You are on page 1of 27
Hipersensibilitatea de tip II (HS II) Obiective: • Definitie si caracteristici ale HS II • Mecanismul HS II – Procesele HS II – Componente si sisteme HS II • C’: activare, mecanisme efectorii • Celule efectorii-rol • Boli cu mecanism HS II HS II Reactie citotoxica Ch Janeway et al. Immunobiology. 2007. Garland Science . Patologie mediata prin HS II • Reactii post-transfuzionale • Anemii hemolitice: – Autoimune – Eritroblastoza fetala (Rh disease) • Reactii medicamentoase – Citoliza prin mecanism HS II direct (impotriva haptenelor atasate RBC) ex. penicilina – Citoliza prin mecanism HS II indirect (pierderea self-tolerantei→ respingere acuta de grefa • Reactii de tip autoimun mediat prin HS II: – Myasthenia gravis (acetylcholine receptor) Procese HS II 1. Declansarea cascadei C’ pe calea clasica direct pe suprafata celulei-tinta 2. Initierea reactiei inflamatorii acute 3. Declansarea ADCC (citotoxicitate celulara Ac-dependenta) Parcurgerea celor 3 etape depinde de localizarea celulelor-tinta: • Intratisular: toate procesele • Intracirculator: doar 2 procese – declansarea cascadei C’ – ADCC Declansator:1. Ag→ mb celulelor- tinta Celule-tinta: cel tisuare N, modificate Ag de grup sangvin Antigen : Ag comune HS II-Componente si Sisteme Ag medicamentoase Complexe Ag-Ac Ag – self modificate de factori fizici/ infectiosi Efector: 2. Ac, C’, enzime litice Complement (Activarea) Complement (Opsonizarea) Mф、NK、 T Ac/C’ (Stimularea/blocarea receptorilor) Liza celulelor-tinta Distrugerea celulelortinta ADCC Stimulare/surpresarea functiei celulei tinta Antigen Stimulare Anticorp Cell C. Fagocitoza B. C3b depozitate → opsonizare→Mф D. ADCC a NK A. Efectul complement Modalitati de afectare celulara in HS II Celulele efectorii HS II Remember 1.Declansarea C’ Remember Consecintele activarii C’ 2. Inflamatia Consecintele Ch Janeway et al. Immunobiology. 2007. Garland Science . 3. ADCC Thao Doan et al. Immunology. 2008. Lippincott Williams & Wilkins Distrugerea celulei-tinta HSII intracirculator Mecanismele generarii Ac citotoxici Thao Doan et al. Immunology. 2008. Lippincott Williams & Wilkins Aloimunizarea post-transfuzionala RBC Glucose Galactose Substanta precursoare (aceeasi pentru toate Ag ABO) N-acetylglucosamine Galactose Ag H RBC Glucose Antigen H Galactose N-acetylglucosamine Galactose Fucose fucozil-transferazei → ad fucoza → Ag H Ag grupelor sangvine ABO Abul Abas et al. Cellular & Mollecular immunology. 2012 (7th ed) Elsevier Saunders Ac ABO Rolul Ac ABO Reactii citotoxice post-transfuzionale Distrugerea RBC prin mecanism imun Distrugerea RBC primitor ADAM Distrugerea RBC prin mecanism imun Reactiile hemolitice transfuzionale Distrugerea RBC donorului Thao Doan et al. Immunology. 2008. Lippincott Williams & Wilkins Distrugerea RBC prin mecanism imun: Anemia hemolitica-clasificare Alloimunizarea feto-materna: Ag Rh Rh-varianta Du Alloimunizare feto-materna Rh 13% Rh negative Ac Anti-A,B (IgM) 24-48 h Post-partum IgG-FcR-MФ Boala hemolitica a nounascutului: clinica & mecanism BHNpreventie: Materna  Copil Alloimunizare feto-materna ABO Alloimunizare feto-materna ABO: • caracteristici, • Dg • Comparatie cu alloimunizarea fetomaterna Rh •Conduita preventiva ADAM Anemia hemolitica imuna indusa medicamentos (penicilina) mecanisme→ clasificare  HSII (penicilina)  HSI (penicilina) Bibliografie selectiva: • Thao Doan et al. Immunology. 2008. Lippincott Williams & Wilkins • Abul Abas et al. Cellular & mollecular immunology. 2012 (7th ed) Elsevier Saunders • Ch Janeway et al. Immunobiology. 2007. Garland Science . • C Bara. Esential de imunologie. 2002. Ed Bic ALL. • P Parham. The Immune system, 3rd ed; Garland Science (2009) • imagini ilustrative clinice: ADAM , surse internet