You are on page 1of 18

Kit

ETA P

Evaluarea Trăsăturilor A ccentuate ale Personalităţii

Raport de evaluare

Raport de evaluare

Evaluator:
Psiholog Macarie Alexandra Elena

Date generale Atenţie! Datele prezentate în acest fişier sunt generate automat şi nu reprezintă un raport de evaluare psihologică în sine. Pornind de la datele afişate în acest raport preliminar. PM 3 2009 Probele utilizate: Persoana evaluată: Ionescu Ioana Vârsta: 25 de ani Studii: Universitare Varianta evaluării: Evaluarea s-a realizat în varianta computerizata a probelor de evaluare psihologică prezentate mai sus. TI – 4. ţinând cont de toate constrângerile metodologice şi legale implicate într-o astfel de activitate.2009 A. prin analiza critică a acestora.05. DA 307. 20. Scopul evaluării: Evaluator: psiholog Aplicaţie curs Macarie Alexandra Elena Genul: feminin 2 . psihologul va redacta raportul final. Prezentul raport de evaluare psihologică se bazează pe utilizarea probelor de evaluare a personalităţii: BF III.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit ale Personalităţii RAPORT PRELIMINAR de evaluare psihologică realizat astăzi miercuri. SM 08.

4 0.07 Valori Normalizate 5 5 8 7 2 REPREZENTARE GRAFICĂ: Izolat Sociabil Sigur pe sine Îngrijorat Mobil Perseverent Egocentric Altruist Administrator Explorator 3 .F.67 0. Grafice şi scoruri pe factori B 2.53 0. III) SCORURI PE FACTORI: Factori SOCIABILITATE (extroversiune) NESIGURANŢĂ (nevrozism) PERSEVERENŢĂ (conştiinciozitate) ALTRUISM (agreabilitate) DESCHIDERE (complexitate) Valori Brute 0. TRĂSĂTURI DOMINANTE (B.73 0.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit ale Personalităţii B.

impulsiv.le vorbeşte mult stimulându-i şi pe ceilalţi. pesimist. are încredere forţele proprii. şi 8. optimist. îi place să impună respect. calm. Se exteriorizează cu uşurinţă. curios. RISCURI: împrăştiat. preferă sarcini complexe şi adoptă soluţii noi. rezervat şi introvertit. sceptic sau chiar cinic. cu multe idei şi de iniţiative nefinalizate 1 Observaţii (BF II. fără imaginaţie. prietenos. RISCURI: egoist. încrezut. cu o toleranţă mică la incertitudine DESCHIDERE (COMPLEXITATE) EXPLORATOR. egoist. distrat. săritor. original. disciplinat. uneori este nefericit fără un motiv anume. Tolerant. pripit. realist. supus sau chiar umil. tensionat. inedite. “chisat”.  denumirea factorilor nu coincide întotdeauna cu sensul /semnificaţia curentă (semnificaţia factorilor poate fi diferite de cea care ne-am aştepta să o găsim la prima interpretare). rareori apelează la ceilalţi pentru rezolvarea problemelor personale şi preferă activităţi solitare. centrat pe sine. Policronic. caută să treacă neobservat SOCIABILITATE (EXTROVERSIUNE) SOCIABIL. cedează uşor. fără simţ practic. definind cei cinci mari factori ai personalităţii (Big – Five) la care pot fi reduşi ansamblul de trăsături descriptive ale personalităţii individuale. cu o stimă de sine redusă. RISCURI: rigid. distant. 3. Păstrează distanţa faţă de ceilalţi. pierde mult timp cu conversaţiile SIGUR PE SINE. pesimist. vrea să nu supere pe nimeni. deschis. prea naiv şi încrezător în relaţia cu oamenii. timorat. analizează atent variantele şi respectă regulile. îi place să planifice acţiunile şi să respecte angajamentele luate. formalist. excentric. RISCURI: gălăgios. cu iniţiativă în relaţiile sociale.):  Chestionarul BF II. RISCURI: maleabil. încalcă regulile şi abandonează uşor. se percepe mai valoros decât este în realitate NESIGURANŢĂ (NEVROZISM) ÎNGRIJORAT. îşi dezvăluie cu greu gândurile şi opiniile. Monocronic. RISCURI: inconsecvent. permite evaluarea structurii de bază a personalităţii angajaţilor.. nonconformist. îi este greu să lucreze în echipă ALTRUISM (AGREABILITATE) ALTRUIST. antipatic. acordă atenţie detaliilor. indisciplinat. dependent de grup ADMINISTRATOR. abordabil.  sunt luaţi în calcul în interpretare doar factorii care au valori la extreme (1. 9. naiv. 4 .ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit ale Personalităţii 1 DETALII DESCRIERE PERSONALITATE IZOLAT. orgolios. neglijează detaliile. vulnerabil în situaţii de stres MOBIL. Se bazează pe intuiţie. preferă activităţi sociale. Independent. se teme de sarcinile profesionale dificile situaţie. îşi argumentează şi apără ideile cu convingere. cald. se adaptează rapid şi îşi revizuieşte planificările pe parcurs. rigid. amabil. familiar. se simte bine într-un mediu stabil. reacţionează pozitiv în faţa provo-cărilor şi sarcinilor complexe. Are o părere bună despre sine. acţionează după impuls şi acceptă propuneri riscante. uşor afectat de eşec. rece. 10). RISCURI: autosuficient. superficial şi abandonează uşor PERSEVERENŢĂ (CONŞTIINCIOZITATE) PERSEVERENT. adaptativ. pragmatic. RISCURI: dogmatic. inovativ. RISCURI: nevrotic sau depresiv. 2. defensiv. îl stimulează schimbarea şi căutarea „teritoriilor necunoscute”. RISCURI: nesociabil. indiferent sau răutăcios. stabil ca stil de lucru. conformist ritm lent de lucru şi nu finalizază la timp sarcinile EGOCENTRIC. defensiv. nesincer. veghează la păstrarea valorilor câştigate. superficial.

ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit CONCLUZII PARŢIALE ale Personalităţii Disciplinat. Formalist. simte nevoia să se păstreze valorile câştigate şi să rezolve sarcinile prin metode verificate anterior. Monocron şi cu toleranţă scăzută la incertitudine. 5 . se simte bine într-un mediu stabil. analizează cu atenţie toate detaliile şi se simte confortabil atunci când îşi planifică activităţile. în care îşi poate păstra stilul de lucru. Se conformează regulilor şi îi place să respecte angajamentele luate.

33 0. 307) Factori Demonstrativitate Hiperexactitate Hiperperseverenţă Nestăpânire Hipertimie Distimie Instabilitate Exaltare Anxietate Emotivitate Nevrotism Dependenţă Dezirabilitate REPREZENTARE GRAFICĂ: Valori Brute 0.5 0.42 0.25 0.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit ale Personalităţii B 2.42 0. SCORURI PE FACTORI: DIMENSIUNI ACCENTUATE (D.58 0.17 0.58 0.33 0.25 0.5 Valori Normalizate 5 6 4 6 2 4 3 1 5 4 4 3 1 DEMONSTRATIVITATE HIPEREXACTITATE HIPERPERSEVERENŢĂ NESTĂPÂNIRE HIPERTIMIE DISTIMIE INSTABILITATE EXALTARE ANXIETATE EMOTIVITATE NEVROTISM DEPENDENŢĂ DEZIRABILITATE 6 .75 0. A.25 0.

inimă sensibilă. fără energie. face faţă greu dificultăţilor. neimplicat. se enervează foarte repede. Avantaje: harnic. impresionabil. nu vede toate datele problemei. valoroasă. Riscuri: apatic. evită riscurile şi nu tolerează “superficialitatea” colegilor. Avantaje: disciplinat şi hiperconştiincios. nonconflictual şi prevenitor în relaţiile cu ceilaţi. trăieşte intens. crede despre sine şi afirmă că este mult mai bun decât este în realitate. superioare şi altruiste. neîncrezător. Valorile apropiate de 100 pot indica şi o personalitate cu „probleme”. Avantaje: mobil emoţional. se adaptează rapid la interlocutor. înflăcărat. optimist. maleabil şi ascultător. animator sau “agent de vănzări”. tendinţe spre isterie. Riscuri: temător. uşor de destabilizat. promt în luarea deciziilor sau a trecere la fapte. de încredere. exagerat în reacţii. evită disputele şi conflictele. Riscuri: tendinţă de faţadă. agitat şi împrăştiat. empatic. calm. nesociabil şi taciturn DISTIMIE INSTABILITATE Evită să se implice. bun executant. se iroseşte în acţiuni neesenţiale (agitaţie sterilă). face tot posibilul să-şi atingă obiectivele şi este capabil de numeroase realizări pozitive. se aliază opiniei majorităţii. indecis. nesincer sau chiar mitoman. uşor afectat de remarcile negative sau de evenimente negative. complexat. labil emoţional. Avantaje: prudent. implicat. evită să îşi spună opinia. Avantaje: supus. suspicios. Riscuri: imprevizibil. amână luarea unor decizii importante sau nu finalizazeză la timp. Riscuri: timid. îi este greu să se afirme. Avantaje: prezentabil. bun coechipier. irascibil şi conflictual. 7 . om de echipă dacă îi sunt respectate sensibilităţile Riscuri: vulnerabil. suportă greu traumele EXALTARE ANXIETATE EMOTIVITATE NEVROTISM Avantaje: atent. abandonează dacă nu este admirat. face orice pentru aşi atinge scopurile. „duioasă”. inconstant şi greu de înţeles datorită reacţiilor emoţionale contradictorii. nerăbdător. anxios (stare generală de teamă fără obiect). constant în ceea ce face. nerealist în autoevaluare. plin de energie. bun negociator. Riscuri: indecis. dependent de sfaturile şi suportul celorlalţi. nesigur pe deciziile luate. curajos şi revendicativ Riscuri: vindicativ. conformist. Avantaje: entuziast. respectă opinia celorlalţi şi se conformează sarcinilor trasate de alţii. lent. de încredere etc. spirituale. rezonează rapid la trăirile celorlalţi sau la întâmplări fericite sau nefericite. direct şi asertiv . ranchiunos. superficial. HIPEREXACTITATE HIPERPERSEVERENŢĂ NESTĂPÂNIRE HIPERTIMIE Avantaje: dinamic. exhibiţionist sau excrocherie. surescitat. superficial Avantaje: serios. nu uită şi nu iartă uşor. emotiv şi anxios. Riscuri: rigid sau nehotărât. plin de compasiune. Riscuri: lăudăros. cu multe idei şi iniţiative. cu tendinţe obsesionale. se face uşor simpatizat. rezistent la efort şi muncă fizică Riscuri: impulsiv. dimensiunea accentuată putându-se manifesta şi ca factor perturbator al activităţii profesionale. planificat în tot ceea ce face. Riscuri: pripit.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit ale Personalităţii 2 DETALII DESCRIERE PERSONALITATE DEMONSTRATIVITATE Avantaje: empatic. Valorile peste pragul de 75 ne indică o dimensiune “accentuată”. impresionează şi ştie să se facă perceput drept o persoană onestă. Avantaje: sensibil. cu principii solide. Riscuri: nerealist şi supra-optimist. trece prea uşor peste eşecuri. tensionat. militează intens pentru cauze nobile. meticulos şi perfecţionist. cu reacţii de mare sensibilitate în sfera sentimentelor subtile. docil. machiavelic. Avantaje: ambiţios. îşi controlează greu impulsiurile. vizibilă în comportamentele zilnice ale persoanei. mincinos DEPENDENŢĂ DEZIRABILITATE 2  Observaţii (DA 22006): Sunt semnificative doar scorurile care depăşesc pragul de 5 (50% saturaţie). ordonat. stimă scăzută.

meticuloasă.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit CONCLUZII PARŢIALE ale Personalităţii Cele 13 dimensiuni nu se manifestă în mod accentuat în personalitatea subiectului Se evidenţiază doar tendinţe slabe spre hiperxactitate şi nestăpânire. 8 . îşi planifică activitatea. Persoana evaluată este harnică. şi amână luarea unei decizii pentru a verifica toate detaliile.

1 0.3 0.Secundar Rigiditate .Policronie Toleranţă la incertitudine 0.2 0. SCORURI PE FACTORI: TOLERANŢĂ LA INCERTITUDINE (T.3 0. 4) Factori Valori Brute Valori Normalizate Simplitate – Complexitate Normativitate – Libertate Familiaritate – Diversitate Nesiguranţă – Încredere Primar .4 0.2 0.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit ale Personalităţii B 3.I.Flexibilitate Monocronie .2 2 1 3 3 1 3 3 2 2 REPREZENTARE GRAFICĂ: Simplitate Normativitate Familiaritate Nesiguranţă Primaritate Rigiditate Monocronie Complexitate Libertate Diversitate Încredere Secundaritate Flexibilitate Policronie Toleranţă mică la incertitudine Toleranţă mare la incertitudine 9 .

provocatoare sau stresante. RISCURI: inflexibil. dificile. rebel. fără iniţiativă NORMATIVITATE – LIBERTATE LIBERTATE - preferinţa pentru situaţiile ambigui. structurare.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit ale Personalităţii 3 DETALII DESCRIERE PERSONALITATE SIMPLITATE - preferinţa pentru sarcini clare. nu respectă planificările. nu finalizează NORMATIVITATE - nevoia de norme şi reguli clare. se crede mai bun decât este în realitate PRIMARITATE – reacţionează prompt. provocatoare sau stresante. libertate în asumarea riscului şi posibilitatea iniţiativei personale. şi 8.FLEXIBILITATE FLEXIBILITATE – Spontan şi maleabil. noutate şi extravaganţă preferinţa diversitate. ecoul afectiv dispare la fel de uşor. algoritmică. poate urmări numai o sursă de comunicare RISCURI: „chisat”. împrăştiat. . nu încearcă lucruri noi şi nu agreează schimbările.)  sunt luaţi în calcul în interpretare doar factorii care au valori la extreme (1. planificare şi minimizare a riscului. RISCURI: imprudent.) în timp ce altele solicită o toleranţa mică al incertitudine (în special cele legate de controlul şi dirijarea traficului feroviar sau aerian. controlul calităţii în industriile care folosesc tehnologii de vârf. tipicar. abordare progresivă. cunoscute. caută schimbarea şi noi posibilităţi. rigid. nu este atent la detalii TOLERANŢĂ LA INCERTITUDINE TOLERANŢĂ MICĂ LA INCERTITUDINE TOLERANŢĂ MARE LA INCERTITUDINE 3 Observaţii (TI . încearcă mereu lucruri noi. agresiv. RISCURI: imprevizibil. 9. îşi schimă uşor opiniile sau planurile.eficient atunci când se concentrează pe o singură sarcină. neimplicat. exprimând uşor ceea ce îl deranjează sau emoţionează. ranchiunos. urmărind obiective multiple. abordare euristică. pripit.4):  Chestionarul TI . RISCURI: impulsiv. atenţie distributivă redusă MONOCRONIE – POLICRONIE POLICRONIE – poate fi eficient atunci când realizează mai multe activităţi în paralel. RISCURI: superficial. se plictiseşte şi abandonează uşor NESIGURANŢĂ – teamă. servicii financiar – contabile. RIGIDITATE – Tipicar(ă) şi de neclintit. cu soluţii previzibile.vânzări. îşi menţine opiniile indiferent de intervenţiile celorlalţi. RISCURI: autosuficient. cu iniţiative în afara ariei de competenţă FAMILIARITATE - preferinţa pentru situaţiile.preferinţa pentru sarcini complexe. 10). atenţie distributivă RISCURI: divergent. consultanţă.4. coordonare de proiecte de cercetare – dezvoltare etc. evaluează toleranţa la incertitudine ca o rezultanta /o combinaţia a celor şapte factori descrişi mai sus pornind de la premisa că unele posturi solicită o toleranţa mare la incertitudine (în special cele legate de marketing . RISCURI: modest intelectual. activitate sau obiectiv. indecis. în valoare proprie şi în capacitatea de a face faţă situaţiilor dificile. bine definite. îi lipseşte rigoarea. ascuns. abraziv sau conflictual SECUNDARITATE – Controlat PRIMARITATE . încrezut. 3. RISCURI: inconstant. RISCURI: excesiv de conformist sau prudent. cu stimă de sine redusă. modestie sau neîncrederea în forţele proprii şi în capacitatea de a face faţă situaţiilor dificile. intuitivă. este afectat şi retrăieşte intens cele întâmplate mult timp după un incident.SECUNDARITATE în situaţiile sociale tensionate. etc. sarcinile persoanele şi lucrurile familiare. ambigui şi provocatoare. 10 . defensiv NESIGURANŢĂ – ÎNCREDERE ÎNCREDERE - încredere în forţele proprii. creaţie şi inovaţie. capacitate redusă de adaptare FAMILIARITATE – DIVERSITATE DIVERSITATE pentru experimentare. deschise. cu o capacitate redusă de adaptare la nou RIGIDITATE . RISCURI: anxios. RISCURI: inhibat. monodominat. incompetent SIMPLITATE – COMPLEXITATE COMPLEXITATE . 2. se blochează în faţa conflictelor. încet. RISCURI: complexat. MONOCRONIE . imprevizibil.

Monocron. 11 . Cu toleranţă mică la incertitudine. nu are încredere în forţele proprii şi abordează luare deciziilor cu teama. preferă sarcinile clare. Evită situaţiile dificile. este eficient atunci când se concentrează pe o singură sarcină. riscante sau stresante.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit CONCLUZII PARŢIALE ale Personalităţii Indecis. Se simte confortabil în situaţii stabile şi evită luarea deciziilor atunci când nu deţine toate informaţiile. cu soluţii previzibile pe care le poate aborda într-o manieră algoritmică. bine definite.

9 0.IMPRUDENT ALGORITMIC .1 0.8 0.9 1 0.COLECTIVIST DEPENDENT .ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit ale Personalităţii B 5.8 0.4 0.CONSERVATOR PRUDENT .DEDUCTIV 0.DETAŞAT NOVATOR .EURISTIC INDUCTIV .6 0.FLEXIBIL INDIVIDUALIST .ANALITIC PREOCUPAT .INOVATIV PLANIFICAT .2 0.9 9 6 5 9 1 10 5 10 10 9 REPREZENTARE GRAFICĂ: Adaptativ Planificat Individualist Dependent Intuitiv Preocupat Novator Prudent Algoritmic Inductiv Inovativ Flexibil Colectivist Independent Analitic Detaşat Conservator Imprudent Euristic Deductiv 12 . STIL DE MUNCĂ (SM) SCORURI PE FACTORI: Factori Valori Brute Valori Normalizate ADAPTATIV .INDEPENDENT INTUITIV .

ignorând logica strictă şi regulile existente. RISCURI: indiferent. cere des ajutor colegilor. supus.DETAŞAT Detaşat . influenţabil RISCURI: încrezut. izolat. Intuitiv - INTUITIV . nu se dezvăluie uşor celorlalţi. „tace şi face”.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit DETALII STIL DE MUNCĂ . nu agreează competiţia şi este centrat mai mult pe relaţiile cu ceilalţi decât pe afirmare. Colectivist RISCURI: egocentric. . îl motivează provocările datorate competiţiei între colegi şi se adaptează uşor schimbărilor.preferă sarcinile şi recompensele colective. şi preferă să vină cu idei noi.INDEPENDENT – rezervat. inventive. este eficient când tot este definit. Preocupat PREOCUPAT . agreează competiţia şi este centrat mai mult pe reuşita decât pe relaţiile cu ceilalţi RISCURI: imprevizibil. dogmatic RISCURI: inconstant.se dezvăluie uşor celorlalţi. preferă să se lucreze cu amănunte. standardizate. slab performant.preferă metode deja cunoscute. stă peste program. 9. împrăştiat Individualist INDIVIDUALIST . Independent RISCURI: indecis. experimentând.COLECTIVIST . planificat.IMPRUDENT diverse şi imprevizibile. Euristic RISCURI: superficial.preferă sarcinile noi. RISCURI: modest. superficial. RISCURI: inflexibil. soluţii standard.INOVATIV caută noi modalităţi de realizare. acceptă uşor noi angajamente sau situaţii riscante. RISCURI: neinspirat. 13 . ideile noi sau provocările date de competiţia dintre colegi. conformist.ANALITIC . să îşi organizeze bine timpul şi să respecte cele planificate. se adaptează greu schimbărilor RISCURI: rigid. RISCURI: neserios. preferă să decidă singur şi să nu depindă de sfatul sau sprijinul colegilor. PRUDENT . nesistematic. ISCURI: nu îşi schimbă cu uşurinţă programul şi depăşeşte sarcinile dificile „pe ultima sută de metri”.FLEXIBIL Rplanifică. comod RISCURI: sensibil. şi 8. se consultă.analizează sau reanalizează atent toate informaţiile disponibile. preferă politica strategiilor provocatoare Inovativ - RISCURI: tipicar. preferă strategia paşilor mărunţi 4 ale Personalităţii Adaptativ ADAPTATIV . căutând conexiuni noi. se concentrează asupra aspectelor generale. formalist Imprudent . prin improvizaţii de moment. indecis RISCURI: pripit.are capacitatea de a găsi aplicaţii particulare ale unor legităţi generale. condiţional şi formalist RISCURI: fără iniţiativă. ascuns. având nevoie de aprobarea sau dezaprobarea lor pentru a lua deciziile. proceduri şi reguli existente. se încadrează strict în program şi face o separare clară între familie şi serviciu. nu respectă termenele şi planificările.îl preocupă problemele de serviciu şi acasă. superficial Inductiv . adaptează regulile existente şi caută soluţii noi. găseşte rapid informaţiile cheie şi se hotărăşte rapid bazându-se pe fler şi spontaneitate. bazându-se în special pe analiza raţională a situaţiei Analitic RISCURI: nehotărât. finalizează greu – este mereu dispus să încerce lucruri noi. anticipează şi încearcă să intuiască rezultatul final. ALGORITMIC . Novator NOVATOR .nu se consumă prea mult cu problemele legate de serviciu. iresponsabil Algoritmic – caută să aplice metode. gregar Dependent DEPENDENT . 10). inclusiv în relaţiile cu colegii. inflexibil. 2. viziunii de ansamblu. respectă regulile existente şi caută căi verificate.DEDUCTIV Deductiv .preferă sarcinile şi recompensele individuale. RISCURI: „nu vede copacii din cauza pădurii” sunt luaţi în calcul în interpretare doar factorii care au valori la extreme (1.EURISTIC – caută să înţeleagă esenţa probelemei şi datele asociate ei. are nevoie de multe informaţii suplimentare şi de un algoritm logic de rezolvare a sarcinii. se consumă şi „pune suflet” în tot ceea ce face. Flexibil - RISCURI: greu adaptabil. este rezervat în a-şi lua angajamente sau a-şi asuma riscuri. vulnerabil. lent . divergent Prudent – preferă sarcini precise. ambiţios . necreativ RISCURI: – simte nevoia să planifice. ordonate. neimplicat.CONSERVATOR Conservator – nu-i plac prea mult schimbările. inconstant Planificat PLANIFICAT .are capacitatea de a formula legităţi generale pornind de la analiza cazurilor particulare. lent. 3. detalii şi să asigure punerea în practică a ideilor noi RISCURI: „nu vede pădurea din cauza copacilor” INDUCTIV . necreativ.

Dependent. am considerat necesar inversarea descrierilor. preferă să lucreze la detalii. având nevoie de aprobarea colegilor cu care se consultă de cele mai multe ori. preferă sarcinile precise. Tipicar. se decide greu. 14 . să utilizeze metode cunoscute şi să obţină soluţii previzibile. ordonate. Prudent. simte nevoia să respecte procedurile existente.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit CONCLUZII PARŢIALE ale Personalităţii Având în vedere faptul că dimensiunile evidenţiate ca fiind relevante la în răspunsurile subiectului la această probă contravin descrierilor generate anterior. Se implică foarte mult în sarcini. analizează cu atenţie toate informaţiile disponibile. Formalist. avansând în paşi mărunţi. este rezervat în a lua iniţiativa şi a-şi asuma riscuri. pentru a putea avea o coerenţă în interpretare Am luat această decizie cunoscând faptul că programul de generare a profilurilor inversează incorect polii dimensiunilor măsurate. algoritmic.

75 3.62 4.12 3.62 3.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit ale Personalităţii B 6.) PERSISTENŢĂ MOTIVAŢIONALĂ (PM) MODUL A Profil interpersonal Factori Valori Brute Valori Normalizate EFORT ÎNCREDERE PERSEVERENŢĂ SCOP ORGANIZARE CONCENTRARE OBSTACOL AMBIŢIE 3. interpersonal) REPREZENTARE GRAFICĂ: Efort Încredere Perseverenţă Scop Organizare Concentrare Obstacol Ambiţie DETALII PERSISTENŢĂ MOTIVAŢIONALĂ 5 5 Observaţii (PM 22006): 15 . SCORURI PE FACTORI: MODUL A (cantitativ.62 3.5 3.25 3.62 1 1 1 3 7 1 1 2 MODUL A (cantitativ.

dorinţa redusă de a fi cel mai bun. nu rezista motivaţional în faţa rutinei. Valorile peste pragul de 75 ne indică o dimensiune “accentuată”. obstacolelor. urmăreşte noi oportunităţi şi îşi propune obiective profesionale precise ambiţioase. RISCURI: Nevoia redusă de a fi în competiţie cu ceilalţi sau de a realiza mereu mai mult. dificultăţilor. RISCURI: Bună focalizare pe sarcină. atuurile. de a căuta soluţii alternative. atingerii ÎNCREDERE Încredere mare în capacităţile personale de a folosi abilităţile. Valorile sub acest prag nu au nici o relevanţă (nu ne spun nimic despre subiect). resursele proprii în slujba obiectivelor stabilite anterior. de a căuta soluţii alternative. RISCURI: OBSTACOL Predispoziţie ridicată de a insista în faţa obstacolelor. urmăreşte realizarea întocmai a celor planificate. dimensiunea accentuată putându -se manifesta şi ca factor perturbator al activităţii. RISCURI: Abilităţi reduse de planificare şi organizare a efortului în vederea atingerii obiectivelor dificile. este absorbit de ceea ce face şi rezistent la factorii perturbatori. nu respectă ORGANIZARE Abilităţi ridicate de planificare şi organizare a efortului în vederea atingerii obiectivelor dificile. de a folosi flexibil noi strategii de atingere a obiectivelor iniţiale. RISCURI: PERSEVERENŢĂ Perseverenţă ridicată în efortul direcţionat spre atingerea unor obiective stabilite anterior. dorinţa de a fi cel mai bun sau de a se compara cu cei mai bun. vizibilă în comportamentele zilnice ale persoanei. RISCURI: Predispoziţie redusă de a insista în faţa obstacolelor.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit ale Personalităţii Predispoziţie redusă spre efort. energia sau forţa pe care o pune în atingerea unor obiective este mare. rezista motivaţional în faţa rutinei. pe CONCENTRARE activităţile asociate scopului şi motivaţiei principale. obstacolelor. de a-i întrece pe ceilalţi sau de a realiza mereu mai mult. energia sau forţa pe care o pune în atingerea unor obiective este redusă. de a folosi flexibil noi strategii de atingere a obiectivelor iniţiale. pe activităţile asociate scopului şi motivaţiei principale. atuurile. RISCURI: atingerii RISCURI: face faţă cu greu problemelor Perseverenţa redusă în efortul direcţionat spre atingerea unor obiective stabilite anterior. nu este absorbit de ceea ce face şi nu este rezistent la factorii perturbatori. sau de a se compara cu cei mai buni RISCURI: AMBIŢIE Nevoia ridicată de competiţie. nu urmăreşte noi oportunităţi şi nu îşi propune obiective profesionale precise şi ambiţioase RISCURI: SCOP Nevoie ridicată de a căuta şi alege obiective incitante. RISCURI:   Sunt semnificative doar scorurile care depăşesc pragul de 5 (50% saturaţie). dificultăţilor. RISCURI: Slaba focalizarea pe sarcină. 16 . RISCURI: întocmai planificările anterioare. RISCURI: Încredere redusă în capacităţile personale de a folosi abilităţile. resursele proprii în slujba obiectivelor stabilite anterior. RISCURI: EFORT Predispoziţie mare spre efort. Valoril e apropiate de 100 pot indica şi o personalitate cu „probleme”. RISCURI: Nevoie redusă de a căuta şi alege obiective incitante.

face cu greu faţă problemelor. evită competiţia.ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit CONCLUZII PARŢIALE ale Personalităţii Cu o încredere scăzută în forţele proprii. Nu este rezistent la factorii perturbatori şi oboseşte repede în situaţii stresante sau neprevăzute. fără a căuta strategii sau soluţii alternative. Are o tendinţă spre organizare şi planificare şi preferă să realizeze sarcinile exact în maniera planificată. 17 . demotivându-se în faţa obstacolelor.

Îi plac sarcinile simple. cu instrucţiuni clare. Monocronă. în situaţii standardizate cu reguli şi proceduri bine stabilite. se concentrează pe o singură sarcină. Dependentă. se demotivează în faţa obstacolelor. face cu greu faţă sarcinii. harnică. Este tipicară. analizează cu atenţie toate detaliile înainte de a lua o decizie. nu are încredere în forţele proprii şi are nevoie de aprobarea celor din jur înainte de a lua o decizie. Se simte bine într-un mediu stabil. iar atunci când nu deţine toate informaţiile şi nu poate analiza toate detaliile. este rezervată în a lua iniţiativa şi a-şi asuma riscuri. simte nevoia să îşi păstreze constant stilul de lucru. nu este rezistent la factori perturbatori şi oboseşte repede în situaţii stresante. evită competiţia. în care se poate concentra asupra amănuntelor. evită situaţiile ambigui. Prudentă. Data finalizării raportului 27 august 2013 Semnătura Psiholog Macarie Alexandra Elena 18 .ETAP Evalaurea Trăsăturilor Accentuate Kit ale Personalităţii C. Indecisă. având nevoie să deţină toate informaţiile disponibile. meticuloasă. Se implică foarte mult în sarcini pe care le planifică în amănunt. Cu o toleranţă mică la incertitudine. Descriere personalitate Ionescu Ioana Disciplinată. să utilizeze metode deja verificate şi să obţină soluţii previzibile.