CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE CONSILIER DE PROBAŢIUNE Sesiunea iunie – octombrie 2013 BAREM INTERVIU 1.

Dimensiunea MOTIVAŢIE – 10 puncte Conştientizarea atributelor şi limitelor personale, resurse, iniţiative, motivaţie intrinsecă sau extrinsecă pentru a candida pe postul de consilier de probaţiune, delimitare între obiectivele personale şi cele strict profesionale. 2. Dimensiunea ABILITĂŢI – 10 puncte Abilităţi de comunicare - claritate, coerenţă, fluenţă, vocabular, concizie; capacitate de relaţionare, de lucru în echipă, autocontrol, capacitate de luare a deciziilor, strategii de a face faţă problemelor şi de gestionare a situaţiilor de criză, rezistenţa la stres, capacitatea de analiză şi sinteză, argumentare, structurare, adaptabilitate, asertivitate, empatie. 3. Dimensiunea ATITUDINI – 10 puncte Atitudini şi comportamente antidiscriminatorii, valorizarea diversităţii, încrederea în capacitatea intrinsecă a oamenilor de a se schimba, responsabilitate, etică şi integritate.

NOTĂ INTERVIU = (Medie dimensiune MOTIVAŢIE + Medie dimensiune ABILITĂŢI + Medie dimensiune ATITUDINI) / 3
În conformitate cu art. 18 alin. (5) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare: „sunt declaraţi admişi la proba interviului candidaţii care au obţinut minimum nota 7, dar nu mai puţin de nota 5 la fiecare dintre dimensiunile menţionate la alin. (1) şi (2)”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful