură şi ieşi.. dacă-aş putea. Linbar. f 1* Ian are ab. Ian Dunross.De douăzeci de ori! i-o trînti Gavallan. fratele fostei sale soţii. trebuia să renunţe la întreaga putere.

Cu patru ani în urmă. şi Mori. şeful firmei Toda Shippîng Industries. îl alesese ca succesor.succesor un văr. La scurt timp după ce grupul se întorsese tulburat în Hong Kong. care era de generaţii secretara 33 ^^^B / . doi bărbaţi şi o călăuză coborîseră pe o crevasă şi ajunseseră la David înainte de a muri. un vechi prieten apropiat al lui David şi unul dintre asociaţii săi. ca şi toţi ceilalţi . toţi. secretara executivă a lui David. sahib. Chiar înainte de a muri. Amindoi depuseseră mărturie că. chiar înainte de a muri. în floarea vîrstei. spre uluirea tuturor. care confirma cele spuse.Claudia Chen. Gavallan îi amintise cît de şocat fusese el. şi cine'poate prevedea ce poate face un spirit? Nimeni nu fusese arătat cu degetul. Munţii noştri au suflet şi se înfurie din dnd în cînd. condiţiile de căţărare fuseseră la limită şi sahib era sănătos şi un om înţelept. dar. Nobunaga Mori. Peretele muntelui pe care urcau era foarte retras. Hiro-Toda. în faţa a doi martori. Atît poliţia britanică. nemăsurat de bogat. Karmal Cu excepţia călăuzelor nepaleze. sahib. nici călăuzele. unul dintre directorii Concernului Struan. pe Linbar. Linbar nu fusese printre ei. Profitable Choy. englezi. găsise o pagină bătută la maşină şi semnată de el. murise într-un accident în Himalaya. S-ar fi putut ca funiile şi echipamentul să nu fie sabotate. chinezi. cît şi cea nepaleză făcuseră cercetări privind cauzele morţii. căderea bruscă. Funiile şi echipamentul de căţărare fuseseră sabotate. un alpinist entuziast. munţii noştri din "ţinuturile" înalte sunt diferiţi de alţi munţi. căutînd prin biroul lui. Cercetările sfîrşiseră cu verdictul "accident". nu-şi asuma niciodată riscuri prosteşti. Asumîndu-şi un mare risc. un american. datată cu cîteva luni înainte şi purtînd semnătura lui Profitable Choy ca martor. prieteni sau asociaţi de afaceri. nimeni nu ştia exact ce se întîmplase. David MacStruan îl numise oficial pe Linbar Struan drept succesor.ceilalţi doisprezece membri ai echipei erau din Hong Kong. doi japonezi. ci doar prost întreţinute. David MacStruan. nici ceilalţi coechipieri. David MacStruan.

de ce-ar face-o. privind prin ploaie către Rolls Royce-ul care luă curba de la ieşirea heliportului şi dispăru. se gîndi întristat. Dar David MacStruan nu făcuse asta. de scleroză multiplă. îşi spusese ea. mai departe. iar ultima dorinţă şi hîrtia care-o purta căpătaseră caracter legal şi acum Linbar Struan era taipan al Nobilei Case şi aşa. Eşti la fel de vinovat! rosti cu glas tare. Ar fi pus-o în seif. Inima îi bătea încă puternic şi se blestema pentru că se pierduse cu firea şi-1 lăsase pe Linbar să spună ceea ce n-ar fi trebuit să fie spus. Taipanul n-ar fi lăsat niciodată o hîrtie atît de importantă acolo.executivă a taipanului. Mare ruşine cu Avisyard. murise cu nouă ani în urmă. Totuşi. şi vara propriei sale secretare executive. Trebuie să te descurci cu el şi ai lui. Castelul Avisyard era străvechiul domeniu al îiii Dirk Struan şi fusese lăsat de el taipanului care1 urmase pe tot timpul cîţ îşi exercitase puterea. cel mai mult dintre toţi. ţie şi împuţitei de nevastă-ta. o doamnă bătrină. iar acesta trebuise să-1 treacă mai departe succesorului. trezit din gînduri. cu toate celelalte documente personale.Nu era în firea taipanului. Erau căsătoriţi de trei ani şi aveau o fiică de doi ani. Sărmană Kathy. se sfîrşise totul. Linbar. . Lis Chen. dew neh loh moh. în Casa cea Mare. ani de aici înainte. Aş pune prinsoare pe viaţa mea că.. maşter Andrew. Dar de ce-ar mi'nţi Profitable Choy sau Mori. amintindu-şi vremurile bune şi rele pe care le trăise acolo cu Kathy şi cei doi copii ai lor. Kathy. dar cu mintea ascuţită ca un ac. drăcoaicei de metresă chinezoaică şi nenorociţilor tăi prieteni. laolaltă cu. . lucrurile au fost aranjate cumva. ce ghinion ai avut! îşi miji ochii. la rîndul lui. iar acesta. Prima sa soţie. sălbatic şi 34 . îşi spuse. Ţin la locul ăla.Eşti un nerod! Ai fi putut să-1 stăpîneşti ca întot deauna. Apoi mormăi: Ticălosul. cînd ei n-au nimic de cîştigat din asta? O rafală bruscă de ploaie se abătu asupra lui şi el se opri o clipă aproape sufocat. Scot şi Melinda. chiar dacă David n-a fost ucis. ar fi trebuit să-şj ţină gura în privinţa lui Maureen..

Păcat că n-o să mergem niciodată acolo. Duncan trebuie să fie la fel de nerăbdător ca şi tine să-ţi vorbească. . Apoi trecu cu paşi apăsaţi prin clădire către biroul său. I-am spus că eu cred că da. O să treacă. firma sa originară de acoperire a S-G şi a Casei Struan.minunat. oferindu-i o ceaşcă de ceai. Păcat. Pe biroul curat se aflau cîteva fotografii de familie înrămate: Kathy cu Melinda şi Scot cînd erau mici. da! De unde naiba ştii? Ea rîse doar şi el începu să rîdă alături de ea. secretara executivă. era o eurasiană atrăgătoare. de cincizeci de ani. să mai verifici dacă funcţionează telexul cu Mac? JFără să stea pe gînduri. Gavallan se aşeză la birou şi se asigură că dosarul este pregătit. Nici telexul nu răspunde. ea formă număxul. Liz. dar sar putea totuşi să întîrzii.Ei. cu siguranţă nu cîtă vreme e Linbar taipan. . Maureen. Chipuri 35 . şeful operaţiilor S-G în Iran şi cel mai vechi prieten al lui. Liz Chen.Nu vrei. spuse el vîntului şi se simţi mai bine. ţinînd în braţe fetiţa lor. dar aşa e viaţa! . spuse.Am pus o fată să tot formeze numărul de dimineaţa pînă seara. fiindcă o spusese cu glas tare. mai mult de o mie de hectare în ţinutul Ayr-shire. 7* Ce mai e nou? Teai certat cu taipanuP. Ii luă haina şi o atîrnă pe umeraşul din birou. cu marele castel Avisyard în spatele lor. Ai conferinţa cu ExTex peste o jumate de oră. dar circuitele din Iran tot sună ocupat. eu şi mica Electra. . . A sunat soţia: o ia pe Electra de la creşă şi vrea să ştie dacă o să ajungi acasă pînă-n cină. 8* La dracu.Salut. cu ferestrele orientate qătre terenul de aterizare. şi o alta al lui Maureen. încăperea era larga şi ordonată. care venise cu el din Hpng Kong în '63 şi cunoştea toate tainele firmei Gaval-lan Holdings.Lua-l-ar dracu'! L-ai prins pe Mac? Era vorba de Duncan Mclver. ticălosul n-o să trăiască cît lumea. spuse ea cu vocea-i cîntătoare. te rog.

Vreau ca Nobila Casă să fie gata să furnizeze sondele cînd acel" cîmp o să înceapă să fie exploatat. iar cele mai importante companii americane. primul . cum-am putea face asta? Marea Nordului? Chiar dacă e petrol acolo. docuri. un mic aeroport. potenţiale heliporturi. se simţise încălzit.întîlnit un tip ciudat.sprijinit de puterea lui Dunross . Pe perete. pentru o vreme. 0* Dumnezeule. doar . aşa că părăsise Hohg Kongul. o singură pictură în ulei de Artistotle Quance. zîmbitoare. flăcăule! Gavallan îşi amintea rîsul şi încrederea radioasă. ceea ce pare im posibil. Ian. cea mai scumpă proprietate. fără zgomot. marea aia e cea mai rea din lume mai tot timpul anului! Ar fi cu neputinţă să activăm tot anul şi oricum cheltuielile ar fi prohibitive! Cum am putea? 19* Asta-i problema ta. şi British Petroleum. între noi. E o operaţiune secretă. spusese Dunross. Vreau să te duci la Aberdeen şi să cumperi. . care-i îngăduise să profite de noul El Dorado. Desigur. un dar din partea lui Ian Dunross ia celebrarea primei coborîri reuşite făcată de Mclver pe o platformă petrolieră din Marea Nordului şi începutul unei noi ere. se repeziseră acolo cu investiţii uriaşe. Cu cîteva zile în urmă am.Andy. fabrici. în frunte cu ExTex. iar Kathy fusese încîntată să plece şi făcuse tot ceea ce i se ceruse. El se aflase deja amplasat într-o poziţie superbă. în Scoţia! Vreau să te prefaci că demisionezi din Casa Sţruan. care ma convins că Marea Nordului stă pe un enorm cîmp de petrol. şi primul care înţelesese că singura cale eficientă de a deservi vastele exploatări în acele ape agitate era elicopterul. enormul conglomerat texan al petrolului. începînd astfel totul. o să rămîi în continuare membru al Consiliului Intern. un seismolog pe nume Kirk.care adunase uriaşele fonduri necesare pentru închirierea elicop36 .plăcute. dar asta o să fie secret. aproape ca printr-un miracol. Dintr-o dată. reprezentînd un mandarin chinez corpolent. aşa că o să poţi obţine ieftin tot ce-i mai bun. Ca întotdeauna. Aberdeen este o zonă dosnică. cîmpurile petrolifere ale Mării Nordului începuseră să înflorească. Vreau s-o iei pe Kathy şi copiii şi să pleci din Hong Kong acasă.

care. îi spusese cu o zi în urmă generalul Javadah. noua eră va fi mai costisitoare decît înainte. cu încredere deplină. Nigeria. zise ea aşezînd receptorul telefonului în furcă. Iran. între timp. ca măsură de prevedere. n-ai de ce săţi faci griji. norme de siguranţă. O să ne 37 . îmi pare rău. Marea Nordului îi condusese către Golf. pentru Dumnezeu. primul care îi împinsese pe fabricanţii de elicoptere către dimensiuni. Uruguay. Liz-. Iranul. dar purtase steagul Struanilor timp de zece ani. X 63 o să ne plaseze cu mult înaintea lui Imperial şi Guerney şi-o să ne facă una dintre cele mai mari companii de elicoptere din lume. căci acest fel de zboruri şi tehnica necesară erau lucruri destul de necunoscute pe atunci. Ar fi fost de ajuns pentru orice bărbat . Linbar are dreptate cînd spune că rîvnesc la bucăţica asta. Africa de Sud.îndeajuns cît să revin la normal. Andy. Păcat că a demisionat atunci. 20* în cîţiva ani. Unul dintre partenerii noştri este rudă cu Bakhtiar şi. Curtea Imperială. chiar dacă Şahul va cădea. giuvaerul din coroana sa. cu potenţialul său enorm. Gavallan zîmbi sardonic. A mai rămas încă destul ca să păstrăm Iranul ca pe vasul nostru amiral . în acele mări agitate era cu putinţă.Andy. . cel mai important partener. o să fim cei mai mari. avem contacte la cel mai înalt nivel cu apropiaţii lui Khomeini. tinzînd mereu să fim în frunte. cu cele mai bune contacte în cel mai de sus lăcaş al puterii. ocupate. spuse. Ian a mizat şi Nobila Casă a cîştigat înmiit. are s-o ia Scot. Desigur. cu vas-tele-i profituri. Dacă n-am s-o iau eu.terelor. X 63 e o lovitură! Mac o să leşine cînd o să-i spun. 21* Da. Ce importanţă are surplusul de cheltuieli şi faptul că în fiecare an partenerii ctevin din ce în ce mai lacomi. Malayesia. pe orice vreme. circuitele sunt tot. Mclver făcuse asta pentru el.chiar şi pentru mine. va fi la fel de puternic. cu sediul în Londra. aşa cum îl asiguraseră partenerii săi iranieni. echipamente de bord şi standarde de performanţă nevisate pînă atunci şi primul care dovedise că zborul în orice condiţii.

trecut pe unde scurte. I-ai spus taipanului restul veştilor bune? 9* Nu prea era moment ul potrivit! Rîseră amîndoi. Şe auzi o rafală îndepărtată de armă automată. Dar mai întîi un sumar al ştirilor internaţionale în Anglia. şi toţi dădură din cap. Singura sursă de căldură era acum un mic radiator electric care. Şaptesprezece GMT însemna ora opt şi jumătate seara în Iran. încălzirea centrală fiind oprită cu săptămîni în urmă. Big Ben bătu ora.Bun. Gavallan se întinse şi deschise receptorul multiband care se afla pe raftul din spatele lui. ca şi lumina becurilor. Este ora şaptesprezece GMT". Teheran . murmură ea.. Ea mai luă o înghiţitură. nu funcţiona decît cu jumătate din capacitate. nou în grevă la fabrica British Leiland din Birminghani cel mai mare producător de automobile din ţară. Era o femeie atrăgătoare." . Negociatorii sindicali reprezentînd muncitorii din serviciile publice au ajuns la o înţelegere 38 . şi purta ochelari cu ramă întunecată.....a Consiliului. Avea cincizeci şi unu de ani. al cărui semnal era slab şi instabil.. Cei doi bărbaţi îşi verificară automat ceasurile. Nu îi dădură atenţie. ". dar arăta mai ţînără.apartamentul lui Mclver. nouăsprezece mii de muncitori au intrat di. 10* Am lăsat-o pentru întîlnire. Femeia sorbi o înghiţitură din cockteilul de Martini cu vodcă. pe scurt Genny.. cu ochi albaştri şi păr blond. Cei trei erau strînşi în jurul unui mare radio cu baterii.. de la trimisul nostru special în Iran. Se numea Genevieve Mc lver. Afară noaptea era întunecată. suplă. în apartament era frig. Ultimele ecouri ale ceasului muriră. volumul era dat la minimum. o mulţime de paraziţi: "Aici BBC World Service. ". Un vechi orologiu de corabie de pe birou începu să sune ora şase. La ora cincisprezece GMT vom transmite o corespondenţă specială. aşteptînd.dea de veste în clipa în care se eliberează. cernu salarii mai mari..

spuse ea blînd. avea părul închis şi înspicat cu cenuşiu. din partea S-G. spuse ea. James Cal-laghan. nu-i aşa? 1* Al dracului de prostească! Nenorociţii ăia din guvern şi-au pierdut de tot minţile.Callaghan e al dracului de înţepat. aflat chiar dincolo de Golf. soţul ei. ai dreptate. Genny. era pilot şef în Iran şi.Nu de-ajuns de departe pentru mine. . O să revină. 12* Sunt tancuri. . 23* Da. Apartamentul se afla la ultimul etaj. Le-au lăsat la dracu-n praznic. preşedintele. încă un vehicol trecu zgomotos. pe calea aerului. spuse Petikin. doreşte să menţină cele optVirgulă opt procente. cu părul cărunt. fusese pilotin RAF. mărginind Arabia Saudită şi Irakul. 11* Se pare că-s nişte tancuri. al cincilea. Duncan.. Kuweitul este un şeicat de o bogăţie incomensurabilă. Regina va pleca luni în Kuweit. era originar din Africa de Sud. Altă rafală de mitralieră în depărtare.. la Aberdeen.în privinţa creşterii cu cincisprezece procente a salariilor. Charlie. Avea cincizeci şi şase de ani.E destul de departe." Emisiunea se pierdu complet. Ea rîse.Cam riscant s-o trimiţi acum pe regină în Kuweit. al unei clădiri moderne dintr-p zonă rezidenţială. începînd o vizită de trei săptămîni în statele din Golful Persic. provenită din petrol.. răspunse Charlie Petikin. deşi primul ministru al guvernului laburist. La Washington. . . clădit ca un boxer. nu-i aşa? spuse Genny.Poate că ne paşte încă una rea. Genny. Bărbatul mai înalt înjură. spuse amar Duncan Mclver. de cincizeci şi opt de ani. 39 .. în marginea nordică a Teheranului. 22* Ai răbdare. Gen! Mclver era un bărbat mătăhălos. . 0* Cam prostească hotărîre la o vreme ca asta.şeful programelor de antrenament al Armatei Iraniene şi al Forţelor Iraniene Helipurtate. Se opri auzind zgomotul slab al unui vehicol greu ce trecea pe sub ferestre.

Mai întîi venise legea marţiala din septembrie. Către nord. pe întîi februarie. îl numise pe Bakhtiar. Bakhtiar încercase să negocieze cu Khomeini. aşteptînd într-un mare Mercedes negru şi o maşină cu radioemitător. amîndouă aparatele aduse acolo la ordinul sprijinitorilor lui Khomeini. mulţi dintre ei purtînd pistoale mitralieră. Era joi. pe şaisprezece ianuarie. ea. Revoltele se înmulţiseră şj numărul morţilor crescuse din nou. făcuse concesii. iar vîntul bătea uşor. în portul petrolier Abadan şi în oraşele religioase Qom şi Meshed. cu opt zile în urmă. soţul ei şi Petikin fuseseră la Aeroportul Internaţional din Teheran. care fusese reglat pe frecventa turnului de control. Şahul şovăise. apoi închisese toate aeroporturile pentru Khomeini. o vreme foarte rece şi totul era îngheţat. la fel de incredibil. armata se incăpăţînase.De patru săptămîni. apoi brusc. Urmase escaladarea violenţei. cînd fuseseră interzise adunările publice. pregătit şj el pentru decolare imediată. Bakhtiar îşi formase propriul guvern. De atunci zilele sunt foarte proaste. Un alt '212 se afla la celălalt capăt al terenului de aterizare. munţii Elburs erau împodobiţi cu alb. în special în capitală. Aerul era tare şi înviorător. fiecare zi fusese rea. în dimineţă aceea. iar Şahul impusese interdicţia de circulaţie de la nouă seara la cinci dimineaţa. incredibil. Teheran. 40 . unul dintre moderaţi. părăsise Iranul pentru "vacanţe". îşi zise.îl dezavuase -pe el. reîntoarcerea lui Khomeini. iar Khorneini . la mare distanţă de pista din faţa terminalului. soarele care răsărea însîngerînd zăpada. e membrii guvernului şi pe cei care-1 sprijineau. în ultimele zile ale lui decembrie. care refuzase să se întîlnească cu el sau să-i vorbească. mulţimea se încăpătînase. lucru care nu făcuse altceva decît să zgîndăre şi mai rău populaţia. anulase legea marţială. cu excepţia a circa douăzeci de ofiţeri nervoşi. Muriseră mulţi. petice de zăpadă se zăreau ici şi colo. Era linişte acolo.încă în exil în Franţa . Ei trei stăteau lîngă un '212 staţionat pe platoul din capătul pistei aeroportului. prim ministru. De partea aceasta terminalul era pustiu. iar apoi. apoi îi îngăduise să vină în ţară şj după asta.

rochia lungă ca un văl care le acoperea din creştet pînă în tălpi. mullahi. toţi neliniştiţi. toţi temători că avea să se ivească o întîrziere de ultim moment. Aproape cinci milioane de persoane se găseau în oraş şj în preajma lui. ziarişti special invitaţi şi sute de poliţişti în uniformă şi Gărzi Is lamice cu banderole verzi pe braţ . Aceştia aşteptau în barăcile lor sau la : aerodromuri sau pe nave. la ferestre. neliniştiţi. ayatolahi. Gen. toţi la fel de neliniştiţi şi \ nerăbdători să treacă !a acţiune. păzite şi baricadate.cea mai mare adunare de oameni pe care o cunoscuse vreodată Iranul. mărginind traseul de şaisprezece kilometri pînă la cimitirul Behesht-Zahra. Majoritatea femeilor purtau chador. toate drumurile de acces blocate.Un contrast violent cu interiorul terminalului şi zona din afara gardului împrejmuitor. acesta de la aeroport la Behesht-Zahra. sau poate că aeroportul va fi închis încă o dată împotriva lui. unde ayatolahul urma să ţină prima sa cuvîntare. Toţi ceilalţi fuseseră îndepărtaţi de aeroport. sau poate că forţele aeriene îl vor doborî . Cu o săptămînă mai înainte Mclver fusese contactat de unul dintre simpatizanţii lui Khomeini cu propunerea de a-i pune la dispoziţie elicopterul care să-1 ducă pe . toţi nervoşi. pe acoperişuri şi pe străzi . . ilegală a mulahilor. Nu se afla acolo nici unul dintre ofiţerii sau : soldaţii lor. Teheranului. se aflau zece mii de poliţişti înarmaţi şi în jurul lor înghesuiţi în balcoane. O mare de oameni. ' T Aş fi vrut să rămîi acasă.cu sau fără ordin. Imediat după aceste baricade se aflau zeci de mii de oameni de toate vîrstele. membrii cabinetului şi generalii armatei nu se aflau la aeroport. spusese Petikin la fel <le neînlargul lui.Aş fi vrut să stăm toţi acasă. Primul ministru Shahpur Bakhtiar. înăuntrul clădirii se afla o delegaţie de primire de aproape o mie de politicieni. 41 . Din spatele acestor oameni. cei mai mulţi locuitori ai . spusese Mclver îngrijorat. Deliberat.armata revoluţionară proprie.

Se găsea într-o poziţie foarte delicată. asta nu-i cu putinţă. N-am împuter nicirea să fac aşa ceva. iar unul cu un M 16 american. Cu siguranţă că întreg Teheranul va fi acolo ca să-1 întîmpine pe Ayatolah. cătun. S-G ar fi purtat vina.Ai să pui la dispoziţie elicopterul. . în fiecare sat. doi dintre ei cu pistoale mitralieră sovietice AK 47 pe umăr. în numele Ayatolahului. 42 . cu priviri furioase.-ca să ia puterea. nu pot! le răspun sese Mclver prudent. binecuvîntarea lui Allah fie asupra lui! . atacînd secţii. aşa cum am zis. în caz că cei răspunzători de controlul mulţimii întîmpină dificultăţi. spusese bărbatul furios. cînd vom hotărî şi cum vom hotărî noi. încercînd să cîştige timp. în numele lui Allah. or mai mare sau mai mic.. dacă ceva ieşea prost. Lui Khomeini i se îngăduise să se întoarcă.. ar fi putut fi întradevăr foarte iritaţi. komitehul a hotărît că vei pune la dispoziţie un '212 cu cei mai buni piloţi ai voştri.Oricît de mult aş vrea să fac asta. arogant.. Ayatolahul este singura putere în Iran. răspunsese el uluit. atîta tot. 1* Atunci ar fi foarte uşor pentru domnia-voastră să obţineţi un elicopter al armatei iraniene. îi spusese. ridicînd glasul.. umpîînd biroul lui Mclver şi cele alăturate cu bărbaţi tineri.Toate aparatele noastre sunt închiriate şi eu nu am puterea necesară de a . ca să-1 ducă pe Ayatolah oriunde vor hotărî..îmi pare rău.. Era pentru prima dată cînd Mclver fusese confrunt cu unul dintre membrii komitehului mici grupări ( tineri fundamentalişti ivite ca prin minune în moment în care Şahul părăsise Iranul. Peste o oră bărbatul se întorsese cu Gărzile Verzi. duri. . dacă Ayatolahul era rănit. sau al Forţelor Aeriene Iraniene. iar vieţile lor n-ar fi valorat o para. Dacă guvernul Bakhtiar afla că S-G punea la dispoziţia celui mai aprig duşman al lor un elicopter pentru intrarea triumfală în capitală. Şi chiar dacă guvernul ar fi încuviinţat. omul.Taci! Vi s-a făcut pnoarea de a fi solicitaţi! Ai să faci aşa cum ţi se spune. . 0* Eu î ţ i dau puterea necesară.

şi în primul rînd guvernul Majestăţii Sale. Am să cer permisiunea guvernului. în zona cîmpurilor petroliere din Abadan. oficial sau neoficial.Ei bine. desigur. dar nu întotdeauna. altfel komitehul o să ia măsuri. De cele mai multe ori îi conducea un mullah. . dar n-ai să primeşti vreodată un răspuns. Disperat. . komitehurile erau formate din fedaini de stînga care însemna cei ce sunt pregătiţi să se sacrifice. Nu mă îndoiesc 43 . dacă ai să fii destul de prost să întrebi. ticălosul nu e decît un revoluţionar proscris. Oricum.Ai să dai ascultare! şi bărbatul îi agită un revolver în faţa ochilor. înghesuit de ceilalţi. Deîndată ceilalţi preluaseră strigătul şi atmosfera devenise neplăcută. guvernul o să-şi aducă odată aminte. mugise bărbatul. Se spunea că. 0* Sunt desigur onorat de încrederea domnieivoastre. sau^că Forţele Aeriene n-or să ia problema în mîna lor. spusese Mclver. conducînd mulţimea în stradă.în definitiv. în definitiv. 1* Guvernul Bakhtiar e ilegal şi nu e acceptat de popor. poţi întreba. sub rezerva unei aprobări din partea partenerilor iranieni ai S-G. Partenerii nu putuseră fi găsiţi. înconjurat de mirosul greu al sudorii si hainelor nespălate. Nu suntem nici măcar siguri că o să-i îngăduie într-adevăr lui Khomeini să aterizeze.de poliţie. Mclver încropise un compromis acceptabil cu komitehul. bătrîne.Ai să dai ascultare. preluînd controlul oriunde puteau. Pînă la urmă. subliniase el cu o enormă uşurare. Unul dintre ei îşi coborîse pistolul mitralieră de pe umăr. Mclver contactase ambasada britanică şi ceruse un sfat. . că i-ai stînjenit cîndva şi ai încurcat-o oricum. fără îndoială. . guvernul. îndemnînd pe faţă la revoltă împotriva guvernului legal pe care toată lumea îl recunoaşte . ar arăta foarte ciudat dacă prea onoratul dumneavoastră conducător ar fi dus în oraş de către un aparat britanic. Mclver îi trimisese un telex lui Andrew Gavallan la Aberdeen şi acesta îi dăduse de îndată aprobarea.

Se rotise deasupra aeroportului timp de douăzeci de minute.că ar fi mai bine dacă aparatul ar fi iranian. Aşteptaţi! Are permisiunea! 14* Acu' să vezi. Desigur că o să pregătesc prin apropiere unul dintre ale noastre. în caz de necesitate. Aeronava se apropiase din nou şi atinsese solul. . Se apropiase milimetru cu milimetru de pămînt.Pilotul spune că a vrut să arunce o privire mai de-aproape. Priviseră aparatul venind la aterizare. două de fapt. Şi acum se afla acolo. tresărindu-i inima. cu cei mai buni piloţi. în întîmpinarea ei ţîşnise un Mercedes şi. . aşa. murmurase Petikin.Uite! exclamase Genny. pilotul pusese motoarele în plin. Imediat. aşteptînd permisiunea de aterizare. le spusese celorlalţi doi. aşteptînd. iar marile ei motoare urlaseră. condus de un iranian. şi de acolo pe străzi. îi răspunsese Mclver. culorile franceze strălucind contrastant pe fuzelaj. trecînd în rotaţie inversă ca să încetinească. într-o aterizare perfectă cînd. Jumbo Jetul 747 al companiei Air France apăruse din ceaţa roşietică. pe măsură ce vestea se împrăş'tiase printre cei aflaţi în clădirea terminalului şi de acolo la baricade. care trebuia să execute zborul în cazul unei chemări CASEVAC din partea komitehului. De sub cauciucuri ieşise fum. Ii aruncase o ocheadă lui Petikin. Era de un alb strălucitor. Mclver asculta transmisiile turnului de control la radioemiţătorul de pe '212. Cred că şi eu aş fi făcuţr-o. 13* Mai sunt nişte probleme. în ultima clipă. .Să dea Dumnezeu ca aviaţia militară să nu facă vreo nebunie. ca să fiu sigur. 44 . Va fi suficient să ne chemaţi prin radio! Cereţi un CASEVAC şi o să răspundem imediat.Ce dracu se joacă ăsta acolo? spusese Genny. rugîndu-se să nu se ivească nici un CASEVAC la care să trebuiască să răspundă. . renunţînd să aterizeze.

să nu fie strivit. ultima urmă de securitate se topise. femei şi tineri strigînd. formată în grabă de cîţivamullahi şi de echipajul companiei Iran Air France. Agha uhmad! Allah e -mare! Stăpînul s-a întors. zbătîndu-se. încercînd să ajungă pînă la el. ziariştii din lumea întreagă îrighiontinduse pentru cea mai bună poziţie în barajul de flash-uri şi camere TV.Allah-u Akbar.. căţărîndu-se peste tot pe microbuzul Chevrolet în care se afla. încercînd să facă emisiunea să continue prin puterea voinţei şi să şteargă amintirea acelei zile şi a discursului lui Khomeini de la cimitirul Behesht-Zahra. retrăind amintirea. Păruse să treacă o veşnicie pînă cînd scara rulantă sosise şi uşile se deschiseseră şi bătrînul cu faţă severă. ridicînd din cînd în cînd mîinile către adulatorii săi. Genny îl putuse vedea pentru o clipă . oameni care se luptau cu frenezie unul cu celălalt ca să se poată apropia de el. Femeia mai luă o înghiţitură de Martini. senin.apoi fusese înghiţit de mulţime. centimetru cu centimetru..strigînd. împingîndu-se ca să ajungă mai aproape de el. Acolo îl întîmpinase un tumult înnebunitor de strigăte de bucurie şi ţipete. Gărzile Verzi şi poliţia încercînd să-1 protejeze. Trecuse prin culoarul alcătuit de garda de onoare. şi fusese înconjurat de oamenii lui cei mai de încredere şi de oficiali nervoşi. să şteargă amintirea imaginilor TV pe care le văzuseră cu toţii mai tîrziu. cu ochii fixaţi pe aparatul de radio. plîngînd 45 .o statuie gravă în mijlocul acelei nebunii frenetice . toată lumea. ayatolahul stînd pe locul din faţă. zeci de mii de bărbaţi. loc ales pentru că foarte mulţi din cei masacraţi în Joia Sîngeroasă erau numiţi martiri. şi împins iute în maşina care o pornise către clădirea aerogării. să-1 atingă.mulţimile înnebuniseră de bucurie. a oceanului furios de trupuri care înconjura coloana motorizată ce îi croia drum.-fuseseră îngropaţi acolo. să-1 atingă. turban negru şi o barbă bogată coborîse treptele ajutat de una dintre stewardese. Oamenii se atîrnau de capota şi de acoperişul microbuzului. Se pornise o cîntare sacadată: .

apoi ayatolahul." 2* Aş mai bea cava. Duzini de astfel de tineri. care se aruncase pe capota maşinii. dar nu putuse să se prindă cum trebuie şi lunecase uşor într-o parte.Cînd am venit încoace mam oprit la club.. care-1 ajutaseră să urce în elicopter. orbeşte. 4* Gharlie? 5* E-n regulă. Din Franţa. pentru un pahar. obligîndu-1 uneori să frîneze brusc ca să se scuture de oameni sau alteori să accelereze pur şi simplu.. ». ieşind în mijlocul grupului său compact de Gărzi Islamice.. După un moment Petikin spuse: . mă descurc eu! Femeia se opri cînd emisiunea radioului reveni cu putere. ".. Printre jurnalişti circulă un zvon că Bakhtiar se pregăteşte să ia măsuri. spuse ea şi se ridică pentru a-şi . luptîndu-se să-i ţină pe alţii la distanţă. Duncan? 3* Mulţumesc. Să-ţi fac şi ţie ceva. răniţi oriunde-ţi aruncai privirea. ascunde un fior. sub roţi. apoi elicopterul ridicîndu-se în înălţimi..şj strigînd. să înlăture amintirea tînărului într-o haină grosolană. trupuri azvîrlite peste tot. lăsînd în urmă numai paraziţi.. într-un nesfîrşit torent de "Allah-uuuu Akbar. 46 . cu chipul la fel de impasibil şi sever. China comunică cum că au avut loc ciocniri importante la graniţa cu Vietnamul şi denunţă aceste atacuri ca o dovadă suplimentară a intenţiilor de hegemonie a Uniunii Sovietice. Genny.. Pînă la urmă Gărzile Verzi îşi croiseră drum de jur împrejurul şi deasupra microbuzului şi chemaseră elicopterul şi ea îşi aminti felul nepăsător în care elicopterul se împlîntase în gloata ce se împrăştia de teama elicelor." Semnalul se topi din nou. Alt zvon că au fost lupte grele îr Meshed după ce gloata i-a spînzurat pe şeful poliţiei ş jumătate de duzină dintre oamenii lui. chemîndu-1 pe nume.. Gen! Se duse în bucătărie după gheaţă. Agha uhmad. împiedicîndu-1 pe şofer să vadă încotro merge. cenuşie.

care s-a legat de Yaser Arafat şi de OEP. Helicopter Company . Statele Unite şi cele mai multe guverne din Vest ştiu că ei sunt ajutaţi şi îndemnaţi de ruşi şi tot aşa zice şi cea mai mare parte a presei iraniene şi partenerii noştri. fusese primul pilot care se alăturase S-G. Se aplecă pentru a potrivi puţin lungimea de undă. în special mujahedinii al-khalq care cred într-un fel de combinaţie între religia islamică si Marx si sunt sprijiniţi de ruşi.societate mixtă cu participare egală irano-engleză. cu obligatorii parteneri iranieni. care s-au udat în pantaloni ■ de frică neştiind în ce parte s-o ia. era totodată şi director executiv al IHC . revenind din bucătărie. Frăţia Islamică. apoi se întoarse înapoi la paraziţii lui. Fost pilot RAF. ca toţi cei de stînga. ca şi Petikm. Şahul. alţii că numai Khomeini. apoi se răzgîndi. Charlie? Cine oare le poate controla într-adevăr? Comuniştii? Petikin ridică din umeri. iar acum.. Cine oare controlează gloatele. 24* Să dea Dumnezeu să se hotărască odată.Nimeni nu pare să ştie precis. Unele ziare americane sunt de părere că Şahul e cel care trebuie învinovăţit. totul e pur religios şi condus de el şi de mullahi. spuse Mclver. .. Iranul e un loc grozav şi n-am de gînd să plec de-aici! 25* Şi ce-i cu ziarele? 26* Presa străină e destul de împărţită. compania care obţinuse şi încheiase toate contractele lor. A fost chiar un tip. ca director al lucrărilor din Iran. 18* E din pricina petelor solare! 19* De-ajuns să faci oftică. 47 .. Apoi sunt cei care îi acuză pe fedainii de stînga sau pe fundamentaliştii extremişti. Radiaul se auzi pentru o secundă. deţinea banii şi fără de care n-ar fi existat nici un fel de afacere în Iran. încqrcînd să-1 sprijine şi pe Şah şi pe Khomeini în aceeaşi măsură. căreia S-G îi împrumutase elicopterele.Iran . Se opri. cred că era francez. dar comuniştii tudehi sunt şi ei în oala asta.Groaznic! spuse ea. chiar dacă sunt în afara legii.

era şi emiţătorul radio. un portavion cu navele aferente a primit ordin să pornească din Philip. Erau căsătoriţi de treizeci de ani.. cu trei dormitoare şi două camere de zi. Pe stradă nu era nici un bec. din nordul Teheranului. divorţase de un an şi acest aranjament le făcea tuturor plăcere.Mulţumesc! Da'.dacă o îngăduiau condiţiile atmosferice. Callaghan e cam sărit. legătura lui Mclver cu bazele de elicoptere din tot Iranul . De la casele de peste drum răzbăteau cîteva luminiţe slabe.mai bună zonă. Zăpada se aşternuse pe case şi pe pămînt.. Acoperişurile joase ale uriaşului oraş se întindeau cît vedeai cu ochii. Gen. ".. 8* N-arăţi rău. din pricina situaţiei în continuă deteriorare din Iran. Apartamentul era mare şf confortabil.O să se-ntoarcă. foarte încordaţi. preşedintele Carter a anunţat că. In ultimele cîteva luni.. încercînd să-şi ascundă surpriza.. aşa-i? El îi zîmbi. ocupînd cea mai mare parte a spaţiului. Lumea asta-i 48 . spuse Genny încrezătoare. Genny aruncă o privire afară.era singur. Genny se duse după sticla de whisky care se afla pe bufet. Duncan. Cea mai mare parte a celor cinci-şase milioane de oameni care trăiau acolo locuiau într-o mizerie cumplită. Un vînt uşor făcu să zăngăne geamurile. La Washington. Petikin se mutase acolo cu ei . de data asta. E rău să locuieşti în cea. era bine îngrijită.A. unde locuiau cei mai mulţi dintre străini şi iranienii înstăriţi. n-arăţi rău deloc! 9* Pentru asta poţi să mai bei un whisky! . dar zona aceasta. cincizeci şi unu de miliarde de dolari pentru importul de petrol. apoi amîndouă se stinseră. Cei doi bărbaţi îşi aruncară priviri scurte. cea mai bună zonă.urtătorul de cuvînt al Departamentului Energiei a declarat că noua scumpire cu 14 procente decisă de OPEC va costa anul viitor S. Tot acolo.U." Vocea crainicului fu înecată de altă staţie. de cînd se instaurase legea marţială şi începuseră violenţele. dacă-ţi poţi îngădui? se întrebă. pune totuşi ceva whisky în apă. Aşteptară în tăcere.

De săptămîni se stătea între cinci şi douăzeci şi patru de ore la cozile de la benzinării şi chiar şi-atunci era mai mult ca sigur că slujbaşul iranian te refuza pentru că erai străin.şi va trebui ■a facă ceva. cozile făceau viaţa mizerabilă. dar pentru o persoană obişnuită.Luptăm în Al Treilea Război Mondial. oricum ai încerca să priveşti. ca-n vremurile vechi. luminile şi radiatorul se stinseră. De foarte multe ori i se furase petrolul din rezervor. Mclver spuse: . mai ales un străin.ruşii cel mai tare dintre toţi . Mclver o ajută să aprindă luminările deja pregătite. şi veni cu ea înapoi. Eirusc. opt un galon . îşi făcu băutura foarte slabă..cînd puteai să faci rost de ea. Carter nu poate să îi. în special de cînd trebuiau să folosească luminări aproape în fiecare seară. îl întrerupse un val de paraziţi. Pe piaţa neagră benzina costa pînă Ia o sută şaizeci de riali litrul . . Slavă Domnului că avem arzătorul cu butan! .. 10* O să fie război civil. iar Iranul va deveni prima mutare din cel • lo-al Treilea Război Mondial. Toată lumea avea. din '46. Lîngă ea se afla o canistră de douăzeci de litri cu petrol. Charlie! Ce spuneai de Carter? 30* Necazul e că dacă se sperie Carter şi bagă chiar şi numai cîţiva soldaţi sau avioane ca să sprijine o lovitură militară. aşa.un loc foarte ciudat. 11* O să fie în regulă. combustibilul lor în caz de urgenţă. apoi se auzi din nou vocea crainicului: 49 . poate c-ar trebui s-aşezi o luminare pe ea. Charlie. Erau mai norocoşi decît mulţi alţii din pricină că aveau acces la rezervele aeroportului. 28* Mac. o s-arunce totul în aer. spuse Petikin. Se uită către uşă. 27* Aveţi grijă de raţia de rezervă. Nu-i plăcea deloc ideea de-a avea petrol în apartament. E imposibil să mai rămînem aici. Or să urle toţi ca pisica i rasă de coadă . mai mult sifon.doi dolari litrul.împuţiţii. încuietorile nu ajutau la nimic. spuse rîzînd.Poate că întreruperea de curent o să fie scurtă. 29* Nu-1 tenta. spuse Genny.

Micuţa Karen răceşte aşa de rău. "în Beirut. de la corespondentul nostru cu problemele agricole: 'Despre găini şi porci'.... . chiar şi la douăzeci şi trei de ani." Mclver se întinse şi închise aparatul. Următorul se va difuza la orele optsprezece GMT. Hamish şi Sarah. preşedintele Carter a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru guvernul Bakhtiar şi 'procesul constituţional'. G e n n y r î s e . amîndoi căsătoriţi de-acum şi la casele lor. furtuni şi inundaţii au dezorganizat cea mai mare pare a ţării. . La o conferinţă de presă din Washington. că Kuweitul a primit transporturi de arme din partea Uniunii Sovietice. Ascultaţi BBC World Service. duGînd la închiderea aeroportului Heathrow şi blocînd la sol toate aparatele. în Insulele Britanice. Şi.Lua-l-ar dracu'! Lumea se prăbuşfeşte şi BBC-ul ne zice d e p o r c i . ştiri chiar din Iran: ayatolahul Khomeini a ameninţat să-1 aresteze pe primul ministru Bakhtiar dacă nu demisionează şi a chemat poporul 'să distrugă cumplita monarhie şi guvernul ei ilegal' şi armata 'să se ridice împotriva ofiţerilor aserviţi străinătăţii şi săşi părăsească unităţile. Aveau un fiu şi o fiică. începem . Aici se sfîrşeşte buletinul nostru de ştiri.Sper că măcar copiii sunt bine. şi doi nepoţi. a declarat că organizaţia lui va continua să sprijine activ revoluţia ayatolahului Khomeini. în cete din urmă.pentru activităţi de spionaj. Yasser Arafat. . cîte unul de la fiecare. Şi acum. liderul OEP.Ce te-ai face fără BBC. fără televiziune şi fărăl meciurile de fotbal? Furtuni şi inundaţii! I Ridică într-o doară receptorul telefonului.".. ca de obicei." _ -Jisuse! murmurară amîndoi bărbaţii. . iar Sarah. luînd cu ei armele'. Era mort. ninsori deosebit de abundente. are nevoie de cineva care s-o 50 . Suntem informaţi din Kuweit de Şeful de Stat Major al Forţelor Armate.

. da/ Numărul morţilor fusese estimat de la nouăzeci şi şapte ■ număr susţinut de către oficialităţi.înveţe să se îmbrace cum trebuie. la două sute cincizeci . De trei zile la rînd e aşa. dens populată. în special în Jalleh. Avem plăcintă cu carne. Avuseseră loc acte de vandalism şi distrugere în masă. asfel că am avut de ales între o străveche friptură de berbec. Detest grozăvenia asta. guvernul 51 . dizidenţi sau pur' ş\ simplu persoane ostile regimului. în raziile care urmaseră Joiei Sîngeroase fuseseră arestaţi şi închişi un mare număr de politicieni din opoziţie. Ciocnirile fuseseră violente. cu cinci luni în urmă. însă. Puştile. zeci de mii de oameni ieşiseră pe străzile Teheranului ca să protesteze împotriva declarării de către Şah a legii marţiale. . tartă de melasă şi aperitiv surpriză. pînă la douâ^sau trei mii -după cum susţineau grupările de opoziţie. mulţimea înfuriată şi agitată strigase "Moarte Şahului!" şi refuzase să se împrăştie. Luă o luminare şi intră în bucătărie. sau ceva special. spuse Petikin. .Da. din nou cu orez. dar către sud-est o strălucire roşiatică începuse să lumineze cerul.după unii martori. unde fuseseră aprinse ruguri şi ridicate baricade din cauciucuri aprinse.Mă întreb de ce întotdeauna avem conopidă la grătar? Mclver privea jocul de lumini produs de flacăra luminării pe uşa bucătăriei. Oricum. e vremea să mîncăm ceva. Cînd sosiseră forţele de securitate.împuţită treabă să nu poţi să telefonezi cînd ai nevoie. Brusc atenţia îi fu atrasă de ceva în noapte.Din nou Jalleh. o suburbie săracă. Pe opt septembrie. conopidă au gratin. N-o să crească niciodată copilul ăsta ? t . Gazele^ lacrimogene nu ajutaseră la nimic. Mai tîrziu. Oraşul era lipsit de lumini pentru că energia electrică era întreruptă. închizînd uşa după ea. spuse el simplu. Am ales ceva special şi am folosit ultimele două conserve. Astăzi piaţa era aproape goală. I-am spus de cincizeci de ori. Se apropie de fereastră.

întrebase un prieten de la Ambasada Britanică ce înseamnă "ayatolah". dar trebuie să ai puţină răbdare. întot deauna. lucru care înfuriase şi mai rău mulţimile. Arabii sunt de obicei suniţi conservatori .care formează cea mai mare parte a miliardului de mahomedani ai lumii . un bărbat din Mecca ce a trăit între anii 570-632 după Christos.recunoscuse o mie o sută şase persoane. nu s-ar fi petrecut nici unul dintre aceste lucruri.Nicidecum! Nu există preoţi în religia islamică numele religiei lor. zise. Dar "ayatolah" este un titlu specific numai şiiţilor şi acordat prin consens şi recunoaştere populară de comunitatea din jurul unei moschei . cînd Mclver sosise pentru prima dată în Iran.şi că Mohamed. Privind strălucirea. Cu ani în urmă. Mai întîi iranienii nu sunt arabi. Mclver se simţi cuprins de tristeţe. ceea ce şi este de fapt: ur loc unde se întîlnesc oamenii. în special Khomeini. activă şi foarte aplecată spre misticism. Mac. -Cum? . ci arieni. spusese prietenul său rîzînd. .Ei bine. Toate. azi. Dacă n-ar fi fost ayatolahii.iar deosebirea dintre secte e întrucîtva ca cea dintre protestanţii şi catolicii noştri şi s-au luptat între ei în cursul vremurilor la fel de sălbatic. o sectă separată. printre care doi ayatolahi. vin direct de la Allah şi conţin toate cunoştinţele care sunt necesare unui individ sau societăţii ca să existe. 52 .E un cuvînt arab. care-nseamnă "supunere". supunere la Voinţa Domnului.E preot? . să fie limpede. Dar toţi împărtăşesc aceeaşi credinţă nestrămutată că există un singur dumnezeu: Allah . am să-ţi ex plic.cuvîntul arab pentru Dumnezeu . Cei mai mulţi dintre ei sunt musulmani şiiţi. nu o biserici.un alt cuvînt arab care înseamnă loc de întpnire. ayat'Allah şi înseamnă "oglindirea luiAllah". ăsta-i alt cuvînt. mîine. iar cuvintele Coranului. a fost profetul lui. 4* Asta nu-i cu putinţă! 5* Pentru mahomedani este. rostite de el şi scrise de alţii în decursul multor ani după moartea lui. .

cel care con duce rugăciunea într-o moschee.Imamul. sfînt . iar mul-lahii şiiţi din Iran au fost de la bun început străjeri fanatici ai Coranului şi Sunei. calif a venit Aii . sărăcie.Mullah înseamnă "lider. pămîntul trebuie să fie condus de un conducător de origine semi-divină. Ei :tindeau că era de origine semi-divină. care e un Ici de intermediar între oameni şi divinitate. S-au dovedit mai puternici. Şi asta este aleea de la care a pornit marea scindare dintre suniţi'şi şiiţi. calif putea fi doar Aii. nu se poate concepe aşa ceva. în mod deosebit acesta din urmă. ce e? . Ei cred că. luptători în revoluţie. după Profet. deşi ultimul 11 intre profeţi. fiica lui favorită. doi au fost ucişi de alţi suniţi ipoi. Şiiţii cred că i'onducerea trebuie să rămînă în familia Profetului şi. infailibil. lideri fanatici şi. Dar suniţii or-ilocşi. . inspirat de 53 . primul Imam.n-a lăsat nici fii şi nici n-a numit un succesor. el n-a pretins niciodată că. Oricine poate fi mullah daca e bărbat şi mahomedan.deci un titlu acordat unui mullah care prezintă acele caracteristici atît de căutate şi admirate între şiiţi: pietate.Dacă ayatolahul sau mullahul nu e un fel de preot. aşa că imii trei califi au fost aleşi. ori de cîte ori a fost nevoie. conducător". Pe cînd suniţii cred în conducerea coleci ivă. cred că un conducător poate fi ales ar de colectivitate. în rîndul mahomedanilor nu se face deosebire între religie şi politică. ar fi fost altceva decît un muritor .. care se isătorise cu Fatima. de nici un fel.dar nu şi pentru şiiţi. în cele din urmă.şi în credinţa lor fierbinte. Nu stă nimeni intre Dumnezeu şi tine. iar războaiele lor au fost la fel de sîngeroase ca ale plantageneţilor. spre mulţumirea şiiţilor. ~ Şi atunci cine îl alege pe cel care va fi Imami . asta-i una dintre frumuseţile acestei credinţe . Oricine. Nu există cler în i îndurile mahomedanilor. învăţătură . Icci. Cînd a murit Mohamed că veni vorba. urmînd o tradiţie istorică tribală care se mai lică chiar şi astăzi. Coranul şi Suna -ji spirit de conducere. un calif.Asta a fost toată problema.dar numai cărţile sfinte. vărul şi ginerele său. şiiţii acceptă autoritatea unui Imam.

da! şi fanatici sunt de ambele părţi.împreună cu toţi oamenii lui. tălmăcitorul. ceea ce îi dă o putere uriaşă. Asta s-a întîmplat în a zecea zi a Muhraramului. toate omorurile. dar şiismul este o religie pătimaşă | care are nevoie de exteriorizări ale suferinţei şi durerii.divinitate. Era încăi închisă. ca şi revolta împotriva uzurpatorilor.Aşadar s-a pornit bătălia credincioşii împotriva Şahului. prea-respectatul Hussein. .pe Genny din Iran?] întrebă cu voce coborîtă Petikin. inclusiv cei doi fii mai mici ai fratelui său. i Este şi. Aii a rezistat cinci ani. pe drept sau nu. revenind la realitate. toatei vărsările de sînge şi suferinţa şi nebunia trebuie aşternute la picioarele lui. E o nebunie din punctul nostru de vedere. . iar în Iran chiar venerată.Asta este ziua în care se fac procesiuni şi se flagelează. Rezâ Şah a interzis obiceiul. El este conducătorul. . începe să se-mputl treaba. îşi înfig cîrlige în trup şi se chinuie? .din nou se spune "martiriu" . Mac. Pentru şiiţi mullahul este singurul care poate interpreta cuvintele lui Allah. 0* Oh. Ce-i? Aruncă o privire spre uşa bucătăriei. după numărătoarea noastră. 1* Iar Khomeini este Marele Ayatolah. fie că-i place sau nu. în anul şase sute cincizeci după Christos. j| Aşa că ideea martiriului este adînc înrădăcinată în şiiţi. legiuitorul.Da. judecătorul şi cel mai mare dintremu//a/u sunt ayatolahii. apoi a fost înlăturat de un uzurpator sunit. . Mă dusesem departe cu gîndul. i 31* 32* Charlie! spuse. îi zise Mclver. propriul său fiu de cinci ani şi un sugar. la douăzeci şj cinci de ani a ridicat o armată împotriva uzurpatorului.Nu crezi că ar trebui s-o scoţi. şaizeci şi unu după a lor şi încă se mai sărbătoreşte martiriul lui Hussein ca cea mai sfîntă zi a lor. 54 Mac! O. apoi a fost ucis -şiiţii îl consideră martir. dar a fost măcelărit . l privind dus noaptea însîngerată de deasupra Jalehului. Cel mai în vîrstă fiu al lui a devenit Imam. Cel de-al doilea tiu. iartă-mă.

Vroia ca el să-şi vadă copiii. Da' să fim sinceri. dacă aş încerca să-1 expediez :-aici. am rugat-o de cincizeci de ori. Eu sunt născut în exil şi-am să mor acolo. ca să poată fi alături le Jason şi Beatrice. să . Âr rămîne pentru totauna. -cred că şi-ar da demisia. Crăciun şi toate chestiile astea. Mac. In ce-1 priveşte pe el. Petikin spuse: 7* schiez iarna. Piloţii de elicoptere n-ar ţebui să se-nsoare.E cel mai bun post pe care lam avut vreodată în jmuri normale. N-o să cce pînă nu pleacă Tom şi nici atunci nu sunt foarte >ur. vorbeşte tu cu ea! Pe tine-o să te-asculte! -Pedracu'! . da' e la fel de încăpăţînată ca un nenorocit de catîr. plec şi eu". După o pauză. A spus că mai rău ar ulbura apeîe şi i-ar sta în drum dacă-ar merge cu el. Claire a urît imotdeauna locurile astea. familia ei şi nepotul nostru. a dracului! I-am spus de cincizeci de ori..Ai dreptate. Trebuie să umble prea mult de colo-blo.în Anglia înă cînd se liniştesc lucrurile în Iran? 2* N-are nici un motiv să plece.f -Nu vrea. cu glas tare: . 8* Tom Lochart e un bărbat norocos. şi nu pot să îndur afurisitele alea Ce face Şehe raza da? Mcl ver se gîndi un timp. ca tine! Zîmbi. Măcar lespărţirea asta a fost amicală. l >eirdre Lochart e încă întoarsă pe dos de cînd cu ilivorţul şi oricum familia Şeherazadei este aici şi ştii cît ie puternice sunt legăturile în familiile iraniene. Afurisită femeie! Afurisit de încăpăţînată. Pot să zbor cît vreau. Nu vreau j mă întorc la Cape Town. să stea..Charlie. oricum abia mai îmi aduc. 1* De ce n-a plecat cu el în concediu. De ce rămîi? . minte de locurile alea. Zîmbeşte doar şi spune: "cînd pleci tu. 55 Rîseră. cu barca vara. N-are familie sau rieteni acolo. îşi isprăvi băutura. răspunse Mclver la fel de încet. să . Apoi. să fie acolo :. De ani de zile îş'i petrece IjŢremea mai mult în Anglia decît aici. trase din nou o ocheadă spre uşă si-şi turnă în grabă alta. Toate sunt la fel de afurisite.

fără nici un motiv aparent. Mclver ridică receptorul. iar în ultimele cîteva săptămâni deloc. . Am auzit că sau răsculat aviatorii de la Dosah Tapeh şi Bakhtiar a zis că dacă nu se potolesc o să ordone intrarea în acţiune a Nemuritorilor.să se aştepte. Băncile erau în grevă. cu nesfîrşite atingeri.. Guvernul Majestăţfi Sale.Sfinte Dumnezeule. Imperiale. la fel de neaşteptat. neştiind la ce . Nemuritorii erau unităţile de şoc ale Gărzii. Cine-i acolo? 34* Talbot. De luni de zile liniile telefonice funcţionau aleator.sau la cine . zîmbind către Genny care ieşea din bucătărie la fel de uluită la auzul clopoţelului. pentru o zi sau o oră. bătrîne. apeluri greşite. canadian si altele sfătuiesc personalul care nu are funcţii esenţiale în ambasadă să părăsească dfeîndată ţara. afurisenia funcţionează! se auzi o voce. firme sau chiar guvernul. spuse. Duncan. Charlie. s-ar fi aruncat asupra lor o vrajă. Telefonul sună pe neaşteptate.. făcîndu-i să tresară.AÎo! . de la Ambasada Britanică. de parcă. 0* Nu ţine. tonuri de ocupat sau defecţiuni care se reparau ca prin minune. şi gîndul îi făcu plăcere. da! Te aud slab. mă auzi? 33* Da. altfel e de rău. nu fusese în stare să scoată vreun ban şi tot mai mulţi iranieni foloseau bani lichizi şi nu cecuri. . ca răspuns la chemarea lui Khomeini la grevă generală. sprijinitori fanatici ai Şahului. aşa că nimeni.. Iartă-mă. 56 . George Talbot. dar a explodat bomba: Khomeini 1-a numit pe Mehdi Bazargan prim-ministru şi a cerut demisia lui Bakhtiar. închise de două luni. totul e în mîinile lui Allah. 0* Pariu pe cmci lire că-i vreun creditor. persoane fizice.. Aproape un milion de oameni sunt pe străzile Teheranului chiar acum şi lucrurile se înrăutăţesc. împreună cu cel] american. ca să revină mai tîrziu din nou în starea aceea.de ierni englezeşti. Insh'Allah. spuse Petikin.

38* Ar fi bine să le faci rost de paşapoarte noi . îa Bandar-e Delam.. lucru pentru |re aveau nevoie de un document de identitate valabil. în afară de familiile îor? 3* Patruzeci şi cinci. dac-o fi hevoie. Toate soţii. Genny e încă aici. una e la Tabriz. Ca să poată Işi din ţară trebuiau să se prezinte personal la biroul Ispectiv.cam strictul necesar pentru noi. 36* Ai face bine să duci mîine ambele soţii iraniene în mbasadele soţilor lor. 6* Şi familii? 35* Patru. de la ambasadă.. Ieri.. toţi piloţi. 0* Voi încă mai faceţi zboruri pe-acolo. neidentificaţi. Doi mecanici americani. O să-i considerăm pe toţi băieţii noştri drept englezi. pe coastă. doi francezi şi-un finlandez. dintr-un personal obişnuit de şaizeci şi şapte.. Adică douăzeci şi şase de piloţi. cu o cerere pentru viză de ieşire.cît de Bte poţi. Un american i Kowiss şi doi iranieni. -. împreună cu certificatele lor de Bsătorie. treizeci şi şase de mecanici şi cinci în administraţie . nu"? 1* Prin apropiere. toţi cetăţenii iranieni care se Itorceau în ţară erau obligaţi să predea paşapoartele la Jiroul de Imigrări în momentul intrării în ţară. nici un copil. 4* Cine-s ceilalţi? 5* Patru americani. J După legile iraniene. un american de la ExTex OU şi un funcţionar oficial din Ministerul Petrolului au fost atacaţi şi ucişi de oameni înarmaţi. spuse Mclver fără să-şi schimbe vocea. Inima lui Mclver tresări. în sud-vestul ţării.Mclver încercă să-şi ascundă uluirea de pe chip şi şopti către ceilalţi: . Am evacuat restul i trei săptămîni în urmă. 2* Cîţi cetăţeni britanici aveţi acolo. Sunt în Teheran? 37* Numai una.Talbot. trei germani. 57 . într-o ambuscadă lîngă Ahwaz. unde se ffistrau pînă cînd doreau să plece din nou.

apo atacase. plătit dinainte pentru un anume zbor. cei mai mulţi dintre ei americani. după luni de ameninţări din ce în ce mai înspăimântătoare la adresa străinilor . Obţinerea vizei dura. după estimările noastre. . un arsenal şi o*fabrică de elicoptere şi unde lucrau şi locuiau o mare parte din cei cincizeci de mii de cetăţeni americani şi familiile lor. pentru că Khomeini ataca fără încetare materialismul american. sau cu generalii. de obicei. un bilet valabil. De mîine. nu avem nici un frecuş cu ayatolahul. instalaţiile industriale. dar i-am rugat pe cei de la British Airways să ne ajute şi să mărească numărul zborurilor pentru noi şi pentru conaţionalii noştri. aşa că îţi recomandăm oficial să trimiţi familiile afară cît de iute şi să reduci personalul la strictul necesar. numindu-1 "Marele Satan" . împroşcase cele patrii etaje ale sediului firmei Grumman Aircraft cu cockteiluri Molotov şi îl arseseră pînă în temelii. dacă se poate aşa ceva. magazine de băuturi . la aeroport o să fie un adevărat balamuc.Putem să mulţumim Domnului că suntem englezi. .cele mai multe împotriva americanilor. mai sunt încă cinci mii de cetăţeni străini. spuse Mclver.locuri de pornografie şi propagandă vestică întotdeauna ţinte predilecte pentru fundamentalişti. dacă plecau cu avionul. Bakhtiar. Totuşi.o gloată furioasă scăpase de sub control în oraşul industrial Isfahan. .O. care cuprindea un enorm complex siderurgic.şi douăj cinematografe . Clenciul e că toţi controlorii de zbor civil sunt încă în grevă. Suntem siguri că o să fie ceva foarte asemănător exodului. o rafinărie petrochimică.Mulţumesc Domnului că n-avem probleme deastea.Coranul interzice alcoolul . zile sau săptămîni. Bakhtiar a ordonat să intre în acţiune controlorii militari de zbor şi ei sunt şi mai formalişti. 58 . Gloata incendiase bănci -i Coranul interzice împrumuturile cu dobîndă -. doamne! Cu cîteva săptămîni în urmă. orice străin poate fi luat în focuri. pentru o vreme. continuă Talbot.un motiv satisfăcător pentru a părăsi ţara şi. . Din fericire.

devenind şi mai lacomi şi mai bogaţi. transformînd aeroportul şi sălile de aşteptare într-un fel de tabără de refugiaţi. pentru un loc sigur care i exista de fapt. întoarcerea înapoi la Teheran. Timp de două zile. îşi aduceau aportul la sporirea haosului. în goana lor pentru cele cîteva bilete libere.la fiecare zbor se vînduseră zeci de bilete pentru acelaşi loc. nedorind sîi îl nemulţumească mai mult pe Şah. aşteptînd stoici. Mii de iranieni. cu tot ce strînseseră de ani de zile sau fără nici un fel de bagaj. cele ai multe taxiuri în grevă. Apoi sosi ca o lovitură greva controlorilor de trafic. în disperare de cauză. aşa că n-aveai de ide scoate bani ca să ungi mîinile veşnic întinse. Cei lipsiţi de scrupule şi cei bogaţi reuşeau să treacă în faţa. Nu existau tabele. aliatul lor statornic de douăzeci de ani. aşteptînd răbdători. Mii de persoane. scîncind. în cele din urmă reveneai apoi la hotel ca să descoperi camera ta de mult cniriată altuia. femei şi copii dormind acolo. temîndu-se să-şi piardă rîndul. împingîndu-se. nici un avion nu ateriza şi nu decola. nu exista evidenţa computerizată. în majoritate membri ai familiilor muncitorilor străini. I 59 . cîteva companii închiriară avioane ca să-şi scoată oamenii din Iran. toţi sperînd să poată scăpa cît se mai putea. toate băncile închise. Mulţimile se înşiruiau plecînd şi venind. se îndreptaseră către aeroportul Teheran. pur şi simplu. Avioane de transport ale Forţelor Aeriene Americane veniră să ia familiile militarilor. cerînd. strigînd sau. bărbaţi. care închise complet aeroportul. fuga la aeroport cu copii şi bagaje. Mulţi oficiali se îmbogăţiră. sute de uneni aşteptînd în'faţa ta la coadă pentru un taxi. şi totul se reluă de la capăt: zvonuri de zboruri reluate. ci doar cîţiva funcţionari niorocănoşi. liste de priorităţi . cei mai mulţi ostili şi necunoscînd engleza. In curînd aeroportul devenise mizer şi atmosfera ten-siorfetă. blocîndu-1. dormind. în timp ce toate ambasadele încercau sfl ascundă adevărata întindere a evacuărilor. Apoi unii dintre controlorii de trafic se întoarseră la lucru.Asta generase un exod precipitat. avînd loc abia îndeajuns să stea în picioare.

Sunt de ac.Spuneam. Reza . Da. pentru Dumnezeu? O să mă-ngrijesd eu de totul. Materialismul american este Marele Satan". Tranziţia cătr un guvern constituţional ar putea fi puţin oscilantă.Sunt de acord că ceilalţi ar trebui să plece. să facă să plutească tancurile petroliere şi ca să-şi apere giganticele investiţii. mulţumesc. rafinăriile.. Duncan. că suntem aproape siguri că pîn'| la urmă totul o să iasă bine. cei mai mulţi străini care voiau să plece. centralele nucleare in construcţie. Gen. să deservească exploatările de petrol.un compromis p care îl sprijină şi Guvernul Majestăţii Sale. -Dar. ce spu neai ? Talb ot cont inuă : .1 . De fapt. plecaseră.Nu te uita la mine. e ca şi cum am fi înapoi în tim 60 . Mclver zîmbi semiîntuneric. i . trebuie s-o şterg.Nu. Genny zîrr dulce: . în special dacă erau americani. Cei care rămăseseră ca să menţină afacerile în picioare. da' nu. căci audiţia se înrăutăţise o clipă şi el se temuse că legătura s-ar fi putut întrerupe. da: n-ai de ce să-ţi faci griji.Să fiu al naibii. Dă-m de ştire ce-ai hotărît! Telefonul muri. . zborurile avioanelor. . apoi1 povesti celorlalţi cele istorisite de Talbot. Geo rge. afurisita o să plece! spuse Mclver.Pe leafa mea pe un an că n-o s-o facă înaintea tai Tu de ce nu pleci. Mclver apăsă mai tare telefonul de ureche. trase de fire fără nici un sens. lasă-1 să plece. Khomeini spusese: "Dacă străinul vrea să plece. Nu există nimic în lumea astaj care să poată face buba asta să plesnească de tot..în cele din urmă. întrerupînd orice alte discuţii. Iartă-mă. Masa e aproape gata. aceasta rămîne. O sursf neoficială spune că există deja o înţelegere ca Şahul s abdice în favoarea fiului său. Mclver înjură. răspunsul e "nu". c . Se întoarse în bucătărie şi închise uşa.Tal. se străduiau să treacă neobservaţi.

războiului. să ai grijă de trup şi să te supui ordinelor. Privi un timp la Petikin. ' După legea iraniană. care trebuia anulată înainte de a putea liirăsi ţara. toţi piloţii. '■ . faniană.O să-ncercăm mai tîrziu. Dar tu i-ai acoperit pe ai noştri cît de bine ai lutut. Un director local al tlxTex. Tipul obişnuit de individ. americanul care a fost ucis? 40* Da. de zbor. nu-i aşa? în timpul afurisitului de atoiuflaj. rău pentru yankei. 39* II cunoşti pe Stanson. . Asta ne dă ceva timp să itiirîm ce avem de făcut. Nu-i cinstit. Pînă atunci nu fuseseră probleme. Mclver obţinuse cărţi de identitate eliberate I semnate de şeful partenerilor iranieni în Teheran. Trebuie doar să te obişnuieşti cu asta. o licenţă anuală. ca să le puteţi arăta ica e nevoie. . Petikin încerca să cheme Bandar-e Delam cu [liotelefonul. Mclver eliberase cărţi de identitate britanice |U turor americanilor. o carte de identitate care să specifice cor-kiraţia pentru care lucrau şi.30.Ar trebui să ţină. da' cred că erau doar zvonuri.Suntem al dracului de norocoşi că suntem englezi. Cînd Şahul plecase şi violenţa luase amploare peste tot în jur. meralul Valik. Mc-'cr le spusese americanilor: . doar dacă Gărzile Verzi. încercînd să-şi închipuie baza de la Bandar-e Delam. L-am întîlnit odată.cle o să asculte la 8. Mclver se încruntă la pahar. 7* Sper. toţi străinii erau obligaţi să aibă viză valabilă. Umbla vorba că lucra pentru CIA. 61 .Ar fi bine să le purtaţi la voi. spuse Mclver. Toate b. 6* Da. Şi dăduse ordin întregului personal să poarte [tografia lui Khomeini şi a Şahului. dar fără succes. Talbot avea dreptate în irivinţa unui lucru. Ca o măsură suplimentară de (revedere. poliţia iau SAVAK nu le compară cu licenţele. N-ai de ce să-ţi faci griji.

mi-ar prinde bine o ieşire. rămîneţi la telefon vă rog. Nu se schimbă nimic [aprox. 7658080. te rog! 63 62 . incluzînd două neoperaţionale. Talbot părea încrezător.. Am să com pletez un plan de zbor. Aştept. | . Mciver se ridică. în Ib. înfierbîntat. numaij cinci mai erau acum operaţionale: Lengeh. dacă lucrurile se încurcă. o să plec în > zori. la bazele de deservire ale sondelor de înal altitudine din Zagros. Şi toate sunt închiriate pe contracte legale. spre strîmtoarea Hormuz.Marea Britanie. Aşteptă enervat. Zagros şi Tabriz. cu excepţia familiilor? Foarte îngrijorat. Azadeh.Asta-i cu scop medicinal. Absentă.Cred că ar fi bine să-i aducem înapoi pe Azadeh şi pe Finlandezul Zburător.. începu să forneze: 00 . departe. Aparatul lui are o mie de ore de zbor.De ce să nu luăm un '206 să-i aducem aici? Asta 1-arscuti de cinci sute cincizeci de kilometri de condus pe drumuri proaste şi oricum trebuie să-i ducem şi nişte piese de schimb. spuse ocntralista înainte ca el s-o poată întrerupe. II ridică. Mciver îi mai turnă whisky. anul trecu pe vremea asta aveam aproape patruzeci de '212 la lucru. departe în sud-est.Ar fi bine-s-o iei înccdşor! spuse în şoaptă Petikin.• . Genny o să sară iar cu gura pe tine. 2* Avem cincisprezece '212. în estul provinciei Azerbaidjan. Petikin se ridică şi luă o lumînar încercînd să desluşească harta prinsă pe perete. Auzi tonul. -. conducte de petrol lîngă marea Caspică. Ştii că ţi-a crescut ■ tensiunea şi nu trebuie să bei! . spuse Mciver nervos.Aş vrea să fie aşa. iară aprobarea beneficiarului sau a dragilor noştri parteneri. Petikin se luminase.. care se presupune că funcţionează acum.internaţionalul. în nord-vestul ţării. prin radio. o exploatare forestieră în Tabnz. aflate în verificările de două mii de ore. Charlie. Ban-1 dar-e Delam. Doar dacă am putea declara force majeure. apoi chipul lui I e lumină. 15* Christoase! Am legătura! 16* S-G Helicopters. o echipă de cercetare a minereurilor uranifere în apropierea graniţei afgane. Trebuie să fie statusquo cît de mult putem. aprinse alta şi se întoarse la locul lui ca să privească iarăşi harta.. aştept. din Teheran. privirea lui căzu pe elefon. .1 fără a mai socoti restul. pe sonalul de sol şi aparatele. 224 ^berdeen. Scoţia.Mulţumesc. 18* Sunt Mciver. nici unul dintre ele n-a fost reziliat. Charlie! Dumnezeule. la* Lenge'h.Visătorule! Dar lui Gen n-o să-i placă. 44 . Erau împrăştiate prin t Iranul. 17* S-G Helico. patru zone dej extracţie în sau lîngă Golf şi ultima. Mciver se întoarse cu spatele |a hartă. iar baza lor se afla lîngă Tabriz.Christoase! O să fie afurisit de greu! Ce crezi? Status-quo*. Dintre acestea. N-avem cum să le strîngem pe toate la Kowiss. Kowiss. lîngă graniţa sovietică. Status-quo! . Era vorba de căpitanul Erikki Yokkonen şi soţia lui iraniană. Suntem foarte expuşi. de la bazele armatei şi aviaţiei din Teheran Isfahan. la noapte. . către nord-vest. dar nici unul dintre ele n-a fost achitat. . Dă-mi-1 pe Bătrîn. nu putem nici să le retragem legal. . latină]. pentru Dumnezeu! O luminare pîlpîi şi se stinse. realimentez la Bandar-e Pahlavi şi-o să cumpăr şi nişte caviar! . Tu ştii ce icred eu despre chestia asta. şi-1 lăsă în aer. aşa că am putea să ne lipsim de el pentru cîteva zile. şase '202 şi trei Alouette. întreţinerea unei j.Cum ne-o fi scris! Mciver dădu din cap. Pe ea e marcată situaţia tuturor bazelor lor: echipajele. 3* Aşa ceva încă nu se poate.

au totul sub contro -Da. domnule Mclver. apoi se auzi glasul bucuros al lui Gav lan.8* E la alt telefon. O să ajungă aici mîine.Un moment. n . E în regulă ''i voi? încercăm să dăm de voi de zile întregi.l-am pus acun două săptămîni să ceară un permis. Mac. \ îi istorisi cele spuse de Talbot.Azi era. Pentru orice eventualitate o să trimit-şi react I companiei. 1* 64 . Are nişte scrisori pentru tine. trimite toate familiile şi ce i e cu el. ascultă deseori convorbirile telefonice. . Spune-i lui Torr Lochart s-o expedieze pe Şeherazada . că Veni vorba. Lui Mcîver îi bătu inima mai repede.SAVAK. 9* Hello. E planificat să zboare mîine la Teheran. O să v-o dau pe secretara lui. spuse prudent Mclver. MI5.Mac? Christoase. . Liz.Autorităţile. In ultimii doi ani intrase în rutină pentru membrii companiei să presupună că cineva le ascultă convorbirild . j Urmă un moment de tăcere. I i ai vreo problemă cu BA. Ce face Genny? Cum ai reuşit să suni? ' . slavă domnului.! în special ale străinilor. în caz că sentîm Ui ceva. Ar fi bine să fim scurţi. Am să iau legătura cu BA să văd dacă pot să-i as un loc. Stai aşa o^clipă. Previne Ambasada Finlan deză pentru paşaportul lui Azadeh.Norocul. începînd de mîine. pentru că umbla zvonul că SAVAK. Stai aşa! 10* E-n regulă..Mai întîi ascultă-i pe cei de la ambasadă şi scoatd afară toţi membrii familiilor. 0* Bun. cum de-ai nimerit? E minunat te-aud! Am un tip care formează întruna zece ore pe numerele tale . îl auzi pe Gavallan spunînd la fel de încordat: . Andy. poliţi|j secretă iraniană. Teheran e încă deschis. . Sunt acasă. de la apartament. Trebuia să fie foarte prudent. KGB. suspină fata. CIA.. am să ţi-o dau pe înălţimea Sa.de la birou. oricine. în caz că se-ntrerupe iar. spuse aproape pe dată Liz Chen.

dar restul lumii n-are somn tot căutînd alte surse c petrol. | Mclver zîmbi abia perceptibil.. Mac. In aparenţă. pentru început. şi viitorul! Ascultă. Din ce altceva ar fi putut trăi? 0* Da' lasă asta! O să ne cuadruplăm profiturile în 'an. cea de-a doua linie aeriană semiguvernamentală ce 011 c u r a British A irways. 1* E o grozăvie! Christoase. ce îmi recomanzi în privinţa personalului i anian? Mclver trase adînc aer în piept. Zagros şi Lengeh. iciiiru nişte contracte în Nigeria.E esenţial să păstrăm lucrurile stabile în Iran. .I .. E onoarea noastră în joc. în Marea Nordului suntem decît noi. hm. După străvechiul obicei iranian. Cu cîteva minute în urmă mi-a sosit un telex de la hunOil. ordinul a venit foarte de sus şi a trebuit să ci uitribui cu un peşcheş generos la fondul ungătorilor. Yankeii sunt uzi în chiloţi. peşcheşul se dădea înainte pentru o favoare care ar fi putut fi acordată. Imperial Helicopters era'un subsidiar al lui Imperial l/V. Andy. Kowiss.Da. zvonul despre Guerney s-a adeverit.Mac. Am comandat încă douăzeci '212 şi astăzi am confirmat comanda pentru şase X63. piesele de . elicopterele. băiete! 1* Asta-i minunat. Guerney şi Imperial Helicopters. asta-i fajitastic! Da' sari peste cal? . I . sunt indicaţii că în curînd lucrurile or să reintre în normal. Am aprobat şi o altă înţelegere cu ExTex. pînă la cele mai înalte nivele. 0* Status-quo! 1* Bun. Pe-aici. Acelaşi străvechi obicei stipula că orice oficialitate avea reptul-să păstreze peşcheşul ce i se dăduse în timp ce-şi lercita funcţia.Iranul ar putea să treacă prin.Eşti sigur? 1 . băieţaş! Vocea îşi t'lnmbă tonul. Mac. Andy! schimb pentru noile 65 0* Şi asta nu-i tot. miractele. confirmând că o să primim toate contractele Guer-III y de la Kharg. altul cuAll-GulfOH în Emirate. *•>. dificultăţi temlorare. Arajbia Saudită şi BorIro.

aparate. Pentru Dumnezeu, ţine-i strîns pe partenerii noştri dragi! Ce mai fac scumpii noştri? - Ca de obicei. Gavallan ştia că asta înseamnă "sunt la fel d împuţiţi". - M-am întîlnit de curînd la Londra cu generalu Javadeh. Javadeh plecase din Iran, cu toată familia, cu un a: în urmă, chiar înainte de a începe tulburările. In ultimei trei luni, doi dintre ceilalţi parteneri iranieni şi familiil lor se aflau într-o vizită la Londra "pentru motive d sănătate". Alţi patru erau în America - de asemenea, (A familiile. Trei rămăseseră în Teheran. - E tare băgăreţ, dar costisitor. Ce se aude cu Khar Putem să ne întoarcem acolo? Insula Kharg era un nespus de important şi enoi terminal de petrol, aflat în largul Golfului, prin caie Iranul exporta cea mai mare parte a petrolului său - anur trecut, cam la aceeaşi vreme, aproape şase milioane de barili pe zi, cantitate ce se redusele acum la abia şase sute de mii de barili pe zi. Kharg fusese o sursă uriaşă de veni' pentru S-G, dar, cu trei săptămîni în urmă, echipajelor ş aparatelor de sub comanda căpitanului Rudfger Lutz î se ordonase de către comandamentul militar s2 părăsească insula şi să se-ndrepte către portul aprop" de pe coastă, Bandar-e Delam. - Avem vreo şansă să ne-ntoarcem? - Nu încă, dar vom putea continua să activăm toate sondele marine de la Bandar-e Delam cînd înceta greva. Mclver ar fi dorit să adauge: Andy, l-am văzut p<| Rudiger şi mi-a zis între patru ochi că e bucuros c-a şters-| de pe insulă, că era ca o bombă cu ceasvgata-gata si explodeze, atît de simplu era să fie sabotată. în loc de ast< spuse morocănos: - O s-i trimit un raport cu membrii familiiloj Autorităţile au totul sub control. , - Da! Ce face fînărul Scot?
66

- Se descurcă bine. O să fie operaţional cu un '212 în citevazile. Mclver zîmbi. Fusese primul instructor al lui Scot. - Bun! S-ar putea să-1 aduc aici să-1 pregătesc pentru 63. 19* Nu, mai dă-i timp, Andy. E bun, dar îi trebuie timp! isă-l să zboare pe '212 un an. 20* Cum zici tu. Cum stau lucrurile la Lengeh? Era baza lor cel mai din sud-est, care acoperea itreaga strîmtoare Hormuz. - Bine! Scragger raportează că s-au instalat sonde noi tip Siri, că rezervoarele lor sunt pline ochi şi că după ltimele rapoarte grevele nu i-au afectat deloc. Bănuim 5 din pricină că sondele sunt făcute de francezi care l-au lăpostit pe Khomeini cînd a fost exilat din Iran, acum Iteva luni. 12* Bun, o să transmit şi asta. Cînd îl vezi pe păcătosul la bătrîn de Scrag, transmiţe-i toate cele din partea mea! 13* Andy, nu crezi c-ar fi vremea să vorbeşti cu el de snsie? 21* Cum stă cu sănătatea? 22* Perfect! Dar... 14* Face controale la fiecare trei luni, cît de amănunţite serioase putem noi? 23* Da, dar... 24* Atunci zboară pînă-or să iasă negative. 25* Da, dar are şaizeci şi trei de ani şi e vrem... 26* Cît timp e legal, rămîne căpitan '- aşa iam promis. - E-n regulă, da' cum o putea curvarul ăsta bătrîn, ("lagos, libidinos şi nesupus să rămînă perfect sănţos, să ]i al dracului dacă-nţeleg! Jur că tot mai cred că trişează tmva, dar nu văd cum ar putea să tragă sforile în privinţa lamenului medical. N-are cum! Crede-mă că am zburat I el şi n-am găsit nici un motiv ca să nu-1 declar Al. Mclver lăsă problema deoparte, în favoarea altora îi importante 0* Andy, trebuie să fac rost de nişte bani. Bani gheaţă. 1* Ţi-am pus la poştă! Mclver auzi rîsul zgomotos şi simţi căldura lui.

67

- Pe mă-ta, Chinezoiule! spuse. "Chinezoiul" era porecla lui pentru Gavallan care, înainte'de a veni la Aberdeen, îşi petrecuse cea mai mare parte a vieţeii ca negustor în China, mai întîi la Shanghai, apoi cu Struanii, în Hong Kong, unde sentîlniseră pentru j prima dată. Pe vremea'aceea 68 Mclver avea în colonie un I mic serviciu de elicoptere care se zbătea să iasă dinj greutăţi. I - Pentru Dumnezeu, suntem in urmă cu plăţile peni sonalului de sol, sunt de achitat toate cheltuielile piloţilor, aproape totul trebuie să fie cumpărat la... Se opri la timp, în caz că cineva asculta. Era cît pe-acj să spună "negru". - ...Afurisitele de bănci sunt încă închise şi puţinul mărunţiş pe care-1 avem îl păstrăm pentru... ' Folosise expresia cantoneză însemnînd literar "ul( parfumat" - bani folosiţi pentr a "unge". Javadeh i-a promis la Teheran, generalului Valik, c| mîine o să^-i dea o jumătate de milion de riali. Am confirj marea prin telex. - Dar asta înseamnă abia şase mii de dolari, iar n< avem de achitat note de plată pentru o sumă de douăzeci de ori mai mare! - Ştiu asta, băiete, dar el a spus că şi Bakhtiar şi Ayatolahul vor ca băncile să fie deschise, aşa că o să se deschidă în cursul săptămînii. Deîndată ce o să se întîmple asta, jură că IHC-u\ o să ne plătească totul, toi ceea ce ne datorează. între timp ai eliberat stocul A? Era codul pe care Mclver şi Gavallan îl foloseau pentru sumele deţinute âelHCm afara

Iranului, aproape şase milioane de dolari. IHC rămăsese în urmă cu plăţile faţă de S-G cu aproape patru milioane de dolari. - Nu. Pretinde că trebuie să aibă acordul oficial ;il partenerilor. Aşa că totul e-ngheţat. Mulţumesc, Doamne, se gîndi Mclver. Pentru a face operaţiuni în acest cont era nevoie de trei semnături: două din partea partenerilor iranieni şi

una din partea S-G, aşa că nici una dintre părţi nu putea sa" atingă aceste sume fără aprobarea celeilalte. 2* E destul de încurcat, Andy, cu plata pe care trebuie s-o faci la noul aparat, cu cele de la echipamentul nostru de aici, eşti cam pe muchie de cuţit, nu-i aşa? 3* Toată viaţa am stat pe muchie de cuţit, Mac! Dar viitorul e roz! 4* Da, îi zise Mclver, pentru afacerile cu elicoptere, dar aici în Iran? Cu un an în urmă, partenerii iranieni îl forţaseră pe (îavallan să accepte ca toate aparatele S-G şi piesele de schimb aflate în Iran să aparţină legal IHC. Gavallan neceptase cu condiţia ca să poată cumpăra totul înapoi în clipa în care se va putea, fără ca ceilalţi să poată refuza, ca aceştia să efectueze la timp toate plăţile legate de chiria echipamentului şi să achite datoriile aflate în intîrziere. De cînd începuse criza şi se închiseseră băncile, IHC rămăsese în urmă cu plăţile şi Gavallan efectuase toate cheltuielile pentru elicopterele din Iran din fondurile S-G din Aberdeen, căci partenerii pretinseseră că nu era vina lor că băncile se închiseseră, Javadeh şi Valik Misţinînd că, deîndată ce totul avea să reintre în normal, ci aveau să plătească tot, fără îndoială. - Nu uita, Andrew, noi i-am adus cele mai bune contracte de ani de zile. Noi le-am adus, noii Fără noi, ,S'-G' nu poate să funcţioneze în Iran! Deîndată ce totul intră în normal..-. Gavallan spunea: - ... Contractele noastre din Iran sunt încă foarte .irofitabile, nu putem să-ilinvinovăţim pe partenerii noştri de ista, iar de cînd cu Guerney, ne-a pus Dumnezeu mînan cap. Da, se gîndi Mclver, chiar dacă ne stoarce din ce în î mai tare şi în fiecare an partea noastră devine din ce [fi ce mai mică, iar a lor din ce în ce mai mare... -... ei au cheia ţării ăsteia, întotdeauna au avut-o, şi jură întruna că ce fac ei e sfînt, că-i aranjat, că aşa e instit. Trebuie să aibă elicoptere ca să-i poată exploata impurile petrolifere. Toată lumea de-aici spune că o s-o licem ca în rai - ministrul, ambasadorul, oamenii noştri.
69

cu luminările era m mai drăguţ! Petikin zîmbi şi stinse luminile. între timp eu cred că ar trebui. ~ ! Adîncit în gînduri.!. Luminile se aprinseră brusc. 42* Mulţumesc. ^ . bucuroj' că vorbise cu vechiul său prieten. dacă considera necesar. Charlie! O să primeşti o porţie în plus Cina-i aproape gata. Hong Kongului şi Kowloonului. Duncan. aşa spun şi oamenii mei din Washingtc! chiar şi bătrînul Willie de la ExTex. Petikin nu era dintre directorii S-G sau IHi şi deci. 1 Linia se-ntrerupse. trînti receptorul. şi acum încercau sase reverse pe str. Reza. Gavallan. dar după ce vorbesc Neînfricatul Şef. Furios. chiar şi eu am nevoie de nişte întări to. Â zice ministrul. Mclver putea să păstrezi pentru el o parte dintre veşti. şi trebuie să ştie mai bine ca oricine altcineva.. Paisprezece! în vara lui '65. cînâ Colonia era inundată de revol Jui Mao Tze Dun. Au trecut mulţi ani. încăperea părea n plăcută. 41* Ai dreptate. Cînd auzi din nou un sunet. nu era decîtjj sunetul constant de ocupat. veniturile oamenilor cresc. Te rog să nu m3 priveşti aşa nevinovat. mai intimă. sosise scrisoare. Genny. şi a unei i monarhii constituţionale. spuse Genny. iar argintăria sclipea pe masa pregătită'. pentru Dumnezeu. sfîşiind-o.Şi de ce n-ar fi aşa? Şahul a făcut tot ce-a putut ca : modernizeze lucrurile. Şansele su cincizeci la unu că totul revine la normal în şase luni. nu aşa tare ca ăla pe care l-ai furat.Fir-ar să fie. ale cărui Gărzi Roşi răscoliseră t China. Pe vremea aceea afacerea cu elicoptere ■ ' 70 . încasările de pe petrol sunt uriaşe şi să salte şi mai mult o dată ce porcăria asta se termină.. Mclver bătu nemulţumit în furca^ telefonului. îi lăsă singuri. Mclver îi istorisi lui Petikin cam tot ceea ce aflase d la Gavallan. Ai s%-mi povesteşti la cină ce-a spus. îş! zise. poţi să mai bei un whisky. am fabetismul scade. merse pînă la fereastră. ca Şahul o să abdice în favoarea fiului său. din nou ai dreptate.

vînzătorii ambulanţi.Mclver era în pragul dezastrului. cheltuieli de transport pentru imneata şi familie pînă la Aberdeen şi o cutie de whisky >ch Vay de Crăciun. ind prin ferestrele care zdrăngăneau în vînt. telefonează-i! cfonează-i chiar acum! 14* Dar Aberdeen! IFR pe orice vreme! Dumnezeule. ctrolul din Marea Nordului a devenit realitate. nu s-a mai făcut vreodată! Nu există nici un fel de rucţiuni. un contract pe A ani ca să obţii un rezultat pozitiv sau negativ. acum cîţiva ani. iar Genny încerca să se descurce cu doi copii în pragul adolescenţei într-un apartament înghesuit şi zgomotos din Kowloon. unde tulburările erau cele mai rele. Eu îţi pot oferi timpul. alergase înapoi şi i se atîrnase de 13* E un dar ceresc. căci am mare şi urgentă nevoie de sfatul domniei tale. o tnifjcaţie în caz de succes. Am o orie că singura cale de a aproviziona sondele pe orice eme este cu elicopterul. Am cîştigat o avere pe un armăsar numit "Chinezoiul". Genny îi dăduse înapoi scrisoarea şf . Rămsese în urmă cu chiria elicopterului său. Duncan. dum-■ata. Am iţea face asta cu putinţă. sele. Taipanul.ise din cameră. Nici nu ştiu dacă e cu putinţă! 71 . s-ar putea săţi aduci aminte că ne-am întîlnit o dată sau de două ori la curse. . Ian Dunross. asta nu e cu putinţă. Gen! Uită-te la asta! în scrisoare se spunea: "Dragă d-Ie Mclver. 11* Unde dracu' te duci? 12* Să împachetez! Ea izbucnise în rîs. avioanele. învăluită de zgomotul continuu al irelui oraş: traficul. ed că din pricina a ceea ce numeşti domnia ta ÎFR.Dumnezeule. n. claxoanele. muzica chinezească discordantă. Ştiu că l-ai învăţat să conducă ■ •licopterul şi te recomandă cu foarte multă căldură. priceperea! O mie de lire pe lună. mi-a sugerat să-ţi scriu. Te rog. Iute. telefonează-mi cît de rînd cu putinţă!" Fără un cuvînt. în prezent.

guvernatorul avertizase că ordonase poliţiei să ia orice măsuri considerate necesare ca să oprească toate aceste tulburări. Şi al doilea ordin de a se opri fusese dispreţuit. Gavallan fiind un bărbat deosebit pentru care merita să munceşti şi alături de care era plăcut s-o faci.Pentru tine este.Andy. în cantoneză şi engleză. băiete. Reînnpise şi extinsese egăturile vechi din lumea încă mică a piloţilor de elicoptere. viaţa fiind atît de grea acolo. pregătindu-se pentru ziua în care s-ar fi putut extinde. Genny bucuroasă că este înapoi în Scoţia. unde un mic detaşament de poliţişti chinezi în uniformă şi trei ofiţeri britanici aşteptau tăcuţi în spatele unei baricade. Mclver îşi vîndusc acţiunile companiei sale de elicoptere. asta a fost condiţia care întradevăr m-a prins.Dumnezeule. In ziua următoare. de la Aberdeen la Inverness şi în sud pînă la Dundee. zburase la Aber-deen înaintea lui Genny şi se cufundase cu multă dăruire în noua sa muncă. în curînd pe strada pustie nu mai rămăseseră decîi o duzină de trupuri zăcînd în praf. In cursul săptămînii. frigul şi umezeala şi durerile pe care i le dădea aerul bogat in sare. să rezolve treburile cu apartamentul lor şi să vîndă tot ceea ce nu avea să le mai trebuiască. căci ei nu-i plăcuse niciodată Hong Kongul. iar cei aflaţi în primele rînduri se pierdură cu firea şi fură călcaţi în picioare de cei din spatele lor. Cu o zi în urmă. consulul elveţian şi soţia lui arseseră de vii în maşina lor. apoi privise cu grijă afară. nu măndoiesc! Acum. să se disperseze. spărgînd-o. iar lui plăcîndu-i mult munca. cei mai mulţi dintre ei foşti piloţi în RAF.Jos. Jos. Lui Gavallan i se spunea "Boierul" m Scoţia răsăriteană din acele zile. şi tumultul încăierărilor din stradă începuse. . Royal Australian Air Force. 3* 72 Femeii îi trebuise o lună ca să împacheteze. KwaiLoh. în stradă. Cei cinci ani bătuţi pe muchie pe care-i )etrecuseră acolo meritaseră. New York. Kwai Loh". s-au dus la film.Pentru Dumnezeu. Noaptea. băiete. se revărsau către postul de poliţie aflat la o sută de metri mai departe. cu bani puţini şi copiii de care trebuise să aibă grijă. întreaga colonie redevenise calmă. O cărămidă trecuse printr-una dintre ferestre. Gen. Atunci se deschise focul. obişnuitul lor strigăt de asalt. . noi. cu tentacule care utingeau Londra. Duncan. RAAF** şi USAF*** şi alte servicii ale aliaţilor. e la un milion de mile ele cea mai apropiată şcoală! Un apartament în Aber-deen! Acum. toţi strigînd: "Mao. Gavallan era întotdeauna cel care punea lucrurile în mişcare. Huston. au arme! şoptise uluit Mclver. că eşti la fel de bogat ca Dunross. RCAF*. oriunde se Royal Canadian Air Force. Cînd ajunse. dar urînd Marea Nordului. 'Apartamentul lor se găsea la etajul doi şi se descnideai spre o stradă îngustă în foarte populatul cartier Mong! Kok. Mao. unde naiba or fi plecat Hamish şi Sarah? 43* Azi e sîmbătă. care o rupseserii la fugă. cînd gloata lejrăsturnase automobilul şi îi dăduse foc. el găsise deja un apartament ideal lîngă heliportul McLond. întotdeauna există o bonificaţie generoasă de Crăciun pusă cu grijă de-o parte pentru pensie şi-ntotdeauna cutia de Lock Vay: . Gloata nu-i dăduse atenţie şi atacase baricada. . UniiedStates AirForce. De obicei poliţia avea doar bastoane. la care ea renunţase imediat. o să închidem o casă! Zîmbi în sinea lui gîndindu-se la acele zile de început. Gen! Las-te jos! Cuvintele îi fură acoperite de difuzoarele prin care superintendentul poliţiei din Kowloon ordona celor adunaţi. la postul de radio şi la televiziune. iar cele cîteva grupuri de Gărzi Roşii care încercaseră să îmboldească mulţimea să iasă în stradă fură iute împrăştiate. Mclver o trăsese pe Genny la adăpost.sale: "Fii îndrăzneţ!". transformînd în realitate mottoul companiei . din Kowloon. cinci pînă la zece mii de chinezi. nu mai avură loc lupte de stradă. 73 . Acelaşi lucru se întîmplă în Hong Kong.

dar nu modernizare. 27* Hello. Proprietar şi director este Jock Forsyth. Sheik . ia stai! Mac. Mac! îi spusese Andrew Gavallan într. zece la sută din acţiunile asta! noului subsidiar iranian. a lovit de douăzeci de ori şi eu doar ger n-a zis nimic că te cunoaşte. m-am întîlnit de [ sau nu.. suntem. Chinezoiule. . din Comandamentul Suprem Iranian. De ce? 28* Da. Scragger şi toţi piloţii lui şi personalul pot să rămină din zile. eu. ce ştii. ei. ca să semnezi hîrtiile pentru Băiete. nu prea-mi aduc aminte cine-a început-o.sunt băieţi buni. Gen. ScragHassan. ei. după cum ai să propui tu. înainte se chema Persia. 30* Iran. spre sfîrşitul deceniului şase. Scrag Scragger. Gen. acum un fanatic al elicopterelor. iar Genny o să te omoare.despre Shei' azie minunată pentru noi într-un loc numit Teheran Aviationl îtr-un loc numit Persia.. A zis că i-ar face plăcere să te 3* Dar nu suntem echipaţi să facem nici jumătate prezinte oamenilor potriviţii de peste tot. ce se-ntîmplă? întrebase el suspicios.i ia şi dacă ţi-ar plăcea.. copiii abia termină şcoala. care a pus compania pe picioare pr anii '50 cu un vechi amic de-al meu. îşi zise Mclver fără ranchiună. Au trei '206 şi cîteva avioane ' aprovizionare. la o vînătoare.. ne-am cam ciocnit niţel. cu baza în Bahrain. bătrînul "chinezoi" e grozav şi te poate ţine pe tine şi pe cei mai mulţi la degetul mic.. vineri instalezi sediul acolo. ea avea whisky 9* Nu. Noi. zece la sută din toată afacerea. ExTex şi cred că şi In OU. dar cred că o să avem curînd. ca director exuna ecutiv. fc paraşutist şi pilot. • II sifon pregtit pentru el şi un zîmbet dulce pe chip. De ce? 2* Ascultă. împreună Vinerea următoare vreau să ajungi la Teheran. Da. eşti director executiv pentru Iran « 4* Beni-Hassan e un tip grozav. Cînd ajunsese acasă în noaptea aceea.. cu unul dintre generalii superiori ! nevoie de cunoştinţele lor. Oh. Ei bine.întîi se aşezaseră în Singapore. nu vrea să se cuvîntul mute. Ai ş-o preiei luni. niioarceaici. adevăr Desigur că Mclver plecase. Curios.. nu ne mutăm. generalul BeniForsyth e mulţumit să se retragă la Devon. pentru 29* Cu tine ce se întîmplă? Andy spune că s-a tine şi ivit o pentru Genny. da! Ai din. ca 75 deserveşte Golful.. contractul cu Forţele Aeriene... Bun trăgător. Am petrecut multă vreme cu el la cu el decît cîteva momente.. întîlnire cu Beni-Hassan.. Nu i-ar fi putut rezista lui un monarh cu vederi înaintate. Ivi 74 întrezărea puterea petrolului. Eu.. dar bună. fost în RAA decorat de două ori. ţi-am aranjat o aviaţie. dragă! Ai avut o zi bună? recunoscînd falsa exuberanţă. unde l-am întîlnit prima dată pe Scrag..I-am cumpărat. dar de fapt n-am petrecut de cincisprezece. iar de discutat am discutat cu sfîrşitul săptămînii şi i-am vîndut nişte elicoptere pentru Forsyth..cînd m-aş 13* Este o companie de elicoptere mică. sprijinul infanteriei şi regimentelor de tancuri.. pînă una-alta. spusese Mclver. Apoi s-a mutat în Golf cu un executiv de hExTex care s-a întîmplat să aibă un contract mare care i-a lansat aici. bănuitor. iar Şahul e întrceea ce include şi restul Golfului. Bine îngrijite şi fac groază de treabă pentru Aranco. De acum înainte suntem S-G Hellicopters Ltd. 10* Am luat bilete joi pentru Bahrain. cu întregul program de antrenament pentru infanterie şi pentru Dumnezeu. >dern este Iran. cu planuri mari de Andrew Gavallan şi se bucurase de fiecare clipă. noi abia am terminat plata unei 31* Ce interesant! Cînd plecăm? case... Uite cum ai ajuns j aici. şi elicoptere pentru exploatările petroliere. 11* Genny e fericită la Aberdeen... Ascultă. da' ceilalţi spuneau că a ieşit la egalitate. I-am văzut . Scrag e adevăratul proprietar. Acum. m-am gîndit să discutăm problema 12* Desigur. i australian. am aranja în aşa fel încît aş putea Aviationl li ura două Juni acolo şi aş avea o lună liberă . Ştii ceva de Iran? ^descoperise niciodată cum o convinsese Gavallan pe Genny. spusese suav Gavallan.

sau nu mergem. pentru Dumnezeu.. modelînd-o în felul în care numa el singur hotăra. n-ai s-o faci. David vrea 76 .. Descoperise doar mult mai tîrziu şi doar din întîmplare că S. Ian a dorit ca tot amestecul Casei Struan să fie ţinut sub tăcere. Andy' întrebase odată. eu? Haide. întrebase Gavallan morocănos. două acolo şi una aici! Numai peste cadavrul lui Andy şi cînd spun asta înţeleg cadavru!tMergem ca o familie. pentru Dumnezeu. Copilul lui. dai fusese foarte plăcut şi chiar cea mai bună perioadă dir viaţa lor.. ei. nopţile şi duminicile? 44* Eu. Apoi mai dulce: Nu eşti de acord. iar S-G era subsidiarul Casei Struan. 6* Un vechi prieten din Sidney.De unde dracu' scoţi toţi banii ăştia.Băncile. care era de altfel şi sursa secretă a întregii lor finanţări şi a informaţiilor economice.... fost pilot în RAF. Numai al lui. mi-a scris că 1-a auzit pe Linbar lăudîndu-se că S-G este parte a Nobilei Case. beţivăninduvă şi destrăbălîndu-vă împreună la est de Suez? 46* Cine. 5* Cum ai aflat. îl descoperise pe Charlie şi pe Lochart şi pe Jean-Luc şi pe Erikki. flăcăule! Ha. Mac. se veselise cu Scrag şi cu ceilalţi.încearcă. o să muncim în draci şi acolo. . . 45* Sheik Aviation? Tu şi bătrînul Scragger. între noi fie vorba.. Sheik Aviation fusese prima dintre multele achiziţi şi învîrteli pe care le făcuse Gavallan. o să avem atît de multe de făcut că n-o să. de la S-G Helicoptere. provenea de la Struan. inimioara mea? 48* Acum. dar se^pare că Linbar se ocupă de Struan în Australia. ascultă aici. Peste o lună o luau încă o dată de la capăt. de unde altundeva! Suntem în categoria de risc triplu şi scoţieni pînă-n călcîie. tot felul de-oameni interesanţi.Şi ce-ai de gînd să faci două luni. întîlnise. care acum s-a bgat în minerit.. Gen. 47* Nu. Nu ştiam. transformînc compania în cea mai eficientă şi mai sigură operaţie aeriană din Iran şi Golf. . Mac..

In mintea lui era un adevărat vîrtej. . Mă întreb dac-or să înceapă şi cu noi. toţi americani.Nu-i vorba de bani. li.Desigur. dar nu-i răspunsese. de Consiliul Intern Şi. ucişi de atacatori neidentificaţi în ultimele i i t e v a luni. că Nobila 'Casă ne acoperă. ăsta i :il treilea civil. odată cu afacerile cu petrol. Bău ultima picătură din pahar. îşi zise. Cînd se va retrage. Cumva mie să mă bazez pe parteneri. Jaleh o să I ii. spusese cu voce scăzută Gavallan David era David McStruan. M-am întrebat deseori de ce-ai plecat... Mai luă o înghiţitură de whisky. Fără sprijinul parii norilor. taipanul de atunci. doi de la ExTex şi unul de. răspundea întotdeauna. i Guerney. Nu spusese niciodată nimănui. Duncan! 1 . Groaznic ce-am auzit de Stanson. desigur. Sunt destule griji carete-apasă! Ce di acu' spunea Chinezoiul cînd am fost întrerupţi? Mi-ar li irimis vorbă dacă era ceva important.Nu-i timpul să te opreşti? spunea Genny în fiecare (an. care acum se lăţise şi se extinsese.ipînul. . . peste Jaleh.după atîţia ani.niienii îi urăsc pe englezi la fel de mult ca pe yankei.bomba care-o să arunce în aer tot Teheranul. Ei sunt să continue ideea. aşa că ar prefera să păstrezi toate astea pentru tine. i' ■ unde să mai fac rost de bani? Nu putem să funcţionăm o jumătate de milion de riali pe săptămînă. cam asta este. Nu-i nevoie să mai puişi tu gaz peste foc. nici măcar lui Genny n-am să-i spun. Mclver privea pierdut la geana roşie de lumină 111 Linsă către sud-est. i t greş niciodată. Avem bani mai mulţi decît suficienit. Gavallan zîmbise. S-G înflorise şi crescuse. Şi tot astfel şi profiturile. dar sunt la fel de -'cheri ca toţi ceilalţi şi adevăraţi experţi în a-şi schimba ■ i.Liz ştie despre Struan. Dar asta explică multe şi mă face să mă simt grozav la gîndul . peste şase sau şapte ani.. ca şi valoarea acţiunilor sale în combinaţia [ iraniană. l . am dat de dracu' chiar 77 . Pînă acum n-a t l . va \ fi un om instruit.

Urăsc statul la cozi. dar s-a dus. verdeţuri. Dar am citit că e bună pentru diverticulită şi toată lumea poate să bage de seamă că Duncan nu se mai simte la fel de bine ca înainte. înghiţi-1-ar Iadul cu Insha'-Allahul lui cu tot.iiît de bun! Mă întreb dacă Charlie a aflat vreodată tlcspre aventura pe care a avut-o cu pilotul de la Guer-ncyl Cred că nu-i nici un rău în asta . Tînăr pentru vîrsta lui. Eşti încă aici. nu revărsîndu-se din gîtlejurile gloatei. urăsc toaletele lor împuţite pe care stai cu genunchii la gură ca un animal. Ah! Cît despre conopidă.Uh! La naiba cu toate! îl pusese pe tînărul Scot Gavallan. ei sunt cei care vorbesc farsi.e greu să stai atît de multă vreme singură.. Mai găsise una .în cutia poştală. Ce prost e cînd crede că )ate să mă ducă pe mine! L-o fi aiurit pe Charlie? ă-ndoiesc. N-avea nici o semnătură. Nu şi acum. Bakhtiar sau generalii. iar conţinutul ei era stricat. înainte să înceapă tulburări găsea liniştitoare cele cinci chemări zilnice a K muezinului din vîrful moscheii. 11 nde-i tinereţea ta? Nu ştiu. . au nevoie de elicoptere. "Pe 1 decembrie ţi-am dat ţie şi familiei o lună ca să părăseşti ţara noastră. Lua-le-ar dracu'! Pe ele şi pe împuţiţii care au găurit cutia de haggis. apoi fiartă cîteva ore? . totul înghesuit într-o traistă făcută din stomacul sărmanei oi. eşti acum duşmanul nqstru "şi o să ne luptăm cu voi fără răgaz". Cel puţin a mea. Aproape fiecare cetăţean străin din Iran primise una. urăsc toată violenţa asta stupidă şi distrugerile a ceva ce a fost într-adevăr foarte frumos. purtat de vînt. deşi i-am plătit de două ori mai mult decît de obicei. înainte. numai mirosul mă face să vărs. Pe viaţa mea. împuţita asta de bucătărie minusculă şi spurcata de plăcintă cu carne conservată. ficat. Se cutremură.dacă-I ai .. Dar mă bucură că s-au despărţit prieteneşte. plămîni şi carne de oaie. se gîndi nenorocită.a doua . în palma cui şi cît să pună. nu pulpa veche de berbec pe care-a promis-o.. pe cine să flateze. apoi. Mai întîi nenorocitul de măcelar mă lasă baltă. Urăsc locul ăsta acum. Oare cum putea să-i placă un asemenea amestec nedefinit de bucăţi de inimă. Khomeini. Şi totuşi. pe cine să răsplătească.. ' 7 9 78 . îşi zise. pentru această ocazie specială.dacă nu te prinde cineva .. nu înţeleg de ce le place bărbaţilor. urăsc armele şi ameninţările. să aducă cutia cînd se întorsese din ultimul său concediu. căci a lui Duncan. mai aproape de data ast Apoi. descoperind curioasă ameninţare în el. la naiba! Am gîndit toată cina asta afurisită de luni de zile şi acum s-a dus pe apa sîmbetei. ceapă. în bucătărie. ce prostie să laşi un bărbat . la naiba. Genny sta să izbucnească în plîns. Chinezoiul avea dreptate: oricine ar cîştiga. e încă tînăr.cei care ştiu cu cine să vorbească. la naiba. îşi surprinse cu coada ochiului imaginea în oglindă. Allahhhh-u Akbarrrr repetat mereu şi mereu. îşi îndreptă automat buclele părului şi privi într-acolo. în ziua aceea era aniversarea căstoriei lor şi aceasta era surpriza ei pentru Duncan. cînd iţi doreşti aşa ceva. nu. puţină ceapă. Conserva de haggis pe care o păstrase ascunsă cu atîta grijă o jumătate de an şi pe care abia o deschisese avusese un defect.. Cît despre Claire. La dracu'.cu pesmet măcinat deasupra şi coaptă pînă se rumeneşte. veni'din depărtare sunetul răguşit mulţimii: Allahhh-u Akbarrr. Totuşi. ei au legăturile. apoi băcănia intră brusc în grevă. ca şi cealaltă prost bătută la maşină şi copiată pe cea mai ieftină hîrtie. deşi totuşi sunt de părere c-a fost doar o curvă egoistă. Afurisitul de Gavallan! Nu. Fereastra micii bucătării era pe jumătate deschisă auzi o altă rafală de mitralieră. măcar de-ar avea grijă de el. amestecată cu cartofi fierţi. Lui Duncan îi plăcea atît de mult. unt şi lapte . şi după asta. Urăsc armele. nu-i vina lui Scot că afurisita de cutie a fost stricată. seu. care jurase să păstreze taina. E ridicol! Carne tocată din conservă. pentru că afurisitele de bănci sunt închise şi n-am nici un pic de mărunţiş ca să-1 mituiesc pe împuţitul de concurent al ticălosului ăsta ca să-mi vîndă un picior de miel proaspt. urăsc frigul şi lipsa de încălzire şi de lumină.

femeilor şi cîntecului? Trăiască1 Persia. jji. . Masa a fost foarte bună. De obicei erair bine aprovizionaţi cu vinuri franţuzeşti şi iraniene. dar e ultima sticlă. Apoi. Gen.uită-te la' Azadeh. cînd. A fost. Scandau blestemăţia aia. am fugit ca să scăpăm cu viaţă. Fără îndoială! Dar cum? Rîse.Ne-au prins între. ca şi mica Electra. de parcă s-ar fi tăvălit în gunoi. spărăsese şi incendiase toate magazinele de băuturi din Teheran. zău! . cu hainele mototolite. între poliţie şi o gloată de ticăloşi. tot -cînd au sosit poliţia şi armata şi tancurile. acum e vremea să plecăm şi să ne bucurăm de banii noştri. niciodată nam.şi pentru podgoriile şi vinurile sale. De-a lungul istoriei. 2* Omul meu din bazar mi-a spus că nu există nici o' picătură la vînzare oficial. mîinile şi părul pline de murdărie.. Cum rămîne cu Rubayat-ele lui Omar Khayyam? Nu e un imn închinat vinului. şi de ce nu? De aproape trei mii de ani Persia a fost faimoasă pentru frumuseţea femeilor sale . Un nenorocit mi-a scos benzina din rezervor. mult mai exotic. Charlie. . Allah-u Akbar. faţa. urmînd orientarea strictă fundamentalistăj a lui Khomeini. dar nu erau veseli. rumenită exact cît trebuie. cu ochii negri. la jumătatea desertului .. Se pare ca Persia a fost numele pe care i l-au dat vechii greci.. trupuri de jur împrejur. este iranian. Lumea n-o să suporte.Persia sună mult mai bine decît Iranul. Era înaltă. Nu pot să suport plăcinta cu earne tocată. Allah-u Akbar. Nici asta şi nici fundamentalismul. Aveau prea multe la care să se gîndească. 80 Pentru o clipă atenţia îi fu abătută de focul de arme.Şeherazada mi-a spus că întotdeauna i-au zis Iran.trufe. îru Persia.. aproape incoerent. mult mai plăcut. intră clătinîndu-se. toată lumea a început să fugă şi mulţimea a ieşit dintr-o stradă laterală şi mulţi aveau arme. deodată. spuse el. plăcinta cu carne. erau mii. îşi spuse iritată. După aceea cineva a început să tragă din mulţime. admirîndu-i ciiloarea şi zîmbindu-i. cu hainele ferfeniţă. şi peste tot se auzeau puşti . iar ei şi-au spus arieni.. Avea îmbrăcămintea.. Focuri de arme. spuse Petikin. o altă preferinţă a lui Mclver -.. aşa că. Dar gloata...Totul e grozav.Andy are dreptate. încercînd să-şi ascundă prin vorbe nervozitatea: . Şahii au fost întotdeaunal toleranţi. dar mulţimea. apoi închise din nou uşa. Nu se poate. brunetă. Mi-era atît de teamă că avea să se căsătorească cu secretara aia chinezoaică a lui. făceau să-ţi îngheţe sîngele în vine.. unul dintre piloţii lui. Strălucirea roşiatică se întindea deasupra Jalehului. Nogger Lane. 3* Asta n-o să ţină. nicăieri. Deschise cu grijă cuptorul. spuse Genny. 0* Deschizi sticla de vin. cu faţa zgîriată profund. Alexandru cel Mare şi toţi ăştia. şi chiar şi în hotelurile. băutul oricărui fel de alcool fiind prohibit de Coran. încurajată de mul-lahi. gaze lacrimogene. aşa cum le plăcea. Mă bucură că s-a recăsătorit cu o fată atît de de treabă. Duncan? 1* îmi pare rău. şi după aia pietre. Alte tancuri care treceau prin apropiere. spuse ea primind paharul de vin. aşa cum era cînd am venit pentru primi dată aici. clipind din pricina căldurii şi mirosului. apoi ne-a văzut o şleahtă de ticăloşi şi-au început să ţipe "American Satan!" S-au luat după noi şi ne-au înghesuit 81 . apoi continuă. Oh! Cu Andy e-n regulă şi tot aşa a fost şi cu Iranul. întruna. şi-o îmbrăţişa scurt. cu o mînecă a pardesiului aproape smulsă şi înspăimîntată.1 companiilor vestice este interzis acum consumul de al cool.. murmurînd rugător ceva în italiană. Mulţumesc. sticle incendiare. sprijinind o fată. Mac! Strada părea normală. spuse el dintr-o suflare. sau Şeherazada . Strigătele cîntate ale gloatei în depărtare.. Duncan. Maureen o să-1 ţină în formă. Cei mai mulţi dintre persani au fost mulţumiţi cînd Reza Şah a decretat că Persia avea să se numească Iran.. Am văzut trei si am crezut că ticăloşii or să tragă. Savurară vinul şi plăcinta.

îi rupeau hainele. ne-au lăsat în pace.. ştiu că am încercat să fac asta. . boşorogul ăsta... e. i-a chemat înapoi şi.Niciodată. Un cockteil Molotov a izbit un soldat în faţă şi omul s-a învăluit în flăcări. niciodată nu am trecut printr-un coşmar ca ăsta. Prea mult de îndurat... Vroiam să-i scot och-ii cu unghiile. încercă să-şi recapete respiraţia... Ăla ne blestema şi ne-a spus so ştefgem. Soldaţii erau la fel de tineri ca huliganii ăia şi păreau cu toţii.. înspăimîntaţi de moarte. Mulţimea care urlă şi aruncă pietre. Primi paharul de whisky şi-1 goli dintr-o înghiţitură. noapte după noapte.. Charlie! continuă cu voce tremurată.. -Ticăloşii. dar tînărul nu-i dădu atenţie şi continuă dintr-o suflare: 1* Dacă n-ar fi fost mullahul care ma tras deoparte. nici nam 82 vrut vreo dată s-o facă pînă în noa ptea asta.. Mîinile şi genunchii îi tremurau necontrolabil.. Iisuse Christoase.. Am încercat să leexplic că sunt englez şi Paula italiancă şi nu.. Mclver. l-aş fi lovit pînă n-ar fi rămas altceva decît carne vie din el.. deşi nu prea îşi dădea seama de asta. glas ul era înc ord at şi într- . n-aveau nici un drept să pună şi mîna pe noi. dar o-nşfăcaseră pe Paula şi. spuse îngrijorat Petikin.... Genny şi Petikin îl ascultau îngroziţi. Fata suspină înnebuită.' ăsta.. Iisuse Chris toase! N-am ucis niciodată nimic cu mîinile mel un continuu crescendo. ştiu asta pentru că i-am spart oasele feţei şi i s-a turtit nasul şi dacă nu era mullahul la.. 0* Ia-o uşor.. cred că mi-am pierdut puţin minţile şi l-am apucat pe unul ş-i i-am zdrobit faţa.. dar acu m am simţ it nev oia şi aş fi făcu t-o! M îinil e îi tre mur au cînd îşi înde părt ă păr ul blo nd din och i.. încercau s-o împingă. Christoase.într-o alee. şi apoi ticăloşii -iar ne-au înghesuit şi-au început s-o pipăie pe Paula. Dar mă înghesuiau şi dacă n-ar fi fost un mullah. Striga dintre flăcări fără. flăcăule.. un ticălos înalt cu barba neagră şi turban negru. am încercat.

eu.. am să-ţi dau cîteva lucruri.. am uitat! .iră chef de somn.ire am găsit-o în bazar.Multă fericire! Nu-i cine ştie ce. îi povesti despre haggis. spuse furios. ascultau e focurile de armă undeva în noapte. apă 54* Haide. băiete. i ■ s . . dar o porniseşi la un vale. u 83 c . îi erau dar din nou limpezi. Tinînd ele lui pumnii încă Strînşi. dar lacrimile se opriseră şi ochii a. scandările buz cîntate în altă parte. rus Nogger. Am văzut. 56* Bună idee. împachetată..O.I id. . epu Ceilalţi aproape ţîşniră în picioare din cauza ră gestului imprevizibil şi violent. voiam să uciiid. Genny şi Mclver..Stai aşa. liniştească pe el şi pe fată. spuse spu Genny. mai bine ai sta aici la mă de noapte. . se uită prosteşte la bărbatul arti mai în vîrstă decît el. Petikin se aplecă înainte şi-1 plesni mil cu dosul palmei peste faţă. drace. doar o brăţară pe ş • . Nogger. o ur stewardesă la liniile Alitalia.. dar le luă totuşi ceva timp să-îi explice for şi să-1 mă. buz Comanda îl paraliza pe tînăr... uril obosiţi. Nqgger rămase să cîteva clipe ameţit. Ei? nici 50* Iartă-mă.. tu ai să e laiei în primire sofaua. colţ Mai tîrziu. Da. cuv 51* Pe dracu'! spuse Lane ameninţător. . trîntindu-1 pe sofa e înc cu braţele şi picioarele aruncate în lături. înt nu revenindu-şi în se fire. dar l. O. Se aplecă peste birou şi luă o cutie prost . Duncan? . cul 49* Ce dracu' s-a-ntîmplat cu tine? ară Aproape mi-ai rupt cev falca. Ea se numea Paula Giancani. 52* Paula dragă. urlă Petikin. mulţumesc Duncan! ă în timp ce o desfăcea. Da. înţeleg. pregătindu-se să se arunce asupra adu agresorului. o fată înaltă. ne. vorbesc îi englezeşte. apoi se chinui să se ridice-n se picioare. înţelegi? mă 53* Da. elor 55* Vrei nişte ceai. încă treji. A trecut de ora stingerii. acri Brusc.Se ridică din pat odată cu ea. .

chiar în mijlocul lui. 8* Ce? Ce din ceea ce nu ştiu încă? 9* Se încurcă lucrurile din ce în ce mai tare. ale lui şi ale ei.şi a subliniat "foarte bine înarmaţi" . ceas de ceas. închiriat de guvernul italian ca să evacueze conaţionalii. primele pe care le-a văzut Nogger $ Organizaţia Iraniană a Eliberării Palestinei! . e-atît de drăguţă! Exact ce-mi doream! îţi mulţumesc. Desigur că decolarea a fost amînată şi iar amînată. aşa că el se duse să-şi spună la revedere. zborul fusese din nou anulat. şi dacă ei dau un ajutor. Atunci eadevărat că OEP îl ajută pe Komeini! . . fir-ar să fie. îi trecu un braţ în jurul umerilor şi o sărută absent. montate în argint. este ţinut la sol de două zile. spuse ea. Ea nu băgă prea mult în seamă gestul. ' ■ f 84 . Primise permisiunea să decoleze la prînz. ca de obicej. .Ce te necăjeşte. aproape imediat. Gen. chiar înainte de apusul soarelui. deveniseră de la o vreme doar semne de afecţiune. dragule! . un grup de revoluţionari foarte bine înarmaţi . Aşa cum ai mîngîia pe creştet un cîine drag. dragă? -Totul e în regulă! îl cunoştea prea bine. apoi. ăsta e alt joc! Războiul civil a început şi noi ne aflăm. Atunci. Personalul iranian dispăruse pur şi simplu. Brăţara era făcută din ametiste brute. Nogger mi-a spus că veneau de la aeroport.O. Doamne.O.Şi eu ţie.Da. Avionul eiAlitaha.32* Ce porcărie! 33* Las-o baltă! Anul viitor o să-1 petrecem în Scoţia. Cînd ai ieşit din cameră cu Paula. Multe sărutări. întregul aeroport închis şi tuturor li se spusese să plece. Cei mai mulţi purtau banderole verzi pe braţ.au început să se-mprăştie peste tot. dar unii aveau insemneîe OIEP.

clătinîndu-se. o ridicase în braţele lui mari. vă mulţumesc că mi-aţi dat o astfel de femeie! îşi zise. Putea vorbi patru: finlandeză. Aii Dayati. Erikki se ridică într-un cot şi o privi. în largul lui. temperatura din jur aproape de 60° C. cu pielea albă ca laptele şi ca întotdeauna se simţi plin de această minune a existenţei.CAPITOLUL 3 Tabriz Unu. Soţia lui. Zei ai strămoşilor mei.părul negru corb. aflau acolo. Pentru moment nu-şi dădu seama în ce limbă gîndea. Erikki. în căldura vestiarului. sculpturalele trăsături ariene. te rog. se afla lîngă el. El se mulţumise să rîdă. 10* Acum mergem la saună. printre pinii încărcaţi de zăpadă. Erikki Yokkonen zăcea gol în sauna pe care-o construise cu propriile sale mîini. şi apoi. chiar şi după un an de căsătorie. corpul graţios. Ţinea ochii închişi şi el îi privi sînii ridicîndu-se şi coborînd. pe bancheta din faţa lui. suedeză. încă nu îndejuns de obişnuită cu ritualul clin fiecare noapte. o înfăşurase în haina de blană şi o scosese pe uşa cabanei. spusese chiar înainte de miezul nopţii. Stătea întinsă pe un prosop gros. atît de mică faţă de cei o sută nouăzeci şi trei de centimetri ai săi. femeia. pînă la propriile lor cabane. lăsîndu-se 85 . Azadeh. întinşi. în aerul doar cu puţin sub punctul de îngheţ. la fel de toropită de căldură. în saună. Era uşor de purtat şi intrară astfel în mica colibă aflată în spatele cabanei lor.pe care el o cumpărase de pe piaţa neagră în Tabriz şi o împărţise cu cei doi mecanici englezi ai săi şi cu şeful bazei. rusă şi engleză. iar acum se. Azadeh! 12* Nu în noaptea asta. sudoarea îi curgea şiroaie pe trup. bărbatul relaxat. Ce contează! îşi zise. eliberaţi de haine. frumuseţea trupului .05 noaptea. 11* Hai. cu multă mîncare şi două sticle din cea mai bună vodcă rusească . abia avînd destulă putere ca să ajungă. dar ei refuzaseră ca de obicei. Seara fusese grozavă. Ora 11.

îşi zise nespus de mulţumit. Pentru mulţi din acele tabere izolate. doar 1 Azadeh. îl mulţumise nespus de mult că îşi construise el însuşi sauna . ea înţelege tqtu Afară. cerul nopţii era lipsit de nori. Dar cu o străină? Spui că e învăţătoare? . Baza Tabriz Unu servea ca locuinţă pentru doi pik . stratul de deasupra. Ia trasarea celor cîteva drumuri care puteau fi tăiate. unde lucrez . d mecanici englezi. Fără saună. ei bine. apoi casa. în urmă cu unsprezece luni. Mai întîi: faci sauna.celălalt se afla acum în concediu. trebuia de mult timp să fie însurat. viaţa nu înseamnă nimic. ca săi ajungă în cele din urmă la Teheranul aflat la opt sute ™ cincizeci de kilometri distanţă.. e un lucru de bun simţ: es cel mai cald loc din casă. crede-mă. opt zilieri.E membră a Corpului învăţătorilor Iranieni oameni tineri. Singurul drum prinţ: munţi se afla la opt sute de metri mai departe. apoi fi asigura deservirea cu echipe de schimb şi echipament şi transporta răniţi.. atît de asemănătoare cu Finlanda. îngăduind iarăşi gînduril&r să alunece odată cu aburii ce se ridicau din pietrele pe care le aşezase cu atîta grijă. ca mulţi dintre finlandezi. El ridicase din umeri fără supărare. da..rezi şi dum neata. fiule. ! elicopterul era singura lor legătură cu lumea de afară şi piloţii erau veneraţi. Elicopterul JR 212 ducea în pădure tăietori de lemne şi echipament. şi nu cujina din neamul tău. ai s-o vene. Mai mult pe copii. cel mai liniştit. Şi de < nu? Dacă stai să te gîndeşti. le adusese chiar din Finlanda. aşa cum făcuseră de secole strămoşii lui. asta niciodată. . ferită de vederea celorlalte clădiri şi construită tradiţional. Un bărbat grozav. Unele dintre pietre. Vine din Tabriz.doborînd şi cioplind buştenii. în Anglia -. Le pescuise bunicul său de pe fundul unui lac. spre graniţa sovietică. bărbaţi şi femei. iar focul de lemne care încălzea pietrele era bine aerat. nu înţeleg! 14* Cînd ai s-o vezi. către oraşul Tabri aflat la şaispreze kilometri mai departe de acolo cătiu nord. cel mai curat. 15* Dac-o să-ţi dăruiască mulţi fii. aflată şi ea la încă vreo cîţiva I kilometri. o casă nu este o cas Voi. Către sud-est. Dincolo de deal se afla satul AbuMard. iar ea înţelesese. 13* Ia-le. Şahul şi împărăteasa au organizat acest Corp cu cîţiva ani în urmă şi Azadeh li s-a alăturat cînd a împlinit douăzeci şi unu de ani. deşi de ce vrei tu să te căsătoreşti cu una dintre străinele alea. avea licheni între bîrne pentru izolaţie.cum ar trebui să facă orice bărbat . proprietate a Iran-Timber. stelele strălucea zăpada era neînchipuit de curată. care s-au oferit voluntar să servească statul şi care merg din sat în sat ca să-i înveţe pe oameni şi pe copii să scrie şi să citească. compania ca:r deţinea monopolul forestier şi pe care ei o deserveau si contract. Drumul i răsucea meandrele spre nord-vest. Nu le spusese..din nou pradă căldurii. Ceilalţi îl crezuseră nebun. aşa cum se cuvine. un operator radio şi un administrator. un tonto* bun pentru o saună finlandeză. încît. Are ochi verzi-albăstrui şi un păr negrunegru şi. . de unde proveneau cele mai bune pietre de saună. uneori. despre viaţă! Se simţise tentat să le povestească cum că fuse: născut într-o saună. c mai îndrăgit.totuşi. dinspre liziera pădurii nu răzbătea nici i zgomot. . ca tine. englezii.'nu ştiţi nimic. atunci o să vedem. în vale. Fusese primul lucru pe care îl înfăptuise cînd primise acel post acolo. fabrica de pastă celulozică. bunicule. cu patru ani în urmă: alesese şi doborîse copacii. restul iranieni: doi bucătari. se încolăcea peste munţi.Fără saună. ajuta la ridicarea campamentelor şi . iar jos. Erikki iubea într-atît viaţa şi pămîntul de acolo. şi i le dăduse cînd fusese ultima dată acasă. Sauna desăvîrşea totul. şi odată cu ele. Micuţa construcţie cu două încăperi era aşezată în spatele cabanei. nimic. O. îşi închipuia că se află din nou acasă.

eu. * Mic spirfduş cafeniu care este spirit ui unei saune. şi predă în satul nostru. 8 6 . într-o şcoală încropită de săteni.

Finlanda. 4* Eşti rău. tăindu-i respiraţiaj făcînd-o să se ghemuiâscă la pieptul lui. înfiorîndu-se cînd mîinile lui o căutarăj întinzîndu-şi braţele ca un răspuns.Mă întîlnesc cu ea de şapte luni şi trei zile. şi mirarea din ochii ei la vederea dimensiunilor sale.Azerbaidjan şi. aşezată într-o poiană din pădure. nu de alcool. el nu vorbea farsi sau turceşte. apoi două luni de concediu. pentru că ea nu bea. spuse. apoi o scoase din saună în vestiar. deşi ea putea conversa fluent în rusă. apoi chipul ei ridicîndu-se spre el. Cu excepţie^ cîtorya cuvinte. făcînd-o să simt| înţepături pe tot trupul şi pielea să-i ardă. spuse. împăcat cu sine şi cu lumea. provenind dintr-o zonă de graniţă unde era util şi înţelept să fii bilingv. de asemenea. se ridică şişi ştersel sudoarea. apoi se aplecă peste ea şi o sărută. farsi. zîmbitor.de căldură. . spuse el ferm. 5* Gata? 6* Da! Se agăţă de el. întotdeauna foloseau engleza cînd vorbeau între ei. El avea treizeci şi şase de ani. căci mama ei fusese pe jumătate georgiană.Prea multă căldură nu-ţi face bine. Te rog. ameţită . Erikki. draga mea. Cînd am văzut-o prima dată avea douăzeci şi patru de ani. iar bărbatul o ridică cu uşurinţă îi braţe. Erikki. nu încă! rosti ea pe jumătate adormită. încă trei luni de lucru. Erikki se încălzi amintindu-şi de primele clipe în care o văzuse. II sărută la* rîndul ei.Nu. apoi se întinse în toat£ splendoarea ei. nu! .E timpul. binecuvîntînd încă o dată spiritul pădurii care îl condusese în poiana aceea. Frigul o izbi. cu părul revărsîndu-se pe umeri. Erikki. Vorbea. Ah. iar el ridic? zăpadă în pumni şi începu să o frece. 1 . turca. dar delo< 88 . O să fie minunat să-i pot arăta Suomi . desigur. se gîndi privind-o leneş. atît de cochetă în uniforma ei. înconjurată de copii. deschise uşa ş ieşi în aerul îngheţat. Azadeh. nu încă. limba cea mai folosită în această parte] a Iranului . Ştiuse de îndată că aceasta era femeia pe care o aşteptase toată viaţa.

Bărbaţii se aflau încă acolo şi se repezi asupra lor răcnind.. sau eu ucid pe tine. Acoperă-ţi. iar mîma i se topi ca suflată de vînt. strigînd în turceşte: . fără ea baia de aburi era neterminată. Trînti uşa.Acesta este pămîntul poporului. depărtînd-o. . în cîteva secunde simţi o ciudată şi plăcută căldură radiind în ea şi din ea. femeie.Cine eşti tu. în clipa aceea. spuse mullahul iritat.Azadeh se repezi între ' ei şi izbi puşca. Erikki ezită. Erikki nu observase grupul de bărbaţi şi mullahul ce stăteau scandalizaţi pe o ridicătură. Erikki încremeni. apoi o îndreptă către pieptul lui. lăsîndu-1 să se rostogolească şi să zburde în zăpadă vreme de alte cîteva secunde. Nu unul dintre lacheii tăi. bandiţi?! Acesta e pămîntul nostru! Ieşiţi de pe pămîntul nostru sau am să vă trimit în temniţă! Se înfăşurase peste rochie cu haina ei groasă de blană. la cincizeci de metri mai departe. . cu toporul ridicat. Făcu la iuţeală acelaşi lucru pentru el. dar tremura de mînie. apoi unul dintre ei ridică puşca mitralieră şi slobozi în aer o rafală care stîrni ecouri în munţi. Ei se împrăştiară. mullahulel Nu eşti din satul meu. Acoperă-ţi părul. îl inundă un val de furie.Cum îndrăzneşti să vii aici?! Cum îndrăzneşti să porţi arme?! Ce sunteţi. . Ii văzu abia cînd închidea uşa.Sunt Mahmud. .. spuse omul într-o engleză poticnită. ţinîndu-se la distanţă. Toată lumea ştie că aici suntem.Afară sunt nişte săteni! Cred că ne-au privit. Nu mai fusese niciodată ameninţat cu arma. . pe jumătate ascunşi de copacii de lîngă cărare. apoi alergă veselă înapoi la căldură. în afara domeniului satului! ^ Ea era la fel de furioasă şi se îmbrăcară grăbiţi. mullahul moscheii Hajsta din Tabriz.dureros.Pune jos topor. sărind j ~> 89 . îi trebuise o iarnă întreagă să se obişnuiască cu baia de zăpadă după fierbinţeala dinăuntru. Cine eşti? . spuse el furios. îşi trase cizmele de blană şi puloverul gros şi pantalonii. Acum. înşfacă toporul uriaş şi se repezi afară.

pămîntul tatălui meu. apoi se răsti: Ce căutaţi aici? Acesta este pămîntul nostru. toţi' străini de acele locuri. . I 58* Coranul are legi pentru încălcarea proprietăţii şi* pentru bandiţi şi pentru ameninţarea oamenilor paşnici şi pentru cei ce se răscoală împotriva conducătorilor şi stăpînilor lor legiuiţi. opreşte porcul străin sliu vă trimit pe amîndoi în Iadul pe care-î meritaţi! Erikki. Coranul are legi pentnîl goliciune şi pentru purtări deşănţate: biciul şi pietrele. dar mullahul a spus că trebuie să-1 aduc aici pe ■ cărarea asta şi nu pe drumul mare şi deci. Han al Gorgonilor. încercînd «. care au domnit aici de veacuri. . dar un altul. $ -K^landar..se-ntîmplă? întrebă Dayati. Ir curînd noi o să poruncim aici. toţi tineri. întdrcînduse cătn mullah. aşteaptă! Lasă cîinii ăştia în seama mea! strigă Azadeh în engleză. desluşească ceva în întuneric prin lentilele groase a ochelarilor.. toţi înarmaţi. neam din neamule Qajarilor. Toţi erau ciufuliţi. 90 I .Ce . urmaţi pri dent de Aii Dayati. femeie. 16* In numele lui Allah şi-al Profetului. Erau zece cu toţii. spuse el cu voce rugătoare. aflat la o distanţş sigură. Dibble şi Arberry.Ce vrei. trase piedica.. Bărbatul cu arma rămase descumpănit. înălţimea -voastră.îmi pare rău. cum îndrăzneşti să vii aici? . 57* Respectă-mă. îmbrăcaţi în gral^ şi îngrijoraţi. Familia lui servise Hanii Gorgoni şi se aflase sub protecţia acestora de ani de zile. In fruntea lor. cu excepţia unuia kalandarulA şeful satului lor. Nu sunt unul dintre analfabeţii tăi 17* înspăimîntaţi! Ştiu ce eşti şi ce-ai fost întotdeauna parazitul satelor şi al oamenilor. „j Ochii ei se obişnuiseră acum cu întunericul şi îi putu? cerceta. spuse acesta şi mai mînios. cu ochii încă înceţoşaţi de somi > se aflau cei doi ingineri. parazitule? întrebă ea. Abdullah Han.într-o parte cînd Erikki se repezi să-1 înşface. Ce vrei? Dinspre bază se apropiau grăbiţi oameni c lanterne.

conştient că cei ce-1 însoţeau ascultau. ridică toporul şi lăsă să-i scape un muget.. înălţimea Voastră. 12* Sunt. 14* îmi pare rău. Excelenţă. Se aşternu brusc tăcerea.. au venit din noapte...Ce vrea-ticălosul ăsta. femeie! spuse furios mullahul. mul lahule . 17* Imami repetă ea ca un ecou. începu înfierbîntată bărbat trase piedica pistolului mitralieră . vă rog? Ce pot să fac pentru domnia-^voastră? 13* Elicopterul! în zori am nevoie de el ca să zbor pe la tabere. 91 . Cu ce drept îi spui astfel ayatollahului Khomeini? 18* Este Imam. Dar ea începu să strige răstit...t 22* Vă rog. sunt şiită. spuse Dayati rugător. 16* Imamul Khomeini a dat ordin .rostise cuvîntul ca pe o jignire .. apoi un alt 9* Cine sunt.. în Coran sau în Sharia. Excelenţă. Ea îi spuse. Ce s-a întîmplat. 21* Da.. uluită. dar nu o proastă analfabetă. sunt administratorul companiei Iran-Timber. Cine eşti tu? Cînd observă că omul era mullah..răspundemi.în tăcere. iar mullahul îi răspunse la fel.. apoi se întoarse către Dayati. 10* Aceşti cîini. Azadeh? întrebă Erikki.. 11* Ţine-ţi gura.Azadeh. îşi schimbă brusc atitudinea şi deveni respectuos. cu ce drept îndrăzneşti să vii aici în mijlocul nopţii şi să.. li se alăturară şi alţii şi atmosfera deveni "din ce în ce mai tensionată pînă cînd Erikki... vă rog lăsaţi această problemă în seama mea. Este politica străinilor. înfuriat că nu putea înţelege ce-şi spuneau. El a dat ordin . Vă rog. aici. 20* Nu eşti şiită? întrebă mullahul scos din sărite. maşina e desfăcută bucăţi pentru verificarea tehnică. Azadeh întrerupse furioasă: 15* Mullahule. 19* Unde spune. că un ayatolah poate pretinde că e Imam şi poate porunci unuia dintre credincioşi? Unde spune.. vă implor.

Dayati.în curînd. Bărbatul stătea în urma grupului. spune acestor matyeryebyets.Căpitane Yokkonen. Se întoarse către ceilalţi. 21* Vă rog. mai înainte ca Azadeh să-1 poată întrerupe. urmat de cei doi mecanici. Mullahul scuipă în zăpadă. tuturor. Goi în zăpadă! împăunîndu-se cu goliciunea ei. Poporul are legi împotriva averilor ereditare şi a furtului de pămînturi. Pămîntul aparţine Poporului. purtînd o scurtă vătuită..E-n regulă.. o să mă tîrăsc şi-n iad' după el. . puteţi să vă-ntoarceţi înapoi în pat. ai? . o clipă? Erikki aruncă o privire peste umăr. Vă rog. vă rog îngăduiţimi să mă ocup eu de asta. Porni cu paşi mari.20* Dayati. comună. şi Iranul va trăi în pace. în sfîrşit. căpitane. o să le rup gîtul şi dacă cineva atinge chiar şi un fir de păr de-al femeii mele. asudat de îngrijorare. plecaţi acum! Apoi. că dacă mai vin aici noaptea. . dacă-i nevoie. . spuse Dayati. femeia a fost şi ea obraznică. Mullahul'se apropie de Dayati privindu-1 cu ochi îngheţaţi. uriaş în furia lui. îi răspunse în ruseşte.Profetul a dat legi şi pedepse împotriva unei astfel de purtări. Mă ocup eu de asta! Abia atunci băgă de seamă Erikki că Azadeh era încă desculţă. Plecă.Da. dar n-aduce vreo puşcă în casa mea sau vreun cuţit.Ce-a spus diavolul străin.A fost obraznic. spune-i că nu poate obţine aparatul meu şi să plece de pe pămîntul meu sau trimit după poliţie. . 92 . vă rog. înălţimea Voastră. . legi drepte şi pedepse drepte ne vor conduce pe toţi. îl opri o voce în ruseşte. toţi străinii sunt obraznici. aş putea schimba o vorbă cu dumneata. simţind-o pe Azadeh încordîndu-se în braţele sale. înălţimea Ta. . O ridică în braţe. întorcîndu-se către cei doi mecanici: . greu de desluşit. căpitane. în aparenţă cu nimic diferit de ceilalţi.

desigur că ilegal. Două zile. fiind astfel inde pendentă energetic. Excelenţă! Străinii fac ce vor. ca atare. Şahul ia toţi banii. 3* Mecanicii au promis că-n xiouă zile. încuviinţă deîndată Dayati şi îi conduse nervos în hangar şi aprinse luminile.în văzul tuturor. răspunse Dayati. rugîndu-se In sinea lui. poruncite de Şah şi de guvern. 93 . N-am nici o putere asupra lor. milităreşte. aşteaptă nişte piese de schimb care au întîrziat. Ochii lui se-ntoarseră către^Dayati. Erau unele componente minore şi elicea rotorului de la coadă. Mecanicii străini -. deşi încerca din răsputeri să n-o arate.Allah e cu noi. Ce minciuni spui tu despre elicopter? Incercînd să-şi ascundă teama. • Era limpede pentru el acum că aceşti bărbaţi erau mujahedini de stînga. Dayati răspunse pe nerăsuflate că verificarea de o mie cinci sute de ore era în concordanţă cu regulile internaţionale impuse aparatului şi.sprijinită de sovietici . zise bărbatul întorcîndu-se către nullah. 24* Care sunt astea? Nervos. 0* Guvernul ilegal. Bakhtiar. . asupra diavolilor străini sau a regulilor lor.că Islamul şi Marx erau două lucruri compatibile. 0* Desigur. baza avînd propriul generator electric. care credeau în teoria . Nu pot face nimic! 2* Cînd o să poată zbura? întrebă într-o turcească perfectă bărbatul care vorbea ruseşte. 23* Asta e-n mîna lui Allah. Putem să o folosim fără grijă pe cea veche cel . foarte înspăimîntat. în linii regulate. Motoarele elicopterului erau aşezate piesă cu piesă. 1* N-are nici o legătură cu mine. 22* Cîte ore are înregistrate elicea asta? Dayati verifică registrul cu degete tremurînde: 23* O mie şaptezeci şi trei.>uţin încă cincizeci de ore. le spuse. în ciuda tuturor legilor buneicuviinţe şi ale modestiei! Tîrfa! Ce sunt Gorgonii decît lacheii Şahului trădător şi ai cîinelui său. apoi adăugă iute: Şi deşi toţi ştim că Iran-Timber aparţine Poporului. îl întrerupse mullahul. îngrijit.

iar aceste legi se pot aplica la fel de bine şi aparatelor de zbor care. sunt darurile lui Allah şi ne pot duce acolo unde-i nevoie să îndeplinim lucrarea lui. Allah a făcut loc în Coran legilor pentru cămile şi cai şi cum să le-ngrijim. Elicopterul să fie pregătit. deci. Dayati îşi şterse fruntea. Dar legile pentru siguranţa zborului sunt im portante pentru Popor şi. şi nu va umbla în blugi ca înălţimea Sa. Unele dintre ele. Mai sunt şi alte femei aici? 19* Doar două femei ale muncitorilor şi soţia mea... Am să vizitez fiecare tabără din munţi.. chiar faţă de ea? Allah să ne apere dacă Abdullah Han aude asta. fără îndoială. în zori. certificatul de zbor e invalidat. mullahul are dreptate şi. Khomeini are dreptate. iar Mohammed Şah emancipase şi mai mult femeile în '64. 94 . minţi dintr-o suflare Dayati.. mulţumit că era unul dintre credincioşi sî că acum soţia lui va purta chador. 18* Regulamentul lui Satan! 25* Adevărat. Deşi. spuse mullahul nerăbdător. Mahmud? 26* Desigur. fără îndoială. sfredelindu-1 cu privirea pe Dayati. Cum îi spusese oare mullahul. Mahmud se întoarse pe călcîie şi ieşi cu paşi mari. Pilotul n-o să zboare pentru că regulamentul de zbor . cu modestie. chiar şi mai important. să le urmăm întocmai. Trebuie.Bine! Aminteşte-le că Allah şi Poporul veghează chiar şi în blestematul fief al străinilor. de asemenea. să-ndeplinim lucrarea lui Allah spre binele Poporului. Portul vălului era împotriva legilor Iranului. nu-i aşa. spuse Dayati fără să stea pe gînduri. Allah să-1 apere. ca şi pilotul. Reza Şah scosese vălul în afara legii în 1936 şi făcuse ca chadorul să fie opţional.24* Dar durata de funcţionare a elicei. care începu să tremure: Am să mă-ntorc îri două zile. se va purta ca şi mama ei. Rămas singur. 20* Poartă chador şi văl? 21* Desigur. va fi supusă. întrerupse cel ce vorbea ruseşte. . • urmat de ceilalţi.

eu sunt deja mort. . ascunzînd cuţitul pukoh în teaca Iui. îmi cer iertare pentru deranj. undeva în linia strămoşilor să-i. faţă în faţă. la brîu. spusese.In cabana Iui Erikki.şi gradul în KGB? Bărbatul rîse. O parte din această istorie de 95 . în Finlanda. dar n-are nici o legătură cu revoluţionarul care pe vremuri a devenit prinţ al Transilvaniei. în încăperea principală a cabanei. Bunicul meu a venit din Ungaria. căci asta ar fi putut fi considerată o provocare. vezi. la spate. spuse scurt Erikki.S-o foloseşti fără teamă! Dacă intră în dormitor. eşti georgian. -şi nici n-a fost mahomedan-. ca tatăl meu şi ca mine. Care ţi-e numele adevărat . amîndoi ştim cîte ceva din istoria noastră.Mă numesc Feodor Rakoczy. . Rakoczy nu e un nume georgian. Era foarte mulţumit că fusese instruit în privinţa lui Erikki Yokkonen. . la Astara. Bărbatul era brunet. Era socotit de rău augur şi chiar primejdios ca un bărbat să nu aibă unul asupra sa. în aşa fel încît ea să poată auzi ce se vorbea. Erikki o trimisese pe Azadeh în dormitor. . Uite. Cel al lui Erikki Yokkonen era pe măsura dimensiunilor sale. spuse el cu voce plăcută. trecut de treizeci ani. Pukohul era un cuţit cu mîner lung. slăvit fie Allah. dar toată lumea purta aşa ceva şi întotdeauna în munţi. Cei doi bărbaţi stăteau la masă. Ii dăduse puşca de vînătoare. Sunt inginer mecanic la conducta iranosovietică de gaze naturale. după accent. şi. orele 11. cu chipul asprit de vreme. căpitane. legea interzicea să fie purtat la vedere. binecuvîntat fie el. dar lăsase uşa dintre cele două încăperi deschisă. împotriva Şahului şi antiamerican. . Cînd străinul bătuse la uşă.E-adevărat că accentul meu e georgian şi că sunt rus din Georgia.de partea Iranului şi a lui Khomeini. din Tbilisi.23 noaptea. chiar dincolo de graniţă. arma finlandezilor. cu puţin sub un metru optzeci.Deci. pe ţărmul Caspicei .Rakoczy a fost un revoluţionar ungur. cu ochi negri şi trăsături care trădau un amestec slavd-mongol.

Rusia Sovietică. Pactul de înţelegere dintre noi se desfăşoară bine. provincia pe care aţi furat-o de la noi. ca şi tatăl său. neprovocată. Noi. iar regiunea rămăsese un pămînt părăsjt de finlandezi. Erikki turnă în două pahare. De îndată toţi finlandezii plecaseră. lituanienii. Eşti şiit? . o. letonii. aşa cum am fi putut s-o facem. din Tbilisi. este sigur şi o lecţie pentru lume că propaganda americană antisovielică este un mit imperialist. mama lui. cu motoare cu piston. cea care. nu comuniştii sovietici! Sfînta Rusie a fost un prieten în trecut. ruşii.' la uşă. era ofiţer KGB de carieră. A fost cea mai rea iarnă din cîte îşi amintea. bulgarii. suntem buni prieteni ai finlandezilor. dar nu unul bun. dar nu în '39! Nu în Războiul de Iarnă. Dar odată va veni ziua socotelii cu sovieticii. specialist ataşat Diviziei Aeropurtate 116 care fusese amplasată chiar dincolo de graniţă. germanii din est. sunt prieten! . Toţi. a fost prietenoasă după 1917. deşi nu putea să conducă un elicopter. da. Avea treizeci şi patru de ani. care simt cel mai tare jugul lor. Rusia Sovietică anexase pe dată provincia. Rusia Sovietică este şi acum.Sănătate! 97 . Mica armată finlandeză luptase de una singură. ce vrei de la mine? 9* Prietenie! 10* A! Asta-i uşor de cerut! Dar.Bun. nu atunci! 25* Nici voi n-aţi fost în '41. în '45. dacă asta vrei să spuf. Nu. Printre ei. Vorbea engleza bine.Da. Erikki zîmbi 8* Nu-i vreme de politică. în '41 aţi pornit războiul împotriva noastră alături de împuţiţii de nazişti. în momentul în care Stalin semnase Pactul dl % Neagresiune Sovieto-German. Stăviliseră hoardele sovietice timp de o sută de zile în Războiul de Iarnă. America şi Anglia ne-au trădat şi-au dat pămînturile noastre agresorului. 6* Pentru un georgian. Allah să mă ierte! Beau cîteodată vodcă. fară-ndoială că va veni odată o zi a socotelilor cu sovieticii . invadase Finlan da în '39. 26* Adevărat. Erikki avea doar zece luni pe atunci. unul dintre sutele de agenţi secreţi infiltraţi în nordul Iranului de luni de zile. Dar noi n-am uitat! Cum n-au uitat nici estonienii. ştii multe despre Finlanda. este acela de prieten. adăugă cu cea mai bîîndă voce a sa.şi lista e nesfîrşită. stăpînindu-şi mînia. acum. spuse tăios Rakoczy. provincia de sud-est. ateistă. Şi atunci. . Erikki îl cîntări din priviri. ungurii. Ruşii. la nord de Tabriz.In* ceea ce priveşte gradul meu. apoi fuseseră copleşiţi. se gîndi Erikki. în exodul acela au murit mii de oameni.Da. aţi trecut de partea lor împotriva noastră.îndeosebi pentru ruşi. Erikki simţea apăsarea cuţitului în şira spinării şi era bucuros de asta. Ei. Bineînţeles că provenea din Georgia. asta-i adevărat. care operau acum aproape liberi. ale diviziei sale. dar cînd eram un mare ducat al Rusiei. aşa cum ştii. românii . nu-i aşa? . dar nu era mahomedan şi nici nu-1 chema în realitate Rakoczy. Un om are nevoie de prieteni. Nici unul nu dorea să stea sub un steag sovietic. . slavii. unde Yokkonenii trăiseră de secole. Noi n-am mărşăluit spre Leningrad. persana şi turca fluent şi. Tatăl lui Erikki fusese ucis apărînd Karelia. sovietice. în '45. rosti calm. cunoştea multe despre elicopterele militare de sprijin. Nu am pukoh şi nici n-am nevoie să folosesc aşa ceva. cehii. Se întinse către dulap după sticla aproape goală de vodcă şi două pahare. da. Pe Allah. Ai spus să nu vin înarmat. cînd am devenit inde pendenţi. Da. e tîrziu. 7* Finlanda este importantă pentru Rusia. şj se afla în Azerbaidjan de şase luni. Numele său adevărat era Igor Mzytryk şi era căpitan KGB. dar numai ca să ne luăm înapoi pămîntul nostru. Arma mea e afară. urînd ceea ce reprezenta Rusia Sovietică. pentru un finlandez e mai dificil de acordat.acoperire era adevărată. Karelia. 27* Eşti înarmat? 0* Nu.

. te rog treci la subiect.Acum. nu facem politică. în curînd Azerbaidjanul o să fie cuprins de frămintări . toţi! spuse Rakoczy apăsat şi Erikki simţi că i se urcă sîngele în obraji. privirile mînioase. . spuse el cu aceeaşi voce calmă. nu-ţi aduci aminte? 18* Suntem prieteni. gestul neaşteptat. 20* Foarte bine. Ca şi Gorgonii.. nu de la mullahi sau revoluţionari sau oameni care umblă noaptea cu arme. 98 . 21* Ce echipe? 22* Mullahii dinTabriz şi credincioşii lor. eşti bine văzut aici.dar tu n-ai de ce să te temi. 25* Iran-Timber e deja implicată şi a trecut de partea noastră.şi am dori cooperarea ta pentru instaurarea păcii în aceşti munţi.Noapte bună! Rusul se ridică şi el şi îşi fixă asupra lui 15* 16* Băură. Pumnul drept al lui Erikki izbi masa. 19* Ţi-am cerut politicos de două ori să vii la subiect. spuse omul printre 'dinţi. în ufmătoarele cîteva zile. 23* Primesc ordine de îa companie. îţi ce. ca şi soţia ta şi familia ei . Or şă îţi dea ordinele necesare.. Noi. finlandezii. violent făcîndu-1 pe rus să clipească. căpitane Yokkonen. In curind Bakhtiar şi lacheii lui americani or să fie aruncaţi afară din Iran.Bun! în cazul ăsta am să aştept să văd care sun| aceste ordine.. iar sticla să se rostogolească pe podea. . 17* Sunt doar un pilot de elicopter care lucrează pentru o companie britanică pe un contract al lui IranTimber şi sunt apolitic. Ai zece secunde. da! Interesele noastre privitoare la pacea lumii sunt aceleaşi. înţelegi? 24* Ai să descoperi că e mai bine să ne-nţelegi tu pe noi. Noi. îţi solicităm serviciile ca să transporţi echipele noastre în tabere. Erikki se ridică în toată înălţimea lui.

ca şi rachetele nucleare. erau în alertă galbenă .la un pas de cea roşie -din cauza portavionului şi a flotei care-1 însoţea.. 14* Ticălosul de Carter.. iar el făcu un salt ca de pisică. 16* Insha'Allah. mari mişcări de trupe chineze fuseseră raportate de-a lungul întregii frontiere de opt mii de kilometri cu China. dar de ce să fii cîinele de lanţ al americanilor sau al aliaţilor lor. fii sigur că încearcă să por nească un război. Dar cu cîteva ore în urmă superiorul lui îl prevenise printr-un mesaj radio codificat că toate forţele sovietice de la graniţă. şi cel mai rău dintre toate. 4* 99 . fără-ndoială. Pentru că bineînţeles că noi va trebui să răspundem într-un fel. o fi! zise Erikki. o forţă de asalt cu un portavion nuclear şi vase de escortă. 15* Dac-o fi. cu afurisitul lui de Pact de Prietenie cu China. chiar în clipa în care prima se dădu cu zgomot de perete. Se opri brusc. 59* O flotă de război? Nu cred. Instantaneu în mîna lui Erikki apăru cuţitul. da. iar flotei de război să intre-n Golf. cu infanterie şi avioane cu armament nuclear la bord. Afară se auzeau paşi apropiindu-se în fugă. o să ne dea al dracului de furcă dacă i se acordă măcar cît de cît o şansa. Rostea cuvintele aproape fără să gîndească. o fio. Bakhtiar este pierdut. căci. Noi o să cîştigăm! Ajută-ne şi n-ai să regreţi. Nebunul ăla afurisit de Carter a ordonat infanteriei marine americane şi elicopterelor să se deplaseze în Turcia.. aşezîndu-se între uşa de la intrare şi cea a dormitorului. 5* Ba să crezi! Pe Allah. englezii? Poporul o să cîştige. încearcă să Folosească Iranul împotriva noastră.. Trebuie să răspundem unui gest agresiv cu agresivitate. căpitane! Avem nevoie de priceperea ta pentru cîteva.Tu şi soţia ta sunteţi mult prea inteligenţi ca să nu înţelegeţi că fără americani şi blestemata lor de CIA. E-o nebunie! Noi nu vrem război nuclear! Rakoczy spunea asta din tot sufletul.

Stai aici. E cu siguranţă de la KGB. 23* Asta înseamnă război. închise uşa după eL Putea vedea luminile unor maşini ce se apropiau în viteză de-a lungul drumului forestier care lega baza de drumul principal Tabriz-Teheran. istorisindu-i cele întîmplate. dispărînd într-o clipă. nu uita! Dispăru în noapte. este şi eu nu vreau să ştiu. .Intră. Erikki.Ah. Erikki îi spuse. gîfîi un bărbat abia desluşit în întunericul de afară. spuse el într-o engleză perfectă. acum nu. > . căpitane. S-au raportat focuri de armă. mulţumesc colonele Mazardi. Vehicolul din frunte se opri imediat si poliţişti si soldaţi se împrăştiară în noapte. Ofiţerul care-i conducea salută. Nu. Femeia era uluită. Rakoczy ţîşni la uşă. înşfăcînd pistolul mitralieră. 22* Ce spunea de portavion? N-am înţeles. .. 30* Şi n-a pomenit nici o clipă de ce vrea să viziteze taberele? 31* 100 . Dar era evident o minciună. căpitane Yokkonen. . bună seara! Am auzit că au fost pe-aici nişte revoluţionari sau comunişti Tudeh. 29* Da. spuse Erikki. putu să desluşească două automobile şi un camion militar. . Pe măsură ce ochii i se obişnuiau cu întunericul.Da. dacă se-ntîmplă! îşi puse scurta. 28* Rusul a zis că se numea Rakoczy? Feodor Rakoczy? întrebă el. Azadeh se bucură să-şi vadă vărul şi-i mulţumi pentru că venise. Dar SAVAK? Asta-i altceva. Erikki îl cunoştea destul de bine: bărbatul era văr cu Azadeh şj şeful poliţiei din regiune. Dacă este. Azadeh ieşi în sufragerie cu arma pregătită şi chipul alb. şi se răsuci pe călcîie.Nu. îşi zise neliniştit.SAVAK. înălţimea Sa e bine? Nu sunt probleme? .Avem nevoie de ajutorul tău.

. nici o diferenţă. Francezii trebuiau s-o facă în clipa în care a ajuns acolo. 8* N-avem de ce să plecăm. împachetează! Ea se opri privindu-1 nedumerită. iar uniforma era imaculată. Se ridică. Orice s-ar întîmpla. Din elicopterele în zbop poţi uşor să cazi. Ţarişti. 10* N-ai de ce să te-ngrijorezi. Erikki puse ceainicul să fiarbă apa pentru cafea.Colonelul se gîndi un moment. sovietici. l-am fi folosit. cît mai e timp! 101 . N-ai de ce să te îngrijorezi din pricina cîton/a fanatici şi a unui singur rus. . Daţi-mi de ştire. draga mea. trecut de patruzeci de ani. ne întoarcem peste două zile. Plecăm în cîteva minute. dragul meu. întotdeauna s-au vîrît în treburile altora şi întotdeauna împotriva noastră! Francezii au fost întotdeauna invidioşi pe Iran. Stupid! Dar au fost întotdeauna slabi. Plecă. aşa mi s-a spus.Nu-ţi face griji. întotdeauna au vrut şi-or să vrea Iranul şi întot deauna i-am ţinut departe şi-aşa o să fie şi de-aici înainte.ceea ce a spus agentul KGB: 'Tu şi soţia ta sunteţi mult prea inteligenţi". Erikki! 9* Dacă elicopterul era gata de zbor. în special rusul.Deci mullahul Mahmud vrea să zboare. de ce ştia atît de multe despre mine şi despre tine şi de ce mi-au cerut serviciile? Du-te şi împachetează. . Poate că am putea să-i dăm o mînă de ajutor. De ce era atît de nervos. Era înalt şi atrăgător. în zori.Sunt îngrijorat din pricina marinei americane şi a soldaţilor americani din Turcia. Gînditor. în curînd Bakhtiar o să ne dea ordinul să potolim dinii ăştia. zdrenţăroşii ăştia or sa se întoarcă în curînd în cocioabele lor păduchioase. Iar golanului de Khomeini ar trebui să-i punem repede ţeava-n piept. apoi oftă. Să sperăm că mullahul şi prietenii lui.Azadeh. or să se-ntoarcă. Din pricina forţei navale americane şi a. Erikki! . da? Un ~ gînd necugetat pentru un aşa-numit om^al lui Allah şi foarte primejdios. în special dacă este marxist islamic: ăsta-i sacrilegiu. -Cum? 7* O să luăm maşina şi-o să plecăm la Teheran. dar nu se poate. cînd e gata de zbor aparatul ăsta al vostru. spuse: . Sunt nişte proşti fără vlagă. El o privi lung. ruşii au rîvnit întotdeauna Azerbaidjanul.

cîteva tinere purtînd chador şi văl.32 dimineaţa.. cerînd să i se predea baza în'numele Ayatolahului Khomeini. Allah e mare. iar în apropierea lor stătea comandantul taberei şi un grup de ofiţeri. Cerul era acoperit. în spatele lor se aflau camioane încărcate cu alţi soldaţi. soldaţii erau depăşiţi ca număr de douăzeci sau treizeci de ori. cu faţa către mulţime. Alte plutoane se aflau mai în spate. Din nou se auzi în difuzoare vocea comandantului bazej: -împrăştiaţi-vă imediat! Glasul răsuna aspru şi ameninţător. gloata împingea urlînd poarta principală. se aflau răspîndite plutoane de soldaţi nervoşi. Condusă de mullahul Hussain Kowissi. cei mai mulţi tineri. dar scandările gloatei îl acopefifă. 103 . cu armele pregătite. unii înarmaţi. barăcile şi popota ofiţerilor şi peste tot înjur. toţi îmbrăcaţi în grabă. întocmită din bare de fier şi inundată de lumină. norii ascunzînd privirii chiar şi poalele munţilor Zagros ce-şi ridicau în spatele bazei.. Se aflau acolo trei sau patru mii de oameni.Allah-u Akbarrr.. cu reflectoarele de pe cabine îndreptate către poartă şi gard. Dincolo de camioane se aflau hangarele. plină de vîrtejuri de zăpadă.SIMBATĂ 10 februarie 1979 CAPITOLUL 4 Baza Aeriană Kowiss. clădirile bazei. foarte rece. două tancuri Centurion pregătite de luptă. în rezervă. Noaptea era întunecoasă. şi gardul din sîrmă ghimpată care înconjura uriaşa bază. cu motoarele duduind. In mijlocul şoselei aşteptau. unindu-şi strigătele într-un adevărat tumult: -Allah e mare.. grupuri de militari învîrtindu-se neliniştiţi de colo-colo.. căci mulţimea sosise abia de o jumătate de oră. Toţi ofiţerii purtau revolvere.. ora 3. . Dincolo de poartă.

simţind că-i plesneşte capul şi inima îi bate ca un ciocan în piept. Cu o singură mişcare fluidă. nu pentru a-i apăra pe păcătoşii servitori ai Şahului. de la declararea legii marţiale. cu două zile în urmă: "Soldaţi. smulse carabina celui mai apropiat soldat. groasă. se foiră şi mai neliniştiţi. fie-i numele lăudat. Unei echipe minime de personal european şi iranian îi fusese îngăduit. cu Hussain în frunte. doborîţi guvernul ilegal! Urmaţi porunca lui Allah! Allah e mare!" Inima începu să-i bată mai repede. apoi trupul se nărui şi rămase atîrnînd obscen de sîrma ghimpată. gigantica rafinărie de petrol îşi întindea peste sute de hectare înaltele coşuri ce vomitau fum. mulţi ar fi făcut-o dacă n-ar fi fost ofiţerii şi sergenţii şi inevitabilele pedepse. aşa cum s-a făgăduit credincioşilor! îngăduie-mi să-mi vărs sîngele pentru Islam şi Khomeini. pe care o ştiau cu toţii ca răsplata pentru revoltă. cu mîinile încleştate de barele de fier. urletul sacadat pătrunzînd în aceeaşi măsur-ă şi în minţile şi inimile lor. lipsite de raţiune. afară. soldaţii din apropiere. fixă că tarea pe ceafa tînărului şi apăsă pe trăgaci. De partea lui Allah. nesimţitoare. Apoi. pe cale de a încărunţi. care acum smucea încuietoarea. . Oh. Da. îi văzu faţa explodînd. Allah. chiar moartea. tînăr ca toţi ceilalţi. dincolo. oprindu-i pe Credincioşi. Fraţii lui. un recrut ca toţi ceilalţi. îşi zise.Allah e mare! strigă din nou Hussain şi deîndată mulţimea prelua strigătul şi din nou cuvintele pătrunseră în minţile şi inimile soldaţilor. amplasamentul a două escadrile a Forţelor Aeriene Iraniene dotate cu F4 şi. colonelul făcu un semn sergentului major aflat lîngă el. toţi ochii dinăuntrul şi din afara. parte din ea era scăldată în lumină. Tînărul simţi că-i plesneşte capul de năvala cuvintelor şi nu-1 auzi pe sergent strigînd. se sprijini o clipă de flancul tancului. ridică piedica. comandantul unităţii. în fruntea celor pe care-i ştia fraţii şi surorile lui.. încercînd s-o doboare. cuvintele înregistrate pe caseta pe care mullahul lor îi pusese să o asculte în moschee.Allah e mare. de dincolo de gard. de ţăran. stătea lîngă tancul din frunte. gloata se aruncă înainte asemeni unei fiinţe urlătoare. auzind din nou în închipuire vocea aceea adîncă. privindu-1 nedumeriţi. împroşcîndu-i pe cei aflaţi de partea cealaltă a porţii. 104 Tînărul soldat nu realiză că începuse să strige odată cu mulţimea. a Conducătorului Conducătorilor.. un bărbat mărunt. piscurile acoperite cu zăpadă. Deşi rafinăria era în grevă şi închisă. multe dintre ele ţrimiţînd jeturi de flăcări în noapte cînd erau gazele aprinse. Baza era principalul sediu al companiei S-G în sudul Iranului şi. de asemenea.către sud. vedea doar poarta închisă. sunt de partea lui Allah şi pregătit să fiu martir al Credinţei şi Profetului. Cuvintele lui Khomeini erau vii în mintea lui. de poarta lui Allah. Allah'e mare. şoptind: . de către comitetul de grevă. care făcea ca totul să fie limpede. le auzea lovindu-i timpanele. cu ochii nedezlipiţi de mullahul aflat dincolo de poartă. . conductele de alimentare şi rezervoarele de depozitare. Pentru o clipă tăcerea se lăsă şi mai apăsătoare.. neîndrăznind să zică nimic. Mulţi dintre cei aflaţi de acea parte a gardului ar fi vrut să deschidă poarta. Pentru o clipă se lăsă o tăcere grea. nu-1 văzu. Cînd acesta ajunse la cinci metri de gard. părăsiţi barăcile luînd cu voi armele. îmbrăcat într-o uniformă imaculată. ca un singur om.. să se străduiască să păstreze în siguranţă rafinăria. alăturati-vă fraţilor voştri si surorilor voastre întru lucrarea lui Allah. Unul din cei aflaţi în primele rînduri era Aii Be-wedan. Cei aflaţi în primele 105 . fă-mă martir şi ia-mă direct în Paradis. II urmări 1din priviri pe tînărul ce striga "AllahuAkbar ' riâiclndu-şi vocea solitară deasupra tăcerii. incintei fixîndu-se hipnotizaţi asupra lui. îşi lepădă carabina şi alergă către intrarea aflată la cincizeci de metri de el. nu cu multă vreme în urmă un sătean ca toţi ceilalţi. nu vă supuneţi ordinelor ilegale ale generalilor. Dincolo de gard. Colonelul Mohammed Peshadi.Ucide-1! Urechile sergentul vuiau de strigătul tînărului. către est. a unui pluton de tancuri Centurion şi infanterişti.

Bărbaţi şi femei o rupseră la fugă de îîngă poartă şi gard. o jumătate de duzină de soldaţi scăpară armele din pricina şocului. limba de flăcări ţîşnind mai aproape de pămînt. cîteva grupuri de oameni începură să se mişte şi el urlă: -Amspus^RĂMÎNEŢI PE LOC! PRIMUL CARE MIŞCĂ FARA COMANDA MEA E MORT! Toţi îngheţară. Tunul era îndreptat pe deasupra capetelor mulţimii şi fusese încărcat cu un proiectil orb. La fel şi voi trei! Ca martori! O să stăm de vorbă. . voi trei! Ajutaţi-1 pe mullahl Acum! într-o clipă. deci. aşa cum aşteptase şi cum se rugase. în spatele lui. La cîţiva metri mai în urmă. dar nu mişcă nimeni. aproape orbit şi asurzit. . mulţi se repeziră să-1 ajute. Din nou tancul din frunte trase şi din nou ţîşni limba de flăcări şi bubuitura asurzitoare şi mulţimea îşi dublă eforturile în năzuinţa ei de a se depărta de acel loc. ia trupul deacolo! Din nou i se dădu instantaneu ascultare. împinşi de cei din spate. Un pistol mitralieră clănţăni%către ei. . cei trei săteni aşteptau ca nişte stane de piatră. cer această. instinctiv. această bază în numele lui Khomeini! 1* Ai să vii imediat în biroul meu..rînduri începură să tragă de sîrme.. în faţa acesteia se aflau împrăştiate treizeci sau patruzeci de trupuri călcate în picioare. dar putea auzi şi putea vedea şi. ştia că nu-i rănit şi nu era încă martir. pe care-1 cunoştea foarte bine.verificaţi-vă oamenii! Sergent. Vocea lui explodă în noapte: . deja în Paradis? . cu numele lui Allah pe buze şi nu era el. Masa de răsculaţi se oprise la o sută de metri mai departe şi începea să se regrupeze. . vino cu mine! încă în stare de soc. aproape provocîndui. cu ţeava mai coborîtă. Da. despicînd noaptea. o limbă de flăcări ţîşni din1 ţeava tunului de patru ţoii. Trase şi al doilea tanc. Poarta era deschisă.Mulldh.Voi trei.Rămîneţi pe locurile voastre! mugi colonelul Peshadi. Imediat.nu murise tînărul ca un martir.El şi cu mine o să stăm de vorbă. spuse cu voce coborîtă. cîţiva o rupseră lafugă şi mulţi dintre privitorii neînarmaţi se împrăştiară înspăimîntaţi. Soldaţi. 0* Cer. Tensiunea crescu din nou. cu o voce şi mai aspră. dar violenţa exploziei îi făcu pe atacatori să se rostogolească în panică de pe poartă. fără să le pese de ghimpii care le sfişiau palmele. O să discutăm paşnic şi apoi mullahul se va întoarce la moschee şi voi 107 .. bucurîndu-se pentru el . apoi luă microfonul şi dădu difuzoarele la maximum.Voi. Mulţimea se împrăştie. sergentul porni către poartă în pas cu comandantul. Aruncă din nou o privire către Hussain. îşi simţea sudoarea curgînd pe spate şi inima bătîndu-i nebuneşte în piept. Cîţiva dintre cei mai zeloşi se pregătiră de un nou atac..STOP! Toată lumea RĂMÎNE UNDE SE AFLĂ! 106 De data aceasta comanda fu ascultată. Aruncă o privire cadavrului agăţat de sîrma ghimpată. deşi mîimle sale erau însîngerate de ghimpii de sîrmă. Doar mullahul Hussain rămăsese la poartă. oamenii din afara gardului către care arătase alergară să îndeplinească ordinul. Peshadi aşteptă o clipă. deschideţi poarta! Tu. spuse el slab. te simţi bine? Stătea acum în spatele lui. Se clătină beat pe picioare. cuvintele stîrnind ecouri... îl întrerupse colonelul. împunse furios cu degetul către cîţiva soldaţi. Imediat. Toţi.Toţi soldaţii rămîn pe locurile lor! Puneţi piedica la armă! PUNEŢI PIEDICA LA ARMĂ! Toţi'ofiţerii şi sergenţii .apoi vorbi aspru în microfon: . apoi mîinile i se prinseră de stîlpii porţii şi rămase agăţat acolo. mullah! Eu am să te-ascujt şi după aceea ai să mă-asculţi tu pe mine! Dădu drumul din nou amplificatorului şi explică ce-avea de gînd să facă. cu chipul aspru şi vocea severă. călcîrtduse în picioare în graba lor. sergenţi şi un ofiţer. De îndată. începură să se caţăre pe gard. . In aceeaşi clipă colonelul îşi îndreptă arătătorul spre ofiţerul aflat în tanc. Hussain era stăpînit de o monsturoasă durere de cap şi urechile îl dureau cumplit.

oftă. Era al doilea la comandă în contingentul S-G. Cei mai mulţi adormiseră în scaunele pliante. să rămînă acolo. Era încă bine păzită. Freddy? 4* Este privilegiul şefului Fără-deTeamă. comandantul grupului companiei S-G.Să ascult ce vorbesc Peshadi şi mullahul. A dracului treabă! Eram gata-gata să-mi iau picioarele la spinare. de asemenea. dacă ar fi dat buzna ăştia. zgribuliţi în scurtele de zbor sau în mantalele militare. imaginîndu-şi cum ar fi alergat pînă la elicopter. privind peste drum. era foarte frig. . soldaţii mei or să-1 ucidă. Poarta va fi păzită de soldaţii mei şi de tancurile mele şi. Freddy! 35* Cum? Ce vrei să spui? . Aici. la clădirea birourilor. La etajul superior. cinci sute de săteni aşteptau încă. fie numele Lui lăudat. căci încălzirea din întreaga unitate era oprită de săptămîni. la clădirea în care se afla biroul lui Peshadi.. bătrîne. Nici aici nu se schimbase ceva. rămasă deschisă. să dau drumul la morişca bătrînei Nelly şi să-i zic adio lui Kublai Khan şi hoardelor sale tătare! Chicoti ca pentru el. urmat încet de către mullah şi de cei trei săteni înspăimîntaţi. sau încearcă să sară gardul. Starke aruncă o privire către poarta principală. Freddy Ayre se cufundă şi mai adine în scaunul pliant de pînză. Cîteva ordonanţe obosite.Mulţumesc. bătrîne! Dacă stau să mă gîndesc. ca să se economisească combustibil. şi privi în sus la înaltul texan ce se legăna încet pe călcîie. Desigur. cu voi înăuntrul lor! Trăiască Şahul! Se întoarse pe călcîie şi se depărta cu paşi mari. şi scurta de zbor mai strîns în jurul lui. dacă vreunul dintre voi trece de poartă nechemat.toţi vă veţi întoarce la casele voastre să vă rugaţi. fără să se adreseze cuiva anume. Prin cameră erau împrăştiaţi o duzină de ofiţeri superiori iranieni cărora li se spusese. 34* Aş da leafa pe-o lună să chibiţez şi eu pe-acolo. fiecare înfruntare mai serioasă decît cea dinainte. spuse Ayre. adăugă sec. Nimeni altcineva nu mişcă. fost pilot RAF. Colţurile ochilor lui albaştri se încreţiră şi zîmbi. Nici o schimbare. mă gîndeam c-am încurcat-o cînd mizerabilii ăia au început să se caţăre pe gard. Iar acum. -Ah! ' Ayre privi peste drum. texan ca şi John Wayne. îmbrăcate în mantale. Purta şi el o scurtă de zbor şi cizme de pilotaj îmblănite. am să-mi conduc tancurile în satele voastre şi am să vă ard casele. Se întoarse din nou să privească clădirea. Mullahul nu ieşise încă. tu nu? Nu încă! Da' cum se face căntotdeauna nimeresc de serviciu în zilele importante sau de sărbători.La ce te gîndeşti? întrebă îngrijorat. Starke stătea la fereastra popotei ofiţerilor. Era a treia confruntare a personalului bazei : cu gloata. Duke. . amice! răspunse Starke absent. în holul principal al popotei. Dacă mai mulţi de douăzeci dintre voi daţi buzna în unitatea mea. apoi se întoarse înapoi către fereastră ca să-şi ascundă îngrijorarea. Pe veranda popotei ofiţerilor. curăţau ultimele resturi de la petrecerea pe care sosirea mulţimii o întrerupsese. Folosise porecla lui Starke. dă un bun exemplu trupei.Sfinte Iisuse Christoase! murmură cu neţărmurită admiraţie. 108 Mă simt stors. căpitanul Conroe Star'ke. te-aş fi aşteptat. pe Allah şi Profetul Său. Starke rîse. aş fi ajuns înaintea ta. strînşi umil în celălalt ca să se încălzească. de unde se putea vedea cea mai mare parte a unităţii.21. Ce cojones! Ora 5. un bărbat atrăgător de douăzeci şi opt de ani. . Afară. . cu ochi albaştri ca porumbele şi vorbind englezeşte cu un pronunţat accent de Oxford.Mă gîndesc că peste exact o oră o să răsară soarele. dimineaţa. trăgîndu-. Cei doi piloţi se aflau lingă fereastra din colţ a unei încăperi de la primul etaj. clădit la fel şi tot atîtde chipeş ca acesta. întotdeauna condusă de un mullah. 2* 3* t 109 .Ştii. înăbuşindu-şi un căscat . Poarta va rămîne deschisă. luminile erau în continuare aprinse. unde îşi avea biroul Peshadi.

Iranienii îşi menţineau relaţiile doar între ei. e ţara lor. Dar tot ei o sfîşie şi noi suntem la mijloc şi acum Manuela e-aici. Conroe. Dar nu şi acum. fabrici. . mergînd peste tot şi văzînd totul. unde plănuisem să rămîn. Şi ce avea să mai urmeze? Această moarte avea să ducă la alta şi la alta şi la alta. apoi Iran.La dracu'. Iranul avea să fie un adevărat arbitru între est şi vest. dragule. Asta e-n regulă. Dubai şi Al Shargaz. sub conducerea sa. chiar dincolo de Golf. pe nici unul mai îndeaproape. dar o binecuvînta pe Manuela care acceptase să se arunce împreună cu el în felul de viaţă iranian. care stăteau la bazele lor în zilele libere.prima moarte deliberată.De-acurri casa e aici. netrăindu-şi viaţa închişi în casă ca mulţi dintre piloţii şi inginerii. cu mai multe tancuri. şi apoi din nou Iran. dragă. Unsprezece ani buni. avea să fie a cincea putere industrială pe Pămînt. adăugase. Oh! Peshadi ar fi învins -de data asta. doar dacă nu reuşeşte să spulbere încăpăţînarea mullahului. Ca s-o facă. iar dacă-1 ucide sau îl exilează. singurul străjer al răscrucii de drumuri dintre est şi vest. Nu poate să-1 închidă: mulţimea s-ar călca în picioare ca să-1 elibereze. din mijlocul lumii. şi-acum peste tot prin jur ar fi fost răspîndite cadavre. bănci şi întreprinderi decît oricine altcineva de aici. După? Din ce în ce mai aroganţi. îşi zise. Insha'Allah. Manuela. din ce în ce mai plini de ei din pricina necontenitelor aluzii ale Şahului la "inerenta superioritate a iranienilor". înainte erau binevoitori şi săritori. Fusese copleşit de fericire cu cinci zile în urmă văzîndu-şi soţia sosind cu elicopterul Mclver n-avea încredere în drumuri .deşi fusese puţin supărat că ea reuşise să convingă pe cineva dintr-un avion al lui British Airways care I efectuase un zbor solitar şi reuşise să se strecoare pînă la ' Teheran. restul lumii as-cultînd cu atenţie. încercase să extindă contactele lor cu restul bazei. avuseseră prea puţin de-a face cu militarii sau cu personalul Foarţelor Aeriene. adevărata fîntînă a întregii înţelepciuni înţelepciunea lui. aici au fost. şi i-am promis să mă urc în primul avion disponibil care se-ntoarce în Anglia. dar fără succes. sau peacolo! Pentru Iran e ca şi cum ai socoti înainte şi după Iisus. Ofiţerii iranieni nu păreau îngrijoraţi. spusese ea. învăţînd despre covoarele persane şi caviar. cînd Şahul a ridicat de patru ori preţul petrolului. vinuri şi legende. Pînatunci. 37* Cum de l-ai convins pe Mac să te lase să vii aici? 38* I-am zîmbit doar. şi a proiectelor lui potrivit cărora peste douăzeci de ani Iranul avea să fie unul dintre liderii lumii. drumuri. » Zîmbi în sinea lui şi-şi lăsă gîndurile să zboare. Şi. Mai întîi Aberdeen 110 şi Marea Nordului. . privelişti noi şi gusturi şi mirosuri. agitîndu-şi valurile întunecate ale părului cu pasiunea moştenirii spaniole. de cînd preluase comanda ca pilot şef. De anul trecut. făcîndu-şi prieteni. Iranul s-a schimbat din '73. Aici o să fim eu şi copiii. Deşi S-G împărţea această bază cu armata de cînd fusese construită. asta însemnă să-1 ucidă pe Hussain. spusese ea zîmbitoare. cea mai bună flotă. hai în pat! . 111. ar fi pornit şi alţii către poartă şi-ar fi fost împuşcaţi. în urmă cu vreo opt ani. o plăcere să trăieşti printre ei şi să lucrezi cu ei. oriunde era casa aceasta a lor. să lucreze aici două luni şi să aibă o lună liberă. şcoli.străini care hotărîseră să-şi lase familiile acasă. Ii cunoştea pe cei mai mulţi dintre ei din vedere. dragule. de la un dolar la patru. sprijinindu-se pe toate astea. telefoane. cu acel zvîcneţ al capului pe care el îl admira atît de mult. Stark oftă. elicoptere. economisind bani şi aşteptînd concediile ca să meargă acasă. aşa cum era dreptul lui divin. datorată celor trei mii de ani de civilizaţie. cea mai bună aviaţie. învăţînd farsi. mulţimea o să-1 calce pe el în picioare. Ce-aş face eu? Nu ştiu! Privi în jurul lui prin încăpere. Cei mai buni ani. . Cea mai bună armată. aşa că s-a vîrît într-un joc fără scăpare. Era a treia oară cînd avea un contract în Iran şi al cincilea an în S-G. Dar curînd el va fi cel înfrînt. congelatoare. Dacă n-ar fi fost colonelul Peshadi. se gîndi. eşti în pericol aici! 36* Nu mai mult decît în Teheran. Ajunsese să înţeleagă toate astea foarte limpede în cursul anilor.

De îndată orice urmă de oboseală i se topi. Era maiorul Changiz. . de zilele acelea de început cînd acolo nu erau militari americani.şi teamă unde fusese pînă atunci veselie. căpitanul Ritman. Dumnezeu s-o binecuvînteze. spuse Ayre şi murmură: Christoase! în timp ce Starke traversa strada şi urca scările în clădirea celalaltă. . Inima lui Starke zvîcni. unde tatăl lui încă mai ţinea un ranch . căpitane. amice. 17* Comandantul doreşte să-ţi vorbească. 15* Te rog urmează-mă. la Lubbock. şi oricum Hogmanay e important pentru noi.cinci sute de acri. traversînd aleea către locul unde se aflau ei. maniac cu curăţenia.Ai făcut-o lată. dar n-am mai primit nici o scrisoare de săptămîni întregi şi telefoanele sunt moarte. domnule maior? întrebă în farsi. comandantul adjunct al bazei. Starke îi spuse în şoaptă lui Ayre: 1* Ai face bine să-i previi pe băieţii noştri şi pe Manuela. doi băieţi ! şi-o fată.oricine. Afurisit Khomeini şi afurisiţi mullahii lui. . 18* Pentru ce? Maiorul ridică din umeri şi ieşi. Aş vrea să fie deja acolo. cu zece ani în urmă. Se întinse şi se aşeză pe scaunul pliant. ceva agricultură. cr "doar cîţiva con silieri". de fapt două zile.se poate aştepta la pedepse imediate şi severe. trebuie să te înştiinţez că Ayre e un străvechi clan. în magazinele în care pînă ieri fusese îndestulare erau numai rafturi goale . ce obosit îs! 112 Şe îngropa şi mai adînc în scaun.-G -fusese confirmat. 6* "Hogmanay" înseamnă "Ajunul Anului Nou". Blestemat Khomeini.. zău aşa! 5* Era ziua mea liberă. Oricine lipseşte .Fir-ar să fie. îl văzu pe Ayre privindu-1 cu ochi somnoroşi. iar azi e«zece februarie şi nu eşti mai scoţian decît mine.-ntîrnple? Postul de aici e ameninţat. să stea acolo pînă tind se stabilizează lucrurile aici! Lubbock este un mic orăşel de provincie în districtul Panhandle din Texas. şi. Ochii lui cercetară încăperea pînă îl descoperiră pe Starke. A întors pe dos o viaţă grozavă şi un loc minunat. cîţiva cai. amintindu-şi de anul său de voluntariat în Vietnam. îşi zise. şi nu planificasem nimic legat de hoardele astea. Rahat! Şi ticălosul ăla căpăţînos. la un milion de kilometri de 113 . .Duke. cu cîştigul meu! Starke zîmbi. Asta se-ntjmplase chiar îndată după ce se căsătoriseră. de ajuns ca familia să trăiască confortabil.o bază în junglă. care a înspăimîntat-o cu discursurile lui! Mă întreb ce-o să-i spună lui Allah şi ce-o să-i zică Allah lui cînd or să sentîlnească.Toţi ofiţerii se vor prezenta la comandant la ora şapte fix. 16* De ce. simţea ochii celorlalţi aţintiţi asupra lui ca pe o greutate fizică. Şi-acum? Acum ce-are să se. cei mai mulţi dintre prietenii noştri iranieni au plecat.Christoase. intenţionam să beau pînă-aş fi căzut lat. îşi zise. ca să se căsătorească cu ea imediat ce postul lui la | S. şi îşi putea îngădui să-i crească. Ayre căscă de-i trosniră fălcile. Un ofiţer iranian ieşea grăbit din clădire. iar eu ştiu să cînt la cimpoi. Tare aş vrea ca Manuela să ia copiii şi să zboare acasă. cîteva vaci. Slavă Domnului că sunt civil şi lucrez pentru o companie britanică şi nu în armata americană.^Mai exact. Cînd intră în încăpere. chipul lui era sever. adăugă el întunecat. 32* S-a făcut. care a ordonat ca toate elicopterele bazei noastre . Plecase acasă. încercînd să se aranjeze mai confortabil. La ora opt va avea loc în piaţă o paradă a întregului personal militar şi a aviatorilor.. murmură. scoţienii. în ■$ Texas. cu excepţia celor învoiţi medical de mine în prealabil .. apoi aruncă o privire afară pe fereastră. Acum aveau trei copii. .Ce copii? N-avem copii şi nu ne putem îngădui încă aşa ceva. spuse în farsi. îmi lipseşte jumătatea mea.

53 ' ' G C U c/i ) 03 103 — N 2 ">-" -= c« CH o O i —t >-i r3 J^ CU 03 r-1 <u >S o G oo ■t-j^ 03 '03 _. M ™ U « cu G 3 3 o c ^ 03 L -. <U _C 03 ■£ tu 03 !fS 7 3 & 03' G O "^ 08 ■5: cx E o !--. rt cu 3 .. S_ I 8 0 3 '03 '-' U3 )C3 fi ■ti" o O ro «3 « 3 s «». 0 0 103 r CJ 3 a os Spcj <S ^-G*a <u o iS^ G t r c u oC .£•* 0 ^ o.«fi 3 <U cu •« — T O T a 1 0 3 c j C ~ o !2 "S-5 o-. o 03 3 S2 (/5»-a o Scri | )C3 cu <u 00)03 CU —i CL SoŞ cu o '" oo a G" G Q G CU . I S J t — < 4 — > ^ <u ■S c55 G '7*.<u c ^. <u <« O G Q. a)! § o 3« I I 0 3 -a G Z &0> 03 C/3 3 3 C/3 ° )03 -S 03 O S 2 )03 « O y Jbg G j . 3( I O y! Cu io 03 "S S'"75 8 03 03 J •<-> )03 "g fi o3 7i\ G r?^ ~G c/3»- cu ' o3 3 C/3 g "e3 "S Cu § o3: CU O O0 <u=3 O ) 2 o •*—' <5 03 >^ -o CU co cS ■-G 3 ^' '03 CJ 3 3 '03 03 cu o I Sa . «Ş: N O •« 03 i-i )03 W ^ c/3 fi-S 03 ^ '03 o" O -2 ^ cu o^ )03 3 2S e 3o' N 5 103 Cu2 c!c-.

.

făcîndu-i să-i lingă mîinile ca nişte căţeluşi. Trase din ţigară şi se strădui cu mult grijă să nu-şi lase gîndurile să-şi croiască drum în privire sau pe chip. nedezlipin-du-şi 116 privirile de pe chipul lui Hussain. şi într-o lună armata ar aduce îranul aşa cum a fost anul trecut. într-un ratat. care adoră viaţa şi iubesc puterea şi pământul şi nesfârşitele palavre. ca şi mullahii şi proprietarii magazinelor din bazar şi chiar şi oamenii de rînd. . şi tot poporul se va întoarce cu spatele şi-şi va astupa urechile la cuvintele lui. cu mullahi mulţumiţi în mo'scheiele lor. cum doreşti. cu credincioşi rugîndu-se de trei ori pe zi. Fluent. l-aş scoate în faţa mulţimii şi i-aş rade jumtate din barbă. îl apără. l-aş lăsa gol puşcă şi laş purta pe străzi într-o căruţă cu gunoi. mullahule. E-atît de simplu să termini cu acest Khomeini sau cu oricare alt mullahi Pe Allah. să-i întărite pe ţărani. .bătrînul neputincios. care-şi strigă minciunile de pe patul de moarte. nu pot să-nţeleg de ce mullahii ăştia libidinoşi nu recunosc adevărul în ce-1 priveşte pe senilul ăsta bătrîn. Avem nevoie doar de un singur ordin: "înăbuşiţi imediat revolta!" Cu ordinul ăsta. pe Allah. l-aş fi tîrît din Franţa cu luni în urmă.după al doilea război mondial şi i-a ţinut chiar şi pe ei la distanţă. dacă ar fi fost după mine. şi cu toţi laolaltă îi vor stinge gloria aşa cum sufli într-un muc de luminare. Mullahul se întoarse către Starke. unde-şi au locul. Aş arăta oamenilor adevărata lui faţă . iar problema Khomeini ar fi rezolvată definitiv. în trei zile aş transforma Kovişsul şi o sută de kilometri în jur întro zonă paşnică şi prosperă.Poţi să vorbeşti |n farsi sau în engleză.Ei bine. Pe Allah şi Profetul Lui. înfrînt transformîndu-1. gata să-i incite pe ei. care nu realizează că sovieticii sunt cei care-1 susţin cu bani. Vorbeşte farsi asa cum si tu vorbeşti engleza. Khomeini. Adugă ca şi cum ar fi fost un lucru lipsit de importanţă: 1 . La cîteva minute de la primirea ordinelor l-aş aresta. îl vor potopi cu acuzaţii. să ruineze Iranul şi să-1 transforme într-un protectorat sovietic. îşi spuse înfuriat. După asta ayatolahii. îl hrănesc. căpitanul Starke este aici.

dar nu-1 putu domina. să înveţe limba.U. spuse Hussain. Spuse mai apăsat: 11* Şi nu sunt companiile mele. domnule colonel? 2* Mullahul a cerut unul dintre elicopterele tale ca să viziteze toate instalaţiile petroliere din zona noastră. în tovărăşie cu iranienii. Nu-şi luă privirea din ochii mullahului.A. dar încercînd să pară calm. De ani de zile americanii au scuipat pe Iran. E politicos din partea oaspeţilor să ia cunoştinţă de tabuurile şi obiceiurile gazdelor. care aştepta şi-i privea fumînd tăcut.'-răspunse Starke. Toate problemele noastre vin de la America. Ai fost la studii în S. Să pregăteşti unul dintre cei mai buni piloţi ai dumitale pentru asta. îl privi în ochi netemător. eşti de la CIA. Trecu la farsi şi vocea lui se înăspri. Astăzi. 117' - . replică Starke politicos în farsi. în special cînd se simt bine în această ţară şi speră să fie oaspeţi aici pentru mulţi ani.? 26* Am fost student acolo. Secundele treceau. Sunt oaspete în ţara voastră.24* Aşa. 12* Prostii! spuse Starke în engleză. da. apoi din pricina durerii şi-a oboselii nervii săi cedară. i începînd de la prînz. acum la fel de furios. devenind brusc atent. De ceai învăţat farsi daeă nu să spionezi pentru CIA sau pentru companiile voastre petroliere? Ei?! . 25* Nu. Neliniştit. Imediat îl văzu pe celălalt roşind. nu noi îţi coordonăm zborurile şi nici nu . După cum ştii. ştiind că singurul fel în care te puteai purta cu cineva agresiv era să loveşti tu primul.Pentru curiozitatea mea. Toate problemele noastre vin din America. aruncă o privire către Peshadi. lăsînd tăcerea să se aştearnă multă vreme. 11* Sunt americane. Lăcomia Şahului este americană. spuse. Tu eşti american. într-o engleză cu accent american. CIA e american. doar pentru curiozitatea mea. 1* Despre ce-i vorba. cu un accent corect şi un vocabular îndestulător. invitat aici de guvernul vostru să lucrez pentru guvern. participăm îa operaţiile voastre.

. cu personalul vostru. autorizate de iranieni pentru întreţinerea sondelor iraniene care pompează petrol iranian. . Cît timp ai de gînd să stai la fiecare aterizare? Mullahul abia aruncă o privire. dar primesc ordine numai de la îranOil prin managerul bazei noastre şi de la reprezentantul regional Esvandiary. vor vorbi armele. Dacă îi îmi stai în cale. poate şase ore. mullahule: avem nevoie d^ aprobări de zbor. din Aberdeen. 3* Nu! Unul dintre elicopterele voastre.în zbor.Sunt înregistrate în Iran. 4* Mai e o dificultate.După asta vreau să urmezi conducta petrolieră la Abadan şi să aterizezi unde-o să-ţi spun. hm. armata 5* Vei primi orice fel de permis ai nevoie.. Pe. aşa cum ţi s-a cerut.îmi pare rău. . . dar sunt proprietatea S-G Helicopters Ltd. . Lucrăm sub contract cu ei şi. 2* De ce nu foloseşte unul dintre avioanele dumitale? 118 S . Allah. Ai să pui unul la dispoziţie.. dar acesta privea ostentativ spiralele de fum ce se ridicau din ţigara lui..Aparatele cu care zbori sunt iraniene. . mă voi întoarce la amiază. Starke făcu ochii mari.. Radarul nu funcţionează şi cea rr mare parte a spaţiului de zbor este controlat de Contro' Traficului Aerian de la Kish.. sunt iraniene! Buzele subţiri ale lui Hussain se strîmbară.Esvandiary o să-ţi dea ordinele de zbor necesare pînă la amiază. alimentate cu petrol iranian. numele lui Allah. Starke spuse: . îl întrerupse mullahul. Cît o să-ţi ia ca să treci pe la toate amplasamentele voastre? După o pauză. zise hotă Hussain şi-şi întoarse ochii sfredelitori către Peshadi. simţindu-se cuprins de oboseală şi durere şi dorind să isprăvească odată.Sunt înregistrate în Iran. . la amiază. Trase cu coada ochiului la colonel. Sţarke se întoarse către mullah.. zboară pe cerul iranian.Aş putea să-i pun la dispoziţie un navigator. şi asta este.

Peshadi se ridic.i scape de ameţeală şi durere şi ieşi cu paşi mari. colonele Peshadi. Singur sau cu mulţimea. care-i renumit pentru ililiunile lui subversive. acum a sosit timpul pentru rugăciune." O pală de vînt făcu fereastra să zăngăne şi involuntar toţi trei îşi întoarseră privirile către ea şi către noaptea de dincolo. Tu alegi. pînă cind vom primi ordine definitive de la guvernul legal al iVlajestii Sale Imperiale şi vom pune capăt aiurelii ăsteia. .N-o să întîmpini nici un fel deprobleme. Sigur că nu. dar elitre est apăruse o uşoară lucire a zorilor. Cu mîini tremurînde. .Fiecare dintre cei trei bărbaţi îşi simţea inima bătînd puternic în piept. te rog! Adugă ca o mare concesie: . dar se luptă s. Apasă asupra zăgazului uzurpatorului Şah. Se căzni să se ridice în picioare. făcînd lucrarea lui Âllah. supunînduse poruncilor: "Nu slăbi duşmanul nici o clipă. A fost o subtilitate fc|r:ilucită din partea mea. Nu le dai răgaz în nici un fel. 119 . al lacheilor lui şi al armatei! Va trebui să-i înfrîngem prin curaj şi sînge. căci îndepliniţi lucrarea lui Allah. spatele şi capul şi urechile îl dureau îngrozitor. Era în mîinile lui Allah. Desigur c3 trebuie să fii de acord pentru bineînţeles.E un armistiţiu şi un compromis temporar.. aprinse o ţigară de la restul ' leilalte.. O să-ţi pun jjspoziţie toate permisele necesare. şi n-ai s-o nărui.O să mă-ntorc la prînz. stelele străluceau. Numai mullahul era mulţumit. Fii ca apa curgînd la vale peste zăgaz. spuse în şoaptă Hussain şi Starke simţi cu toată fiinţa lui ameninţarea sau făgduiala. Palmele încă îl . . căci soarele se afla chiar sub muchia orizontului. eu nu pot să îngădui unuia dintre ratele mele militare să se pună la dispoziţia unui '/ah. Pentru o clipă crezu că o să leşine. Afară era încă întuneric.Ai să faci cum cere el. în special a lui Hussain.irdeau de durere. I )ar acum. El nu avea de ce să-şi facă griji. aşa că o să fie un >r obişnuit.

întunecat. pe pămînţ. Mullahul îşi reluase locul lingă | poartă. cu aceeaşi pioşenie. Apoi. chemă credincioşii la prima rugăciune în araba străveche. adîm Toţi aşteptau. mormăi.." Cînd se sfîrşi rugăciunea. supuşi şi cu evidentă bucurie. poate că os zgîndăr şi mai rău. se aşternu o tăcere. se revărsaseră din barăci. că pare să i se reverse prin pori. într-o zi o Să stîrnească ceva sau cineva. lîngă ei. .Allah.îînfuriat. ridicase braţele şi. Trebuie! 120 . Peshadi îi luă pios locul în fruntea tuturor bărbaţilor de toate gradele din unitate.Veniţi la rugăciune! Veniţi la rugăciune! E mai bine să te rogi decît să dormi. care..Ai auzit ce-a spus! La amiază. se întoarseră toţi către Mecca şi începură gesturile obligatorii. urmînd îndemnul mullahului.. Fără să vrea. sătenii în afara gardului. Şi în timp ce Starke privea. Nu există alt dumnezeu decît Allah. e ca şi cum m-aş feri de o responsabilit care-mi revine. Mullahul ăsta e: atît de plină de ură. aţît de multă ură..Va trebui să zbor eu cu el. singur sau cu mulţimea! Mai vrei sînge? Ei? 2* Sigur că nu! 3* Bun. soldaţii aşezîndu-şi armele jos. Starke se J îndreptă către fereastră. ca oricare alt muezin din oricare minaret din ţinuturile islamice. iar Mohamed este Profetul lui. în fiecare zori. Atunci mullahul îşi ridică glasul puterni . Dacă numesc pe cineva sau cer voluntar.. mătăniile şi litania Shahadei: "Mărturisesc că nu există alt dumnezeu decît Allah. . ca. Starke se cutremură. Supuşi. Dacă am să conduc eu zborul.. strivi ţigara în scrumiera plină vîrf aerul din încăpere era încărcat de nicotină . săteni urmară. atunci fă ce ţi se spune ^ Peshadi ieşi ca o furtună. Coranul şi Khomeini! Apoi ieşi pe poartă către Kowiss.şi aproape că strigă: .

.CAPITOLUL 5 In împrejurimile Lengehului.260 la 1000. ' Ed Vossi era american. în fzonă radarul era foarte bun.HST. Ascultător. Chiar în faţa lor se afla micuţa insulă Siri. aici Controlul radar Kish. răspunse Ed Vossi. . Scrag? spuse către îclălalt pilot. întoarce la 260. ora 6. exploatate cu sprijinul francezilor. căci ambele capete ale Golfului erau la fel de strategice şi la fel de bine deservite.Radarul e cam nervos azi. Spre deosebire de cea mai mare parte a Iranului. cobora vizibilitatea pînă la cîţiva kilometri. Era pustie. efectua un zbor de rutină. pe deasupra apelor placide ale Golfului. .Menţine 1000. . de la Şiri. îndreptîndu-se către largul strîmtorii Hor-muz. avea . . Elicopterul de tip JR 212. . Soarele abia se săltase peste orizont cu promisiunea unei alte minunate zile senine. 'Şhiar pe graniţa internaţională ce despărţea în două 121 I . deşi ceaţa.42 dimineaţa. excelent pregătiţi de USAF. nu. cu doi piloţi şi toate cele treisprezece locuri pentru pasageri ocupate. cîteva barăci lentru personalul exploatării şi o mulţime de rezervoare iriaşe alimentate de ţevi aşternute pe fundul mării. Insula se 'Usca la vreo şaizeci de mile în largul coastei iraniene. aparatul urmă noul curs.Chopper EP-HST. deservit de operatori ai Forţelor Aeriene l Iraniene. fenind de la sondele aflate în vestul Golfului. fost "pilot militar. cu o mică pistă de pămînt.reizeci şi doi de ani şi era îndesat ca un fundaş de fotbal unerican. cu staţii pe insula Kish şi [Lavan. Comunică atunci cînd treci pe deasupra zonei Siri. ca de obicei în Golf. către cîmpunle petrolifere. dinspre baza S-G de la Lengeh. Poate că-i supără hemoroizii. lezolantă şi joasă.Ba bine că nu.

Ei. N-avea nici pe jumătate virsta lui Scragger şi era aproape de două ori cît el în înălţime. spuse absent Scragger. dacă vor. 13* Ei bine. adînciţi în orbite. de<. .e. Vossi era foarte sigur pe el. zona avea şase pompe funcţionale. Scrag? . care păreau întotdeauna să cerceteze orizontul. 14* Roşii n-or să-şi trimită aparate aici. Ăştia de laj radar îs la fel de agitaţi ca nişte canguri în călduri. foarte încăpăţînat. De obicei tipul JR 212 era configurat pentru un singur pilotau scaunul în dreapta.Crezi că or să construiască vreodată un petrolier de 'in milion de tone. toate deservite de un consorţiu francez semiguvernamental. Da. care dotase exploatarea pentru IranOil în schimbul unor viitoare livrări de petrol. Vasul trecu pe sub ei.dintre Iran şi Oman. oricît ar vrea ei sa" aibă strîmtoarea.irili în fiecare 2i. ia te uită! Uriaşul superpetrolier era încărcat din greu. HST. spuse cel mai în vîrstă şi se foi în scaun. şi-i a^ treia patrulă pe care-o vedem de cînd suntem în aer.Nu. 28* Ai ochi de vultur. Scrag? 26* Sigur c-o s-o facă. .Controlul Kish. foarte slab. 1* îi vedem. Scragger aruncă o privire scurtă în cabină. Scrag. spuse Ed Vossi în laringofon. ajustînd puţin volumul căştilor sale. în urcare. cu Mae West -vestele de salvare regulamentare •i. 0* Recepţie. către prima oprire programată la cîţiva kilometri. cu căştile de protecţie la urechi. Toţi i tţerii se aflau pe locurile lor. survolez Siri la trei sute de metri. eu mt normal şi tot aşa şi el. Şaizeci la sută din petrolul lumii i libere trecea prin această cale maritimă puţin adîncă şi îngustă . îşi spuse. citind sau privind i i estre. cîtă vreme nu dăm cu ochii de MIG-uri. cu AVACS-ul. . . Scrag. 29* Datorită vieţii mele ordonate. 122 Scragger stătea pe scaunul din stînga. pentru pregătirea piloţilor.Drace! Nu ştiam că există aşa ceva pe-aici. . dar Scragger pusese să fie dotat acest aparat cu comenzi duble. un bărbat mărunţel. cu centurile de siguranţă . Atunci de ce sunt încordat? 123 . uscăţiv şi zbîrcit. stăm bine. . Raportaţi înainte de a ateriza. îşi miji ochii. către gura strîmtorii. e doar prima yankee. mult udîncit în apă. .Mi-ar plăcea să ştiu ce dracu' se coace. Iisuse.N-or s-o facă. încărunţit şi cu ochi albaştri deschis. prietene.strîmtoarea Hormuz şi separa apele iraniene de cele ale Omanului şi Emiratelor Arabe Unite. La şaizeci şi trei de ani. sunt USAF. pe platforma petrolieră Siri trei.Poţi s-o mai zici o dată! Ia uite. Aveţi trafic în faţa voastră la ora 10. pe post de căpitan-instructor. Ai ma văzut. camarade! spuse Scrag Scragger la fel d< îngrijorat.abia douăzeci şi patru de kilometri în şenalul ruivigabil .F'l5! Vossi era uluit. Cei doi piloţi urmăriră zborul unei formaţii strînse de patru avioane de vînătoare ce se ridicau în înălţimi trecînd pe lîngă ei. . 27* Are pavilion liberian. decanul piloţilorJa Lengeh. douăzeci de milioane de b. Totul e normal. era cel mai bătrîn pilot din S-G. HST! Menţine 1000! veni imediat răspunsul.Tre' să fie o grupare de intervenţie. Şi instrumentele valori normale.00.Pariez că are cinci sute de mii de tone sau chiar mai imult* II priviră o vreme. sunetele sunt aşa cum trebuie. In momentul acela. . Chiar deasupra rezervoarelor de petrol. Vorbea cu un interesant accent australian. cîtă vreme le spunem că ar fi al dracului de bine să-şi vadă de ale lor. încercînd să străpungă ceaţa. şi-o să avem avioane şi vase şi puterea să le folosim. sau poa • sunt aparatele de escortă pe care le-au trimis americani în Arabia Saudită.Se grăbesc. elicopterul se înclină uşor îndreptîndu-se spre vest. despicînd greoi valurile către Hormuz. EPF. spuse rîzînd.

Ed! Ascultă afurisitul ăla de motor. tînărul aruncă o ultimă privire atentă la sonda care le era ţinta. dar nu se-ntîmplă ţfel. care te-mpiedicau să vezi afară prin parbriz. Brusc. haide! Vossi simţi în gura gust de fiere şi scuipă. aşa cum ştia că-i place lui Scragger! 29* Okay. . 19* Atunci ai putea să mă conduci! 125 . a pasagerilor. Scrag? 28* Ţie ţi s-a năzărit. Acum deschide ochii! Vossi se aşteptase la ochelarii obişnuiţi de antrenament. O uşoară schimbare. cu mişcări ferme şi suple. îşi scoasi ochelarii fumurii şi se supuse. Eşti într-o situaţie limită. scăderi sau creşteri care i-ar fi arătat c? ridica sau cobora. cu ochii înci închişi. lft|>îneşte-ţi mîinile şi picioarele. 17* Eu nu pot să văd. Pentru o fracţiune de secundă fu complet lezorientat. intră în panică. pune-i pe ăştia şi nu deschide ochii pînă nu spun eu. Manetele rămaseră neclintite ca o stincăin mîinile i Scragger. sigur că ăsta-i un zbor ie verificare.. dar tu poţi. . Sigur pe el.. fiin'că a-nceput antrenamen-.Am luat controlul. deci turbinele accelerau.i. Scrag.. 18* Aşa-i. da' cum să. tinzînd automat mîinile ca să-şi scoată ochelarii. . . . iar elicopterul cobora. jk Zbura fără balansări. mulţumit că tranziţia fusese lină. aşa-i? ■ . O să verşi mai r/iu. dar îţi "ngăduiau să vezi aparatele de bord. De data asta Scragger minimaliza greşeala.Uite.Sigur. trase din nou prea tare de comn/. Se trezi într-un tuneric total. Apoi. apăram! rămînînd drept şi fără să se clatine. mult mai blînd: V e l acum.Acum închide ochii.Iisuse. Scrag! spuse prudent Vossi. luptîndu-se cu ameţeala... aşteptîndu-se ca paratul să înceapă să se balanseze. Gata. Scragger îi puse în mii* perechea specială de Ochelari negri pe care i-o co: fecţionasejsl însuşi. singurul mod de a rămîne în viaţă cînd zbori este să fii încordat.Linişteşte-te.Bine. Diii pricina acelei forţe de intervenţie. 29* Okay. abia atingînt manetele şi pedalele. Scrag! 30* Ia-o-n braţe. Ce-ai să faci? Ia menzile. pe care nu le simţise pînă atunci pe comenzi. întorcîndu-se din nou cu faţa înainte. aşa că ce-ai de gînd să faci? Vossi îşi simţi mîinile şi picioarele revenind la tlirile lor şi urechile auziră iarăşi sunetul motoarelor. Instantaneu. întinse mîinile şi picioarele. Scragger zîmbi. Ed! Asta e o situaţie limită. a zilei tale de naştere şi cel mai mult dintre toate. Pregăteşte-te să preiei controlul. tul. simţi un gol în stomac. pentru că eşti în aer şi. Eşti singurul lot la bord şi-ai dat de necaz. trebuie să-1 pui jos şi ai 'cisprezece pasageri în spate. . Anticipă b 124 aproape simţind mai înainte ca aceasta să se-ntîmple. îşi potrivi eăştile. Vossi îşi puse ochelarii şi încet şi cu grijă. Dar n-o :ea. . Eu 's aici lîngă tine. îşi simţea inile şi picioarele cuprinse de un tremur nervos. las-o moartă. Te descurci bine. Total dezorientat. 28* Hai.. Făcu corecţiile necesare şi aduse aparatul din nou la orizontală. gîfîi Vossi. Te dai pilot. Vossi dădu drumul manşei. da' s pilot. că motorul prinsese o notă ascuţită.se întrebă. 27* Atunci închide ochii. abia se vedea prin ceaţă. Uşurel. spuse Scragger veseî. din pricina radarului de la Kish. 27* Ce ţi s-a năzărit. atenţia lui olatilizîndu-se o dată cu capacitatea de coordonare a iscărilor. Ai ginit Siri Trei? Vossi rînji şi arătă cu degetul în depărtare o sondă c <. spuse Scragger aprobator. Vossi apucă manşa fără să stea pe gînduri.Lasă-i aşa. Amin! Rîse. Apucă menzile. puţin mai către est faţă de grup * 1 celorlalte. "prietene. condus doar de urechile lufl el încerca să anticipeze cea mai uşoară variaţie în toi motorului. pentru că se tepta ca Scragger să-1 controleze în continuare. trase prea mult de ele şi aproape ţipă păimîntat cînd se balansară puternic.

abia luînd în . in 1. •.HparatuI'SJe aşeză imobil. încercînd să-şi' lî-un băiat bun. Apoi. Fredona 1 "zing Matilda". Pentru un moment nu-i veni să creadă. întoarse şi ridică degetul mare către bărbatul care pe scaunul cel mai din faţă al cabinei.11 i/i vocea adevărată a lui Scragger şi-1 simţi preluînd Munenzile. căci îi răscoleau amintiri din zilele războiului. prietene! A fost al dracului de bine. i ai oficialităţilor franceze şi ai inginerilor de la Scragger nu se simţea în apele lui transportînd •zi. îndreptîndu-şi atenţia către platformă. îşi zise Scragger. apoi vocea 127 . plasa grea de frînghie i peste platforma de aterizare care n-avea nici fi de metri în diametru. . enervantă.din cala de mărfuri. Am preluat eu acum. Era o vreme ite şi umedă. miile de morţi în taberele de prizonieri japoneze lea ferată birmaneză. lisuse. încă moale în l u i . de la mare depărtare. umiditatea tfl. l'inerul deschisese uşa şi îi ajuta pe muncitorii in să scoată cutiile. aerul mirosea greu a petrol j. Patru erau japonezi. zece din zece. Simţea o uşurare atît de intensă că aproape îi v i nea să plîngă de bucurie. ri ale pierderilor australiene din războiul din '. Mai degrabă crime. cu mîinile puse după ceafă. Puştiul se descurcase. îşi spuse cat. îşi zise. ceea ce i se întîmpla doar cînd era mulţumit. unul dintre i i i francezi care venise să verifice echipamentul c de pompare abia instalat pe platformă. Restul • r i l o r aşteptară răbdători. avea a albă ca varul şi se lăsă moale în scaun-. Nu era nevoie să-1 rească de tot. . Zburase II '.i activitatea din faţa lui. în carlingă era înăbuşitor ca de obicei.Am luat-o eu. Hd Vossi îşi scoase ochelarii. i i|. Da' cît de iute avea să-şi revină? Cînd zbori cu întotdeauna e bine să ştii cît îl ţin zurgălăii. Era ud leoarcă. dar Scragger se simţea confortabil. am coborît! Am coborît şi suntem teferi! Scragger lăsase motorul în ralanti. căci era doar o scurtă oprire.. lise cu coada ochiului la Vossi.

dichisiţi. Afurisiţi tîlhari de drumul mare! Gaşca dracului . îşi spus Şcragger amuzat. cele mai multe dintre crematorii folosesc petrol. Aici n-are nj treizeci de metri. d< data asta japonezilor.OPEC. ba şi găzarii din Marea Nordului.Şi cheiurile din Siri. o să ajungă la amiază. Asta fac toată vjemea. şeful oficialilor francezi ş. Cîte una la o singuri exploatare. spuse rîzînd francezul. Singura diferenţă! vîrsta.Jrcare rapidă. aceleaşi ceasif digitale. e puţin adînf domnule Kasigi. .80 cu cîţiva ani în urmă şi 1. îi atrase atenţia Era Georges de Plessey. spunea de Plessey. Vă garantăm o deservire rapidă.a fereastra laterală a elicopterului. Excelenţă căpitan! l. domnule de Plessey? întrebă ^i. Avem şase puncte de foraj în partea asta a cîmpului i>c care-1 numim Siri Trei.Apa de-aici. Era 4. ca peste tot în Golf.să construim un chei. Stătea pe braţul unuia dintr< scaune. din spatele lui. pantofi negri.riiită. nisipi şi faţa arsă de soare. Pentru moment încărcăm în larg.Toate aceste platforme se sprijină pe nişte pilor aşezaţi pe fundul mării. supli. O să li mîine. Nu ca amărîţj ăştilalţi. . J Purta o îmbrăcăminte kaki şi avea un păr rar. suntem francezi. regele fustangiilor. joc care^ le plăcea amîndurora. Ca sardinele într-o conservă.dominatoare din cabină. spunea de Plessey. Cele Şapte Surori.'N-au habar decît de petrol şi nici n-au chef de altceva şi. Fiecare.. ba chiar şi atunci. aceiaşi ochelari fumurii. mdul mării e un lac de petrol. cravaj neagră. mon Dieu. Toate sunj construite şi deservite de francezi. Se dă uşor de petrol cam la trei sutei 128 1 netri. responsabilul zonal al EPF. Mai bine lor decît mie. . Fir-ar ai dracului! Preţul la gaz a sărit la 14. toi îmbrăcaţi la fel: cămaşă albă cu mîneci scurte. japonezul grizonat care vorbea o engleză limpede •. îl cunoştea pe Plessey de trei am şi: plăcea omul pentru meniurile franţuzeşti pe care 1« oferea şi pentru calitatea jocului său de bridge.8 barilul. domnule Kasjgi. dar nu şi pentru felul în care j susţinea o conversaţie. între timp nu-i nici o i Ierna pentru încărcarea petrolierelor de capacitate c. | . în definitiv. în ceea ce-i priveşte. Găzarii ăştia sunt toţi la fel. în dreptul iiHMmilui lui Şcragger. N-am putut să văd cînd am trecuLpeste insulă. Care e capacitatea finală pului?' Nelimitată. . Japonezii sunt toţi scunzi. îşi spuse Scragge Doar din cînd în cînd se întrerup ca să mănînce şi să be vin şi să sucească gîtul vreunei fetişcane care n-are a s aştepta de la ei la mai mult de "adio-şi-n-am-cuvinte". Acum pompăm şaptezeci şi cinci de mii de barili pe zi.80 doar cu alţi cîţiva ani înainte de asta. Şi totuş fiecare are personalitatea lui. Sunt toate legate. servind unul dintre nesfîrşitele sale discursuri. unul dintre componenţii («Bpei de pompieri. Anul viitor am l ficat. pantaloni negri. se înălţase chipul surîzător al itlrului Abdullah Turik. adică conec-:iic între ele cu ţevi şi pompează prin ele petrolul în ■crvoarele de pe insula Siri. tot restul lumii nu-i pe Pămînt decît ca să consumăm chestia asta şi să o plătim muncind pînă ne dă borşul pe nas şi crăpăm. Rikomaru aîntîrziat? Nu. dar. Capacitatea de stocare de i' i >lo este de trei milioane de barili şi toate rezervoarele II ni acum pline. C pricopsitul de Jean-Luc. Ceilalţi francezi pălăvrăgeau şi s certau între ei.

Era politica com. căpitan Excelenţă! .! . tinere! Cum merge treaba? Iiu bucuros văd dumneata.sa acţioneze imediat în astfel de situaţii. cu excepţia cazurilor de urgenţă. bazr. dar făcea parte şi din serviciul ciiil.i şi ar fi bine să încerce să ajungă acolo cît mai ■flie cu putinţă în zori. dumneata? l'rima-ntîi. foarte bine. ('u un an în urmă.Iui foarte bine. Şcragger era ! (Ic serviciu şi plecase imediat. de la Lengeh în care se afla wjMK aertată prin radio că exista un ' îBfivAC pe această platformă. îl dusese pe tînăr direct la Spitalul Naval MKcr fusese alertată prin radio că exista un pe această platforă E i 129 . chiar şi în |ii deosebit de grele. zborul de noapte fiind interzis n. Era o noapte groaznică lIBoctorul iranian spusese că probabil pompierul avea | onil.

cîteva capre şi găini. e-adevărat. o s-avem şi şcoala noastră. de data asta fără zîmb* cu vocea coborîtă atît de mult îneît Scragger trebui s aplece înainte ca să audă. băgmdu-şi capul pe fereasii . O dată vizitase satul de baştină al tînărului. Familia lui Abdullah era ca toate celelalte . podele de pămînt bătut. o ducem mult mai biinmuncind pentru petrolul pe care îl exploatează străinii. iranienii trăiau cu strictul necesar. la o distanţă bună de coastă. îngrijit într-atîta de el.Iranian din Bandar-e Abbas şi îi convinsese pe cei de acolo să-1 primească. Lui că Excelenţa voastră s . fără instalaţii sanitare. oricît se străduise Scragger să împiedice asta. De atunci. Ex celenţă pilot. fără apă curentă. spuse opintit. te rog. gîndea în pas cu vremuri ' nu ca tatăl său. da? Apoi îşi aşeză din nou zîmbetul pe faţă şi strigă: . Mulţi copii. acesta îl întîmpina de fiecare dată cînd ajungea la sondă şi.Curînd. o dată pe lună. nici mai rea. fără electricitate. 1* Bine! Abdullah se apropie. Era o localitate obişnuită. Şi tatăl tînărului spusese: . j căci tînărul îi plăcea. Voia. primejdie! Te rog. şi rezervorul nostru de apă şi într-o /i electricitate şi. tînărul ar fi murit. nimi spune cine zis. Dacă n-af fi făcut-o. da. In afara oraşelor. din pricina preţului exorbitant.Căpitan.Aterizări bune şi vino din nou. dai chiar şi aşa o duceau mult mai bine decît mulţi dintre locuitorii celorlalte state din zona Golfului. pereţi de chirpici. cîţiva acri de mărăcinişuri. aga! . pentru ci'. curînd. Abdullah? repetă Scragg<. poate un vapor la Siri. puşti şi explo.nici mai bună. la bază sosea o pulpă proaspătă 130 de capră. Curînd multe necazuri. Allah fie binecuvîntat! j 0* Cum merge treaba. Tuo comunişti. nori de muşte. aflat undeva în zona Lengeh. într-o zi. mulţumim lui Allah că ne-a dat petrol. Binecuvîntat fie Allah că fiul meu Abdullah trăieşte! A fost Voia Lui a Abdullah să trăiască. rnujhadinii poate fedathii.

Sigur. Pentru Dumnezeu. ■itomat. Scragger. se întoarse la ceilalţi. Sute. Ed? 40* Da. mormăi Scragger. Scragger se răsuci. în \ pilotase un Spitfire în '39 ca locotenent. Trase cu coada ochiului la Eh. pentru moment.a trei sute de metri. aşa a! Ce-i de făcut? Nimic. Piloţii erau preciaţi pentru că erau singura legătură în caz de fgenţă. apoi. dar aşa se întîmpla de obicei. Rîse. /. I. ra pentru prima dată cînd auzea vreun zvon de felul lona Siri nu fusese niciodată ţinta vreuneia dintre c care închisese toate celelalte cîmpuri. după care isc la elicoptere în '45.bura de cînd împlinise cincisprezece ani. Scrag. sigur. Pune-1 i te pe Abdullah pentru o vreme. strînsese întruna caracterizări proaste.. foarte bine. I -ua-le-ar dracu' de ciori. verificînd dacă totul era în iu 1^ şi fiecare se aşezase pe locul lui.i cum credeau muncitorii străini . s-a descurcat bine. ni bine decît cine? Trecu în revistă chipurile tuturor ligilor pe care îi pregătise de-a lungul anilor. O singură bombă 1111praştia insula Siri prin tot Golful. zburase în '49 în Koreea şi nise armata după douăzeci de ani de serviciu. îşi zise. Şeful platformei ridică degetul mare în sus. Nu cît eşti în zbor. Era foarte tulburat. Cît timp fusese :ilfl. Sabotaj? Nu a japonezul c-o să-i vină un petrolier mîine? Da.. mai bine decît. unde trebuiau să debarce |tIII pasagerilor. Intrase la Icsprezece în Forţele Aeriene Regale Australiene. Abdullah.Flutură din mînă o dată. .din cauză că zii îi dăduseră adăpost lui Khomeini. încereînd să-şi ascundă lervozitatea. Scragger trecu la orizontală. ce ţi-a căşunat pe ii? De data asta ai încurcat-o! 131 . acum nu e timp ceva. Primprejur se afla un număr de iranieni care îi rmăriseră. sigur. 39* Il'salt. jrc-ptîndu-se către Siri Unu. încă itrucnt la treizeci şi şapte de ani. în special .

Charlie Petikin. da' totuşi te-ai încontrat din nou c-un superior şi. dar aş fi la fel de-al dracului şi la : de grijuliu dacă eu aş fi jos şi el ar zbura la şai'ştrei ca o păsărică. că au urme de cătuşe în jurul încheieturilor şi că ne tragem din puşcăriaşi! 4* Aşa a zis? Tu-i mama lui! Englezoii ăştia-s toţi la fel. piloţi la fel de buni. foarte norocos. în cazul tău avea probabil dreptate. 3* Dar. Din nou trase cu coada ochiului la Voss bucuros că nu se aflau în război. Nu mi-ar plăcea sii pierd pe tînărul Ed.^cu mai multă plăcere decît oricine în întregul RAAF. e cu neputinţă să nu ţi se întîmpl vreo defecţiune în aparatură. E unul dintre cei mai buni din S-< Acum. pi care-i părăsise norocul. englezoiul a început-o! 132 . te las la sol de tot. nu ca alţii. ştiind că fusesi foarte. ia să vedem cine-i cel mai bun dintre cei cu cai ai zburat. am încurcat-o. Trebuie să ai noroc ca să fii tr pilot bun. desjgur. Poreclă datăAustraliei. şaisprezece avioane doborîte şi de trei ori pe atîtea misiuni îndeplinite cu plăcere. că avea de fapt cel m. wingco*. încă mai zbura] căci asta era tot ceea ce-şi dorea mai mult pe lume. Dac isia strecoară regulamente noi în privinţa vîrstei : sionării.Ticălosul a zis că toţi australienii sunt nişte hoţi. Da. deşi nu mai zboa: putrezi-i-ar oasele cu invenţia aia a lui de contron medicale la trei luni. Cum ar fi putut? Decorat de două ori. în ziua în care o să mă dea j iau catrafusele către Grădina Raiului. că familia ta e Acolo Dedesubt** de la începuturi. el trebuie să f< pentru că a fost pilot de utilitare. Scragger se cutremură. îşi zise. Amantul. Dune Mclver e cel mai bun dintre toţi. înc^ mai încerca să fie cel mai bun şi mai sigur şi încă mai dore să iasă din încurcătură cu toţi pasagerii întregi. Dar n-o făcuse niciodată. bun cîmp de încercare a unui pilot. Şi Tom Lochart. Dac zbori pe elicoptere. Şcrag! Deşi. Wingco -v^ngeomander -comandant de escadrilă. dacă nu-nveţi să te porţi.

"60. Ce altceva ai mai învăţat? . Fir-ar să fie. . Vîntul ridica nisipul roşu. Scrag. pe un 47G2. şi zburam cu uşile scoase ca de obicei.Unde-i grijă. cît de singur te simţi şi neputincios şi cît de lortanţi sunt ochii. tare m-am speriat.11'egătit din vreme. Era o zi nenorocită. Azi o să ne apropiem frumuşel jos . calul de irfl al celor mai multe unităţi aeriene de coptrol al jlaţiei şi al poliţiei.ilc şi-şi făcea de cap. cum numai Iert poate să fie. ifi era vară. totuşi iţ. Cam la o sută două'j de grade. 1.. Ed. Aterizase acolo Ic trei ori pe săptămînă timp de mai bine de un an. Eram pe la vreo sută de metri şi veneam la ■ 133 . vîrtejurile obişnuite în ik'i Ic joase. unde IU un CASEVAC . vreme Efi şi împuţită şi pentru oameni şi pentru elicoptere. ca de obicei pale bruşte % ridică nisipul în nori deşi. ştii. Ei. "jm numai în deşert poa' să fie. în vremurile vechi. cu motor Bell cu piston. eu mam scăpat. 42* Cînd mi s-a întîmplat mie.Scrag.Asta-i Lecţia Nr. r Zburam cu un doctor şi un mecanic de la ExTex. 60* Da.Cred că am învăţat cît de al naibii de uşor e să intri lanică. de trei locuri. aşa că bătrînu' meu prieten le m-a dat voluntar. Totul trebuie să fie . fiule! 61* M-ai speriat al dracului! : .un amărît îşi încurcase piciorul-în de foraj. lini să ajungă într-o oază dincolo de Vafrah. -Ha? 43* Zburam în Kuweit. mai să mă scap pe mine. nu-i accident. Da' mi se promisese dublă şi o bonificaţie. 47G2 era un elicopter mic. de departe mai rău coclaurile noastre. cu cabina bulă transparentă. încins ff .Siri Unu era încă la o distanţă bună. ic. în pustiu. Vossi aproape explodă: 41* Cred că am învăţat că sunt muritor.i pregătea de fiecare dată apropierea ca şi cum ar fi fost irimadată.

Erau tot atît de înspămînţaţi c şi mine şi asta nu m-ajuta cîtuşi de puţin.o pulbere s' i de fină că nu puteai s-o vezi. Ei bine. sau încercam eu.1 dracu'. 31* Nu glumeşti? ' 32* Nu. e-adevărat. Doctorul n-a putu* să-mi scoată nisipul din ochi şi de fiecare dată cînd încer ca. platforma de cobe întinsă deasupra 34* apei. Scrag. imediat după raportul obişnuit către staţia ra De data asta. zău! Nu puteam să văd nimic. cu amîndoi ochii plini de praf? glumeşti?! . cînj am pus patinele pe nisip. De fapt doctorul a făcut-o. Zici că era să faci pe tine. numai Dumnezeu ştie. ■ ' • ' de-adevăratelea. pînă am reuşit să stăpânesc mai mult sau mai puţin blestemăţia asta şi inima din piept. Scragger col treptat. da' acum era în regulă şi-n clipa următoare tuşeam şi scuipam bojocii din mine şi aveam ochii plini de nisip şi eram la fel de orb ca o cîrti'ţă bătrînă. Cum mi-a intrat în ochelarii de protecţie. Siri Unu se afla drept în faţă.cu ti >i pasageri la bord. Mîneca de vînt era pe jumătate umflată şi fiu stabil în aceeaşi direcţie. pe bune? Ca azi. cînd am dat peste un nor de praf . 6* Cum ţi se pare? 7* Fără problerne. nu mai rămăsese în mine nici i picătură. Scrag! L-ai pus jos. De obicei. im puteam să-mi deschid ochii şi eram singurul pilot . Se zărea responsabilul aterizarea şi echipa obligatorie de pompieri aştep lîngă el.aterizare. nici măcar de sămînţă! I . 33* Iisuse.ştii ce sensibil e G2. Şiatunci midat prin cap că singura şansă pe care o aveam era s aterizez orbeşte. amîndoi ochii? Amîndoi ochii şi ne bălăngăneam acolo în aer . în loc de aşa ceva spuse: 134 .Iisuse.I-am pus să-mi dea indicaţii aşa cum am făcu tine. amărîtu' ălălalt a Ieşi Ochii lui Scragg nu părăsiseră nici o clipă platfo de aterizare. aproape că ne dădeam cu crăcii î] sus .

Scragger reduse din puterea lOtorului exact atît cît trebuia. suflă Vossi. şase LI te. comunicaţi cînd sunteţi gata de decolare.două sute.. coborîm de la 1000 pentru Siri 1 /nu. dar nu spuse nimic. opt sute.e uşurel. aici HST. dar Scragger îi anticipă 135 . trei. patru. folosită de ibicei cînd locul de aterizare este înconjurat de clădiri |fllte. perfect controlat.1 ta podea.. Vossi se ţinea de ambele laterale ale scaunului.. jegul panou de bord vibra. . Elicopterul începu să se je/.Kish radar. In fiecare clipă se aştepta să piardă definitiv 5ca din coadă şi atunci nu ar fi mai avut scăpare. Nu găsi nimic. Nouă sute. 62* De ce. îngheţase în t'minul lui. Aparatul începu brusc o coborîre foarte jli* . Vossi se-ncruntă. frate-meu! O să-ncercăm 0 apropiere la înălţime şi o să-1 punem jos drept. .. dar Scragger aplecase deja lonrte mult botul elicopterului în jos şi apăsase manşa )lu. . pasagerii se agăţară de iere. Privirile iii Vossi săreau de la cadran la cadran. patruzeci. li/eci. cu excepţia comportării ciudate a bătrînului. echipa de riciu se împrăştie în panică. Scrag? 63* Să schimbăm un pic. douăzeci şi mîinile lui se întinseră să apuce inelele ca să înceapă frînarea. căutând ceva în neregulă.Astăzi o să rămînem sus.Okay. Luă la rînd liccare cadran. Itimetrul arăta şaizeci metri. cincizeci. către punctul de Ilerizare şi din nou la aparatele de bord. Amîndoi simţiră în aceeaşi clipă vibraţia amenzilor.. Scragger deschise circuitul de emisie. şi vibraţiile creşteau. HST. o sută.Iisuse. înfricoşaţi de neaşteptatul picaj. Cînd NJunserâ chiar deasupra sondei. -HST. stîlpi sau piloni. Se pregătiseră de o apropiere la înălţime. iar zgomotul motorului se limbase. iar gîndurile urlau: S-a dus elicea anticuplu iu transmisia elicei anticuplu! • Platforma de aterizare se repezea către ei.

Şcrag! Vossi abia era în stare să vorbească. Vossi se albi.. dar Vossi se aşeză nediat între ei şi opri lovitura cu pieptul său lat. nemărginita uşurare că reuşise să apunteze cu bine. Pentru o secundă. mormăi Vossi. Scrag. nemişcat la un metru deasupra platformei. . . Merseră către elicopter. . apoi atinse platforma la marginea cercului. mai înalt i mai voinic decît Scragger. Scrag. Cu un efort.şi S\n\ să vomeze violent. Enormul cuplu de forţe creat de mişcarea ■centrată a palelor îl distrusese.Taie motorul. • .Porc străin. se lăsă să alunec. cît de repede poţi. . iute afară în curentul şfichiuitor de aer al elicei şi deschis N uşa cabinei. 30* Ai. 31* A fost. Cînd Vossi încercă axul principal. apoi strigă în ngleză. doi dintre verzi la chip. hei. era ţoape liber.Nu ştiu. strigă acoperir zgomotele motorului care se oprea. să mă meninţi?! Am să cer anularea permisului tău de pilotaj entru manevre periculoase şi am să te azvîrl din Iran. s-a-ntîmplaţ? . 136 Brusc. cred că-i anticuplul. Scragger îşi desprinse mîinile de p manete. Cu un efort uriaş. cum îndrăzneşti să mă-njuri. murmură .. dar mai bine ne-am uita la elice. Deschise portiera din partea lui. prietene. . blestemîndu-1 în iraniană. credeţi că cerul nostru vă aparţine?! Scragger se aruncă înainte. violent. amestecată cn profundul sentiment de dispreţ pe care-1 avea pentru acest om. îşi zise în gînd. în spatele lui. L-am pus cam la un metru juma' într-( parte. Elicea se oprise din rotaţie. Aş putea să-1 rup cu două lietc! 137 . oamenii rămaseră aşezaţi. ai dreptate. iartă-mă. unul Iţrc pasageri se repezi către marginea platformei.. încercînd să-1 provoace: . Gafari.Mon Dieu. responsabilul iranian de zbor care vîrîse chipul desfigurat de furie pe fereastra pilotului .Eu pilotam. Crag. împinse maneta de gaze la capăt şi opri perfect. 45* lisuse. Gafari încercă să-1 ia peste picior şi Scragger începu nou să se enerveze. Scrag. asudînd de uşura: că toată lumea era cu centurile de siguranţă încă puse nimeni nu fusese rănit.I mişcarea cu o fracţiune de secundă mai devreme. Da. Răciturile dracului.. Ed. dar nu atîtde violent ca să fie periculos. îşi stăpîni furia. Dintr-S dintre pale lipseau cam zece centimetri. Cei patru japonezi se holbară la el ii pasibili. n-a fost. nu căpitanul Vossi. a fost o situaţie specială. Ed. aparatul păru să atîrne cu motoarele urlînd. lisuse. .Rămîneţi pe loc un moment. cară-te sau îţi scap una de n-ai s-o [uiţi toată viaţa! Strînse pumnii şi se pregăti. finilor. Inima îi bătea nebuneşte şi-i văzu pe toţi )lbîndu-se la el. în curînd o să-i sa« turaţia şi o să. strigă Georges de Plessey. Gafari..Cară-te.Scragger. 46* A fost perfect! 47* Nu.Cum îndrăzneşti să faci un exerciţiu de zbor platforma asta?! Ara să-ţi fac raport pentru mane periculoasă! Scragger s"e răsuci spre el. dar de data asta reuşi să se Jpinească. . repede. ce faci? Hei. 44* "Tu-ţi. elicea! Ei?! Lui Scrag îi trebuiră cîteva secunde ca privirile să i i limpezească. prietene.Hei.De-a ce dracu te joci.Cară-te! Ceilalţi priveau uluiţi. alunecă înainte şi se opri la doi metri de centru.. îşi scutură arătătorul către iţa lui Scragger. iar ruptura zdrenţuită.. Vossi?! Era Gafari.. Ascultători. Apoi se-ntoarse către Gafari. Mulţi' dintre Itroliştii europeni şi iranieni se strînseseră în jurul ţoiului din coadă. îl făcu să-şi iasă din fire. ) use liniştit.

. Standardele S-G sunt cele mai ridicate din Iran..fran< iraniană şi Franţa nu este. incitînd muncitorii la grevă dacă nu se afla prin preajmă vreun militar sau. noi înţelegem şi vă mulţumim. şi nu bătrîni. Porc străin.Domol spuse el oficios şi.. ai? . . fă chestia asta şi aminteşte-ţi că am să-1 propun pentru citare pentru capacitate profesională. înainte ca Seragger să poată f.Iţi mulţumesc... ca în clipa următoare să se-mpăuneze cu loialitatea sa faţă de familia imperială şi să-i pedepsească pe sondori pentru o infracţiune minoră. cum se spune. . mon chef amil Din rîndul francezilor se auziră strigăte puternice bucurie şi se înghesuiră în jurul lui Scragg îmbrăţişindu-1 cu efuziune. De Plessey era impozant în mînia lui..Mulţumesc. Nimeni n-ar fi putut să prevadă asta. domnule de Plessey. spre şi mai ma stînjeneală a lui Scragger şi şi mai marea bucurie a fi cezilor care-şi îndesiră strigătele şi bătăile pe spate ş umeri. de Plessey îi puse palmele pe umer ~ sărută pe amîndoi obrajii. considerîndu-1 un necioplit care-1 susţinea pe Khomeini făţiş. după care îi scutură mîna egală căldură. apoi Kasigi înainta.. Merde! Sun tem toţi în viaţă şi-i datorăm asta căpitanul Scragger.. te rog. . sau spune ceva.Gafari sparse tăcerea cu vocea lui răsunătoare: 32* E limpede: întreţinere proastă. cu voce oficială.. Gafari! spuse de Plessey furios.Atunci ar trebui să insistaţi ca Siri să fie desen numai de către francezi. îl detesta pe Gafari. 138 . Da.poliţist loial Şahului.. Franţa w fost niciodată împotriva Iranului cînd acesta a trecut p clipe grele. 33* Taci. 35* Da. . domnule căpitan! spuse din nou K. Am să rapor fără întîrziere incidentul^ Gafari se îndepărtă. cei patru japonezi se înclinară înaintea Iu unison.Aminteşte-ţi şi asta: aici este o societate. periclitînd . 34* O să raportez.

. Căpitanul Vossi ar fi făcut acelaşi lucru cu ^urinţă.. Ii zîmbi vesel lui Ed. căpitane? 37* Ba bine că nu! E ufl rechin cap-deciocan care 'in Ieste în largul insulei Kharg. cum spuneţi voi.. 36* Ai văzut vreodată unul mare. ştiu eu. .e n-ar fi putut •ocîştige. Inărul îl salvase de la o înfruntare pe car. domnule Kaseegee! spuse Scragger. Era cît pe-aci să mă înşface U1 o dată. Am văzut o mulţime de phim cenuşii mari. Am vrut doar să vă scap de-o udătură. o dată sau de două ori pe lună. :ste furia care-1 stăpînise. .. . Eu. Vă mulţumesc. aveam echipament de plutire. 1 încercă să treacă peste stînjeneală care-1 cuprinsese. deşi îşi iromise în sinea lui că înţr-o zi. o Să încerce H-l găsească pe Gafari. Ed ăsta. cît de curînd. eh.. rechinii erau de obicei prin preajmă. în special a rechinilor. Am stat acolo cîţiva ani I am văzut. Toda Shipping Industries. pentru că cea mai mare parte a Golfului şi a irilor rîurilqr care se vărsau în el erau pline de rechini..Merde pe toţi rechinii. pele calde şi abundenţa de resturi alimentare şi gunoaie ^procesate pe care naţiunile riverane Golfului le ivflrsau în el de milenii favorizau dezvoltarea peştilor de late felurile. De Plessey se cutremură. Are mi opt-zece metri lungime. . singur pe ţărm. deşi puţin ryoşi.N-a fost chiar aşa grav. . Şi pentru că toate inoaiele de pe platformele petroliere treceau peste ircl..' încordarea se sparse şi rîseră cu toţii.. deşi apa plăcută şi călduţă. aveam spaţiu lestul şi l-aş fi putut pune pe apă.Yoshi Kasigi. dar nu ştii la ce să te-aştepţi din partea ii Fălci.. ştiind că. punîndu-se în faţa lui. şi să-şi vină în fire. însoţită de o altă uşoară înclinare. da' ăsta-i singurul într-adevăr mare.Zîmbi şi-i oferi cartea lui de vizită pe palmele întinse. A! Mă Ificeam la apă mică şi rechinul s-a repezit la mine atît 139 . lîngă Siri.Noi. E meseria noastră să iungem jos cu bine.

pe drum dinspre Siri Trei. 0* Si dumneata.141 o să te-ntîrzie. bun. 50* De ce s-a-ntîmplat? întrebă de Plessey. Ridică din umeri: Voia Domnului! . spuse mi Kasigi. Am tras în el de şase ori. şi veşnica tre întrebare bu >unitoare: De ce ei şi nu eu? i O să aşteptăm pînă o să fie reparat.Asta hotărăşte căpitanul Vossi! un Oficial. răspunse Scragger. . Trebuie să sărbătorim sosirea se noastră în i' ranţă aici. Sondorii se depărtară. iar altul se duse să dea o mînă de ajutor celui care încă mai vărsa peste bord. Superstiţios. desigur . aşa că astăzi sunteţi oaspeţii y pli frumoasei iţe. a fost o aterizare bună. mi-ar plăcea să întorc ap mă .Cu îngăduinţa dumitale. dar tot s-a zbătut întruna şi a încercat să ajungă la noi şi i-au trebuit ore întregi ca să moară şi nici chiar atunci n-am îndrăznit vreunul dintre noi să ne-apropiem de el. ce-ai să ă. singurul aliat important pe care-1 avem ă.O să trimitem după un alt '212 şi o să tragem păsărică noastră dincolo." în Asia". domnule căpitan. Am trecu printf-un stol de păsări de mare.Credeam că pe sonde nu se bea. . Elicopterul o să Cr aducă piese de ed prorvă şi mecanici. privind atenţi înjur. De ce? a Kasigi aruncă o privire iute către elice. spuse Scragger. apoi o să ni ne şte |loarcem acasă. îl urmară cu toţii. ven I cu . Scrag! 49* De ce nu? Cîtă vreme tu şi pasagerii puteţi să ieşiţi din aparat pe picioarele voastre.în ce mă priveşte sunt foarte fericit aici. frate-meu. ei. 48* Ca să poarte noroc. 140 ■U" Scragger îi răspunsese: "Las-o baltă. el e Ipitanul în acest zbor. De ce? ■«• ca 52* Cînd o să se întîmple asta? fe 53* Pe înserat. cu dumneata. deci ne putem comporta ca nişte n I oameni i zaţi. Ed. ocolind regulile. atît neri.pentru iranieni . în apropierea schelăriei înalte a sondei. De ce sunt de făcute dacă nu ca e ocolite? Desigur. . Doi porniră să descarce nişte coşuri. mon cher. Scrag. Una dintre ele ar fi putu să intre în elice şi să provoace o mică ruptură. 8* Bun. nţ întrebă.de repede că a ajuns cu burta pe nisip. Ehei. gesticulînd.Oui. poate. Războiul de Mondial a la |)M acum un milion de ani. şi pentru sp us Ici'i care nu sunt francezi . încuviinţară cu t o ţ i i . Trase cu coada ochiului la elicea ruptă. jnoştea sentimentele lui Scragger în Ch privinţa abl Jponezilor. Chiar înainte de is fccolare spusese: "La dracu'.' aproape de voia Domnului.desigur. Francezii începură să pălăvrăgească între ei."Aşa că o l a s e .. aşa că n-o să fie cine ştie ce şi n. Ceilalţi. Atunci las asta în grija ta.Aşa e. Sprîncenele lui de Plessey se arcuiră.: iriu-zişă şi o să vă po explic tot. şi. Japonia este aliata gh noastră în eaţ Irezent. Haideţi. ne . Tînărul ha pilot r i. Scragger arătă către interiorul platformei. da' cine ştie! Ştiu că rotorul era perfect în dimineaţa asta. pa Kasigi îşi îndreptă atenţia către Vossi. ici? 1* O să aşteptăm. iar el încă în viaţă. im apoi o să începem vizita ■'. adăugă es felin de măreţie. tut Vu se simţea în apele lui fiindcă nu-i ur plăcea să se I tît de aproape de vreun or japonez. Dar noastre e sondele puni franţuzeşti şi se supun Codului Pl Napoleonian.. 7* Avem roţi în compartimentul de bagaje. Nam simţi nimic. Vossi atinse elicea. Se încruntă către platforma de aterizare. J#aponezii rămaseră în aşteptare. dar nu le putea înţelege.Ar putea un '206 sau un Alouette să ajungă aici şi să ne ia pe rînd? . Espece de con! Mie nu-mi place să fiu atît d. unele micuţe. Avea cam doi metri jumate. 51* Habar n-am. pescăruş. pentru că amîndoi am verificat elicop terul. pe sondă. ca de obicei. rechinii. oi . nefiind în stare să ne ■ire amintirea atîtor prieteni pierduţi în -ar război. cu excepţia lui rta Kasigi.

•-< a 2 t/3 <D O H)03 03 co 5 C/3 C/3 3 (3 1 s e c o 's.^2K 03 s t/3 -1 pi 1 ■ . 03 WH 03 CD 03 ^ O «t / 3 ri n ^ fi k Ou § -s VH . 6<D 4> OH o C/ 3 i o « OH)03" )03 CD §« 3 CD 2 o & -. d i _<Di*< p ' «fi 103 OH _ (3 < D m .2 O-03 CD r3 X 3 C <i- 8 B'gî ai « O '13 CD O 03 C D !3. 5 0 t/3 JQ t|-i o3 4-> "a ^3 b )03 w o3 . CD t! <Sx) g 3 . ţ/3 03 CC . «3 3 (3X 3 1 O H )03 <Si 3S 3 )03 H « °. .« a - i£ E* ^>o3 Mii ._ § O 03 O JCS CD O CD OH .H CD 00 DO 03 tH • g-|W 03 03 g^^ O X 3 OH OH_ a ■£■ X3 OH C O OH C « . 103 •>> o t.? -3 n) ^3 c/3 "ni )03 G CD OH^ O <D CD >— CD •"< CD O N-rt-C ^—' J_> 1X3 51a t/3 CD M-H 3 8-1SS 138-M t-i • . OI O- CJ . ?9 >o3 ( §â >■§ g rt«) ^.3 «"N VH (D O O B 1 ■•§ :^ § o d u c * b b J3 ÎS OH •1—4.O3 © ^ 3 2-^ 2H CP C O ' Î2:S 03 B a cD i i5 O•s»o )C3 .o <p o- £0 °^3 P <P „ ■a .

îi 144 . suntem în puterea lor. între timp.Mon Dieu. Rezervoarele şi pompele de pe Siri sunt o ţintă bună pentru sabotaj şi dacă se întîmplă ceva acolo. ani de petrol. Se prefac doar că sunt cu noi în Piaţa Comună. cu feţele şi inimile lor înşelătoare. Zilnic brie. Mulţumesc. se sprijini de balustradă şi privi la marea de dedesubt care spăla leneşă picioarele platformei. îţi mulţumesc încă o dată! Trebuie să-ţi mărturisesc că mă aşteptam la sabotaje serioase pe Kharg sau la Abadan. pierdem ani de proiectare..cel puţin 1. aproape. Doamne. us " proaspăt şi unt din Franţa şi vin adevărat. Cum or îndrăzni să fie atît de norocoşi cu extracţia lor în creştere . întunecat. Dacă am avea încă Algeria. că încă mai primim provizii din Dubai. De Gaulle avea dreptate. pămîntul şi petrolul ei. Marele Charles avea dreptate în tot ceea ce-i priveşte. partenerii lor.. adăugă el cu oarecare reţinere. nici nu le trece prin cap să împartă norocul cu noi. c servind că Scragger îl priveşte atent. Au fost întotdeauna împotriva noastră şi or să'fie întotdeauna. dar nu m-am gîndit că o să ajungă pînă aici. ce-aş putea să fac? Paza e. Petrolul pe care s-ar putea să-1 cumpărăm de la împuţiţii de englezi şi din împuţita lor de Mare a Nordului.. e-n avantajul celor de stînga dacă se creează şi mai mult haos. După asta ai să gîndeşl i mai bine. de care Franţa are disperată nevoie. Acum ne ameninţă teroriştii. am fi bogaţi. boursin. căutînd resturi. camembert. fără de car muri. i-am acceptat. Cum ai putea avea o pază sigură în Iran? Vrei. cei de făcut? Te duci la Siri şi prînzeşti. deşi s-a înşelai cumplit în privinţa Algeriei. Şi acum cînd noi. cu bunătatea inimilor noastre.3 milioane de barili pe zi? De ce nu e petrol lîngă coastele noastre saii ale Corsicii? Afurisiţi de englezi. nu vrei. Rechinii dădeau tîrcoale. deşi ştim cu toţii că sunt nişte ticăloşi mincinoşi. . cînd spunea că trebuie ţinuţi afară din Europa. Ei. locuri civil şi cu bun-simţ. mulţumiţi. Sharyah şi Al Shargaz. im englezii şi nemţii şi tot restul ne-ar linge picioarele.

Deşi nu m-ar ou tot ce s-a-ntîmplat azi. Cînd ai să poţi pleca? I nainte poate de apus^ nu-i nevoie să maştepte. pe platformele de foraj. cu tine. Eu. 15* Poţi să te încrezi în el? Vreau să spun că o să facă ful pe ascuns? 16* Da. tot 'i să-i sufăr pe nemţi. . pe ţărm. care ipune că la fiecare şase luni. încă nu se apropiase nimeni. Plessey îşi simţi stomacul răsucindu-se. chiar şi la Lengeh. Kasigi a întrebat dacă ar putea ca la întoarcere să ■:. căci are un trolier prin preajmă. 145 . mon brave? Ziceam: ce-ai de gînd să faci? Am să dau ordin să înceapă un exerciţiu de avarie. ffm. trebuie verificate măsurile de securitate întru gloria pranţei şi. Peste tot: la Iri. apoi cel mai bun pilot al nostru era cît pe <c încaiere cu scîrbosul de Gafari şi acum aşteptăm lovească revoluţia.Da.cel puţin. înţeleg de ce nu-ţi plac japonezii. a Iranului. cu un adevărat entuziasm franţuzesc. Se pare că am dat uitării clauza S6/976 a contractului nostru original francoiranian. RV cretins! Cum îndrăznesc să creadă că ar putea sabota lunca noastră de ani de zile? Aruncă o privire în jur. Sper că e doar foame şi mă paşte alt atac. pe o perioadă de cîteva zile. comunică el cu voce coborîtă. dar trebuie să fim practici. i'ii ies-o-fac. Mai întîi am fost aproape accident. mon ami! Va trebui să-1 previn.' . <'c dar cu voi! 35* 36* 37* »c Plessey se încruntă. ' Minunaţii ochi ai lui de Plessey se aprinseră de ■umusetea glumei. vreo criză biliară. itul grupului se strîngea acum lîngă cel de-al'doilea JR 212. [Spuse el maiestuos. dar acum o să nearuncăm cu toţii în acest exer-fţiu.Va trebui să-i comunic lui Kasigi.Desigur că subordonaţii mei au uitat să-mi amin-lască. va trebui. şi B ar putea fi o ţintă. Dum-ile! îşi spuse foarte tulburat.

mon cher ami. Da. am să-1 las la Siri.Acum plecăm. stătea p locul din spate. Vreau doar să văd cum e cînd stai acol< răspunsese iritat. Excelent Atunci e hotărît. ne vedem mîine. autorităţilor şi chiar însuşi "Boierului" Gaval lan. Foarte bine. transpirînd de zor şi detestîn faptul. sus. Zîmbi din nou. Dunele se-nti deau în depărtare pînă către conducta petrolieră şi con plexul de rezervoare. Sunt sigur că ai să te descurci foarte bine. pasager. elicop terele sunt zgomotoase şi întotdeauna vibrează şi-s greu de stăpînit. ia-1 de acolo.. în cabină. acum suntem prieteni apropiaţi. l-ai ruga pe Vossi să piloteze. ţi-aş fi recunoscător dacă. şi dacă zboară cu tine. toate de un cenuşiu murdar pricina prafului.. se zicem. Acum putem. îţi mulţumesc prietene. se lumină la faţă. deoarece a cerut-o. Şi fii sigur că am să-ţi fac un raport foarte favorabil. . Te simţi bine? 2*Sigur că da. 0*Dar e. 0*E unul dintre cei mai buni clienţi ai noştri. spuse ferm de Plessey. sus <l( 146 5i -*de 147 . Scrag. Nu era pic de umbră se-ncinsese. Da.. Kasigi aştepta la heliport.. zborul singur în carlinga avionului. aşa că nu putea să fac nimic şi în acea după amiază. Scragger îl privi depărtîndu-sc De Plessey era şeful peste toţi. zisese Vossi şocat cînd îi spusese c avea să stea în spate. Da. era plin de praf şi asudat. Scragger privea diavolii deşertului -vîrtejuri de vînt care dansau deasupra solulu mulţumind stelei sale norocoase că putea să zboare şi trebuia să muncească într-un astfel de loc. în drum către Siri. Cînd eşti gata. o să ai o ocazie perfectă de a-i spune ce mi-ai spus şi mie. ia pe nenorocitul ăla de la Siri şi pun-te dracului ca pana Langeh sau te ia dracu' la raport. îşi zise. şi sigur că îmi lipseşte zborul înălţime. 1*Iisuse. înjurînd printre dinţi.Eun client bun şi. ne-ai salvat vieţile şi am fost toţi la voia Domnului. Mută-ţi fundul pe locul căpitanului.

Aceste întîmplări suni foarte limpede discutate în şcolile noastre şi nu sun1 uitate. suntem atît dej urîţi de australieni şi îmi cer iertare pentru toate Chan* giurile. chiar dacă nebunii ăi nu înţelegeau ce făceau'.> împăcare. primeşte-mi scuzele în numele tuturor! ■' 0* De Plessey a vrut să ştii. Hiro Toda. toate drumurile către Burma şi toate atrocităţileJ Pot să-ţi spun doar adevărul. înţeleg de ce noi japonezii. ţjj cealaltă. dar.Te rog.şi să nu scapi ceva vreunui iranian. Na reuşit nicioc 148 . cea mai rea dintre toate: comandantul noştri suprem nu şi-a împlinit datoria şi 1-a forţat astfel .Iartă-mă. Fors\ a fost primul care a intrat în Changi. fiind australianul salvase viaţa însoţitorilor săi şi a sa şi deci permisese să fie de folos mai departe companiei şi şeful lor. 1* înţeleg! Totul va fi ţinut în secret. I . cîţiva ţărani prc^ educaţi printre gardienii ktchisorilor. şi toţi japono.asemenea că n trebuie să dai pe-afară .în definitiv cei mai mulţi dintr duşmani erau nişte laşi. Fostul meu partener. a fost o prostii comiterea unor astfel de atrocităţi. Scragger încuviinţă scurt din cap şi se aşeză mai bir în scaunul său. Şi de Scragger îl privi lung. După o pauză.n împărat să încheie ruşinos războiul. trebuie să sufere asta pe vecie! E ruşinea Japoniei. dar nu pot.că trebuie să păstrezi totul pentr dumneata . Este ruşinea noastră naţională că astfel de lucrur s-au întîmplat. s-au predat supuşi cu zecile de ir şi astfel şi-au pierdut toate drepturile lor ca fiinţe uman1 după legile codului nostru Bushido. spuse simpl . cei mai mulţi dintr ei fiind Mîncători de Usturoi. E-adevărat. îşi zise furios în sinea lui. Din nou î mulţumesc. care stipulează < pentru un soldat predarea este cea mai rea dezonoar Cîteva greşeli făcute de cîţiva sadici. Kasigi îşi dorea din tot sufletul să fi putut şi el să d< scurt din cap şi să se sfîrşească totul aşa. .Căpitane! spuse el cît de încet putea peste tunetul motoarelor. coreeni. simţea că e de datoria lui să încerce .

daimo de Izu şi Baka Sprijinitor al lui Yoshi Toranaga. în al doilea rînd. au încasat-o t la voi. primul şi cel mai mare V\\tcshoguniiToranaga care. N-am s-o fac pentru că. Domul de moarte al unuia dintre strămoşii săi samurai. din tată-n fiu. Iartă-mă. sau încercase să-1 trădeze şi astfel i se porun-1 sa-şi facă seppuku sinuciderea rituală prin marea pîntecului. cu mîndrie. Dumneata i cu mine. cînd împăratul Meiji des-Bi|iisc shogunatul şi scosese în afara legii întreaga clasă iii mu răilor. O. dar aşa e. pentru curajul său cînd îşi făcuse seppuku. Ah. asta-i ceea ce cred. conduseseră Iponia din 1603 pînă în 1871. şi mai mult decît atît. Chiar şi aşa am putea face pace. Omi ■ligi. I însemna să-i trădez eu. Iam trădat prin pace . aşa cum se întîmplase cu faimosul său nepot. condusese Ciil care zdrobise duşmanul. timpul. Poate cu timpul. Nu? 54* Poate. Prea mulţi. 19* înţeleg.ce pace? •am trădat pe toţi. Nu pot să uit. Astăzi am fost l 11 nou în pragul morţii. Yabu îl trădase pe flinaga. dacă se-ntîmplă asta. Cît timp mai avem? Tu şi cu line? Ce-i timpul altceva decît o iluzie. îşi spuse Kasigi amuzat. în acea ngcnunchind în faţa samurailor adunaţi. iute. iar viaţa doar o li/je în altă iluzie? Şi moartea? îşi amintea. deşi pierduse un braţ. unde. el •flirtase batjocoritor pe cel deal doilea samurai care trebuit să stea în spatele lui cu sabia cea lungă şi să I capăt agoniei. care luptase pentru Toranaga în marea bătălie de iekigahara. fam s-o fac. Ce sunt norii Altceva decît un motiv pentru cer? Ce e viaţa Altceva decît evadare din moarte? Strămoşul său era Yabu Kasigi. nu doar prizonieri de război. retezîndu-i capul şi înlăturînd E 149 . Dar Yabu Kasigi nu rămăsese în amintire ţitru credinţa faţă de stăpînul său sau pentru curajul în Iffl. ' Yahu era venerat pentru caligrafia poemului^său de ic. Irc însumase totul desăvîrşăit. prea mulţi dintre Imarazii mei.uite ce-a văzut. nu.

pe bună dreptate. Nu uita că saudiţii plănuiesc să reducă t i e t i a luna asta şi că săptămîna trecută toţi uciitorii mai importanţi au hotărît un alt val de . şi toţi am fă astăzi ceea ce am făcut în toţi acei ani de război: neamintit moştenirea noastrăj Pămîntul Zeilor. m 'sieur Kasigi.i 11 rănească fabricile noastre. . doi dolari şi optzeci de cenţi peste" iţul deja scandalos de paisprezece dolari şi optzeci de i(i. borîtura aia numită brie. \ o. ■ Inii pare rău. ceri de force majeure. a trebuit llll tocmesc cu el ca un chinez din Hong Kong. dintr-o străveche linie de samurai. ca astăzi. Dacă doreşti. că Libia îşi reduce şi ea 151 mpaniei Toda Shipping Industries din ruinele >koharnei. cele trei milioane de bajili Detrol de la Siri trebuie oferite mai întîi dumitale. spaimă care1 măc şi astăzi.astfel ruşinea dea i se auzi strigătul de durere. am construit nave uriaşe. ap făcuse liniştit cele patru tăieturi. dar desigur ştii că toţi furnizorii OPEC cer o ficaţie.: voinţei mele ca să mă imti prefac că sunt calm în ipul tocmelii cu francezul ăsta odios. nu-i aşa? 0* Nu înţeleg.. bătăios. cel puţin un petrolier la fiecare [in i li: mile pe tot drumul de aici către Japonia. iar eu. ne stoarce cît poate şi-şi freacă IJnili 1 bucuros. c nou de-a curmezişul şi în sus. îl văzu pe Scragger privindu-1 cu atenţie. el şi însoţitorii săî îngheţaţi de spaimă. la care se adaugă transportul. apoi m-am alăturat firmei văn meu. Curajul în timp de răzbe diferit de curajul în sine. dar contractul specifică "la preţul curent al \C şi.. am zburat înt mulţime de misiuni pentru împărat. şi aştept în 'ind ca să fie aşezată chila primului tanc petrolier de-un lion de tone. împotr duşmanului. scăldat brusc de un val de teamă.. Astăzi mi-a trebuit toată .. neînghiţit spaima aşa cum am fost învăţaţi din copilă ne-am prefăcut calmi. Vreau să spun. cînd era sigur că aveau să moară cu toţii. la simpla dorinţă stăpînului. cel mai dificil seppu din cîte fuseseră vreodată: de-a curmezişul şi în jos. avioane. îşi zise. ca în cele din urmă să moară fără să scoată sunet. zi de zi. Indonezia şi-n Noua Guinee. Mi pierdut oare^cinstea pentru că n-am făcut-o? Nici gi M-am supus împăratului care a poruncit să îndurăm c ce nu se putea îndura.. i s. apoi îşi ridicase mărunta» cu mîinile. OPEC-ul o ştie. 5* Şi eu am fost în război. . atît de vulnerabili! Trebue să avem petrol sau o să V ă z u pe una dintre fe re s tre un pe trol ie r u-|>tîndu-se către Golf şi un altul către Hormuz. cît de bine am putut şi apoi. poţi jntii. Am zburat pe Zerouri în China. îşi z Kasigi. aşa cum ne cerea datoria.. Da. x fi-mi cerea. tot mai mari în fiecare an.. ştiind că n-ar fi avut vreodată curaj Războaiele moderne nu seamănă deloc cu acele zile cî ţi se putea porunci să mori astfel. în Malaya. le-am pus recunoscători. Acum vasele noastre sunt peste tot. oricît mare ar fi fost ruşinea. Nu m-am gîndit la războiul meu de ani de zile. Un I neîntrerupt. fără de care am muri de mm-. amintind i veşnica spaimă de a fi ucis sau rănit. W a cerut o parte şi alţi patru parteneri importanţi ^ (olicitat de asemenea cantitatea. Suntem. desigur că puteţi vedea că îeşj preţ. ftind materii prime în Japonia şi ducînd de-aici (duse finite. cînd el a s[ "Puneţi jos armele". nu în timp război. Kasigi se cutremură la gîndul că ar fi putut h acelaşi lucru. m'sieur de Plessey. spuse el involuntar. onorabil. . Am ajutat la ri•• • 150 într-una din cele mai mari ne din Japonia. transformînd-o . Aşa cum s-a convenit.Dar. • Da.Nu. puţind a usturoi I scîrboşenia aia zemuindă. Lua pumnalul scurt şi şi-1 înfipsese adînc în pînţece. dar am şi eu ordinele le. şi l-am servit cu cin: şi mai marea glorie a Japoniei.. minunea lumii. inventînd je(petrolierele. Cîţiva găsiseră această ruşine de nesuportat şi sinuciseseră după tradiţia străveche. ne-am prefăcut echilibraţi ca să ne facem de ruşine în fata altora.

Şi acum acest pilot australian îmi şopteşte că chi acest petrolier s-ar putea să nu fie în siguranţă.producţia. Karma! Hai să fim prieteni! N dumneata şi cu mine. Bătrînul ăsta ciudat.Te rog. şaptesprezece şaizeci un baril.a continuat reducer U pînă la patruzeci şi cinci de procente.. cu duzinele.. ca să-si compenseze reducerea aprovizionării cu petrol irar care ajungea la ei prin conductele irano-sovietice. Nu cred că ne trădăm aşa carm noştri din război. nu trei milioane de barili. Prea bătrîn ca să mai zboa totuşi atît de priceput. cu condiţia să încărcaţi în şapte zile". Voi fi la b( lui. şi pentru toate celei transporturi asupra cărora avea dreptul primei opţru petrol. cu condiţia să aibă toate cele trei milioane de barili la acelaşi preţ. întinse mîna. atît de bine pregătit. ş mai erau şi alţi cumpărători. BP . dar în sinea lui se jură să ega i scorul cumva. m'sieur. 152 . . . amîhdoi ştiind că aşa ceva era cu neputinţă. căutînd trei milioane de tone de petrol brut. spu: cu voce plăcută Kasigi. iar francezul zîmbise dulce şi spusese "Desigur. gaz natural lichid.Spuneai că poate cu timpul am putea face i Astăzi amîndoi era să sfîrşim acest timp. Prost! E o prostie să fii atît de des pentru că astfel eşti în puterea celuilalt.Foarte bine. pe care noi îl nu karma.Pentru încărcătura acestui petrolier. Kasigi ar fi vrut să urle de furie cînd îşi amintea i pînă la urmă căzuse de acord.British Petroleum . Ne-a salvat priceperea dumitale şi norocul. . într-adevăr. . nu ştiu cît de mult timp mai a Poate că vasul meu va sări în aer mîine. şi atît de prost. ai dumitale şi ai mei.Desigur că pentru încărcătura acestui petro spusese şi mai amabil. care aştepta rînd pentru petrolul de pe Siri. nafta şi alte produse petrochin . Ştia de asemenea că o delegaţie de stat româneasca se afla în acele momente în Kuweit. atît de de. Ridică din umeri.

care purta Ilari. E-n regulă. capătul norjijiil lanţului Zagros. ţinutul era : de mărăcinişuri. dar motorul suna bine. încuviinţă uşor din cap şi strînse mîna cu putere. într-o clipă. 17* Da. i CAPITOLUL 6 Lingă Bandar-e Delam. Scrag! De pe Siri Trei. Trupul plutea la piciorul sondei. iar la orizont se înălţau dalele litroase ale munţilor acoperiţi de zăpadă. apoi intra în pămînt. Capul şi i Uţa erau lovite rău şi desfigurate ciudat. i| ridicară la bord cu un vinci. De partea aceasta. dincolo depîrîul Mlaştinile ce se întindeau pînă laportul aflat la cîţiva [Ibmetri depărtare. Unul dintre cei de acolo a căzut peste bord. ** loţi erau asudaţi şi foarte nervoşi. iţnducta de oţel avea cincizeci de centimetri în diametru l)r. Kasigi se străduia să nţjtcpte. maşina se opri. ora 4. rtpcrite de praf. Cerşind drumul. . în apropierea gţului. Rechinii îşi luaseră deja i Hlrtea din picioare. amice! Hai să-i dăm drumul! în acea clipă îl văzu pe Vossi întorcînuse şi făcîndu-i »emn. din chirpici. Erau tineri şi lllspăt bărbieriţi şi mai bine îmbrăcaţi decît de obicei. şi Flcţia aceea se apropia un automobil. ! i ' î n maşină se aflau patru iranieni. se afla una dintre numeroasele con-yfete de petrol care traversau regiunea în toate direcţiile. cu pereţi nezugrăviţi'. Unul dintre tineri.Scragger privi palma întinsă'. Era vechi şi uzat tJl deplasa încet.52 după-amiază. Ed?! 18* Se anunţă un CASEVAC. trecea pe sub un mic pod. se ridică de pe locul din faţă şi se prefăcu că 153 . prea bine Mptru aspectul caroseriei. De-a lungul drumului. Apoi Scragger cedă. La un kilometru re est se afla un sat alcătuit din locuinţe joase.i aşezată pe capre de beton. Porniră la iuţeală. ibrele se lungeau. Scragger ajunse în cabină. Cadavrul era al lui Abdullah Turik. iar unul dintre braţe lipsea.

Apoi observă un nor de praf p drum.Priveşte! Amîndoi tinerii îşi mijiră ochii privind în depărtan 7* Sunt furgonete sau camioane? 0* Camioane militare. < tînărul cu ochelari. . 9* Suntem aproape gata.Nu pot s-o fac niciodată înainte de examen. Conducta era acopei o teacă de prelată şi smoală pentru a*o proteja de n 154 . apoi. . v< doi! Se apropie ceva! 8* E-n regulă! strigă o voce de dedesubt. Şoferul ieşi şi el şi urină în şanţ cu un jet puterni. . Mashoud.E liber. dincolo de sat. Cei doi tineri de sub podeţ deschiseseră sacul înghesuiau la întîmplare. undeva în depărtare. zise tînărul i ochelari în direcţia lui. în timp ce ochii In scrutară atenţi de jur împrejur. ap< alergă către marginea podeţului şi strigă: Grăbiţi-vă. Facă Allah să se deschidă din m Universitatea. cei doi din spate ieşiră cu agerime afar .urinează la marginea drumului.Am vrut şi eu. apoi se întoarse către drum. spuse. Se mai finis oarecum. Tînărul cu ochelari îşi încheie nasturii de la pai taloni. -ducînd între ei un sac grosolan. sub podeţ. de-a lungul taluzului de pămînt. Degetele îi tremura Timpul trecea foarte încet. de-a lungul conductei de oi< săculeţii turtiţi de explozibil. făcînd tăcen să pară şi mai profundă. spuse cealaltă voce. cît se putea ved< cu ochii. Era încă pustiu în ambele direcţii. dar n-am putut. soarele se reflec în apele Golfului. şi se strecurai aplecaţi. . spuse neliniştit Mashoud. . Aprinse o ţigară. spu. îşi şterse sudoarea de pe faţă şi îşi împinse ochelai în sus pe nas. se îndreptă către maşină ridică cu grijă capota portbagajului. spu: Mashoud şi rîse.Allah! Allah e opiul maselor. De îndată. greu. invidios.. La sud. ca într-o doară. Sub o bucată ci prelată zdrenţuită se zărea ţeava boantă a unui pist» ■ mitralieră de fabricaţie cehoslovacă. Muştele roiau.

( Î 155 . capătul fitilului prins în detonator iă. împiedicîndu-se unul de celălalt în Ivozitatea lor. n aruncă o privire fugară înapoi. Ţişni înapoi. Aşezară aproape trei metri de fitil pe pămînt. iar sudoarea lăsase lire prin stratul de murdărie. ce mai contează? Partidul va învinge. apoi jfaşurară fitilul.Grăbiţi-vă! Cred că sunt camioane militare cu ilclaţi. N-am Kersat şi cu ochii închişi? Bijan se strădui să zîmbească. Vocea lui Mashoud se auzi şi mai Neliniştită: . Aii. 'iţi. Pe neobservate. Chiar aşa! Celălalt se cutremură. şi masele vor obţine victoria. Nitroglicerina ex-idn şi aprirfse săculeţul' de exploziv de lîngă ea şi ' s t a îl aprinse pe următorul şi pe următorul şi i:aga grămadă explodă. -Uite! Aii i le dădu cu grijă. spuse răguşit cel lai mare dintre ei.. . ca să verifice totul. 38* Eşti sigur că ştii cum s-o faci. Pentru un moment amîndoi tinerii paralizară. şi rămase gura căscată cînd observă celălalt capăt flngănindu-se liber.. simţind cămaşa lipită de piele.Suntem ca Robert Jordan în "Pentru cine bat Dpotele". cu scîntei. I că partea aprinsă ardea frumos. nseră capătul lui şi-şi luară picioarele la spinare. ca să-1 fl la locul lui. Degetele neexperimentate ale lui Bijan înfipseră Jndemînatice detonatorul cu nitroglicerină într-umil litre săculeţii cu exploziv. Chiar dacă e aşa. laolaltă cu şase metri din lungimea ţevii. rupîndu-1 pe Bijan în . îl înfipse cu mîini murinde în detonator şi alunecă. Bijan? 38* Doar am studiat instrucţiunile ore-ntregi.Sper că clopotele nu bat pentru noi. înfipseră un capăt al fitilului ţiesubt şi îngrămădiră ultimii săculeţi peste el.Dă-mi detonatorul şi fitilul. . Amîndoi erau acum murdari.

zăcea pe podea. itigă nervos. dar nu reuşi să set decît un ţipăt adînc.Facă-se voia lui Allah. Nu acum! . îl irfl acolo. . toţi înarmaţi cu arme militare. . Ar fi trebuit să se aprindă. un şef pregătit de OEP şi un mullah. Ginii |tia sunt într-adevăr duşmani. transformînd întreaga zonă într-o porţiune extrem de periculoasă. Fără ochelari. ucigînd doi din ceilalţi tineri şi smulgînd un picior ultimului dintre ei. îşi coborîră armele de pe umăr şi se îndreptară prudenţi către maşina răsturnată. apoi un geamăt le atrase atenţia.Cine eşti? întrebă mullahul. Spaima de moari inundă. iar scurgerea va polua Iii în josul rîului. ajunseră la margine. Un căpitan de poliţie.Ar fi bine să comunicăm cuiva despre sabotaj. cei mai mulţi dintre ei bărboşi.aruncînd în aer podeţul şi răsturnînd maşina. . Scotocise maşina şi găsise trei pistoale mitralieră şi leva grenade. Observă în ţărînă ochelarii sparţi şi îi ridică. 12* Par a fi studenţi! Fie ca AJlah să-şi omoare toţi şmanii la fel de iute. Avea faţa zgîriată.şi cînd cele două camioane militare se opriră cu prudenţă la o sută de metri mai departe. 156 157 .Asta e-n mîinile lui Allah. bărbos. Pentru un moment priviră petrolul care se revărsa.De ce or fi făcut asta? întrebă unul dintre ei. Mullahul privi petrolul care se împrăştia. Ar iea atunci să închidă conducta.i podeţului distrus. lt«i zona e în pericol de moarte. în uniformă. în mlaştini şi sol. cîţiva muncitori petrolişti. gazoase. toate de fabricaţie cehoslovacă. dar nu se întîmplă asta .Allah fie binecuvîntat! Bun! Ne sunt de folos aruele astea! Putem să ocolim groapa cu camioanele? . spuse mullahul întorcindu-se cu spatele. ce aţi făcut asta? Tînărul deschise ochii.Da. un l|firbat îndesat. Mulţmită lui Allah. sau scîrnăvii islamic-marEi'ste! Mullahul aruncă ochelarii. pe jumătate prins sub maşină. cîţiva răniţi.Totuşi nu e drept să risipim bogăţia pe care AJlah dat-o. Sarcina lor era să-i ajute pe alţii să preia controlul asupra aeroportului civil aflat la cîţiva kilometri spre sud. spuse şoferul. 19* Hei. O lentilă [ era spartă. . ■ Era muncitor într-unui dintre cîmpurile petrolifere jtia cîte ceva despre conductele petroliere. Fracţiunile mai uşoare. " . încercă să spună Shahada. Sîngele ji năvăli în gît.Trebuie să fie comunişti. sufocîndi. Pipăi orbeşte după ei. -avem ordin să sabotăm conductele. halatul ng rupt în cîteva locuri şi era flămînd. Tinărul" căruia explozia îi smulsese un picior zăce. scurgerea de petrol atinsese deja pîrîul. pluteau la suprafaţă.explozibilul fusese prost amplasat şi detonat . totul p. restul nebărbieriţi. Petrolul începu să se reverse din conductă. Bine. pro-Khomeini. Ar fi bine să ne grăbim. înceţoşat. dacă găsim linul care să funcţioneze. întreaga zonă ar putea să explodeze. ia uitaţi-vă aici! strigă celălalt. .Doar cei de stingă sunt atî't de bine înarmaţi. . l In alt ţipăt gîlgh't de ajutor ieşi din gura tînărului. în cele două camioane rechiziţionate se aflau douăzeci de Gărzi Verzi. Cu mullahul în frunte. Aş tea să dau un telefon la staţia de pompare. volatile. iar cealaltă lipsea. zgîlţîindu-1 brutal. sau să trimitem un mesaj. să moară singur. iar cele mai dense începură să se afunde în maluri. Ai să încerci să telefonezi de la aeroport. toţi purtînd banderolele caracteristice. legat şi cu căluş în gură şi încă înviată. Muştele roiau se aşezau şi se ridicau din nou pe sîngele şi mărunta întinse peste tot. uşor. ţărani.i pe moarte. Sute de barili pe minut. . Atacaseră şi copleşiseră prin număr un post de poliţie din nord şi se îndreptau acum către Ban-dar-e Delam ca să continue războiul.

şi nu era operaţional decît pentru contingentul S-G care ajunsese acolo cu cîteva săptămîni în urmă. se gî cum să-i facem să ne dea ascultare. patru piloţi. . pilot şef. Părea agitat. . Eşti nebun. iar aeroporturile fuseseră închise.. Iar acum şi cîteva rulote moderne .. spusese neliniştit Jon Tyrer. şapte mecanici şapte englezi. şi toate liniile interne intraseră brusc în grevă. avioanele rămăseseră la sol în tot Iranul. pentru că. spuse în cele din urmă. aliniate meticulos. In dimineaţa aceea. indiferent dacă Duncan Mclver vrea s-o admită pe fajă sau nu. Da. trei '212 şi două' 206. In mare constrast cu acestea erau cele cinci elicoptere strălucitoare ale S-G. îngrijorat. Ştia că mulţi dintre angajaţi rîdeau de el pe la sp din pricina meticulozităţii sale. cînd o să i'osjc cu el. ora 5. cinci baze aeriene pe o rază de treizeci de kilometri -toţi militari de elită şi fideli Şahului. dar asta nu conta E vreme cît îl ascultau. decretase el. de la KovisvS. Mîndreptă către ultimul elicopter şi-1 inspecta cu acee. Da' s-aşteptăm pînă la noapte. Toate erau murdare. pentru Dumnezeu?! Trag ca chiorii unu-ntrI şi eu sunt civil! • Okay.drept locuinţe temporare şi punct de comandă.iu treaba. şi se făcuse.proprietatea S-G . cînd el de fapt îmi spune de obicei <mli. Rudi adunase tot personalul lor 11<-iranian. spusese Tyrer. o clădire cu un etaj pentru birouri şi cîteva barăci. aproape nişte epave. La dracu'. să zicem că suntem în pom. Dar de cînd începuseră tulburările. Supraveghe mecanicii şi echipa de sol iraniană c împingea aparatele înapoi în hangarele lor.Foarte bine. spusele 11 mecanicul Fowler Joines. Soarele coborîse deasupra orizontului şi arunca umbre lungi. Ce propui? 159 . dar felul în care a făcut-q 1 un a tot zis Rudiger. Căpitanul Rudiger Lutz. Asta-i cea mai dificilă problemă a noastră. iar unul o fereastră de la carlingă spartă.. două aveau roţile dezumflate. Şi triste. Ai fost vreodată în mijlocul vreunei lovituri i ie. spălate şi controlate la sfîrşitul fiecărei zile.30 după-amiază. doi luiicricani. Fără îndoială i fie o lovitură militară loialistă cît de curînd. Rudi. cum să lucreze în situaţie de război. ci pur şi simplu necombatanţi în mijlocul unei bătălii. despre zvonurile atacului asupra aeroportului din Teheran şi răscoala de la una din bazele ilcriene de acolo.Aeroportul Bandar-e Delam. "Vom avea aeroporturi şi transporturi moderne". Aeroportul civil era nepăzit.Nu-i în firea lui Duke Starke să se agite decît dacă icm în pom. Dintre cele trei bimotoare reactoare parcate pe şorţul pistei. Avea două piste scurte. din pricina distanţei şi a munţilor Bandar-e Delam. venind din insula Kharg. abandonat. aflat la Teheran. Toate aveau rezervoarele golite de hoţi. cîteva hangare. un german şi un francez . poliţia )ele sunt disciplinate şi bine controlate. Noi n-am avut niciodată neplăceri. mesajele îngrijorătoare ale lui Mclver. cînd nu suntem guvernaţi de re 158 militare. ar fi mai bine s-o ştergem. cu şase luni în urmă.Duke n-a zis prea multe. numai.într-un loc de unde im putau fi auziţi şi le spusese: .. Puteţi să lăs. Cele mai multe dintre avioane fuseseră lăsate în aer liber. nu se putea vorbi direct cu iTeheranul ji nici cu celelalte baze ale lor. dacă bătrînul Duke /os. Era ca oricare alt aeroport din duzinele pe care Şahul le construise pentru liniile aeriene locale care deserveau tot Iranul. să spălăm putina. M grijă ca şi pe celelalte. fără nici un fel de întreţinere sau îngrijire. Duke Starke îi transmisese prin radio. Mecanicii de sol şi personalul dispăruseră. şi ele 1 pată.cu Kowissul. cred c-ar fi mai bine să ne tim să tragem o fugă la miezul nopţii. zona asta e mai mult sau mai puţin liniştită. Fowler. Crezi că a dat de greu? Crezi că ar i. . adjunctul iinerican al lui Rudi.ii bine să aruncăm o privire la Kowiss? Poate. un turn scund. în ce mă priveşte.

. spusese texanul cel înalt. Fowler! explodase unul dint. Rudi nu fusese niciodată pe cîmpul de luptă.La fel ca tine. operatorul său radio. se sim responsabil pentru echipa lui .idevăr. fuseseră zăriţi printre i c u l a ţ i o mulţime de purtători de banderole ale IV .Poate-i mai bine decît la porţile Raiului! . pentru că toată imea voia să plece cît de curînd cu putinţă. deci există un fel de lanţ de comandă. Kharg era o bază ipopulară. De curînd. care atunci nu se vor putea Ica. or să ne lase baltă. prin aer sau pe apă se afla la cîteva sute de kilometri depărtare. Fusese uşor să plece din Kharg. să cejem mai întîi permisiunea de-a porni motoarele. piloţii englezi. Cum să ne scurcăm într-o astfel de situaţie? Cu o săptămînă în urmă zburase la Kowiss ca să icc cîteva piese de schimb mai deosebite şi-1 întrebase Slarke cum plănuia să se descurce acolo dacă se iveau. pentru Dumnezeu! N-o să reuşească niciodată .să goli cotineaţa! . fiule. pentru că atunci cînd toată şandramaua sare în 0 să fie ca de obicei: o parte dintre ţipi or sjă-cedeze. r i n d plecaseră. deşi .Fir-ar al dracului. Avem cîteva lucruri în iii rea noastră. Să fiu al dracului dacă n-o aşa! Aşa că mai bine să punem ceva la cale. Ai încerca să te descurci în Irul regulilor companiei. necazuri.o< obicei.1 îşi făcuse stagiul militar în armata germană.lăsînd la o parte duzina muncitori iranieni şi pe Jahan. Vrei să zici să furăm unul dintre propriii noastre aparate? Ne lasă la sol pe vecie! . prin anii fusese la graniţa cu Germania de Est. îşi aminti el însuşi. ştiu foarte bine cum sunt firmele astea . dar. Ascultă. nici măcar cum ai să reacţionezi tu însuţi. Fuseseră o mulţime de lupte de stradă şi (Mişcaturi. N-am de gîr M I să-mi las capul găurit pentru Şah. la t:u'. O să aflăm din timp. iar în Kuweit era uşor de ajuns pesU Golf. ce nervoşi sunt ăia de la radar pe-ai E mai rău decît la Lengeh. Khomeini sau chi pentru Gavallan cel Mare. cu cîteva săptămîni în urmă. Rudi. Ca pilot-şef. 11 e sătean de pe insulă dacă nu se potolesc ciocnirile..Organizaţia Iraniană pentru Eliberarea Palestinei romandantul insulei ameninţase că o să împuşte . ameninţător de tăcută. In cele din urmă îi rugase să-i prezinte sugestii eventualitatea că ar fi fost necesară o evacuare bruscă pămînt. Chiar şi i l i i n t e de a începe tulburările.. unde nu aveai altceva de făcut decît să linceşti şi să aştepţi zilele libere pentru a merge la ihcran sau acasă. i-. Nu putem să ne ridicăm f. Eu zic s-o ştergem . iar retragerea nu <<î. cu t( piesele de schimb importante.la fel < ticăloşii ăia de generali. > Suntem al dracului de norocoşi că Discutaseră tot felul de posibilităţi.ştii cum sunt urmărite toi zborurile noastre. şi n-ai să ştii niciodată dinainte care ce-o să facă. amestece cu încărcăturile. Graniţa Irakului pe pămînt.Ne pot dobori. 160 T. ce nu en regulă la Kowiss sau la Teheran. Dacă întradevăr se împu treaba. toată fiica ştia că Kharg era o ţintă primară pentru Soluţionări. spusese Fowler mai acru decît am scăpat Kharg atît de bine. simţind că i se strînge stoma Retragerea a mers uşurel.esc tăcută. îşi zise. fără s. cu toate aparatele. spusese Rudi foarte încrezăto Mclver o să afle dacă se pregăteşte vreo lovitură. insula . prin aer sau pe mare şi îi lăsase să se certe. grele sau cu zborurile s contractate sau situaţiile de urgenţă. care nu fusese în stare să-1 plătească de şase săptăm ca şi toate aparatele şi piesele de schimb. poţi plănui tot ce vrei şi poţi să nu dormi cu >{ile. Aproape toţi băieţii noştri sunt foşti Iiiri. 1 nu. Cînd începuseră necazurile. iar în Germania ^'est eşti întotdeauna . iar o parte din ele fuses aduse chiar de aparatele lor în patru zile. Toată ziua îşi storsese creierii ce să facă.se de fapt o urgenţă.

de Cortina de l (ji de toţi fraţii şi surorile tale din partea cealaltă şi de unile sovietice şi de cele ale sateliţilor lor.conştient de Zid. la cîţiva metri. şi conştientele prea zeloşii 161 . cu zecile lor de mii de tancuri şi rachete filele lor. aşteptînd •ninţătoare.

zbătîndu-se să rărr în viaţă. în '45 avea doisprezece ani. O să căpătăm tifos s« dezinterje ca ceilalţi. Ah. chiar dacă ai fi avut bani. La ţară se găsea mîncare de ajuns. supravieţuirea. mama lui căutînd disperată un ceainic . fiii şi mama lui. pentru sora lui mai ţînără şi pen mama lui. fratele şaisprezece şi se afla deja în armată. dar ai capac şi nu curgea. români. de cehi. Nu putem trăi fără apă fiartă. | . înfrigurat. îşi amintea cum mergea cu mama lui.al lud fusese furat peste noapte. cu o căruţ. j * soţia. acum parte ă Gi maniei de Est.naţionalişti germani de fiecare parte a graniţei. o groapă de gunoi.Trebuie să facem rost de un ceainic ca să fierbe] apa. istovit şi aproape dob I de foame. în Pădurea Neagră. scăldată în lacrij convins că era pierdere de vreme. zîmbea odată cu ea. toată Europa. ţipai ea. Acum ceainicul era curat şi străluci I ( aşezat la locul de cinste pe soba din bucătăria casei i ţară de lîngă Freiburg. Cîţi or fi fost dintre cei de la mine deacasă? Se născuse într-un mic sat de lîngă Plauen. sau o să murim cu toţii. de fiecare An Na mama lui făcea ceai cu apa fiartă în acel ceainic. înfometaţi. ] ţinutul răvăşit de război şi prin oraşele transformat ruină. venerîndu-si Messia lor care se numeşte Lemn. alăturîndu-se vastei migraţii germane către v< două milioane din Prusia. bulgari. B vechi şi ruginit. undeva în apropierea Niirnbergului. patru zona centrală şi alte două din sud. dar în fugiseră din faţa hoardelor sovietice purtînd cu ei toî puteau. Şi o dată pe an. împreună cu milio. polonezi. ~r\ apropiere de graniţa cehoslovacă. unde locuij . Era cu neputinţă să cumpei unul. . Trist. ] 162 Aşa că plecase împreună cu ea. cu vîrful îndoit şi fără mîner. austrieci. Anii de război fuseseră răi pentru el. si de miile de spioni care încearcă să ne mursece pe dinăuntru. alte două din nord. . Şi atuf cînd era acolo. unguri. dar găsiseră unul. îngroziţi.

Lucii se smulse din mîinile atacatorilor. Hei. şi încerci. Se răsuci pe călcîie şi Vlzu trei camioane militare ţîşnind prin poartă. Lass'n Sie le verruckten Flugzeuge allein! /f ai înainte de a-şi da seama ce face. spunea ea întotdeauna. păr negru. unul llîclreptîndu-se în viteză către turn. limbă pe care el n-o înţelegea. strigînd I farsi. împinse armele Sparte şi alergă către ei. . doi intre ei repezindu-se la el cu armele coborite. Cei doi atacatori. răsturnînd Jsători echipamentul. celelalte către han-■ lirele lui. O clipă. păru că cei doi (eni vor trage. ' împietrit.. cu voce aproape şoptită.Nu sunt înarmat. purtînd haine jlane cu o banderolă verde pe mînecă. voinic. o barbă de li sflptămîni.Dacă crezi îndeajuns. grijuliu împachetate în buzunarele lor de lîngă be. dar nu făcură altceva decît să alerge I el. în timp ce ceilalţi IGepură să îi strîngă oamenii în hangar. îl ajunseră din urmă şi îl îmbrînciră. ondulat şi ochi negri. ridică mîinile. poţi să găseşti un i ceainic. fiule. cu inima bătîndu-i ibiineşte. In spatele lor putu să vadă ui echipei sale minată din barăci către pista betonată. Camioanele frînară derapînd şi revoluţionari LI banderole verzi se împrăstiară prin întreaga bază. bărboşi şi asudaţi de agitaţie teamă. unul dintre ei aruneînd vestele llvare. tu l-ai găsit. gîfîi. îşi înfipseră ţevile armelor în dreptul feţei lui şi |dj tresări. f Ci ne e şeful aici? Eu sunt. Ce vreţi? Ei?! Nici unul dintre ei nu răspunse. Unul ridică I armei ca să-1 lovească în faţă. i atacatori scotoceau prin elicoptere. ()preşte! ' )inul îngheţă. dar continuară să-1 sub ameninţarea armelor. Furia îi învinse teama. 163 ' I . Nu uita. nu eu! Auzi brusc strigăte de alarmă. Cel care strigase comanda în engleză ibia trecut de treizeci de ani. Sie verruckten Dummkopfe\ strigă.

1! am preluat acum controlul în Bandar-e Delam. apoi. ştim de S-G Helicopters. nimeni în afară de noi. cu excepţia pistoalelor Verey pentru nalizări luminoase. Cu ajutorul lui AII. . Rudi arătă cu degetul către hangar. Aveţi arme aici? 1* Nu.Spune-le acelor oameni să aibă grijă de apăratei mele. 71* Cum te cheamă? 72* Căpitanul Lutz. 69* Lucrăm pentru o companie britani. dar nu • nimeni staţionat aici. nimeni.Te rog să-i ierţi. înconjuraţi de oameni înarmaţi.. Oamenii îi răspunseră la fel nepăsători. Vin din timp în timp. 70* Da. . Şi iraniene şi ale noastre Omul se răsuci şi văzu ce se întîmpla. dumneata oamenii dumitale.. Alene. Tot personalul I străin şi cel iranian era stană de piatră lîngă clădiri scundă a birourilor. Se întoarse către Rudi. de cîteva săptămîni. Mă numesc Zatak i Sunt şeful komitehului din Abadan. Pentru nalizări. Rudi îşi simţea stomacul arzînd. ' Accentul omului era englezesc. nu există operatori ir turn. Strigă o alt. . din dotarea aparatelor. Au trecut patrule peaici. ieşiră în lumina înserării lăsînd haos în urma lor. de cînd am venit.Nu. căpitane Lutz. comandă. 0* N-ai de ce te teme. 66* Cîţi soldaţi din aviaţie sunt pe-aici? 67* Nici unul. spuse bărbatul. blestemîndu-i. Multe vieţi depind de ele.64* Ce faceţi aici? Ce vreţi? 65* Luăm în stăpînire aeroportul în numele Islamuluj şi al Revoluţiei. după o clipă. 2* Să mi le aduci. 164 St . 68* Nu sunt trupe? Vocea omului atinse o notă primejdioasă. Zataki se întoarse şi strigă din nou. spuse Rudi încercînd să-şf recapete suflul. cîţi dintre oamenii lui se îndreptară către poartă şi începu să ocupe poziţii de apărare. şi nu există aparate militare. Semnalizări în caz de pericol. Nu există trupe.

încolţit: toate ar-ui îndreptate spre el. . dar acesta.Aceştia sunt toţi oamenii mei. Vreau să-1 eliberaţi pe omul acela. Toţi angajaţi ai SG. i nou. i-ipa de întreţinere. D a . . Din nou se aşternu tăcerea. muchia celeilalte palme coborî cu o lovitură oare către gîtul neapărat al lui Zataki. apoi se apropie şi mai mult Rudi trebui să depună mult efort ca să nu clipească din II. mangerul de la lOil. Zataki se întoarse să privească tăcut.Bine. Rudi se trase un pas înapoi. încercînd să-şi ic. . dominîndu1 cu puterea h'ii a r m a . spuse Rudi la spru.Zataki se întoarse şi se apropie de grupul celor din J.Komitehul"o să-1 judece şi o să-1 condamne în linele lui Allah. spuse. cu gura transformată într-o linie te-am rugat să-mi aduci pistoalele Verey. îl smulse II l i n i i l e omului şi. pe rînd. Lovitura i se întrerupse la timp. îl prinse cu o mînă. . Rudi citi teama feţele iranienilor săi .bucătarii. însă fără să se simtă prea brav în sinea lui. Zataki îşi întoarse pistolul i! u-ră şi izbi cu patul în capul lui Rudi. apoi o rupse la fugă înnebunit.Ştii ce înseamnă Mujhadin-al-KJ %alq? Fedain? ilefi? întrebă cu voce scăzută. int în seif şi destul de în siguranţă. îl prinseră cu uşurinţă şi îl bătură pînă la lin."abia atingîndpielea . Rămase acolo cercetînd chipurile. . mai-mâine ca arma să izbească t i . |}ItKl în farsi. 1 -nă vreun avertisment.i glasul să sune ferm. Zataki îi aruncă o privire. iranienii. 165 . Se află în aparate doar în • i! misiunii. spuse. mecanicii de sol. Căpitane. Omul tresări. cu ■■■' ■ perfecte. Se aşternu tăcerea. îl îndepărtă. Jahan şi Yemeni. 1 le iei oricînd doreşti. După o pauză. Brusc arătă degetul pe unul dintre bărbaţii din echipa de licţinere. Zataki îi aruncă o privire lui Rudi.

căpitan Tyrer. englezi. Apoi se răsuci către Rudi.. Păru că trece o veşnicie pînă ce omul străbătu douăzeci de metri. 74* Da. Blo* Forsyth..Ridică arma! în tăcerea şi mai adîncă.Ştii să umbli cu o armă? . Royal Air Fc răspunse Fowler. făcînd-o să pocnească uşor. e ca si nouă. trase din piedica şi toţi percepură acest sunet ca pe un tunet. fă-o. . francez. ei bine. 73* Fowler. fiule! Conducătorul grupului luă arma. . 31* ynde ai învăţat karate? 32* In armată. ordonă el. Noi. şi se rugă să fi ales cort Şovăitor. fiule. Rudi înţelese ameninţa şi promisiunea din ea şi ştiu că viaţa iui şi ale celorlalţ afla în cumpănă. puse automat piedica şi o întinse precaut lui Zat cu patul înainte. nu ca englezii sau americanii.. .Da. Umbrele se lungiseră şi mai mult şi o briză blîndî juca cu mîneca de vînt.. necombatanţi. Fowler se apropie.. te trebuit să facem un curs în RAF. Zataki se holba furio el. 75* Nici un american? 166 . domnule! Vin chiar acu'! ..Oamenii lui aşteptau împietriţi. apoi arătă cu degetul: 6* Căpitan Dubois. Care sunt p> tăî? Numele şi naţionalitatea lor! Rudi ezită. păstrîndu-şi privirile nedezlipitt ochii celuilalt şi gîndindu-se: "Ce dracu' caut eu ak faţa împuţitului ăsta de pui de tîrfă?" Putem să plec Suntem civili.Ah! Germană? Eşti german? Germanii au fost! cu Iranul. ne rugăm de ier neutri! Zataki zvîcni din deget către grupul celorlalţi. Ri< arma.. în armata germană.. dar nimeni nu-1 opri şi unul dii revoluţionari se dădu chiar la o parte din drum. toţi mecanicii a. . sigur că da. 30* întoar ce-te acolo.Nu s-a îndoit si.

întreabă cine e în aparat. 77* Ce vrea? 78* Evident: să aterizeze. în timp || ceilalţi se repeziră să ocupe poziţii de apărare. Patru pasageri. spuse. cu excepţia piloţilor.poate duşmani-> şi că şi Starke îşi dăduse seama :va era în neregulă acolo.E unul dintr-ale voastre? . Cer permisiunea să aterizez. mă auzi? HXT! ' 81* HXT. felul formal în care i se adresase.Simţi încă o dată stomacul strîngîndu-i-se. ai di aruncă o privire către Zataki. 76* Este EP-HXT de la baza noastră din Kowiss. spuse omul. Inima-şi iuţi bătăile desluşi însemnele. . Toţi l&noscuseră însemnele.r era american şi avea acte de identitate false. Elicopterul ajunse deasupra aeroportului şi începu ! rotească la trei sute de metri. Cu cine eşti la bord? Jrmăopauză.. Am permisiunea rului dela Abadan. Rudi îşi miji ochii privind în sus. Oricare dintre i militare putea să asculte conversaţia. ştiind. Zataki nu ştia ce să facă. Care-i problema? LI di aşteptă. şi Ifcetă automat cerul laolaltă cu toţi ceilalţi. Bprăştiindu-se cu toţii. recunoscînd sunetul înfundat.Da. dar nu de la baza asta. Să coboare lîngă hangar. John vi i. Aici căpitanul Starke de la iss.Toată lumea în hangar. că avea la bord i . regulat al unui '206. Căpitane Lutz? Da. Te aud bine. 80* HXT. 79* Vezi cine-i la bord şi nu încerca vreo şmecherie! împreună merseră la staţia radio din birou. porunci Zataki. . 167 . căpitanul Lutz. Mai am puţin car-nt şi am nevoie de alimentare. căpitane Starke. Unul dintre ivoluţionari lăsă să-i scape un ţipăt şi arătă în sus. Apoi lechile lui prinseră zgomotul unui elicopter apropiindu-I.

Imediat Rudi alergă sub lele elicei. Zataki se aplecă şi închise aparatul. 168 33* Bine ai venit în regiunea mea. -HXT. pe loc. Piedica era încă trasă.. spuse. . Din el ieşi mullahul Hussain. Nimi.Dacă li-ai fi continuat lovitura. -Aşa-i! 20* De ce te-ai oprit? 21* N-am ucis pe nimeni şi nu vreau să-ncep acum! . Nu pot să-ţi dau pe omul ăla. îşi chemă oamenii şi îl . :' . . miai fi rupt gîtul şi-aş fi murit. Zataki puse piedica. Nici un elicopter n~< să se ridice sau n-o să aterizeze fără aprobare.mai întunecat. Mullahul se apropia de ei pe sub elicea ce se [ea leneş. Omule.. Rudi. Nu însă şi mîni momentul în care elicopterul atinse solul.. 2* Pe viitor ai să foloseşti emiţătorul numai cu per misiunea mea. sub pază. Mulţumim rtţilor noştri suniţi de la cîmpurile de petrol din Abadan icfntru ajutorul lor. An i suntem în Iran şi el e duşmanul Iranului şi-al Islamului. iar mecanicul încă zăcînd în [mţire. Starke îi istorisi cele întîmplate în jApul nopţii' în biroul colonelului Peshadi.. Eşn responsabil pentru asta. restul echipajului rămas fi barăci. iar eu încărcătoarele şi le-am depozitat în ■>artimentul de bagaje. întrebă Starke din )ină. să fi murit acolo.Mullahul şi huliganii lui s-au întors la prînz şi erau prape cînd am refuzat să decolez cu oameni înarmaţi lord. tarke i-o întinse. toţi înarmaţi cu piston I mitralieră. Rudi dădu din cap. M u l i i ' Binecuvînţat fie Allah! Mulţi. în numele lui Allah. revoluţie lui năvăliră din ascunzători cu armele coborîte şi îi jurară aparatul. Noi conducem regiunea ista şi nu ne plac oamenii care se aşază între noi şi Allah. La boi ■ i erau patru pasageri.Pînă la alte ordine.Pînă la urmă am ajuns la un compromis: ei şi-au ■at armele. toţi civili. A fost voia Domnului că lovitura s-a oprit.ă pe mullah să-1 urmeze. acest aparat va fi folosit num. "HXT! Pune-1 lingn hangarul estic. Sunt colonelul 'ataki din komitehul Abadan. 3* Sunt rapoarte de rutină care se transmit la Abadan şi la radarul din Kharg. te rog. Cheia de la compartimentul de bagaje. Venind •ace am văzut sute de soldaţi şi baricade pe drumuri. millahule.Ticăloşii! spuse şi coborî. care strigă: . Operatorul meu radio. Şi am să mai ucid nmln duşmani ai Islamului. Islamul e Islam. Chip se aspri la vederea lui Zataki şi a duşmăniei afişa acesta.Pacea fie cu tine. sfîrşind procedura de aterizare şi mişcîndu-şi ferii care îl dureau. ne. Priviră din hangar elicopterul ce se apropia. 34* Suniţii şi şiiţii sunt fraţi. Pe scaunul din faţă se afla un mullah şi o p:u i din încordarea lui Zataki se risipi. îhii lui pătrunzători cuprinseră baza şi grupurile de «zi Verzi aflate ici şi colo. Rudi îi pove sti. . zise Zataki şi. Aşa-i? După o pauză.Ai permisiunea de aterizare.^ dacă se află vreunul dintre noi aici. . cu ajutorul lui Allah. -Tu? La fel de repede. Avem de vorbit. . Zataki dădu din cap. Revoluţia noastră (Harnică încă nu a învins. Apoi furia se evaporă la fel de iute cum apăruse Ridică arma. Sîngele înroşi obrazul lui Zataki. în slujba lui Allah. >e opri. da' nu decolam oameni înarmaţi! Asta ne face un fel de unelte ale iluţiei şi revoluţia încă n-a prins pe nicăieri. mai mult. 169 .Ce dracu se-ntîmplă. Se întinse din nou şi se simţi mai bine. Sunt Hussain Kowiss komitehul Kowiss. Crispat.Eu am ucis mulţi. . E iranian.

Rud i! St tem în rahat pînă-n gît.Dacă ai să fii gata de plecare după prima rugăcii Dar Peshadi n-a ordonat. Hussain roşi. O să realimentez şi o să rămîr peste noapte aici. dacă-i nevoie s-ajungi în oraş. . o să plecăm în zori. dar e-mpotriva regulilor voastre.Ticăloşii ăştia sunt prea bine 24* . Starke şopti: . şi-ai să aştepţi şi-apoi să te întorci la Kowiss.Foarte bine. '* 25* Ai să mă duci la Abadan. înl oră vreau să vorbesc cu Kowissul prin radio. Ai avut a şi ai auzit cît e de rău pe-aici. adică încă sub controlul militarilor. O să ne bîzîie elicoptei şi avioanele militare ca albinele.Cum o să primim permisiunea la Kharg? Kharg c loial. O sa zboare creierii! Mullahul îl privi fără să clipescă. cum o vrea Allatî Sunt gata de plecare după prima rugăciune.. organizaţi.m paraziţii tăi imperialişti. IranOil m-a rugat să te iau în cursa . 23* Ai puţin timp. Hussain spuse nervos: . americanule! spuse în farsi. 21* Nu poţi să zbori noaptea? 22* Pot. Dumneata poţi oricm capeţi vreun mijloc de transport de la amicii de-.. Se îndepărtă ca o furtună. nu-s sub ordinele lui sau ale sau ale IranOil.o să facem asta la Kh Rudi şi Starke rămaseră cu gurile căscate. Trebuie să realimentez pe drum la întoarcere. înainte de-a ajung jumătatea drumului.. şi-atunci plod cu sau fără tme. Rudi îşi simţea picioarele moi. se gîndi o clipă..Aşteptaţi aici pînă cînd komitehul va hotărî.. Cît dej realimentare.20* N-avem timp să ne întoarcem înapoi la Kowiss şi ■ ■ ajungem la Abadan. ăăă.. aşa cum vreau şi aşa cum a ordon? colonelul Peshadi! Starke izbucni în engleză: . 170 Cum o vrea AÎlah. Tu şi t . mullahule. cel puţin eu. .

să ne pregătim s-o itergem dracului de-aici. zbură razant peste o creastă.HFC de la Teheran! Mă auziţi? C 'hemă din nou. Tu ce faci? .iar Radio Moscova se aude de parcă ar fi chiar în tea noastră. . ' Era vorba de staţia de radio sovietică amplasată ir dincolo de graniţă.O să facem asta după masă. Au nevoie de noi şi de-aia Hussain 1 înapoi. Starke încercă să-şi domolească durerea pe care o iţea în spate şi umeri.Mai bine n. Cum stai cu recepţia? BBC sau cea Americii? . la Baku. CAPITOLUL 7 I ingă Tabriz. Nici un răspuns.. urmînd şoseaua. Lumina era în jrc. suntem importanţi într-un fel i altul.. Tabriz Unu.Nu cred! Pentru un motiv oarecare suntem. O să ne omoare pe toţi. aflaţi la numai cîţiva zeci^de metri deasupra enuşii şi încărcaţi de zăpadă. cel puţin iitru viitorul apropiat. în apropierea graniţei sovietice.. Ei nu. Din ce-am auzit. pe deasupra leilor. ca şi Zataki al tău. încercă din nou să 171 . Sigur că Radio Iranul Liber se aude tare şi Ipede ca întotdeauna.. îşi întoarseră privirile cînd un grup exuberant de ţzi Verzi lăsă să-i scape în aer o rafală de mitralieră. Duke! .. în munţii acoperiţi de i<l. încă nportanţi pentruei.Mi-ar prinde bine sauna lui Erikki. S-ar putea să ne înghioniscă puţin ca să ne ţină în formă. departe în nord.Credeam că-s mort. ora 6. ca întotdeauna.. 1 . dar cred că. [)|(ierul JR 206 al lui Petikin urca iute în lungul fiiorii. operaţia li este parte a unei revolte generale împotriva armatei.05 seara. . soarele tîrziu al după amiezei era ascuns după groşi.Prost spre foarte prost şi bruiată în cea mai mare te a nopţii.e-am organiza şi noi. Ii .. pe malul Mării Caspice..i. ne contra armelor.Afurisiţii ăştia sunt săriţi.

'ud cîmpul de-a curmezişul. Era foarte obosit. 'ârsînd flăcări pe ţeava mitralierei. cu baricade. se afla baza. punînd Bijiire pe ea.mai ocolitor. patru dintre înşfăcaseră şi-1 tîrîseră către unul din autobuze.> aeriană de -la Galeg Morghi. In clipa aceea se apropiase un ofiţer de Ic!. îşi verificase elicopterul pe c de gînd să-1 ia. pe şenile. trăgînd din mers. plafonul de se apropia. se Isese şi îşi lovise agresorul în faţă. încereînd să se smulgă din strînsoare. încă se i duceau lupte de stradă şi multe dintre drumuri blocate. şi. Uluit. Pe măsură ce drumul urca. nu departe de Aeropo: i Interaţional Teheran. unele deliberat. barăcile şi clădirile ad-Inistraţiei unităţii militare. Piesele de schimb de care era nevoie la rotorul anticuplu şi două pompe hidraulice. odată trecut de ea. liilt scosese pistolul şi trăsese. poarta lor dinspre acea | a bazei unde ţineau cursurile de antrenament era chisă şi nepăzită. dar asta nu-1 îngrijoi I munţi. Pentru Dumnezeu. limul de zbor îi cerea^s-o facă la Bandar-e Pahlavi. Mănuşi pielea crăpată a degetelor îl stînjeneau cînd Î . îşi parcase maşina la adăpost în hangarul S-d nu găsise la datorie pe nimeni din echipa minini întreţinere de zi sau din personalul de sol. apoi li se l l t i r a s e un transportor blindat Bren. deci Erikki Yokkonen sau managerul n-avusese nici un motiv ca să pună pe cineva de set la emiţător. Cineva îl izbise puternic peste gură cu dosul ici. în dimineaţa aceea îi trebuise mult mai mult de aşteptase ca să ajungă cu maşina la mica bază mii . perseverase şi alesese un traseu şi. 'cînd să se elibereze de oamenii care îl împinseseră . Camioane încărcate cu soldaţi ţîşniseră pe poartă. şi a o jumătate de kilometru mai departe. se 172 npartimentul de bagaje. împinsese elicopterul pe pista de ent fără mare greutate. Unul dintre ei îl izbise în stomac^ şi el icnise. lăsînd seîntei de cordită arsă în urma lui.. mulţi rănii de două ori poliţişti furioşi îl întorseseră înapoi. comunicaţiile radio erau întotdeauna proast era aşteptat. în funcţie de vînt.prindă baza. Totul fusese în regulă. Fusese nevoit să facă multe ocoluri. Trebuia totuşi să realimenteze în drum. HFC de la Teheran! Mă auziţi? Din«nou nici un răspuns. Apoi porţile Iadului se des-liscseră şi se trezise fn mijlocul unei bătălii. Alte camioane goneau în Igul drumului de centură. al-udine şi viteză. jtru . Inel la el în farsi. iar ^alţii începuseră să-1 lovească cu pumnii şi mrcle. Rezervoarele erau pline. în aceeaşi clipă.Tabriz Unu. Glonţul trecuse prin irul scurtei de zbor. deşi părăsise apartament înaintea zorilor. ce se-li aştiaseră prin partea de bază unde se afla el. cu faţa plină de loviţi dureroasă de la bătaia pe care o primise. acoperise cîmpul şi cea mai mare parte a pis decolare. Aşteptînd. In urma lor veniseră autobuze blindate Iflrcate cu poliţişti şi alţi oameni înarmaţi. dar observă mulţumit că creasta din faţ încă vizibilă şi. 173 . gîfîise Petikin cu gura plină de sînge. butonul de emisie. . . Petikin iunoscuse j>e umeri şi pe căşti însemnele iimiritorilor. dar cele mai n cu resturile caroseriilor incendiate ale automobilejo autobuzelor.1i proastă. American? Eşti american! spusese furios într-o i/.cinci sute de kilometri. plin de fum. un *\n la Marea Caspică. înainte de a-şi da seama ce se-ntîmplă. drumul cobora. irţase. nu vorbesc farsi! strigase la Iul lui. ajunsese acolo cînd soarele palid ridicase destul de sus pe cerul poluat. întîmpinate de o grindină gloanţe trase din hangarele. ' ajunsese. Era o ' ■ şi el era îmbrăcat în echipament îmblănit de zbor. Acolo trebuiau să se afle santirn aviaţiei. spre surpriza lui. Multe cadavre zăceau răspînditi trotuarele şi străzile acoperite de zăpadă. ceea i dădea o autonomie de două ore şi jumătate sau trei. Sunt englez. ricoşind violent de laterala unui )huz.

>i. zărise în faţa lui un tînăr căp de paraşutişti. ţinîndu-se disperat de deschisese uşa.oarele elicopterului se treziseră la viaţă şi sunetul lor 111 fu rie pe ofiţerul de politie. un cuţit cu o formă curioasă. du-te cu el. îşi pusese centura. Pregăteşte-te să te depărtezi jos şi i Tenzing. Omul îi proptise ţeava revolverului sub nas şi Pe văzuse degetul încord'îndu-se pe trăgaci. iar Petikin trăsese maneta de gaze la iximum. Petikin n-avuse nevoie de altă încurajare. englez. ofiţerul de poliţie se certa furios cu paraşutis-I. Soldatul numit 'enzing îl însoţise pe Petikin. este! se bîlbîise Petikin 57* Saltă-1 sus cît de repede poţi. sahib. pe drumul de centură. Unul dintre ceilalţi se pregătise să ridice arma.American. apoi urcase glonţ. ordonîndu-le să plece în cealaltă ittrte. dar o falangă de tineri civili liirmaţi atacase poarta din cealaltă direcţie. mişeîndu-şi uşor cuţitul în teii 55* Elicopterul e gata de zbor? 56* Da. Iflrindu-i curba prelungă către pămînt. dar foarte atenţi. aruneînd grenada cu grijă afară. de la SAVAK. spusese. gata-gata să scape hiida din mînă. înarmaţi pînă-n dinţi. căpitanul arunca cu mîna stingă în sus şi-i o grenadă.. ca pe o portocală. ca şi celelalte grupuri de poliţişti sau militari ic încercau disperaţi să pregătească apărarea bazei ' ipotriva gloatei care putea fi auzită apropiindu-se. în timp ce ceilalţi aruncau peste umăr priviri liniştite către locul de unde se auzeau apropiindu-se ii'ătele de "Allah-u Akbar/". Alte iftşini blindate trecuseră în goană pe lîngă ei. pi lanul şi celălalt soldat alergaseră către elicopter. Ofiţerul făcuse un semn scurt cu degeti elicopterul aflat la patruzeci şi cinci de metri mai şi se întorsese cu spatele. strîngînd însă bine levierul în mînă. într-o teacă. apoi spre elicopter. toţi cei aflaţi de partea |r. Fără să-i vină a crede. avangarda l[imii incendie o maşină parcată şi aceasta explodă. clătinîndu-se ca beat. . grăbiţi-vă. .Pentru Dumnezeu.ai focuri de armă şi cîteva explozii. încearcă să arăţi impor căpitane Petikin. pornind ca o săgeată la cîţiva centimetri isiipra ierbii. Explodase fără [Aiiească pe nimeni. în ntcle lor. Minunat. se oprise cînd căpitanul smulsese cuiul de siguranţă c grenadă. Se oi brusc şi arătase către Petikin. închisese uşa şi-o asigurase. neputînd să pună la loc cuiul de fiinţă din pricina mişcărilor bruşte ale elicopterului. sabotor. isczase pe scaunul din faţă şi. Cel-mai în vi H| dintre cei doi zîmbise. . cu arma pregătită. unde bătălia se domolise puţin. cu grer agăţate de diagonalele de piele şi raniţe în sp Nonşalant. spusese şi se sprijinise de ina dintre uşi. se :. Amestecate cu ele. stri furios la poliţişti în farsi. lasă uşile deschi: cînd eşti gata să pleci fă-mi semn cu degetul şi-o siî s toţi înăuntru. Acesta abia îl băgase în 175 . cu un plăcut accent scoii.scră în el. ştim că voi. cauza tuturor necazurilor! înnebunit de groază^ auzise o voce strigînd în fa simţise braţele de fier care îl ţineau slăbind strînso. Sunt de la Helicopters şi asta este. Folosindu-se de diversiune. r Noi. fără să le \i atenţie. Căpitanul alunecase. îmbrăcat într-o salopetă camuflaj şi cu o beretă roşie pe cap.cu spatele de capota unui autobuz. ri. făcuse un semn imperios mînă după care îl salutase pe Petikin. spre Itnl cerului. spusese repede.. La centură purta un revc şi. se Unsese că cei doi soldaţi erau în regulă şi ridicase I t t i l mare către Petikin.Vă rog. Cineva fljvise: mujhadinii! Imediat.is ia a bazei se grupaseră ca să îi intercepteze şi i'cpiiseră să tragă. americanii-.ia Izbise peste mînă un poliţist care-1 apucase de br| pe Petikin. da. şi doi soldaţi sci cu chipuri orientale. sui ■. zigzagînd ca să se ferească de un camion Ificari. trecînd din nou pe : ' • 174 ijurase pe iranieni. care era încă ameţit. La două sute de ni mai departe. în ace clipă oamenii lui îşi armaseră pistoalele mitralierii mişcări nepăsătoare.

De fapt nu prea ştiu. aerul era umed şi plin de Jele. ca să /u ■ Tnipe coloniale engleze de elită. chiar şi cu cei din SAVAK. 39* Ce se-ntîmplă la Tabriz? 40* De fapt. dincolo de fi' i u n . Petikin strînsese mîinile tuturor şi le mulţum Erau oameni mărunţi. Bărci de fuit punctau marea. Petikin se întorsese în cabină. întinzîndu-i mîna. şi căutase găuri de gloanţe în fuzelâj. 23* Ross.Ross I ■ cu ameninţări îngrozitoare. -Aşa-i! Petikin nu mai văzuse vreodată ochi atît de alba la un bărbat. dacă nu te deranjează. ale Mării Caspice. .Nu crezi c-ar trebui să plecăm? Suntem cam expuşi i. Eu iar mă supun ordinelor. care purta gradele de căpitan. 41* Sigur. 22* Christoase! Nu pot să-ţi mulţumesc îndeajui" căpitane! spusese. la bună distanţă de orice sat.] aşezase elicopterul în mărăcinişuri. Odată ieşit din spaţiul aerian al Teheranului. < loialiştii veniseră să pună capăt revoltei. Auzisem c. am vrea să ne laşi înainte de Bandar-e hi avi.Să zicem că trebuie să întrebăm un om ceva despre fcîine. cum să zic.. nici unul dintre ei nu avea insemne de armă ie umăr. veseli. Terenul era plat. nu erau urme de ninsoare.Cerul v-a trimis! Ross zîmbise cu dinţi foarte albi pe chipul ars de soi .Şi dacă mă întreabă autorităţile? Au fost mulţi de la plecarea noastră.cu oriei că veni vorba.Sunt o mulţime de dini prin jur. N-am daţ nici un nume. Era o plajă (prrftă de dune de nisip. Am avi groază de piedici. căci îi deveniseră simpatici. cumuluşi mari pluteau pe cerul bl ii.Nu prea ştiam cum o să scăpăm de acolo. Petikin rîsese. Ţinutul părea tropical. placide. . . Petikin aterizase la cîţiva kilometri.îartă-mă. Ross alesese locul de liza re pe o hartă pe care o avea cu el.Cum află "cătanele bătrîne" de aprobările de zbor? . recrutate în zona indonepalezâ. de periferiile huliri Bandar-e Pahlavi. Era 177 176 .Ce se întîmplă acolo? .. ăă. cătane bătrîne. I . Bandar-e Pahlavi Ue şi n-am să mai pun întrebări. Mulţum im Dumnezeu pentru asta! 28* Sunteţigurka*! 29* Doar.. Tenzing mai în vîrstă. suntem aici. trecut de cincizeci de ani. să-i ajute pe răsculaţi. . Petikin începuse automat procedura de decolare. Petikin dăduse gînditor din cap. Cîndj se convinsese că nu era nici una. de planul dumitalr zbor prin Bandar-e Pahlavi şi-am fi vrut să ne iei şi pe i Intîrziasem şi ne gîndeam că te-am pierdut.. Oricum.seamă. Ţi-am ordonat doar . . Băgase de seamă că. . pietros. apropiau simpatizanţi de-ai lui Khomeini şi de stîng.. afară de Ross. Acesta-i sergentul Tenzing şi ace? caporalul Gueng. Ce balamuc! 26* N-am cum să-ţi mulţumesc mai mult! De unde şti numele? 27* Ei. N-a fost o soluţie prea bună să ne batem cu poliţia .. respirase uşurat. spusese nevinovat Ross. Aruncase o privire în jur. Munţii Elburs erau acoperiţi cu zăpadă. r l apele albastre. p mi-ai uita numele şi că am fost la bord. departe de orice1 drum sau sat. căpitane. Dar n-am să-ţi uit numele. La început am crezut că eşti un afur de miraj. vînjoşi şi supli. sschis din toate părţile şi acoperit cu o zăpadă rece. ■ Allright. Aş aprecia. . chinuit de migrenă cumplită. dar ştii cum e. auzisem vag la Tabriz. Apreciase că avea aproape treizeci de a 24* Ce dracu' se-ntîmpla acolo? 25* Se răsculaseră nişte aviatori si nişte ofiţeri. deşi. de asemenea. şi de ieretele roşii.

' Petikin nu era un om al pădurii şi nici al muntelui. Dacă vreodată aveţi nevoie de vreun serviciu. cu excepţ unui JR 212 dezasamblat. în cel mai bun caz. un grog ierbinte şi un somn de opt ore. Nu se întîmplă nimic. e-asigurat. dar Petikin chemase de două ori aeroportul Bandar-e Pah-lavi. nişte pîine irankii şuncă uscată. iii am destul în rezervoare pentru cei două sute trtizeci de kilometri pînă la Bandar-e Pahlavi. ale cîmpiei U-l ameţiseră niciodată. aşa că-şi zisese că era destul de acoperit. veldul* şj Ţinutul Mort I Arabiei Saudite. . Verifică comenzile şi îndreptă repede prin zăpadă către birouri. prin trecătoare. strîngîndu-le din nou mîinile. dar mai am o rfl de lumină. i'Ocnum Mai găsi acolo o sticlă cu apă. Putea oricînd să acuze o situaţie de urgenţă. Celelalte rulote dezvăluiră şi ele alte urme. Era foarte primejdiei împotriva regulamentului. ■ iii motoarele şi împinse aparatul în hangar. Dar nu vreau să fiu luat \ surprindere. jos în cîmpie. Mai întîi să realimentez.'întmderile vaste. Aş putea Bi^e pînă la aeroportul Tabriz ori să încerc să învîrtesc Vii la depozitul ExTex de la Ardabil. şi zăpadada. se gîndi. îşi spuse. Asta e. spusese. Ce să fac? Aici e mai sigur. după o baie de buri în sauna lui Erikki. apoi ieşi şi Uie uşa. Nici un mijloc de transport nu se afla pe (critarul bazei şi Range Roverul roşu al lui Erikki dispăruse şi el. şi mai bine. încuind |cj. neştiind la c se aştepte. dar toate goale. îşi zise.Tabriz Unu. încuie cabina cu multă grijă şi lăsînd motoarele să meargă. O să mănînc numai după ce am să inspectez locn zise. Nici un semr viaţă şi nici o lumină aprinsă. în dormitor. Ştirile despre aviatorii care se răsculaser Teheran. ca să realimentez şi să |nfi-ntorc. Era limpede că baza fusese părăsită oarecum în grabă. apoi cobori mai jos. în cabana lui Erikki Yo konen se afla o sticlă goală de vodcă. nici unt de oameni sau vreun semn de luptă. îndeosebi cei din presupusa elită a forţ< aeriene. Se depărtaseră la iuţeală în susul dunelor. după masă. Cercetă din nou cerul. Vîntul se înteţise şi îl auzea şuierînd prin pădurea încărcată de za'padă. Deloc. Vîntul nu-i încă o problemă. Rămase un ti acolo. un pat curat. dar e al dracului liproape de graniţa sovietică. Sau să rămîn beste noapte aici. 179 . Frigul însă da. Foarte primejdios. unde trebuia să realimenteze. patul era făcut. cuprins de un sentiment ciudat. Fusese ultima dată cînd îi văzuse. Pajşii lui făceau zăpada să trosnească. Dar de ce? Scrută cerul. îşi zise neliniştit. Rafalele ire a platourilor golaşe din Africa de Sud. Erau multe butoaie I o sută cincizeci de litri. acoperind mormăitul înfundat al motoarelor elicopterului.foarte neregulamentar să aterizezi fără aprobare. Fără p mare tragere de inimă. Ceva mai liniat1 străbătu baza cît de iute putu. Jlinoştea deşertul. savana şi jungla. dar piloi şi-alcoolul nu făceau casă bună. ca şi hangarele. cu rănii pe umeri. dar în depozit nu ii nici un pic de combustibil. încereînd să-şi stăpînească panica.: răspuns. Fir-ar al dracului! Aş putea fi ÎI ici sau undeva pe drum. Şi-ar fi dorit foarte mult o înghiţitură. pentn dacă comenzile scăpau era posibil ca elicopterul să s şi să scape de sub control. Rulotele erau goale. In frigider era ml plină. . Nu veni nimeni. Tăcerea devenise asurzitoare.Mult noroc şi mulţumesc din nou. Şovăi. deschise. Birourile erau pustii. orice. Treptat descoperi şi alte [ semne de plecare grăbită. Trupul lui jinduia upă un duş fierbinte sau. Ateriza în apropierea h garelor. şi nu primise nici un. Bău mulţumit apa. Simţi răceala prin jacheta de zbor şi panilonii matlasaţi şi cizmele îmblănite. pregătit pentru decolare imediată. mă auzi? Se rotea nehotărît la înălţimea regulamentară două sute de metri. îl tulburaseră foarte mult. dar o pereche de 178 Î i taloni zăcea aruncată lîngă el.

aga. Soldaţii aşteptau. printre troici de zăpadă viscolite pe lîngă pereţii caselor de pe fie 180 parte a străzii. alături de celelalte acte <lc identitate. de ircă ar fi aşteptat să izbească. Privea încă intens pădurea. Simţea că îl priveşte cineva. Noapte bună! Mclver porni mai departe uşurat. . Nişte soldaţi ieşiră dintr-o ascunzătoare.dar din pricina zvonurilor din cursul zilei nu se putu hotărî care ar fi fost potrivită de J. făcîndu-i să trosnească. pe neaşteptate. pe tot drumu întoarcere către cabana lui Erikki şi se simţi mai mulţi avîndu-1 şi chiar şi mai mulţumit cînd încuie uşa şi t perdelele. se întoarse la elicopter şi căută pistolu semnalizare Verey. mulţumesc. Vlclver se acomodase cu întunericul şi sesiză oboseala. Noapte bună! 41* Da. 'multă zarvă şi 181 . Mîneca de vînt dansa în bătaia vîntului care mişca vîrfurile copacilor. vă rog! Cu mişcări atente. după celălalt colţ. spuse într-o engleză bună un tînăr ofiţer. o să fie încurcătura dracului! Altă intersecţie.Mulţumesc. Ofiţerul examina actele la lumina lanternei.. dar n-am fost aproape niciodată singur. istorisind legenda canadiană a lui Wendigo. duhul rău al pădurii adus de vîntul sălbatic. care pîndeşte în vîrfurile copacilor şuierînd. în depărta începură să latre cîini. toţi veseli. şi brusc îşi aminti de Tom Lochart stînd lîngă focul de tabără la Zagros. Mirba nerasă şi uniforma şifonată a omului. 1 Teheran. întrebîndu-se dacă nu loialişti sau răsculaţi. Mclvl trecea pe bulevardul rezidenţial pustiu.vîntului îl izbiră tot drumul către cabana lui Erikki. ora 7. se-aruncă asupra ta. întotdeauna e cineva în preajma ITK I mecanic sau pilot sau prieten. i i mari pînă cînd picioarele nu mai sunt altceva decît ciotn 11 însîngerate şi-atunci Wendigo te prinde şi te duce m vîrfurile copacilor. cele două mici fotografii .. 39* Documentul de identitate. servitori şi lume şi copii |bindu-se încolo şincoace. Mac ori Clăi i ■ pe vremuri. La jumătatea drumului se opri cu un nod în stomac. scormonind cu ochii şi urechile pădurea şi baza. Simţi acolo.05 seara.it la iveală. Se uită înjur. Christoase. Senzaţia că se afla cineva a< persista. Ofiţerul îi înapoie documentul uzat. Ce faceţi aici? 43* Sunt căpitanul Mclver. Obosit şi flămînd. '. strada aceasta şi parcul la fel de lunecate şi pustii. ostentativ la vedere. îşi alu neliniştea. num am gîndit niciodată la asta. şi apartamentul meu este de partea celaltă a parcului. Se cutremură. Cu un efort. Cîteva secunde fu orbit de lumina unei lanterne. într-una dintre excursiile lor de schi. Undeva. Mclver strecură mîna în buzunarul interior. parcat pe jumătate pe trotuar. 42* Cine sunteţi. aşteptînd să te prindă nepregătit şi-apoi.. Toate luminile de pe stradă erau stinse şi el croia drum cu grijă prin semiîntuneric. în depărtare se auzeau focuri de armă şi vîntul rece purta cu el strigătul: Allahhh-uAkbarrr! Dădu colţul şi aproape se izbi de un tanc Centurion. locuri care nu cu multă vreme în urmă Mseră luminate feeric. mai aproape de data asta. Soldaţii îl Ifiveau în tăcere. Tancul se înălţa ameninţător deasupra lor. animalele poi niră după pradă. în întuneric.. Duncan. Noaptea cobori repede.. Alte focuri de u'i. cealaltă a lui Khomeini . alte lumini izvorînd din 'rslrele clădirilor din jur. iar tu tenspăimînţi si încerci să fugi. foarte puternică. Detesta singurătatea. şuierînd printre trunchiurile pădurii. mărginii « copaci. Duncan Mclver. ceea ce i se păru iirios. Ciudat. sau Genny. Nici unul nu fuma. 40* Ar fi bine să nu ieşiţi după lăsarea întunericului. Merg spre casă de la birou şi. privind aptea. unde mori. Purtă pistolul cu ţeayă boa supracalibrată.. dacă unele unităţi revoltă şi altele nu. dar nu poţi scăpa şi simţi răsuflar i îngheţată în ceafă şi alergi şi alergi cu paşi din ce în ce n .una a Şahului.

purtînd o tunică Ibtf şi pantaloni negri şi un zîmbet larg pe faţă. oricît de mult aş vrea. de fapt! Iertaţi-mă că vă deranj'1 spuse dintr-o suflare cu vocea ei gîîgîitoare şi vesel mi-am amintit că ieri a fost aniversarea nunţii vo pentru că e cu cinci zile înaintea zilei mele de naşt ştiu cît de mult îţi plac horishtul cu carne de miel ş şi celelalte lucruri.. . Dar Im întîi stăpînul ar vrea un whisky. pe care Mclver korcclise Aii Baba. Unul dintre ei îi ţinu ftiiina de blană. Mac. turnă In tura şi aduse apa. se gînciî. frumuseţe persană pe care Omar Khayyam o imorta I < în versuri. aşa că le-am adus. Dar în apartament. că te-âi întors. Mă întreb dacă-se vor mai întoarce vreodată acek vremuri.iveală. Mă întreb dacă sunt bine. gen. Casa scărilor era luminată vag.Salut. Ii trimise încă o bezea lui St'nny şi plecă grăbită. rosti cu voce ţâre. un ipohondru leneş. ei ocupînd unul dintre i apartamentele de la ultimul nivel. fără nici un avertisment.doar E-o prostie nu-i aşa. De cîteva ori încercase să-i trimită un telex 1 Gavallan.. . Nogger nu. peste zece minute. Şeherazada! Astea-s de la tine? h bucur să te văd! 31* Şi eu mă bucur să te văd. 30* O. Vino aici o clipă! Străbătu cu paşi mari coridorul.Duncan. eu plec. Ziua începuse prost. lumina palidă făcînd urcuşul şi mai sumbru. Urcă obosit treptele. Masa era încărcată cu o duzii de feluri de mîncare iraniene şi boluri cu fructe pretutindeni. Apoi se înclină şi plecă. lumînări. e ca pe vremuri! spuse [elver luminîndu-se la faţă. Dev..în bucătărie. te rog. dar nu putuse obţine legătura.. Aii Baba a fost un şmecher şi cred c-a . De îndată Hassan se îndreptă către dulap. sper că se înşeală. ascultară zgomotele făcute de Hassan. rămîne şi noaptea asta. Rîsul. vesele. Nogger al nostru e sigu/ că e coaptă pentru jMiială". iar liftul nu funcţiona de luni de zile. lestul deoparte ca să le-ajungă pentru o lună de . . amîndoi. şi luminările..i luni.. doamnă? întrebă în farsi. Duncan! Sigur că da. Genny şi Şeherazada zîmbe. înalt. dar asta a fost acum |rv. Au fost la o cu o parte din echipajul ei de la Alitalia. 84* Pentru Dumnezeu.O Hor r. luminările erau deja aprinse şi moralul lui so îmbunătăţi. 85* Da. arăţi mai tînăr fiecare zi. dar nu pot. fără conta radio cu Kowiss şi nu reuşise să comunice cu nici ui dintre celelalte baze. 183 Acum. Ăsta este doar . Nu era mai înaltă de un metru şaizeci. 182 | . spuse închizînd uşa şi atîrriîndu-şi cuier vechiul pardesiu englezesc.Mîine o să fie mai bine. Pînă atunci avuseseră un cuplu încîntător: o A'i\lăreasă exemplară. mine. Hassan. tensiunea scăzuse din nou la jumătate. Din nou nu se prezentase la luci nici unul dintre angajaţii biroului. Tata dă -o itrecere diseară şi eu trebuie să particip.Asta-i ceea ce-mi lipseşte cel mai mult. E vreme de-un whisk . spuse ea fericită. Amîndoi dispăruseră dintr-o dată. 82* Să servesc cina. sunt în sufragerie. iiiproape toţi servitorii cetăţenilor străini. Genny. Hassan. încuie uşa.Aşteaptă o secundă.. îmi place Paula. fără nici o ilicaţie. Paula a plecat? ■ Nu. ceea ce îl iritase şi m > mult. Doamne. găsind pustietatea străzii neplăcută. îprincenele i se arcuiră. mic dar şi o să-1 . Se-mbrăcă.-----* noi? las pe Hassan să servească şi să strMgă ipă asta şi eu sper să petreceri minunat! Hassan! Deva! îi îmbrăţişa pe Genriy şi pe Mclver şi alergă la uşă [iude o aşteptau cei doi servitori. Blocul lor avea patru etaje. 83* Da. Gen. însoţită de celălalt servitor. un bărbat de 30 de ani. apQi îşi înfăşură vălul negru |l chadoridui în jurul trupului. de ce nu rămîi să mănînci cun O. pricepută la mâncăruri europene puiene* şi soţul ei. se opri în uşă rămase cu gura căscată. fără telefoane. Se ridică.

. Te-ar ajuta foarte mult. că ne-a scăpat de spălat vasele. Duncan.Cred că ai dreptate. Mclver rînji şi ridică paharul. Tot chinul unui trai înti ţară atît de străină. 35* Tu încă te mai gîndeşti la ea ca străină. 32* Crezi că l-am putea împrumuta pe Hassân sau p unul dintre ceilalţi servitori ai ei cîteva zile pe săptămîn. Pînă în urmă cîteva luni fusese uşor să găsească servitori minumi grijulii.. adevăratele lor sentimente sunt cele care se dau acum faţă. nu prieti noştri. 184 . de exemplu. i-am întîlnit aLcătuiesc doar un fel de pojghiţă.Mai mult ca niciodată. 87* Astâ-i cea mai bună parte dintre toate.. sau ieşirile împreună la schi. Am simţit întotdeauna toată amabilitatea.. 4* Ăsta a fost unul dintre cele mai bune lucruri în Ir. De la o vreme devenise aproape imposibil peni cetăţenii străini să afle ajutor în casă. cu ajutorul cărora întreţinerea unei cas cumpăjăturile deveneau de obicei o joacă. după al vreme? .. adă pierdută în nemulţumirea ei. Mclver se hotărî să nu pomenească de tanc. e una dintre cele i drăguţe şi nai binevoitoare persoane din lume. politeţea celor cîţiva iranieni pe c. Şeherazada e o fată atît de drăguţă şi de grijulie. Poate că de-aia toţi se strîng unii lingă ceilalţi. nu încă. ştii cum e. Nu vreau să spurt toată lumea. 33* N-aş vrea să-i cer asta. şi toate petrecerile după-amiaza tenis.Majoritatea soţiilor simt asta. Aiîoush era soţia generalului Valik. Să sperăm c-o s-aducă ceva scrisori. spuse ea. Annoush. desigur. iar Tommy e-atît de norocos! Şeherazada zice că trebuie sa se-ntoarcă mîine. 86* Mulţumim Domnului pentru Şeherazada. cel mai imp tant dintre partenerii din Teheran.. însemna atît de mult. e-al dracului de stînjenitor. . Ai dat de Andy? 88* Nu.E cel mai minunat sunet din lume. oftă Genny.

. . după cum ar zice Jean-Luc. da' te las totuşi să-ţi pui boneţica la C. sper din tot Hl'letul. t Da. sau weekend la Marea Caspică. Şi Paula la fel. pui gume. Se |re că nu mai rîde nimeni. este. atît pentru ei. Nici Iflcar copiii.Da*. opărit şi apoi dat la cuptor întrun vas uns ut. Trist.însemnînd literar Ml. E ca o bucurie ru ochii înlăcrimaţi. Genny zîmbi. deliciosul iranian. şi îmi lipseşte rîsul foarte mult. galben-aurie. Viaţa-i foarte tristă cîteodată. Din nefericire. Gen! Nu te cred. Perdelele trase îi Iniu de noapte. I AI minările făceau încăperea să pară caldă şi plăcută îndepărtau răceala apartamentului. în drum spre casă |ji realizat brusc cemi lipsea cel mai mult: rîsetele. pentru cei mai mulţi dintre ei pare că n-a fost îndeajuns. Ei. pînă nu mult. • Binecuvîntată fie Şeherazada. în ce situaţie împuţită lam băgat. . Vreau să spun. Şi-acum. Genny. după toată prietenia pe tt: ne-a arătat-o! Mă simt destul de ruşinat cu uranţă că a făcut tot ce a fost în stare pentru poporul .jca. stafide şi mirodenii felurite . Sărmanul.totul era pus iirte bine în ordine în ceea ce ne priveşte.Ştiu. cît şi pentru noi. îmi pare rău că a fost nevoit să plece . îmi lipseşte şi luil. Or să se-ntoarcă vremurile alea. dintre mîncărurile lor favorite. darpărînd mai degrabă o tocană groasă de miel.. Mclver îşi bea whiskyul cu înghiţituri mici şi rare.. servitorii purţînd jşuleţele cu mîncare şi făcînd curăţenie. îmi Ifchipuiam că o să trăim ca la Riley. dar s-a isprăvit.. pînă cînd formează o crustă tare. pe ţ>i minunea aia de nevastă a iui. . pe stradă. \ Nici tu nu eşti rea.şi polo. Hassan aduse imediat castroanele Irinde cu'diferite feluri deJiorisht . bon appetit! ( 185 . n-are I să plîngi după laptele dat în foc! Ţi-e foame? ■ Se pare că da.

am dat la prînz peste tînărul Christian Toll< nen. pi II ii alt pilot american. ci o altă acoperire convenabilă ca Rusia K i să-şi poată folosi lanţul de state satelit ca să n imperiu colonial în Golf. şi a fost activ de partea celor pe care i-a ni "glorioşii noştri luptători pentru libertate" . Puţin din ce mai auziră Iu numai veşti proaste..Mîncară cu poftă preparatele excepţionale ce k-aminteau amîndurora de mesele pe care le serviseră i n i casele prietenilor lor. Ni se transmite piilmnul Omanului ar fi afirmat că problema e mai Ircît o simplă răspîndire a unor idei sau curente . îij trecere.i întreaga zonă a Golfului Persic. Starke auzise unele murmure şi îi spusese lui Rudi Isc aşteptau să sosească în orice moment trupe loiale jitii lui. Asta-i bine. Kuweitului şi ii se tem că tulburările politice din Iran vor des-lli/. .. Este o situaţie temporară.Nu se va întîmpla nimic dacă vă veţi supune or-IjneJor.Christoase! -. Adăugi aproape involuntar: Nu cred că Şeherazada ar pleca.iraniene nu mai sunt în Iran şi. Pînă cînd Rudi. ora 7. cu ţelul final de a iirîmtoarea Hormuz. dar ce m-a zguduit a fost că a zis. unde. o să fi un infarct! Nu ştiu cît de mult din cele ce spun sunt adevJS i şi cîte sunt doar nişte năzăreli ale unei fetiţe idealiste. -Jjen. |)in Iran se comunică cum că în timpul nopţii s-au |l lupte grele între ofiţerii şcolii de aviaţie pro-i de la baza aeriană Doshan Tappeh din Teheran ţi de mii de civili înarmaţi.. reuşiră să ajungă Iliina radio din rulota lui Rudi. şi guvernele Arabiei Saudite. spusese Zataki..e. elita Gărzii Im-Şahului. trupelor loialiste şi a Nemuritorilor. Aş face acelaşi lucru. Zataki îi spi 186 Li di Lutz că nici un membru al personalului S-G nu li tea să părăsească zona fără o aprobare prealabilă şi că febuiau să continue ca şi pînă atunci treburile şi că unul |u mai mulţi dintre oamenii săi vor însoţi fiecare zbor. în curînd n-or să mal rămînă pe aici decît mullahii şi turma lor. cu asfinţitul sosiseră alţi revoluţionari înarmaţi ş: toate hangarele şi pe toate drumurile ce duce aeroport erau postate santinele. cîţiva ofii< Gărzile Verzi. Ayatolahul Khomeini a cerut din nou i întregului guvern şi a chemat populaţia să-1 187 . Dar nervozitatea lui şi a adunăturii sale nedis-plinate dezicea toată această încercare de a părea ţw/. -Pentru Dumnezeu. timp. a fost o adev: insurecţie. . spunea ea. Atunci ar început să socotesc şi am' descoperit aproape "aceeaţj proporţie printre cei pe care i-am numi clasa de mijloci -Nu îi condamn că pleacă. pe ■rcursul trecerii de la guvernul ilegal al Şahului la noul Tiveni al Poporului. răzgîndi . I " . Iţi aduci aminte de prietenul lui Erikki.. mi-a şoptit fericită că şi-a petrecut cea mai mare parte ÎI la Doshan Tappeh. grenade şi tot restul. cu arme.mai devreme se hotărîse să nu-i spună nimic. dacj acest nou exod o va ţine tot aşa.îmno poliţiei. trupe ?i unităţi ale Nemuritorilor. spuse Starke. cea mai mare parte a Iciiiiului de ştiri se isprăvise. de la A basada Finlandeză? Mi-a spus că paşaportul lui Azadcli e gata. -Zău!? _ "_ Genny se juca cu o bucăţică aurie de coajă. care să pornească un contraatac. că aproape opt din zece dintre prietenii saij cunoştinţele sale .'Aţor.care dovedit a fi răsculaţii din Forţele Aeriene. Mclver sesiză o tonalitate "deosebită în vocea ei şicîntări din priviri.. Mai tîrziu s-au alăturat insurgenţilor ■i mii de simpatizanţi ai grupului marxist Saih-care o parte au pătruns în depozitul de muniţii au scos de acolo arme şi muniţie. şi poliţie. CAPITOLUL 8 Aeroportul Bandar-e Delam. nu-i spune nimic lui Tom. sprijiniţi de mii de civili . John Ţyrer. .50 sear." .

Intr-unul dintre dulapuri se găsea un aparat de n pe înaltă frecvenţă. război civil sau să cedeze. e groasă! Nu | suntem în toate minţile dacă mai stăm pe aici. telefon conectat la reţeaua bazei. spuse Tyrer. 94* Sigur. Se aflau în sufrageria rul sale. nu?! Starke spuse: 91* Doar că suntem aici la cererea noastră. atractiv. Alături de el se aflau două gărzi. un bii patruzeci de ani. dar trebuie să punem cale. Vrei să te retragi? 92* Nu. De I bomba e că s-au lipit şi marxiştii la chestia asta! Cinci i Iisuse! Dacă au ieşit la iveală cu armele. 90* N-o să cedeze! Asta ar însemna sinucidere! Di dracu' ar face-o?! spuse Tyrer. Aurul a ajuns la cel mai ridicat preţ de pînă acum. spus Starki hotărîre. Aici se încheie buletinul nostru de ştiri de la Lonc Rudi închise aparatul. dar a confirmat existenţa un< mari forţe militare sovietice la graniţă. de rezervă. pe care. Mehdi Bazargaij cerînd infanteriei. se afl. comp. Se auzi un ciocănit brutal şi uşa se deschi Mohammed Yemeni. proaspăt ras.Şi nu uita că aviaţia e o trupă de elită. E pus pe hîrtie. spuse iritat Tyrer. fereşte-te din calea lui Ticălosul ăsta e sonat. managerul iranian. spune că nimeni n-are ceva de pierdut dacă cere im< cerea în ţară. aviaţiei şi marinei să-i acorde ajutoruj Primul ministru Bakhtiar a dezminţit zvonurile despre lovitură militară iminentă. ca şi radio i construise el însuşi. două sute cincizeci şi patru de dolari uncia. iar dolaru' • prăbuşit brusc faţă de toate celelalte mdnezi. cel puţin pe care-i cunoaştem! Pentru Dumnezeu! Răscukt doar o grămadă de localnici cu capete tulburi. 188 . Era un american slăbănog şi stîngaci din New Jer . lîngă perete.sprijine pe primul ministru ales de el. Pe o măsuţă. nu încă. Dar ce-o să 93* In primul rînd. aflat prinţ un an de zile. lovitură de stat. Telefonul nu funcţi< 89* Dacă Khomeini iese învingător la Doshan Tap| atunci forţele armate vor avea de ales.

Yemeni ■«se cu gura căscată. % ( c-i toată chestia asta? întrebă Rudi. apoi Yemeni spuse cu bat-5iwă făţişă îngals: . la nord de Bandar-e Delam. Itiirke îi explică cu gîndul în altă parte. dorindu-şi să [fipoi la Kowiss. [Yemeni roşi. Sunt legi bine în Coran. O să folosiţi emiţătorul din birouri.Sosesc îndată spuse Rudi. | Cele două străji se opriră descumpănite. apoi se trase înapoi un pas cînd acesta se pi de pe scaun cît era de înalt. ► Iuţiţi-1 pe dinele străin! Siarke izbucni şi el în farsi: ■ Acesta este cortul conducătorului nostru.Colonelul Zataki a ordonat să fie întrerupt curentul. hai să vedem ce-i cu Kyabi! ■ Porniră în urma lui Yemeni de-a curmezişul tarii li ii. J" Rudi. însoţiţi de gărzi. Noi suntem Poporul Iii si nu gunoaie. continuînd: [■ Profetul. spuse cu voce imperioasă. aparatul nu funcţiona. a lăsat legi bre buna cuviinţă între prieteni şi tot aşa între duşmani fţ>piis că toţi cîinii sunt gunoi. Nici unuia nu îi plăcu tonul vocii sale. . Vrea să vă vor-liscă imediat. Yemeni se încruntă şi spuse către paznici într-o farsi [Uţjită: ' . care vorbesc despre apărarea con-pfilorului tribului tău în cortul său. Noaptea era limpede şi-avea un yjliicut după înghesuiala din micul birou.Aga Kyabi e pe înaltă frecvenţă. împotriva licnilor înarmaţi. Rudi niută imediat aparatul care făcea legătura cu birourile I Kyabi de lîngă Ahwaz. se întoarse pe călcîie şi plecă. . «paratul deconectat.. căci nu se aştepta ca Starke să poască farsi. Nu-i plăcea s-o lase pe Manuela 189 . ire uluirea lui. fie-i numele binecuvîntat. Kyabi era responsabilul de zonă al companiei Iran-\l şi cel mai important oficial din sudul Iranului. Scutură imitatorul de cîteva ori. Starke îşi Ir sudoarea de pe palme pe pantaloni.

Mahoni considera Biblia noastră şi Torahul lor cărţi la fel de sfi i ca şi Coranul. In faţa lor se găsea acum rulota ofiţerului. cu copiii o să fie în regulă. dar vreau să te şt plecată din Iran cît de curînd posibil. Multe din ce găseşti acolo se regăsesc şi Coran. ani du ce el a murit. Jahan. n-am plecat din Anglia pînă n-am primit < veste c-au ajuns acasă şi ştii că bunicul Starke n-o să la să li se întîmple vreun rău. deşi legendele mahomedane sp că Mahomed nu ştia să scrie sau să citească. 97* Sigur. 95* Draga mea.savanţii noştrii . răspunse. operatorul radio. îi spusese chiar înainte de a pleca. c:i poem . era acum un adevărat b. copiii sunt în siguran îa Lubbock.singură. El a reci Coranul întreg. îl auzi pe Rudi spunînd: 98* Cine-i "Poporul Cărţii"? 99* Creştinii şi evreii.1 190 . înc. dragule! Tot atît de bine < şi-n Texas. Am o mulţime de timp. dar aşteptîndu-i to fiecare clipă şi la fiecare aterizare. în sinea lui. în t mullahul predica muncitorilor în numele lui Khc fără ca în vremea asta să se vadă prin jur picior de poliţist sau agent SAVAK. întrebîndu-se cum putea să-şi strecoare elicopterul în Kowiss.cel puţin aşa se spune. Starke S' bine şi mulţumit că se descurcase acum cu Yemeni întreagă cu mullahul Hussain . 96* Sunt în siguranţă aici. Yemeni e un găinaţ în comparaţie cu Huss gîndi. foarte îngrijită de obicei.cincisprezece at< toate perfecte. vZataki şi amindoi mullahii îl aşteptau în ni servea de birou. L-au scris alţii. poţi să-ţi închipui asta? continuă. în arabă e neînchipuit de frumos. dar se gîndea că era mai în siguranţă acolo dec la Teheran. . <■ jurată de gărzi care fumau şi.se gîndesc că p şi simplu le-a copiat. Mulţi savanţi . se afla emiţătorului. a să te scot de aici cît de curînd. aşteptînd lîngă fiecare sondă. Zataki stătea la biroul lui Rudi. îi mirat de ceea ce reuşise să facă.

ceşti 'liniare. poate o spărtură. sau cît piuiţi au mai rămas în conductă. N-ai să-i ■i nimic lui Kyabi despre noi. O să-1 iau cu mine pe inginerul şef. Ai să te porţi ca de obicei ii sa' asculţi instrucţiunile mele. undeva la nord de voi. Boss! spuse.III dosare deschise şi hîrtii împrăştiate peste tot. ai să te uiţi mereu la Ir.ataki dădu din cap a încuviinţare aşa că Rudi ise: Okay. Vino e rog. Si el şi Starke îl cunoşte pe Yusuf Kyabi de ani buniv »i|bi fusese pregătit la Texas A & M. Apoi adăugă mai liniştit: Poţi să. Undi luă microfonul. dar vreau în zori un elicopter ca s-o iden-|jn. folosind porecla pe care o ştiau toţi. poate fi un sabotaj.iar aerul putea a fum de ţigară. Poţi să mă iei în zori? . Avem o spărtură la una dintre luctele principale. Boss! O să fim acolo cît de curînd posibil. ite de a prelua sectorul de sud şi erau în relaţii bune < Bună seara. ce răsare soarele. mucuri de ţigară în ceşti şi pe podea şi pachete niîncare pe jumătate consumate pe birouri orez şi jfno de capră. E o verriickte iii şi. apoi la ExTex. Ai avut '' i >blemă la Bandar-e Delam? li şi Starke erau foarte conştienţi de armele din 191 .. Im dat seama abia la staţia de pompare. l Mein Gott! izbucni Rudi înfuriat.. poţi ■iile unul dintre oamenii tăi să facă curăţenie. Allah ştie cît lulti barili s-au pompat pînă acum în gol deja. TACI! explodă Zataki. . E una rea. trebuia [cercetăm. Vrei un '206 sau un '212? lin '206.. căpitane? Rudi dădu din cap. Zataki făcu Irmn către operatorul radio care rosti în microfon: Excelenţă Kyabi. Da. aici este căpitanul Lutz. Rudi! se auzi vocea. Nu cer un SMVAK. cu chipul împietrit.. într-o engleză cu Tiic accent american. Ai înţeles. Suntem în război.

Unul dintre oamenii mei o să meargă cu tine . E împo tuturor regulilor companiei. Rudi! Am auzit că au fost şi . Din păcate mai mulţi mullahi sunt săraci.. o pradă us< pentru insurgenţii pregătiţi.sau unii di ceilalţi extremişti . putem să vorbim mîine. Nu crede. traficului aerian şi în sp împotriva ordinelor controlului de zbor iranian.. Allah să-1 blestemi Khomeini". 3* N-am să zbor cu oameni înarmaţi.1 Kyabi spusese ceva care ar fi putut să-i dăuneze. tulburări în Abadan şi se aud focuri de armă în Âhv Ştii că un petrolist american şi unul deai noştri au I prinşi într-o ambuscadă şi ucişi ieri. Rudi! . Insha'Allah. data asta n-o să-i iei încărcătorul. Starke înainta furios. Rudi îşi împinse bărbia înainte şi . -. needucaţi. îi spusese mai demult Kyabi. lîngă Ahwaz? 2* Da. fedaini sau cine dracu' or fi! 4* Iartă-mă. d dacă aceşti oameni erau în taină tudeh . Boss. trebuie să plec. Ce porcărie! 3* Da! Allah să-i blesteme pe toţi ucigaşii! Tu< mujhadini. /Toţi extremiştii noştri folosesc mullahi di acoperire. Arma lui Zataki zvîcni către el. 2* S-ar putea să-mpuşc unul dintre oamenii tu nu te supui. Rudi răsuflă uşurat.0* Nu mai mult decît de obicei.Insha 'Allah! Emisia muri. sau încearcă săi folosească. 192 l. spuse Zataki. Furios. ne vedem mîirn 5* Da.i i . 1* Stai o clipă. Ne vedem mîi Dorea să întrerupă legătura fiindcă Kyabi era de obi foarte liber la gură în ceea ce-i privea pe revoluţion Nu aproba insurecţia sau fanatismul lui Khomeini şi orice amestec în treburile complexului lor petrolier.şi nu sprijinitorii lui Khomeini. Zataki trînti o ceaşcă pe birou şi ciol" ■ ■ se împrăştiară prin toată camera. Tommy Stanson.tensiuneu încăpere crescu. cum pretindeau. D:i> ne supunem acestor reguli ne pierdem licenţa. Rudi simţi sudoarea pe spate.

- Cei ce se alătură ayatolahului Khomeini sunt oare ii'igaşi, asta să fie legea Islamului? Pentru un moment, Starke crezu că Zataki va apăsa ! răgaci, apoi mullahul Hussain se ridică. - Am să merg eu cu ei. Apoi către Rudi: - Juri că n-ai să foloseşti nici o înşelăciune şi ai să te florei aici nesmintit? După o pauză, Rudi răspunse cu voce tremurătoare: -Da! 26* Eşti creştin? 27* Da! ai să ne-nşeli. Diri nou Rudi făcu o pauză. 1* AU right. Jur pe Dumnezeu că n-am să vă înşel! 2* Cum poţi să te-ncrezi în el? întrebă Zataki. Nu mă-ncred, spuse simplu Hussain, dar dacă îl pe Allah, Allah o să-1 pedepsească. Pe el şi pe Brăşii lui. Dacă nu mă întorc sau dacă el ne aduce Uzuri... Ridică din umeri. Aberdeen. Domeniul Gavallan. Ora 7,23 seai'a. tu la televizor,, privind pe im ecran mare o reluare a felului de rugbi din ziua aceea, Scoţia - Franţa. Gaval-uoţia lui, Maureen, John Hogg, care pilota de obicei, linii 125 ai companiei, şi cîţiva alţi piloţi. Scorul era 17 II in favoarea Franţei, mult în a doua repriză. Toţi iui ii gemură cînd un scoţian se încurcă, un înaintaş \tv. recupera mingea şi cîştigă treizeci şi cinci de Zece lire că Scoţia tot va cîştiga, zise Gavallan. Merg la pariu, spuse soţia lui şi rîse. i ira înaltă, roşcată şi purta un verde elegant care se jvea ochilor ei. | In definitiv, sunt pe jumătate franţuzoaică. j Un sfert. Bunica ta era normandă, quelle horreur,
193

.*- . »

0* Jură pe dumnezeul tău că n-

Un strigăt uriaş de bucurie stîrni ecouri prin încăpu i* acoperindu-i complimentul. Un mijlocaş scoţian ck ■< treisferturi juca mingea din repunere, o aruncă unei treme care o trecu altuia care se desprinse din învălmăşf > trînti doi adversari în calea lui şi se năpusti către linia de 1; aflată la patruzeci şi cinci de metri depărtare, zigzagîn schimbînd inteligent direcţia, ca să ţîşnească din nou înaint1 se împiedică, dar rămase cumva în picioare, pentru c. întrun ultim efort, cu pieptul tresăltînd într-o spectaculo; alergare, să finalizeze cu un plonjon pe linie, acopci imediat de trupurile celorlalţi şi de aplauze tunătoare. Ma case! Era 17 la 15.0 lovitură reuşită avea să facă 17 egal. - Hai Scoţia! Uşa se deschise şi în cadrul ei apăru un serv iu Gavallan se ridică imediat. Privi încordat lovitura caro reuşită şi respiră din nou uşurat. 36* Dublu sau nimic, Maureen? o întrebă rînjind pe zgomotul de iad ce se dezlănţuise şi plecă grăbit. 37* S-a făcut, strigă ea în urma lui. A pierdut douăzeci de bişţari, îşi zise foarte mulţu de el şi traversă coridorul casei vechi şi mari, bine aranj cu mobilă îmbrăcată în piele veche, picturi de bii! calitate şi obiecte antice de artă, multe dintre ele din A" şi intră în biroul său. Acolo, şoferul lui - în acelaşi ii gardă de corp şi om de încredere - care încerca de trc să dea de Mclver în Teheran şi urmărea telefo; I primite, ţinea ridicat receptorul unuia dintre cele ' i telefoane. 44* Iertaţi-mă că vă întrerup, sir, dar... 45* L-ai prins, Williams? Minunat scorul el < 46* Nu, sir, circuitele sunt tot ocupate, dar am < asta e destul de important: sir Ian Dunross. Dezamăgirea lui Gavallan se topi. Luă re< > William ieşi şi închise uşa. 47* Ian, mă bucur să te aud, e o surpriză plăct 48* Salut, Andy! Poţi să vorbeşti? Vorbesc d ghai. - Credeam că eşti în Japonia; te aud foarte b

merge?
194

- Grozav! Mai bine decît mă aşteptam. Trebuie să fiu irt. Am auzit un zvon - două de fapt. Primul, că taipanul i'e nevoie de ceva succese financiare ca să se impună şi I firma Struan a ieşit bine anul ăsta. Ce-i cu Iranul? - Toată lumea spune că o să se liniştească, Ian. Mac ci lucrurile sub control, pe cit e cu putinţă, şi ni s-au omis toate contractele lui Guerney, aşa că ar trebui să ii în stare s-o scoatem mult mai bine la capăt, ba chiar dublăm profitul, dacă nu apare vreo s ituaţie prevăzută. - Poate că ar trebui să iei în considerare şi asta. B una dis poziţ ie a lui G aval lan dis păru. D e iiiimăratf, ori vechiul său prieten îi dăduse, con-(intial, avertismente sau informaţii care mai tîrziu se i'ediseră a ■IV fi uluitor de adevărate. Niciodată nu ştia de ilc obţinea Dunross acele informaţii - sau de la cine - \r rareori se înşela. 10* Am să mă gîndesc la asta chiar acum. 11* AJtceva. Am auzit că de curînd s-a dat în mare taină opoziţie la foarte înalt nivel, poate chiar la nivelul Ihinctului ministerial, sa se facă un aranjament finanHi1 şi de conducere pentru Imperial Air. Te-ar afecta IUI? Gavallan ezită. Imperial Air deţinea proprietatea asupra IHpaniei Imperial Helicopters, principalul lui competitor în Urca Nordului. - Nu ştiu, Ian. în opinia mea, aruncă în vînt banii IJtWbuabililor; ar putea, desigur, să organizeze cîte /n. Ii batem cu mîinile la spate în fiecare domeniu la 'r mă pot gîndi: siguranţă, întreţinere, echipament. Am nundat şase X 63, apropo'! 58* Taipanul ştie? 59* Vestea i-a zdrobit aproape sfincterui (Javallan auzi rîsul şi pentru o clipă se află înapoi în ij; Kong, în vremurile de demult, cînd Dunross era iun şi viaţa atîrna de un fir de păr, dar era sălbatic de Ui (antă, cînd Kathy era Kathy şi nu bolnavă. Joss, îşi Şi din nou se concentra
195

asupra discuţiei.

- Orice are legătură cu Imperial e important. Am verific imediat. Restul ştirilor în legătură cu afacerile t pe aici sunt foarte bune. Mă pregăteam să anunţ contni *' tele cu ExTex la următoarea întîlnire a Consiliului < Conducere. Casa Struan nu e-n primejdie, nu-i aşa? Din nou rîsul. 2* Nobila Casă e întotdeauna în primejdie, băiete, Voiam doar să-ţi dau un sfat - trebuie să plec - transmitc-t dragostea mea lui Maureen 4* Şi tu Penelopei! Cînd te văd? 3* Curînd! O să sun cînd pot, transmite-i toate cel< bune lui Mac, cînd îl vezi, pa! Piercjut în gînduri, Gavallan se aşeză ge margine biroului. întotdeauna prietenul lui spunea "curînd" şi a putea să însemne o lună sau un an, ba chiar doi ani. Si peste doi ani de cînd m-am întîlnit cu el ultima dată, zise. Păcat că nu mai e taipan. Mare păcat că s-a reti dar în definitiv toţi trebuie să ne schimbăm sau schimbăm cîte ceva, odată. - Mi-a ajuns, Andy, spusese Dunross. Casa Struan zdravăn pe picioare, deceniul '70 promite să fie o formidabilă pentru extindere şi, ei bine, nu se i întîmplă nimic palpitant. Asta se petrecuse în '70, imediat după ce princip său rival, Quillan Gornt, taipan al Casei Rothwell-Go se înecase într-un accident nautic, în largul coastei Tin, în Hong Kong Imperial Air? Gavallan aruncă o privire la ceas întinse după telefon, dar se opri cînd auzi un ciocănit i în uşă. Maureen îşi strecură capul înăuntru, luminîncli la faţă cînd îl văzu că nu vorbeşte la telefon. 28* Am cîştigat! 21 la 17! Eşti ocupat? 29* Nu, intră, draga mea. 30* Nu pot, trebuie să văd dacă e gata cina. Peste , minute? Dacă vrei, poţi să îmi plăteşti acum! Ea rîse. O prinse în braţe şi o strînse la piept. 31* După cină! Eşti dată naibii, doamnă Gavallan 32* Bun, să nu uiţi.

Se simţea bine în braţele lui.
■ 196

Gavallan o văzu încruntîndu-se şi adăugă iute: . eşti nebun! Fiica lui. Andy! Mă bucur să te-aud. merg! Iartă-mă că nu ţi-am mai înainte.Promit. taipanul de unei. printre altele. 197 . 9* Uite alt bărbat drăguţ. 6* Zece minute. Andy? Eşti sigur? 7* Da! Trebuie doar să dau un telefon.Tată." . unde David McStruan. spusese acelaşi lucru şi astfel. Se întîlniseră prima dată cu şapte ani în urmă la Bstelul Avisyard. Cum a ieşit la teste X 63? • Splendid! Maj bine decît ziceau ei.Salut. Dacă-i vorba de oarea de sîmbăta viitoare. de sindicate la fel. Sir Percy Smedley Taylor era director al Struan plclings.7* Totul e-n regulă cu Mac? 8* Era Ian. . Cînd îl vedem? 10* Curînd. faptul se petrecuse şi fiecare zi de-atunci şese o zi fericită. E cel mai bun . dacă şi-ar da seamă. Gavallan formă E Irnărul. . Nerozii ăştia vor să ne scoată NATO. dar lucrurile au fost destul de complicate cu aşa-numit guvern care tîrăşte ţara de ripă . cu ci ani în urmă.Bună seara! E liber sir Percy? Sunt Andrew Gavallan. dacă n-o tîrăşti pe aia la altar. Zîmbetul ei îi iilberase pînzele de păianjen din cap şi Scot şoptise: . Mă duc la Parlament tru o şedinţă de noapte. abia divorţase şi n-avea copii. cu ochii jucăuşi şi pielea ca puma laptelui. • Asta cam aşa-i! Te deranjez? ■ Nu. ţ lume.dacă aveau să cîştige conservatorii Ijîifitoarele alegeri. Ea avea douăzeci şi opt ani. şi-apoi William poate să se Lipe de ele! Ii dădu un sărut fugar şi plecă. dădea balul de Hogmanay. eram pe picior de plecare. Melinda. A sunat din Shanghai să spună "hello".şi amărîtele . doar unul. -Din nou rîse odată cu el. parlamentar şi candidat probabil pentru Mini-Irul Apărării .

iklti-1 pe El şi trădînd Islamul. proaspăt ras.ia. dar cercetă zona cu multă atenţie.Amatori. Âl dracului de curios. Ai a ceva? . 60* Ar putea s-o facă dacă vor? 61* Da. N-a însei. care ipuseră deja să miroasă.Sfinte Dumnezeule! îngrijorarea lui Gavallan crescu. ■ Imamul n-a ordonat să se saboteze conductele de ii. Aş zice că ai dreptate. I pnlopetă kaki uzată şi o casca de protecţie. O luă înaintea lor către maşina răsturnată. insuportabile. doar zvonuri! 34* O să verific. Se uită rliiiilţumit în jur.E doar ce-a mai rămas pe ţeava. spuse Rudi. iar ■osul şi gazele ce se degajau. .şi deci şi Imperial Helicopters. spuse Kyabi. .1* Mi-ar plăcea să-1 încerc şi eu. DUMINICĂ 11 februarie 1979 CAPITOLUL 9 In împrejurimile Bandar-e DelamuJui. iar acum toţi patru Iţeau pe buza gropii.55 inineaţa. Era dificil de tiat acolo. 199 . Coborî sub podeţ. Pămîntul era îmbibat cu petrol. bătrîne! Ai nişte contaci dracului de bune! Eu am auzit chestia abia în d amiaza asta. Soarele dimineţii era plăcut şi pînă ţnci nu se ivise nici o problemă. O să r oprească complet într-o oră. Explozie natură? Kyabi nu răspunse. fără să i se mişte un |chi de pe faţă. care i-au luat cuvintele şi le-au răstălmăcit.. spuse amar Kyabi. Era imediat după răsăritul soarelui şi Rudi Srizase la bună distanţă de podeţ. Gîndul nu-i tr prin cap. Din ţeava spartă încă ii curgea petrol. 1 .Pentru Dumnezeu. ora 6. tot atît de simplu pe cît o spui. alungind muştele.întreaga zonă e mortală.. Aceasta este lucrarea duşmanilor Islamului. dar fără presiune. apoi înapoi pe drum. Rudi! Aruncă o privire către Hussain. i» Sunt mulţi duşmanii Islamului care pretind a ascul-I l'rofet. Era un bărbat cu trăsături severe. Mă-ntreb. Mă întreb ce-au gînd? Ai ceva concret legat de asta? 33* Nu. Ai voştri? Mullahul îşi desprinse ochii de pe maşină. şi deci tu şi toată N Nordului? . purtînd ochelari. în deplinătatea Hor cincizeci de ani ai săi. mă-ntreb dacă tîlharii nu vor să aranjeze ca Imperial să fie naţionalizată o . Mi-a fost şoptită în mare sceret de o sun încredere a opoziţiei. dac-ai putea ara Ce pot face pentru tine? 2* Am auzit un zvon că s-ar pregăti în taină o r ganizare la nivel înalt a companiei Imperial Air. prea mult pentru mine la vremea a. irejurul ei zăceau trei cadavre răsucite grotesc.

< 2 fi ■ a f i o ^ r t JC U <u — M (X 2: 'cu .3 g'S.S'E 8 ■&■&?! c <u <u -C.

Bătrînii se consultară între ei răspunseră: . O cli nu se-ntîmplă nimic. . chiar la mărimea Ahwazului. ţinti şi apaşi] pe trăgaci. Pentru Kyabi. de aer supraînci îl învălui. ricoşa răsucindu-se şi căzu în crăpătură. asupra problemei satului. In spatele lui Kyabi. Kyabi ieşi. Unda de şoc. Rudi. negru.Dacă satul ia foc. Kyabi îşi desfăcu centura de siguranţă. casa era sediul Iran OH. se lovi de sol mult preş aproape. puse cartuşul gros în pistol. jos. ntru că mullahul o ceruse. strigînd şi ameninţind cu armele. Se întoarse. cu clădiri 111 >e din beton.i asta. toate înconjurate de un gard înalt. Lingă sat începură din nou să se rotească. Se întoarse pe călcîie şi plecă spre elicopter. mullahul se juca cu şiragul de mătănii. Sătenii refuzară să plece. Cînd am să mqr. pe care-1 parcase siguranţă la o distanţă apreciabilă. apoi se prăbuşi în rîu. ucigaş. şi pe toţi cei care-1 r m e a z ă . Am făcut ce-am putut.Mulţumesc. încuviinţă Hussain. m-am rugat după Cuviinţă şi ştiu că nu e alt dumnezeu decît Allah. dar. 202 A doua rachetă roşie se înălţă într-un arc înalt. Bărbaţi. turnul de transmisiuni înălţîndu-se 203 ■ . transformînd maşina răsli nată într-un rug funerar. Aterizară din nou în apropierea podeţului. ^liomeini. spuse cu inimă grea. Rîul luă foc. Sosi vremea rugăciunii de amiază şi mullahul rugă împreună cu ei şi-i sfătui din nou să părăseas ţărmurile rîului. . n-o să plecăm. Amestecul de fosfor arzînd trasă un prelung arc d< cerc. apoi pămîntul explodă şi focul izbi ni către înălţimi şi în lături. îngăduiră elicopterului să CAPITOLUL 10 Baza aeriană Kowiss. se învolbură către cer. . spuse Kyabi. pe deasupra pămîntuliii. Excelenţă.Evoia lui Allah.09 seara. Reculul pistolului fu mai mare decît se aştep ' tase. în timp ce priveau.toate astea mullahului. un complex curat şi îngrijit. Aş apreei. femei şi copii fugeau cu ceea ce putuseră apuca la iuţeală. . am să mor plestemînd duşmanii lui Allah şi pe cel aflat în fruntea lor. Rudi porni lipăind către deşertul plin de mărăci Celălalt se întoarse la elicopter. iar JWnhomed este Profetul Lui. în schimb se forţase să-şi întoarc \ gîndurile înapoi. în jurul elicopterului se afla un inel de bărbaţi înarmaţi care ţîşniseră din ascunzători în cliga în care aterizaseră. ora 5. încearcă să le vorbeşti. -^Ai putea să ne ajuţi dacă vrei. îl împuşcară pe Kyabi şi-1 tîrîră cu ei pe inginer. Inginerul era cenuşiu la faţă şi îngheţase ■ i scaunul lui din spatele lui Hussain. ia-o în direcţia vîntului cît pi de departe şi trage o rachetă de semnalizare spre pod apoi mai trînteşte una chiar în mijlocul curentului. pot să-1 reconstruiască uşoi Bunurile lor sunt mai importante. doar o dîră întuneca .Este voia lui Allah. Cei patru bărbaţi se îndreptară spre casă. . care strălucea curată sub rele după-amiezii.Aş putea încerca. dar ei tot nu voi să plece. Apoi le vorbi Hussain. Manuela pcea grăbită prin curtea companiei S-G către clădirea un singur etaj a birourilor. 6 ştiură mai mult după sunet. N-am tras niciodată cu un pis Verey pînă acum.Allah să te judece. satul arse pînă la temelii. Acu petrolul abia se scurgea din ţeava. dar trecu de el fără să-i provoace necazi Fumul înecăcios. văzură focul răspîndindu-se cu viteză în josul iui. E voia lui Allah. cu peluze bine udate şi o pistă de aterizare pentru elicoptere. Pi ' s-o faci? . mullahule. pe cînd se -aflau în aer traversînd pîrîul în direcţia vîntului. îşi ascunse ura. Profetul Mincinos. îşi zise. gonind în josul rîului. Apoi. Cînd se află înti ol poziţie potrivită. Nori întinşi de fum negru marcau drumul.Rudi. Vv< începu sase întindă. Pentru a treia oară Kya le arătă că focul era singura cale de a le salva apa celelalte sate.

şi se depărta în lungul coridorului pornind. Purta salopetă de zbor cu emblema S-G pe spate.Ar trebui să poarte chador. Pavoud adăugă: . spuse bărbatul mărunt şi rîse laolaltă cu cei 204 . Se ridicară politicoşi şi-i zîmbiră. spuse mai-marele funcţionarilor. privind-o pe sub genele lungi. mulţumindu-i. scărpinîndu-se între picioare.:!i. dar mersul ei trăda de departe feminitatea. iar părul ei roşcat era înghesuit într-o şapcă de zbor cu cozoroc mare.Cu păr sau fără. cele mai rele. asta cai a necazul cu luminarea. 100* Bună ziua. Excelenţă şef de birou. O face doar ca să-şi bată joc de noi! 7* Mai rău ca o femeie de stradă din Cartierul yechi.Âr trebui biciuită că ne batjocoreşte aşa. iranian. 20* Cu ajutorul lui Allah. Doar că se rad acolo. Cînd o văzu ajunsă acolo. Pavoud spuse dis preţuitor: 6* E scandalos feml în care se împăunează în faţa noastră. Excelenţă! spuse un altul. la fel de dezgustat. Ne crede eunuci?! . ni a plăcea s-o-nfig în ea pîn-ar începe să schelălăic plăcere. Excelenţă Pavoud! spuse ea în farsi cu un zîmbet. sj! urce scara în spirală de la capătul acestuia. Căpitanul Ayre vrea să mă vadă? 101* Da. americanii sunt cei mai răi i între ei. în încăperea de la intrare se aflau trei iranieni din personalul local.în pul Toţi vor trebui să se supună legilor islamice şi pedepse1 21* Se zice că femeile americane n-au păr jos. 22* Nu. nu-i aşa. să se acopere şi să u cu modestie. 8* Caută un mădular zdravăn. Pavoud se scobi delicat în nas. Pot avea onoarea de-a vii însoţi? Ea refuză. Aici suntem toţi bărbaţi. Pe All. doamnă lady. femeile lor. dintre toţi necredincioşii. . în curînd o să fie . toţi am zăi copii.deasupra ei ca un al doilea etaj. Excelenţa sa este în turn. iar asta. spuse un băi! a i mărunt.

Blegu' ăla de bărbat-su o face în fiecare noapte de cînd a venit asta aici. fără lucces.. Ochii şefului sclipiră. căderea ntunericului. Manuela. Moarte străinilor. uite lolo! Elicopterul se apropia corect dinspre soare. a spus că Duke a rămas la landar-e Delam şi i s-a spus lui să zboare ox*mullahul%\ Iclu'pa lui pe drumul de înapoiere. uite.Da. dar Duke nu-i la bord. ca şi ale noastre. acum cîteva minute.O. îşi zise Şi adăugă în adîncul sufletului: şi moarte lui Khomeini şi paraziţilor lui! Trăiască tudehii şi Revoluţia Maselor. cu ferestre de sticlă pe toate părţile îşi bine echipat.îmi pare rău.ibois pilotează. .Eşti sigur? . Marc . singurul lor contact fusese scurtul raport al ai Starke prin care îi anunţa că rămînea peste noapte la landar-e Delam şi că avea să ia legătura cu ei astăzi.O. In iţele lui. pilot-şef în absenţa lui Starke.Nu-ţi face griji. apoi se ridică şi privi afară pe fereastră. spuse Ayre arătînd afară pe fereastră.HXB face turul final. luînd virajul final de apropiere.S-a-ntîmplat vreun accident? izbucni ea. spusese Ayre. Mai jos se 205 . Asta-i tot. imediat după. simţind că Dtul se-nvîrte în jurul ei. ■ . 1 . Purta ochelari şi-şi miji ochii spre cer pînă cînd văzu elicopterul în depărtare. minunat. El. nu! Nu ceva de genu' ăsta. îl întrerupse ea fericită. Turnul era mic. . Aici fusese baza lor permanentă timp de ■mulţi ani. tocmai spunea cînd Manuela ^junse sus. Aprinse o ţigară de la chiştocul celeilalte. aştepta. Freddy Ayre.. încercaseră să-1 contacteze pe Starke toată ziua. I-am auzit gemînd noaptea. E rănit? . emiţătoarele lor se Hefectează deseori. . .. Cînd am luat legătura IU Marc. Cu o noapte în urmă. aşa că S-G avusese timpul să o doteze cu dispozitive moderne pentru zborul pe orice fel de vreme. munţii Zagros se înălţau1 către cer.

Mullahul a spus "în numele lui Allah şi în nume' furtunii lui Allah. 206 8* Massil ezită. apoi îşi miji ochii către bază. HXB! răspunse Massil Tugul. Av deschise una dintre ferestre ca să audă mai bine . De cealaltă parte a aeroportului se auzi pocnete înfundate de arme. immediatement. . J spuse Manuela. 7* Mullahul Hussain. cu chipul alb _ varul: . operatorul de serviciu din turn. C\\ i căzură.Marc. transmiţîn ceva din '206. uitînd că Manuela putea să vorbească farsi. prin radio. ă la tour.vedeau coşurile uriaşei rafinării.HXB. O ţinu aşa cam jumătate de minut. Manuela îi răspunse. aflata o jumătate de kilometru depărtare. ap(n sentrerupse.st slabe de "Allah-u Akbarr".Ce-i asta? Lîngă poartă. Comută pe frecvenţa principală a bazei. Massil murmură: 5* Insha'Allah! 6* Cine dracu' a fost ăsta? întrebă Ayre. căci alţi oameni le ieşiseră în întîmpinare. Din barăci ţîşneău oameni. Intr-o clipă. -OkayS-G. un palestinian. scuipînd dîrele de fum ale gazelor de evacuare ce ardeau întruna. unii purtînd arme. apoi pe principala fre< venţă a bazei auziră o voce într-o farsi aspră. Confin că HVU şi HCF se vor întoarce înainte de apus. aga! Ce dracu' a zis? întrebă Âyre. opresc motoarele.Baza. Ayre li microfonul: . < un accent excelent. amestecate cu răpăitul dat al armelor automate. Se opri. ordonă el. Ungă poarta princip. 1. Urmă un moment de tăcere. vechi angajat al com paniei. „ .înţeles. . spuse Marc Dubois. vite. Aparatul cobori exact în centrul platformei de aterizare Nr. n-avem nici o pasăre în circuit acum.i . . loviţi!" A repetat toate astea mereu.

Jeepul şi imionul cisternă care trebuiau să acorde asistenţă icopterului se opriseră şi ele. Se repezi imediat la Ayre şi-i strînse Unii.. privind peste mp.. Manuela! (. tăcute. nişte camioane atacă poarta. prieteneşte. cu armele-n mîini. Hmenii se aplecaseră pe ferestre sau ieşiseră pe tarmac rămăseseră acolo în grupuri mici.. o Ijumătat' de duzină. îl văzură pe mullahul Hussain şi cei doi asoţitori cu banderole verzi dînd buzna unul peste elHlalt pe uşa elicopterului. . sări din maşină şi o rupse la fugă. Gărzile Verzi şimullahişi soldaţi sar Idinele. ucideţi toţi ofiţerii care se E>pun Imamului Khomeini şi luaţi în stăpînire.) sărută pe amîndoi obrajii. Şoferul îl văzu bnind.Sfinte Dumnezeule. continuă proce-ura^de oprire a motorului.Mon Dieu. Eu. Avea treizeci şi se de ani. Zgomotul focurilor de armă se înteţi.i motorul şi demarară în viteză pe drumul care lega lle două terenuri de zbor. era înalt şi slăbănog. Dubois urcă scările cîte trei odată. 5 207 . era la fel de uluit şi speriat. dar pilotul se lulţurni să scuture din cap şi.. Hussain ezită. însoţit de unul dintre oamenii săi li banderolă verde. i . Ayre apucă binoclul şi—I duse la ochi. Hussain chemă jeepul ISsă un om să păzească elicopterul. porii. în momentul I care se făcuseră auzite armele. îndreptîndu-se spre barăcile i depărtare.. Transmisia fu brusc întreruptă. nişte soldaţi au deschis focul \ asupra bazei militare şi.Massil." E 'evoluţie! Privind în jos. cu păr negru şi zîmbet u-cher pe chip.. aflat în spatele ei. Pe canalul de emisie al bazei se auzi-o voce strigînd ■nfierbîntaiă în farsi. Din Bou Manuela traduse: 1 . în întreaga zonă ocupată de S-G. arătînd cu degetul către Biele elicei care se-nvîrteau deasupra... In apropiere. ce zi! Freddy.. se aşezară pe locurile din faţă. Mullahul făcu semn lui Dubois să iasă din carlingă."în numele lui Allah. Mullahul bles-Ima' şi urcă în maşină.. lucrul încetase.

Ayre făcu ochii mari. a tunului unui tanc. foarte conştient de prezenţa lui Massil. Manuela îi părăsi ca să aducă de băut. : care n-avea încredere.Dar de ce? Dubois îi istorisi despre sabotajul de la conductă. O să fim mai în siguranţă în bungalow. Alergară de-a curmezişul peluzei pînă într-unui din 'wngalowurile plăcute care înconjurau gardurile văruite | i grădina meticulos îngrijită. Jeepul în care se afla mullahul dispăruse în spăl barăcilor. . în dimineaţa asta. Alţii aşteptau U» ferestrele de la etaj. . O alta rafală şi fură cu toţii morţi. apoi îl ciuruiră cu gloanţe. Manuela gemu şi amîndoi bărbaţii o luară de br se lipiră mai mult de peretele clădirii. care i > spus că n-o să mai zboare cu el! Bandar-e Delam nu e Se opri. măcar îşi dau seama pe ce lume sunt.E-n regulă. dar aproape! Ayre era grozav de neliniştit. . printre focuri de armă sporadice. sau grav răniţi. Altă explozie îi ab ■ atenţia. noaptea trecută •voluţionarii au împuşcat unul dintre lucrătorii noştri. cînd se-ntoarce Di 62* 63* 208 . tîrască spre un adăpost. utrebă în şoaptă Ayre. nu? S chiar şi cea mai mare parte a personalului nostru .Duke? E-n regulă. ei?! ^ Nu ajunseră la cantină. . Tanchistii îl lăsară să ajum aproape pînă acolo. sau ' moarte. cu armele pregătite. Unul dintre cei răniţi porni s. adîncă.Acum spune-ml ce s-a întîmplat cu adevărat. In apropierea porţii principale. Marc. doi piloţi împărţeau « Htre ei un bungalow de două camere. 9* Mon Dieul O fi depozitul de combustibil? 10* Nu. săracii! De partea cealaftă a cîmpului se auzi o explo puternică. Camioanele militare se opriseră la întîmpl. alţi ticăloşi l-au împuşcat : Kyabi.d.Varza* aia bătrînă merită într-adevăr o medalie! ontinuă el admirativ. i adăugă: ' . * Aşteptară o clipă câ focurile de armă să se (lomolească. De obicei. se a bubuitura grea. de unde puteau privi siguranţă şi nu puteau fi auziţi. Tanchistii care păzeau clădirea în care se afla bii comandantului Peshadi se culcaseră pe burtă in apropierea intrării. apoi.Haide. La Kowiss nu existau ocuinţe pentru familişti. spuse ea. dar ascultă. Marc îi conduse afară. farantez eu! Pas de probleme! Le Grand Duke e-n regulă. Dintr-una din barăci ţîşniră flăcări şi fumu ridică încolăcindu-se. umbra uneia dintre clădiri. Unul dintre ei lăsă să-i scape o rafal de pistol automat cînd o jumătate de duzină de in • fanterişti şi soldaţi din Forţele Aeriene ţîşniră la at " peste drum. ion Dieu! Acum aş bea ceva! . spuse Ayre. . Francezul îi istorisi la iuţeală despre atac. uu judecaţji l-au împuşcat în patru minute. chirie! S-a certat cu mullahul. N-am cum să ştiu de partea cui e Massil. despre 'ataki şi despre bravura lui Rudi. Mi-ar prinde bine -acum ceva de băut! Hai la cz tină. Cîteva trupuri zăcea praf. . acuzîndu-1 ! efedain.Rudi sau Duke o să sune la noapte sau mîine. . soldaţii şi Gărzile Vi dispăruseră în hangare şi barăci.

prin urmare. un duşman al lui Allah. un suporter al Sun ei americane şi engleze care spoliază de ani de zile nul şi. 2* Săracu' Boss! Christoase! îmi plăcea grozav. Zataki i-a înşirat toţi în jurul lui şi a spus că Kyabi fusese împuşcat pe îpt. 209 .Kă[KiautJpoio:M dată de francezi nemţilor. că era un sprijinător al Şahului. Era un Iul de treabă! Vi.1* Cînd Rudi şi mullahul s-au întors.

quel homme . \ De partea cealaltă a cîmpului. mon amil Da Rudi. şen se învîrtiră. un tanc Centurion iy în viteză dintre barăci. Âllah că nu vor rupe înţelegerea.> cipală cu grenadele în mîini. 4* Dubois se crispa. ticăloşii au sărit pe el şi-au început să-1 loveasc. . ei trebui să ne lase înpace şi noi îi lăsam cu revoluţia lor. pe neaşteptate. ii proiectilul demola etajul unde îşi avea colonelul Peshiil birourile.Bătrînul Duke a-nceput să urle în farsi la Avusese deja o confruntare cu Zataki şi cu mullahul îl noaptea trecută. După ce ia înji . Nu ştim ce-a spus. Bucăţi mari i zidărie zburară prin aer şi jumătate de acoperiş prăbuşi. a-r merita să fie francez băiatt ăsta. turtit şi ucigător. gras.au căzut la înţelegere. I-au dat drumul. apoi s« auzit o rafală de armă automată şi-am îngheţat . Şi pe faţă împotriva lui Khomeini.Şi-act ticăloşii ăştia au arme. sunt toţi merde. Clădirea începu să ardă.. A strigat: "Lăsaţi-1 în pa* sau vă omor pe toţi!" cu arma îndreptată către Zatak: grupul de lîngă Duke. le aruncară. Rudi a fost fantastic. o ploaie de gloanţe învălui tancul.mafoi. Apărătorii fură luaţi prin surprindere ( neaşteptata trădare. I-a pus pe Zataki şi pe mullah să jure\. cu picioarele şi să urle. Ţeava lungă a tur se balansa căutînd o ţintă.. Se opri acolo cu 3* Da. Sigur că am sărit cu toţii. dar atmosfera s-â! mpuţit. iar Ri îşi păstra arma. de la parterul clădirii şi din partea răn din etaj. se răsuci în cîmp deschis şi porii pe strada principală din faţa Cartierului General al W/r şi a popotei ofiţerilor. dar tot n-aş avei încredere în ei. Tancul trase din nou. Am încercat să-i chem toată ziua. Şi sunt toţi stupides.prin 210 . Merde. Atunci. în ace< clipă. tancul se răsuci în jurul axei şi trase. motoa mormăind. doi dintre soldaţii loialişti atacară prin uşa \ .şi q pentru că era Rudi: luase cumva o armă de la unul dinţ| ei. dar nam primj nici un răspuns. . apoi. N-am văzut atît de multe puşti pi acum. A mai scăpat o rafala în aer. eu trebi să zbor cu mullahul aici şi Duke să rămînă acolo. săriţi.

Amîndoi Irbaţii se frînseră în două sub rafala de foc automat trasă 6 peşte drum. Insurecţia nu reuşise din pricină că onelul Peshadi sau ofiţerii săi superiori nu fuseseră ^\ în cursul atacului prin surprindere. nanul este mort. ridicaseră ncle aruncate şi la fel de zeloşi. începuseră să tragă în ţfinan.Aici colonelul Peshadi. Capacul deletal al turelei sări în sus şi un om în flăcări încercă să se •agă afară. deşi Peshadi o ştia. Imediat şi plini de zel. i . Hussain reuşi să scape.în acest caz. Să-i mulţumim lui Âllah că .! jizăturile tancului şi fugiră spre adăpost. Vîntul care bătea dinspre bază purta cu el un miros oordită. celor care linseră deoparte. pe moarte sau capturat. Toţi ofiţerii şi soldaţii îi vor ridica 211 . într-un fel sau altul.. flăcări şi carne arzînd. apoi luă sfîrşit. Adunase rţcle loiale şi condusese asaltul necruţător care-i robise pe revoluţionarii din hangare şi din barăci. se auzi pe frecvenţa bazei. Peshadi fusese în tancul care condusese atacul şi Mirase turnul de control şi comunicaţiile radar. piloţi şi in-llcrişti simţind că răsculaţii erau pierduţi. eludată majoritatea celor prevăzători. nu mai linseră. lăsă o cale de scăpare ii'hisă şi îngădui unei părţi dintre atacatori să scape pe >lo. îşi declaraseră neîncetata Islorica lor credinţă pentru Peshadi şi 'Şah. dar puţini trăgeau cu gîndul II ucide şi. nesiguri . Mulţumesc llror soldaţilor loiali. pentru că de lea insurgenţilor nu trecuseră îndeajuns de mulţi utori sau infanterişti şi fiindcă avuseseră de partea lor nai unul dintre cele trei echipaje ale tancurilor. knite difuzoarele. dar urmă o explozie teribilă înăuntrul r Incului şi flăcări şi fum izbucniră din el. Singurul său ordin secret către cei mai de reciere oameni ai săi fusese "Ucideţi-1 pe mullahul Dar. nrele ce cobora către apus aruncă un văl însîngerat ste împrejurimi şi peste morţii şi muribunzii ce zăceau cuprinsul bazei. Trupul lui fu aproape secţionat în două de rindina de gloanţe pornită din. Bătălia continuă mai bine de o oră. în numele lui Allah. clădirea dărîmată.

din cîte ştiu eu! 39* Să-i mulţumim lui Allah! Noi avem o grămadă! fericire. Se mai auzeau doar para/ Un nor de fum atîrna deasupra bazei şi aerul era greu respirat din pricina mirosului. încereînd săşi facă ci şi să nu se gîndească la toate acele morţi sau laStarke c se afla încă la Bandar-e Delam. căpitane Ayre. Sunteţi siguri că n-aveţi nici un fc morţi sau răniţi? 38* Nici unul. spuse gînditoare. e curios că Peshadi terminat cu "trăiască Şahul". Veţi particip. Ayre. în bungalowul lui Starke. . au ven pe-acolo? Ce s-a-ntîmplat pe la voi? 10* Nimic. Manuela şi Dul ascultau comunicatul la intercom.i încăperea. căpitane! Strict sd înţelegi? 35* E limpede. Doctori şi cm medicale.i sunt mullah şi am să conduc rugăciunea. -Alo! 9* Aici maiorul Changiz! A. nici un duşman nu-i rănit. spuse Ayre! E.i asemenea şi cel al duşmanilor ucişi. 212 . Cei doi bărbaţi beau înghiţituri mici vodcă cu suc conservat de portocale. Allah e mare! Este apro. N-ai să te superi dacă aş zice s. I. In noaptea ace. .„ca să îi mulţumim lui Allah. vremea pentru rugăciunea de seară.E curios. nici un insurgent n-a dat pe-aici. Un arzător portabil cu butelie încălzea pl. ea sifon..ş. priri radio? Nimănui. Sunteţi siguri că pentn asta e o victorie? Trebuie că e mort de frică! .Aş fi şi eu.Slăvit fie Allah! Eram cu toţii îngrijoraţi siguranţa voastră. deosebire! Allah e mare. Tresăriră cu toţii cînd sună interfonul. raportezi sau să povesteşti despre incidentul nimănui. 40* Nici unul? 34* Nici unul.. acordaţi asistenţă tuturor răniţilor. toţii.pe cei căzuţi glorios sau pe cei care au murit îndeplin lucrarea lui Allah şi vor raporta numărul acestora . Ea isprăvi de tradu: spusese colonelul în farsi.

. întru mai multă siguranţă. căci Massil întîrzia 1 mult decît ar fi trebuit.Nu-ţi face griji. sunt de serviciu pînă la apus. 64* A spus "toţi credincioşii. I că mai bine să te duci. nu.. nu folosi emiţătorul decît după ce ne-ai îunţat şi numai în caz de urgenţă. Telefonul muri. Âyre simţi că i se urcă sîngele în obraz. dar nu spuse lic. te rog ascultă pe frecvenţa bazei noastre şi. în turn. 102* Te rog. Te rog. dar Barosanu'.. viscolele. o să stau aici pînă te-ntorci. 65* Nu.Foarte pine! Trimite restul sub conducerea lui /oud. căci gîndurile rau tulburate. . cu împuţitele greve -şi guvernul ăla lorocit. Deîndată". N-o să dureze! Pregăti de noapte cele două elicoptere '212.Dar. Doar dacă n-ai ceva de care să Ierni. noi o să ascultăm pe a îastră. Emiţătorul se trezi la viaţă. chiar şi cu Miieâ scîrboasă de acolo. fii pregătit pentru o întîlnire cu colonelul ishadi la ora douăzeci-zero-zero . Excelenţă..Bun. (■Cptînd din ce în ce mai nemulţumit. Imediat! 103* Desigur. eşti în Iran de ani de zile. Hîrtiile tale ît în ordine.Alo. Imediat. Ştie că eşti aici. nimic! Ayre văzu broboane de sudoare apărînd pe fruntea Zbatului. . Singurul lucru care-1 mai înveselea era loţia şi fiul se aflau în siguranţă în Anglia. •ţi face griji. . apoi ică să anunţe ştirile. Abia sentunecase.. 213 .. Mai Jm de primit încă două din elicopterele noastre şi. încer-! să facă ordine prin hîrtii dar renunţă. Massil. cu furtunile. Kowiss! Aici Mclver. Esvandiary e-n concediu -o săptămînă! Esvandiary era managerul staţiei. Ca să-i treacă timpul. ploile Frigul nesuferit. în Teheran. . o să mă ocup eu de băieţi.şi acum trimite-1 pe Tandiary cu toţi credincioşii voştri la rugăciunea de iră. Massil era foarte neliniştit. Le spuse celorlalţi ce vorbise.

preţul e rezonabil.Doar ce-i mai bun pentru compania lui Amly Gavallan. ora 6. în special peni doamne. Clădirea avea patru etaje şi un acoperiş plat. aveţi loc pe acoperiş pentru generator vostru şi antena radio. aici Kowiss. cu aproape zece am înainte. Freddy. se aflau în biroul său de la ultimul etaj al clădirii care fusese sediul general al S-G de cînd începuse să-11 desfăşoare operaţiunile în Iran. birourile S-G. aceea. Mclverj spuse din nou: 49* Alo. generalul îi arătase lui Mclver toaleta. dacă nu eşti obişnuit să stai pe vine. parcarea mulţumitoare. El şi Tom Lochart. I obişnuită şi nu prea curată. foarte voinic.CAPITOLUL 11 Teheran. în Teheran. baza e la distanţă co venabilă. 51* Ce-i atît de special în asta? întrebase Mclver ulu 52* E singura dm clădire. e o operaţie ex plicată. la li şi uite şipiece de resistance! Mîndru. spusese jovial generalul. mese şi grătar. de fapt e al dracului de neplăcut. Mă auziţi? 50* Teheran.. Celelalte sunt fără scai > Doar o gaură în podea. ferită cu paravane de privirile curioase. Kowiss. foarte prez< tabil. îi argoul lor. E loc pentru o jumătate de duzină de ofiţeri. . principală care duce la aeroport. cu scaune. Aşteaptă unu .Peste tot e aşa? 214 . unde Genny încropise o grădină încîntătoare. hotelurile care or să se construiască. prescurtarea pentru "Te rog aşteaptă o clipă* .50 seara. Generalul Beni-Hassan. deasupra unei ţevi de scurgere. . aici Mclver. prietenul lui Andrew Gavallan. cartierul meu general e după colţ.E-n regulă. sosit de la Zagros în după-ami. Era un bărbat arătos. recomandase călduros clădirea. despre care se spune că alunecă în gaură rezultate foarte neplăcute. spuse Mclver şi aşezi microfonul emiţătorului înapoi pe masă. sunteţi în apropierea autostrir.un minut.

ca f de nuntă. cea dreaptă e pentru mîncare. în afară de hotelurile moderne. nu-mi place să stau pe vine. statul pe vine e mai igienic. da'.generalul arătase un mic furtun atîrnat de robinetul toaletei. . E cea mai mare erinţă a lor. Apropo. Nici o.Chiar şi-n cele mai bune case. Niciodată să nu mănînci sau să bei cu mîna tiingă în lumea islamică. nu? Da' dacă te gîndeşti. Nu-i vina U. 215 . dar eun nod de viaţă.dacă se-ntîmplă să existe vreuna. ăsta a fost lucrul care a scos-o din Iliji peDeirdre. Oriunde.La fel ca pe toate nevestele noastre.i şi pe scaunele din casele din vest. pentru toate . în cea măi mare parte Asiei. Nu mă mai deranjează acum. Dacă stai şi te gîndeşti la asta. aşa că trebuie să foloseşti apă lintr-o găleată . încălzirea şi lumina funcţionau din plin. parte sensibilă nu atinge un 1 corp străin. Africii şi jnericii de sud nu există nici măcar apă curentă. că cea mai mare parte a lumii o face aşa. Din nou chîcotitul binevoitor.şi pentru Genny. Şeherazada zice că l<1 aducă o toaletă "occidentală" acolo. printre musulmani nu există lingaci. şi al lui. a Orientului Mijlociu. Mclver mormăi: | . Canadianul stătea în faţa Iui. e o operaţiune foarte complicată. . pentru care fapt niciodată să nu oferi ceva cu stînga . Chinei. iifurisita asta de apă! Nu mă pot obişnui cu ele. dar i-am spus că pot să mă descurc şi aşa. ! . Apoi nu uita că cele mai multe palete nu au furtune. Mac. Noi folosim apa ca să ne curăţăm. dacă vreau. abia bag de seamă. întotdeauna cu mîna stingă. asa că foarte mulţi stau j. Asta-i mîna pentru murdărie. . hiru Dumnezeu. Şi apoi asta . Mac.. ■ ^chart zîmbi strîmb. cu Incnt electric de la propriul generator. Mac. cînd se uşurează. iudat. spuse Locharţ.Mă gîndeam la toalete. Indiei.Acum nu mă mai deranjează. fir-aş să fiu. Aşa Iţim spuneam. \i aşa avem în apartamentul nostru. în afara celor mai multe intre oraşe şi chiar şi în cadrul lor. asa sau obişnuit muşchii. într-un şezlong vechi.e proastă I creştere.Dau un ban să ştiu ce gîndeşti.Cei mai mulţi nu se descurcă bine decît dacă stau • vine.

• . După o pauză deliberată. căpitane Mclver. căpitane Mclver. ascultă cineva.Pe pereţi se aflau multe hărţi. Mac: nu poate să vorb deschis. Focuri de armă..Aici Kowiss. Amîndoi bărbaţii tresăriră. Ţe aut şi limpede.Da. amestecate cu sunetul omniprezent aîora gloatele strigînd Allahhh-uAkbamr.îmi pare rău. Difuzorul p viaţă. vorbeşte căpitanul Ayre. căpitane Mclver. Freddy. mormăi. căpitane Ayre. şi ore supl: tare? 13* S-a întîmplat să fiu aici. „ . spu deliberat. puşti şi. la ei. ca să-1 f înţeleagă că pricepuse. în care nu se zăreau cas^ sau s luminoase decît acolo. <. 216 . . . Mclver zise tăios: . Bandar-e Delam. . Freddy. automate. dar nici o fotogr deşi se observa urma decolorată a uneia dată jo curînd: fotografia obligatorie a Şahului.Ce caută acolo? .Slavă Domnului c-avem un scaun ca lumea în apartan tul nostru! Genny ar fi în stare să omoare pentru ast Mclver se juca cu butonul amplificatorului d emiţător. "Totul e în regulă".Faci pe operatorul radio. Căpitanul Starke e : . . . iar Lochart se ridi picioare. Mclver apăsă comutatorul emiţătorului.Bine. nu pot. < nopţii era luminat de focurile care punctau orizc oraşului întunecat. s< . Dă-mi-1 pe căpitanul Stai rog.Ceva nu e-n regulă. spuse Mclver.Hai. ca să se asigure că nu se înşela. . Afară. sir.. . care spunea "nu". 14* Totul cinci cu cinci? Asta însemna semnal radio la maximă putere s jargonul piloţilor.

îl auziră replicînd aluziv într-o linccză aspră. tot traficul spre el fusese provizoriu amînat pînă a doua zi. dar nu se ştie niciodată. Starke reuşise să ajungă la Teheran înainte de L decolare. Un JK 125 fusese programat pentru Teheran cu o zi In urmă.a aprobat-o. tot mai controlează Aeroportul Internaţional şi Jjrnul. încereînd să hotărască ce şi cît ar trebui să spună deschis. primim aprobarea.Căpitanul Lutz i-a ordonat să se oprească şi a ordonat căpitanului Dubois să termine zborul VIP cerut de IranOil şi aprobat de dumneata.Da. Mi s-a ordonat să nu spun nimic. că lipele sunt în sfîrşit în mişcare în Teheran. apoi îl văzu pe Lochart făcîndu-i gemn. ca să explice problema cu mullahul Hussain lui I Mclver. dar din pricina insurecţiei care cuprinsese aeroportul. rijiniţi de insurgenţii lui Khomeini. dar 217 . căpitane Mclver? 10* E posibil. întinzîndu-i microfonul. Mac. . Cel mai important zvon din noaptea v asta e că se '«găteşte o lovitură. cum să spun. . aşa că nu putem trâ scoatem de acolo pe nici unul dintre ai noştri. că primul ministru .Ne străduim să obţinem aprobarea pentru un zbor direct la Kowiss. Freddy vorbeşte frinţuzeşte. Aeroportul de la Teheran este.Lasă-mă pe mine. .fecoute. Mclver se strîmbă. • • 9* Avionul va sosi la Kowiss mîine. aglomerat.. îi spuse în şoaptă. Freddy. a cărui franceză ii excelenţă. începu Lochart în franceza inadiană pe care ştia că chiar şi Ayre. .... Ce probleme ai \ ««colo? Cu ţine e-n regulă? . Mclyer se lumină la raţă şi se aplecă recunoscător (lainte. marxiştii. luni. avea dificultăţi în a o înţelege. se pare că şi cu ceva t'V.. Acesta aprobase zborul în măsura în care colonelul Peshadi era de acord cu el şi îi ceruse să îl ţină la curent. Spune-i Manuelei să fie pregătită în caz că. nu-ţi face griji. Treaba e-ncurcătă din pricină că sunt puţini controlori militari de zbor. cu ordine să Irobească revolta şi să tragă în plin.

şi o să te anunţăm de cum progresăm..Kyabi a fost împuşcat. iar. Adăugă în engleză. Mai bine ne-am opri aici.'s o grămadă de probleme şi Boss a fost trimis Sus mai înainte să-i vină vremea. Lochart făcu ochii mari.Sărmanul Kyabi! Era un om bun. însă ăştia ascultă.Mulţumesc! Transmite-i salutările mei căpitanului Scragger şi aminteşte-i că săptămîna viitoan trebuie să facă un control medical. se dus fereastră"şi privi îndelung afară. 104* Căpitane. spuse iritat Mclver. îi întinse microfonul. amice? Involuntar. se trage urechga. S-ar putea să fie din pricina petelor solare. fără îndoială. dacă poţi noi suntem bine. I pentru Iran şi cinstit cu noi. poţi să fii sigur. Fii atent şi spune-le şi altora.. da' moş Rudi are totul sub control şi Duke regulă. ai auzit ceva de Lengeh.i aparat.. Ti-1 dau . Mclver se ■ J . dar n-am putut să-i contactăm. fără să schin. închise aparatul. La Puturel .pe-aici nu sunt într-adevăr probleme. 43* Nu începe. Lochart îi repetă ce-i spusese Ayn şi îşi turnă încă un whisky. . . De ce l-or fi ucis? Nebi 218 . 42* Dar Mac. unde aerul putea întmna a petrol .Zău! Pune pe cineva de serviciu permanent !. fără să vadă nimic. -. ridică. Lochart rîse.. tonul: Şi repet că o să-ţi trimitem nişte mărunţiş penî oamenii tăi mîine. fă unul mai slab! în timp ce Lochart turna. am încercat.. mormăi către Mclver. Insha'Allah. .>< căpitanul Mclver din nou. pentru Dumnezeu. . bătrîne. ieri sau azi? 7* Nu.porecla lor pentru Bandar-e Delam. încerc din nou acum.înţeleg. Mclver zîmbi strîmh apoi adăugă: Te rog urmăreşte să mă sune în clipa în cari se întoarce.Zău. 41* Şi mie. tu. . Vocea lui Ayre căpătă o notă veselă.

La Zagros. Ce dracu' o fi insemnînd asta?! 42* Evident. le ieşi înainte lîngă cele două Ioane ridicate la repezeală din pietre puse una peste ilaltă. înarmaţi. Împotriva cui trebuia să conducă revolta. care se aşezaseră acolo cu secole în urmă. Era mult mai scund decît Lochart. Deci omul se consultase. Printr-o degere prealabilă. era în acelaşi timp kaîandar. care acum locuia la Shiraz. însoţit JeanLuc Sessonne. la cererea Hanului. a doua zi după întoarcerea lui Lochart din concediu. managerul bazei. va conduce rcetarea trebuitoare de la aeroportul străinilor. Sosiseră în zori. spuse Lochart. iar Nasiri. ca să apere acea mică întretăiere de drumuri înguste. pentru a celebra revolta. cu mîini de fier şi picioare de oţel. cu trup vînjos r suplu. A avut destul timp. chiar dacă "ei" ascultau. Chiar mai important decît atît. Mullahul se născuse în sat şi era Înţelept ca munţii acoperiţi iarna de zăpadă şi accesibili doar cu mare dificultate în restul anului. k|cful ales al tribului. au avut necazuri. Freddy mi-ar fi spus dacă Rudi n-ar fi făcut-o . sătenii din Yazdek veniseră în zori. dar Rudi a preluat coni rolul. Mul-lahul satului primise ordine de la Khomeini să înceapă Insurecţia împotriva guvernului legal al Şahului şi să ia controlul în zona sa. era nepotul lui. de asemenea unul dintre cei vizaţi.e foarte ascuţit la minte iar franceza lui e bună. iar şeful poliţiei. era căsătorit cu fiica surorii soţiei sale..Rudi "ordonîndu-i" lui Duke şi lui Marc. '. în zori. Şahul Pahlavi. toţi erau fţiilezani. cu Nitchak an şi Hanul fusese de acord că trebuia să aibă loc o voltă împotriva duşmanului lor ereditar. pe cjire-1 chema Nitchak Han. toţi cei care doreau puteau tragă cu arma către stele şi că.ăsit o cale. purtîndu-şi rtuşiera trecută peste piept şi puşca în mîini. itchak Han nu mai purta uniforma de poliţai. care simbolizau poarta bazei. Lochart salută şi 219 . aşa că ar fi i. ci hainele bului. iar şeful poliţiei. Lochart. după cuviinţă. pînă la ultimul om din sat. un trib neînsemnat al nomazilor Kash'kai. oricine dracu' or fi "ei". 53* Poate că a fost ca la Zagros.

deşi jefti. să-şi desfăşoare activitatea sub noul regii ca şi pînă atunci. sau că "trei piloţi din aviaţia militară del naseră elicopterul şi zburaseră spre. urmară strigăte de bucurie de toate părţile şi se traseră multe focuri de armă în aer. . ca reprezentant al Franţei. se gîndi. Şahul Pahlavi. apoi Nitchak Han îi prezentă un buchet de flori lui Jean-Luc Sessonne. cu o 2 urmă. îl] rugase pe Tom Lochart. Mclver se întoarse către fereastră. cu rezervorul golit şi radioul smuls.Lucrurile se-nrăutăţesc din ce în ce mai mult. Uciderea lui Kyabi e un lucru groaznic şi un semn foarte prost pentru noi. Zagros Trei. care-i scăpase de duşmanul lor. ştiind că nu putea face nimic ca să-i ajute. iar Lochart încuviinţase grav.lumina arienilor. sau că ' trei pasageri erau ofiţeri superiori care fugeau din ţa De ce trei pasageri în fiecare poveste? se întrebase h Iver. De la personalul de so la Galeg Morghi primiseră rapoarte încurcate .fu de acord că Nitchak Han avea jurisdicţie asupra bazei. mormăi.Să sperăm că Rudi şi oamenii lui sunt la fel de' norocoşi ca tine la Zagros. mulţumindu-i în numele tuturor galezankash'kailpr pentru adăpostul şi sprijinul acordat lui Khomeini. Tom. Cum dracu' pot s-o scot pe Genny din Teheran şi unde dracu-i Charlie? Nu auziseră de Pe'tikin de cînd plecase.că Peti fusese răpit şi obligat să zboare cu "trei perso. .Ii mulţumim lui Allah că cel ce s-a numit singur "Regele Regilor". lacheul diavolilor j străini. necunoscute". iar Nitchak Han cu mullahul alături. graniţă". pentru că maşina lui era încă acolo. Urmară brave cuyîntări din partea ambelor părţi şiî începu ospăţul. a fugit ca un fante boit din seraiul unui paşăj irakian. cele două mormane de pietre fură oficial dărîmate. dimineaţa. şeful tribului străinilor de 1. din Tabriz. Ştia că Petikin trebuia să fi ajuns la aerodrom siguranţă. Bandar-e Pahh 220 . care a gutezat sacrilegiul de a-şi lega sîngele de cel al regilor Cyrus şi Darius cel Mare "bărbaţi curajoşi şi mîndri". .

dar foarte conştient de angajaţii săi iranieni din celălalt birou. îl hărţuiseră neîncetat creditorii furioşi. tăcea şi Tabrizul nu fusese niciodată în bătaia emiţătorului. 16* Hi Guerney. Andy nu se plînge. că Andy a semnat săptămîna asta noul contract . 11* De îndată ce băncile se deschid.unde ar fi trebuit să alimenteze. Am primit un'telex de la respectatul meu coleg. 15* Sunt englez. aşa cum bine ştii. car6-i diferenţa? E numai vina voastră! I-aţi trădat amîndoi pe Şah şi Iranul şi-acum Irebuie să plătiţi pentru asta. Aveţi toţi banii noştri. ar fi trebuit să îi furnizeze săptămînal bani lichizi. 221 Englezi. Coborîse glasul jji mai mult. telexul se blocase şi fuseseră necesare ore în şir ca să fie repus în funcţiune. americani. pe cale de a cheli. 18* Andy mi-a spus că a primit un telex de la dumneata lU'in care l-ai confirmat că ai promis că ai să ne asiguri ipate lichidităţile. şi v-aţi băgat singuri 111 rahat. 12* Pentru Dumnezeu. o să plătim tot ceea ce datorăm. spui chestia asta de săptămîni! comentase rece Mclver. şuierase generalul tremurînd de furie. 45* Am promis că am să-ncerc.acă n-ar fi fost partenerii voştri iranieni. înjură în şoaptă. 44* Cu ce? întrebă Mclver acru. purtînd un costum scump şi un ceas la fel de scump. Am nevoie de bani acum! 13* Toţi avem nevoie. generalul liivadah. n-aţi avea nici un ban. fost general de armată. aşa cum promisese Gavallan. 17* D. eu în special. cu pielea închisă la culoare. fusese un dezastru. şi întîlnirea lui de la prînz cu generalul Valik. Era un bărbat rubicond. 14* Dacă n-ar fi fost idioţii de americani care l-au trădat pe Şah şi l-au convins să îngrădească puterile glorioaselor noastre armate. nu ne-am afla în rahatul ăsta. telefoanele nu lucraseră. care. Avusese o zi grea. care cu siguranţă trăgeau cu urechea. Sun tem în plin război civil şi nu pot deschide băncile.

doar.. . 5* Ca să meargă unde? 6* Trebuie să controlez unele dintre facilităţi noastre Ta Abadan. 7* Şi cum o să obţinem aprobările necesare. Mclver semnă chitanţa. apoi scoase un mic pachet de bancnote. Era plină ochi cu riali în bancnote mari. te rog. Ce-i atîţ de greu? 11* Mai întîi este împotriva legilor iraniene. dar ţinu capacul în aşa fel încît lui Mclver îi fu cu neputinţă să vadă înăuntru. dacă băncile se deschid. închizînd-o repede. 106* Cînd putem să. 9* Dacă nu avem un plan de zbor. tot trebi. care să decoleze în cursul dimineţii. şi Mclver băgă de sean sudoarea ce-i acoperea chipul. dai următorului "controlor de trafic aerian număn înregistrare. punînd rialii pe masă şi luînd restul de bancnote. zborul e ilegal! 10* Poţi întotdeauna să spui că ai cerut permisiur că ţi s-a dat verbal.Generalul făcu un efort să-şi domolească^ mmk fiindcă avea nevoie de cooperarea lui Mclver. Şi dacă n-ai un astfel de nu 222 - . Dă-mi o chitanţă. Săptămîna viitoare. chiar dacă i îngăduie verbal şi aparatele se ridică în aer..Acum. spuse Valik. îşi tampona fruntea şi îşi deschise servieta..Uite. pute aranja totul.Săptămîna viitoare. 8* Lasă aprobările. 105* Mulţumes c. . legilor voastre! Al doilea.aproximativ şase mii de dolari. Mîine vreau i '212. Intotdeaun N-am aranjat noi contractele Guerneyl Valik se aplecă spre el şi-şi coborî şi mai mult glasi ... Toate aparatele sunt înregistrate la tierul General al Aviaţiei şi sunt mai sensibili în pri1 elicopterelor decît civilii. aprobat în prealah de militari. aş vrea o cursă specială. generale Cu tot spaţiul vostru aerian controlat de militari.. o să-ţi mai aducă. sau eu sau unul dintre colegii mei. spuse cu multă emfază. Numără foarte ostentativ cinci sute de mii de riali . întotdeauna ne ţinem cuvîntul. don general.

. Mclver se încruntă. băgînd de seamă eă ultima copie se referea la zborul lui Petikin la Tabriz. 46* Atunci. Nu trebuie decît să ai aparatul gata la ora nouă. . şi neliniştea lui crescu din nou. preşedinteleIHC. am să încerc. altfel aviaţia n-o să accepte planul de zbor.Nu e nevoie să fie trecut numele meu aici scrie r patru pasageri .şi ceva bagaje. să zicem la Galeg Morghi. dar pe autorizaţie trebuie ute nume. semnează ca persoana autorizată. Generalul se înroşise la faţă. Trase pachetul de formulare de zbor în alb. iar pasagerii şi echipajul aruncaţi în închisoare. Sudoarea i se adunase broboane pe chip.Te rog.' Aranjează asta fără să mă amesteci pe mine.In regulă.or să mă-nsoţească soţia mea şi cei copii . O să stăm o săptămîna la idan. apoi ne-ntoarcem.iiik.Foarte bine. Nu. Unde dracu' o ('i -ista acum? La rubrica "pasageri" îl trecu pe generalul « . .cu gărzi înarmate. aparatul meu o să fie reţinut. . Am să cer (probarea. dar nu-mi fac prea mari speranţe. Mclver începu să adauge şi alte nume. Valik împinse înapoi formularul. . la Galeg Morghi.controlorul o să zică: "Pun'te jos la baza militară următoare şi prezinţă-te la turn". or să te primească foarte iritaţi şi pe bună dreptate. stai. Acum! 223 . Valik avea desigur autoritatea să ceară şi să autorizeze un astfel de zbor. Pregăteşte doar un '212 la a dimineaţa.. Fără îndoială că sunt piese de schimb pe care rHmie să le trimiţi acolo. Şi cînd aterizezi. dar mai întîi semnează la "autorităţi" şi numele tuturor pasagerilor şi destinaţia. găseşte o cale! E un zbor foarte important! Contractele Guerney depind de el. şi i-1 dădu. 47* De ce acolo? De ce nu la Aeroportul Internaţional? 48* E mai convenabil şi mai liniştit acolo. scrie Jbiir că aceast zbor e necesar ca să trimiţi piese de schimb v[ Abadan. generale. nu-i nevoie să treci numele noastre. Hui pasagerii trebuie trecuţi cu numele lor. .Iartă-mă.

plăţi restante. Se aşezase şi aborda* zîmbet bolnav. Dac adevărat numai a zecea parte. Pur şi simplu! . 51* Nu-i deloc simplu! Santinelele de la Galeg Morghi n-or să te lase să te urci la bord fără documente şi nici turnul de control. sunt proprietatea noastră. 52* Toate aparatele sunt ale noastre. or să-mi confişt aparatul şi-o să ne închidă firma pe veci. .o să vă treziţi în închisoare. Valik îşi înghiţise mînia. Am trecut prin • multe împreună. domnule general? Ai cele mai bune legături în Iran. nu era un L unde să vrei treci. a noastră! 53* Da. din cele ce se spu despre SAVAKşi închisorile iraniene. 50* Ăsta e un zbor special pentru piese de schimb. cu documente false . E pentru tine şi pentru pilot Deschise servieta. O să ne trezim cu mai multe întrebări decît de obicei. Numai gîndul la închisoare îi făcea greaţă.■ cînd o să le achitaţi. unde zburăm toată ziua. da' dacă vă prind făcînd-o într-u elicopter S-G. Pentru voi doi. Mciver privise banii fără să clipească. Acum sunt la fel de insistenţi ca ţînţarii. Teheranul nu-i ca în sud. ai spus asta limpede de atîtea ori.Nu pot! Mciver se enervase la fel de mult. &. pentru Dumnezeu! Mciver îl privise exasperat. Douăsprezece milioane de riali. desigur. Am să fac să merite treaba asta.Nu-i nevoie să ne certăm. laolaltă c întreaga familie. Dacă vreţi să mergeţi la Abadai asta-i treaba voastră. cu mine şi cu pilotul. Or să te vadă urcînd la bord.pe care eu trebuie s le contrasemnez . Douăspre milioane însemnau cam o sută cincizeci de mii de di 224 . Mac. 49* Repet: militarii or să vrea să ştie totul despre cine şi unde. pentru că de săptămîni întregi n-am avut nici un zbor în direcţia aia. Ne datoraţi aproape patru milioan de dolari. Pentru dumneata ar trebui să fie simplu.. De ce nu aranjezi aprobarea dumneata însuţi. spusese la fel de nervos Mciver.

Şi nici Statele Unite n-aveau" s-o îngăduie. Era o to'arcere eu o sută optzeci de grade faţa de tot ce spunea luni de zile generalul. imeţit. Mciver îşi desprinsese privirea de la bani şi se uitase ichii omului. dar nu îndrăznise să gîndească.. armata avea să preia plierea. spusese generalul lisperare în glas. Ce ştii dumneata şi eu nu?• Despre ce vorbeşti? începuse să se bîlbîie acesta. jumătate cînd o să fim în pguranţă la aeroportul din Kuweit. Mac. Nu numai din pricina banilor. douăsprezece milioane fiecare. de fapt revoluţie comunistă" să ) utească. Niciodată! La vremea potrivită. adăugind că auzise că. ei?! ' Ce zvonuri? 225 .. Scuturase din cap. Imediat Valik spusese: . Lovitură tal sau război civil. Valik repetase asta foarte sigur pe el abia cu o li ti i urmă. Se aud zvonuri groaznice. 12* S-a-ntîmplat ceva. Chiar şi după plecarea incredibilă a Şahului uluitoarea întoarcere a lui Khomeini în Iran . fiindcă ikhtiar şi generalii Statului Major Imperial deţin Hanţa puterii şi n-au să îngăduie niciodată "acestei voluţii a lui Khomeini.Nemuritori a micii răscoale a aviatorilor de la i^islian Tappeh era primul semn.!Ste o sută de mii de lire sterline. nu există nici un motiv de teamă. Şi chel-[uielile. din moment în moment. Ei?! Mciver fusese zguduit. apoi . suntem însemînţelegi? E familia mea. trebuie să ies de-aici se liniştesc lucrurile. triiKita avea să facă o mişcare de forţă şi că înăbuşirea de 'fitu. iu ştiu. Khomeini. ceea ce suspectase. Jumătate acum. Ce anume? • 13* Trebuie să ies de aici cu familia. ir şi pentru că Valik spusese pe faţă "Kuweit". Khomeini sau nu. De luni întregi făcea multă iradă despre cum o să zdrobească Şahufopoziţia. Douăsprezece milioane re.'s-a-ntîmplat cu numai zece zile în urmă!spusese zeci de ori că.E-n regulă.Dumzeule.

spusese neputincios.. Cuvintele lui Valik se pierduseră. nu sunt prost şi ştiu Iranul are căile sale. împreună multe alte personalităţi proeminente. O.De ce eşti atît de sigur? . Am să încerc. Unde va depar te de drum uri şi în afara bătăii radar ului. tractele? Ei!? Contractele Guerneyl Cu peşcheşuri!] Punînd în tăcere bani număraţi în palmele potrivite. Trebuie că ai prieteni acolo.. Poimîine trebuie să fiu arestat. Va trebui . din răutate. A văzut o listă secret SAVAK. Oricît de mulţi bani ai să oferi. Trebuie să fie ceva legal. Iranul are căile sale. împreună cu familia mea. 1 0 7 *E -n re g ul ă. Şi na pi urci la Galeg Morghi: n-ai cum să te strecori la Anno ush şi copiii şi nici măca r să intri în unitat ea milita ră fără să fii oprit.. sau pur şi sin din amuzament.Zvonuri! Valik aproape scuipase cuvintele. Soţia şi cei doi copii ai Valik erau favoriţii lui şi-ai lui Genny. Şi al meu. da. Cel mai bine ar fi să încerci spre Poate am putea să te ducem pînă la Tabriz.plăteşti pe cineva să te treacă peste gr. ca q cona făcută opoziţiei. d. Eştjj atît de prost încît nu înţelegi care sunt căile iraniene? Mclver spusese la fel de întunecat: . n-am s-o . Auziseră cu toţii zvonuri ori1 despre torturarea soţiilor şi copiilor în faţa celor ares pentru a-i forţa să accepte ce li. aştepta să primeşti aprobarea şi n-ar trebui să te sud.. Apărarea Mclver se năruise. Şi ştii cum s în stare să trateze femeile şi copiii în faţa. Obţine aprobarea oricum! Plătesc înainte. d ar .E-n regulă.se cerea.Ştiu cum e cu peşcheşul. . 54* Despre ce vorbeşti? 55* Ţi-e teamă de adevăr? Mclver se holbase la el. spre Abadan.Atunci sîngele copiilor mei şi al soţiei mele o si păteze mîinile.. 6* Dobitoc ipocrit! Legal!? Cum operezi de atîţia ani în Iran? Cu peşcheşuri! Cît ai plătit tu însuţi pe sub mină?? Sau vameşilor? Peşcheşuri! Cum crezi că obţinem con-. . un camion. Va trebui să te luăm "de unde va din afara Tehe ranul ui. şi deputea să. simţind* cumplit. ştiind că fusese încolţit. 5* fac. ' . Răspi sul e nu.Am un văr în poliţie. .

.trebuie să fie Abadan. Valik se gîndise un moment. foarte bine.la intersecţia conductei de sud cu rîul Zehsan. ajung acolo pe Ipsea. 1 Valik îşi ştersese sudoarea de pe faţă. . Am putea să fim luaţi de la marginea 'eheranului. Te rog. 108* De ce? Iţi înjumătăţeşti şansele! 109* Familia mea. .. 227 . ofiţerul de acolo n-are cum să nu te idă şi-ai să fii arestat în cîteva secunde. rog! Mclver ştia că face o nebunie. O să aranjez la Isfahan. Te implor! .şi împreună cu mine Annoush.Şi dacă ceva merge prost? . Asta o să-mi lase p să mă gîndesc la treaba asta şi să hotărăsc dacă da nu. Telefoanele nu merg.Cum rămîne cu realimentarea? Cînd o să aterizezi .Insha'Allahl Cere autorizarea zborului pentru sse de schimb. Ar trebui să aflu pînă la miezul nopţii ţfi s-a aprobat.... Dacă ai să ieri autorizaţia pentru piese de schimb. tatăl şi mama mea. De la. Am să trimit pe cineva să aştepte şi să -o aducă acasă.ntru realimentare. Jalal şi Setarem. apoi continuă dintr-o nflare: . fără nici un nume sau'sunt mort ori şi ii rău .Am să cer autorizarea. Allah să te binecuvînteze.. 55* La miezul nopţii. o să fiu acolo. . 56* Da. Ai însă desigur dreptate în privinţa unităţii de la [}aleg Morghi.. E Icparte de drum şi sigur. Mac. aşa că va trebui vii pînă la mine după confirmare.. eu o să aranjez fie aprobată.Cere realimentarea la baza aeriană militară de la Ifahan.. la ora insprezece. O să fim acolo dimineaţa. 54* Dar ai. Piese de schimb pentru |ndar-e Delam.

«B S o go fiăfc ° . CU a co c o ca cu a +-> cu ca co 4 ? 6.-2 g^ 2N C D „ O OX c B ca <u o-§':a.^ fi > i ca ca _ >cO cu vi co > cu n« .S W C-« tUfir^^ticMl-^ • »" S « c a ca ^ fi o °.S § H c ? S > > <S ca.aga§H3§2^ « fi O -r-< Î 3 . S S 6 ^2 o o ^.u ^ u .-.«x? Vi .8 8 CU II «2 )ca _r v-.^^-S HQ ico■■2'X---^ P fi S 'V *s jca ai fii « .

doilea: Genn ar fi trebuit să plece cu ceilalţi, ar fi trebuii să insist. Al treilea fu îndreptat către grămada de riali din servieta lui diplomat, aşezată pe podea, lîngă cuier. - Ah, bine, spuse politicos tînărul. Avea o figură voluntară, cearcăne întunecate în jurul ochilor şi deşi Mciver socoti că nu depăşise 25 de ani, ave;i aerul unui bătrîn. - Pericol pentru voi aici. Acum vă rog, plecat! Noi suntem komitehul pentru acest bloc. Vă rog acum plecai Acum! 230 - E-n regulă, sigur, ăăă, mulţumesc. De două ori pînă atunci Mciver se gîndise că ar fi fosi prudent să evacueze birourile din pricina încăierărilor si a gloatei din stradă, deşi, uluitor, dacă se ţinea seama dt numărul lor uriaş, mulţimile fuseseră foarte disciplinaţi şi provocaseră foarte puţine stricăciuni proprietăţile >i particulare sau europenilor exceptînd maşinile parcai > în stradă. Acum era pentru prima dată cînd cineva veni: < să-1 avertizeze personal. Mciver şi Lochart îşi puseră ascultători pardesiel Mciver închise valiza diplomat şi se pregătiră de plecar Stinse luminile. - Gum lumini, cînd nimeni altcineva? întrebă coi ducătorul tinerilor. 15* Avem propriul nostru generator, pe acoperiş. Tmărul zîmbi ciudat, cu dinţi foarte albi. 16* Străinii au generator şi căldură, iranienii nu. Mciver se pregătea să răspundă, dar se opri. - Voi primit mesaj? Mesaj despre plecare? Mevi astă z i ?

D a . Un mesaj la birou, unul la apartament, pe cart găsise Genny în cutia de scrisori. Spuneau doar: "P< decembrie aţi fost preveniţi să plecaţi. De ce sunteţi îi aici, dacă nu ca duşmani? V-a mai rămas puţin tir . Semnat: Studenţii pentru o Republică Islamică în Ira - Dumneavoastră sunteţi, ăăă, reprezentat Universităţii?

- Noi suntem komitehul vostru. Vă rog plecat acum. Duşmanii mai bine nu întorc vreodată, nu? Mciver şi Lochart ieşiră. Revoluţionarii îi urmară în os pe scări. Liftul nu funcţiona de săptămîni. Strada era ncă pustie, fără grupuri de oameni, iar în depărtare se 231 luzeau focurile de armă. 66*N u înto arceţ i, trei zile! , Mci ver se holb ă la ei. 67*Nu-i cu putinţă! Am multe ... 68*Pericol! Tînărul şi însoţitorii lui, la fel de tineri, aşteptau în Icere, privindu-i. Nu toţi erau înarmaţi. Doi dintre ei veau bîte. Doi erau cu mîinile goale. .- Nu întoarce. Foarte rău. Trei zile spune komitehul. tiţelegi? - Da, dar unul dintre noi trebuie să realimenteze cneratorul sau telexul se va opri şi-atunci vom rămîne Iră legătură... 69* Telex nu important. Nu vine înapoi. Trei zile. Tînărul le făcu răbdător semn să plece. 70* Pericol aici, nu uitaţi, vă rog. Noapte bună! Foarte conştienţi de privirile invidioase, Mciver şi Dchart se urcară în maşinile lor care fuseseră încuiate în irajul de la subsolul clădirii. Mciver conducea Roverul U coupeâe patru locuri, model '65, căreia îi spuneaLulu pe care îl păstra ca nou. Lochart împrumutase maşina l Scot Gavallan, un vechi Citroen uzat, ţinut cu bună .nţă subturat, deşi motorul era îngrijit cum trpbuie, nele perfecte, şi la nevoie putea fi foarte rapid, îmarară şi după al doilea colţ se opriră unul lîngă lălăit. 36* Nenorociţii ăştia vorbeau serios, spuse supărat Mcir. Trei zile? Nu pot să nu merg la birou trei zile!

Lochart aruncă o privire în oglinda retrovizoare, lărul dăduse colţul şi stătea acolo privindu-i. - Ar fi bine să plecăm. Am să-ţi fac o vizită acasă, se grăbit.

37* Da. Şi acum?

- Da, dar dimineaţă, Tom. Acum nu putem face nimic. - Trebuia să mă-ntorc înapoi la Zagros, ar fi trebuit să plec astăzi... - Ştiu, stai şi mîine, pleci după aia. Nogger poate să facă drumul ăsta dacă vine aprobarea, ceea ce mă îndoiesc. Vino pe la zece. Zări tinerii începînd să înain teze către ei. Pe la zece, Tom, spuse grăbit. Apăsă pe acceleraţie şi porni înjurînd. Tinerii îi văzură plecînd şi conducătorul lor, Ibrahim, se bucură, fiindcă nu dorea o ciocnire cu străinii şi nici să-i omoare sau să îi aducă în faţa judecăţii. Doar pe cei din SAVAK şi poliţiştii vinovaţi şi duşmanii Iranului, înăuntrul Iranului, cei care doreau să-1 aducă înapoi pe Şah şi totalitarişţii marxişti trădători care se opuneau democraţiei şi libertăţii religiei şi educaţiei şi universităţilor. - Oh, ce mi-ar plăcea o maşină ca asta, spuse unul dintre ei, aproape bolnav de invidie. E un '68, nu, Ibrahim?. 4*Un '65. într-o zi o să ai una şi benzină să pui în e într-o zi o să fii cel mai faimos scriitor şi poet din Iran. 5*E dezgustător că străinul ăla se împăunează cu atît bogăţie, cînd în Iran e-atît de multă sărăcie, spuse altul 6*în curînd or să plece toţi, pentru totdeauna! 7*Crezi că ăştia doi or să se-ntoarcă mîine, Ibrahim 8*Sper să nu, spuse cu un jis obosit. Dac-o fac, nu ce-o să facem. Cred că i-am speriat îndeajuns. Toţu trebui să trecem pe la blocul ăsta cel puţin de două ori f Un tînăr care avea o bîtă îşi puse afectuos braţ jurul umerilor lui. - Mă bucur că te-am votat să fii şeful nostru! Eşt mai b_ună alegere. încuviinţară cu toţii.

Ibrahim Kyabi era foarte mîndru de cuvintele mîndru că era o parte din revoluţia care avea să | capăt tuturor necazurilor Iranului şi mîndru asemenea, de tatăl său, inginer petrolist şi o pers< importantă în compania IranOil, care lucrase răbdat
■ 232

decursul anilor pentru democraţie în Iran, opunînduse Şahului şi care acum avea să fie o voce puternică în noul •»i gloriosul Iran. - Haideţi, prieteni, spuse el mulţumit. Mai avem fi leva clădiri de cercetat.
CAPITOLUL 12

233

Insula Siri; ora 7,42 seara. La ceva mai mult de o mie o sută de kilometri sud-vest de Teheran, încărcarea petrolierului japonez de cincizeci de mii de tone Rikomaru era pe sfîrşite. O lună frumoasă lumina Golful. Noaptea era înmiresmată, cerul spuzit de stele, iar Scragi«r acceptase să-1'însotească pe de Plessey la bord pentru i cina cu Yoshi Kasigi. Acum toţi trei se aflau pe punte ilSturi de căpitanul vasului, privind sub lumina puternică reflectoarelor marinarii japonezi şi inginerul şef de ingă marea conductă de încărcare trecută peste bord rttre complexul de robineţi de pe pontonul fix, plutitor, ■ care era tras petrolierul, de-asemenea scăldat în li mină. *Se găseau la circa două sute de metri de joasa insulă lri. Petrolierul era ancorat sigur, cu cele două lanţuri de prora fixate de două geamanduri în faţă şi două ancore ipoi la pupa. Petrolul era pompat din rezervoarele de . |ărm printr-o conductă aşezată pe fundul mării pînă la mton şi de-acolo pe bord, prin propriul lor sistem de tinducţe, în rezervoare. încărcarea şi descărcarea erau fceraţii primejdioase din pricina gazelor foarte volatile, plozive, care se sţrîngeau în rezervoare, în spaţiul liber „ deasupra masei de petrol brut, rezervoarele goale ■ud şi mai periculoase pînă ce erau spălate. Pentru mai iltă siguranţă, în petrolierele cele mai moderne, în i(iul anume construit în rezervoare, se pompa azot, un ' inert care, la nevoie, putea fi eliberat în atmosferă. Rikomaru nu era echipat astfel. Inginerul şef strigă către oamenii aflaţi jos pe por*

Fusese scot fiecare loc care ar fi putut ascunde explozibil sau an 11* Poate că sărmanul tînăr de pe Siri Unu se în. Să curăţăm totul şi să strîng. . Cît de repede ar fi aste 72* în două ore cel mult. amice. Rechinii ar fi putut să-i producă r. 234 . Asta însemna că trebuiau să trimită şalupa să desf lanţurile de ancoră prinse de geamandurile piutitoî apoi să le reataşeze ancorelor navei. . Către de Plessey şi Scragger. căpitane Scragger? întrebă Kasij fel de tulburat.Putem ridica ancora cînd suntem gata? Era un bărbat subţiratic. Cam p( două ore o să fim pe drum. epoleţi şi o şapcă marinărească cu cozoroc 71* Da. spuse de Plessey la fel de uşurat. . replică Scragger. Scrag. da' pun pariu pe viaţa mea că v din pricina celor ce mi-a spus. şosete ş pantofi albi.Da.. apoi se întoarse către puntea : perioară şi ridică degetul mare în sus. acelea. a cărq prezenţă era esenţială. Totuşi. căpitane Moriyama. cu chipul smead. cre< tînărul Abdullah Turik a fost ucis: nimeni nu se ale^ obrazul şi ochii mutilaţi în halul ăla căzînd de pe | formă într-o mare calmă. avuseseră voie să urce la boH Fiecare fusese controlat şi urmărit cu atenţie de echipajii japonez. ar fi putut. fusese întărită pe întreaga insulă şi pe navă! Tot ce putiis> fi verificat. făcu semn că a înţeles şi-i spuse lui Kasigi. mon amil 12* Poate.închideţi valva.Sper să te-nşeli. în japonezi' . Sărmanul nefericit. 8* Excelent. Doar trei iranieni. 13* Dar rechinii.Bine. către căpitan. Ac n ne putem relaxa. Pa/. legăturile. fusese verificat. c. întreaga operaţiune se desfăşurase foarte bine. Nici unul dintre iranienii de pe ţărm nu lă: să se întrevadă vreo intenţie ostilă. Kasigi spuse în engk 7* Am umplut şi suntem gata să plecăm. cu cămaşă şi pantaloni scurţi de un alb orbitor.

Putem să plecăm în zori. dar făcuse un pact cu Kasigi şi simţea că [rlnie să-1 onoreze. Ca I sa vadă mai bine. că poate.Yoshi Kasigi sugerează să rămînem amîndoi peste (cipte. fără prea mare tragere de inimă [tuşi. domnule Kasigi? IKarma.Pariez că n-o să aflăm niciodată adevărul.Beau. îi spusese el francezului. şi să nentoarcem dimineaţa. de asemenea. Ţ De cînd începuse încărcarea. Acolo se aflau şase pameni: doi dintre japonezii din echipaj. Ceilalţi încuviinţară din cap.. erau cu JÎ nervoşi. Astfel | venise şi încercase să fie un oaspete bun. am să te duc înapoi i Siri sau la Lengeh. în mijlocul căreia se odihnea licopterul lui. Aterizase acolo la sugestia lui e Plessey şi cu aprobarea lui Kasigi. în definitiv.engeh. Sub o baie de lumină. cum vrei. nu prea sigur de motivele pentru care accep-Ist: invitaţia. spuse jtrist Scragger. plăcut. Aspectul ilavrului tîfiărului îl zguduise rău şi—1 făcuse săşi pi cască să fie la Siri pînă cînd pleca petrolierul. mi-ar face mare plăcere. In faţa lui se desfăşura. Şi. Scragger se apropie de balustrada punţii superioare. Scrag. ■lied şi Qom. . j asfinţit. . trei iranieni şi in inginer francez. iar în seara aceea în mod deosebit. Şi astfel aşezase elicopterulpe puntea petrolierului. în fran235 Î . Karma amărîtului ăla a fost scurtă şi deloc rplăcută. fiind i acord cu de Plessey. pe toată lun-imea şi lăţimea ei. cu o zi înainte.comunicate ■pre confruntări din ce în ce mai aprige în Teheran. puntea. moartea tînărului era doar o lincidenţă şi că precauţiile lor aveau să împiedice orice ■creare de sabotaj. se simţea cumplit responsabil pentru tînărul Abdullah Turik. Cum era cuvîntul acela. Hai la bord. un JR 206. Priviră în tăcere cum nava era detaşată de cordonul ombilical al pontonului. Pe lîngă asta era raportul lui Mclver pe | Ayre îl retransmisese prudent de la Kowiss. petroliştii 1 (înşurubau cu mult efort ţeava de doisprezece ţoii de la jLnmplexul de valve al pontonului. Ştirile IC '-ului fuseseră din nou foarte proaste . să ne-ntoarcem 11 . Ar fi o schim-n re pentru tine.

ceză . dăduse glas Kas gîndului tuturor. despre o posibilă lovitură de stat şi despre Kyabi. a lui Bazargan. Şcragger încercase să-şi ascun dezgustul în faţa aperitivelor cu shushi. chiar şi berea.ştirea despre blocarea neîntreruptă a Aeroportului Internaţional Teheran. despre o iminentă intervenţie militară sovietcă. nu-mi permit mai mult de una. 36* O. întradevăr. min< fier. fusese capturat. domnule de Plessey. Australia este una dintre principale' de tot felul de materii prime pentru Japonia. laolaltă cu valul de zvonuri şi contrazvonuri care circulau printre iranieni. foarte mult puiul fript pe grătar întrun sos dulce amăt orezul. . domnule Kasigi. Zvonuri despre o iminentă inter venţie militară americană. Co mea are cargouri care transportă cărbune. grîu. şeful SAVAK. 33* încă o bere. creveţii prăjiţi şi'salata de legume. ştiu. De Plessey zîmbise. Aci Dedesubt. Asasinarea lui Kyabi îl răscolise şi pe de Plessey şi toate acestea. primul ministru numit de el. făcuse ca seara să fie sumbră. Petreci multă vreme acolo? îl întrebase Ser 58* O. zvonuri că lovitura militară de stat avea să aii loc la Teheran în acea noapte. căpitan Şcragger? îl îmbiase Kassig 34* Nu. Nu putem face altceva decît să aşteptă Fusese o gazdă minunată. 35* Nu ştii ce compliment e ăsta.Nu. despre tentative de asasinare a lui Khomeini. Importăm cantităţi uriaşe dii 57* 236 . primul ministru legal. :i lui Bakhtiar. orez şi soia. a ambasadorul 1 american. Poate nu atît de bumi Foster's. Toată mîncarea ruse japoneză. dar apreci. da' foarte aproape. că toţi militarii de toate armele capitulaseră Khomeini era conducătorul de facto al Iranului şi generalul Nassiri. (' un australian spune că o bere e "aproape ca Foster's într-adevăr o laudă. mulţumesc. ci trebuiesă recunosc că e bună. judec şi împuşcat. da. şi eu prefer Foster's. pot fi chiar toate adevărate. da.. că Khomeini era de arestat.

Scrag. cînd el. . da. Adevăratul vostru protector e China. Cred c-o să cadă la înţelegere 14* biluţele. forisiţilor. în urmă cu doi ani. amsakeul gustat o dată.Tîmpenii.de viitor sau să vă folosiţi dovleacul. Atît de mare. E o minunăţie. DirtyDuncan şi-a pierdut Charlie. Dar vinul cald:.O. nu. cu excepţia iernii. şi 'etikin se aflau la Singapore. ică vreodată Japonia se militarizează şi devine Jeajuns de puternică ca să pornească spre sud. apoi adăugase grăbit. 10* Aşa e. Mclver. în viitor. atît de goală. abia asteptînd s-o umple milioanele voastre de furnici lucrătoare. e un weekend. Aţi gustat sake. ca să tencălzească. nu. America n-o să fie în stare să mişte un daget entru a ajuta Australia. căpitane? 9* Da. Şi numai jina o să fie întotdeauna în poziţia de a opri Japonia. Ce spuneaţi despre Australia? 11* Mi-a plăcut foarte mult ţara. Slavă Domnului că suntem la cîteva mii de kilometri depărtare şi America n-o să îngăduie niciodată să fim ocupaţi. mai mujţi bani Ifitru mai puţină afurisită de muncă. Cel mai mare dintre fiii mei urmează cursurile Universităţii din Sydney. interinise Şcragger. vrei să spui atît di. să zicem cfnd America s-ar lua de gît li ruşii. Japonia va alege lomentul potrivit. goală.de trei zile. Dedesubt. Te înţeapă. timpul unei ciorovăieli amicale. Dumzeule. asistenţa medicală şi socială gratuită I ■ 237 . jnorqciţilqr. Australia e Marele Premiu al Pacificului. aşa ci îl vizităm din timp în timp. Da. deşi o mare parte din el merge la producerea băuturii noaste naţionale. Dacă vreodată. 15* Aşa-i. sake. spusese de Plessey. La ie sau la rău.vostru. nu prea e pe gustul meu. se gîndise morocănos Şcragger.iiît de bogată. . într-un concediu de o Bptămînă. sipetul I comori al Pacificului! Da' nici unuia dintre voi. spusese Mclver odată. Tot ce vreţi. afurisitul de iffiţărnînt gratuit.. încuviinţase Petikin. nu vă dă prin cap să faceţi llnuri. k . China o să fie întotdeauna aici. acolo.

E > ca R c a R-N iH G >ca o ■:. J2 ^ ca -r-< -H ' î*T3 0) "O >ca 3 H ( c ^ JCO )ca ca M »*3 BO 3o I g/83 § 2 S3^s B „.)ca JgjD O S «'o 1-1 -j <u !§3 ^ a ) c a ca a. )ca ca s/2 E o 'o o . o o IU li 03 >"3„- cu" ^ k--T T 3 |111°ldiII<^ - "§s.2 Sg «-o o 5 «w S-a'î?^ CO "> (U c^ ca E 3 O ■ O <-.2 2 .- <u 43 3 3 ÎS eo « g . ca 8 .aS^§o cS CU U 3-ă. CU c^S"5 O _.w c-: o3 ffi 3 0 <n b 9 ca ^3 « ca — 8- t/3 ' o - Is^SSfiS-Sg.Pl S/l •^S. <U g )C3 "s-aşa C/3 1-. „ a 3 u HO' .~ 6 2 a) <u o o t-. tyj Q ca U. f 1 'W H L S N DH N C j« n o H)CS s^ <" ."3 c <u O ro ^J o „ bi g TI O ca -3 3 '5 B « ca B «1 H u -Hxa-a <-> w V CU § "3 N CU E B <3 cu o 1 O tu ■' _B_ Q ^ 0) ca' c c a J va o "3 S "3 )ca"'^ < u lM li! ! a*S 2 "O « 3 -CU73 B «* feb «-. 3 t/2k -4— J y> ca cu ca ^-^ a^ iS " 6-S cx^ -.grfpS'So k _r^3 E £3 2 w ■3 o C «'2^c > -I-.S 3 CX« O O-E O p <u —i N 3. CX.

"3 2-8-^2 .

Aproape scos din fire de furie, încerca să impună ordine, dar toţi alergau de colo-colo sub lumina reflectoarelor, fără să ştie ce să facă. - Jacques, strînge-i pe toţi şi hai să-i numărăm. Cît de repede poţi! Tot personalul de pe insulă era compus din şapte francezi şi treizeci de iranieni. Un grup de apărare din trei oameni, înarmaţi doar cu bîte încropite în grabă, se repezi în întuneric fără să ştie dacă se mai puteau aştepta la un alt sabotaj şi din ce parte s-ar fi putut ivi primejdia. - M'sieur! strigă medicul iranian după Legrande. Acesta coborî către ţărm, spre complexul de ţevi ţii valve conectate la rezervorul de pe ponton. Medicul en îngenuncheat lîngă doi dintre răniţii ce zăceau întinşi pe o bucată de prelată, inconştienţi. Unul dintre ei ave; părul complet ars şi arsuri grave pe cea mai mare parte; feţei. Celălalt fusese împroşcat cu petrol de explozi; iniţială, care îi aprinsese instantaneu hainele provocîndu-i arsuri de gradul întîi pe cea mai mare parii a feţei, pieptului şi picioarelor. - Mon Dieu! mormăi Legrande şi-şi făcu cruce 1 vederea pielii carbonizate, abia recunoscîndu-1 p maistrul iranian. Unul dintre inginerii francezi stătea ghemuit i apropiere, gemînd încet, cu palmele şi braţele pline d arsuri. Printre gemetele de suferinţă se revărsa un şuvi neîntrerupt de invective. - Te duc la spital cît de repede pot, Paul.

11* G ăseşte-i pe păcătoşii ăia şi dă-le foc! răspuns inginerul şi se lăsă din nou pradă durerii sale. j 12* Sigur, încuviinţă neajutorat Legrande, apoi întoarse către medic. Fă ce poţi. Am să cer CASEVAC. Se depărta grăbit spre încăperea radioemiţătoruli aflată într-una dintre barăci, încereînd să-şi 241 întunericul. Atunci observă la obişnuiasl ochii cu capătul îndepărt"" al pistei înguste de decolare doi bărbaţi ce alergau cal o mică faleză. Dincolo de ea se afla un mic golf cu i debarcader modest, folosit pentru iole şi înot. Pariez
240 ' '

Ce pagube a suferit sistemul de pompare? Nu ştiu. Aştept... Ah... Doar o clipă... Uite1 pe ' i. 'sieur Legrande. După un moment, din nou în franceză: - Aici Legrande. Trei arşi, doi iranieni foarte rău, relălalt e Paul Beaulieu, palmele şi braţele. Cer imediat t un CASEVAC. Am văzut doi bărbaţi îndreptîndu-se ' ! elitre golf, probabil sabotorii, s-ar putea să aibă o barcă acolo. 110* Adună toată lumea, să văd cine lipseşte! 111* Da, imediat! 112* Pagubele? 113* Nu sunt mari. Cu puţin noroc, rezolvăm într-o JKftptămînă, cu siguranţă, pînă soseşte celălalt petrolier. I - Vin la ţărm de îndată ce pot. Aşteaptă o clipă! De Plessey se întoarse către ceilalţi şi le spuse ce-i transmisese Legrande. Şcragger spuse imediat: i " - Zbor eu cu CASEVAC-ul, nu-i nevoie să chemaţi : altcineva. Kasigi interveni: 73* Aduceţi răniţii la bord. Avem un punct medical şi |jn doctor. E foarte priceput, în special la arsuri. • 74* Minunat! Şcragger o rupse la fugă. De Plessey rosti în [licrofon:

• lispărut. 14* 15*

licăloşii au o barcă acolo, îi trecu imediat prin gînd. \proape nebun de furie, strigă după ei, în întuneric: - Ticăloşilor! Cînd se produsese prima explozie, de Plessey se iezise la aparatul de radio aflat pe punte, care făcea ;ătura cu ţărmul. - Aţi găsit mitraliera aia? întrebă în franceză pe ectoruî adjunct al bazei. In spatele lui, Şcragger, Kasigi şi căpitanul priveau la de întunecaţi. Luminile de pe punte fuseseră iinuate. Luna se ridicase sus pe cer şi lumina cu pirtere. - Nu; m'sieur. După prima rafală atacatorii au

aici, pune oamenii pe brancarde, căpitanul Scragger o săi aducă imediat la bord. E un doctor aici. Un tînăr ofiţer de punte japonez apăru şi i se adresă scurt căpitanului, care scutură din cap şi replică la fel de scurt, apoi explică în engleză: 9* Cei trei iranieni, care au fost lăsaţi la bord cînd ceilalţi Me pe ponton au fugit, vor să fie duşi la ţărm imediat. Am spus că pot s-aştepte. Apoi strigă către camera motoarelor, pregătindu-se să pornească nava. Kasigi privea.fix insula şi rezervoarele de acolo. Am nevoie de petrolul ăla, se gîndea, şi am nevoie ca insula să fie în siguranţă. Dar nu este şi nu pol să fac nimic ca să o apăr. - Mă duc la ţărm, spuse de Plessey şi plecă. Scragger era deja lîngă elicopter, descuind uşile din spate. - Ce faci, Scrag? 59* Pot să întind brancardele pe locurile din spate şi sa ie ancorez, mai degrabă decît să agăţ o plasă de transport în afara aparatului. 60* Vin cu tine. 61* Hopa sus! Aruncară o privire scurtă în jur peste toată hărmălaia. Cei trei iranieni alergaseră către ei şi bălmăjeau ceva. Era limpede că vroiau să meargă la ţărm cu elicopterul. - Ii luăm, Scrag? Scragger era deja pe locul pilotului, iar degete dansau peste întrerupătoare. - Nu. Ţu eşti în cadrul urgenţei, ei nu! Urcă bătrîne. Arătă către scaunul din dreapta, apoi făcu un s< iranienilor să se îndepărteze. " -Nah, ajaleh daram - nu, mă grăbesc - spuse, folo: una dintre cele cîteva expresii în farsi pe care le ştia. Doi dintre ei se traseră ascultători înapoi;xel d treilea se strecură pe locul dinspate şi începu să-şi pri centura. Scragger scutură din cap, făcîndu-i semn să i

8* Ne ocupăm noi de CASEVAC, de

242

Omul nu-1 băgă în seamă şi-i vorbi repezit, întinzînd pe chip un zîmbet forţat şi arătînd către ţărm. Nerăbdător, Scragger îi făcu din nou semn să iasă şi apăsă cu un deget comutatorul de pornire a motoarelor. Acestea începură să geamă imediat. Din nou, bărbatul refuză şi, furios acum, arătă către ţărm, dar glasul lui era înecat de bubuitul motoarelor. Pentru un moment, Scragger îşi zise "okay, de ce nu?", apoi observă chipul celuilalt, salopeta îmbibată de sudoare şi i se păru că mirosea a teamă. - Afară! spuse, cîntărindu-1 din ochi. Said nu-i dădu nici o atenţie. Deasupra lor elicea se răsucea încet, prinzînd viteză. - Lasă-1 să rămînă! strigă de Plessey pe deasupra zgomotelor. Să ne grăbim mai bine! Brusc, Scragger întrerupse procedura de pornire şi, cu foarte multă putere pentru un bărbat mărunt, desfăcu centura de siguranţă a lui Said şi îl azvîrli pe punte, pe jumătate inconştient, mai înainte ca cineva să înţeleagă ce se-ntîmpla. îşi făcu palmele pîlnie la gură şi strigă în sus către puntea de comandă: - Hei, voi de sus, Kasigi! Fantele ăsta eal dracului de nerăbdător să ajungă la ţărm! N-a fost pe sub punţi? Fără să mai aştepte vreun răspuns, sări înapoi în rabini şi izbi butonul de pornire. De Plessey îl privi o clipă în tăcere. - Ce-ai văzut la omul ăla? Scragger ridică din umeri. Cu mult înainte ca motorul să ajungă la puterea maximă, marinarii îl -mşfăcaseră pe Said şi pe ceilalţi doi şi-i împingeau din I spate către puntea de comandă. Elicopterul ţîşni ca o săgeată spre ţărm. Cei doi răniţi erau deja pe brancarde. Legară la iuţeală o brancardă de rezervă de locul din spate şi deasupra ei fu legată ferm prima targa. Scragger ii dădu <> tnînă de ajutor francezului rănit, acum cu ambele braţe I iandajate, să se aşeze lîngă el pe locul din faţă. Străduindu-so să nu simtă mirosul, ridică aparatul în aer şi zbură 1 înapoi, aterizînd uşor ca un funigel.
243

Doctorul şi ajutoarele lui îl aşteptau cu pungile de plasmă pentru transfuzie şi seringile cu morfină pregătite. în cîteva secunde, Scragger ţîşni din nou către ţărm. Peste alte secunde ultima targa fu aşezată la locu; ei şi el şe ridică în zbor ca să se aşeze din nou, delicat, pe punte. încă o dată doctorul fu acolo, cu acele pregătite ş din nou alergă aplecat către brancardă, pe sub elicelc care se învîrteau. De data asta însă nu folosi seringa. - Ah, îmi pare rău, spuse într-o engleză opintită. Acest bărbat mort, apoi, apleeîndu-şi capul, porni în fugă spre infirmerie. Ajutoarele lui luară cadavrul cu ele. Scragger opri motoarele, încuie totul, după care se duse la parapet şi vomă cu spasme violente. De cînd văzuse, auzise şi mirosise un pilot arzînd într-un biplan prăbuşit în flăcări, cu foarte mulţi ani în urmă, era stăpîmt de groaza de a fi prins în aceeaşi situaţie. Nu fusese niciodată în stare ^; suporte mirosul părului şi pielii umane arse. După un timp îşi şterse gura, respiră aerul curat şi î binecuvîntă norocul Fusese doborît de trei ori - de doi ori în flăcări - dar de fiecare dată scăpase teafăr. De pat ori trebuise să aterizeze forţat, punînd manual elicea j contrasem, ca să-şi salveze viaţa lui şi a pasagerilor - < două ori deasupra junglei, peste coroanele copacilor, dată cu motorul în flăcări. - Dar numele meu nu era pe listă, mormăi. Nu atun Se apropiau paşi. Se întoarse şi-1 văzu pe Kas înaintînd pe punte cu o sticlă de bere Kirin, rece gheaţa, în fiecare mînă. -Te rog să mă ierţi, poftim, spuse Kasigi grav, ofer du-i berea. Arsurile îmi trezesc aceeaşi stare şi mie; şi n mi-a venit să vărs. Am coborît să văd' cum se simt răn şi... şi mi-a fost foarte rău. Scragger bău recunoscător. Lichidul rece, cu gust hamei, ale cărui bule îi înţepau limba, îl făcu să se sir ca renăscut. - lisuse Christoase, a fost bun! Mulţumesc, amice, pentru că spusese o dată, îi fu mai uşor s-o spună şi a d'

oară.
244

cu o fabrică de trei sute de mii de tone >de etilena în inima ei. care se duse lîngă cel mai apropiat bec. Kasigi spuse: 44* Nu. pe Şah. Scragger ştia despre uriaşa întreprindere care valoria trei miliarde şi jumătate de dolari şi care. Scragger aşteptă.. Toţi zeii. să blesteme pămîntul ăsta. fără îndoială. tot ce ştia căpătînd un sens. amice. iDPEC-ul. Se referă la fabrica. şi era sigur că Kasigi încerca-să hotărască dacă să-i spună sau nu. pe Jei ce-1 locuiesc. Scragger îl văzu tresărind şi întuneeîndu-se şi mai mult la faţă. Apoi acesta spuse: 8* Nu cred.. blestemaţi fie toţi fanaticii bigoţi şi mincinoşii ctire trăiesc aici. Aruncă din nou o privire asupra ' 245 43* . deşi pe chip nu lăsa să se ghicească nimic. Kasigi auzi cuvintele repetate de două ori şi socoti că reputase o victorie majoră. dar suntem numai o parte din sindicatul iBtronal japonez care a oferit banii şi suportul tehnic falTului. 9* Cea pe care o construieşte Japonia? Ca toată lumea din Golf. 1-1 dădu lui Kasigi. doar unele probleme! 45* Pot face ceva? Kasigi nu răspunse. fabrică! 10* Da.. odată terminată. îşi puse ochelarii şi se strădui să citească. dar e construită de întreprinderi private iponeze. Veşti proaste? ' După o pauză. mari şi mici... "oda Shiping ~han-Todal Sunteţi aceeaşi companie? 12* Da. Construcţia începuse în 71 şi era iprăvită cam în proporţie de optzeci şi cinci la sută. nu de guvernul japonez.Mulţumesc. Fabrica 'un-Toda e finanţată de capital privat. pentru că a iscat crizele de petrol. complexul nostru petrochimic de la Bandar-e Delam. Amîndoi se întoarseră către marinarul care venea grăbit către ei cu un mesaj telex în mînă. spuse Kasigi.. 11* Ah! spuse Scragger. Putea să vadă zbuciumul din ochii celuilalt. avea să fie. cel mai mare complex petrochimic din Asia Mică şi din Orientul Mijlociu. -Aia da. Iranului. se corectă Kasigi.

făcute în secret de Sabia Ruptă. în cele din urmă. Directorul şi şefu 1 de lucrări. Aveţi necazuri peacolo? 64* Momentan. Veneam. j 63* Am zburat o dată peste fabrica voastră. du| bucăţi. Watanabe. să dispun încetarea tuturor lucrărilor de construcţie de la Bandar-e Delam. ] 62* 246 . Hidioshy Ishida. Datorită ticăloaselor presiuni. cheltuielile depăşesc totalul de cinci sute milioane dolari şi vor ajunge probabil pînă la un miliard mai înainte să putem începe producţia.) la baza noastră de la Abadan.mesajului şi fu mulţumit să vadă că mîinile nu-i tremurau Era într-un cod secret. îşi zise Kasigi doborît. Alternativa A4 prevedea ca Hiro Toda să contacteze guvernul japonez pentru împrumuturi cu dobîndă scăzută şi în acelaşi timp. Ishida. Kasigi se opri. gîndl Kasigi în timp ce spunea: Compania mea e una dintre multele din cad| acestui sindicat patronal. din partea preşedintelui corn paniei sale. privindu-1 îndelung. care conducea nemăsurat de puternicul grup de companii cornii ciale cu numele generic de Mitsuwari. Spunea: "Urgent! Datorită inflexibilităţii absolute şi neîntrerupte a iranienilor. Dobînzile prezente se ridică la patru sute nouăzeci şi cinci de mii de dolari zilnic. în prezent. a trebuit. te aşteaptă. Hiro Toda. suntem ruinaţi. Eram cu un aparat { transport. Iar dacă Planul 4 e respins. încet încet. începea să se formeze un plan. Sabia Ruptă era codul lor pentru duşmanul personal al lui Hiro Toda şi principalul lor rival. Te rog confirmă". discret. să-1 roage pe primul ministn/să declare complexul Iran-Toda de la Bandar-e Delam proiect naţional. Du-te urgent la Bandar-e Delam şi ţrimite-mi un raport personal. "Proiect Naţional" însemna ca guvernul recunoştea oficial extrema importanţă a lucrărilor şi urma să sengrijească de finalizarea lor. E cu neputinţă să ajung acolo. Blestema-1-ar ti zeii pe viermele ăsta invidios şi mincinos. planul nostru Alternativa A4 a fost refuzat. aduceam un '212.

Iranul. Kasigi lăsă cuvintele să atîrne -în aer. Apoi războiul de Yom Kippur.. . Acum principalul nostru urnizor. Maşina pompierilor împrăştia fcpiimă. Făcu semn către mesaj. De i'e Statele Unite au îngăduit OPEC-ului să distrugă Lconomia lumii. cînd OPEC a oprit livrările către Statele Unite şi a ridicat preţul la 'cinci dolari şi doisprezece cenţi. formînd acest cartel.zece dolari şi nouăzeci [ii cinci .Unele probleme temporare. din plin. Mai întîi a fost în februarie '71. convins că | Scragger avea să sugereze soluţia. dublînd preţul la doi dolari şi şaisprezece cenţi barilul. importante.cgrande. cînd I ransporturile de petrol ale OPEC au fost reluate. dar temporare. solul îmbibat I cu petrol din jurul complexului de valve ardea încă cu ll'liicari strălucitoare. în ultimii ani. Preşedintele companiei mele îmi cere să mă duc la Bandar-e Delam. 67* E important? 68* Da.. După cum ştii. ca toată lumea şi noi i-am găsit pe iranieni foarte dificili în a te înţelege cu ei. după asta catastrofa din '74. 66* Da. n-o să ştim niciodată.deşi nimic din vina noastră. dar din nou la peşte dublul preţului lor . e în revoluţie. Scragger spuse: 247 . partea noastră de necazuri. Trebuie! şi strînse pumnul. cînd douăzeci şi trei de producători de petrol au semnat înţelegerea OPEC în privinţa preţurilor. gata să izbească cu el în balustradă. dezgustat de lipsa sa de control.. Bakaf şi-acum iiintem pe vecie la mîna OPEC.ipoi îl desfăcu. cînd doar ei singuri aveau posibilitatea i. de la început. petrolul a ajuns la aproape louăzeci de dolari barilul şi trebuie să plătim.1-i zdrobească.. Pe ţărm. Scragger fluieră. spuse. 65* încurcată treabă. am avut şi noi. Este. Vreau să spun dificilă.. în '73.Cît despre Iran-Toda. în apropiere putea fi zărit de Plessey vorbind' cu '.. . forţîndu-se să pară calm.şi a-nceput recesiunea economică mondială.

17* Crezi c-o să vrea? 18* De ce nu? Eşti important pentru el. nu? Ar putea să-ţi aranjeze un charter. Priceperea şi banii japonezilor. unică. Destul de mult. şi încă una dintre primele din categoria ei. deşi rivali invidioşi au pretins că am pornit-o prea repede şi în acelaşi timp au încercat să ne fure ideile şi să-i aţîţe pe alţii împotriva noastră. cu el. Ce v-a făcut să-1 porniţi? 77* Un vis. Studiul de fezabilitate a luat trei ani. la Lengeh. un om numit Banjiro Kyama. de fapt. Poate am putea obţine permisiunea de la Controlul de Trafic Aerian să te ducem în susul coastei. eşti un client important al lui de Plessey. Oricum. Era prima lui vizită în Iran şi oriunde s-a dus a văzut jeturi de gaze naturale aprinse. Dar n-am să uit niciodată scandaloasa bonificaţie de doi dolari de baril. ■ O idee strălucită. sau dacă ai putea să rezolvi la Imigrări şi vamă. şi o ştie. Avem un '206 de rezervă. ar putea să ne ajute să-i dăm drumul. 75* Iartă-mă. ce ai spus? 76* Am spus: ce v-a făcut totuşi să porniţi proiectul ăsta? E departe de casă şi n-avea cum să vă aducă altceva decît necazuri. protejate de incendiu. un inginer bătrîn care lucra pentru com pania mea. care acum e în întregime iipsită. Toate aparatele noastre sunt contractate cu IranOil.. Dacă e de acord. î-a venit brusc un gînd: n-am putea transforma gazul ăsta irosit în produse chimice? ■ Avem tehnologia şi priceperea şi obişnuinţa de a planifica 1 pe termen lung. poate te-am putea sălta peste Golf în Dubai sau Al Shargaz. . amice. Kasigi simţea nevoia să aprindă o ţigară. Hiro Toda. şi rudă cu preşedintele ei. amice. alăturate I "materiei prime iraniene..16* Ascultă. în '68. dar fumatul era îngăduit doar în anumite zone. trecea cu maşina prin cîmpurile petroliere din jurul Abadanului. Dar Planul Toda a mers înainte după cuviinţă şi a fost obţinută o finanţare j 248 .Cu unsprezece ani în urmă. Sigur că suntem foarte importanţi pentru el. de-acolo poate că ai putea să iei un avion spre Abadan sau Bandar-e Delam.

cu gîndurile la Bandar-e lelam şi la răspunsul pe care ar fi trebuit să-1 trimită Hediat prin telex lui Hiro Toda. apoi. Peste omniprezentul murmur al generatoarelor ivei. repezit. Un alt ţipăt. . urechile lui Kasigi prinseră începutul ţipătului pe re-1 aştepta. sunt ruinat şi nereuşita lui Cvine şi-a mea. surprins că durase atît de mult pînă să îl dă. . Dacă el n-o face. Kasigi răsuflă line.Arsurile trebuie să fie deosebit de dureroase. 69* Şi-acum visul e un coşmar? Am auzit vorbindu-se proiectul e-n lipsă de fonduri. Priviră oamenii deacolo. Kasigi îl neglija. 70* Duşmanii răspîndesc tot felul de zvonuri. suntem loar o parte din sindicatul Gyokotomo -Mitsuwari-Toda. E sabotor şi a plantat un dispozitiv exploziv |b punţi.le trei miliarde şi jumătate de dolari. se gîndi lezgustat. acela e Hiro Toda. . Kasigi dădu din cap.Domol strigă. Iar navele Toda vor transporta partea japoneză din irodusele de care industria noastră are o nevoie dis-lerată.Iranianul. care striga de pe puntea de comandă. Scragger se opri. 249 . O nouă izbucnire a flăcărilor le idreptă atenţia către ţărm. El trebuie ■o facă. îţi aduci aminte? Cel pe care l-ai aruncat elicopter. Din nou părerea de ţipăt. ai să m-ajuţi? 72* Bucuros. Dacă vom putea isprăvi vreodată complexul. Dacă cineva poate să îzolve problema noastră. El e omul care. Desigur.. -Kasigi-san! Era căpitanul. către Scragger uitînd de late celelalte: Haide! II conduse în fugă către schela de bord. deloc lăcute urechilor sale. tocul era aproape sub control. -Hai! Scragger ascultă şuvoiul de cuvinte japoneze. 71* Cînd de Plessey se întoarce la bord. revărsat de căpitan..

se repezi d ieşire. Apoi Kasigi înaint îngenunche lîngă cadavre. ţinindu-şi cu o mînă pantalonii ridicaţi. cîţiva poliţişti furioşi. apoi se ridică. . în jos pe scări. apoi cel al lui Said. Se opri ţremurînd şi gemînd şi arătă către un. sărind cîte două trepte odată. Ameţit. scutură încet din c Căpitanul sparse tăcerea. unul dir marinari i-1 smulse din mînă şi. iar lii'dre. 250 CAPITOLUL 13 La Teheran. Aproape îl izbi pe Said de ele. Purta pantaloni persani din mătase uşoară şi o bluză ngă şi largă şi. fluidă. Şeherazada îl aştepta. în dimineaţa ca. smulgîndu-i marinarului amîndouă mîinile şi mai mare parte a feţei. Şi trită. Oh! Wi-am petrecut timpul foarte interesant. primise încă o scrisoare iritată din partea ei. soţia lui. Căpitanul se aşeză foarte precaut pe vine întinse în spatele robinetului-uriaş. pentru el. Tommy. ■ I sărută cu pasiune. 251 . sunt atît de fericită să te văd. îşi zise.Oh. Tom Lochart se dusese acasă. în locul acela nu existau hublouri. bine închis cu două mari piui fluture. Cu mîna liberă începu să desfacă i dintre ele. Asta se-ntîmplase cu ceva mai mult de trei ani în n.1. trecură în fugă de-a lungul coridoarelor în jos.Scragger îl urmă prin culoar. era dureros de frumoasă. iar lui Said capul. 36* Spune că nu se poate opri. Zăvorul^căzu.il tatălui ei.îi aduse o gustare. metalice.Karma! murmură. îanţa de vară a şcolilor englezeşti era pe sfîrşite. împroşcînd cabinei cu sînge. Dispozitivul de temporizare era chimic.Opreşte-1! îî ceru furios într-o persană ezitai întinzîndu-1 către omul care se trase înapoi. din cale. Era în primele zile ale lui septembrie. în cea mai bună zonă rezidenţială. Mai înainte de a putea schiţa o mişcare. alergă să-i aducă nişte vin . ceru slujnicei şi bucătarului fi se grăbească fiindcă stăpînul sosise acasă şi era ainînd. Marina deschise hubloul. pe jumătate trăgîndu-Said cu el. pe jumătate îmbrîncindu-1. îşi aruncă braţele în jurul lui. era în Anglia cu fiica lor. alergă în bucătărie şi. un 1 . in-Ind să-i scrie lui Gavallan pentru transferul imediat. Erau căsătoriţi de aproape un an şi el se iţise vrăjit din prima clipă cînd o văzuse. Doi marinari furioşi pe jumătate împingeau. 35* Nu se poate opri. uiconjurîndu-şi genunchii cu braţele şi privindu-1 cu Idoraţie.i dintre valve. in dar de nuntă de la socrul său. dar nimic care să-1 împiedice. ora 8. După ce' se despărţise de Mclver în apropierea birourilor lor. El avea patruzeci şi '«i de ani. Peste cîteva zile avea să fie cea de-a douăzeci şi cin aniversare a zilei ei de naştere. o fi înglobată în el şi legată puternic cu bandă adezivă. întîlnind în drum cîteva diversiuni. sosiţi în fugă de dedesubt.33 seara. Credeam că vin de pe gunte şi nu de dedesbut. dar erau puntea următoare. Locuinţa lui era un apartament splendid la mansarda unei clădiri 'îioderne cu şase etaje. la o serată din Teheran dată de generalul Valik. Ceilalţi. spuhînd că i n a avea să fie gata. Cel mai apropiat hublou se afla îi un colţ al coridorului. în aceeaşi secundă dispozitivul plodă. în curînd. . pe altă punte şi pe încă una şi atunci îşi aminti ţipetele. apoi se întoarse înapoi şi se aşeză la picioarele i i pe podeaua minunat şi din belşug acoperită cu covoare. cu ncea ei armonioasă. Explozibilul plastic era abia cu puţin mai mare di palma lui.răcit xact aşa cum îi plăcea lui . astăzi şi ieri. Lacrimile îi curgeau pe obraji şi bolborosea incoerent. ţipîn el să le deschidă. Mi-a fost tft de dor de tine! spuse într-o engleză îneîntătoare. îl rugă să se aşeze în faţa focului şi ri-şi scoată pantofii. nu-nţele Căpitanul îngheţă. f aproape aruncaţi înapoi în coridor. . E gata să explodeze. bolboros şi ţipînd. pe jumătate tîrau în faţa lor nu Said paralizat de spaimă. Ce i-or fi făcut? II ajunseră d i n urmă pe căpitan şi pe inginerul şef. bucurînduse Ultimele zile de vacanţă şi petrecere şi.

toţi prietenii mei şi-ai Monicăi. împuţite pe car trebuie să stai ghemuit ca un mesele ( i a u încărcate cu o abundenţă de animal. se de furie. Găseşte-casă unde vrei. slujbă bună. în grupuri sub copaci vreau casa mea undeva lîngă Londra. vorbeşti farsi. foarte conştient că politicos ş ceptă un pahar de vin alb. incapabil să depăşească si depresivă şi iritarea provocate de faptul că accepta. Ştiai că sunt pilot cînd ne-am 252 căsătorit. unde oricine era prins era pasibil de pedeapsa unde se pregăteau loţii aviaţiei militare cerută cic Coran: biciul.băuturi politeţuri atît de necesare în societatea îiniană la toate tari şi vinuri de toate felul fiind de vînzare in nivelurile. moderne. din străinătate şi sunt sătulă pînă în gît >. aşezată în chilipiruri. rămîi în Anglia. calde sau lor. era obicei mîncarea iraniană.Dar tu. conversaţii despre Itima piesă jucată la ordine. de obiceiurile li murdare. de căldură. de altfel. de primit cu plăcere. unde rar pătrundea un străin. . sau espre Chelnerul zîmbitor şi se Nbit îi oferise preţul petrolului şi bîrfele despre curtea regală plin solicitudine o tavă cu băuturi. ştiai că n-aş trăi în iglia. sau la Cannes". un fel de astfel de restricţii nu erau impi străinilor. asta e! Am duce o viaţă frumoasă dacă ţiai idiide ochii. iraniene. un roport militar de lîngă Teheran. nu vreau să trăiesc acolo nici clipă în plus. iar Sunt sătulă pînă peste cap de stri şi de slujbe în petrecerea era la fel ca multe sie la care. Majestatea multe suc Mulţi mahomedani din clasa de mijloc Asta sau lealaltă. toate. de mizerie. icastă navetă cu două săptămîni la Zagros şi foarte căutat în< acum aproape trei milenii. de purtările mîncăruri. în acea jnineaţă. Teheran. în zece zile trebuia să la noul său . îi răspunsese la irisoare şi i-o alăture acelei petreceri. districtul Shemiran. M-and săturat pînă-n gît să trăiesc departe de ţară şi întinşi. Noaptea era plină de stele sau chiar şi-n oraş" Sunt cîteva case. i care este viaţa pe care am ales-o. ştiai că asta este ceea ce ştiu să fac şi nu mai pot ' !(■ 253 . dar Mac ar fi putut la fel de uşor roage pe Charlie Petikin. la uleie Munţilor Elburs. de closetele lor nihrăcaţi.Mamoonan . înlocuindu-1 pe trimisese cu un mesager special. adevărate şi blîndă. Nici iliticoasă şi blîndă. de totul. acasă. la luminările de elicoptere şi compania S-Gl Toat familia mea şi peluzele peste care erau laşternute covoare minunate pe care oaspeţii stăteau aşezaţi sau e aici. cu atît ai puţin cineva din afara ţării.. cele mai şi spre Majestatea Sa Imperială. Tot ce-mi doresc este Anglia. într-o izbucnire oaspeţi. ca şi în barurile hoteluri. persan.' la Zagros. ^una la heran va aprinde şi mai tare spiritul abia băgînd în seamă nerul şi pe ceilalţi soţiei sale. sau lîngă micul bazin. spusese post. :asa bogată şi spaţioasă." Londra sau la New York sau "ai să eci la vară la Excelenţă? Saint Moritz la schi."Urăsc Teheranul. pricină că putea să vorbească farsi. dar nu mai cicăli şi nu-ţi mai băga nasul în ce . şi cineva trebuie să locuiesc niciodată acolo. dar n-am să spusese Mc nevinovat. cu grădină. nu ştii. Mclver trebuise să plece la baza lor de la Al "Dacă vrei să rămîi în Anglia. aflau singuri. E timpul să pune: lucrurile în Teci. încă nu se servise masa şi el stătea lîngă una dintre uşile deschise care ca şi Monic. cîta vreme mai sunt încă tînără. alţii în picioare. în Putney şi Clapham Common.mulţumesc. privind afară. Toţi iranienii erau bine frig. păstrînd o aparenţă calmă. Shargaz. plătită foarte bine şi-mi "ce şi Da. atît i opene cîţ şi iraniene. îşi zisese. d limba lor nesuferită. care puteau să bea pe faţă sau în încăperile L spre Pe vremea aceea era staţionat la Galeg deosebire de Arabia Saudită şi unele dintre emirat^ Morghi. n la blestematele tale dădea în grădină. Era aproape nouă. era multă veselie şi multe bijuterii. de cea parte a Golfului. toate presărate cu sau din pătu: de sus beau alcool atunci cînd se şi flatări şi mplimente extravagante. Tom. rnai puţin în public . De ce nu vrei să te gîndeşti o clipă şi la noi. ciudată! Am o meargă.

. Ceva ieşit din" O mie şi u de nopţi". sau la un ce<u cu sandvişuri cu castravete şi prăjitură cu mac. dar nu ştie nimic despre Iran. nu arătaţi deloc veseflf spusese ea în şoaptă. ^ . spune că urăşt„ Iranul si tot ce tine de el.. la o cină cu friptul^ greţoasă de vacă şi budincă de Yorkshire. 37* Iartă-mă. întotdeauna aceleaşi . căprui deschis. buzele străluce umed. Purta un veşmînt de mătase albă." La dracu'! M-am săturat! Christoase. nic măcar n-o să încerce vreodată mîncărurile şi a făcu vizite doar la cele cîteva neveste ale personalulu britanic. în special bucătăria englezească: morcovi fier|i. O minune. care se înghesuiau să obţină invitaţie la Ambasada Britanică. cartofi fierţi. insulară. El privise înjur şi lumea se schimbase... spusese ea rîzînd. toţi pe deplin convinşi că tot ce e englezesc e cel mai bun lucrii din lume. biftec în sînge sau friptură uscată de miel pe post culme a perfecţiunii. 38* Da. eram la un milion de kilometri depărta Mă cheamă Lochart.. Tom Lochart. ci interminabilele lor întîlniri de bridge. conopidă fiartă.schimba lucrurile acum. dezorienj pentru o clipă de prezenţa ei. eum poţi să suporţi ceva ce nu e de la Fortnw sau de la Marks şi Sparte". simţindu-se prost. senzaţii pe care nu le trăise niciodată pînă atun am crezut că eşti o nălucă.. varză de Bruxelles fiarţji. Termină cu cicăleala sau m supăr! Dacă vrei să schimbi lucrurile. fie cum vrei. biată Excelenţă.. un măsliniu.minoritatea guralivă ş bigotă.. era'parfum şi abia-i ajungea pînă la bărbie. la fel de plictisită şi plictisitoare.Iarta-mă. şoptise cu răsuflarea tăiată. dragă.. nesfîrsitele ceaiuri "dar. pielea avea culoarea pămîntului iranian. ştiu.. Ochi jucăuşi. IJ . . n-a ieşit niciodată afară din Teheran! N-o s-o facă. cu inima bătînd şi gîi uscat.C e s -a întî mpla t? în trebas e ea cu o uş o încruntătură pe chipu-i oval. Se oprise cu un efort. 254 .Oh.

foarte {Stor. icercase să-şi amintească dosarul căpitanului di dar nu reuşise şi. Ea arătase cu degetul în partea cealaltă a încăperii. . deşi era unui dintre elevii săi . dar nu-1 şi spusese în schimb: Voi fi sclavul vostru pentru i una şi. cînd se alăturase companiei |( vi A viation. cu ochi negri şi bine Un văr deosebit: -căpitanul Karim Peshadi din jJe Aeriene Imperiale Iraniene. Tînărul era în civil şi zîmbea către ei. ei bine.buclat. [şi întorsese privirile către Lochart. e numai ca să-şi poată apăra pielea. O. cu mulţi ani în urmă. ştiu eu.. desigur. Excelenţa Sa. prea cinstită Excelenţă. pentru Dumnezeu! Ce dracu' se-Tplă cu tine? Eu.Cum? U)chart descoperise că îi era greu să se concentreze.1 bătuse din palme încîntată: (). dacă aţi rămîne să discutăm şi m-aţi spunîndu-mi numele domniei-voastre. I 255 . J mi-a spus că vorbiţi limba noastră.Sunteţi acel căpitan-instructor răutăcios care-1 că pe sărmanul meu văr Karim de cel puţin trei ori i. Lochart ascultase extravagantele .. Stăpîneşte-te. Şi din nou inima lui îşi oprise le. d a c ă m i . încerc să nu-1 frec decît dacă. amice. tomplimente care sunau obişnuit în farsi şi se auzise N|ninzînd la fel. î n ă l ţ i m e a Vo a s t r ă . cît de minunat FnJ) cuvintele cinci le rostiţi Domnia-voastră! I Aproape plutind. îi spusese: jâcil vrei să zbori cu noi.. promit că o i scotocise mintea după cuvîntul potrivit. mai bine învaţă farsi. D a r. i r. binecuvîntîndu-î în gînd pe'Scragger. iar Lochart nu-1 inoscuse. Hm ostru... disperat. după ce părăsise RAF-ul în '6?5. trecu la farsi. cu o sută de puncte deasupra tuturor celorI . vărul meu. va trebui să-1 aşez pe Excelenţa Sa.a ţ i f a c e iiirata onoare. fluturînd din le lungi şi negre. cu părul negru.. -Acolo. nerită..

O văzuse colorîndu-se în obraji şi plecîndu-şi ocl se gîndise furios şi înspăimîntat în acelaşi timp că trusese totul.. Faceţi fericită o bătrînă doamnă. îl ridicase blesterr cerîndu-şi scuze. . dar cînd ea privise din nou în sus cătr ochii îi zîmbeau.Sunteţi întotdeauna aţît de galant. dar desigu trebuia să fie căsătorită şi oricum el era căsătorit şi. 40* Cu neputinţă!. pe care i-1 întinsese. .şi că numele după căsătorie este Paknouri. ce-aţi spus? . în engl rîzînd: Am fost ultima din clasa mea la compunere. ţi-ai pie minţile .Sunteţi căsătorită? îi scăpase fără să vrea.Cum. Se auzise spunînd . căpit Lochart? ' . Din nou încruntarea. 39* Ah. mai pentru încă trei săptămîni şi două zile . dar nu pot să vă istorisesc vreo poveste chiar dacă aţi jura c-6 să-mi tăiaţi capul.în farsi: j . o fiică de opt ani şi ce drept avea să fie nemulţur pentru Dumnezeu. a aluziiloi 37* Numelş meu e Şeherazada Paknouri. Excelent 38* Atunci înălţimea Sa este. Ochii ei îl tachinau. Numele meu de far este Bakravan. 73* Sunteţi sigur că vă simţiţi bine. te porţi ca un nebun. am spus că am fost căsătorită . Ce spuneaţi Paknouri? . Oprise un chelner şi alesese de pe tavă un. Apoi. Scăpase paharul din mînă.. da! răspunsese pe nerăsuflate.apoi urechile şi ochii lui începuseră din ne funcţioneze. da. Nu se gîndise că ar fi putut fi aşa. pahar c vin. .Numai cu cea mai frumoasă femeie pe care an întîlnit-o vreodată.de fapt.Mulţumesc. din "O şi Una de Nopţi". I domnule căpitan*? 74* O. pînă la urmă.fiin'că eu n-o s-o fac!" Pentru prima dată realiză cî potrivită era persana ca limbă a dragostei.O. dar în afară de ea nimeni nu observ ' .

şi-atunci. unde. în n ţ i . Apoi cinase cu ei. stăpînul meu. cincizeci de ani. apoi zîmbise şi lui i se păruse ffisare soarele.Da. 2 5 2 . imai o jumătate de an. un prieten al tatei. îngrozit că acesta ar fi putut fi de fapt alesul «ivrăgind cu ei. însă doar cu condiţia ca. emirul Paknouri. deoarece nu au r copii după doi ani.. pentru că-i fusese mult prea >r de Iran şi de familia ei. Ha ridicase din umeri. este ■ptinţă ca el să se căsătorească. kţn vrea Allah*. rîzînd Ipreună cu ea. oricît de mult aş mînca. iar el a consimţit. ci o ttisc pe drumul ce ducea în sus. da. cu prieteni şi cunoştinţe suspuse.-Hii gîndit că ar fi bine pentru mine să mă căsătoresc cu iii.. f Ochii ei zburdau şi se prefăcea întristată. dar el îşi kkise seama că nu era şi se urmărise vorbindu-i. că avea surori şi fraţi şi fusese la şcoală în Elveţia. deşi sunt o slăbănoagă. iar eu sunt liberă. sunteţi la fel de. sau după anul următor la care Im învoit. ('înd plecase în acea noapte.. dar Nefericire atît de bătrînă. şi fusese cea mai lini iată clipă din viaţa lui. către Daraband. 0. înălţimea Sa. bătrînă. şi-am pîîns. nu de-ajuns ■ Io rotofeie ca să trezesc dorinţa. ■ Sigur că am fost de acord. apoi făcînd semn vărului ei să li ■' iiure.. aceasta să înceteze după pni. că familia ei era numeroasă şi cosmopolită. era atît de I iUtrîn. soţul meu. Aşa că în cea de-a şaptesprezecea mea zi de îre am fost căsătoriţi şi nu mi-a plăcut încă de Ja Iput. a aceptat Ivoitor să divorţeze de mine şi acum.. ( n u mi-ar fi plăcut căsătoria.. iar tata şi mama '. din fericire. nu se dusese acasă. • Nu sunteţi bătrînă. aflînd că tatăl ei era un important ■/*. se aflau multe Negustor in baMr. fericit 1. pe malurile unui pîrîu. chiar şi cu generalul Valik.. că mama ei era a. şi-am plîns.

Ascult. 116* Nu. Sufrageria era călduroasă. mă gîndesc toată vremea la tine. deşi dmmul fusese dureros şi de multe ori plînsesc cuprins de disperare.şi stătu acolo întins. Ea bătu din palme. ci poimîine. acum eşti canadiancă. aşa cum mi-ai spus iă fac. 26* Oh. ca toate încăperile uriaşului apartament. 75* La ce te gîndeşti. Ii îmbrăţişa genunchii şi îşi aşeză capul pe ei. simţindu-şi grijile îndepărtate de tandreţea ei. 24* E minunat! 25* Nu mă duc mîine la Zagros. dar asta a fost o nebunie. dar ştiind. ştiind că înnebunise. Iartă-mă.Minunat! El îi mîngîie părul. iubitule.i picioarele lui pe minunatul covor. . Am fost ta ambasada ta şi am hun paşaportul. Tommy? îl întreba acum.Drace. Acolit 258 se dau lupte.! CeL mai bun lucru a fost că am fost la Doshan Tappeh. fiindcă ei nu-i plăcea s. spuse ea mîndră.cafenele înconjurate de grădini încîntătoare. iai focul de lemne ardea vesel. 115* Grozav.i I audă înjurînd. Tu eşti canadian. ştiind că se schimbase. stînd l. eşti nebună să te primejduieşti astfel! . că ar fi trecut peste orice obstacol şi ar fi îndurat orice suferinţă ca să o ia de soţie.Ai spus c-ai făcut lucruri interesante astăzi. asta-i şi mai minunat. şi delicat luminată. să mănînci sau să dormi . . Ieri şi azi. perdelele trase. zise el fără să vrea. 114* Da. îi răpunse îndrăgostit. iraniancă. prin jur zăceau împrăştiate multe covoare şi perne. Şi o şi făcuse. unde puteai să te odihneşti. . 76* La tine. 23* De fapt.i generalul Valik. cu scaune şi mese şi divane somptuos aşternute cu covoare. dar de nuntă de l. aşa încît apa cînta şi şopotea pe dedesubt . privind în sus îa stele.unele dintre ele suspendate deasupra pîrîului. de asemenea.

foarte greu. aşa încît putea contrazică puţin. veşmînt pe care i i . Vinul acesta al libertăţii e jţitor. . libertatea I merge unde vreţi. . observindu-i expresia. opri.'ime deschis faţă de el... nunele lăudat. de a scoate vălul. poate nu. spunînd: Am să-ţi arăt. totodată. aşa ca pînă nu demult? Dacă Iptaţi chadorul.. să ia şi obsesia din minţile 'Iniţilor. Toate privirile alea nesuferite ale bărbaţilor. ştiu că e urît şi n-am să-1 port niciodată acasă. (). N-ai idee cum este. Şi al lini. spuse în farsi. i. fira surprins. priveghează asupra mea. la bancă. Tommy. îi îngăduia să şi-o .se Itorească cu acest bărbat care. Bărbaţii . Tommy. nu ţi se ■ > te. în bazar. .sunt la fel.(). nu conduci frjna. îi îngăduia IbS o opinie şi.. . încă şi mai uluitor.. foarte primejdios de băut (îfitre o femeie. n te-am văzut niciodată în chador.. o să pierdeţi toate eelelalte. de a vă căsători cu cine vreţi. Poţi citi ( 259 . Iie. Era bucuroasă că vorbeau în engleză. \h. ar fi trebuit. E . Tu nu te duci la piaţă. f s-a-ntîmplat? întrebă în englezeşte. stăpîne.pe idfl. E îiea să ne întoarcem cu toate la portul ăsta. făcînd o piruetă în faţa n i nevoie să te temi pentru mine. Allah şi Profetul. de necrezut. peste tot . lucru de neconceput dacă ar fi avut lot iranian şi atît de mulţumită că hotărâse să . pe stradă mă simt mai bine cînd port aşa ceva pe ie. îşi pusese un t/r/r v cenuşiu care o acoperea din creştet pînă în călcîie. ca nectarul din Grădinile Paradisului. nu ca femeie. () clipă mai tîrziu apăru în cadrul uşii.. nu m-am amestecat printre luptători.Şi cum rămîne cu toate libertăţile pe care le-aţi Hgat? Libertatea de a vota. |liidii-i liberă abia o mică parte a feţei. îi spuse ea i'ilrt şi se ridică şi ieşi în fugă.Cînd Reza Şah a luat vălul de pe feţele noastre. .Poate da. îşi zise.. de a EUii fi tratate ca un obiect.

Lochart gă. cît< lacrimi.ci trupele de şoc ale Şahului . dar fără Doshan Tappeh. spi mîngîndu-i părul. toate în stare să distrugă pa< sufletească a unui soţ. aproape două sute. toat chador.Fă cum vrei. suspine măsurate timpul nopţii. Doar dacă nu-i poruncea el să fa altfel.De azi înainte am să-1 port pe stradă. nu din pricina 1. pentru aici era într-adevăr dreptul ei să hotărască acest luc Era iraniancă. sau frate.Ce s-a întîmplat acolo? Faţa ei se lumină. fără vreun cuv sau privire supărată.nu i-au putut alunga Credincioşi. a fost atît de palpitant! Nemuritorii . sau tată. . Alh mare!" Apoi unii dintre soldaţi au venit la i Nemuritorii. casa ei era în Iran şi întotdeauna avea fie acolo. Nemuritorii încep să vadă Adevărul. 260 . ci pentru tine.6. . Ochii ei se măriră. dar atunci aveau să iste neplăceri în casă. închipuieşte-ţi. Era minunat şi mătăsos şi strălucea aşa cum nui tinereţea poate străluci. Vărul Karim acolo. lamului şi a Revoluţiei şi ne-a spus unde să-1 găsim şi c Mai erau şi alte doamne. . Peste tot se auzeau focuri de armă. chi. La împreună cu vărul meu Aii şi soţia lui. că e foarte greu so înţeleagă cîteodată. şi am strigat neîncetat "Allah e mare. purtare umilă de sclavă.în minţile lor aceleaşi gînduri. îl puse cu grijă pe un scaun şi s aşeză din nou la picioarele lui. El şi cîţiva alţi ofiţeri s-au declarat de parte. Khomeini. Am destul de în siguranţă: au fost cu mine sora mea. Allah să-1 apere. . alteori oftaturi arzătoare. Aceasta era parte din înţelegerea lui cu tatăl aşa că toate necazurile erau iraniene iar soluţia irania: zile de oftaturi adînci şi priviri pline de tristeţe. preaiubii meu^soţ! îl sărută uşor şi se lipi de genuchiul său şi el ştia > hotărîrea fusese luată. ca mama m şi mama mamei mele înaintea ei. aceeaşi obsesie la to gînduri despre mine pe care numai tu ar trebui să le ai îşi scoase chadorul.

oc(ia şi Khomeini păreau că trec pe lingă ea fără so . bine cunoscuţi li contactele lor la Curte.. chiar dacă fusese însoţită. acum. . . Manuela.Ascultă. şi făceau asta de ani de zile. . aşa că împachetează.. 261 .Lochart era îngrozit şi uluit în acelaşi timp deprimej-i care se expusese ea ducîndu-se acolo fără să-i ceară sau Stî-i spună.E minunat că te gîndeşti aşa la mine. jar acum. .(. iubitule. dacă Nemuritorii cedează. se gîndi. •: trimite pe toată lumea la Al Shargaz pînă se liniştesc ierurile.. n-am să plec. Din fericire-. . Pînă atunci. da.. tatăl ei le erase toate îngrijorările cînd îi şoptise lui Lochart şi fraţii lui îl sprijineau în secret pe Khomeini şi Iti lui împotriva Şanului. doar la început. sau tu ai putea să . Şi Azadeh? Ea de ce să plece? Nu-i nici o primejflc pentru noi! Tata ar şti cu siguranţă dacă ar fi vreo iiiniejdie.Sunt foarte în siguranţă. '(erii tineri din eşaloanele superioare. ea prinse pentru siguranţa tatălui ei şi a cunoştinţelor lor.O. dar î nici un motiv să plec şi sigur c-o să-1 întreb pe tata c. aşa că ii în picioare şi îl reumplu. dragostea mea! Nu-i nevoie ca eu ^lec.. Băgă de seamă că paharul lui era aproape gol. astăzi guvernele Angliei şi iidei au ordonat întregului personalauxiliar şi ii Iii lor lor din Iran să părăsească ţara pentru un timp. Cîţi erau? întrebă. Şeherazada. dar Karim a spus că e icepuţ bun şi că ne putem aştepta clipă de clipă ca jtiar şi derbedeii lui să fugă cum a fugit şi Şahul. apoi se-ntoarse la locul ei. Hori şi bancheri importanţi din bazar. Nu trebuie să tengrijorezi. cum e Karim. va fi o uriaşă baie de sînge. lă" pe faţă revolta. pe Azadeh şi pe tine.Dar cred că ai fi mai în siguranţă dacă ai pleca din |ln pentru un timp. cînd se/porniseră tulburările. încercînd să hotărască ce să facă.0 să le ia pe Genny. Numai trei ni s-au alăturat. foarte înţelept! 79* Mîine o să ajungă aici un '125. 78* Asta-i foarte înţelept.

. Dacă nu vrei copii. la cel n îndepărtat capăt al apartamentului. oricine ai fi. atît de multe necazuri: Charlie dispărut. sprijiniţi de perne. Capul tău este într-ili'văr plin cu tot felul de absurdităţi. deşi fiica mea e prea slabă. Doamne.. Cu unele obiceiuri moderne sunt de acord. : O. cu ajutorul lui Allah cel Unic şi al IpJelului Său. aceasta pe care o foloseau de obicei s cînd aveau oaspeţi şi încă una. dar poate. Răscolit. Dar o s-o fac dacă trebuie! Duri nezeule. KowLs sul e un balamuc. căci. copii.Fac eu asta.. o femeie se leneveşte. apăr-o! Sufrageria era mare. -Ce-i? Drept răspuns.. către bucătărie. E nebună! E-o nebunie să-ţi asumi un asemenea risc. ba da. El încercă să se ridice. îl ridică şi fugi veselă din cameră. . Era un bărbat mărunt. De cele mai multe ori folose camera după obiceiul iranian. O astfel de hotărîre nu e treaba ei! Jared Bakravan fusese uluit. dădace. gregară. odihneşte-te.ea şi cu mine.. Chadorul ei era pe un scaun din apropiere. Nu e niciodată prea devreme. ijjilecos. s-ar putea să hotărîm că e Iclcvreme-ca s-avem copii. Dar numai dacă juri pe Singurul Iiimnezeu că vrei într-adevăr copii. Lui nu-i păsa de asta. fiule. Fără copii. căci i voia să-i poruncească. Lochart privi vreme îndelungată foci: încercînd să-şi pună în rînduială argumentele. îi spusese binevoitor tatăl ei. Niciodată! A. poate că nu doreşti copii?! 80* O. Ş atunci ai să ştii îndeajuns ca să poţi face alegerea [ivită.. Băgă de seamă că trage cu coada ochiului la el şi umbra unui zîmbet trecu peste chipul ei. sau această osibilă căsătorie n-are să dureze .Un an şi o zi numai. sigur că vreau.i după obiceiurile iraniene trei ani şi o zi. Cărţile sfinte sunt foarte limpezi. îi r răspunsese Bak-Jfun tăios. nu cred să fie stearpă. Aranja îndemînatică focul. pot să hotărăsc dacă e prea devreme? I . 82* Atunci ar putea fi hotărît aşa: timp de trei ani şi o li. că e prea ine. după obic locul unde se retrăgea ea atunci cînd el avea de discu afaceri sau cînd o vizitau surorile sau prietenele sau a cunoştinţe. pînă atunci vei avea fii jce. dar numai în cursul z pînă la asfinţit. atunci asta e hotărît aşa. Aveau cinci dormitoare. med Bakravan. Dac-o pierd. Foarte rar pi tau pantofi. desigur că vreau copii. 81* Bun.. pentru că. dar ea se afla deja acolo. trebuie să fii obosit! ""'oate că îţffaci mîine timp să-1 vizităm pe tata. fără îndoială. Pentru el apăreau ca o fam veselă. să discuţi vreodată Stil cu ea! Trebuie să gîndeşti ca un iranian. care ar fi pu strica covoarele groase. cu Şeherazada dacă era nevoie: . Cu ajutorul 263 262 . întotdeai cineva din familie. oriunde ai fi. O casă are icivoio de copii. trei b două sufragerii.. că această cerere puitoare este absolut temporară. stînd pe podea cu o faţă masă aşezată între ei. Kyabi ucis şi Şeherazada în mijlocul ciocnirilor de stradă.inului. mai mică. Apoi fii sfl aleagă: să trăiască temporar în afara graniţelor ii. Excelenţă! în cele din urmă. divorţată şi încă \ţi de copii. iar ea nicioată cu tocuri înalte. cu barbă şi păr alb şi ochi duri.O astfel de idee e prostească. o insultă. ea se mulţumi să zîmbească din nou. bătrînul spusese fără prea mare Iiiluziasm: \ .. nu. la care se putau aşe douăsprezece persoane. Asta e fii mai mare problemă a prea iubitei mele Şeherazada: copii. iele nu.şi nici n-are să-Ik'eapă. de-a lungul coridorului. iubitule.Ar fi o monstruozitate. fie ca cuvintele Lui să trăiască în veci. O parte a înţelegerii lui cu tatăl ei en avea să înveţe cu răbdare obiceiurile iraniene şi Î . La capătul celălalt se afla masa lungă cu scaune.Pentru că pînă atunci. deşi deseori cunoştinţele sau prietc apropiaţi rămîneau ca oaspeţi peste noapte. I Dar e încă atît de tînără. Dar dacă ne-nţelegem. o să mor.O mică bucată de jeratec căzu de pe grătar. . care era. astfel ca pălăvrăgeala lor să nu-1 deranjeze jurul Şeherazadei era întotdeauna mişcare.

Siitii sunt credincioşi. în bazar. Şeherazada stătea ijjfl.Nu. Dar cum? I' să plece niciodată cîtă vreme familia ei e aici. purtînd chadorul şi un văl uşor pe care nu-1 văzuse fl atunci. lud. ilucirea pielii ei. Ca de fiecare dată. De data asta o prinse cu uşurinţă. aş vre. moliciunea ei. soţul meu! Deci. chadorul femeile de stradă.. 265 ..Nu. nu încă! E Şeherazada -vrea! O.Î Jui Allah. spuse ea printre sărutări. dar ea îi şopti: . • Aşa. pasiunea ei o h pe a lui. deşi nu putea să înţeleagă cum sau de ce.fără. dar mă strădu Iam promis că o să mă străduiesc. Doshan Tappeh. n-or să ne deranjeze. Şi-a pier minţile. că asta este inima ta. îi datorez atît de mult. nu-i frigul scîrbos de-aici. Şi de nu? Nu-i asta ocupaţia naţională a iranienilor? Dar ce să-i spun peste cîteva zile? Acest an şi-o zi aproape trecut. . Acest băti minunat s-ar tocmi şi cu Dumnezeu în Paradis. Desigur că femeile au nevoie de cop Lochart zîmbi absent pentru sine însuşi. Dumnezeule. dar aşa sunt cu toţii acum. Uită-i! Uită totul! implor. . Nu purta nimic pe dedesubt. aşa ipune. Fii practic! Gînd practic! E în primejdie. Nu. Şi? Acur e vremea să te gîndeşti la asta. miorul meu vă face plăcere!? [ Se întinse după ea. să stăm aici. nu trebu seamestece. Niciodată ochii ei nu fuseseră mar uncnitori. Unde este a< Unicul Dumnezeu? în toate inimile şi minţile dr credincioşilor. Şi tu? Nu. Ah. Vreau oare povara copiilor? Nu.mişte curînd sau s-a term cu el.. Atît de mare contrast cu atmosfera din carlingă. r pomenit niciodată de asta.. în noapte se auzii . Clasul ei era întotdeauna plin de moliciune şi vibraţii Ivintele persane sunau dulce. Uită de ei. Excelenţă. pe stradă. Dar dac-o face.. jjnîndu-1 cu blîndeţe. dar deveniseră atît de obişnuite îneît abia le băgă în seamă. Cu chador sau. dar ea se trase iute înapoi un pas. Stăpîne. sau s-o trimită a. ■ ■ ! < 264 \ i ■ mea e bună acum. dar e! mea şi am să-i poruncesc să nu se bage. fAşa. • Aşa îşi poartă. astfel de absurdităţi or să dispară ca zăpada ] > nisipul deşertului. mahomedanii! Şi Dumnezeu.este I ta. îşi zise. şi eu sunt eterna ta sclavă. Gustul ei. iubitule! Şi aminteşte-ţi numai că asta . Trebuie s-o scot din Teheran. Şeher azada. iil(umită bătrînului şi familiei. Putea să audă sunetele înfundate ale vocii ei şi ale slujnicei din bucătărie şi liniştea pe care o sublinia astfel era ca întotdeauna minunată. Şi totuşi de ce nu?! E ţara ei. i-am promis că citesc Coranul şi am să-mi deschid mintea. Bakhtiar trebuie să. ştiu dacă i s-a ordonat întradevăr armatei să zdrobea revolta. pentri iranienii sunt un popor violent. dar nu cred că a fost vreod. ■ Dar servitorii. Pernele erau foarte confortabile şi privea focul. veşnic în căutarea mo dacă e-n slujba lui Allah. ca si Seheraza( întreaga ei familie... Poate ( mai în siguranţă aici decît oriunde altundeva . iubitule. ■Poate. deşi în iMi noastră e cald. lîngă Bandar-e Pali Poate c-au s-o ia cu ei acolo. Multe femei fac aşa se spune! .i focuri de armă. apoi îl ■Uii se deschidă. \ încercă s-o ridice în braţe. cealaltă viaţâ^a lui.i\ şopti din nou. [Ramaseră acolo.. Tatăl ei ar domeniu la Marea Caspică. deci. ea s-a supus hotărîrii mele. ■iştea trupului ei îi tăie respiraţia. Da. o să fie o baie de sînge. Doamne. Nu încă. acum. iar rezervoarele de gaz sunt întot-Iminii pline şi-s lemne pentru foc şi mîncare în frigider. Gîndul ăsta mă scoate din minţi. ' că împreună cu ea el urca cu adevărat în Paradis.. de acord cu ea.nu şi d se alătură răsculaţilor. Chadorul foşni cîrid ea se apropie. \'. vara. poate că sclava ta va purta întot-'jna chadorul aşa. atît de mult! [ i n zgomot uşor îi atrase atenţia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful