You are on page 1of 2

Din analiza statisticii incendiilor din ultimii ani, în această perioada a anului se manifestă o crestere alarmantă a numarului de arderi

necontrolate ca urmare a actiunilor de igienizare a terenurilor cu vegetatie uscată, iar în cele mai multe cazuri focul se extinde la gospodariile populatiei sau la păduri, provocând însemnate pagube materiale.

Pentru prevenirea unor astfel de situaţii, va rugăm să respectaţi urmatoarele reguli :
 NU utilizaţi în locuinţe sau anexe gospodăresti lumânări, făclii, lămpi de iluminat sau de gătit cu petrol fără luarea măsurilor de prevenire;  NU depozitati cenuşa cu jăratic nestins în locuri necorespunzatoare, în apropierea anexelor gospodăreşti;  NU fumaţi în magazii, şoproane, depozite, poduri ;  NU fumaţi fara respectarea regulilor de prevenire a incendiilor;  NU aruncati la întâmplare ţigara nestinsa;  NU lasaţi nesupravegheaţi copiii sau în grija persoanelor care nu se pot deplasa singure;  NU utilizaţi sisteme improvizate de încalzire sau cu defecţiuni;
 NU lasaţi nesupravegheate mijloacele de încalzire pe timpul

funcţionării;  NU distrugeţi prin foc resturile menajere, furajele sau vegetaţia uscată din grădini, curţi, terenuri agricole;

.  NU amplasaţi gunoaiele ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea locuinţelor şi anexelor gopodăreşti. NU aprindeţi deşeurile menajere pe timp de vânt.