RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 Mata Pelajaran Tunjang Tajuk : Pendidikan Kesihatan : Kesihatan Mental, Emosi

dan Sosial : Perhubungan Tarikh Masa Kelas : 17 April 2013 (Rabu) : 8.00-8.30 pagi : 2 Cerdik ( 28 orang )

Standard Kandungan

: 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

Standard Pembelajaran : 2.3.3 Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau kumpulan seperti tidak membuli dan menyakiti orang lain. Langkah Pengajaran : 1. Tayangan video mengenai hubungan kekeluargaan. 2. Penerangan mengenai kepentingan beragama dan kasih sayang (Tuhan,ibu bapa, diri sendiri, ahli keluarga, guru dan rakan). 3. Kuiz. Murid menyenaraikan keutamaan kasih sayang (ibu bapa, diri sendiri, ahli keluarga, guru dan rakan) 4. Rumusan.

Hormat : Komputer riba. Video. Slaid Kuiz . Pembesar Suara.Pengalaman sedia ada : Murid pernah mempelajari tunjang kesihatan mental. LCD. Kesungguhan. Teori kecerdasan Pelbagai Kemahiran Bernilai Tambah KBKK Nilai Murni Bahan bantu mengajar : Verbal Linguistik. : Berdisiplin. Interpersonal : Kontekstual : Mengklasifikasi atau mengkategori. emosi dan sosial semasa belajar pada tahun 1.

Murid dan guru menonton bersama-sama KBT: Kontekstual video Istimewa Hari Ibu.Bahagian/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Tayangan Video • • • Guru bertanya khabar dan minta murid Strategi: Berpusatkan murid menumpukan perhatian. Pembesar suara Perkembangan (20 minit) Langkah 1 Circle Map Cara-cara menunjukkan kasih sayang kepada ahli keluarga • • Guru menunjukkan kepada murid gambar Strategi: Berpusatkan murid ahli dalam keluarga. KBT: Kontekstual Nilai: Berdisiplin • Murid dipilih secara rawak untuk BBM: Slaid gambar . Nilai: Berdisiplin BBM: Video Istimewa Hari Ibu. Guru dan murid bersoal jawab tentang TKP: Verbal linguistik gambar mengenai cara menunjukkan kasih sayang kepada ahli keluarga. Guru memasang video Istimewa Hari Ibu TKP: Verbal linguistik kepada murid.

Catatan Langkah 2 Gerak Kerja Berkumpulan Kuiz Kasih Sayang • • • • • Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.Bahagian/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menceritakan tentang gambar. Teknik : Rumusan . Penerapan nilai murni • • • Guru memilih beberapa orang murid secara Strategi : Berpusatkan murid rawak membuat rumusan pelajaran. Strategi: Berpusatkan murid TKP: Verbal linguistic KBT: Kontekstual Nilai: Kesungguhan BBM: Slaid kuiz Penutup (5 minit) 1. Rumusan isi pelajaran 2. Guru bimbing murid melakukan aktiviti. Guru mengemukakan slaid soalan kuiz kepada murid. Murid menyatakan nilai murni yang terdapat dalam hasil pembelajaran. Murid diminta menjawab soalan kuiz yang diberikan oleh guru dengan betul. Guru membuat rumusan keseluruhan isi Kaedah :Penghasilan pencapaian pelajaran. Kumpulan yang dapat menjawab dengan betul akan diberi 1 token.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful