You are on page 1of 1

preschimbare permis de conducere - acte necesare

act de identitate solicitant + copie xerox; vechiul permis de conducere cu viza sau fisa medicala (daca permisul de conducere este expirat); fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru in spatiul destinat; chitanta reprezentând contravaloarea permisului de conducere achitată la orice unitate CEC sau BCR - 68 lei; copie legalizata a actului din care rezulta schimbarea numelui (daca este cazul); fotografie tip noul permis. dupa data de 19 ianuarie soferii vor fi obligati sa faca vizita medicala si sa obtina un certificat din care sa rezulte ca nu sufera de boli care ii impiedica sa conduca. NOTĂ: Actele pentru preschimbarea permisului de conducere se depun si la biroul de evidenta informatizata a persoanei pe raza caruia titularul isi are domiciliul.

la expirarea termenului de valabilitate, preschimbare, schimbare nume (ca urmare a căsătoriei, divorţului etc.)

cerere pentru eliberarea cărţii de identitate actul de identitate decizia de schimbare nume (unde este cazul) certificatul de naştere, căsătorie, sentinţa de divort rămasă definitivă (după caz) certificatul de deces al soţului, soţiei (după caz) actul cu care se face dovada spaţiului de locuit (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spaţiu etc.) chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) timbru fiscal în valoare de 1 leu