IPLS Tema VII: Bancruta frauduloasă şi alte infracţiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006 (art. 143-146 L. nr. 85/2006 p.

404-445) Introducere În dreptul românesc, bancruta lato sensu este o faptă ilicită prin săvârşirea căreia este determinată insolvenţa unui debitor. În toate situaţiile în care falimentul este determinat de alte cauze decât comiterea unor fapte ilicite nu suntem în prezenţa bancrutei. În schimb, bancruta stricto sensu este întotdeauna infracţiune, care de lege lata are două forme – bancruta simplă şi bancruta frauduloasă.

În dreptul anglo-saxon se foloseşte cuvântul echivalent – bankruptcy. tejghea. . Dar atât termenul bankruptcy. în majoritatea cazurilor. sfărmată) care fac referire la practica infamantă prin care masa sau tejgheaua negustorilor debitori aflaţi în imposibilitate de a-şi plăti datoriile era distrusă în public de către creditori. cât şi cel de banqueroute provin din limba italiană. masă. spartă. tarabă) şi rotta (ruptă. din expresia apărută prin juxtapunerea cuvintelor banca (bancă. cu multe evenimente sau fapte. Drumul către insolvenţă este presărat.

în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate. fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în frauda creditorilor. c)înstrăinează. 143. (2) Constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a)falsifică. în caz de insolvenţă a debitorului. b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului.Bancruta frauduloasă Art. o parte din active. sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia. în frauda creditorilor. .

în cazul variantei prev. sustragerii sau distrugerii acestora ori în ipoteza prezentării unor datorii inexistente. în cazul falsificării. sau bunurile corpo-rale. cât şi unul secundar (diferă în funcţie de natura faptelor). situaţii financiare sau alte acte). la lit. Infracţiunea are ca obiect material evidenţele debitorilor (registre. .Obiectul infracţiunii Obiectul juridic: bancruta fraudu-loasă are atât un obiect juridic principal (dreptul de gaj general al creditorilor comerciali). c).

a unei părţi din active. fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în frauda creditorilor. asociaţii. în alt act sau în situaţia financiară. deţinătorii de obligaţiuni emise de către debitorul aflat în insolvenţă şi chiar debitorul insolvent. sustragerea şi distrugerea evidenţelor sau ascunderea unei părţi a activului averii debitorului.Subiecţii Subiectul activ – orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale ale subiectului activ al infracţiunii (bancrutar fraudulos). în caz de insolvenţă a debitorilor. înfăţişarea unor datorii inexistente sau prezentarea în registre. . înstrăinarea. Latura obiectivă Elementul material Falsificarea. a unor sume nedatorate. Subiectul pasiv – creditorii. în frauda creditorilor.

. Latura subiectivă Forma de vinovăţie – este intenţia directă sau indirectă. Legătura de cauzalitate Nu ridică probleme practice.Urmarea imediată Trebuie examinată în funcţie de specificul modalităţilor infracţionale descrise de textul incriminator. Forme şi aspecte procesuale Actele de pregătire şi tentativa nu sunt incriminate.

de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare. Obiectul infracţiunii Obiectul juridic: relaţiile sociale privitoare la protecţia creditorilor. (1) (1) Constituie infracţiunea de bancrută simplă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă. Infracţiunea de bancrută simplă nu are obiect material. . care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. 27. 143 alin.Bancruta simplă Art. a cererii de deschidere a procedurii în termen.

. Urmarea imediată Constă într-o stare de pericol pentru valorile sociale.Subiecţii Subiectul activ – debitorul persoană fizică reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare.statul. Legătura de cauzalitate Rezultă ex re. titular al acţiunii penale sau Latura obiectivă Elementul material Neintroducerea sau introducerea tardivă a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. Subiectul pasiv . Termenul pentru introducerea cererii de către debitorul aflat în stare de insolvenţă este de 30 de zile şi curge de la data apariţiei stării de insolvenţă.

.Latura subiectivă Forma de vinovăţie – este intenţia sau culpa. Forme şi aspecte procesuale Actele de pregătire şi tentativa nu sunt incriminate.

214 alin. se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 8 ani.Gestiunea fraduloasă Art. (3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. . prevăzută la art. precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia. prevăzută la art. 214 alin. (1) Infracţiunea de gestiune frauduloasă. (2) Infracţiunea de gestiune frauduloasă. precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia . atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. 144. (2) din Codul penal. (1) din Codul penal. atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 12 ani. dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. (1) şi (2) se pedepseşte.

(2) În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave. 145. valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracţiunea de delapidare şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (1) Însuşirea. (3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin.Delapidarea Art. (1) şi (2) se pedepseşte. . pedeapsa este închisoarea de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. folosirea sau traficarea de către administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani.

Înregistrarea unei creanţe inexistente Art. . Fapta persoanei care. în nume propriu sau prin persoane interpuse. solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii debitorului infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 146.

Refuzul prezentării documentelor Art. administratorului. 35. . în condiţiile prevăzute la art. de a întocmi documentaţia respectivă se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă. de a pune la dispoziţie judecătorului-sindic. directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului. documentele şi informaţiile prevăzute la art. Refuzul debitorului persoana fizică sau al directorului. (1) lit. administratorului judiciar sau lichidatorului. persoană juridică. cu reacredinţă. 147. 28 alin. a)-f) ori împiedicarea acestora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful