You are on page 1of 3

Drama: Gelanggang

Sinopsis

Tuk Wali (Ismail Hassan)

Persoalan

Pemikiran

~feeda z.a~

a~ .Drama: Gelanggang Tuk Wali (Ismail Hassan) Watak dan Perwatakan Tuk Wali: Plot Permulaan: Perkembangan: Ripin: Klimaks: Mak Umi: Peleraian: Latar ~feeda z.

a~ .Drama: Gelanggang Gaya Bahasa Tuk Wali (Ismail Hassan) Sudut Pandangan Nilai Pengajaran ~feeda z.