..... sunt dispozitive analogice conectate între două segmente de cablu - a) Repetoarele ..... funcţionează la nivelul reţea, interconectează...

de nivel fizic - d) Ruterul ..... : rutează cadre pe baza adreselor...conectat la un singur calculator - b) Comutatoarele Afi unei port de text cu o dim mai mare d cea prest: b) <big> Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mare decat cea prestabilita se face prin: - b) <big> Alegeti culoarea data de codul de culoare #ffffff: b) white Alegeti culoarea data de codul de culoare #000000: a) black Alegeti varia corec LAN-ur cu difuz au două tipuri de tehnol: b) magistrală sau inel Aplicatiile de control a conexiunii folosesc protocolul: - a) ip Aplicatiile de control a conexiunii folosesc protocolul: A ip Arhitecturile de reţea cele mai cunoscute sunt modelul de referinţa OSI - (.transmission control protocol / internet protocol). Care din urmatoarele atribute apartine tagului font? - b) width Care din urmatoarele programe foloseste campul TTL: - c) traceroute Care program nu este un client de mail - b) Sendmail Care program nu este un client de mail - c) Postfix Care program nu este un client de mail - d) Exim Care program nu este un client de web - d) Explorer Care program nu este un server de mail - c) Cyrus Care program nu este un server de web - a) firefox Care varianta de raspuns nu este corecta? Modelul OSI cuprinde 7 nivele - d. Delimitarea nivelelor se face astfel încât să maximizeze fluxul de informaţii prin interfeţe. Care varianta nu este corecta? Servicii sigure orientate pe conexiuni pot fi: - b. Datagrama confirmat Care varianta nu este corecta? Serviciile nesigure (neconfirmate) fără conexiuni sunt - b. fluxuri de octeţi Cifrul....DES – Data Encryption Standard...este cel mai cunosc cifru bloc. Cifrul....IDEA – International Data Encryption Algorithm...este un cifru bazat pe o generalizare a structurii Feistel...

prin utilizarea urmatorului element de fraza: d) <b> Formal, un serviciu este specificat printr-un set de primitive (operaţii) disponibile entităţii care... HTML provine de la c) HyperText Markup Language HTTP provine de la a) Hypertext Transfer Protocol IEEE 802.5 este un exemplu de LAN de tip magistrala cu jeton . F IMAP provine de la b) Internet Message Access Protocol In retelele cu difuzare, pachetele contin un câmp de adresă ...restul ignorându-l. A În retelele cu difuzare există diferite conexiuni...mai multe maşini intermediare. F În retelele cu difuzare statice se divizează timpul...emită : b). numai atunci când îi vine rândul. În reţelele cu difuzare există un singur canal de comunicaţie ...numite pachete. A În reţelele punct-la-punct există diferite conexiuni...mai multe maşini intermediare. A În reţelele punct-la-punct un rol deosebit îl joacă algoritmii de dirijare...tehnologie. F Inserarea unui hyperlink în limbajul HTML se face prin: b) <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a> c) <br> În cazul retelelor WAN cu difuzare, subreţeaua...către satelit. A În funcţie de modul de alocare a canalului reţelele cu difuzare pot fi statice sau dinamice. În LAN-urile cu inel fiecare bit se propagă indep de ceilalţi pe inel, fără să aştepte restul pachetului. În LAN-urile cu magistrală, la fiecare mom unul din calc poate transmite, iar celelalte aşteaptă. A INTERNET-ul este o colectie de retele ce ofera anumite servicii comune...1983 când TCP/IP ... Intre două nivele adiacente există o interfata care defineşte op şi serviciile primitive...n+1. Intreruperea de rand în cadrul unui paragraf de text se realiz prin introducerea unui elem de tipul: Inserarea textului în paragrafe se realizeaza folosind: b) <p> Inserarea unei imagini se face prin: b) <img src="image.gif">

Comanda ls din sis de op UNIX b) Afis continutul unui director Comanda ps din sis de op UNIX a) Afis continutul unui fisier Comanda cat din sis de op UNIX d) Concate doua sau mai multe Comanda cat din sistemul de operare UNIX - a) Afiseaza continutul unui fisier Comanda du din sis de op c) Afis lista de fisi si directoare si spatiul ocupat de acestea Comanda df din sis d) Afis lista de part si spa liber si cel ocup Comanda df –h din sis b) Afis lista de partitii si spatiul liber Comanda top din sis c) Afis interactiv procesele active în sistem Comanda head din sis b) Afiseaza primele linii ale unui fisier Comanda tail din sis c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier Comanda ps din sistemul d) Afiseaza lista de procese active Comanda who din sist c) Afiseaza lista de useri conectati in Comanda netstat din sistemul de operare UNIX: Afiseaza starea conexiunilor TCP, remote si portul Comanda route din sistemul de operare UNIX: adauga o ruta statica in tabela de rutare.mutate cat si permanente, au fost dezvoltate in anii ’70 Comanda ifconfig din sistemul de operare UNIX arata configuratia curenta a placilor de retea Comanda ipfw din sis de op UNIX:este un prog de config a firewallului Comanda tcpdump din sis de op UNIX: analizator de pachete Comentariul în limb html se intr astfel: c) <!-- comentariu --> Comuntariul dir dintre doua host din ace retea se real doar pe baza adresei de: b) mac Comun dintre un client si un server se re pe baza adr de: A ip Concepte de baza ce apar in criptografie:A este...din M se numesc: raspunsuri gmx sau mesaje in clar Concepte de baza ce apar in criptografie:Multimea C...se num: spatiul textelor cifrate Concepte de baza ce apar in criptografie: K este...numita: functie(transformare) de criptare Concepte de baza ce apar in criptografie:Pentru fiecare elem...numita: functia(transformare) de decriptare

Inserarea unui hyperlink în limbajul HTML se face prin: b) <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a> Intreruperea de rand în cadrul unui parag de text se realiz prin introducerea unui element de tipul: c) <br> IMAP provine de la b) Internet Message Access Protocol Modelul de referinţă TCP/IP a fost definit prima dată în 1974 de catre Cerf şi Kahn,răspunzândcc cerinţelor de interconctare a reţelelor prin satelit şi radio. A Nivelul retea al modelului OSI se ocupă de transferul pachetelor dintro reţea în alta... Nivelul ....al modelului TCP/IP este un nivel inter-reţea fără conexiuni... b). Internet Nivelul .....al modelului TCP/IP are rolul de a permite conversaţii... d). transport Nivelul .....al modelului TCP/IP are rolul de a conecta gazda la reţea... b). gazdă-reţea Nivelul aplicatie al modelului OSI conţine o multitudine de protocoale utilizate frecvent... Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt...virtual telnet care. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt...fişiere ftp care Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt...electronică smtp. Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt...domenii dns care Nivelul aplicaţie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt...ştiri usenet si Nivelul fizic al modelului OSI are rolul de a transmite biţii de la o masina la alta printr-un canal... Nivelul internet al modelului TCP/IP este similar nivelului sesiune din modelul OSI, având ca probleme principale dirijarea pachetelor şi evitarea congestiei F Nivelul legatura de date al modelului OSI are rolul de a transforma un mijloc de transmisie într-o linie disponibilă nivelului reţea fără erori de transmisie.

Concepte de baza ce apar in criptografie:Multimea {E...formeaza: schema de criptare Conectarea mai multor persoane aflate in reţele diferite...numite. b. Porti Criptarea similara cifrurilor cascada...se num criptare: multipla Critici aduse modelului OSI: ratarea momentului...aplicabilitate a modelului. A Critici aduse modelului TCP/IP: nu are clar delimitate...complet diferite. F Daca in retea datele circula: - într-un singur sens comunicarea este simplex; Dacă transmiterea mesajului de la sursă la destinaţie ...numeşte dirijare sau rutare. Deschiderea unui link intr-o fereastra noua...forma: b) <a href="url" target="_blank"> DHCP prov de la b) Dynamic Host Configuration Protocol DNS provine de la c) Domain Name System Elementele active ale unui nivel se numesc entităţi... numesc entităţi pereche Elem inline generic potrivit cu o gama larga de utilizari... rand este: c) <span> Ethernet (IEEE802.3)) este o reţea cu magistrală...încearcă din nou. A Ethernet(IEEE802.3)) este o reţea cu inel şi control descentralizat...încearcă din nou. F ETHERNET-ul este cea mai populară dintre reţelele locale...... b. IEEE 802.3. Evidentierea unui fragment de text...cursiv... de fraza: c) <i> Evidentierea unui fragment de text...aldin se face prin utiliz urmat elem de fraza: d) <b> Există doua tipuri de servicii oferite de fiecare nivel ...fără conexiuni. A Evid unui frag de text, prin afis aces cu stilul cursiv se face prin util urmatorului element de fraza: c) <i> Evide unui frag de text, prin afi acest cu stilul aldin se face

Nivelul legatura de date al modelului OSI cuprinde un subnivel de control al acesului la mediu... Nivelul n de pe o maşină comunică folosind anumite reguli şi convenţii numite protocoale... Nivelul prezentare al modelului OSI are rolul de a verifica sintaxa şi semantica informaţiilor transmise. Nivelul retea al modelului OSI are rolul de a controla funcţionarea subreţelei... Nivelul sesiune al modelului OSI are rolul de a facilita utilizatorilor de pe maşini diferite stabirea unei sesiuni între ei... Nivelul transport al modelului OSI descompune datele pe care le primeşte de la nivelul imediat superior în unităţi mai mici... O colecţie de nivele şi protocoale de comunicaţie se numeşte arhitectură de reţea. A Obiectivul esential al criptografiei...autorizate,este: confidentialitate Obiectivul esential al criptografiei...neautorizate a datelor este: integritate Obiectivul esential al criptografiei...a originii unui mesaj este : autentificare Obiectivul unui cifru bloc este...daca se poate gasii o cheie... total compromis Obiectivul unui cifru bloc este...daca nu poate obtine cheia... partial compromis O colecţie de reţele interconectate se numeşte interreţea sau internet. Ea are procesoare şi la o distantă de 10000km. O linie în cadrul unui tabel se introduce prin: b) <tr> O lista ordonata se introduce prin: d) <ol> O lista neordonata se introduce prin: a) <ul> O listă de protocoale folosită de un sistem, câte un protocol pentru fiecare nivel se numeşte stiva de protocoale. Pentru a aduce mesajele de mail un client se conecteaza la un MTA cu pop3 pe portul c) 25 Pentru a insera o portiune de text preformatat se recomanda utilizarea tagului : c) <pre>

Pentru inserarea unui element de text formatat cu stilul teletype se foloseste: b) <tt> POP provine de la b) Post Office Protocol Porţile de la nivelul transport înteleg formatul şi conţinutul datelor şi traduc mesajul de la un format la altul. F Porţile de la nivelul transport: conectează două calculatoare ce utilizează...este nevoie. A Primitiva pentru implementarea unui serviciu...stabileşte conexiunea cu o entitate pereche aflată în aşteptare este: d. CONNECT Primitiva pentru implementarea unui serviciu...blochează în aşteptarea unui mesaj este: c. RECEIVE Prin protocol înţelegem un set de reguli ce guvernează formatul şi semnificaţia cadrelor, pachetelor. Prin secventa de mesaje înţelegem un set de primitive pe care un nivel le furnizează nivelului... Programul bind in mediu UNIX: programul bind e server de dns Programul nmap in mediul Unix: este un prog de scanare a retelei Programul ssh in mediu UNIX: clientul de ssh din linux Protocoalele sunt legate de interfeţele dintre niveluri, iar serviciile sunt legate de pachetele trimise între entităţile pereche de pe diferite maşini. F Protocolul este o înţelegere între părţi asupra modului de realizare...cele doua maşini. F Protocolul udp din cadrul modelului TCP/IP este un protocol nesigur şi neorientat pe conexiune... Protocolul tcp din cadrul modelului TCP/IP este un protocol sigur, orientat pe conexiune... Retelele care au procesoare situate în acelaşi oraş, la o dist de cel mult 10km... Retelele care: - au dimensiuni b. MAN reduse, - folosesc o tehnologie de trans..se numesc : a. LAN Retelele cu procesoare în aceeaşi ţară sau pe acelaşi continent...de date se numesc : c. WAN Retelele cu procesoare situate în aceeaşi cameră, clădire sau campus se numesc: a.LAN Reţelele sunt organizate pe straturi sau nivele, fiecare nivel oferind servicii nivelelor inferioare. F Ruterele sunt calculatoare specializate ce conectează...datele mai departe. A

Se numeste retea de calculatoare o colecţie interconectată de calculatoare autonome Serviciul care impiedica o entitate sa nege...este: non-repudierea Serviciul fără conexiuni este asemănător sistemului telefonic F Serviciul orientat pe conexiuni este asemănător sistemului postal. F Serviciul orientat pe conexiuni este asemănător sistemului telefonic A Serviciul sigur orientat pe conexiuni , este serviciul în care se menţine delimitarea mesajelor... Serviciul sigur orientat pe conexiuni numit ... este serviciul în care nu există delimitări...mai mici. b). Fluxurile de octeţi SMTP provine de la d) Simple Mail Transfer Protocol Standardul IEEE ....Bluetooth a adus ca elem de noutate eliminarea cablurilor dintre anumite dispozitive d). 802.15 Standardul IEEE ....sau VLAN (Virtual LAN) a aparut din necesitatea de a recabla... c) 802.1Q Standardul IEEE ....a aparut ca o soluţie pentru serviciile de voce şi...10-66 GHz, etc. a) 802.16 Stilul de text ingrosat/aldin se poate aplica folosind: c) <bold> Tagul <span> nu accepta atributul: b) align Titlul unei pagini web afisat în bara de titlu a browserului se introduce prin: d) <title> Topologia de interconectare a ruterelor poate fi de diverse tipuri: stea, inel, arbore, neregulată, etc. in cazul reţelelor cu : b) comutare de pachete Un cifru bloc ce repeta secvential o functie interna numita functie repetitiva se numeste cifru bloc _iterat_ Un cifru simplu de perioada t peste un alfabet cu s caractere...se num cifru : vigenere simplu Un client ARP : c) obtine o adresa IP intr-o adresa MAC Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: b) pop3 Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: c) imap Un exemplu de MDA este b) Cyrus Un exemplu de MTA este d) Postfix Un program de tip MUA se conecteaza la un MDA imap pe portul b) 143 Un server de fisiere livreaza datele pe portul: b) 20

Un server de fisiere se ataseaza uzual la portul: c) 21 Un server de fisiere utilizeaza protocolul: b) ftp Un server de mail primeste conexiuni pe portul c) 25 Un server de mail trimite mesajele prin protocolul: d) smtp Un server de web care accepta conexiuni securizate se ataseaza uzual la portul: b) 443 Un server de web se ataseaza uzual la portul: c) 80 Un server de web serveste în mod uzual: d) pagini html Un server de web utilizeaza protocolul: a) https Un server de web utilizeaza protocolul: b) http Un server de web poate gazdui: c) Oricat de multe situri Un server DNS : b) Translateaza o adresa de web intr-o adresa IP Un server DNS raspunde pe portul d) 53 Un server UNIX adminstrat de la distanta primeste conexiuni pe portul b) 22 Un server UNIX de web se administreaza de la distanta prin protocolul d) ssh Una dintre caracteristicile unui serviciu este calitatea serviciului...trebuie să fie sigur Verificare unei conexiuni fizice de retea se va realiza prin: a) ping Vulnerabiltati la nivelul legaturii de date: MAC Flooding Vulnerabilitati prin ARP: Arp poisoning Vulnerabilitati prin DHCP: DHCP Starvation, Rogue DHCP Server Vulnerabilitati de tip buffer overflow: DoS, DDoS Vulnerabilitati la nivelul de retea: IP Spoofing Vulnerabilitati la nivelul aplicatie: DoS, DdoS WWW (World Wide Web) a fost inventat de fizicianul Tim Berners Lee . Prin WWW sit-eurile pun la dispoziţia utilizatorului pagini cu informaţii ce cuprind pe lângă text, poze, sunet, video, legături la alte pagini sau hărţi, etc. A