FIȘĂ -exempluEVALUARE PSIHOSOMATICĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA I (pentru copiii care au 6 ani împliniți la 31 august 2012) Data: Numele

şi prenumele copilului: Data naşterii: Copilul frecventează grădiniţa? Grupe frecventate: Evaluatori: Centrul de evaluare: (unitatea şcolară) Vă rugăm să marcaţi un singur răspuns la fiecare afirmaţie. Încercuiţi DA, în cazul în care copilului manifestă comportamentul. Încercuiţi NU, în cazul în care copilului NU manifestă comportamentul. Nr. Domeniul Exemple de comportamente Copilul manifestă aceste crt. comportamente 1. Funcționare Se concentrează la activitate minimum 20 min. (se DA NU cognitivă și apreciază observând copilul pe întreaga durată a motricitate evaluării) A Povestește un eveniment necunoscut DA NU Atenție și memorie adultului/inventează o poveste (eventual pornind de la o imagine/fotografie) Ilustrează prin desen două secvențe dintr-o poveste DA NU citită de adult (maximum 30 de cuvinte) și comunică adultului ceea ce a ilustrat Colorează/încercuiește/unește cu culoarea indicată DA NU obiectul/obiectele menționat/e dintr-un șir de obiecte date, reprezentate prin desen 1. Funcționare Sortează obiectele în categorii, clasificându-le și DA NU cognitivă comparându-le în funcție de două criterii, cumulat (mărime și culoare, formă și culoare, mărime și B Categorizare formă etc.) Numele şi prenumele persoanei care însoţeste copilul la evaluare: Vârsta la 1 sept.2012: Unitatea de învăţământ la care este înscris: DA Mijlocie NU Mare DA NU

DA DA

NU Mică NU

1

1. o imagine/fotografie etc. Se totalizează punctele şi se compară cu punctajul total. pe care le întâlnește în mediul apropiat Identifică sunetul cu care începe un cuvânt (maximum 5 cuvinte. Descifrează mesaje scrise sub formă de semne sau simboluri (etichete. pe baza unei caracteristici Explică o situație sau o problemă pornind de la experiențele sale anterioare DA DA NU NU Adresează întrebări de informare și clarificare și/sau răspunde la întrebări. D 1. unde P = punctajul maxim posibil și p = punctajul total al copilului. obiecte din mediul apropiat demonstrând că înțelege conceptul de număr (fără determinare numerică) Face diferența între litere și cifre aflate într-un șir dat de cel mult 10 elemente Împărtășește celorlalți informații despre jucăria/jocul preferat Recunoaște emoții (bucurie. tristețe. E 1. Fiecare comportament manifestat de copil (pentru care se încercuiește răspunsul DA) se cotează cu 1p. precum și modalitatea de desfășurare a activită ții de evaluare intră în sfera de responsabilitate a evaluatorilor. mirare) vizualizând un șir de imagini/fotografii DA NU DA DA DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU NOTARE: Itemii utilizați pentru ilustrarea exemplelor de comportament. calculându-se procentajul individual astfel: (p/P) x 100. 2 . semne de circulație etc. cuvinte care nu încep cu aglomerări de consoane) Utilizează jucării. C 1. F 2. Funcționare cognitivă Planificare şi rezolvare de probleme Funcționare cognitivă Limbaj/comunicare -comprehensiuneFuncționare cognitivă Limbaj/comunicare -prerechizite pentru scris-citit Funcționare cognitivă Competențe matematice Competențe sociale și emoționale Identifică un obiect care nu aparţine unui grup.). având ca suport o poveste.

Dacă procentajul individual are valori sub 75%. 3 . se recomandă înscrierea copilului în clasa I. se recomandă înscrierea copilului în clasa pregătitoare.Dacă procentajul individual are valori cuprinse între 75%-100% .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful