4.

Lao động và đội ngũ lao động tại khách sạn Hoài Thành
Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh các sản phẩm dịch vụ mà phần lớn các
sản phẩm dịch vụ là phi vật chất chính vì vậy yếu tố con người đóng vai trò quan trọng
trong kinh doanh khách sạn. Do vậy đòi hỏi nhân viên phải giao tiếp tốt, phải có trình độ
chuyên môn sâu và có đạo đức tốt trong nghề. Tổng số lao động của khách sạn Hoài
Thành là 67 người, trong đó có 32 người nữ và 35 người nam. Ngoài ra trong mùa du
lịch khách sạn còn thuê thêm một số nhân viên chủ yếu ở khâu tạp vụ. Và để thuận tiện
cho công việc phục vụ khách lưu trú tại khách sạn, ban quản lý đã chia thời gian làm việc
của khách sạn theo từng ca phù hợp với từng bộ phận phục vụ:
- Giám đốc và Kế toán làm việc theo giờ hành chính
- Lễ tân: Từ 7h30 ngày nay đến 7h30 ngày mai
+ Ca: 7h sáng đến 3h chiều ; từ 2h chiều đến 10h tối ; Ca đêm : từ 10h tối đến 7h30
sáng và ca ngày thì chỉ có 1 người trực.
- Nhà hàng: 6h sáng đến 2h chiều ; từ 2h chiều đến 10 giờ tối.
- Bộ phận bảo vệ : 7h sáng đến 5h chiều; từ 5h chiều đến 7h sáng hôm sau.
Bảng cơ cấu lao động trong khách sạn :
...............................................
...............................................
* Nhận xét: Qua bảng cơ cấu lao động trên ta thấy đội ngũ lao động của khách sạn Hoài
Thành khá đông gồm 35 nam và 36 nữ. Họ là những người góp phần rất lớn để cho
khách sạn đáp ứng trên thị trường. Mặc dù trình độ văn hoá của các công nhân viên
trong khách sạn chưa cao lắm nhưng về mặt công tác nghiệp vụ thì họ đã có rất nhiều
năm kinh nghiệm. Với số lượng nhân viên hiện tại thì vẫn không đủ phục vụ khách trong
mùa du lịch chính, cho nên những mùa này họ thuê thêm nhân viên cho khâu tạp vụ.
II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN TRONG THỜI
GIAN(2006-2008)
1. Cơ cấu khách :
Tuỳ theo các loại khách sạn mà cơ cấu khách hàng cũng khác nhau, có khách sạn có cơ
cấu khách đi theo đoàn hay khách lẻ.
....................................
....................................
* Nhận xét : Theo số liệu ở bảng trên cho ta thấy nguồn khách dến khách sạn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful