You are on page 1of 3

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BTK – TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET BBNTÖ 22100 Egyetemes történet előadás 1500-1700 Forgó

András adj. Az előadás témái 1. A kora újkori Európa demográfiai viszonyai 2. A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmati kereskedelem kialakulása 3. Európa gazdasága 16–17. században 4. Társadalmi változás és állandóság a kora újkori Európában 5. A felekezetképződés és felekezetszerveződés az európai kontinensen 6. A Tudor-kori Anglia, az anglikán egyház kialakulása 7. Franciaország megerősödése a százéves háborút követő évszázadban 8. Vallási ellentétek és vallásháborúk Franciaországban 9. A Habsburg-birodalom kialakulása 10. V. Károly birodalma és a birodalom sorsa a század végéig 11. A németalföldi szabadságharc 12. Hollandia és Spanyol-Németalföld a kora újkorban 13. A Stuart-kori Anglia, az angol forradalmak 14. A harmincéves háború és a vesztfáliai béke 15. A Napkirály kora Franciaországban 16. Az Ibériai-félsziget és Itália a kora újkorban 17. Svédország felemelkedése 18. A Oszmán Birodalom a kora újkorban. Virágkor és hanyatlás 19. Lengyelország a kora újkorban 20. Az Orosz Birodalom kialakulása és megerősödése a 16–17. században 21. Tudomány és művészet a kora újkori Európában

Kötelező irodalom
Kora-újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Szerk. Poór János. Bp., 2000. 15–92, 177–235, 353–376. A kora újkor története. Szerk. Poór János. Bp., 2009. 11–70, 167–445. Ifj. BARTA János: „Napkirályok” tündöklése. Európa a 16–18. században. Debrecen, 1996. 7– 146.

1

Rondo: A világgazdaság rövid története. Budapest 1993. A kezdetektől a Bourbon-restaurációig. GARCÍA DE CORTÁZAR. Gazdaság. 1987. Bp. 2005. 1992. 1989. társadalom. BRAUDEL. Bp. GONDA Imre–NIEDERHAUSER Emil: A Habsburgok. Bp. 2001.: A világ népességének rövid története. 1996.. FONT Mária–KRAUSZ Tamás–NIEDERHAUSER Emil–SZVÁK Gyula: Oroszország története. II. 1995. Bp. század.. Leonardo: A város Európa történetében. 1997.. HAHNER Péter: Franciaország története.. Bp.. 2006. Bp.): Csehország a Habsburg Monarchiában. HAJNAL István: Az újkor története. TIMKÓ Imre: Keleti kereszténység... FULBROOK..: Európa történeti földrajza. DUBY. Fernando–GONZÁLES VESGA. FRIEDENTHAL. Bp. 2 . 1988. Georges (szerk. Bp. k. Bp. SZÁNTÓ Konrád: A katolikus egyház története. Bp. Bp. keleti egyházak. POUNDS.): Nyugat-európai gazdaság.. 1965. népesedés BENEVOLO. Bp. Owen: A reformáció. 1994. Bp. SZOKOLAY Katalin: Lengyelország története. Bp.. Richard: Luther élete és kora. 1989. Norman J. (et al. Herman A. technika. WITTMANN Tibor: Németalföld aranykora. Bp. Egyetemes történet III. 1971.. Bp. LIVI-BACCI. Bp. Pierre. Bp. 2004. TOPOLSKI. László (szerk. 1994. Budapest 1971.. HEARDER. 1998 6.. A nyugati kultúra formálódása... Fülöp korában. gazdaság és kapitalizmus XV–XVIII. Bp. TUSOR Péter: A barokk pápaság (1600–1700). G. SZÁNTÓ György Tibor: Anglikán reformáció. Bp. Bp.. GÁRDONYI Máté: Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe. Bp. Erich: Ausztria története. Bp. 1975. CAMERON.. (Reprint) KENNEDY. SZÁNTÓ György Tibor: Anglia története. DIEDERIKS.. Bp.. 1996. angol forradalom. CHAUNU. Bp. Mary: Németország története. SZARKA. 1997.: Kálvin. ZÖLLNER. Felekezetképződés. Paul: Nagyhatalmak tündöklése és bukása. Fernand: Anyagi kultúra. 1998.. Bp. 20042. 1999. Massimo.. 1983. 2000..Ajánlott irodalom Általános és összefoglaló munkák BRAUDEL. Alister E. Bp. 1992. Robert: A francia civilizáció ezer éve. 20062.: A klasszikus Európa.. José Manuel: Spanyolország története. Egyes országok története DUBY. Bp. Bp. 2002.): Franciaország története I. A mindennapi élet struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Georges–MANDROU. McGRATH.és társadalomtörténet. 1985.. Bp. 1997. felekezetszerveződés CHADWICK. Jerzy: Lengyelország története. Egy európai jelenség. Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Harry: Olaszország rövid története. Gazdasági változások és katonai konfliktusok 1500–2000.

Nikolaus: Az európai építészet története.. 1973. 1995.. 1985. HEGYI Klára–ZIMÁNYI Vera: Az oszmánok Európában.. FRIEDELL. Bp... WITTMAN Tibor: Latin-Amerika története. Bp.. PÓCS Éva (szerk. Daniel J. BITTERLI. Kurt: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Tanulmányok az oszmán–török történelemből. 1983. KELÉNYI György: A manierizmus.): A politikai filozófia története. SZABOLCSI Bence: A zene története.. Bp. Bp. 1998. 1994.. Bp.. SZERB Antal: A világirodalom története. Joseph (szerk.. PEVSNER. 1991. Az oszmán birodalom FODOR Pál: A szultán és az aranyalma. NYÍRI Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Bp.. 3 . Bp. Eric R. 1991. 2001.Kultúrtörténet BURKE. Bp. 1972. Bernard: Isztambul és az oszmán civilizáció. Bp. 2001. STRAUSS. Amerika ANDERLE Ádám: Latin-Amerika története.. Urs: "Vadak" és "civilizáltak". 1986.. 1974.: Európa és a történelem nélküli népek.. 1987.: Az amerikaiak. SELIGMAN.. Bp.. Gyarmatok. Bp. LEWIS. Bp. Bp.. 1995. Bp. 1998.. Leo–CROPSY. ZIMÁNYI Vera: Lepanto 1571. WOLF. 1971. 1941 [2006]. Bp. KELÉNYI György: A barokk művészete. Bp..): Démonológia és boszorkányság Európában. Bp. Bp. 1982. Egon: Az újkori kultúra története I-II k.. BOORSTIN. Bp. 1981. Bp. Peter: Népi kultúra a kora újkori Európában.