You are on page 1of 7

1.

EVALUAREA INCĂRCARILOR

1.1 PERMANENTE

Greutatea proprie elemente structurale – se consideră automat prin greutatea specifică a
materialului (γ otel = 7850kg/m3- greutatea specifică a otelului);

Stabilirea încărcărilor permanente
- Învelitoarea :
g
i
= 12.3 daN/m
2
(KS 1000 100mm)
- Încarcarea din greutatea proprie a penelor:
g
p
= 24 daN/m
2
(Tabelul 1.1)
- Încarcarea din greutatea proprie a fermelor:
g
f
=

18 daN/m
2
(Tabelul 1.2)
- Încarcarea proprie a contravântuirilor:
g
cv
= 5 daN/m2
- Încarcarea din instalații suspendate:
g
ie
= 25 daN/m2
- Încarcarea proprie pereti:
g
pereti
= 22.8 daN/m2 (KS 1000 FH 100mm)

Tabelul 1.1 Tabelul 1.2

1.2 Încărcări variabile

1.2.1 Încărcări variabile – zăpada (CR 1-1-3/2012)
-S

=¸I s μ
i
C
e
C
t
s
k

s
,k
= 2.5 kN/m2 = 250 daN/m2 (Fig. 3.1)
¸
Is
=1 (factorul de importanţă-expunere pentru acţiunea zăpezii;)
μ
1
=0.8 ( 0º ≤ α ≤ 30 º ), α = 6º (coeficient de forma Tabelul 1.3)
μ
2
=0.8 + 0.8 α / 30 = 0.952 ( 0º ≤ α ≤ 30 º Tabelul 1.3 )
C
e
=1.0 ( coeficient de expunere )- expunere totala
C
t
=1.0 ( coeficient termic )
S

= daN/m2(zăpadă neaglomerată)
Sa = daN.m2 (zăpada aglomerata)

Tabelul 1.3
Cazul I

Cazul II


Cazul IIICazul I
S

= μ
1(a)

S

= μ
1(a)

Cazul II
S

= 0.5μ
1(a)

S = μ
2(a)

Cazul III
S = μ
2(a)

S

= 0.5μ
1(a)
1.2.2 Încărcări variabile – vânt

Conform “ NP 082-04 - Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiuni asupra construcțiilor.
Acțiunea vântului”
-w(z) = q
ref
ce(z) c
p
q
ref
= presiunea de referința a vantului

q
ref
= 0.50 kPa (Bacau) = 50 daN/m2
c
p
= coeficientul aerodinamic de presiune ( functie de aria expusa)
c
e
(z)

= factorul de expunere la inaltimea z deasupra terenului

-c
e
(z)

= c
g
(z) c
r
(z)

c
g
(z) = factorul de rafala
c
r
(z) = factorul de rugozitate
- c
g
(z) =
q= 3.5 (factorul de vant)
-I
z1
=

(

)
- intensitatea turbulentei
z = distanta masurata de la nivelul amplasamentului(h streasina)
z
0
= lungimea rugozitatii
√=camp deschis = 2.65
-I
z1
=

(

)
= 0.212
- c
g
(z) = =2.481
- c
r
=k
r
2

2

c
r
= factor de rugozitate
k
r
= 0.9
- c
r
=0.19
2

2
= 0.906
- c
e
(z) = =2.250

-w(z) = q
ref
c
e
(z) c
p

-c
p
= coeficientul aerodinamic de presiune
presiuni : c
p
= + 0.8
suctiuni : c
pmed
= - 0.7

-w(z) = 50 x 2.250x 0.8 = 0.48 kPa =90aN/m² - presiuni
-w(z) = 50 x 2.250x (-0.7) = -0.42 kPa =-78.75 daN/m²- suctiuni
1.2.3 Variatii de temperatura

Construcția fiind izolata termic, se considera o diferenta de temperature, intre valorile
diurne ( sau ca o diferenta dintre montaj si exploatare) ca fractiune de lunga durata, de 10°C,
aplicata structurii.

1.3 Încărcări excepționale
1.3.1 Seismul

Conform “ P100-1/2006 - Cod de proiectare. Seismica. Partea I- prevederi de proiectare
pentru cladiri ”)

Determinarea spectrului de proiectare

Spectrul de proiectare inelastic se obţine din relaţia (3.17; 3.18), capitolul 3.2
0 < T≤ T
B
( )
(
(
(
(
¸
(

¸

÷
+ = T
T
q
a T S
B
g d
1
1
0 |

T > T
B
( )
q
T
a T S
g d
) ( |
=


Figura 3.1 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare a
s

pentru cutremurele avand intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani
unde
g
a este valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului, determinată pentru un
interval mediu de recurenţă de referinţă de 100 ani, şi corespunde pentru verificări la
starea limită ultimă de rezistenţă;

2
m/s 785 . 0 08 , 0 = = g a
g

( ) T | este factorul de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei terenului ca urmare
a mişcării de oscilaţie a structurii;

pentru
C B
T T T < < , ( ) 75 , 2
0
= = | | T
q este factorul de comportare al structurii, cu valori distincte pe cele doua
directii ( conform tabelului 6.3).
- pe directie longitudinala, q=2.0 pt. clasa M de ductilitate;
- pe directie transversala , q=2.5 pt. clasa M de ductilitate;


MASE pentru analiza modala
nivel acoperis
- din permanente w = 0.50 kN/m² = 50 daN/m² ;
- din variabile (zapada) w = 0.4 x 1.5 kN/m² = 60 daN/m² ;
- total w = 110 daN/m² ;

- Pentru inchiderile laterale s-a considerat w=25 daN/m2, masele se concentreaza la nivelul
superior al stalpilor , functie de suprafata aferenta si avem :
W1 = 25 daN/m² * (6*4) m² = 600 daN