ISTILAH

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

melaksanakan

Sekolah Menengah pada tahun 1989

Sekolah Rendah pada tahun 1994

khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Kesihatan dan secara merentas kurikulum mata pelajaran lain seperti bahasa, Sains, Biologi, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral.

Istilah “Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial” (PEERS) digunakan susulan daripada kelulusan Kabinet pada 20 Disember 2006 untuk menggantikan nama “Pendidikan Kesihatan Keluarga” (1989 – 2002) dan “Pendidikan Seksualiti” (2003 – 2005) yang digunakan sebelum ini.Istilah “Pendidikan Seks” tidak digunakan sama sekali dalam konteks pendidikan di Malaysia memberi konotasi yang negatif dalam kalangan masyarakat kita. .

Kesihatan diri dan reproduktif Penyalahgunaan bahan Keselamatan PEERS merangkumi Kemahiran pengurusan mental dan emosi Pencegahan penyakit Perhubungan Kekeluargaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful