Balibago, Lungsod ng Angeles DEPARTAMENTO NG ELEMENTARYA KOLEHIYO NG EDUKASYON

BUWAN NG WIKAng Pambansa “Wika Natin Ang Daang Matuwid”
Ika 29 at 30 ng Agosto, taong 2013 Teatro ng SPCF Balibago, Lungsod ng Angeles

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful