You are on page 1of 25

Secretul  datelor   medicale  

Secret  profesional  

Confidențialitate  

îndeletnicirea cu caracter permanent pe care o exercită o persoana în baza unei calificări corespunzătoare.ocupaţia. după încheierea relației medic-pacient.—  secretul  a  carei  cunoaştere  a  fost  dobândita  in   exerciţiul  unei  activităţi  profesionale     —  Secret – data ce nu are caracter public —  profesie . —  Caracteristici: —  Obligatoriu ( cu unele excepții prevăzute explicit de lege) —  Permanent (inclusiv după ce se termină contractul de muncă. după decesul pacientului) .

 și  pentru  alte  profesii  decât   cea  medicală).  412  Obligaţiile  membrilor  Colegiului   Medicilor  din  România  sunt  următoarele:h)  să  păstreze   secretul  profesional.     .  prin  clauze  de  confidențialitate  incluse   în  Contractele  de  muncă   —  Legislatie  specifica   —  Legea  95/2006:  Art.—  Legiferat  de:   —  Codul  Muncii  (în  general.

 video   —  Mod  de  obținere     —  În  virtutea  profesiei  ori  funcției   —  Direct  (de  la  pacient)   —  Indirect  (aparținători.  aduse  la  cunoștință  explicit  sau  tacit  de   către  pacient   —  Informații  referitoare  la  aspecte  ce  nu  țin  direct  de  relația  medic-­‐ pacient  (ex.  baze  de  date.  alți  lucrători  sanitari.  audio.  etc)     .  aparținători  sau  alte  persoane   (cu  excepția  celor  spuse  în  public)   —  Documente:  electronice  sau  scrise.  Secrete  de  fabricare  medicamente.—  Formă:     —  Spus  prin  viu  grai  de  către  pacient.  clauze  secrete  din   contractul  de  muncă.  etc)   —  Fond   —  Orice  dată  referitoare  la  viața  intimă  sau  sănătatea  pacientului   —  Informații  despre  terți.  documente.

—  Reprezintă  secretul  profesional  al  medicului  în  raport  cu   pacientului.  prognosticul.  nelegate  direct  de  activitatea  medicală.  Art  21:  Toate  informatiile  privind  starea   .   tratamentul.  dacă  este  implicat  în  studiul  unui   medicament)   —  Secrete  referitoare  la  norme/proceduri  interne  ale  unității  sanitare   —  Date  despre  alți  lucrători  sanitari   pacientul  său  (L46/2003.  diagnosticul.  printre  care:   —  Secrete  de    fabricație  (ex.  rezultatele  investigaţiilor.  datele  personale  sunt  confidenţiale  chiar  şi  după  decesul   acestuia)     —  Confidențialitatea  este  INCLUSĂ  în  secretul  profesional  al  medicului     —  Toate  proprietățile  secretului  profesional  precum  și  toate  consecințele   nerespectării  sale  sunt  aplicabile  și  confidențialității   —  Secretul  profesional  al  medicului/farmacistului/MD  include  și  alte   aspecte.

  .—  Va  respecta  dreptul  pacientului  la  confidenţialitate.     —  Este  etic  să  divulge  informaţia  confidenţială  atunci   când  pacientul  consimte  la  aceasta  sau  atunci  când   există  un  pericol  sau  o  ameninţare  iminentă  la  adresa   pacientului  sau  a  celorlalţi  şi  această  ameninţare   poate  fi  îndepartata  numai  prin  încălcarea   confidenţialităţii.

diabetul  este  asociat  cu  o  scadere  a  productivitatii  muncii)   —  Informatiile  cu  privire  la  o  anumita  structura  genetica  pot  fi  utilizate  pentru   scaderea  masurilor  de  siguranta  la  locul  de  munca     —  Anumite  informatii  pot  fi  utilizate  pentru  discriminari  pe  motive  rasiale  (anemia   falciforma)   —  intareste  relatia  medic-­‐pacient   —  Creste  complianta  terapeutica   —  Asigura  o  mai  buna  comunicare  cu  pacientul   —  Tratamentul  pacientului   —  In  cazuri  de  riscuri  pentru  terti  sau  de  sanatate  publica   —  Incurajeaza  schimbul  liber  de  informatii.  foarte  important  pentru:   —  Respecta  dreptul  pacientului  la  autodeterminare.—  Exista  o  dorinta  umana  naturala  pentru  intimitate   —  Scade  frica  de  discriminare  sau    stigmatizare  sociala     —  Protectia  pacientului  impotriva  unor  eventuale  abuzuri   —  informatiile  cu  privire  la  o  anumita  afectiune  pot  fi  utilizate  ca  si  criteriu  de   angajare  (ex.  inclusiv  in  ceea  ce   priveste  modul  in  care  doreste  sa  isi  distribuie  informatiile  medicale     .

 explicite  si   legitime   -­‐  Prelucrarea  ulterioara  a  datelor  in  scopuri  statistice  sau  de  cercetare   poate  fi  efectuata  in  urmatoarele  conditii:   -­‐  Notificarea  autoritatii  de  supraveghere   -­‐  Respectarea  garantiilor  cu  privire  la  colectarea  datelor  cu  caracter  personal   -­‐  sa  fie  adevarate.Tine  de  medic  și  de  unitatea  sanitară   Toate  datele  medicale  obținute  în  cadrul  relației  medic  pacient.  adecvate  cu  scopul.  pertinente  si  neexcesive   -­‐  Stocate  intr-­‐o  forma  care  sa  permita  identificarea  persoanelor  strict  pe   durata  necesara  realizarii  scopurilor  pentru  care  sunt  colectate  si   prelucrate   .  consulturi.  etc)  sunt   date  cu  caracter  personal  și  prelucrarea  lor  –  L677/2001   Datele  personale  trebuie  (art  4  L677/2001)   -­‐  Prelucrate  in  conformitate  cu  legislatia  in  vigoare   -­‐  Colectarea  trebuie  facuta  in  scopuri  determinabile.  atât   direct  (de  la  pacient)  cât  și  indirect  (examinări.

  direct  sau  indirect.  fiziologice.  în  mod  particular  prin  referire  la  un   numar  de  identificare  ori  la  unul  sau  la  mai  multi  factori   specifici  identitatii  sale  fizice.   economice.  culturale  sau  sociale   —  Art  7:  (1)  Prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  legate  de   originea  rasiala  sau  etnica.  psihice.  o  persoana   identificabila  este  acea  persoana  care  poate  fi  identificata.  de  convingerile  politice.  precum  si  a  datelor  cu  caracter  personal  privind   sau  viata  sexuala  este  interzisa   .   religioase.—  Prevăzută  explicit  în  L677/2001  cu  modif  ulterioare   —  Data  cu  caracter  personal=orice  informatii  referitoare  la  o   persoana  fizica  identificata  sau  identificabila.  filozofice  sau  de  natura  similara.  de  apartenenta   sindicala.

 cu   consimțământul  explicit  al   persoanei   .  integritatii  fizice   sau  a  sanatatii  altei  persoane.  integritatii  fizice   —  —  —  —  —  —  sau  a  sanatatii  persoanei  vizate   protectia  vietii.   prevenirea  unui  pericol  iminent.Se  poate  face  pentru  datele  medicale   cand  prelucrarea  este  necesară:   —  medicina  preventiva.   protectia  sanatatii  publice.     —  administrare  a  unor  îngrijiri  sau   tratamente  medicale  pentru   persoana  vizata     —  gestionare  a  serviciilor  de   sanatate  care  actioneaza  în   interesul  persoanei  vizată  cu   conditia  ca  prelucrarea  datelor   respective  sa  fie  efectuate  de   catre  ori  sub  supravegherea  unui   cadru  medical  supus  secretului   profesional  sau  de  catre  ori  sub   supravegherea  unei  alte  persoane   supuse  unei  obligatii  echivalente   în  ceea  ce  priveste  secretul   —  protectia  vietii.  în   cazul  în  care  persoana  vizata  se   afla  în  incapacitate  fizica  sau   juridica  de  a-­‐si  da   consimtamantul.   —  stabilire  a  diagnosticelor   medicale.   prevenirea  savarsirii  unei  fapte   penale     împiedicarea  producerii   rezultatului  unei  fapte  penale     înlaturarea  urmarilor   prejudiciabile  ale  unei  fapte   penale   În  alte  situații.

 Cerintele  minime  de   securitate  vor  fi  elaborate  de  autoritatea  de  supraveghere  si   vor  fi  actualizate  periodic.   .     (2)  (2)  Aceste  masuri  trebuie  sa  asigure.  pierderii.  un   nivel  de  securitate  adecvat  in  ceea  ce  priveste  riscurile  pe   care  le  reprezinta  prelucrarea.  corespunzator  progresului  tehnic   si  experientei  acumulate.  modificarii.  potrivit  stadiului   tehnicii  utilizate  in  procesul  de  prelucrare  si  de  costuri.Supravegherea  datelor   (1)  Operatorul  este  obligat  sa  aplice  masurile  tehnice  si   organizatorice  adecvate  pentru  protejarea  datelor  cu   caracter  personal  impotriva  distrugerii  accidentale  sau   ilegale.  precum  si   impotriva  oricarei  alte  forme  de  prelucrare  ilegala.  dezvaluirii  sau  accesului   neautorizat.  in  special  daca  prelucrarea  respectiva   comporta  transmisii  de  date  in  cadrul  unei  retele.  precum  si  in  ceea  ce  priveste   natura  datelor  care  trebuie  protejate.

  deficite  în  securizarea  datelor  medicale)   —  Civile:  orice  încălcarea  a  SP.  Confid  dacă  duce  la   un  prejudiciu   —  Profesionale  (deontologice)   —  Penale   .—  Contravenționale  (prelucrarea  nelegală  a  datelor.  SD.

 daca  nu  este  savarsita  in  astfel  de  conditii  incat   sa  constituie  infractiune.     Neindeplinirea  obligatiilor  privind  confidentialitatea  si   aplicarea  masurilor  de  securitate     Art.  12-­‐15  sau  la  art.   constituie  contraventie.  17.  19  si  20.  33.  si  se  sanctioneaza  cu  amenda  de  la  1500  lei  la   50000  lei.   Prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  de  catre  un  operator  sau  de  o   persoana  imputernicita  de  acesta.  cu  incalcarea  prevederilor  art.Prelucrarea  nelegala  a  datelor  cu  caracter  personal     Art.  prevazute  la  art.   constituie  contraventie.  si  se  sanctioneaza  cu  amenda  de  la  1000  lei  la   25000  lei.  4-­‐10   sau  cu  nesocotirea  drepturilor  prevazute  la  art.  daca  nu  este  savarsita  in  astfel  de  conditii  incat   sa  constituie  infractiune.   .  32.   Neindeplinirea  obligatiilor  privind  aplicarea  masurilor  de  securitate  si   de  pastrare  a  confidentialitatii  prelucrarilor.

 Este  încălcat  SP/SD/Confid    2.  Este  generat  un  prejudiciu    3.—  Dacă:    1.  Există  legătură  de  cauzalitate  între  încălcarea  SP/ SD/Confid  și  prejudiciu      este  antrenează  răspunderea  civilă  delictuală  a   celui  ce  a  fost  responsabil  de  securizarea  datelor   L95/2006.  Art  642(3):  Personalul  medical  răspunde  civil  și   pentru  prejudiciile  ce  decurg  din  nerespectarea   reglementărilor  prezentului  titlu  privind  confidențialitatea…   .

 dacă  pacientul  nu   explicitează  dorința  ca  aceștia  să  fie  informați   —  După  ce  s-­‐a  încheiat  relația  terapeutică  și  după  decesul   pacientului   .—  Sunt  antrenate  dacă  medicul  nu  respectă  secretul   profesional.  inclusiv:   —  În  raport  cu  aparținătorii.

Art. a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt  destinate publicitătii. a unor informatii secrete de serviciu sau  care nu sunt destinate publicitătii.COD PENAL.   . de către cel care ia cunostintă de acestea. 304. fără drept. se  pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. fără drept. dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane. de către cel care le cunoaste datorită atributiilor de   serviciu.   (2) Divulgarea. se pedepseste cu  închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Divulgarea informatiilor secrete  de serviciu sau nepublice     (1) Divulgarea.

—  Divulgare     —  Voluntară   —  Cu  intenția  de  a  face  rău   —  Fără  intenția  de  a  face  rău   —  Involuntară  (ex.  Cineva  vede  datele  pe  monitor)   —  Nu  există  CI  al  pacientului  pentru  divulgare  și     —  Nu  ne  aflăm  într-­‐o  situație  de  excepție  de  la  secretul   —  Fără  drept   profesional   —  Tipuri  de  informații   —  Secrete  de  serviciu   —  Date  ce  nu  sunt  destinate  publicității.  chiar  dacă  NU  sunt   secrete  de  serviciu.  dacă  sunt  cunoscute  datorită  unei   atribuții  de  serviciu   —  Consecințe   —  Afectarea  intereselor  unei  persoane   —  Afectarea  activității  unei  persoane   .

  În  raport  cu  terți   III.  În  raport  cu  sistemul  juridic   Caracteristici:   -­‐  Doar  in  conditiile  legii   -­‐  Nu  mai  mult  decat  ceea  ce  este  necesar  si  relevant  in   speta   -­‐  Motivul  incalcarii  trebuie  documentat  obiectiv  (notat   in  actele  medicale)   -­‐  Pacientul  trebuie  informat  cu  privire  la  incalcarea  SP     I.În  raport  cu  sine   II.  .

I.1.A. 91 (1) Orice persoana care. orice persoană care intră în contact cu copilul/adultul victimă. o rudă.  pus  sub  interdicție).2. această persoană poate fi un membru al familiei. dar şi profesionişti cu profiluri diferite. în mediul familial. prin natura profesiei sau ocupatiei sale.  implicaţi  în  tratamentul  pacientului  (L46/2003. cum ar fi: personal medico-sanitar (medicul de familie.  art  23)   —  Dacă  păstrarea  SP  îl  pune  în  pericol  (L677/2001)   —  Violență  domestică:  HG 49/2011 IV.  sau  capacitate   decizională(pierderea  acută  a  conștienței). . comunitar sau profesional.  Fără  consimțământul  pacientului:   —  Pacientul  nu  are  capacitate  de  exercițiu  (minor. asistentul medical comunitar etc. un martor.) —  Abuz împotriva copilului:Legea 272/2004 Art. În consecinţă. un vecin sau un alt cunoscut al familiei.  Accesul  la  datele  personale  este  permis   aparținătorilor   —  În  cazul  în  care  informaţiile  sunt  necesare  altor  furnizori  de  servicii  medicale   acreditaţi.  are  capacitate  decizionala.3. pediatrul.  Cu  consimțământul  pacientului.  În  aceste  cazuri  CI  trebuie  să  fie:   -­‐  Scris   -­‐  Valid  (pacientul  este  competent  in  a  semna  acte. lucreaza direct cu un copil si are suspiciuni in legatura cu existenta unei situatii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligata sa sesizeze serviciul public de asistenta sociala sau directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in a carei raza teritoriala a fost identificat cazul respectiv.  actioneaza   voluntar  si  este  informat  cu  privire  la  motivatia  incalcarii  confidentialitatii   I.1.2 “Semnalarea suspiciunii sau a situaţiei de violenţă poate fi făcută de către: 2.

 (2)  severitatea  pericolului.  abilitate  scăzută  de  a  rezista    la   dorința  de  a  acționa  violent.   probleme  etice  si  legale   Când:   asociate  cu  incalcarea  SP.-­‐  Doar  atunci  cand   sa  analizeze  riscul  ca  acea   maleficienta  acestor  terti   probabilitate  sa  duca  la  un   este  mult  mai  mare  decat   rezultat  nefast.  care  pun  un   medicului  sa  incerce  sa   terț  în  pericol  (vezi   stopeze  raul  potential   *)   Tarasoff) -­‐  Probabila    -­‐  medicul  trebuie   Trebuie  analizate:  (1)  tipul  pericolului.  (3)  iminența  pericolului  și  (4)   probabilitatea  de  producere   Factori  ce  cresc  probabilitatea:  antecedente  de  violență.  consumul  de  droguri  și  alcool   .  motivație  scăzută  de  a-­‐și  păstra  autocontrolul.   —  Probleme  de  sănătate   -­‐  Incalcarea  SP  se  poate  face   Raportare   publică   obligatorie   catre  persoana  potential   afectata  sau  catre  sistemul   —  Pericol  pentru  un  terț   —  Afecțiuni  infecțioase  cu   legal   declarare  obligatorie   Maleficienta  poate  fi:   —  Boli  profesionale   -­‐  Certa  –  este  de  datoria   —  Acțiuni  potențiale  ale   pacientului.  implsivitate.

 trebuie  incercata  obtinerea  CI  a  pacientilor   inclusi  in  studiu   *)  in  unele  state  se  discuta  despre  obligativitatea  CI  si  in  cazul   tesuturilor  arhivate  –  ex.blocuri  la  parafina.   Consimtamantul  pacientului  este  obligatoriu  pentru  recoltarea.  etc  (LDP  Art  18.  sange.   .  sau  tesut   arhivat  (*)    se  poate  face  doar  daca:   -­‐  Studiul  este  aprobat  de  Comisia  de  Etica   -­‐  Cercetatorul  se  asigura  ca  nici  un  rau  nu  i  se  intampla   pacientului  ca  urmare  a  studiului   -­‐  Datele  sunt  decorelate  de  pacient  (nu  sunt  utilizate  date  de   identificare  precum  CNP.  folosirea  tuturor  produselor  biologice  prelevate  din   corpul  sau.  in  vederea  stabilirii  diagnosticului  sau  a  tratamentului   cu  care  acesta  este  de  acord.  buletin.  etc)   -­‐  Registrele/bazele  de  date  obtinute  sunt  secrete  si  sunt  asigurate   impotriva  accesului  personalului  neautorizat   -­‐  Daca  este  fezabil.Cercetare  pe  acte  medicale  (studii  retrospective).   pastrarea.

 fotografii  par1ale.  prenume.   imagis1ca  se  va  referi  strict  la  acele  elemente:  ex.•  Pentru  a  prezenta  un  caz  intr-­‐o  comunicare  s1in1fica  trebuie  ob1nut   intotdeauna  consimtamantul  bolnavului  (in  rapoartele  de  caz)   •  Ob1nerea  CI  nu  inseamna  ca  exista  un  acces  nelimitat  la  acel  caz  ci  doar  la  acele   aspecte  ale  cazului  pentru  care  s-­‐a  luat  acceptul  pacientului   •  Daca  sunt  prezentate  fotografii  ale  pacientului  toate  datele  de  iden1ficare   trebuie  excluse  (benzi  negre.   •  NU  se  vor  pune  in  prezentari  date  de  iden1ficare  persoane  gen  nume.  etc)   •  Atunci  cand  elemente  de  iden1ficare  sunt  necesare  in  prezentarea  cazului.acnee  nazala  –  prezentat  doar   nasul  nu  si  ochii.   .   CNP.  numar  dosar  nici  pe  bule1nele  imagis1ce.

•  Intrarea  mass-­‐media  in  spitale  nu  inseamna  ca  ea  are  acces  la   datele  personale  ale  pacientului  nici  ca  au  dreptul  de  fotografia/ inregistra  pacientul   •  Pentru  a  fotografia/inregistra  pacientul  e  necesar  acordul  lor  scris   •  Datele  medicale  ale  pacien1lor  sunt  secrete  chiar  daca  seful  de   sec1e  a  permis  accesul  mass-­‐media  in  spital   •  Seful  de  sec1e  sau  medicul  curant  NU  au  voie  sa  prezinte  in  mass-­‐ media  informa1i  confiden1ale  despre  pacient  fara  acordul  sau.   .

 în  cazul  în  care  persoana  este   fara  discernamânt  sau  decedata.  9.  Radiodifuzorii  au   persoanelor  aflate  la  tratament  în   obligatia  sa  respecte  dreptul   unitatile  de  asistenta  medicala  …este   sacru  la  demnitate  umana  (s.  fara  acordul  familiei  (s.Decizie  nr.     audiovizuale  continând  imagini  ale   —  Art.  (1)  În  cazul  informării   imagini  ale  persoanei  aflate  în  situatia  de   asupra  unor  accidente.  (2)   sau  tragedii  colective  se  va  evita   Este  interzisa  difuzarea  de  imagini  ale   accentuarea  gratuită  a  stării  de   persoanei  fara  discernamânt  sau   îngrijorare  şi  se  vor  cita  sursele   decedate.)   —  Art.  dezastre   victima.  2.)   permisa  numai  cu  acordul  persoanei   si  la  propria  imagine  si  sa  nu   (s.).n.n.  248  din  1  iulie  2004  privind  protectia   demnitatii  umane  si  a  dreptului  la  propria   imagine       —  Art.  pînă   sau  traumatismele  unei  persoane  (s.n.).     (s.n.   credinta  a  persoanelor.  (3)   Este  interzisa  difuzarea  de  imagini  care   de  informare.)  sau.n.n.  (1)  Este  interzisa  difuzarea  de   .  fara  acordul  acesteia  (s.  cu   profite  de  ignoranta  sau  buna   acordul  familiei  ori  a  apartinatorilor.  (3)  Nu  se  va   exploateaza  sau  scot  în  evidenta  traumele   preciza  numele  victimelor.)   la  comunicarea  sau  confirmarea   —  Art.  18.(1)  Difuzarea  materialelor   oficială  a  acestora.  16.  40  din  9  martie  2004  privind   asigurarea  informării  corecte  si  a   pluralismului       Decizia  nr.