You are on page 1of 9

Bethany Christian School of Tarlac, Inc.

Paniqui, Tarlac
Score K P U P Gen. Ave. Weight 15% 25% 30% 30% Ave.

Buwanang Pagsusulit: Unang Markahan Hunyo 4-5, 2013 Pangalan: _____________________ Seksyon: _____________________ Tagapagsulit: _____________

FILIPINO 7

Lagda ng magulang __________________ Unang bahagi: Pagtamo A. Panuto: Tukuyin ang kahulugan ng nakasalunguhit na matalinghagang salita sa bawat pangungusap. _____ 1. Halos lumiyad ang dibdib ni Pedro sa mga papuring naririnig niya sa kanyang mga kakalse. a. nagmamagaling b. madurog ang puso c. nagmamalaki d. lumaki ang ulo _____ 2. Ang mga papuri ni Karla ay labis na nakapagpapataba ng puso ng kanyang ina. a. a. nakapagpapagana b. nakapagpapalusog c. nakapagpapasaya d. nakakabighani _____ 3. Naiwang nagkakamot ng ulo ang bata dahil sa pagkawala ng kanyang pagkain. a. nasiraan ng ulo b. nangangati ang ulo c. walang nagawa d. sumakit ang ulo _____ 4. Sa isang kisap mata ay nawala ang perang pinaghirapan niya. a. iglap b. kislap c. kurap d. sandali _____ 5. Umuwing lulugo-lugo ang kawawang bata. a. lokong-loko b. malungkot c. may sakit d. naghihinayang B. Panuto: Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang may tamang pagkagamit ng salitang nakasulat ng madiin. _____ 1. a. Nagpunta sa parang ang mga magkakapatid upang mamitas ng bulaklak. b. Si Marko ay parang nilalagnat. c. Lulugo-lugo si aso na parang nalugi. d. “Parang hindi ka kumain?” tanong ni Ana sa kaibigan. _____ 2. a. May galak sa pisngi ng sanggol nang makita niya ang ina. b. Nawawala ang galak ni tatay na ginagamit niya sa bukid. c. Ang sulat ay nagalak sa mga sinabi ng binata sa dalaga. d. Nakaramdam siya ng galak nang lusubin siya ng mabangis na aso. _____ 3. a. Dinagit ni Aling Miling ang kanyang anak sa paaralan. b. Nawala sa saliri ang ina nang madagit ng mga kidnaper ang kanyang anak. c. Tuwang-tuwa ang ibon sa kanyang bagong nadagit na pugad. d. Nadagit ni Asyong Agila ang tipak ng karne sa likod ng bahay. _____ 4. a. Naglalaro si Alfred nang patibong siyang nalaglag sa hukay. b. Ang pambobola ni Rico sa kaklase ay patibong lang pala upang makuha ang pagkain. c. Hindi masarap ang patibong na tinitinda ni Aling Bebot. d. Nahulog sa patibong si Mando habang kumakanta sa paligsahan nang pag-aiwt. _____ 5. a. Sakmal sa galit ang tatay nang malamang nadaya siya ng nagtitinda. b. Sakmal ng aso ang karne habang mabilis itong tumakbo palayo. c. Sinakmal ng bubuyog si Andoy habang nagpapahinga sa ilalim ng puno. d. Sa sobrang uhaw, dali-daling sinakmal ng bata ang malamig na tubig sa baso. Pangalawang bahagi: Pagpapakahulugan B. Panuto: Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Unawaing mabuti ang mga tanong at piliin ang pinakamalapit na paliwanag tungkol dito. _____ 1. Sinasabing nabiktima ni aso si uwak para makuha ang pagkain. Totoo kaya ito? a. Oo, dahil napunta sa kanya ang pagkain. b. Oo, dahil malungkot na umuwi sa uwak. c. Oo, dahil patibong lang pala ang mga papuring sinabi niya kay uwak para mamuka ang pagkain. d. Hindi, dahil nag-isip siya ng paraan para makuha ang pagkain.

b. Piliin ang pinakamainam na mabubuong solusyon sa mga sumusunod na sitwasyon. upang maitago ang personalidad ng tao sa hayop at magising sa maling gawain b. c. maiiwasang mabiktima ng mga manloloko c. d. Hindi. upang magkaroon naman ng bahagi ang mga hayop sa panitikan c. b. baka siya ay magnanakaw. Hindi ko siya papahiraman kahit kalian. _____ 3. Hindi ko sya papahiramin dahil baka itakas niya ito. _____ 4. Makatwiran ba ang paggamit ng mga hayop bilang pamalit sa tauhan ng mga kwento? a. Sasabihin kong gagamitin ko mamaya kahit hindi pa naman. magtatagumpay sa mga pangarap sa buhay _____ 5. madaling bumigay ang kanyang damdamin b. Kakausapin ko siya at sasabihing mali ang ugali niya. natuwa adahil parehong walang napala sa pagkain d. d. _____ 5. May lalaking tumawag sa inyong telepono at nagsasabing ipadala sa LBC ang pera ng nanay mo na nasa aparador dahil naaksedente siya. Tatawagin ko ang aking kapatid upang magpatulong sa paghulog. Hindi. Tatawagan ko muna ang nanay ko upang malaman kung nagsasabi ba siya ng totoo. b. Ano ang gagagwin mo? a. natuwa dahil madali din pala siyang maloko c. Hindi ko ipapahiram ang pera ko dahil hindi ko sya kilala. matututong mangatwiran sa maling paraan d. Ano ang gagawin mo? a. Ikaw ay naiwang mag-isa sa inyong bahay. Tutulungan ko siya dahil kawawa naman. Ano ang una mong gagawin? a. Ipaaalam ko muna sa aming guro ang nabalitaan ko bago ako gagawa ng hakbang. Oo. Ano ang naramdaman mo nang malaman mong nawala din kay aso ang karneng inagaw lamang niya? a. dahil kawawa naman sila d. _____ 1. d. Ipapahiram ko sa kanya dahil gusto kong magkaroon ng bagong kaibigan. Naglalaro ka sa inyong bakuran nang may nagtanong sayo at hinahanap ang nanay mo subalit kaaalis lamang nito. . dahil kilala niya ang nanay ko. Hindi ko sya papansinin dahil parang nanloloko siya. d. Sisigaw ako ng saklolo sa mga gwardya.Ipagpapaalam ko muna sa nanay ko bago ko ipahiran ang aking “bike” sa sinu man. d. Nalaman mo na isa sa mga kaklase mo ay mahilig manghiram ng gamit pero hindi na niya ito ibinabalik. Nalaman mo rin na puring-puri niya ang mga gamit mo. c. Oo. Magpapasalamat sa kanya sa impormasyon. c. Oo. dahil wala silang kinalaman sa kwento para sa tao _____ 3. May nakilala kang kapwa mo bata at gusto niyang subukan ang “bike” mo dahil gandang-ganda siya rito. Anong katangian ang ipinakita nn uwak nang mapaniwala siya sa mga matatamis na salita ni aso? a. Oo. Sasabihin kong na lang na hinahanap na ako ng nanay ko kahit hindi naman. madaling mapanilawa sa pambobola c. b. Sabi pa ng lalaki. maawain sa mga kapwa hayop na nagugutom _____ 4. Nagpakilala siyang kababata niya ang nanay mo at gusting-gusto na niyang makita ito kaya nakiusap na hintayain nalang niya ang nanay mo sa loob ng bahay nyo. Hindi. c. Ano ang gagawin mo kung sakaling hihiramin niya ang mga ito? a._____ 2. Tatawagan ko ang aking ina o ama upang alamin ang totoong nangyari. maiiwasan ang mga mambobola b. Ano ang maaaring mangyari kung hindi agad naniniwala sa matatamis na salita ang isang dalaga? a. dapat ipangalan sa kanya ang pera upang mailabas nito kaagad. May nakatabi kang tao na nagsasabing hihiramin sandali ang pera mo para pangdeposito para makuha niya ang mas malaking pera na ipapalit sa pera mo. Inutusan kang magdeposito ng nanay mo ng pera sa banko. natuwa dahil naagaw di sa kanya ang pagkain Pangtlong bahagi: Paglilipat Panuto: Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. c. _____ 2. natuwa dahil parang nakabawi na rin si uwak b. Ikaw ay namamasyal sa bago ninyong nilipatang lugar gamit ang iyong “bike”. sadyang mabait lamang ito d. Papapasukin mo ba sya? a. b. baka pagalitan ako ng nanay ko kapag hindi ko siya pinapasok. Hindi ko na lang siya papansinin.

Tama ba ang ginawang pag-iwan ng sultana sa sanggol sa bangka na nasa tabing ilog para makaiwas higanteng ibon? Pangatwiran ang sagot. kinatakutan c. pinag-interesan d. Sawikain Pangalawang bahagi: Pagpapakahulugan Panuto: Basahing mabuti ang bawat katanungan. Palaisipan d. Bulong d. nakuha d. Piliin ang kasalungat ng mga salitang nakasulat nang pahilig sa loob ng pangungusap. pinagsamahan b. dumating b. _____ 6. Weight 15% 25% 30% 30% Ave. pangkaraniwan c. Bulong d. a. a. plano _____ 5. Dinaanan ng salot na balang ang palayan ni Mang Kardo. _____ 1. a. Kwentong-Bayan d. regalo d. Kasabihan _____ 5. nagtagal c. sapagkat maraming dala-dala ang sultana. Ave. a. Buwanang Pagsusulit: Unang Markahan FILIPINO 8 Pangalan: _____________________ Seksyon: _____________________ Tagapagsulit: _____________ Lagda ng magulang __________________ Unang bahagi: Pagtamo A. Panuto: Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. napagtanto c. a. pinuri c. dahil nagpapakita ito na hindi niya mahal ang kanyang anak.inidolo b. Ibinhagi ng mag-asawa ang kanilang pakay sa hari. b. maganda b. Piliin ang litik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang bago ang bilang. Ito ay nasa anyong tuluyan na kalimitang gumigising sa isipan ng mga tao. Inc. malas c. problema b. a. kinalakhan B. Piliin ang kasingkahulugan ng salitang nakasulat nang pahilig sa loob ng pangungusap. kakaiba d. Ang akdang ito ay karaniwang ginagamit sa panunukso sa kilos ng isang tao. inaasahan _____ 4. a. Alamat b. layunin c. dahil maaaring mamatay ang sanggol kung isasama sa pagtakas. pinagbilinang _____ 3.Bethany Christian School of Tarlac. ang madilim na balak ng asawa ay natuklasan ng sultan. a. Ang _______ ay mga pahayag na may sukat at tugma na kalimitang ginagamit sa pangkulam. Isulat ito sa patlang bago ang bilang. Epiko b. a. _____ 1. Bugtong c. nabatid d. Ang anak ni Aling Miling ay isang babaeng marikit. c. Bugtong c. Kasabihan d. Oo. sumpa d. Alamat c. Lubhang hinangaan ng mga kabataan ang sikat na artista. binalewala d. hadlang b. Hindi naglaon. Kasabihan b. Isulat ang litik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. a. a. sikat C. binabastos _____ 7. a. Maituturing na may pambihirang katangian si Ana dahil sa busilak nitong puso. Bugtong _____ 2. Pwedi. Pinangahasang pasukin ng sultan ang palasyong nasa loob ng kagubatan. Ang bata ay lubos na minahal at inaruga ng kanyang mga kinagisnang magulang. a. Hindi. Palaisipan b. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot. Ang akdang ito ay pahulaan sa pamamagitan ng paglalarawan. kawal b. Alamat c. nadatnan b. Ito ay mula sa salitang Latin na legendus na nangangahulugang “upang mabasa”. kanais-nais b. a. Ang sultana ay nagpadala ng batyaw sa lahat ng dako upang malaman kung may babaeng nakahihigit ng ganda sa kanya. dama d. raja _____ 2. Kasabihan _____ 3. morena _____ 9. Sawikain _____ 4. nalaman b. biyaya _____ 10. Palaisipan b. nangyari d. d. Natalos ng bata ang kanyang maling ginawa kaya ito humingi ng tawad sa ina. a. hari c. Paniqui. nakalimutan _____ 8. a. Tarlac Score K P U P Gen. _____ 1. Palaisipan b. mistisa d. dahil kawawa ang sanggol at wala itong kasama. namatay c. pangit c. . Hindi.

Sasama ako kung sino ang kukuha sa akin. dahil wala siyang tiwala sa kangyang sarili d. Piliin ang pinakamainam na tugon sa bawat sitwasyon._____ 2. d. maaaring maksakit sa taong kinaiinggitan c. napapahamak dahil sa maling paraan ng plano sa buhay _____ 5. dahil ayaw kong mamatay ang aking mga anak at matahimik ang aming buhay. lalayo ang mga taong nagmamahal sa iyo b. Ano ang dapat gawin sa taong naiinggit sa iyo? a. Lumaki siyang may takot sa Diyos. Hindi siya naghiganti o kaya ay nagtanim ng sama ng loob b. Hindi ako sasama sa kaniladahil pareho silang masama. _____ 2. b. Hindi. Oo. Ilarawan kung paano inaring tunay na anak si Bidasari ng mga mangangalakal na nakapulot sa kanya. Sasama ako sa aking paborito. Bakit ingit na ingit si Lila Sari kay Bidasari? a. nagtatanim ng sama ng loob sa taong kinaiinggitan c. _____ 1. Susubukan ko silang kausapin at ipakita ang maari pang mangyari sa aming pamilya. b. dito masasalamin ang kultura ng bawat rehiyon d. dapat kong protektahan ang aming mga anak. Nagpatuloy sa paggawa ng mabuti. pag-aralan at buhayin ang kamalayan ng mga kabataan sa tunay na kulturang Pilipino Pangatlong bahagi: Paglilipat Panuto: Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. sapagkat may mga bantay siya sa kanyang tirahan c. hayaang maunawaan niya ang kangyang maling ginagawa c. d. basahin ang mga ito nang taimtim b. lahat nang kaisipang nabanggit _____ 8. Oo. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga panitikan ng ating rehiyon? a. dahil siya ay maganda b. Oo. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na paraan upang ipalaganap ang panitikan ng rehiyon? a. Paano ipinakita ni Bidasari ang kanyang kababaang loob kahit nakaranas siya ng pagmamalupit mula kay Lila Sari? a. dahil ibinigay nito ang lahat niyang pangangailangan b. Hindi. Palagi siyang may bantay tuwing lalabas ng bahay. Hindi. Ipinaubaya ang lahat sa sultan. d. dahil nais siyang palitan ng kanyang asawa _____ 4. kung ikaw si Bulan gagawin mo din ba ang desisyon niya? a. Nagpasyang maghiwalay ang nanay at tatay mo dahil sa madalas nilang pag-aaway. Mula sa kwentong”Si Bulan at Si Adlaw”. Makatwirang ba ang ginawang pagtrato ni Lila Sari kay Bidasari nang patirahin niya ito sa palasyo? a. c. dahil marikit si Bidasari c. tulungang naunawain niya na hindi nakabubuti sa tao ang pagkamainggitin _____ 7. sabihing mali ang kanyang nararamdaman b. nawawalan ng pag-asang gumanda ang buhay d. Ibinigay ang lahat niyang pangangailangan. c. _____9. _____ 6. dahil inagaw niya ang kanyang minamahal d. nagpupursigi para mapantayan ang taong kinaiinggitan b. pakikiusapan ko si Adlaw na magbago ang isip. d. unawaing mabuti upang malaman ang aral na nakatago ditto c. Paano makahahadlang sa pagtatagumpay ang pagiging mainggitin? a. upang malaman ni Adlaw ang kanyang pagkakamali. Kanino ka sasama? a. Oo. matutukso gumawa ng maling hakbang magtagumpay lamang d. . Pinag-aral siya sa mataas na paaralan sa kanilang lugar. a. Magalang siyang sumagot. Ano sa palagay mo ang kadalasang nangyayari sa taong maingitin? a. c. bumili ng mga kopya nito at ipamahagi sa mga tao d. Hindi. nagbibigay aral sa buhay ng mga mambabasa c. dahil ikinulong niya ito upang hindi makita ng sultan _____ 3. c. mauunawaan ang pinagmulan ng bawat rehiyon _____ 10. ipaliwanag sa kanya ang maari nitong kahantungan d. dahil unti-unti nang nawawala ang ganitong akda b. b.

Ano ang gagawin mo. Nahamon ka ngayon sa dami nang naipon niyang medalya. pagsasabihan ko siyang tumigil sa siya dahil isusumbong mo siya d. Naunawan mo ngayon na katulad siya ng ate mo._____ 3. Ano ang gagawin mo upang mapasaiyo ang susunod na mataas na parangal? a. Manliligaw na rin ako upang maging “in” sa grupo b. Pagsisikapan kong matutunan ang mga aralain at malagpasan ang kanyang mga marka . Isa sa mga kaklase mo ang palaging nakakakuha ng pinakamatas na parangal. Magpapaiwan nalng palagi habang naiinggit sa mga may kasintahan d. Isusumbong ko sila sa aming guro c. Ano ang gagawin mo kung sakaling mainggit siya sa iyo sa mga bago mong kagamitan? a. pagsasabihan ko siya na mali ang nararamdaman niya b. kakausapin ko siya na hiramin na lamng niya ang aking mga gamit c. Tutulungan ko siya para ipakopya sa akin ang kanyang mga proyekto c. Mag-aaral akong mabuti upang mahasa ang aking karunungan b. Pagsisikapan kong maging paborito ng guro d. Napansin mong may mga girlfriend at boyfriend na ang mga kaklase mo samantalang ikaw ay wala. Susubukan ko silang hikayatin na ituon muna nila ang kanilang sarili sa pag-aaral katulad ko _____ 5. a. Si Lila Sari sa pabulang binasa ay mainggitin. Palagi kang naiiwan sa mga lakad nila. kakausapin ko siya at tutulungang maovercome ang maling pananaw niya _____ 4.

tauhan d. Ang mga sumusunod ay mga katuturan ng maikling kwento maliban sa. _____ 1. b. malaki ang kita ni Edna sa kanyang tindahan b. Tinawag si Carlo para kay Rosi. a. c. _____ 4. Si Aling Loling ay pupunta sa bayan para manawas. anyo ng panitikan b. a. kunukuha ng mga hayop sa gubat _____ 3. d.Bethany Christian School of Tarlac. Isang sangkap ng maikling kwento na tumutukoy sa pagkakayos ng mga pangyayari a. tumubo ang tindahan ni Edna Panglawang bahagi: Pagyamanin ang panitikan Panuto: Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. pina-ikling nobela _____ 2. Nagtataglay ng iisang impresyon o kakintalan. taong naglalakad papaunta sa banko d. _____ 1. malaki ang bakal na tubo sa tindahan ni Edna c. Tarlac Buwanang Pagsusulit: Unang Markahan FILIPINO III-Acts Pangalan: _____________________ Seksyon: _____________________ Tagapagsulit: ______________________ Kabuuang marka_______ Lagda ng magulang __________________ Unang bahagi: Paunlarin ang wika Panuto: Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Unawaing mabuti kung paano ginamit sa pangungusap ang salitang nakahilig. paningin sa unang panahunan c. Ipinakikilala si Rosi kay Carlo. paningin sa ikalawang panahunan b. tagpuan c. Inc. Sangkap ng kwento na tumutukoy sa oras at lugar ng pinangyarihan ng kwento. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng maikling kwento maliban sa. c. b. d. Si Mang Nando ay naglalakad ng mga papeles sa banko. taong nagpapalakad ng papeles sa bangko c. nag-iiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa d. a. taong nanghuhuli ng hayop c. Ipinapakilala si Carlo kay Rosi. banghay _____ 5. a. d. c. a. b. paningin sa ikatlong panahunan d. Si Aling Loling ay isang mananawas. taong nakatira sa gubat d. pupunta sa gubat para manghuli ng hayop b. banghay _____ 4. Siya ay mangangaso sa gubat bukas. taong nagtuturo ang lakad papunta sa banko _____ 2. a. Malaki ang tubo ng tinda ni Edna. Uri ng paningin na gumagamit ng unang panauhang “ako”. Gumagamit ng isang pangunahing tauhang may mahalagang suliranin at ng ilang ibang mga tauhan. Carlo Rosi ang pangalan ng kapatid ko. a. tagpuan c. Tumatalakay sa isang madulang bahagi ng buhay. a. a. Si Aling Loling ay may sakit at nagangailangan ng tawas. _____ 3. paningin b. paninging palayon . Carlo Rosi ang pangalan ng kapatid. paningin b. naglalayong magsalaysay ng isang mahalaga at nangigibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan c. Mananawas ng may sakit si Aling Loling sa bayan. taong nag-aayos ng mga papeles sa banko b. Si Aling Loling ay magpapatawas. Gumagamit ng isang mahalagang tagpo o ng kakaunting tagpo. nagttitinda ng tubo si Edna d. _____ 5. Paniqui. tauhan d.

kasukdulan Pangatlong bahagi: Pagyamanin ang saling atin Panuto: Basahing mabuti ang maikling kwento sa ibaba at saka sagutin ang mga susmusunod na mga tanong. pamagat d. c. d. a. Mga Tanong: _____ 1. Dahil nabakas ni leon ang pagmamakaawa ni daga. may-akda c. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ang leon sa loob. himig _____ 10._____ 6. huwag maliitin ang ating kapwa . Ang Magkaibigang Leon at Daga Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. _____ 3. _____ 4. " sagot ng daga. Unang bahagi ng kwento a. c. Sangkap parin ng maikling kwento na tumutukoy sa kaisipang iniikutan ng katha. Wala akong masamang hangarin. marunung tumanaw ng utang na loob d. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon na nakawala sa lambat. Dahil natapakan ni daga si leon d. Kinagat ni daga ang lubid ng lambat. Tumanaw ba ng utang na loob si daga kay leon? Paano? a. Uri ng paningin na ginagamit ang daloy ng kamalayan. Mga salitang nagiiwan ng iba’t ibang pakahulugan sa mambabasa. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdos siya paibaba. simbolo b. Anong katangian ng mga Pilipino ang ipinamalas ni daga? a. huwag maglaro sa tabi ng taong natutulog c. Huwag mo akong kainin" sabi ng daga. banghay _____ 8." laking pasasalamat na sabi ng leon sa kaibigang daga." sabi ng leon. Dahil naisip nil eon na matutulungan siya nito baling araw. a. Dali-daling inakyat ng daga ang puno at nginatngat ang lubid na nakatali sa lambat. Kinalagan niya ito . "Utang ko sa iyo ang aking buhay. marunung magtimpi _____ 5. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga nangagaso sa kagubatan. tema c. Dahil tunay silang magkaibigan. Piliin ang pinakamainan na aral ng kwento. paningin sa ikatlong panahunan d. tema c. Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. Bakit hindi kinain ni leon si daga? a. paningin b. marunung humingi ng tawad b. "Ipagpaumanhin mo kaibigan. Dahil kinain ni daga ang pagkain ni leon _____ 2. suliranin d. a. d. tauhan d. Dinakma ng leon ang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at kainin.mula sa pagkakagapos. Bakit binalak ni leon na kainin si daga? a. marunung magpakumbaba c. humingi ng tulong kung may panganib d. banghay _____ 9. Dahil nangako si daga na hindi na niya gagambalain sa pagtulog si leon. b. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Dahil nagising siya nito c. b. Humingi ng tulong si daga sa mga ibang hayop. "Salamat kaibigan. tauhan c. simula b. a. pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. paninging panarili b. a. Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno. paninging palayon _____ 7. marunung tayong humingi ng tawad b. paningin sa unang panahunan c. Dahil napagalit siya ni daga b. Ito ang nagsisilbing kulay ng damdamin kwento. "Sige. Binigyan niya ito ng inumin. Natakot at nagmakaawa ang daga. tauhan d. simbolo b.

Inc. a. literal b. mauubos b. pagtatambal c. nadala sa lagay Sa wakas! Natuloy mag-abroad si tatay. literal b. IMMIGRATION: Baka passport. “lumuha ka habang sila’y palalong nagdiriwang” a. literal b. angkinin d. natamo d. Paniqui. nagdasal Nakuha sa tyaga. a. matutuyo c. pang-angkop _____ 9. pagtatambal c. masaya b. sakupin b. naghintay. pang-angkop II – Panglawang bahagi: Pagyamanin ang panitikan Panuto: Unawaing mabuti ang teksto at saka sagutin ang mga sumusunod na tanong. pagtatambal c. nakataklob b. a. “ang bandilang sagisag mo’y lukob ng dayuhang bandila” a. tinupi _____ 3. takluban _____ 2. At napabilang sya sa napakarami Na ang tawag "kuno" ay Bagong Bayani Bayaning sa airport pa lang ng host country Suspect na ang turing. Panuto: Piliin ang titik kung paano binigyang kahulugan ang salita o mga salitang nakahilig. “may araw ding ang luha mo’y masasaid. pinunit d. masasagad d. nakapailalim c. Ang nakaw-tingin ng binata ay nahuli sa kanyang paminsang-minsang sulyap sa dalaga. Ang longsilog daw ay pinagsama-samang longganisa. inspeksyong maigi Eh kasi. natutuwa _____ 4. _____ 1. Piliin ang pinakamalapit na kahulugan ng salitang nakasalungguhit mula sa tekstong “Kung Tuyo Na Ang Luha Mo Aking Bayan”.peke! CUSTOMS: Baka merong shabu sa bagahe! Mabusising tanong. nakapasan _____ 5. umasa. Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. pagtatambal c. ang hinala: guilty. pang-angkop _____10. Ang bahaghari ay makukulay na mga guhit sa kalangitan pagkatapos ng ulan. nagyayabang d. pang-angkop _____ 8. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. eh kasi . pagtatambal c. “ganito ring araw nang saklutin ang Maynila” a. literal b. Pulmano Mula sa probinsya. sinangag. matutuyo” a. matitigang B.Pilipino kasi! Tiwala ng mundo'y maramot sa atin . “iluha mo ang sambuntong kasawiang nagtalakop na sa iyo’y pampahirap” a. a. lumuwas. Ang bahay ni Mang Kardo ay kubo na yari sa pawid at kawayan. nagdadalamhati c.Bethany Christian School of Tarlac. sakop b. nag-apply. visa . pang-angkop _____ 7. HANGGANG EDSA NA LANG ni Rafael A. a. literal b. Tarlac Buwanang Pagsusulit: Unang Markahan FILIPINO IV-Romans Pangalan: _____________________ Seksyon: _____________________ Proktor: ______________________ Kabuuang marka________ Parents’ signature __________________ I – Unang bahagi: Paunlarin ang wika A. Ang Bibliya ay naglalaman ng iba’t ibang mga aklat. at itlog. _____ 6. nakubkub c. Pumila. harangin c.

sa bawat ama d. hindi. nagdasal d. wala b. OFW c. dahil may mga matuwid naman b. mayroon c. dahil totoo naman d. tagumpay ng mga bayani b. kulang ang mga papeles sa pag-aaply b.Kelan tayo tunay na rerespetuhin? Sa Edsa lang yata tayo magagaling. walang tiwala sa kapwa Pilipino _____ 8. Anong uri ng panitikan ang tekstong binasa? a. Sino daw ang “kono” ay bagong bayani? a. tulang may sukat at tugma b. Aray ko! Oh Lahing Kayumanggi. marahil d. 24 _____ 7. sa lahat ng nag-aabroad b. Ilan ang saknong ng tula? a. Ano ang tinutukoy na EDSA sa huling saknong ng tula? a. a. tulang verso d. tama lang sa mga nanunungkulan c.. isang ama c. hindi kasi marunong bumasa d. ama b. Bakit napaghihinalaan ang mga Pilipino maging sa sarili nitong bayan? a. sa pamahalaan _____ 4. Pulmano b. pumila c. naglagay _____ 6. pangulo d. sa bawat pamilya c. tanaga _____ 2. dapat salungatin ang maling kaisipan _____ 9. hindi. 4 b. anak _____ 3. Ang persona ba sa tula ay may ginagawa ding kamalian laban sa kanyang kapwa? a.. tulang malaya c. asawang babae d. 16 d. nagtyaga b. kabayanihan ni Juan c. 12 c. walang tiwala sa gobyerno c. Oo. Makatwiran ba ang sambitlang “Pinoy kasi”? a. Gising! Mga tanong: _____ 1. Rafael A. hindi malinaw . kabayanihan ni Cory _____ 10. Sino ang persona ng tula? a. katulong _____ 5. kilos protesta ng bayan d. Kanino nakatuon ang mensahe sa tula? a. Ang mga sumusunod ay tamang paraan ng pag-aaply maliban sa ________.