Mentorarea liderilor spirituali

DECLARAŢIA DE SCOP
Cel mai important lucru desre noi şi cel mai important şi singurul factor care determină roadele noastră ca lideri este calitatea relaţiei noastre intime cu Isus Hristos. Dr Bill Bright spunea: “Este posibil ca cea mai mare ameninţare pentru umblarea noastră cu Dumnezeu să fie chiar lucrarea noastră pentru Dumnezeu.” Nu trebuie să permitem niciodată ca bucuria şi dorinţa noastră după lucrare să devină mai importante decât bucuria şi dorinţa noastră după Isus Hristos Prin urmare, scopul acestei sesiuni este: 1. Să-ţi dea viziune pentru cultivarea dragostei tale dintâi pentru Isus Hristos. 2. Să te conducă pe parcursul unui timp de reflecţie & evaluare, în ceea ce priveşte relaţia ta de dragoste cu El. 3. Să te ajute în identificarea „paşilor următori” pe care ai vrea săi faci pentru a-ţi cultiva dragostea dintâi pentru Isus Hristos.

EERU Campus Ministry

“Cultivarea dragostei dintâi”
VIZIUNE • Apocalipsa 2:1-7 Ce lucruri laudă Dumnezeu la biserica din Efes? Ce lucruri condamnă la ea? Ce avertisment le dă Dumnezeu dacă nu se schimbă? Ce instrucţiuni le dă Dumnezeu efesenilor pentru ca să se întoarcă la Hristos, dragostea lor dintâi?

• 2 Cronici 16 Care a fost cel mai mare cusur al Regelui Asa, expus în acest pasaj? A fost întotdeauna aşa? Ce spune Dumnezeu că El caută în acei oameni pe care vrea să îi folosească? Care este rezultatul faptului că Regele Asa s-a încrezut în el însuşi, în loc să se încreadă în Dumnezeu?

• Proverbe 4:20-27 Ce verbe foloseşte autorul cărţii Proverbe pentru a descrie care ar trebui să fie răspunsul nostru la adevărul lui Dumnezeu? Ce instrucţiuni dă el cu privire la păzirea inimii? De ce este acest lucru important? Ce crezi că înseamnă expresia din versetul 23? [„căci din ea ies izvoarele vieţii”]

Cel care vrea să-L prezinte pe Hristos altora. acea lucrare nu va avea o prea mare valoare. atunci ia în considerare următoarele:  Când te-ai simţit intim şi apropiat de Domnul întrun mod special? De ce crezi că relaţia ta cu Dumnezeu a fost atât de puternică atunci? Ce lucruri ai făcut atunci. în taina sufletului lor. trebuie să fie ei înşişi plini de Hristos. mândrie. îngrijorare?] CITEŞŢE: “Oameni care-Şi cunosc Dumnezeul” de J. EVALUARE Cum te-ai evalua în ceea ce priveşte relaţia inimii tale cu Dumnezeu în momentul de faţă? [10 = mai apropiată ca niciodată. închinare. MacIntosh “Dacă permit lucrării mele să intervină între inima mea şi Stăpân. mâinile noastre fac cel mai acceptabil serviciu numelui Său. pace.I Packer Subliniază afirmaţiile care te-au impresionat şi împărtăşeşte-le cu mentorul tău. Doar atunci când inima noastră zăboveşte asupra farmecului Său puternic. = rece şi indiferentă] Dacă nota pe care ţi-ai acordat-o nu este aşa de mare precum ţi-ai dori. convingere. pe care poate nu le mai faci acum.Cultivarea dragostei dintâi – Pag 2 REFLECŢIE Ce adevăruri din pasajele anterioare au avut cea mai mare semnificaţie pentru tine? Note asupra Exodului C. lene. eşti distras de alte lucruri.” Ce fel de răspuns au trezit în tine? [bucurie. sau pe care nu le mai faci cu aceeaşi pasiune ca altădată? Trebuie să-I mărturiseşti ceva Domnului? [păcat.]   [continuare pe pagina următoare] [Fapte 3:19] . eşti prea ocupat. umblarea după îndemnurile firii. Nu putem să-L slujim pe Hristos eficient decât atunci când ne bucurăm de El. tristeţe. umblarea prin vedere etc. H. dacă nu se hrăneşte din Hristos. Nimeni nu-L poate da altora pe Hristos cu prospeţime şi putere.

cu toate acestea. oricarear fi succesul sau felul în care este receptată lucrarea sa. Totuşi. Toate celelalte activităţi. Aceasta este cea mai deplorabilă stare în care poate fi cineva şi. Căci orice pom se cunoaşte după roada lui. dacă lucrarea ar eşua în a atrage atenţia. dacă nu există un fundament spiritual suficient.” “Cultivarea dragostei dintâi prin întărirea bazei spirituale” Singurul şi cel mai important exerciţiu de dezvoltare pe care un lider creştin trebuie să-l practice este acela de a dezvolta resurse spirituale potrivite care sunt necesare îndeplinirii responsabilităţilor slujbei sale. iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. care se înfruptă din satisfacţia pe care o dă aceasta sau din atenţia şi interesul pe care îl stârneşte. în timp ce pentru sine opreşte doar rugina. care să facă roadă rea şi nici un pom rău care să facă roadă bună. Pentru că. lungimea şi eficienţa lucrării tale. erodată. reparată şi lărgită. aceasta va determina lăţimea. Nu se strâng smochine din spini. În cele din urmă. "Nu este nici un pom bun. este starea reală a fiecărui slujitor care este mai ocupat cu lucrarea lui şi rezultatele ei decât cu Stăpânul şi gloria Lui. e ca o biată conductă care duce apă la alţii. de care nimic nu îi poate despărţi. Aceasta începe cu cultivarea dragostei dintâi pentru Isus. O bază spirituală poate fi construită. adâncimea. Importanţa unei baze spirituale #1) În Luca 6:43-45. ceea ce punem în inimile noastre este lucrul cel mai important în ceea ce ne priveşte. căci din ea ies izvoarele vieţii " (Proverbe 4:23). ei tot îşi au retragerea şi porţia inepuizabilă în Hristos. Ceea ce iese din fântână este determinat de ceea ce pui în ea. căci din prisosul inimii vorbeşte gura.Cultivarea dragostei dintâi – Pag 3 [continuare de pe pagina precedentă] PAŞII URMĂTORI “Fericit este cel care slujeşte astfel. nici nu se culeg struguri din mărăcini. persoana care abia se hrăneşte din roadele lucrării ei. toată instruirea vor fi inutile. Ce înveţi din aceste pasaje legat de importanţa practicării dragostei tale dintâi şi de zidirea unei baze spirituale puternice? . Isus spune o poveste. tot mentoratul." Solomon scrie: "Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui. a exercita influenţă sau a produce rezultate evidente. Prin urmare. toată echiparea.

De fapt.  Devotamentul nostru pentru „fundamente” Pentru că acordăm întâietate „fundamentelor lucrării”. Cei sădiţi în Casa Domnului. Dacă o persoană e „hăruită” şi eficace. Poate că unii lucrători nu sunt burnt out. Adică. poate fi mai uşor să stăpânim metodele de bază ale lucrării şi să eşuăm în a dezvolta o adâncime spirituală reală. Începem să ne bazăm pe cunoştinţele şi experienţa anterioară în loc să continuăm să tânjim după o relaţie mai intimă şi mai profundă cu Hristos. Pastorul Ron Dunn ne îndemna spunând „Ai grijă de adâncimea vieţii tale şi Dumnezeu va avea grijă de lărgimea lucrării tale. Trebuie să avem convingerea că.” Piedici în clădirea unei baze spirituale puternice  Darurile spirituale. Dacă vrem să avem o lucrare mereu crescândă. s-ar prea putea că nu şi-au construit o bază spirituală suficientă ca să-i ducă în următoarea fază a vieţii şi a lucrării lor. sunt plini de suc şi verzi”. Dacă eşti lider. vom fi sleiţi de putere. în Fapte 6. Ei aduc roadă şi la bătrâneţe. ÎN AL TEILEA RÂND Slujirea noastră faţă de alţii este o revărsare a ceea ce suntem şi a ceea ce suntem pe cale să devenim. cât şi răul. În primii câţiva ani ai lucrării putem alerga prin energia tinereţii noastre şi prin darurile spirituale – mai ales dacă abilităţile noastre sunt publice şi căutate. atât de importantă este că. Dacă responsabilităţile noastre sunt mai mari decât resursele noastre. dar s-ar putea să fie secătuiţi.Cultivarea dragostei dintâi – Pag 4 #2) Un al doilea motiv pentru care o bază spirituală este Importanţa zidirii unei baze spirituale puternice ÎN PRIMUL RÂND Nu pot să scot şi să dăruiesc nimic din ce nu se află în inima mea. recurgând la aceleaşi resurse pe care le-am folosit şi în anul precedent. nu tufe cu spini şi mărăcini. lucrarea noastră va avea mireasma lui Isus Hristos. devenim chiar mulţumiţi de a îndeplini responsabilităţile pe care le avem în lucrare. eşti ocupat. avem de-a face cu perspectiva de a fi burnt out. A fi ocupat. ucenicii au recurs la delegarea unei responsabilităţi legată de lucrare pentru că au ştiut că nu  . ÎN AL DOILEA RÂND Ceea ce este în inima mea este determinat de ceea ce am „strâns” acolo – atât binele. fără o bază spirituală lărgită. Eficienţa noastră este rezultatul a ceea ce suntem. Totuşi. dacă responsabilităţile unui lider sunt mai mari decât baza lui spirituală. Dacă umblăm autentic cu Hristos şi slujim cu ceea ce am strâns în inimă. trebuie să ne luăm angajamentul de a zidi o bază spirituală potrivită care va găzdui din ce în ce mai multe oportunităţi. Când oamenii sunt flămânzi din punct de vedere spiritual. ne vom plictisi. în cele din urmă se va clătina şi va cădea. Pslamul 92:12-14 „Cel fără prihană înverzeşte ca finicul şi creşte ca cedrul din Liban. #3) Baza noastră spirituală va determina longevitatea eficacităţii noastre. înverzesc în curţile Dumnezeului nostru. caută podgorii de struguri şi smochini. O formulă bună de care să ne amintim este următoarea: Dacă resursele noastre sunt mai mari decât responsabilităţile noastre. probabil că acelei persoane i se vor da din ce în ce mai multe responsabilităţi. Întotdeauna există pericolul de a fi recunoscuţi mai degrabă pentru darurile noastre spirituale decât pentru maturitatea noastră spirituală.

vom avea un rezervor adânc din care să-i slujim pe ceilaltţi."Dacă cineva se curăţeşte de acestea. ne face folositori lui Dumnezeu. Dacă avem „succes”. Dr. Învaţă ritmurile neforţate ale harului. am putea fi duşi în ispita de a crede că succesul ni se datorează nouă şi nu lui Dumnezeu. care este rodnic. Nu voi pune nimic greu sau nepotrivit asupra ta. Umblă cu mine şi lucrează împreună cu mine – priveşte cum lucrez Eu. Psalmul 23:3 spune "(Domnul) îmi înviorează sufletul . 3) Trăieşte o viaţă curată 2 Timotei 2:21 . Paradoxal.” Succesul în lucrare. Având vieţile pline de Cuvântul lui Dumnezeu. Adrian Rogers Vorbitor la Conferinţa Lucrătorilor din SUA în 1980 “Nu există nimic mai distrugător decât nişte creştini care vorbesc despre viaţa plină de Duh. „foarte de dimineaţă Isus S-a dus singur într-un loc pustiu ca să Se roage”.. Îţi voi arăta cum să te odihneşti cu adevărat." O viaţă curată ne pregăteşte pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu-mi pasă cât de mult crezi că ştii despre viaţa plină de Duh. folositor stăpânului lui. pentru a împlini cerinţele zilnice. destoinic pentru orice lucrare bună. Baza noastră spirituală este construită cuvânt peste cuvânt. dar care NU sunt plini de Duh. Psalmul 19:7 . plin de viaţă şi înfloritor. lucrarea însăşi ne poate împiedica de la a dezvolta intimitate cu Hristos. 2) Dedică-te Cuvântului lui Dumnezeu.Cultivarea dragostei dintâi – Pag 5  “The Message” (o traducere a Bibliei) Eugene Peterson Matei 11:28-30 “Eşti obosit? Epuizat? Sătul de religie? Vino la mine. Sufletele noastre sunt istovite de presiunile şi responsabilităţile vieţii şi ale misiunii. Vino cu mine şi îţi vei recupera viaţa. Rămâi în compania mea şi vei învăţa să trăieşti liber şi uşor. Astfel pot dezvolta obiceiul de a neglija dezvoltarea spirituală pentru că mă încred în fire.. După cea mai plină zi menţionată. Ci vreau să ştiu EŞTI TU umplut cu Duhul Sfânt!” . Unul dintre cele mai rodnice lucruri pe care îl putem face este să ne dedicăm studiului regulat al Bibliei." Psalmul 1 – cel care cugetă zi şi noapte la Cuvântului lui Dumnezeu este “ca un pom sădit lângă un izvor de apă”. va fi un vas . Avem nevoie de timp zilnic cu Domnul pentru a ne reumple sufletele şi a ne zidi „rezervoarele spirituale”. Dăruindu-ne vieţile." Cuvântul „înviorează” înseamnă a se întoarce la condiţia iniţială – a reînnoi. pe măsură ce aplicăm Scriptura în viaţa noastră. învăţătură peste învăţătură. Cu care „piedică” te lupţi cel mai mult? Cultivarea dragostei dintâi şi zidirea unei baze spirituale puternice 1) Petrece mai mult timp înaintea lui Dumnezeu. vom rămâne fără energie şi resurse spirituale. Este dificil să hrăneşti oamenii înfometaţi cu mana de ieri."Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul.

Share these with your mentor.Cultivarea dragostei dintâi – Pag 6 4) Umblarea în Duhul Doar câteva lucruri sunt la fel de dificile ca încercarea de a face o lucrare spirituală prin resursele firii. Ask . vă rugăm şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus. să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta. fraţilor. Ce spune El inimii tale? Fă o listă cu „următorii paşi” pe care crezi că El îţi cere să-i faci pentru a-ţi cultiva dragostea dintâi pentru El şi pentru a-ţi zidi o bază spirituală. ci oameni autentici... ca lider. Fă o listă cu modurile prin care tu." Baza lui spirituală era una integră. 5) Integritate & autenticitate Oamenii nu caută să urmeze oameni perfecţi. Integritate înseamnă că ceea ce părem în public. este ceea ce suntem în particular. 1 Tesaloniceni 4:1 “Încolo. Lucrare înseamnă doar a-I permite lui Isus Hristos să slujească prin noi în timp ce noi rămânem cu perseverenţă în El. Psalmul 78:72 spune că Regele David "i-a cârmuit (poporul lui Dumnezeu) cu o inimă neprihănită. ai putea să-ţi ajuţi membrii echipei în vederea cultivării dragostei lor dintâi. fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu şi aşa şi faceţi.” Aplicaţie Fă o listă cu modurile în care Dumnezeu îţi vorbeşte ca rezultat al acestei lecţii.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.