www.cartiaz.

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

DEZVOLTAREA SITE-URILOR WEB Oportunitatea creării unui site web al organizaţiei La prima vedere, crearea şi dezvoltarea unui site web al organizaţiei reprezintă o problemă deja rezolvată. Într-adevăr, din punct de vedere strict tehnic, crearea acestuia nu mai constituie un obstacol în faţa organizaţiilor care doresc acest lucru. Microsoft FrontPage Express (un program specializat în crearea de pagini web integrat în cadrul Internet Explorer) sau Netscape Composer (un alt program specializat integrat în cadrul Netscape Communicator) au rezolvat problema. Din punct de vedere al marketingului, crearea şi dezvoltarea unui site web trebuie însă să aibă ca suport existenţa unor nevoi specifice, concrete, legate în cea mai mare parte de modul în care se desfăşoară comunicaţia de marketing a organizaţiei. Este important de reţinut în acest context că un site web nu face minuni peste noapte în domeniul marketingului: în general, acesta nu creează produse, nu stabileşte preţuri, nu expediază produse la beneficiarul acestora, nu dublează notorietatea organizaţiei şi nu îi triplează vânzările. Site-ul web poate contribui semnificativ la maniera în care organizaţia realizează schimbul de informaţii cu mediul său de marketing, preponderent cu clienţii (efectivi şi potenţiali) şi cu concurenţii săi.
85

din partea organizaţiei. cu caracter strategic. sau pentru că. în general şi în special din punct de vedere al comunicaţiei de marketing. Acesta nu poate fi creat pentru a răspunde unor necesităţi de moment. al acesteia. alocarea unor resurse specifice (tehnologie. este de bon-ton pentru "o firmă care se respectă". angajamentul clar pentru: (1) (2) integrarea şi utilizarea acestuia în comunicaţia de marketing a organizaţiei. pentru a limita sau elimina anumite situaţii tactice nefavorabile. Crearea sa implică.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z În primul caz este vorba despre furnizarea unui volum de informaţii atractive şi suficiente pentru a determina o reacţie favorabilă a clienţilor: cumpărarea sau comandarea produselor (serviciilor) promovate sau cel puţin solicitarea de informaţii suplimentare despre acestea. În al doilea caz este vorba despre diferenţierea organizaţiei în raport cu competitorii săi. bani. oameni şi timp) pentru actualizarea şi extinderea conţinutului său.cartiaz. Iată câteva întrebări ale căror răspunsuri pot orienta organizaţia în încercarea sa de a crea un site web: (a) Este piaţa suficient de largă din punct de vedere al ariei 86 . Site-ul web al organizaţiei trebuie să fie perceput astfel ca un instrument de marketing on-line.www. în ultimă instanţă.

eventual.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z pentru a presupune acoperirea acesteia şi prin intermediul Internetului? (b) În ce măsură consumatorul / utilizatorul potenţial are acces la Internet şi.cartiaz. vânzării prin intermediul Internetului a produselor şi serviciilor organizaţiei? (d) În ce măsură produsele (serviciile) pentru care urmează să fie creat site-ul pot fi promovate adecvat utilizând Internetul şi. ca instrument specific. îl utilizează pentru a obţine informaţii sau a cumpăra diferite produse sau servicii? (c) Este piaţa suficient de mare din punct de vedere al capacităţii sale pentru a asigura rentabilitatea promovării şi.www. respectiv. site-ul web? (e) Dispune organizaţia de capacitatea logistică necesară pentru a expedia (presta) efectiv produsele (serviciile) promovate prin intermediul site-ului web? (f) Care va fi efectul generat asupra vânzărilor produselor (serviciilor) prin crearea site-ului web? (g) Care va fi efectul generat asupra imaginii organizaţiei prin crearea site-ului web? Ce este un site web? • o colecţie de pagini web construite în raport cu o anumită structură predefinită şi având ca obiective principale crearea 87 .

• subtitlurile (titlurile interne): servesc la structurarea logică a conţinutului paginii în secţiuni distincte facilitând parcurgerea acesteia în raport cu interesul celui care o vizualizează. paginile web sunt create preponderent cu ajutorul limbajului HTML (Hypertext Markup Language) reprezentând în esenţă un ansamblu de instrucţiuni folosite pentru a construi şi reprezenta texte. 88 . Acestea sunt: • titlul paginii: apare în bara de titlu a programului de navigare pe Internet utilizat şi serveşte atât la identificarea paginii şi a conţinutului acesteia cât şi pentru facilitarea căutării acesteia în spaţiul virtual.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z suportului pentru realizarea comunicaţiei de marketing a organizaţiei în spaţiul virtual şi/sau crearea platformei pentru desfăşurarea comerţului electronic cu produsele şi/sau serviciile organizaţiei • • site-urile web reprezintă la ora actuală forma cea mai comună de proiectare şi desfăşurare a marketingului on-line din punct de vedere tehnic.cartiaz. imagini.www. link-uri sau orice alte componente ale unei pagini web • structura unei pagini web cuprinde elementele care se regăsesc cel mai frecvent în conţinutul unei pagini web.

• informaţiile de contact: numele. • hyperlink-urile: oferă posibilitatea urmăririi doar a acelor secţiuni de care este interesat "navigatorul" (în cadrul aceleiaşi pagini). alte pagini (având un conţinut similar sau asociat paginii văzute iniţial) sau chiar alte site-uri având legătură prezentate directă în cu conţinutul accesată informaţiilor pagina (vizualizată) iniţial. sunete sau alte elemente de conţinut. imagini. • lista: reprezintă nu atât un element de conţinut cât mai ales un mod de prezentare (formatare) care poate fi utilizat pentru structurarea şi prezentarea informaţiilor incluse în paginile web.www. număr de telefon sau fax. Pentru prezentarea acestora pot fi utilizate diferite texte. Utilizarea acesteia conferă mai multă claritate şi concizie în prezentarea şi urmărirea informaţiilor incluse în paginile web. adresă de e-mail.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z • conţinutul paginii: cuprinde informaţiile pe care organizaţia intenţionează să le transmită publicului vizat. etc. prenumele şi elementele de localizare (adresă poştală.cartiaz.) ale persoanei 89 . elemente grafice. de obicei în combinaţie astfel încât efectul asupra publicului să fie maxim.

cartiaz.www. administrează sau deţin pagina accesată.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z (persoanelor) care au creat. • Structura unui site web include: • • • • • • • Pagina de introducere Paginile de produs (serviciu) Formularul de comandă Chestionarul Pagina de noutăţi Newsletterul Pagina FAQ Alegerea unui "web designer" • • problema-cheie: să fie din interiorul firmei sau din exteriorul acesteia? În raport cu ce elemente va fi selectat web designerul organizaţiei? • • • Preţuri şi tarife Reputaţia profesională Recomandările unor clienţi ai acestuia Alegerea (obţinerea) unui nume de domeniu Găsirea unui server-gazdă pentru site-ul organizaţiei (criterii de 90 .

cu atât este necesară o viteză de transfer mai mare şi absenţa oricăror limitări în transferul acestora • urmărirea traficului: este un element-cheie în evaluarea eficienţei utilizării site-ului web ca instrument de marketing on-line. interesează şi condiţiile în care poate fi obţinut un spaţiu suplimentar pentru stocarea de fişiere ale organizaţiei (texte. etc. nu este suficientă cunoaşterea volumului spaţiului disponibil ci şi "chiria" plătită pentru acesta (exprimată uzual în dolari/MB). imagini. zile. etc. există limite tehnice sau contractuale referitoare la aceste aspecte? Cu cât cantitatea de informaţii care se doreşte a fi disponibilizată pentru publicul vizat este mai mare.) şi identificarea acestora (de exemplu identificarea 91 .ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z selecţie): • stocarea de date: cu cât spaţiul oferit de furnizorul de Internet este mai mare cu atât probabilitatea de selecţie a acestuia creşte). de asemenea. repartiţia acestora pe intervale temporale (ore. interesează existenţa unor facilităţi cum ar fi contorizarea numărului de accesări.) • transmiterea de date: elementele de referinţă sunt reprezentate de viteza de transfer de date şi de cantitatea de date apte a fi transmise către cel care accesează site-ul organizaţiei.cartiaz.www. sunete.

www.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z motoarelor de căutare de pe care a fost accesat site-ul) • reexpedierea poştei electronice: permite retransmiterea tuturor mesajelor de poştă electronică de către administratorul (deţinătorul) server-ului gazdă către organizaţia care a închiriat spaţiu pe acesta într-un cont de poştă electronică specificat de aceasta • natura conexiunii la Internet a serverului-gazdă: tipul conexiunii şi viteza de transfer sunt esenţiale pentru "vizibilitatea" site-ului web al organizaţiei în spaţiul virtual. Alegerea serverului-gazdă este rezultatul unei analize comparative a facilităţilor oferite de către diferiţii furnizori avuţi în vedere şi a facilităţilor vizate ce către organizaţie. cu atât eficienţa şi utilitatea sa vor fi mai mari pentru organizaţie. Cu cât site-ul este mai accesibil.cartiaz. dezvoltarea şi utilizarea site-ului web al organizaţiei este necesară îndeplinirea a cel puţin două cerinţe: 92 . Promovarea site-ului web • simpla existenţă a unei colecţii de pagini web undeva în spaţiul virtual nu reprezintă prea mult din punct de vedere al marketingului on-line • pentru a beneficia de impactul generat de crearea.

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z • • • site-ul să fie cunoscut de către publicul vizat site-ul să fie accesat de către publicul interesat respectarea acestor cerinţe presupune desfăşurarea unor acţiuni (campanii) de marketing distincte. crearea de trafic către site sau ambele concomitent • exemple de acţiuni de marketing care pot fi avute în vedere pentru promovarea site-ului web: A. consum sau utilizare • inserarea unor link-uri de acces la site-ul web al 93 . în anumite cazuri.cartiaz. secundar) informarea publicului despre existenţa site-ului. transmiterea de e-mailuri către publicul vizat. acţiuni de marketing on-line • campanii de direct e-mail. urmărind ca obiectiv principal (sau.www. atât on-line cât şi off-line. potenţial interesat în raport cu existenţa şi conţinutul site-ului web al organizaţiei • inserarea unor informaţii minimale privind site-ul şi link-ul de acces la acesta pe principalele motoare de căutare pe Internet • inserarea unor bannere publicitare pe motoarele de căutare pe Internet cele mai utilizate sau pe site-urile unor organizaţii cu ale căror produse sau servicii există un anumit grad de asociere în cumpărare.

organizaţia.cartiaz. o conferinţă de presă desfăşurată cu ocazia lansării site-ului sau publicarea unor articole referitoare la conţinutul site-ului în publicaţiile de specialitate sau în rubricile specializate existente în diferitele publicaţii cotidiene sau periodice) De foarte multe ori.ro. televiziune. tipărit) • organizarea unor acţiuni de relaţii publice ocazionate de lansarea şi dezvoltarea site-ului web al organizaţiei (de exemplu.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z organizaţiei incluse în cele mai importante site-uri de resurse existente în spaţiul virtual B. www.www. menţionarea adresei Internet a organizaţiei. promovarea site-ului web presupune integrarea acţiunilor de marketing on-line şi off-line în vederea 94 într-un anunţ publicitar . acţiuni de marketing off-line • desfăşurarea unor campanii de publicitate urmărind promovarea site-ului web al organizaţiei în mediile tradiţionale (presă. radio. afişaj) • includerea unor informaţii minimale privind existenţa site-ului web în mesajele publicitare specifice comunicaţiei tradiţionale (de exemplu.

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z atingerii celor două obiective.www. Cele mai bune exemple în acest sens le constituie: • organizarea şi desfăşurarea unor concursuri cu premii care răsplătesc cunoaşterea şi accesarea site-ului web al organizaţiei sau • participarea la un târg specializat pe tehnologia informaţiei sau chiar Internet cu un stand cuprinzând mai multe posturi de lucru de la care poate fi accesat site-ul web al organizaţiei 95 .cartiaz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful