KONSEP FITRAH MANUSIA DARI PERSPEKTIF AGAMA DAN BIOLOGI

 Agama ialah satu set kepercayaan nilai dan agama yang berasaskan pengajaran  Memberi struktur kepada kehidupan manusia  Membantu memenuhi keperluan manusia untuk kehidipan bersama dan bersosial kepuasan emosi kepada  Memberi penganutnya .

MENURUT PANDANGAN TOKOH  Aa Gym (2005) mendefinisikan fitrah sebagai tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir dan belum pernah disentuh atau diubah  Anugerah dalam bentuk fizikal atau mental diberikan oleh Tuhan kepada manusia  Merangkumi aspek potensi bakat semula jadi keupayaan mental dan fizikal .

lantaran itu membezakan yang baik dan yang buruk . manusia dilahirkan dengan sifat – sifat yang baik yang dianugerahkan oleh pencipyanya  Manusia dianugerahkan akal dan memounyai kebebasan memilih. Manusia mempunyai dua sifat iaitu manusia sebgai makhluk jasmani dan makhluk rohani. Secara fitrahnya.

FITRAH MANUSIA MENGIKUT PERSPEKTIF BIOLOGI .

BIOLOGI BAKA PERSEKITARA N .

BAKA Bentuk Tubuh Badan Kesihatan Fizikal Emosi Kecerdasan .

menggolongkan bentuk badan manusia dalam 3 kategori: Endomorf Mesomorf Ektomorf . Sheldon(1985).

suka riadah. bersantai ENDOMORF BULAT & LEMBUT MESOMORF OTOT-OTOT KUAT. agresif.Jenis Bentuk Badan Rupa Bentuk Badan Ciri-ciri Personaliti Suka bergaul. berlega. cepat mesra. tidak suka aktiviti fizikal . sedia menghadapi cabaran EKTOMORF Tidak suka bergaul. BERKEMAHIRAN PSIKOMOTOR KURUS DAN TINGGI Tegas. introvert.

PERSEKITARAN  Mempengaruhi pembentukan dan perkembangan personaliti individu. merangkumi: keluarga Pengalaman Masyarakat sekolah Rakan Sebaya .2.

 Keluarga harmonis menggalakkan personaliti positif  Guru yang bersifat penyayang menjadi role model kepada pembentukan personaliti  Nilai masyarakat memberi impak yang besar terhadap pandangan individu dalam melahirkan personaliti yang baik. .

Keperluan Dari Aspek Biologi Mendapatkan makanan Tidur/rehat udara Pembuangan .

Implikasi Fitrah Kejadian Manusia Kepada Guru  Memudahkan guru mengenalpasti aktiviti yang sesuia dengan kebolehan murid  Guru dapat memahami sikap dan tingkah laki murid  Memudahkan guru mengasah bakat dan potensi yang terpendam  Menjadi guru lebih kreatif dalam mempelbagaikan aktiviti pembeljaran mengikut kecenderungan murid .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful