You are on page 1of 5

Intrebări complement multiplu 1.

Următoarele medicamente sunt utile în tratamentul astmului bronsic: a) adrenalina b) metoprolol c) terbutalina d) dobutamina e) ipratropiul 2. Bronhodilatatia poate fi determinata prin stimularea receptorilor: a) alfa-1 b) alfa-2 c) beta-1 d) beta-2 e) muscarinici 3. Efectele adrenalinei asupra cordului sunt reprezentate de: a) creșterea frecvenței cardiace b) reducerea contractilitatii c) vasodilatatie coronariana d) creșterea debitului cardiac e) toate de mai sus 4. Receptorul reponsabil de efectul inotrop pozitiv al adrenalinei: a) alfa-1 b) alfa-2 c) beta-1 d) beta-2 e) muscarinici 5. Efectele stimularii simpatice asupra aparatului respirator: a) bronhodilatatie b) creșterea secrețiilor traheo-bronșice c) bradipnee d) bronhoconstricție e) toate de mai sus 6. Stimuleaza receptorii alfa: a) izoprenalina b) propranolol c) fenilefrina d) salmeterol e) adrenalina

7. Antagonizeaza efectele cardiace ale izoprenalinei: a) atropina b) propranolol c) atropina d) mecamilamina e) metoprolol 8. Determina vasoconstrictie și creșterea TA: a) metoprolol b) fentolamina c) fenilefrina d) butilscopolamina e) noradrenalina 9. Reduce recaptarea catecolaminelor din spatiul sinaptic in terminatia presinaptica: a) timolol b) rezerpina c) cocaina d) guanetidina e) efedrina 10. Este blocant al receptorilor alfa: a) tolazolina b) propranolol c) pilocarpina d) tubocurarina e) fenoxibenzamina 11. Care din următoarele acțiuni determină hipoTA ortostatică semnificativă: a) activarea receptorilor beta-1 b) blocarea receptorilor beta c) stimularea receptorilor alfa d) blocarea receptorilor alfa-1 e) inhibarea eliberării de catecolamine (CA) 12. Vasoconstricția indusă de noradrenalină poate fi antagonizată prin administrarea de: a) atropina b) neostigmina c) propranolol d) prazosin e) mecamilamina

Este un beta-2 simpatomimetic: a) adrenalina b) fentolamina c) labetalol d) fenoterol e) fenilefrina 19. Determină scăderea TA: a) propranolol b) mecamilamina c) fentolamina d) metoprolol e) pilocarpina 16. Apariția vasoconstrictiei determinată de adrenalină sau noradrenalină poate fi blocată prin administrarea de: a) fentolamina b) fenilefrina c) metoprolol d) propranolol e) tolazolina 15. Intensitatea efectelor noradrenalinei este crescută de către cocaină deoarece: a) cocaina scade metabolismul noradrenalinei b) cocaina reduce numărul receptorilor colinergici c) cocaina determină transformarea noradrenalinei în fenilefrină d) cocaina inhibă recaptarea noradrenalinei e) cocaina crește numărul receptorilo alfa 21. Utilizările clinice ale propranololului: a) antihipertensiv b) astmul bronșic c) antiaritmic d) vasodilatator renal e) tonicardiac 24. Este un antihipertensiv care prezintă mecanisme de acțiune centrale și periferice: a) metoprolol b) clonidina c) pilocarpina d) pancuroniu e) dobutamina 18. Determină bronhodilatație: a) timolol b) orciprenalina c) ipratropiu d) galamina e) salbutamol (albuterol) 14. Efecte asociate administrării de salbutamol: a) scăderea frecvenței cardiace b) bronhodilatatie c) creșterea rezistenței vasculare periferice d) efect tocolitic e) scăderea TAdiast 23. Este un agonist selectiv al receptorilor alfa-2: a) tolazolina b) propranolol c) prazosinul d) clonidina e) salbutamol 17. Antagonizeaza vasodilatatia indusă de izoprenalină: a) atropina b) fentolamina c) propranolol d) fenilefrina e) metoprolol 20. Efectele izoprenalinei la nivel cardiovascular: a) crește rezistența vasculară periferică b) efect inotrop pozitiv c) efect cronotrop pozitiv d) creștere semnificativă a TA e) favorizarea blocurilor atrio-ventriculare 22. Crește intensitatea vasoconstricției indusă de fenilefrină: a) atropina b) propranolol c) clonidina d) metacolina e) edrofoniu .13.

Produce midriază: a) atropina b) pilocarpina c) noradrenalina d) propranolol e) fenilefrina 28. Este responsabil atât de creșterea intensității vasoconstricției determinată de noradrenalină cât și de accentuarea bradicardiei indusă de metacolina: a) atropina b) propranolol c) mecamilamina d) neostigmina e) fenilefrina 26.25. Efectul adrenalinei asupra TA dacă se administrează după fentolamină: a) administrarea fentolaminei nu va influența efectul adrenalinei asupra TA b) creșterea marcată a TA c) reducerea capacității adrenalinei de a crește TA 34. Efectele adrenalinei la nivelul cordului: a) inotrop pozitiv b) cronotrop pozitiv c) creșterea debitului cardiac d) scăderea consumului de oxigen e) toate de mai sus 36. Atropina poate antagoniza bronhoconstricția indusă de: a) propranolol b) atenolol c) organofosforice d) obidoxima e) galamină 31. La nivel cardiac (miocard) predomină receptorii: a) beta-1 b) beta-2 c) alfa-1 d) alfa-2 35. Vasoconstricția indusă de adrenalină este evident în teritoriul: a) tegumentar b) renal c) musculatura scheletică d) cerebral e) venos 30. Salbutamolul: a) crește semnificativ frecvența cardiacă b) se administrează doar injectabul c) reduce contractilitatea cardiacă d) este un alfa-antagonist e) determină bronhodilatație 27. Epinefrina: a) nu acționează pe receptorii alfa b) crește frecvența cardiacă c) poate determina reducerea rezistenței vasculare periferice d) scade forța de contracție miocardică e) determină vasoconstricție renală 29. Au efecte antimuscarinice: a) scopolamina b) pirenzepina c) neostigmina d) metoprolol e) clonidina 32. Efectele adrenalinei la nivel respirator: a) bronhoconstricție beta-2 mediată b) bronhodilatație beta-2 mediată c) bronhodilatație beta-1 mediată d) bronhodilatație alfa-1 mediată . Efectul noradrenalinei asupra TA dacă se administrează după fentolamină: a) administrarea fentolaminei nu va influența efectul noradrenalinei asupra TA b) creșterea marcată a TA c) reducerea răspunsului vaselor la noradrenalină 33.

Efectele adrenalinei la nivel atrioventricular: a) creșterea vitezei de conducere b) scăderea vitezei de conducere c) favorizarea blocului atrio-ventricular 41. Efectele metabolice ale adrenalinei: a) reducerea secreției de insulină prin receptorii beta-2 b) reducerea secreției de glucagon prin receptorii beta-2 c) creșterea acizilor grași liberi d) efect calorigen important e) inhibarea glicogenolizei 38. Efecte cardiace asociate cu administrarea de adrenalină: a) creșterea automatismului b) creșterea frecvenței cardiace c) creșterea contractilității d) creșterea timpului de conducere atrioventriculară e) toate de mai sus 42. Care din următoarele clase de medicamente pot masca hipoglicemia la pacienții diabetici prin blocarea apariției tahicardiei: a) alfa 1 blocantele b) alfa 2 agoniștii c) beta-1 blocantele d) beta-2 agoniștii e) simpatomimeticele indirecte 46.37. Care dintre următoarele medicamente antagonizează efectele adrenalinei la nivel vascular: a) fentolamina b) terbutalina c) dobutamina d) dopamina e) atropina 40. Angina pectorală. Care din următoarele medicamente este util la pacienții astmatici dar și pentru întârzierea nașterii premature: a) adrenalina b) salbutamol c) atenolol d) fentolamina e) orciprenalina 39. Care din următoarele medicamente nu poate fi utilizat ca vasoconstrictor topic pentru un pacient cu epistaxis: a) fenilefrina b) adrenalina c) oximetazolina d) izoprenalina e) metoprolol . Care din următoarele efecte pot apare la oprirea bruscă a tratamentului cu betablocante: a) bradicardie b) scăderea TA cu sincopă c) agravarea anginei pectorale d) agravarea blocului atrio-ventricular e) creșterea consumului de oxigen la nivel miocardic 45. Reacțiile adverse ale simpatomimeticelor sunt reprezentate de: a) b) c) d) e) agravarea anginei pectorale hemoragie cerebrală aritmii cardiace anxietate toate de mai sus 43. Care din următoarele efecte nu este o reacție adversă a beta-blocantelor: a) bradicardia b) scăderea debitului cardiac c) blocul atrio-ventricular d) aritmii cu ritm rapid e) agravarea unei insuficiențe cardiace 44. tahicardia și aritmiile cardiace pot fi agravate de: a) metoprolol b) adrenalina c) dobutamina d) salbutamol e) cocaina 47.

Care din următoarele medicamente determină sedare. Care din următoarele clase favorizează hiperglicemia la diabetici? a) alfa-2 agoniștii b) beta-2 agoniștii c) beta-1 agoniștii d) beta blocantele cardioselective e) alfa-1 agoniștii 49. Care din următoarele beta-blocante este utilizat pentru tratamentul glaucomului? a) propranolol b) nadolol c) carvedilol d) timolol e) metoprolol 53. Care din următoarele reacții adverse pot apare la administrarea i. Care din următoarele nu este indicație pentru beta-blocante? a) hipoTA b) angina pectorală c) aritmii cardiace d) IMA e) glaucom 54. xerostomie și tulburări de somn ca reacții adverse? a) adrenalina b) salbutamol c) efedrina d) clonidina e) fentolamina 50. de alfa-1 agoniști? a) hipoTA b) hiperTA c) necroza tisulară d) vasodilatație e) lipoliza 52. Care din următoarele beta-blocante nu este considerat cardioselectiv? a) timolol b) metoprolol c) atenolol d) propranolol e) labetalol 51.v.48. Care din următoarele nu este un beta-2 agonist? a) terbutalina b) fenilefrina c) salbutamol d) orciprenalina e) clonidina 55. Care din următoarele medicamente produce midriază și se poate utiliza în examenul de fund de ochi? a) efedrina b) adrenalina c) propranolol d) izoprenalina e) fenilefrina .