Tajuk 4

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN LUAR AKTIVITI AIR

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penyediaan kertas kerja, bidang tugas, keselamatan dan pengelolaan aktiviti air dalam aspek keselamatan dan keyakinan di air, aktiviti kayak dan snorkeling. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai mengikuti modul ini, diharap anda dapat: 1. Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti Pendidikan Luar. 2. Mengetahui punca ketakutan di air dan cara mengatasinya. 3. Menghuraikan aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan keyakinan di air. 4. Menjelaskan dengan terperinci berkaitan kemahiran berkayak dan aktiviti snorkeling.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Pengurusan dan Pengelolaan

Bidang Tugas

Penyediaan Kertas Kerja

Aktiviti Air

Keselamatan/ Keyakinan di Air

Aktiviti Kayak

Aktiviti Snorkeling

64

4.1 Pengurusan dan Pengelolaan Pendidikan Luar. Dalam melaksanakan aktiviti pendidikan luar perancangan amat perlu bagi menjadikan aktiviti pendidikan luar mencapai objektif dan tujuan yang dikehendaki. Dalam merancang aktiviti pendidikan luar terdapat beberapa langkah dari pra pelaksanaan hingga ke tahap pelaksanaan. Di awal peringkat pra-pelaksanaan dasar dan objektif program pendidikan luar perlu diputuskan. Di peringkat ini juga segala urusan pelantikan jawatan kuasa peringkat perancangan dilakukan. Pihak pengurusan dan ahli jawatan kuasa yang dibentuk akan berbincang untuk membuat kertas kerja bagi mengdokumentasikan serta membentuk hala tuju perjalanan program. Kertas kerja merupakan bahan bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu projek untuk dibahaskan. Dengan kata lain kertas kerja yang lengkap akan menjadi sumber rujukan utama dalam sesuatu program. Kertas kerja juga merupakan dokumen rujukan yang amat perlu dalam proses memohon kebenaran dan pertolongan dari pihak atasan, oleh itu kertas kerja perlu lengkap dan terarah. Dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pendidikan luar berbagai pihak perlu dihubungi bagi mendapat kebenaran, memohon bantuan dan pemberitahuan. Kesemua proses ini memerlukan pihak urusetia menyiapkan dan menghantar surat bagi memohon kebenaran, memohon bantuan dan pemberitahuan. Memandangkan perkara ini urusan surat menyurat juga amat penting dalam proses perancangan dan pelaksanaan dalam program pendidikan luar.

4.2 Pra-Pelaksanaan Dalam melaksanakan pendidikan luar perancangan yang teliti amat perlu sebelum mengadakan pendidikan luar. Pengajur perlu membentuk jawatan kuasa dan memanggil mesyuarat perancangan Perancangan dan persiapan awal termasulah memikirkan konsep, tema objektif kertas kerja pendidikan luar dan segala urusan surat menyurat kepada pihak terlibat. 4.2.1. Pelantikan Jawatankuasa dan pengagihan tugas Terdapat dua bentuk jawatan kuasa perancang dan pelaksana. Berikut adalah ahli-ahli jawatankuasa serta bidang tugasnya dalam merancang aktiviti Pendidikan Luar. 65

Pengerusi projek  Bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran, kewangan dan aktiviti.  Memastikan arahan daripada penasihat program dapat dijalankan.  Memberi arahan yang tepat dan jelas kepada jawatan kuasa dalam melaksanakan tugas atau aktiviti.  Menjadi orang tengah dalam mengemukakan cadangan atau usul ahli kepada pihak yang berkenaan.  Bertanggungjawab menentukan hala tuju program Pendidikan Luar. Timbalan Pengerusi  Membantu pengerusi dalam melicinkan perlaksanaan aktiviti.  Memangku tugas pengerusi semasa ketiadaannya. Kem Komanden  Menyelaras dan menguruskan semua aktiviti yang berkaitan dengan

pelaksanaan Pendidikan Luar  Mengadakan taklimat kepada peserta  Orang yang membuat keputusan yang penting ketika melaksanakan aktiviti Pendidikan Luar Setiausaha  Bertanggungjawab pentadbiran.  Mengumpul semua maklumat seperti merekodkan semua fail-fail untuk rujukan.  Bertanggungjawab untuk hadir setiap mesyuarat dalam pelaksanaan program.  Menguruskan urusan surat menyurat kepada pihak yang berkenaan.  Memanggil ahli jawatan kuasa untuk bermesyuarat  Menyedia dan mengedarkan catatan minit mesyuarat dan surat pekeliling kepada yang berkenaan.  Bersama pengerusi menentukan tempat, masa, tarikh dan agenda mesyuarat  Mewujudkan rasa kekitaan dan kerja berkelompok di kalangan AJK. kepada pengarah dalam bidang pengurusan dan

66

 Menyediakan kertas kerja yang diperlukan oleh program.  Menyusun dan menyediakan tempat dan kemudahan mesyuarat. Timbalan Setiausaha  Membantu setiausaha dalam melicinkan perlaksanaan aktiviti.  Memangku tugas setiausaha semasa ketiadaannya. Bendahari  Bertanggungjawab kepada pengerusi dalam bidang pengurusan pentadbiran kewangan.  Menyedia dan menyimpan buku akaun untuk program.  Menerima dan menyimpan cek-cek dan wang tunai milik program.  Menyimpan semua resit-resit, baucer-baucer, buku rekod wang keluar masuk dan lain-lain yang berkaitan dengan pengurusan kewangan.  Menjaga dan menguruskan harta benda bagi program dengan baik.  Menyediakan laporan wang masuk dan keluar setiap kali mesyuarat.  Memberi pandangan dalam usaha untuk bagi pelaksanaan program.  Menandatangani cek-cek bersama pengerusi atau setiausaha atau keduaduanya sekali. Jawatankuasa Teknikal  Membentuk satu jawatan kuasa kecil  Menyimpan rekod alatan kumpulan seperti khemah, periuk,parang, pisau dan sebagainya  Menyediakan segala keperluan berkaitan teknikal bagi melicinkan pelaksanaan program.  Mengemaskini alatan dan mengawal pergerakan alatan kumpulan  Bertanggungjawab terhadap peralatan yang digunakan semasa sesuatu aktiviti atau projek dilaksanakan. Jawatak kuasa Aktiviti menyelesaikan masalah kewangan

67

 Membentuk satu jawatan kuasa kecil.  Merancang program latihan fizikal dalam pendidikan luar berdasarkan objektif  Merancang dan memikirkan langkah-langkah keselamatan dalam Pendidikan Luar  Bertanggungjawab dengan jawatan kuasa lain dalam merancang atau menetapkan aktiviti bagi program Pendidikan Luar Jawatan kuasa kerohanian  Membentuk satu jawatan kuasa kecil  Merancang dan melaksana aktivit kerohanian termasuk solat, kuliah subuh dan kuliah maghrib  Membuat giliran iman dan bilal bagi setiap solat  Memastikan peserta bukan islam mengamalkan ajaran agama masing-masing dan diberi kuliah moral Jawatan kuasa Aturcara dan Buku Program  Membentuk satu jawatan kuasa kecil.  Bekerjasama dengan jawatan kuasa pendidikan, kejurulatiahan dan protokol menyusun jadual pertandingan atau aturcara majlis mengikut kesesuaian sepanjang sesuatu aktiviti atau projek berlangsung.  Menyediakan aturcara bagi penyampaian hadiah.  Menjemput dan mendapatkan senarai VIP dan jemputan khas yang sepatutnya hadir pada hari penyampaian hadiah.  Menyediakan acara sambutan kedatangan VIP, penyambut tetamu dan segala persiapan untuk keperluan sambutan.  Bertanggungjawab mendapatkan Pengacara Majlis (MC) bagi setiap kategori atau keseluruhan kategori dan menyediakan draf teks MC.  Mendapatkan senarai pemenang dan penyampai hadiah dari jawatan kuasa peserta untuk kemudahan MC mengumumkan pemenang.  Menguruskan keseluruhan perlaksanaan aturcara dan program kepada semua yang hadir sepanjang program berjalan.  Membantu semua jawatankuasa membuat persiapan, peralatan dan sebagainya.

68

 Merancang bentuk dan konsep hebahan yang boleh menarik minat peserta tentang sesuatu projek atau aktiviti.  Mendapatkan penaja bagi keperluan promosi.  Memastikan perjalanan program lancar dan tapak program sentiasa bersih serta selesa. pengiklanan dan hebahan mengenai sesuatu projek atau aktiviti. Membantu jawatan kuasa hadiah dan cenderahati dalam menyediakan keperluan-keperluan berkaitan dengan penyampaian hadiah seperti cara penyampaian dilakukan.  Membuat back-drop untuk pentas bersesuaian dengan sesuatu projek atau aktiviti.  Menjemput wartawan untuk membuat liputan Jawatan kuasa Persiapan / Keceriaan  Membentuk satu jawatan kuasa kecil.  Menjaga kawalan peserta  Menyediakan roset untuk jemputan yang bersesuaian.  Memastikan para peserta telah bersedia lebih awal ketika acara perasmian atau penutup  Menyenarai atau menentukan tetamu jemputan atau VIP yang akan hadir.  Membuat poster-poster dan menyediakan kain rentang untuk mempromosikan sesuatu projek atau aktiviti. hadirin dan peserta serta mengarahkan mereka ke tempat duduk yang sepatutnya.  Menyambut para jemputan. muzik yang bersesuaian dan lain-lain. 69 . Jawatankuasa Promosi / Publisiti  Membentuk satu jawatan kuasa kecil.  Menyelia susun atur kerusi bagi jemputan atau VIP di dalam dewan. Jawatan kuasa Protokol  Membentuk satu jawatan kuasa kecil.

 Membawa beberapa unit kelengkapan perubatan seperti “first aid”. Jawatan kuasa Hadiah / Cenderahati  Membentuk satu jawatankuasa kecil. 70 .  Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap para peserta sepanjang sesuatu projek atau aktiviti itu berlangsung. cenderahati kepada petugas luar atau jemputan. Jawatan kuasa Disiplin / Keselamatan  Membentuk satu jawatan kuasa kecil.  Memastikan keselamatan di dalam kawasan aktiviti terjamin.  Sentiasa berurusan dengan ahli jawatan kuasa lain bagi melicinkan perjalanan sesuatu projek atau aktiviti.  Memastikan giliran peserta atau kehadiran peserta untuk sesuatu projek atau aktiviti serta hadir pada masanya.  Menetapkan atau merancang budget hadiah mengikut pengklasifikasian sesuatu projek atau aktiviti.  Menguruskan penempahan hadiah kepada para peserta. menerima atau menyenaraikan nama peserta dalam sesuatu projek atau aktiviti.  Memastikan setiap aktiviti yang dijalankan selamat dan berjalan lancar.  Merancang jenis hadiah atau cenderahati yang akan diberi dalam sesuatu projek atau aktiviti serta bersesuaian dengan sesuatu majlis atau acara.  Menguruskan pendaftaran peserta sebelum bertolak dan memastikan jumlah peserta mencukupi  Mengurus.  Sentiasa bersedia jika terdapat kemalangan atau sesuatu yang tidak diingini  Merancang aktiviti kawalan malam.  Memastikan semua hadiah telah tersedia sebelum dibawa ke tapak perkhemahan Hadiah atau cenderahati hendaklah disiapkan selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum tarikh sesuatu projek atau aktiviti bermula.Jawatan kuasa Urusetia dan Pendaftaran Peserta  Membentuk satu jawatan kuasa kecil.

 Menyusun nama penyampai hadiah berserta pengiring yang berkaitan dengan aturcara penyampaian hadiah mengikut acara. Menyenaraikan senarai peralatan dan keperluan bagi acara penyampaian hadiah dan memaklumkan kepada jawatan kuasa yang terlibat. Jawatan kuasa Jamuan / Makanan  Membentuk satu jawatan kuasa kecil. muzik yang bersesuaian dan lain-lain.  Memastikan kebersihan tempat makan.  Bertugas menyediakan hidangan jamuan makanan kepada pihak-pihak yang berkaitan dan memastikan tiada petugas dan AJK yang ketinggalan.  Menyediakan budget dan jenis makanan atau hidangan ringan yang perlu disediakan bagi jawatan kuasa sepanjang program berlangsung.  Mengemaskan dan membersihkan tempat makan.  Menyediakan bekas makanan dan minuman serta plastik sampah.  Menguruskan dan mendapatkan senarai pemenang dari jawatan kuasa peserta.  Menyusun hadiah dan cenderahati bagi memudahkan acara penyampaian hadiah.  Melayan tetamu yang makan dan membahagikan makanan dengan sebaik mungkin. Jawatan kuasa Pengangkutan  Membentuk satu jawatan kuasa kecil 71 . makanan yang berlebihan dan sebagainya.  Menyediakan budget bagi setiap kumpulan peserta  Mebahagikan bahan mentah untuk dimasak oleh peserta  Memberi nasihat kepada kumpulan peserta terhadap hidangan makanan  Membuat penempahan dan memaklumkan jenis makanan serta jumlahnya.  Mendapatkan caterer jika perlu yang boleh menawarkan harga yang berpatutan untuk keperluan makanan dan minuman.  Menyediakan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan penyampaian hadiah seperti cara penyampaian dilakukan.

masa rehat dan kebajikan mereka.  Sekiranya berlaku sebarang keadaan di luar jangkaan.  Membuat penjadualan perjalanan bas untuk kegunaan serta rujukan pegawai yang terlibat bagi kegunaan pemandu.  Mengagihkan peralatan mengikut sesuatu acara yang terjadual. urusetia.  Memastikan peralatan dan persiapan yang telah dibuat dapat digunakan.  Memaklumkan kepada wartawan (press) tentang sesuatu program yang dilangsungkan. jawatan kuasa ini perlu mengambil tindakan serta-merta untuk mengatasi masalah tersebut. Jawatan kuasa Fotografi dan Dokumentasi  Membentuk satu jawatan kuasa kecil  Bekerjasama dengan pihak jabatan penyiaran menerusi saluran media cetak mahupun elektronik. Jawatan kuasa Pertandingan dan Persembahan 72 .  Sentiasa mengingatkan pemandu tentang jadual dan keperluan pengangkutan dengan mengambil kira rasional logik perjalanan dan kebajikan pemandu seperti kemampuan.  Membuat persediaan dan menyiapkan tempat dan segala keperluan seminggu sebelum sesuatu acara diadakan.  Bertanggungjawab terhadap peralatan yang telah digunakan. peserta dan sebagainya.  Menggunakan kamera atau video-cam bagi merakamkan sesuatu aktiviti atau projek. Memastikan keperluan pengangkutan sepanjang sesuatu program yang berlangsung telah mencukupi bagi keperluan persiapan.  Menjadi jurukamera sepanjang sesuatu program berlangsung. urusetia dan peserta. Jawatan kuasa Logistik  Membentuk satu jawatan kuasa kecil. semasa dan selepas sesuatu aktiviti atau projek dijalankan.  Memastikan segala peralatan dibawa dan dipulangkan dalam keadaan dan kuantiti yang sama.  Membuat tempahan kenderaan sama ada bas atau van untuk kegunaan sebelum.

 Sentiasa berada di kawasan aktiviti sepanjang sesuatu aktiviti atau projek berlangsung. bentuk atau konsep persembahan. Jawatan kuasa Tugas-tugas Khas  Membentuk satu jawatan kuasa kecil  Mengenal pasti tugas-tugas atau kerja-kerja yang di luar perancangan. Mesyuarat membawa makna aktiviti perundingan dalam membincang sesuatu isu yang tersurat dan tersirat bagi mencapai satu keputusan. Mesyuarat perancang bagi aktiviti pendidikan luar perlu diadakan bagi memastikan perjalanan sesuatu aktiviti pendidikan luar dapat dilaksanakan dengan lancar. Membentuk satu jawatan kuasa kecil. Kekerapan mesyuarat bergantung kepada keupayaan ahli jawatankuasa menyelesaikan masalahnya.  Merancang atau menetapkan masa bagi setiap persembahan atau matlamat sesuatu projek atau aktiviti.  Mendapatkan juri atau peserta bagi sesuatu aktiviti atau projek yang dijalankan.3 Mesyuarat Perancangan.  Membuat laporan berkenaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan. tujuan program atau memastikan objektif sesuatu aktiviti atau projek berjaya disempurnakan.  Merancang jenis.  Membantu jawatan kuasa lain membuat persediaan sekiranya diperlukan.  Merekodkan atau mencatat setiap keputusan yang telah dibuat oleh para juri.  Memastikan setiap persembahan dilaksanakan dalam suasana yang ceria dan gembira. Terdapat beberapa siri mesyuarat perancangan yang perlu diadakan dalam melaksanakan program pendidikan luar. Mesyuarat perancangan diadakan selepas mesyuarat jawatan kuasa kerja meluluskan sesuatu program itu dilaksanakan.  Merancang persembahan. Mesyuarat bertujuan untuk mengumpul idea dan menyatukan fikiran bagi membina keputusan. 4. Antara contoh siri mesyuaratnya ialah 73 .

jenis aktiviti. maklumat atau perbincangan Untuk siapa kertas kerja di kemukakan Nyatakan apakah objektif dan matlamat yang hendak dicapai  Penerangan tentang projek  Nyatakan secara jelas butiran mengenai • • • Tarikh. Kertas kerja merupakan bahan bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu projek untuk di bahaskan.1 Menyediakan Kertas Kerja mengikut format yang ditetapkan Antara format kertas kerja yang selalu digunakan ialah seperti berikut:  Tajuk Kertas Kerja  Tulis tajuk dengan ringkas dan bermakna  Tujuan Kertas Kerja  Nyatakan secara jelas tujuan kertas kerja disediakan sama ada untuk: • • • Kelulusan. Kertas kerja merupakan dokumen yang penting dalam merancang sesuatu projek. masa atau tempat Peserta kumpulan sasaran Yuran atau bayaran yang dikenakan 74 . Mesyuarat pelantikan jawatan kuasa perancangan menentukan dasar pendidkan luar dan pembinaan kertas kerja. Kertas kerja yang baik adalah kertas kerja yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang hala tuju.4. jawatan kuasa. peserta dan perbelajaan sesuatu projek. Penyediaan Kertas Kerja.4. 4.  Mesyuarat permurnian kertas kerja  Mesyuarat pelantikan ahli jawatan kuasa pelaksanaan program Pendidikan Luar  Mesyuarat sebelum pelaksanaan program  Mesyuarat pendaftaran peserta 4.

4. Mendapat Kelulusan dari pihak pengurusan 75 . tempat dan tindakan jurulatih atau fasilitator.2.  Peserta  Nyatakan kumpulan sasaran yang akan menyertai program ini sama ada pelajar atau kakitangan anggaran bilangan peserta  Tindakan  Senaraikan cadangan jurulatih dan faslitator yang terlibat dalam setiap aktiviti yang dirancang  Sokongan  Rujuk keseluruhan kertas kerja kepada penasihat atau pegawai yang berkaitan untuk di komen atau diberi sokongan 4.• Kerjasama atau bantuan di unit atau persatuan lain  Jawatan kuasa pelaksana  • • • Nyatakan secara jelas segala butiran mengenai: Nyatakan atau sertakan minit mesyuarat induk yang telah memutuskan untuk mengadakan projek yang di pohon Senarai penuh jawatankuasa Peranan dan bidang tugas jawatan kuasa  Anggaran pebelanjaan  Nyatakan secara terperinci anggaran pendapatan serta perbelanjaan termasuk belanja runcit sebanyak 10 peratus dan diperincikan mengikut butir-butir perbelanjaan  Susun atur atau atur cara  Sediakan jadual tentative program yang terperinci dari awal hingga akhir termasuklah atur cara perasmian dan penutup dengan menyatakan masa.

3. perkara yang amat penting sekali ialah memohon kebenaran. surat kebenaran kepada pelbagai agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung perlu ditulis. carta alir dan lain-lain media yang mudah difahami.4. tempat dan aktiviti yang terlibat. Surat-surat memohon kebenaran untuk mengadakan pendidikan luar perlu dihantar awal supaya pihak yang berkenaan dapat membalas dalam masa yang sesuai. Pengurusan Surat menyurat. Penganjur juga perlu bersedia untuk memberi rasional tentang kertas kerja serta aktiviti yang hendak dilaksanakan. Contoh senarai surat yang perlu dihantar untuk memohon kebenaran dalam aktiviti pendidikan luar ialah:  Surat kebenaran ibu bapa penjaga  Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. Surat ini juga perlu mengandungi persetujuan perjanjian pelepasan tanggungjawab pihak penganjur. Jadual tindakan tentatif boleh dalam bentuk carta gantt. jadual.5. senarai semak. Menyediakan Jadual Tindakan Tentatif Jadual tindakan perlu dibina bagi memastikan perlaksanaan program berjalan dengan lancar. 4. Jadual tindakan ini membolehkan pengerusi memantau aktiviti perancangan dan pelaksanaan aktiviti. Sebelum memulakan sesuatu aktiviti pendidikan luar.5.1 Surat kebenaran Dalam aktiviti Pendidikan Luar.Kertas kerja yang telah dibina perlu dihantar untuk mendapat kelulusan dari pihak pengurusan. 4. Jawatan kuasa perancang perlu mendapat kebenaran dan memaklumkan dari berbagai pihak sebelum melaksanakan aktiviti Pendidikan Luar. 4. segala aktiviti dilakukan di luar bilik darjah sudah pasti pihak penganjur perlu mendapat kebenaran daripada ibu bapa ataupun penjaga terlebih dahulu sebelum menjalankan aktiviti. Selain daripada itu. Penganjur juga boleh 76 . Penganjur mesti memastikan tarikh serahan kertas kerja menepati kehendak masa pemprosesan kelulusan. Tindakan pelaksanaan seterusnya dilaksanakan selepas mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa. tarikh.

memohon kebenaran dari jabatan laut 77 . Surat yang ditujukan bertujuan untuk memohon kebenaran daripada pihak tertentu untuk menjalankan aktiviti iii.meletakkan nombor telefon sekiranya berlaku kecemasan ketika program.2 Surat pemberitahuan. contohnya mengadakan rondaan yang kerap di kawasan aktiviti dan lain-lain  Surat pemberitahuan. Pemilik tapak perkhemahan bukan saja individu tetapi kemungkinan badan-badan swasta atau kerajaan contohnya pihak berkuasa tempatan. tempat dan aktiviti yang terlibat.  Surat kebenaran pemilik tapak perkhemarhan  Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. Surat yang ditujukan kepada pihak berkuasa bertujuan untuk memberitahu perlaksanaan aktiviti di kawasan jagaan pihak tersebut ii. Surat yang bertujuan untuk memohon bantuan dari segi teknikal dan keselamatan daripada pihak tertentu  Surat pemberitahuan. Surat ini juga boleh mengandungi harapan atau bantuan dari pihak pengajur kepada pemilik tapak perkhemahan (Sekiranya berkenaan). tempat dan aktiviti yang terlibat. Surat ini juga perlu mengandungi permohonan bantuan dari pihak pihak polis kepada pengajur. memohon kebenaran dan bantuan dari balai polis terdekat  Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon mengadakan aktiviti dari pihak polis. memohon kebenaran dan bantuan Surat ini biasanya mempunyai 3 tujuan utama iaitu: i.5. tarikh. 4. tarikh.

memohon kebenaran dan bantuan dari jawatan kuasa kampong  Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. tempat dan aktiviti yang terlibat. Surat ini juga boleh mengandungi permohonan bantuan dari pihak jabatan laut kepada pengajur. tempat dan aktiviti yang terlibat.6 Definisi terutama dari aspek keselamatan kawasan aktiviti 78 . tempat dan aktiviti yang terlibat. tempat dan aktiviti yang terlibat. 4.  Surat pemberitahuan. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon mengadakan aktiviti dari jabatan laut terutama jika aktiviti berkaitan dengan taman laut. contohnya menggunakan khidmat ranger hutan bagi menerangkan tentang flaura dan fauna yang terdapat di hutan simpanan. Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. memohon kebenaran dan bantuan dari jabatan perhutanan  Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. tarikh.  Surat pemberitahuan. tarikh. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon mengadakan aktiviti dari jabatan kuasa kampung yang terlibat.  Surat pemberitahuan dan memohon bantuan dari Jabatan kesihatan  Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon mengadakan aktiviti dari jabatan perhutanan terutama jika aktiviti berkaitan dengan hutan simpan Surat ini juga boleh mengandungi permohonan bantuan dari pihak jabatan perhutanan kepada pengajur. contohnya menggunakan khidmat pegawai jabatan laut bagi menerangkan tentang taman laut. tarikh. tarikh. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon bantuan kecemasan sekiranya berlaku kecemasan dalam menjalankan aktiviti Pendidikan Luar. Surat ini juga boleh mengandungi permohonan bantuan dari pihak jabatan kuasa kampung kepada pengajur Pendidikan Luar.

Crocs and Sharks Piranhas Wild Life Documentaries!) dan mimpi 3. Pembelajaran separa sedar – semenjak dari kecil lagi 4. Pengalaman pembelajaran langsung – pengalaman peribadi dengan melakukannya.7.7 Ketakutan Di Air Perasaan takut terhadap air ialah satu keadaan yang tidak diketahui punca.Seseorang guru sukan atau jurulatih renang hendaklah memastikan bahawa keyakinan perenang baru dapat dibina dan menunjukkan bahawa berenang adalah suatu aktiviti yang menyeronokkan. keadaan tingkah laku yang dialami oleh seseorang yang menghalang perenang dari belajar berenang kemahirankemahiran air atau memasuki satu kawasan air seperti kolam renang. 4. tasik dan laut. laut. mendengar dan kisah 4. berbual. merasainya. menonton filem (Titanic.2 Cara mengatasi ketakutan air Terdapat beberapa cara untuk mengatasi ketakutan di air iaitu : o biarkan anak sekadar merendam kakinya atau mencepur-cepur air di kawasan air cetek sambil tetap mengenakan pakaian renang. dan mengalaminya secara fizikal 2. Pengalaman pembelajaran tidak langsung – menyaksikan kejadian. Perasaan ini mungkin terjadi disebabkan sifat semulajadi ataupun sebab-sebab lain. Keyakinan di air merupakan satu keadaan atau proses untuk mengatasi kurang yakin dan takut kepada kawasankawasan berair seperti sungai. perasaan takut air telah berlaku tanpa sedar secara negatif 79 . reaksi yang tidak dikehandaki. Asalan Modal Penglihatan – pembacaan.7.1 Punca ketakutan air 1. 4. tasik ataupun sungai.

Mula dengan no 1 mengapung sambil memegang tangan. meletakkan tangannya di atas bahu pasangannya yang berada di hadapan. 4.o o o Menggalakkan murid belajar di kelab-kelab renang yang mempunyai pantauan rapi. o Berdiri dalam bentuk bulatan dan memegang tangan. Berdua o Perenang berdiri seorang di hadapan dan seorang lagi di belakang. Kalaupun murid tetap takut. Para perenang membilang 1 dan 2. Kedua-dua perenang berjalan ke hadapan dengan meluncur kaki berselang-seli di atas lantai kolam renang. Bentuk Bulatan o Berdiri beramai-ramai dalam bentuk bulatan di kolam renang. Perenang yang berdiri di belakang. jangan memaksa apalagi memarahi rasa takutnya. Berjalan berseorangan dan menyeberangi lebar kolam. dengan tangan kanan berpegangan di tengah bulatan. 80 . Selalu mengajak mereka berenang bersama kawan-kawan atau sedara mara Nyatakan kepada mereka berenang sungguh menyenangkan. Kemudian no 2 ‘mengapung’ dengan mengangkat kaki seperti gambar berikut.8 Aktiviti-Aktiviti Keyakinan Di Air Berjalan Dengan Selamat Berseorangan o o Pegang susur kolam renang dengan sebelah tangan dan berjalan dengan kaki yang dijarakkan sedikit ke hadapan dan ke belakang. Berjalan bersama-sama mengikut arah jam.

Apung meniarap Apung terlentang 81 . Berseorangan o o o Pegang susur dengan dua belah tangan. Cara Terapung o Langkah yang penting untuk berenang ialah belajar cara bagaimana air boleh menyokong / menampung berat badan anda. Keapungan badan boleh dipraktikkan melaui perbagai posisi yang berikut: o o o Apung rumpun atau apung ampai-ampai.Mengangkat Kaki Dari Lantai. Letakkan kedua-dua kaki di atas dinding kolam dengan lutut Bergerak dengan pergerakkan kecil tangan dan kaki ke sisi sepanjang dinding kolam. dibengkokkan.

Menahan nafas seberapa lama yang boleh BERDUA o o o Perenang A memegang susur dan menghulurkan sebelah kaki ke belakang. aras dada. Menghulurkan tangan untuk menyentuh tulang kering dengan mata sentiasa terbuka. Menarik nafas dan menahan nafas Membongkok dan meletakkan dada dan muka di dalam air. Badan akan mengapung dalam posisi ini.APUNG RUMPUN/AMPAI-AMPAI o o o o o o o Berdiri di dalam air. Perenang B memegang kaki itu dan kemudian menyokong kaki sebelah lagi yang dihulurkan oleh perenang A Perenang A kemudiannya membengkokkan lututnya ke bawah badan dan berdiri semula. Dengan perlahan-lahan bawa lutut ke dada dan pegang tulang kering dengan tangan. 82 .

Angkat/naikkan kepala dengan muka di atas permukaan air. Letakkan sebelah kaki bersandar pada dinding dengan lutut bengkok. Berdiri membelakang dinding. muka dan tangan di air. Hulurkan tangan ke atas kepala. Dengan perlahan tetapi kukuh.o Untuk berbalik kepada kedudukan berdiri semula: – – Luruskan kaki ke bawah kolam. APUNG MENIARAP o o o o o o o o o Berdiri di dalam air. Tekankan tangan ke bawah dan naikkan kepala. Untuk berbalik kepada kedudukan berdiri semula. Biarkan tubuh meluncur ke hadapan dengan kaki lurus di belakang. 83 . tolak dari dinding. Biarkan tubuh tenggelam sehingga kaki menyentuh lantai kolam Luruskan kaki dan berdiri. aras pinggang. – – – – Bengkokkan lutut dan bawa ke dada. Bongkokkan badan dan letakkan dada. dengan lengan menyentuh telinga dan ibu jari terkunci. Mata sentiasa terbuka.

angkat kepala dan bawa lutut ke posisi duduk. o Untuk berbalik kepada kedudukan berdiri semula dari posisi apung telentang: – – – Gerakkan tangan dengan tarikan kuat sepert melakukan skip ke belakang. 84 . Penyokong berdiri di belakang perenang dengan memegang di bawah bahu perenang. Tangan penyokong masih menyokong di bawah bahu perenang. Perenang meluruskan tubuh dengan tangan didepakan. Tekan dan turunkan kaki ke lantai kolam.APUNG TELENTANG o o o o o Pegang palung atau susur kolam renang dengan tangan berjarak lebih kurang seluas bahu. Pada masa yang sama. tetapi di bawah permukaan air. Letakkan kedua-dua kaki pada dinding.

polo kanoe dan riadah. Pergerakan ini dikenali sebagai gulingan Eskimo Eskimo Roll. Aktiviti kayak ini mula berkembang apabila persatuan Rekreasi luar Wilayah Persekutuan menjelajah seluruh pantai Barat Semenanjung Malaysia dan secara tidak langsung telah menarik minat orang ramai melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti berkayak ini.9. Pada zaman moden.9 Sejarah Kayak Kayak adalah bot didayung oleh manusia. dan pendayung boleh menegakkan kayak kembali tanpa dipenuhi air. berkanoe Slalom. Ini menjadikan bahawa.4. Pembinaan asalnya merupakan rangka kayu diselitupi dengan kulit haiwan seperti kulit anjing laut. Di negara kita. surfing. Ia dicipta oleh penduduk asal kawasan Artik di Amerika Utara dan Greenland biasanya dikenali sebagai Inuit atau Eskimo. Kayak asal ini digunakan untuk memburu di lautan lepas Lautan Artik. bot bermain playboats.1 Jenis-jenis Kayak 85 . 4. aktiviti berkayak ini mula wujud sejak tahun 50an lagi. sekiranya kayak terbalik. Masyarakat Melayu telah tinggal dan menetap di tepi sungai masih menggunakan kanu sebagai kenderaan pengangakutan air. kayak laut. kayak telah dimajukan lebih lanjut menjadi beberapa jenis termasuk : berkayak di air putih whitewater kayaking. kayak tidak akan dipenuhi air. Kayak biasanya dikemudikan dengan menggunakan pendayung dua belah. Pengguna kayak atau pendayung duduk dalam kayak dengak kaki mereka kehadapan. Pengayuh duduk dalam lubang di kokpit yang boleh ditutup dengan skirt limpahan (atau spraydeck). perlumbaan air tenang. Perkataan "kayak" asalnya bererti "bot manusia/lelaki". Bahagian atas kayak ditutup dengan geladak.

Selain itu. kayak boleh dibahagikan kepada 3 kelas utama berdasarkan bahagian bawahnya (hull) iaitu : 1. Kayak satu tempat duduk Sesuai digunakan oleh mereka yang baru belajar berkayak berukuran 14’6’ sehingga 15’ ‘beam’ (sisi) 26” atau panjang lebih kurang 4 meter. 2. Kayak dua tempat duduk Kayak jenis ini dikenali sebagai “swedish form” yang dibuat untuk keseimbangan dan keselesaan. Mandesta 2. ‘beam’ 32” hingga 33”. Ia amat stabil di semua situasi air dan sesuai bagi mereka yang baru belajar kayak. Kayak ini berukuran 17’ hingga 17’3”. Mandesta (bentuk V) Bahagian bawah kayak ini berbentuk bentuk V . Ini bertujuan untuk memudahkannya memotong air. Ottersport (bentuk U) Bahagian bawah kayak ini berbentuk U ataupun rata. Namun begitu. kayak ini memerlukan kemahiran imbangan yang tinggi. Pergerakan kayak ini amat perlahan dan mudah tersasar haluannya disebabkan bahagian bawahnya 86 .Kayak boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu : 1. bergerak dalam garis lurus dengan pergerakan yang laju.

dan ‘rodeo’. Contoh kayak jenis ini ialah ‘slalom’. Slalom 4.2 Kategori Kayak 1) Kayak jenis Creek Boat 87 . Pengendalian kayak ini memerlukan kemahiran imbangan yang sederhana kerana bentuknya memudahkan kemahiran gulingan dilakukan. Slalom (bentuk O) Keratan rentas di bahagian atas dan bawah kayak ini berbentuk O atau bulat. Ia digunakan untuk aktiviti arus deras dan lebih laju berbanding ottersport. Contoh kayak ini ialah kayak rekreasi dan TK (touring kayak). Ottersport 3. ‘polo’.9. Namun kayak ini lebih mudah berpusing kerana ‘rocker’lebih tinggi berbanding kayak jenis lain.lebih mudah menampan ombak berbanding kayak lain.

2) Kayak jenis Polo Kayak jenis ini digunakan di kawasan danau yang tenang dan kolam. Kayak ini juga dimainkan oleh pemain polo berkayak. Ini adalah kerana kayak Creek ini memberikan kestabilan yang tinggi dan mudah untuk dikendalikan. Kayak ini hampir sama dengan kayak Creek boat tetapi bentuk belakangnya lebih leper ini adalah bagi memudahkannya memotong air semasa berpusing.Kayak jenis ini ialah kayak yang digunakan oleh orang yang baru menceburi bidang kayak dan kanu. 3) Kayak jenis inflatable 88 .

4) Kayak jenis Squirt Kayak jenis ini sesuai digunakan untuk Rodeo di arus deras seperti enders dan catwhell.Kayak jenis ini diperbuat daripada gabungan getah dan gentian kaca. Kayak jenis ini perlu dipam angin sebelum digunakan. 5) Kayak jenis Sprint 89 . Saiz kayak ini hanya 2. ini adalah kerana kayak ini berbentuk tipis dan ruang di dalamnya hanya boleh memuatkan kaki pendayung sahaja. Kayak ini mempunyai daya apungan yang tinggi. Oleh hal yang demikian. kayak ini mampu menyelam.5 meter.

kecil dan tirus. direka bentuk dan dibina dengan deck leper. 6) Kayak jenis Slalom Kayak slalom digunakan dalam keadaan selok belok. memudahkan pendayung untuk masuk celah di pagar slalom 90 . Oleh hal yang demikian kayak ini memiliki kelajuan dan kestabilan yang tinggi. Kayak ini bersaiz pendek di hadapan dan panjang serta lebih kembung di bahagian belakang. Ianya sangat laju dan pendayungnya memiliki keseimbangan yang sangat baik. depan lancip.Kayak jenis ini selalunya digunakan untuk acara perlumbaan. 7) Kayak jenis Downriver. Kayak ini berukuran panjang sekitar 4 meter. Ini adalah kerana kayak ini berbentuk panjang. Panjang kayak ini ialah 6 meter dan dibentuk tajam di bahagian hadapan.

Selain itu kayak ini sukar untuk melakukan kemahiran atau teknik berguling (Eskimo Roll). Kayak jenis ini berkuasa mengharungi lautan. Kayak ini telah dibekalkan dengan kompas untuk navigasi.8) Kayak Sea Kayak ini digunakan untuk melakukan aktiviti di laut. 9) Kayak Sit on Top Kayak jenis ini lambat bergerak dan juga sukar dikemudi.9. Kelebihan kayak ini ialah air tidak akan bertakung di dalamnya kerana kayak ini telah direka lubang-lubang khas untuk menghindarkan takungan. Selain itu kayak ini mempunyai mempunyai ruang bebas air bagi menyimpan barangan semasa melakukan aktiviti. 4. Di belakang kayak ini pula terdapat alat kemudi.3 Peralatan-peralatan Kayak 91 .

Enjin bot Dinghi Pendayung Kayak 92 .

Wisel Jaket keselamatan 4.4 ANATOMI KAYAK 93 .9.

Ruangan di tengah kayak di antara foredeck dan afdeck. lantai.BIL 1. Bahagian ini boleh ditentukan dengan meninjau bentuk coaming dan arah tempat duduk sesebuah kayak. Hull • • 3. Bow adalah muncung bahagian hadapan manakala stern ialah muncung bahagian belakang. Dinding bahagian atas kayak dimana terletaknya cockpit. BAHAGIAN Bow and stern • • • • FUNGSI Bahagian muncung hadapan dan belakang kayak yang berbentuk tajam dan bulat. 94 2. Keel • • . Fungsinya adalah memotong air dan memecah ombak selain menjadi panduan arah tuju kayak. 5. Dinding. • Deck hadapan dipanggil foredeck. geladak bahagian bawah kayak. Terletak di bahagian geledak bawah kayak Fungsi – membelah arus dan sebagai kemudi bergerak lurus. Cockpit Coaming • • • • 6. Manakala deck belakang dipanggil aftdeck. Deck (Geladak Atas) • • 4. Fungsi – menghalang air air daripada memasuki kokpit dan tempat duduk untuk mengikat spray cover. Ia berfungsi menutup bahagian atas kayak dan melindungi bahagian kaki pendayung serta memudahkan kemahiran gulingan. Ia mempunyaibentuk yang berbeza beza bergantung kepada jenis kegunaan sesebuah kayak. Kawasan tempat duduk pendayung Bahagian tepi yang kecil dan nipis mengelilingi kokpit.

Footres •  i. • Jenis-jenis : 1. Foam (gabus/ getah lembut). Deck eye Back strap Knee brace • • • • • 11. Secara umum terdapat 3 jenis footrest iaitu : Berbentuk bar yang dipasang pada bahagian sisi port dan 8. menentukan kesesuaian berat badan dengan kayak.sejenis buih getah. Tali yang diikat dari hujung bow ke sisi kiri dan kanan coaming hingga ke hujung stern. Tepi atas sisi kayak. daya apungan yang tinggi dan menyokong geledak. Toggles 14. Pengimbang air. Memudahkan kemahiran gulingan dan mengelakkan pendayung dari terkeluar daripada kayak apabila terbalik. Berfungsi melindungi lutut dan mencengkam kaki pendayung. Polisterin – daya apungan yang tinggi dan menyokong geledak tetapi mudah rapuh dan rosak. bercantum geledak atas dan bawah (kayak fibreglass). 3. Berfungsi sebagai penyandar dan melindungi belakang pendayung daripada kecederaan. Tali pemegang bow dan stern bagi memudahkan kerja mengangkat kayak. Towline/ deckline • • • • • 12. Beg udara – dipam dengan udara dan daya apungan yang tinggi namun mudah bocor. Bouyancy (bahan apungan) • Teletak di bawah deck bahagian bow dan stern dan berfungsi untuk mengapungkan kayak apabila terbalik dan menyokong geledak atas dan bawah. Gunwale line/ painter line 13. Tempat berpaut apabila terbalik dan memudahkan proses mengikat kayak di tebing.7. 10. 95 . bahu dan kaki untuk dayungan terbaik. Bahagian bawah coaming dan hanya terdapat pada kayak arus deras. Berfungsi sebagai tali penyelamat dan mengikat alatan. 2. Memberikan cengkaman pada kaki pendayung dan sokongan tenga melalui kombinasi pergerakan tangan. Lubang atau besi di atas geledak untuk mengikat towline di atas geledak. 9.

Bentuk pasangan pedal yang terletak juga disisi port dan starboard kayak Bentuk bulk head yang memenuhi bongkah rata dan memenuhi bahagian bow sesebuah kayak. Berfungsi untuk mengaut seberapa banyak air bagi menghasilkan pergerakan kayak.5 Pendayung Dayung kayak mempunyai dua bilah mata yang setiap satunya berlawanan kedudukan.starboard kayak. Blade (Bilah mata dayung) Kepingan yang berada pada hujung batang dayung. iii. 4. ii. Asymetric blade 96 . Teknik ini dinamakan feathering dan berfungsi untuk mengurangkan rintangan angin terhadap mata dayung yang berada di udara semasa mendayung. 1.9. Ia mempunyai pelbagai bentuk dan saiz bergantung kepada penggunaannya.

4. bukan semua pendayung mempunyai tip. Neck (Leher pendayung) Bahagian percantuman antara blade dan shaft. Drip ring (bulatan getah) Bahan ini diperbuat daripada plastik atau getah dan terletak berhampiran dengan neck. 3. Tip (Pelindung mata dayung) Kepingan logam yang berada di hujung mata dayung.Canadian blade Flate blade Wing blade 2. berbentuk bulat dan lazimnya lurus. Shaft/Loom/Bar (batang pendayung) Bahagian batang pendayung. Berfungsi untuk melindungi mata dayung dari kerosakkan akibat hentakan. Front of blade (muka dayung) 97 . Merupakan bahagian pemegang pendayung. 5. 6. Fungsi utamanya ialah menghalang air dari blade mengalir ke shaft dan membasahi tangan pendayung. Walaubagaimanapun.

 Tangan kiri dibengkokkan separas bahu dan pergelangan tangan kiri seelok-eloknya separas bahu. Firming / Catch • Pull/Draw/Power 98 .  Bahagian torso kanan digerakkan ke hadapan. • Catch  Peringkat mata dayung dimasukkan ke dalam air. Jangkau seberapa jauh yang mungkin dan benamkan seluruh mata dayung. Dayungan ke hadapan (Forward Stroke) Aplikasi teknik dayungan ini terbahagi kepada beberapa tahap iaitu.9. • Firming  Badan dibongkokkan sedikit ke hadapan dan mata memandang tepat ke arah sasaran. Berbentuk cembung untuk memberikan sokongan yang kuat kepada mata dayung. Jangkaukan tangan kanan ke hadapan dan jangkau mata dayung seberapa jauh yang boleh. 4.6 Teknik Dayungan Asas 1.Bahagian belakang muka dayung.

 Masukkan pula mata dayung kiri ke dalam air dan ulangi pergerakan menarik dan menolak mata dayung bagi menghasilkan dayungan 99 .  Tangan kiri memberikan tekanan dan tambahan tenaga kepada mata dayung yang berada di dalam air.  Gerakkan torso kanan anda ke belakang dan tangan kanan seharusnya menarik mata dayung ke belakang.  Cengkaman tangan kiri pula dilonggarkan supaya bahagian batang pendayung boleh dipusingkan. Pull / Draw / Power • Exit  Peringkat di mana mata dayung dikeluarkan dan diatur untuk membuat dayungan di sisi yang bersebelahan. kemaskan semula pegangan tangan kiri.  Tarik pendayung sehingga berada di sisi pinggang .  Pergelangan tangan kanan haruslah memutar batang pendayung ke atas agar mata dayung menghadap permukaan air. Peringkat mata dayung digerakkan dari hadapan ke belakang bagi menghasilkan daya pergerakan. Apabila mata dayung kiri telah dipusingkan sebanyak 90° menghadap permukaan air. Mata dayung dikeluarkan dari air.

arah dayungan dan kedudukan badan. Catch Push 100 .Exit 2. Tujuan utamanya ialah untuk mengundurkan kayak tanpa perlu menukarkan tempat duduk. Dayungan Mengundur (Backword Stroke) Teknik ini merupakan teknik dayungan yang berlawanan dengan teknik dayungan ke hadapan.

Exit 3. Tarik dayung ke belakang dan dilakukan dalam bentuk separuh bulatan dengan mengekalkan tangan kiri di dalam posisi yang lurus. Dayungan sapuan hadapan (Forward sweep stroke)  Berkesan bagi membelok atau memusingkan kayak yang sedang berhenti atau yang sedang bergerak.  Dayungan ini dilakukan dengan memusingkan dayung sejauh yang boleh ke depan. Dayung mestilah diletakkan dalam keadaan yang rendah dan rata.  Dayungan ini dimulakan dengan meletakkan blade sejauh yang boleh ke depan tanpa membengkokkan badan ke hadapan. Catch 101 .

Berhenti Memberhentikan kayak yang sedang bergerak ke hadapan dengan memasukkan sebahagian sahaja mata dayung ke dalam air di sisi kiri dan kanan kayak dan dilakukan dengan mengundur yang pantas. dayungan ke hadapan yang pantas perlu dilakukan.9. Bagi memberhentikan kayak yang sedang mengundur ke belakang dengan laju.7 Isyarat-isyarat semasa berkayak Tiupan wisel 1 tiupan pendek 2 tiupan pendek 3 tiupan pendek = berikan perhatian kepada saya = mudik ke hulu atau naik ke atas = kecemasan dan memerlukan bantuan 102 . 4.Pull / sweep Exit 4.

Isyarat tangan 1 tangan di udara = minta pertolongan 2 tangan di udara saya = berhenti dan beri perhatian kepada Lengan menuding kanan = bergerak ke kanan Lengan menuding kiri = bergerak ke kiri 103 .

Kedua-dua belah tangan menyilang ke atas kepala = saya selamat Tangan genggam di atas kepala = berhenti di sini Kedua-dua tangan di hadapan = saya berhenti 104 .

8 Cara Menyelamat (Rescue) 1. Menyelamatkan diri sendiri  Ikut kayak terbalik dan relaks. Di dalam air cuba pegang mana-mana bahagian kayak. 2. Letakkan semula kayak C kepada kedudukan asal setelah habis air dilkeluarkan.  Jika kayak tidak dipenuhi dengan air. luruskan kaki dan keluar dari kayak. Ini akan memberikan isyarat kepada rakan lain bahawa kita berada dalam keadaan selamat .  Sternman akan menjaga kestabilan kayak sementara bowman akan cuba memanjat kayak. Ini akan membetulkan semula kayak.  Depakan tangan dan ketukkan bahagian bawah kayak ( hull ) . secara serentak kedua-dua peserta hendaklah mengangkat kayak sedikit dari paras air dan menolak tangan dengan pantas.9. cari bahagian ‘cockpit’ dan masuk semula ke dalam kayak dan bernafas dari dalam kayak.4. Teknik “H1” Rescue     “Sternman” kayak A dan B merentangkan pendayung kepada satu sama lain Anjakkan kayak C agar tertiarap di atas pendayung yang telah direntangkan Buang air dengan menggunakan cara meninggi dan merendahkan hujung kayak. 105 .  Ketika di dalam air.

Kedua-dua mangsa akan berpaut pada kayak penyelamat. Teknik “X” rescue   Cara ini dilakukan jika hanya sebuah kayak sahaja yang datang membantu. ia dibetulkan semula dengan menterbalikkan kayak di permukaan air seperti biasa. seorang di bahagian “bow” dan seorang lagi di bahagian “stern”  “Bowman” penyelamat akan menarik kayak ke atas sementara “sternman” mengimbangkan kayak   Ketika kayak berada di atas . Jika hanya dua. Teknik “X” rescue 4. boleh dibuat “rafting” untuk tujuan menyelamatkan kayak. air akan keluar dari bahagian hadapan kayak Setelah semua air keluar.Teknik “H1” rescue 3. Teknik “H” rescue    Cara ini hanya boleh dilakukan jika terdapat dua atau lebih kayak penyelamat. Jika banyak. 106 . kedua-dua kayak penyelamat akan berada di sisi kayak yang terbalik seolah-olah membuat huruf “ H”.

kita seharusnya menjaga atau mengambil serius tentang aspek keselamatan bagi mengelakkan sebarang kecederaan berlaku. Sentiasa memakai jaket keselamatan 3. mereka akan membantu membuat “rafting” di sebelah kanan dan kiri. Jangan bertukar tempat sewaktu mendayung 107 . Jangan membawa orang lebih had 5. Kuasai kemahiran renang 2.9 Langlah-langkah Keselamatan Semasa melakukan aktiviti kayak.9. Teknik “H” rescue 4. “Bowman” pada kedua-dua kayak penyelamat akan memegang hujung kayak yang terbalik itu dan seterusnya membalikkan semula kayak itu sambil mengeluarkan airnya   “Sternman” akan membantu dalam mengimbangkan kayak Jika ramai . Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan ialah : 1. Meneliti keadaan kayak. cuaca dan takat paras air surut 4.

Bahagian tengah ‘cockpit’ diletakkan di bahu yang dominan bagi mengekalkan keseimbangan kayak. Jika kayak terbalik. Tangan yang dominan memegang hujung ‘cockpit’ bagi menyelaraskan keselesaan dan keseimbangan berat kayak. Jangan sesekali menggunakan kekuatan pinggang semata-mata kerana ia boleh mendatangkan kecederaan. Kelekan di pinggang berpasangan Sesuai untuk mengangkat kayak berat ataupun kayak berpasangan. Terdapat pelbagai cara mengangkat kayak yang boleh digunakan : Pikul di bahu berseorangan Teknik ini sesuai digunakan untuk mengangkat kayak yang ringan dan kayak solo.6. 108 . manakala sebelah tangan memegang pendayung. 10.10 Teknik Mengangkat Kayak Semasa anda mengangkat kayak. Pemegang mestilah berada di hujung ‘bow’ dan ‘stern’ serta berlawanan arah bertujuan untuk mengekalkan keseimbangan kayak sewaktu diangkat. jangan sesekali tinggalkan kayak tersebut. Elakkan perlanggaran kayak 8. 4. Hendaklah menggunakan deria sebaik mungkin untuk membuat sebarang keputusan tentang sesuatu perkara semasa mengendalikan kayak dan menyesuaikan dengan keadaan alam semulajadi. Menyediakan emosi dan mental dalam keadaan baik 9. pastikan anda membengkokkan lutut dan menggunakan kekuatan kaki untuk membolehkan kayak ke atas. sebaliknya gunakanlah kayak tersebut untuk berpaut.9. Dua orang diperlukan bagi mengaplikasi teknik ini. Elakkan berkayak bersendirian 7.

10 SNORKELING Air di muka bumi ini telah menambat hati manusia sejak berkurun lamanya lagi sehinggalah pelbagai alat moden telah dicipta untuk tujuan mendampingi keindahan alam ini dengan lebih dekat lagi di mana manusia mampu mengecapinya melalui melihat. bergerak dan juga bernafas dengan lebih mudah di dalam air dan menjadikannya sebagai suatu destinasi yang sangat 109 . Namun begitu. 4. kedudukan pengangkat selari atau sama arah bertujuan untuk membolehkan mereka berkomunikasi dan mengelakkan kecederaan berlaku sekiranya kayak jatuh.Pikul di bahu berpasangan Keadaan dan teknik sama seperti kelekan di pinggang.

Namun begitu. yang paling penting adalah mengamalkan disiplin yang berbentuk pendidikan selain menjadikannya sebagai ciri-ciri pembelajaran tentang Pendidikan Luar. Sehubungan dengan itu. matlamat yang telah ditetapkan untuk aktiviti snorkling kali ini adalah seperti ingin menjadikan aktiviti ini sebagai aktiviti utama mengisi masa senggang terutama ketika menjalankan aktiviti riadah yang sihat.1 Matlamat Setiap aktiviti yang dirancang haruslah mempunyai matlamat tersendiri supaya kita akan mendapat manfaat daripada aktiviti tersebut dan bukannya hanya sekadar mahu bersuka ria. tidak hendak seribu dalih ”. Bukan itu sahaja. diharap semua peserta yang terlibat di dalam menjalankan aktiviti snorkeling ini dapat di pupuk semangat inkuiri yakni semangat ingin tahu yang tinggi di dalam diri mereka terutama dalam mencari pengalaman baru yang lebih bermanfaat dan berfaedah di samping menambah pengetahuan tentang kehidupan akuatik yang amat menarik. perkara pertama yang perlu di ketahui adalah mengenai matlamat aktiviti ini serta aspek yang berkaitan dengan keselamatan diri tidak kira sebelum menjalankan aktiviti atau selepas aktiviti. kepada penyelam yang baru mahu berjinak-jinak untuk menceburkan diri di dalam bidang ini hendaklah sentiasa menyahut cabaran aktiviti sebegini diiringi pula dengan minat yang tinggi bagi meningkatkan kualiti perlakuan dalam melakukan aktiviti yang boleh dianggap ekstrim dan berisiko ini. Oleh hal yang demikian. Melalui aktiviti menyelam di bawah permukaan air ini bermakna kita sudah memasuki suatu alam yang sangat berbeza dengan habitat atau rutin seharian kita maka lantaran itu timbul kesedaran terhadap kekayaan dan kehebatan Maha Pencipta. Oleh hal yang demikian. Tidak dilupakan juga matlamat utama bagi aktiviti ini iaitu diharap peserta dapat meningkatkan 110 . Bukan itu sahaja.berbeza dan amat menarik untuk diterokai.10. bermulalah era bertambahnya kelompok yang mula obses dengan keindahan ini sehingga muncul ramai golongan terlatih yang memperkenalkan “Skin Diving dan Scuba Diving” pada sekitar tahun 1950 di negara barat yang berhampiran dengan laut seperti pulau-pulau namun pada peringkat awalnya biarpun hanya segelintir sahaja yang mampu menceburkan diri akibat kekurangan alatan dan juga maklumat mengenainya tetapi lama-kelamaan kehendak manusia yang tinggi tetap dapat mengatasi kekurangan yang ada bak kata pepatah “ hendak seribu daya. 4.

10. 4. peserta mestilah mendengar taklimat daripada ketua secara teliti mengenai keselamatan dan peraturan aktiviti ini. semasa atau selepas aktiviti snorkeling ini dijalankan. peserta adalah dilarang keras untuk menyentuh kehidupan dan habitat di dalam air seperti ikan.lagi kesedaran diri terhadap kebesaran Pencipta yang telah mencipta alam yang begitu indah ini. Pelajar juga akan mendapat pengetahuan bagaimana untuk menyediakan peralatan yang berkaitan dengan aktiviti snorkeling yang lengkap serta tahu mengendalikannya dengan baik dan sistematik sewaktu aktiviti tersebut dikendalikan. Terdapat peraturanperaturan yang wajib dipatuhi oleh semua peserta yang melibatkan diri dalam acara ini. sebelum memulakan aktiviti snorkeling. diharap pelajar akan dapat menerangkan lakuan aktiviti snorkeling dengan jelas apabila dikehendaki kelak untuk memastikan segala ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan dan tidak hilang begitu sahaja. pelajar akan dapat memupuk semangat menghargai segala hidupan laut dan juga alam semula jadi. Bukan itu sahaja. Sewaktu aktiviti snorkeling berlangsung.2 Objektif Setelah peserta mempelajari dan merasai pengalaman menjalani aktiviti snorkeling ini. Pelajar juga dapat menghayati dan juga mengagumi keindahan ciptaan Tuhan seperti batu karang dan pelbagai jenis hidupan air yang unik serta cantik yang harus dipelihara untuk generasi akan datang. 4. setiap peserta juga mestilah 111 . dan sebagainya. Hal ini adalah kerana bagi mengelakkan habitat hidupan laut tersebut rosak atau terganggu. Bertanya jika tidak memahami tentang sesuatu perkara. Selain itu. pelajar juga dapat memupuk sikap bekerjasama terutamanya dalam aspek kepimpinan iaitu pemimpin dan pengikut dalam menghasilkan kumpulan yang baik.10. Para peserta mestilah sentiasa mengutamakan keselamatan diri masing-masing sama ada sebelum.3 Peraturan – peraturan Aktiviti Snorkeling Aktiviti snorkeling bukanlah suatu aktiviti yang mudah dan boleh dilakukan sewenang-wenangnya tanpa aturan mahupun arahan. Ini kerana hanya kesilapan yang kecil boleh mengundang bahaya mahupun maut. batu karang. Peserta juga dinasihatkan supaya peserta bergerak mengikut kelompok yang akan ditetapkan dan dilarang sama sekali jika peserta menyelam secara berseorangan. Selain itu.

Pastikan tempat aktiviti yang ingin dijalankan snorkeling adalah sesuai dan selamat dari bahaya seperti hidupan berbisa atau tajam. Pastikan kawasan untuk snorkeling disempadankan. keluarkan muka dari dalam air dan carilah pasangan anda. tong atau tali. pamakaian alatan dan kecemasan. Peserta disarankan supaya mematuhi etika berpakaian aktiviti snorkling ini seperti memakai baju keselamatan dan berpakaian warna terang supaya senang dikesan sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Pasang dan suaikan snorkel supaya kemas apabila mouthpiece dilekapkan pada mulut. Jangan bergurau-gurau seperti memasukkan air ke dalam mask rakan yang sedang menjalankan aktiviti. Gunakan pelampung yang mudah dilihat bertujuan untuk menandakan kawasan atau tempat yang digunakan seperti bola terapung. Memulakan pernafasan melalui mulut.melaporkan diri masing-masing kepada ketua berkenaan lokasi di mana tempat peserta mahu melakukan snorkeling. peserta juga hendaklah mematuhi arahan ketua berkenaan dengan kawasan yang dibenarkan melakukan aktiviti snorkeling ini. Ini untuk memastikan setiap peserta tidak terkeluar kawasan yang akan mengundang bahaya kepada mereka. Pertamanya ialah alatan yang dinamakan snorkel. gunakan kaedah ‘Three Buddy System’ yang bermaksud melakukan aktiviti snorkeling sekurang-kurangnya seramai tiga orang. Hal ini adalah sebagai langkah berwaspada bagi mengelak daripada berlakunya kemalangan. 112 . Laporkan sebarang kejadian atau kecemasan yang berlaku dengan serta merta. Ini akan membuatkan peserta terasa selamat dengan bergerak secara beramai-ramai. Ia dipasang di bahagian kiri topeng menggunakan snorkel keeper. Sentiasa mendengar dan mematuhi arahan jurulatih dan adakan pengawasan dari semasa ke semasa khuatir berlaku sebarang kemalangan. Ia juga penting untuk menjaga keselamatan setiap individu khuatir berlaku sebarang kecederaan atau kemalangan.10.4 Faktor-Faktor Penting Semasa Menjalankan Aktiviti Snorkeling Terdapat pelbagai fakor penting yang perlu diambil kira semasa ingin menjalankan aktiviti snorkeling ini iaitu faktor keselamatan. Faktor kedua ialah mengenai pemakaian alatan. Sekiranya berlaku kehilangan rakan.akhir sekali. Keadaan ini mungkin akan menyebabkan rakan anda terganggu pernafasannya atau tercekik dan mungkin akan membawa maut. 4. Selain itu.

Pastikan tali pengikatnya kemas dan selesa sebelum turun ke dalam air. Comfortable skirt Nose pocket or finger pocket Adjustable strap Low profile Ketiga ialah fins. Jika anda menggunakan jenis ‘half-foot’.Designed with smooth bends Flexible tube Self-draining barrel Kedua ialah topeng. Bersihkan topeng dengan air bersih sebelum digunakan. 113 . Pastikan juga tiada kebocoran berlaku pada topeng. Pastikan fins yang akan digunakan padan dengan saiz kaki anda jika anda menggunakan fins jenis ‘full-foot’. laraskan tali pengikatnya supaya kemas dan selesa.

Kelima ialah pakaian. berenang ketepi dan naik ke darat. jangan panik dan jangan tanggalkan fins anda. Setelah kekejangan reda. Ia juga akan mengurangkan tenaga ketika menjalankan aktiviti snorkeling. Faktor ketiga ialah faktor kecemasan.5 Cara Masuk Ke Dalam Air 114 . Keluar dari air dengan cepat dan berhati-hati. jangan panik. 4. Caranya ialah dengan menarik hujung blade sambil luruskan kaki yang mengalami kekejangan. Tanggalkan fins dan berehat untuk beberapa waktu. Minta bantuan dari rakan atau pasangan. Jika mengalami kejang otot kaki. Ia akan membantu anda mengapung sekiranya anda tidak mahir berenang. Jika berlaku sebarang kecederaan seperti cedera atau luka.Keempat ialah jaket keselamatan. Cuba untuk memberikan rawatan kecemasan awal sebelum mendapatkan rawatan doktor. Ia juga penting untuk melindungi kulit daripada terbakar akibat daripada sinaran matahari yang lama dan berterusan. Pakaian yang akan digunakan kelak mestilah sesuai dan dapat mengurangkan risiko kecederaan.10.

Pertamanya. Jangan terlalu cetek kerana boleh mengundang kecederaan pada peserta. Jika tidak.10. Cara melangkah besar tidak sesuai untuk dilakukan di tempat tinggi. Pastikan juga tahap air sebelum memasukinya. Jika melakukan aktiviti air secara berpasangan. terdapat dua cara gulingan yang boleh dilakukan dari atas bot atau dinghi bagi yang bertaraf profesional iaitu guling depan dan guling belakang.Pastikan topeng cermin. TUGASAN TERARAH Terangkan dan jelaskan langkah-langkah yang harus diambil sekiranya pelajar anda menghadapi masalah tiada keyakinan melakukan aktiviti air. pusing dan selam mengikut aras gelombang. Apabila sampai pada paras air yang sesuai dan selamat untuk menyelam. tentukan paras air sesuai untuk menggunakan fin dari pantai. pastikan rakan anda mengetahui yang anda masuk ke dalam air. Kerana aktiviti ini memerlukan tenaga yang banyak. pada pantai yang berombak kuat. Caranya ialah berjalan membelakangkan pantai. fin dan snorkel siap diperiksa sebelum memulakan penyelaman. Selain itu. 4. bawa fin ke tempat yang lebih selamat kemudian sarungkannya. Elakkan juga dari menyelam ketika anda mempunyai luka yang masih berdarah kerana khuatir luka tersebut akan lebih teruk jika terkena air. melompat dengan kedua-dua belah kaki rapat dan melangkah besar. 115 . jika dari tepi pantai. Ini akan membahayakan keselamatan diri anda dan boleh mengundang bahaya malah maut. Terdapat dua cara untuk menyelam dari permukaan iaitu dengan memasukkan kepala dahulu ataupun memasukkan kaki dahulu. Kedua. Adalah dilarang sama sekali untuk mengikuti aktiviti ini sekiranya anda tidak memakai peralatan dengan betul dan sempurna atau peralatan rosak. Terdapat tiga cara asas memasuki air iaitu dengan cara berjalan. Jangan melakukan aktiviti ini apabila anda terlalu lapar atau kenyang.6 Teknik-Teknik Masuk Ke Dalam Air Terdapat juga teknik-teknik untuk memasuki air.

Lewis (1975).com www. M. RUJUKAN C. Hammerman. New York: Wiley 116 . Teaching in the Outdoors.com www.kayakonline.LAMAN WEB www. W.org/wiki/outdoor www. A.com PORTFOLIO Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy.askaboutsports. R.divepilot.com www.en.amazon. Sea Kayaking Safety & Rescue: Wilderness Press. IA: Kendall-Hunt D.wikipedia. Principles and Practices of Outdoor / Environmental Education. L. The Administration of Outdoor Education Programs. Danville. Lull (2001). Hammerman.paddling. Berkeley Phyllis Ford (1981). & E. Hammerman (1985). Dubuque.net www. IL: Interstate) J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful