UNIVERSITATEA TEHNICA “GH.

ASACHI” DIN IASI

FACULTATEA DE MECANICA
BD. D. MANGERON NR. 61, IASI – 700050, ROMÂNIA Tel / Fax: 0040 232 232337; http://www.mec.tuiasi.ro

TESTE
DE

MATEMATICĂ ŞI FIZICĂ
PENTRU ADMITERE LA

FACULTATEA DE MECANICĂ

Autori: Mircea ŞTEFANOVICI Radu STRUGARIU Dorin CONDURACHE

- format electronic -

IAŞI - 2008

Cuprins
Prefa¸ ta ˘ Capitolul 1. Probleme Matematica ˘ Capitolul 2. Probleme Fizica ˘ 5 7 27

3

Prefa¸ ta ˘
Prezenta culegere se adreseaza tilor care doresc sa a ˘ absolven¸ ˘ se pregateasc ˘ ˘ temei­ nic în vederea concursului de admitere în înva¸ ˘ta ˘mântul superior.
Având în vedere diversitatea datorata tei unui mare numar ˘ existen¸ ˘
de manuale alternative, ca o consecin¸ ta am cautat ˘ a procesului de reforma ˘ din înva¸amânt ˘t˘ ˘ sa ˘ unificam ˘ diferitele maniere de prezentare prin alegerea unor probleme pe care le consideram si ˘ indispensabile pentru abordarea cu succes a cursurilor de matematica ˘¸ fizica din ciclul intai de la Facultatea de Mecanica a Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi” din Ia¸ si. La alcatuirea problemelor s-a avut în vedere o reprezentare corespunzatoare ˘ ˘ atât a par¸ si a aspectelor de ra¸ tionament. Gradul de dificultate al ˘ tii de calcul, cât ¸ problemelor nefiind cel al unei olimpiade , acestea vor putea fi abordate de orice elev sau absolvent cu o pregatire medie a par¸ si care poseda ˘ ˘ tii teoretice ¸ ˘ deprinderi de calcul corespunza ˘toare. Problemele sunt prezentate dupa fiecare, ˘ modelul „test”, cu cinci raspunsuri ˘ dintre care unul singur este corect. Pentru problemele cu un grad mai mare de dificultate, autorii au considerat necesar sa tii pentru rezolvare. ˘ dea indica¸ Tinând ¸ cont de faptul ca si la întocmirea subiectelor ˘ prezenta carte va fi folosita ˘¸ pentru concursul de “Gheorghe Asachi” din Ia¸ si , invitam tii de liceu sa ˘ absolven¸ ˘ rezolve testele din acest volum, ada si astfel cuno¸ stin¸ te noi la cele deja existente ¸ si implicându­ ˘ugându-¸ se prin aceasta în demersul de evaluare a propriilor competen¸ te.

5

Explicitând |x|. 2) ∪ (3.4. ∞). µ µ ¶2 ¶2 3 3 27 SoluT ¸ ie 1. b ∈ R. b) x ∈ (−∞. −2). d) p = 2. ∞). S˘ a se rezolve inecua¸ tia : a) x ∈ (−∞.1.3. dac˘ a func¸ tia f : R → R. Expresia se pune sub forma E = a − + 2 b + − ≥ 2 4 8 27 aspuns corect b). Problema 1. a) x ∈ (−∞. b) − . d) −1. 2). x − 2 x + 2 2(x − 1) ¶ µ ¶ ∙ 2 2 ∪ (1. e) 1. q ∈ R . q = −2. SoluT ¸ ie 1. ∪ [1. e) p = q = 1.2. 3 ¸ ie 1. pentru x < 0 inecua¸ tia este verificat˘ a.1. c) x ∈ (−∞. 2) ∪ (3. S˘ a se rezolve inecua¸ tia: 3 2 1 + ≤ . S˘ a se afle minimul expresiei : pentru a. c) p = 3. 2(x − 2)(x2 − 4) R˘ aspuns corect d). 27 9 a) −3. q = 3. q = 2.3. c) − . c) x ∈ 0. ∞). d) x ∈ (3. b) x ∈ (−∞. ∞). e) x ∈ R. ∞) . 7 . ∞). Se sistematizeaz˘ a semnele factorilor într-un tabel. S˘ a se determine p. R˘ 8 Problema 1.CAPITOLUL 1 Probleme Matematica ˘ Problema 1. 2] ∪ (3. R˘ aspuns corect b). a) p = −2. q = −3. 0) ∪ (2. iar pentru x ≥ 0 se ob¸ tin solu¸ tiile x ∈ (2. ∞). |x| + x < x2 . −2) ∪ 0. e) x ∈ (1. −2) ∪ (0. Trecând într-un singur membru si ¸ aducând la acela¸ si numitor SoluT 3x(3x − 2) se ob¸ tine ≤ 0. Problema 1. − . 3 3 ∙ ¸ 2 d) x ∈ (−∞. f (x) = −x2 + px + q are maximul egal cu 4 în punctul x = −1. −1) ∪ 0.2. 2). 8 4 E = a 2 + 2b2 − 3a + 3b. ∪ (1. b) p = −1.

1].8. d) m ∈ (−∞. ¸ x2 ale Problema 1. R˘ aspuns corect b). c) m1 = 1.7. ˘ ˘ 1 1 2 2 √ √ a) m1 = 2 .6. Se formeaz˘ a un sistem împreun˘ a cu rela¸ tia dat˘ a. 4 Problema 1. e) x1 = 0. m = − 2 . b) x1 = −1.5. S˘ a se determine valorile parametrului m ∈ R. m3 = − . x2 = 2. m3 = − . m2 = −2. Domeniul de existen¸ t˘ a al ecua¸ tiei este x ∈ [−1. x2 = m − 4. ∞ . b) m = 2 ± 7. Rezult˘ a x1 = m + 1. −1) ∪ .2 = ± 5. m3 = . ∙ ¶ 5 5 a) m ∈ (−∞. S˘ a se determine m ∈ R . x2 = 1. R˘ aspuns corect a). 4 4 4 ¸ ie 1. Problema 1. d) x1 = 1.8. c) x1 = −1. Maximul func¸ tiei ax2 + bx + c(a < 0) se ob¸ tine pentru x = − si ¸ este egal cu 4ac − b2 . R˘ aspuns corect a). c) m ∈ . m3 = . b) m ∈ (−∞.4. Trinomul de gradul al doilea ax + bx + c ≤ 0 pentru orice x ∈ R SoluT 2 în condi¸ tiile a < 0 si ¸ ∆ = b − 4ac ≤ 0. Se d˘ a ecua¸ tia 4x2 − 4(m − 1)x − m + 3 = 0 si ¸ se cer valorile lui 3 m astfel încât s˘ a avem 4(x1 + x3 ) = m − 1 . 3 3 ∙ ¸ 5 e) m ∈ −1. 4 3 a) m1 = 1. . astfel încât inegalitatea: (m − 1)x 2 − (m + 1)x + m + 1 ≤ 0 s˘ a aib˘ a loc pentru orice ∙ x ∈ ¶ R. unde x si ¸ x sunt r˘ ad˘ acinile ecua¸ tiei 1 2 2 date. x2 = 0. Rela¸ tiile lui Viéte pentru ecua¸ tia dat˘ a sunt x1 + x2 = 2m − 3 SoluT si ¸ x1 x2 = m − 1. 3 2 ¸ ie 1.7. . ∞ . e) 2 1 . 2 1 2 1 . m2 = 3 4 3 3 3 2. Atunci x1 + x2 = (x1 + x2 ) − 3(x1 + x2 )x1 x2 = S 3 − 3P S = 4 (m − 1)(4m2 − 11m + 12) . m2 = −2. ¸ ie 1. m2 = 2.5. x2 = 2. 1). m3 = . d) m = 2 ± 5. PROBLEM E M ATEM ATIC A SoluT ¸ ie 1. Ridicând la SoluT p˘ atrat (1 − x ≥ 0) se ob¸ tine x2 − x = 0.8 ˘ 1. d) m1 = 1. c) m = 2 . Rela¸ tiile lui Viéte pentru ecua¸ tia dat˘ a sunt S = x1 + x2 = m − 1 SoluT 3 − m 3 3 3 si ¸ P = x1 x2 = . 2 √ m1. x2 = 1. R˘ aspuns corect d). m2 = −2. ¸ ie 1. m = 3. b) m1 = 1.6. e) m1 = −1. a) x1 = 0. S˘ a se rezolve ecua¸ tia ira¸ tional˘ a : p 2 1 − x + x = 1. −1]. astfel ca r˘ ad˘ acinile x1 si ecua¸ tiei x2 − (2m − 3)x + m − 1 = 0 s a satisfac a rela¸ t ia 3 x − 5 x x + 2 x = 0. 4a b 2a Problema 1. R˘ aspuns corect a).

d) x = 1. c) x = 1000. Rezolva¸ ti în R inecua¸ tia : ¯ 2 ¯ ¯ x − 3x + 2 ¯ < |1 − x| . Notând e = y rezult˘ a ecua¸ tia y + a) {(2. S˘ a se rezolve ecua¸ tia: 2log2 (2x − 5) = log2 (x 2 − 8) 11 11 11 11 a) x1 = . ∞). Ecua¸ tia se scrie 4lgx = 8. Problema 1. 3 . d) x ∈ (1. d) {(1. R˘ aspuns corect a). e) x1 = . 1). P = 9. Determina¸ ti valoarea lui x pentru care ex + e−x = 2. b) x ∈ [−2. 2)}. x SoluT ¸ ie 1. 1)}. √ √ ¸ ie 1. PROBLEM E M ATEM ATIC A 9 a) x ∈ (1. e) −2. ∞). 4]. x ≥ 0. Altfel. (9.˘ 1. x2 = 3 3 3 3 11 −3. e) x ∈ (−1. Problema 1. (3. S˘ a se rezolve ecua¸ tia : lgx2 + 2lgx = 23. 3].9. 10).12. e) x = 2. c) {(2. Problema 1. c) 2. b) x1 = . 2)}. b) x = 100.10. c) x1 = − . ∞). Inecua¸ tia se scrie 3− x+2 > 3−x de unde x + 2 < x. d) x ∈ [2. R˘ aspuns y corect d). a) 1. SoluT ¸ ie 1. 9). de unde S − P = 7.13. x + y + xy = 13 Problema 1. x2 = 3. S˘ a se determine solu¸ tiile reale ale sistemului : ½ 2 x + y 2 + xy = 91 √ . e) x ∈ (0. xy = P sistemul devine S −P = 91. c) x ∈ (2. Notând x+y = S. b) −1. SoluT ¸ ie 1. S + P = SoluT √ aspuns corect d). d) x1 = − . Se expliciteaz˘ a modulele s ¸i se rezolv˘ a inecua¸ tia în cele trei cazuri. (1.9. a) x = 10. c) x ∈ (2.13. b) x ∈ (1. 1). e) {(1. inecua¸ tia dat˘ a este echivalent˘ a cu |x − 1| |x − 2| < |x − 1| . 1 = 2 de unde y = 1.11. x2 = 3.12. 4]. x2 = −3. 1)}. 3 a) x ∈ (4. 13.11. 1)}. Problema 1. √ 2 ¸ ie 1. R˘ Problema 1. b) {(1.14. SoluT R˘ aspuns corect c). 3). S˘ a se rezolve inecua¸ tia: µ ¶√x+2 1 > 3−x . 3). 4). d) 0. R˘ aspuns corect b). Deci S = 10.10.

S˘ a se rezolve inecua¸ tia: 3 loga x − loga2 x + loga4 x ≥ .17. k ∈ N}. 32]. 5 Determina¸ ti valorile lui x ∈ R astfel încât E (x) < . ¸ ie 1. c) x ∈ a 4 . ∞ . a4 = 1 si ¸ an < 1 pentru n ≥ 5. Ecua¸ tia devine (2x − 5) = x − 8.10 ˘ 1. 2) ∪ (20.16. b) x = −1. 0) ∪ 2 R˘ aspuns corect b). Se consider˘ a expresia E (x) = log4 x + logx 4. a 6= 1. (an )n≥2 este un s ¸ir strict 7 descresc˘ ator. 30}.15. 7. Trecând to¸ ti logaritmii în baza SoluT 1 1 3 aspuns corect b). 2] ∪ [16. a) x = 1. ∞). 30}. a2 = 2. 16). e) x ∈ (1. de unde logx (x + 2) = 2 adic˘ 2 2 x + 2 = x . c) A3 = (9. 5. 2 a) x ∈ (1. ∞). 3. e) x ∈ (3a. 9. Problema 1. În plus. Rezult˘ a y ∈ (−∞. 2. a > 0. R˘ aspuns corect c). x 6= 1. R˘ aspuns corect a). 6. . Condi¸ tia de existen¸ t˘ a este x>0. R˘ 2 4 4 Problema 1. Notând log4 x = y (x > 0) se ob¸ tine y + SoluT 1 5 < . b) A2 = N\{2. S˘ a se rezolve ecua¸ tia: logx2 (x + 2) + logx (x 2 + 2x) = 4.15. c) x ∈ [1.17. b) x ∈ [a. 2). SoluT 1 a se ob¸ tine ecua¸ tia logx (x + 2) + 1 + logx (x + 2) = 4. 4 ¢ ¡ a) x ∈ (a. b) x ∈ (0. S˘ a se precizeze în care din mul¸ timile de mai jos se afl˘ a toate numerele naturale n care verific˘ a rela¸ tia: a) A1 = N\{1. 5. Condi¸ tii de existen¸ t˘ a x > 0. Ecua¸ tia dat˘ a se poate scrie: n−1 n C3 n−2 = A2n−1 (3n − 2)! = 1. R˘ aspuns 4 corect e). acela¸ si numitor. ∞). Condi¸ tiile de existen¸ t˘ a a logaritmilor sunt 2x − 5 > 0 si ¸ x2 − 8 > 2 2 0. d) A4 = {2k + 1. d) x = 4. a. Problema 1. ∞). 2 . PROBLEM E M ATEM ATIC A SoluT ¸ ie 1.18.14.Notând (2n − 2)!(2n − 1)! membrul stâng cu an deducem c˘ a a1 = 1 si ¸ pentru n ≥ 2. 4.16. 7. 9. se ob¸ tine loga x − loga x + loga x ≥ . 1) ∪ (2. 9}. d) x ∈ (16. 4. c) x = 2. a3 = . 3. d) x ∈ (0. 30). Se aduce la y 2 ¶ µ 1 . de unde loga x ≥ 1. 3. ∞). Problema 1. SoluT ¸ ie 1. dar se t ¸ine cont de semnul acestuia. ¸ ie 1. e) A5 = N\{2. e) x = 3. 4a).18. Alegând baza logaritmilor x. ¸ ie 1.

21. d) 70. Acest lucru se întâmpl˘ a pentru k = 4 si ¸ k = 16. Dac˘ a se adaug˘ a acestora. Determina¸ ti valoarea celui mai mare coeficient binomial al dezvolt˘ arii binomului (a + b)n . R˘ aspuns corect b). e) s ¸ase termeni. dac˘ a suma tuturor coeficien¸ tilor binomiali este egal˘ a cu 256.13 . b) doi termeni. e) 28. 2. . a. ¸ ie 1. .13 .14. deci numerele sunt 4 − r. . 4 si ¸ 4 + r. b) 1. R˘ aspuns corect d). x ≥ 2. a2 − a6 + a4 = −7 si ¸ a8 − a7 = 2a4. progresia devine geometric˘ a .˘ 1. C⸠ti termeni care nu con¸ tin radicali sunt în dezvoltarea bi­ ³ √ ´ 16 √ 3 4 2 nomului x + x ? a) un termen. e) x = 7.5 s ¸i 17.+Cn = (1+1)n = k 2 = 256 pentru n = 8. SoluT ¸ ie 1. R˘ aspuns corect d). n Problema 1.20. c) x = 5. respectiv numerele 1.13 s ¸i 18. R˘ aspuns corect a). SoluT ¸ ie 1. R˘ aspuns corect b). e) 5.15. . e) a1 = −2. b) x = 4. de unde r = 3 sau r = −13. d) nici unul. b) a1 = −4. .21.19. A doua condi¸ tie se scrie (5 − r)(15 + r) = r2 . c) trei termeni. S˘ a se rezolve ecua¸ tia: a) x = 3.4.22. x 3 Exponentul lui x este un num˘ ar întreg. Din prima condi¸ tie rezult˘ a a = 4. 2 2 3Cx +1 + x · P2 = 4Ax . Suma a trei numere în progresie aritmetic˘ a este egal˘ a cu 12. Condi¸ tiile date devin a1 − r = −7 si ¸ 2a1 + 5r = 0. 0 1 n SoluT ¸ ie 1. c) a1 = −3.3. r = 2. r = 3.4.-9 . Suma coeficien¸ tilor binomiali este Cn +Cn +.10. d) a1 = −5.20.22. PROBLEM E M ATEM ATIC A 11 Problema 1.23. a) 1. Ecua¸ tia se scrie 3 SoluT (x + 1)x + 2x = 2 Problema 1. 1. Problema 1. SoluT ¸ ie 1. S˘ a se g˘ aseasc˘ a primul termen a1 si ¸ ra¸ tia r unei progresii aritmetice (an )n≥1 dac˘ a : a) a1 = −4.8. Condi¸ tii x ∈ N. r = 2.23. a + r. . b) 8. 16}. d) x = 2. Cel mai mare coeficient C8 este egal cu 70 pentru k = 4. 11. c) 6. r = 4. k ∈ {0. Termenul general al dezvolt˘ arii binomiale este ³ 2 ´ 16−k k k Tk+1 = C16 x 4 .14. dac˘ a 128 − 5k se divide prin 12. Problema 1. r = 1. d) 1.10 . S˘ a se afle aceste numere.9. Fie cele trei numere în progresie aritmetic˘ a a − r.4. . Termenul general al unei progresii aritmetice este an = a1 + (n − 1)r. a) 5.7 s ¸i 15. 4x(x − 1).7 s ¸i 17.19. c) 60.

Suma progresiei geometrice 1+ a + a + . . a) 0. . c) n .24. . . S˘ a se calculeze expresia 1 + a2 + a4 + . SoluT ¸ ie 1. e) 4. a 6= 1. a) ax + b. b) bx + a. 2−i 4 3 2 4 3 a) 13X + 46X − 13X + 30X + 100. Atunci 1 + a2 + a4 + . Determina¸ ti polinomul unitar de grad minim cu coeficien¸ ti √ 13 ra¸ tionali care admiteca r˘ ad˘ acini x1 = 1 + 5 si ¸ x2 = . Pentru x = a si ¸ x = b se ob¸ tine P (a) = ma + n = P (b) = mb + n. . b) −1. Determina¸ ti ordinul de multiplicitate m ∈ N al r˘ ad˘ acinii x = 2 a ecua¸ tiei : x 5 − 5x 4 + 7x 3 − 2x 2 + 4x − 8 = 0. s˘ a se determine restul împ˘ ar¸ tirii lui P la polinomul (x − a)(x − b). R˘ aspuns corect c).24. e) 1. b) 1. d) 1. c) P (a). a = 6 1 − a Problema 1.27. (a = 6 b) sunt egale. Dac˘ a resturile îm­ p˘ ar¸ tirii lui P la x − a si ¸ x − b. Problema 1. d) 3. SoluT ¸ ie 1. b) X + 10X − X 2 + 5. Fie P un polinom cu coeficien¸ ti reali.26. R˘ aspuns corect a).28. a) 0. a + 1 a a +1 2 n−1 ¸ ie 1. d) a. 1 + a + a2 + . c) 2. + a2n − 2 E = . + a2n−2 = 1 − a2n . c) X 4 − 6X 3 + 17X 2 − 10X − 52. R˘ aspuns corect d).27. b) . Teorema împ˘ ar¸ tirii cu rest se scrie P (x) = (x − a)(x − b)Q(x) + R(x). Se aplic˘ a schema lui Horner 1 -5 2 1 -3 2 1 -1 2 1 1 ad˘ acini iar ecua¸ tia x2 + x + 1 nu are r˘ 7 -2 4 -8 1 0 4 0 -1 -2 0 1 0 reale. c) 3. R˘ aspuns corect c). unde restul R(x) = mx + n.12 ˘ 1. Problema 1.26. . . e) X 4 − 3X 2 + 5X + 6. an + 1 an + 1 a2n + 1 a) . Problema 1. de unde m = 0 si ¸ n = P (a).25.25. PROBLEM E M ATEM ATIC A Problema 1. SoluT ¸ ie 1. Resturile împ˘ ar¸ tirii lui P sunt P (b) = P (a). . d) 13X 4 − 46X 3 + 13X 2 + 30X − 100. d) bx + 1. e) −1. + a = SoluT 1. . e) x + a. 1 − a2 1 − an . Condi¸ tia este P (−1) = m − 3 = 0. + an − 1 pentru a 6= 1. S˘ a se determine valoarea parametrului real m astfel încât polinomul P (x) = x 4 − x 2 + 2x − 1 + m s˘ a se divid˘ a cu x + 1.

3 − i.30.2 = 1 (−5 + 2i ± 1).32. iar m este un parametru real. în care z ∈ C este necunoscuta. b) m = 32. R˘ aspuns corect a). z2 = + 2i. z2 = − 2i. c) z1 = 0. R˘ aspuns corect b).28. Ecua¸ tia se scrie (2z 2 − 7z + 6) − i(z 2 + 4z − m) = 0. SoluT deci M = 2m + 5 + i(−m − 2). c) 2i. Problema 1. Se consider˘ a z = x + iy.31. 2 5 a) m = −1. 5}. 2 2 2 2 2 1 e) z1 = 0. 3 − i. i42 = −1. Prima 3 ecua¸ tie are r˘ ad˘ acinile z1 = 2 si ¸ z2 = . 2 − i. 5 4 5 SoluT ¸ ie 1. z1. e)m ∈ 0. y = −2. Solu¸ tiile ecua¸ tiei z 2 + (5 − 2i)z + 5(1 − i) = 0 sunt: a) i − 3. PROBLEM E M ATEM ATIC A 13 1− SoluT ¸ ie 1.29. prin urmare P (X ) = (X − x1)(X − x2)(X − x3)(X − x4) = (X 2 − 2X − 4)(X 2 − 4X + 13). d) m ∈ 12.32. . d) 2 − i.˘ 1. S˘ a se g˘ aseasc˘ a valorile reale ale lui m pentru care num˘ arul M = 3i43 − 2mi42 + (1 − m)i41 + 5 este real (i = −1). b) m = −2.29. S˘ a se determine valorile lui m pentru care ecua¸ t ia admite o r a d a cin a real a . rezult˘ a i40 = 1. e) m = 1. ˘ ˘ ˘ ˘ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ 33 33 33 a) m ∈ −12. 1 − i.30. d) m = 3. SoluT ¸ ie 1. = [X 2 − (x1 + x3 )X + x1 x3 ][X 2 − (x2 + x4 )X + x2 x4 ] R˘ aspuns corect c). d) z = − 2i. Polinomul admite si ¸ r˘ ad˘ acinile conjugate x3 = √ 5. deci |z | = x2 + y 2 . S˘ a se determine toate numerele complexe z ∈ C care verific˘ a ecua¸ tia |z | − z = 1 + 2i. 2 p ¸ ie 1. e) 5 − 2i. Se ob¸ tine sistemul p SoluT x2 + y 2 = 1 + x. a¸ sadar 2 ecua¸ tiile 2z − 7z +6 = 0 si ¸ z 2 +4z − m = 0 trebuie s˘ a aib˘ a r˘ ad˘ acini comune. 2 Problema 1. 2 4n ¸ ie 1. c) m = − . b) z1 = − + i. i41 = i. b) 3i. i43 = −i.31. z2 = − + i. Problema 1. Se consider˘ a ecua¸ tia (2 − i)z 2 − (7 + 4i)z + 6 + mi = 0. . Din a doua ecua¸ tie se ob¸ tine r˘ aspunsul 2 corect d). . c) m ∈ {2. 1 3 3 1 3 a) z = − + i. . Deoarece i = 1. R˘ aspuns corect d). i − 2. x2 = 2 + 3i. Problema 1. x4 = 2 − 3i.

d) X = 1 1 2 ∙ ⎡ ¸ a b c . e) X = . e) 1 − 2i. d) i. c) 3 + i. 2 − i. x3 = −1. Problema 1. x Problema 1.33. x3 = 1. b. SoluT ¸ ie 1. S˘ a se rezolve ecua¸ tia matriceal˘ a ⎡ ⎤ ∙ ¸ 1 2 3 6 9 8 ⎣ ⎦ X · 2 3 4 = . z2 = 2 + i. b) 1 + 2i. √ √ √ √ 1 1 1 a) [(3 − 3) + i(1 + 3)]. a) 2 + i.33. Se ob¸ tin d e f 2 sisteme pentru a. x 2 = 1.36. Altfel.14 ˘ 1.35. deci x2 − y 2 + 2xyi = −3 + 4i. x3 = −5. Problema 1. x2 = 7. e) x1 = 7. d) −2 + i. d) x1 = x2 = 7. ecua¸ tia XA = B are solu¸ tia X = BA−1 . de unde 2 ¸ y = . Dezvoltând determinantul. 2 + i. e) [(3 − 2 2 2 √ √ √ √ 1 3) + i(1 + 3)] si ¸ [(3 + 3) + i(1 − 3)]. b) X = −1 1 −1 0 1 ∙ ¸ ∙ ¸ −3 1 2 1 1 1 . c si ¸ respectiv d. b) x1 = 0. R˘ aspuns corect e). X este o matrice cu 2 linii si ¸ 3 coloane a) x1 = 3. SoluT ¸ ie 1. stiind ¸ c˘ a afixele a dou˘ a vârfuri sunt: z1 = 1. Condi¸ tia este : SoluT de unde (x − 1)2 + y 2 = (x − 2)2 + (y − 1)2 = 2. Se consider˘ a z = x + iy.34. R˘ aspuns corect e). 1 2 −3 1 1 −1 ∙ ¸ ∙ ¸ |z − z1 | = |z − z2 | = |z1 − z2 | . x2 = 3. b) [(3 + 3) + i(1 − 3)]. S˘ a se afle pozi¸ tia celui de al treilea vârf al triunghiului echi­ lateral. c) X = ⎣ 1 2 1 ⎦ . 2 ¸ ie 1. x2 = 5. Care sunt solu¸ tiile ecua¸ tiei ¯ ¯ 4 − x 1 4 ¯ ¯ 1 2 − x 2 ¯ ¯ 2 4 1 − x ¯ ¯ ¯ ¯ = 0? ¯ ¯ . e. −1 − 2i. S˘ −3 + 4i.36. ⎤ 2 1 1 . R˘ x2 − y 2 = −3 si aspuns corect b). PROBLEM E M ATEM ATIC A Problema a se calculeze r˘ ad˘ acina p˘ atrat˘ a din num˘ arul complex z = √ 1. 0 1 6 3 4 1 a) X = 1 1 0 1 1 . Se verific˘ a. (i = −1). se ob¸ tine ecua¸ tia x3 − 7x2 − 3x +21 = 0. c) 1 + 2i. c) x1 = 7. SoluT ¸ ie 1. R˘ aspuns corect e).34. −1 + 2i. −1 − 2i.35. x3 = − 3. x3 = √ √3. f.

c) 20.37. R˘ aspuns corect a).˘ 1. S˘ a se rezolve sistemul ⎧ ⎨ 2x + 3y + z = 11 x + 2y + 3z = 14 . Pe R se consider˘ a legea de compozi¸ tie intern˘ a ∗ definit˘ a astfel: S˘ a se determine m astfel încât aceast˘ a lege s˘ a fie asociativ˘ a.38. z ∈ R rezult˘ a 4x + 2(m − 1)z = 2(m − 1)x + 4z. a) m = 1. ¸ ie 1. deoarece admite cel pu¸ tin solu¸ tia nul˘ a. Pentru a fi nedeterminat este necesar ca determinantul sistemului s˘ a fie nul. y = 1.38.39.40. y = 2.40. ⎩ 3x + y + 2z = 11 s˘ a fie compatibil. e) x = 1. R˘ aspuns corect d). b) x = 2. z = 1. a) 0. c) x = 3. . c) . valori care trebuie s˘ a verifice si ¸ cea de-a treia ecua¸ tie. y = 3. SoluT ¸ ie 1. PROBLEM E M ATEM ATIC A 15 a) x = 1. S˘ a se determine m ∈ R astfel ca sistemul omogen : ⎧ ⎨ 2x + my + z = 0 2x + 2y − z = 0 ⎩ 2x − y + z = 0 s˘ a fie compatibil nedeterminat. z = 2. Determinantul sistemului este egal cu 18 6= 0. 1 a) 1. S˘ a se determine m ∈ R astfel ca sistemul: ⎧ ⎨ 2x + y = 8 x − y = 1 ⎩ 5x + 4y = m SoluT ¸ ie 1. deci se poate SoluT rezolva prin regula lui Cramer. Problema 1. 1 + x + y Determina¸ ti elementul neutru al acestei legi. d) m = 3. a) 0. d) 0. z = 3. SoluT ¸ ie 1. Din primele dou˘ a ecua¸ tii se ob¸ tin x = 3 si ¸ y = 2. Problema 1. y = 2. c) m = 2. c) −1. ∀x. y = 1.41. b) m = −1.37. În mul¸ timea [0. b) 1. e) 2. y. d) 23. e) 8. m ∈ R. 2 x ∗ y = 2xy − 2x − 2y + m. Din condi¸ tia de asociativitate (x ∗ y ) ∗ z = x ∗ (y ∗ z ). ∆ = −4 − 4m = 0.39. Un sistem omogen este întotdeauna compatibil. Problema 1. d) x = 1. R˘ aspuns corect d). Problema 1. R˘ aspuns corect c). b) 1. +∞) este definit˘ a legea de compozi¸ tie intern˘ a ∗ definit˘ a prin: x2 + y 2 + xy + x + y x ∗ y = . z = 4. Problema 1. z = 2. e) −2. d) 2. e) m = −2. b) −1.

Problema 1. Problema 1. d) a = 1.45.42. R˘ aspuns corect a).43. x + 3 0 0 tine x0 = adic˘ a 1 . © ª 0 x + 3 2x + 1 a) x ∈ R\{1}. y = 2. 2x − 1 ¸ ie 1. y = 2. oricare ar fi x. Problema 1.44. d) x = 2. Pe mul¸ timea R a numerelor reale definim legea de compozi¸ tie ∗ astfel: x ∗ y = (x + y − xy + 1). ∀x. R˘ aspuns corect d). Legea ∗ define¸ ste pe R o structur˘ a de grup pentru: a) a = 1. S˘ a se determine elementele simetrizabile s ¸i simetricul fiec˘ aruia dintre acestea.43. b) a = 0. d) λ = 0. c) a = 0. Pe mul¸ timea R se definesc legile de compozi¸ tie intern˘ a ∗ si ¸ ◦ astfel: ∀a.42. SoluT ¸ ie 1.41. PROBLEM E M ATEM ATIC A SoluT ¸ ie 1. legea de compozi¸ tie fiind adunarea. +∞). ¸ ie 1.16 ˘ 1. d) x ∈ R\ 1 2 . 6). deci r˘ aspunsul 2 (x + x − xx + 1) = −1. e) a = b = 2.Elementul x simetric elementului x satisface x ∗ x0 = x0 ∗ x = e. c) x = 2. e) x = 1. ½ (x + y ) ∗ 2 = 35 (x − y ) ◦ 3 = 13 are solu¸ tiile: a) x = 3. de unde se ob¸ tine e(e + [0. iar din comutativ­ SoluT itate (x ∗ y = y ∗ x. +∞) este monoid în raport cu legea de compozi¸ tie definit˘ a pe R prin : a) λ ∈ (−∞. y ∈ R. x = 2x − 1 . x ∗ y = ax + by. x ∗ y = xy − 2x − 2y + λ. Din asociativitate se ob¸ tine a2 = a si ¸ b2 = b. b) λ ∈ (6. b ∈ R : Sistemul a ∗ b = 2a + 2b + 2ab + 1. ∀x. c) λ = 6. b) x = 1. Pe R se define¸ ste legea de compozi¸ tie unde a si ¸ b sunt parametri reali. a ◦ b = 2a + 2b + ab + 2. y = 1. e) λ ∈ (0. +∞). R˘ aspuns corect b). y ∈ R Problema 1. y = 0.Se ob¸ x − 1 corect este a). de unde e = −1. ∀x. Sistemul se transcrie 6x + 6y = 30 si ¸ 5x − 5y = 5. y = 3. +∞). Acest lucru se transcrie 1 + x + e 1) = 0.44. x0 = . Elementul neutru e trebuie s˘ a verifice x ∗ e = e ∗ x = x. x0 = . b = 0. pentru x 6= 1. y ∈ R) rezult˘ a a = b. y ∈ R? . x = x − 1 x + 1 © ª 0 x − 2 x + 4 . c) x ∈ R\ 1 2 . b = 3. Elementul neutru e se afl˘ a din ecua¸ tia x ∗ e = 1 SoluT 2 (x + e − xe +1) = 0 x. b = 1. b) x ∈ R\{−1}. ∀x ∈ x2 + e2 + xe + x + e = x. b = 1. Pentru ce valori ale parametrului real λ intervalul (2.

e) a = b = c = 2. SoluT ¸ ie 1. y ∈ Z.46.˘ 1. b) {0. e) a = −1. SoluT iar elementul neutru u fa¸ t˘ a de legea ⊗ satisface x ⊗ u = xu − 4x − 4u + 20 = x.49. b) a = b = c = 6. care satisfac x ⊗ y = θ (zero). S˘ a se determine a ∈ Z astfel încât func¸ tia f (x) = ax + 3 − a. ¸ ie 1. ⊗) unde: x ⊕ y = x + y + 2 si ¸ x ⊗ y = xy + 2x + 2y + 2. b = b si ¸ a = b. Pe mul¸ timea R se definesc legile de compozi¸ tie: x ⊕ y = ax + by − 2. d) {2. 1. 0. ∀x. S˘ a se determine a. ⊕. Prin urmare a = b = 1 ( nu pot fi nuli). x ◦ y = x + y − 1. y ∈ Z. Din asociativitatea opera¸ tiei ⊗ se ob¸ tine 4x + 4y + (c − 2)z − 2c = (c − 2)x + 4y + 4y − 2c. R˘ aspuns corect e). R˘ aspuns corect c). de unde a = a. R˘ aspunsul corect este c). ◦) au structur˘ a de grup în raport cu opera¸ tiile definite prin egalit˘ at ¸ile : x ∗ y = x + y + 1. Fie inelul (Z. d) 1. b) a = 2. Fie Z mul¸ timea numerelor întregi. Problema 1. c) a = b = 1.48.46. c) 2. 5. x ⊗ y = xy − 2x − 2y + c. 4}. 0.47. z ∈ R. +∞). Fie a.49. y. d) a = 0. R˘ aspuns corect a). f : (Z. Problema 1. a) 4. ∀x. 2}. ⊗) s˘ a fie un inel. S˘ a se determine divizorii lui zero în acest inel. b. adic˘ a (x + 2)(y + 2) = 0. Problema 1. elementul neutru fiind e = 3 ∈ (2. ◦) s˘ a fie un izomorfism de grupuri. Din condi¸ tia de asociativitate se ob¸ tine 4x +(λ − 2)z = (λ − 2)x + 4z. Condi¸ tia ce se impune este f (x ∗ y ) = f (x) ◦ f (y ). Se ob¸ tine a(x + y + 1) + 3 − a = (ax + 3 − a) + (ay + 3 − a) − 1. Elementul zero este θ care satisface x ⊕ θ = x + θ + 2 = x. ∗) si ¸ (Z. e) nu exist˘ a. R˘ aspuns corect e). a) a = b = c = 1. a) a = 1. e) 0. z ∈ R. S˘ a se determine elementele neutre ale corpului fa¸ t˘ a de cele dou˘ a legi. SoluT deci θ = −2. −4}. Problema 1. y.45.48. ∗) → (Z.47. c ∈ R. dar diferite de zero (θ). a) {−2. 1. . z ∈ R. Din asociativitatea opera¸ tiei ⊕ se ob¸ tine a2 x + aby + bz − 2a = 2 2 2 ax + abz + b z − 2b. b si ¸ c astfel încât (R. Elementul neutru θ fa¸ t˘ a de legea ⊕ satisface x⊕θ = x+θ −4 = x. Legile x ⊕ y = x + y − 4 si ¸ x ⊗ y = xy − 4x − 4y + 20 determin˘ a pe R o structur˘ a de corp comutativ. SoluT ¸ ie 1. Se ob¸ tine xy + 2x + 2y + 2 = −2. −1}. ⊕. c) a = 3. ∀x. c = 6. ¸ ie 1. d) a = b = c = 3. ∀x. Divizorii lui zero (θ) sunt acele numere x. c) {−2. Se s ¸tie c˘ a mul¸ timile (Z. b) 0. PROBLEM E M ATEM ATIC A 17 SoluT ¸ ie 1.

. se ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ob¸ tine (9 + 8)x + (6 + 6)y = 3 + 4. e) 2. Amplificând frac¸ tia cu 2+ x − 3 si ¸ apoi simplificând prin x − 7 SoluT 1 √ . d) 1. Problema 1. d) .18 ˘ 1.50. Care sunt solu¸ tiile sistemului: ½ ˆx + ˆ 3 2y = ˆ 1 ˆx + ˆ 4 3y = ˆ 2 în Z12 ( inelul claselor de resturi modulo 12)? ˆ ˆ ˆ. ˆ d) incompatibil . y = 3. e) 0.52. S˘ a se calculeze limita s ¸irului cu termenul general 3n an = n! a) 1. y = 7. an = 1 − 2 2 3 n 1 1 a) 1. ˆ b) x = ˆ ˆ c) x = 10. R˘ aspuns corect a). · 1 − 2 .. b) . Termenul an+1 = Problema 1.51. Deci r˘ aspunsul corect este e).52. 3(n + 1) 3 = an < an . b) 0. 2 2 3 3 n n 2n R˘ aspuns corect b). Deoarece este si ¸ m˘ arginit 0 < an ≤ a2 . y = 2 ˆ. n + 1 se ob¸ tine L = 0 · L. 3 sirul ¸ are limit˘ a finit˘ a L.. c) 3.. 56 56 48 48 √ ¸ ie 1. R˘ aspuns corect b). · = . se ob¸ tine − (2 + x − 3)(x + 7) . S˘ a se calculeze limita s ¸irului cu termenul general µ ¶µ ¶ µ ¶ 1 1 1 1 − 2 · .53. e) x = 11. Înlocuind în sistem rezult˘ a ˆ 2y = ˆ 4 si ¸ ˆ 3y = ˆ 6 cu singura solu¸ tie comun˘ a y = ˆ 2. Termenul general se scrie µ ¶µ ¶µ ¶µ ¶ µ ¶µ ¶ 1 1 1 1 1 1 1 − an = 1 + 1 − 1 + · . 2 3 SoluT ¸ ie 1. pentru n > 2. S˘ a se calculeze: √ (2 − x − 3) lim x→7 (x2 − 49) 1 1 1 1 a) − .51. e) 0. SoluT ¸ ie 1. a) x = 2 1. adic˘ a 5x = 7. c) .. Problema 1. b) . (n + 1)! n + 1 A¸ sadar sirul ¸ este monoton descresc˘ ator. c) 2.53. a doua cu ˆ 2 si ¸ adunându-le.. Trecând la limit˘ a în rela¸ tia de recuren¸ t˘ a an+1 = an . Înmul¸ tind prima ecua¸ tie cu ˆ 3. PROBLEM E M ATEM ATIC A Problema 1. d) . SoluT ¸ ie 1. · 1 − 1+ 2 2 3 3 n n n − 1 n + 1 n + 1 1 3 2 4 = · . Singura solu¸ tie este x = 11. y = 4.50.

57. c) 3.54. S˘ a se determine: x→0 lim x sin 1 x ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 1 ¯ ¯ = |x| ¯sin 1 ¯ ≤ |x| . b) y = x − 2. Func¸ tia nu are asimptot˘ a orizontal˘ a deoarece r 4 lim f (x) = lim |x| 1 − = +∞. ¯ ¯ SoluT ¸ ie 1. b = 1. Se considera tia f : R\{−1} → R. Se consider˘ a func¸ tia f : (0. x→−∞ x→−∞ x r 4 f (x) = lim − 1 − = −1. Atunci Panta asimptotei oblice este m = lim x→−∞ x x→−∞ x √ a cu conjugatul x2 − 4x − x). Limitele laterale ale func¸ tiei în punctele 1 si ¸ -1 trebuie s˘ a fie egale. b) +∞. d) −1. x > 1 . SoluT ¸ ie 1.57. Sa tiei sa a ˘ se determine p astfel încât graficul func¸ ˘ admita ˘ asimptot˘ dreapta y = x + 1 la +∞. Func¸ tia f : R → R. R˘ aspuns ¯ ¯ x x ¯ a) −∞. c) 3. a) 1.54. Problema 1.58. c) 0. d) 0. Au loc inegalit˘ at ¸ile 0 ≤ ¯ ¯x sin x2 + px − 1 x + 1 . Panta asimptotei m = lim mx) = lim (p − 1)x − 1 = p − 1 = 1. d) a = 2. a) 1. R˘ aspuns corect n = lim (f (x) + x) = 2 (se amplific˘ x→∞ c). d) 1. S˘ a se determine ecua¸ tia asimptotei spre −∞ la graficul lui f. c) y = −x + 2. b) 2. f (x) = (x + 1)lnx. 0] ∪ [4. a) y = x. SoluT ¸ ie 1. b) 2. ∞) → R. e) nu exist˘ a. d) y = −x.55. +∞) → R. e) −1. unde p ∈ R. e) a = b = 1. x[−1. S˘ a se calculeze f 0 (1).56.55. Se consider˘ x2 − 4x. Problema 1. iar n = lim (f (x) − x→∞ x a func¸ tia f : (−∞. b = 0. este continu˘ a pe R dac˘ a: a) a = b = 0.56. x→∞ x + 1 x→∞ f (x) = 1. f ) −3.˘ 1. Problema 1. b = 1. PROBLEM E M ATEM ATIC A 19 Problema 1. f (x) = √ Problema 1. c) a = 0. corect c). e) −2. x < −1 x − b. e) nu exist˘ a. R˘ aspuns corect a). b) a = 2. f (x) = ˘ func¸ SoluT ¸ ie 1. 1] f (x) = ⎩ x2 + a. R˘ aspuns corect c). ⎧ ⎨ −x2 − a.

Se consider˘ a func¸ tiile f (x) = x2 si ¸ g (x) = −x2 + 4x + c.20 ˘ 1. b = −1. x Problema 1. 1). ¸ ie 1.62. c) c = . c) a ∈ R. d) (−∞. SoluT Din egalitatea derivatelor laterale în x = 2 rezult˘ a a = 4. 1]. R˘ aspuns corect d).58. Problema 1. +∞) → R. e) a = 4. 0 ¸ ie 1. Func¸ tia este necesar s˘ a fie continu˘ a în x = 2. +∞).59. În punctul x de intersec¸ tie f (x) = g (x). d) a = 3. PROBLEM E M ATEM ATIC A 1 0 SoluT ¸ ie 1. rezult˘ a f (x) > f (0) pentru x < 0. Din aceast˘ a ultim˘ a rela¸ tie rezult˘ a x = 1.63. x > 2 s˘ a fie derivabil˘ a pe R. Problema 1. b ∈ R.61.60. b) [1. S˘ a se determine valorile parametrului real m pentru care func¸ tia f : R → R. R˘ aspuns corect a). Fie f (x) = ln(x + 1) − x. c) 1 + 2e2 . b) a = 3. deci f este descresc˘ atoare pe R. −1]. Derivata sa 2 2 x − ( x − 1) 0 este f (x) = 2 − 1 = < 0. e) − 1. b = 5. de unde a + b = 4. c) (−∞. b = 0. definit˘ a prin: ½ 2 x + a. e) c = −1. x ≤ 2 f (x) = ax + b. R˘ aspuns corect b). S˘ a se afle solu¸ tia inecua¸ tiei ln(x2 + 1) > x. 2 SoluT ¸ ie 1. ∀x ∈ R. 1 a) c = 1. ∀x ∈ R. R˘ aspuns corect c). x Problema 1. b) 1 − e2 . +∞). a) x ∈ (0. Coeficientul unghiular c˘ autat este m = f 0 (e). . R˘ aspuns corect b). e2 ) la graficul func¸ tiei f : (0.63. 1 1 a) e − 1. unde c ∈ R. Deoarece x +1 (x2 + 1) f (0) = 0. R˘ aspuns corect d). +∞).60. c) x ∈ (−∞. S˘ a se determine parametrii reali a si ¸ b astfel încât func¸ tia f : R → R. b) x ∈ (−∞. 2 SoluT ¸ ie 1. f (x) = lnx + (x + 1) . e e SoluT ¸ ie 1. Problema 1. unde f 0 (x) = 1 + 2x − 1. d) x ∈ (1. f (x) = SoluT 2x − m ≥ 0. 0). 0]. b = 0. −1] ∪ [1. d) + 2e − 1. a) a = 4. f (x) = lnx + x2 − 1. +∞). Atunci m < 0 si ¸ ∆ = 4 − 4m2 ≤ 0. f (x) = ln(1 + x2 ) − mx este monoton cresc˘ atoare pe R . e) x ∈ (−1.61. d) c = 2. S˘ a se afle c astfel încât graficele lui f si ¸ g s˘ a aib˘ a o tangent˘ a comun˘ a într-un punct de intersec¸ tie a curbelor. iar dac˘ a tangenta la grafice este comun˘ a f 0 (x) = g 0 (x). b) c = −2. +∞).62. e) [−1. adic˘ a −mx2 + 2x − m ≥ x2 + 1 0.59. func¸ tie definit˘ a pe R. S˘ a se determine coeficientul unghiular al tangentei în punctul (e. a) (−1.

64. 00 SoluT ¸ ie 1. Fie f (x) = 3x + 4x − 24x2 − 48x + p. 5 = max. Fie f : (0. rezult˘ a x = 1.˘ 1. b) 0 = max. c) b + 4 . 1}. 16}. R˘ ad˘ acina dubl˘ a este r˘ ad˘ acin˘ a comun˘ a a ecua¸ tiilor f (x) = 0 si ¸ f 0 (x) = 0. S˘ a se determine mul¸ timea punctelor de inflexiune pentru func¸ tia f : R → R. d) ∅.65. 3 4 27 0 2 r a SoluT ¸ ie 1. d) {23}. f (x) = x3 − 3x2 + 5. f (x) = x 3 + ax + b(a. e) {1}. am propriet˘ at ¸ile: Problema 1. . d) 0 = max. x2 = 5 si ¸ x3 = − 5.68. R˘ aspuns corect a). Din f (x) = 4x − 20x = 0 rezult˘ a x1 = 0. e) {16}. S˘ a se calculeze produsul m · M în func¸ tie de a si ¸ b. PROBLEM E M ATEM ATIC A 21 Problema 1. c) − 5 = min. 5 = min √ √ . 0 = .67. a3 a3 a3 2 2 2 2 2 a) + b . de unde f (x) = 12(x3 + x2 − 4x − 4). −16}. 0 = min. 5 = min.67. b ∈ R. Problema 1. b) 27 + b . SoluT Tabloul de varia¸ tie al func¸ tiei f (x) stabile¸ ste r˘ aspunsul corect a).65. 3}. a) {−23. precizând natura lor. Consider˘ P1 : x0 este punct de extrem local al func¸ tiei f P2 : x0 este punct de inflexiune P3 : x0 este punct de întoarcere al graficului func¸ tiei f P4 : f 0 (x0 ) = 0 Care din urm˘ atoarele implica¸ tii este adev˘ arat˘ a ? a) P1 ⇒ P4 .66. b) {−23. f (x) = 6x − 6 = 0. e) P2 ⇒ P4 . m · M = f (x1 ) · f (x2 ). Problema 1. 5 = min √max. Fie m si ¸ M valorile extreme ale func¸ tiei f : R → R. rezult˘ a x1. 1) → R si ¸ x0 ∈ (0. R˘ aspuns corect e).64.2 = ± − . f (x) = 3x + a = 0. 1). punct în care f 00 î¸ si schimb˘ a semnul. 5 = max. d) a + b . S˘ a se afle mul¸ timea valorilor lui p ∈ R pentru care ecua¸ tia 3x4 + 4x3 − 24x2 − 48x + p = 0 are r˘ ad˘ acin˘ a dubl˘ a negativ˘ a. e) 1. c) {23. puncte în care f 3 are valori extreme. a < 0). √ √ 0 3 ¸ ie 1. b) P4 ⇒ P1 . ˘ √ √ √ √ a) − 5 = min. a) {0. c) {0. 4 3 0 SoluT ¸ ie 1. e) − 5 = max. ¸ ie 1. b) {0}. S˘ a se afle punctele de extrem local ale func¸ tiei f : R → R. d) P3 ⇒ P2 . R˘ aspuns corect c). Din f (−1) = 0 si ¸ f (−2) = 0 rezult˘ a r˘ aspunsul corect a). SoluT Problema 1. −16}. c) P3 ⇒ P1 . 4 2 definit a prin f ( x ) = x − 10 x . Derivata are r˘ ad˘ acini negative x1 = −1 si ¸ x2 = −2.68.66.

cu F 0 (x) = f (x)). x > 0 o primitiv˘ a a func¸ tiei f : x3 x2 + + x + c. ¶ µ ¶ [1. c) . Toate func¸ tiile Fi0 (x) = f (x). c) m = . 9 1 9 a) m = 1. S˘ a se precizeze în care din intervalele de mai jos se afl˘ a punctul c din teorema lui Lagrange aplicat˘ a func¸ tiei f : (0. f este o func¸ tie continu˘ a. e) m = − . n = . derivabil˘ a pe (1. 1). Fie f : R → R. . F (x) = Identificând cu f (x) se ob¸ tine r˘ aspunsul corect c). x ≤ 0 . F (x) = mx3 + nx2 + px x − 1 s˘ a fie primitiv˘ a pentru f. n = . n = . f (x) = x3 + 3x2 − 9x − 27 . F3 (x) = 2 ⎩ e3 x − 1. c) F1 . p = 27. R˘ aspuns corect ln2 2 a). deci admite primitive (func¸ tii deriv­ SoluT abile F (x). de unde c = e2 < 8. Se consider˘ a func¸ tia f : R\{1} → R. ½ 2 x + x + 1. 2) astfel încât f 0 (c) = f (2) − f (1). p = 9. dar numai F3 este continu˘ a (¸ si derivabil˘ a) si ¸ în x = 0. 2].71. ∀x ∈ R\{1}.Atunci exist˘ a c ∈ (1.69.69. n si ¸ p astfel încât func¸ tia F : R\{1} → R. Problema 1. x > 0 Preciza¸ ti care din urm˘ atoarele func¸ tii reprezint˘ a ⎧ ⎧ ⎨ x3 x2 ⎨ + + x. PROBLEM E M ATEM ATIC A Problema 1. p = 27. e) (0. f (x) = ex . Rezult˘ . (x − 1)2 . n = − . p = 27. 2). p = 27. f (x) = lnx si ¸ intervalului 2]. x ≤ 0 . 2 . b) .71. x2 − 2x + 1 S˘ a se g˘ aseasc˘ a numerele reale m. x > 0 a) toate. R˘ aspuns corect e). 3). x ≤ 0 . d) F2 . b) a) m = 1. 2 2 2 2 0 0 SoluT ¸ ie 1. ∞) → R. . n = 27. prin logaritmare se ob¸ < . x > 0 ⎩ ⎧ ⎨ x3 x2 + + x. F (x) = f (x). e) F3 . d) . Deoarece x ln2 1 3 tine 2 < 3ln2. F (x) = F1 (x) = 2 3 2 ⎩ ex .22 ˘ 1.70. d) 2 2 2 1 9 1 9 m = . 2. x ≤ 0 . Func¸ tia f este continu˘ a pe [1. 2 . Problema 1. pentru x 6= 0(i = 1. µ µ ¶ µ ¶ 3 3 7 7 3 a) 1. f 0 (x) = SoluT 1 1 a c = . b) nici una. ¸ ie 1. 3 2 x e + c.70. 2mx3 + (n − 3m)x2 − 2nx − p . 2 2 2 4 4 ¸ ie 1.

b). I = aspuns corect a).76.72. e) . b) ln |x + 1| + C . = √ arctg √ t2 + 2 2 2 R˘ aspuns corect a). c) (x2 − 1)ex + C . b) . 3 3 3 3 Problema 1. cu f (x) = R R ¸ g 0 (x) = ex ) se ob¸ tine ϕ(x)dx = (x2 − 2x − 1)ex − (2x − 2)ex dx.˘ 1. x 1 Z ³ 3 ´ Problema 1. Integrând prin p˘ a r¸ ti ( f · g 0 dx = f g − f 0 · gdx. c) x − 2 + C . 2 2 2 2 2 2 ¢ ¢ ¡ ¡ 1 d) arctg e2x + 2 + C . Problema 1. Integrala se scrie 1 + dx = dx + dx. unde t = ex . b) (x2 − 4x + 3)ex + C . b) ± .75. x ∈ R a) (x2 − 2x − 1)ex + C . d) 2. 3) astfel încât 3 Z f (x)dx = 2f (c). R˘ ¸ ie 1. R R SoluT ¸ ie 1. 0 a) 7 5 5 2 .73. 2 µ ¶ Z dt t 1 SoluT ¸ ie 1. x2 − 2x − 1 si Integrând înc˘ a o dat˘ a prin p˘ ar¸ ti (f (x) = 2x − 2 si ¸ g 0 (x) = ex ) se ob¸ tine r˘ aspunsul corect b). c) arctg + C . S˘ a se calculeze primitivele func¸ tiei: ϕ(x) = (x2 − 2x − 1)e . b). d) . S˘ a se determine c ∈ (1. Integrala devine + C. e) . 3] → R. . e) (x2 − 4x − 1)ex . PROBLEM E M ATEM ATIC A 23 Problema 1. c) ± . SoluT 5 0 0 2 1 r r r 1 13 28 13 a) . Fie func¸ tia f : [1.72. Calcula¸ ti integrala nedefinit˘ a (a. 5 2 7 5 Ã 5 ! ¯ x 2 ¯ ¯1 + x ¯1 .74. Z x + 1 dx pentru orice x ∈ x 1 1 a) 1 + lnx + C . Calcula¸ ti integrala nedefinit˘ a ¶ Z µ x e + 2 dx. Problema 1. e2x √ √ µ x ¶ µ x ¶ µ x ¶ 2 2 1 e e e a) + C . b) arctg arctg √ + C . R˘ aspunsul x x corect este d). S˘ a se calculeze I = x 2 + 1 dx.73. f (x) = x2 . d) (x2 − 2x − 1)ex .74. d) x + ln |x| + C . e) arctg e2x + 2 + C. e) x + 2 + C. x x ¶ Z µ Z Z 1 1 SoluT ¸ ie 1. c) 5. unde 0 ∈ / (a.75.

77. 1] 2 ¸ ie 1. x < −1 rezult˘ a I = c). Atunci 2 ⎪ ⎩ 2 − x + x . 2 3 ⎧ 2 ⎪ Z ⎨ x − x + C1 . b) I = − − 4ln2. Din continuitatea în x ⎧ = 1 rezult˘ a C2 = C1 + 1. PROBLEM E M ATEM ATIC A SoluT ¸ ie 1.77. f (x) = f 0 (x)dx = . pentru x ∈ (1. SoluT 2 ⎪ ⎩ x − x + C2 . A¸ . c) I = 3. x − 1 . − Z 1 −2 (1 − x − x − 1) + −1 1 Z (1 − x + x + 1) + 2 Z 1 (x − 1 + x + 1). e) I = . |x + 1| = . pentru x ∈ [0. pentru x ∈ (1. 1 − x. 2] 3 2 a) I = 1. S˘ a se calculeze integrala I = 0 f (x)dx stiind ¸ c˘ a f (0) = 1. x ≥ 1 x + 1. x ≥ −1 |x − 1| = . e) 7. b) I = 2. pentru x ∈ [0. I = 2 2 0 1 ½ Problema 1. R˘ aspuns corect a).76. Calcula¸ ti valoarea integralei: I = a) 8.79.24 3 Z 1 ˘ 1. 2] 2 tia func¸ tie continu˘ a. pentru x ∈ [0. 1] 2 sadar f (x) = f (0) = 1 rezult˘ a C1 = 1. 1 − x. 1] . e) 2 2 2 2 1 I = − + 4ln2. d) I = + 4ln2. c) 10. 2] 2 1 µ 2 µ ¶ ¶ Z Z 2 2 x x 1 + x − 2 − x + dx + dx. d) I = . R˘ aspuns corect e).78. ¸ ie 1. S˘ a se calculeze integrala: I = 3 1 3 3 a) I = − 4ln2. b) 5. c) I = − + 4ln2. −2 2 Z (|x − 1| + |x + 1|)dx. 3 1 3 2 Z 0 Problema 1. pentru x ∈ (1. R˘ aspuns corect Problema 1. Explicitând modulele SoluT ½ ½ x − 1. x < 1 −x − 1. d) 9. 2 3 Z 2 x2 − 2x + 5 dx. x2 dx = x3 ¯ ¯3 = 26 = 2c2 . iar f (x) = x − 1. iar din condi¸ 2 x ⎪ ⎨ 1 + x − .78.

deci f 0 (x) = 2 x 1 .˘ 1. g (x) = ) rezult˘ a 1 + x2 2 1 ¯1 Z ¯ x2 1 x 2 ¯ I = dx arctgx ¯ − 2 2 1 + x2 0 0 1 Z 0 xarctgxdx. PROBLEM E M ATEM ATIC A 3 Z 2 25 SoluT ¸ ie 1. b) I = − . Integrala se scrie I = R˘ aspuns corect d). Integrând prin p˘ ar¸ ti (f (x) = arctgx.79. c) I = + . 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 0 SoluT ¸ ie 1. e) I = + .80. 4 (x−1+ dx = x − 1 µ ¶ ¯3 x2 − x + ln |x − 1| ¯ 2 . 2 Problema 1. = R˘ aspuns corect a). S˘ a se calculeze I = π 1 3π 1 3π 1 π 1 π 1 a) I = − .80. d) I = − . 1 µ ¯1 ¯1 ¶ Z ¯ 1 π 1 ¯ 1 π 1 ¯ 1 − dx = − x ¯ + arctgx ¯ − ¯ 0 . 2 8 2 1+x 8 2 0 2 0 . g (x) = x.

.

C. t = 4029. . legea mi¸ sc˘ arii (ecua¸ tia cinematic˘ a a mi¸ sc˘ arii rectilinii) este x=f(t). . . l˘ at ¸imea râului d. unde t este timpul. C. Problema 2. Proiec¸ tia unui vector pe o direc¸ tie este: A. curba descris˘ a de un mobil în timpul mi¸ sc˘ arii sale se nume¸ ste traiectorie. C. Problema 2. maxim˘ a când vectorul face un unghi de 90◦ cu direc¸ tia. A.3. E. B. 3s. maxim˘ a când vectorul face un unghi de 45◦ cu direc¸ tia. E. D. Care din urm˘ atoarele afirma¸ tii este fals˘ a: A. 4s.CAPITOLUL 2 Probleme Fizica ˘ Problema 2. S˘ a se determine timpul minim dup˘ a care cele dou˘ a se suprapun din nou. 2s. E. Un c˘ al˘ ator din tren emite un semnal sonor si ¸ dup˘ a 3 secunde aude ecoul. . t2 = 7s t2 = 8s Problema 2. t = 3823. unde t1 si ¸ t2 sunt dou˘ a momente în timpul mi¸ sc˘ arii. 2s. Dându-se viteza sunetului vs = 340 m/s s˘ a se determine distan¸ ta x. Indicatorul orelor s ¸i indicatorul minutelor se suprapun perfect la ora 12. b) în timpul cel mai scurt. v=3 m/s). Se dau: viteza râului v. maxim˘ a când vectorul face un unghi de 60◦ cu direc¸ tia. t = 3927. B. x = f (t2 ) . Care este timpul necesar unei b˘ arci pentru a traversa un râu: a) pe drumul cel mai scurt.4. mi¸ scarea plan˘ a a mobilului se descompune în dou˘ a mi¸ sc˘ ari rectilinii dup˘ a dou˘ a axe alese. D. t t t2 = 6s = 4 s = 5 s ½ 2 ½ 2 t1 = 6s t1 = 5s D. C. Problema 2. D. Un tren trece cu viteza v=20m/s paralel cu un zid lung care se afl˘ a la o distan¸ t˘ a necunoscut˘ a x. t1 . în cazul mi¸ sc˘ arii rectilinii.1. ˘ ½ ½ ½ t1 = 5s t1 = 6s t1 = 5s A.5. u=5 m/s . (Aplica¸ tie numeric a d=20 m. maxim˘ a când vectorul face un unghi de 30◦ cu direc¸ tia. t = 12 ore. 27 . pentru a descrie mi¸ scarea unui corp în plan trebuie s˘ a cunoa¸ stem x = f (t1 ). B. B. viteza b˘ arcii fa¸ t˘ a de ap˘ a u (u>v). coordonata x a corpului este distan¸ ta de la originea O pân˘ a la corp. E. maxim˘ a când vectorul face un unghi de 0◦ cu direc¸ tia.2. t2 . t = 4236.

v 3 . v = 25 m/s.7. se modific˘ a în timpul mi¸ sc˘ arii. E. E. D. f˘ ar˘ a vitez˘ a ini¸ tial˘ a. B. dac˘ a mi¸ scarea este rectilinie uniform˘ a. C.10. 2 2 (v − v 2 ) = 50. candela si ¸ secunda. Un fir inextensibil. x = 2 t p 2 vs + v 2 = 509m. B. D. A. C. este deviat cu unghiul ϕ0 de la vertical˘ a s ¸i apoi este l˘ asat liber. are aceea¸ si valoare fa¸ t˘ a de orice sistem de referin¸ t˘ a. amperul si ¸ candela. Traiectoria unui punct de pe elicea unui avion aflat în mi¸ scare rectilinie uniform˘ a. D. v√ . este tangent˘ a la punctul material în tot timpul mi¸ sc˘ arii. distan¸ ta x parcurs˘ a de corp este propor¸ tional˘ a cu: A. alt punct al elicei. de care este atârnat˘ a o bil˘ a de mas˘ a m. E.8. În mi¸ scarea rectilinie s ¸i uniform variat˘ a. B. x = Problema 2. C. B. Problema 2. Problema 2. v = 39. unde t este exprimat în secunde. centrul elicei. un observator de pe P˘ amânt. este un punct fa¸ t˘ a de: A. amperul si ¸ metrul. √ D. v = 39 m/s. PROBLEM E FIZIC A A. Asupra unui corp cu masa m = 4 kg ce se deplaseaz˘ a f˘ ar˘ a frecare pornind din repaus si ¸ din originea axelor de coordonate. Problema 2. amperul si ¸ secunda. v . este tangent˘ a la traiectoria urmat˘ a de punctul material. B.9.11. 9m. D. v 2 . metrul si ¸ secunda. Care sunt cele dou˘ a unit˘ at ¸i de m˘ asur˘ a necesare pentru a de­ scrie viteza? A. Problema 2. 8 m/s. T = mg (3 cos ϕ − 2 cos ϕ0 ). v = 82 m/s. Problema 2. C. D. C. un c˘ al˘ ator din avion. x = 2 x = v0 · t = 340 · t = 1020m.28 ˘ 2. E. Se cere s˘ a se calculeze tensiunea în fir în func¸ tie de unghiul ϕ (ϕ < ϕ0 ). x = (vs 2 t p 2 vs − v 2 = 509m. v = 150 m/s. avion. B. . E. t s t 2 − v 2 ) = 5. Viteza momentan˘ a a unui punct material are una din urm˘ atoarele caracteristici: A. E. Viteza corpului la momentul t1 = 6 s de la începutul mi¸ sc˘ arii este: A. 09m. ac¸ tioneaz˘ a for¸ ta variabil˘ a F (t) = (2 + 8t)N .6. este normal˘ a la raza vectoare momentan˘ a a punctului material. v 3 . C.

∆t → → F i = −m a . v0 = 15 m/s. 2 2 B. a = sin α Problema 2. a = = = g sin α. 80 m/s. nici un r˘ aspuns nu este corect.13. L = ∆Ec = Ep1 − Ep2 . E. D. E. = m a . Un corp aruncat orizontal din vârful unui plan înclinat spre baza sa a c˘ azut pe planul înclinat la distan¸ ta l = 30 m de vârf. C. Expresia corect˘ a pentru for¸ ta de iner¸ tie este: A. Problema 2. F = k m1 m2 Problema 2. → ∆ p Fi = . ∆Ec = Ep1 − Ec2 . g . m m B. → F i Problema 2. A. PROBLEM E FIZIC A 29 B. vagonul se mi¸ sc˘ a uniform circular. For¸ ta gravita¸ tional˘ a dintre dou˘ a corpuri punctiforme cu masele ¸ m2 este dat˘ a de expresia: m1 si m1 − m2 A. D. C. Cu ce vitez˘ a ini¸ tial˘ a v0 a fost aruncat corpul? Unghiul de înclinare al planului fa¸ t˘ a de orizontal˘ a este α = 30◦ . v0 = 12 m/s. D. F = k 2 . E. F = mg .14. B. B.16. Un copil aflat într-un vagon arunc˘ a o minge vertical în sus. vagonul se mi¸ sc˘ a rectiliniu uniform încetinit. mg = . v0 = 65. Fi = kx. se consider˘ a g = 10 m/s2 . C. a = g cos α. v0 = 30 m/s. D. B. r r 2 r . vagonul se mi¸ sc˘ a rectiliniu uniform accelerat. L = Ec − Ep . F = k . În ce condi¸ tii mingea revine în mâinile sale: A. F = k 2 g . C. Problema 2. r2 m1 m2 m1 m2 C. vagonul se mi¸ sc˘ a uniform rectiliniu. Fi = −kx. a = μg . D. T T T T = mg (cos ϕ − 2 cos ϕ0 ). .15. B. C.12. (3 cos ϕ − 2 cos ϕ0 ) → Problema 2.17. Teorema de varia¸ tie a energiei cinetice se va scrie: 2 2 mv2 mv1 A. Componenta paralel˘ a cu planul înclinat a greut˘ at ¸ii imprim˘ a corpului o accelera¸ tie: F mg sin α A. D. = mg (3 cos ϕ − cos ϕ0 ). D. a = gtgα. v0 = 7. E. E. = mg (cos ϕ − cos ϕ0 ). E. C.˘ 2. ∆Ec = Ec1 − Ec2 sau L = Ec1 − Ec2 sau F d = − . 5 m/s.

20. . . C. varia¸ tia energiei cinetice a unui punct material. Ep = 315J . Ep = 105J . h = 0 = 20m. D. lucrul mecanic al for¸ telor conservative este egal s ¸i de semn opus cu vari­ a¸ tia energiei mecanice a acestuia. C. Problema 2. h = v0 = 10m. t L E. Care este energia poten¸ tial˘ a Ep a h corpului dup˘ a ce a parcurs o distan¸ t˘ a h1 = ? Se consider˘ a g = 10 m/s2 . care se deplaseaz˘ a în raport cu un sistem de referin¸ t˘ a iner¸ tial. lucrul mecanic al for¸ telor conservative este egal cu varia¸ tia energiei poten¸ tiale a acestuia. E.22. La ce în˘ este egal˘ a cu energia sa poten¸ tial˘ a? (se va lua g = 10 m/s2 ) 2 v0 v0 A. Problema 2. C. referitoare la sis­ temele mecanice. L = Problema 2. 5m. L = . A. 3 B. Preciza¸ ti care dintre afirma¸ tiile urm˘ atoare. 5m. E. Un corp este aruncat pe vertical˘ a în sus de la suprafa¸ ta al¸ time energia cinetic˘ a a corpului p˘ amântului cu viteza v0 = 10 m/s.21. B. F t. v Problema 2. C. 2 Problema 2. lucrul mecanic efectuat de c˘ atre for¸ tele conservative care ac¸ tioneaz˘ a în sistem este egal si ¸ de semn opus cu energia poten¸ tial˘ a a acestuia. lucrul mecanic al for¸ telor conservative este egal cu diferen¸ ta dintre en­ ergia cinetic˘ as ¸i cea poten¸ tial˘ a ale acestuia. în˘ al¸ timea h=7 m fa¸ t˘ a Puterea este egal˘ a cu: mv 2 B. Ep = 70J . h = = 2. L = . este adev˘ arat˘ a: A. t F D. Ep = 140J . energia cinetic˘ a a unui corp de mas˘ a m. lucrul mecanic al for¸ telor conservative este egal cu varia¸ tia energiei mecanice a acestuia. g g E. în raport cu un sistem de referin¸ t˘ a iner¸ tial. Lucrul mecanic al for¸ tei elastice este: √ kx2 kx x k A. E.30 ˘ 2. h = 0 = 10m.18. B. L = . L = − 2 Problema 2. 2 2 2 2 kx . B. . . h = = 0. D. este egal˘ a cu semiprodusul dintre masa corpului si ¸ p˘ atratul vitezei acestuia. F t Un corp de mas˘ a m=3 kg cade liber dintr-un punct aflat la de suprafa¸ ta p˘ amântului. E. Ep = 210J . C. L A. . care se afl˘ a în mi¸ scare de transla¸ tie cu viteza v.19. 4g 2g 2v 2 v 2 D. lucrul mecanic al for¸ telor conservative este egal s ¸i de semn opus cu vari­ a¸ tia energiei poten¸ tiale a acestuia. C. D. Care din urm˘ atoarele defini¸ tii este incorect˘ a? A.23. PROBLEM E FIZIC A mv 2 . L = kx. B. este egal˘ a cu lucrul mecanic efectuat de for¸ ta rezultant˘ a care ac¸ tioneaz˘ a asupra punctului material în timpul acestei varia¸ tii.

energia este o m˘ arime fizic˘ a scalar˘ a ce caracterizeaz˘ a capacitatea unui corp sau a unui sistem de corpuri de a produce lucru mecanic. legea a II-a lui Newton. 3 3 4πεr 4πεr 4πεr2 → q1 q2 → q1 q2 → D. legea lui Ohm. PROBLEM E FIZIC A 31 D. E = Ec + Ep .24. Un condensator plan înc˘ arcat electric este introdus într-un lichid cu permitivitatea electric˘ a relativ˘ a εr . pornind din repaus din punctul de în˘ al¸ time maxim˘ a al planului înclinat. Problema 2. Un corp de mas˘ a m=1kg alunec˘ a un timp de 2 secunde pe un plan înclinat de lungime l=4m. Lf = ml g − 2 = 32J . C. C. µ α = 2 ¶ 2l D. F = r . este ac¸ tionat˘ a de o for¸ t˘ a. F = r . E. D. poate avea orice valoare numeric˘ a real˘ a. Unghiul dintre planul înclinat si ¸ orizontal˘ a este α = 30◦ . devine egal˘ a cu zero. Problema 2. B. Sarcina electric˘ a nu are una din urm˘ atoarele propriet˘ at ¸i: A. D. For¸ ta de atrac¸ tie dintre dou˘ a sarcini punctiforme înc˘ arcate poate fi calculat˘ a folosind: A. t µ ¶ 2l E. F = r . natura materialului din care este realizat resortul. C. este o m˘ arime fizic˘ a scalar˘ a. E. E. Lf = ml g sin α − 2 = 12J .28. Problema 2.29. starea de comprimare sau întindere. legea lui Coulomb. Se cere s˘ a se g˘ aseasc˘ a lucrul mecanic efectuat împotriva for¸ telor de frecare. E. C. t B.27. t Problema 2. Lf = ml (g sin α − l) = 4J . Problema 2. C. dac˘ a se afl˘ a în câmp electric. energia mecanic˘ a. F = r . sistemul de referin¸ t˘ a ales.26. a unui sistem izolat în care ac¸ tioneaz˘ a for¸ te conservative este constant˘ a. Lf = ml sin J. D. lungimea ini¸ tial˘ a a resortului. atunci intensitatea câmpului electric dintre arm˘ aturile condensatorului: A. B. εr3 εr3 Problema 2. produce în jurul s˘ au un câmp electric. Energia poten¸ tial˘ a a unui resort depinde de: A. deci energia mecanic˘ a a acestui sistem se con­ serv˘ a. B. Lf = m g sin α − 2 = 3J . legea lui Joule.˘ 2. B. Formula legii lui Coulomb este: → → q1 q2 → q1 q2 → q1 q2 → A. B.25. scade de 2εr ori. în timpul coborârii pe planul înclinat s ¸ i randamentul planului înclinat. p˘ atratul constantei elastice a resortului. µ ¶ 2l A. F = r. se conserv˘ a într-un sistem fizic izolat electric. . Dac˘ a se scoate lichidul dintre ar­ m˘ aturile condensatorului.

B.30. poten¸ tialul electric. se afl˘ a în echilibru electrostatic. E = 2. D. fac un unghi egal cu cu segmentul AB. 7 · 10 V /m. − . diferen¸ ta de poten¸ t ial dintre dou a puncte M s ¸ i N. 9 · 10 V /m. Se d˘ −19 sarcina electric˘ a elementar˘ a q = 1. E = 2. Problema 2. Problema 2. E = 3. intensitatea câmpului electric. E = 5. conductorii afla¸ ti în echilibru electrostatic se caracterizeaz˘ a prin absen¸ ta sarcinilor electrice libere în interiorul lor. E = 3. fac un unghi egal cu cu segmentul AB. B. B. sunt perpendiculare pe AB. 4 E. vectorul intensitate a câmpului electrostatic si ¸ for¸ ta electric˘ a ce se ex­ ercit˘ a asupra sarcinilor cu care este înc˘ arcat conductorul aflat în echilibru electro­ static sunt tangente la suprafa¸ ta conductorului. − 2 . nu se modific˘ a. D. Care din urm˘ atoarele m˘ arimi este vectorial˘ a: A. cre¸ ste de 2εr ori. 4 C.32 ˘ 2. E. 4πε rM rN Problema 2. U = V − V . În cazul câmpului electric creat de o sarcin˘ a punctiform˘ a . Specifica¸ ti care dintre afirma¸ tiile urm˘ atoare este fals˘ a: A. sunt paralele cu AB.34. suprafa¸ ta unui conductor izolat este o suprafa¸ t˘ a echipoten¸ tial˘ a.33. A. B. a c˘ arui sarcin˘ a electric˘ a liber˘ a este în repaus. 1 · 1011 V /m. în interiorul unui conductor aflat în echilibru electrostatic intensitatea câmpului electrostatic este nul˘ a. 4πε rM rN rM rN µ 4πεq ¶ q 1 1 C. E. PROBLEM E FIZIC A C. 6 ◦ E. π C. C. D. QLM →N .31.32. 3 · 10−11 m. B. cre¸ ste de εr ori. fac un unghi egal cu 45 cu segmentul AB. 3 π D. D. este dat a de rela¸ t ia: ˘ N ¶ ¶ ˘ µ µ M Qq 1 Q 1 1 1 A. . E. Problema 2. C. Despre orientarea liniilor de câmp fa¸ t˘ a de segmentul AB se poate afirma c˘ a: A. un conductor electrizat. − . Problema 2. tensiunea electric˘ a. Tensiunea electric˘ a între dou˘ a puncte A si ¸ B situate la distan¸ ta d = 10cm într-o regiune a spa¸ tiului în care exist˘ a un câmp electric uniform de intensitate E = 104 V /m este U = 500V . 6 · 10 C . 2 4πε rM rN ¶ µ 1 Q 1 − . sarcina electric˘ a. S˘ a se determine intensitatea câmpului electric produs de un a ε0 = 8. nucleu de hidrogen la o distan¸ t˘ a a = 5. fluxul electric. D. 8 · 10−4 V /m. E. 6 · 107 V /m. 85 · 10−12 F/m.

PROBLEM E FIZIC A 33 Problema 2. 12μF . 3 D. C. 18μF . L = 0. 180μF . E. Problema 2. E. x = m de partea lui q1 .39. L = 5J . C. A. Ra = . Masa de substan¸ t˘ a depus˘ a la catodul unui dispozitiv de elec­ troliz˘ a este: A. independent˘ a de durata procesului de electroliz˘ a.36. x = 5m de partea lui q1 . Ra = . . pentru a putea m˘ asura o tensiune U = nUV : nUV A. Ra = . Rv UV (n − 1) C. aflat˘ a în punctul O OA = r1 = 0. în exterior. în exterior. 1J . Cum se conecteaz˘ a un voltmetru într-un circuit electric: A. având în paralel pe el un condensator pentru protec¸ tie. Punctul în care intensitatea câmpului electric produs de cele dou˘ a sarcini se anuleaz˘ a este la distan¸ ta: A. B.35.37. lâng˘ a sursa electric˘ a. E. Ra = RV (n − 1). direct propor¸ tional˘ a cu temperatura electrolitului. 4. B. Dou˘ a sarcini electrice pozitive q1 = 4q si ¸ q2 = 9q se afl˘ a una fa¸ t˘ a de alta la distan¸ ta d = 1m. în exterior. independent˘ a de natura electronului. OB = r2 = 90cm. 3m. în serie. a la un voltmetru Problema 2. B. Ce capacitate are gruparea: A.38. Lucrul mecanic efectuat la deplasarea sarcinii electrice q = 10−7 C între punctele A si ¸ µ B în câmpul electric creat de sarcina electric˘ a Q = 3 · ¶ 1 F −3 10 C . n − 1 Problema 2. μF. 1 D. Care este rezisten¸ ta adi¸ tional˘ a Ra conectat˘ de rezisten¸ t˘ a RV . B. C. 4m de sarcina q1 . Trei condensatoare. direct propor¸ tional˘ a cu sarcina electric˘ a transportat˘ a prin circuit. 7 · 104 J. L = 1J . E. independent˘ a de intensitatea curentului electric din circuit. RV RV E. 2 C. 120μF . între sarcini. cu capacit˘ at ¸ile de 20μF. E. x = 1m de partea lui q2 . ce m˘ asoar˘ a o tensiune UV . x = 0. D. C. 40μF si ¸ 120μF sunt conectate în serie. x = 0. Problema 2. 6 · 106 J . 5. 5 D. 7. L = 2mJ . 9 · 10 J . 12 Problema 2.41. Ra = U (n − 1). 18 · 103 J . Problema 2. Care este valoarea în Jouli a unui kW h: B. L = 6J. 5m între sarcini. D. B. D. B. 3.40. în partea opus˘ a sursei electrice. E.˘ 2. 4πε = 9 · 109 m are valoarea: A. 2. C. 1 · 106 J . în paralel. D.

B = μ0 . C. B = 0. l I l μ N l. De câte ori scade puterea unui bec electric dac˘ a se reduce la jum˘ atate tensiunea de alimentare (se presupune c˘ a rezisten¸ ta filamentului este R=const. Raportul n = este: F1 A. q1 q2 D. F = qvB sin α. B. 4m. D. B = μ0 . Problema 2. For¸ ta Lorentz are expresia: A.47. B = μr .43. PROBLEM E FIZIC A Problema 2. Un solenoid are N = 100 spire. B = μ0 μr . 7μH . n = 30. D.45. de 32V . Un solenoid cu lungimea l. B = 0 r . E. De patru ori. B = . F = qE . C. iar distan¸ ta dintre ele devine d2 = 2cm. 6m. O baterie are t. D. F = . . lI l sin α sin α Problema 2. B. distan¸ ta dintre ele fiind d1 = 10cm. B. Induc¸ tia magnetic˘ a B în interiorul solenoidului este: N I Nl NI A. 0. De trei ori. 8μH. B. l B BI BIl C. D. For¸ ta de interac¸ tiune dintre ele (raportat˘ a la unitatea de lungime) este F1 .)? A. este parcurs de un curent I. C. C. n = 12. n = 120. Problema 2.e. inductan¸ ta solenoidu­ sec¸ tiunii cilindrice A = 0.12m. 7. n = 150. C. D. care are N spire. D. E.44.42. De dou˘ a ori. Dac˘ a intensit˘ at ¸ile curen¸ tilor devin I1 = 6A si ¸ I2 = 10A. ce rela¸ tie nu este corect˘ a pentru induc¸ tia magnetic˘ a: I I μ μ I A. B. 5μH . n = 15. Problema 2. Stiind lui va fi aproximativ egal˘ a cu: A. F = BIl sin α.m. F2 atunci for¸ ta de interac¸ tiune pe unitate de lungime va fi F2 . B = k . F = sin α. 6. Cre¸ ste de dou˘ a ori. C. 0. lungimea l = 5cm si ¸ aria ¸ c˘ a μ0 = 4π 10−7 T m/A. F = qlB sin α. 6μH . r 2πr 2πr μ0 μr I I D. În cazul unui conductor rectiliniu lung. E.5m. B.49. E. E. 5μH .34 ˘ 2. În interiorul solenoidului nu se g˘ ase¸ ste nimic.48.75m. E. B = 0 2 . Nu scade. E. Prin dou˘ a conductoare paralele de lungime infinit˘ a circul˘ a doi curen¸ ti I1 = 1A si ¸ I2 = 2A. I Problema 2. F = . iar bornele ei se unesc printr­ un fir lung de 3m. B = μ0 . B. Ce lungime trebuie s˘ a aib˘ a firul ca diferen¸ ta de poten¸ tial între capetele lui s˘ a fie de 12V? A. În fir se produce o c˘ adere de poten¸ tial de 30V si ¸ se consum˘ a o putere de 6W.46. B. 4πεr2 Problema 2. 2r π 2r Problema 2. F = . Care este expresia for¸ tei electromagnetice? BI A. 3cm2 . C. E. F = BIlv . F = sin α. 0.

B. care intr˘ a cu viteza v într-un câmp magnetic de B . Direc¸ tia conductorului face cu direc¸ tia liniilor de câmp un unghi de 30◦ . 0. 5 · 10−4 T . se afl˘ a într-un câmp de induc¸ tie magnetic˘ a de 1. F = 3. r = v = . E. 25N . 2qB 2πm 2 qB mv v = . F = 5N. Un avion zboar˘ a paralel cu suprafa¸ ta p˘ amântului cu viteza v = 1080Km/h. F = 7N . πB r mv qB E. B. r = v = . qB 2πm Problema 2. 10V. 4V . 75N . qB qB mv 2 qBm D.˘ 2. Problema 2.52.51. 5N . S˘ a se determine for¸ ta F la care este supus conductorul: A. E. O particul˘ a înc˘ arcat˘ a electric cu sarcina q. Un conductor cu lungimea de 1m. F = 5. B. Ce diferen¸ vârfurile aripilor sale? A. 0. D. Anvergura aripilor este 12m. r = qB m mv m C. C. → → . F = 7. parcurs de un curent de 5A. D. 1V . perpendicular pe acesta. C.5T. PROBLEM E FIZIC A 35 Problema 2. 10−3 V . r = v = . iar componenta vertical˘ a a câmpului t˘ a de poten¸ tial apare între magnetic terestru este BV = 0. Raza traiectoriei si ¸ frecven¸ ta mi¸ sc˘ arii circulare sunt date de expresiile: mv 2 qB A. r = v = .50. 180V . descrie o mi¸ scare circular˘ a.

1 2.35 2.15 2.41 2.24 2.43 2.49 2.21 2.6 2.26 D A A D C C E B E A A C A A D B A A A A E E C E B D 2.52 B A C C C D E B B E D D D B B B D B A D C A D C E C .11 2.39 2.18 2.13 2.4 2.40 2.30 2.5 2.9 2.3 2.46 2.44 2.22 2.47 2.10 2.51 2.20 2.32 2.42 2.17 2.7 2.8 2.38 2.31 2.33 2.25 2.16 2.36 2.48 2.36 ˘ 2.2 2.28 2.12 2.29 2.34 2.37 2.27 2.45 2.19 2.50 2.14 2. PROBLEM E FIZIC A ˘ RASPUNSURI 2.23 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful