You are on page 1of 134

Cuvant inainte, adresat de Primarul Comunei Ciorteşti Dragi cetateni

,

De la inceput am fost constient ca Administratia Locala are obligatia sa propuna comunitatii programe pentru reabilitarea zonei. In aceste conditii, de cand mi-ati acordat increderea dumneavoastra am facut tot ce mi-a stat in putinta sa modernizez aceasta comuna si sa o aduc la nivelul demn de a se integra in Uniunea Europeana. In contextul unei analize ample s-a putut observa ca factorul uman a fost elementul principal care a urmarit identificarea oportunitatilor si tocmai de aceea vreau sa va multumesc ca m-ati sprijinit si m-ati ajutat sa gasesc atat punctele tari sau slabe, cat si amenintarile si oporunitatile din localitatea pe care o reprezentam cu mandrie. Proiectele pe care le-am intreprins pana acum si cele viitoare sunt facute pentru a imbunatatii viata locuitorilor comunei Ciorteşti. Aceasta strategie de dezvoltare locala vizeaza o perioada de 6 ani si poate fi realizata prin vointa dumneavoastra. Va reamintesc ca scopul acestei strategii este de a demara si finaliza proiectele prin care vom reusi sa modernizam si comuna din care facem parte cu mandrie. Astfel, impreuna ne vom bucura de o infrastructura stradala dezvoltata, vom fi fericiti sa vedem cum copiii sau nepotii nostrii invata sa lucreze cu tehnologia moderna sau cum vom putea sa folosim sistemul de canalizare si epurare a apei potabile. Ca primar al comunei Ciorteşti va multumesc ca m-ati sprijinit pana acum si am incredere totala ca si de acum inainte vom forma o adevarata echipa si impreuna vom sarbatori finalizarea oricarui proiect evidentiat in strategia de dezvoltare locala.

Primar comuna Ciorteşti, GUZUN GHEORGHE

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE SI MEMBRII CONSILIULUI LOCAL: Gheorghe GURZUN, primar al comunei Ciorteşti, Vasile OCNEANU, viceprimar al comunei Ciorteşti, Luminita DANILA , secretar al Primariei Ciorteşti, Andrei CONSTANTIN, contabil al Primariei Ciorteşti.

2

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE CU S.C. PROIECT PRO SRL.

I.INTRODUCERE

"Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati." (Raportul Comisiei Brundtland 1987)

Strategia de dezvoltare a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 - 2013, a fost realizata pe o perioada de 6 ani. Aceasta urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2007-2013, care vizeaza „reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene”(sursa: PND 2007-2013). Prezentul document este realizat la solicitarea reprezentantilor Primariei Ciorteşti din judetul Iasi si reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de dezvoltare a Administratiei Locale pe urmatorii 6 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscuta utilizand metodele de cercetare formala cu cele doua ramuri: cantitativa si calitativa. Astfel in ceea ce priveste cercetarea calitativa, operatorii au utilizat interviuri in profunzime, iar cercetarea cantitativa a fost realizata prin utilizarea anchetelor. Instrumentul de colectare a datelor din ancheta este chestionarul aplicat cetatenilor comunei Ciorteşti din judetul Iasi, iar formele evaluative luate in considerare sunt ratingurile insumate. Esantionarea de tip neprobabilistic – accidental se face in functie de numarul de locuitori ai comunei, iar la final se analizeaza rezultatele si se interpreteaza. In acelasi timp se evalueaza si impactul actiunilor intreprinse pentru public. Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale ale comunitatii si atingerea acestora in viitor.

3

In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare. analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant. toti factorii interesati de progresul economicosocial al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare. interviuri in profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura domeniilor cheie analizate in cadrul studiului. Importanta acestui aspect este data atat de certitudinea implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala. prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele instrumente si proceduri de lucru:       analiza de continut. produse in toate ramurile economiei in interiorul unui stat in decurs de un an) de 55%. cercetari. Romania va beneficia in perioada 2007-2013 de finantari pe diverse domenii. nationale. In aceste conditii. avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente. Astfel se va orienta gandirea. interpretari aferente unor studii. administratia publica locala lanseaza procedura de consultare a comunitatii din localitatea Ciorteşti asupra propunerii finale. prin atingerea unui produs intern brut (PIB . judetene si locale. regionale. documente de politica. decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre premisele obiectivelor. Metodologic. Pentru atingerea acestui obiectiv. analiza SWOT. aceasta va trebui sa ajunga la un nivel de trai similar celorlalte tari integrate.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana. prin care se indica atat directiile de dezvoltare specifice. rapoarte. Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa fie in consens cu aspiratiile locuitorilor comunei Ciorteşti. cat si actiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administratiei publice locale. staretegie si norme actionale europene. comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive. Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti reprezinta instrumentul de lucru al administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala. 4 . cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia. Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgentelor.indicator macroeconomic care reflecta suma valorii de piata a tuturor marfurilor si serviciilor destinate consumului final. La fel de importanta in procesul de cercetare este validitatea interna si externa pentru ca se prezinta concluziile din datele colectate si se preocupa de ideea daca fenomenul cercetat este reprezentativ.

Viziunea de dezvoltare a comunei Ciorteşti trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei. agricultura. reper atat la nivel european si national. servicii publice si comerciale. cat si la nivel regional si local. Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Ciorteşti trebuie sa fie in contextul geo-strategic. dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea. In aceste conditii. Ciorteşti trebuie sa se dezvolte ca o comuna europeana. industrie.2013 Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene Programul de Actiuni al Comunitatii Europene in domeniul sanatatii si protectiei consumatorului 2007 – 2013 Agenda Sociala 2005 – 2010 Carta Sociala Europeana Revizuita Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana 5 . cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie – infrastructura. resurse umane. sanatate. institutional. siguranta cetateanului etc. se propune ca localitatea Ciorteşti sa se impuna ca un actor local. sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitonale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private. social si cultural european. Astfel. educatie. iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2007 – 2013. Legislatia europeana Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuita Agenda Sociala 2005 – 2010 Agenda 21 Cartea Alba in domeniul Politicii Europene de Transport 2001 Politica de coeziune in sprijinul cresterii economice si al locurilor de munca – Orientari strategice comunitare pentru perioada 2007-2013 Programul de Invatare Continua pe Parcursul Vietii 2007 – 2013 Memorandum asupra invatarii permanente 2000 Strategia Europeana de Ocupare Programul Tineri in Actiune 2007 . administrativ. asistenta sociala.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Legislatia europeana Auditul comunei Ciorteşti respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa cu documente legislative si de politica de dezvoltare. economic. ca viitori cetateni europeni.

1685/2000 privind reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 in ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor aferente operatiunilor co-finantate de catre Fondurile Structurale Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 2004 Regulamentul Consiliului Comunitatii Europenenr. privind orientarile indicative pentru Tarile Candidate Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor si Documentelor de Programare pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents) Comunicarea Comisiei COM (2003)110 final.2005 Planul National de Dezvoltare 2004 – 2006 si 2007 – 2013 Primul Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Programarea financiara indicativa PND 2007-2013 Programul de guvernare 2005 .2008 6 . 1784/1999 privind Fondul Social European Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada 2007-2013 Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social European Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social European Legislatia nationala Tratatul de Aderare al Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana . 1783/1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Declaratia Universala a Drepturilor Copilului Directiva pentru Tratament Egal Directiva pentru Securitate Sociala Directiva Ocupationala pentru Securitate Sociala Strategia Europeana de Ocupare European Charter of Local Self-Government Alte reglementari si documente comunitare relevante Al treilea raport de Coeziune – Un nou parteneriat pentru coeziune.

dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si European Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din Romania in perioada 2001-2010 Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie Educatie Strategia Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru perioada 2006-2008 Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI) Strategia descentralizarii invatamantului pre-universitar Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu Planul National de Actiune pentru Ocupare Strategia Nationala de Ocupare Sanatate Legea Nr. integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 .2008 Strategia nationala pentru protectia.2013 Strategia nationala in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie Planul national de actiune pentru implementarea legislatiei in domeniul protectiei drepturilor copilului 7 .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Programele Operational Sectoriale Programul Operational Regional Strategia de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru 2007 – 2013 Transport Master Plan General de Transporturi Liniile directoare pentru realizarea. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii Asistenta sociala Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 .

 sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a serviciilor. Primaria Comunei Ciorteşti isi va desfasura activitatea in urmatoarele directii: 1.  informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii planului.06. Dezvoltarea infrastructurii de baza. implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr.04.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale Strategia nationala de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele varstnice in perioada 2005 .2004) Legea serviciilor publice municipale Legea privind finantele publice locale Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul National si Regional de dezvoltare. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea. 8 . Protectia mediului. Conditii de implementare a strategiei:  acordul si sustinerea planului de catre cetateni. Regenerarea rurala.07. 315 privind dezvoltarea regionala in Romania ( MO nr. 346/20. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei. implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 690/30. 2.2008 Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati Strategia nationala antidrog in perioada 2005 .2012 Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati Alte norme legislative interne: Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala HG nr. 694 / 02.08. 577 / 29. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr.2004) HG nr. 3. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea.2004) HG nr.2004) Legea nr. 4. 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare (MO nr.

Rotaria şi Şerbeşti. Aici se află Biserica “Tăierea Capului Sf.PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI CIORTEŞTI 1. datează ca asezare din anul 1423. pe teritoriul căreia se situează lucrările care fac obiectul documentaţiei de faţă. cu uric de la Alexandru cel Bun. Coropceni este situată la aproximativ 4 km la nord de centrul comunei. Cadrul natural si calitatea factorilor de mediu 2. Deleni. Din punct de vedere geografic. la limita sud-estică a judeţului Iaşi. Este o asezare veche răzăsească. În iunie 1605 este emis act din Ciortesti. 2. apartinând culturilor: Noua. Rotăria este situat pe cursul superior al văii Crasna. s-au găsit piese de silex apartinând paleoliticului superior. este asezat la limita sudică a judetului. la circa 2 km N de sat a fost identificată o bogată statiune cu resturi de locuire. Coropceni. atestat documentar în anul 1639. la 3 km nord-est de centrul comunei. câtiva kilometri la est de pârâul Vaslui. la câţiva kilometri est de Pârâul Vaslui. Comuna are în componenţă satele Ciorteşti. pe DN 24 Iasi –Vaslui. atestat documentar în anul 1864 când satul s-a format din cătunele Deleni – Deal si Deleni – Vale. la 35 km fata de municipiul Iasi si 30 km fata de municipiul Husi – Vaslui.V. fiind plasat între dealuri pe valea pârâului cu acelasi nume.1 Cadrul natural Comuna Ciorteşti. Ioan Botezătorul si Adormirea Maicii Domnului” din anul 1809. 9 . . la aproximativ 14 km pe sosea. este amplasată în partea de nord-est a ţării. Ciortesti este centru de comună. La circa 500 m E –S -E de sat. La Podu Turcului . pe valea pârâului Bahna. Hallstatt.1598 Ieremia Movilă întăreste o parte din satul Coropceni. îndeosebi ceramică. fiind o asezare nouă a cărei înfiintare este atestată în anul 1921.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 II. Deleni este situat în promixitatea vestică a centrului communal. comuna Ciorteşti este situată între ”zona colinară. Localizare Comuna Ciorteşti se afla situata in partea de S – E a judetului Iasi. în pădurea Crasna. pe valea Pârâului Şerbeşti” şi limita sudică a judeţului Iaşi. Serbesti este situat la sud de centrul comunal. Însă la 30. La Tène si Răducăneni. atestată documentar din anul 1523. pe locul numit Prisaca.

Apa Apa de suprafaţă.00 m . in prima treime a versanţilor. prabuşiri de taluz si inundaţii. Pe versanţi circulă dezordonat cu descărcare prin capul de strat grandular. Geologic.4. în grosimi de 5-6cm . Apa de adâncime.soluri vegetale si umpluturi de pamânt în grosimi de 0. este reprezentat de argila mărnoasă bazală vânătă – cenuşie. cochilifer în bază cu pietriş. cuprinse între 4 -8 m.fundamentul zonei.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 2. fapt ce face ca la un regim bogat în precipitaţii. prezentă la adâncimi de 14 -16 m la baza versanţilor. În perioadele bogate in precipitatii. Vanturile se caracterizeaza prin fluctuatii mari de directie si viteza.6 m/s pe directia dominanta nord – vest. fiind determinate de circulatia generala a maselor de aer cat si de orientarea reliefului.argile stratificate lamelar cu pungi si filme de nisip 6-8 m. Solul Din punct de vedere geomorfologic. Cuaternarul acoperă sarmaţianul şi este reprezentat prin : 1. unitatea – Podişul Vasluiului.3. 2. Cele mai mici frecvente le au vanturile dinspre nord–est (2%). . . Reţeaua hidrografică este formată din pâraiele Ciorteşti.prafuri argilo-nisipoase loessoide în grosime de 6-8 m . cât şi regularizării albiilor. 2. în unele zone apare la zi sub formă de izvoare de coastă. zonele sunt caracterizate de prezenţa formaţiunilor de vârstă sarmaţiană şi cuaternară. apa subterană este canotată la baza complexului nisipos. pe văile pâraielor să se producă viituri. fiind prezentă la adâncimi diferite. Clima Teritoriul comunei Ciorteşti prezinta o climă temperat – continentală cu temperaturi medii anuale între 9. mijlociu. sub cornişe. Sarmaţianul .pe versanţi – zona medie a acestora : 10 .pe platouri şi la partea superioară a versanţilor : . comuna Ciorteşti se incadreaza in regiunea – Câmpia Moldovei. subregiunea – Podişul Central Moldovenesc. Crasna. .2. care dau naştere implicit la eroziuni de maluri. Cele mai mari frecvente medii anuale le au vanturile dinspre nord – vest (29%) si sud-est (9%). râul Vaslui şi afluenţii lor sub formă de torente. . Viteza vanturilor are valori medii de 4. ceea ce impune necesitatea consolidării şi ameliorării malurilor.20 C şi 9.60 C şi cu precipitaţii anuale medii ce oscileaza între 517 mm şi 530 mm. caracterizate prin regim de curgere torenţial. Pe podul teraselor.un complex granulat format din nisip fin. . la peste 14 -16 cm adâncime.60-1. 2.

nisipuri prăfoase sau argile. pe suprafete mai mici. care spre bază se laminează până la dispariţie. . paioase si pentru cresterea animalelor.o marturie ca istoria si-a pus amprenta si peste aceste locuri.un deluviu de pantă. . 11 . trecând în argile prăfoase deluviale . a preocuparii pentru pastrarea culturii si istoriei locului. alcătuit din argile prăfoase remaniate. cultura si preluare a “stafetei” de catre cei tineri a stravechilor obiceiuri romanesti.in satul Deleni – Biserica Sf.in satul Serbesti – Biserica Adormirea Maicii Domnului Schitul de acum 200 de ani a fost mutat in satul Rotaria si construit din materialul respectiv.00 m . Comuna poate livra pe piaţã cereale. produselor cerealiere.la baza versanţilor : . prafuri argilos – nisipoase.00 m . Ilie . pomi fructiferi şi. astfel: . Traditiile folclorice ale zonei sant pastrate si preluate generatie de generatie. . care se laminează până la dispariţie spre baza versanţilor.argilă stratificată lamelar. fiind o marturie a credintei de nestramutat a oamenilor locului. .umpluturi şi soluri vegetale în grosimi de 0. .in satul Coropceni – Biserica Adormirea Maicii Domnului .80 – 1.un complex nisipos saturat. în grosimi de 8-9 m . viţa de vie. 2. .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 . a culturii si traditiilor poporului roman . In zona Ciorteşti exista o veche preocupare pentru indeletniciri agricole. caminul cultural. struguri şi lapte. floarea soarelui. 3.50 -2. Pe drumul national DN 24 la kilometrul 50 se afla Popasul Florilor.5. Ioan Botezatorul . specifice zonei. în care predomină în suprafaţa un complex argilos prăfos. format din argile prăfoase sau prafuri argilo -nisipoase-loessoide. reprezentand centrul de istorie. în grosimi de 2-4 m. respectiv pentru cultura porumbului. 3. Resurse Culturile ce se pot amplasa cu bune rezultate pe aceste terenuri sunt: porumb graul. Repere istorice Eforturile comunei pentru dezvoltarea si modernizarea tuturor sectoarelor de activitate se rasfrange si in domeniul punerii in valoare a mostenirii istorice. cu pungi si filme de nisip.in satul Ciortesti – Biserica Taierea Capului Sf. In satul Ciortesti se afla Monumentul Eroilor cazuti in lupta impotriva fascismului pentru libertatea si independenta patriei. în grosimi de 1. sfecla de zahar. Fiecare sat din componenta comunei are cate o biserica. Producţia animalã poate creşte în special la bovine şi ovine.stratificaţia în această zonă este formată din deluvii – în general.

Infrastructura si Mediu 3. care va orienta dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene” (sursa: sinteza PND 2007 -2013).ANALIZA SITUATIEI CURENTE Evaluarea si examinarea comunei Ciorteşti se va face pe 6 domenii prioritare care sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2007-2013 care reprezinta “documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala. silvicultura si dezvoltare rurala CATEGORII Agricultura Productia vegetala Pomicultura Viticultura Zootehnia Silvicultura Piscicultura Infrastructura de transport Infrastructura de utilitati Sanatate Mediu Comert Servicii Mediu de afaceri Turism Invatamant Cultura Populatia Servicii Sociale 2. Economic 4. Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii. Educatie si cultura 6. Turism 5. aprobat de Guvern si elaborat intr-un larg parteneriat. dupa cum urmeaza: DOMENII 1. Resurse Umane 12 .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 III.Agricultura.

1. Situatia fondului funciar la 31 decembrie 2007 – comuna Ciorteşti SUPRAFATA HA 6415 FONDUL FUNCIAR Suprafata administrativa .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. Agricultura Fondul funciar agricol al comunei constituie o resursa naturala importanta pentru preocuparile productive ale populatiei locale. silvicultura si dezvoltare rurala 1.din care: Terenuri agricole – din care: Arabile Pasuni Fanete Vii Livezi Terenuri neagricole –din care: Paduri Ape Drumuri Constructii Neproductiv 4625 3020 1112 283 46 6 1784 1484 39 104 118 39 13 .Agricultura.

Structura culturilor de camp este dezechilibrata.2. Viticultura Din punct de vedere viticol. 6. datorita improprietaririi care a avut loc dupa 1990. 4. principalele specii pomicole fiind nucul. 2.5. Acest sector se poate dezvolta prin modernizarea tehnologiilor de cultivare si recoltare. porumbul detinand o pondere mare in productia vegetala a comunei Ciorteşti fata de celelalte culturi.3. CATEGORIA Pasari Bovine Caprine Ovine Porcine Cabaline Familii de albine Iepuri NUMARUL DE CAPETE 32000 460 230 3200 1600 320 480 460 14 . Efectivul de animale pe categorii din comuna Ciorteşti se prezinta astfel: Nr. Productia vegetala Culturile de grau si secara au cunoscut in ultimii ani un regres accelerat. 5. comuna are 46 ha teren ocupat cu vie nobila. comuna Ciorteşti este favorizata de amplasarea in zona deluroasa. Pe langa porumb mai predomina paioasele si produsele cerealiere In aceste conditii este imposibila realizarea unei rotatii a culturilor corespunzatoare.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. Zootehnia O contributie importanta la dezvoltarea zootehniei in comuna Ciorteşti o are suprafata mare de pasune existenta. 1. 1. prunul si visinul. 1. prelucrare si valorificare a acestor produse. comuna nu ocupa un loc important in acest sector. Crt. Pomicultura In ceea ce priveste pomicultura. 3. 7. dar si prin amplasarea unor centre de colectare. 1. 8. iar aproape fiecare gospodarie detine cam cate 10 ari vie hibrida.4. 1112 ha.Totusi. Au avut loc reduceri semnificative atat in suprafetele cultivate cat si in cantitatile obtinute.

12.7. Prin aplicarea legii 18/1991 o parte din terenul forestier a intrat in posesia persoanelor fizice. Silvicultura Suprafata cu paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera a comunei Ciorteşti este de 1484 ha. Padurea este administrata de Ocolul Silvic 1.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Distributia acestora este prezentata in graficul de mai jos: EFECTIVUL DE ANIMALE 31. 15 . in comuna Ciorteşti se un lac de 80 ha care se afla in proprietatea SC PESTISORUL AURIU SRL. Piscicultura In ceea ce priveste piscicultura.2007 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 pasari caprine ovine porcine cabaline albine iepuri 1.6.

29% din necesaul comunei. Coropceni.  Partial.sistemul de alimentare centralizata cu apa. Infrastructura de utilitati Toate localitatile comunei Ciorteşti sunt alimentate cu energie electrica. puturi.2. Infrastructura de transport Legaturile comunei Ciorteşti cu teritoriile invecinate se intretin printr-un sistem rutier compus din:  DN 24 care strabate comuna de la nord la sud. modernizarea drumurilor comunale facand parte din proiectele prioritare ale comunei Ciorteşti in perioada 2008-2013.28 de familii  In satul Coropceni peste 100 de familii Reteaua de alimentare cu apa potabila acopera 7. Pe ansamblul comunei rezulta un grad de electrificare de 95%. in comuna Ciorteşti nu exista un sistem de alimentare cu gaze combustibile. montati pe stalpi din beton. Comuna beneficiaza de drumuri asfaltate in proportie de 25%. care sa deserveasca locuitorii comunei. Alimentarea cu energie electrica etse asigurata din reteaua de medie tensiune de 20 KV EON In prezent distributia energiei electrice in comuna este realizata din PTA-uri 20/0. in marea lor majoritate.4 KV prin intermediul retelelor de LEA 20 KV. 2. din surse subterane. Comuna Ciorteşti se afla la o distanta de 30 km fata de orasul Iasi si 35 km fata de orasul Vaslui.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 2. prin care se faciliteaza relatiile directe cu municipiul Iasi.1. Localitatile nu dispun de sisteme centralizate de canalizare a apelor uzate sau meteorice. Iluminatul public se realizeaza prin lampi de iluminat cu vapori de mercur.  DJ 244 D care face lagatura Ciortesti – Dolhesti – DN 24. Deleni. captate in sistem local: fantani de tip rural. Serbesti. Locuintele si dotarile social culturale existente pe teritoriul comunei Ciorteşti. Alimentarea cu apa a consumatorilor din localitatea Ciorteşti se realizeaza:  Partial. astfel:  In satulCiortesti. In comuna exista mijloace de transport cu orar bine stabilit pentru satele Ciortesti. prin intermediul unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si anume: . utilizeaza pentru incalzire. sobe cu combustibil solid sau cu lemne. Infrastructura si Mediu 2. In prezent. 16 .

3.ROMTELECOM. Serviciile sanitar – veterinare sunt asigurate prin Dispensarul sanitar – veterinar comunal.ZAPP si (30%). textile. Mediu La nivelul comunei Ciorteşti nu exista probleme deosebite legate de poluarea mediului inconjurator al comunei. Economic Comuna are profil agricol. Mediu de afaceri La sfarsitul anului 2007. Perspectivele de dezvoltare sunt deosebite.prelucrare var si materiale de constructii. 19 asociatii familiale si persoane fizice care desfasoara activitati cu profil comecial. 3. viti-pomicol si valente silvice. revenind un numar mult prea mare de locuitori la un medic.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Serviciile de telefonie fixa sunt asigurate in proportie de 30%. Comuna se afla in zona de acoperire a retelelor de telefonie mobila (20%). cu valente agroturistice. Comert si servicii Zona comerciala este reprezentata de comertul cu amanuntul in magazine nespecializate. bauturi si tutun. S-au instalat antene digitale si s-a renuntat la cablu deoarece calitatea serviciilor oferite era nesatisfacatoare. 17 .3. Reteaua sanitara este deservita de un numar insuficient de medici si cadre cu pregatire medie. cu resurse naturale generoase. Serviciul de internet este asigurat in proportie de 10%. spre centrul rural modern viti-pomicol. 2. in comuna Ciorteşti erau inregistrate 16 de societati comerciale private de tip SRL.1. cu potential uman excedentar. In comuna se afla mestesugari specializati in diverse meserii. presare ulei. reparatii motostivuitoare si utilaje. 3.4. Sanatate In comuna Ciorteşti asistenta medicala este aigurata de Dispensarul comunal Ciorteşti.2. cu vanzare predominanta de produse alimentare. 2. Televiziunea prin cablu acopera 10% din necesarul comunei. Serviciile medicale sant asigurate si de 3 medici de familie. ce desfasoara activitati de morarit. etc.

Invatamant In cadrul comunei Ciorteşti procesul de invatamant se desfasoara in cadrul a cinci scoli si o gradinita. in satul Coropceni – 3. turismul de afaceri. La acestea se adauga si posibilitatile de pescuit sportiv oferit de lacul din comuna.1. 2 – reparatii motostivuitoare si utilaje si un centru pentru cresterea porcilor La granita cu judetul Vaslui comuna dispune si de o statie PECO. La nivelul comunei Ciorteşti se poate dezvolta: turismul cultural. 1 . 4. in satele Deleni. toate cu activitati de comert  In satul Serbesti desfasoara activitati de comert un SRL. turismul sportiv. Serbesti si Deleni. care ar putea aduce venituri atat locuitorilor interesati care doresc sa investeasca in acest domeniu. agroturismul. Educatie si cultura 5. dar exista corpuri de cladire pentru scoli. 3 asociatii familiale si 2 persoane fizice  In satul Coropceni functioneaza un SRL si 4 asociatii familiale  In satul Rotaria functioneaza 7 societati comerciale si 2 asociatii familiale. Scolile se afla situate in satele: Ciorteşti. Gradinita este localizata in satul Ciorteşti.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Distribuirea intreprinzatorilor pe sate: In satul Ciortesti functioneaza 12 societati comerciale si asociatii familiale cu urmatoarea structura:10 – cu activitati de comert. turismul de recreere. turismul ecleziastic. In comuna exista si mici fermieri care se ocupa de cultivarea terenului agricol. de odihna. din care: 2 cu profil de comert.cu activitate de morarit si presare ulei si 1 – cu profil piscicol  In satul Deleni functioneza un SRL si 2 asociatii familiale . 3 – productie si comert textile. Turism In comuna Ciorteşti exista puncte de atractie.  18 . turismul viticol. cat si administratiei locale care ar beneficia de pe urma turismului prin contributiile noilor intreprinzatori la bugetul local. 5. 1 – prelucrare var si materiale de constructii. Coropceni. turismul stiintific. precum si crescatori de ovine. astfel: in satul Ciortesti – 3. Serbesti si Rotaria cate un corp. Rotaria.

Spiritualitatea crestin –ortodoxa este reprezentata prin existenta a trei Biserici ortodoxe si un schit in satul Rotaria care dateaza de acum 200 de ani. Populatia In anul 2007.  Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril.  Biserica Adormirea Maicii Domnului. sat Ciorteşti.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 5.1.2. Resurse Umane 6. structura populatiei din comuna Ciorteşti se prezinta astfel: Structura populatiei Populatie activa (apta de munca) Populatie inactiva (inapta de munca) 19 Total populatie Copii (prescolari. sat Deleni Alte institutii importante din comuna Ciorteşti:  Primaria  Politia  Oficiul postal Evenimente locale Ziua comunei Ciorteşti se sarbatoreste de in data de 29 august. Comuna Ciorteşti detine valori de patrimoniu. sat Coropceni si sat Serbesti. 1561-1562.  Biserica Sf. Ilie. Monumente istorice:  Monumentul Eroilor cazuti in lupta impotriva fascismului pentru libertatea si independenta patriei situat in satul Ciortesti. de o biblioteca comunala si de biblioteci scolare. scolari) Pensionari . Cultura Comuna dispune de un camin cultural comunal in localitatea Ciorteşti. Hramul satului Coropceni – in data de 15 august Hramul satului Deleni – in data de 20 iulie Hramul satului Serbesti– in data de 15 august Hramul satului Rotaria – in data de 08 noiembrie 6.

Religia dominanta este crestin-ortodoxa. 11 in transport. depozitare. 20 in invatamant si 8 in sanatate si asistenta sociala.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Structura populatiei 4319 545 1900 1400 474 Structura populatiei pe sate la nivelul comunei Ciorteşti 2007 Nr. crt 1 2 3 4 5 7 Denumire sat Ciortesti Coropceni Deleni Rotaria Serbesti TOTAL Numarul locuitorilor 1416 1442 450 351 660 4319 Structura populatiei pe sexe la nivelul comunei Ciorteşti Nr. crt 1 2 3 An/Sex Masculin Feminin TOTAL 2002 2650 1768 4418 2003 2648 1766 4414 2004 2652 1768 4420 Structura socio-economica a populatiei comunei Ciorteşti In anul 2007 lucrau in comuna 250 salariati din care: 10 in agricultura. Majoritatea locuitorilor comunei Ciorteşti sunt de nationalitate romana. unul in activitati financiar-bancare. 20 . 20 in administratia publica. posta – comunicatii. 150 in constructii. 41 in comert.

2. 21 . Viata asociativa In comuna Ciorteşti isi desfasoara activitatea:  un centru de consilierea persoanelor cu probleme care functioneaza pe langa primarie. Servicii Sociale Asistenta sociala Serviciul de asistenta sociala este organizat in cadrul primariei ca serviciu distinct.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 6.

si de modul cum se compara cu concurenta. Opportunities (oportunitati). de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia concurentei. Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale comunei. Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia. Weaknesses (puncte slabe). 22 . Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari). Analiza SWOT ia în considerare organizarea asezarii. in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care UE sustine politica de dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2007-2013. Threats (riscuri). performantele acesteia.ANALIZA SWOT Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de prezumtii (presupuneri) în zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 IV. produsele cheie si pietele strategice. În urma acestei analize se poate decide daca zona îsi poate îndeplini planul. si în ce conditii. Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de dezvoltare a comunei Ciorteşti. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Intrebari cheie care indruma analiza strategica: CE PUTEM FACE? (Punctele forte si punctele slabe) CE AM PUTEA FACE (Oportunitati si amenintari) STRATEGIE CE VREM SA FACEM? (Valorile comunei si locuitorilor ei) CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA FACEM? (Dorintele locuitorilor comunei) Rafinare ulterioara CE RESURSE SI POTENTIAL VREM SA DEZVOLTAM? CE OPORTUNITATI PUTEM FRUCTIFICA? STRATEGIE CE TREBUIE SA NE PREOCUPE? CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTAR ILE LOCITORILOR COMUNEI? In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care trebuie sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile. Dezvoltare infrastructura 3.Cresterea atractivitatii Creare locuri de munca Competitivitate Cultural Confort social Programe de formare profesionala Agrement 23 .Dezvoltare economica 2. si anume: COMUNA CIORTEŞTI 1.

siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor.raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. trebuie sa fie prioritatea numarul unu.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. . zootehnie. Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei. Viata economica a comunei Ciorteşti. Infrastructura necesita imbunatatiri continuu. 24 . deoarece produce cele mai mari efecte benefice. . trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile sale: agricultura. 3. de aceea investitiile trebuie facute dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca cele mai mari efecte: . comert si silvicultura. 2. industrie. Conex factorului economic un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere Ciorteşti.raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse. Consilul Local va trebui sa investeasca pentru reanimarea vietii economice a comunei. astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.

SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 1.020 ha.020 ha.200 capete de ovine. Existenta conditiilor dezvoltarii pomiculturii (ciresi si visini) si in special a vitei de vie. vii 283 ha. padure 1. 480 familii de albine si iepuri -460 buc. fanete 164 ha.000 de pasari. drumuri 104 ha. 230 capete caprine. Suprafata teritorial administrativa a comunei Ciorteşti este impartita in: teren arabil 3.484 ha. 3. 460 capete de bovine. 320 cabaline. 2. luciu de apa 39 ha.900 de persoane in mare parte calificata in agricultura. 3. 4. AGRICULTURA. pasune 1.112 ha. 5. 1600 capete de porcine. floarea soarelui. 6. Existenta conditiilor si traditiei pentru dezvoltarea activitatii zootehnice in comuna. din care anul PUNCTE TARI trecut s-a cultivat cu: grau. porumb.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. Suprafata de teren arabil in suprafata totala de 3. Populatia comunei detine: 32. Existenta fortei de munca – 1. animale crescute in gospodarii. 25 . constructii 118 ha si teren neproductiv 39 ha. livezi 46 ha.

26 . 5. Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea si popularea infrastructurii zootehnice. Insuficienta activitatilor si serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. 8. Promovarea insuficienta a zonei rurale si a produselor specifice. Dotarea tehnica slaba a tuturor sectoarelor din zootehnie si agricultura. Accesul redus la informatii si servicii de consultanta datorita numarului mic de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii. Lipsa echipamentelor de irigatii. 2. PUNCTE SLABE 3. Lipsa resurselor materiale care sa faciliteze angajarea specialistilor in agricultura in domeniul rural in stadiul actual (slaba eficienta economica a exploatarilor agricole nu permite angajarea in totalitate a specialistilor existenti). Diversificarea slaba a activitatilor economice in zona rurala. 4. 7. 6.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. Aprobarea Programului National – Cadru de Restructurare si Modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara. 8. 3. 2. OPORTUNITATI 6. Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul Iasi cu privirea la accesarea fondurilor europene. 9. 12. 27 . Existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea exploatariilor agricole. avand in vedere intinderea mare de pasune de care dispune comuna. 5. Infiintarea de puncte de prelucrare a materiilor prime din zootehnie. 4. Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul Iasi cu privire la accesarea fondurilor europene. Infiintarea de puncte de prelucrare a fuctelor si vitei de vie. 11. Aprobarea Programului National – Cadru de Restructurare si Modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara. Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala. Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala. 7. Existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole si puncte de colectare cereale. 10. Infiintare de livezi pentru cultivarea cireselor. Infiintarea de complexuri agro-zootehnice pentru cresterea ovinelor. visinelor si a vitei de vie.

Accesul la internet si cablu TV este in proportie de 10% s-a trecut pe antene digitale. In comuna mai exista si o farmacie care functioneaza in cadrul dispensarului uman. Utilizarea redusa a pesticidelor si ingrasamintelor. 2.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. 5. Lipsa unui cadru legal pentru protejarea productiei agricole interne. PUNCTE TARI 4. 5. 7. 4. Existenta unei retele de electricitate in comuna Ciorteşti. Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale FEADR. in procent de 95%. AMENINTARI 2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU 1. 3. De asemenea este in curs de infiintare o noua farmacie. 28 . Cadrul legislativ instabil. 3. Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene. 8. Existenta a unui dispensar uman . Concurenta importului de produse agroalimentare de pe piata UE. DJ 244 D care face lagatura Ciortesti – Dolhesti – DN 24. Benzinarie la granita cu judetul Vaslui . Reteau de telefonie fixa (30%) si mobila (20%) in comuna. care se va construi cu contributie privata. 2. Cai de acces: DN 24 care strabate comuna de la nord la sud. Gara si calea ferata industriala la 30 km si aeroport la 37 km in Iasi. 6. 9.

12. in vederea reciclarii. 2. Accesul la reteaua de apa potabila este in procent de 35%. recuperarii sau valorificarii lor. Colectarea neselectionata a deseurilor. 3. Insuficienta preocupare a agentilor economici in recuperarea si refolosirea ambalajelor. Educatia ecologica este superficiala. Infrastructura de transport slab dezvoltata. 9. Slaba diversificare a societatilor in domeniile industriei usoare si alimentatiei. 7. 29 . 11. a unei statii de epurare si tratare a apelor uzate. 10.se realizeaza prin fose septice. 4. Dotarea necorespunzatoare cu echipamente. 5. Neefectuarea de lucrari de stabilizare in zonele ce prezinta pericole de alunecari de teren. PUNCTE SLABE 6. 8. Inexistenta canalizarii.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. Interesul scazut al agentilor economici in protectia mediului inconjurator. Drumuri asfaltate in comuna in procent de 35%. Inexistenta sistemului de canalizare . refolosirii.

Infiintarea serviciului de salubrizare in comuna. Infiintare statie de epurare in comuna Ciorteşti. 4. Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructura si mediu. 4. Lipsa resurselor financiare pentru finantarea si co-finantarea proiectelor finantate prin Fonduri Structurale. 7. 5. Lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu in randul micilor intreprinzatori. Extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila. 1. OPORTUNITATI 3. 8. Mentalitatea de indiferenta fata de protectia mediului. 3. 2.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. 30 . Realizarea retelei de canalizare. Extinderea retelei de alimentare cu gaz metan in comuna. AMENINTARI 2. Lucrari de extindere a retelei de iluminat public. Asfaltarea si modernizarea drumurilor comunale. 6. Demolarea si reconstruirea sediului primariei.

productie si comercializare textile. cresterea animalelor. 2. PUNCTE TARI 3. morarit. Starea buna si foarte buna a spatiilor disponibile ce pot fi utilizate pentru a demara activitati antreprenoriale in zona . 4. ECONOMIC 1. Inexistenta intreprinderilor in domeniile industriei usoare si alimentare. reprezentata prin cateva societati comerciale – comert. 3. Ponderea ineexistenta a investitiilor straine. Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare notiunilor de marketing. Lipsa resurselor financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea si/sau promovarea unor investitii. 31 . in faza incipienta. Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii si pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. 8. Existenta unei comunitati de afaceri locale. canalizarii. Accesul redus la reteaua de alimentare cu apa potabila. 5. 6. stare improprie a unora din drumurile comunale. 2. lipsa accesului la reteaua de gaze naturale. cu privire la normele europene. 4. 9. PUNCTE SLABE 5. reparatii utilaje. Infrastructura neadecvata. Slaba informare. Existenta resurselor pentru sustinerea serviciului centrului de consultanta in comuna. Potential existent pentru obtinerea de produse ecologice si in special a cireselor si visinelor si a vitei de vie. Traditii locale in cresterea animalelor. 1.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 3. 7. Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii productiei si produselor.

in special in domeniul dezvoltarii agriculturii (infiintarea de livezi cu soiurile predominante din zona). Posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda subventionata pentru crearea de noi locuri de munca in mediul rural. Reconversia unor capacitati economice aflate in conservare in capacitati cu profil nou de fabricatie. pasuni si cladiri. 4. 5. Programe guvernamentale pentru srijinirea initiativelor locale. Existenta resurselor locale. activitatea si deschiderea la incheierea de parteneriate a unor organizatii neguvernamentale care au capacitatea sa atraga fonduri extrabugetare. paduri. 10. 8. Existenta programelor guvernamentale de sustinere a sectorului IMM. reprezentate prin suprafete importante de teren arabil. 2. Cresterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri. in special agricole. putin sau necorespunzator valorificate in prezent. 6. 32 . Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale. 7.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. Prezenta in zona. 3. cu investitori locali sau straini. 9. Reconversia unor capacitati. spre arii de productivitate OPORTUNITATI adaptate conditiilor locale. acordarea de granturi. zootehniei si a infrastructurii aferente. prin Fondurile Structurale. Diversificarea programelor nationale de sprijin pentru IMM.

Nivelul scazut al taxelor si impozitelor locale. Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri in comuna. 2.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. Rata ridicata a dobanzii la credite. Lipsa de receptivitate si flexibilitate a populatiei locale la cerintele pietei AMENINTARI care determina decalaje economice mari. economiei locale si asistentei sociale in perspectiva. datorita infrastructurii fizice si sociale neadecvate. Scaderea continua a productiei prin scaderea productivitatii muncii. 3. Oferte de creditare greu accesibile (garantii mari). Instabilitatea legislativa. 9. Reducerea ponderii populatiei active si imbatranirea acesteia. 5. Cresterea ponderii muncii la negru. 8. 7. 6. 33 . greu de recuperat. cu efecte negative asupra pietei muncii. raportat la potentialul comunei. 4.

La Podu Turcului. Resurse financiare insuficiente. OPORTUNITATI 2. Hallstatt.in satul Deleni – Biserica Sf. fiind o marturie a credintei de nestramutat a oamenilor locului. 1. Imbunatatirea conditiilor infrastructurii fizice si de utilitati. rural. 4. a preocuparii pentru pastrarea culturii si istoriei locului. Lipsa de preocupare a cetatenilor si autoritatilor locale privind conservarea mediului. la circa 2 km N de sat a fost identificată o bogată statiune cu resturi de locuire. 5. Pregatire profesionala de slaba calitate in domeniul serviciilor turistice. investitii autohtone si straine insuficiente. 4. 2. apartinând culturilor: Noua. Incurajarea unor noi forme de turism (de agrement. îndeosebi ceramică.in satul Coropceni – Biserica Adormirea Maicii Domnului . Ilie . Ioan Botezatorul . ecologic). Disponibilitatea unor resurse suplimentare. 2. Insuficienta locurilor de cazare PUNCTE SLABE 3. Extinderea retelei de ferme si gospodarii autorizate pentru practicarea agro-turismului.in satul Serbesti – Biserica Adormirea Maicii Domnului 3. 3. posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finantare ale Uniunii Europene. La Tène si Răducăneni. Pe locul numit Prisaca. Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna.in satul Ciortesti – Biserica Taierea Capului Sf. .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 4. s-au găsit piese de silex apartinând paleoliticului superior. astfel: . 34 . PUNCTE TARI 1. TURISM 1. Inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru cresterea numarului de turisti pe teritoriul acesteia. Schitul de acum 200 de ani a fost mutat in satul Rotaria si construit din materialul respectiv. Fiecare sat din componenta comunei are cate o biserica. 5.

3. AMENINTARI conducand la scaderea competitivitatii teritoriului comunei. Migrarea turistica catre alte regiuni. 1. Populatia scolarizata in invatamantul primar si invatamantul gimnazial in PUNCTE SLABE scadere datorita scaderii demografice a populatiei. 3. Existenta in comuna a unui camin cultural. Insuficienta cuprinderii scolarilor in invatamantul liceal. Nivelul relativ redus al pregatirii scolare si respectiv profesionale a majoritatii locuitorilor comunei 35 . Existenta in comuna a 5 scoli si o gradinita. Lipsa unui liceu. 5. PUNCTE TARI 2. Reactia redusa a mediului local la schimbarile si provocarile zilelor noastre. Nepromovarea suficienta a zonei pentru atragerea turistilor. Comuna mai detine si 5 biserici. in favoarea altor teritorii. 2.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. EDUCATIE SI CULTURA 1. 2. 4. in comuna nu exista liceu. 3. considerate mai interesante de catre turisti si investitorii in turism.

Infiintarea asociatiei mamelor care isi cresc singure copii. Realizarea lucrarilor de modernizare a caminului cultural din comuna Ciorteşti. consiliere familiala. Reabilitarea scolilor. 5. OPORTUNITATI 3. 2. 4. 6. Scaderea gradului de instructie scolara a populatiei tinere. Crearea de centre pentru: ingrijire. Cresterea negativa a sporului migratoriu.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. 3. AMENINTARI 2. serviciu de informare si sprijin privind ocuparea unui loc de munca pentru someri si tineri absolventi etc. pre si post maritala. serviciu de zi privind supravegherea copiilor prescolari si scolari mici. 36 . Scaderea natalitatii datorita nesigurantei zilei de maine. 1. Infiintare adapost pentru persoane victime ale violentei domestice. Accentuarea procesului de imbatranire a populatiei. consiliere si sprijin pentru persoane cu dizabilitati. Infiintare serviciu specializat si asistenta pentru familii si copii aflati in dificultate. 4.

in special. PUNCTE SLABE 2. mai cu seama a celor cu pregatire profesionala inalta. Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor. Populatia comunei Ciorteşti in numar de 4319. Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei. 2. 4. si la fenomenul mobilitatii si reconversiei profesionale. RESURSE UMANE.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 6. Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la schimbarile si provocarile lumii actuale. 37 . Imbatranirea populatiei (spor natural negativ si migrarea tinerilor spre centre urbane) – pensionari 1400. in general. 1. Populatia comunei calificat in special in agricultura 4. Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate. din care: populatie activa PUNCTE TARI 1900 . Rata infractionalitatii extrem de redusa. 3. 3.PIATA MUNCII 1.

3. Existenta strategiei nationale antisaracie. la salarii competitive la nivel regional (fata de polii de crestere). cu efecte negative asupra pietei muncii. Existenta unor exemple de succes ale unor localnici cu initiativa. 4. Cresterea somajului in randul tinerilor absolventi. economiei locale si asistentei sociale in perspectiva. OPORTUNITATI 3. 4.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 1. 7. 2. odata cu trecerea timpului. Grad redus de ocupare profesionala. 5. Estomparea traditiilor locale. 1. AMENINTARI 2. Grad relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor comunei. Implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii. 38 . Cresterea ponderii muncii la negru. 6. Scaderea numarului persoanelor calificate. Fondurile comunitare puse la dispozitie dupa ianuarie 2007 in domeniul social. prin iesirea acestora din viata activa. Posibilitatea accesarii unor programe de finantare guvernamentale pentru reconversie profesionala si crearea de noi locuri de munca pentru someri. deci potential important al fortei de munca locale.

conditii mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum si un minim de conditii necesare pentru un trai decent. create pentru actiune. sa determine eficientizarea managementului. orientate spre schimbare.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 V. sanatatea si bunastarea tuturor. Principiile strategiei de dezvoltare durabila :  Durabilitate . creativitate. orientate spre castig viabil . Cele sapte caracteristi ale strategiei sunt: imagine asupra viitorului.reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 4. strategia si actiunile sale. national si chiar international. 2. promovarea unui sector privat productiv si competitiv.  o buna administrare . flexibilitate. Obiectivele strategiei de dezvoltare durabila: 1. sa directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri de munca. 3. Trebuie luat in vedere si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor. sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii. 39 .OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele rezultate. activitate. sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de investitii.  competitivitate .  sprijin financiar . Strategia de dezvoltare durabila este caracterizata de cel putin sapte trasaturi care se recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu.permite dezvoltarea economiei proprii in context regional.facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare.

intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei. crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale. Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a comunei Ciorteşti. fie sub forma parteneriatelor sau consultarilor permanente intre parteneri. dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei. determinata de atragerea de firme/activitati economice/investitii. al constructiilor. prin revitalizare rurala) si facilitati de atragere a firmelor 40 . serviciilor si al imaginii in general. participativ si anticipativ. Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise: sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de munca la standarde europene). trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii. sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei. 4. fie sub forma investitiilor directe in proiecte izolate. Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica datorata pozitiei geostrategice a comunei. 2. De aceea. In acest sens. Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Ciorteşti constau in: 1. protectia mediului. regenerare rurala. sa ridice standardul calitativ al designului comunei. cresterea bazei de impozitare. conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un plan strategic sa asigure un pachet de actiuni care vor conduce la cresterea economica. procesul de planificare trebuie sa fie creativ. a calitatii vietii. 3. asa cum reiese din consultarea prin chestionar a locuitorilor comunei. care si-a aratat interesul pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem. sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna.

oferta de terenuri si cladiri. avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte. precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:  dezvoltarea durabila. cat si pe verticala. precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural.  realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza. materiale. 41 . politicile. pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre sectoare.) Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis.  descentralizarea managementului in sectorul energetic.  realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 private (prin investitii in infrastructura. iar realizarea celor cinci obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare rurala. astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorii de piata. respectiv emiterea de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata.  utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii. planificarea strategica rurala. luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local. evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu.  managementul resurselor.  intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient. financiare si umane. precum si cu cerintele populatiei. etc. facilitati fiscale. servicii strategice. cu obiectivele dezvoltarii durabile. definirea serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale.  integrarea politicilor atat pe orizontala. ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice.  twining municipal (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre municipalitati cu privire la utilizarea celor mai bune practici (in managementul urban sau managementul de proiect).

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013

 design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, „structuri verzi" in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica;  realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati locale;  interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale;  fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;  analiza capacitatii tehnice de executie;  evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane;  evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obtinute;  identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia;  corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii;  evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza;  protectia mediului;  realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare;  asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal). Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de urbanism general, conform Agendei Habitat de la Istanbul-1996, sunt:

planificarea unei intregi zone de locuit va fi integrata astfel incat sa cuprinda cladiri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic), cladiri cu destinatie comerciala, parcari, scoli si infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale rezidentilor; 42

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013

 

zona de locuit va contine o diversitate de cladiri; in situatia in care in zona sunt cladiri istorice (din patrimoniul national cultural), acestea vor fi reabilitate (fatada si interior), fara a afecta proiectul in baza caruia s-a construit. In nici un caz, aceste cladiri nu vor fi transformate sau demolate;

zona de locuit va avea un centru care combina functiunile comerciale, cu cele civice, culturale si de agrement;

 

zona va contine spatii deschise in forma de scuar, spatii de verdeata sau parcuri; spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta rezidentilor si pentru a intari relatiile in cadrul comunitatii sau comunitatilor din acea zona functionala;

vor fi proiectate in mod generos spatiile pietonale si de circulatie cu bicicleta. Acestea vor fi exclusive in sait-ul istoric al comunei;

terenurile naturale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apa vor fi pastrate pe cat posibil sau integrate in parcuri;

comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a deseurilor;

 

comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa; orientarea strazilor si plasamentul cladirilor vor contribui la cresterea eficientei energetice.

OBIECTIVE GENERALE Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti sunt: Asigurarea conditilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie, agricultura in special cultura cireselor, visinilor si vitei de vie; Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); Reabilitarea si modernizarea scolilor conform standardelor europene; 43

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013

Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale.

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Agricultura si dezvoltare rurala

Agricultura     Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la conditile climatice; Varietatea activitatilor in domeniile zootehnice si agricole generatoare de venit la bugetul local; Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei pentru a beneficia de oportunitatile care decurg din aceasta; Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate pe terenurilor agricole.

Silvicultura  Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei.

2. Infrastructura si Mediu  

Conservarea si intretinerea centrelor satelor; Conservarea si intretinerea mediului natural.

Transport    Modernizarea drumurilor comunale care presteaza in folosul public nevoile curente ale locuitorilor si activitatilor economice; Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de marfuri. Achizitia de mijloace de transport pentru elevi

44

Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri neamenajate. Sustinerea si informarea practicilor de agricultura ecologica. Reabilitarea si modernizarea retelei de iluminat public. Mediu         Prevenirea poluarii si pastrarea calitatii aerului. Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluarii. 45 . Infiintarea serviciului de salubrizare comunala. extinderea si modernizarea sistemelor de furnizare a apei potabile si canalizare capabile sa deserveasca tuturor locuitorilor comunei. Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de urbanism general. ca instrument de planificare spatiala. Inlaturarea deseurilor de pe cursurile de apa si a domeniului public. Sanatate   Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala. Influentarea in mod sistematizat si organizat a populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarea modului de viata sanatos. Organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deseurilor. Dotarile lucrarilor de interes public extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spatiului rural. Restaurarea cladirilor din patrimoniu si punerea in valoare a acestora.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Utilitati      Infiintarea. Infiintare statie de epurare in comuna Ciorteşti.

Constituirea unei industrii nepoluante si durabile. Pregatirea prin programe speciale a practicantilor de agroturism zonali. Turism     Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turistilor.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 3. Economie productiva de venit la bugetul local. Economie    Sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate. Comert si Servicii   Diversificarea de servicii oferite catre cetatenii comunei Ciorteşti. Educatie si cultura Invatamant    Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie. 46 . 4. flexibil si adaptat conditiilor din mediul rural. Mediu de afaceri  Protejarea intreprinderilor mici care desfasoara activitati productive si participa la dezvoltarea zonei. Accesul la un sistem educational perfomant. mobile si capabile sa dea posibilitatea de implinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei Ciorteşti. Promovarea de masuri eficiente de marketing. prin marirea numarului societatilor comerciale. 5. Reabilitarea si modernizarea scolilor din comuna . Promovarea si sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turistilor in comuna. Sustinerea prin actiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale.

Crearea de posibilitati pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de pe piata fortei de munca. Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne. Orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale. Resurse Umane Populatia   Organzarea de conditii atractive pentru tineri. Crearea sanselor pentru reformarea persoanelor adulte. consiliere si sprijin persoane cu dizabilitati. Servicii Sociale     Infiintarea centru de zi pentru ingrijire. atat pentru cei din comuna cat si pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna. Reabilitarea si modernizarea caminului cultural. Infiintare campus de locuinte sociale pentru 10 familii aflate in dificultate. Posibilitatea crearii : unui centru de ingrijire pentru batrani. Crearea de facilitati si conditii pentru familile de tineri. Structura spatiilor destinate activitatilor socio-culturale in concordanta cu necesitatile si mijloacele moderne.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013    Organizarea unei baze materiale capabile sa multumeasca nevoile legate de actul educational. Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna Ciorteşti. Cultura       Instruirea si transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare. Infiintare serviciu specializat si asistenta pentru familii si copii aflati in dificultate. Reabilitarea si modernizarea salii de festivitati. 47 . Piata muncii   Infiintarea suficienta de locuri de munca in domenii variate de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai. 6.

asociatia mamelor care isi cresc singure copii. serviciu de informare si promovare a drepturilor persoanelor emigrante. serviciu de zi privind supravegherea copiilor prescolari si scolari mici. 48 . adapost pentru persoane victime ale violentei domestice. centru de consiliere familiala pre si post maritala. serviciul privind informarea si sprijinirea familiilor vulnerabile in vederea prevenirii marginalizarii si excluderii sociale. serviciu de informare si sprijin privind ocuparea unui loc de munca pentru someri si tineri absolventi a invatamantului special. serviciul de informare privind migratia si emigratia persoanelor si impactul acestui fenomen in familie si comunitate.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013  serviciu de ingrijire la domiciliu pentru persoane cu handicap si persoane singure si varstnice.

fixandu-se cateva repere ca referinte pentru dezvoltarile ulterioare. reprezintă un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne. contine un set de elemente pe domenii de activitate ce se aplica intr-un termen determinat in scopul realizarii obiectivelor generale stabilite intr-o strategie.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 VI. Dimensiunile dezvoltarii actuale economice. chiar daca a fost proiectat pe 6 ani. iar tinteleobiective strategice au fost creionate. astfel incat tintele fixate sa tina cont de situatia macroeconomica atat la nivel national. Stabilirea Planului Local de Actiune se va face pentru intrevale cat mai scurte. de mediu si tehnologice au fost analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategie de dezvoltare. reprezinta prezentarea principalelor masuri si proiecte necesare fazei de planificare si implementare a dezvoltarii durabile. CONSIDERATII GENERALE Planul Local de Actiune –este instrument de planificare si implementare. regional si local cat si de parerile locuitorilor comunei Ciorteşti. dupa recomandarea specialistilor. astfel ca durabilitatea sa devina punctul forte al acesteia. Planul local de actiune se va revizui la o perioada de 2 ani. astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediutehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca 49 . Scopul documentului “Planul Local de Actiune”.PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA 1. de obicei intr-o zona bine stabilita. pentru a preveni erorile care pot sa apara in privinta proiectiilor resurselor unui proiect. Planul Local de Actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt care are la baza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate. sociale. Modul de realizare al Planului Local de Actiune trebuie sa corespunda termenului fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala. Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a comunei Ciorteşti.

2. Mediul de afaceri . Planul de monitorizare al Planului Local de Actiune (evaluarea activitatilor). Planul de dezvoltare al Planului Local de Actiune (planificare activitatilor). 2. Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei.firme si institutii finantatoare. prin atitudine si participare activa. Inchegarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. Comunitatea Locala . dar si analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 relevanti pentru comuna Ciorteşti. Rezolvarea problemelor curente. Planul de executare al Planului Local de Actiune (implementarea activitatilor). aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane. Administraţia Locala (primaria) si Consiliului Local. care trebuie sa -si replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Actiune. trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si executie. 3. ca autoritate publica locala. Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate: 1. 3. drept suport financiar si logistic (informatii si tehnologii moderne). 50 . PRINCIPII SI CONDITII Pentru realizarea Planului Local de Actiune. suportul necesar trebuie sa fie asigurat de catre: 1. actorii principali ai dezvoltarii locale. primaria comunei Ciorteşti. Utilitatea unui plan de acţiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei. cat si a celor ce vor apare in viitor depinde in foarte mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. 2.cetateni si organizatii. identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare.

OBIECTIVE GENERALE Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti sunt:  Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa.  Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie si agricultura.  Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport. 51 .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 In acest sens o principala preocupare a autoritatii publice locale a fost de armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.  Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate. 3.  Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati investitionale. distributie gaze si canalizare) a tuturor locuitorilor si al consumatorilor economici din comuna.  Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si standarde europene a scolilor. telecomunicatii si energie. cu privire la obiectivele strategice din perioada 20072013. In ceea ce priveste relatia cu cetateanul. autoritatea publica locala a demarat un amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor.

 Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu apa. energie electrica.  Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a veniturilor la buget. respectarea legilor si onorarea obligatiilor autoritatii publice locale.  Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient. lucrari si servicii pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici. trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului institutional. etc. acolo unde este cazul.economice rapide sunt sustinerea si participarea activa.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 4. Activitatea publica locala va fi orientata spre:  Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei. precum si implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme. inclusiv prin reducerea numarului de personal angajat in institutiile bugetare.  Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare. 52 . fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului. Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera privata.) . prin: Organizarea licitatiilor de cumparare pentru achizitionarea de marfuri. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI Conditiile de baza ale unei dezvoltari social . Stoparea cresterii volumului de cheltuieli. gaze naturale. In acest scop autoritatea publica locala. Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice.

Stabilirea si promovarea parteneriatului: Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale.  Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent. b. pentru dezvoltarea comunei.  Identificarea unui sistem de training adecvat. cultural si de mediu. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala  Identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Consolidarea finantelor publice:  Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor socialeconomice si culturale ale populatiei. Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: a.  Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local. Dezvoltarea managementul resurselor umane  Preocuparea autoritatii locale pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei. 53 . Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile social.  Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata.  Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea echilibrului bugetar. Folosirea eficienta a resurselor umane Identificarea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a regulamentului de ordine interioara. c.

Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii. Implementarea unui sistem de management al calitatii. e. g.  Cheltuirea eficienta a veniturilor.  Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional. Analizarea nevoilor in domeniul software. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale  Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale. f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice  Administrarea eficienta a banilor publici. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean Serviciul public orientat in folosul cetateanului. Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici.  Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila.  Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor depuse. Dezvoltarea managementul informatiilor Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie. 54 .  Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat. d.

PROIECTIA FINANCIARA Planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de functionare. Din aceeasi cauza. 55 . bugetul local pe urmatorii 7 ani nu se poate exprima exact.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2008 – 2013 5.

OBIECTIVELE SPECIFICE SI ACTIUNI PROPUSE OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE IMPLEMENTARE TERMEN TERMEN IMEDIATA SCURT 1-3 ANI MEDIU SI LUNG 3-10 ANI AGRICULTURA.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 6. SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA Optimizarea sprijinirea conditiilor activitatilor pentru in √ √ √ √ √ √ rentabile zootehnnie si agricultura Oferirea de consultanta specializata pentru intreprinzatori agricoli Sustinerea infiintarii de asociatii a producatorilor comunei Imbunatatirea produselor zootehnice prin sporirea calitatii Sprijinirea IMM in domeniul zootehniei Sustinerea dezvoltarii IMM-urilor din domeniu cultivarii pomilor fructiferi (ciresi si visini) si a vitei de vie INFRASTRUCTURA SI MEDIU Asfaltare drumuri comunale Extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila Realizarea retelei de canalizare Infiintarea serviciului de salubrizare comunala Realizare statie de epurare si tratarea apelor reziduale Modernizare centru civic Ciorteşti Lucrari de extindere a retelei de iluminat public Reabilitarea si punerea in valoare a √ √ √ √ √ √ √ 56 .

turistic si istoric EDUCATIE SI CULTURA Renovarea si modernizarea scolilor din comuna Ciorteşti Reabilitarea si modernizarea caminului √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 57 .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 petrimoniului cultural ECONOMIC Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane Sustinerea intreprinzatorilor straini care doresc sa investeasca in zona Valorificarea bunurilor si serviciilor generate de capitalul natural din comuna Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul privat Sustinerea IMM Crearea cadrului prielnic pentru consultanta in afaceri Dotarea cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate Dotarea administratiei locale cu echipamente pentru interventii in caz de urgenta TURISM Promovarea zonei Ciorteşti prin actiuni eficiente de marketing Stimularea si sprijinirea practicantilor de agroturism Sustinerea si promovarea evenimentelor locale Exploatarea cadrului natural.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 cultural din comuna Ciorteşti Reabilitare si modernizare sala de festivitati SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA Infiintare centru de zi pentru ingrijire. sprijin si consiliere persoane in varsta Sprijinire functionare centru consiliere sociala Infiintare serviciu specializat si asistenta pentru familii si copii aflati in dificultate √ √ √ √ 58 .

Pe baza acestor chestionare.VIZIUNEA COMUNITARA Viziunea cetatenilor comunei Ciorteşti este in spriritul dezvoltarii zonei din punct de vedere economic si social.00% 18. crt Intrebarea Cat de important considerati ca este proiectul de INFIINTARE A UNUI SISTEM DE CANALIZARE IN SATUL CIORTEŞTI.67% 15.00% 1.00% 1. a obiectivelor specifice si a proiectelor identificate a fost intocmita Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti.00% 40.20% 0. Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 300 de chestionare cetatenilor comunei Ciorteşti din judetul Iasi pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 6 ani.33% 0. care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte prioritare ale comunei.80% 0. Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locala sunt sintetizate mai jos: Nr.33% 34. crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice.33% 2 40.00% 3 44. a anlizei situatiei locale.33% 5.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 VII.00% 59 . atragerea investitiilor si investitorilor. Atat Strategia de Dezvoltare Locala.00% 1.67% 0. cat si mecanismele institutionale implicate in procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii. prin mai buna valorificare a resurselor locale. revigorarea traditiilor.67% 18. in deplin respect fata de mediul inconjurator.99% 0.67% 34. pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL COROPCENI pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL DELENI pentru dezvoltarea Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta NS/ NR 1 43. din perspectiva potentialului investitor in economia locala a comunei Ciorteşti.

33% 0.00% 8 45.00% 15.00% 2.95% 1.00% 1.00% 7 43.67% 0.00% 10 30.67% 16.00% 0.26% 0.20% 38.67% 0.67% 0.00% 2.33% 36.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 comunei Ciorteşti ? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL ROTARIA pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL SERBESTI pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de INFIINTARE A STATIEI DE EPURARE pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTIDELENI pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTIDN 24 pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI SAT COROPCENI pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de DEMOLARE CONSTRUCTIE SI CONSTRUCTIE NOUA SCOALA DELENI VALE. pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE SCOALA DELENI .67% 1.50% 18.54% 1.00% 0.00% 38.DEAL pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este 4 41.00% 17.67% 39.67% 11 38.10% 0.00% 6 47.33% 38.26% 0.00% 60 .54% 1.00% 0.67% 0.00% 2.33% 2.00% 33.90% 1.67% 6.33% 0.33% 33.67% 16.88% 8.33% 3.00% 19.00% 16.20% 38.00% 9 46% 35.00% 5 39.33% 16.67% 0.00% 12 34.67% 3.00% 25.

33% 5.67% 0.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 proiectul de REABILITARE SCOALA IN SATUL SERBESTII pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITAREGRADINITA IN SATUL CIORTESTI pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUIRE GRADINITA IN SATUL DELENI .33% 17.98% 15 34.00% 16 41.00% 7.67% 29.67% 22.33% 19.00% 23.67% 14 31.67% 4.Cat de important considerati ca este proiectul de EXTINDERE A RETELEI ELECTRICE pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de EXTINDERE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA CIORTEŞTI pentru dezvoltarea comunei? Cat de important considerati ca este proiectul de MODERNIZARE A 13 36.67% 26.90% 37.76% 4.20% 0.19% 2.00% 17 42.33% 20 44.99% 2.67% 32.89% 16.VALE pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de RENOVARE GRADINITA IN SATUL SERBESTI pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUIRE GRADINITA SI PARC DE JOACA PENTRU COPII IN SATUL COROPCENI pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL COROPCENI pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? .70% 0.00% 39.90% 22.33% 2.00% 1.67% 0.67% 22.33% 5.00% 61 .67% 18 46.67% 13.33% 1.33% 2.33% 0.27% 1.33% 2.67% 31.67% 26.33% 6.67% 19 44.00% 3.33% 2.00% 35.00% 0.75% 0.14% 3.

COROPCENI. DELENI.21% 4.50% 22 25.00% 26. LANGA SMA. COROPCENI.50% 49.67% 0.33% 0.00% 1.41% 1.67% 28.33% 3.00% 30.00% 21.89% 20. LA DELENI. SERBESTI SI ROTARIA pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? 21 32.00% 24 40.45% 11.33% 24.00% 62 .00% 1. SERBESTI SI ROTARIA pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de INFIINTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE COMUNALA SI COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de ACHIZITIE MIJLOACE DE TRANSPORT ELEVI PE TRASEUL DELENIROTARIA-CIORTESTICOROPCENI pentru dezvoltarea comunei? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE CENTRU SOCIAL PENTRU BATRANI pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de ALIMENTARE APA IN SATELE CIORTESTI.00% 25 44.10% 1.33% 0.33% 45.34% 1.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 CENTRULUI CIVIC CIORTEŞTI pentru dezvoltarea comunei Ciorteşti? Cat de important considerati ca este proiectul de LUCRARI DE EXTINDERE PUZ PENTRU LOCUINTE LA CIORTESTI.34% 1.00% 23 39.40% 37.67% 0.00% 4.2% 0.00% 4.

67% 2.Proiectul privind REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL CIORTESTI este considerat important pentru 78.80% 0. RETEA CANALIZARE SAT COROPCENI foarte important important oarecare importanta putin important 1.20% 18.00% 63 .00% lipsit de importanta NS/NR 40.Proiectul privind REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL COROPCENI este considerat important pentru 80.33% 5.33% 34.00% 40.00% din subiectii intervievati.33% 0.00% 1.00% 0.33% lipsit de importanta NS/NR 43. RETEA CANALIZARE SAT CIORTESTI foarte important important oarecare importanta putin important 15.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 1.00% din subiectii intervievati.

67% NS/NR 34.67% 18.34% din subiecti. RETEA CANALIZARE SAT ROTARIA foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta 17.54%1.00% 64 .67% 4.20% 38.00% 0.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 3.Proiectul privind REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL ROTARIA este considerat important pentru 79.00% 44.20% din subiectii intervievati.00% NS/NR 41.Proiectul privind REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL DELENI este considerat important pentru 79.99% 0.00% 2. RETEA CANALIZARE SAT DELENI foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta 1.26% 0.

54%1.67% 0.00% lipsit de importanta NS/NR 47.00% 2.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 5.33% 65 .26% 0.Proiectul privind INFIINTAREA STATIEI DE EPURARE este considerat important pentru 80.33% 33.Proiectul privind REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL SERBESTI este considerat important pentru 77. RETEA CANALIZARE SAT SERBESTI foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta 19.00% 2.00% 6.67% 16.20% 38.00% NS/NR 39. INFIINTARE STATIE DE EPURARE foarte important important oarecare importanta putin important 0.20% din subiectii intervievati.66% din subiectii intervievati.

67% 15. REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTIDELENI foarte important important oarecare importanta putin important 0.33% 36.33% 2.67% 0.Proiectul privind REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTI-DN 24 este considerat important pentru 82.00% lipsit de importanta NS/NR 45.00% lipsit de importanta NS/NR 43.Proiectul privind REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTI-DELENI este considerat important pentru 81. REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI CIORTESTIDN 24 foarte important important oarecare importanta putin important 1.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 7.00% din subiectii intervievati.33% 16.33% din subiectii intervievati.67% 0.67% 66 .33% 38.00% 0.00% 8.

Proiectul privind DEMOLARE CONSTRUCTIE SI CONSTRUCTIE NOUA SCOALA DELENI VALE este considerat important pentru 69.33% 0.67% lipsit de importanta NS/NR 30.00% lipsit de importanta NS/NR 46.00% 35.00% din subiectii intervievati.67% 39.67% din subiectii intervievati.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 9.90% 0.00% 10.10% 16.33% 3.Proiectul privind REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI SAT COROPCENI este considerat important pentru 81.00% 1. REABILITARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI SAT COROPCENI foarte important important oarecare importanta putin important 1.00% 67 . DEMOLARE CONSTRUCTIE SI CONSTRUCTIE NOUA SCOALA DELENI VALE foarte important important oarecare importanta putin important 1.00% 25.

67% 18.67% 6.Proiectul privind REABILITARE SCOALA IN SATUL SERBESTI este considerat important pentru 67.67% din subiectii intervievati.Proiectul privind REABILITARE SCOALA DELENI DEAL este considerat important pentru 76.50% din subiectii intervievati.88% 1.00% 38.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 11.67% 12.00% 33.67% 0.00% lipsit de importanta NS/NR 34.00% lipsit de importanta NS/NR 38.50% 68 . REABILITARE SCOALA DELENI DEAL foarte important important oarecare importanta putin important 0. REABILITARE SCOALA IN SATUL SERBESTI foarte important important oarecare importanta putin important 3.95% 8.00% 16.

00% 69 .70% 2.33% 5.Proiectul privind CONSTRUIRE GRADINITA IN SATUL DELENI VALE este considerat important pentru 70.00% din subiectii intervievati.00% din subiectii intervievati.33% 14. CONSTRUIRE GRADINITA IN SATUL DELENI VALE foarte important important oarecare importanta putin important 2. REABILITARE GRADINITA IN SATUL CIORTESTI foarte important important oarecare importanta putin important 4.67% 31.33% 2.99% 0.67% lipsit de importanta NS/NR 36.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 13.67% 19.98% lipsit de importanta NS/NR 31.Proiectul privind REABILITARE GRADINITA IN SATUL CIORTESTI este considerat important pentru 68.33% 23.00% 39.

Proiectul privind RENOVARE GRADINITA IN SATUL SERBESTI este considerat important pentru 69.00% 35.27% 0.Proiectul privind CONSTRUIRE GRADINITA SI PARC DE JOACA PENTRU COPII IN SATUL COROPCENI este considerat important pentru 79.76% 22.89% 70 .20% 3.00% lipsit de importanta NS/NR 41. CONSTRUIRE GRADINITA SI PARC DE JOACA PENTRU COPII IN SATUL COROPCENI foarte important important oarecare importanta putin important 1.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 15.90% 37.90% din subiectii intervievati. RENOVARE GRADINITA IN SATUL SERBESTI foarte important important oarecare importanta putin important 4.90% 16.14% 0.19% 2.75% 16.00% lipsit de importanta NS/NR 34.79% din subiectii intervievati.

EXTINDERE A RETELEI ELECTRICE foarte important important oarecare importanta putin important 0.67% 26.67% lipsit de importanta NS/NR 42.Proiectul privind EXTINDERE A RETELEI ELECTRICE este considerat important pentru 79.67% 46.34% din subiectii intervievati.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 17.00% 0.33% 22.67% 71 .67% 13.34% din subiectii intervievati.67% 7.Proiectul privind CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL COROPCENI este considerat important pentru 69.00% 0.33% 6.67% lipsit de importanta NS/NR 32.67% 18. CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL COROPCENI foarte important important oarecare importanta putin important 0.

Proiectul privind EXTINDERE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC important pentru 71.Proiectul privind MODERNIZARE A CENTRULUI CIVIC CIORTESTI este considerat important pentru 74. este considerat EXTINDERE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC foarte important important oarecare importanta putin important 2.33% 72 .67% lipsit de importanta NS/NR 29.34% din subiectii intervievati. MODERNIZARE CENTRU CIVIC CIORTESTI foarte important important oarecare importanta putin important 1.00% 44.00% 1.00% 3.67% lipsit de importanta NS/NR 26.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 19.33% 5.33% 2.33% 22.67% 20.33% 44.33% 17.00% din subiectii intervievati.

00% 1.00% 45.34% 11. LANGA SMA.00% 4.33% 24.21% 4.Proiectul privind LUCRARI DE EXTINDERE PUZ PENTRU LOCUINTE LA CIORTESTI. SERBESTI SI ROTARIA foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta NS/NR 1.33% 73 . LANGA SMA.95% din subiectii intervievati.33% 0.50% 32.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 21. LUCRARI DE EXTINDERE PUZ PENTRU LOCUINTE LA CIORTESTI. LA DELENI. LA DELENI.66% din subiectii intervievati.00% 49. LUCRARI DE INFIINTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE COMUNALA SI COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta NS/NR 25. COROPCENI.50% 1.45% 22. COROPCENI. SERBESTI SI ROTARIA este considerat important pentru 81.Proiectul privind LUCRARI DE INFIINTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE COMUNALA SI COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR este considerat important pentru 70.

00% 0.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 23.Proiectul privind ACHIZITIE MIJLOACE DE TRANSPORT ELEVI PE TRASEUL DELENI-ROTARIA-CIORTESTI-COROPCENI este considerat important pentru 77.29% din subiectii intervievati.00% foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta NS/NR 40.41% 1.67% 4. ACHIZITIE MIJLOACE DE TRANSPORT ELEVI PE TRASEUL DELENI-ROTARIA-CIORTESTI-COROPCENI foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta NS/NR 39.00% 37.67% 28.67% din subiectii intervievati.89% 24. REALIZARE CENTRU SOCIAL PENTRU BATRANI 0.40% 1.Proiectul privind REALIZARE CENTRU SOCIAL PENTRU BATRANI este considerat important pentru 66.20% 20.00% 26.10% 0.67% 74 .

DELENI. COROPCENI.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 25. SERBESTI SI ROTARIA este considerat important pentru 74.00% 44.34% 30.00% 1.33% 21. SERBESTI SI ROTARIA foarte important important oarecare importanta putin important lipsit de importanta NS/NR 0.Proiectul privind ALIMENTARE APA IN SATELE CIORTESTI.33% 3. COROPCENI. DELENI.00% din subiectii intervievati. ALIMENTARE APA IN SATELE CIORTESTI.00% 75 .

Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5.775 lei B. Titlul proiectului: 2. Categoria proiectului: Infiintare sistem canalizare in satul Ciorteşti Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii NU 4. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. Managerul de proiect: 3.Scopul: Asigurarea accesului locuitorilor.523. INFORMATII DE BAZA 1. la conditii de igiena minima 4. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2008-2013 FISA PROIECTELOR Numar proiect: 1 A.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 VIII. Valoarea proiectului: 1. IDENTIFICARE 1. Definirea problemei: In sat nu exista sistem de canalizare.Prin realizarea proiectului de alimentare cu apa si extinderea acesteia se impune si realizarea sistemului de canalizare pentru protejarea sanatatii populatiei 2. Descrierea proiectului: Infiintare sistem canalizare sat Ciorteşti Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 76 .

modernizarea comunei . in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala.stabilizarea zonei . . 6. Beneficii: .alinierea zonei la standardele europene . Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape.locuitorii satului Ciortesti . 5.potentialii investitori C.locuitorii comunei Ciorteşti. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. De asemenea.cresterea nivelului de viata . Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2.cei care tranziteaza comuna .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Locala.Beneficiari: . majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea sistemului de canalizare. in functie de 77 . SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10% C.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 posibilitatile de finantare 3. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU 78 . ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate Numar proiect: 2 A. Legatura cu alte proiecte: 4. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. Categoria proiectului: REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL COROPCENI Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii NU 4. IMPACTUL PROIECTULUI 1. IDENTIFICARE 1.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. Definirea problemei: In sat nu exista sistem de canalizare.000 lei B.Prin realizarea proiectului de alimentare cu apa si extinderea acesteia se impune si realizarea sistemului de canalizare pentru protejarea sanatatii populatiei 2. Constrangeri de implementare Alimentare cu apa a comunei Modernizare drumuri comunale Resurse financiare reduse. implementare de durata D. Valoarea proiectului: 1. INFORMATII DE BAZA 1.750. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5.

alinierea zonei la standardele europene .cei care tranziteaza comuna . SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte 90%-100% 0-10% 79 . majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea sistemului de canalizare.stabilizarea zonei .Beneficiari: . Descrierea proiectului: Infiintare sistem canalizare sat Coropceni Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.locuitorii satului Coropceni .Scopul: Asigurarea accesului locuitorilor.cresterea nivelului de viata .potentialii investitori C. De asemenea. . Beneficii: . 6. la conditii de igiena minima 4.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala.modernizarea comunei . 5.locuitorii comunei Ciorteşti.

Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2.400 lei 80 . IMPACTUL PROIECTULUI 1. Managerul de proiect: 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. implementare de durata D.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. Valoarea proiectului: 1. Categoria proiectului: REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL DELENI Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii NU 4.550. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. in functie de posibilitatile de finantare 3.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 TOTAL: 100% C. IDENTIFICARE 1. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Constrangeri de implementare Alimentare cu apa a comunei Modernizare drumuri comunale Resurse financiare reduse. Titlul proiectului: 2. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate Numar proiect: 3 A.

5. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. .cei care tranziteaza comuna .potentialii investitori C. De asemenea.alinierea zonei la standardele europene .Beneficiari: . Beneficii: . Descrierea proiectului: Infiintare sistem canalizare sat Deleni Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.Scopul: Asigurarea accesului locuitorilor. la conditii de igiena minima 4.cresterea nivelului de viata .locuitorii satului Deleni . Definirea problemei: In sat nu exista sistem de canalizare. 6. INFORMATII DE BAZA 1.modernizarea comunei . SURSE DE FINANTARE 81 .locuitorii comunei Ciorteşti. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala.stabilizarea zonei .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 B. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea sistemului de canalizare.Prin realizarea proiectului de alimentare cu apa si extinderea acesteia se impune si realizarea sistemului de canalizare pentru protejarea sanatatii populatiei 2.

Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. Constrangeri de implementare Alimentare cu apa a comunei Modernizare drumuri comunale Resurse financiare reduse. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. in functie de posibilitatile de finantare 3. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate 82 . Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. implementare de durata D.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 0-10% 90%-100% 100% C. Legatura cu alte proiecte: 4.

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea sistemului de canalizare. INFORMATII DE BAZA 1.480.modernizarea comunei 83 .Prin realizarea proiectului de alimentare cu apa si extinderea acesteia se impune si realizarea sistemului de canalizare pentru protejarea sanatatii populatiei 2. Beneficii: . Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. la conditii de igiena minima 4. Definirea problemei: In sat nu exista sistem de canalizare. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. Descrierea proiectului: Infiintare sistem canalizare sat Rotaria Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.Scopul: Asigurarea accesului locuitorilor. Valoarea proiectului: 1. Managerul de proiect: 3. 5. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. Categoria proiectului: REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL ROTARIA Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii NU 4. Titlul proiectului: 2. IDENTIFICARE 1.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Numar proiect: 4 A.900 lei B. De asemenea.

cei care tranziteaza comuna .potentialii investitori C.Beneficiari: .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 .alinierea zonei la standardele europene . 6. Legatura cu alte proiecte: 4.stabilizarea zonei . in functie de posibilitatile de finantare 3.cresterea nivelului de viata . Constrangeri de implementare Alimentare cu apa a comunei Modernizare drumuri comunale Resurse financiare reduse. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2.locuitorii comunei Ciorteşti. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1.locuitorii satului Rotaria . implementare de durata 84 . . SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10% C.

ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate Numar proiect: 5 A. Titlul proiectului: 2. Definirea problemei: In sat nu exista sistem de canalizare. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 85 . Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5.100 lei B. Categoria proiectului: REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE IN SATUL SERBESTI Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii NU 4. IMPACTUL PROIECTULUI 1.Prin realizarea proiectului de alimentare cu apa si extinderea acesteia se impune si realizarea sistemului de canalizare pentru protejarea sanatatii populatiei 2.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 D.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F.580. INFORMATII DE BAZA 1. Managerul de proiect: 3. IDENTIFICARE 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. Valoarea proiectului: 1.

locuitorii comunei Ciorteşti.potentialii investitori C.stabilizarea zonei . . Beneficii: .alinierea zonei la standardele europene . Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU 86 . Descrierea proiectului: Infiintare sistem canalizare sat Serbesti Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.cresterea nivelului de viata . majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea sistemului de canalizare. 6.Beneficiari: .cei care tranziteaza comuna . la conditii de igiena minima 4. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala.locuitorii satului Serbesti . 5. De asemenea. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10% C.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 3.modernizarea comunei .Scopul: Asigurarea accesului locuitorilor.

INFORMATII DE BAZA 1.471. Cum a fost stabilita Evaluare proprie: DA 87 .838 lei B. Managerul de proiect: 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Tipul proiectului: proiect nou : DA in continuare : NU 5. Categoria proiectului: Infiintare statie de epurare in comuna Ciorteşti Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii NU 4. Constrangeri de implementare Alimentare cu apa a comunei Modernizare drumuri comunale Resurse financiare reduse. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. Titlul proiectului: 2.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 SF: DA PT: NU Executie: NU 2. IDENTIFICARE 1. Definirea problemei: In comuna nu exista statie de epurare este nevoie de realizarea ei pentru dezvoltarea infrastructurii 2. implementare de durata D. in functie de posibilitatile de finantare 3. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate Numar proiect: 8 A.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. Valoarea proiectului: 1. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. IMPACTUL PROIECTULUI 1.

Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. 5.locuitorii comunei Ciorteşti .Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura.imbunatatirea conditiilor de viata comunei .investitii noi in dezvoltarea comunei 6.agentii economici din zona .turistii care vor vizita comuna .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 necesitatea investitiei : Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.asigurarea sanatatii populatiei . Descrierea proiectului: Se va realiza o statie de epurare.Beneficiari: . 4.potentialii investitori a populatiei C. Beneficii: . majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta infintarea statiei de epurare. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate 90%-100% 0-10% 88 .

IMPACTUL PROIECTULUI 1. Deleni. Legatura cu alte proiecte: 4.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Alte TOTAL: 100% C. Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteşti investitii: Nu reparatii Da 4.Deleni 2. Coropceni. Titlul proiectului: Modernizare prin asfaltare drum comunal Ciorteşti . respectiv in satele: Ciortesti. Managerul de proiect: 3. IDENTIFICARE 1. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate Numar proiect: 7 A. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. Constrangeri de implementare Realizare sistem canalizare in comuna. implementare de durata D. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. in functie de posibilitatile de finantare 3. Rotaria siSerbesti Resurse financiare reduse. Tipul proiectului: proiect nou DA 89 . CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F.

este necesara asfaltarea de 65% pentru dezvoltarea infrastructurii 2.participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor.siguranta pietonilor. Definirea problemei: Drumurile comunale sunt astfaltate in proportie de 35% din total.Deleni.660 lei 90 . Valoarea proiectului: B. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% 4. . turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza 4. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta asfaltarea drumului comunal Ciorteşti. Beneficii: . 5. .stabilizarea zonei . . INFORMATII DE BAZA 1. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. 6.fluidizarea circulatiei. De asemenea. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala.469.locuitorii satelor Ciorteşti si Deleni.Beneficiari: . Descrierea proiectului: Modernizarea retelei de drumuri locale prin asfaltare.potentialii investitori C. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 in continuare NU 5. .

Stadiul de maturitate al proiectului 0-10% 90%-100% 100% Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Legatura cu alte proiecte: 4. implementare de durata D.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. in functie de posibilitatile de finantare 3. Constrangeri de implementare Asfaltare drumuri comunale si satesti Resurse financiare reduse. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: C. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate 91 .

400 lei 92 .DN 24. este necesara asfaltarea de 65% pentru dezvoltarea infrastructurii 2. Beneficii: . turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza 4. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteşti investitii: Nu reparatii Da 4. Descrierea proiectului: Modernizarea retelei de drumuri locale prin asfaltare. 5. Managerul de proiect: 3.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. IDENTIFICARE 1. .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Numar proiect: 8 A. INFORMATII DE BAZA 1. 3.siguranta pietonilor. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.039. Definirea problemei: Drumurile comunale sunt astfaltate in proportie de 35% din total. Titlul proiectului: Modernizare prin asfaltare drum comunal Ciorteşti – DN 24 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. De asemenea.fluidizarea circulatiei. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta asfaltarea drumului comunal Ciorteşti. Valoarea proiectului: B.

Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA 93 . . Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. implementare de durata Asfaltare drumuri comunale si satesti 100% 90%-100% 0-10% D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse.stabilizarea zonei .participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna. .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 .locuitorii satelor Ciorteşti si indirect a tuturor locuitorilor comunei. Legatura cu alte proiecte: 4. in functie de posibilitatile de finantare 3. 6.potentialii investitori C.Beneficiari: . IMPACTUL PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: C.

turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza 4. IDENTIFICARE 1. Definirea problemei: Drumurile comunale sunt astfaltate in proportie de 25% din total. INFORMATII DE BAZA 1. Categoria proiectului: Modernizare prin asfaltare drum sat Coropceni Consiliul Local Ciorteşti investitii: Nu reparatii Da 4.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 fara impact: NU 2. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Managerul de proiect: 3. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.412.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor. este necesara asfaltarea de 75% pentru dezvoltarea infrastructurii 2. in cadrul consultarii 3. De asemenea. Descrierea proiectului: Modernizarea retelei de drumuri locale prin asfaltare. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate Numar proiect: 9 A.000 lei 94 . Valoarea proiectului: B. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. Titlul proiectului: 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F.

. 5. .potentialii investitori C.stabilizarea zonei . Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Legatura cu alte proiecte: Asfaltare drumuri comunale si satesti 100% 90%-100% 0-10% 95 . CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta asfaltarea drumului sat Coropceni.siguranta pietonilor.Beneficiari: . . Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape.fluidizarea circulatiei. Beneficii: . in functie de posibilitatile de finantare 3. 6.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: C.participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna. .locuitorii satelor Coropceni si indirect a tuturor locuitorilor comunei.

000 lei B.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea scolilor si din comuna. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate Numar proiect: 10 A. Valoarea proiectului: 200. IMPACTUL PROIECTULUI 1.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteşti investitii: NU reparatii NU 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU 96 . in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2. Managerul de proiect: 3. implementare de durata D. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: Demolare constructie si constructie noua scoala Deleni Vale 2.

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia. Descrierea proiectului: Prin construirea scolii se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea elevilor si a viitorilor scolari din satul Deleni Vale. prin sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne 4.Beneficiari: .imbunatatirea conditiilor de viata comunei a populatiei . SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate 0-10% 90-100% 97 .cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor 6. Beneficii: . Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.viitori investitori C.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. si care in prezent fac naveta in alte sate sau chiar la oras. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a scolilor din comuna. 5. De asemenea.viitorii si actualii scolarii si prescolari din satul Deleni Vale .

Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic Numar proiect: 11 A.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. IDENTIFICARE 1. Legatura cu alte proiecte: 4. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. Managerul de proiect: 3. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Alte TOTAL: 100% C. Titlul proiectului: 2. in functie de posibilitatile de finantare 3. Categoria proiectului: Reabilitare scoala Deleni Deal Consiliul Local Ciorteşti investitii: NU 98 . IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.

Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea. Beneficii: . si care in prezent fac naveta in alte sate sau chiar la oras. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea scolilor si din comuna.000 lei B. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5.imbunatatirea conditiilor de viata comunei a populatiei . Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. Descrierea proiectului: Prin construirea scolii se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea elevilor si a viitorilor scolari din satul Deleni Deal. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a scolilor din comuna.cresterea competentelor profesionale in randul 99 . 5. prin sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne 4. INFORMATII DE BAZA 1. Valoarea proiectului: 90.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 reparatii DA 4. in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia.

SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90-100% C.viitorii si actualii scolarii si prescolari din satul Deleni Deal . Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista D.Beneficiari: . CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. in functie de posibilitatile de finantare 3.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 tinerilor 6. Legatura cu alte proiecte: 4. IMPACTUL PROIECTULUI 1.viitori investitori C. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Impactul asupra negativ: NU 100 . Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape.

INFORMATII DE BAZA 1.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 mediului: pozitiv: DA fara impact: NU 2.000 lei B. in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea scolilor si din comuna.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. prin sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne 101 .Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia. Titlul proiectului: 2. IDENTIFICARE 1. Valoarea proiectului: 75. Managerul de proiect: 3. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic Numar proiect: 12 A. Categoria proiectului: Reabilitare scoala in satul Serbesti Consiliul Local Ciorteşti investitii: NU reparatii DA 4. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5.

Descrierea proiectului: Prin construirea scolii se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea elevilor si a viitorilor scolari din satul Serbesti. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a scolilor din comuna.viitorii si actualii scolarii si prescolari Serbesti . SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90-100% C. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. Beneficii: . CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 102 .cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor 6.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 4. si care in prezent fac naveta in alte sate sau chiar la oras. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. 5.imbunatatirea conditiilor de viata comunei a populatiei .viitori investitori din satul C.Beneficiari: . De asemenea.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013

1. Stadiul de maturitate al proiectului

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU

2. Durata de realizare :

Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare

3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare

nu exista

Resurse financiare reduse Implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

Numar proiect: 13
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Reabilitare gradinita in satul Ciortesti Consiliul Local Ciorteşti investitii: NU reparatii DA 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 65.000 lei

103

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea gradinitelori din comuna, in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: DA Altele : NU 3.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a se forma inca de la varste fragede, in conditii moderne 4. Descrierea proiectului: Prin construirea gradinite se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea populatiei din satul Ciortesti, cu sevicii specializate de ingrijire, pregatire si formare a viitorului tarii. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a gradinitelor din comuna. 5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei - cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor a populatiei

6.Beneficiari:

- parintii prescolarilor - viitorii scolari din satul Ciortesti - viitori investitori

104

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013

C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90-100%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

105

in conditii moderne 4. pregatire si formare a “viitorului tarii”. INFORMATII DE BAZA 1.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: DA Altele : NU 3. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de 106 .000 lei B. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Reabilitare gradinita in satul Deleni Vale Consiliul Local Ciorteşti investitii: NU reparatii DA 4. cu sevicii specializate de ingrijire. prin sprijinirea noii generatii de a se forma inca de la varste fragede. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic Numar proiect: 14 A. Titlul proiectului: 2. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea gradinitelor din comuna. in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 F. Valoarea proiectului: 145. Descrierea proiectului: Prin construirea gradinite se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea populatiei din satul Deleni Vale. IDENTIFICARE 1.

5. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 107 . De asemenea. Beneficii: .parintii prescolarilor .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Dezvoltare Locala.Beneficiari: .imbunatatirea conditiilor de viata comunei .cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor a populatiei 6.viitori investitori C. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a gradinitelor din comuna. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90-100% C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1.viitorii scolari din satul Deleni Vale .

Titlul proiectului: 2. Valoarea proiectului: 71. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea gradinitelor din comuna. INFORMATII DE BAZA 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor 2. Constrangeri de implementare nu exista Resurse financiare reduse Implementare de durata D.000 lei B. Categoria proiectului: Reabilitare gradinita in satul Serbesti Consiliul Local Ciorteşti investitii: NU reparatii DA 4. Legatura cu alte proiecte: 4. Managerul de proiect: 3. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic Numar proiect: 15 A. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 2. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Cum a fost stabilita Evaluare proprie: DA 108 . in functie de posibilitatile de finantare 3. IDENTIFICARE 1. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5.

Beneficiari: . Beneficii: .viitorii scolari din satul Serbesti . SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat 0-10% 90-100% 109 .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 necesitatea investitiei : Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: DA Altele : NU 3. prin sprijinirea noii generatii de a se forma inca de la varste fragede. Descrierea proiectului: Prin construirea gradinite se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea populatiei din satul Serbesti. cu sevicii specializate de ingrijire. De asemenea.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta reabilitalea si dotarea corespunzatoare a gradinitelor din comuna.cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor 6. in conditii moderne 4.imbunatatirea conditiilor de viata comunei a populatiei . 5. pregatire si formare a “viitorului tarii”.parintii prescolarilor . Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.viitori investitori C.

IMPACTUL PROIECTULUI 1. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. Legatura cu alte proiecte: 4.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. IDENTIFICARE 110 . in functie de posibilitatile de finantare 3. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista D. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% C. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic Numar proiect: 16 A.

Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. pregatire si formare a “viitorului tarii”.000 lei B. De asemenea. Categoria proiectului: 4. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta 111 . in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: DA Altele : NU 3. in vederea asigurarii sigurantei si protectiei copiilor . Managerul de proiect: 3. Descrierea proiectului: Prin construirea gradinite se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea populatiei din satul Coropceni.Scopul: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia. Valoarea proiectului: 245. INFORMATII DE BAZA 1. in conditii moderne si sanatoase 4. Titlul proiectului: Construire gradinita si parc de joaca pentru copii in satul Coropceni Consiliul Local Ciorteşti investitii: NU reparatii DA 2. prin sprijinirea noii generatii de a se forma inca de la varste fragede. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea si modernizarea gradinitelor din comuna. cu sevicii specializate de ingrijire.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 1. crearii unui climat optim pentru joaca si recreere a copiilor 2. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.

viitori investitori C. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape.viitorii scolari din satul Coropceni .imbunatatirea conditiilor de viata comunei .parintii prescolarilor .cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor a populatiei 6. Legatura cu alte proiecte: nu exista 112 . Beneficii: . CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1.Beneficiari: . 5. in functie de posibilitatile de finantare 3.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 reabilitalea si dotarea corespunzatoare a gradinitelor din comuna. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90-100% C.

ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic Numar proiect: 17 A. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata D. INFORMATII DE BAZA 1.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. Titlul proiectului: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Construire camin cultural Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: DA Analiza standardelor: NU Altele : NU 113 . IDENTIFICARE 1.000 lei B. Categoria proiectului: Construire camin cultural Coropceni Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii NU 4. Managerul de proiect: 3. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Valoarea proiectului: 3. Definirea problemei: 2.724.

Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.imbunatatirea conditiilor de viata comunei .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 3.Scopul: 4.Beneficiari: .cresterea consumului de cultura in randul locuitorilor comunei . Descrierea proiectului: Regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia. Beneficii: .crearea de locuri de munca 6. 5. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala.atragerea de investitori .locuitorii comunei Ciorteşti . majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea caminului cultural in comuna Ciorteşti. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10% 114 .turisti care vor vizita comuna .potentialii investitori C.revigorarea mediului cultural al comunei a populatiei . Reabilitarea si modernizarea caminului cultural din comuna. De asemenea.

Valoarea proiectului: 300.000 lei 115 . implementare de durata nu exista D. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Legatura cu alte proiecte: 4. Titlul proiectului: 2.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 C. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse. Tipul proiectului: proiect nou: NU in continuare: DA 5.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. IDENTIFICARE 1. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic Numar proiect: 18 A. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. in functie de posibilitatile de finantare 3. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Categoria proiectului: Extindere a retelei electrice Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii NU 4. Managerul de proiect: 3.

turistii care vor vizita comuna . Descrierea proiectului: Extinderea retelei electrice pentru a deservi la cote maxime populatia comunei.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 B.agentii economici din zona . Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta modernizarea retelei de electrice din comuna. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% 116 .Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. 4.atragerea de investitori 6. 5.potentialii investitori a populatiei C. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.locuitorii comunei Ciorteşti . De asemenea. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. INFORMATII DE BAZA 1.Beneficiari: . Beneficii: .imbunatatirea conditiilor de viata comunei . Definirea problemei: Este nevoie de extinderea retelei electrice pentru racordarea tuturor locuitorilor comunei 2.

Coropceni. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de prefezabilitate Numar proiect: 19 117 . Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. la Deleni. langa SMA. Constrangeri de implementare Infiintare retea iluminat public in comuna Ciorteşti Extindere PUZ pentru locuinte la Ciortesti. Serbesti si Rotaria Resurse financiare reduse Implementare de durata D. Legatura cu alte proiecte: 4. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: DA SF: NU PT: NU Executie: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 0-10% 90%-100% 100% C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. in functie de posibilitatile de finantare 3.

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta modernizarea retelei de iluminat public. De asemenea.Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. IDENTIFICARE 1. Tipul proiectului: proiect nou: Da in continuare: Nu 5. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. 4. Descrierea proiectului: Extinderea retelei de iluminat public pentru a deservi la cote maxime populatia comunei.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 A. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. 5. Managerul de proiect: 3. Titlul proiectului: Infiintare retea de iluminat public in comuna Ciorteşti 2. Definirea problemei: Este nevoie de extinderea retelei de iluminat public pentru racordarea tuturor locuitorilor comunei 2. Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii NU 4. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.imbunatatirea conditiilor de viata comunei a populatiei 118 . INFORMATII DE BAZA 1. Beneficii: . Valoarea proiectului: Neevaluata inca B.

agentii economici din zona .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 . Serbesti si Rotaria 4. Coropceni. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10% C.turistii care vor vizita comuna . Deleni.potentialii investitori C. Legatura cu alte proiecte: Extindere retea electrica in localitatile Ciortesti. Implementare de durata 119 . Stadiul de maturitate al proiectului Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU Executie: NU 2.Beneficiari: . langa SMA.atragerea de investitori 6.locuitorii comunei Ciorteşti . Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. in functie de posibilitatile de finantare 3. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Coropceni. la Deleni. Serbesti si Rotaria Extindere PUZ pentru locuinte la Ciortesti.

Titlul proiectului: 2. Valoarea proiectului: 350. IDENTIFICARE 1. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 120 .000 lei B. Tipul proiectului: proiect nou: DA in continuare: NU 5. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. Definirea problemei: Este nevoie de modernizare a centrului civic al comunei Ciorteşti 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Modernizare centru civic Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii: NU 4.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 D. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic Numar proiect: 20 A. INFORMATII DE BAZA 1.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F.

potentialii investitori .turisti C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 121 . SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10% a populatiei C.Scopul: 4. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala.crearea de noi locuri de munca 6.Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.agentii economici din zona .atragerea de investitori in zona .imbunatatirea conditiilor de viata comunei .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 3. Cresterea atractivitatii pentru turisti Se doreste modernizarea centrului civic al comunei Ciorteşti pentru asigurarea confortului si sigurantei populatiei conform neormelor europene. o mare parte a populatiei intervievate a raspuns ca este importanta modernizarea centrului civic. Asigurarea sigurantei cetatenilor.reducerea riscului imbolnavire a populatiei . Beneficii: . 5. De asemenea.Beneficiari: . Descrierea proiectului: Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia.locuitorii comunei Ciorteşti .

ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic Numar proiect: 21 A. Valoarea proiectului: 1. in functie de posibilitatile de finantare 3. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Titlul proiectului: Extindere PUZ pentru locuinte la Ciortesti. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. Managerul de proiect: 3. Coropceni. IMPACTUL PROIECTULUI 1. IDENTIFICARE 1.500 lei 122 . Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii NU 4. langa SMA. Serbesti si Rotaria 2. la Deleni. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. Legatura cu alte proiecte: 4.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 1. Constrangeri de implementare nu exista Resurse financiare reduse Implementare de durata D.964.

SURSE DE FINANTARE studiilor si statisticilor demografice.atragerea populatiei catre mediul rural.stabilizarea zonei . conform geografice 4. turistilor si consumatorilor economici la infrastructura de baza si la cea largita a populatiei. . langa SMA. . 6. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: DA Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : DA 3.Beneficiari: .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 B.locuitorii comunei Ciortesti. .cei care migreaza catre mediul rural. 5. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta extinderea PUZ-ului la Ciortesti. Beneficii: .potentialii investitori C. Coropceni. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. . Serbesti si Rotaria. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea.Scopul: Extinderea si asigurarea accesului neingradit al locuitorilor. INFORMATII DE BAZA 1. 123 . Descrierea proiectului: Refacerea si modernizarea infrastructurii locale prin extindere PUZ. Definirea problemei: Este necesara extinderea zonelor locuibile datorita exodului populatiei catre mediul rural. la Deleni. prin largirea PUZ-ului in zonele cerute de populatie 2.dezvoltarea zonei .atragerea investitorilor catre mediul ruaral.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013

Sursa

Valoarea ron/euro/dolari/%

Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului

0-100%

100%

Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU

2. Durata de realizare :

Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare

3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare

Toate proiectele de strategie de dezvoltare

Resurse financiare reduse, implementare de durata

D. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA

F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic

124

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013

Numar proiect: 22
A. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: 2. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Infiintarea serviciului de salubrizare comunala Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii NU 4. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare NU 5. Valoarea proiectului: 100.000 lei

B. INFORMATII DE BAZA 1. Definirea problemei: 2. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Nu exista serviciu de salubrizare in comuna Ciorteşti Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3.Scopul: Eliminarea materialelor periculoase/toxice din volumul deseurilor si reducerea poluarii din mediului ambiant 4. Descrierea proiectului: Reducerea poluarii mediului prin realizarea sistemului de colectare conform normelor europene. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei

intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizare serviciului de salubrizare. 5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata comunei - reducerea poluarii in comuna a populatiei

125

Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013

- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei - atragerea de investitori in zona - crearea de noi locuri de munca 6.Beneficiari: - locuitorii comunei Ciorteşti - agentii economici din zona - turistii care vor vizita comuna - potentialii investitori C. SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10%

C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare 3. Legatura cu alte proiecte: 4. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista

D. IMPACTUL PROIECTULUI

126

000 lei B. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic Numar proiect: 23 A.Scopul: Regenerarea transportullui rural si a infrastructurii.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. INFORMATII DE BAZA 1. Managerul de proiect: 3. Categoria proiectului: Consiliul Local Ciorteşti investitii: NU reparatii NU 4. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. Tipul proiectului: proiect nou DA in continuare DA 5. Valoarea proiectului: 185. 127 . conditiile climaterice impun necesitatea achizitionarii de mijloace de transport 2. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. IDENTIFICARE 1. Titlul proiectului: Achizitie mijloace de transport elevi pe traseul Deleni-Rotaria-Ciortesti-Coropceni 2.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 1. Definirea problemei: Intinderea geografica a comunei.

Beneficii: .revigorarea transportului inl comuna .potentialii investitori a populatiei 6.atragerea de investitori . majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta achizitia de mijloace de transport.Beneficiari: C. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 128 . SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 90%-100% 0-10% C. Descrierea proiectului: Achizitie mijloace de transport elevi pe traseul DeleniRotaria-Ciortesti-Coropceni. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala.imbunatatirea conditiilor de viata comunei .locuitorii comunei Ciorteşti . De asemenea. 5.sprijinirea locuitorilor comunei .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 sprijinirea populatiei.crearea de locuri de munca . 4.

Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: DA nu se evalueaza: NU F. IDENTIFICARE 1.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 1. Valoarea proiectului: 888. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. Managerul de proiect: 3.000 lei B. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. implementare de durata D. Titlul proiectului: 2. Tipul proiectului: proiect nou: DA in continuare: NU 5. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Legatura cu alte proiecte: 4. in functie de posibilitatile de finantare 3. Constrangeri de implementare modernizarea drumurilor comunale Resurse financiare reduse. INFORMATII DE BAZA 129 . ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate Numar proiect: 24 A. IMPACTUL PROIECTULUI 1. Categoria proiectului: Infiintare centru social pentru batrani Consiliul Local Ciorteşti investitii: DA reparatii: NU 4.

Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: NU Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: DA Altele : NU 3. Descrierea proiectului: Asigurarea sigurantei si protectiei sociale a persoanelor in varsta conform normelor europene.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 1.crearea de noi locuri de munca .atragerea de investitori in zona . o mare parte a populatiei intervievate a raspuns ca este importanta infintarea centrului pentru batrani.potentialii investitori 6. De asemenea.locuitorii comunei Ciorteşti .Beneficiari: C. 5. Beneficii: . SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale 90%-100% 0-10% 130 .Scopul: 4.Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.agentii economici din zona . Definirea problemei: Este nevoie de infiintarea unui centru pentru sprijinirea si consilierea persoanelor in varsta 2. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. Se doreste infintarea unui centru pentru persoane in varsta in vedrea sprijinirii si consilierii lor.imbunatatirea conditiilor de viata a persoanelor in varsta din comuna .

Serbesti si Rotaria 2. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1. IDENTIFICARE 1. Managerul de proiect: Consiliul Local Ciorteşti 131 . IMPACTUL PROIECTULUI 1.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. Deleni.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 Parteneriate Alte TOTAL: 100% C. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape. in functie de posibilitatile de finantare 3. Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse Implementare de durata nu exista D. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic Numar proiect: 25 A. Titlul proiectului: Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Ciorteşti. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU Executie: NU 2. Coropceni. Legatura cu alte proiecte: 4.

pentru dezvoltarea infrasturcturii 2. 5. Valoarea proiectului: 5. in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala. majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta realizarea retelei de alimentare cu apa potabila. Tipul proiectului: proiect nou: NU in continuare: DA 5.Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor economici la aceasta infrastructura. Cum a fost stabilita necesitatea investitiei : Evaluare proprie: DA Studii de planificare: NU Analiza reclamatiilor: DA Solicitare cetateni: DA Expertize tehnice: NU Analiza standardelor: NU Altele : NU 3. Beneficii: .reducerea poluarii .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 3. Definirea problemei: In comuna doar parte din populatie este racordata la reteaua de apa potabila este nevoie de realizarea retelei de alimentare cu apa potabila. Categoria proiectului: investitii: DA reparatii NU 4. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. INFORMATII DE BAZA 1.187. Descrierea proiectului: Realizarea retelei de apa potabila pentru a deservi toti cei cetatenii comunei. 4.imbunatatirea conditiilor de viata comunei .610 lei B. De asemenea.reducerea factorilor de risc pentru sanatatea a populatiei 132 .

potentialii investitori C. Stadiul de maturitate al proiectului Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: DA Executie: NU 2. Coropceni. Serbesti si Rotaria .Deleni.agentii economici din zona .turistii care vor vizita comuna . SURSE DE FINANTARE Sursa Valoarea ron/euro/dolari/% Buget local Buget de stat Imprumuturi Fonduri structurale Parteneriate Alte TOTAL: 100% 0-10% 90%-100% C.Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 populatiei .Beneficiari: locuitorii satelor Ciorteşti. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 1.atragerea de investitori . resurse financiare reduse nu exista 133 . Legatura cu alte proiecte: 4. Durata de realizare : Proiectul se realizeaza in etape. Constrangeri de implementare Implementare de durata. in functie de posibilitatile de finantare 3.dezvoltarea de locuri de munca 6.

IMPACTUL PROIECTULUI 1. Impactul asupra mediului: negativ: NU pozitiv: DA fara impact: NU 2.C.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU nu se evalueaza: DA F. ANALIZA PROIECTULUI Analiza cost/beneficiu Se regasesc in studiul de fezabilitate si proiectul tehnic STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE CU S. PROIECT PRO SRL 134 .Strategia de dezvoltare locala a comunei Ciorteşti pentru perioada 2007 – 2013 D.