You are on page 1of 6

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Tarikh Matapelajaran Tahun 2 Jumlah Pelajar Bidang Kegiatan Jenis Kegiatan Isi Kandungan - Tema - Tajuk Kemahiran

: : : : : : : :

20 Februari 2012 Pendidikan Seni Visual 4 Cerdas 30 orang Menggambar Menggambar dengan teknik montaj

Alatan perhubungan Poskad ikan-ikanku yang cantik : 1.1.2 Memerhati pelbagai aspek seni dan fungsinya dalam alam kehidupan 1.2.1 Mengkaji keadaan alam sekitar dan mempelajari aspek-aspek seni seperti warna, corak, susunan, imbangan dan harmorni. 1.3.10 Memilih dan mendapatkan alat dan bahan untuk menghasilkan gubahan seni yang kreatif berdasarkan pengalaman sendiri. 1.4.2 Menyatakan apa yang dilihat dari aspek olahan unsur-unsur seni seperti garisan, rupa,bentuk, dan warna. : Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat: 1. Menyebut tiga prinsip seni visual dalam karya teknik montaj dengan betul. 2. Menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan betul untuk menghasilkan karya montaj sekawan ikan dengan kadar siap 80%. 3. Menceritakan unsur-unsur seni yang terdapat pada penghasilan karya mereka dengan betul. Sabar dan tekun, kekemasan, kebersihan Sains Mengkategori, Mencetus idea, menganalisis Komputer riba, carta,sampul surat beserta klu, kad teka nama haiwan, dan nota guru. Lembaran kerja, Gunting, kertas gambar dasar, mounting board, gam Guru memberi bimbingan terus. Menghias poskad

Objektif Eksplisit

Penerapan Nilai Penggabungjalinan KBKK Bahan Bantu Mengajar Bahan Bantu Belajar Alat,Bahan,Media pelbagai gambar ikan. Pemulihan Pengayaan

: : : : : : : :

Dilampirkan. hari ini apakah gambar yang kita nak hasilkan? J = Gambar ikan 4.Permainan Teka Nama Haiwan. Murid-murid apakah permainan yang kita mainkan tadi ? J = Permainan Teka Nama Haiwan. Murid-murid membentuk tiga kumpulan. Guru menjalankan sesi soal jawab: *GURU SEBAGAI FASILITATOR* . Kumpulan yang awal menampal kad nama haiwan dengan menulis jawapan yang betul dikira pemenang. 3.Guru meminta murid murid menjawab soalan yang terdapat dalam sampul surat pada kad teka teki yang diberi apabila muzik mula dibunyikan. Murid-murid menjawab teka teki nama haiwan pada kad teka nama yang diberikan. kelawar dan burung. KBKK: Mencetus idea Mengkategori Penggabungjalinan Sains -Sesi soal jawab 1. 3. . Guru membahagi murid-murid kepada tiga kumpulan dan memberikan satu sampul surat berisi soalan kepada setiap kumpulan.Jadi. Wakil kumpulan ke hadapan untuk menampal kad teka nama haiwan pada papan putih 3. Guru memberi pujian kepada kumpulan yang paling awal menampal kad teka teki dengan jawapan yang betul BBM Murid 1. 2. yang manakah habitatnya di dalam air ? J = Ikan 4. 3.Kad Teka Nama Haiwan -Komputer riba (audio) Catatan/Lakaran Set Induksi (5 minit) . 2. Sebutankan namanama haiwa tadi ? J= Ikan. Antara haiwan haiwan tersebut. 2.Isi Kandungan Aktiviti P & P Guru 1. .Permainan Teka Nama .

Stesen D Resos D . . corak. imbangan dan harmorni.D 2. Lampiran kerja (Murid) .2 Memerhati pelbagai aspek seni dan fungsinya dalam alam kehidupan 1. dan muridmurid lain mencatat .Komputer Riba (audio) -Lampiran Kerja 1.5 Guru menghuraikan maklumat yang diberikan oleh murid. iii.Stesen C Resos C – Carta (Prinsip-Prinsip Rekaan Dalam Teknik Montaj) Jenis : bahan cetakan Sumber:http://psvspm.html *GURU SEBAGAI PEMUDAHCARA Aras 1 Menyebut tiga prinsip seni visual . Mencari & berkongsi maklumat Isi Penting i.1. 1. 2.cm/ 2010/04/definisimontaj. Ciri-ciri poskad 2. iv. 1.) 1. B.3 Guru akan memasang lagu sebagai penanda masa untuk murid melengkapkan maklumat pada lembaran kerja yang diberikan.blo gspot. *Sampel resos dilampirkan 3.1 Guru menunjukkan contoh hasil karya menggunakan teknik montaj kepada murid.2 Guru menunjukkan contoh hasil produk Montaj Ikan-Ikan Cantik Kesukaanku kepada murid. Murid-murid menggunakan resos dan menjalankan tugasan.scribd. Murid-murid bergerak ke stesyen. C.2. Pengenalan Langkah 1 (15 min. Lampiran kerja(Guru) 2.1 Mengkaji keadaan alam sekitar dan mempelajari aspekaspek seni seperti warna.Stesen A Resos A – Carta Peta Minda (Teknik-Teknik Menggambar ) Sumber : Buku ( Fokus untuk SPM Pendidikan Seni Visual.1 Guru membahagikan murid kepada 4 stesen – A.Kathlen Chee) 2.1. Prinsip-Prinsip Rekaan dalam teknik montaj. Maksud teknik montaj.4 Guru meminta wakil dari setiap stesen membaca jawapan lampiran kerja dan pelajar-pelajar lain mencatat jawapan di lampiran kerja yang berkenaan 2. 1.html Kemahiran: 1.2 Guru memberi tugasan mencari dan mencatat maklumat pada lembaran kerja dan menggunakan resos yang disediakan di setiap stesen.Carta Peta Minda (ciri-ciri poskad) http://www. Wakil dari setiap stesyen membaca dan.com /2009/04/prinsiprekaan. 2.Murid-murid mendengar dan melihat CONTOH yang ditunjukkan. 2.Stesen B Resos B – Pautan internet dan bahan fotostat – Komputer riba (Definisi Montaj) Sumber:http://berusdan krayonkami blogspot. . susunan.com/do c/51272661/contoh-foliokaedah-mengajar . Teknik-teknik menggambar ii.

Murid-murid mendengar dengan teliti. Murid melihat tunjukcara guru dengan teliti. Ketekunan. Guru meminta murid menghasilkan gambar Ikan-Ikan Cantik Kesukaanku dengan Teknik montaj. Guru meminta murid mengeluarkan alat. Murid Menampal Hasilan pada mounting board .1 Guru menunjukcara penghasilan poskad Ikan-Ikanku yang Cantik dengan teknik montaj. Murid Mengeluarkan alat.2 Guru meminta murid-murid membaca carta secara individu dan jantina. 1. Kesabaran Kemahiran: Langkah 2 (30 min. 1.3.) Aktiviti Penghasilan Produk Aras 2 Menggambar dengan teknik montaj.Murid-murid melihat bbm yang ditunjukkan.3.bahan dan media.1 Guru mempamerkan carta langkah 3. Tunjukcara 1. 4. Murid Menggambar Ikan-Ikan Cantik Kesukaanku dengan teknik montaj. Mempamerkan dan menerangkan carta langkah 1. bahan. *lakaran & maklumat carta dilampirkan *GURU SEBAGAI FASILITATOR 4. 2. 3. 3.10 Strategi: Masteri *GURU SEBAGAI FASILITATOR *Aras tinggi -guru menyelia dan membimbing murid di semua aras Strategi : BCB Pengayaan Pemulihan *bimbingan terus kepada murid lemah Aras 3 Menampalkan hasilan pada mounting board 3. dan media. 2. 1. -Carta Langkah 3. (gambar dasar laut) “Mounting board” -Penerapan nilai: Kerjasama.Murid-murid membaca carta langkah.3 Guru menerangkan langkah-langkah penghasilan. 2. Bahan fotostat.

J =Karya A lebih nampak keseimbangannya berbanding karya lain.Yang manakah hasil karya yang mengandungi prinsip kepelbagaian? J =Ketiga-tiga karya mengndungi prinsip kepelbagaian. Antara hasil karyakarya ini manakan yang paling cantik? J = Karya A paling cantik. 1. d. c. Guru memilih beberapa hasil kerja murid.Yang manakah hasil karya yang menunjukkan prinsip kesatuan? 1. Produk yang dihasilkan. menjalankan apresiasi dan menjalankan sesi soal jawab.Langkah 3 (5min. Penerapan nilai : Kekemasan Menegaskan penggunaan bahasa seni visual. .Bagaimana dengan imbangan ketiga tiga karya ini. Sesi soal jawab bersama guru. Asas-asas Seni J =Ketiga-tiga karya mengandungi dan menunjukkan prinsip kesatuan. b.) Apresiasi a.

Guru meminta murid mengemas tempat. Murid mengemas tempat.Penutup (5min. Beberapa orang murid memberitahu langkahlangkah penghasilan. Nilai: Kebersihan . Guru memberitahu alat & bahan yang diperlukan untuk minggu depan.) Rumusan 1. 3. Murid mendengar dan mencatat. 3. 2. 1. Guru meminta beberapa murid menyusun langkahlangkah penghasilan produk 2.