Detalii pentru completarea on-line a Cererii de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.

274/2013
Dacă sunteţi în perioada declarată pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi în intervalul orar stabilit, în care puteţi înregistra Cereri de acord pentru finanţare, atunci este afişat mesajul următor: Sesiune de înregistrare on-line deschisă. Dacă sunteţi în perioada declarată pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice în care puteţi înregistra Cereri de acord pentru finanţare, dar în afara intervalului orar stabilit, atunci este afişat mesajul următor: Sesiune de înregistrare on-line închisă temporar. Sesiunea se va redeschide în ziua următoare, în intervalul orar stabilit. În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, până la verificarea dosarelor depuse şi până la o eventuală deschidere a unei noi sesiuni, care va fi anunţată ulterior, va fi afişat următorul mesaj: Sesiunea de înregistrare on-line este închisă. În situaţia în care sesiunea este deschisă, apăsarea butonului INREGISTRARE ON-LINE vă conduce la macheta de completare a datelor pentru înregistrarea on-line a Cererii de acord de finanţare. După prima deschidere a sesiunii de înregistrare, apăsarea butonului RECIPISA conduce la macheta de completare a datelor pentru descărcarea Recipisei. Până la prima deschidere a sesiunilor de înregistrare, butonul şi macheta de descărcare recipise sunt inactive. Apăsarea butonului LISTA conduce în pagina de descărcarea a Listei cererilor de acord pentru finanţare înregistrate on-line până la finele zilei anterioare. Aceasta se actualizează şi se publică zilnic pe pagina web a MFP.

Macheta de completare a datelor pentru înregistrarea on-line a Cererii de acord pentru finanţare este:

INREGISTRAREA ON-LINE A CERERII DE ACORD PENTRU FINANTARE

Instrucţiuni detaliate

Denumire

CUI

Activitate Cod CAEN Valoare proiect (lei) Valoare ajutor (lei) Reprezentant Funcţia

Cod de validare * (Vă rugăm să completaţi acest câmp cu cifrele şi literele afişate în imaginea de mai jos)

Finalizare

2

Toate cele nouă căsuţe (câmpuri) trebuie completate cu date. Câmpul “Denumire” se completează cu maximum 200 caractere alfanumerice (litere mari, mici sau numere) sau semne de punctuaţie, reprezentând denumirea întreprinderii. Câmpul ”CUI” se completează cu maximum 8 cifre, reprezentând Codul de identificare fiscala. Câmpul “Activitate” se completează cu maximum 200 caractere alfanumerice sau semne, reprezentând activitatea pentru care se solicita finanţare. Câmpul “Cod CAEN” se completează cu 4 cifre, reprezentând codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se solicita finanţare. Câmpul “Valoare proiect (lei)”se completează cu maximum 10 cifre, număr fără zecimale sau semne de punctuaţie. Câmpul “Valoare ajutor (lei)”se completează cu maximum 6 cifre, număr fără zecimale sau semne de punctuaţie, reprezentând valoarea în lei a ajutorului de minimis solicitat. Valoarea este maxim 900000. Câmpul “Reprezentant”se completează cu maximum 120 caractere alfabetice (litere mari, mici), reprezentând numele persoanei autorizate sa reprezinte legal întreprinderea. Câmpul “Funcţia”se completează cu maximum 120 caractere alfanumerice, reprezentând funcţia persoanei autorizate sa reprezinte legal întreprinderea. Câmpul “Cod de validare”se completează cu 5 caractere alfanumerice (litere sau cifre). Acestea se citesc din imaginea afişată pe ecran. După completarea tuturor câmpurilor, se apasă „butonul” Imediat se face verificarea informaţiilor completate.
Finalizare

aflat sub machetă.

Butonul Instructiuni detaliate poate fi folosit pentru a deschide instrucţiunile pe care tocmai le parcurgeţi. ATENŢIE! Completarea tuturor informaţiilor este obligatorie. Informaţiile prezentate în Cererea de acord pentru finanţare înregistrată on-line trebuie să fie identice cu cele din Cererea de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative ce urmează a fi depusă/transmisă la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data menţionată în Recipisă. În cazul în care informaţiile referitoare la CUI, cod CAEN şi valoarea ajutorului de minimis solicitat sunt incorecte, cererea de înregistrare on-line se respinge, cu un mesaj de eroare. În scopul verificării facile a stării de prelucrare a cererii, vă rugăm să reţineţi numărul de înregistrare care va fi atribuit de sistem. După epuizarea bugetului anual alocat schemei, sistemul informatic va respinge Cererile de înregistrare on-line. După completarea cererii si parcurgerea timpului necesar pentru procesarea/verificarea informaţiilor, sistemul vă pune la dispoziţie accesul la macheta Recipisei de înregistrare online a cererii de acord pentru finanţare.

3

În cazul în care vreunul dintre câmpuri nu este corect completat, mesaje de eroare sunt afişate pe ecran ca în exemplul de mai jos:

INREGISTRAREA ON-LINE A CERERII DE ACORD PENTRU FINANTARE

Instrucţiuni detaliate

Denumire

123456789 ASDFGHJKL tyuiop[] ,.';\?

CUI

12345

cui inexistent

Activitate Cod CAEN Valoare proiect (lei) Valoare ajutor (lei) Reprezentant Funcţia

AszXcv JKI*&^ 123 0111 9999999 1 POIU vbn îîăăîţ OIUZ îăpo

Cod de validare * (Vă rugăm să completaţi acest câmp cu cifrele şi literele afişate în imaginea de mai jos)

Nu ati introdus codul de validare corect!

Finalizare

Câmpurile semnalate ca eronate trebuie corectate. După care se citeşte noua imagine a codului de validare şi se rescrie câmpul corespunzător. Pentru reverificarea informaţiilor completate se apasă „butonul”
Finalizare

Ciclul se reia până când toate informaţiile au fost corect completate.

4

În cazul în care informaţiile au fost corect completate, se afişează macheta cu numărul de înregistrare on-line al cererii de acord pentru finanţare:

NUMĂRUL DE INREGISTRARE ON-LINE AL CERERII DE ACORD PENTRU FINANŢARE:
Numărul de înregistrare on-line al cererii dumneavoastră este INTERNT-25-2013 - Vă rugăm să reţineţi numărul 25, deoarece va fi solicitat la macheta de completare a datelor pentru descărcarea Recipisei,

-

După completarea cererii si parcurgerea timpului necesar pentru procesarea/verificarea informaţiilor,

sistemul vă pune la dispoziţie accesul la macheta Recipisa de înregistrare on-line a cererii de acord pentru finanţare. - Pentru descărcarea machetei pentru completarea datelor pentru Recipisa de înregistrare on-line a cererii de acord pentru finanţare apăsaţi aici: RECIPISA Exit

Recipisa va fi descărcata în timp real de sistem. În funcţie de încărcarea sistemului informatic, acesta executând în paralel numeroase alte sarcini legate de primirea, verificarea şi înregistrarea tuturor documentelor adresate Ministerului Finanţelor Publice, finalizarea atribuirii numărului de ordine solicitat, emiterea recipisei corespunzătoare şi semnarea pot dura zecimi de secundă până la câteva ore. In cazul in care nu aţi reţinut numărul de înregistrare al cererii de acord pentru finanţare, veţi regăsi informaţii despre cererea dumneavoastră în "Lista cererilor de acord pentru finanţare înregistrate on-line până la finele zilei anterioare" publicată zilnic pe pagina web a MFP.

5

Macheta de completare a datelor pentru obţinerea Recipisei este:

RECIPISA DE FINANTARE

INREGISTRARE ON-LINE

A

CERERII

DE ACORD

PENTRU

Instructiuni detaliate

Număr

CUI

Cod de validare *

(Vă rugăm să completaţi acest câmp cu cifrele şi literele afişate în imaginea de mai jos)

TRIMITE

Toate cele trei câmpuri trebuie completate cu date. Câmpul “Număr” se completează cu maximum 5 cifre şi este acelaşi cu numărul aflat între cratimele numărului de înregistrare on-line al cererii de acord pentru finanţare. Câmpul ”CUI” se completează cu maximum 8 cifre, reprezentând Codul de identificare fiscala al întreprinderii. Câmpul “Cod de validare”se completează cu 5 caractere alfanumerice (litere sau cifre) citite din imaginea afişată pe ecran. Câmpurile semnalate ca eronate trebuie corectate. După corectare se reciteşte imaginea codului de validare şi se completează valoarea acestuia în câmpul corespunzător. Pentru reverificarea informaţiilor completate se apasă „butonul”
TRIMITE

.

6

Exemplu de completare a machetei pentru obţinerea recipisei pentru cererea cu numărul de înregistrare on-line INTERNT-25-2013, pentru CUI- ul 19:

RECIPISA DE FINANTARE

INREGISTRARE ON-LINE

A

CERERII

DE ACORD

PENTRU

Instructiuni detaliate

Număr

25

CUI

19

Cod de validare *

n5md2

(Vă rugăm să completaţi acest câmp cu cifrele şi literele afişate în imaginea de mai jos)

TRIMITE

7

În cazul în care informaţiile au fost corect completate, se afişează macheta recipisei de înregistrare on-line a cererii de acord pentru finanţare deMinimis:

RECIPISA DE INREGISTRARE ON-LINE A CERERII DE ACORD PENTRU FINANTARE Instrucţiuni detaliate Descărcati recipisa de la adresa de mai jos.

Recipisa

Exit

Apăsarea butonului Recipisa produce afişarea pe ecran a fişierului în format PDF, semnat cu certificat digital al Ministerului Finanţelor Publice, care constituie recipisa de înregistrare on-line a cererii de acord pentru finanţare. Descărcarea acestui fişier pe calculatorul dumneavoastră şi tipărirea lui se fac folosind comenzile corespunzătoare Adobe Reader sau ale aplicaţiei informatice utilizate şi pentru afişarea pe ecran. Apăsarea butonului Exit închide fereastra curentă.

8

Pentru datele folosite mai sus recipisa de înregistrare on-line a cererii de acord pentru finanţare este:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Numar de inregistrare: INTERNT-25-2013 din data 09-08-2013 la 11:45:28
RECIPISA PENTRU INREGISTRARE ON-LINE A CERERII DE ACORD PENTRU FINANTARE Număr de ordine: 6 Denumirea întreprinderii: 123456789 ASDFGHJKL tyuiop[] ,.';\?, Codul unic de identificare: 19 Activitate: AszXcv JKI*&^ 123 Cod CAEN: 0111 Valoare proiect: 9999999 (lei) Valoare ajutor: 1000 (lei) Reprezentant: POIU vbn îîaaîþ Funcţia: OIUZ îapo Puteţi depune/transmite Cererea de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative, la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice în perioada 28.08.2013-18.09.2013.

Pentru cazul în care aceeaşi cerere a fost completată din nou, recipisa este:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Numar de inregistrare: INTERNT-26-2013 din data 09-08-2013 la 11:52:20
RECIPISA PENTRU INREGISTRARE ON-LINE A CERERII DE ACORD PENTRU FINANTARE Denumirea întreprinderii: 123456789 ASDFGHJKL tyuiop[] ,.';\?, Codul unic de identificare: 19 Activitate: AszXcv JKI*&^ 123 Cod CAEN: 0111 Valoare proiect: 9999999 (lei) Valoare ajutor: 1000 (lei) Reprezentant: POIU vbn îîaaîþ Funcţia: OIUZ îapo Cerere respinsă. Motivul: există deja o cerere pentru acest cod unic de identificare.

9

Recipisa este semnata cu certificat digital emis de MFP ANAF. Cu Microsoft Internet Explorer acesta poate fi verificat astfel:

10

Pagina de descărcarea a"Listei cererilor de acord pentru finanţare înregistrate on-line până la finele zilei anterioare" publicată zilnic pe pagina web a MFP.

Lista cererilor de acord pentru finanţare înregistrate on-line până la finele zilei anterioare
Instrucţiuni detaliate Descărcati Lista de la adresa de mai jos.

Lista

Exit

Apăsarea butonului Lista produce afişarea pe ecran a fişierului în format PDF, conţinând lista cererilor de acord pentru finanţare înregistrate on line până la finele zilei anterioare. Descărcarea acestui fişier pe calculatorul dumneavoastră şi tipărirea lui se fac folosind comenzile corespunzătoare Adobe Reader sau ale aplicaţiei informatice utilizate şi pentru afişarea pe ecran. Apăsarea butonului Exit închide fereastra curentă.

Butonul Instructiuni detaliate poate fi folosit pentru afişarea instrucţiunilor pe care tocmai le-ati parcurs.

11