You are on page 1of 7

PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA, APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR, ACORDAREA PRIMULUI

AJUTOR

ELABORAT, RESPONSABIL SU

APROBAT,

Conducatorii de activitati, sunt obligati, potrivit prevederilor art. 19 lit. h) din Legea nr. 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor, şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea 481/2004 privind protectia civila, sa organizeze si sa execute "instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile" . Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati pe o durata de cel putin doua ore si are ca scop improspatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducatorii institutiilor, manageri sau patroni. Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel: a) actele normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta, activitatea de aparare impotriva incendiilor si activitatea de protectie civila; b) obligatiile generale si specifice ce revin fiecarei categorii de salariati; c) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale (riscurile) de incendiu si/sau explozie specifice; normele, regulile si masurile de prevenire a acestora; d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a instalatiilor si sistemelor de protectie destinate prevenirii avariilor tehnologice si incendiilor; e) modul de actiune a salariatilor in cadrul serviciilor de urgenta si in sprijinul acestora pentru realizarea interventiei operative si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcursul anului, daca este cazul, de catre cei care executa instruirea, cu concluziile si invatamintele rezultate din: a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale si indeplinirea sarcinilor stabilite; b) natura, frecventa si amploarea incendiilor, exploziilor si altor situatii de urgenta produse pe raza teritoriala a unitatii sau in sectoare de activitate similare; c) modificari ale legislatiei specifice." In graficul anual de instruire se mentioneaza periodicitatea instructajelor si se precizeaza zilele in care acestea se executa esalonat, pe locuri de munca si categorii de salariati. Intervalul de timp intre doua instructaje periodice se stabileste de conducerea operatorului economic sau a institutiei publice in functie de specificul conditiilor de munca din unitatea respectiva, cu respectarea urmatoarelor termene: - cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau operative, care sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii situatiilor de urgenta; - 1-3 luni, pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare; - 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care lucreaza in institutii publice;

controlul calitatii. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj. precum si pentru cel din structura autoritatilor publice locale.. intretinere. b) pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare.22. Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice. -Ordin MAI nr. rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj. ateliere. c) pentru sefii de sectii.în domeniul Ap. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice). de catre cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi managementul situaţiilor de urgenţă.U.Ordin MAI nr.481/2004:art. insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate. proiectare.). astfel: a) pentru personalul de executie. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă . Crt. reparatii.Legea nr. depozite etc.108/2001:art. . sectoare.20. -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică . -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor. -Legea nr..14-27. aprovizionare tehnicomateriala si desfacere. .TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL AUXILIAR (la 4 luni) Nr.Incendiilor Ianuarie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE . compartimente functionale si sefii de departamente. (1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de conducatorii institutiilor. .Legea 307/2006:art.1-6 luni. salariatii fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice.Incendiilor şi managementul S.3. pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei. managerii operatorilor economici sau patroni.481/2004:art. Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr. conducere si control (sefi de sectii.Împ.21-26.. . instalatii. de catre sefii compartimentelor respective.Incendiilor şi managementul S. a administratiei publice centrale si a institutiilor statului.Împ.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art. pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare.U.Împ. de catre conducatorul locului de munca respectiv.

481/2004:art. -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică .în domeniul Ap. .Împ.22. .108/2001:art.1.3. -Ordin MAI nr.Împ. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr.U.. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor.U.6-8.Legea nr.în domeniul Ap.Legea nr.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice).U. .. Iunie.în domeniul Ap.Incendiilor şi managementul S.Împ. .Împ.Incendiilor Decembrie PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE . masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.481/2004:art.481/2004:art.Împ.în domeniul Ap.2.Incendiilor Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie.5 .Incendiilor şi managementul S.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.14-27. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.21-26.Incendiilor Mai 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Incendiilor .Incendiilor şi managementul S.Împ.Împ.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.. -Legea nr.Legea 307/2006:art. Octombrie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Legea 307/2006 : terminologie. .în domeniul Ap. .Ordin MAI nr.Împ. art.Incendiilor Ianuarie.Ordin MAI nr. Crt.TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL DE EXECUTIE (lunar) Nr. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.20. Aprilie.2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.

163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr. referitoare la producerea incendiilor.481/2004:art.22. August. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca. c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor.Legea 307/2006 : terminologie. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor şi avariilor tehnologice din dotarea locului de muncă (demonstraţii practice).Fiecare salariat are.Incendiilor Martie. imediat dupa constatare. potrivit instructiunilor tehnice. aparatura si echipamentele.Legea 307/2006:art. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. aduse la cunostinta. dupa caz.Împ.Incendiilor şi managementul S. . .Februarie.22. care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.U. masinile. .în domeniul Ap.Incendiilor Decembrie PROGRAM GENERAL ANUAL DE INSTRUIRE . de administrator sau de conducatorul institutiei. dupa caz. -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu.6-8. in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu.Incendiilor şi managementul S.U. la locul de munca. LEGEA 307/2006:ART. b) sa utilizeze substantele periculoase. Mai. . . urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor.Ordin MAI nr. masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor. g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta. . dupa caz..2. e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator. instalatiile. in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca.Legea nr. . Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie. Iulie.163/2007(Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006):art. art.5 . utilajele.Împ.Ordin MAI nr. f) sa actioneze..Împ. in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor.481/2004:art. respectiv cu cadrul tehnic specializat. Noiembrie 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. d) sa comunice.în domeniul Ap. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor.Împ. precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei.Legea nr. sub orice forma. .21-26.TESTARE TEMATICA TEMA 1.1.20.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor.

l) biblioteca. operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. echipament. departament administrativ functional. discoteca. studentilor. (2) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate. club. punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori. k) compartiment. Art. avand destinatia de ingrijire a sanatatii: spital.bancara. d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor.Ordin MAI nr. c) atelier de intretinere. i) cladire sau spatiu amenajat in cladire. r) amenajare temporara. reparatii. f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare. inregistrari si altele asemenea. batranilor. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor ca. statie. e) laborator. sector. 23. sala de jocuri electronice si altele asemenea. centru si complex cultural. polivalenta. m) cladire sau spatii amenajate in cladiri. desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in: a) prevenirea incendiilor. constructie pentru birouri. b) depozit de materii prime. q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera. j) constructie pentru cazare. La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere: a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere. radio. arhiva. se intelege: a) sectie. 22. de reuniuni. prin intelegere. ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari. 24. prestari de servicii.163/2007 Art. locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia. h) unitate de alimentatie publica. g) sala de spectacole. p) ferma zootehnica sau agricola. sistem. depozit cu astfel de produse. pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie. (1) Prin loc de munca. produse finite combustibile. punct de lucru si altele asemenea. sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor. farmacie si altele asemenea. prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite. film. prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu. a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera. confectionare. d) utilaj. e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca. proprietarului cladirii ori. de conferinte. hala/atelier de productie. de sport. c) afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde. studio de televiziune. materiale. sectie medicala. avand ca destinatie invatamantul. evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei. raion sau stand de vanzare. aerogara si statie de metrou. precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii. Art. dupa caz. precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor. in spatiu inchis sau in aer liber. n) lacas de cult. sector. persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost. iar utilitatile comune se repartizeaza. o) cladire si/sau spatiu avand destinatia de gara. Art. cu destinatie financiar. b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor . filiala. instalatie tehnologica. proiectare si altele asemenea. policlinica. spatiu destinat vietii monahale. depozit de distributie carburanti pentru autovehicule. supravegherea. autogara. 21. evacuarea bunurilor materiale. explozii sau accidente tehnice. elevilor. cabinet medical. cu respectarea normelor . f) magazin.

Art. Art. . precum si in afara programului de lucru.20.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate. b) stabilirea sistemelor. gaze toxice. de regula carton.(1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent. instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor. 25. actionarea lor manuala. inclusiv telefonic. . a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului.481/2004:ART. prevazute in documentatia tehnica de proiectare. f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului : temperatura. prin orice mijloace. (2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. dupa caz. aceasta putand fi completata. precum si de conducatorii institutiilor publice.(1) Cetatenii sunt obligati: a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale. actionandu-se pentru stingerea acestora. (1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde: a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca. la echipamente si utilaje tehnologice. ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale. d) organizarea efectiva a interventiei. si se afiseaza intr-un loc vizibil. a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii. (4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin. fum. dupa caz. d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si. anuntarea incendiului la fortele de interventie. b) salvarea rapida si in siguranta a personalului. precum si la dispecerat. e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei. pe timpul exploatarii diferitelor instalatii. gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate. si cu alte date si informatii. prin apelarea numarului 112. de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta. d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru.1 la prezentele norme generale. despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta. a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta. dupa caz. dupa caz. (3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor. conform planurilor stabilite. 20. estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu. precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor. g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi. b) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse. echipamente si utilaje tehnologice. c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor. (2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin. precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca. in zilele de repaus si sarbatori legale. c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor. proprietarului/patronului/administratorului.(2) este prezentata in anexa nr. (1) Interventia la locul de munca presupune: a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. a conducatorului locului de munca. in conditiile legii. acolo unde acesta este constituit. Art. LEGEA NR. prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si. pe schimburi de lucru si in afara programului. e) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate. c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate. c) intreruperea alimentarii cu energie electrica.specifice de prevenire a incendiilor. 26.

de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrari. precum si accesul persoanelor autorizate. care presupun efort fizic. si cetatenilor straini care desfasoara activitati. dupa caz. h) sa permita. evacuarea de bunuri si altele asemenea. dupa caz. precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor. trusa sanitara. despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate. prin apelarea numarului 112.@ i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari. in caz de necesitate. . la amenajarea spatiilor de adapostire din teren.d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia. (3) Cetatenii declarati inapti de munca din motive medicale sunt scutiti. pe timpul interventiei in sprijinul fortelor de protectie civila. corespunzator situatiei in care se gasesc. in vederea intretinerii acestora. au resedinta sau se afla in tranzit. rezerva de alimente si apa. j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre. (2) Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. dupa caz. inclusiv telefonic. in cazurile prevazute de lege. fara plata. e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea. in situatii de protectie civila. accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata. potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate. k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila. (1) revine. g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie. f) sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si. pe teritoriul Romaniei.