- Pentru Ştiinţe juridice, bazele de date internaţionale

recunoscute sunt urmãtoarele:
┌────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────
───────────┐
│Nr. │


│crt.│
Denumirea bazei de date │
Adresa web

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 1.│ISI Web of Knowledge
│www.webofknowledge.com

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 2.│Scopus
│www.scopus.com

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 3.│EBSCO
│www.ebscohost.com

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 4.│CEEOL
│www.ceeol.com

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 5.│SpringerLink
│www.springerlink.com

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 6.│Science Direct
│www.sciencedirect.com

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 7.│West Law
│www.westlaw.com

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 8.│Francis
│www.csa.com/factsheets/francis-set-c.php │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 9.│Doctrinal
│www.doctrinal.fr

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 10.│Hein Online
│www.heinonline.org

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤

│ 11.│JSTOR
│www.jstor.org

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 12.│Lexis Nexis
│www.lexisnexis.com

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 13.│ProQuest
│www.proquest.com

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 14.│SSRN
│www.ssrn.com

├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────
───────────┤
│ 15.│Persee
│www.persee.fr

└────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────
───────────┘
● O publicaţie sau o citare se încadreazã la un singur
indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilã
candidatului.
Se acordã urmãtoarele punctaje:

┌───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬───────
──────────────┐
│Indicatorul│
Denumirea indicatorului
│Punctajul │
Elementul pe care ││ se
acordã punctajul│
├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼───────
──────────────┤
│I1
│Cãrţi de autor
│8 x m
│Pe
carte

├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼───────
──────────────┤
│I2
│Cãrţi realizate în colectiv, la ││care candidatul este prim autor ││sau a avut o contribuţie de
│peste 50% la realizarea acesteia │5 x m
│Pe
carte

├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼───────
──────────────┤
│I3
│Articole/Studii care prezintã│contribuţii in extenso, publicate││ca unic autor sau prim autor în ││reviste cotate ISI având un scor ││relativ de influenţã s
│1 + 18 x s│Pe
articol/studiu

├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼───────
──────────────┤
│I4
│Articole/studii care prezintã
│contribuţii in extenso, publicate││ca unic autor sau ca prim autor ││în reviste ştiinţifice cu
│prestigiu recunoscut sau indexate││de baze de date internaţionale
│recunoscute
│1
│Pe
articol/studiu

├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼───────
──────────────┤
│I5
│Capitole de carte, studii în
│volume colective sau în volume
│ale conferinţelor care prezintã ││contribuţii in extenso, publicate││ca unic autor sau ca prim autor │1 x m
│Pe
publicaţie

├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼───────
──────────────┤
│I6
│Citãri ale publicaţiilor
│candidatului în cãrţi, capitole ││de cãrţi sau volume, cãrora le
│corespunde coeficientul de
│multiplicare m (nu se iau în
│considerare autocitãrile)
│0,2 x m
│Pe
citare

├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼───────

──────────────┤
│I7
│Citãri ale publicaţiilor
│candidatului în articole
│publicate în reviste cotate ISI ││având un scor relativ de
│influenţã s (nu se iau în
│considerare autocitãrile)
│0,6+1,5xs │Pe
citare

├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼───────
──────────────┤
│I8
│Citãri ale publicaţiilor
│candidatului în reviste
│ştiinţifice cu prestigiu
│recunoscut sau indexate în baze ││de date internaţionale
│recunoscute (nu se iau în
│considerare autocitãrile)
│0,2
│Pe
citare

├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼───────
──────────────┤
│I9
│Editor al unei reviste editate în││strãinãtate care este indexatã
│ISI sau indexatã de o bazã de
│date internaţionalã recunoscutã │2
│Pe
revistã

├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼───────
──────────────┤
│I10
│Editor al unei reviste editate în││ţarã, care este cu prestigiu
│recunoscut, indexatã ISI sau
│indexatã de o bazã de date
│internaţionalã recunoscutã
│1
│Pe
revistã

├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼───────

000 lei de o entitate din │ │ │ │ │ţarã │2 │Pe proiect │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I17 │Profesor asociat/visiting/cadru │ │ .──────────────┤ │I11 │Editor de volume publicate la │ │ │ │ │edituri cu prestigiu │ │ │ │ │internaţional │6 │Pe volum editat │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I12 │Editor de volume publicate la │ │ │ │ │edituri cu prestigiu recunoscut │3 │Pe volum editat │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I13 │Organizator de conferinţe şi │ │ │ │ │paneluri organizate în │ │ │ │ │strãinãtate │2 │Pe conferinţã/panel │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I14 │Organizator de conferinţe şi │ │ │ │ │paneluri organizate în ţarã │1 │Pe conferinţã/panel │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I15 │Coordonarea unui proiect de │ │ │ │ │cercetare finanţat cu │ │ │ │ │echivalentul a cel puţin │ │ │ │ │100.000 lei de o entitate din │ │ │ │ │strãinãtate │4 │Pe proiect │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I16 │Coordonarea unui proiect de │ │ │ │ │cercetare finanţat cu cel puţin │ │ │ │ │100.

│ │ │ │ │pentru o perioadã de cel puţin │ │ │ │ │o lunã. efectuarea unui stagiu │ │ │ │ │postdoctoral cu o duratã de cel │ │ │ │ │puţin un an la o universitate │ │ │ │ │din strãinãtate.000 lei fiecare │0. sau obţinerea │ │ │ │ │unei diplome de doctor la o │ │ │ │ │universitate din strãinãtate │2 │Pe universitate │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I18 │Moderator/Keynote speaker la │ │ │ │ │conferinţe naţionale sau │ │ │ │ │internaţionale │2 │Pe conferinţã │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I19 │Beneficiar al unor granturi │ │ │ │ │individuale/colective/burse │ │ │ │ │postdoctorale în valoare de cel │ │ │ │ │puţin 25. │ │ │ │ │indexatã ISI sau indexatã de o │ │ │ │ │bazã de date internaţionalã │ │ │ │ │recunoscutã │0.5 │Pe revistã │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── .5 │Pe grant │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I20 │Membru în consiliul editorial al │ │ │ │ │unei reviste ştiinţifice care │ │ │ │ │este cu prestigiu recunoscut.│ │ │didactic universitar la o │ │ │ │ │universitate din strãinãtate.

──────────────┤ │I21 │Iniţierea unor programe de studii│ │ │ │ │universitare │1 │Pe program de studii │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I22 │Membru al Consiliului Naţional de│ │ │ │ │Atestare a Titlurilor. Standarde minimale Urmãtoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: ┌─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬───────── ──────────────┐ │Criteriul│Denumirea criteriului│Standardul pentru │Standardul pentru │ │ │ │profesor universitar.cel puţin douã cãrţi │ . al │ │ │ │ │consiliului sau comisiilor de │ │ │ │ │specialitate ale Agenţiei Române │ │ │ │ │de Asigurare a Calitãţii în │ │ │ │ │Învãţãmântul Superior │1 │Pe consiliu/comisie │ └───────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴─────── ──────────────┘ 1. cercetãtor│ │ │ │gradul I.cel puţin 3 cãrţi │.2. abilitare │ştiinţific gradul II │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C1 │Numãrul de cãrţi │Cel puţin 4 cãrţi. din │ │ │ │din care: │care: │ │ │ │. │conferenţiar │ │ │ │cercetãtor ştiinţific │universitar. │ │ │ │ │al Consiliului Naţional al │ │ │ │ │Cercetãrii Ştiinţifice. │Cel puţin 3 cãrţi. Diplomelor│ │ │ │ │şi Certificatelor Universitare.

│ │ │ │colectiv). în │ │ │ │ │reviste cu prestigiu │ │ │ │ │recunoscut sau în │ │ │ │ │reviste indexate de │ │ │ │ │baze de date │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │recunoscute │≥ 25 │≥ 15 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C3 │Numãrul de articole/ │ │ │ │ │studii publicate │ │ │ │ │ca unic autor sau ca │ │ │ │ │prim autor în reviste│ │ │ │ │cotate ISI.cel puţin o carte │ │ │ │sunt realizate dupã │este realizatã dupã │ │ │ │obţinerea titlului de │obţinerea titlului de │ │ │ │doctor │doctor.cel puţin douã cãrţi│. │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C2 │Numãrul de articole/ │ │ │ │ │studii publicate │ │ │ │ │ca unic autor sau ca │ │ │ │ │prim autor în reviste│ │ │ │ │cotate ISI.│ │ │sunt cãrţi de autor │sunt cãrţi de autor │ │ │ │(restul pot fi │(restul pot fi │ │ │ │realizate în │realizate în colectiv). │ │ │ │ │. în │ │ │ .

│ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C5 │Suma punctajului │ │ │ │ │pentru indicatorii │ │ │ │ │I1-I5 │≥ 56 │≥ 38 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C6 │Suma punctajului │ │ │ │ │pentru indicatorii │ │ │ │ │I6-I8 │≥ 5 │≥ 3 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ .│ │reviste cu prestigiu │ │ │ │ │recunoscut sau în │ │ │ │ │reviste indexate de │ │ │ │ │baze de date │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │recunoscute. │ │ │ │ │publicate dupã │ │ │ │ │obţinerea titlului de│ │ │ │ │doctor │≥ 15 │≥ 5 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C4 │Numãrul de publicaţii│ │ │ │ │la edituri cu │ │ │ │ │prestigiu │ │ │ │ │internaţional din │ │ │ │ │strãinãtate sau în │ │ │ │ │reviste cotate ISI │ │ │ │ │din strãinãtate │≥ 1 │Nu se aplicã.

şi este scrisã într-o limbã de circulaţie internaţionalã. ştiinţe politice şi administrative 2. cu peer review internaţional. opinii doctrinare si jurisprudenta esentiale pentru pregatirea ta! >>> Detalii Aici .Cãrţile. volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional. . dacã publicaţia este scrisã într-o limbã de circulaţie .1. ● 1.5.Se considerã ca limbi de circulaţie internaţionalã: engleza.│C7 │Suma punctajului │ │ │ │ │pentru indicatorii │ │ │ │ │I17-I20 │≥ 5 │≥ 3 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C8 │Punctaj total (suma │ │ │ │ │punctajului pentru │ │ │ │ │indicatorii I1-I22) │≥ 100 │≥ 60 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C9 │Punctaj total (suma │ │ │ │ │punctajului pentru │ │ │ │ │indicatorii I1-I22). italiana sau spaniola. germana. a II-a – reglementari la zi.Se iau în considerare numai lucrãrile publicate în domeniul ştiinţelor sociale.Pentru publicaţii se aplicã coeficientul de multiplicare m care are urmãtoarele valori: ● 2. dacã publicaţia a apãrut la o editurã din strãinãtate. │ │ │ │ │obţinut dupã │ │ │ │ │obţinerea titlului de│ │ │ │ │doctor │≥ 50 │≥ 30 │ └─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴───────── ──────────────┘ 2. Sociologie. Definiţii şi condiţii . .Ed. franceza. Tratat de drept comercial roman . ştiinţelor umaniste sau în domenii de graniţã cu acestea.

Se acordã urmãtoarele punctaje: ┌───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬─────── ──────────────┐ │Indicatorul│ Denumirea indicatorului │Punctajul │ Elementul pe care │ │ │ │ │ se acordã punctajul│ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I1 │Articole care prezintã │ │ │ │ │contribuţii originale.n indicã numãrul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. . cu peer review internaţional. aparari. Colectia "Cultura juridica": „Mari avocati ai Romaniei” >>> Detalii Aici . in │ │ │ │ │extenso. în reviste cotate ISI │ │ │ │ │având un factor de impact f care │(2+4xf)x │ │ │ │este mai mare sau egal cu 0. consultari si proceduri interne care sa te orienteze chiar si in cele mai dificile situatii. concluzii scrise. bazele de date internaţionale recunoscute sunt urmãtoarele: ISI Web of Knowledge. in │ │ │ │ │extenso.1 │m/n │Pe articol │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I2 │Articole care prezintã │ │ │ │ │contribuţii originale. Apeleaza la experienta colegilor avocati! Lucrarea „Practica avocatiala” iti pune la dispozitie numeroase cereri. dar nu a apãrut la o editurã din strãinãtate. ProQuest. . în reviste cotate ISI │ │ │ .Pentru Sociologie. ştiinţe politice şi administrative. CEEOL. ● 1. în alte cazuri. luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilã candidatului.internaţionalã. EBSCO.O publicaţie sau citare se încadreazã la un singur indicator. cai de atac. Scopus.

sau termeni de │ │ │ │ │minimum o paginã în dicţionare │ │Pe recenzie sau │ │ │de specialitate │0. având n autori.5 x m/n │termen │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I7 │Lucrãri in extenso publicate în │ │ │ │ │volumele unor conferinţe (volume │ │ │ │ │cu ISSN) sau indexate în cel │ │ │ .│ │având un factor de impact mai mic│ │ │ │ │de 0.1 sau în reviste indexate în│ │ │ │ │cel puţin 3 din bazele de date │ │ │ │ │internaţionale recunoscute │2 x m/n │Pe articol │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I3 │Cãrţi publicate ca unic autor sau│ │ │ │ │ca prim autor │10 x m │Pe carte │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I4 │Cãrţi coordonate. având n │ │ │ │ │coordonatori │7 x m/n │Pe carte │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I5 │Studii/capitole. │ │ │ │ │în volume colective (volume cu │ │ │ │ │ISBN) │2 x m/n │Pe studiu/capitol │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I6 │Recenzii publicate în reviste │ │ │ │ │cotate ISI sau în reviste │ │ │ │ │indexate în cel puţin 3 din │ │ │ │ │bazele de date internaţionale │ │ │ │ │recunoscute.

capitole │ │ │ │ │de cãrţi sau volume ori în │ │ │ │ │reviste indexate în baze de date │ │ │ │ │internaţionale. │m/n │Pe citare │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I9 │Citãri ale publicaţiilor │ │ │ │ │candidatului în cãrţi. │ │ │ │ │cãrora le corespunde coeficientul│ │ │ │ │de multiplicare m şi care au un │ │ │ │ │factor de impact f (nu se iau în │ │ │ │ │considerare autocitãrile). │ │ │ │ │n este numãrul de autori al │ │ │ │ │publicaţiei citate.│ │puţin una dintre bazele de date │ │ │ │ │internaţionale recunoscute │1 x m/n │Pe lucrare │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I8 │Citãri ale publicaţiilor │ │ │ │ │candidatului în articole │ │ │ │ │publicate în reviste cotate ISI.2+4xf)x│ │ │ │citate. cãrora le │ │ │ │ │corespunde coeficientul de │ │ │ │ │multiplicare m (nu se iau în │ │ │ │ │considerare autocitãrile).2 x m/n │Pe citare │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I10 │Editor al unei reviste editate în│ │ │ │ │strãinãtate care este indexatã │ │ │ . │0. n este│ │ │ │ │numãrul de autori al publicaţiei │(0.

000 lei de o entitate din │ │ │ │ │strãinãtate │4 │Pe proiect │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I14 │Coordonarea unui proiect de │ │ │ │ │cercetare finanţat cu cel puţin │ │ │ │ │100.│ │ISI sau indexatã de o bazã de │ │ │ │ │date internaţionalã recunoscutã │2 │Pe revistã │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I11 │Editor al unei reviste editate în│ │ │ │ │ţarã care este indexatã ISI sau │ │ │ │ │indexatã de o bazã de date │ │ │ │ │internaţionalã recunoscutã │1 │Pe revistã │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I12 │Coordonator al unei colecţii │ │ │ │ │(serie de volume) editate de o │ │ │ │ │editurã cu prestigiu │ │ │ │ │internaţional │2 │Pe colecţie/serie │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I13 │Coordonarea unui proiect de │ │ │ │ │cercetare finanţat cu │ │ │ │ │echivalentul a cel puţin │ │ │ │ │100.000 lei de o entitate din │ │ │ │ │ţarã │2 │Pe proiect │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I15 │Profesor asociat/visiting/cadru │ │ │ │ │didactic universitar la o │ │ │ .

│ │universitate din strãinãtate. │ │ │ │ │pentru o perioadã de cel puţin │ │ │ │ │o lunã.5 │Pe grant/bursã │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I19 │Iniţierea unor programe de studii│ │ │ │ │universitare │1 │Pe program de studii │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I20 │Membru al unei echipe de │ │ │ │ │cercetare care implementeazã un │ │ │ . efectuarea unui stagiu │ │ │ │ │postdoctoral cu o duratã de cel │ │ │ │ │puţin un an la o universitate │ │ │ │ │din strãinãtate. sau obţinerea │ │ │ │ │unei diplome de doctor la o │ │ │ │ │universitate din strãinãtate │2 │Pe universitate │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I16 │Keynote speaker la conferinţe │ │ │ │ │internaţionale organizate în │ │ │ │ │strãinãtate │2 │Pe conferinţã │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I17 │Keynote speaker la conferinţe │ │ │ │ │internaţionale organizate în ţarã│1 │Pe conferinţã │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I18 │Beneficiar al unor granturi │ │ │ │ │individuale sau burse │ │ │ │ │postdoctorale în valoare de cel │ │ │ │ │puţin 25.000 lei fiecare │0.

│ │proiect finanţat pe bazã de │ │ │ │ │competiţie în valoare de cel │ │ │ │ │puţin 100. cercetãtor│ │ │ │gradul I. │conferenţiar │ │ │ │cercetãtor ştiinţific │universitar.2. Diplomelor│ │ │ │ │şi Certificatelor Universitare. Standarde minimale Urmãtoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: ┌─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬───────── ──────────────┐ │Criteriul│Denumirea criteriului│Standardul pentru │Standardul pentru │ │ │ │profesor universitar. │ │ │ │ │al Consiliului Naţional al │ │ │ │ │Cercetãrii Ştiinţifice. al │ │ │ │ │consiliului sau comisiilor de │ │ │ │ │specialitate ale Agenţiei Române │ │ │ │ │de Asigurare a Calitãţii în │ │ │ │ │Învãţãmântul Superior │1 │Pe consiliu/comisie │ └───────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴─────── ──────────────┘ 2. abilitare │ştiinţific gradul II │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C1 │Punctajul pentru │ │ │ │ │indicatorul I1 │≥ 4 │≥ 2 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── .000 lei │1 │Pe proiect │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I21 │Membru al Consiliului Naţional de│ │ │ │ │Atestare a Titlurilor.

──────────────┤ │C2 │Numãrul de articole │ │ │ │ │care prezintã │ │ │ │ │contribuţii │ │ │ │ │originale. în reviste │ │ │ │ │cotate ISI sau în │ │ │ │ │reviste indexate în │ │ │ │ │cel puţin 3 din │ │ │ │ │bazele de date │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │recunoscute │≥ 6 │≥ 4 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C3 │Numãrul de cãrţi la │Cel puţin o carte │≥ 1 │ │ │care este unic autor │publicatã la o editurã│ │ │ │sau prim autor │cu prestigiu │ │ │ │ │internaţional din │ │ │ │ │strãinãtate într-o │ │ │ │ │limbã de circulaţie │ │ │ │ │internaţionalã sau cel│ │ │ │ │puţin douã cãrţi │ │ │ │ │publicate la alte │ │ │ │ │edituri cu prestigiu │ │ │ │ │internaţional │ │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C4 │Suma punctajului │ │ │ │ │pentru indicatorii │ │ . in │ │ │ │ │extenso.

1. condiţii şi proceduri .│ │ │I1-I7 │≥ 60 │≥ 35 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C5 │Suma punctajului │ │ │ │ │pentru indicatorii │ │ │ │ │I8-I9 │≥ 3 │≥ 1 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C6 │Suma punctajului │ │ │ │ │pentru indicatorii │ │ │ │ │I15-I18 │≥ 3 │≥ 1 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C7 │Punctaj total (suma │ │ │ │ │punctajului pentru │ │ │ │ │indicatorii I1-I21) │≥ 100 │≥ 60 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C8 │Punctaj total (suma │ │ │ │ │punctajului pentru │ │ │ │ │indicatorii I1-I21). volumele sau lucrãrile conferinţelor luate în . Definiţii. .Cãrţile. informaţii şi ordine publicã 3. volumele sau lucrãrile conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate într-un tiraj de minimum 200 de exemplare. │ │ │ │ │acumulat dupã │ │ │ │ │obţinerea titlului de│ │ │ │ │doctor │≥ 50 │≥ 30 │ └─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴───────── ──────────────┘ 3. Ştiinţe militare.Cãrţile.

la │ │ │ │ │care candidatul este prim autor │ │ │ │ │sau a avut o contribuţie de peste│ │ │ │ │50% la realizarea acesteia │5 x m │Pe carte │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I3 │Articole/Studii care prezintã │ │ │ . Francis. . Scopus. în alte cazuri.Se considerã ca limbi de circulaţie internaţionalã: engleza. a II-a – reglementari la zi. luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilã candidatului. germana. ● 1.considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau la edituri cu prestigiu recunoscut. Se acordã urmãtoarele punctaje: ┌───────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬─────── ──────────────┐ │Indicatorul│ Denumirea indicatorului │Punctajul │ Elementul pe care │ │ │ │ │ se acordã punctajul│ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I1 │Cãrţi de autor │8 x m │Pe carte │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I2 │Cãrţi realizate în colectiv.Pentru Ştiinţe militare.Ed. italiana sau spaniola. informaţii şi ordine publicã. bazele de date internaţionale recunoscute sunt urmãtoarele: ISI Web of Knowledge.O publicaţie sau o citare se încadreazã la un singur indicator. ● 1. ProQuest. JSTOR. . CEEOL. dacã volumul sau cartea a fost publicat/ã într-o limbã de circulaţie internaţionalã. SpringerLink.5. Science Direct. dacã volumul sau cartea a fost publicat/ã la o editurã cu prestigiu internaţional din strãinãtate. la o editurã cu prestigiu internaţional din ţarã ori la o editurã cu prestigiu recunoscut. . franceza.Pentru cãrţi. Persee. opinii doctrinare si jurisprudenta esentiale pentru pregatirea ta! >>> Detalii Aici . EBSCO. capitole în cãrţi sau studii în volume colective ori în volume ale conferinţelor se aplicã coeficientul de multiplicare m care are urmãtoarele valori: ● 2. Tratat de drept comercial roman .

cãrora le │ │ │ │ │corespunde coeficientul de │ │ │ │ │multiplicare m (nu se iau în │ │ │ │ │considerare autocitãrile) │0. publicate│ │ │ │ │ca unic autor sau ca prim autor │1 x m │Pe publicaţie │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I6 │Citãri ale publicaţiilor │ │ │ │ │candidatului în cãrţi. publicate│ │ │ │ │ca unic autor sau ca prim autor │ │ │ │ │în reviste ştiinţifice cu │ │ │ │ │prestigiu recunoscut sau indexate│ │ │ │ │de baze de date internaţionale │ │ │ │ │recunoscute │1 │Pe articol/studiu │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I5 │Capitole de carte. studii în │ │ │ │ │volume colective sau în volume │ │ │ │ │ale conferinţelor care prezintã │ │ │ │ │contribuţii in extenso. publicate│ │ │ │ │ca unic autor sau prim autor în │ │ │ │ │reviste cotate ISI.2 x m │Pe citare │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ . având un scor│ │ │ │ │relativ de influenţã s │1 + 18 x s│Pe articol/studiu │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I4 │Articole/Studii care prezintã │ │ │ │ │contribuţii in extenso.│ │contribuţii in extenso. capitole │ │ │ │ │de cãrţi sau volume.

│I7 │Citãri ale publicaţiilor │ │ │ │ │candidatului în articole │ │ │ │ │publicate în reviste cotate ISI │ │ │ │ │având un scor relativ de │ │ │ │ │influenţã s (nu se iau în │ │ │ │ │considerare autocitãrile) │0.6+1. care este cu prestigiu │ │ │ │ │recunoscut. indexatã ISI sau │ │ │ │ │indexatã de o bazã de date │ │ │ │ │internaţionalã recunoscutã │1 │Pe revistã │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ .2 │Pe citare │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I9 │Editor al unei reviste editate în│ │ │ │ │strãinãtate care este indexatã │ │ │ │ │ISI sau indexatã de o bazã de │ │ │ │ │date internaţionalã recunoscutã │2 │Pe revistã │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I10 │Editor al unei reviste editate în│ │ │ │ │ţarã.5xs │Pe citare │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I8 │Citãri ale publicaţiilor │ │ │ │ │candidatului în reviste │ │ │ │ │ştiinţifice cu prestigiu │ │ │ │ │recunoscut sau indexate în baze │ │ │ │ │de date internaţionale │ │ │ │ │recunoscute (nu se iau în │ │ │ │ │considerare autocitãrile) │0.

│I11 │Editor de volume publicate la │ │ │ │ │edituri cu prestigiu │ │ │ │ │internaţional │6 │Pe volum editat │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I12 │Editor de volume publicate la │ │ │ │ │edituri cu prestigiu recunoscut │3 │Pe volum editat │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I13 │Organizator de conferinţe şi │ │ │ │ │paneluri organizate în │ │ │ │ │strãinãtate │2 │Pe conferinţã/panel │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I14 │Organizator de conferinţe şi │ │ │ │ │paneluri organizate în ţarã │1 │Pe conferinţã/panel │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I15 │Coordonarea unui proiect de │ │ │ │ │cercetare finanţat cu │ │ │ │ │echivalentul a cel puţin │ │ │ │ │100.000 lei de o entitate din │ │ │ │ │strãinãtate │4 │Pe proiect │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I16 │Coordonarea unui proiect de │ │ │ │ │cercetare finanţat cu cel puţin │ │ │ │ │100.000 lei de o entitate din │ │ │ │ │ţarã │2 │Pe proiect │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I17 │Profesor asociat/visiting/cadru │ │ │ .

5 │Pe revistã │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I21 │Iniţierea unor programe de studii│ │ │ . sau obţinerea unei │ │ │ │ │diplome de doctor la o │ │ │ │ │universitate din strãinãtate.│ │didactic universitar la o │ │ │ │ │universitate din strãinãtate.5 │Pe grant │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I20 │Membru în consiliul editorial al │ │ │ │ │unei reviste care este cu │ │ │ │ │prestigiu recunoscut. indexatã │ │ │ │ │ISI sau indexatã de o bazã de │ │ │ │ │date internaţionalã recunoscutã │0. │ │ │ │ │pentru o perioadã de cel puţin o │ │ │ │ │lunã. │2 │Pe universitate │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I18 │Moderator/keynote speaker la │ │ │ │ │conferinţe naţionale sau │ │ │ │ │internaţionale │2 │Pe conferinţã │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I19 │Beneficiar al unor granturi │ │ │ │ │individuale/colective/burse │ │ │ │ │postdoctorale în valoare de cel │ │ │ │ │puţin 25.000 lei fiecare │0. efectuarea unui stagiu │ │ │ │ │postdoctoral cu o duratã de cel │ │ │ │ │puţin un an la o universitate din│ │ │ │ │strãinãtate.

abilitare │ştiinţific gradul II │ . al │ │ │ │ │consiliului sau comisiilor de │ │ │ │ │specialitate ale Agenţiei Române │ │ │ │ │de Asigurare a Calitãţii în │ │ │ │ │Învãţãmântul Superior │1 │Pe consiliu/comisie │ └───────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴─────── ──────────────┘ Apeleaza la experienta colegilor avocati! Lucrarea „Practica avocatiala” iti pune la dispozitie numeroase cereri. Standarde minimale Urmãtoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: ┌─────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬───────── ──────────────┐ │Criteriul│Denumirea criteriului│Standardul pentru │Standardul pentru │ │ │ │profesor universitar. │ │ │ │ │al Consiliului Naţional al │ │ │ │ │Cercetãrii Ştiinţifice. Diplomelor│ │ │ │ │şi Certificatelor Universitare. aparari. consultari si proceduri interne care sa te orienteze chiar si in cele mai dificile situatii. │conferenţiar │ │ │ │cercetãtor ştiinţific │universitar. cai de atac. Colectia "Cultura juridica": „Mari avocati ai Romaniei” >>> Detalii Aici 3. concluzii scrise.2. cercetãtor│ │ │ │gradul I.│ │universitare │1 │Pe program de studii │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────── ──────────────┤ │I22 │Membru al Consiliului Naţional de│ │ │ │ │Atestare a Titlurilor.

în │ │ │ │ │reviste cu prestigiu │ │ │ │ │recunoscut ori în │ │ │ │ │reviste indexate de │ │ │ │ │baze de date │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │recunoscute │≥ 25 │≥ 15 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C3 │Numãrul de articole/ │ │ │ . │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C2 │Numãrul de articole/ │ │ │ │ │studii publicate │ │ │ │ │ca unic autor sau ca │ │ │ │ │prim autor în reviste│ │ │ │ │cotate ISI.cel puţin douã cãrţi│.│ │ │ │colectiv).├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C1 │Numãrul de cãrţi │Cel puţin 4 cãrţi.cel puţin o carte │ │ │ │sunt realizate dupã │este realizatã dupã │ │ │ │obţinerea titlului de │obţinerea titlului de │ │ │ │doctor. │doctor.cel puţin douã cãrţi │ │ │ │sunt cãrţi de autor │sunt cãrţi de autor │ │ │ │(restul pot fi │(restul pot fi │ │ │ │realizate în │realizate în colectiv). din │ │ │ │din care: │care: │ │ │ │. │Cel puţin 3 cãrţi. │ │ │ │ │.cel puţin 3 cãrţi │.

│ │ │ │ │publicate dupã │ │ │ │ │obţinerea titlului de│ │ │ │ │doctor │≥ 15 │≥ 5 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C4 │Numãrul de publicaţii│ │ │ │ │la edituri cu │ │ │ │ │prestigiu │ │ │ │ │internaţional din │ │ │ │ │strãinãtate sau în │ │ │ │ │reviste cotate ISI │ │ │ │ │din strãinãtate │≥ 1 │Nu se aplicã. în │ │ │ │ │reviste cu prestigiu │ │ │ │ │recunoscut ori în │ │ │ │ │reviste indexate de │ │ │ │ │baze de date │ │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │recunoscute. │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C5 │Suma punctajului │ │ │ │ │pentru indicatorii │ │ │ │ │I1-I5 │≥ 56 │≥ 38 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ .│ │studii publicate ca │ │ │ │ │unic autor sau ca │ │ │ │ │prim autor în reviste│ │ │ │ │cotate ISI.

Se iau în considerare numai lucrãrile al cãror conţinut corespunde domeniului ştiinţelor economice şi administrãrii afacerilor. Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor 4.O publicaţie sau o citare se încadreazã la un singur indicator.n(i) reprezintã numãrul de autori ai publicaţiei i la care candidatul este autor sau coautor. . in extenso. publicate .Indicatorul I(1) caracterizeazã numeric articolele care prezintã contribuţii ştiinţifice originale. │ │ │ │ │acumulat dupã │ │ │ │ │obţinerea titlului │ │ │ │ │de doctor │≥ 50 │≥ 30 │ └─────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴───────── ──────────────┘ 4. luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilã candidatului.│C6 │Suma punctajului │ │ │ │ │pentru indicatorii │ │ │ │ │I6-I8 │≥ 5 │≥ 3 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C7 │Suma punctajului │ │ │ │ │pentru indicatorii │ │ │ │ │I17-I20 │≥ 5 │≥ 3 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C8 │Punctaj total (suma │ │ │ │ │punctajului pentru │ │ │ │ │indicatorii I1-I22) │≥ 100 │≥ 60 │ ├─────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────── ──────────────┤ │C9 │Punctaj total (suma │ │ │ │ │punctajului pentru │ │ │ │ │indicatorii I1-I22). Definiţii şi condiţii . .1. .

REPEC. a II-a – reglementari la zi. .în reviste cotate ISI cu scor relativ de influenţã mai mare sau egal cu 0. opinii doctrinare si jurisprudenta esentiale pentru pregatirea ta! >>> Detalii Aici unde i enumerã articolele care prezintã contribuţii ştiinţifice originale. în reviste cotate ISI care au un scor relativ de influenţã mai mare sau egal cu 0. JSTOR. Science Direct. in extenso. publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influenţã mai mic de 0.25. I(2) = Σ w(j)/n(j). EconLit. I(1) = 100 x Σ s(i)/n(i).25 şi în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute. Cabell's. publicate de candidat ca autor sau coautor. i Tratat de drept comercial roman . Pentru Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor. ProQuest. bazele de date internaţionale recunoscute sunt urmãtoarele: ISI Web of Knowledge. EBSCO. j unde j enumerã articolele care prezintã contribuţii ştiinţifice originale. Scopus. publicate de candidat ca autor sau coautor în reviste care corespund categoriilor din tabelul urmãtor. DOAJ.Indicatorul I(2) caracterizeazã numeric articolele care prezintã contribuţii ştiinţifice originale. iar w(j) este punctajul acordat potrivit tabelului urmãtor: ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─── ───┐ │ Categoria în care se încadreazã articolul i │ w(j) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─── ───┤ │Articol care prezintã contribuţii ştiinţifice originale. s(i) reprezintã scorul relativ de influenţã al revistei.25.Ed. SpringerLink. in │ 8 │ │extenso. in extenso. publicat într-o revistã cotatã ISI cu un scor │ │ . in extenso.

Cãrţile. germana. franceza. celor publicate în ţarã. Autorul trebuie sã dovedeascã faptul cã publicarea în carte sau volum a trecut printr-un proces de evaluare prin prezentarea rapoartelor referenţilor ştiinţifici desemnaţi de cãtre editori.Se considerã cã o carte sau un volum sunt publicate la o editurã cu prestigiu internaţional din strãinãtate numai dacã publicaţia este realizatã într-o limbã de circulaţie internaţionalã. ca punctaj.I(3) = Σ p(k) x CS(k)/n(k).25 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─── ───┤ │Articol care prezintã contribuţii ştiinţifice originale. k unde k enumerã cãrţile de specialitate sau studiile/capitolele în cãrţi de specialitate. ca autor ori coautor. Se calculeazã ca raport între numãrul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul şi numãrul total de pagini ale cãrţii/volumului.│relativ de influenţã nenul şi mai mic de 0. publicat într-o revistã cotatã ISI cu un scor │ │ │relativ de influenţã egal cu 0 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─── ───┤ │Articol care prezintã contribuţii ştiinţifice originale. publicate de candidat. italiana sau spaniola. │ 6 │ │in extenso. volume colective sau volume ale conferinţelor. . .Indicatorul I(3) caracterizeazã numeric publicarea în cãrţi de specialitate şi volume.p(k) este ponderea numãrului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul din numãrul de pagini total al cãrţii/volumului k. care poate fi engleza. publicat într-o revistã indexatã de cel puţin │ │ │3 din bazele de date internaţionale recunoscute │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────┴─── ───┘ . . iar CS(k) este punctajul acordat potrivit tabelului urmãtor: . in │ 7 │ │extenso. volumele colective sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional. în caz contrar cartea ori volumul sunt asimilate.

cai de atac. consultari si proceduri interne care sa te orienteze chiar si in cele mai dificile situatii. volum │ 6 │ │colectiv sau volum al unei conferinţe. publicat la o │ │ │editurã cu prestigiu internaţional din ţarã (cu ISBN sau │ │ │ISSN) │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────┴──── ───┘ Apeleaza la experienta colegilor avocati! Lucrarea „Practica avocatiala” iti pune la dispozitie numeroase cereri. volum │ 12 │ │colectiv sau volum al unei conferinţe.┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──── ───┐ │ Categoria în care se încadreazã publicaţia k │ CS(k) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──── ───┤ │Carte de specialitate publicatã la o editurã cu prestigiu │ 16 │ │internaţional din strãinãtate (cu ISBN) │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──── ───┤ │Studiu/Capitol într-o carte de specialitate. Colectia "Cultura juridica": „Mari avocati ai Romaniei” >>> Detalii Aici . aparari. concluzii scrise. publicat/ã │ │ │la o editurã cu prestigiu internaţional din strãinãtate │ │ │(cu ISBN sau ISSN) │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──── ───┤ │Carte de specialitate publicatã la o editurã cu prestigiu │ 8 │ │internaţional din ţarã (cu ISBN) │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──── ───┤ │Studiu/Capitol într-o carte de specialitate.

italiana sau spaniola în caz contrar conferinţa este asimilatã. I(4) = Σ CF(l).. Studiile ştiinţifice prezentate trebuie comentate în cadrul conferinţei de cãtre cel puţin un referent ştiinţific desemnat de cãtre organizatorii acesteia. iar CF(l) este punctajul acordat potrivit tabelului urmãtor: ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─── ────┐ │ Studiul ştiinţific (working paper) l │ CF(l) │ │ prezentat la o conferinţã internaţionalã │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─── ────┤ │Studiu ştiinţific (working paper) prezentat la o conferinţã │ 2 │ │internaţionalã desfãşuratã în strãinãtate │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼─── ────┤ │Studiu ştiinţific (working paper) prezentat la o conferinţã │ 1 │ │internaţionalã desfãşuratã în ţarã │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────┴─── ────┘ . l unde l enumerã studiile ştiinţifice. Programul conferinţei va dovedi cã studiul ştiinţific a fost comentat de cãtre cel puţin un referent ştiinţific şi cã prezentarea studiului ştiinţific a fost fãcutã de cãtre candidat. O conferinţã internaţionalã desfãşuratã în strãinãtate se considerã cã este aceea în care studiile ştiinţifice sunt prezentate într-o limbã de circulaţie internaţionalã.Indicatorul I(4) caracterizeazã numeric prezentarea de studii ştiinţifice (working papers) la conferinţe internaţionale. Se iau în considerare numai studiile ştiinţifice prezentate direct de cãtre candidat. ca punctaj. conferinţelor internaţionale desfãşurate în ţarã. De asemenea. germana. CD-uri. care poate fi engleza. studiile prezentate la conferinţã sau cel puţin rezumatul lor trebuie sã fie fãcute publice prin diverse mijloace de difuzare: website-ul conferinţei. franceza. volume tipãrite etc.

titlu lucrare.). an de apariţie. O citare multiplã (citãri ale mai multor lucrãri) într-o singurã publicaţie se considerã ca fiind o singurã citare. Lucrarea citatã trebuie sã fie în mod clar descrisã prin elemente de identificare în bibliografia lucrãrii care citeazã (autori. Se iau în considerare numai citãrile provenind din reviste cotate ISI. iar CI(m) este punctajul acordat potrivit tabelului urmãtor: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──── ───┐ │ Citarea în lucrarea m │ CI(m) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──── ───┤ │Citarea într-o revistã cotatã ISI cu un scor relativ de │ 7..5 │ │influenţã mai mare sau egal cu 0. I(5) = Σ CI(m).25 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──── ───┤ │Citarea într-o carte de specialitate sau volum publicat │ 4 │ │la o editurã cu prestigiu internaţional din strãinãtate │ │ │(cu ISBN) │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──── ───┤ │Citarea într-o revistã cotatã ISI cu un scor relativ de │ 3 │ │influenţã nenul şi mai mic decât 0. numãr revistã etc. reviste indexate de cel puţin 3 din bazele de date internaţionale recunoscute sau din cãrţi ori volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional.Indicatorul I(5) caracterizeazã numeric citãrilelucrãrilor publicate. revista/editura. m unde m enumerã lucrãrile care citeazã.25 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──── ───┤ │Citarea într-o revistã cotatã ISI cu un scor relativ de │ 2 │ . Nu se iau în considerare autocitãrile sau semiautocitãrile (un coautor citeazã lucrarea comunã).

care are urmãtoarele valori: ● 2. la care se adaugã perioada scursã din anul a. italiana sau spaniola.Se considerã ca limbi de circulaţie internaţionalã: engleza. dacã publicaţia a apãrut la o editurã din strãinãtate. Tratat de drept comercial roman . . . a II-a – reglementari la zi. cercetãtor ştiinţific gradul II: I(1) ≥ 12. 4. Standarde minimale Pentru profesor universitar. I(5): C = I(1)+I(2)+I(3)+I(4)+I(5). .5 şi I(1) + I(2) ≥ 15 şi C ≥ 30 5. Definiţii şi condiţii .Pentru publicaţii se aplicã coeficientul de multiplicare m. germana.2.Se iau în considerare numai lucrãrile publicate în domeniul psihologiei. ● 3 din cei 5 indicatori [I(1).│influenţã egal cu 0 sau indexatã de o bazã de date │ │ │internaţionalã recunoscutã 2 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──── ───┤ │Citarea într-o carte de specialitate sau volum publicat │ 1 │ │la o editurã cu prestigiu internaţional din ţarã (cu ISBN) │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────┴──── ───┘ ● Indicatorul C este suma indicatorilor I(1) . ultimii 5 ani se considerã a fi anii calendaristici a-1. . Dacã anul în care se depune dosarul este a. Psihologie şi ştiinţe comportamentale 5. volumele. opinii doctrinare si jurisprudenta esentiale pentru pregatirea ta! >>> Detalii Aici . respectiv educaţiei fizice şi sportului sau în domenii de graniţã cu acestea. I(3). I(2).. cercetãtor ştiinţific gradul I. ştiinţelor educaţiei. I(5)] trebuie determinaţi numai pe baza rezultatelor obţinute în ultimii 5 ani. a5. dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional.Ed. abilitare: Cum sa tii contabilitatea firmelor mici conform Noii Legi a Contabilitatii Acum poti face si tu ceea ce face un contabil! Afla detalii aici >>> I(1) ≥ 25 şi I(1) + I(2) ≥ 30 şi C ≥ 50 Pentru conferenţiar universitar..1. Candidatul decide care sunt cei 3 indicatori şi nu include în calculul acestora rezultate care nu au fost obţinute în ultimii 5 ani.. I(4).Cãrţile.. franceza..

Se acordã urmãtoarele punctaje: ┌─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬ ──────────────┐ │Indi-│ Denumirea indicatorului │ Punctajul │ Elementul pe │ │cato-│ │ │care se acordã│ │rul │ │ │ punctajul │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I1 │Articole care prezintã contribuţii │(2 + 4 x s) x m/n │Pe articol │ │ │ştiinţifice originale. ● 1.n indicã numãrul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. . ● 1. .25.categoria INT1. cu peer review internaţional.Se stabileşte un prag p de relevanţã pentru scorul relativ de influenţã al revistelor luate în considerare pentru indicatorul I(1). în alte cazuri. Nu uita ca in primele 5 luni legislatia-fiscal contabila din Romania a fost modificata de "numai" 61 de noi acte normative! >>> Detalii Aici ● 0. pentru Ştiinţe ale educaţiei şi Educaţie fizicã şi sport. Scopus. şi este scrisã într-o limbã de circulaţie internaţionalã. bazele de date internaţionale recunoscute sunt urmãtoarele: ISI Web of Knowledge. ERIH . pentru Psihologie.Pentru Psihologie şi ştiinţele educaţiei. ERIC. care are urmãtoarele valori: 202 intrebari si solutii intalnite in practica primelor 5 luni ale anului 2011. .cu peer review internaţional. EBSCO. ● 0.5. PubMed/Medline. luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilã candidatului. dacã publicaţia este scrisã într-o limbã de circulaţie internaţionalã.1. in extenso. PsychInfo.O publicaţie sau citare se încadreazã la un singur indicator. dar nu a apãrut la o editurã din strãinãtate. . │ │ │ │ │în reviste cotate ISI având un scor │ │ │ │ │relativ de influenţã s care este │ │ │ │ │mai mare sau egal cu p │ │ . PROQUEST.

│ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I2 │Articole care prezintã contribuţii │2 x m/n │Pe articol │ │ │ştiinţifice originale. având n │4 x m/n │Pe carte │ │ │coordonatori/editori (cu ISBN) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I6 │Capitole de carte (volume cu ISBN) │2 x m/n │Pe capitol │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I7 │Lucrãri in extenso publicate în │0. │ │ │ │ │în reviste cotate ISI având un scor │ │ │ │ │relativ de influenţã mai mic decât │ │ │ │ │p sau în reviste indexate în cel │ │ │ │ │puţin 3 din bazele de date interna.│ │ │ │ │ţionale recunoscute │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I3 │Cãrţi publicate ca unic autor sau ca │10 x m │Pe carte │ │ │prim autor (cu ISBN) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I4 │Cãrţi publicate ca şi coautor │7 x m/n │Pe carte │ │ │(fãrã a fi unic autor sau prim autor)│ │ │ │ │(cu ISBN) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I5 │Cãrţi coordonate/editate.5 x m/n │Pe lucrare │ │ │volumele unor conferinţe (volume │ │ │ │ │cu ISSN) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I8 │Citãri ale publicaţiilor candidatului│(0. in extenso.2 + 4 x s) x .

│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I10 │Editor sau membru în comitetul │1. cãrora │ │ │ │ │le corespunde coeficientul de │ │ │ │ │multiplicare m (nu se iau în │ │ │ │ │considerare autocitãrile). indexatã de o bazã de │ │ │ │ │date internaţionalã recunoscutã │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ . cãrora le corespunde │ │ │ │ │coeficientul de multiplicare m şi │ │ │ │ │care au un scor relativ de │ │ │ │ │influenţã s (nu se iau în │ │ │ │ │considerare autocitãrile). indexatã ISI.2 x m/n │Pe citare │ │ │în cãrţi. n este │ │ │ │ │numãrul de autori al publicaţiei │ │ │ │ │citate.m/n│Pe citare │ │ │în articole publicate în reviste │ │ │ │ │cotate ISI. sau editor│ │ │ │ │al unei reviste editate în │ │ │ │ │strãinãtate. capitole de cãrţi sau │ │ │ │ │volume ori în reviste indexate în │ │ │ │ │baze de date internaţionale. n este │ │ │ │ │numãrul de autori al publicaţiei │ │ │ │ │citate.5 │Pe revistã │ │ │editorial al unei reviste editate în │ │ │ │ │strãinãtate. │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I9 │Citãri ale publicaţiilor candidatului│0.

pentru o │ │ │ │ │perioadã de cel puţin o lunã. │ │ │ │ │efectuarea unui stagiu postdoctoral │ │ │ │ │cu o duratã de cel puţin un an la │ │ │ │ │o universitate din strãinãtate.000 lei │ │ │ │ │de o entitate din strãinãtate │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I14 │Coordonarea unui proiect de cercetare│2 │Pe proiect │ │ │finanţat cu cel puţin 100.│ │universitate │ │ │tate din strãinãtate.000 lei │ │ │ │ │de o entitate din ţarã │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I15 │Profesor asociat/visiting/cadru │2 │Pe │ │ │didactic universitar la o universi. indexatã ISI. │ │ │ │ │indexatã de o bazã de date │ │ │ │ │internaţionalã recunoscutã │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I12 │Coordonator al unei colecţii (serie │2 │Pe colecţie/ │ │ │de volume) editatã de o editurã cu │ │serie │ │ │prestigiu internaţional │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I13 │Coordonarea unui proiect de cercetare│4 │Pe proiect │ │ │finanţat cu cel puţin 100.──────────────┤ │I11 │Editor sau membru în comitetul │1 │Pe revistã │ │ │editorial al unei reviste editate în │ │ │ │ │ţarã. sau editor al │ │ │ │ │unei reviste editate în ţarã. │ │ .

│ │ . al consiliului sau │ │ │ │ │comisiilor de specialitate ale │ │ │ │ │Agenţiei Române de Asigurare a │ │ │ │ │Calitãţii în Învãţãmântul Superior.5 │Pe grant/bursã│ │ │individuale sau burse postdoctorale │ │ │ │ │în valoare de cel puţin 25.│ │ │sau obţinerea unei diplome de doctor │ │ │ │ │la o universitate din strãinãtate │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I16 │Keynote speaker la conferinţe │1 │Pe conferinţã │ │ │internaţionale organizate în │ │ │ │ │strãinãtate │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I17 │Keynote speaker la conferinţe │0.5 │Pe conferinţã │ │ │internaţionale organizate în ţarã │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I18 │Beneficiar al unor granturi │0. Diplomelor │ │comisie │ │ │şi Certificatelor Universitare. al │ │ │ │ │Consiliului Naţional al Cercetãrii │ │ │ │ │Ştiinţifice.000 lei │ │ │ │ │fiecare │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I19 │Iniţierea unor programe de studii │1 │Pe program │ │ │universitare │ │de studii │ ├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┼ ──────────────┤ │I20 │Membru al Consiliului Naţional de │1 │Pe consiliu/ │ │ │Atestare a Titlurilor.

2. Standarde minimale Urmãtoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: ┌──────┬───────────────────────┬─────────────────────┬─────────── ──────────────┐ │Crite-│ Denumirea criteriului │ Standardul pentru │ Standardul pentru │ │ riul │ │profesor universitar.│conferenţiar universitar.│ │ │ │cercetãtor ştiinţific│ cercetãtor ştiinţific │ │ │ │ gradul I. │ │ │ │ │membru în comitete/comisii/consilii │ │ │ │ │de conducere de nivel naţional ale │ │ │ │ │federaţiilor sportive naţionale │ │ │ │ │afiliate la cele internaţionale de │ │ │ │ │profil │ │ │ └─────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────┴ ──────────────┘ 5.│ │ │Pentru Educaţie fizicã şi sport. abilitare │ gradul II │ ├──────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────── ──────────────┤ │ C1 │Punctajul pentru │≥ 4 │≥ 2 │ │ │indicatorul I1 │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────── ──────────────┤ │ C2 │Suma punctajului pentru│≥ 20 │≥ 10 │ │ │indicatorii I1 şi I3 │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────── ──────────────┤ │ C3 │Suma punctajului pentru│≥ 60 │≥ 35 │ │ │indicatorii I1-I7 │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────── ──────────────┤ │ C4 │Punctaj total (suma │≥ 100 │≥ 60 .

cu excepţia domeniului "Ştiinţe multidisciplinare" ("Multidisciplinary . publicate în decursul unui an. 1 Sanatatea si Securitatea in Munca 287 de indicatoare specifice pentru protectia muncii angajatilor Gasiti aici cuprinsul integral >>> (1) Factorul de impact al unei reviste ştiinţifice este o mãrime care reflectã numãrul mediu de citãri primite de articolele din acea revistã. (2) Factorul de impact agregat se calculeazã de Thomson Reuters în Journal Citation Reports sub denumirea "aggregate impact factor". într-un interval de timp de 2 ani dupã anul considerat. ART. pentru domeniile ştiinţifice stabilite de Thomson Reuters. │ │ │ │ │acumulat dupã obţinerea│ │ │ │ │titlului de doctor │ │ │ └──────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────── ──────────────┘ ANEXA 2 DEFINIŢII ART. publicate în decursul unui an. (3) Se considerã cã revistele pentru care Thomson Reuters nu indicã factorul de impact au un factor de impact nul. ART. (2) Factorul de impact este calculat de Thomson Reuters în Journal Citation Reports sub denumirea "impact factor". întrun interval de timp de 2 ani dupã anul considerat.│ │ │punctajului pentru │ │ │ │ │indicatorii I1-I20) │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼─────────────────────┼─────────── ──────────────┤ │ C5 │Punctaj total (suma │≥ 50 │≥ 30 │ │ │punctajului pentru │ │ │ │ │indicatorii I1-I20). 2 (1) Factorul de impact agregat al unui domeniu ştiinţific este o mãrime care reflectã numãrul mediu de citãri primite de articolele din revistele dintr-un anumit domeniu. 3 (1) Factorul de impact referinţã al unui domeniu ştiinţific este factorul de impact agregat al acelui domeniu.

o editurã care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii: a) foloseşte în mod sistematic experţi de nivel internaţional pentru evaluarea şi acceptarea spre publicare . din punct de vedere al publicaţiilor ştiinţifice. disponibilã cu o lunã înaintea depunerii dosarului de evaluare.12 domenii de activitate curente! >>> Detalii AICI (1) Valorile factorului de impact relativ utilizate pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale se considerã a fi cele prevãzute în ultima ediţie publicatã de cãtre UEFISCDI. şi se publicã pe site-ul acesteia. se considerã a fi. conform ultimei ediţii a Journal Citation Reports. pentru fiecare revistã cotatã ISI. denumit în continuare CNCS. 6 Inregistrarile contabile 100% corecte. disponibilã cu o lunã înaintea depunerii dosarului de evaluare. ART. pentru care factorul de impact referinţã este media aritmeticã a factorilor de impact agregaţi ai celorlalte domenii acoperite de Journal Citation Reports. verificã şi avizeazã calculele prevãzute la alin. se calculeazã de cãtre Unitatea Executivã pentru Finanţarea Învãţãmântului Superior şi a Cercetãrii. (2) Factorul de impact relativ corespunzãtor unui articol ştiinţific este factorul de impact relativ al revistei în care a fost publicat articolul. (1). Dezvoltãrii şi Inovãrii. (2) Valorile factorului de impact utilizate pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale se considerã a fi cele prevãzute în ultima ediţie publicatã de cãtre Thomson Reuters. studii de caz si spete rezolvate le gasesti in: Culegere de inregistrari contabile . 4 (1) Factorul de impact relativ al unei reviste ştiinţifice este egal cu raportul dintre factorul de impact al revistei şi factorul de impact referinţã corespunzãtor acelei reviste. ART. (2) Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice. ART. ART. 5 (1) Factorul de impact relativ.sciences"). 7 (1) O editurã cu prestigiu internaţional. pentru un anumit domeniu sau grup de domenii. conform grupãrii revistelor pe domenii. fãcutã de Thomson Reuters. Sanatatea si Securitatea in Munca 287 de indicatoare specifice pentru protectia muncii angajatilor Gasiti aici cuprinsul integral >>> (2) Factorul de impact referinţã pentru o revistã ştiinţificã indexatã în ISI Science Citation Index Expanded sau ISI Social Sciences Citation Index este minimul factorilor de impact referinţã ai domeniilor în care se încadreazã revista. denumitã în continuare UEFISCDI.

(2) lit. (4) Domeniile incluse în domeniul fundamental prevãzut la alin. d) îndeplineşte standardul stabilit de CNCS privind publicarea. tineretului şi sportului nr. (2) se adoptã prin decizie a CNCS şi se publicã pe siteul CNCS. se considerã a fi o editurã care îndeplineşte cumulativ cel puţin urmãtoarele condiţii: a) foloseşte în mod sistematic experţi pentru evaluarea şi acceptarea spre publicare a lucrãrilor ştiinţifice. (3) Listele editurilor cu prestigiu internaţional prevãzute la alin. Inregistrarile contabile 100% corecte. cercetãrii. conform cataloagelor relevante. b) se aflã printre primele edituri la nivel mondial din punct de vedere al prestigiului în domeniul sau grupul de domenii respectiv. c) asigurã diseminarea publicaţiilor cãtre principalele biblioteci publice şi universitare din ţarã. pe care le publicã. din punct de vedere al publicaţiilor ştiinţifice.12 domenii de activitate curente! >>> Detalii AICI (2) Pentru domeniul fundamental Ştiinţe sociale. studii de caz si spete rezolvate le gasesti in: Culegere de inregistrari contabile . inclusiv didactice. cuprinzând maximum 200 de edituri. 216 alin. CNCS elaboreazã lista editurilor considerate ca edituri cu prestigiu internaţional. b) se aflã printre primele edituri la nivel naţional din punct de vedere al prestigiului în domeniile pe care le acoperã. (2) sunt cele prevãzute de anexa nr. inclusiv didactice.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor. Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia.alucrãrilor ştiinţifice. 8 (1) O editurã cu prestigiu recunoscut. a unui numãr minim de cãrţi ştiinţifice care sunt fiecare prezente. pe care le publicã. . denumit în continuare CNATDCU. c) asigurã diseminarea publicaţiilor cãtre principalele biblioteci publice şi universitare din întreaga lume şi prin principalele librãrii on-line. într-un numãr minim din bibliotecile universitãţilor din lista stabilitã potrivit art. pe baza propunerii panelului pe domeniul fundamental Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 3. ART. într-o perioadã de timp anterioarã luãrii în considerare. 1/2011. Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 2 la Ordinul ministrului educaţiei. acest standard se adoptã prin decizie a CNCS şi se publicã pe site-ul web al CNCS.

(3) Se stabileşte câte o listã a editurilor considerate ca edituri cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre urmãtoarele domenii: a) dreptul românesc. ART. (4) Fiecare dintre listele prevãzute la alin. informaţii şi ordine publicã. (3) va include maximum 10 edituri. (2) se elaboreazã de cãtre comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU. c) asigurã diseminarea publicaţiilor cãtre principalele biblioteci publice şi universitare din ţarã. (5) Listele prevãzute la alin. se aprobã prin decizie a panelului de Ştiinţe sociale din cadrul CNATDCU şi se publicã pe site-ul CNATDCU.12 domenii de activitate curente! >>> Detalii AICI (2) În cadrul unei edituri se pot recunoaşte numai unele serii/colecţii. se aprobã prin decizie a panelului de Ştiinţe sociale din cadrul CNATDCU şi se publicã pe site-ul CNATDCU. caz în care prevederile referitoare la recunoaşterea editurii se aplicã numai respectivelor serii/colecţii. (4) Listele prevãzute la alin. studii de caz si spete rezolvate le gasesti in: Culegere de inregistrari contabile . se considerã a fi o revistã care îndeplineşte cumulativ cel puţin urmãtoarele condiţii: Cum sa tii contabilitatea firmelor mici conform Noii Legi a Contabilitatii Acum poti face si tu ceea ce face un contabil! Afla detalii aici >>> a) foloseşte în mod sistematic experţi pentru evaluarea şi acceptarea spre publicare a lucrãrilor ştiinţifice pe care le publicã. (3) Fiecare dintre listele prevãzute la alin. din punct de vedere al publicaţiilor ştiinţifice. (3) se elaboreazã de cãtre comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU. (2) Se stabileşte câte o listã a revistelor ştiinţifice cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre urmãtoarele domenii: a) dreptul românesc. 9 (1) O revistã ştiinţificã cu prestigiu recunoscut. b) ştiinţe militare.Inregistrarile contabile 100% corecte. (2) va include maximum 15 reviste. informaţii şi ordine publicã. b) ştiinţe militare. b) se aflã printre primele reviste la nivel naţional din punct de vedere al prestigiului în domeniile respective. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful