Caiet de sarcini

Carburant auto, pe baza de bonuri valorice (benzina fara plumb – cod CPV 09132100-4 si motorina – cod CPV 09134200-9) A. INFORMAŢII GENERALE Institutul Naţional de Statistică achizitionează carburant auto (benzina fara plumb si motorina), pe baza de bonuri valorice, pentru autovehiculele proprii, avand caracteristicile si in cantitatea prevazuta in prezentul Caiet de sarcini. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza oferta tehnica de catre fiecare ofertant. Atribuirea contractului de furnizare de produse se face prin criteriul “pretul cel mai scazut”, dar cu respectarea stricta a conditiilor minime impuse in prezentul Caiet de sarcini. Procedura aplicata va fi “cerere de ofertă” in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si HG 925/2006 privind normele de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare. B. OBIECTUL ACHIZITIEI Combustibili auto – benzină fără plumb şi motorină

benzină făra plumb, cod CPV: 09132100-4
CERINŢE MINIME IMPUSE

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Denumire caracteristica (parametrul) Cifra octanică determinată după metoda de cercetare Cifra octanică determinată după metoda “motor” Presiunea vaporilor, pe perioada de vară Distilare: - procent evaporat la 1000 C - procent evaporat la 1500 C Analiza hidrocarburilor: - aromatice - benzen Conţinutul de oxigen Conţinutul de sulf Conţinutul de plumb

Unitatea de măsură

Condiţii admisibilitate - Limite Minime Maxime 95 85

kPa % v/v % v/v % v/v % v/v % m/m mg/kg g/l 46,0 75,0

70,0

35,0 1,0 2,7 10 0,005

HG 897 / 2003 pentru benzină.0 kg/m3 845 3 0 C 360 4 5 % m/m mg/kg 11 10 Produsul se va încadra in prevederile: . privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12CEE a Consiliului. cu modificările şi completările ulterioare • motorină auto. VALOAREA ŞI PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI Nr.Produsul se va încadra in prevederile: . prevăzută în HG 689 / 2004.1998. cod CPV : 09134200-9 CERINŢE MINIME IMPUSE Nr.10.1998.Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13. 1 2 Denumire caracteristica (parametrul) Cifra cetanică Densitatea la 150 C Distilare: . 1.95 % (v/v) recuperate la Hidrocarburi aromatice policiclice Conţinutul de sulf Unitatea de măsură Condiţii admisibilitate . cu modificările şi completările ulterioare CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSULUI Produsele care fac obiectul prezentului contract vor respecta standardele naţionale stabilite prin legislaţia in domeniu. crt. privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12CEE a Consiliului. Denumirea produselor Benzina fara plumb.Limite Minime Maxime 51. Crt.Standardului de calitate SR EN 228/2004 . respectiv norma europeana EN 590/1998 pentru motorina.Standardului de calitate SR EN 590/2004 .Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13. 2. cifră octanică minimă 95 Motorina TOTAL Cantitati estimate pe durata contractului 9200-9300 litri 9200-9300 litri 18400-18600 litri .10.

iar consumul efectiv este de cca. din care 4 alimentate cu benzina fara plumb si 4 cu motorina. in termen de 5 zile de la data comenzii autorităţii contractante. la simpla cerere a acesteia. Cantitatea lunară alocată unui autoturism este. pe baza necesarului de achiziţionat pentru autoturismele instituţiei. CRITERII TEHNICE Carburantii se livreaza pe bază de bonuri valorice. Ajustarea valorii contractului : preţul produselor la pompa.in Formularul de oferta va fi prezentata oferta financiara finala. potrivit OUG 13/2006.Numarul de autoturisme din parcul propriu este in prezent de 8 bucati. 150 . Ofertantul va preciza. Livrarea bonurilor valorice se va efectua.2013. in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice. la o data anterioara datei de deschidere a ofertelor (15 zile). fara TVA. Achiziţionarea produselor se va face pe bază de bonuri valorice. Ofertantul va asigura autoritatii contractante posibilitatea de a suplimenta sau de a reduce numarul de bonuri valorice emise. . Durata acordului cadru: incepand cu data atribuirii acordului cadru. astfel: .200 l/lună/autoturism. La acesta se aplica discountul stabilit in oferta . valabile in toate statiile ofertantului.Formularul de ofertă din care sa rezulte media preturilor/litru pentru benzina fara plumb si respectiv motorina.01. Discountul va ramane fix pe intreaga perioada de derulare a contractului si se va deduce din pretul la pompa pentru fiecare tip de carburant. daca este cazul. de 600 l. gratuit. valabil la data livrarii produsului se va modifica conform evolutiei pietei. respectiv media aritmetica simpla a celor doua preturi rezultate din centralizator anexa. Carnetele de bonuri valorice vor fi emise gratuit la solicitarea autorităţii contractante în baza unei comenzi. C. cu posibilitatea de a alimenta în toate staţiile ofertantului.un centralizator anexa . pana la 31.12. discount-ul in %. D. acordat fata de pretul la pompa pentru fiecare tip de carburant. cu modificarile aduse de OUG 55/2010. la pompa.MOD DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata in lei. estimata a fi 01. Propunerea financiara finala care va sta la baza evaluarii ofertelor va include si discount-ul ofertat. .2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful