Responden

Soalan Temu bual

Jawapan responden

Refleksi guru

Guru kelas peserta kajian

Pada pendapat cikgu, apakah masalah yang ketara yang dihadapi peserta kajian dalam kemahiran memakai kasut?

“Saya rasa masalah ketara yang dihadapi murid A adalah masalah dalam mengikat tali kasut dengan betul. Murid A sering ditegur akan kesilapannya mengikat tali kasut namun kesilapan yang dilakukan sering berulang.”

Satu intervensi perlu dilakukan bagi meningkatkan kecekapan peserta kajian dalam mengikat tali kasut.

Apakah punca menyebabkan peserta kajian memakai kasut secara terbalik/terkalih?

“Pada pendapat saya, masalah murid A memakai kasut secara terbalik/terkalih berpunca daripada masalahnya dalam mengenal perbezaan antara kiri dan kanan”

Intervensi yang merangkumi aktiviti membezakan kanan dan kiri perlu dilaksanakan.

Pada pendapat cikgu, bagaimana cara untuk membantu meningkatkan kecekapan peserta kajian dalam mengikat tali kasut?

“Saya merasakan aktiviti latih tubi yang melibatkan kemahiran motor halus perlu dilaksanakan agar dapat membantu murid A mengikat tali kasut”

Aktiviti yang melibatkan kemahiran motor halus perlu diperbanyakkan.

Pada pendapat cikgu, bagaimanakah cara terbaik untuk mengatasi masalah kemahiran memakai kasut peserta kajian?

“Pada pendapat saya, bagi mengatasi masalah kemahiran memakai kasut peserta kajian memerlukan satu kaedah pengajaran yang tersusun serta pengajaran kemahiran dibahagikan kepada unit-unit kecil agar memudahkan murid A untuk menguasainya.”

Pengajaran berasaskan modul perlu dilaksanakan agar memudahkan peserta kajian menguasai sesuatu kemahiran.

” Intervensi yang merangkumi aktiviti membezakan kanan dan kiri perlu dilaksanakan. Adakah anak mak cik sukar untuk memasukkan tali kasut ke dalam lubang kasut? “Ya. Mak cik lihat masalah ini berlaku selepas membasuh kasut apabila anak mak cik akan meminta pertolongan Mak cik untuk memasukkan tali kasut ke dalam lubang kasut untuknya” Latihan memasukkan tali ke dalam lubang kasut perlu dilakukan. . Setiap kali hendak pergi sekolah sering kali ia meminta bantuan daripada saya untuk menolongnya memakai kasut” Satu intervensi perlu dilakukan bagi meningkatkan keupayaan peserta kajian dalam kemahiran memakai kasut Pernahkan Mak cik melihat murid A memakai kasut secara terkalih? “Ya kerap jugak. Mengapa Mak cik tidak membeli kasut yang tidak bertali untuknya? “Mak cik sudah membelinya tetapi anak mak cik tidak mahu memakainya kerana tidak menyerupai kasut kawankawannya” Peserta kajian malu kepada rakan-rakan sekiranya memakai kasut tidak bertali. Mak cik sudah menegur tetapi anak mak cik sering mengulangi kesilapan itu.Responden Soalan Temu bual Jawapan responden Refleksi guru Ibu Peserta Kajian Adakah anak Mak cik mempunyai masalah dalam memakai kasut? “Ya. anak saya memang ada masalah berkenaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful