İlhami Emin

(Radoviş, 1931)

Radoviş’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini bütünlediği doğum yerinde iktisat meslek lisesinden mezun oldu, Yüksek öğrenimine Üsküp "Kliment Olıridski" Yüksek Pedagoji Akademisi'nde devam etti. Kısa bir süre, Üsküp'te, "Tefeyyüz" ilkokulu'nda öğretmenlik yaptı. Sonra "Nova. Makedonya" Gazetesinde gazeteciliğe başladı. Ardından "Birlik" Gazetesi'ne geçti. İlk sayısı 1965 yılının Aralık ayında yayımlanan "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi'nin yayın hayatına geçirilmesi giri ş iminde bulunanlardan biridir. Dergi'nin ilk yayın yönetmenliğini yaptı. Usküp Radyosu'nda Türkçe yayınların artırılmasıyla radyoya getirildi ve Üsküp Radyosu Türkçe Yayınlar Sorumlusu görevine atandı. 1973 yılına kadar bu görevde kaldı. Görevinin ilk yıllarında Türkçe radyo yayıncılığının ilerletilmesine katkıda bulundu. Necati Zekeriya'nın görevden alınmasından sonra 1973 yılının sonlarına doğru, "Birlik" Gazetesi baş ve sorumlu yazar yardımcısı görevine getirildi. "Sesler" Dergisi'nin yayın yönetmeni görevini de üzerine aldı. 1978'de Usküp Halklar Tiyatrosu CŞenel Müdürlüğü'ne seçildi. Görev süresi biter bitmez Makedonya Kültür Bakanlığı bünyesine alındı ve kültür bakanının yardımcılarından biri oldu. Emekli oluncaya kadar da bu görevde kaldı. Edebiyata şiirle girdi. Önce Makedonca yazdı. İlk iki şiir kitabı da Makedonca yayımlandı. (Bu kitaplardan biri 1955 yılında "zivotot pee i pîace" Şarkı Söyleyen ve Ağlayan Hayat-, öteki de "Denonokie" -Günlügeceli- adıyla 1957'de basından
çıktı).

İlk Türkçe şiirleri, diğer Makedonya Türk yazarlarının eserlerinin de yer aldığı "Yürü Aydınlığa" (Şükrü Ramo, Mustafa Karahasan, Necati Zekeriya, Fahri Kaya, Enver Tuzcu ve Şefki Mahmutla birlikte, "Birlik", Üsküp 1951), "Sesler" (Necati Zekeriya, Fahri Kaya, Mahmut Kıratlı ile bir-

likte, "Detska Radost" Yayınevi, Üsküp 1952), "Aramak" (Necati Zekeriya ile birlikte, "Koço Raçin" Kitap Yayınevi, Üsküp 1954) adlı kitaplarda yayımlanmıştır. 'Taş Ötesi" ("Kultura" Yayınevi, Üsküp 1965) ve "Gülçiçekhane" ("Kultura" Yayınevi, Üsküp 1974) şiir kitaplarındaki şiirler ise TürkçeMakedonca olarak yayımlandı. Türkçe yayımlanan ş iir bitapları ş unlard ı r: "Ay Kedisiz Saray" ("Detska Radost" Yayınları, Üsküp 1964), "Kırk Dost" ("Detska Radost" Yayınlan, Üsküp 1965), "Güneşli Şiirler" ("Detska Radost" Yay ınları, Üsküp 1966), "Gülkılıç" (Habora" Yayınları, İstanbul 1971), "Gülçiçek" ("Birlik" Yayınları, Üsküp 1972), "Şiirli Alfabe" ("Birlik" Yayınlan, Üsküp 1974), "Gülev" ("Birlik" Yayınlan, Üsküp 1980), "Hepimiz Tito" ("Birlik" Yayınları, Üsküp 1982), "Yörükçe" ("Birlik" Yayınlan, Üsküp 1984), "Güldin" ("Birlik" yayınları, Üsküp 1993. "Rozarium" ("Gülistan", Ogledalo" Yayınlan, Üsküp 1985) ve "Güldeste" ("Birlik" Yayınlan, Üsküp 1991) şiir kitapları aslında Türkçe yayımlanan kitaplarından yapılmış birer seçkidir. Edebiyat ı n di ğ er türlerinde de eser verdi, fakat tiyatro yapıtlarında başarılı oldu. "Yabancılar" tiyatro oyunu 1969 yılında Üsküp Halklar Tiyatrosu Türk Dramı tarafından sahnelendi. Aynı yıl televizyona uyarlandı ve Üsküp Televizyonu'nun programına alınıp yayınlandı. "Nasrettin" adlı eseri 1971 yılında, yine Üsküp Halklar Tiyatrosu Türk Dramı sanatçılarıca sahnede canlandırıldı. "Sesler" Dergisi'nde yayımlanmış, oysa henüz sahnelenmemiş tiyatro oyunları da vardır. Başarılı bir film eleştirmeni de olan İlhami Emin'in Türkçe'den Makedonca'ya yaptığı birçok çevirisi de vardır. Halen Makedonya Yazarlar Birliği ve Makedonya Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.

FERHAT BEY Atı yoktu Hep at üstünde gezerdi Bağı yoktu hep üzüm dolu sepetle dönerdi Parası yoktu her öksüze para atardı Üzgündü belki Dalgındı belki hep keskindi bakışı Herkes onu selâmlıyor O herkesi selâmlıyor Kiraz vakti gelince İstediği kirazdan yiyebilirdi Ferhat bey Ne oğlu vardı ne kızı Ne de herhangi bir yakın akrabası Bir tek karısıydı onu izleyen Ona beyim beyim diyen Ona daima ütülü pantolon giydiren Altın uçlu bastonunu silen Boyunbağını bağlıyan Bütün kasabacığın beyiydi Ferhat bey Herkesin beyi her köşenin bildiği bey İşsiz dolaşırdı dereboyu İşsizlikten usanmazdı bastonunun altın ucu Dere kenarındaki her kaygan taşçığın beyiydi sanki Oralarda dolaşıp kavakları seyre dalardı bazen Günün birinde yok olmuştu sessizce ortadan Yapraklar dökülmekteydi Dallardan. NE YAPMALI Ne yapmalı Kuru ekmek mi kemirmeli Sokaklardan mı kaçmalı Yeni bir dünya mı kurmalı Paranın hesabını mı yapmalı Yeni bir direk mi kakmalı Anahtarsız kapıyı mı kapamalı Nerede kaldı komşuların Yeni arabalarının masalı Oğlumun kovboy filmleri Yeni bir direk mi kakmalı Ne yapmalı Her işten mi kaçmalı Ne yapmalı Ne yapmalı Bir de yeşillik pazarı açmalı İlkyazın adım satmalı Başka ne yapmalı Ne. TAŞTAN DAHA TAŞ kuru karanf il budur bizim yükümüz köksüz kökümüz yörük türküsü gibi kuru taştan daha taş susamadan daha susuz KILIÇLI GÖZ gözgözü görmez akın akın doğan dolunay sevecenlik dolu tanımlanması güç yığın yığın cenk cenk gül kılıç gözlüm kılıç kanlım çiçek sözlüm gülkılıç AĞAÇ DENİZİ kocacığa giden var mı kocacıktan dönen var mı kocacenge giden var mı dönen var mı ak koyunu bey pınarda süzen var mı dalbazlı kirazdan yiyen var mı içkaleden içkaleden içkaleden çıkan var mı çıkan var mı ağaç denizine dönen var mı dönen var mı .ŞİİRLER BİR TUTAM YEŞİLLİK Tıraşsız bir yüze bile baka kaldı Sokaklar Sana bakan olmadı Halini soran olmadı Kala kala bir tutam yeşillik Kaldın şiir Ne oldu dünyamıza Ay ışığı bile görünmez oldu Geceleyin.

1978 .ÖLÜMSEK DAG ardlanndan bağlar bahçeler atlar arabalar saraylar deniz elinde koca bir ülke demir çarığın delindiği demir asanın eğrildiği bir yer üşengeç topumuza sağlıcakla kal o gün bugündür ala sakal biri ıpıslak Ölümsek dağı aramada ürkek ürkek küllene küllene KUŞ YELİ kuş yeline doğru cennetten beride neler var kuş yeline doğru yiğit dağlar kaleler doğru kuş yeline bizden sonra bizim gibi deniz seven azgın bir at ne duracağı var ne yorulası İNSANLARIN CANPOSTU OLDUN EL cananı bir pula saymadı (Aşıkoğlu) ayıpların ayıbı oldun yüz aynaların aynası oldun yüz göçenlerin göçeni oldun göz dönenlerin öfkesi oldun göz insanların canposLu oldun el insanların kandostu oldun el DAVULUN VURUŞU davulun en ağır vuruşuyum yalnızlıkta en derin ağlayışı susuz balıkların zurnanın def ile karışımıyım karanlıkta içimde çocukluktan dönen çanları koyunların dedemin köyüne giden yolbaşı pınarlar ağlamada oravİça köyü mezarlığında kaldı korkularım beni at üstünde kovahyan adam yine görünmedi yalnızlıkta devleşen çocukluk anılarım YAKOVALI KAZIM BABADAN ANIMSADIM CAN İLE TEN BİR DEDİN YANINA GÜL KOYDULAR (Nesirni. XV. her zerrede güneş içindeki cenneti cehennem azabından kurtarsın diye meleği yaratmış kişi insana kardeş denmiyen yerde duyulur sesi silâhların beyni makineden ibaret olandan korun farelere dahi yardıma koşandan değil Yakova.yüzyıl) tanrıyım dedin yanma geldiler derini yüzüp dağ tepesine serdiler her zehir şekerdir dedin yanına geldiler inan ile küfür bir dedin sözünü deldiler can ile ten bir dedin yanına gül koydular bende sığar iki cihan dedin ikisini de oydular. ocak.

İsviçre. 1979 UYUMAZ UYKU sem bekliye bekliye kapanmaz oldu kapım seni özliye özîiye uyumaz oldu uykum yel aldı götürdü kapımı sel aldı götürdü uykumu kapısız uykusuz ne güzel gülçiçeksiz ne mahşer yüzyıl geçti gelmedin gelmeyince var oldun gelmeyince yok oldum. GÜNLER BIÇAK BIÇAK UZAK günler bıçak bıçak uzak sen uzama varmaz olur üstüne ellerim çünkü kucak kucak bulutta bir acı acının en tatlısı gizler arttıkça gizsiz sınırlar sınırsız bir söz sözlerden en uzak sözsüz dahi sözlü bir söz yürekten daha yürek sana adanan şiir güzellikten daha çocuk çocukluktan daha dahadan daha dahalardan kıtalardışı bir kıta gerdan gerdan İnci İnci sevistanlım. kasım. NASRETTİN Bizim oralarda halk açlıktan kırılır Burası ne bolluk memleket Bizimkiler ağaç köklerine sarılır Burada ne de büyük bereket Ne dediniz bugün bayram mı kutlanır Ah keşke her gün bayram olsa İçime ne de güzel düşler sarılır Ah keşke her gün herkes doysa Dünyanın bir yerinde köpekler bile paşa Dünyanın başka bir yerinde insanlar köpek Böyle bir dünyada gel de memnun yaşa Gel de kılıç salla gel ele göster yürek OLUMSUZTAŞ Evlek içinde bir kuş Kimin bu kuş bu toprak Evlek içinde bir düş Kimin bu düş bu kaynak Kaynak içinde bir yüz Kimin bu yüz bu gülüş Kaynak içinde bir güz Kimin bu güz bu göçüş Göçüş içinde bir gök Kimin bu gök bu bulut Göçüş içinde bir kök Kinıin bu kök bu umut . GÜLÇİÇEKÜ DÜŞ senden başka kimsenin bilmediği yaşadığım gülvercin katlı oda dünyanın son durağı olur günün birinde belki de.BAMYA buraya gelirken bamya getirmeyi unutma gurbetle bamya fiyatı altın fiyatından üstün ölmezden önce son kez iştaha gelir kişi birkaç devlet aşırı yanar telefonlar yanıp kül olur bu ateşten analar buraya gelirken bamya getirmeyi unutma . BEN.

TERKEDİLMİŞ OLAN YÖRÜK KÖPEKLERİNİN TÜRKÜSÜ bizi bırakıp gitti sahiplerimiz ardlarma hiç dönmeden ne vardı acaba gözlerinde o an gözyaşı mı sevinç mi önemli olan biz onların en sadık dostları kaldık sorulmadan bizimle ne olacak bize kim bakacak sorularıyok gibi kaldık elliden çok köy köpeği sahipsiz hem de gereksiz evlerde kilit ocaklar dumansız pencerelerde yeller açlığımız bir yana köpek uzun süre yaşar ekmeksiz ancak bize en ağır düşen yok olan bizi okşayan eller çünkü okşanan tatlı sözlerle karşılanan acıkmaz acıksak dahi açlığımız daha da sadık kılar bizleri şimdi aradığımız yollar kapalı pencereler açılmaz sahiplerimizden tek kalan onların çarık izleri ne yapsak kötü beklesek kaç gün sürer acaba bekleme sonları sahiplerimiz geri dönerler diye ayrılırken okşamadılar ki başımızı bize düşen her gün uçtan uca boylamak bayırlardaki dar yollan ancak karanlık basınca yollar dahi çeker bizden aklığını yolsuz bile kalırız artık ovaya uzanan bakışsız umutsuz tan ağartısına dek açlıklara bakmadan uzanıp bekleriz biz dayanıklıyız sadık köpeğe ağlaşmak düşmez uykusuz yeniden sürüne sürüne yol başına gözlerimizle olsun geliriz nereye çıkar bu bekleyiş ne olur sonu beklemenin sahiplerimizden bir ses gelecek mi bayırları canlatan açlıktan çok bizi yıpratır acısı sayısız soruların korular ise hoşlanmaz yoksa eğer sadıklığımızı anlatan yalnızlığın en çekilmezi bizimkisi daha kötüsü düşünülemez gücümüzü kendimize değil sahiplerimize devrettik hep sevildik diye dedik sahiplerimize asla dokunulmaz kurtlardan daha kurt olduk çocuklardan dövüldük köy bekçileri bizlerin ne hayvanı var koruyacak ne insanları biz artık bekçilerizdir kendi kendilerini koruyan kurtlar bile köyümüzden uzak arar nafakası nasıl koruyucuyuz aya baka kala kime karşı uluyan .

köyü terk etti sahiplerimiz geri döneceklerini umduk yollardan meğer yollar da kendilerim olduğu gibi bizleri de avutur köy yakınındaki ağarlarda yuva saran kuşlar bile kaçtı yuvalardan yeller gelip bir an olsun başımızdaki yorgunluğu savurur ne var ki yeller geçince yeniden başlar çözülüşü yalnızlığın yeniden başlar açlık ile yalnızlığın ortak acısı acaba sonu mu geldi sınırsız inanç ile sadıklığı dağ köylerinin ölümüyle ne olur acaba ormanların yazgısı biz sahipsiz köpekleriz kimsesiz köyü bekliyen bize acıyan çıkarsa gelsin köyümüze yerleşsin burdaysa kimseyi karşılamaz hazır ne çiftlik ne gökdelen gelecek olan sadık köpeklerin köyünde gerekir yeşersin yeşermiyen kayaların öyle de değmez sözünün edilmesi gerçek sahip taş taşlık tanımadan yeşilliği bulmalı bize çıkan yolların daha da zordur geçilmesi çünkü ellerin teri sayesinde sahip geniş bir soluk almalı yugoslavya makedonyasmda radovişin kılavuzlusudur sesimiz daha nice kılavuzluların sahipsiz kalan köpekleri de uğursuz Afrika olsun Asya ya da Amerika sadıklığı terk eden herkes düşmanımız aklı başında olan vaktinde aşmalı bu yolu korkusuz bekliyoruz beklemelerin boşunalığı vız gelir gözümüze bekleye bekleye zayıflaya zayıflaya iskelete dönüşür vücudumuz bu böyle sürerse yarın kimse inanmaz olur sadıklığımıza bu yüzden öldükten sonra bile beklemekte olur ulumamız kurtlara karşı kurt oluruz ancak köyümüzü de vermeyiz kolayca sahipsiz kaldıksa biz hem sahip oluruz hem bekçi evlere Öldükten sonra dahi vücuda geliriz yeniden dağlarca kükreriz bu ders olsun diye köylerini tüm terk edenlere .

GÜLDIN herkesli her yerli ancak kimsece açıklanamayan bir gülümseyiştir güldin BARIŞ KOCA YÖRÜK üzerime çöktü gök altımdan çekildi toprak ağlardağı terk eder iken koca GÜLÜ GÜL her gün yolumu keser sarı bir yılan ne o dokunur ne ben başkasının gülünü öz gülünden çok seveni sev o gibisinin çünkü sözü de söz gülü de gül hazreti âdem'den yadigâr kalan bir gülün kuru kökü korur bancımızı ÇOCUK ŞİİRLERİ HACICIKLAR İLE HACIBABALAR Çocukluğunda Radoviş'te En büyük Sevinci Yaşardım İlkyazda Göçmen Kuşlar Dönerlerken Güneyden Dersin İnciler yağardı Göklerden Ufkun Her mavi Noktasında Kırlangıçlar ile Leylerlerİ Seyrederdik Uçuş Yarışında Kırlangıçlara Derdik Hacıcıklar Leylere ise Hacıbabalar Hacıcık yuvasına Kavuşan Saçaklar Ev çocuklarına Getirirdi Mutki Düşler Herhangi bir Bacaya konunca Hacıbaba Şu evin çocuklarına Ne mutlu Derdi Kasaba Hacıcık Hacıcık Getir bize Helvacık Hacıbaba .

Renkli Sevinçten Yüzlerce Kırlangıç ile 1 .eylek Çocuk Oyunlarımızı Seyrederlerdi Yüksekten Kırlangıç ile Leylek Sürüleri Uçunca Ovaya Biz Çocuklar da Uçardık Oraya Ah ne güzel olur Hiç GÖçmese Kırlangıç ile Leylekler Hem de Hiçbitmese Zümrüdüankalı İlkyazlar Düşlere Dalardık Biz çocuklar Ancak Doğa yasası icabı Hem ilkyaz Biterdi Hem yaz Kala kala Aramızda Kalırdı Karga Serçe bir de Hantal Evcil Ördek ile Kaz .Lâk lâk Getir bize Kalpak Yayılırdı Birçok Ağızdan Gök dokunur iken Binbir Hep böyle Aramıza Dönünce Hacıcıklar ile Hacıbabalar Yeniden Coşardı Gökler Oysa Varlığı Seyrekleşti Artık Sevimli Mini Göçmenlerin Örneğin Bu ilkyaz Hemen Öpülecek kadar Azdı sayısı Kırlangıçların Hacıbabalar ise Oldu Daha da Seyrek Gördüm Tek Leylek Havanın Toprağın Suyun Kirliliği Derken Ağacın Kuşun Doğanın Kısılır Güzelliği İnsanoğlu Geç olmadan Uyan diye Gür bir ses Gelir Ulu doğadan Bu ses ile Her yüreğe Dalalım ister isek GELECEĞE Varalım.

Nöbetçi 1.... Çocuk. sonra duymadım deme Gürbüz adlı köpeğimden kendini kurtarmak istersen eğer kümesteki tavuklarımı yeme! Bb Dağa gider seslenir.. Ne kefen yeter ölülere. Köylü I. gündüzleri çığlıklar. (Sözünü keser... ne toprak.) ŞEYH BEDRETTİN: . aklı kısa. Sonradan katılan Nasrettin. (GAZETE) Mm İM e ağzı var ne dili Konuşur insan gibi Başka memlekette pişer Kokusu tâ bize düşer.GEVEZE NASRETTİN Nasrettin'e bir bakın.... Hocalarla okçular yan yana... Köyler köy değil artık. yer içer tıkabasa. cehennem yüzü. elinde şerbet tepsisiylc ayakta bekleı/en Cariye.. Sözler kaçsın kaçmasın Onları birden bulur.. Kışlaklar kışlamaz.. bak.. Şeyh Bedrettin.. Köylü II. Bedrettinim.. ama şerbet de iyi gelir zehir dolu sözlerini dinlemeye. çünkü o an içeriye Nasrettin girer. Evler kül ocakları. akıp gitmiş körpe kan. TİMURLENK: Özür dilerim... ... TİLKİ Seni gidi kurnaz teyze..). bıçaklanmış başları ucunda yatar zavallı Kişiler: Nasrettin. Veziri..Hey Nasrettin. Ağızda diller konuşmaz oldu..ölü sandığı.. Kızı. Gece-gündüz oğlancıklar söyler iken bülbül gibi. ha. Sözünü kestim.... kulakları gökte.. Gömütlüklere bile saldırılmış.. Timurlenk. Konuşmana bak. Eve döner yaslanır.. Karısı.. Yaylalar yaylamaz oldu... en çok sevdiği yemek yapraklı zerde! SAHNE ESERLERİ: (Acıklı güldürü) Altı tablo NASRETTİN* ŞEYH BEDRETTİN: (Kendisim öfkeli buluyoruz. Buyur. Köylü 111. (MEKTUP) ZÜRAFA Boynu uzun. Toprak toprak değil artık . Binlerce ırzına geçilmiş kız. (BALTA) Elden ele dolaşır Benden sana ulaşır Her yandan haber alır Her yana haber salar.. Nasrettin! Bil ki sözü söz açar.. Çadırın bir köşesinde.. İkisinin de ellerinde şerbet dolu bardaklar.. Bekçi II. . TABLO 111 Çadıra... Yiğitleri köpekler parçalar. Konuşur da konuşur. İnsanlar insan değil artık gömüt taşları. İşe sarılmayandan Saat değil. Özel yerde oturan Timurlenk. ayaklan yerde. Yanında Vezir'i. Bekçi I. Çalışmazsa vay anam Paslanır mı paslanır. Ayakta durup sahne açılır açılmaz konuşmakta olan Şeyh Bedrettin.. küçükler kolsuz. kasabadan çok çığlık kopuşlarıdır her yanı saran . Köyden.) NASRETTİN: (Kendisine kimse aldırış etmeyince girişte durakalır.Ulular başsız yatar. gün kaçar.. Binlerce kesik baş.11.. Küçük çocukların boşanmış damarları. Dell Fatma. şimdi. Cariye.

. VEZİR : (Okur. İki şerbet daha.... halk arasında size karşı fıkralar anlatmak. daha gösterişsiz kalacak.) Ben tanrı değilim. TÎMURLENK: (Gülmek arası. Uç.. sen henüz kasaptan ileriye gidemezsin.. Akıllı Bedrettinle kurnaz Nasrettin... bunu bırakalım da.. Benim yüreğim sığdıramaz içine tüm bunları.) TİMURLENK.. (Korkudan sözünü sürdüremez olur. ben tanrı değilim... VEZİR: (Yazılanları bir gözledikten sonra.) TİMURLENK: (Nasrettin'e yaklaşır hem de bıçağı boynu altına yanaştırır...) Şerbet. ŞEYH BEDRETTİN: Her kişioğlunda gizlenen tanrıca... (Ayaklarına sarılmaya yellenir. Tanrılar korkmamalı. size benzer Timur'ların da yaşamış olduklarına ilişkin yalan bilgiler yaymak.. üzerinde yepyenisini kurarız.. İki. Oysa seninkiler bir tavşandan da korkak..... Şu meret fil...) Şeyhim.. Dünyayı birlikte yok eder.. öbür dünyaya gider yalanıyla cahilleri soymak...... Ben ölünce gömütüm başına öğretmenin ölüsü gömülecek. daha insancıl padişahların olduğu gibi.) Ha.. Senin tanrı saydığın Nasrettin'i bıçak kesmezse sözüne karşılık sana bin- lerce alt ı n verir... (O an Nasrettin 'i görür gibi. Zorla hem de.. Ama cahil köy halkı var ya... Öğretmenin gömütü yanında gömütüm daha küçük. Oysa kuşcağızlar gibi kendiniz geldiniz altın kafeslerinize.. torunlarınısa ayaklarım altında. TİMURLENK: Ha. serserinin biriyimdir.. Nasrettin'in başı gider..... bin kişiyi aşmalıyım. ağlaması görülmesin diye. (Vezirine.) ŞEYH BEDRETTİN: Elleri kana boyanmış kişiden ölürsen tanrı katma yükselirsin... Beni yalandan bir tanrı yaptığını söyle.. TİMURLENK: Hangi tanrıca? Benden gayrı tanrı yoktur. bense yeni konuğumuzu az kalsın unutacaktım.. Değilim..) Bir... bir de haksız oluşunu anlamış olursun.... TİMURLENK: Korkak çoban da mı tanrı oldu? Şu kepaze Nasrettin de mi tanrı? ŞEYH BEDRETTİN: Niye olmasın?. TİMURLENK: (Hançerini çıkarır.. Rahat rahat konuşuruz.. Aksi çıkarsa.anaları.. Buyur sen de Nasrettin....... ŞEYH BEDRETTİN: Halkça bulamadığını tanrıca bulursun... TİMURLENK: Bu kadar suç karşısında zavallı bir kişiyi değil.. Herkes tanrı oldu.. TİMURLENK: Hangi halkta? ŞEYH BEDRETTİN: Henüz kılıçtan geçiremediğin.....) Denemek istedim salt. (Cariyeye.. NASRETTİN: Hayır.. benim de baş danışmanım.. İlk suçta duralım.... halk ın ı da Özgürlü ğ e kavuştururum. Çocuklarım iki yanımda yatacak benim. Benim vasiyenamemi bilmezsin galiba. şu kutsal fil var ya. Bir daha yinele. Sen çocuklarımın Öğretmeni olursun. Salt sana şaşıyorum.) NASRETTİN: (Çiğlik arası.) Halk arasında size karşı fıkralar anlatmak. Neyse. (Sözünü kesip elleriyle yüzünü saklar.. (Şeyhe doğru. insanlar arasında sizden önce daha güçlü.. Alçaltıcı fıkralar gerçekten . Sizleri dört yanda arayanlar oldu.. ŞEYH BEDRETTİN: Gün gelir kılıçla da...... onlar gönderdiler beni huzurunuza..) Şu Nasrettin'in suçu neydi bakalım?. Sözünü tamamladınsa gel de yanımda otur. Dört.. TÎMURLENK: (Şeyh 'e. Hayır.. ne olur.. köyündeki filinize karşı çirkince hareket..... Ben delinin. Seni öldüren de cehennem katının son çekilerine düşüp irin kazanında kaynayadurur.. öyle mi? (Karşılıksız kalınca.... evet. bu işte güzel... Şeyh Bedrettinle Nasrettin'i bir araya getirmek güçtür diye düşündümdü..) Bir deney eli m......) Kurtar beni. suç da tam suç olarak sayılamaz. TİMURLENK: Sözde. ŞEYH BEDRETTİN: Bazen korkan korkutandan da yiğittir.) Ya güç nerede? ŞEYH BEDRETTİN: Halkta. TİMURLENK: Acemilik etme Bedrettin. Öyle mi? Bir Timur'u yıkmak için bu iki değer yeter. Kuytu ormanlardan günün birinde akın edecek olan halka...

. NASRETTİN: (Şeyh 'e. Bunu bil. zavallı ayıları zorla oynatırlarken dayanamam. anlat bakalım.... TİMURLENK: Neden üzgün olabilir? VEZİR: (Söze atılır. VEZİR: Anlatır mısın.. Ayıcılara dahi.. Gitmez işte.. (Gitmeye hazırlanır.. Filinizin sesinden korktuydum.. ben salt öylece... NASRETTİN: (Timurlenk'e. bu kadar... Bir varmış bir yokmuş... köyünü/deki filine hakaret etmisşsin. TÎMURLENK: Sen...... öbür yana bile geçerim... Rahatça anla ti ver. Hem de benim gibisi bir sultan filine el uzatabilir mi hiç? VEZİR: Düşünmemeli bile... ŞEYH BEDRETTİN: Ben ezilenlerden.. TİMURLENK: Ne aması? NASRETTİN: Azıcık üzgün gibime geliyor.. NASRETTİN: Neyi. Şeyh 'e bakar. Görelim öyleyse.. bu bambaşka durum.. konuşamaz olur. anlatırım.. ŞEYH BEDRETTİN: (Nasrettin'e. kurnaz biri olarak... He. Dedem Nasrettin'den duydunıdu.. VEZİR: Ya filin öldürülmesinden söz eden de sen değil miydin? NASRETTİN: Hayır.. ayaklara sarılanlardan hiç mi hiç hoşlanmam.) NASRETTİN: E. Değilse. ŞEYH BEDRETTİN: Yeterin.) Ama darilmayacağınıza söz veriyor musunuz? T İ MURLENK: Merak etme.. Böyle yaşamaktan ne çıkar? NASRETTİN: Yaşansın da ne çıkarsa çıksın... he...gülünç ise. Anlatırım. Zavallıyı uğraştırmayın. VEZİR: Ya anlat.. Şu zavallı.. Fısıldamayı sonraya bırak...... korkak Nasrettin hamam fıkrasını aıılahnaya başlarsa ben giderim.... ama. vezir hazretleri? VEZİR: İyi bilirsin. İlkin hamam fıkrasını anlat.. VEZİR: (Nasrettin'e. kulağına bunu fısıldasana...... Nasrettin. NASRETTİN: İzin buyurursanız hemen gider kulağına fısıldarım.. NASRETTİN: Bu yalan... (Kumaşım çıkarıp Nasrettin'in çenesi altına dayar. Ben. hemen baş uçurtulur. için.) Vezirinizin bu tatlı çağırışım insan nasıl reddedebilir.... Hamamda.. Günün birinde. Öldürmesinler de istediklerini yapsınlar. (Timurlenk'e doğru... anlatmaz mısın? NASRETTİN: Hemen başlarım. (Yana çevrilir...) Hayvan gibi ezilmektense ölmek daha iyi.. ) Konuğum dedin.. NASRETTİN: Ama bu benim yarattığım fıkra değil ki.... Filimin durumunu nasıl buluyorsun? NASRETTİN: Pek iyi.. ilk suçu atlat.. Şakalaştımdı. fil.. NASRETTİN: Elde değil ki.. NASRETTİN: Anlatırdım anlatmasına ama şu meret korku var ya. Zararı yok.... bütün cami avlusu kahkahadan geçerdi.. bakamazsan bakma.. ya da anlatırım..) Bir sultanlar sultanının fili üzgün olabilir mi hiç? NASRETTİN: Bunu bilmez ki.) NASRETTİN: Pek iyi.. TÎMUKLENK: (Vezir'e.. ama alçaltmayıuız..) VEZİR: Sürdürsene. TİMURLENK: Ne meselesi? NASRETTİN: Filinizi almak zorundasınızdır.. ) Büyük sultan şahımızın.. NASRETTİN: Bir daha düşünenin dili kıırur inşallah... Öyle bir anlatışı vardı ki.... Üldürürseniz öldürünüz. İlkin üzgünlüğünün nedenini anlatıver.... olsun....) Olsun..) ŞEYH BEDRETTİN: ( Ansızın Timurlenk'e dönerek. NASRETTİN: Mesele başkaymış meğer. eğer. (Azıcık duraklar.. Hayvanla bile böyle hareket edilemez... hem de iyice akıl et.... TİMURLENK: E... VEZİR: (Nasrettin 'e) An] a t..) Pek iyi. VEZİR: File de geliriz..) VEZİR... Sen kimin huzuruna çıktığını unuttun galiba? . (Sözleri kesilir. VEZİR: Sözlerim tartmadan konuşma.......... Yüreğindekileri iyi anlıyorum.

.. Köylülerle birlikte huzurunuza çıkacakken. Yoksullar.. ŞEYH BEDRETTİN: Bir saniye bile dayanamam. Fili çok Özlemiş olacaklar.. ama bekleyemediler. VEZİR: Şeyh üzerinde de aynı deneyi yapabilir miyiz? TİMURLENK: Hayır.. Tıpkı senin gibi.Yerim yoksul halkım arasında. TİMURLENK: Neyi? Anlatsana. en güçlü dayanaksız kalmamı... (Timurlenk'e doğru. nöbetçiye gizli anlamlı sözler söyler. açlıktan ölmeden önce fillerinizi gerisin geri almalısınızdır. dünyanın var oluşundan bu yana süre duranbir yasa. TİMURLENK: (Nasrettin 'e. TİMURLENK: Üçüncü suçu da neydi bakalım? VEZİR: Öbür dünyaya gider bahanesiyle.. TİMURLENK: O da başka birinin acı bağırışlarını duyunca böyle demişti. VEZİR: (Nasrettin'e. VEZİR: (Timurlenk her sözünü kaleme.. TİMURLENK: Onları ben mi besleyeyim? ŞEYH BEDRETTİN: Hindistan'a götürüp ormana salıveriniz... Şeyh Bedrettin kulaklarım tıkayıverir.. fil meselesini de halletmiş olduk öyleyse... Çadırdakilerin hepsi bağırışa kulak verirler.. senin yanında değil. NASRETTİN: Yalnızlığını. ne ölüm. ŞEYH BEDRETTİN: (Elle tapsın eder.. Tıpkı senin gibi.... TÎMURLENK: Köylüler de nerede? Dışarıda olmasınlar? NASRETTİN: Hisardaydılar. NASRETTİN: Ama sultanım...) Köyün fili beslemek takadı kalmadı.. cahil halkı soymak...) O da yiğitti.. Ben de kendisine öbür dünya kapılarını olsun açmak is- ..... (Nöbetçi çadırdan dışarı çıkınca. TİMURLENK: (Vezir'e.) E..) Baş üstüne... Konuğumuz olan şeyhim de eğlensin azıcık.) Git. Öyle bir özledim ki. ŞEYH BEDRETTİN: ( Artık sinirleri tükenince... TİMURLENK: Ya savaş çıkarsa. yalnızlığı da geçer biter. Bir dişisini daha gönderir...) Filiniz de bir ani ayı verse. Yemlen ezilir de..) Vezirim. hem de zilli fırına odun at. ŞEYH BEDRETTİN: Ezilen halkımız ezene asla hizmette bulanamaz.. (Timurlenk'e. Büyük bir yalnızlık içinde zavallıcık.......) Konuş.) TİMURLENK: Bu türküye ne dersiniz? ŞEYH BEDRETTİN: Beni ne acı bağırışlar korkutabilir.) TİMURLENK: (Acıklı ses kesilince. Erkek file acele bir de dişisi gönderilsin.... Yük dolusu altın versen yanında kalmam...) Yoksul halk. içeriye Nöbetçi I girer..... ŞEYH BEDRETTİN: Ben o değilim...... yenilgiye uğramamı mı istersin? Yenilen halk yenenin fillerini de beslemeli.) Gelişinin nedenini anlatsana... (Acı bağırıştı ses o anda daha da acı olur...... nasıl özlemeyeyim.. Her yerden umut kesmiş...) Bırak konuşsun. Anladın mı? NASRETTİN: Anlamaz olur muyum hiç.) (O anda yakında birinin acı acı bağırışı duyulur..NASRETTİN: Unutmadım unutmasına. Bu.. Olamam da. TİMURLENK: (Acı acı bağıran sesin yeniden gelmesinden sonra.. TİMURLENK: Hemen söyleseydin. NASRETTİN: (Şeyh Bedrettin'den utana utana. TİMURLENK: Ya sen özlemedin mi? NASRETTİN: Özledim. İki gözünden öperdim bu an... Nasrettin korku içindedir. ama başka dilim yok ki. alır. Nasrettin 'e dönerek. ama söyleyeceğini önce iyice pişiriver..) Buyruğuma karşı koyanların başına neler geldiğini duymadın mı hiç? ŞEYH BEDRETTİN: (Karşılık vermez. bunu sana büsbütün yakıştıramadım.. Nasrettin bunun için daha elverişli..

..) NÖBETÇİ I: (İçeriye girer han de Tlmurlenk'e yaklaşır) TİMURLENK: (Nöbetçi Ve. öldürtmezsen... Senin halk yobazları da yalanla. izin buyurunuz da öz bıçağımla öldüreyim. İsteğinizi hemen yerine getiririm.....) VEZİR: (Dışarıdaki nöbetçileri çağırır..tedimdi.) Evet.. Düşünceni söyle..) Yalnız kalmak istiyorum..) ŞEYH BEDRETTİN: (.. CARİYE: (Korkuyla bakar...) CARİYE: (Sini serer...) TİMURLENK: Sen gitme..... VEZİR: (Çıkar.....) CARİYE: (Çıkmak üzereyken. uzatılmış ellerle üzerine yürür... Korkma.. öfkeli Şeyh Bedrettin. Ye de aklına yeni kan gelmiş olsun.) NÖBETÇİ T. Konuş..) TİMURLENK: Korkma. Yakınlarına haber götürür... Senden başka.. çadır ardından başka. Benden korkmayan yoktur.. ben böyle düşünmem.. ŞEYH BEDRETTİN: Öldürmez. kendi kendini avutmaktadır. Gücüne yakışan binlerce kişiyi kılıçtan geçirir.) Şeytan. TİMURLENK: Ya sen.. burada sizlerle birlikte çadır ardından gelen acıklı sesleri dinlemez olur. hem beni çekilerden kurtarmış olursun... VEZİR: (Timurtenk'c) Sultanım.. ŞEYH BEDRETTİN: Hayır... Hem kendin kurtulursun benden. VEZİR: (Cariye'yi çağırır. yobazlık mı? ŞEYH BEDRETTİN: Biri güçlü Timur.. CARİYE: (Gelip önünde diz çöker. TİMURLENK: (Şeyh Bedrettin'e. TÎMURLENK... halk düşmanının elinden gitmeliyim. Bana bak. Benden tok ayrılıp köylerine dişi fil haberiyle dönünce. Anladın.) TİMURLENK: (Şeyh Bedrettin'e. çektirir.. TİMURLENK: Ölürsen karşı konuşacak kimi bulurum? Hep zavallı Nasrettin gibilerine mi rastlayayım? Bİr yandan fıkralar... (Der. Benim de bazen basbayağı biri olarak karşılanmamı görmek islerim.) Git hem de bu kez en tatlı sesli türkücüye buyruğumu bildir.. ordan da getirirdim. Akıl kaçkını. kendi köylüleri elinden ölsünler. dolandırmakla.. .) ŞEYH BEDRETTİN: (Dayanamayarak.. bizden ne gibi başkasmdır? ŞEYH BEDRETTİN: Hiç de başka değilimdir. ŞEYH BEDRETTİN: Kendi kendime mi kıynalıyım? TİMURLENK: Böylesi en iyi olurdu. 77murlenk'e doğru.. TİMURLENK: Öyleyse bana bak. değil mi. Öbürü ise zavallı Nasrettin. TÎMURLENK: Hayır. filler. Yanıma gel. günün birinde ben seni Öldürürüm. (Elle işaret eder. TİMURLENK: Kendine kıymak için başkasına kıymaktan daha büyük yiğitlik gerek... Kendi elimden gidecek yerde..... Hangisi daha kötü..) TÎMURLENK: (Vezir'e..) Ben kılıçla kazanırım hakkımı.. Karşında büyük. çekileri paylaşırdım. İkisini de cariye iyice doyursun.) TİMURLENK: Başım kaldır.) Açlıkla akıllılık arası çoktandır bozuk. Köpek.) NASRETTİN: (Hemen yemeğe sarılır. CARİYE: Kulunuzum. korkunç Timur'un bulunduğunu unul.. Başka olsam. yiğitler değil. NÖBETÇİ I: (Ortadan yok olur olmaz.... ŞEYH BEDRETTİN: Paslı bir bıçak saplatsana yüreğime. ŞEYH BEDRETTİN: Zayıflar kıyar kendilerine. TÎMURLENK: Ya paralar? NASRETTİN: Verdiklerinde umutlarım kıramazdımya. çok daha acıklı bir bağrışma duyulur.. En ağır iç çekileri çeke çeke can versinler.. TİMURLENK: Paylaşsana.. Seni en güzel bülbülüm gibi altm kafes içinde korurum.. isteğimi? CARİYE: (Korkuyla. II: (Girip Şeyh Bedrettin ile Nasrettin 'i önlerine alarak işkencelerle çadınhşı ederler. kılıç mı. öte yandan korku....Yanaşmaz bile.. Senin gibisini düşman öldürmez.) NASRETTİN: (Bir et parçasını ağzına yanaştırırken bundan vazgeçer.. hükümdarım.. Kan emici... kendi kendini soyarak.

..) TİMURLENK: Ya Şeyh Bedrettin? CARİYE: (Utanarak.. Fırlatılmak da gerekirse. Ya da seni bir kuş gibi boğar.. Sen benimle. TİMURLENK: Bir an olsun herkes gibi sayılmamı isterim...... ne sayan.. TİMURLENK: Ya ben basbayağı biri gibi sevebilir miyim? CARİYE: Ama siz herkesten üstünsünüzdür. ağaç gibi. CARİYE: (Yutkunarak... Karşı gelsene.. Karşı gelmeni istiyorum. isterseniz sevebilirsiniz. Ben sizin kulunuzumdur. düşündüğünü arıyorum.. Düşlerimde bile size hizmetteyimdir. başını koparırım. Sizi sevmek benim borcumdur.) Eserin başında yazarın şöyle bir notu vardır: Nasrettin... Şeyh Bedrettin ile tarih olayları bir çerçeve olarak alınmıştır. kımıldamaz durur. İşte nedir Şeyh Bedrettin! CARÎYE: Korkuyor korkmasına... Buyurum üzere değil...... Onlar da sizin kullarmızdır... TİMURLENK.) CARİYE: (Ferde kapanıncaya dek hiç yerinden kımıldamaz.. En görünmez böceğin bile durumu benimkinden iyi. Herkes gibi sevmek. yüreğinin buyurusu üzere sevilmeni isterim.... İçten sevilmek uğruna hem de.) TİMURLENK: Beni ne seven var. ne üzgünlük.. Benim isteğim üzere değil. CARİYE: (Yine kımıldamaz...TİMURLENK: (Azıcık öfkelenerek. İş te cihangir Timur'un erişemediği isteği... TİMURLENK: Oysa ben senin gibi zayıf bir kadın karşısında titriyorum. TİMURLENK: Bu an.. sevilmek istiyorum......) CARİYE: (Hiç korunmaz... bir heykel gibi kalınca....) Fırlatılmak mı? TİMURLENK: Evet.) Karşı gelsene.....) Hoşuna gitmezse karşı koy! (Üzerindeki giysileri yırtarak delirircesine.. Dünyayı.. (Karşılıksız kalınca kükreyerek.. Sizi sevmemek düşünülür mü hiç? TİMURLENK: Neye düşünülmesin? CARİYE: Tüm dünya sîzden titrerken. İsterseniz öldürürsünüz beni. CARİYE: Pek iyi.... üstün olmak değil. Anladın mı? CARİYE: Kulunuzumdur. Zavallı Nasrettin.. herkes gibi sevilmek..... Karşı gelsene. isteğini... (Üzerine atılır. Sizin her sözünüz yasadan üstün. Timıırlenk... . TİMURLENK: Benden korkmayan kulum. TİMURLENK: Kımıldasana. TİMURLENK: Ya Nasrettin ile Şeyh Bedrettin'den de korkuyor musun? CARİYE: Hayır... CAR İ YE: Bu olamaz. CARİYE: Ama siz Timur'sunuz... TİMURLENK: Bin kez hayır!.. Bu duyguyu öyle bir özledim ki...(Yeniden delirir gibi olur hem de eline geçeni devirip kırar... Buyurunuz.) O bambaşka biçim kullarınızdandır. onlarla konuşur gibi konuşabilir misin? CARÎYE: Bu düşünülemez bile. isteğimi değil... ama.. tüm insanlığın alınyazısını tek bir kılıç hareketinde tutan Timur gibi ne yalnızlık var.) Hayır.. öz sesini duymak istiyorum. Tarihle oyunda anlatılanlar kangtmlmarnamlı.. ya da sevgisizlikten f ırlat ılmak. kendi isteğin üzere konuşmanı..... Yalnızlığın böylesi ne insanda ne kuşta..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful