You are on page 1of 20

A fej s nyak brbeidegzse

V/3 V/2 V/1

Punctum nervosum

V/1 V/2 V/3

Plexus cervicalis
-n.occipitalis major -n.occip.tertius

A nyak felszni anatmija


A kls felsznen megfigyelhet elvltozsok Knnyen azonosthat kpletek

Ectopis (sublingulis) elhelyezkeds glandula thyroidea

Congenitlis nyaki laterlis cysta - kls kopoltytasak eredet!

m. sternocleidomastoideus

Arc nyak Szveti felpts jellegzetessgei


-az arcon nincs hatrozott mly fascia -a felletes fascia a mimikai izmok brben tapad ktegei kztt nagyon laza -szveti folyadk, vr felgylhet a laza ktszvetben

submusculris laza ktszvet

-az arc srlsei ttonganak

-gyullads az arcon, pl. rovarcsps: nagy terjedelm dma

Arc - nyak ktszvet s fascia


Fascia parotidea -a fascia cervicalis superficialis kettvlva bortja glandula thyroideat -megersdtt ktszvetes tok

Parotitis epidemica (mumps) -nagyon ers fjdalom alakul ki a ktszvetes tok feszlse miatt -rgskor a fjdalom fokozdik!

Scalp

Lazarostos ktszvetes trsg a scalp alatt -vr, folyadkgylem, infekc szabadon terjed!!

3.Aponeurosis epicranialis 2.Vastag subcutan ktsz. (gazdag rellts!!)

1.vkony br (gazdag rellts!! Srls, fatlis elvrzs!)

Motoros beidegzs az arcon A n. facialis gai


Facialis paresis

Az arc vni
-a v. facialisban nincsenek vnabillentyk!!

-az arc veszly-znja

-a jelzett terleten, a kamaszkorban gyakran elfordul gennyes pattansokrl a v. facialisra terjedhet az infekci -a v. facialis gyulladsa az orbita vnin keresztl a durlis sinusokba terjedhet

A fogak beidegzse
n. mandibularis block n. alv. sup. (post.,med., ant.) n. maxillaris

-n. alveolaris inferior block

-lingula

n. alveolaris inf.

-n. mentalis block -alsajak srls elltsa, als metszfogak

A fej s nyak nyirokelvezetse Lymphoglandulae superficiales

-nodi lymph.retroauriculares nodi lymph. parotidei superfic.

-nodi lymph.occipitales

nodi lymph.buccales

-nodi lymph.cervicales superfic

nodi lymph.subment

-nodi lymph.cervicales proff.

-nodi lymph.submand.

Lymphoglandulae proff.
-tonsilla pharyngea!

-nodi lymph.retropharyngeal.

-tonsilla palatina! -nodi lymph.cervicales proff.

Az arc artrii

-az a. carotis externbl felsznes gak:

- a. temporalis superficialis
a. transversa faciei

-a. facialis

-az a. temporalis superficialis s az a. facialis pulzcija jl tapinthatk (aneszteziolgusok!) -a temporalis pulzus: a fl eltt, ahol az artria keresztezi az os temporale processus zygomaticust -facialis pulzus: ahol az artria a mandibula als szln felkanyarodik az arcra

Glandula thyroidea, parathyroidea

A koponya trsei

-az arcus zygomaticusok az arc legszlesebb rszei -gyakran trik s benyomdik -az os zygomaticum temporalis nylvnynak trse egytt jr az orbita lateralis falnak srlsvel szem srls!!

A koponya trsei a pterion


-a koponya oldaln 4 koponyacsont tallkozsnl: pterion -a calvaria vkony a fossa temporalisban, a pterion tjkn -tskor knnyen trik, benyomdik -a pterion bels oldaln fut az a. meningea media frontalis ga -subdurlis vrzs!!

-a. meningea media r. front.

-pterion: tjkozdsi pont -ferde vonal a pterion s a sutura frontozyg. kztt a lobus frontalis als felszne

Erek az agyalapon

Aneurysma
-a circulus arteriosus Willisii erein s az a. carotis internn elfordul vkonyfal tgulatok -agyalapon jellegzetesen az relgazdsoknl -ruptura vr a cavum subarachnoidaleban -intracranilis nyomsnvekeds

Intracranilis folyamatok

-sella turcica 1. hypophysis tumor! 2. az a. carotis interna aneurysmja

-dorsum sellae -decalcifikci: krnikusan emelkedett intracranialis nyoms

-koponyatrs -leggyakrabban lineris -a behats helytl kt vagy tbb irnyban -DE lehet trs a behats helyvel ellenttes oldalon contrecoup trs

A cisterna cerebellomedullris punctija

Cisterna: kiszlesedett subarachnoidelis trsg a pia mater s az arachnoidea kztt -puncti liquorminta laboratriumi vizsglata

Nyaki gerinc

Nyaki gerinc fractura - dislocatio

Felhasznlt irodalom

http://rad.usuhs.mil/medpix/medpix_home.html#top