DATE DESPRE PRODUSUL ELABORAT PRIN ACEST PROIECT: Denumire produsului: Baza de Date Informaţional-administrativă a Centrului Universitar

de Simulare în Instruirea Medicală; Denumire prescurtată: INFO-ADMIN CUSIM MENU: 1. 2. 3. 4. 5. PERSONAL BUNURI MOBILE BUNURI IMOBILE MENTENANȚĂ DOCUMENTE ISO

STRUCTURA:

1

PERSONAL: 1.1 Organigrama 1.2 Lista personalului

2

BUNURI MOBILE: 2.1 ECHIPAMENT PENTRU PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 2.2 Simulatoarele de fidelitate înaltă Simulatoarele virtuale Simulatoare pentru deprinderi practice Echipament medico-didactic, pacienţi standardizaţi Echipament medical Mulaje Pachete Software Microscop şi accesorii Farmacia virtuală Consumabile pentru poziţiile A-H

SISTEME ŞI TEHNICI INFORMAŢIONALE: A. B. C. D. E. F. G. H. Sistemul de management şi alte elemente de rețea Tehnica de calcul Sistemul audio Sistemul video-supraveghere Sistem de pază Sistem anti-incendiu Sistem control-acces Echipament de întreţinere a tehnicii informaţionale

H. e-mail) Telefonie (telefoane.3 Consumabile pentru poziţiile A-H SERVICII DE COMUNICARE: A. Farmaceutice şi parafarmaceutice Birotică Echipament de întreţinere menajeră (obiecte de gospodărie) Consumabile pentru categoriile de mai sus 2.7 Spaţii deschise 4 MENTENANŢĂ: 4.2 Parter 3. D.1 Subsol 3. Mobilier (dulapuri.4 UTILITĂŢI: A.1 Administrator (informaţie disponibilă doar în caz de logare ca administrator): A. C. B.3 Etaj I 3. B.4 Etaj II 3. B. C. mese.6 3 TRANSPORT: BUNURI IMOBILE: 3. Responsabilităţi. C. D. Mentenanţă Preventivă (Rapoarte). D. G.5 Etaj III 3. E.5 BUNURI CONSUMABILE: A. scaune) Alte elemente de design interior (uşi. jaluzele) Lift Sistem de ventilare şi condiţionare Sistem de iluminare Sistem de aprovizionare cu apă şi canalizare Sistem de aprovizionare cu gaze medicale Consumabile pentru "sistem de aprovizionare cu gaze medicale" 2. B.2 . Utilizator (informaţie disponibilă doar în caz de logare ca user): 4. faxuri) 2. 2. rafturi. ferestre. Ghidurile de Utilizare. Mentenanţă Periodică (Rapoarte). Internet (pagina Web.I. F.6 Etaj IV 3.

2 Audit intern.2 Manualul SMC.md 2. 7. e-Training 5 DOCUMENTE ISO SMC: 4. 8.A. 7.1 Controlul furnizării serviciului. 4. Jurnale de Utilizare. 8.2 Resurse umane. TRIMITERI (sub formă de banner către): 1.2.5. cusim. 6.2. 8.3 Acţiuni preventive. 8.2. 7. 4.3 Ghiduri de Utilizare Rapidă. B. 8.2 Procese referitoare la beneficiari.1/1 Evaluarea satisfacţiei beneficiarului. 6. 8.2. usmf. 7.3 Mentenanţa infrastructurii. 5.4 Controlul înregistrărilor. LearningSpace CUSIM .md 3.3 Proiectare şi dezvoltare.3 Controlul documentelor. 7.4 Aprovizionarea.5.0 Responsabilitatea managementului. Ghid de întreţinere menajeră.2 Acţiuni corective.2.6 Controlul echipamentelor de măsurare si monitorizare. 4.1/2 Evaluarea satisfacţiei personalului.5. C.3 Controlul produsului neconform.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful