You are on page 1of 5

Data:25.01.2007 Şcoala Specială cu cls. I-VIII Arad Clasa a VI a B Prof.

Curetean Rodica

PROIECT DE LECŢIE

ARIA CURICULARĂ: Matematică şi ştiinţe DISCIPLINA: Botanică TEMA: Mărul TIPUL LECŢIEI: mixtă OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevul va fi capabil: O1- să recunoască plante cultivate în livadă O2- să identifice diferite fructe din livadă O3- să identifice părţile componente ale plantei O4- să cunoască particularităţile părţilor componente ale plantei O5 - să poziţioneze, în timp, procesele de dezvoltare ale plantei O6- să participe cu interes la lecţie METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia cu substitute, descoperirea dirijată, jocul didactic. DURATA: 45 minute

caietul. elevii asculta cu atenţie. Captarea şi -se citesc două ghicitori orientarea despre măr şi se cere atenţiei elevilor să descopere răspunsul (Anexa 2) 4. Moment organizatoric O1 O2 O6 Antrenează elevii în pregătirea şi mobilizarea pentru lecţie. Secvenţele oper. instrumentele de scris 2.. Anunţarea -dirijat. răspund la întrebări şi rezolvă Fişa de verificare a cunistinţelor explicaţia conversaţia exerciţiul . se ajunge la teme temei şi a lecţiei şi se scrie titlul pe obiectivelor tablă lecţiei. răspund la întrebări conversaţia Elevii ascultă cu atenţie şi notează în explicaţia caiete .Ob. lecţiei 0 1 Activitatea profesorului 2 Activitatea elevului 3 Strategii didactice 4 1. Reactualizarea -se citesc câteva ghicitori cunoştinţelor specifice fructelor şi se cere anterioare elevilor să le descopere -se se verifică cunoştinţele elevilor despre lecţia anterioară: Livada cu fructe (Anexa 1) 3. prin: -cere elevului să-şi pregătească cartea. -se comunică obiectivele lecţiei Elevii îşi pregătesc cele necesare scrisului conversaţia Elevii asculta cu atenţie..

Secvenţele oper. formulând mai apoi descrierea acestuia -elevii ascultă cu atenţie şi notează în caiete explicaţia conversaţia conversaţia exerciţiul jocul didactic O3 O4 O5 O6 6.Ob.Comunicarea noilor informaţii O4 O5 -se împart elevilor planşe cu imaginea plantelor şi li se cere să identifice părţile componente ale acesteia (Anexa 3) -pe baza imaginii se descrie fiecare parte a plantei şi se notează pe tablă schema lecţiei -se împart elevilor felii de măr şi li se cere să studieze şi să descrie fructul -se prezintă etapele din viaţa de cultură a plantei. -se împart elevilor fişe de -Elevii ascultă cu atenţie şi rezolvă lucru cu pomul măr în cele fişa patru anotimpuri şi li se cere acestora să reprezinte caracteristicile mărului pe . făcându-se apel la cunoştinţele anterioare ale elevilor . Fixarea şi consolidarea conţinuturilor predate.elevii studiază şi gustă gructul.elevii descriu planta şi notează în caiete .elevii studiază planşa şi răspund cerinţelor -conversaţia -demonstraţia cu substitute -descoperirea dirijată -descoperirea . lecţiei 0 1 Activitatea profesorului 2 Activitatea elevului 3 Strategii didactice 4 O3 5.

Aprecierea activităţii etape de dezvoltare.Ob. Secvenţele oper. lecţiei 0 1 Activitatea profesorului 2 Activitatea elevului 3 Strategii didactice 4 7. prin desen (Anexa 3) -se fac apreciere legate de participarea elevilor la lecţie -elevii ascultă conversaţia .