P. 1
Makna Leksikal

Makna Leksikal

|Views: 14|Likes:
Published by nathasyaazalia
JHU
JHU

More info:

Published by: nathasyaazalia on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

Makna Leksikal

Makna leksikal bermaksud makna yang terdapat dalam kamus atau makna perkataan yang terlepas daripada hubungannya dengan perkataan lain dalam ayat. Contohnya, perkataan lari, selari, berlari, berlarian, melarikan, larian, pelari dan pelarian memiliki makna leksikal, kerana maknanya dapat dirujuk dalam kamus. Urutan huruf se+, ber+, ber+...+an, me+ (... +kan), +an, pe+, (pe+...) +an tidak memiliki makna leksikal melainkan memiliki makna gramatis. Kelompok kata Makna dalam kelompok kata adalah jalinan daripada makna satu perkataan dengan perkataan lain dalam kelompok kata tersebut. Misalnya lima ekor lembu bermakna ada ‘lima ekor lembu’. Kata paduan Kata paduan ialah dua perkataan atau lebih yang pada mulanya memiliki makna masing-masing, tetapi maknanya telah berpadu menjadi satu, misalnya kereta api, kapal api, bunga api dsb. Kata gabungan Kata gabungan ialah dua atau lebih perkataan yang mengandungi satu makna tetapi deretan perkataan tersebut menyimpang daripada deretan perkataan yang umum dalam bahasa Melayu. Misalnya mahasiswa, mahaputera, maharaja, bumiputera dan sebagainya. sumber: Darwis Harahap 1994. Binaan Makna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 95.

http://rujuknota.blogspot.com/2011/09/makna-leksikal.html dilayari pada 20.8.2013

ukm.Peminjaman Leksikal Memang tidak dapat dinafikan bahawa penjajah telah memainkan peranan yang penting dalam perkara tertentu. “Di tahap piawai ME. Peminjaman leksikal ini sebahagian besarnya disebabkan oleh pengisian yang Richard (1979) namakan sebagai ‘jurang leksikal’. Platt & Weber 1980.2013 . di mana keragaman Bahasa Inggeris lain tidak mempunyai istilah makna yang sama secara saksama (Tongue 1979. Setelah pengunduran kuasa penjajah. Wong 1982). perpindahan daripada bahasa lain biasanya berlaku dari sudut leksikal (Tongue 1979. bahasa yang mereka tinggalkan di tanah jajahan berkembang luas di kalangan komuniti tempatan. Pendapat Lowenberg di bawah jelas mengambarkan situasi di Malaysia. 2009).my/jkom/journal/pdf_files/2012/V28_1_137-150. terutamanya dalam memperkenalkan perkataanperkataan awal yang dipinjam.8. peminjaman leksikal daripada Bahasa Melayu yang sering digunakan adalah untuk menggambarkan identiti dan jati diri warganegara Malaysia.pdf dilayari pada 18. Seterusnya. Peminjaman biasanya dilakukan oleh penduduk di dalam komuniti yang bertutur dalam Bahasa Inggeris dan pada masa yang sama turut bertutur dalam bahasa lain. Platt & Weber 1980)”(Lowenberg 1993:43) http://www. Mereka ini adalah individu yang bertutur dalam dua bahasa atau beberapa bahasa di samping Bahasa Inggeris (Tan. Peminjaman leksikal didefinisikan oleh Lowenberg (1993) sebagai peminjaman untuk menggantikan ‘perkataan’ atau ‘frasa’ Bahasa Ingggeris dengan makna yang sama tetapi mempunyai konotatif yang berbeza.

perbuatan atau bukan perbuatan Makna Etimologis  bidang yang mencari maklumat mengenai bahasa-bahasa yang sudah lama bagi mendapatkan maklumat secara langsung mengenai bahasa tersebut seperti tulisan untuk diketahui. makna sesuatu perkataan itu sendiri tanpa melihat penggunaannya dalam ayat  leksikograf .bukan perkataan sesuatu bahasa.penyusun kamus  leksikologi . leksikofrafi.corak nada atau intonasi sesuatu kata itu dilafazkan o kata kerja leksikal .Jenis-jenis makna Makna Denotatif  makna sebenar.kamus o semantik leksikal . leksikologi dan leksikon  leksikal . contoh perkataan: wanita dan perempuan.menghubungkan kata dan benda melalui perantaraan konsep pemikiran Makna Leksikal  melibatkan leksikal. sama ada positif atau negatif.  prinsip etimologis o masalah bentuk dan makna o menjelaskan perkembangan kata o merangkumi asal usul semua kata dalam sesuatu bahasa o pasangan kata dalam satu bahasa yang berasal dari sumber yang sama o memberi pengertian baru pada sesuatu kata dengan merujuk kepada kata  faktor perubahan makna o faktor perkembahgan bahasa itu sendiri o faktor tanggapan penutur . makna dasar Makna Konotatif  makna yang ada kaitan dengan nilai rasa.dilihat sebagai sifat kata o fonologi leksikal . makna mutlak. makna asal.kajian tentang makna dan penggunaan perkataan  leksikon . babi dan khinzir Makna Konseptual  konsep makna .

o o o faktor peluasan maksud faktor pembatasan / penyempitan maksud faktor tujuan simbolik / stilistik Makna afektif  berkait dengan perasaan dan emosi. sajak. bukannya fikiran atau daya fikir  muncul sebagai akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan bahasa Makna Gramatikal  struktur melalui proses pengimbuhan.  makna tematik tidak akan terhasil melalui penulisan kerana penekanan dan fokus dalam ayat tersebut tidak jelas seperti yang dicakap Makna Gaya  gaya penulisan atau perkataan yang digunakan oleh penulis dalam karya seperti novel.gementar pengulangan dan Makna Tematik  apa yang dikomunikasikan / apa yang dicakap dan isi yang hendak disampaikan dalam mesej.  gaya bahasa figuratif o peluasan makna bagi sesuatu perkataan sehingga menimbulkan kepelbagaian makna bagi perkataan tersebut.seperti gentar .gaya yang tersendiri Makna Asosiatif . pemajmukan untuk melahirkan makna gramatis  jenis imbuhan o awalan o akhiran o apitan o sisipan .  dialek o variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh kumpulan penutus dalam sesebuah masyarakat  gaya bahasa berirama o gaya bahasa puisi  ekspresi pengarang . cerpen.

blogspot.html 18. kalimat)  maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsurnya mahupun makna gramatikal Makna Peribahasa  pelbagai takrifan  bentuk bahasa yang menggunakan kalimat atau kelompok kata yang memiliki makna kias yang digunakan secara turun-temurun dalam bentuk baku.makna yang dimiliki sebuah leksem / kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa.2013 . Makna Kolokatif  ciri makna tertentu yang dimiliki sesuatu kata dari jumlah kata yang bersinonim.  kata-kata tertentu dan hanya merangkumi kata yang bersesuaian dengannya Makna Idiom  satuan bahasa (kata.8. sebilangan kata tersebut hanya sesuai digunakan untuk berpadanan dengan kata tertentu. Makna Kontekstual  menurut konteks  melihat konteks penggunaanya Makna Referensial  perkataan yang mempunyai referensi http://blogcikgumazlan.com/2012/05/2-jenis-jenis-makna.  Makna Stilistik  perbezaan kata sehubungan dengan perbezaan sosial atau bidang tertentu. frasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->