You are on page 1of 4

Elaboraţi un eseu despre regimul naţional comunismului în România având în vedere: - precizare secolului instaurarii regimului naţional comunismului

în România şi menţionarea unei cauze a acestui fapt. - prezentarea unui fapt istoric desfăşurat în România şi o consecinţă a acestui fapt. - menţionarea a două acţiuni la care participă România pe plan internaţional în timpul regimului naţional comunismului. - formularea unui punct de vedere cu privire la regimul naţional comunismului susţinut de un argument istoric. Între 23 august 1944-22 decembrie 1989 putem distinge trei perioade: 1) Perioada preluării puterii de către comunişti,care o putem împarţi în două etape: a) etapa precomunizării 23 august 1944 - 6 martie 1945. b) etapa comunizării 6 martie 1945 - 30 decembrie 1947. 2) Perioada stalinismului,care la rândul ei o putem împarţi în două etape: a) etapa subordonării faţă de Moscova 1948 - 1960. b) etapa detaşării de Moscova 1960 - 1965. 3) Perioada naţional comunismului ( 1965 - 1989 ), sau perioada regimului politic condus de către Nicolae Ceauşescu,care la rândul ei o putem împărţi în două etape: a) etapa liberalizării vieţii politice,economice,culturale şi sociale 1965 1971. b) etapa noilor revoluţii culturale 1971 - 1989. Aşa cum am arătat la început,perioada naţional comunismului (1965-1989) cuprinde două etape: 1) consolidarea puterii,2)socialismul dinastic.

prin această constituţie se schimbă şi titulatura statului din Republica Populară România în Republica Socialistă România.Pe plan internaţional în perioada naţional comunismului mai ales în etapa consolidării puterii România desfăşoară o vastă activitate pe plan internaţional.În 19 martie 1965 moare Gheorghe Ghiorghiu Dej.În februarie 1968 se adoptă o nouă organizare administrativă a României renunţându-se la organizarea de tip sovietic în regiuni şi revenindu-se la vechea organizare în judeţe.încalcând statutul Partidului Comunist Român.Între 1965 1971 în plan cultural sunt reeditate operele lui Nicolae Iorga.Ceauşescu va continua între 1965 .în plan economic.F.Mulţi istorici care s-au ocupat de perioada naţional comunismului susţin că aceasta a început încă în 1955 când liderul comunist român Gheorghe Ghiorghiu Dej a luat hotărârea de a adopta calea românească de construcţie a socialismului.acest lucru este vizibil prin eliberarea deţinuţilor politici în perioada 1960 .în 22 martie.1964.Mircea Eliade. mai ales prin decretele 411 şi 176.1971 în România are loc Congresul al IX-lea al Partidului Muncitoresc Român la care se schimbă denumirea partidului în partid comunist.În 21 august 1965 se adoptă în România o nouă constituţie care prevedea printre altele că "forţa politică conducătoare a întregii societăţi în Republica Populară România este Partidul Comunist Român".apoi în 22 aprilie 1964 are loc Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român care va da actul cunoscut sub numele de "Declaraţia Partidului Muncitoresc Român cu privire la mişcarea comunistă şi muncitorească internaţională" care prevedea printre altele respectarea independenţei şi suveranităţii fiecărui stat.Emil Cioran.neamestecul în treburile interne ale altor state.1971 politica de liberalizare a regimului comunist.Lucian Blaga.Octavian Goga.În 9 decembrie 1967 Nicolae Ceauşescu este ales preşedinte al consiliului de stat.D.egaliatea în drepturi a tuturor partidelor comuniste şi muncitoreşti indiferent de mărime.Încă în 1958 prin abile manevre diplomatice obţine retragerea trupelor sovietice din România.În 1967 România este primul stat din centrul şi sud-estul Europei care stabileşte relaţii diplomatice cu Republica Federală Germană (R.social şi cultural.Nicolae Ceauşescu. Tot în 1967 cu ocazia "Războiului de 6 zile" dintre 5-10 iunie între Israel şi statele arabe.dreptul fiecăriu stat de a-şi alege calea de dezvoltare în funcţie de specificul naţional.Îi urmează în funcţia de secretar general al Partidului Muncitoresc Român.Tot în etapa de consolidare a regimului comunist 1965 .G).România nu rupe relaţiile diplomatice cu Israel cum au .G) cu tot protestul URSS-ului şi Republica Democrată Germană (R.

.România intră în etapa regimului personal a lui Nicolae Ceauşescu.România nu numai că nu a participat la intervenţia în Cehoslovacia împotriva "Primaverii de la Praga" dar a criticat vehement acţiunea celor cinci state.Ungaria şi Bulgaria intervin în Cehoslovacia în noaptea de 2122 august punând capăt programului de reforme liberale cunoscut sub numele de "Primăvara de la Praga".Începând cu 1971.În 1974 este ales preşedinte.Ceauşescu începe în această etapă o serie de construcţii faraonice:Transfăgărăşanu.Pentru a realiza acestea.România a fost primită în 1971 în Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT).populaţia este supusă la o serie de privaţiuni.în Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în 1972.cinci state a Tratatului de la Varşovia:URSS.Datorită privaţiunilor la care este supusă populaţia apar primele greve şi manifestaţii împotriva regimului instituit de Nicolae Ceauşescu: Greva minerilor de la Lupeni din Bazinul Valea Jiului.făcut celelalte state comuniste din centrul şi sud-estul Europei la cererea URSS-ului.luminii electrice şi combustibilului.În 1968.Republica Democrata Germană.Greva studenţilor din Centrul Universitar Iaşi din 17 februarie 1987 şi Greva muncitorilor de la uzinele Tractoru şi Steagul Roşu Braşov din 16 noiembrie 1987. România a fost vizitată în perioada 1968-1975 de o serie de personalităţi macrante ale vieţii politice internaţionale: în mai 1968 a fost vizitată de către Charles de Gaulle.tot în 1967 ministrul de externe al României Cornelui Mănescu este ales preşedinte a celei de-a XXII sesiuni a Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.căldurii.Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Casa Poporului.Greva de la cele şapte mine din Bazinul Minier Maramureş în 1983.în mai 1969 de către preşedintele Statelor Unite ale Americii Richard Nixon şi în 1975 de preşedintele Gerard Ford.Cultul personalităţii lui Ceauşescu cunoaşte o amploare deosebită.Polonia.Greva de la Cluj şi Turda în 1986.Prestigiul României a crescut foarte mult în urma evenimentelor din Cehoslovacia în 1968.în noiembrie 1974 Elena Ceauşescu devine membră a biroului politic executiv a comitetului central al Partidului Comunist Român.N.fiind al doilea om ca importanţă în stat.Pentru a plăti această datorie Ceauşescu impune raţionalizarea:alimentelor.În 1981 Ceauşescu i-a horărârea de a plăti datoria externă în valoare de 10 miliarde 200 milioane de dolari.U) tocmai ca o recunoaştere şi cooperare pe care România o promovează pe plan internaţional.

a drepturilor omului. .Republica Democrată Germană.1948 va cădea.Mircea Dinescu.combustibilului.Corneliu Mănescu.Radu Filipescu.România va renunţa în 1988 la "Clausa naţiunii celei mai favorizate".Cei şase membrii marcanţi sunt:Gheorghe Apostol.mai ales din partea Congresului Statelor Unite ale Americii. Disidenţa anticomunistă a contribuit la căderea comunismului în România datorită posturilor de radio "Europa Liberă".astfel în martie 1986 şase membri marcanţi ai Partidului Comunist Român au adresat o scrisoare deschisă lui Nicolae Ceauşescu prin intermediul postului de radio "Europa Liberă" prin care cereau respectarea constituţiei.Dan Petrescu.Disidenţa împotriva regimului instituit de Ceauşescu creşte în intensitate.Datorită criticilor care i se aduc pe plan internaţional.Un rol important în căderea comunismului l-a avut "Europa Liberă" unde Vlad Georgescu prin emisiunile sale şi preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa prin predicile sale au făcut cunoscută situaţia din România în lumea liberă.Silviu Brucan.Bulgaria şi în 16 decembrie 1989 regimul instaurat de comunişti în perioada 1944 .după 1985 când la conducerea URSS vine Mihail Gorbaciov. Paul Goma prin mişcarea "Charta 77" a cerut ca Ceauşescu să-şi respecte angajamentele luate la Helsinki în 1975.Pe plan internaţional România este tot mai izolată. În 1989 o revoluţie paşnică a pornit din Polonia.Paul Goma a fost expulzat din România de către regimul ceauşist.S-a răspândit chiar şi în rândul membrilor marcanţi ai Partidului Comunist Român.Ceauşescu se opune reformelor de tip Perestroica şi Glosnost spunând că în România astfel de reforme au fost introduse încă din 1965 prin acordarea de părţi sociale muncitorilor din inteprinderi.Constantin Pârvulescu şi Gavril Răceanu.căldurii."Doaice Vele" a putut fi cunoscută situaţia din România.Disidenţa românească se sfârşeşte în decembrie 1989 o dată cu prăbuşirea regimului comunist.Disidenţa n-a cuprins numai intelectuali ca: Doina Cornea.dar mişcarea condusă de el a continuat.să înceteze raţionalizarea alimentelor.Ion Puiu.Alexandru Bârlădeanu.Ana Blandiana.a cuprins Ungaria."Vocea Americii".adică să respecte drepturile omului şi cetăţeanului.Cehoslovacia.