You are on page 1of 3

www. didactic.

ro 
II. Progresii geometrice

Aplicaţii

1) Determinaţi al patrulea termen al unei progresii geometrice în care primul termen este 16
şi raţia este
1
2
.
Avem o
4
= o
1
q
3
= 16 ·
1
8
= 2
vem
q =
b
2
b
1


2) Se consideră progresia geometrică (b
n
)
n>1
în careb
1
= 2 şi b
2
= 6. Aflaţi termenul al
şaselea al progresiei.

A
= S
b
6
= b
1
q
5
= 2 · S
5
= 2 · 24S = 486

3) Determ aţi valorile reale ale numărului x ştiind că numerele S -x, x +7 şi Sx +11
ondiţia ca o, b, c să fie termeni consecutivi ai unei progresii geometrice este
(x +7)
2
= 11) adică
2
+14x +49 = SS +4x -S i
4x
2
+1ux -6 = u sau
2
+Sx -S = u ş
1
= -S, x
2
=
1
2
şi
in
sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.

C
b
2
= o · c de unde rezultă

(S -x)(Sx +

x x
2
, dec


2x i

x .
4) Se consideră fun ia ¡: R R, ¡(x) = S -2x. Să se arate că numerele ¡(1), ¡(u) şi
¡(-S) sunt term unei progresii geometrice.
¡(1) 1,

cţ -
ini consecutive ai

Avem condiţia ¡
2
(u) = · ¡(-S) şi cum ¡(u) = S, ¡(1) = ¡(-S) = 9
obţinem S
2
= 1 · 9 adevărat.

www. didactic.ro
‐ 1 ‐ 
 
www. didactic.ro 
5) Să se ca
S =
lculeze suma:
1 +
1
3
+
1
3
2
+·+
1
3
¨

uma cerută este suma primilor opt termeni ai unei progresii geometrice cu S
o
1
= 1 şi q =
1
3
, deci
S = 1 ·
(
1
3
)
= -
3
· [
1
-1¸ =
3
· (1 -
1
8
-1
1
3
-1 2 3
8
2 3
8
).
6) ă şirul de numere reale (o
n
)
n>1
şi
S
n
= o
1
+o
2
+·+o
n
, ne N
-
.

Ştiind că 2S
n
= S
n
-1, vn ¸ 1, să se arate că (o
n
)
n>1
este progresie

in S
n
=
3
n
-1
2

Se consider
geometrică.
D rezultă
=
3
n-1
-1
2

S
n-1
şi
S
n
-S
n-
n
=
3
n
-1-3
n-1
+1
2

o
n
=
1
, adică

o =
3
n-1
(3-1)
2
şi

n
= S
n-1
orice n ¸ 2.
ezultă o
n+1
= S
n
şi
u
n+1
u
n
o

R = S, n ¸ 2.
entru n = 1 avem S
1
= o
1
= 1, o
2
= S şi deci şirul este progresie geometrică
cu raţia 3.
7) Să se determine o, b e R ştiind că numerele 2, b sunt în progresie geometrică şi
2, 17, o etică.
acă 2, 17, o sunt în progresie aritmetică avem condiţia
u+2

P

o,
sunt în progresie aritm
D


2
= 17 şi o = S2.
Dacă 2, o, b sunt în progresie geometrică avem


www. didactic.ro
‐ 2 ‐ 
 
www. didactic.ro 
www. didactic.ro
‐ 3 ‐ 
 
o
2
= 2b, adică

S2
2
= deci 2 · b,
= S2 · 16 = S12.
8) Numerele pozitive o, b, c, J sunt în progresie geometrică. Ştiind că J -o = 7 şi c -b =
2, să se afle raţia pr
m
= oq, c = oq
2
, J = oq
3
şi deci

(q
3
-1) = 7, oq(q -1) = 2, q = 1.
mpărţind membru cu membru ultimele 2 egalităţi rezultă

b

ogresiei.

Ave

b
o

Î


q
2
+q+1
q
=
7
2
şi de aici

2q
2
-Sq +2 = u cu
q
1
= 2, q
2
=
1
2

.
entru q =
1
2

P rezultă din o(q
3
-1) = ă o < u care nu convine.
entru q = 2 rezultă o · 7 = 7 deci o = 1, b = 2, c = 4, J = 8.

7 c
P