You are on page 1of 3

EDU 3104 January 23, 2008

EDU 3104 Tutorial
Aktiviti : 3 TARIKH: 23/1/08 MASA: 2.30 – 4.30PM SOALAN: Membuat analisis tentang kajian kes Lampiran 1. A. Senaraikan perancangan awal yang telah dibuat oleh Cik Miller berhubung dengan pengurusan bilik darjah. JAWAPAN: a. Pembahagian kelas kepada tempat bahagian iaitu ruang mendengar, ruang bacaan, ruang menulis dan ruang mencipta. b. Apabila semua murid terkumpul, mereka akan duduk di carpet lantai. c. Setiap kali hanya seorang murid boleh bercakap semasa ‘rug time’ dan mereka perlu mengangkat tangan sebelum ingin bercakap. d. Menyediakan jadual masa hari dan jadual ‘center time’. e. Menampalkan dua senarai pada ruang masing-masing, iaitu senarai procedur dan senarai bilangan bahan pembelajaran. f. Murid boleh pilih untuk pergi ke ruang yang mereka suka pada masa ‘free center time’. g. Murid perlu mengikut aturan cikgu untuk masuk ke ruang tertentu pada masa ‘assigned center time’. h. Murid dikehendaki menandakan X pada senarai kehadiran semasa mereka meninggalkan dari ruang tersebut. i. Mengadakan perbincangan sekiranya terdapat apa-apa masalah.

10. Memintakan kebenaran daripada cikgu semasa ingin keluar ke kelas seperti pergi tandas dan sebagainya. 12. Menguatkuasakan peraturan masuk ke center. 7. tidak boleh bising semasa dalam center seperti dilarang menjerit. Dilarang bermain dalan center. 2008 SOALAN: B. Murid dikehendaki mencatatkan apa yang telah mereka buat semasa dalam center sebagai bukti. Mematuhi dan melakukan apa yang dicatatkan dalam senarai procedur. 5. Dilarang makan dalam center. Melantik seorang ketua untuk keempat-empat center supaya dapat membantu cikgu mengawal displin murid semasa menjalankan aktiviti dalam center. Ketepatan masa seperti tidak boleh lewat lebih daripada 10 minit. 2. Apakah peraturan dan prosedur yang boleh dirangkakan oleh Cik Miller? JAWAPAN: 1. . 11. Menjaga kemudahan dan bahan-bahan pembelajaran yang terdapat dalam center. 3. 8. Menandakan senarai kehadiran sebelum meninggalkan center.EDU 3104 January 23. 4. 6. 9. Menjaga kebersihan center.

Mengadakan taklimat khas kepada murid-murid. Menampalkan senarai peraturan di stiap center. 2.EDU 3104 January 23. Bagaimanakah beliau boleh menyampaikan dan memantau peraturan yang diikuti oleh murid? JAWAPAN: 1. 2008 SOALAN: C. Mengadakan sesi penerangan peraturan kepada murid-murid. Demonstrasi iaitu cikgu melakonkan tindakan yang melanggar peraturan dan menerangkan kepada murid. Tidak menyatakan secara terus kepada murid tentang peraturan tetapi menggunakan cara berbincang dengan murid. 4. 5. . 3. meminta murid sendiri fikirkan apa yang harus dibuat dan tidak boleh buat.