P. 1
Subiecte ELECTROTEHNICA

Subiecte ELECTROTEHNICA

|Views: 2|Likes:
Published by Sanda Neuman

More info:

Published by: Sanda Neuman on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2014

pdf

text

original

Enunţ

3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF, C2=50 μF, C3=100 μF legate în paralel, au capacitatea echivalentă. A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de N), ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric: AAR se utilizează în scopul: Alunecarea s a unui motor asincron are valori: Atunci când se compensează energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reţeaua electrica: Bobinele de stingere din staţiile electrice de transformare sunt echipamente pentru: Bobinele pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit au: Câmpul electrostatic este descris prin: Câmpul magnetic poate fi produs: Câmpuri fără surse sunt: Cantitatea de căldura produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este: Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este:

Varianta a
25 μF

Varianta b
250 μF

Varianta c
50 μF

L+N-1 ecuaţii distincte

L-N +1 ecuaţii distincte

N-L+1 ecuaţii distincte

limitării curenţilor de scurtcircuit; cuprinse între 1 si 0 scade

creşterii continuităţii în alimentare; cuprinse între -1 si 0 nu se modifica

reducerii pierderilor de energie pe linii. de regulă, mai mari decât 1 creste

compensarea factorului de putere rezistenta mare intensitatea câmpului electric numai de magneţi permanenţi câmpul curenţilor de conducţie în regim staţionar direct proporţională cu secţiunea conductorului aceeaşi cu care se încarcă fiecare element component

dotări PSI inductanţa mare inducţia electrică numai de electromagneţi câmpul de inducţie electrică

compensarea curenţilor capacitivi inductanţa mica inducţia magnetică de magneţi permanenţi si de electromagneţi câmpul de inducţie magnetică

direct proporţionala cu pătratul invers proporţionala cu rezistenta intensităţii curentului conductorului suma cantităţilor cu care se egală cu de două ori cantitatea de înarcă fiecare element în parte electricitate cu care se încarcă fiecare condensator

în cazul cuplul util unui motor electric: Conform Legii lui Coulomb. fiecare având capacitatea C. având capacităţile C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului.Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice. cupru ambele admit aceeaşi densitate de curent inducţia electrică=sarcina x intensitatea câmpului electric rezistorul inducţia electrică = permitivitatea inducţia electrică = intensitatea x intensitatea câmpului electric câmpului electric/ permitivitate bobina de compensare transformatorul Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii în reţelele electrice: Care este energia consumata de o rezistenta 200 Wh electrica r = 10 Ω. este: 400 Wh 800 Wh motoarele sincrone zero cuplul de frânare invers proporţională cu pătratul distanţei R/C motoarele asincrone suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului oscilaţii ale rotorului direct proporţională cu distanţa 1/(RC) . forţa de atracţie sau direct proporţională cu pătratul de repulsie care se exercită între sarcinile electrice distanţei este: Constanta de timp a unui circuit format dintr-un RC rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C. aluminiu micşorarea riscului unor pierderi reducerea cheltuielilor de realizare a de gaz izolant. prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale motoarele de curent continuu centralelor electrice sunt: Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis suma algebrică a curenţilor care este egală cu: străbat conturul Componenta simetrică directă produce. este: Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare. instalaţiilor. montate în serie este egală cu: Capsularea monopolară conduce la : Cs=3 C Cs=C/3 Cs=C 2C C/2 C Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare: Care dintre relaţiile următoare este adevărată: eliminarea totală a posibilităţii apariţiei unui scurtcircuit între faze.

montarea f. reactanţa x=4 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 220 V este: Curentul din circuitul statoric al unui generator cu tensiunea între faze este direct proporţional: Curentul electric alternativ poate fi produs numai termice prin fenomene: Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza curent electric de conducţie v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte: Curentul produs într-un circuit care conţine întotdeauna nesinusoidal elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mai puţin deformat decât nesinusoidale la bornele unei bobine este: tensiunea care i-a dat naştere Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mult mai deformat decât tensiunea nesinusoidale la bornele unui condensator este: care i-a dat naştere Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel.Curentul care circula printr-un circuit de curent 31.4 A cu puterile active generate chimice curent electric de convecţie cu puterile reactive generate de inducţie curent electric de deplasare (Maxwell) nesinusoidal sau sinusoidal.e.m.5 A alternativ. montată în latura AB a unei reţele pasive. tensiunea fata de pământ a celorlalte doua faze: Dacă o forţă electromotoare E. depinde de natura elementelor neliniare sinusoidal mai puţin deformat decât tensiune care i-a dat naştere densitatea de curent este uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor creste de 1.73 ori întotdeauna sinusoidal mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere sinusoidal densitatea de curent creşte în părţile mai depărtate ale conductoarelor rămâne constanta un curent . unul lângă altul: Daca la un circuit al unei staţii de 6 sau 20 kV care funcţionează cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pământ. produce în latura CD a reţelei un curent I.(minus) I un curent I un curent I/2 . E în latura CD va produce în latura AB: densitatea de curent scade în părţile apropiate ale conductoarelor scade de 1. având rezistenta r=3 ohm.41 ori 44 A 53.

supratensiunilor supracurenţilor evitării extinderii avariilor. care serveşte la magnetizarea bobinajelor 1/2 L i scade odată cu scăderea tensiunii scade odată cu creşterea tensiunii eliminarea dezechilibrelor din eliminarea distorsiunilor undelor de reţeaua electrică curent unor forţe electromotoare induse capacităţii conductorului faţă de datorită variaţiei curentului pământ se poate transforma în energie mecanica 1/2 Li **2 se poate transforma în energie luminoasa Li Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu: Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu. care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice: Durata de viata a lămpilor cu incandescenta. solicitărilor mecanice diferenţa de potenţial a unui condensator împărţită la n suma diferenţelor de potenţial la diferenţa de potenţial la bornele bornele fiecărui condensator fiecărui condensator în parte raportul perioadelor lor este un număr întreg oarecare au aceleaşi componente directe au aceeaşi perioadă raportul perioadelor lor este egal cu 1/2 au aceleaşi componente inverse au aceleaşi componente homopolare creste odată cu creşterea frecventei încălzirea materialelor prin inducţie unor curenţi simetrici paraziţi induşi în conductor este o energie electrica complementara. încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu: 1/2 q V qV 2qV . la bornele sale se produce o cădere de tensiune: Delimitările prin pereţi între celulele unei staţii electrice de interior se utilizează în principal în scopul: Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează echipamentele din reţele împotriva: Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu: Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă: Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare. Efectul pelicular al curentului este utilizat în: Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează: Energia electrica reactiva: defazată cu 90 de grade în urma curentului defazată cu 90 de grade înaintea curentului în fază cu curentul asigurării unui acces mai comod limitării zgomotului în corpul de la aparataj. conexiuni.Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal.

Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector: S=E+H S=HxE S=ExH Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici legea conservării sarcinii electrice legea lui Coulomb distruse. este egal cu: Folosirea conductoarelor jumelate în construcţia reducerea pierderilor Corona reducerea solicitărilor mecanice LEA are ca scop principal: ale stâlpilor Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul f =n p / 60 f = 60 n / p electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este: legea lui Laplace Legea Joule -Lenz o rezistenţă I=U-R bobine înseriate condesatoare montate în paralel 1 valoarea numerică q/2 reducerea curenţilor de scurtcircuit f = 60 p / n . alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu: Fluxul electric total. ci doar mutate" reprezintă: Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă: Expresia B x i x l . unde i este intensitatea o forţă o tensiune curentului care străbate un conductor de lungime l. reprezintă: Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o I=U/R I = UxR porţiune de circuit este: Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre rezistente adiţionale shunturi se realizează cu: Extinderea domeniului de măsurare la voltmetre shunturi rezistente adiţionale se realizează cu: Factorul de atenuare al unui circuit format dintrR/L L/R un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L. emis de o sarcină electrică de valoarea numerică 2q valoarea numerică q valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară. situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B.

străbătute de câte un curent: Forţa electromotoare de inducţie care apare întrun circuit închis.Formula e = B l v. v este viteza de deplasare a acestuia. prin variaţia fluxului magnetic. reprezintă o forma particulara a: teoremelor Biot-Savart legii inducţiei electromagnetice legii circuitului magnetic Forţa care se exercită asupra unui conductor forţă electromagnetică (Laplace) rectiliniu. aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte: Forţa care se exercită între două conductoare forţă electrocinetică străbătute de curenţi electrici se numeşte: Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme. B este inducţia magnetica. paralele. lungi. l este lungimea unui conductor. parcurs de curentul i. unde e este forţa electromotoare. este: Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia: Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: Funcţionarea contoarelor de inducţie are la baza: Funcţionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: Funcţionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintă: Funcţionarea transformatoarelor electrice are la bazã: Henry este unitatea de măsură pentru: este direct proporţională cu distanţa r dintre conductoare forţă electrodinamică forţă magnetomotoare forţă electrodinamică forţă magnetomotoare este invers proporţională cu distanţa r dintre conductoare nu depinde de distanţa dintre conductoare dependentă de modul în care este produs fluxul magnetic F=q/E direct proporţională cu variaţia în invers proporţională cu variaţia timp a fluxului magnetic în timp a fluxului magnetic F=E/q F=qE amplitudinii curenţii turbionari supraîncălzirea acestuia un regim de avarie fenomenul inducţiei electromagnetice fluxul magnetic perioadei efectul termic al curentului electric suprasarcina un regim temporar admisibil efectul termic al curentului electric inductanţă fazei forţa electrostatica reducerea puterii tranzitate un regim inadmisibil curenţii turbionari inducţia magnetică . aflate la distanţa r.

iar tensiunea fazei la valoarea tensiunii de linie iar pe faza defecta S rămâne defecte S se apropie de 0 pe faza S se apropie de 0 neschimbata În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de ele autopornesc. curentul de pornire la conexiunea stea este: În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalaţie. motoarele asincrone se pot opri. are loc următorul fenomen: În cazul punerii nete la pământ a fazei S într-o reţea de 20 kV cu neutrul izolat: tensiunea de linie este egala cu tensiunea de faza sistemul nu are componentă simetrică inversă 1/3 din curentul de pornire la conexiunea triunghi curentul de linie este egal cu ~1. teoremele valorile instantanee ale tensiunilor valorile efective ale tensiunilor şi lui Kirchhoff sunt întotdeauna satisfăcute pentru: şi curenţilor curenţilor În cazul conexiunii în stea la transformator: În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă: În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone. legarea la pământ este justificatã: În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta tensiune. iar la tipul constructiv al rotorului în dispozitiv de pornire în dublă colivie restabilirea tensiunii: scurtcircuit În echipamentul electric. uleiul electroizolant are izolează partile sub tensiune între stinge arcul electric care apare in asigura ungerea mecanismelor de următoarele funcţii din punct de vedere electric: ele si fatã de masã întrerupătoare acţionare În instalaţiile de joasa tensiune. indiferent de pentru a reporni necesită ele autopornesc numai dacă au rotor alimentare. aceasta furnizează circuitului: În cazul circuitelor de curent alternativ.În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă numai energie activă energie activă şi reactivă într-un circuit de curent alternativ. nisipul are rolul: Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată în principal de: din motive economice pentru diminuarea pentru securitatea muncii suprasolicitărilor echipamentelor electrice de a mari puterea de rupere a de a menţine temperatura constanta a siguranţei siguranţei tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz de a consolida elementele fuzibile temperatura mediului ambiant . alimentat de la o sursă. iar neschimbata .73 x curentul de faza sistemul nu are componentă simetrică homopolară de 3 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi numai energie reactivă modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi curenţilor tensiunea de linie este egala cu ~1.73 x tensiunea de faza sistemul are componentă simetrică directă de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi creste tensiunea de alimentare a creste impedanţa echivalenta a creste curentul de alimentare a instalaţiei instalaţiei instalaţiei tensiunea pe fazele R si T rămâne tensiunea pe fazele R si T creste cresc tensiunile pe fazele R si T.

inductanţa uniform răspândită l...8 0. şi acest curent Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se măsoară prin: Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i. valoarea cea mai mare a intensităţii curentului de scurtcircuit. aflat la distanţă r de conductor este: Într-o reţea cu neutrul legat la pământ. definită prin puterea reactivă definită prin puterea reactivă absorbită într-un element de linie produsă de un element de linie infinit mic infinit mic fluxul propriu al bobinei inducţia magnetică pierderile Joule disipate într-un element de linie infinit mic forţa electromotoare raportul dintre forţa exercitata asupra unei sarcini electrice în acel punct si mărimea sarcinii invers proporţională cu r derivata în raport cu spaţiul cu raportul dintre tensiunea aplicata semn schimbat a potenţialului în unui conductor si rezistenta acestuia acel punct direct proporţională cu pătratul direct proporţională cu r lui r monofazat trifazat bifazat 0. defectului: Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kW iar puterea reactiva este de 3 kVAr. în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U: inductanţa uniform răspândită l.. factorul de putere este: Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent: Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L. pentru acelaşi punct de defect.. de regulã...Inductanţa de serviciu ( lineică) a unei linii electrice lungi este definită prin: Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între .75 4/3 înainte cu 90 de grade cu zero grade (sunt în faza) cu 90 de grade în urma curentul creste instantaneu la valoarea U/R curentul nu circula prin acest circuit curentul ajunge la valoarea U/R după un timp . corespunde.

întreruptorul.Într-un circuit R-L serie de curent alternativ. o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C. nu se modifică suma rezistenţelor celor n rezistoare separatorul de linie. separatorul de bare. întreruptorul . întreruptorul. curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă: Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat). tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V. energia magnetică produsă de un curent care străbate bobinajul torului este localizată: Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu: La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la capăt: La generatorul sincron viteza de rotaţie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotaţie a rotorului maşinii este: La maşina sincrona turaţia variază în funcţie de sarcina astfel: La o instalaţie cu mai multe condensatoare conectate în serie. Tensiunea la bornele circuitului R-L este: Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R. iar 1/2 în afara torului suma pătratelor rezistenţelor celor n rezistoare separatorul de bare. căderea de tensiune pe fiecare condensator este: La o maşina electrica asincrona turaţia variază: 170V 30 V 122 V reactanţa totală a circuitului X este > 0 reactanţa totală a circuitului X este <0 reactanţa totală a circuitului este =0 uniforma integral în câmpul magnetic din volumul torului mai mare în centrul conductorului integral în câmpul magnetic din afara torului mai mare la periferia conductorului 1/2 din energie este înmagazinată în volumul torului. scade faţă de tensiunea la sursă proporţional cu lungimea liniei mai mica egala creste când sarcina creste direct proporţionala cu capacitatea cu curentul de excitaţie scade când sarcina scade invers proporţionala cu capacitatea cu frecventa rămâne constanta la variaţia sarcinii nu depinde de capacitate cu sarcina . creşte faţă de tensiunea la sursă proporţional cu pătratul lungimii liniei mai mare suma inverselor rezistenţelor celor n rezistoare separatorul de bare. separatorul de linie. iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. separatorul de linie.

deoarece tensiunea este mai mare.La pornirea motoarelor electrice asincrone se reducerea vibraţiilor rotorului reducerea curentului electric urmăreşte: absorbit de motor La transformatoarele la care comutarea ploturilor pe înfăşurarea de tensiune mai pe înfăşurarea de tensiune mai se face cu transformatorul în sarcina. în regim normal si simetric de funcţionare avem: Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de u=Ri u= L di/dt curent alternativ monofazat inductiv are forma: Legea lui Coulomb exprimã: forţa de interacţiune dintre corpuri punctuale încărcate cu sarcini electrice doar în curent continuu numai circuitelor liniare fluxul electric printr-o suprafaţa sferica doar în curent alternativ numai circuitelor cu elemente neliniare constanta de atenuare a liniei reducerea tensiunii la bornele de alimentare ale motorului pe oricare dintre înfăşurări tensiunea zero du=i/C dt diferenţa de potenţial între doua puncte indiferent de natura circuitului circuitelor liniare şi circuitelor neliniare constanta de distorsiune a liniei Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este valabila: Legile lui Kirchhoff se aplică: Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe constanta de propagare a liniei care o suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte: Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi impedanţă care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte: Mărimea periodică alternativă este o mărime a 1 cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu: Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea prin deconectarea şi reconectarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu lor la reţeaua de alimentare rotorul în scurtcircuit se face: reluctanţă permeanţă 0 1.5 prin utilizarea motoarelor cu rotorul în dublă colivie prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte . între neutru si pământ. deoarece curentul este mai de ploturi se montează: mica mic La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 tensiunea de linie tensiunea de faza alimentat cu un sistem simetric de tensiuni. comutatorul mica.

T1 . T1 ..e.. scurtcircuit Pentru regimul normal de funcţionare sa se precizeze efectul bobinei: L1 L1T1 . E şi impedanţa ZY=1 J=YE Z=Y interioară Z poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y. HH ”s ”s L2 T2 L2 T2 O siguranţa mai mare în alimentarea reţele radiale reţele buclate cu funcţionare reţele buclate consumatorilor de energie electrica se realizează radialã prin: O sursă de tensiune cu f.m. HH ”i ”i L2 L2T2 T2 L1 L1 T1 ..Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: Metoda transfigurării reţelelor electrice este folosita pentru a: Miezul magnetic al rotorului unei maşini electrice asincrone se realizează din tole pentru: Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece: Nivelul de tensiune în sistem se reglează prin: mai mica decât 1 reduce pierderile de putere activa în reţea reducerea curenţilor turbionari puţin mai mare decât 1 simplifica structura reţelelor echivalente pentru a reduce volumul de calcule reducerea tensiunii electromotoare induse mult mai mare decât 1 diminua consumul specific de material conductor din motive constructive nu permit variaţia turaţiei în limite excitatoarea cu colector din au randament mai mic decât al largi circuitul acestora este un element celorlalte tipuri de motoare puţin fiabil încărcarea generatoarelor cu încărcarea generatoarelor cu utilizare de compensatoare sincrone putere activa putere reactiva O linie electrică foarte lungă se comportă ca o care alimentează un receptor cu funcţionând în scurtcircuit ca o linie funcţionând în gol linie: impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă absoarbe putere reactivă nu produce şi nu absoarbe putere reactivă O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: absoarbe putere reactivă produce putere reactivă nu produce şi nu absoarbe putere reactivă O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are deplasarea neutrului creşterea curenţilor de nici un efect neutrul transformatoarelor tratat prin bobina.. dacă sunt îndeplinite condiţiile: .

la aceeaşi putere aparentã vehiculatã. relaţia dintre este liniară este neliniară inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic: Pentru micşorarea pierderilor de putere prin se execută piesele metalice din se realizează piesele din tole cu se evită plasarea pieselor metalice curenţi turbionari în piesele metalice mari tole de oţel subţiri izolate între ele adaus de siliciu pentru mărirea masive în câmpuri magnetice parcurse de fluxuri magnetice variabile: rezistivităţii variabile Pentru o linie electrică care alimentează un se numeşte putere caracteristică este independentă de lungimea este independentă de tensiunea liniei receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa sau putere naturală liniei caracteristică a liniei. de tip interior. S S Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice. cu miez de fier. de tip interior. răcite cu aer (uscate).Pe liniile electrice de înaltă tensiune. răcite cu ulei. răcite cu aer (uscate). este o egalitate impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru elemente statice înseriate pe circuit. este direct proportionalã cu: . inductivă şi energia reactivă inductivă este energia reactivă capacitivă este mai receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa capacitivă. descrescător. monofazate. LEA. între întreruptor şi separatorul de linie. crescător. monofazate. constant. între separatorul de bare şi întreruptor. LEC) . costul pierderilor de putere Cp este: între barele colectoare şi separatorul de bare. puterea activă la extremitatea receptoare: Pentru o linie electrică care alimentează un energiile reactive. de tip interior. se compensează mai mare decât cea capacitivă mare decât cea inductivă caracteristică a liniei: Permeabilitatea este o mărime: magnetică electrică mecanică Permitivitatea este o mărime: electrică magnetică chimică Pierderea de putere activa într-un element de reţea pătratul frecventei pătratul tensiunii reţelei pătratul curentului (transformator. monofazate. fără miez de fier. impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru maşini rotative racordate în derivaţie pe circuit. Pentru materialele magnetice. fără miez de fier. unde se preferă montarea transformatoarelor de curent ?: Pe măsură ce creşte tensiunea la care se realizează instalaţiile electrice. reţeaua inversă se compune din: Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit se utilizează bobine: impedanţe identice cu ale reţelei directe pentru elemente statice înseriate pe circuit.

ne dă. nichelul şi cobaltul Fierul. a unor forţe anterior în reţea nu se modifică laturile cu f. faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere = 0. la aceeaşi putere aparentã vehiculatã. M la origine infinit pentru: Prima lege a lui Kirchhoff.m.9.m. cuprul Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu curentul mic de pornire pornirea fără dispozitiv de cuplul de pornire foarte bun rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl pornire constituie: Principalul avantaj al motoarelor de curent permit reglarea în limite largi a nu necesită întreţinere prezintă o construcţie simplă şi continuu îl constituie faptul că: turaţiei permanentă robustă Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului curentul prin circuitul rotoric tensiunile electromotoare nu mai apar scântei la periile colectorului rotoric al unui generator sincron are următoarele creşte foarte mult sunt sinusoidale efecte negative.Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã. pentru o reţea electrică N-1 relaţii distincte N relaţii distincte N+1 relaţii distincte buclată cu N noduri. electromotoare (f. cuprul.) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy): Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul. aluminiul.e. M la mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pct. pentru curenţii care circulă prin reţea: Prin adăugarea.e. Puterea electrică reactivă: permite definirea limitelor de produce transformarea energiei este variaţia în timp a energiei utilizare ale unui aparat electric electrice în energie mecanică magnetice şi electrice . adăugate laturile pe care nu se adaugă f.8 sunt: pătratul curentului pătratul tensiunii pătratul puterii active mai mici egale mai mari Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul aducerea acestuia de la infinit în aducerea acestuia din punctul M transportul acestuia din pct.m. sunt invers proporţionale cu: Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere = 0.e. zincul Fierul. pe toate laturile pornind din circulaţia de curenţi existentă se pot modifica curenţii din se modifică circulaţia de curenţi din acelaşi nod al unei reţele buclate.

direct proporţional .66 ohm curentul de fazã este mai mare de de 1.73 ori decât curentul de fazã este: Releul termic se foloseşte pentru: protejarea motoarelor electrice la scurtcircuit Rezistenta echivalenta a trei rezistoare.Puterea nominala a unui motor electric se defineşte astfel: puterea activã absorbitã de motor de la reţea când este alimentat la Un si absoarbe In puterea activã transmisã prin întrefierul motorului când este alimentat la Un si absoarbe In puterea mecanicã debitatã de motor la arbore când este alimentat la Un si absoarbe In Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este: Reactanţa supratranzitorie a unui motor este: Regimul deformant este un regim energetic în care: Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind: Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin: Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: raportul dintre tensiunea primara raportul dintre curentul primar si raportul dintre tensiunea primara si si secundara de mers în gol secundar la sarcina nominala secundara la sarcina nominala invers proporţionala cu curentul invers proporţionala cu pătratul de pornire tensiunii de alimentare undele de curent şi de tensiune undele de curent şi tensiune sunt sunt ambele periodice şi periodice iar una este nesinusoidală nesinusoidale tensiunea de excitaţie admisia agentului primar la curentul statoric turbina modificarea curentului de deschiderea aparatului director al deconectarea rezistentei de stingere excitaţie turbinei deconectarea automatã a liniilor la conectarea automatã a unui modificarea curentului (tensiunii) de suprasarcinã transformator de rezervã excitaţie la generatoarele sincrone curentul de linie este egal cu curentul de fazã protejarea generatoarelor si motoarelor electrice împotriva punerii la pământ 0.73 ori decât curentul de linie protejarea motoarelor electrice împotriva suprasarcinilor 6 ohm direct proporţionala cu curentul de pornire undele de curent şi tensiune nu sunt periodice Relaţia între curenţii de linie si de fazã în sisteme curentul de linie este mai mare de cu generatoare si receptoare conectate în triunghi 1. montate în serie este: Rezistenta echivalenta a trei rezistoare. direct proporţional masa. având fiecare rezistenta de 2 ohm. este: Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: 5 ohm 3 ohm 1 ohm 9 ohm natura materialului lungime. având fiecare rezistenta de 3 ohm. montate în paralel.

inversă. ca echipament în cadrul unei staţii electrice. inversă şi homopolară conectate în serie schema de secvenţă directă înseriată cu triplul impedanţei arcului sarcina transformatorului este foarte mica de limitare a curenţilor de scurtcircuit de la generator spre bobină schema de secvenţă directă schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel schema de secvenţă directă înseriată cu schema de secvenţă inversă când o înfăşurare este conectata la reţea.Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă: Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forţa este: Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat) se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se compune din: Se considera ca un transformator funcţionează în gol atunci când: Secţionarea barelor colectoare în staţiile electrice are scopul: Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este: Separatorul. iar cealaltă este deschisa de a reduce pierderile de putere poate avea oricare sens. schemele de secvenţă directă. inversă inversă conectate în paralel şi homopolară conectate în paralel schemele de secvenţă directă. în funcţie de încărcarea generatorului schema de secvenţă directă curentul primar si curentul secundar sunt foarte mici de a reduce costul instalaţiei întotdeauna de la bobină spre generator de a proteja circuitul la supracurenţi de a separa vizibil un circuit de a măsură nivelul de izolaţie . homopolară conectate în inversă şi homopolară conectate paralel în serie schema de secvenţă directă schemele de secvenţă directă şi schemele de secvenţă directă. are rolul: reactanţele inductivă şi capacitivă reactanţa inductivă este mai mare în valoare absolută sunt egale decât reactanţa capacitivă de a asigura o suprafaţa de contact a uleiului cu aerul mai mica circulaţia de putere activa de a asigura spaţiul necesar dilatării si contractării uleiului circulaţia de putere reactiva reactanţa capacitivă este mai mare decât reactanţa inductivă de a face posibila umplerea cu ulei a transformatorului nici una din cele doua schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel schemele de secvenţă directă.

Siguranţele electrice au rolul de a: Siguranţele electrice sunt aparate electrice care împiedica: Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protecţie la: Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi: Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat racordat la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice este: Suma forţelor electromotoare ale unui sistem trifazat simetric este: Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: Susceptanţa unui circuit de curent alternativ sinusoidal este inversul: Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: Tesla este unitatea de măsură a: Transformatoarele de măsurare a curenţilor se construiesc pentru curenţi secundari de: Transformatoarele de măsurare de curent: proteja instalaţia din aval la face trecerea din linie electrica defecte la scurtcircuit ca si la aeriana în line electrica în cablu suprasarcini de lunga durata creşterea tensiunii peste o valoare creşterea curentului peste o limita valoare limita supratensiuni supracurenţi mărimile efective de curent sau de mărimile instantanee de curent tensiune sau de tensiune corespund unor realităţi fizice reprezintă artificii de calcul asigura protecţia personalului scăderea curentului sub o valoare limita defect de izolaţie valorile medii de curent sau de tensiune numai sistemul direct corespunde unei realităţi fizice este simetric dacă fazele sunt egal încărcate întotdeauna simetric este nesimetric dacă fazele sunt neegal încărcate egală cu 1 directe impedanţei intensitatea câmpului magnetic produs de un curent care circulă printr-un conductor inducţiei magnetice 1 sau 5 A pot fi racordate în circuitul primar cu înfăşurarea secundara deschisa 10 V nulă indirecte (induse) rezistenţei forţa electromagnetică egală cu 1/2 de rezonanta sau de ferorezonanţa reactanţei forţa exercitată între două conductoare paralele parcurse de curenţi intensităţii câmpului magnetic 1 sau 10 A nu pot fi racordate in circuitul primar cu înfăşurarea secundara deschisa 100 V fluxului magnetic 5 sau 10 A pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara deschisa 50 V Transformatoarele de măsurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de: .

este un circuit: Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit: Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate: nu pot fi lăsate în exploatare cu pot fi puse sub tensiune cu înfăşurarea secundara în înfăşurarea secundara in scurtcircuit scurtcircuit pur inductiv pur capacitiv liniar neomogen neliniar prin conducţie prin inducţie prin magnetizare Un motor electric sincron. legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având: Un receptor electric de rezistenţă R conectat la rezistenţa R este egală cu rezistenţa R este egală cu rezistenţa R tinde spre zero bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare rezistenţa totală a circuitului rezistenţa internă a sursei de tem absoarbe puterea maximă dacă: văzută prin bornele AB Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate sub tensiune si cu curent cu curent fara tensiune fãrã curent.Transformatoarele de măsurare de tensiune: nu pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara deschisa pur rezistiv Un circuit de curent alternativ. fãrã tensiune sau sub fi manevrat: tensiune. r. care funcţionează absoarbe putere activă şi putere absoarbe putere activă şi produce produce putere activă şi putere subexcitat: reactivă putere reactivă reactivă Un motor electric trifazat legat în stea este în 0. fãrã curent Un transformator de măsurare de curent nu poate împiedica circulaţia curentului apar supratensiuni periculoase nu indica aparatele de măsurare fi lăsat cu secundarul în gol.4 kV 0V 230 V funcţiune si alimentat la 0. pentru care factorul de putere este egal cu 1. deoarece: primar in secundar Unitatea de măsură a capacităţii unui condensator F Axh A/h este: Unitatea de măsură a fluxului electric este: nu are denumire proprie se utilizează Coulombul Faradul Unitatea de măsură a fluxului magnetic este: Tesla Weber Farad . Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este: Un număr de n surse având fiecare tensiunea forţa electromotoare e si forţa electromotoare ne si forţa electromotoare e si rezistenta electromotoare continua e si rezistenta interioara rezistenta r/n rezistentă r/n nr.4 kV.

.. cupru bilanţul puterilor active Hertz Coulomb greutate specifica kW kVA argint.. aluminiu circulaţia puterii reactive Henry Farad coeficient de dilataţie kW/h kW aluminiu. Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi: Weber V/m rezistivitate kWh kVAr aluminiu. argint modul de tratare a neutrului reţelei direct proporţională cu r egală direct proporţională cu pătratul lui r mai mică invers proporţională cu pătratul lui r mai mare egală mai mare mai mică amplitudine valoare efectivă valoarea eficace . argint.Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte: Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: Unitatea de măsură ohm x mmp / m este pentru: Unitatea de măsură pentru măsurarea puterii active este: Unitatea de măsură pentru puterea reactiva este: Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale: Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de: Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este: Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este .. faţă de cea a unui cablu subteran......... faţă de cea a unui cablu subteran.. Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este .. cupru.. cupru..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->