FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE

CUSĂTURI UTILITARE

ANEXĂ

Maşină simplă de cusut şi pentru reparaţii

Manual de utilizare
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web la adresa http://solutions.brother.com, unde puteţi primi asistenţă pentru produsele Brother, precum şi răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ).

„INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ”
La utilizarea maşinii de cusut trebuie întotdeauna luate măsurile de securitate de bază, inclusiv cele prezentate mai jos: „Înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie toate instrucţiunile.”

PERICOL – Pentru a reduce riscul de electrocutare:
1. Nu lăsaţi niciodată maşina de cusut nesupravegheată atunci când este conectată la priză. Deconectaţi întotdeauna maşina de cusut de la priză imediat după utilizare şi înainte de curăţare. 2. Deconectaţi întotdeauna maşina de la priză înainte de a înlocui becul. Înlocuiţi becul cu un bec de acelaşi tip, cu o putere nominală de 15 W.

AVERTISMENT – Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, electrocutare sau vătămare corporală: 1. Nu permiteţi ca maşina să fie utilizată ca jucărie. Este necesar să fiţi foarte atent când maşina de cusut este utilizată de copii sau în apropierea acestora. 2. Utilizaţi maşina de cusut numai în scopul pentru care a fost proiectată, conform descrierilor şi indicaţiilor din cadrul acestui manual. Utilizaţi numai accesoriile recomandate de producător, conform specificaţiilor din acest manual. 3. Nu utilizaţi niciodată maşina de cusut în cazul în care aceasta are cablul de alimentare sau ştecherul deteriorat, dacă nu funcţionează corespunzător, dacă a fost expusă unor şocuri mecanice sau acţiunii lichidelor sau este deteriorată. Duceţi maşina de cusut la cel mai apropiat distribuitor sau centru de service autorizat pentru examinare, reparare şi reglare electrică sau mecanică. 4. Nu utilizaţi niciodată maşina de cusut dacă fantele de aerisire sunt obturate. Nu permiteţi depunerea de scame, praf şi material destrămat în fantele de aerisire ale maşinii de cusut şi pedalei acesteia. 5. Nu lăsaţi niciodată să cadă şi nu introduceţi niciodată obiecte în orificiile maşinii. 6. Nu utilizaţi maşina în aer liber. 7. Nu folosiţi maşina în locaţii în care sunt utilizate produse pe bază de aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen. 8. Pentru a deconecta maşina, rotiţi întrerupătorul principal în poziţia „O” (care reprezintă cuvântul „off” - oprire) şi apoi scoateţi din priză ştecherul cablului de alimentare. 9. Nu deconectaţi maşina de la priză trăgând de cablu. În acest scop, trageţi de ştecher, nu de cablu. 10. Nu vă apropiaţi degetele de nicio piesă în mişcare. Acordaţi atenţie specială zonei din jurul acului maşinii de cusut. 11. Utilizaţi întotdeauna placa de ac corespunzătoare. Utilizarea unei plăci de ac necorespunzătoare poate determina ruperea acului. 12. Nu utilizaţi un ac îndoit. 13. În timp ce coaseţi, nu trageţi şi nu împingeţi materialul. În caz contrar, acul se poate îndoi sau rupe. 14. Opriţi maşina de cusut deplasând întrerupătorul principal în poziţia „O” atunci când efectuaţi orice reglaje în zona acului, cum ar fi înfilarea acului, înlocuirea acului, înfilarea bobinei sau înlocuirea picioruşului presor. 15. Deconectaţi întotdeauna maşina de cusut de la priză atunci când îndepărtaţi capacele, când lubrifiaţi maşina sau când efectuaţi orice alte reglaje de service menţionate în manualul de instrucţiuni. 16. Această maşină de cusut nu a fost concepută pentru a fi utilizată fără supraveghere de către copii de vârstă mică sau persoane cu handicap. 17. Copiii de vârstă mică trebuie supravegheaţi pentru a preveni utilizarea maşinii de cusut de către aceştia. „PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI” „Această maşină de cusut este destinată uzului casnic.”
1

NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN MAREA BRITANIE, IRLANDA, MALTA ŞI CIPRU
În cazul în care această maşină este echipată cu un ştecher BS cu trei fişe, turnat, vă rugăm să citiţi instrucţiunile următoare.

IMPORTANT
În cazul în care priza disponibilă nu corespunde ştecherului livrat împreună cu această maşină, ştecherul trebuie tăiat şi înlocuit cu un ştecher cu trei fişe. La ştecherele alternative trebuie montată o siguranţă aprobată. NOTĂ Ştecherul tăiat de la cablul de alimentare trebuie distrus, deoarece un ştecher ai cărui conductori sunt neizolaţi este extrem de periculos dacă este introdus într-o priză sub tensiune. În cazul în care înlocuiţi siguranţa ştecherului, utilizaţi o siguranţă aprobată de ASTA şi compatibilă cu standardul BS 1362, care poartă marcajul şi care are valorile nominale marcate pe ştecher. Montaţi întotdeauna la loc capacul siguranţei; nu utilizaţi niciodată ştechere de la care lipseşte capacul siguranţei. AVERTISMENT NU CONECTAŢI NICIUNUL DINTRE FIRE LA BORNA DE ÎMPĂMÂNTARE MARCATĂ CU LITERA „E” SAU CU SIMBOLUL PENTRU ÎMPĂMÂNTARE , SAU CARE ESTE DE CULOAREA VERDE SAU VERDE ŞI GALBEN. Culorile firelor din cablul de alimentare al maşinii utilizează următorul cod: Albastru Maro Nul Fază

Deoarece culorile firelor din cablul de alimentare al acestei maşini pot să nu corespundă cu marcajele colorate care identifică bornele ştecherului dumneavoastră, procedaţi după cum urmează: Firul de culoare albastră trebuie conectat la borna marcată cu litera „N” sau care este de culoare neagră sau albastră. Firul de culoare maro trebuie conectat la borna marcată cu litera „L” sau care este de culoare roşie sau maro.

2

VĂ FELICITĂM PENTRU CĂ AŢI ALES ACEASTĂ MAŞINĂ
Pentru a beneficia din plin de toate funcţiile maşinii, vă sugerăm să studiaţi acest manual înainte de a o utiliza.

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA MAŞINA
Pentru utilizare în condiţii de siguranţă 1. Supravegheaţi permanent acul în timp ce coaseţi. Nu atingeţi volantul, debitor-întinzătorul de fir, acul sau alte piese în mişcare. 2. Nu uitaţi să opriţi maşina de la întrerupătorul principal şi să deconectaţi cablul de alimentare de la priză dacă: • Maşina nu mai este utilizată • Se înlocuieşte sau se scoate acul sau alte piese • Are loc o cădere de tensiune în timp ce maşina este în funcţiune • Se efectuează lucrări de întreţinere a maşinii • Maşina este lăsată nesupravegheată 3. Nu amplasaţi niciun obiect pe pedală. 4. Conectaţi maşina direct la priza de perete. Nu utilizaţi prelungitoare. Pentru o durată de viaţă mai lungă 1. Nu depozitaţi maşina în spaţii cu umiditate ridicată sau expuse la radiaţii solare directe. Nu utilizaţi şi nu depozitaţi maşina în apropierea unui radiator, a unui fier de călcat, a unei lămpi cu halogen sau a altor obiecte fierbinţi. 2. Pentru a curăţa carcasa maşinii, utilizaţi numai săpunuri neutre sau detergenţi neutri. Nu utilizaţi niciodată benzen, diluant sau prafuri de curăţat deoarece aceste produse pot deteriora carcasa şi maşina. 3. Nu expuneţi maşina la şocuri mecanice. 4. Dacă înlocuiţi sau instalaţi orice ansambluri de piese, picioruşul presor, acul sau orice altă piesă, consultaţi manualul de utilizare pentru a asigura instalarea corectă. Pentru reparare sau reglare În cazul producerii unei defecţiuni sau dacă este necesar un reglaj, consultaţi mai întâi tabelul de depanare, prezentat în ultima parte a manualului de utilizare, pentru a verifica şi a regla personal maşina. Dacă problema persistă, vă rugăm să consultaţi un distribuitor autorizat Brother. Pentru informaţii suplimentare referitoare la produs, vizitaţi site-ul nostru web la adresa www.brother.com Cuprinsul prezentului manual, precum şi specificaţiile acestui produs, pot fi modificate fără aviz prealabil.

3

................................................................................................................................................................................. 31 Utilizarea modului braţ liber .......................................................................................25 Instrucţiuni generale de coasere .............................................. 30 Coaserea materialelor subţiri ...—————————————————————————————————————————————————————————— CUPRINS 1............................................... 6 Piese principale ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 30 Schimbarea direcţiei de coasere ..................................................................................30 Cusătura de probă ........................ 24 2.................................................................................................. 8 Compartiment detaşabil .............32 Cusături în zigzag ................................. 31 Coaserea materialelor elastice .... 19 Selectarea acului în funcţie de tipul de fir şi de material ............................................................................................................................................ OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE ...........................................................................................................23 Înlocuirea picioruşului presor ............................................................................................................... 14 Înfilarea firului superior ...................................................... 16 Tragerea firului inferior .................................................................................................. 11 Stabilizarea maşinii .................................................... 22 ÎNLOCUIREA PICIORUŞULUI PRESOR .............................................................................................................................................................................................................................. 38 4 .....................................10 Măsuri de securitate privind alimentarea cu energie electrică ..................................................................................................................................... 26 Începerea operaţiunii de coasere ............. 28 RECOMANDĂRI UTILE PENTRU COASERE ............................................................................................... 27 Coaserea înapoi ............................................................................................................................................................. 6 Secţiunea acului şi picioruşului presor ............................................................................................................................... 36 Reglarea unei cusături neuniforme ............................................................................................................................................................ 35 COASEREA BUTONIERELOR .......................................................................................................................... 31 3................... 19 Măsuri de securitate privind acele pentru maşina de cusut ................................... 8 ACCESORII ................................................................................................................................... 20 Înlocuirea acului ......................................................... 23 Scoaterea suportului picioruşului presor ......................................................................................12 Bobinarea .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30 Cusăturile curbe .......................................................................................................................................................................................................... 30 Coaserea materialelor groase ....................................................... 36 Realizarea butonierelor .............................................................................................. 25 Selectarea cusăturii ...................................................................................................................................................................................................................................... 10 Pedala ..................................... 33 Ţeserea ............................................................................... 12 Înfilarea firului inferior .............................................................................................................................................................................................32 CUSĂTURI UTILE ......................................................................................................................................................... 11 ÎNFILAREA MAŞINII ................................................................................................................................................................... 32 Cusături de bază ................................................................................................................................................................................................................................6 DENUMIRILE PIESELOR COMPONENTE ALE MAŞINII ŞI FUNCŢIILE ACESTORA ............................................................................................................................................................................................................................ 28 Tensiunea firului ........................ 9 UTILIZAREA MAŞINII DE CUSUT ............................................................................................................................................ 20 Coaserea cu ac dublu (opţional) ................................................................................25 COASEREA ............................... 18 ÎNLOCUIREA ACULUI ...................... 19 Verificarea acului .................................................................................................................... FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT ...................................................................................................................................................... 10 Alimentarea cu energie electrică ................ CUSĂTURI UTILITARE ................................ 38 Coaserea nasturilor ................................. 33 Cusătură de tiv invizibilă .................

....... 53 5 ........... 43 Cusătură elastică ......................................................................................... 46 Curăţarea transportorului ...................................................................................................................................45 Lubrifierea ............ A MONOGRAMELOR ŞI BRODAREA ..............................43 Încreţirea materialului ........45 ÎNTREŢINEREA ..........................................................................................................................................................................................................................................INTRODUCEREA UNUI FERMOAR ..................................................................... 48 DEPANAREA .......................................................... 45 Înlocuirea becului .................................................. 41 Coaserea monogramelor şi brodarea ................... 47 Reambalarea maşinii ....................................................................................................................40 COASEREA APLICAŢIILOR..................................................................50 Index ............................................................................ 48 Reglarea tensiunii firului de la suveică ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 46 Curăţarea compartimentului apucătorului .............................. 45 Curăţarea suprafeţei maşinii ............................................................................................................................................................................................................. 41 CUSĂTURA DECORATIVĂ .. 43 Cusătură picot ................................................................................................................................................................ 44 4..............................................................41 Aplicaţiile ..................................................................................................................... ANEXĂ ............................................................

e Compartiment detaşabil cu spaţiu de depozitare a accesoriilor (pagina 8 şi 31) f Pârghie pentru coasere înapoi (pagina 28) Pentru a coase în sens opus. 6 .FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT ——————————————————————————————————————— 1 FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT DENUMIRILE PIESELOR COMPONENTE ALE MAŞINII ŞI FUNCŢIILE ACESTORA Piese principale a Şurub pentru reglare fină butonieră (pagina 38) Rotiţi şurubul pentru reglarea fină a butonierelor pentru a regla pasul cusăturii butonierei dacă acesta nu este uniform. b Buton de selectare a modelului (pagina 26) Rotiţi butonul de selectare a modelului pentru a selecta numărul corespunzător cusăturii dorite. ţineţi apăsată pârghia pentru coasere înapoi. c Debitor-întinzător de fir (pagina 16) d Buton de reglare a tensiunii firului superior (pagina 28) Pentru reglarea tensiunii firului superior.

XC7438-321 (în regiuni cu tensiune de alimentare de 220/240 V). Cod piesă. n Pârghia picioruşului presor (pagina 16) Utilizaţi pârghia picioruşului presor pentru a ridica şi a coborî picioruşul presor. p Pedală (pagina 11) Utilizaţi pedala pentru a controla viteza de coasere şi pentru a începe sau opri coaserea. k Întrerupător principal al maşinii şi lămpii de cusut (pagina 10) Utilizaţi acest întrerupător pentru a porni şi a opri maşina. XC7438-321 (Rusia) 7 . j Volant Utilizaţi volantul pentru a ridica şi a coborî manual acul. XC7359-021 (în regiuni cu tensiune de alimentare de 110/120 V). m Tăietor de fir (pagina 28) Pentru a tăia firele. XC7456-321 (Marea Britanie). o Disc de pretensionare la bobinare / conducător de fir (pagina 12 şi 16) Discul de pretensionare la bobinare / conducătorul de fir este utilizat pentru înfăşurarea firului pe bobină şi înfilarea maşinii. XE0629-001 (Australia. i Bobinator (pagina 12) Bobinatorul înfăşoară firul pe bobina utilizată pentru firul inferior. treceţi-le prin tăietorul de fir. Noua Zeelandă).1 g Mâner încorporat h Ax mosor (pagina 12 şi 16) Axul mosorului susţine mosorul de aţă. l Conector/mufă conector pedală Introduceţi mufa pedalei în conectorul pedalei. XD0852-021 (Coreea). respectiv pentru a aprinde şi stinge lampa de cusut. care alimentează şi maşina cu energie electrică.

Notă ● Puneţi accesoriile în săculeţ şi apoi depozitaţi săculeţul în interiorul acestui compartiment. h Suveică i Ac j Conducătorul de fir al tijei acului k Şurubul de fixare a acului Folosiţi şurubul de fixare a acului pentru a fixa acul pe poziţie. c Picioruş presor (Zigzag) Picioruşul presor aplică o presiune constantă asupra materialului pe tot parcursul coaserii. 8 .FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT ——————————————————————————————————————— Secţiunea acului şi picioruşului presor Compartiment detaşabil Accesoriile sunt amplasate într-un spaţiu de depozitare integrat în compartimentul detaşabil. e Placă ac Placa acului este marcată cu semne de ghidare pentru realizarea unor cusături drepte. se pot pierde sau se pot deteriora. acestea pot cădea. b Şurubul picioruşului presor Utilizaţi şurubul picioruşului presor pentru a fixa la locul său ansamblul suportului picioruşului presor. Dacă accesoriile nu sunt păstrate în săculeţ. Montaţi picioruşul presor potrivit pentru cusătura selectată. f Cârlig apucător g Capac apucător Deschideţi capacul apucătorului pentru a instala bobina. a inferioară a compartimentului detaşabil şi Ridicaţi spre dumneavoastră partea apoi trageţi compartimentul în afară pentru a îl îndepărta. d Transportor Transportorul antrenează materialul în direcţia de coasere. a Compartiment detaşabil b Spaţiu de depozitare a Ansamblul suportului picioruşului presor Picioruşul presor este instalat pe ansamblul suportului picioruşului presor.

Nr. 1 ac 75/11 1 ac 90/14 1 ac 100/16 7.ACCESORII În compartimentul detaşabil sunt depozitate accesoriile indicate mai jos. 4. 3. 1 Notă ● Şurubul suportului picioruşului presor este disponibil la distribuitorii autorizaţi. 1 2 3 4 Denumire piesă Picioruş pentru butoniere „A” Picioruş pentru fermoare „I” Picioruş pentru coaserea nasturilor „M” Plăcuţă de ţesut Cod piesă X59369-321 X59370-021 XE2137-001 XA3442-121 Nr. 2. 5 6 7 8 Denumire piesă Bobină (3) Set de ace Şurubelniţă Ax suplimentar pentru mosor Cod piesă XA5539-151 129583-021 X55467-021 130920-021 9 . Aceste accesorii au fost proiectate pentru a permite realizarea majorităţii operaţiunilor necesare la coasere. 5. 6. 8. disponibilă la distribuitorii autorizaţi. (Cod piesă: 132730-122) ● Picioruşul presor montat în fabrică poate fi înlocuit cu o piesă similară. (Cod piesă: 138135-122) 1.

amplasată pe alimentare. Apoi conectaţi cablul de alimentare la o priză de perete. Trageţi întotdeauna de ştecher atunci când scoateţi din priză cablul de alimentare. Există riscul de electrocutare. scoateţi din priză cablul de alimentare. Alimentarea cu energie electrică a cablu între pedală şi ştecherul cablului de b Comutaţi întrerupătorul principal în poziţia „I”. există riscul de incendiu. în conectorul de pe maşină. a Mufa pedalei 10 . Nu expuneţi cablul la temperaturi ridicate. AVERTISMENT ● Utilizaţi numai surse de alimentare cu energie electrică pentru aparate de uz casnic. provocând un incendiu sau un şoc electric. Nu aşezaţi obiecte grele pe cablu. acesta se poate deteriora. ● Când scoateţi din priză cablul de alimentare. În cazul deteriorării cablului sau a ştecherului. ● Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude. Utilizarea altor surse de alimentare poate provoca incendii. Introduceţi mufa pedalei. în caz contrar. există riscul de incendiu sau de electrocutare. Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la deteriorarea cablului şi la producerea de incendii sau şocuri electrice. Nu trageţi de cablu. şocuri electrice sau defectarea maşinii. În caz contrar. tragerea. răsucirea sau înfăşurarea cablului de alimentare.FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT ——————————————————————————————————————— UTILIZAREA MAŞINII DE CUSUT Măsuri de securitate privind alimentarea cu energie electrică Respectaţi următoarele măsuri de securitate privind alimentarea cu energie electrică. opriţi mai întâi maşina de la întrerupătorul principal. ● Nu permiteţi tăierea. modificarea. X Lampa de cusut se aprinde la pornirea maşinii. îndoirea forţată. ● Dacă urmează ca maşina să nu fie utilizată o perioadă lungă de timp. În caz contrar. deteriorarea. duceţi maşina la reparat la un distribuitor autorizat înainte de a continua utilizarea. ● Opriţi alimentarea cu energie electrică utilizând întrerupătorul principal şi scoateţi ştecherul din priză în următoarele situaţii: • Dacă nu vă aflaţi în apropierea maşinii • După utilizarea maşinii • Dacă alimentarea cu energie se întrerupe în timpul utilizării maşinii • Dacă maşina nu funcţionează corect din cauza unei conexiuni greşite sau a unei deconectări • În timpul furtunilor cu descărcări electrice ATENŢIE ● Nu utilizaţi prelungitoare sau adaptoare cu mai multe prize la care sunt conectate multe alte aparate.

La repornirea maşinii. Notă ● Dacă în timpul utilizării maşinii are loc o pană de curent. 11 . În caz contrar.c întrerupătorul principal în poziţia „{”. există riscul de incendiu sau de electrocutare. viteza maşinii va creşte. aveţi grijă să opriţi maşina de cusut pentru a preveni pornirea accidentală a acesteia. maşina va funcţiona la o viteză mică. După lubrifiere. opriţi maşina şi deconectaţi cablul de alimentare de la priză. Dacă apăsaţi uşor pe pedală. Dacă apăsaţi mai tare pe pedală. Pedala ATENŢIE ● La conectarea pedalei. comutaţi X La oprirea maşinii. ● O maşină de cusut nouă sau care nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp trebuie lubrifiată conform instrucţiunilor prezentate la pagina 45. Stabilizarea maşinii Dacă maşina de cusut a fost amplasată pe o suprafaţă neregulată. lampa pentru cusut se stinge. trebuie să vă asiguraţi că nu există nimic aşezat peste pedală. nu uitaţi să ştergeţi orice surplus de lubrifiant. ATENŢIE ● Nu permiteţi depunerea de praf sau bucăţi de material pe pedală. 1 Mai încet Mai repede Dacă maşina nu este utilizată. urmaţi procedura necesară pentru utilizarea corectă a maşinii. Dacă luaţi piciorul de pe pedală. rotiţi garnitura de cauciuc aflată în colţul din dreapta faţă al plăcii-suport pentru a regla înălţimea acesteia până când maşina este stabilă. maşina se va opri. Pentru a opri maşina.

Rotiţi Ridicaţi la maximum axul mosorului şi Aşezaţi bobina pe axul pentru bobinare şi Treceţi firul în jurul discului de b pretensionare. Dacă utilizaţi bobine de la alte modele. manual bobina în sensul acelor de ceasornic până când arcul de pe ax glisează în canalul bobinei. Mărime reală 11. Treceţi capătul firului prin orificiul de pe a Arc pe axul pentru bobinare b Canalul bobinei e Porniţi maşina de cusut.FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT ——————————————————————————————————————— ÎNFILAREA MAŞINII Bobinarea Această secţiune prezintă modul de înfăşurare a firului pe bobină. 12 . din interiorul acesteia. maşina nu va funcţiona corect. ATENŢIE ● Dacă mosorul de aţă nu este amplasat corect. Alte modele d apoi împingeţi axul spre dreapta. ● Bobina livrată împreună cu această maşină a fost concepută special pentru acest model. 1 Trageţi-l cât mai departe posibil. Utilizarea altor bobine poate duce la defectarea maşinii. a Disc de pretensionare b Ax pentru bobinare c Bobină ATENŢIE ● Utilizaţi numai bobine (cod piesă: SFB: XA5539-151) concepute special pentru această maşină de cusut. firul se poate încurca în jurul axului mosorului. Utilizaţi numai bobina livrată împreună cu această maşină sau bobine de acelaşi tip (cod piesă: SFB: XA5539-151).5 mm (7/16 inci) Acest model a apoi aşezaţi un mosor de aţă pe acest ax. c bobină.

● Tija acului nu se mişcă când glisaţi axul pentru bobinare spre dreapta. ruperea acului şi apariţia riscului de vătămare corporală. glisaţi axul pentru bobinare câteva ori în jurul bobinei. Când bobina pare plină şi începe să se 13 . Dacă nu tăiaţi complet firul. ATENŢIE ● Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile prezentate aici.f uşor pe pedală pentru a înfăşura firul de În timp ce ţineţi capătul firului. acest lucru nu indică o defecţiune. De reţinut ● Dacă maşina de cusut este pornită sau volantul este rotit după înfăşurarea firului pe bobină. Apoi opriţi maşina. luaţi piciorul de pe pedală. iar acesta este înfăşurat pe bobină. i învârtă încet. 1 ATENŢIE g Tăiaţi firul rămas deasupra bobinei. Tăiaţi firul. apăsaţi j spre stânga şi scoateţi bobina. ● Bobinarea incorectă poate determina reducerea tensiunii firului. la terminarea firului acesta se poate încurca în jurul bobinei. se va auzi un clic. h 1 a Bobinare corectă b Bobinare incorectă 2 Apăsaţi uşor pe pedală pentru a începe. provocând ruperea acului.

În cazul în care călcaţi accidental pe pedală şi maşina începe să coasă. Deschideţi capacul apucătorului aflat în partea din faţă a maşinii. 10 cm (4 inci) de fir de pe ATENŢIE ● Maşina trebuie oprită de la întrerupătorul principal în timpul înfilării. puteţi suferi vătămări corporale. • Utilizaţi numai bobine care au fost concepute pentru a fi utilizate împreună cu această maşină. acesta poate fi tensionat incorect sau acul se poate rupe. maşina nu va funcţiona corect. Utilizaţi numai bobina inclusă la livrare sau bobine de acelaşi tip (cod piesă: SFB: XA5539151). Dacă firul se desfăşoară în direcţia greşită. Ridicaţi complet acul rotind volantul spre ceasornic) şi apoi ridicaţi pârghia picioruşului presor. a Plăcuţă de blocare suveică d o bobină plină şi apoi introduceţi bobina Desfăşuraţi cca. ATENŢIE ● Introduceţi bobina astfel încât firul să se desfăşoare în direcţia corectă.FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT ——————————————————————————————————————— b spatele compartimentului detaşabil. ATENŢIE ● Bobinarea incorectă poate determina reducerea tensiunii firului. Dacă se utilizează bobine de la alte modele. Mărime reală 11. a Compartiment detaşabil b Capac apucător 1 a Bobinare corectă b Bobinare incorectă 2 c dumneavoastră plăcuţa de blocare a Îndepărtaţi suveica trăgând spre ● Bobina a fost concepută special pentru această maşină de cusut.5 mm (7/16 inci) Acest model Alte modele acesteia şi scoţând suveica din compartimentul apucătorului. a dumneavoastră (în sens invers acelor de în suveică. 14 . ruperea acului şi apariţia riscului de vătămare corporală. în Înfilarea firului inferior Instalaţi bobina cu firul înfăşurat pe ea.

e spre stânga. a Deget fixare suveică b Fantă g Închideţi capacul apucătorului. 15 . 1 a Arc de tensionare f introduceţi complet suveica în Ţineţi suveica de plăcuţa de blocare. în jos şi până când acesta intră în orificiul de ieşire de sub arcul de tensionare. aceasta va cădea de pe apucător imediat ce maşina începe să coasă. compartimentul apucătorului şi apoi eliberaţi plăcuţa de blocare. Trageţi firul derulat prin fantă. În cazul în care suveica nu este corect instalată în maşină. ATENŢIE ● Asiguraţi-vă că suveica este reinstalată corect în maşină. în modul indicat mai jos. • Asiguraţi-vă că degetul de fixare al suveicii intră în fanta din partea de sus a compartimentului apucătorului.

d conducătoare de fir: mai întâi prin cel din a Pârghia picioruşului presor b dumneavoastră (în sens invers acelor de Introduceţi firul superior prin ambele Ridicaţi acul. firul se poate încurca pe ax. rotind volantul spre ceasornic). ducând la ruperea acului. a Buton de reglare a tensiunii firului superior b Arc de control al firului 16 . Înainte de înfilarea maşinii. c apoi aşezaţi un mosor de aţă pe acest ax. firul se poate încurca. a b c d Axul mosorului Conducător de fir (spate) Conducător de fir (faţă) Debitor-întinzător de fir ATENŢIE ● Aveţi grijă să înfilaţi maşina în mod corect. maşina de cusut nu poate fi înfilată. nu uitaţi să rotiţi volantul. ducând la ruperea acului. În caz contrar. astfel încât firul să prindă şi să ridice arcul de control al firului. spate. apoi prin cel din faţă. • În cazul în care acul nu este ridicat în mod corect. Ridicaţi picioruşul presor utilizând pârghia Ridicaţi la maximum axul mosorului şi a picioruşului presor. Trageţi firul în jos şi de la dreapta spre e stânga în jurul butonului de reglare a tensiunii firului superior. ATENŢIE ● Dacă mosorul de aţă este aşezat într-un loc greşit sau este introdus incorect.FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT ——————————————————————————————————————— Înfilarea firului superior Introduceţi firul superior şi înfilaţi acul. pentru a ridica complet debitor-întinzătorul de fir.

Nu uitaţi să ridicaţi pârghia picioruşului presor şi debitor-întinzătorul de fir înainte de a introduce firul superior. a Conducătorul de fir al tijei acului i afară cca. 17 . Firul poate fi trecut cu uşurinţă prin spatele conducătorului de fir al tijei acului ţinând firul cu mâna stângă şi introducându-l cu mâna dreaptă.f indicat în imagine. Ghidaţi firul prin debitor-întinzătorul de fir. acesta poate provoca probleme la coasere. ● Dacă introduceţi firul incorect. Treceţi firul prin spatele conducătorului de discurile de tensionare. 1 g de la dreapta spre stânga. 5 cm (2 inci) de fir. aşa cum este h fir al tijei acului. trageţi-l printre Ţinând firul într-o mână. Înfilaţi acul din faţă spre spate şi trageţi a Debitor-întinzător de fir a 5 cm (2 inci) Notă ● Dacă debitor-întinzătorul de fir este coborât. firul superior nu va mai putea fi înfăşurat în jurul acestuia. deasupra acului.

ridicaţi complet acul rotind În timp ce ţineţi uşor capătul firului volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic).FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT ——————————————————————————————————————— Tragerea firului inferior a Ţineţi uşor capătul firului superior. d fire şi apoi. 15 cm (6 inci) din ambele trageţi-le spre partea din spate a maşinii. Trageţi afară cca. pe sub picioruşul presor. Trageţi de firul superior pentru a scoate a Fir superior b Fir inferior 18 . a Fir superior b superior. a Fir superior b Fir inferior c firul inferior.

19 . dantelă fină. pichet. ● Nu utilizaţi niciodată ace îndoite. maşina de cusut are deja instalat un ac 75/11. canava. Nerespectarea acestor măsuri de securitate este extrem de periculoasă. percal. cauzând vătămări corporale. Citiţi şi urmaţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos. pânză de bumbac sau de in vărgată sau cadrilată.ÎNLOCUIREA ACULUI Această secţiune oferă informaţii referitoare la acele pentru maşina de cusut. mătase. stofe pentru costum. Acele îndoite se pot rupe uşor. muselină Groase Denim. poplin. batist Mărimi ace Grosimi fir Bumbac: 80 Sintetic / Fibră lungă de poliester Bumbac fin mercerizat Bumbac: 60 – 80 Mătase: „A” Sintetic / Fibră lungă de poliester Mercerizat 50 Subţiri 75/11 Bumbac. materiale sintetice. gabardină. ● Folosiţi un ac de la 90/14 la 100/16 cu fire de nailon transparent. Selectarea acului în funcţie de tipul de fir şi de material Acul maşinii de cusut care trebuie utilizat depinde de grosimea materialului şi a firului. alte tricoturi 100/16 Bumbac: 50 – 60 Mătase: „A” Sintetic / Fibră lungă de poliester Mercerizat 50 – 60 Tricoturi 90/14 (Cap rotund) Bumbac: 40 – 50 Mercerizat foarte rezistent Fibră lungă de poliester Poliester acoperit cu bumbac Fibră lungă de poliester De reţinut ● Cu cât numărul firului este mai mic. ● Folosiţi acul cu bilă atunci la coaserea materialelor elastice sau a materialelor la care pot apărea uşor puncte de cusătură lipsă. indiferent de materialul pe care îl coaseţi. cu atât acul este mai gros. tafta. şifon Voal. catifea. Măsuri de securitate privind acele pentru maşina de cusut Respectaţi următoarele măsuri de securitate privind manipularea acului. 1 ATENŢIE ● Utilizaţi numai ace pentru maşini de cusut de uz casnic. catifea reiată fină. Utilizarea oricăror alte ace poate avea drept consecinţă îndoirea acului sau defectarea maşinii. jerseu. împreună cu maşina medie) ţesătură subţire de de cusut. catifea reiată. cât şi pentru firul inferior (bobină). Pentru a alege firul şi acul potrivit pentru materialul pe care doriţi să-l coaseţi. tweed. organdi. 65/9 mătase. ● La achiziţionare. pânză de in.) lână. tricot dublu. Utilizaţi aceeaşi mărime de fir atât pentru firul superior (mosor). doc Tricot simplu. 90/14 (Livrat Normale (grosime satin. pânză subţire de in. consultaţi următorul tabel. cu atât firul este mai gros şi cu cât este mai mare numărul acului. Materiale textile de cusut Foarte subţiri Tricot fin.

Înainte de a utiliza acul. aşezaţi partea plată a acului pe o suprafaţă plană şi verificaţi dacă distanţa dintre ac şi suprafaţa plană este egală. Nu utilizaţi un ac îndoit. a Pârghia picioruşului presor 1 a Suprafaţă plană 20 . acul se poate îndoi sau rupe. Înlocuirea acului Înlocuiţi acul conform indicaţiilor de mai jos. 1 2 a Parte plată b Marcaj pentru tipul de ac ■ Ac în stare bună c Coborâţi pârghia picioruşului presor. verificat conform instrucţiunilor din secţiunea „Verificarea acului” . fir şi material sunt prezentate în tabelul de pe pagina anterioară. în special atunci când coaseţi materiale groase (denim. de exemplu) cu ace subţiri (de la 65/9 la 75/11.FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT ——————————————————————————————————————— ATENŢIE ● Combinaţiile corespunzătoare de ac. b dumneavoastră (în sens invers acelor de Ridicaţi complet acul rotind volantul spre ceasornic). deoarece acul se poate rupe în timp ce maşina funcţionează. ATENŢIE ● Înainte de a înlocui acul. În plus. 1 a Suprafaţă plană ■ Ac necorespunzător În cazul în care distanţa dintre ac şi suprafaţa plană nu este egală. există riscul de vătămare corporală dacă se apasă din greşeală pe pedală şi maşina începe să coasă. în caz contrar. Verificarea acului Coaserea folosind un ac îndoit este extrem de periculoasă. În cazul în care combinaţia de material. de exemplu). cusătura poate fi inegală sau încreţită sau pot exista puncte de cusătură lipsă. fir şi ac nu este corectă. a Opriţi maşina de cusut. Utilizaţi şurubelniţa şi un ac drept. acul este îndoit. asiguraţi-vă că maşina de cusut a fost oprită.

(Dacă şurubul de fixare a acului este slăbit prea mult.) 1 Instalaţi acul dublu urmând aceiaşi paşi. ■ Instalarea elementului de fixare a acului Dacă elementul de fixare a acului este îndepărtat. nu forţaţi elementul de fixare. după aproximativ o rotaţie. ● Asiguraţi-vă că acul a fost introdus până la opritor şi. şurubul de fixare a acului în vederea scoaterii acului. în sens Ţineţi acul cu mâna stângă şi apoi utilizaţi f şurubelniţa pentru a strânge şurubul de Ţinând acul cu mâna stângă. strângeţi bine şurubul de fixare a acului. acul se poate rupe sau pot apărea alte defecţiuni. în caz contrar. urmaţi procedura de mai jos pentru a-l monta pe tija acului. glisaţi a elementul de fixare a acului pe tija acului astfel încât elementul de fixare a acului să se afle pe partea dreaptă. e partea din spate a maşinii. rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. fixare a acului. utilizaţi invers acelor de ceasornic. Din acest motiv. cu ajutorul şurubelniţei. ATENŢIE a Şurubelniţă b Şurubul de fixare a acului • La slăbirea sau la strângerea şurubului de fixare a acului.d o şurubelniţă pentru a răsuci. anumite piese ale maşinii pot fi deteriorate. nu slăbiţi prea tare şurubul de fixare a acului. introduceţi acul Cu partea plată a acului orientată spre până când acesta atinge opritorul. Privind din partea din faţă a maşinii. a Şurubul de fixare a acului b Conducătorul de fir al tijei acului c Tija acului b acului cu capătul tijei acului şi apoi Aliniaţi marginea inferioară a suportului strângeţi şurubul de fixare a acului. a Opritor pentru ac a b c d Tija acului Suportul acului Şurubul de fixare a acului Aliniere 21 . iar conducătorul de fir al tijei acului să se afle în partea inferioară. Notă ● Acul poate fi scos prin simpla slăbire a şurubului de fixare a acului. în caz contrar. elementul de fixare a acului [care susţine acul] poate cădea.

Utilizaţi firul de la al doilea mosor pentru a e înfila maşina până la debitor-întinzătorul de fir. Puneţi cel de-al doilea mosor pe acest ax suplimentar. Acele de alte tipuri se pot rupe. În cazul în care materialul este rotit în timp ce acul este coborât. ATENŢIE ● Utilizaţi numai ace duble proiectate special pentru această maşină (cod piesă: X57521-021). acul se poate rupe. Pentru mai multe detalii. c Conducătorul de fir al tijei acului a Primul mosor b Al doilea mosor c înfila maşina până la conducătorul de fir al Utilizaţi firul de la primul mosor pentru a d tijei acului. consultaţi pagina 16. Cusăturile disponibile la coaserea cu ac dublu sunt cusăturile drepte de la 6 la 10 şi cusătura în zigzag 2. ■ Înfilarea acului dublu Montaţi acul dublu. aveţi grijă să selectaţi o cusătură corespunzătoare (cusăturile drepte de la 6 la 10 şi cusătura în zigzag 2). în caz contrar. consultaţi pagina 16.FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT ——————————————————————————————————————— Coaserea cu ac dublu (opţional) Maşina este proiectată pentru a permite utilizarea acestui tip opţional de ac cu două fire superioare. În caz contrar. ● Rotiţi încet volantul către dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) şi asiguraţi-vă că acul nu atinge picioruşul presor. a Montaţi acul dublu urmând aceeaşi procedură ca cea de instalare a unui ac simplu (pagina 20). a Firul de la acul din stânga trece prin conducătorul de fir al tijei acului. Puteţi utiliza fire de aceeaşi culoare sau două culori diferite pentru a realiza cusături decorative. Pentru mai multe detalii. În cazul în care acul loveşte picioruşul presor. Paşii pentru înfilarea maşinii la conducătorul de fir al tijei acului sunt aceiaşi ca şi cei pentru înfilarea normală a maşinii (pentru un ac simplu). nu uitaţi să ridicaţi acul înainte de a roti materialul. ● Dacă utilizaţi acul dublu. b Amplasaţi axul suplimentar pentru mosor în orificiul din partea superioară a maşinii. iar maşina poate fi deteriorată. Montaţi axul suplimentar pentru mosor. acul se poate rupe sau îndoi. ● Dacă schimbaţi direcţia de coasere. f Nu treceţi firul prin spatele conducătorului de Înfilaţi acul din dreapta din faţă spre spate. Înfilaţi acul din stânga din faţă spre spate. fir al tijei acului. ● Nu coaseţi utilizând ace îndoite. acul se poate rupe. Paşii pentru înfilarea maşinii până la debitorîntinzătorul de fir sunt aceiaşi ca şi cei pentru înfilarea normală a maşinii (pentru un ac simplu). producând vătămări corporale. provocând deteriorarea maşinii. 22 . b Firul de la acul din dreapta trece prin faţa conducătorului de fir al tijei acului. acul se poate rupe sau îndoi.

a Suportul picioruşului presor b Canelură c Ştift f astfel încât ştiftul picioruşului presor să se c Coborâţi încet pârghia picioruşului presor Ridicaţi pârghia picioruşului presor.) să fie vizibilă. ● Utilizaţi întotdeauna picioruşul presor adecvat pentru modelul de cusătură ales. asiguraţi-vă că maşina de cusut a fost oprită. I etc. există riscul de vătămare corporală dacă se apasă din greşeală pe pedală şi maşina începe să coasă. d suportului picioruşului presor pentru a Apăsaţi pe butonul negru din spatele debloca picioruşul presor. 1 Înlocuirea picioruşului presor Înlocuiţi picioruşul presor conform indicaţiilor de mai jos. Dacă maşina de cusut a fost pornită. în caz contrar. a Pârghia picioruşului presor a Pârghia picioruşului presor X Picioruşul presor este montat. Dacă lăsaţi maşina pornită şi apăsaţi pe pedală. fixeze în canelura din partea de jos a suportului picioruşului presor. existând riscul de vătămare corporală. acul se poate lovi de acesta şi se poate rupe sau îndoi. ● Folosiţi numai picioruşe presoare care au fost concepute pentru a fi utilizate la această maşină. b dumneavoastră (în sens invers acelor de e astfel încât ştiftul picioruşului presor să Aşezaţi un alt picioruş presor sub suport fie aliniat cu canelura din partea de jos a suportului. 23 . Dacă utilizaţi un picioruş presor necorespunzător.ÎNLOCUIREA PICIORUŞULUI PRESOR ATENŢIE ● Opriţi întotdeauna maşina înainte de a înlocui picioruşul presor. maşina va începe să funcţioneze şi există riscul de vătămări corporale. a Buton negru b Suportul picioruşului presor ATENŢIE ● Înainte de a înlocui picioruşul presor. Ridicaţi complet acul rotind volantul spre ceasornic). a aceasta trebuie oprită. Utilizarea oricăror altor picioruşe presoare poate cauza accidente sau vătămări corporale. Poziţionaţi picioruşul presor astfel încât litera care indică tipul picioruşului presor (A.

a Şurubelniţă b Suportul picioruşului presor c Şurubul suportului picioruşului presor 24 . utilizaţi şurubelniţa. a Suportul picioruşului presor b Tija picioruşului presor b mâna dreaptă pe poziţie şi apoi cu mâna Ţineţi suportul picioruşului presor cu stângă strângeţi şurubul folosind şurubelniţa. Aliniaţi suportul picioruşului presor cu picioruşului presor. tensiunea firului va fi incorectă. b picioruşului presor. • Pentru detalii. utilizaţi şurubelniţa. Pentru a îndepărta suportul picioruşului presor. Pentru a slăbi şurubul suportului a Şurubelniţă b Suportul picioruşului presor c Şurubul suportului picioruşului presor Notă ● Dacă suportul picioruşului presor nu este corect instalat. consultaţi secţiunea „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 23). ■ Scoaterea suportului picioruşului presor a Scoateţi picioruşul presor. precum picioruşul pentru matlasare. Scoaterea suportului picioruşului presor Scoateţi suportul picioruşului presor când curăţaţi maşina de cusut sau când instalaţi un picioruş presor care nu are nevoie de suport.FAMILIARIZAREA CU MAŞINA DE CUSUT ——————————————————————————————————————— g a verifica dacă picioruşul presor este bine Ridicaţi pârghia picioruşului presor pentru ■ Montarea suportului picioruşului presor a partea din stânga jos a tijei de fixare a fixat.

La finalizarea coaserii. 2 ATENŢIE ● În timp ce maşina este în funcţiune. ● Asiguraţi-vă că acul nu loveşte acele de gămălie utilizate la însăilare. 25 . consultaţi secţiunea „Începerea operaţiunii de coasere” (pagina 27). ● Nu utilizaţi niciodată ace îndoite. altfel vă puteţi răni. în caz contrar.2 OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE COASEREA Operaţiile elementare de coasere sunt descrise mai jos. ţineţi mâinile departe de elementele în mişcare ale maşinii precum acul sau volantul. ● Nu trageţi sau împingeţi materialul prea tare în timp ce coaseţi. ↓ 3 Montaţi picioruşul presor. cauzând vătămări corporale. altfel vă puteţi răni sau acul se poate rupe. Pentru detalii referitoare la pornirea maşinii. Poziţionaţi materialul şi apoi începeţi să coaseţi. ↓ 2 Selectaţi cusătura. citiţi următoarele instrucţiuni de securitate. 1 Porniţi maşina. consultaţi secţiunea „Înlocuirea picioruşului presor” (pagina 23). tăiaţi firele. consultaţi secţiunea „Alimentarea cu energie electrică” (pagina 10). Pentru detalii referitoare la selectarea unei cusături. ↓ 4 Începeţi să coaseţi. Înainte de a utiliza maşina de cusut. Pentru detalii referitoare la începerea operaţiei de coasere. urmaţi procedurile de bază prezentate mai jos. fiţi foarte atenţi la poziţia acului. Pentru detalii referitoare la înlocuirea picioruşului presor. Instrucţiuni generale de coasere Pentru a coase. Selectaţi cusătura adecvată pentru zona care trebuie cusută. Montaţi picioruşul presor potrivit pentru tipul de cusătură selectat. acul se poate rupe sau îndoi. Porniţi maşina de cusut. Acele îndoite se pot rupe uşor. Suplimentar. consultaţi secţiunea „Selectarea cusăturii” (pagina 26).

35. aButonul de selectare a modelului Număr pe buton Denumire cusătură Butonieră automată în 4 paşi b Model ac d Pagina 1 36 2 Cusătură în zigzag 3 Cusătură în zigzag 32.OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE —————————————————————————————————————— Selectarea cusăturii Selectaţi cusătura dorită rotind la dreapta sau la stânga butonul de selectare a cusăturii. 43 7 33 8 33 9 Cusătură picot 43 10 Cusătură elastică 44 26 . Cusătură dreaptă (Poziţionează acul în stânga) Cusătură invizibilă elastică 33. 40. 41 4 Cusătură în zigzag 5 Cusătură în zigzag (de umplere) 6 Cusătură dreaptă (Centrează poziţia acului) Selectaţi lungimea dorită.

5 cm (2 inci) de fir. h Luaţi piciorul de pe pedală. spre partea din spate a maşinii. c Ridicaţi pârghia picioruşului presor. f Coborâţi pârghia picioruşului presor. a Pârghia picioruşului presor d treceţi firul pe sub picioruşul presor şi Aşezaţi materialul sub picioruşul presor. a Pârghia picioruşului presor g Apăsaţi încet pe pedală.Începerea operaţiunii de coasere a e cu mâna stângă. 2 b dumneavoastră (în sens invers acelor de Ridicaţi complet acul rotind volantul spre ceasornic). 27 . dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) cu mâna dreaptă pentru a coborî acul şi a începe coaserea. apoi trageţi în afară. întoarceţi volantul spre În timp ce ţineţi capătul firului şi materialul Porniţi maşina de cusut. X Maşina nu mai coase. Ridicaţi pârghia picioruşului presor. X Maşina începe să coasă. i dumneavoastră (în sens invers acelor de a 5 cm (2 inci) j Ridicaţi complet acul rotind volantul spre ceasornic). cca.

firul superior poate fi prea tensionat. ■ Firul superior este prea tensionat Pe faţa materialului apar bucle. În acest caz. 2 3 4 înapoi. a ţineţi apăsată pârghia pentru coasere ■ Tensiunea corectă Tensiunea corectă a firului este importantă deoarece o tensiune prea mare sau prea mică va slăbi cusăturile sau va duce la formarea unor cute pe material. pentru a tăia firele. De reţinut ● Înainte de a începe să modificaţi reglajele de tensiune a firului. asiguraţi-vă că înfilarea firului superior şi introducerea bobinei au fost efectuate corect. 1 a b c d e Spate Faţă Fir superior Fir inferior Pe faţa materialului apar bucle 2 3 4 5 Soluţie Reduceţi tensiunea firului rotind butonul de reglare a tensiunii firului superior la un număr mai mic. ● Înainte de a începe coaserea. Tensiunea firului Tensiunea firului va afecta calitatea cusăturilor realizate. consultaţi secţiunea „Înfilarea firului inferior” (pagina 14) şi introduceţi din nou bobina. 28 . Notă b pârghiei pentru coasere înapoi. daţi drumul ● Dacă firul bobinei a fost înfilat incorect. este recomandat să realizaţi mai întâi o cusătură de probă pe un rest de material. Pentru a coase înainte. Poate fi necesar să reglaţi tensiunea firului atunci când înlocuiţi materialul sau firul. treceţi- Trageţi materialul în partea stângă a le prin tăietorul de fir aflat pe spatele tijei picioruşului presor. a Tăietor de fir Coaserea înapoi Coaserea înapoi este utilizată pentru a împiedica desfacerea cusăturilor la capete sau în orice zone în care cusătura trebuie întărită.OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE —————————————————————————————————————— k maşinii şi apoi. 1 a b c d Spate Faţă Fir superior Fir inferior În timp ce executaţi această cusătură.

nu uitaţi să readuceţi şurubul în poziţia iniţială. Notă ● Dacă firul superior a fost înfilat incorect. înainte de a utiliza maşina pentru o nouă lucrare. măriţi tensiunea firului de pe bobină utilizând o şurubelniţă de mici dimensiuni pentru a roti şurubul în sensul acelor de ceasornic. ■ Firul bobinei este insuficient tensionat Dacă realizaţi cusături cu fire subţiri pe materiale fine. Nu rotiţi în niciun caz şurubul mai mult de o rotaţie completă. nu este necesar nici un reglaj. Notă ● Tensiunea firului bobinei a fost reglată din fabrică pentru uz general. De asemenea. 1 a b c d e Spate Faţă Fir superior Fir inferior Pe faţa materialului apar bucle 2 3 4 5 1 5 a b c d e Spate Faţă Fir superior Fir inferior Pe spatele materialului apar bucle 2 3 4 Soluţie Reduceţi tensiunea firului rotind butonul de reglare a tensiunii firului superior la un număr mai mic. 29 . consultaţi secţiunea „Înfilarea firului superior” (pagina 16) şi efectuaţi din nou operaţiunea de înfilare.■ Firul superior este insuficient tensionat Pe spatele materialului apar bucle. pe suprafaţa materialului pot apărea bucle. În acest caz. Dacă problema persistă. 2 Soluţie Măriţi tensiunea firului rotind butonul de reglare a tensiunii firului superior la un număr mai mare. În cazul celor mai multe aplicaţii de coasere. firul superior poate fi insuficient tensionat.

În cazul în care materialul este rotit în timp ce acul este coborât. ATENŢIE ● Dacă utilizaţi acul dublu. acul a rămas ridicat. folosiţi o bucată de material şi aţă de acelaşi tip cu cele folosite pentru proiectul dumneavoastră şi verificaţi tensiunea firului. precum şi lungimea şi lăţimea cusăturii. Coaserea materialelor groase ■ Dacă materialul nu încape sub picioruşul presor Dacă materialul nu poate fi introdus cu uşurinţă sub picioruşul presor. 30 . Coborâţi pârghia picioruşului presor şi ● Dacă materialul este mai gros de 6 mm (15/64 inci) sau dacă materialul este împins prea puternic. Cusătura de probă Trebuie realizată o cusătură de probă pe un rest de material deoarece. Pentru că rezultatele diferă în funcţie de tipul de cusătură şi de numărul de straturi de material. Dacă. acul se poate rupe sau îndoi. b rotiţi materialul. selectaţi o lungime mai mică a pasului cusăturii pentru a obţine o cusătură mai fină. ridicaţi mai mult pârghia picioruşului presor. Pentru realizarea cusăturii de probă. Cusăturile curbe Opriţi coaserea şi apoi schimbaţi uşor direcţia de coasere pentru a continua pe linia curbei. opriţi Dacă se coase urmând conturul unei linii curbe utilizând o cusătură în zigzag. acul se poate îndoi sau rupe.OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE COASERE —————————————————————————————————————— RECOMANDĂRI UTILE PENTRU COASERE Mai jos sunt descrise diferite moduri prin care puteţi obţine rezultate mai bune pentru cusăturile dumneavoastră. executaţi o cusătură de probă în aceleaşi condiţii pe care le veţi folosi la proiectul dumneavoastră. Când cusătura ajunge într-un punct în coaserea. este posibil să nu se obţină rezultatele dorite. Ridicaţi pârghia picioruşului presor şi apoi Rotiţi materialul utilizând acul ca pivot. astfel încât picioruşul presor să fie complet ridicat. Consultaţi aceste sfaturi când coaseţi. în funcţie de tipul materialului şi al cusăturii. Lăsaţi acul coborât (în material). coborâţi-l rotind volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic). asiguraţi-vă că aţi ridicat acul înainte de a schimba direcţia de coasere. ATENŢIE c continuaţi să coaseţi. la oprirea coaserii. Schimbarea direcţiei de coasere a care trebuie schimbată direcţia.

a Compartiment detaşabil 31 . ridicaţi spre dumneavoastră partea inferioară a compartimentului detaşabil. îndepărtaţi prin rupere orice parte a hârtiei rămasă în afară. aşezaţi sub material hârtie subţire sau material stabilizator şi coaseţi-l împreună cu materialul.Coaserea materialelor subţiri Dacă se cos materiale subţiri. 2 a Material stabilizator sau hârtie Coaserea materialelor elastice Mai întâi. a Însăilarea Utilizarea modului braţ liber Coaserea cu braţ liber este o funcţie comodă pentru coaserea zonelor tubulare şi greu accesibile. apoi trageţi compartimentul în afară şi îndepărtaţi-l. Pentru a comuta maşina în modul braţ liber. cusătura se poate alinia incorect. Dacă acest lucru se întâmplă. Când terminaţi de cusut. iar materialul poate fi incorect antrenat. însăilaţi bucăţile de material împreună. apoi coaseţi fără să întindeţi materialul.

32 . consultaţi secţiunea „Selectarea cusăturii” (pagina 26). d La finalizarea coaserii. Utilizare Începeţi să coaseţi.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— 3 CUSĂTURI UTILITARE CUSĂTURI UTILE c Cusături în zigzag Puteţi utiliza cusăturile în zigzag pentru a combina diverse cusături şi a le finisa printr-o singură operaţiune. • Pentru detalii. b cusăturii. tăiaţi firul. 5 a Selectaţi o cusătură. Selectaţi lăţimea dorită. consultaţi secţiunea „Începerea operaţiunii de coasere” (pagina 27). Coborâţi acul în material la începutul ATENŢIE ● Rotiţi încet volantul către dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) şi asiguraţi-vă că acul nu atinge picioruşul presor. Număr pe buton 2 Denumire cusătură Cusătură în zigzag Cusătură în zigzag Cusătură în zigzag Cusătură în zigzag (de umplere) Surfilarea şi ataşarea aplicaţiilor cu cusături de umplere decorative. • Pentru detalii. 3 • Pentru detalii. 4 De reţinut ● La coaserea folosind o cusătură în zigzag. acul se poate rupe sau îndoi. pentru întărire utilizaţi cusături drepte la începutul şi la sfârşitul cusăturii în zigzag. Aceste cusături sunt utile şi pentru coaserea materialelor elastice. Surfilarea şi ataşarea aplicaţiilor. consultaţi secţiunea „Începerea operaţiunii de coasere” (pagina 27). În cazul în care acul loveşte picioruşul presor.

tăiaţi firul. consultaţi secţiunea „Începerea operaţiunii de coasere” (pagina 27). <Vedere din lateral> a Spatele materialului b Faţa materialului 33 . • Pentru detalii. e La finalizarea coaserii. Pentru cusăturile de bază sunt disponibile două puncte de cusătură. d Coborâţi acul în material la începutul Începeţi să coaseţi. cusătura de încreţire sau coaserea nervurilor etc. Însăilaţi sau prindeţi cu ace bucăţile de b Selectaţi o cusătură. Îndoiţi materialul pe marginea pe care c cusăturii. 7 a Întoarceţi pe dos fusta sau pantalonii.Cusături de bază Cusăturile drepte sunt utilizate pentru realizarea unor cusături simple. dreaptă cusături simple. Număr pe buton 8 Denumire cusătură Cusătură invizibilă elastică Utilizare Cusătura de tiv invizibilă realizată pe materiale elastice. Montarea Cusătură fermoarelor. • Pentru detalii. (Centrează încreţire sau poziţia acului) de ţesere etc. consultaţi secţiunea „Selectarea cusăturii” (pagina 26). cum ar fi tivul pentru o pereche de pantaloni. consultaţi secţiunea „Începerea operaţiunii de coasere” (pagina 27). • Pentru detalii. fără ca această cusătură să fie vizibilă. Cusătură dreaptă (Poziţionează acul în stânga) Cusătura de bază. a Faţa materialului b Partea de jos b doriţi să faceţi tivul şi apoi apăsaţi. 3 a material textil. Număr pe buton 6 Denumire cusătură Utilizare Cusătură de tiv invizibilă Puteţi utiliza cusătura de tiv invizibilă pentru a finisa marginea unui produs.

<Vedere din lateral> a b c d Spatele materialului Marginea materialului Însăilarea 5 mm (3/16 inci) a Braţ 34 .CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— c o distanţă de cca. d lungul însăilării. Desfaceţi marginea materialului şi aşezaţi <Vedere din lateral> <Vedere din lateral> a b c d e Spatele materialului Faţa materialului Marginea materialului Cusătură de însăilare 5 mm (3/16 inci) a Spatele materialului b Însăilarea c Marginea materialului f Selectaţi cusătura invizibilă elastică (8). 5 mm (3/16 inci) de la Utilizaţi o cretă pentru a marca pe material marginea materialului şi apoi însăilaţi. Îndoiţi înapoi materialul spre interior. asiguraţi-vă că materialul este Glisaţi pe braţ partea pe care doriţi să o corect antrenat şi apoi începeţi să coaseţi. • Pentru detalii privind coaserea în modul braţ liber. e materialul cu spatele în sus. h coaseţi. de-a g creaţi posibilitatea de a coase în modul Îndepărtaţi compartimentul detaşabil şi braţ liber. consultaţi secţiunea „Utilizarea modului braţ liber” (pagina 31).

de încreţire sau ţesere etc. cusături simple. Selectaţi lungimea dorită pentru pasul c întăritură. 3 Coaseţi de-a lungul pliului tivului. împingând şi Începeţi să coaseţi în timp ce deplasaţi trăgând alternativ materialul. Înlăturaţi cusătura de însăilare şi k întoarceţi materialul pe faţă. Ţeserea Întăriţi punctele care vor fi mai solicitate. a conform indicaţiilor de mai jos şi apoi aAc bPunctul în care acul intră în ţesătură cPliul tivului dSpatele materialului j Montaţi plăcuţa de ţesut pe placa acului înlăturaţi picioruşul presor şi suportul acestuia.i prindă uşor îndoitura tivului şi apoi Aşezaţi materialul astfel încât acul să coborâţi pârghia picioruşului presor. ambele fire trebuie să fie de aceeaşi culoare ca şi materialul. 35 . e trebuie ţesută este acoperită de cusături Opriţi coaserea când porţiunea care paralele. Număr pe buton 6 Denumire cusătură Cusătură dreaptă (Centrează poziţia acului) Utilizare Montarea fermoarelor. aşezaţi materialul care trebuie a Spatele materialului b Faţa materialului Pe o bucată de material textil utilizată ca ţesut şi apoi introduceţi ambele materiale sub picioruşul presor. Pentru cusătura invizibilă. b cusăturii drepte (6). d uşor materialul cu mâinile.

Coborâţi firul superior şi treceţi-l prin orificiul din picioruşul presor. marcaţi pe 1 Pasul b (Partea stângă) Pasul c (Capătul din spate al butonierei) a Semne pe materialul textil b împingeţi în spate cadrul exterior până Instalaţi picioruşul pentru butoniere „A” şi Pasul d (Partea dreaptă) când elementul glisant ajunge în faţa cadrului exterior. utilizat pentru coaserea butonierelor. Denumire cusătură Utilizare De reţinut ● Înainte de a coase butoniere. ● Dacă se cos butoniere pe materiale elastice. aşezaţi sub materialul textil un material stabilizator. cât şi nasturi. Începeţi coaserea. Pas Pasul a (Capătul din faţă al butonierei) Porţiune cusută Folosind creta de croitorie. sunt indicate mai jos. a material poziţia şi lungimea butonierei. a b c d Riglă gradată picioruş presor Ştift Semne de pe picioruşul pentru butoniere 5 mm (3/16 inci) a Semn pe materialul textil b Semne roşii pe elementul glisant e împunsături. conform indicaţiilor de mai jos. Butonierele se cos din faţa picioruşului presor spre spate. Efectuaţi 5-6 36 .CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— COASEREA BUTONIERELOR Maşina poate să coasă atât butoniere. d astfel încât mijlocul liniei din faţă trase cu Aşezaţi materialul sub picioruşul presor creta să se afle direct în centrul picioruşului presor şi să fie aliniat cu cele două linii roşii de pe elementul glisant. Număr pe buton 1 Butonieră automată în 4 paşi Butoniere pe materiale de grosime medie. verificaţi lungimea şi lăţimea pasului cusăturii prin coaserea unei butoniere de probă pe un rest de material. Selectaţi cusătura „a” a butonierei c automate în 4 paşi (1). a Cusătură de întărire Realizarea butonierelor Denumirile pieselor picioruşului pentru butoniere „A”.

1 a Dispozitiv pentru desfăcut cusături b Ac cu gămălie 3 ATENŢIE ● La deschiderea butonierei cu ajutorul dispozitivului pentru desfăcut cusături. nu ţineţi mâna în calea acestuia. o înlăturaţi materialul şi tăiaţi firul. h de-a lungul liniei marcate cu cretă. l dreaptă a cusăturii. există riscul de vătămare corporală dacă dispozitivul pentru desfăcut cusături alunecă. g automate în 4 paşi (1). în caz contrar. rotiţi materialul cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic. m automate în 4 paşi (1).f stângă a cusăturii. Începeţi să coaseţi. Selectaţi cusătura „d” a butonierei n dreapta a butonierei până când acul Începeţi să coaseţi. Efectuaţi 5-6 k împunsături. Pentru întărire. apoi ridicaţi acul Opriţi coaserea când acul se află pe partea rotind volantul spre dumneavoastră. Începeţi să coaseţi şi continuaţi coaserea 2 i dreaptă a cusăturii. selectaţi cusătura dreaptă (de la 6 până la 10) cu lungimea dorită. 37 . apoi ridicaţi acul rotind Opriţi coaserea când acul se află pe partea p cusăturii butonierei pentru a preveni Introduceţi un ac de gămălie la capătul volantul spre dumneavoastră. Ridicaţi pârghia picioruşului presor. apoi ridicaţi acul Opriţi coaserea când acul se află pe partea rotind volantul spre dumneavoastră. apoi coaseţi până la marginea cheiţei din faţă. Nu utilizaţi dispozitivul pentru desfăcut cusături decât în scopul pentru care acesta a fost creat. Selectaţi cusătura „c” (aceeaşi cu „a”) a j butonierei automate în 4 paşi (1). Selectaţi cusătura „b” a butonierei tăierea cusăturii. Coaseţi partea din ajunge la cusătura realizată la pasul e. apoi utilizaţi un dispozitiv pentru desfăcut cusături cu care tăiaţi materialul în direcţia acului cu gămălie şi deschideţi butoniera.

2 mm (1/8 inci) 4. Pot fi cusuţi nasturi cu 2 sau cu 4 găuri. coaseţi mai întâi cele două orificii care sunt mai apropiate de dumneavoastră. glisaţi nasturele astfel încât acul să intre în cele două orificii din partea din spate a maşinii de cusut.6 mm (1/16 inci) 3. şi apoi coaseţi-le în acelaşi mod.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— Reglarea unei cusături neuniforme În cazul în care cusătura nu este uniformă pe cele două părţi ale butonierei. a Şurub pentru reglare fină a butonierelor Distanţă între orificii 1. Aşezaţi plăcuţa de ţesut pe placa acului ■ Dacă partea dreaptă este cusută prea strâns faţă de partea stângă Utilizaţi şurubelniţa mare inclusă la livrare pentru a roti şurubul pentru reglarea fină a butonierelor spre semnul „+”. aceasta poate fi reglată cu ajutorul şurubului pentru reglare fină a butonierelor. ■ Dacă partea dreaptă este cusută prea larg faţă de partea stângă Utilizaţi şurubelniţa mare inclusă la livrare pentru a roti şurubul pentru reglarea fină a butonierelor spre semnul „-”. Coaserea nasturilor Nasturii pot fi cusuţi cu ajutorul maşinii de cusut. d şi material. Apoi. a nasturelui care trebuie cusut. Aşezaţi un nasture între picioruşul presor • La coaserea nasturilor cu 4 orificii. 3 sau 4) conform următorului tabel.8 mm (3/16 inci) b nasturilor „M”. apoi Măsuraţi distanţa dintre orificiile selectaţi cusătura în zigzag corespunzătoare (2. Număr pe buton 2 3 4 Instalaţi picioruşul pentru coaserea c conform indicaţiilor de mai jos. 38 .

menţineţi apăsată pârghia pentru coasere înapoi pentru a coase câteva cusături de întărire. reveniţi la pasul a. în caz contrar. h cusăturii pe dosul materialului. Dacă acul loveşte nasturele. g maşinii. f 3 Începeţi să coaseţi. acul se poate rupe sau îndoi. apoi tăiaţi firul superior şi firul Trageţi materialul către partea stângă a inferior. lăsând o lungime de 15 cm (6 inci). Utilizaţi foarfecele pentru a tăia firul superior şi firul de la bobină la începutul cusăturii. 10 secunde la viteză mică. • După ce aţi cusut timp de cca. 39 . ATENŢIE ● La coasere. aveţi grijă ca acul să nu atingă nasturele. şi apoi Trageţi firul superior de la sfârşitul legaţi-l cu firul de la bobină.e sens invers acelor de ceasornic) pentru a Rotiţi volantul spre dumneavoastră (în verifica dacă acul intră corect în cele două orificii ale nasturelui.

ATENŢIE ● Asiguraţi-vă că acul nu loveşte fermoarul în timpul coaserii. c de 2 cm (3/4 inci) şi aşezaţi fermoarul sub Îndoiţi marginea materialului pe o distanţă porţiunea îndoită. a Picioruş pentru fermoare „I” b Ştiftul din dreapta. Pentru Coaseţi ambele părţi ale fermoarului din rezultate optime. rotiţi volantul cu mâna pentru a vă asigura că acul nu loveşte picioruşul presor. 40 . de încreţire sau ţesere etc. aşezaţi canelura pe partea dreaptă a ştiftului picioruşului pentru fermoare. utilizată pentru coaserea părţii drepte a fermoarului a cusăturii drepte (6).CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— INTRODUCEREA UNUI FERMOAR Puteţi utiliza picioruşul pentru fermoare „I” pentru a coase diferite tipuri de fermoare şi puteţi poziţiona cu uşurinţă fermoarul pe partea stângă sau pe partea dreaptă a acului. În cazul în care coaseţi pe partea dreaptă a fermoarului. Dacă alegeţi un alt tip de cusătură. Număr pe buton 6 Denumire cusătură Cusătură dreaptă (Centrează poziţia acului) Utilizare Montarea fermoarelor. provocând un accident. ATENŢIE ● Înainte de a începe să coaseţi. În acest caz. d partea de jos spre partea de sus. utilizat pentru coaserea în partea stângă a fermoarului c Partea stângă a ştiftului. aşezaţi canelura pe partea stângă a ştiftului picioruşului pentru fermoare. e fermoarului. În cazul în care coaseţi pe partea stângă a fermoarului. acul va lovi picioruşul presor şi se va rupe. În cazul în care acul loveşte fermoarul. Coborâţi acul prin fanta aflată pe partea stângă sau pe partea dreaptă a picioruşului pentru fermoare. b fixaţi pe suport fie partea stângă. fie Coborâţi pârghia picioruşului presor şi partea dreaptă a ştiftului picioruşului pentru fermoare. acul se poate rupe. acul trebuie poziţionat între fermoar şi picioruş. poziţionaţi picioruşul pentru fermoare pe cealaltă parte a fermoarului şi continuaţi să coaseţi utilizând fanta de pe cealaltă parte. există riscul de vătămare corporală. deblocaţi picioruşul apăsând Pentru a coase partea opusă a Selectaţi lungimea dorită pentru pasul pe butonul amplasat pe spatele picioruşului presor. cusături simple.

Însăilaţi pe material modelul decupat. A MONOGRAMELOR ŞI BRODAREA Pentru coaserea aplicaţiilor. În acest caz. d rămâne în afara cusăturii. îndepărtaţi aţa de la Coaserea monogramelor şi brodarea a conform indicaţiilor de mai jos şi apoi Aşezaţi plăcuţa de ţesut pe placa acului înlăturaţi picioruşul presor şi suportul acestuia. pentru a evita ruperea acestuia. coaserea monogramelor şi brodare. ● Realizaţi cusături drepte de întărire la începutul şi la sfârşitul cusăturii. Coaseţi cu grijă pe toată marginea 3 4 3 De reţinut Surfilarea şi ataşarea aplicaţiilor cu cusături de umplere decorative. 41 . 5 Cusătură în zigzag (de umplere) Aplicaţiile Puteţi crea o aplicaţie tăind într-o anumită formă o bucată dintr-un material diferit şi utilizând-o ca decoraţiune.COASEREA APLICAŢIILOR. pot fi utilizate cusăturile în zigzag. Tăiaţi orice bucată de material care Selectaţi o cusătură. a b ATENŢIE ● Aveţi grijă ca acul să nu lovească niciun obiect în timpul coaserii. Utilizare c modelului. e însăilare. Selectaţi lăţimea dorită. Dacă este necesar. Număr pe buton 2 Denumire cusătură Cusătură în zigzag Cusătură în zigzag Cusătură în zigzag Surfilarea şi ataşarea aplicaţiilor. există riscul de vătămare corporală.

rotind Ridicaţi firul inferior prin lucrare. cu viteză constantă. în timp ce degetele mijlocii şi inelare apasă pe material. De reţinut ● Dacă ghergheful este mişcat repede. iar degetele mici sprijină marginea exterioară a gherghefului. h Începeţi să coaseţi. Introduceţi lucrarea sub ac şi coborâţi tija ■ Brodarea Coaseţi conturul modelului mişcând încet ghergheful. e picioruşului presor. paşii cusăturii sunt mai mici. i cusăturii drepte (6) şi efectuaţi câteva Selectaţi lungimea dorită pentru pasul împunsături pentru întărire. ■ Coaserea monogramelor Coaseţi literele mişcând ghergheful încet. mai ales de ace. chiar la volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) şi efectuând apoi câteva împunsături pentru a întări cusătura. Coaseţi apoi până umpleţi complet modelul cu cusături. paşii cusăturii sunt mai mari. cosând alternativ de la contur spre interior şi din interior spre contur. Ţineţi ghergheful între arătătoare şi g degetele mari ale ambelor mâini. De reţinut ● Aveţi grijă să menţineţi apropiaţi paşii cusăturii. c modelul (pentru brodare) pe suprafaţa Desenaţi literele (pentru monogramă) sau materialului.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— b Selectaţi o cusătură. f poziţia de începere a cusăturii. d cu faţa în sus în interiorul cercului. 42 . Dacă ghergheful este mişcat încet. ATENŢIE ● Aveţi grijă să nu apropiaţi degetele de piesele în mişcare. Aşezaţi materialul pe ghergheful rotund.

Cusătură picot Număr pe buton 9 Denumire cusătură Cusătură picot Utilizare Cusătură picot Selectaţi lungimea dorită pentru pasul a cusăturii drepte (6). c uşor pe lângă marginea materialului. Desfaceţi materialul şi neteziţi picoturile 43 . Încreţirea materialului Număr pe buton 6 Denumire cusătură Cusătură dreaptă (Centrează poziţia acului) Utilizare Montarea fermoarelor. Încreţiturile care arată ca nişte scoici se numesc „picouri”. b 2). consultaţi secţiunea „Tensiunea firului” (pagina 28). a 3 Îndoiţi materialul pe bié. Selectaţi cusătura picot (9) şi măriţi • Pentru detalii. Coaseţi un rând sau mai multe rânduri • Nu realizaţi cusături înapoi şi nu tăiaţi firul. Reduceţi tensiunea firului superior (la cca. consultaţi secţiunea „Selectarea cusăturii” (pagina 26). Acestea sunt utilizate pentru a decora marginile tăiate. partea din faţă a bluzelor sau manşetele realizate din materiale subţiri.CUSĂTURA DECORATIVĂ Cu această maşină de cusut pot fi realizate diverse cusături decorative. • Pentru detalii. de încreţire sau ţesere etc. cusături simple. Trageţi firele bobinei pentru a încreţi b tensiunea firului. d materialul. c paralele de cusături. Coaseţi având grijă ca acul să coboare d pe o parte cu fierul de călcat. Neteziţi încreţiturile cu fierul de călcat.

introducerea benzilor de elastic şi asamblarea materialelor. 44 . ■ Introducerea benzilor de elastic Aşezaţi banda de elastic pe material. introducerea benzilor de elastic sau asamblarea materialelor. Fiecare dintre aceste opţiuni este explicată mai jos. apoi coaseţi peste ruptură. Începeţi apoi să coaseţi împreună marginile celor două bucăţi de material. ■ Asamblarea materialelor Alăturaţi marginile celor două bucăţi de material. apoi introduceţi-le sub picioruşul presor. Cusătura elastică poate fi utilizată în 3 moduri: pentru peticire.CUSĂTURI UTILITARE ———————————————————————————————————————————————— Cusătură elastică Număr pe buton 10 Denumire cusătură Cusătură elastică Utilizare Peticirea. Selectaţi cusătura elastică (10). ■ Peticirea Introduceţi materialul pentru întărire sub ruptura care trebuie reparată. De reţinut ● Realizaţi cusături drepte de întărire la începutul şi la sfârşitul cusăturii. cu marginile bucăţilor de material sub centrul picioruşului presor. apoi coaseţi peste banda de elastic în timp ce ţineţi banda atât în faţa. cât şi în spatele picioruşului presor.

● Uleiul pentru maşina de cusut este disponibil la distribuitorul local sau la centrul local de service. Nu uitaţi să ştergeţi de pe maşină orice surplus de ulei. ● Înainte de a înlocui becul. Dacă utilizaţi maşina mai des. c Îndepărtaţi placa frontală de pe maşină. Aplicaţi 2-3 picături de ulei în fiecare din b punctele indicată mai jos. c la viteză mare pe o perioadă scurtă de După lubrifiere. a b Opriţi maşina şi deconectaţi-o de la priză. există riscul de vătămare corporală sau de electrocutare. 45 . Lubrifierea a Înlocuirea becului ATENŢIE Opriţi maşina şi deconectaţi-o de la priză. ● Nu aplicaţi prea mult ulei. fără a avea înfilate fire.4 ANEXĂ ÎNTREŢINEREA Mai jos sunt prezentate o serie de operaţiuni simple de întreţinere a maşinii. lubrifiaţi-o în fiecare zi. puneţi în funcţiune maşina timp. deconectaţi cablul de alimentare de la priză. De reţinut ● Nu uitaţi să lubrifiaţi maşina o dată pe săptămână dacă o utilizaţi mai mult de o oră pe zi. Notă ● Manipulaţi cu grijă placa frontală în timp ce o îndepărtaţi sau o instalaţi. 4 Slăbiţi şurubul plăcii frontale. deoarece acesta poate să murdărească firul şi materialul. în caz contrar.

a bec b Slăbire c Strângere e şurubul. apoi Instalaţi din nou placa frontală şi strângeţi c deschideţi capacul apucătorului din partea Îndepărtaţi compartimentul detaşabil şi din faţă a braţului liber. Curăţarea suprafeţei maşinii Dacă suprafaţa maşinii este murdară. deconectaţi cablul de alimentare de la priză. Pentru a scoate inelul de siguranţă. există riscul de vătămare corporală sau de electrocutare. ATENŢIE ● Înainte de a curăţa maşina. ştergeţi-o din nou cu o lavetă uscată. umeziţi puţin o lavetă în detergent neutru. d dumneavoastră plăcuţa de blocare a Îndepărtaţi suveica trăgând spre acesteia şi scoţând suveica din compartimentul apucătorului. Ridicaţi acul şi picioruşul presor. glisaţi a Inel de siguranţă b Braţ de blocare 46 . stoarceţi-o bine şi apoi ştergeţi cu ea suprafaţa maşinii. După ce aţi curăţat o dată suprafaţa maşinii cu o lavetă umedă. b îndepărtaţi picioruşul presor şi acul. Curăţarea compartimentului apucătorului ATENŢIE ● Înainte de a curăţa maşina. în caz contrar. a Plăcuţă de blocare suveică e braţele de blocare afară din acesta. în caz contrar. există riscul de vătămare corporală sau de electrocutare. deconectaţi cablul de alimentare de la priză. a Opriţi maşina şi deconectaţi-o de la priză.ANEXĂ ——————————————————————————————————————————————————————— d Înlocuiţi becul lămpii pentru cusut.

Ridicaţi acul şi picioruşul presor. apoi împingeţi braţele de Montaţi la loc cârligul şi inelul de blocare înapoi în poziţia iniţială. a Inel de siguranţă b Cârlig c Braţ de blocare Ataşaţi placa acului cu ajutorul unei 47 . Înainte de a utiliza maşina. În caz contrar. b îndepărtaţi picioruşul presor şi acul. cârlig. e din partea superioară a transportorului şi Utilizaţi o perie pentru a curăţa scamele din compartimentul apucătorului. instalaţi Curăţarea transportorului ATENŢIE ● Înainte de a curăţa maşina. apoi c deschideţi capacul apucătorului din partea Îndepărtaţi compartimentul detaşabil şi 4 din faţă a braţului liber. Scoateţi cârligul prinzându-l de elementul k suveica. f monede sau al unei şurubelniţe. deconectaţi cablul de alimentare de la priză. j siguranţă. picioruşul presor şi acul. îndepărtaţi orice siguranţă. Cu ajutorul unei perii. piesa de antrenare sau compartimentul apucătorului. a a Inel de siguranţă b Cârlig c Element central al cârligului g scame sau fire acumulate în inelul de Opriţi maşina şi deconectaţi-o de la priză. există riscul de vătămare corporală sau de electrocutare. d şuruburile cu ajutorul unei monede sau al Îndepărtaţi placa acului deşurubând unei şurubelniţe. i în acelaşi mod ca şi cel prezentat la pasul h Curăţaţi scamele din cârligul apucătorului . a Inel de siguranţă b Piesă de antrenare c Compartimentul apucătorului h pentru a îndepărta scamele din Utilizaţi o lavetă înmuiată în ulei lubrifiant compartimentul apucătorului.f central şi trăgându-l afară.

având grijă să nu strângeţi şurubul prea tare. aceasta poate suferi deteriorări pe durata transportului. tensiunea firului trebuie reglată conform procedurii de mai jos. În acest caz. nu uitaţi să readuceţi şurubul în poziţia iniţială. ● Păstraţi acest material de ambalare pentru situaţiile în care va trebui să transportaţi maşina de cusut. ■ Firul bobinei este insuficient tensionat Pe suprafaţa materialului apar bucle. 1 Reglarea tensiunii firului de la suveică Tensiunea firului bobinei este deja reglată din fabrică pentru uz general. După ce aţi reglat tensiunea firului bobinei. rotiţi-l cu aproximativ 30 – 45 de grade în sensul acelor de ceasornic pentru a mări tensiunea firului bobinei. Dacă maşina nu este ambalată corect. ambalaţio corect. nu este necesar nici un reglaj. Notă ● Dacă pe suprafaţa materialului continuă să apară bucle şi după ce aţi reglat tensiunea firului superior. este posibil ca tensiunea firului să nu poată fi reglată corect cu ajutorul selectorului de tensionare pentru firul superior. În cazul în care ambalaţi din nou maşina. 1 a b c d e Spate Faţă Fir superior Fir inferior Pe faţa materialului apar bucle 2 3 4 5 Soluţie Reduceţi tensiunea firului rotind butonul de reglare a tensiunii firului superior la un număr mai mic.ANEXĂ ——————————————————————————————————————————————————————— Reambalarea maşinii Păstraţi ambalajul de carton şi materialele de ambalare pentru a le putea utiliza ulterior. În acest caz. este posibil ca firul bobinei să fie insuficient tensionat. Dacă realizaţi cusături cu fire subţiri pe materiale fine. În cazul majorităţii aplicaţiilor de coasere. IMPORTANT ● Acest material de ambalare este conceput special pentru a preveni deteriorarea maşinii în timpul transportului. conform indicaţiilor de mai jos. a Şurub 48 . Notă ● Înainte de a începe următoarea lucrare. reglaţi tensiunea firului superior astfel încât aceasta să corespundă cu cea a firului bobinei.

După ce aţi reglat tensiunea firului bobinei. este posibil ca firul bobinei să fie prea tensionat. 4 1 a Şurub 49 . În acest caz. având grijă să nu slăbiţi şurubul prea tare. 1 5 a b c d e Spate Faţă Fir superior Fir inferior Pe spatele materialului apar bucle 2 3 4 Soluţie Măriţi tensiunea firului rotind butonul de reglare a tensiunii firului superior la un număr mai mare. Notă ● Dacă pe spatele materialului continuă să apară bucle şi după ce aţi reglat tensiunea firului superior.■ Firul bobinei este prea tensionat Pe spatele materialului apar bucle. rotiţi-l cu aproximativ 30 – 45 de grade în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce tensiunea firului bobinei. reglaţi tensiunea firului superior astfel încât aceasta să corespundă cu cea a firului bobinei.

Maşina este oprită de la întrerupătorul principal. Firul este înnodat sau încurcat. de exemplu în compartimentul apucătorului. înainte de a apela la service. pagina 16 – pagina 19 pagina 28 pagina 46 50 . curăţaţi compartimentul apucătorului. pagina 12 Nu aţi înfilat corect firul superior. Alegeţi un fir şi un ac care sunt Nu aţi utilizat combinaţia corectă de adecvate pentru tipul de material pe material. Desfaceţi nodurile şi descurcaţi firul. Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară. Firul superior este prea tensionat. Bobinele necorespunzătoare nu vor funcţiona corect. Firul s-a încurcat. Înlocuiţi suveica. Majoritatea problemelor pot fi remediate de către utilizator. Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Înlocuiţi acul. Nu aţi introdus corect acul.com]. (de exemplu. Nu aţi utilizat corect pedala. Utilizaţi pedala în mod corect. Acul se rupe. stânga. Firul superior este prea tensionat. Trageţi prea tare de material. Reduceţi tensiunea firului superior. 38. bine şurubul. Reduceţi tensiunea firului superior. de fir de deasupra acului. fără să trageţi. – Nu aţi utilizat o bobină concepută special pentru această maşină. Dacă problema persistă. Introduceţi acul în mod corect. Brother Solutions Center (Centrul de soluţii Brother) oferă cele mai recente răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ) şi recomandări referitoare la depanare. Alegeţi un ac adecvat pentru tipul de cusătură pe care îl realizaţi. Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Mod de rezolvare Conectaţi maşina la priză. Acul este îndoit sau bont. mosorul nu a fost instalat corect sau firul a ieşit din conducătorul Înfilaţi corect firul superior. Utilizaţi numai o bobină concepută special pentru această maşină. 40. Îndepărtaţi firul încurcat. verificaţi posibilele probleme descrise mai jos. contactaţi distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service autorizat. – Suveica este zgâriată. Referinţă pagina 10 pagina 10 pagina 13 pagina 11 pagina 20 pagina 21 pagina 20 pagina 19 pagina 35. 41 pagina 28 – – Axul pentru bobinare este împins în Mutaţi axul pentru bobinare în dreapta. Înlocuiţi picioruşul presor. Acul nu este adecvat pentru firul utilizat. Ghidaţi uşor materialul. Picioruşul presor utilizat nu este adecvat pentru tipul de cusătură pe care doriţi să o realizaţi. fir şi ac.ANEXĂ ——————————————————————————————————————————————————————— DEPANAREA Dacă maşina nu mai funcţionează corect. Dacă firul s-a încurcat în compartimentul apucătorului. Mod de manifestare Cauză posibilă Maşina nu este conectată la priză. Înlocuiţi placa acului. Maşina de cusut nu funcţionează. Accesaţi site-ul nostru web la adresa [http://solutions. care se coase. Porniţi maşina de la întrerupătorul principal. Zona din jurul orificiului plăcii acului este zgâriată. Utilizaţi şurubelniţa pentru a strânge Şurubul de fixare a acului este slăbit. Montaţi picioruşul presor adecvat pentru tipul de cusătură pe care doriţi să o realizaţi. Zona din jurul orificiului picioruşului presor este zgâriată. Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat.brother. 36.) Firul superior se rupe.

Înfilaţi corect firul superior. Bobinele necorespunzătoare nu vor funcţiona corect. Utilizaţi numai o bobină concepută special pentru această maşină. pagina 14 pagina 14 51 . Bobina este incorect introdusă. Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Nu aţi utilizat Alegeţi un fir şi un ac care sunt combinaţia corectă de material. Înlocuiţi suveica. Nu aţi montat corect suportul pentru Montaţi suportului picioruşului picioruşul presor. Zona din jurul orificiului picioruşului presor este zgâriată. Înlocuiţi picioruşul presor. Bobinele necorespunzătoare nu vor funcţiona corect. Instalaţi corect firul bobinei. Firul superior este prea tensionat. pagina 12 pagina 12 – pagina 46 Firul bobinei nu este bobinat corect. Bobinaţi firul bobinei în mod corect. care se coase. Nu aţi introdus corect acul. Firul bobinei a fost instalat greşit. – – Nu aţi utilizat o bobină concepută special pentru această maşină. Utilizaţi numai o bobină concepută special pentru această maşină. Bobinele necorespunzătoare nu vor funcţiona corect. Înlocuiţi bobina. Referinţă pagina 20 pagina 20 – Firul superior se rupe. Utilizaţi numai o bobină concepută special pentru această maşină. Mod de rezolvare Înlocuiţi acul. fir şi adecvate pentru tipul de material pe ac. Nu aţi utilizat o bobină concepută special pentru această maşină. presor. Tensiunea firului este incorectă. Suveica este zgâriată sau prezintă bavuri. Bobina este incorect introdusă. Firul bobinei nu este bobinat corect.Mod de manifestare Cauză posibilă Acul este îndoit sau bont. Bobinaţi firul bobinei în mod corect. Firul inferior se încurcă sau se rupe. Reglaţi tensiunea firului superior. Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Bobina este zgâriată sau nu se învârte uşor. Nu aţi utilizat o bobină concepută special pentru această maşină. Îndepărtaţi firul încurcat şi curăţaţi compartimentul apucătorului. Înlocuiţi placa acului. Introduceţi din nou bobina în mod corect. Înfilaţi corect firul superior. Nu aţi înfilat corect firul superior. Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Introduceţi din nou bobina în mod corect. Firul s-a încurcat pe spatele materialului. Introduceţi acul în mod corect. Tensiunea firului este incorectă. Firul este încurcat. Zona din jurul orificiului plăcii acului este zgâriată. 4 pagina 12 pagina 14 pagina 16 pagina 16 pagina 12 pagina 19 pagina 21 pagina 28 pagina 12 Firul superior nu a fost înfilat corect.

care se coase. lubrifiaţi-o în fiecare zi. 36. Nu aţi înfilat corect firul superior. Acul este îndoit sau bont. Înlocuiţi acul. curăţaţi suveica. Alegeţi un fir şi un ac care sunt Nu aţi utilizat combinaţia corectă de adecvate pentru tipul de material pe material. bobinei în mod corect. Alegeţi un fir şi un ac care sunt Nu aţi utilizat combinaţia corectă de adecvate pentru tipul de material pe material. Înlocuiţi suveica. cusătură lipsesc. Nu aţi utilizat o bobină concepută special pentru această maşină. Înfilaţi corect firul superior. Montaţi picioruşul presor adecvat pentru tipul de cusătură pe care doriţi să o realizaţi. pagina 19 pagina 46 Becul lămpii de cusut nu se aprinde. S-a acumulat praf în transportor sau Curăţaţi compartimentul în compartimentul apucătorului. Scoateţi capacul plăcii acului şi S-a acumulat praf sub placa acului cur ăţaţi placa şi compartimentul sau în compartimentul apucătorului. În timpul coaserii. Contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau cel mai apropiat centru de service autorizat. care se coase. Coaseţi cu un material stabilizator sub materialul textil. Înlocuiţi acul. Firul s-a încurcat. curăţaţi compartimentul apucătorului. Înlocuiţi becul lămpii de cusut. Dacă firul s-a încurcat în compartimentul apucătorului. 40. Cusătura nu este realizată corect. apuc ătorului. Reglaţi tensiunea firului superior. care se coase. fir şi ac. Îndepărtaţi firul încurcat. fir şi ac. Îndepărtaţi firul încurcat. Introduceţi acul în mod corect. Materialul face cute. fir şi ac. 41 pagina 28 pagina 46 Materialul nu este antrenat. pagina 45 52 . Unele puncte de Acul este îndoit sau bont.ANEXĂ ——————————————————————————————————————————————————————— Mod de manifestare Cauză posibilă Mod de rezolvare Referinţă pagina 14. Reglaţi tensiunea firului superior. Becul lămpii de cusut s-a ars. Mosorul nu a fost instalat corect. de exemplu în compartimentul apucătorului. Tensiunea firului este incorectă. Suveica este zgâriată. Înfilaţi corect firul superior. Utilizaţi numai o bobină concepută special pentru această maşină. pagina 45 pagina 33. Dacă utilizaţi maşina mai des. 16 – pagina 19 pagina 20 pagina 31 pagina 28 pagina 16 pagina 19 pagina 20 pagina 46. Dacă se cos materiale subţiri. de exemplu în suveică. cusătura este prea groasă. Alegeţi un fir şi un ac care sunt Nu aţi utilizat combinaţia corectă de adecvate pentru tipul de material pe material. Bobinele necorespunzătoare nu vor funcţiona corect. 38. Instalaţi mosorul în mod corect. Firul s-a încurcat. Nu aţi înfilat corect firul superior. Dacă firul sa încurcat în suveică. Nu uitaţi să lubrifiaţi maşina o dată pe săptămână dacă o utilizaţi mai mult de o oră pe zi. Tensiunea firului este incorectă. se aude un sunet ascuţit. Nu aţi introdus corect acul. apucătorului. Picioruşul presor utilizat nu este potrivit pentru tipul de cusătură pe care o realizaţi. 47 pagina 46 pagina 16 – Nu aţi înfilat corect firul superior sau Înfilaţi firul superior şi înfăşuraţi firul nu aţi instalat corect bobina. pagina 12 Lubrifiere insuficientă.

.....................................12...................................30.......................33 cusăturile de surfilare ......................................47 cusătura de probă ..................................................................................16 întrerupătorul principal ..............................................................................................12 bobinatorul .......................... 50 brodarea .............................................45 M materialele elastice .......................................................................................................................... 16 pedala ................................................................. 26 R reambalarea ........... 41 Ţ ţeserea ..... 8..............8..................................................... 31 conducătorul de fir .............44 axul mosorului .................................................................................................................................................................................................................19 acul ....27 picioruşul pentru butoniere ........................36 coaserea monogramelor ..............................................50 disc de pretensionare .10 L lubrifierea ............................. 48 butonul de selectare a modelului ..................................................28 transportorul ..................7 D depanarea ...................................................................................38 compartimentul detaşabil .......................12............................32 cusătura dreaptă ........................48 S Ş T suportul picioruşului presor ......................6.......36 picioruşul pentru fermoare ...................................................................................33 cusătura de umplere ..........................................................................................................................................................................................21.33 cusătura picot .. 32......................................14 şurubul de fixare a acului ............16 conducătorul de fir al tijei acului .................................... 21 tabelul comparativ de materiale.31 modul braţ liber ................................8...................................................................................................22 B bobina .............................................................................................28 pârghia picioruşului presor ..... 29........28 tensiunea firului .....................28......................................31 53 ....................41 butonul de reglare a tensiunii firului superior .............................37 I introducerea unui fermoar .................................. 16 axul suplimentar pentru mosor ...........................19 tăietorul de fir ...........12 dispozitivul pentru desfăcut cusături ........................................................................................................................................................19 aplicaţiile ........................ ace şi fire de cusut ..41 asamblarea materialelor ................40 picioruşul presor ........................ 8........................................ 47 ac dublu ....................................................................................................... 47 C coaserea butonierelor ........43 cusături de bază ............................. 38 V volantul .. 24 suveica ...........................40 Î încreţirea materialului ....35........................Index A P pârghia pentru coasere înapoi ........................................................................ 23 piese principale .......................................... 8.................................14 bobinarea ...................................................................... 22 accesoriile ....................................................................................8........................................................................................43 îndepărtarea cârligului apucătorului ......30 materialele subţiri ............................................31 materialele groase .......................................................46 curăţarea compartimentului apucătorului .47 înfilarea firului superior .............7.........................................................................................8 curăţarea ....................................30 cusătura de tiv invizibilă .................9 acele pentru maşina de cusut ..........................6 placa acului ...................................33 cusătura invizibilă elastică .....41 coaserea nasturilor .................................................................................32 cusăturile în zigzag ...........................

Romanian XE4762-001 Printed in China .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful