FIŞA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII (criteriile de observare şi evaluare sunt cele menţionate în ghidul de observare al lecţiei) Şcoală/Localitate

: Disciplina: ____________ Tema: _________ _______ Data: ____________ Clasa: Total elevi: Elevi absenţi: _______ Funcţie:

___________________________________ ______ _______

Profesor/Instructor: Observator: ____

Comentarii generale (comentarii privind planificarea, tipul grupului de elevi, dificultăţi, disciplina, mapele de lucru ale elevilor etc.)

Egalitate şi Diversitate (de exemplu bunele practici în promovarea egalităţii şi diversităţii)

Sănătate şi Siguranţă (de exemplu evaluarea riscului)

Nevoile individuale ale cursanţilor (de exemplu cum au fost satisfăcute nevoile individuale)

Analiză & Revizuire (de exemplu în legătură cu achiziţiile elevilor)

 completat catalog de prezenţă  completat alte documente Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătăţite NOTE: __ 4 = performanţă foarte bună. slabă. cu rezultate lipsite de valoare în domeniul învăţării Acţiune finalizată Inseraţi data Plan de acţiune Semnătură profesor/maistru instructor Semnătură observator Comentarii profesor/maistru instructor .Listă cu strategiile/materialele/mijloacele vizuale Vă rog să faceţi o listă cu exemple de materiale/strategii folosite pe parcursul acestei lecţii/curs. mult peste nivelul preconizat 3 = performanţă bună. care îndeplineşte cerinţele cu excepţia unui număr foarte mic de puncte slabe 2 = performanţă satisfăcătoare. care îndeplineşte cerinţele cu excepţia câtorva puncte slabe 1 = performanţă nesatisfăcătoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful