You are on page 1of 16

ORDIN Nr.

302 din 1 iunie 2011


privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al edinei de
deschidere a ofertelor i Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire
a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT:
AUTORITATEA NAIONAL PENTRU
REGLEMENTAREA I MONITORIZAREA ACHIZIIILOR PUBLICE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 14 iunie 2011
Avnd n vedere prevederile:
- Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice
i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere:
- necesitatea fluidizrii i perfecionrii sistemului achiziiilor publice, pentru
mbuntirea gradului de absorbie a fondurilor comunitare alocate Romniei;
- necesitatea standardizrii documentaiei aferente procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice
i a contractelor de concesiune de servicii, angajament asumat n cadrul
discuiilor cu Comisia European;
- prevenirea apariiei erorilor i combaterea fenomenului corupiei n
domeniul achiziiilor publice;
- prevenirea aplicrii de posibile corecii financiare de ctre Comisia
European,
n temeiul art. 5 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2005 privind
nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice, aprobat cu modificri prin Legea nr. 111/2006, cu
modificrile ulterioare,
preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob formularul standard al Procesului-verbal al edinei de deschidere a
ofertelor, prevzut n anexa nr. 1, i formularul standard al Raportului
procedurii, prevzut n anexa nr. 2, aferente procedurilor de atribuire a

contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice


i a contractelor de concesiune de servicii.
ART. 2
Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Preedintele Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice,
Cristina Tril
Bucureti, 1 iunie 2011.
Nr. 302.
ANEXA 1
PROCES-VERBAL al edinei de deschidere a ofertelor
...................................................
(denumirea i sediul autoritii contractante)

PROCES-VERBAL
al edinei de deschidere a ofertelor
ncheiat astzi, ..............., cu ocazia deschiderii ofertelor depuse n vederea
atribuirii contractului
de achiziie public
ncheierii acordului-cadru
(se bifeaz opiunea aplicabil)

_
|_|
_
|_|

avnd ca obiect ..................


cod CPV ..........................
nr. invitaie/anun de participare .............
valoare estimat .....................
Procedura de atribuire este:
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Dialog competitiv
Cerere de oferte
(se bifeaz opiunea aplicabil)

_
|_|
_
|_|
_
|_|
_
|_|

Autoritatea contractant a ales s organizeze edina de deschidere a


ofertelor/soluiilor atunci cnd procedura de atribuire aplicat este:
Negociere cu publicarea prealabil
a unui anun de participare

_
|_|

Negociere fr publicarea prealabil


a unui anun de participare
Concurs de soluii
(se bifeaz opiunea aplicabil)

_
|_|
_
|_|

Se utilizeaz licitaia electronic ca etap final a procedurii de atribuire:


_
Da |_|

_
Nu |_|

Comisia de evaluare numit prin ............... nr. .............. din data ................,
compus din:
..................................., preedinte cu/fr drept de vot;
..................................., membru;
..................................., membru de rezerv,
a procedat astzi, ..............., ora .........., la
...........................................................................
..,
(se
precizeaz
locul
deschiderii
ofertelor,
cel
indicat
n
anunul/invitaia de participare)

la deschiderea ofertelor depuse.


Preedintele comisiei de evaluare informeaz c procedura de achiziie
public s-a organizat n conformitate cu: (se enumer actele normative)
1. .......................................................................
2. .......................................................................
Preedintele comisiei de evaluare declar deschis edina, d citire
componenei comisiei i invit membrii acesteia s reconfirme declaraiile de
confidenialitate, imparialitate i disponibilitate, care se anexeaz prezentului
proces-verbal de deschidere.
Nu s-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire/descriptiv/de
concurs
ori, dup caz,
s-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire/descriptiv/de
concurs astfel:
1. S.C. ................................. prin adresa nr. ............ din .....................
2. S.C. ................................. prin adresa nr. ............ din .....................
3. S.C. ................................. prin adresa nr. .............din ......................
n cazul aplicrii procedurii de licitaie deschis sau licitaie restrns,
rspunsurile la solicitrile de clarificare au fost publicate n Sistemul electronic
de achiziii publice ntr-un document ataat anunului/invitaiei de participare.
n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv, de negociere sau a
concursului de soluii, rspunsurile la solicitrile de clarificare au fost transmise
tuturor candidailor selectai/preselectai/concurenilor.

Contestaii depuse la documentaie/clarificri la documentaie/rspunsul


autoritii la solicitrile de clarificri primite de la operatorii economici:
- Denumirea contestatarului:
- Motive:
- Decizie/Decizii:
Operatorii economici au depus oferte astfel:
- n termenul-limit, urmtorii:
1. S.C. ....................... - cu adresa nr. ......../.................., ora .............
2. S.C. ....................... - cu adresa nr. ......../.................., ora .............
- oferte ntrziate (dac este cazul):
1. S.C. ....................... - cu adresa nr. ......../.................., ora .............
2. S.C. ....................... - cu adresa nr. ......../.................., ora .............
La edina de deschidere particip ofertani i/sau reprezentanii mputernicii
ai acestora, dup cum urmeaz:

__________________________________________________________________________
____
|Nr. | Ofertani/candidai | Numele/prenumele
| Nr./data
actului |
|crt.|
| reprezentantului mputernicit
| de
mputernicire |
|____|_____________________|________________________________|
__________________|
|
1.|
|
|
|
|____|_____________________|________________________________|
__________________|
| ...|
|
|
|
|____|_____________________|________________________________|
__________________|

Se trece la deschiderea ofertelor.


Toi participanii recunosc integritatea plicurilor care conin ofertele.
Se consemneaz lista documentelor depuse de fiecare operator economic i se
d citire datelor principale ale fiecrei oferte.
LOT 1*):
Valoare estimat:

__________________________________________________________________________
____
|
\
Ofertant
| Ofertant 1 | Ofertant 2 | Ofertant 3 |
Ofertant ... |
|Elementele\
|
|
|
|
|
|principale \
|
|
|
|
|

|ale ofertei \
|
|
|
|
|i lista
\
|
|
|
|
|documentelor \
|
|
|
|
|depuse
\
|
|
|
|
|________________\_______|____________|____________|____________|
______________|
| Pre
|
|
|
|
|________________________|____________|____________|____________|
______________|
| Perioada de
|
|
|
|
| valabilitate a ofertei |
|
|
|
|________________________|____________|____________|____________|
______________|
| ............
|
|
|
|
|________________________|____________|____________|____________|
______________|
| Exemplu: Declaraie pe |
|
|
|
| propria rspundere
|
|
|
|
|________________________|____________|____________|____________|
______________|
| ............
|
|
|
|
|________________________|____________|____________|____________|
______________|

|
|
|
|

|
|

|
|

-----------*) Dac este cazul.


Operatorii economici ale cror oferte au fost respinse n cadrul edinei de
deschidere i motivele respingerii sunt urmtorii/urmtoarele:

__________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea
|
Motivul respingerii
|
|crt.|
operatorului
economic
|
_____________________________________________|
|
|
| Ofert ntrziat | Lips/neconformitate
|
|
|
|
| garanie de participare
|
|____|_______________________|___________________|
_________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|_______________________|___________________|
_________________________|
| ...|
|
|
|
|____|_______________________|___________________|
_________________________|

S-au solicitat clarificri operatorilor economici dup cum urmeaz:


..........................................................................
..........................................................................
Preedintele comisiei de evaluare declar nchise lucrrile edinei de
deschidere a ofertelor, urmnd ca membrii acesteia, mpreun cu experii
cooptai (dup caz), s analizeze n detaliu ofertele, n edine ulterioare, n
conformitate cu cele stabilite prin documentaia de atribuire i cu clarificrile
precizate la deschidere.
Drept care s-a ncheiat prezentul proces-verbal ntr-un singur exemplar
original, care va fi transmis tuturor ofertanilor.

__________________________________________________________________________
____
| Spaiu destinat observatorilor Ministerului|
Comisia de evaluare
|
| Finanelor Publice - Unitatea pentru
| Preedinte
|
|
Coordonarea
i
Verificarea
Achiziiilor
| ................................|
| Publice/Direciei Generale a Finanelor
| (numele, prenumele i
semntura)|
| Publice ................... | Membru
|
|
Compartimentul
de
Verificare
a
Achiziiilor| ................................|
| Publice desemnai prin Decizia de
| (numele, prenumele i
semntura)|
|
verificare
nr.
........./...............
|
Membru
|
|
..........................................
| ................................|
|
..........................................
|
(numele,
prenumele
i
semntura)|
|
(descrierea
observaiilor
rezultate
din
|
|
| activitatea de verificare)
|
|
|____________________________________________|
_________________________________|
| Observatori desemnai
| Reprezentanii operatorilor
|
|
..........................................
|
economici
|
|
(numele,
prenumele
i
semntura)
| ................................|
|
..........................................
|
(numele,
prenumele
i
semntura |
|
(numele, prenumele i semntura)
| i, dup caz,
|
|
| observaii/obiecii)
|
|____________________________________________|
_________________________________|

ANEXA 2
Denumirea i sediul autoritii contractante
Aprobat
Conductorul autoritii

contractante

_________________________________________________________
|
OPINIA
|
| Ministerului Finanelor Publice - Unitatea pentru
|
| Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice (MFP - |
| UCVAP)/Direciei Generale a Finanelor Publice (DGFP)
|
| .................. - Compartimentul de Verificare a
|
| Achiziiilor Publice (CVAP) rezultat n urma
|
| activitii de verificare procedural, conform
|
| Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind |
| funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente |
| procesului de atribuire a contractelor de achiziie
|
| public, a contractelor de concesiune de lucrri publice|
| i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu|
| modificri i completri prin Legea nr. 228/2007, cu
|
| modificrile i completrile ulterioare
|
|_________________________________________________________|
|
Director general/Director executiv
|
|
(numele i prenumele,
|
|
semntura i tampila)
|
|_________________________________________________________|
| () Fr observaii
| () Cu observaii
|
|
| ............................... |
|
| ............................... |
|
| ............................... |
|_______________________|_________________________________|

RAPORTUL PROCEDURII
Referine:
- procedura aplicat;
- obiectul contractului i codul CPV;
- nr. anun/invitaie de participare n SEAP/JOUE/erate;
- nr. anun de intenie (dup caz);
- sursa de finanare.
Coninutul raportului (cuprins):
Capitolul 1 - Informaii generale
1.1. Legislaia aplicabil
1.2. Calendarul procedurii de atribuire
1.3. Observatori UCVAP/CVAP
Capitolul 2 - Modul de desfurare a procedurii de achiziie public
2.1. Solicitri/rspunsuri la clarificri pn la termenul-limit de depunere

2.2. edina de deschidere a ofertelor


2.3. Procesul de evaluare
- Calificarea/selecia ofertanilor/candidailor
- Evaluarea propunerilor tehnice
- Evaluarea propunerilor financiare
- Aplicarea criteriului de atribuire
Capitolul 3 - Concluzii i semnturi
Anexe:
1. Procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor
2. nscrisurile edinelor de evaluare ulterioare edinei de deschidere, dup
caz
3. Rapoartele de specialitate ale experilor cooptai, dup caz
CAPITOLUL 1
Informaii generale
1.1. Legislaia aplicabil
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice
i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare.
..........................................................................
1.2. Calendarul procedurii de atribuire

__________________________________________________________________________
____
| Calendarul derulrii procedurii de atribuire |
Data/ora
|
Locul
|
|______________________________________________|_______________|
_______________|
| Anun/invitaie de participare
|
|
|
|______________________________________________|_______________|
_______________|
| Publicarea documentaiei
|
|
|
|______________________________________________|_______________|
_______________|
| Solicitri de clarificri/rspunsuri
|
|
|

|______________________________________________|_______________|
_______________|
| Termenul-limit de depunere a candidaturilor |
|
|______________________________________________|_______________|
_______________|
| Termenul-limit de depunere a ofertelor
|
|
|______________________________________________|_______________|
_______________|
| edina de deschidere a ofertelor
|
|
|______________________________________________|_______________|
_______________|
| edina de evaluare nr. 1
|
|
|______________________________________________|_______________|
_______________|
| edina de evaluare nr. 2
|
|
|______________________________________________|_______________|
_______________|
| .......................
|
|
|______________________________________________|_______________|
_______________|
| Raportul procedurii semnat de comisia de
|
|
| evaluare
|
|
|______________________________________________|_______________|
_______________|

|
|

Comisia de evaluare i experii cooptai, dup caz:


a) Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor
nr. .../....:

__________________________________________________________________________
____
|Nr. |
Numele i prenumele
|
Calitatea
|
|crt.|
|
|
|____|______________________________|
__________________________________________|
|
1.| ...........................
| Preedinte cu/fr drept de vot
|
|____|______________________________|
__________________________________________|
|
2.|
...........................
|
Membru
|
|____|______________________________|
__________________________________________|
|
3.|
...........................
|
Membru
de
rezerv
|
|____|______________________________|
__________________________________________|

b) Decizia de desemnare a experilor cooptai nr. ........../............:

__________________________________________________________________________
____
|Nr. | Numele i prenumele |
Atribuii i
| Motivarea
necesitii |
|crt.|
|
responsabiliti
|
|
|____|_____________________|___________________________|
_______________________|
|
1.|
...................
|
.........................
|
|
|____|_____________________|___________________________|
_______________________|
|
2.|
...................
|
.........................
|
|
|____|_____________________|___________________________|
_______________________|

1.3. Observatori UCVAP/CVAP

__________________________________________________________________________
____
|Nr. | Numele i prenumele | Prezent la
|
Structura MFP/DGFP - Nr./data
|
|crt.|
| ntlnirile
|
deciziei de verificare
|
|
|
| comisiei de
|
|
|
|
| evaluare
|
|
|
|
| din zilele:
|
|
|____|_____________________|______________|
____________________________________|
|
1.| ................... |
| Decizia UCVAP/CVAP
nr. ...../..... |
|____|_____________________|______________|
____________________________________|
|
2.| ................... |
| Decizia UCVAP/CVAP
nr. ...../..... |
|____|_____________________|______________|
____________________________________|

CAPITOLUL 2
Modul de desfurare a procedurii de achiziie public
2.1. Solicitri/rspunsuri la clarificri pn la termenul-limit de depunere a
candidaturilor/ofertelor
Documentaia de atribuire/descriptiv/de concurs

_
|_| a fost publicat n SEAP
_
|_| nu a fost publicat/publicat integral n SEAP din urmtoarele
motive ..........................

Nu s-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire


ori, dup caz,
s-au solicitat clarificri privind documentaia de atribuire, astfel:

1. S.C. ................... prin adresa nr. ......... din ................


2. S.C. ................... prin adresa nr. ......... din ................
3. S.C. ................... prin adresa nr. ......... din ................
Rspunsurile la solicitrile de clarificare au fost publicate n SEAP ntr-un
document ataat anunului/invitaiei de participare.
Contestaii depuse la documentaie/clarificri la documentaie/rspunsul
autoritii la solicitrile de clarificri primite de la operatorii economici:
- Denumirea contestatarului:
- Motive:
- Decizie/Decizii:
2.2. edina de deschidere a ofertelor
Deschiderea ofertelor a avut loc la

...........................................................................
....,
(se precizeaz locul deschiderii indicat n anunul/invitaia de
participare)

n ziua de ...................., ora ........, n prezena membrilor comisiei de evaluare, a


reprezentanilor mputernicii ai ofertanilor i a observatorilor desemnai, dup
caz.
Au depus ofert urmtorii operatori economici:

__________________________________________________________________________
____
| Nr. de nregistrare | Denumirea ofertantului/
|
Lot*) |Observaii/
|
| a ofertei
| Reprezentantul mputernicit|
|
/
|
| Data/ora/locul
|
|
|
/I.M.M. |
|_____________________|____________________________|__________|
_______/________|
|
|
|
|
|
|_____________________|____________________________|__________|
________________|
|
|
|
|
|
|_____________________|____________________________|__________|
________________|

Oferte respinse n cadrul edinei de deschidere:

__________________________________________________________________________
____
| Denumirea ofertantului |
Lot*)
|
Motivul respingerii
|
Observaii |
|________________________|________________|_______________________|
____________|
|
|
|
|
|
|________________________|________________|_______________________|
____________|
|
|
|
|
|

|________________________|________________|_______________________|
____________|
|
|
|
|
|________________________|________________|_______________________|
____________|

Preurile i, dup caz, alte elemente principale ale ofertelor citite n cadrul
edinei de deschidere a ofertelor:
LOT 1*):
Valoare estimat:

__________________________________________________________________________
____
|
\
Ofertant
| Ofertant 1 | Ofertant 2 | Ofertant 3 |
Ofertant ... |
|Elementele\
|
|
|
|
|
|principale \
|
|
|
|
|
|ale ofertei \
|
|
|
|
|
|_____________\__________|____________|____________|____________|
______________|
| Pre
|
|
|
|
|
|________________________|____________|____________|____________|
______________|
| Exemplu: Termen de
|
|
|
|
|
| execuie
|
|
|
|
|
|________________________|____________|____________|____________|
______________|
| ............
|
|
|
|
|
|________________________|____________|____________|____________|
______________|

Comisia de evaluare a consemnat existena documentelor prezentate de ctre


ofertani n "Lista documentelor prezentate de ofertani" din cadrul Procesuluiverbal de deschidere nr. ............ din .........................
-----------*) Dac este cazul.
S-au solicitat clarificri operatorilor economici dup cum urmeaz:
..........................................................................
..........................................................................
2.3. Procesul de evaluare
Calificarea/selecia ofertanilor/candidailor
LOT 1*):

__________________________________________________________________________
____
|
\ Ofertani | Ofertant 1 | Ofertant ... | Observaii
|
| Cerine minime
\
|
|
|
(Clarificri
|
| de calificare
\
|
|
| solicitate/
|
| publicate n
\
|
|
| rspunsuri)
|
| anunul/invitaia
\
|
|
|
|
| de participare
\
|
|
|
|
|_______________________\______|_____________|_______________|
_________________|
|
|
|
|
|
|______________________________|_____________|_______________|
_________________|
|
|
|
|
|
|______________________________|_____________|_______________|
_________________|
| Admis/Respins
|
|
|
|
|______________________________|_____________|_______________|
_________________|

Pentru fiecare ofertant se va meniona succint, dar precis modul concret de


ndeplinire a respectivelor cerine, inclusiv, dac au fost solicitate, diverse
valori, cantiti sau altele asemenea.
Evaluarea propunerilor tehnice
LOT 1*):

__________________________________________________________________________
____
|
\ Ofertani | Ofertant 1 | Ofertant ... | Observaii
|
| Cerine minime
\
|
|
|
(Clarificri
|
| din caietul de
\
|
|
| solicitate/
|
| sarcini
\
|
|
| rspunsuri)
|
|______________________\_______|_____________|_______________|
_________________|
|
|
|
|
|
|______________________________|_____________|_______________|
_________________|
|
|
|
|
|
|______________________________|_____________|_______________|
_________________|
| Conform/Neconform
|
|
|
|

|______________________________|_____________|_______________|
_________________|

Pentru fiecare ofertant va fi menionat succint, dar precis modul concret de


ndeplinire a respectivelor cerine.
Evaluarea propunerilor financiare
Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenei
coreciilor admise de lege, al ncadrrii n valoarea estimat a contractului, al
preului aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat,
executat sau prestat etc.
Comisia de evaluare a solicitat clarificri ofertanilor dup cum urmeaz:
..........................................................................
..........................................................................
Urmtoarele oferte au fost declarate inacceptabile:

__________________________________________________________________________
____
| Denumirea ofertantului |
Lot*)
|
Motivul respingerii
|
Observaii |
|________________________|________________|_______________________|
____________|
|
|
|
|
|
|________________________|________________|_______________________|
____________|
|
|
|
|
|
|________________________|________________|_______________________|
____________|

-----------*) Dac este cazul.


Utilizarea licitaiei electronice, dac este cazul:

__________________________________________________________________________
____
|
\ Ofertani| Ofertant 1| Ofertant ...| Clasament|
Clarificri|
|Elementele ofertei\
|
|
| SEAP
|
solicitate/|
|care fac obiectul \
|
|
|
|
rspunsuri |
|procesului repetitiv\
|
|
|
|
|
|de ofertare
\
|
|
|
|
|
|______________________\_____|___________|_____________|__________|
____________|
| Pre
|
|
|
|
|
|____________________________|___________|_____________|__________|
____________|

| ......................... |
|
|
|
|____________________________|___________|_____________|__________|
____________|

Aplicarea criteriului de atribuire


Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.
a) n cazul preului cel mai sczut, clasamentul ofertanilor care au depus
oferte admisibile este urmtorul:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
b) n cazul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoas din punct de
vedere economic", clasamentul ofertanilor care au depus oferte admisibile este
urmtorul:
LOT 1*)

__________________________________________________________________________
____
|
\ Ofertani | Ofertant 1 | Ofertant ... | Punctaj total |
Clasament|
| Elementele \
|
|
|
|
|
| criteriului \
|
|
|
|
|
| de atribuire \
|
|
|
|
|
|_______________\_______|____________|______________|_______________|
__________|
|
\
Pre |
|
|
|
|
|Punctaj
\
|
|
|
|
|
|_______________\_______|____________|______________|_______________|
__________|
|
\ ...... |
|
|
|
|
|..........
\
|
|
|
|
|
|_______________\_______|____________|______________|_______________|
__________|

Clasamentul are la baz Fia centralizatoare a Comisiei de evaluare


cuprinznd punctajele individuale ale membrilor acesteia anexat, nsoite de
motivare.
-----------*) Dac este cazul.
CAPITOLUL 3
Concluzii i semnturi

Comisia de evaluare, avnd la baz procesul de evaluare desfurat i relatat


n prezentul Raport al procedurii, hotrte:
Oferta declarat ctigtoare a contractului de achiziie public avnd ca
obiect ................................ este cea depus de ofertantul ............................... (se
specific dac este IMM), cu o propunere financiar, fr TVA, de .............. lei,
respectiv ................ euro.
Dac este aplicabil, se va meniona partea din contract pe care acesta/acetia
a/au declarat c o subcontracteaz mpreun cu
...........................................................................
...
(denumirea/numele subcontractanilor)

Drept care s-a ncheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire


astzi,......................, la sediul autoritii contractante.
Dac este aplicabil, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire:
...........................................................................
...
(motive)
__________________________________________________________________________
____
| Spaiu destinat observatorilor
|
Comisia de evaluare
|
|
MFP
UCVAP/DGFP
.........
CVAP
|
Preedinte
|
| desemnai prin Decizia de verificare | (dac este membru al comisiei)
|
|
nr.
........./......................
| ..................................... |
| .................................... |
(numele, prenumele i semntura)
|
|
(descrierea
observaiilor
rezultate
|
Membru .............................. |
| din activitatea de verificare)
|
(numele, prenumele i semntura)
|
|
|
Membru .............................. |
|
|
(numele, prenumele i semntura)
|
|______________________________________|
_______________________________________|
| Observatori desemnai
|
Preedintele comisiei de
evaluare
|
| .................................... |
(fr drept de vot)
|
|
(numele,
prenumele
i
semntura)
| ..................................... |
| .................................... |
(numele i prenume)
|
|
(numele,
prenumele
i
semntura)
|
|
|______________________________________|
_______________________________________|

---------------