LAM-PT-05-03

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN
PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh
M1 21/06/12

SEMESTER: 8

TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Amali (jam) ISL (jam) Catatan / Refleksi

Kod: PSS3114 Tutorial (jam)

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah (jam) Mengupas konsep analisis wacana. Menghuraikan maksud pendekatan analitikal, dialog interaktif dan intepretasi secara subjektif.

1. Pengenalan Analisis Wacana • Maksud analisis wacana Pendekatan analitikal untuk mengupas isu / masalah / idea Dialog interkatif Intepretasi secara subjektif 2. Pengenalan Analisis Wacana (Sambungan) Satu hasil falsafah moden Satu bentuk pemikiran kritikal Tandatangan Pensyarah

Menjelaskan tujuan dan pendekatan analisis wacana dalam Pengajian Sosial.

Mengupas suatu isu dalam bidang Pengajian Sosial secara analitikal.

/06/12

Menjelaskan tujuan dan pendekatan analisis wacana dalam Pengajian Sosial.

Membanding beza maksud falsafah moden dan pemikiran kritikal dalam konteks analisis wacana.

Mengupas suatu isu dalam bidang Pengajian Sosial secara pemikiran kritikal. Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________

______________________________________ ( AFINAH BINTI A.D MATSUD ) Tarikh: ___________________
Jun 2012

LAM-PT-05-03

Jun 2012

D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ Jun 2012 .LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Amali (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) ISL (jam) Catatan / Refleksi Tajuk dan Kandungan M2 25 – 29 Julai 2012 INTERNSHIP Tandatangan pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A.

LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Amali (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) ISL (jam) Catatan / Refleksi Tajuk dan Kandungan M3 2–6 Julai 2012 INTERNSHIP Tandatangan pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ Jun 2012 .

LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Amali (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) ISL (jam) Catatan / Refleksi Tajuk dan Kandungan M4 9-13 Julai 2012 INTERNSHIP Tandatangan pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ Jun 2012 .

LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Amali (jam) ISL (jam) Catatan / Refleksi Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Tajuk dan Kandungan M5 16-20 Julai 2012 INTERNSHIP Tandatangan pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ Jun 2012 .

30 9. Mengupas suatu isu dalam bidang Pengajian Sosial berdasarkan pendekatan retorik. Jun 2012 . Pengenalan Analisis Wacana • Tujuan Untuk melihat masalah dari perspektif yang luas Pendekatan retorik dalam psikologi sosial Kesedaran untuk menyelesai masalah konkrit secara objektif o Kemahiran berfikir o Tidak ethnosentrik dan prejudis o Bersedia menghadapi cabaran o Futuristik Menjelaskan tujuan dan pendekatan analisis wacana dalam Pengajian Sosial.LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh M6 24/07/12 7. Mengupas konsep pendekatan retorik dalam konteks analisis wacana.30 Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Amali (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) ISL (jam) Catatan / Refleksi Tajuk dan Kandungan 1. Menyenaraikan beberapa tujuan dalam analisis wacana.

Membanding beza pendekatan klasik dan dan wacana analisis pascamoden.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Jun 2012 . Mengupas suatu isu dalam bidang Pengajian Sosial secara pendekatan klasik.Inkuiri sosial Tandatangan Pensyarah Menjelaskan tujuan dan pendekatan analisis wacana dalam Pengajian Sosial.LAM-PT-05-03 Minggu/ Tarikh M6 26/07/12 (Khamis) 10.30-12.30 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan / Refleksi 2. Perbezaan Pendekatan Klasik dan Wacana Analisis Pascamoden • Pendekatan klasik Berkait dengan ciri-ciri dalam sistem kepercayaan masyarakat tradisional • Pendekatan pasca moden . Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ ( ______________________________________ AFINAH BINTI A.

Menghuraikan tujuan pendekatan berstruktur dalam analisis wacana. Perbezaan Pendekatan Klasik & Wacana Analisis Pascamoden • Pendekatan pasca moden .LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN KURIKULUM PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu / Tarikh M7 Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Am ali (ja m) ISL (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi 2. visual dan lisan . Tandatangan Pensyarah Jun 2012 Tandatangan Ketua Jabatan . Menjelaskan tujuan dan pendekatan analisis wacana dalam Pengajian Sosial.Tujuan penulis Menjelaskan tujuan dan pendekatan analisis wacana dalam Pengajian Sosial. Membandingbeza pelbagai dimensi teks media. Analisis Wacana dan Media Massa • Pelbagai dimensi teks media – tulisan. Mengumpul pelbagai dimensi teks media berkaitan bidang Pengajian Sosial.Pendekatan berstruktur • Diskusi mengikut konteks (Contoh: isu berkaitan dengan pungutan cukai pada zaman feudal berbanding isu pungutan cukai pada zaman moden dan pasca moden) 3. Membincangkan isu pungutan cukai pada zaman feudal berbanding zaman moden. Melayari internet untuk mendapatkan isu-isu semasa yang menghubungkait dua situasi atau zaman yang berbeza. Membincangkan tujuan penulis berdasarkan teks yang diperolehi drp pelbagai dimensi media.

D MATSUD ) Tarikh: ___________________ _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ Jun 2012 .LAM-PT-05-03 ______________________________________ ( AFINAH BINTI A.

Analisis Wacana dan Media Massa • Pelbagai dimensi teks media – tulisan. Menyenaraikan contoh pengaruh ideologi dan agenda berdasarkan beberapa contoh pelbagai dimensi teks media. Mengupas isu-isu sosial semasa utk melahirkn warganegara yg bertanggungjawab Mentakrifkan metafora dan ciricirinya. Mengumpul pelbagai dimensi teks media berkaitan bidang Pengajian Sosial.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Jun 2012 Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ . Menyenaraikan contohcontoh metafora dlm pelbagai dimensi teks media. Analisis Wacana dan Media Massa • Menghurai bahasa media dari aspek Metafora Mengupas isu-isu sosial semasa utk melahirkn warganegara yg bertanggungjawab. visual dan lisan Pengaruh ideologi dan agenda World viewI penulis. penerbit/ stakeholders 3. Tandatangan Pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A. Mengumpul pelbagai dimensi teks media berkaitan bidang Pengajian Sosial. Menghuraikan konsep world view penulis / penerbit / stakeholders dlm konteks media massa.LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN KURIKULUM PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh M8 Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Am ali (jam ) ISL (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Catatan / Refleksi Tajuk dan Kandungan 3.

LAM-PT-05-03 Jun 2012 .

Menyenaraikan contoh-contoh andaian perbincgan dalam konteks pengajian sosial. Mentakrif istilah retorik dan sensasi.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Jun 2012 Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ . Analisis Wacana dan Media Massa • Menghurai bahasa media dari aspek Retorik dan sensasi 4.LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN KURIKULUM PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh M9 Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Am ali (ja m) ISL (jam) Mengumpul pelbagai dimensi teks media berkaitan bidang Pengajian Sosial. Mengupas isu-isu sosial semasa utk melahirkn warganegara yg bertanggungjawab. Pemikiran Kritikal dan Analisis Logik • Asas pemikiran kritikal dan analisis logik -Andaian & perbincangan -Asas kesahan & keblhpercyn Mengaplikasikan kemahiran sosial. Tandatangan Pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A. Menghuraikan contohcontoh retorik dan sensasi berdasarkan pelbagai dimensi media. TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi 3. Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg asas kesahan & keblhpercyn dlm konteks analisis wacana. Menjelaskan ciri-ciri andaian perbincgn dan asas kesahan & kebolehpercyn.

LAM-PT-05-03 Jun 2012 .

LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN KURIKULUM PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Amali (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) ISL (jam) Catatan / Refleksi Tajuk dan Kandungan M 10 18 – 27 Ogos 2012 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER CUTI UMUM : HARI RAYA AIDILFITRI Tandatangan Pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ Jun 2012 .

khalayan & mitos serta pernyataan induktif & deduktif. Kegunaan Analisis Wacana • Pemikiran Kritikal .D MATSUD ) Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) ( Jun 2012 . Mentakrifkn istilah andaian logik. Menyenaraikan contoh berkaitan kefahaman sebagai punca masalah dalam konteks pemikiran kritikal. Menjelaskan tujuan dan pendekatan analisis wacana dalam Pengajian Sosial. Membuatkan rumusan berdasarkan contohcontoh teks media. Pemikiran Kritikal dan Analisis Logik • Asas pemikiran kritikal dan analisis logik . Mentakrifkan istilah kefahaman punca masalah dalam konteks analisis wacana. Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg kepentingan kefahaman dalam konteks analisis wacana. Tandatangan Pensyarah ______________________________________ AFINAH BINTI A. khayalan & mitos .LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN KURIKULUM PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh M 11 Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Amal i (jam) ISL (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi 4.Pernyataan induktif & deduktif .Membt rumusan 5. Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg kepentingan membuat rumusan dalam konteks analisis wacana.Andaian logik.Kefahaman punca masalah Menjelaskan tujuan dan pendekatan analisis wacana dalam Pengajian Sosial.

LAM-PT-05-03 Tarikh: ___________________ Tarikh: ________________ Jun 2012 .

Menyenaraikan kegunaan analisis logik sebagai kritik sosial. pengurangan prasangka & perbahasan berasas.Pengayaan intelek . Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg kegunaan analisis wacana. penggayaan intelek. • Mengupas isu-isu sosial semasa utk melahirkn warganegara yg bertanggungjawa b. • Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Amal i (jam) ISL (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Tajuk dan Kandungan Catatan / Refleksi Kegunaan Analisis Wacana Analisis Logik .Mengenal pasti kemungkinan dan perkara sebaliknya Mengupas isu-isu sosial semasa utk melahirkn warganegara yg bertanggungjawa b.Pengurangan prasangka & generalisasi tidak berasas .LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN KURIKULUM PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh M 12 5. Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg kegunaan analisis wacana. Menyenaraikan contoh pelbagai dimensi teks media yang menunjukkan kemungkinan dan perkara sebaliknya.Perbahasan berasas Analisis Logik . Menghuraikan istilah kemungkinan dan perkara sebaliknya dalam konteks analisis wacana.Kritik Sosial (Interpretasi & Sistem Kepercayaan . Tandatangan Pensyarah Jun 2012 Tandatangan Ketua Jabatan . Menyenaraikan contoh pelbagai dimensi teks media yang menunjukkan kegunaan analisis logik.

D MATSUD Tarikh: ___________________ ) LAM-PT-05-03 _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ Jun 2012 .____________________________________ ( AFINAH BINTI A.

Meningkatkan kemahiran menyelesai masalah melalui kemahiran berfikir.Bkn pndktn saintifik .Pngktn profesionalisme Mengupas isu-isu sosial semasa utk melahirkn warganegara yg bertanggungjawa b.LAM-PT-05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN KURIKULUM PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu / Tarikh M 13 Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Ama li (jam ) ISL (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Catatan / Refleksi Tajuk dan Kandungan 5.Peningkatan diri . Meningkatkan kemahiran menyelesai masalah melalui kemahiran berfikir. Menghuraikan kelebihan analisis wacana. Melayari internet untuk mendapatkn contoh pelbagai dimensi media yg menunjukkan kelemahan – terbuka kpd perbincgn lanjut. Kelebihan & Kelemahan Analisis Wacana • Kelemahan .Mengait objektif & logik . Menyenaraikan contoh pelbagai dimensi teks media yang menunjukkan kelemahan analisis wacana.Trbuka kpd prbincgn lanjut Tandatangan Pensyarah Menghuraikan kelemahan dalam analisis wacana. Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ______________________________________ Jun 2012 . Kegunaan Analisis Wacana • Analisis Logik .Peningktn kreativiti .Pengaruh kpd dasar . Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg analisis bahasa perantara. Menyenaraikan contoh pelbagai dimensi teks media yang menunjukkan hubungkait objektif & logik. • 6.Mnganalisis bhs prantaraan Kelebihan .

D MATSUD Tarikh: ___________________ ) ( JUHILIN BIN TAKUN Tarikh: ________________ SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 TAHUN: 2013 LAM-PT-05-03 ) RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN KURIKULUM PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL buruh asing & budaya Kredit: 3(3+0) Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan Jun 2012 .( AFINAH BINTI A.

Msyarkt prihatin / pnyayang Mengupas isu-isu sosial semasa utk melahirkn warganegara yg bertanggungjawa b. Mengupas isu-isu sosial semasa utk melahirkn warganegara yg bertanggungjawa b. Menyenaraikan kelebihan. Ama li (jam ) ISL (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Catatan / Refleksi Tajuk dan Kandungan 7.Pecah amanah & integriti . Wacana & Isu Kemasyarktn & Cdgn Penyelesaian • Isu sosial .Jenayah remaja / juvana / seks bebas . kelemahan dan cara menangani masalah berkaitan isu sosial yg dibincangkan. Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg isu terkini dlm bidang sosial. Membahaskan isuisu sosial dengan aplikasikan kemahiran sosial yg baik.______________________________________ ( AFINAH BINTI A. Menyenaraikan kelebihan. Mengaplikasikan kemahiran sosial. Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan Jun 2012 .D MATSUD ) Tarikh: ___________________ LAM-PT-05-03 _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN KURIKULUM PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu / Tarikh M 15 Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Membahaskan isuisu sosial dengan aplikasikan kemahiran sosial yg baik. kelemahan dan cara menangani masalah berkaitan isu sosial yg dibincangkan.Penylhgunaan dadah & pengedaran dadah .Obligasi sosial . Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg isu terkini dlm bidang sosial.

Menyenaraikan kelebihan. SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Membahaskan isuisu pendidikan sejagat dengan aplikasikan kemahiran sosial yg baik. & Hasil Pembelajaran Mengupas isu-isu sosial semasa utk melahirkn warganegara yg bertanggungjawa b. Tandatangan Pensyarah Jun 2012 Tandatangan Ketua Jabatan . Membahaskan isuisu pendidikan sejagat dengan aplikasikan kemahiran sosial yg baik. Kuliah (jam) Menyenaraikan kelebihan.Pendidikan bertaraf dunia Mengupas isu-isu sosial semasa utk melahirkn warganegara yg bertanggungjawa b.______________________________________ ( AFINAH BINTI A. kelemahan dan cara menangani masalah berkaitan isu pendidikan sejagat yg dibincangkan.Pertukaran pelajar .Pemindahan tek & kesan . TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Catatan / Refleksi Tajuk dan Kandungan Wacana & Isu Kemasyarktn Cdgn Penyelesaian • Pendidikan sejagat . Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg isu terkini dlm bidang pendidikan sejagat. Ama li (jam ) ISL (jam) Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg isu terkini dlm bidang pendidikan sejagat.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ LAM-PT-05-03 _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN KURIKULUM PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu / Tarikh M 16 7. kelemahan dan cara menangani masalah berkaitan isu pendidikan sejagat yg dibincangkan.

Mengaplikasikan kemahiran sosial. Menyenaraikan kelebihan.______________________________________ ( AFINAH BINTI A. kelemahan dan cara menangani masalah berkaitan isu perhbgn antarabgsa & dasar luar negara yg dibincangkan. & Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Ama li (jam ) ISL (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Catatan / Refleksi Tajuk dan Kandungan Wacana & Isu Kemasyarktn Cdgn Penyelesaian • Perhubungan antarabangsa & dasar luar negara .Dasar ’rumah kedua’ utk warga asing . kelemahan dan cara menangani masalah berkaitan isu Membahaskan isuisu perhgn antarabgsa & dsr luar neg dgn aplikasikan . Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg isu terkini dlm perhbgn Jun 2012 .Dasar berkecuali & kesan . Membahaskan isuisu perhbgn antarabgsa & dasar luar neg dengan aplikasikan kemahiran sosial yg baik. Mengaplikasikan kemahiran sosial.Perhbgn dgn neg status quo & dgn neg maju lain .Perhubungan dgn negara serantau . Menyenaraikan kelebihan.Peranan bdn antrbgsa (PBB) & bdn naungannya .D MATSUD ) Tarikh: ___________________ LAM-PT-05-03 _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN KURIKULUM PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu / Tarikh M 17 7.Berbaik dgn semua neg Mengupas isu-isu sosial semasa utk melahirkn warganegara yg bertanggungjawa b. Melayari internet untuk mendapatkn maklumat ttg isu terkini dlm perhbgn antarabngsa dan dasar luar neg.Dasar imigrasi .

LAM-PT-05-03 Minggu / Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) perhbgn antarabgsa & dasar luar negara yg dibincangkan.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Tutorial (jam) kemahiran sosial yg baik. Ama li (jam ) ISL (jam) antarabngsa dan dasar luar neg. Tandatangan Pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A. Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ Catatan / Refleksi RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh M 18 15 – 19 Okt 2012 Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 8 TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Amali (jam) ISL (jam) Catatan / Refleksi Kod: PSS3114 Tutorial (jam) Tajuk dan Kandungan MINGGU ULANGKAJI Jun 2012 .

D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Minggu/ Tarikh M 19 22 – 26 Okt 2012 Jun 2012 SEMESTER: 8 Kod: PSS3114 Tutorial (jam) TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Amali (jam) ISL (jam) Catatan / Refleksi Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) .LAM-PT-05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan / Refleksi Tandatangan Pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A.

LAM-PT-05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan / Refleksi MINGGU ULANGKAJI Tandatangan Pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL SEMESTER: 8 TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Kod: PSS3114 Jun 2012 .

LAM-PT-05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan / Refleksi M 20 29 Okt – 02 Nov 2012 MINGGU PEPERIKSAAN Tandatangan Pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP KAJIAN SOSIAL AMBILAN JAN 2010 Kursus/Kertas: WACANA DAN MASYARAKAT DALAM PENGAJIAN SOSIAL Jun 2012 SEMESTER: 8 TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0) Kod: PSS3114 .

LAM-PT-05-03 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (jam) ISL (jam) Catatan / Refleksi M 21 05 – 09 Nov 2012 MINGGU PEPERIKSAAN Tandatangan Pensyarah ______________________________________ ( AFINAH BINTI A.D MATSUD ) Tarikh: ___________________ Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________________ ( JUHILIN BIN TAKUN ) Tarikh: ________________ Jun 2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful