ANEXA B METODE SIMPLIFICATE DE DETERMINARE A PERIOADELOR ŞI FORMELOR PROPRII DE VIBRAŢIE B1.

Metoda aproximativă Rayleigh (1) Perioada proprie fundamentală, corespunzătoare modului fundamental de translaţie se poate determina utilizând urmatoarea relatie (Rayleigh):

T1 = 2π
unde Wi di g

∑W d
i =1 n i i =1

n

2 i

g ∑Wi d i

(B1)

încărcarea gravitaţională la nivelul “i ”, corespunzătoare masei de nivel mi deplasarea elastică pe direcţia gradului de libertate dinamică produsă de încărcările Wi i= 1,2,…,n acceleraţia gravitaţională.

(2) În relaţia de mai sus, forma proprie fundamentală este aproximată de deformata statică produsă de încărcările gravitaţionale Wi (i=1,2…,n) aplicate convenţional pe direcţiile gradelor de libertate dinamică orizontale. Structura elastică cu mase concentrate la nivelul planşeelor este considerată cu baza de rezemare incastrată. (3) În metoda aproximativă Rayleigh se pot considera, alternativ, sisteme compatibile de forţe laterale Fi (i=1,2…,n) aplicate static, care produc deplasările orizontale di corespunzătoare. În acest caz, relaţia pentru determinarea aproximativă a perioadei fundamentale este:

T1 = 2π

∑W d
i =1 n i i =1

n

2 i

g ∑ Fi d i

(B1')

(4) Perioada fundamentală se poate determina aproximativ cu expresia:
T1 = 2 d

(B2)

unde d este deplasarea orizontală (în metri) la extremitatea superioară a clădirii (la nivelul acoperişului), produsă de încărcările gravitaţionale aplicate conventional pe direcţia orizontală.

B1

B2. Formule simplificate pentru estimarea perioadei fundamentale (1) Pentru proiectarea preliminară a clădirilor cu înălţimi până la 40 m, se poate utiliza următoarea formulă simplificată pentru estimarea perioadei fundamentale de translatie
T1 = Ct H 3 4

(B3)

unde : T1 este perioada fundamentală a clădirii, în secunde. Ct este un coeficient ale cărui valori sunt funcţie de tipul structurii, după cum urmează : Ct = 0,085 pentru cadre spaţiale din oţel, Ct = 0,075 pentru cadre spaţiale din beton armat sau din oţel cu contravântuiri excentrice, Ct = 0,05 pentru celelalte tipuri de structuri. H înălţimea clădirii, în metri, măsurată de la nivelul fundaţiei sau de la extremitatea superioară a infrastructurii rigide. (2) Alternativ, valoarea coeficientului Ct corespunzătoare clădirilor cu pereţi structurali din beton armat sau din zidărie este dată de relaţia
Ct = 0,075 / Ac
2

(B4)

în care unde

Ac = ∑ A j 0,2 + (l wj H )
j

[

]

(B5)

aria totala efectivă (în m2) a pereţilor structurali de la primul nivel al clădirii, Aj aria efectivă a secţiunii transversale (în m 2) a peretului structural “j” situat la primul nivel al cladirii, lwj lungimea peretelui structural “j” (în m) de la primul nivel, pe direcţie paralelă cu fortele aplicate, cu restricţia lwj / H < 0,9 (B6) Ac (3) Pentru structurile în cadre de beton armat şi otel care nu depaşesc 12 etaje în înălţime şi au o înălţime minimă de etaj de aproximativ 3 metri, perioada fundamentală de translaţie pe orice direcţie orizontală se poate estima cu relaţia simplificată: T1 = 0,1 n unde “n” este numărul de niveluri al structurii. B3. Aproximaţii ale formei proprii fundamentale (1) La proiectarea preliminară şi în metoda de calcul cu forte seismice laterale, forma proprie fundamentală se poate aproxima printr-o variaţie liniară pe verticală. (B7)

B2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful