Aria curriculară: Arte Disciplina: Educaţie muzicală Clasa: a IV-a A Profesor: Creţu Lenuţa Număr de ore pe săptămână: 1 oră An şcolar

: 2013 – 2014 Tip de curriculum: nucleu Manual: Autor: Marcela Peneş, Editura ,,Ana’’

Avizat, Director:

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ După programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005
Nr. Crt 1. Unităţi de învăţare Cântarea vocală şi instrumentală Ob. Ref. 1.1. 1.3. 2.1. 2.2. 2.7. 1.2. 1.3. 1.5. 1.8. 2.2. 2.6. 3.5. 1.1. 1.3. 2.1. 2.5. 3.5. 1.4. 1.7. 2.6.           Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs

Semestrul I -17 ore
Cântare vocală Cântare în cor Cântare instrumentală Instrumente muzicale Evaluare Durata sunetelor muzicale Pauzele muzicale Măsura de 2 şi 3 timpi Doimea cu punct Evaluare 4 I-IV

2.

Ritmul

10

V XIV

3.

Genuri muzicale

 Folclorul ocazional  Genuri muzicale de factură cultă  Evaluare

3

XV XVII

Semestrul al II-lea - 17 ore
4 Melodia                Sunetele şi notele muzicale: Sol, Mi, La Sunetul şi nota Do Sunetele muzicale: Re, Fa Legătura dintre text şi melodie Construcţia melodiei Evaluare Sunetele vocal-instrumentale Timbrul vocal şi coral Timbrul instrumental şi orchestra Evaluare Cântarea armonică Cântarea vocal-instrumentală Nuanţe Tempo Evaluare 8 XVIII XXV

5.

Timbrul

2.4. 3.2. 3.2. 1.2. 2.1. 2.2.

4

XXVI XIX

6.

Interpretarea

5

XXX XXXIV

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
EDUCAŢIE MUZICALĂ– SEMESTRUL I
Conţinuturi ( detalieri ) 1. Cântarea vocală Ob. ref. 1.1. 2.1 . Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observarea sistematică Probă practică

2.Cântarea în cor

1.2. 1.3. 2.1. 2.2.

3.Cântarea instrumentală. Jucării muzicale. Instrumente muzicale

1.2 1.3. 2.1. 2.2.

4.Evaluare

1.2. 1.3.

1.Durata sunetelor muzicale

1.5. 2.1. 2.3. 2.7.

2.Durata de un timp (Pătrimea)

2.1.

Unitatea de învăţare nr.1- Melodia - 4 ore - Exersarea deprinderilor de cântare în Mijloace de învăţământ: manual , colectiv şi de tehnică vocală (emisie Cd-player, Cd. cu muzică de naturală, dicţie, respiraţie); Ludwig van Beethoven - Cântarea vocală la unison, pe grupe F. conversaţia de reactualizare – (alternativ, în lanţ, în dialog), cu solist şi poziţia corpului, respiraţia cor; - exerciţii de încălzire a vocii - Exerciţii de tehnică vocală - exerciţiu melodic ,,Odă bucuriei din Simfonia IX de Ludwig van Beethoven’’ ,,Muzicanţii” G.M.- învăţăm cântând! - Redarea fragmentară şi integrală, în Mijloace de învăţământ: manual , colectiv, în grupuri mici şi individual, a Cd-player, Cd. cu muzică de unui repertoriu de 15-20 de cântece, cu Ludwig van Beethoven, repertoriu ambitusul cuprins între do1- do2; de cântece cu ambitusul cuprins între do1- do2 G.M.. - încălzirea vocii Învăţarea cântecului : „Melodie”W. A. Mozart F. - audiţie muzicală ,,Greieraşul”, ,Vulpea şi gâsca” P. – exerciţiul – ,,Repetăm , învăţăm!” - Redarea instrumentală a cântecelor ce Mijloace de învăţământ: manual , au melodia în limitele sunetelor Cd-player, jucării muzicale precizate; F –exerciţii de încălzire a vocii - Acompanierea cu jucării muzicale; Învăţarea cântecului: ,,Toba” - Interpretarea vocal-instrumentală cu g.m.- Observarea – intuirea şi acompaniamentul jucăriilor muzicale; descrierea instrumentelor - Confecţionarea de jucării muzicale muzicale P. – activitate transdisciplinară confecţionarea de jucării muzicale Competenţe evaluate:  Capacitatea de intonare a cântecelor învăţate:  Cunoaşterea instrumentelor muzicale  Completarea unor enunţuri lacunare Unitatea de învăţare nr.2: Ritmul – 10 ore - Exerciţii de intonare a unor fragmente Mijloace de învăţământ: manual, muzicale cu ajutorul silabei ritmice Cd-player, note muzicale de „pas” carton - Reprezentarea grafică a duratelor F. – exerciţiul – interpretarea de sunetelor muzicale exerciţii melodice şi ritmice „Cositul” Observaţia - ,,Observ şi învăţ!” I-,,Completez portativul! F. - Învăţarea cântecului,,Cositul” - Interpretarea, după auz, a unor Mijloace de învăţământ: cântece alcătuite predominant din manualul, Cd-player, note pătrimi muzicale de carton - Selectarea unui fragment muzical G.M.. - încălzirea vocii reprezentativ Observarea ,,Observ şi învăţ!”

Observarea sistematică

Observarea sistematică Probă scrisă

Evaluare sumativă Probă orală

Observarea sistematică Evaluare reciprocă

Observarea sistematică Probă practică

3.Pauza de pătrime

1.3. 1.8. 2.1.

- Exerciţii de intonare a unor fragmente muzicale cu ajutorul silabei ritmice „pas” - Interpretarea unui cântec reprezentativ pentru pauza de un timp - Familiarizarea cu noţiunea teoretică - Introducerea semnului grafic specific - Exerciţii de redare în scris a pauzei de un timp

4.Durata de jumătate de timp (Optimea)

2.5. 2.7. 1.7.

- Exerciţii de cântare vocală a unor piese în durate predominant de optime - Introducerea duratei de optime şi a semnului grafic corespunzător - Exerciţii de citire ritmică

5.Durata de doi timpi (Doimea)

1.4. 2.6.

- Exerciţii de cântare vocală a unor piese în durate predominant de doi timpi - Introducerea duratei de doime şi a semnului grafic corespunzător

6.Măsura de doi timpi

1.2. 1.4. 2.6.

- Exerciţii de tehnică vocală - Joc – „De-a dirijorul” - Exerciţii de citire ritmică - Exerciţii de delimitare în scris a măsurii de doi timpi într-un fragment muzical dat

7.Măsura de trei timpi

1.2. 1.4. 2.6.

- Exerciţii de scriere a duratelor de jumătate, unul si doi timpi; - Exerciţii de intonaţie, de memorizare; - Exerciţii ritmico-melodice;

8.Doimea cu punct

1.4. 2.2.

- Exerciţii de citire ritmică - Exerciţii de recunoaştere a duratelor (pauzelor) studiate, în scurte fragmente

F. Însuşirea cântecului ,, Albinele” P. – exerciţiu aplicativ – Ex 5 /14 Mijloace de învăţământ: manualul , Cd-player, note muzicale de carton F.- conversaţia – verificarea cunoştinţelor însuşite anterior G.M. - însuşirea noţiunilor de pauză de pătrime intonând ,,Cântec de toamnă” I.- ,,Să scriem, Să exersăm!” Mijloace de învăţământ: manualul, Cd-player, note muzicale de carton F.- conversaţia – verificarea cunoştinţelor însuşite anterior I - Exerciţiu dirijat – însuşirea noţiunilor de optime: ,,Porumbiţa” , ,,Iepuraşii” G.M. – audiţie muzicală ,,Toamna” a compoziţiei ,,Anotimpurile” de Antonio Vivaldi Mijloace de învăţământ: manualul , Cd-player,planşe G.M. – audiţie problematizată – cu sesizarea duratelor sunetelor muzicale F–exerciţiul – însuşirea cântecului ,,Fluturaş, fluturaş” I.- Exerciţiu aplicativ ,,Exersăm, învăţam!” g.m. - Joc muzical: ,,Păstrează ritmul!” Mijloace de învăţământ: manualul,Cd-player, cântece în măsura de doi timpi F. - exerciţiu dirijat – verificarea noţiunilor prin exerciţii ritmice şi melodice G.M. – observarea dirijată: ,,Observăm , învăţăm şi tactăm!” P. problematizarea - delimitare în scris a măsurii de doi timpi într-un fragment muzical dat „Stai, ploaie!” Mijloace de învăţământ : manualul , Cd-player F.- conversaţia – verificarea cunoştinţelor însuşite anterior - Însuşirea cântecului ,,Ţara mea” P.- Joc :,,Poftim la vals!” G.M.- exerciţii de citire ritmică , identificarea timpilor măsurii Mijloace de învăţământ: manualul, Cd-player F.- exerciţiu dirijat: Învăţare

Probă scrisă Evaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare orală Observarea sistematică

Evaluare orală Observarea sistematică

Observarea sistematică Evaluare reciprocă

Scară de valori

Evaluare orală

muzicale prezentate de învăţător

9. Colinde

3.5.

- clasificarea tematică a cântecelor din repertoriu; - interpretarea colindelor cunoscute în zonă - repetarea cântecelor pentru serbare

,,Cântecul punctului” g.m.- Problematizarea ex. 2/21 F. - audiţie muzicală Mijloace de învăţământ: manualul, Cd-player, CD cu colinde F. – conversaţia – Colindul, cântec popular - audiţia şi interpretarea unor colinde P.- repetarea cântecelor pentru serbare

Evaluare scrisă Probă orală

10.Evaluare

1.Genuri ale folclorului ocazional

1.1. 1.3. 2.1. 2.5. 3.5. 2.1. 2.5.

2. Cântecul propriu-zis din zonă

3. Genurile muzicale de factură cultă

1.3. 2.5. 3.5.

Competenţe evaluate:  Cunoaşterea duratelor sunetelor muzicale;  Selectarea măsurilor de doi şi trei timpi;  Intonarea cântecelor din repertoriu. Unitatea de învăţare nr.5 – Genuri muzicale – 3 ore - interpretarea vocală; Materiale: imagini, CD – player - exemplificarea folclorului ocazional F.- conversaţia de reactualizare cu cântece cunoscute . ,,Obiceiurile sărbătorilor de iarnă„ G.M.- exerciţiul – exemplificări, individual şi în grup G.m.- Joc de rol – Teatrul cântat - Exerciţii de tehnică vocală Mijloace de învăţământ: - Joc – „De-a dirijorul” manualul, Cd-player, - Exerciţii de citire ritmică F. – conversaţia – Cântecul - Exerciţii de delimitare în scris a popular din zona noastră măsurii de doi timpi într-un fragment G.M- exerciţii de interpretare muzical dat F. –exerciţiul – învăţăm cântând – Cântec popular - audierea unor lucrări de factură cultă; Mijloace de învăţământ: CD-uri, - învăţarea unor paşi simpli de dans Cd-player F.- conversaţia – Dansurile popoarelor - Audiţie muzicală P.- Joc :,,Poftim la vals!”

Evaluare sumativă: scrisă orală Evaluare orală Observarea sistematică Observarea sistematică Evaluare reciprocă

Scară de valori

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
EDUCAŢIE MUZICALĂ– SEMESTRUL al II-lea
Conţinuturi ( detalieri ) 1.Sunetele şi notele SOLMI Ob. ref. 1.4. 1.7. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observarea sistematică Evaluare reciprocă

2.Sunetul şi nota LA

1.3. 1.4. 1.7.

3.Sunetul şi nota DO

2.5. 1.7.

Unitatea de învăţare nr.3: Melodia - 8 ore - Exerciţii de intonaţie a sunetelor Mijloace de învăţământ: învăţate, de memorizare a cântecelor; manualul , Cd-player - Interpretare vocală de cântece F. – conversaţia de reactualizare (solistică, în grup, pe roluri, cu ison, în şi sistematizare – învăţarea canon etc.) cântecului ,,Melc, melc,codobelc” - Exerciţii de scriere a semnelor I – exerciţiu l aplicativ – grafice, reprezentând înălţimea şi ,,Completez portativul!”Ex. 2 /26 durata sunetelor muzicale; G.M. - repetăm, învăţăm: ,,Gărgăriţa supărată” - Exerciţii de intonaţie a sunetelor Mijloace de învăţământ: învăţate , de memorizare a cântecelor ; manualul, Cd-player - Exerciţii de scriere a semnelor F. Exerciţiul ,,Învăţăm cântând !” grafice, reprezentând înălţimea şi „Cocoşelul meu isteţ” durata sunetelor muzicale; P.- exerciţiu aplicativ – cu denumirea notelor muzicale şi solfegiere g.m. -Joc. ,,Hora Unirii” - Interpretare vocală de cântece Mijloace de învăţământ: (solistică, în grup, pe roluri, cu ison, în manualul , Cd-player canon etc.) F. Exerciţiul ,,Învăţăm cântând!” - Exerciţii de scriere a semnelor I. – exerciţiu aplicativ ex 5/29 grafice, reprezentând înălţimea şi F. – exerciţiul – Învăţarea unui durata sunetelor muzicale; cântec „La moară” - Exerciţii de intonaţie a sunetelor învăţate , de memorizare a cântecelor; - Exerciţii de scriere a semnelor grafice, reprezentând înălţimea şi durata sunetelor muzicale; Mijloace de învăţământ: manualul, Cd-player F. Exerciţiul ,,Învăţăm cântând!” „Ursuleţul Martinică”, ,,Furnicile” P.- exerciţiu aplicativ – cu denumirea notelor muzicale şi solfegiere I – exerciţiu l aplicativ – ,, Completez portativul!”Ex. 4 /30 Mijloace de învăţământ : manualul, Cd-player P.- exerciţiu aplicativ – cu denumirea notelor muzicale şi solfegiere I. – exerciţiu aplicativ ex 4/31 F. – exerciţiul – Învăţarea unui cântec „Albiniţa mea”

Evaluare orală Observarea sistematică

Observarea sistematică Evaluare reciprocă Evaluare orală Observarea sistematică

4. Sunetul şi nota RE

1.3. 2.5.

5.Sunetul şi nota FA

1.3. 2.5.

- Interpretare vocală de cântece (solistică, în grup, pe roluri, cu ison, în canon etc.) - Exerciţii de scriere a semnelor grafice, reprezentând înălţimea şi durata sunetelor muzicale;

Observarea sistematică Evaluare reciprocă

6. Legătura dintre text şi melodie

1.4. 2.5.

- identificarea etapelor în învăţarea unui cântec; - interpretarea vocală de cântece; - gruparea cântecelor după melodie şi conţinut;

7. Elemente de construcţie a melodiei

2.3. 2.5.

- exerciţii melodice improvizate ; - interpretarea vocală a unui cântec; - identificarea elementelor constitutive a melodiei.

Mijloace de învăţământ: manualul, Cd-player F. - demonstraţia - interpretarea cântecului învăţat anterior I –problematizarea - gruparea cântecelor după melodie şi conţinut G.M. –interpretarea unui cântec respectând tempoul ,,Vioara” Mijloace de învăţământ: manualul, Cd-player F. –exerciţiul – învăţăm cântând ,,Voinicii” I –Joc – ,,Micii compozitori „improvizaţii melodice G.M. –solfegierea unei melodii simple

Observarea sistematică Evaluare reciprocă

Evaluare parţială Temă de lucru în clasă

8.Evaluare

1.2. 1.3.

1.Sunetele vocal instrumentale

1.3. 2.4.

2.Timbrul vocal şi corul

2.4. 3.2.

3.Timbrul instrumental şi orchestra

3.1. 3.2.

4. Evaluare

Competenţe evaluate:  Perceperea şi scrierea sunetelor învăţate ;  Stabilirea ordinii elementelor constitutive într-un cântec;  Recunoaşterea unui tip de cântec după melodie şi text; Unitatea de învăţare nr.4 - Timbrul muzical – 4 ore - imitarea diferitelor sunete Mijloace de învăţământ: manual, - gruparea sunetelor după sursa care le Cd-player emite F. – exerciţiul – imitarea unor - audiţie muzicală. sunete emise de diferite surse G.M. –exerciţiu dirijat – recunoaşterea sursei care emite sunetul F. – Audiţie muzicală - exerciţii de tehnică vocală Mijloace de învăţământ: - audiţie muzicală manualul , Cd-player ,,CD corul Madrigal I şi G.M- exerciţii de interpretare, verificare a cunoştinţelor însuşite anterior F. – exerciţii de învăţare a cântecului ,,Sunt român” Audiţie muzicală - identificarea instrumentelor muzicale Mijloace de învăţământ : diferite care fac parte din orchestra simfonică; instrumente muzicale - recunoaşterea timbrului instrumental. F.- conversaţia – verificarea cunoştinţelor însuşite anterior F. învăţarea melodiei din Rapsodia română nr.1, de George Enescu I.- lectură liberă ,,George Enescu” - audiţie muzicală ,,Rapsodia română, de George Enescu Competenţe evaluate:  Recunoaşterea instrumentelor muzicale;  Precizarea componenţei orchestrei simfonice;  Prezentarea unor sonorităţi specifice unor voci. Unitatea de învăţare nr.6- Interpretarea – 5 ore

Evaluare sumativă Probă orală

Observarea sistematică

Probă practică

Evaluare orală

Evaluare sumativă Probă orală

1.Cântare cu solist şi cor Cântare în dialog

1.2. 2.1. 2.2.

- exersarea interpretării cu solist - cântece pe roluri;

2.Câtare cu acompaniament

2.1. 2.2.

- compararea cântării vocale cu cea instrumentală; - folosirea unor jucării în acompaniament.

3.Nuanţe

1.2. 2.2.

- definirea nuanţei; - identificarea nuanţelor; - clasificarea nuanţelor.

4. Mişcarea în muzică. Tempoul

1.2. 2.1.

5. Evaluare

- definirea tempoului în muzică; - prezentarea termenilor prin care se exprimă; - identificarea tempoului în unele cântece. Competenţe evaluate:  Interpretarea corectă a unui cântec cu punctarea tuturor elementelor învăţate.

Mijloace de învăţământ: Cd-uri, CD-player F. – conversaţia – Modalităţi de interpretare a cântecelor G.M. exerciţiu de intonare în dialog – cu solist, cu ison G.M.- exerciţiu de interpretare – ,,Povestea unui ciobănaş” Mijloace de învăţământ: diapazon Cd-uri,CD-player F. –conversaţia - ,,Ascultăm, comparăm! F. – exerciţiul ,,Învăţarea cântecului ,,Moara” G.M.- Învăţarea prin cooperare ,,Cântăm, ne acompaniem” Mijloace de învăţământ : Cd-uri, CD-player F. - explicaţia – Nuanţe – exemplificări I. – Exerciţiul – Interpretează adecvat! G.m.- Joc. ,,Dirijorul” Mijloace de învăţământ: Cd-uri, CD-player F. – explicaţia – terminologia I.- exerciţiul – interpretarea cântecelor în tempou potrivit.

Probă orală

Evaluare reciprocă

Probă orală

Observarea sistematică Evaluare reciprocă Probă practică

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful