You are on page 1of 49

WD SmartWare Pro

README Free30dayTrialSoftware

30

LEESMIJ 30 Softwaregratis30dagenopproef TIM Bezplatn30dennzkuebn verzesoftwaru

LESMEG Gratis30dagersprveprogramvare PRZECZYTAJ Bezpatna30dniowawersja prbnaprogramu

VIGTIGT Gratis30dagesprveversion README Kostenlose30TageTestsoftware

LEIAME Softwaredeavaliaogratuitapor30dias CITETEM Softwarecuperioaddencercare gratuitde30dezile

30

LAME Pruebagratuitade30dasdelsoftware 30

LUEMINUT Maksuton30pivnkokeiluohjelma

TAJMA Bezplatn30dovskobn verziasoftvru

LISEZMOI Versiond'essaigratuit30jours

VIKTIGINFORMATION Programvaramedgratis 30dagarsprovperiod

OLVASSEL 30napigingyenesprbaverzi

BENOKU 30GnlkcretsizDenemYazlm

LEGGIMI Softwareinprovagratuitaper30giorni 30

30

30
4579-705092-800 Mar 2013

Free 30-day Trial WD SmartWare Pro Software


Your WD Elements drive includes a free 30-day trial of the WD SmartWare Pro backup software. The WD SmartWare Pro backup software makes backups easy. The choice is yours: automatic, continuous backup; scheduled backup; or cloud backup. Choose the option that works for you and help protect your precious memories. WD SmartWare Pro backup software helps you protect your digital life - family photos, financial documents, music and more. With local and cloud backup, the choice is yours whether to back up to your local external hard drive or back up to the cloud using Dropbox*. *A Dropbox account is required for cloud backup. Dropbox accounts can be changed, terminated, or interrupted without notice at any time.

System Requirements
To download, install, and run the WDSmartWareProsoftware,yourcomputermustbe:

ConnectedtotheInternet RunningoneofthefollowingWindowsoperatingsystems: o WindowsXP o WindowsVista o Windows7 o Windows8

Installation Instructions
To get started: 1. Verify that your computer is connected to the Internet. 2. Connect the WD Elements drive to your computer. 3. Click Cancel to close the Windows found-new-hardware dialog. 4. Use your computer's file management utility to open the WD Elements drive listing. 5. Click to open the WD SmartWare Pro Free Trial folder. 6. Double-click to run the WDSmartWareProFreeTrial.exe application file. 7. Click Download on the WD SmartWare dialog to open the WD SmartWare Pro Free 30-day Trial page on the WD Store website. 8. Click Free 30-day Trial to display the WD Service & Support download page. 9. On the WD Service & Support download page: a. Type your email address in the E-mail address box. b. Type your first name in the First Name box. c. Type your last name in the Last Name box. d. Use the Backup Storage selector to specify WD Elements. e. Click Submit.

10. Note that a message with a link to download the software has been sent to your email address, and that it is valid for 24 hours. 11. Use your email application to open the message from Western Digital Support: WD SmartWare Pro Trial Version Download. 12. To open the WD SmartWare Pro Software Trial Version download page on the WD Service & Support website, either: Click the link in the email message Copy the links URL and paste it into the location bar on your Web browser. 13. On the download page, click Download Now to open the Windows File Download dialog for the setup.zip file. 14. On the Windows File Download dialog: a. If you want to install the software now, use your zip file application to open the setup.zip file and extract the WDSmartWareSetup.exe file, then proceed to step 15. b. If you want to save the file and install the software later, click Save and skip to step 16. 15. To install the software: a. Double-click to run the WD SmartWare Setup.exe file and display the WD SmartWare setup wizard. b. Click Next. c. Read the license agreement, select the I accept the terms of the License Agreement check box and click Install to continue d. Wait for the installation to complete. e. When the installation completes, click Finish to close the WD SmartWare Setup Wizard. f. To signify a successful installation, the WD SmartWare software: Briefly displays the WD SmartWare software logo Displays the Select Backup Devices screen to get started with your first backup

g. Follow the on-screen instructions and use the info/online help icon in the upper-right corner of the screen to set up and enable your first backup. 16. On the Windows Save As dialog: a. Browse to the location on your computer where you want to save the setup.zip file. Note: If you think you might be installing the software on multiple computers, consider saving it on the WD Elements drive. b. Click Save. c. When the download completes, click Close to close the Download Complete display. d. When you are ready to install the software, use your zip file application to extract the WDSmartWareSetup.exe file from the setup.zip file and then and complete step 15.

30 WD SmartWare Pro
.WD SmartWare Pro 30 WD Elements WD SmartWare Pro . : . . WD SmartWare Pro . *.Dropbox * Dropbox . Dropbox .


WD SmartWare Pro : Windows: Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8 o


: .1 . .2 WD Elements. .3 ) Cancel( .Windows .4 .WD Elements .5 .WD SmartWare Pro Free Trial .WDSmartWareProFreeTrial.exe .6 WD SmartWare Pro .7 ) Download( WD SmartWare 30 .WD Store ( .WD .8 ) Free 30-day Trial 30 .9 :WD .a ) E-mail address (. .b ) First Name (. ) Last Name (. .c

.d ) Backup Storage ( .WD Elements .e ) Submit(. .10 24. .11 :Western Digital .WD SmartWare Pro

.12 WD SmartWare Pro WD : . URL . .13 ) Download Now ( Windows .setup.zip .14 :Windows .a setup.zip WDSmartWareSetup.exe .15 ) Save( .16 .b .15 : WD SmartWare Setup.exe .WD SmartWare .a .b ) Next(. ) I accept the terms of the License Agreement ( ) Install( . .c

.d . .e ) Finish( .WD SmartWare :WD SmartWare WD SmartWare . . .f

.g . .16 :Windows Save As .a .setup.zip : .WD Elements .b ) Save(. ) Close( . .c

WDSmartWareSetup.exe setup.zip .d .15

Bezplatn 30denn zkuebn verze Software WD SmartWare Pro


V disk WD Elements obsahuje bezplatnou 30denn zkuebn verzi zlohovacho softwaru WD SmartWare Pro. Se zlohovacm softwarem WD SmartWare Pro je zlohovn snadn. Mete si vybrat sami: automatick, nepetrit zlohovn; plnovan zlohovn nebo zlohovn do cloudu. Vyberte si monost, kter vm vyhovuje, a ochrate tak sv vzcn vzpomnky. Zlohovac software WD SmartWare Pro vm pomh chrnit v digitln ivot rodinn fotografie, finann dokumenty, hudbu a dal. Dky mstnmu zlohovn a zlohovn do cloudu se mete rozhodnout, zda chcete zlohovat data na svj mstn extern pevn disk nebo do cloudu pomoc sluby Dropbox.* *Zlohovn do cloudu vyaduje et sluby Dropbox. ty sluby Dropbox mohou bt bez pedchozho upozornn kdykoli zmnny, perueny nebo ukoneny.

Poadavky na systm
Chcete-li nainstalovat a spustit software WD SmartWare Pro, v pota mus splovat nsledujc poadavky: Pipojen k internetu Pouvn jednoho z nsledujcch operanch systm Windows: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Pokyny k instalaci
Zanme: 1. Ovte, zda je pota pipojen k internetu. 2. Pipojte disk WD Elements k potai. 3. Zavete dialogov okno systmu Windows o nalezen novho hardwaru kliknutm na tlatko Cancel (Storno). 4. Otevete zobrazen disku WD Elements pomoc nstroje pro sprvu soubor ve vaem potai. 5. Kliknte na sloku WD SmartWare Pro Free Trial a otevete ji. 6. Spuste soubor WDSmartWareProFreeTrial.exe tm, e na nj dvakrt kliknete. 7. Kliknte v dialogovm okn softwaru WD Smartware na monost Download (Sthnout). Oteve se strnka WD SmartWare Pro Free 30-day Trial (Bezplatn 30denn zkuebn verze softwaru WD SmartWare Pro) na webu WD Store (Obchod WD). 8. Kliknutm na monost Free 30-day Trial (Bezplatn 30denn zkuebn verze) zobrazte strnku stahovn WD Service & Support (Servis a podpora WD). 9. Na strnce stahovn WD Service & Support (Servis a podpora WD): a. Zadejte svoji e-mailovou adresu do pole E-mail address (E-mailov adresa). b. Zadejte svoje kestn jmno do pole First Name (Kestn jmno). c. Zadejte svoje pjmen do pole Last Name (Pjmen). d. Pouijte pepna Backup Storage (loit pro zlohovn) k vbru disku WD Elements. e. Kliknte na tlatko Submit (Odeslat).

10. Upozorujeme vs, e na vai e-mailovou adresu byl odesln odkaz ke staen softwaru. Tento odkaz je platn po dobu 24 hodin. 11. Pomoc aplikace pro zasln e-mail otevete nsledujc zprvu od podpory spolenosti Western Digital: WD SmartWare Pro Trial Version Download (Staen bezplatn zkuebn verze softwaru WD SmartWare Pro). 12. Strnku stahovn WD SmartWare Pro Software Trial Version (Zkuebn verze softwaru WD SmartWare Pro) na webu WD Service & Support (Servis a podpora WD) mete otevt nsledujcmi zpsoby: Kliknte na odkaz v e-mailov zprv. Zkoprujte adresu URL odkazu a vlote ji do adresnho dku webovho prohlee. 13. Kliknte na strnce stahovn na monost Download Now (Sthnout nyn). Oteve se dialogov okno systmu Windows pro staen souboru setup.zip. 14. V dialogovm okn Sthnout soubor systmu Windows: a. Pokud chcete software nainstalovat nyn, otevete soubor setup.zip pomoc aplikace pro sprvu soubor s pponou ZIP a rozbalte soubor WDSmartWareSetup.exe. Pot pokraujte krokem 15. b. Chcete-li soubor uloit a nainstalovat software pozdji, kliknte na monost Save (Uloit) a pokraujte krokem 16. 15. Postup instalace softwaru: a. Spuste soubor WD SmartWare Setup.exe tm, e na nj dvakrt kliknete. Zobraz se instalan prvodce softwaru WD SmartWare. b. Kliknte na tlatko Next (Dal). c. Pette si licenn ujednn, zakrtnte polko I accept the terms of the License Agreement (Pijmm podmnky licennho ujednn) a pot pokraujte kliknutm na tlatko Install (Instalovat). d. Vykejte dokonen instalace. e. Po dokonen instalace ukonete instalanho prvodce softwaru WD SmartWare kliknutm na tlatko Finish (Dokonit). f. V ppad, e bude instalace spn dokonena, software WD SmartWare: Krtce zobraz logo softwaru WD SmartWare. Zobraz obrazovku Select Backup Devices (Vyberte zazen pro zlohovn), abyste mohli zahjit svou prvn zlohu.

g. Postupujte podle instrukc na obrazovce a pouijte ikonu npovdy informac/online v pravm hornm rohu obrazovky k nastaven a povolen prvn zlohy. 16. V dialogovm okn Uloit jako systmu Windows: a. Pejdte do umstn v potai, kam chcete uloit soubor setup.zip. Poznmka: Pokud je mon, e budete software instalovat do vce pota, zvate uloen souboru na disk WD Elements.

b. Kliknte na tlatko Save (Uloit). c. Po dokonen stahovn zavete okno Stahovn dokoneno kliknutm na tlatko Close (Zavt). d. Jakmile budete pipraveni nainstalovat software, rozbalte pomoc aplikace pro sprvu soubor s pponou ZIP soubor WDSmartWareSetup.exe ze souboru setup.zip a pot pokraujte krokem 15.

AGratis 30-dages prveversion WD SmartWare Pro-software


WD Elements-drevet omfatter en gratis 30-dages prveversion WD SmartWare Pro-sikkerhedskopieringssoftware. WD SmartWare Pro-sikkerhedskopieringssoftware gr det nemt at foretage sikkerhedskopiering. Valgte er dit: automatisk, kontinuerlige sikkerhedskopiering; planlagte sikkerhedskopiering eller sikkerhedskopiering til skyen. Vlg indstillingen der fungerer for dig og hjlper dig til beskytte dine dyrebare minder. WD SmartWare Pro-sikkerhedskopieringssoftware hjlper dig til at beskytte dit digitale liv familiefotos, finansielle dokumenter, musik m.m. Med lokal sikkerhedskopiering eller til skyen, er valgt dit om du vil sikkerhedskopiere til en lokal harddisk eller sikkerhedskopiere til skyen vha. Dropbox.* *En Dropbox-konto er ndvendig for sikkerhedskopering til skyen. Dropbox-konti kan p et hvert tidspunkt ndres, afsluttes eller abrydes uden varsel.

Systemkrav
For at hente, installere og kre WD SmartWare Pro-softwaren skal computeren vre: Oprettet forbindelse til internettet Kre en af flgende Windows-operativsystemer: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Installationsvejledning
For at komme igang: 1. Bekrft at computeren er tilsluttet internettet. 2. Tilslut WD Elements-drevet til computeren. 3. Klik p Cancel (Annuller) for at lukke dialogen Windows found-new-hardware (Windows har fundet ny hardware). 4. Anvend computerens vrktj til filstyring til at bne listen med WD Elements-drev. 5. Klik for at bne WD SmartWare Pro Free Trial-mappen. 6. Dobbelt klik p programfilen WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Klik p Download p WD SmartWare-dialogen for at bne websiden til med gratis 30-dages prveversion af WD SmartWare Pro p webstedet WD Store. 8. Klik p Free 30-day Trial (Gratis 30-dages prveversion) for at f vist websiden WD Service & Support . 9. P websiden WD Service & Support download (Hent WD Service & Support): a. Skriv din e-mail-adresse i feltet E-mail address (E-mail-adresse). b. Skriv dit fornavn i feltet First Name (Fornavn). c. Skriv dit efternavn i feltet Last Name (Efternavn). d. Anvend vlgeren Backup Storage (Lagring af sikkerhedskopier) for at sopecificere WD Elements. e. Klik p Submit (Send).

10. Bemrk, at en meddelelse med et link til at hente softwaren er blevet sendt til din e-mail-adresse, og at den er gyldig i 24 timer. 11. Anvend dit e-mail-program for at bne meddelelsen fra Western Digital Support: WD SmartWare Pro Trial Version Download (Hent WD SmartWare Pro-prveversion). 12. For at bne websiden til at hente prveversionen af WD SmartWare Pro-softwaren p websiden WD Service & Support website, enten: Klik p linket i e-mail-meddelelsen. Kopier linket URL og st det ind i Webbrowserens placeringslinje. 13. Klik p websiden til at hente , p Download Now (Hent nu) for at bne dialogen Windows File Download (Hent Windows-fil) setup.zip-filen. 14. P dialogen Windows File Download (Hent Windows-fil): a. Anvend, hvis du vil installere softwaren nu, din zip-fil-program for at bne filen setup.zip og pak filen ud WDSmartWareSetup.exe, fortst derefter til trin 15. b. Hvis du vil gemme fien og installere softwaren senere, klik p Save (Gem) og spring til trin 16. 15. For at installere: a. Dobbeltklik for at kre filen WD SmartWare Setup.exe og f vist installationsguiden WD SmartWare. b. Klik p Next (Nste). c. Ls Licensaftalen, og markr derefter afkrydsningsfeltet I accept the terms of the License Agreement (Jeg accepterer licensaftalens betingelser), og klik p Install (Installer) for at forstte. d. Vent indtil installationen er fuldfrt. e. Klik nr installationen er frdig, p Finish (Udfr) for at lukke installationsguiden WD SmartWare. f. For at angive en vellykket, WD SmartWare-softwaren: Viser kortvarigt logoet for WD SmartWare-software Viser skrmen Select Backup Devices (Vlg sikkerhedskopieringsenheder) for at komme igang med den frst sikkerhedskopiering

g. Flg anvisningerne p skrmen og anvend oplysninger/online hjlp-ikonet i verste hjre hjrne af skrmen for at konfigurere og aktivere die frste sikkerhedskopiering. 16. P Windows-dialogen Save As (Gem som): a. Gennemse til placeringen p computeren, hvor du vil gemme setup.zip-filen. Bemrk: Overvej, hvis du tror at du mske vil installere softwaren p flere computere, at gemme den p WD Elements-drevet.

b. Klik p Save (Gem). c. Klik, nr overfrslen er frdig, p Close (Luk) for at lukke visgningen Download Complete (Overfrslen er frdig). d. Anvend, nr du er klar til at installere softwaren, zip-fil-programmet til at udpakke WDSmartWareSetup.exe-filen fra setup.zip-fil en og derefter fuldfre trin 15.

Kostenloser 30-Tage-Test Software WD SmartWare Pro


Bei Ihrem Laufwerk WD Elements wird eine 30-Tage-Testversion der Backup-Software WD SmartWare Pro mitgeliefert. Mit der Backup-Software WD SmartWare Pro ist Datensicherung einfach. Sie haben die Wahl: kontinuierliche automatische Sicherung, Sicherung nach Plan oder Cloud-Sicherung. Whlen Sie die fr Sie passende Option und schtzen Sie Ihre liebsten Erinnerungen. Mit der Datensicherungssoftware WD SmartWare Pro knnen Sie Ihr digitales Leben schtzen Familienfotos, Finanzdokumente, Musik und vieles mehr. Sie haben die Wahl zwischen lokaler und Cloud-Sicherung ob Sie Ihre Daten auf Ihre lokale externe Festplatte oder zu Dropbox in der Cloud sichern wollen.* *Fr die Cloud-Sicherung ist ein Dropbox-Konto erforderlich. Dropbox-Konten knnen zu jeder Zeit ohne Vorankndigung gendert, beendet oder unterbrochen werden.

Systemanforderungen
Zum Herunterladen, Installieren und Starten der Software WD SmartWare Pro muss Ihr Computer: Verbindung zum Internet haben, mit einem der folgenden Windows-Betriebssysteme arbeiten: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Installationsanweisungen
Erste Schritte: 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist. 2. Verbinden Sie das Laufwerk WD Elements mit Ihrem Computer. 3. Klicken Sie auf Abbrechen, um den Dialog Neue Hardware gefunden zu schlieen. 4. ffnen Sie mit der Dateiverwaltung Ihres Computers das Inhaltsverzeichnis Ihres Laufwerks WD Elements. 5. Klicken Sie auf den Ordner WD SmartWare Pro Free Trial, um ihn zu ffnen. 6. Doppelklicken Sie auf die Anwendungsdatei WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Klicken Sie auf Download in dem Dialog von WD SmartWare, um die Seite WD SmartWare Pro Free 30-day Trial in der Website WD Store zu ffnen. 8. Klicken Sie auf Free 30-day Trial, um die Download-Seite von WD Service & Support anzuzeigen. 9. Auf der Download-Seite von WD Service & Support: a. Geben Sie in das Feld E-Mail-Adresse Ihre E-Mail-Adresse ein. b. Geben Sie in das Feld Vorname Ihren Vornamen ein. c. Geben Sie in das Feld Nachname Ihren Nachnamen ein. d. Whlen Sie im Auswahlfeld Backup-Speicher WD Elements. e. Klicken Sie auf Absenden.

10. Beachten Sie bitte, dass ein Link zum Herunterladen der Software an Ihre E-Mail-Adresse gesandt worden ist. Er ist 24 Stunden lang gltig. 11. ffnen Sie die E-Mail von Western Digital mit Ihrem E-Mail-Programm: WD SmartWare Pro Trial Version Download. 12. Die Download-Seite der Testversion der Software WD SmartWare Pro auf der WD Service & Support-Website knnen Sie wahlweise ffnen, indem Sie: Auf den Link in der E-Mail-Nachricht klicken. Die URL des Links in das Adressfeld Ihres Webbrowsers kopieren. 13. Klicken Sie auf der Download-Seite auf Jetzt herunterladen , um den Windows-Dialog zum Datei-Download fr die Datei setup.zip zu ffnen. 14. Im Windows-Dialog zum Datei-Download: a. Wenn Sie die Software jetzt installieren wollen, dann ffnen Sie die Datei setup.zip mit Ihrer Zip-Anwendung und extrahieren Sie die Datei WDSmartWareSetup.exe. Fahren Sie dann mit Schritt 15 fort. b. Wenn Sie die Datei speichern und die Software spter installieren wollen, dann klicken Sie auf Speichern und fahren Sie mit Schritt 16 fort. 15. So installieren Sie die Software: a. Doppelklicken Sie auf die Datei WD SmartWare Setup.exe, um sie zu starten. Es erscheint das Installationsprogramm (Setup Wizard) von WD SmartWare. b. Klicken Sie auf Weiter. c. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, markieren Sie das Kstchen Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Installieren, um fortzufahren. d. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. e. Wenn die Installation abgeschlossen ist, dann klicken Sie auf Fertig stellen, um den WD SmartWare Setup Wizard zu beenden. f. Eine erfolgreiche Installation zeigt die Software WD SmartWare an, indem sie: kurz das Logo der Software WD SmartWare zeigt, das Fenster zur Auswahl der Gerte fr die Datensicherung zeigt, damit Sie mit Ihrer ersten Datensicherung beginnen knnen.

g. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und nutzen Sie das Hilfe-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm, um Ihre erste Datensicherung einzurichten und zu aktivieren. 16. Auf dem Windows-Dialog Speichern unter: a. Suchen Sie den Ort in Ihrem Computer, wo Sie die Datei setup.zip speichern wollen. Hinweis: Wenn Sie die Software eventuell auf mehreren Computern installieren wollen, dann sollten Sie sie auf dem WD Elements-Laufwerk speichern. b. Klicken Sie auf Speichern. c. Klicken Sie nach Abschluss des Downloads auf Schlieen, um die Mitteilung Download abgeschlossen zu schlieen. d. Wenn Sie die Software installieren wollen, dann extrahieren Sie mit Ihrer Zip-Anwendung die Datei WDSmartWareSetup.exe aus der Datei setup.zip und fhren Sie dann Schritt 15 aus.

30 WD SmartWare Pro
WD Elements 30 WD SmartWare Pro. WD SmartWare Pro . : , , . . WD SmartWare Pro , , . , Dropbox.* * , Dropbox. Dropbox , .


, WD SmartWare Pro, : Windows: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8


: 1. . 2. WD Elements . 3. Cancel () Windows . 4. WD Elements. 5. WD SmartWare Pro Free Trial. 6. WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Download () WD SmartWare, WD SmartWare Pro Free 30-day Trial ( 30 WD SmartWare Pro) WD Store. 8. Free 30-day Trial ( 30 ) WD Service & Support ( WD). 9. WD Service & Support ( WD): a. E-mail address ( ). b. First Name (). c. Last Name ().

d. Backup Storage ( ) WD Elements. e. Submit ().

10. , 24 . 11. Western Digital Support: WD SmartWare Pro Trial Version Download ( WD SmartWare Pro). 12. WD SmartWare Pro Software Trial Version Download ( WD SmartWare Pro) WD, : . URL . 13. , Download Now ( ) File Download ( ) Windows setup.zip. 14. File Download ( ) Windows: a. , zip setup.zip, WDSmartWareSetup.exe , , 15. b. , Save () 16. 15. : a. WD SmartWare Setup.exe WD SmartWare. b. Next (). c. , I accept the terms of the License Agreement ( ) Install () .

d. . e. , Finish () WD SmartWare Setup Wizard ( WD SmartWare). f. , WD SmartWare: WD SmartWare Select Backup Devices ( )

g. / . 16. Save As ( ) Windows: a. setup.zip. : , WD Elements. b. Save (). c. , Close () Download Complete ( ).

d. (-) , zip WDSmartWareSetup.exe setup.zip , , 15.

Prueba gratuita de 30 das Software WD SmartWare Pro


Su disco WD Elements incluye una prueba gratuita de 30 das del software de copia de seguridad WD SmartWare Pro. Gracias al software de copia de seguridad WD SmartWare Pro, las copias de seguridad son fciles. La eleccin es suya: copia de seguridad automtica y continua; copia de seguridad programada o copia de seguridad en la nube. Elija la opcin adecuada para usted y que le ayude a proteger sus preciados recuerdos. El software de copia de seguridad WD SmartWare Pro le ayuda a proteger su vida digital: fotos familiares, documentos financieros, msica y mucho ms. Con la copia de seguridad local y en la nube, la eleccin es suya, tanto si desea realizar la copia de seguridad en su disco duro externo local como si prefiere hacerla en la nube con Dropbox.* *Es necesaria una cuenta de Dropbox para las copias de seguridad en la nube. Las cuentas de Dropbox se pueden cambiar, terminar o interrumpir en cualquier momento sin aviso previo.

Requisitos del sistema


Para descargar, instalar y ejecutar el software WD SmartWare Pro, su ordenador debe estar: Conectado a Internet Funcionando con uno de los siguientes sistemas operativos de Windows: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Instrucciones de instalacin
Para empezar: 1. Asegrese de que el ordenador est conectado a Internet. 2. Conecte el disco WD Elements al ordenador. 3. Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de dilogo de nuevo hardware encontrado de Windows. 4. Use la utilidad de administracin de archivos del ordenador para abrir la lista de discos de WD Elements. 5. Haga clic para abrir la carpeta WD SmartWare Pro Free Trial. 6. Haga doble clic para ejecutar el archivo WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Haga clic en Descargar en el cuadro de dilogo WD SmartWare para abrir la pgina de prueba gratuita de 30 das de WD SmartWare del sitio web WD Store. 8. Haga clic en Prueba gratuita de 30 das para mostrar la pgina de descarga Servicio y asistencia tcnica de WD. 9. En la pgina de descarga Servicio y asistencia tcnica de WD: a. Escribasudireccindecorreo electrnico en el cuadro Direccin de correo electrnico. b. Escriba su nombre en el cuadro Nombre. c. Escriba sus apellidos en el cuadro Apellidos. d. Use el selector Almacenamiento de la copia de seguridad para especificar WD Elements. e. Haga clic en Enviar.

10. Tenga en cuenta que se ha enviado a su direccin de correo electrnico un mensaje con un vnculo para descargar el software, y que es vlido durante 24 horas. 11. Utilice su aplicacin de correo electrnico para abrir el mensaje del Servicio de soporte de Western Digital: WD SmartWare Pro Trial Version Download. 12. Para abrir la pgina de descarga de la versin de prueba del software WD SmartWare Pro en el sitio web Servicio y asistencia tcnica de WD: Haga clic en el vnculo del mensaje de correo electrnico. Copie la URL del vnculo y pguela en la barra de direccin de su explorador web. 13. En la pgina de descarga, haga clic en Descargar ahora para abrir el cuadro de dilogo Descarga de archivos de Windows para el archivo setup.zip. 14. En el cuadro de dilogo Descarga de archivos de Windows: a. Si desea instalar el software ahora, use su aplicacin de archivos zip para abrir el archivo setup.zip, extraiga el archivo WDSmartWareSetup.exe y vaya al paso 15. b. Si desea guardar el archivo e instalar el software ms adelante, haga clic en Guardar y vaya al paso 16. 15. Para instalar el software: a. Haga doble clic para ejecutar el archivo WD SmartWare Setup.exe y mostrar el asistente para configuracin de WD SmartWare. b. Haga clic en Siguiente. c. Lea el contrato de licencia, seleccione la casilla Acepto los trminos del contrato de licencia y haga clic en Instalar para continuar. d. Espere a que la instalacin termine. e. Cuando la instalacin haya terminado, haga clic en Finalizar para cerrar el Asistente para configuracin de WD SmartWare. f. Para indicar que la instalacin ha sido correcta, el software WD SmartWare: Muestra brevemente el logo del software WD SmartWare Muestra la pantalla Seleccionar dispositivos de copia de seguridad para empezar su primera copia de seguridad

g. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y utilice el icono de info/ayuda en lnea situado en el ngulo superior derecho de la pantalla para configurar y activar su primera copia de seguridad. 16. En el cuadro de dilogo Guardar como de Windows: a. Vaya a la ubicacin de su ordenador en la que desea guardar el archivo setup.zip. Nota: Si piensa instalar el software en mltiples ordenadores, puede ser conveniente guardarlo en el disco WD Elements. b. Haga clic en Guardar. c. Cuando la descarga haya terminado, haga clic en Cerrar para cerrar la pantalla Descarga completa. d. Cuando est preparado para instalar el software, use su aplicacin de archivos zip para extraer el archivo WDSmartWareSetup.exe del archivo setup.zip y vaya al paso 15.

Ilmainen 30 pivn kokeilu WD SmartWare Pro ohjelma


WD Elements -asemallasi on ilmainen 30 pivn kokeiluversio WD SmartWare Pro -varmuuskopiointiohjelmasta. WD SmartWare Pro -varmuuskopiointiohjelma tekee varmuuskopioinnista helppoa. Valinta on sinun: automaattiset, jatkuvat varmuuskopiot; aikataulun mukaiset varmuuskopiot; tai pilvipalveluvarmuuskopiot. Valitse sinulle paras vaihtoehto ja suojaa kallisarvoiset muistosi. WD SmartWare Pro -varmuuskopiointiohjelma auttaa suojaamaan digitaalisen elmsi perhekuvat, finanssidokumentit, musiikin ja paljon muuta. Voit valita paikallisen ja pilvipalveluvarmuuskopion vlill, eli haluatko varmuuskopioida ulkoiselle kiintolevylle vai pilvipalveluun Dropboxilla.* *Pilvipalveluvarmuuskopiointi vaatii Dropbox-tilin. Dropbox-tilit saattavat muuttua, lakata tai keskeyty milloin tahansa ilman erillist ilmoitusta. Jrjestelmvaatimukset Jotta voit ladata, asentaa ja suorittaa WD SmartWare Pro -ohjelmiston, tietokoneen on oltava yhteydess Internetiin toimittava jollain seuraavista Windows-kyttjrjestelmist: o Windows XP o Windows Vista: o Windows 7 o Windows 8

Asennusohjeet
Aloittaminen: 1. Varmista, ett tietokone on kytketty Internetiin. 2. Liit WD Elements -asema tietokoneeseen. 3. Sulje Windowsin uuden laitteiston valintaikkuna napsauttamalla Peruuta. 4. Avaa WD Elements -aseman hakemisto tietokoneen tiedostonhallintaohjelmalla. 5. Avaa WD SmartWare Pro Free Trial -kansio napsauttamalla. 6. Suorita WDSmartWareProFreeTrial.exe -sovellustiedosto kaksoisnapsauttamalla sit. 7. Napsauta Download (Lataa) WD SmartWare -valintaikkunassa avataksesi WD SmartWare Pron ilmaisen 30 pivn kokeilusivun WD Store -sivustolla. 8. Avaa WD Service & Support -lataussivu napsauttamalla Free 30-day Trial (Ilmainen 30 pivn kokeilu). 9. WD Service & Support -lataussivulla: a. Kirjoita shkpostiosoitteesi E-mail address (Shkpostiosoite) -ruutuun. b. Kirjoita etunimesi First Name (Etunimi) -ruutuun. c. Kirjoita sukunimesi Last Name (Sukunimi) -ruutuun. d. Valitse WD Elements kytten Backup Storage (Varmuuskopioinnin valinta) -valitsinta. e. Valitse Submit (Lhet).

10. Huomaa, ett ohjelman latauslinkki on lhetetty shkpostiosoitteeseesi ja on voimassa 24 tuntia. 11. Avaa shkpostisovelluksellaWestern Digital Supportin lhettm viesti: WD SmartWare Pro Trial Version Download. 12. Avaa WD SmartWare Pro Software Trial Version -lataussivu WD Service & Support sivustolla tekemll jomman kumman seuraavista: Napsauta shkpostissa olevaa linkki. Kopioi linkin URL ja liit se Internet-selaimen sijaintiriville. 13. Napsauta lataussivulla Download Now (Lataa heti) avataksesi Windowsin Tiedoston lataaminen -valintariikua setup.zip-tiedostolle. 14. Windowsin Tiedoston lataaminen -valintaikkunassa: a. Jos haluat asentaa ohjelmiston heti, avaa setup.zip-tiedosto zip-sovelluksella ja pura WDSmartWareSetup.exe-tiedosto ja siirry sitten vaiheeseen 15. b. Jos haluat tallentaa tiedoston ja asentaa ohjelmiston myhemmin, napsauta Tallenna ja siirry vaiheeseen 16. 15. Ohjelman asentaminen: a. Suorita kaksoisnapsauttamalla WD SmartWare Setup.exe -tiedosto, jolloin ohjattu WD SmartWare -ohjelman asennustoiminto kynnistyy. b. Valitse Next (Seuraava). c. Lue kyttoikeussopimus, valitse I accept the terms in the License Agreement (Hyvksyn kyttoikeussopimuksen ehdot) -valintaruutu ja jatka napsauttamalla Install (Asenna): d. Odota, ett asennus pttyy. e. Kun asennus on valmis, sulje ohjattu WD SmartWare -ohjelman asennustoiminto napsauttamalla Finish (Valmis) -painiketta. f. WD SmartWare -ohjelma ilmoittaa onnistuneesta asennuksesta seuraavasti: Nytt pikaisesti WD SmartWare -ohjelman logon Nytt Select Backup Devices (Valitse varmuuskopiointilaitteet) -nytn, jotta voit aloittaa ensimmisenvarmuuskopion

g. Noudata nytn ohjeita ja kyt info/online-ohjekuvaketta nytn oikeassa ylkulmassa mrittksesi ja ottaaksesi kyttn ensimmisen varmuuskopioinnin. 16. Windowsin Tallenna nimell -valintaikkunassa: a. Selaa tietokoneella kohtaan, jonne haluat tallentaa setup.zip-tiedoston. Huom. Jos odotat asentavasi ohjelman useaan tietokoneeseen, voi olla hyv ajatus tallentaa se WD Elements -asemalle. b. Valitse Tallenna. c. Kun lataus pttyy, valitse Sulje sulkeaksesi Lataaminen suoritettu loppuun -nytn. d. Kun olet valmis asentamaan ohjelmiston, avaa setup.zip-tiedosto zip-sovelluksella ja pura WDSmartWareSetup.exe-tiedosto setup.zip-tiedostosta ja suorita vaihe 15.

Essai gratuit de 30 jours Logiciel WD SmartWare Pro


Votre disque dur WD Elements inclut une version d'essai gratuite de 30 jours du logiciel de sauvegarde WD SmartWare Pro. Le logiciel de sauvegarde WD SmartWare Pro facilite les sauvegardes. C'est vous qui choisissez : sauvegarde automatique et continue, sauvegarde planifie ou sauvegarde sur le cloud. Choisissez l'option qui vous convient le mieux et commencez protger vos prcieux souvenirs. Le logiciel de sauvegarde WD SmartWare Pro vous aide protger votre vie numrique vos photos de famille, vos documents financiers, votre musique et plus encore. Avec la sauvegarde locale et sur le cloud, c'est vous qui choisissez de sauvegarder sur votre disque dur externe local ou sur le cloud avec votre compte Dropbox.* *Compte Dropbox requis pour la sauvegarde sur le cloud. Les comptes Dropbox peuvent tre modifis, ferms ou interrompus sans pravis tout moment.

Configuration requise
Pour tlcharger, installer et lancer le logiciel WD SmartWare Pro, votre ordinateur doit tre : Connect internet Sous un des systmes d'exploitation Windows suivants : o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Instructions d'installation
Pour commencer : 1. Assurez-vous que votre ordinateur est connect l'Internet. 2. Connectez le disque dur WD Elements votre ordinateur. 3. Cliquez sur Annuler pour fermer la fentre Nouveau matriel dtect de Windows. 4. Utilisez le programme de gestion de fichier de votre ordinateur pour ouvrir la liste o figure le disque dur WD Elements. 5. Cliquez pour ouvrir le dossier WD SmartWare Pro Free Trial. 6. Double-cliquez pour lancer le fichier d'application WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Cliquez sur Tlcharger sur la fentre WD SmartWare pour ouvrir la page de la version d'essai gratuit 30 jours de WD SmartWare Pro sur le site web WD Store. 8. Cliquez sur Essai gratuit 30 jours pour afficher la page de tlchargement de Service & assistance WD. 9. Sur la page de tlchargement Service e& assistance WD : a. Tapez votre adresse e-mail dans le champ Adresse lectronique. b. Tapez votre prnom dans le champ Prnom. c. Tapez votre nom dans le champ Nom. d. Utilisez le slecteur Stockage de sauvegarde pour spcifier WD Elements. e. Cliquez sur Soumettre.

10. Un message avec un lien pour tlcharger le logiciel sera alors envoy votre adresse email, il sera valide pendant 24 heures. 11. Ouvrez votre boite email pour ouvrir le message que vous a envoy l'assistance Western Digital : Tlchargement de la version d'essai de WD SmartWare Pro. 12. Pour ouvrir la page de tlchargement de la version d'essai de WD SmartWare Pro sur le site Service & assistance WD, vous pouvez soit : Cliquer sur le lien dans l'email que vous avez reu. Copier l'adresse URL du lien et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur web. 13. Sur la page de tlchargement, cliquez sur Tlcharger maintenant pour ouvrir la fentre de tlchargement de fichier de Windows pour tlcharger le fichier setup.zip. 14. Dans la fentre de tlchargement de fichier de Windows : a. Si vous voulez installer le logiciel maintenant, utilisez votre application pour fichier .zip pour ouvrir le fichier setup.zip et extraire le fichier WDSmartWareSetup.exe, et continuez l'tape 15. b. Si vous voulez sauvegarder le fichier et installer le logiciel plus tard, cliquez sur Sauvegarder et passez l'tape 16. 15. Pour installer le logiciel : a. Double-cliquez pour lancer le fichier WD SmartWare Setup.exe et afficher l'assistant d'installation de WD SmartWare. b. Cliquez sur Suivant. c. Lisez l'accord de licence et cochez la case J'accepte les termes de licence et cliquez sur Installer pour continuer. d. Attendez la fin de l'installation. e. Quand l'installation est termine, cliquez sur Terminer pour fermer l'Assistant d'installation WD SmartWare. f. Pour signifier que l'installation a t ralise avec succs, le logiciel WD SmartWare : Affiche brivement le logo WD SmartWare Affiche l'cran Slectionner les appareils de sauvegarde pour commencer votre premire sauvegarde

g. Suivez les instructions l'cran et utilisez l'icne d'informations/aide en ligne en haut droite de l'cran pour installer et activer votre premire sauvegarde. 16. Sur la fentre Windows Enregistrer sous : a. Slectionnez l'emplacement o vous souhaitez sauvegarder le fichier setup.zip. Note : Si vous voulez installer le logiciel sur plusieurs ordinateurs, sauvegardez-le sur le disque dur WD Elements. b. Cliquez sur Enregistrer. c. Quand le tlchargement est termin, cliquez sur Fermer pour fermer l'cran Tlchargement termin. d. Quand vous tes prt pour installer le logiciel, utilisez votre application pour fichier .zip pour extraire le fichier WDSmartWareSetup.exe du fichier setup.zip, et terminez l'tape 15.

30 napos ingyenes prbaverzi WD SmartWare Pro szoftver


A WD Elements meghajt a WD SmartWare Pro biztonsgi ments szoftver egy 30 napos ingyenes prbaverzijval rendelkezik. A WD SmartWare Pro biztonsgi ments szoftver megknnyti a biztonsgi mentst. A vlaszts az n: automatikus, folyamatos biztonsgi ments; temezett biztonsgi ments; vagy felh biztonsgi ments. Vlassza az nnek legmegfelelbb opcit, s vdje rtkes emlkeit. A WD SmartWare Pro biztonsgi ments szoftver segt megvdeni digitlis tartalmait csaldi fnykpeket, pnzgyi dokumentumokat, zent s minden egyebet. A helyi s a felh biztonsgi mentssel vlaszthat, hogy a mentst egy helyi kls merevlemez-meghajtra vagy a Dropbox hasznlatval a felhre vgzi.* *A felh biztonsgi mentshez egy Dropbox fikra van szksg. A Dropbox fikok brmikor mdosthatk, megszntethetk vagy szneteltethetk.

Rendszerkvetelmnyek
A WD SmartWare Pro szoftver letltshez, teleptshez s futtatshoz a szmtgpnek: az internetre kell csatlakoznia az albbi Windows opercis rendszer egyikt kell futtatnia: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Teleptsi utastsok
Hasznlatbavtel: 1. Ellenrizze, hogy a szmtgp az internetre csatlakozik. 2. A WD Elements meghajtt csatlakoztassa a szmtgpre. 3. A Windows j hardvert jelz ablaknak bezrshoz kattintson a Cancel (Mgsem) lehetsgre. 4. A szmtgp fjlkezel programjnak hasznlatval nyissa meg a WD Elements meghajtlistt. 5. Kattintssal nyissa meg a WD SmartWare Pro Free Trial mappt. 6. Dupla kattintssal futtassa a WDSmartWareProFreeTrial.exe alkalmazs fjlt. 7. A WD SmartWare prbeszdablakban a Download (Letlts) lehetsgre kattintva nyissa meg a WD SmartWare Pro harminc napos ingyenes prbaverzijnak oldalt a WD Store weboldalon. 8. A Free 30-day Trial (30 napos ingyenes prbaverzi) lehetsgre kattintva jelentse meg a WD Service & Support (WD szerviz s tmogats) letlts oldalt. 9. A WD Service & Support letlts oldalon: a. Az E-mail address (E-mail cm) mezbe rja be az e-mail cmt. b. A First name (Keresztnv) mezbe rja be a keresztnevt. c. A Last name (Vezetknv) mezbe rja be a vezetknevt.

d. A Backup Storage (Biztonsgi trol) kivlasztval vlassza a WD Elements meghajtt.

e. Kattintson a Submit (Elkld) lehetsgre. 10. Az e-mail cmre egy zenetet kap a szoftver letltsre mutat hivatkozssal, amely 24 rn keresztl rvnyes. 11. Az e-mail alkalmazsnak hasznlatval nyissa meg a Western Digital Support-tl kapott: WD SmartWare Pro Trial Version Download zenetet. 12. A WD Service & Support weboldalon a WD SmartWare Pro szoftver prbaverzi letltsi oldal megnyitshoz: Kattintson az e-mail zenetben lv hivatkozsra. A hivatkozs URL cmt msolja a webbngsz cmsvjba. 13. A letltsi oldalon a Download Now (Letlts most) lehetsgre kattintva nyissa meg a Windows File Download (Windows fjl letlts) prbeszdablakot a setup.zip fjl szmra. 14. A Windows File Download prbeszdablakban: a. Ha a szoftvert most szeretn telepteni, a zip fjl alkalmazs hasznlatval nyissa meg a setup.zip fjlt s bontsa ki a WDSmartWareSetup.exe fjlt, majd folytassa a 15. lpssel. b. Ha a fjlt el szeretn menteni, s ksbb szeretn a szoftver telepteni, kattintson a Save (Ments) lehetsgre, s folytassa a 16. lpssel. 15. A szoftver teleptse: a. Dupla kattintssal futtassa a WD SmartWare Setup.exe fjlt, s jelentse meg a WD SmartWare telept varzslt. b. Kattintson a Next (Tovbb) lehetsgre. c. Olvassa el a licencszerzdst, jellje be az I accept the terms in the License Agreement (Elfogadom a licencszerzds feltteleit) opci jellngyzett, majd a folytatshoz kattintson az Install (Telepts) gombra.

d. Vrja meg, amg a telepts befejezdik. e. Miutn a telepts befejezdtt, a kilpshez a WD SmartWare telept varzslbl kattintson a Finish (Befejezs) gombra. f. A sikeres teleptst jelezve a WD SmartWare szoftver: Rvid ideig megjelenti a WD SmartWare szoftver emblmjt Megjelenti a Select Backup Devices (Vlasszon biztonsgi eszkzket) kpernyt, ahol elindthatja az els biztonsgi mentst

g. Az els biztonsgi ments belltshoz s engedlyezshez kvesse a kpernyn megjelen utastsokat, s hasznlja a kperny jobb fels sarkban tallhat inf/online sg ikont. 16. A Windows Save as (Ments msknt) prbeszdablakban: a. A szmtgpen keresse meg a helyet, ahov a setup.zip fjlt el szeretn menteni. Megjegyzs: Ha a szoftvert ksbb tbb szmtgpen is szeretn telepteni, a fjlt a WD Elements meghajtra mentse el. b. Kattintson a Save (Ments) lehetsgre. c. A letlts befejezse utn a Close (Bezrs) lehetsgre kattintva zrja be a Download Complete (Letlts befejezve) ablakot.

d. Amikor a szoftvert telepteni szeretn, a zip fjl alkalmazs hasznlatval bontsa ki a WDSmartWareSetup.exe fjlt a setup.zip fjlbl, s folytassa a 15. lpssel.

Software WD SmartWare Pro in prova gratuita per 30 giorni!


Il tuo disco WD Elements include il software di backup WD SmartWare Pro in prova gratuita per 30 giorni. Con il software di backup WD SmartWare Pro il backup facile! A te la scelta: il backup automatico e continuo, il backup programmato o il backup su cloud. Scegli l'opzione adatta a te e proteggi i tuoi ricordi preziosi. Il software di backup WD SmartWare Pro ti aiuta a proteggere la tua vita digitale: foto di famiglia, documenti finanziari, musica e tanto altro. Con il backup locale e su cloud, la scelta tua: puoi salvare i backup sul tuo hard disk esterno locale oppure su cloud, utilizzando Dropbox.* *Per il backup su cloud occorre un account Dropbox. Gli account Dropbox possono essere modificati, conclusi o interrotti senza preavviso, in qualsiasi momento.

Requisiti del sistema


Per scaricare, installare ed eseguire il software WD SmartWare Pro necessario un computer: Connesso a Internet Che abbia uno dei seguenti sistemi operativi Windows: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Istruzioni per l'installazione


Istruzioni preliminari: 1. Verificare che il computer sia connesso a Internet. 2. Collegare il disco WD Elements al computer. 3. Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo Trovato nuovo hardware di Windows. 4. Utilizzare la utility di gestione file del computer per aprire l'elenco delle unit WD Elements. 5. Fare clic per aprire la cartella WD SmartWare Pro Free Trial. 6. Fare doppio clic per eseguire il file dell'applicazione WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Fare clic su Download nella finestra di dialogo WD SmartWare per aprire la pagina WD SmartWare Pro in prova gratuita per 30 giorni, sul sito Web del WD Store. 8. Fare clic su Prova gratuita per 30 giorni per visualizzare la pagina Download del Servizio e supporto WD. 9. Nella pagina Download del Servizio e supporto WD: a. Digitare il proprio indirizzo e-mail nel campo Indirizzo e-mail. b. Digitare il proprio nome nella casella Nome. c. Digitare il proprio cognome nella casella Cognome. d. Utilizzare il selettore Storage di backup per specificare WD Elements. e. Fare clic su Inoltra.

10. Invieremo, all'indirizzo e-mail specificato, un messaggio con un link per scaricare il software che resta valido per 24 ore. 11. Utilizzare l'applicazione di posta per aprire il messaggio ricevuto dall'Assistenza Western Digital: WD SmartWare Pro Trial Version Download. 12. Per aprire la pagina per scaricare la versione di prova del software WD SmartWare Pro nel sito Web Servizio e supporto WD, eseguire una di queste operazioni: Fare clic sul link nel messaggio e-mail. Copiare l'URL del link e incollarla nella barra degli indirizzi del browser web. 13. Nella pagina dei download, fare clic su Scarica ora per aprire la finestra di dialogo Scarica file Windows per il file setup.zip. 14. Nella finestra di dialogo Scarica file Windows: a. Se si desidera installare il software al momento, utilizzare l'applicazione di decompressione dei file zip per aprire il file setup.zip ed estrarre il file WDSmartWareSetup.exe; poi procedere con il passo 15. b. Se si desidera salvare il file e installare il software in seguito, fare clic su Salva e procedere con il passo 16. 15. Per installare il software: a. Fare doppio clic per eseguire il file WD SmartWare Setup.exe e visualizzare l'installazione guidata di WD SmartWare. b. Fare clic su Avanti. c. Leggere il contratto di licenza, selezionare la casella di spunta Accetto i termini del Contratto di licenza e fare clic su Installa per continuare. d. Attendere il completamento dell'installazione. e. Completata l'installazione, fare clic su Fine per chiudere l'installazione guidata di WD SmartWare. f. Per indicare che l'installazione stata completata, il software WD SmartWare: Visualizza rapidamente il logo del software WD SmartWare Visualizza la schermata Seleziona dispositivi di backup per cominciare il primo backup

g. Seguire le istruzioni visualizzate e utilizzare l'icona info/guida online, nell'angolo in alto a destra dello schermo, per configurare e abilitare il primo backup. 16. Nella finestra di dialogo Salva con nome di Windows: a. Accedere alla posizione del computer in cui si desidera salvare il file setup.zip. Nota: se si pensa d'installare il software su pi computer, pu essere opportuno installarlo sul disco WD Elements. b. Fare clic su Salva. c. Completato il download, fare clic su Chiudi per chiudere la schermata Download completato. d. Quando tutto pronto per installare il software, utilizzare l'applicazione di decompressione dei file zip per estrarre il file WDSmartWareSetup.exe dal file setup.zip e poi completare il passo 15.

30 WD SmartWare Pro
WD ElementsWD SmartWare Pro30 WD SmartWare Pro WD SmartWare Pro Dropbox * *DropboxDropbox

WD SmartWare Pro Windows o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

1. 2. WD Elements 3. []Windows[] 4. WD Elements 5. WD SmartWare Pro Free Trial 6. WDSmartWareProFreeTrial.exe 7. [WD SmartWare][]WD StoreWeb[WD SmartWare Pro 30] 8. [30][WD Service & Support] 9. WD Service & Support a. [] b. [] c. []

d. []WD Elements e. [] 10. 24 11. Western Digital SupportWD SmartWare Pro Trial Version Download 12. WD Service & SupportWeb[WD SmartWare Pro Software] URLWeb 13. []Windows[] setup.zip 14. Windows[] a. zipsetup.zip WDSmartWareSetup.exe15 b. [] 16 15. a. WD SmartWare Setup.exeWD SmartWare b. [] c. [] [ ] d. e. [ ]WD SmartWare f. WD SmartWare WD SmartWare []

g. / 16. Windows[] a. setup.zip

WD Elements

b. [] c. [][] d. zip setup.zip WDSmartWareSetup.exe15

30 WD SmartWare Pro
WD Elements WD SmartWare Pro 30 . WD SmartWare Pro . , , . . WD SmartWare Pro , , . , Dropbox .* * Dropbox . Dropbox .


WD SmartWare Pro , . Windows : o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8


: 1. . 2. WD Elements . 3. Windows . 4. WD Elements . 5. WD SmartWare Pro Free Trial . 6. WDSmartWareProFreeTrial.exe . 7. WD SmartWare WD Store WD SmartWare Pro 30 . 8. 30 WD . 9. WD : a. . b. . c. . d. WD Elements .

e. . 10. , 24 . 11. Western Digital : WD SmartWare Pro . 12. WD WD SmartWare Pro . . URL . 13. Windows setup.zip . 14. Windows : a. zip setup.zip WDSmartWareSetup.exe . 15 .

b. 16 . 15. : a. WD SmartWare Setup.exe WD SmartWare Setup Wizard . b. . c. . d. . e. WD SmartWare Setup Wizard . f. WD SmartWare WD SmartWare . .

g. / . 16. Windows : a. setup.zip .

: WD Elements .
b. . c. . d. zip setup.zip WDSmartWareSetup.exe 15 .

Gratis proefversie van 30 dagen WD SmartWare Pro-software


Uw WD Elements-schijf bevat een gratis proefversie van 30 dagen voor de back-upsoftware WD SmartWare Pro. De back-upsoftware WD SmartWare Pro maakt back-ups eenvoudig. Aan u de keuze: automatische, continue back-ups, geplande back-ups of back-ups in de cloud. Kies de optie die voor u het beste werkt en bescherm uw kostbare herinneringen. De back-upsoftware WD SmartWare Pro helpt u om uw digitale leven te beschermen: familiefoto's, financile documenten, muziek en nog veel meer. Met back-ups die lokaal of in de cloud kunnen worden gemaakt, kunt u kiezen of u een back-up wilt maken op uw lokale harde schijf of in de cloud via Dropbox.* *Er is en Dropbox-account vereist voor back-ups in de cloud. Dropbox-accounts kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd, beindigd of onderbroken.

Systeemvereisten
Om de WD SmartWare Pro-software te downloaden, te installeren en uit te voeren, moet uw computer: Verbonden zijn met het internet Een van de volgende besturingssystemen van Windows hebben: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Installatie-instructies
U gaat als volgt aan de slag: 1. Zorg dat uw computer verbinding heeft met internet. 2. Sluit de WD Elements-schijf aan op uw computer. 3. Klik op Cancel (Annuleren) om het dialoogvenster Nieuwe hardware gevonden in Windows te sluiten. 4. Gebruik het bestandsbeheer van uw computer om de WD Elements-schijf te openen. 5. Klik om de map WD SmartWare Pro Free Trial te openen. 6. Dubbelklik op het bestand WDSmartWareProFreeTrial.exe om het uit te voeren. 7. Klik op Download (Downloaden) in het dialoogvenster van WD SmartWare om de pagina WD SmartWare Pro Free 30-day Trial te openen op de website van WD Store. 8. Klik op Free 30-day Trial (Gratis proefversie van 30 dagen) om de downloadpagina WD Service & Support te openen. 9. Ga als volgt te werk op de downloadpagina WD Service & Support: a. Vul uw e-mail adres in het veld E-mail address (E-mailadres) in. b. Vul in het vak First Name (Voornaam) uw voornaam in. c. Vul in het vak Last Name (Achternaam) uw achternaam in. d. Gebruik de keuzelijst Backup Storage (Back-upopslag) om WD Elements te kiezen. e. Klik op Submit (Verzenden).

10. Er is een bericht met een downloadlink voor de software naar uw e-mailadres verzonden, die 24 uur geldig blijft. 11. Gebruik uw e-mailtoepassing om het bericht van Western Digital Support te openen met onderwerp: WD SmartWare Pro Trial Version Download. 12. Om de downloadpagina voor de proefversie van de WD SmartWare Pro-software te openen op de website WD Service & Support gaat u als volgt te werk: Klik op de koppeling in het e-mailbericht. Kopieer de URL en plak hem in de adresbalk van uw internetbrowser. 13. Op de downloadpagina klikt u op Download Now (Nu downloaden) om het dialoogvenster Bestand downloaden in Windows te openen voor het bestand setup.zip. 14. In het dialoogvenster Bestand downloaden van Windows gaat u als volgt te werk: a. Als u de software nu wilt installeren, gebruikt u uw toepassing voor zip-bestanden om het bestand setup.zip te openen en pakt u het bestand WDSmartWareSetup.exe uit. Ga vervolgens verder naar stap 15. b. Als u het bestand wilt opslaan en de software later wilt installeren, klikt u op Save (Opslaan) en gaat u verder naar stap 16. 15. Ga als volgt te werk om de software te installeren: a. Dubbelklik op het bestand WD SmartWare Setup.exe om het uit te voeren en de installatiewizard van WD SmartWare weer te geven. b. Klik op Next (Volgende). c. Lees de licentieovereenkomst, vink het selectievakje I accept the terms of the License Agreement (Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst) en klik op Install (Installeren) om door te gaan. d. Wacht tot de installatie is voltooid. e. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op Finish (Voltooien) om de installatiewizard van WD SmartWare te sluiten. f. Als de installatie gelukt is, doet de WD SmartWare-software het volgende: Kort het logo van WD SmartWare weergeven Het scherm Select Backup Devices (Back-upapparaten selecteren) weergeven om aan de slag te gaan met uw eerste back-up

g. Volg de instructies op het scherm en gebruik het pictogram info/online help in de rechterbovenhoek van het scherm om uw eerste back-up in te stellen en in te schakelen. 16. In het dialoogvenster Opslaan als van Windows gaat u als volgt te werk: a. Blader naar de locatie op uw computer waar u het bestand setup.zip wilt opslaan. Opmerking: Als u denkt dat u de software op meerdere computers zult installeren, overweeg dan om ze op de WD Elements-schijf op te slaan. b. Klik op Save (Opslaan). c. Wanneer de download is voltooid, klikt u op Close (Sluiten) om het scherm Download Complete (Download voltooid) te sluiten. d. Als u klaar bent om de software te installeren, gebruikt u uw toepassing voor zip-bestanden om het bestand WDSmartWareSetup.exe uit te pakken. Ga vervolgens verder naar stap 15.

30 dagers gratis prveperiode WD SmartWare Pro-programvare


WD Elements-harddisken kommer med en 30-dagers prveperiode nr det gjelder WD SmartWare Pro-programvaren som brukes til sikkerhetskopiering. WD SmartWare Pro-programvaren til sikkerhetskopiering gjr det lett sikkerhetskopiere. Du bestemmer: Automatisk, lpende sikkerhetskopiering, en sikkerhetkoperingsplan eller sikkerhetskopiering p en nettsky. Velg alternativet som passer for deg, og hjelp beskytte dine dyrebare minner. WD SmartWare Pro-programvare til sikkerhetskopiering hjelper deg bestkytte ditt digitale liv familiebilder, konomiske dokumenter, musikk og mer. Med sikkerhetskopiering lokalt og p en nettsky, velger du om du vil sikkerhetskopiere til din eksterne harddisk eller til nettskyen med Dropbox.* *Pkrevd med Dropbox-konto ved sikkerhetskopiering p nettskyen. Dropbox-kontoer kan endres, avsluttes eller avbrytes nr som helst uten forvarsel.

Systemkrav
Datamaskinen m ha flgende for laste ned, installere og kjre WD SmartWare Pro-programvaren: Vre koblet til Internett Kjre ett av flgende Windows-operativsystemer: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Installeringsinstruksjoner
Komme i gang: 1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett. 2. Koble WD Elements-stasjonen til datamaskinen. 3. Klikk p Cancel (Avbryt) for lukke Windows dialogen Found-new-hardware (Fant ny maskinvare). 4. Bruk datamaskinens filbehandlingsverkty for pne listen med WD Elments-stasjonen. 5. Klikk for pne mappen WD SmartWare Pro Free Trial. 6. Dobbeltklikk for kjre programfilen WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Klikk p Download (Last ned) i WD SmartWare-dialogen for pne siden WD SmartWare Pro Free 30-day Trial (WD SmartWare Pro gratis 30-dager prveperiode) p WD-butikkens nettsted. 8. Klikk p Free 30-day Trial (Gratis 30-dagers prveperiode) for vise siden nedlastingssiden WD Service & Support (WD-tjeneste og sttte). 9. P nedlastingssiden WD Service & Support (WD-tjeneste og sttte): a. Skriv inn e-postadressen i boksen E-mail address (E-postadresse). b. Skriv inn fornavnet i boksen First Name (Fornavn). c. Skriv inn etternavnet i boksen Last Name (Etternavn). d. Bruk Backup Storage (Lagring ved sikkerhetskopiering) for spesifisere WD Elements.

e. Klikk p Submit (Send). 10. Vr oppmerksom p at en melding med en lenke for laste ned programvaren, er blitt sendt til din e-postadress som vil vre gyldig i 24 timer. 11. Bruk dette e-postprogrammet for pne meldingen fra Western Digital Support: Nedlasting av WD SmartWare Pros prveversjon. 12. Gjr ett av flgende for pne nedlastingsiden SmartWare Pro Software Trial Version (SmartWare Pro-programvare prveversjon) p nettstedet WD Service & Support (WD-tjeneste og sttte): Klikk p lenken i e-postmeldingen. Kopier lenkens Internett-adresse og lim den inn i adresselinjen p nettleseren. 13. Klikk p Download Now (Last ned n) p nedlastingssiden for pne vindusdialogen File Download (Filnedlasting) setup.zip-filen. 14. I vindusdialogen File Download (Filnedlasting): a. Dersom du vil installere programvaren n, skal du bruke zipfil-programmet for pne setup.zip-filen og hente frem filen WDSmartWareSetup.exe, g deretter videre til trinn 15. b. Klikk p Save (Lagre) og g videre til trinn 16 dersom du vil lagre filen og installere programvaren senere. 15. For installere programvaren: a. Dobbeltklikk for kjre filen WD SmartWare Setup.exe og for vise veiviseren til WD SmartWare-oppsettet. b. Klikk p Next (Neste). c. Les lisensavtalen, velg avkrysningsboksen I accept the terms of the License Agreement (Jeg godtar betingelsene i lisensavtalen), og klikk p Install (Installer) for fortsette. d. Vent til installasjonen er fullfrt. e. Nr installeringen er ferdig, skal du klikke p Finish (Fullfr) for lukke veiviseren til WD SmartWare-oppsettet. f. For se at installasjonen av WD SmartWare-programvaren var vellykket: WD SmartWare-programvarelogoen vises i et kort yeblikk. Viser skjermen Select Backup Devices (Velg sikkerhetskopieringsenheter) for begynne med frste sikkerhetkopiering.

g. Flg instruksjonene p skjermen, og bruk ikonet med informasjonen/online-help i vre hyre hjrnet p skjermen for sette opp og aktivere den frste sikkerhetskopieringen. 16. I vindusdialogen Save as (Lagre som): a. Bla til stedet p datamaskinen der setup.zip-filen skal lagres. Merk: Hvis du tror at du kanskje skal installere programvaren p flere datamaskiner, br du vurdere lagre den p WD Elements-stasjonen. b. Klikk p Save (Lagre). c. Nr installeringen er ferdig, skal du klikke p Close (Lukkr) for lukke visningen Download Complete (Nedlasting fullfrt). d. Nr du er klar til installere programvaren, skal du bruke zipfil-programmet for hente frem filen WDSmartWareSetup.exe fra setup.zip-filen og deretter fullfre trinn 15.

Bezpatna 30-dniowa wersja prbna Oprogramowanie WD SmartWare Pro


Z dyskiem WD Elements jest dostarczana 30-dniowa wersja prbna programu WD SmartWare Pro do tworzenia kopii zapasowych. Tworzenie kopii zapasowych w programie WD SmartWare Pro jest niezwykle atwe. Program oferuje kilka opcji do wyboru: automatycznie i na bieco, wedug harmonogramu lub w chmurze. Wybierz opcj, ktra najlepiej Ci odpowiada, aby chroni cenne wspomnienia. Program WD SmartWare Pro pomaga chroni Twj cyfrowy wiat: zdjcia rodzinne, dokumenty finansowe, muzyk i inne cenne pliki. Moesz tworzy kopie zapasowe na lokalnym, zewntrznym dysku twardym lub w chmurze, na koncie Dropbox. Wybr naley do Ciebie.* *Przechowywanie kopii zapasowych w chmurze wymaga konta w serwisie Dropbox. Oferta usugi Dropbox moe w kadej chwili ulec zmianie, a jej dziaanie moe podlega przerwom lub wyczeniu.

Wymagania systemowe
Aby mona byo pobra, zainstalowa i uruchomi program WD SmartWare Pro, komputer musi spenia nastpujce warunki: Poczenie z Internetem Jeden z nastpujcych systemw operacyjnych Windows: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Instrukcja instalacji
Pierwsze kroki: 1. Sprawd, czy komputer jest podczony do Internetu. 2. Podcz dysk WD Elements do komputera. 3. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zamkn okno dialogowe systemu Windows informujce o znalezieniu nowego prztu. 4. W dowolnym menederze plikw wywietl zawarto dysku WD Elements. 5. Kliknij folder WD SmartWare Pro Free Trial, aby go otworzy. 6. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Kliknij przycisk Download (Pobierz) w oknie programu WD SmartWare. Zostanie wywietlona strona 30-dniowej wersji prbnej programu WD SmartWare Pro w sklepie internetowym firmy WD. 8. Kliknij pozycj Free 30-day Trial (Bezpatna 30-dniowa wersja prbna), aby wywietli stron WD Service & Support (Serwis i pomoc techniczna firmy WD). 9. Na stronie serwisu i pomocy technicznej firmy WD wykonaj nastpujce czynnoci: a. Wpisz swj adres e-mail w polu E-mail address (Adres e-mail). b. Wpisz swoje imi w polu First Name (Imi). c. Wpisz swoje nazwisko w polu Last Name (Nazwisko).

d. W polu Backup Storage (Magazyn kopii zapasowych) wybierz dysk WD Elements.

e. Kliknij przycisk Submit (Przelij). 10. Na Twj adres e-mail zostanie wysana wiadomo z czem do pobrania oprogramowania. cze to zachowuje wano przez 24 godziny. 11. W swoim programie pocztowym otwrz wiadomo e-mail, ktrej nadawc jest Western Digital Support (Dzia pomocy technicznej firmy WD). Wiadomo bdzie miaa tytu WD SmartWare Pro Trial Version Download (Wersja prbna programu WD SmartWare Pro do pobrania). 12. Aby otworzy stron pobierania wersji prbnej programu WD SmartWare Pro, wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: Kliknij cze w wiadomoci e-mail. Kopiuj adres URL cza i wklej go na pasku adresu w przegldarce internetowej. 13. Na stronie pobierania kliknij pozycj Download Now (Pobierz teraz). Zostanie wywietlone okno dialogowe pobierania pliku setup.zip. 14. W oknie dialogowym pobierania pliku: a. Jeli chcesz zainstalowa oprogramowanie od razu, otwrz plik setup.zip w aplikacji do obsugi plikw skompresowanych i wyodrbnij plik WDSmartWareSetup.exe, a nastpnie przejd do punktu 15. b. Jeli chcesz zapisa plik i zainstalowa oprogramowanie pniej, kliknij przycisk Save (Zapisz) i przejd do punktu 16. 15. Aby zainstalowa oprogramowanie: a. Kliknij dwukrotnie plik WD SmartWare Setup.exe. Zostanie wywietlony kreator instalacji programu WD SmartWare. b. Kliknij przycisk Next (Dalej). c. Przeczytaj umow licencyjn, zaznacz pole wyboru I accept the terms of the License Agreement (Akceptuj warunki umowy licencyjnej), a nastpnie kliknij przycisk Install (Instaluj).

d. Poczekaj na ukoczenie instalacji. e. Po zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Finish (Zakocz), aby zamkn kreatora instalacji programu WD SmartWare. f. Pomylna instalacja programu WD SmartWare jest sygnalizowana w nastpujcy sposb: Wywietlenie logo programu WD SmartWare Wywietlenie ekranu Select Backup Devices (Wybierz urzdzenia kopii zapasowej), w ktrym mona utworzy pierwsz kopi zapasow.

g. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby skonfigurowa i utworzy pierwsz kopi zapasow. Jeli chcesz uzyska dodatkowe informacje, kliknij ikon pomocy w prawym grnym rogu. 16. W oknie dialogowym zapisywania pliku: a. Przejd do folderu na komputerze, w ktrym chcesz zapisa plik setup.zip. Uwaga: Jeli zamierzasz zainstalowa program na innych komputerach w przyszoci, moesz zapisa plik instalatora na dysku WD Elements.

b. Kliknij przycisk Save (Zapisz). c. Po zakoczeniu pobierania kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamkn okno dialogowe Download Complete (Pobieranie ukoczone).

d. Kiedy chcesz zainstalowa oprogramowanie, otwrz plik setup.zip w aplikacji do obsugi plikw skompresowanych, wyodrbnij plik instalatora WDSmartWareSetup.exe, a nastpnie wykonaj procedur przedstawion w punkcie 15.

Avaliao gratuita por 30 dias Software WD SmartWare Pro


Sua unidade WD Elements inclui uma verso de avaliao gratuita por 30 dias do software de backup WD SmartWare Pro. O software de backup WD SmartWare Pro facilita os backups. A escolha sua: backup automtico e contnuo; backup programado ou backup na nuvem. Escolha a opo que funciona melhor para voc e proteja suas lembranas mais queridas. O software de backup WD SmartWare Pro ajuda a proteger sua vida digital fotos da famlia, documentos financeiros, msicas e muito mais. Voc pode escolher fazer o backup no seu HD externo local ou na nuvem, usando sua conta Dropbox.* * necessrio ter conta Dropbox para o backup na nuvem. As contas Dropbox podem ser alteradas, terminadas ou interrompidas em qualquer momento sem aviso prvio.

Requisitos do sistema
Para baixar, instalar e executar o software WD SmartWare Pro, seu computador deve: Estar conectado internet Executar um dos seguintes sistemas operacionais do Windows: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Instrues de instalao
Para comear: 1. Verifique que seu computador esteja conectado internet. 2. Conectar a unidade WD Elements ao seu computador. 3. Clique em Cancelar para fechar o dilogo do Windows de Novo hardware encontrado. 4. Use o utilitrio de gerenciamento de arquivos do seu computador para abrir a lista de unidades onde aparecer o WD Elements. 5. Clique para abrir a pasta WD SmartWare Pro Free Trial. 6. Clique duas vezes para executar o arquivo do aplicativo WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Clique em Dowload no dilogo do WD SmartWare para abrir a pgina da verso de avaliao gratuita por 30 dias do WD SmartWare Pro, no site da Loja da WD. 8. Clique em Verso gratuita de avaliao por 30 dias para exibir a pgina de download do Servio e Suporte da WD. 9. Na pgina de download do Servio e Suporte da WD: a. Digite seu endereo de e-mail na caixa Endereo de e-mail. b. Digite seu nome na caixa Nome. c. Digite seu sobrenome na caixa Sobrenome. d. Use o seletor Armazenamento de backup para especificar o WD Elements. e. Clique em Enviar.

10. Observe que uma mensagem com um link para baixar o software foi enviada ao seu endereo de e-mail e ela vlida por 24 horas. 11. V ao seu e-mail e procure a mensagem do Suporte da Westen Digital: download da verso de avaliao do WD SmartWare Pro. 12. Para abrir a pgina do download da verso de avaliao do WD SmartWare Pro no site de Servio e Suporte da WD: Clique no link na mensagem de e-mail. Copie o URL do link e cole-o na barra do seu navegador de internet. 13. Na pgina de download, clique em Baixar agora para abrir o dilogo de Baixar arquivo do Windows para ver o arquivo setup.zip. 14. No dilogo de Baixar arquivo do Windows: a. Se quiser instalar o software agora, use o aplicativo de descompactao para abrir o setup.zip e extrair o arquivo WDSmartWareSetup.exe e, em seguida, prossiga com o passo 15. b. Se quiser salvar o arquivo e instalar o software depois, clique em Salvar e passe para o passo 16. 15. Para instalar o software: a. Clique duas vezes para executar o arquivo WD SmartWare Setup.exe e exibir o assistente de configurao do WD SmartWare. b. Clique em Avanar. c. Leia o contrato de licena, selecione a caixa de verificao Eu aceito os termos do Contrato de Licena e clique em Instalar para continuar. d. Espere a instalao concluir. e. Aps a instalao concluir, clique em Terminar para fechar o Assistente de Configurao do WD SmartWare: f. Para mostrar que a instalao foi feita corretamente, o software WD SmartWare: Exibe rapidamente o logotipo do software WD SmartWare Exibe a tela 'Selecionar dispositivos de backup' para comear a fazer o seu primeiro backup

g. Siga as instrues na tela e use o cone de ajuda online/informaes no canto superior direito da tela para configurar e ativar seu primeiro backup. 16. No dilogo do Windows 'Salvar como': a. Procure o local no seu computador onde deseja salvar o arquivo setup.zip. Nota: Se voc acha que poder instalar o software em vrios computadores, salve-o na unidade WD Elements.

b. Clique em Salvar. c. Quando o download terminar, clique em Fechar para fechar a tela Download concludo. d. Quando estiver pronto para instalar o software, use o aplicativo de descompactao para extrair o arquivo WDSmartWareSetup.exe do arquivo setup.zip e, em seguida, realize o passo 15.

Perioad de ncercare gratuit de 30 de zile Software WD SmartWare Pro


Unitatea dvs. WD Elements include o perioad de ncercare gratuit de 30 de zile pentru software-ul de copiere de rezerv WD SmartWare Pro. Software-ul de copiere de rezerv WD SmartWare Pro simplific operaiile de copiere de rezerv. Opiunea este a dvs.: copiere de rezerv automat, continu, planificat sau cloud. Alegei opiunea optim pentru dvs. i contribuii la protejarea amintirilor dvs. preioase. Software-ul de copiere de rezerv WD SmartWare Pro v ajut s v protejai viaa digital fotografii de familie, documente financiare, muzic etc. Cu copierea de rezerv local sau cloud putei opta pentru copierea de rezerv pe hard diskul dvs. extern local sau n cloud utiliznd Dropbox.* *Pentru copierea de rezerv n cloud avei nevoie de un cont Dropbox. Conturile Dropbox pot fi modificate, reziliate sau ntrerupte oricnd fr nicio notificare.

Cerine de sistem
Pentru a descrca, instala i executa software-ul WD SmartWare Pro, computerul dvs. trebuie: s fie conectat la Internet s executa unul dintre urmtoarele sisteme de operare Windows: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Instruciuni de instalare
Pentru a ncepe utilizarea unitii: 1. Verificai dac ai conectat computerul la Internet. 2. Conectai unitatea WD Elements la computer. 3. Facei clic pe Cancel (Revocare) pentru a nchide dialogul Found New Hardware (Hardware nou detectat) din Windows. 4. Utilizai utilitarul de gestionare a fiierelor de pe computer pentru a deschide listingul unitii WD Elements. 5. Facei clic pentru a deschide folderul WD SmartWare Pro Free Trial. 6. Facei dublu clic pentru a executa fiierul executabil WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Facei clic pe Download (Descrcare) n dialogul WD SmartWare pentru a deschide pagina WD SmartWare Pro Free 30-day Trial (Perioad de ncercare gratuit de 30 de zile pentru WD SmartWare Pro) din site-ul Web WD Store (Magazin WD). 8. Facei clic pe Free 30-day Trial (Perioad de ncercare gratuit de 30 de zile) pentru a se afia pagina de descrcare WD Service & Support (Service i asisten WD). 9. n pagina de descrcare WD Service & Support (Service i asisten WD): a. Tastai adresa dvs. de e-mail n caseta E-mail address (Adres de e-mail). b. Introducei-v prenumele n caseta First Name (Prenume). c. Introducei-v numele n caseta Last Name (Nume).

d. Utilizai selectorul Backup Storage (Suport de stocare pentru copiere de rezerv) pentru a specifica WD Elements.

e. Facei clic pe Submit (Trimitere). 10. Reinei c la adresa dvs. de e-mail se trimite un mesaj cu un link de descrcare a software-ului care este valid 24 de ore. 11. Utilizai aplicaia dvs. de e-mail pentru a deschide mesajul din Western Digital Support (Asisten Western Digital): WD SmartWare Pro Trial Version Download (Descrcare versiune de ncercare WD SmartWare Pro). 12. Pentru a deschide pagina WD SmartWare Pro Software Trial Version Download (Descrcare versiune de ncercare WD SmartWare Pro) din site-ul Web WD Service & Support (Service i asisten WD): Facei clic pe linkul din mesajul de e-mail. Copiai adresa URL a linkului i introducei-o n bara de adres a browserului dvs. Web. 13. n pagina de descrcare, facei clic pe Download Now (Descrcare acum) pentru a deschide dialogul File Download (Descrcare fiier) din Windows pentru fiierul setup.zip. 14. n dialogul File Download (Descrcare fiier) din Windows: a. Dac dorii s instalai software-ul chiar atunci, utilizai aplicaia dvs. pentru fiiere zip pentru a deschide fiierul setup.zip i a extrage fiierul WDSmartWareSetup.exe, apoi trecei la pasul 15. b. Dac dorii s salvai fiierul i s instalai ulterior software-ul, facei clic pe Save (Salvare) i trecei la pasul 16. 15. Pentru a instala software-ul: a. Facei dublu clic pentru a executa fiierul WD SmartWare Setup.exe i a se afia WD SmartWare Setup Wizard (Asistent de instalare pentru WD SmartWare). b. Facei clic pe Next (Urmtorul). c. Citii acordul de licen, bifai caseta de selectare I accept the terms of the License Agreement (Accept condiiile Acordului de licen) i facei clic pe Install (Instalare) pentru a continua.

d. Ateptai finalizarea instalrii. e. Dup finalizarea instalrii, facei clic pe Finish (Terminare) pentru a nchide WD SmartWare Setup Wizard (Asistent de instalare pentru WD SmartWare): f. Pentru a indica finalizarea cu succes a instalrii, software-ul WD SmartWare: afieaz pentru scurt timp sigla software-ului WD SmartWare afieaz ecranul Select Backup Devices (Selectare dispozitive pentru copiere de rezerv) pentru nceperea primei copieri de rezerv

g. Urmai instruciunile de pe ecran i utilizai pictograma de informaii/ajutor online din colul din dreapta-sus a ecranului pentru a configura i a activa prima dvs. copiere de rezerv. 16. n dialogul Save As (Salvare ca) din Windows: a. Selectai locaia de pe computer unde dorii s salvai fiierul setup.zip. Not: Dac avei n vedere instalarea software-ului pe mai multe computere, salvai-l pe unitatea WD Elements.

b. Facei clic pe Save (Salvare). c. Dup finalizarea descrcrii, facei clic pe Close (nchidere) pentru a nchide fereastra Download Complete (Descrcare terminat).

d. Atunci cnd suntei pregtit s instalai software-ul, utilizai aplicaia dvs. pentru fiiere zip pentru a extrage fiierul WDSmartWareSetup.exe din fiierul setup.zip, apoi finalizai pasul 15.

30 WD SmartWare Pro
WD Elements 30- WD SmartWare Pro. WD SmartWare Pro . : , . , , . WD SmartWare Pro : , , . : ( ) ( Dropbox).* * Dropbox. Dropbox , .


, WD SmartWare Pro, , : Windows: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8


: 1. , . 2. WD Elements . 3. , Windows . 4. WD Elements. 5. WD SmartWare Pro Free Trial. 6. WDSmartWareProFreeTrial.exe, . 7. WD SmartWare . 30- WD SmartWare Pro WD. 8. 30 , WD. 9. WD: a. e-mail e-mail. b. . c. .

d. WD Elements. e. .

10. , e-mail 24 . 11. e-mail WD: WD SmartWare Pro. 12. WD SmartWare Pro WD, : . . 13. . setup.zip. 14. : a. , - setup.zip WDSmartWareSetup.exe 15. b. , 16. 15. : a. WD SmartWare Setup.exe, . WD SmartWare. b. . c. , .

d. . e. , WD SmartWare. f. WD SmartWare: WD SmartWare. , .

g. , , . , . 16. : a. , setup.zip. : , , WD Elements.

b. . c. , .

d. WD SmartWare, - setup.zip WDSmartWareSetup.exe 15.

Bezplatn 30-dov skobn verzia Softvr WD SmartWare Pro


Disk WD Elements obsahuje bezplatn skobn 30-dov verziu zlohovacieho softvru WD SmartWare Pro. Zlohovac softvr WD SmartWare Pro vrazne uahuje zlohovanie. Voba je na vs: automatick neustle zlohovanie; naplnovan zlohovanie alebo zlohovanie do sluby cloud. Zvote si poadovan monos a chrte si svoje cenn spomienky. Zlohovac softvr WD SmartWare Pro vm pomha chrni digitlny ivot rodinn fotografie, finann dokumenty, hudbu a alie daje. Pri miestnom zlohovan a zlohovan do sluby cloud je na vs, i chcete zlohova na miestny extern disk alebo do sluby cloud pomocou sluby Dropbox.* *Pre zlohu typu cloud je potrebn et na slube Dropbox. et sluby Dropbox sa me kedykovek zmeni, ukoni alebo prerui bez predchdzajceho upozornenia.

Poiadavky na systm
Aby ste mohli softvr WD SmartWare Pro prevzia, naintalova a spusti, pota mus: by pripojen k internetu; ma niektor z tchto operanch systmov Windows: o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8.

Pokyny na intalciu
Zaname: 1. Skontrolujte, i je pota pripojen na internet. 2. Pripojte disk WD Elements k potau. 3. Kliknutm na poloku Cancel (Zrui) zatvorte dialgov okno s oznmenm o njden novho hardvru. 4. Pomckou na sprvu sborov potaa otvorte zznam disku WD Elements. 5. Kliknutm otvorte prieinok WD SmartWare Pro Free Trial. 6. Dvojitm kliknutm spustte sbor aplikcie WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Kliknutm na poloku Download (Prevzia) v dialgovom okne WD SmartWare otvorte strnku bezplatnej 30-dovej skobnej verzie programu WD SmartWare Pro na webovej lokalite WD Store. 8. Kliknutm na poloku Free 30-day Trial (Bezplatn 30-dov skobn verzia) zobrazte strnku na prevzatie na lokalite WD Service & Support. 9. Na strnke na prevzatie v lokalite WD Service & Support: a. Napte vau e-mailov adresu do polka E-mail address (E-mailov adresa). b. Napte vae krstn meno do polka First Name (Krstn meno). c. Napte vae priezvisko do polka Last Name (Priezvisko).

d. Vo vbere Backup Storage (Zlohovacie loisko) zadajte monos WD Elements. e. Kliknite na poloku Submit (Odovzda).

10. Vimnite si, e na zadan e-mailov adresu vm bol odoslan odkaz na prevzatie softvru. Odkaz je platn 24 hodn. 11. E-mailovou aplikciou otvorte sprvu od podpory spolonosti Western Digital: Prevzatie skobnej verzie aplikcie WD SmartWare Pro. 12. Skobn verziu softvru WD SmartWare Pro prevezmete na webovej lokalite WD Service & Support jednm z tchto spsobov: Kliknite na e-mailov sprvu. Skoprujte adresu URL odkazu a vlote ju do naviganho pruhu webovho prehliadaa. 13. Na strnke preberania kliknutm na poloku Download Now (Prevzia teraz) otvorte dialgov okno systmu Windows na preberanie sboru a prevezmite sbor setup.zip. 14. V dialgovom okne systmu Windows na preberanie sboru: a. Ak chcete naintalova softvr hne, komprimanou aplikciou otvorte sbor setup.zip a rozbate sbor WDSmartWareSetup.exe. Potom pokraujte krokom 15. b. Ak chcete sbor uloi a intalova neskr, kliknite na poloku Save (Uloi) a pokraujte krokom 16. 15. Postup naintalovania softvru: a. Kliknite dvakrt na sbor WD SmartWare Setup.exe. Zobraz sa sprievodca intalciou softvru WD SmartWare. b. Kliknite na tlaidlo Next (alej). c. Pretajte si licenn zmluvu, oznate zaiarkvacie polko I accept the terms of the License Agreement (Shlasm s podmienkami licennej zmluvy) a pokraujte kliknutm na poloku Install (Intalova).

d. Pokajte na dokonenie intalcie. e. Po naintalovan kliknite na poloku Finish (Dokoni), tm zatvorte sprievodcu intalciou aplikcie WD SmartWare: f. spen intalciu softvru WD SmartWare spoznte: poda krtkeho zobrazenia loga softvru WD SmartWare; poda zobrazenia obrazovky Select Backup Devices (Vber zlonch zariaden), ktor sa zobraz pri prvom zlohovan.

g. Riate sa pokynmi na obrazovke. Prv zlohovanie nastavte a povolte pomocou informanej/online ikony pomocnka v pravom hornom rohu obrazovky. 16. V dialgovom okne systmu Windows prkazu Uloi ako: a. Prejdite do prieinka, kam chcete uloi setup.zip. Poznmka: Pri intalcii softvru na viacero potaov zvte jeho intalciu priamo na disk WD Elements.

b. Kliknite na poloku Save (Uloi). c. Po dokonen preberania kliknutm na poloku Close (Zatvori) zatvorte obrazovku Download Complete (Zlohovanie dokonen).

d. Ke ste pripraven na intalciu softvru, komprimanou aplikciou otvorte sbor archvu a rozbate sbor WDSmartWareSetup.exe setup.zip. Potom pokraujte krokom 15.

Gratis 30-dagars provversion av programvaran WD SmartWare Pro


P WD Elements-disken ingr en gratis 30-dagars provversion av skerhetskopieringsprogrammet WD SmartWare Pro. Skerhetskopieringsprogrammet WD SmartWare Pro gr det enkelt att skerhetskopiera. Det r du som vljer: automatisk, kontinuerlig skerhetskopiering; schemalagd skerhetskopiering eller skerhetskopiering till moln. Vlj det alternativ som fungerar bst fr dig och hjlper till att skydda dina vrdefulla minnen. Skerhetskopieringsprogrammet WD SmartWare Pro hjlper dig att skydda ditt digitala liv familjefoton, finansdokument, musik och mer. Med skerhetskopiering lokalt och till moln r valet ditt huruvida du vill skerhetskopiera till din lokala, externa hrddisk eller skerhetskopiera till molnet med Dropbox.* *Det krvs ett Dropbox-konto fr molnskerhetskopiering. Dropbox-konton kan ndras, avslutas eller avbrytas utan meddelande nr som helst.

Systemkrav
Innan du kan hmta, installera och kra programmet WD SmartWare Pro, mste datorn: Vara ansluten till internet Kra ett av fljande Windows-operativsystem: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Installationsanvisningar
Komma igng: 1. Se till att datorn r ansluten till Internet. 2. Anslut WD Elements-disken till datorn. 3. Klicka p Cancel (Avbryt) fr att stnga Windows-dialogrutan Found New Hardware (Ny maskinvara). 4. Anvnd datorns filhanteringsverktyg fr att ppna frteckningen fr WD Elements-disken. 5. Klicka fr att ppna mappen WD SmartWare Pro Free Trial (WD SmartWare Pro Gratis provversion). 6. Dubbelklicka fr att kra programfilen WDSmartWareProFreeTrial.exe. 7. Klicka p Download (Hmta) i dialogrutan WD SmartWare fr att ppna sidan WD SmartWare Pro Free 30-day Trial (Gratis 30-dagars provperiod) p webbplatsen WD Store. 8. Klicka p Free 30-day Trial (Gratis 30-dagars provversion) fr att visa hmtningssidan WD Service & Support. 9. P hmtningssidan WD Service & Support: a. Skriv din e-postadress i rutan E-mail address (E-postadress). b. Skriv ditt frnamn i rutan First Name (Frnamn). c. Skriv ditt efternamn i rutan Last Name (Efternamn). d. Anvnd vljaren Backup Storage (Skerhetskopieringslagring) fr att ange WD Elements. e. Klicka p Submit (Skicka).

10. Observera att det har skickats ett meddelande med en lnk fr att hmta programvaran till din e-postadress och att den r giltig i 24 timmar. 11. Anvnd e-postprogrammet fr att ppna meddelandet frn Western Digital Support: WD SmartWare Pro Trial Version Download (Hmta provversionen av WD SmartWare Pro). 12. ppna hmtningssidan fr WD SmartWare Pro Software Trial Version p webbplatsen WD Service & Support genom att: Klicka p lnken i e-postmeddelandet. Kopiera lnkens URL och klistra in den i adressfltet i webblsaren. 13. P hmtningssidan klickar du p Download Now (Hmta nu) fr att ppna Windows-dialogrutan File Download (Filhmtning) fr filen setup.zip. 14. I Windows-dialogrutan File Download (Filhmtning): a. Om du vill installera programvaran nu, anvnd ditt zip-filprogram fr att ppna filen setup.zip och extrahera filen WDSmartWareSetup.exe, g sedan vidare till steg 15. b. Om du vill spara filen och installera programvaran senare, klicka p Save (Spara) och g till steg 16. 15. Installera programvaran: a. Dubbelklicka fr att kra filen WD SmartWare Setup.exe och visa installationsguiden fr WD SmartWare. b. Klicka p Next (Nsta). c. Ls licensavtalet, markera kryssrutan I accept the terms of the License Agreement (Jag godknner villkoren I licensavtalet) och klicka p Install (Installera) fr att fortstta. d. Vnta tills installationen r klar. e. Nr installationen r klar, klicka p Finish (Slutfr) fr att stnga WD SmartWare Setup Wizard (Installationsguiden). f. Programvaran WD SmartWare gr s hr fr att indikera en lyckad installation: Visar under en kort stund logotypen fr programvaran WD SmartWare Visar skrmen Select Backup Devices (Vlj skerhetskopieringsenheter) s att du kan komma igng med din frsta skerhetskopiering

g. Flj instruktionerna p skrmen och anvnd ikonen fr information/direkthjlp i det vre hgra hrnet p skrmen fr att konfigurera och aktivera din frsta skerhetskopiering. 16. I Windows-dialogrutan Save As (Spara som): a. Blddra till platsen p datorn dr du vill spara setup.zip-filen. Obs! Om du tror att du kommer att installera programvaran p flera datorer, vervg att spara den p WD Elements-disken.

b. Klicka p Save (Spara). c. Nr hmtningen r klar, klicka p Close (Stng) fr att stnga skrmen Download Complete (Hmtningen r slutfrd). d. Nr du r klar att installera programvaran, anvnd ditt zip-filprogram fr att extrahera WDSmartWareSetup.exe-filen frn setup.zip-filen och slutfr sedan steg 15.

cretsiz 30 Gnlk Deneme WD SmartWare Pro Yazlm


WD Elements'inize WD SmartWare Pro yedekleme yazlmnn 30 gnlk cretsiz deneme sresi dahildir. WD SmartWare Pro yedekleme yazlm yedeklemeleri kolaylatrr. Seim sizin: Otomatik, srekli yedekleme; planl yedekleme ya da bulut yedekleme. Size uygun olan seenei sein ve deerli anlarnzn korunmasna yardmc olun. WD SmartWare Pro yedekleme yazlm aile fotoraflar, finansal belgeler, mzik gibi dijital yaamnz ve daha fazlasn korumanza yardmc olur. Yerel ve bulut yedekleme sayesinde yerel harici sabit srcnze ya da Dropbox kullanarak buluta yedekleme arasnda seim yapabilirsiniz.* *Bulut yedekleme iin Dropbox hesab gereklidir. Dropbox hesaplar bildirim yaplmakszn deitirilebilir, sonlandrlabilir ya da durdurulabilir.

Sistem Gereksinimleri
WD SmartWare Pro yazlmn indirmek, kurmak ve altrmak iin bilgisayarnz: Internet'e bal olmaldr Aadaki Windows iletim sistemlerinden birine sahip olmaldr: o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

Kurulum Talimatlar
Balamak iin: 1. Bilgisayarnzn nternet'e bal olduundan emin olun. 2. WD Elements srcsn bilgisayarnza balayn. 3. Windows found-new-hardware (Yeni donanm bulundu) iletiim kutusunu kapatmak iin Cancel (ptal) esine tklayn. 4. WD Elements src listesini amak iin bilgisayarnzdaki dosya ynetimi yardmc programn kullann. 5. WD SmartWare Pro Free Trial (WD SmartWare Pro cretsiz Deneme) klasrn amak iin tklayn. 6. WDSmartWareProFreeTrial.exe uygulama dosyasn altrmak iin ift tklayn. 7. WD Store web sitesinde WD SmartWare Pro 30 Gnlk cretsiz Deneme sayfasn amak iin WD SmartWare iletiim kutusundaki Download (ndir) esine tklayn. 8. WD Service & Support (WD Servis ve Destek) indirme sayfasn grntlemek iin Free 30-day Trial (30 Gnlk cretsiz Deneme) esine tklayn. 9. WD Service & Support (WD Servis ve Destek) indirme sayfas: a. E-mail address (E-posta adresi) kutusuna e-posta adresinizi yazn. b. First Name (Ad) kutusuna adnz yazn. c. Last Name (Soyad) kutusuna soyadnz yazn.

d. WD Elements'i belirlemek iin Backup Storage (Yedekleme Depolama) seiciyi kullann. e. Submit (Gnder) esine tklayn.

10. Yazlm indirmek iin kullanabileceiniz balantnn bulunduu bir mesajn e-posta adresinize gnderildiini ve balantnn 24 saat boyunca geerli olacan unutmayn. 11. Western Digital Support'tan gelen mesaj amak iin e-posta uygulamanz kullann: WD SmartWare Pro Deneme Srm ndirme. 12. WD Service & Support (WD Servis ve Destek) web sitesindeki WD SmartWare Pro Yazlm Deneme Srm indirme sayfasn amak iin, aadakilerden bir tanesini uygulayn: E-posta mesajndaki linke tklayn. Link URL'sini kopyalayp Web taraycnzn adres ubuuna yaptrn. 13. ndirme sayfasnda, setup.zip dosyas iin Windows File Download (Windows Dosya ndirme) iletiim kutusunu amak zere Download Now (imdi ndir) esine tklayn. 14. Windows File Download (Windows Dosya ndirme) iletiim kutusunda: a. Yazlm hemen kurmak istiyorsanz, setup.zip dosyasn (zip dosyas kurulumu) amak iin zip dosyas uygulamanz kullann ve WDSmartWareSetup.exe dosyasn kartp adm 15'e ilerleyin. b. Dosyay kaydetmek ve yazlm daha sonra kurmak istiyorsanz, Save (Kaydet) esine tklayn ve adm 16'ya atlayn. 15. Yazlm kurmak iin: a. WD SmartWare Setup.exe dosyasna ift tklayn ve WD SmartWare kurulum sihirbazn grntleyin. b. Next (leri) esine tklayn. c. Lisans szlemesini okuyun, I accept the terms in the License Agreement (Lisans Szlemesi'ni kabul ediyorum) iaret kutusunu sein ve devam etmek iin Install (Installera) esine tklayn.

d. Ykleme ileminin tamamlanmasn bekleyin. e. Ykleme tamamlannca Finish (Bitir) esine tklayarak WD SmartWare Kurulum Sihirbaz'ndan kn. f. Baarl bir kurulum gerekletirmek iin WD SmartWare yazlm unlar gerekletirir: WD SmartWare yazlm logosunu ksa sreli grntler lk yedeklemenize balamanz iin Select Backup Devices (Yedekleme Cihazlarn Se) ekrann grntler

g. Ekrandaki talimatlar takip edin ve ilk yedeklemenizi yapmak iin ekrann sa st kesindeki bilgi/evrimii yardm simgesini kullann. 16. Windows Save As (Windows Farkl Kaydet) iletiim kutusunda: a. Bilgisayarnzda, setup.zip dosyasn (zip dosyas kurulumu) kaydetmek istediiniz yere gz atn. Not: Yazlm birden fazla bilgisayara kurabileceinizi dnyorsanz, dosyay WD Elements srcsne kaydetmeyi gz nnde bulundurun.

b. Save (Kaydet) esine tklayn. c. ndirme tamamlandnda, Download Complete (ndirme lemi Tamamland) ekrann kapatmak iin Close (Kapat) esine tklayn.

d. Yazlm kurmaya hazr olduunuzda, setup.zip dosyasndan WDSmartWareSetup.exe dosyasn karmak iin zip dosyas uygulamanz kullann ve ardndan adm 15'i tamamlayn.

30 WD SmartWare Pro
WD Elements 30 WD SmartWare Pro WD SmartWare Pro WD SmartWare Pro Dropbox * * Dropbox Dropbox

WD SmartWare Pro Windows o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

1. 2. WD Elements 3. Windows 4. WD Elements 5. WD SmartWare Pro Free Trial 6. WDSmartWareProFreeTrial.exe 7. WD SmartWare WD Store WD SmartWare Pro 30 8. 30 WD 9. WD a. b. c. d. WD Elements e.

10. 24 11. Western Digital WD SmartWare Pro 12. WD WD SmartWare Pro URL 13. Windows setup.zip 14. Windows a. setup.zip WDSmartWareSetup.exe 15 b. 16 15. a. WD SmartWare Setup.exe WD SmartWare b. c. d. e. WD SmartWare f. WD SmartWare WD SmartWare

g. / 16. Windows a. setup.zip

WD Elements
b. c. d. setup.zip WDSmartWareSetup.exe 15

30 WD SmartWare Pro
WD Elements 30 WD SmartWare Pro WD SmartWare Pro WD SmartWare Pro Dropbox* * Dropbox Dropbox

WD SmartWare Pro Windows o Windows XP o Windows Vista o Windows 7 o Windows 8

1. 2. WD Elements 3. Windows 4. WD Elements 5. WD SmartWare Pro Free Trial 6. WDSmartWareProFreeTrial.exe 7. WD SmartWare WD Store WD SmartWare Pro 30 8. 30 WD 9. WD a. b. c. d. WD Elements e. 10. 24

11. Western Digital SupportWD SmartWare Pro Trial Version Download 12. WD WD SmartWare Pro URL 13. setup.zip Windows 14. Windows a. setup.zip WDSmartWareSetup.exe 15 b. 16 15. a. WD SmartWare Setup.exe WD SmartWare b. c. d. e. WD SmartWare f. WD SmartWare WD SmartWare

g. / 16. Windows a. setup.zip

WD Elements
b. c. d. WDSmartWareSetup.exe setup.zip 15