Aidoma acelui care uită

în ziua sumbră pînă şi de soare –
deşi el nu-osteneşte să lucească –
aşa pe Tine’n zile mohorîte
noi te uităm c’apoi brusc şi din nou
orbiţi şi zguduiţi să resimţim
cum în continuu şi neistovit
Solar-curatul Spiritul tău iar
drumeţilor în beznă ne luceşte.

Christian Morgenstern

versiune de Andrei Onea
11 iulie 2012